pobierz raport

solidarnosc.swietokrzyska.pl

pobierz raport

F2 | PIĄTEK 30 STYCZNIA 2009 | nr 21 PRZEDSIĘBIORSTWO FAIR PLAYwww.gazetaprawna.pl/przedsiebiorstwaPabianickie ZakładyFarmaceutyczne POLFA S.A.ul. Piłsudskiego 595-200 PabianiceTel.: 42 225 05 55-59Fax: 42 215 53 96office@polfa.pabianice.com.plwww.polfa.pabianice.com.plPolfa Pabianice SAPolfa Pabianice S. A. dbao nasze zdrowie już od ponad100 lat. Firma produkujeprzede wszystkim leki generycznena receptę; są to głównieleki poprawiające krążenie,leki kardioprotekcyjne,leki przeciwbólowe, leki przeciwzapalne,chemioterapeutykii antybiotyki. W port foliofirmy występują również znaneleki dostępne bez receptytakie jak: Ibupar, Ibupar Forte,Anapran Neo, Natrax.Podstawowym celem politykijakości w zakładzie jestutrzymanie stabilnej i dobrejpozycji na rynku farmaceutyków.Produkty lecznicze firmysą wytwarzane przez personelposiadający wysoki poziom fachowościoraz etyki zawodowej.Skuteczność i prawidłowośćfunkcjonującego systemuzapewnienia jakości zostałapotwierdzona podczas audytówcertyfikujących przeprowadzonychprzez upoważnionejednostki zewnętrzne.Polfa Pabianice S. A. zajmuje23 miejsce pod względemudziału ilościowego w rynkukrajowym (dane za 2007 rok).Swoje farmaceutyki eksportujedo wielu krajów świata,w tym do: Rosji, Bułgarii,Czech, Słowacji, Wietnamu,Kazachstanu, Gruzji, Tunezjioraz na Ukrainę i Białoruś.Firma współpracuje z organizacjamicharytatywnymii regularnie przekazuje darowiznyw postaci leków i środkówfinansowych potrzebującym.W ramach działalnościsponsorskiej pomaga w organizowaniuprzedsięwzięć kulturalnych,sportowych itp. Jakopierwszy zakład farmaceutycznyw Polsce wprowadziłaFirma otrzymała tytuł i certyfikat „Przedsiębiorstwo Fair Play” 2008 oraz Złotą Statuetkęna opakowaniach leków oznakowaniaw języku Braille'a.Polfa Pabianice S.A. jest laureatemwielu nagród i wyróżnieńw konkursach. Miedzy innymiotrzymała Złotą Statuetkę„Przedsiębiorstwo Fair Play”przyznaną przez Instytut Badańnad Demokracją i PrzedsiębiorstwemPrywatnym.Misja Pabianickich ZakładówFarmaceutycznych Polfa S.A.brzmi „Twoje zdrowie naszymcelem od ponad 100 lat”®.■Hertz Systems LtdAl. Zjednoczenia 118a65-120 Zielona GóraTel.: 68 328 70 00hertz@hertz.net.plwww.hertz.net.plHertz SystemsFirma Hertz Systems Ltd.,powstała w 1989 rokuw Zielonej Górze. Obecnie zatrudniaokoło 300 pracowników,którzy wykonują swojąpracę zarówno w siedzibie firmyjak i w przedstawicielstwachhandlowych w Warszawie,Głogowie i Żarach.Produkcja i montaż najnowszychi prostych w obsłudze systemówsatelitarnego monitorowaniapojazdów (technologiaGPS), zaawansowanych systemówbezpieczeństwa budynków(wojskowych, publicznych,firmowych i prywatnych), systemówkontroli dostępu, a takżewojskowych systemów monitorowaniasatelitarnego, stanowipodstawowy zakres działalnościHertz Systems.Jesteśmy operatorem umówo monitoring ochronny i logistycznypojazdów (indywidualnychoraz flot handlowych)oraz obiektów, które wyposażonesą w systemy bezpieczeństwaHertz. Centralna StacjaMonitorowania Alarmów, którapowstała w 1994 roku, w systemieciągłym 24/7 monitorujeokoło trzy tysiące obiektów.W strukturach firmy istniejądwa obszary produkcji, pierwszyz nich to zamknięta strukturaobejmująca produkty specjalneo przeznaczeniu wojskowym,drugi zaś zajmuje siętechnologiami ogólnodostępnymi.Nasze produkty wykorzystywanesą w armiach państw NA-TO, zarówno w warunkach misjipokojowych jak i podczasekstremalnych działań na poluwalki. Hertz Systems wyposażażołnierzy i platformy bojowe,między innymi te wyjeżdżającena zagraniczne misje, w produktyskonstruowane w oparciuo najnowsze technologie.Doświadczenia zdobyte w produkcjiurządzeń specjalnychwykorzystujemy w konstruowaniusystemów na rynek cywilny.Nasza specjalność to bezpieczeństwo,znamy się na tym, robimyto najlepiej. Realizujemynajtrudniejsze, indywidualneprojekty bezpieczeństwai ochrony, dopasowane do zdefiniowanychpotrzeb Klienta.Rozumiemy, że poczucie bezpieczeństwajest niezbędne dospokojnego życia. Całym potencjałemfirmy Hertz Systems realizujemypotrzebę zapewnieniabezpieczeństwa, dla dobranaszych Klientów i naszejwspólnej satysfakcji.Działalność firmy skierowanajest do klientów indywidualnychi specjalnych.Klienci indywidualni mogąwybierać z naszej oferty produktyGPS HERTZ o charakterzeochronnym i logistycznym.Montaż systemów GPSHERTZ gwarantuje, że każdyprywatny samochód, jak i flotapojazdów firmowych sąpod stałym całodobowym dozorem.Z usług firmy korzystają teżosoby pragnące zwiększyć poczuciebezpieczeństwa zarównow domu, jak i firmie. Systemalarmowy i usługa monitoringuFirma otrzymała tytuł i certyfikat „Przedsiębiorstwo Fair Play” 2008pozwalają obserwować swójdobytek poprzez Internet,z każdego miejsca, w którymdostępna jest sieć.Klientami specjalnymi firmysą instytucje wymagająceszczególnego nadzoru, takiejak centralne urzędy publicznei obiekty wojskowe. Hertz Systemszajmuje się projektowaniemi montażem systemówalarmowych, ochroną kancelariispecjalnych, składów amunicji,rezerw wojskowych, sądówi prokurator wojskowych, lotniskitp. Firma ma uprawnieniado wykonywania prac objętychklauzulami niejawności. W siedzibiefirmy znajdują się pomieszczeniaprzeznaczone specjalniedo pracy z dokumentaminiejawnymi.■artykuł promocyjnyInternational Paper – Kwidzyn Sp. z o.o.oraz ludzie, których mam przyjemność reprezentować,jest obecnie jednym z najlepiej prosperującychzakładówcelulozowo – papierniczychz ponad 20 w korporacjina całym świecie.Wyniki, jakie osiągamyz roku na rok są w pełnizadowalające, zarównoilościowo jak i jakościowo.Wyroby InternationalPaper – Kwidzyn sąposzukiwane przez naszychodbiorców orazklientów indywidualnych. Naszapozycja na rynku jest silna, gdyż zespoły pracującew zakładzie tworzone są przez profesjonalistóww każdym tego słowa znaczeniu.Firma otrzymała tytuł i certyfikat „Przedsiębiorstwo Fair Play” 2008 oraz Platynowy LaurPodstawą naszej codziennej pracy jest świadomośćtego, że nasze wyroby trafiają do klientów,którzy stanowią dla nas największą wartość– zawsze staramy się być blisko klientai sprostać ich oczekiwaniom. Największą satysfakcjęsprawiają mi spotkania z pracownikami,na których dowiaduję się o kolejnychbezwypadkowych miesiącach – to właśniebezpieczeństwo pracy stanowi o sukcesie firmyi jej pracowników. Waga, jaką przykładamydo bezpieczeństwa to jeden z czynnikówświadczących o naszej odpowiedzialnościw biznesie. Jako jeden z największych pracodawcóww regionie dbamy o to, aby pracownicyIP czuli się bezpiecznie i pewnie na stanowiskachpracy oraz poczuwali się do obowiązkustałej poprawy i ciągłego rozwoju.Kolejny aspekt działalności produkcyjnej toochrona środowiska, ograniczanie emisji zarównodo powietrza, wód oraz gleb, redukcjahałasu czy racjonalne wykorzystanie surowcówi odpadów. W tym zakresie IP-Kwidzynzawsze stawiało na innowacyjność, leczprzede wszystkim na skuteczność. Stąd każdegoroku wdrażamy inicjatywy minimalizującewpływ zakładu na otaczające środowisko. Zatakie działania zostaliśmywyróżnieni m.in.w XI edycji konkursu LiderPolskiej Ekologii.Jest to zdecydowaniekolejny dowód na to, żew dobie zmian klimatycznychzmierzamyw słusznym kierunku.Jako jedenz wiodących producentówpapieru w Polscedziałamy w oparciu o zasady etyki w biznesie,i z tego powodu tytuł „PrzedsiębiorstwoFair Play 2008”, obok Gryfa Gospodarczegoczy tytułu Biznesmena Roku 2007utwierdzają mnie w przekonaniu, że nasipartnerzy, klienci oraz dostawcy, chcą z namiwspółpracować, wiedzą że jesteśmy mocnąfirmą z ugruntowaną pozycją nawet w taktrudnych jak obecne warunkach.

More magazines by this user
Similar magazines