Views
3 years ago

về quá trình thực hiện chính sách tiền tệ và giá cả ở việt nam

về quá trình thực hiện chính sách tiền tệ và giá cả ở việt nam

về quá trình thực hiện chính sách tiền tệ và giá cả ở việt

VỀ QUÁ TRÌNH THỰC HIỆNCHÍNH SÁCH TIỀN TỆ VÀ GIÁ CẢ Ở VIỆT NAMVũ Hồng DụNguồn trích: Tạp chí Cộng sản, số 17 (137)/2007Điều hành chính sách tiền tệ và giá cả là một mảng lớn trong điều tiết vĩmô nền kinh tế. Trên thế giới đã có nhiều lý thuyết về vấn đề này, nhưngqua thực tiễn Việt Nam càng chứng tỏ sự vận dụng sáng tạo vào hoàncảnh cụ thể luôn bảo đảm thành công nhiều hơn là giáo điều, rập khuôn.Từ tổng kết thực tiễn chống lạm phát “phi mã” của những năm đầu củacông cuộc đổi mới đất nước, tác giả đã đưa ra hai nhận định quan trọng,trong đó đề cập đến cả những tác dụng tích cực của việc duy trì một mứcđộ lạm phát hợp lý để thúc đẩy tăng trưởng, và việc ứng phó với tìnhtrạng tăng giá mấy tháng vừa qua của năm 2007.Trong hơn 20 năm đổi mới vừa qua, chúng ta đã đạt được những thành tựu tolớn, có ý nghĩa lịch sử, trong đó có thành tựu khắc phục lạm phát phi mã cuốinhững năm 80 của thế kỷ XX. Có thể nói, chúng ta đã sáng tạo ra những giảipháp đúng quy luật lưu thông tiền tệ thay thế cho những "liệu pháp sốc", haydùng phổ biến trên thế giới, để chấm dứt lạm phát trong nửa đầu năm 1989.Nhưng nhiều quan điểm khác nhau và việc không dùng quy luật lưu thông tiềntệ để phân tích đã khiến cho sự kiện lịch sử này bị chìm trong quên lãng, tronglúc thế giới đã ca ngợi đó là thành tựu tiền tệ đáng khâm phục[1]. Có quanđiểm cho rằng, đến năm 1993 lạm phát phi mã mới chấm dứt vì các năm 1990,1991, 1992 lạm phát vẫn còn ở mức cao 67,1%, 64,4% và 17,36%, như sau:Bảng 1: So sánh tiền và giá thời kỳ 1989 - 1994Năm 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994Tiền: Tỉ đồng - 4.874 6.404 11.946 18.930 24.883 33.083Tiền tăng - 109,5 33,6 75,57 58,46 31,45 32,95thêm/kỳ trước,%Chỉ số giá, % 310,0 34,60 67,10 64,60 17,36 5,20 14,40Tỷ lệ giữa tăng - 3,16 0,50 1,17 3,37 6,05 2,29tiền/tăng giá(lần)

ĐỘT PHÁ TRONG HỌC TẬP, TỰ TIN THỂ HIỆN ... - Đại học Duy Tân
Quý vị có cần bảo hiểm y tế không?
Tủ cấy vô trùng dòng thổi đứng - Esco
THỰC TIỂN PHÂN HẠNG ĐẤT ĐAI Ở VIỆT NAM
Những Quan sát về Hiện trạng Giáo dục trong các Ngành Khoa học ...
Bản tin của Tổng Giám Đốc - Masan Group
Quý vị có việc muốn khiếu nại? - Queensland Ombudsman
Quý vị có việc muốn khiếu nại? - Queensland Ombudsman
Tránh thai khẩn cấp
Tủ cấy an toàn đối với các độc tố tế bào - Esco Vietnam Company Ltd.
thực tiễn thực hiện tự chủ tại đại học dân lập hải phòng
Chiến Lược Khu Vực về Giảm Thiểu Tính Dễ Tổn ... - JUNIMA.org
2. Sách hướng dẫn quản lý thực hiện dự án của ngân hàng ADB
TOÀN CẢNH THỊ TRƯỜNG TP.HCM Q2/2013 - CBRE
Cải thiện chất lượng chăm sóc sức khoẻ sinh sản ở Việt Nam Tổng ...
Thủ tục quy trình Kiểm soát quá trình thực hiện dự án
Chương 7: Chính sách tài chính và tiền tệ Harvey B. King Dịch viên ...
Về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức ... - MIC
Những thách thức về chính sách chính đối với Cấp nước và vệ sinh ...
thực hiện chính sách, pháp luật về nhà ở, đất - CafeLand
GƯƠNG... TỐNG TIỀN - Giao cảm
Tính chính danh của đảng cầm quyền và trách nhiệm ... - Viet-studies
THỰC HIỆN TỐT VIỆC PHÂN CẤP GIỮA CHÍNH QUYỀN
các công ty bảo hiểm xe. giá biểu dựa trên quá trình mua bảo hiểm ...
Phê duyệt Chương trình cấp nhãn sinh thái - Tổng Cục Môi Trường
xây dựng hệ thống phát hiện xâm nhập và giám sát ... - sdh.udn.vn
chương ii giá trị theo thời gian của tiền tệ giới thiệu nội dung
Về việc kiểm tra, giám sát vệ sinh, an toàn thực ... - SPS Việt Nam
Rà soát quá trình xây dựng Bản tổng hợp khuyến nghị chính sách ...
Về một tập sách nói về vai trò của cố vấn TQ / Phạm Cao ... - Giao cảm