Katalóg Medpin

medpin.sk

Katalóg Medpin

es 300endonovéElektrochirurgický generátor vhodný na väčšinu zákrokov na operačnejsále. Je vynikajúci pre laparoskopiu.• Maximálny výkon 250 Watt.• Automatická redukcia iskrenia.• Fóliové klávesy, digitálne displeje a prehľadné symboly.• Hygienicky bezpečný ovládací panel.• Ochrana proti defibrilátoru.• Automatický bipolár – aktivácia bipolárneho generátora dotykom nástrojas tkanivom – súčasť základnej výbavy. Nie je nutné kupovať pedál.• Autotest po každom zapnutí.• NEM - Nepretržitá kontrola kontaktu delenej neutrálnej elektródy s pacientomvylučuje riziko popálenia pacienta na mieste neutrálnej elektródy.Stĺpcový indikátor zobrazuje kvalitu kontaktu• Automatická kontrola výstupného výkonu, blúdivých a zvodových prúdov.MÓDY:Rez čistý – štandardný.Rez s hemostázou - intenzívna koagulácia okrajov rezaného tkaniva.Koagulácia jemná - bez iskrenia, pre najjemnejšie štruktúry tkaniva bezkarbonizácie s minimálnou nekrózouKoagulácia silná – štandard pre rýchlu, efektívnu a bezpečnú koaguláciuBipolárna koagulácia – aktivácia pedálom alebo automaticky pri dotykus tkanivom (AutoStart, AutoStop). Pre mono a bipolár je možné použiť tenistý pedál.ODBORY:Všeobecná a laparoskopická chirurgiaTraumatológia, OrtopédiaGynekológia, ORLRegistračné číslo ŠÚKL: P70067endo je vysokošpecializovaný elektrochirurgický generátor určený preendoskopiu. Disponuje špeciálnymi rezacími módmi pre polypektómiu apapilotómiu a argón-plazmovou koaguláciou.• Maximálny výkon 400 W• Farebný dotykový TFT displej - maximálne jednoduchá obsluha.• Zdokonalené endoskopické módy.• Dva rôzne módy endoskopickej argón-plazmovej koagulácie.• Bipolárna Endo koagulácia pre bipolárne endoskopické katétre• Automatická regulácia všetkých pracovných parametrov.• Smart Device System - rozpoznávanie pripojených inštrumentov.• Prídavné monopolárne rezacie a koagulačné módy pre otvorenú chirurgiu.• Špeciálny trojitý pedál na separátnu aktiváciu rezu / koagulácie / plazmy.Aj v bezdrôtovom prevedení.Registračné číslo ŠÚKL: P70067es 120ARTronovénovéElektrochirurgický generátor vhodný na menšie zákroky na operačnej sálealebo na ambulancii.• Maximálny výkon 120 Watt.• Automatické nastavovanie výkonu. Chirurg si zvolí len požadovaný efekt,výstupný výkon si generátor nastavuje automaticky.• Smart Device System SDS - rozpoznávanie pripojených inštrumentov.Prístroj je dostupný aj s klasickým monopolárnym a bipolárnym konektorompre doterajšie káble.• Autotest po každom zapnutí. Automatická redukcia iskrenia. Automatickákontrola výstupného výkonu, blúdivých a zvodových prúdov.• Hygienicky bezpečný ovládací panel. Ochrana proti defibrilátoru.• NEM - Nepretržitá kontrola kontaktu delenej neutrálnej elektródy s pacientomvylučuje riziko popálenia pacienta na mieste neutrálnej elektródy.MÓDY:Rez čistý – štandardnýRez s hemostázou - intenzívna koagulácia okrajov rezaného tkaniva.Koagulácia jemná - bez iskrenia, pre najjemnejšie štruktúry tkaniva bezkarbonizácie s minimálnou nekrózouKoagulácia silná – štandard pre rýchlu, efektívnu a bezpečnú koaguláciuBipolárna koagulácia – aktivácia pedálomODBORY:Všeobecná a laparoskopická chirurgiaGynekológia, ORL, EndoskopiaRegistračné číslo ŠÚKL: P70067ARTro je elektrochirurgický generátor vybavený špičkovou technológiouurčený pre artroskopické zákroky - monopolárne aj bipolárneARTro je určený na vaporizáciu, rezanie a bipolárnu koaguláciu vo fyziologickomroztoku. Umožňuje aj použitie štandardných módov monopolárnehorezu a koagulácie.• Maximálny výkon 400 W• Spectrum Result System - automatické nastavovanie výkonu, manuálnalimitácia maximálneho výkonu. Chirurg si zvolí len požadovaný efekt,výstupný výkon si generátor nastavuje automaticky.• Smart Device System - rozpoznávanie pripojených inštrumentov• Farebný dotykový TFT displej - maximálne jednoduchá obsluha.• Široký sortiment elektród (str. 63)MÓDY:Rez monopolárny – s rôznymi stupňami hemostázy.Koagulácia monopolárna - s rôznymi stupňami intenzity. Tradičný typ koagulácie,umožňujúci rýchlu a efektívnu koaguláciu lokálneho krvácania.Artro BI-CUT - špeciálny bipolárny rez pre artroskopické zákroky vo fyziologickomroztoku alebo Ringerovom roztoku.Artro BI-COAG - špeciálna bipolárna koagulácia pre artroskopické zákrokyvo fyziologickom roztoku alebo Ringerovom roztoku.Registračné číslo ŠÚKL: P700676 Medpin s.r.o., Wolkrova 2, 851 01 Bratislavawww.medpin.sk, e-mail: medpin@medpin.sk7


ELEKTROKOAGULÁTORYELEKTROKOAGULÁTORYPrehľad parametrov es 120 es 300 es 350 es 350 AT spectrum endo ARTroMaximálny výkon (Watt) 120 250 400 400 350 400 400MONO CUTMonopolárny rez s rôznymistupňami hemostázy.PRECISE CUTMonopolárny precízny rez na maléa jemné štruktúry.EFFECT - úplná automatická regulácia parametrovPOWERSTART - optimalizovaný nábeh rezuAutotest prístroja a príslušenstvaNEM - kontrola kontaktu neutrálnej elektródyMIXED CUTMonopolárny rez s desikáciouumožňuje rezať aj silne krvácajúcetkanivo.BI-CUTBipolárny rez s rôznymi stupňamihemostázy.Možnosť prepínania programov pedálom MultiSwitchRez čistýRez s hemostázouRez v kvapaline (TUR)Rez so sušením - pre silne krvácajúce tkanivoPolypektómia a papilotómiaArgónový rezKoagulácia jemnáKoagulácia silná (štandardná)CHIRURGIA / GYNEKOLÓGIASOFT COAGMonopolárna kontaktná koagulácias nízkym napätím.HYBRID COAGMonopolárna koagulácia na kontaktnéaj bezkontaktné použitie.SOFT BI-COAGBipolárna kontaktná koagulácias nízkym napätím.FORCED COAGMonopolárna kontaktná koagulácia.SPRAY COAGMonopolárna bezkontaktná koagulácias vysokým napätím.FORCED BI-COAGBipolárna kontaktná koagulácias vysokým napätím.Koagulácia sprayKoagulácia univerzálna (dotyková + spray)Argónová koaguláciaSTANDARD ARGONMonopolárna argón plazmovákoagulácia.ARGON CUTMonopolárny argónom podporovanýrez.Argónová pulzná koaguláciaBipolárna koaguláciaBipolárny rezTHERMOSTAPLER ®Bipolárny mód na uzatváranieveľkých ciev do Ø 7 mm a spájanietkaniva.LAPAROSCOPYBipolárny mód na uzatváranie cieva spájanie tkaniva.Bipolárny rez v kvapaline (bipolárny resektoskop)Artroskopický bipolárny rez a bipolárna koaguláciaAutomatické zapnutie a vypnutie bipoláruThermoStapler ®VOZÍKY PRE KOAGULÁTORYENDOSKOPIAPOLIPO CUTEndoskopický monopolárny rezna polypektómiu.PAPILLO CUTEndoskopický monopolárny rezna papilotómiu.ENDO ARGONMonopolárna jemná argónovákoagulácia na endoskopickézákroky.PULSE ARGONMonopolárna pulzná argónovákoagulácia na endoskopickézákroky.UROLÓGIAURO CUTMonopolárny rez v kvapalinena urologické zákroky.URO BI-CUTBipolárny rez v kvapaline na urologickézákroky.URO COAGMonopolárna koagulácia v kvapalinena urologické zákroky.URO BI-COAGBipolárna koagulácia v kvapalinena urologické zákroky.ARTROSKOPIAARTRO CUTMonopolárny rez v kvapalinena artroskopické zákroky.ARTRO BI-CUTBipolárny rez v kvapaline na artroskopickézákroky.ARTRO COAGMonopolárna koagulácia v kvapalinena artroskopické zákroky.ARTRO BI-COAGBipolárna koagulácia v kvapalinena artroskopické zákroky.Vozík SpectrumLine s 2 držiakmi na 10largónové bombyVozík NewLine s 2 držiakmi na 5largónové bombyVozík SimpleLineVozík TinyLine pre Endoa ARTro s držiakom na 5alebo 10l argónovú bombu080-100 080-040 080-005 (pre ES120: 080-006) 080-060HYSTEROSKOPIAHYSTERO CUTMonopolárny rez v kvapalinena gynekologické zákroky.HYSTERO COAGMonopolárna koagulácia v kvapalinena gynekologické zákroky.8Medpin s.r.o., Wolkrova 2, 851 01 Bratislavawww.medpin.sk, e-mail: medpin@medpin.sk9


NEUTRÁLNE ELEKTRÓDYMONOPOLÁRNE INŠTRUMENTYNeutrálne elektródy gumové dospelí detiNeutrálna elektróda gumová preAesculap, B.Braun, Berchtold, Emed,Erbe, Martin, Storz, Wolf, kábel 4 mpriamo do koagulátoraNeutrálna elektróda gumová preEmed, Erbe, Storz, kábel 4 m priamodo koagulátoraNeutrálna elektróda gumová preAesculap, B.Braun, Berchtold, Emed,Martin, Olympus, Valleylab, WolfNeutrálna elektróda gumová preErbe, Storz242-004242-008242-003 232-003193-008 193-016novéRegistračné čísla ŠÚKL: P70067, P69454Inštrument s dvojitým spínačom, kábel 4 m, do 450 sterilizáciípre Aesculap, B.Braun, Berchtold, Emed, Martin,Olympus, Valleylab, WolfØ 2.4 mmØ 4 mm327-145 322-145pre Aesculap, B.Braun, Berchtold, Martin 228-145 227-145pre Erbe, Storz 111-145 110-145pre Emed SDS 327-14S 322-14SKábel k neutrálnej elektróde 242-003 a 232-003pre koagulátory Aesculap, B.Braun, Berchtold,Emed, Martin, Wolfdĺžka 3 m dĺžka 5 m295-030 295-050Inštrument ErgoPen ® s dvojitým spínačom, kábel 4.5 m, do 200 sterilizáciíKábel k neutrálnej elektróde 242-003 a 232-003pre koagulátory Emed, Olympus, Valleylab385-030 385-050pre Aesculap, B.Braun, Berchtold, Emed, Martin,Olympus, Valleylab, Wolf215-045Kábel k neutrálnej elektróde 193-008 a 193-016pre koagulátory Emed, Erbe, Storz101-002 101-003pre Erbe, Storz 104-045Elastický pás dierkovaný s 2 upevňovacími gombíkmi, dĺžka 150 cm 194-150Neutrálne elektródy samolepiaceKábel k neutrálnej elektróde samolepiacej812-XXX pre koagulátory Aesculap,B.Braun, Berchtold, Emed,Erbe, Martin, Storz, WolfKábel k neutrálnej elektróde samolepiacej812-XXX pre koagulátoryEmed, Olympus, ValleylabKábel k neutrálnej elektróde samolepiacejValleylab pre koagulátoryOlympus, ValleylabČistič elektród jednorazovýbalenie 100 ksNeutrálna elektródapre dospelých a detiTWINSAFE812-80Hhydrogélováplocha 110 cm 2Neutrálna elektródapre malé deti (infant)delená,812-83Hhydrogélová,plocha 37 cm 2Neutrálna elektródapre dospelých a detiOVALPLATEhydrogélováplocha 105 cm 2 812-20H Samolepiace elektródy sa dodávajú v baleniach po 50 ksšírka30 mmšírka25 mmšírka25 mmdĺžka 3 mdĺžka 5 m294-030 294-050380-030 380-050RDC-VL3RDC-VL5F7520 Kefka na čistenie elektród 088-520Všetko elektrochirurgické príslušenstvo spĺňa požiadavky európskych noriem EN60601-1, EN60601-2-2.Je registrované na ŠÚKL. Vyrábané je v EÚ a používa sa aj na najšpičkovejších klinikách.Inštrument s dvojitým spínačom, kábel 3 m, do 100 sterilizáciípre Aesculap, B.Braun, Berchtold, Emed, Martin,Olympus, Valleylab, WolfPre Emed SDSInštrument bez spínača, kábel 3 m, do 100 sterilizácií pre Aesculap, B.Braun, Berchtold,Emed, Martin, Olympus, Valleylab, WolfInštrument bez spínača, kábel 3 m, do 100 sterilizácií pre Aesculap, B.Braun, Berchtold,Emed, Martin, Olympus, Valleylab, WolfInštrument jednorazový s dvojitým spínačom, kábel 3 m, sterilné, balenie 10 kspre Aesculap, B.Braun, Berchtold, Emed, Martin,Olympus, Valleylab, Wolf, kábel 3,2 mDĺžkakábla3 m 218-230 215-2305 m 218-250 215-2503 m 218-23S 215-23S5 m 218-25S 215-25SØ 1.6 mm328-030847-030 nožík847-031 ihlapre Erbe, Storz, kábel 5 m 847-033 nožíkInštrument jednorazový s dvojitým spínačom, s káblom 3 m, nožík Ø 2.4 mm, puzdro, čistič, pre Aesculap, B.Braun,Berchtold, Emed, Martin, Olympus, Valleylab, Wolf, kábel 3,2 m, sterilné, balenie 10 ksAdaptér na pripojenie monopolárnychinštrumentovs 3-pinovým konektoromdo koagulátorov Erbe,Storz111-100Adaptér na pripojenie monopolárnychinštrumentovs 3-pinovým konektoromdo koagulátorov Aesculap,B.Braun, Berchtold, Martin847-032323-130222-10010Medpin s.r.o., Wolkrova 2, 851 01 Bratislavawww.medpin.sk, e-mail: medpin@medpin.skRegistračné čísla ŠÚKL: P70067, P6945411


MONOPOLÁRNE KÁBLEBIPOLÁRNE KÁBLEMonopolárne kábleKonektor do koagulátoraAesculapB.BraunBerchtoldEmedMartinWolfKonektor do inštrumentuDĺžkaUniverzálny pre laparoskopickéinštrumenty s konektoromØ 4 mmPre flexibilné endoskopy Fujinon,Olympus, Pentax, Ø 3 mm3 m 280-030 281-0304.5 m 408-045 405-0455 m 280-0503 m 280-130 281-1304.5 m 408-145 405-145 409-1455 m 280-150Pre resektoskop StorzPre resektoskop WolfPre resektoskop OlympusBipolárne kábleštandardnéKonektor do koagulátoraEmedValleylabOlympusBerchtoldMartinWolfErbeStorzKonektordo inštrumentuDĺžkaPriamy konektor do inštrumentu - pinzetyZahnutý konektor do inštrumentu - pinzety3 m 351-031 351-1315 m 351-051 351-1513 m 287-030 287-1305 m 287-050 287-1503 m 101-001 101-1014 m 101-000 101-100ErbeStorzOlympusValleylabBovie3 m 181-0304.5 m 101-051 106-0453 m 360-030 161-0304.5 m 375-0455 m 360-050EmedSDS3 m 351-03S 351-13S5 m 351-05S 351-15S3 m 280-03S 281-03S2 zdierkyØ 4 mm4.5 m 350-040Emed SDS4.5 m 408-14S 405-04S 409-04SPríslušenstvo ku koagulátoromPedálMultiSwitch.Tretím tlačidlomje možné prepínaťprogramy5 m 280-05S100-313Sieťový kábel 230V, dĺžka 4 m100-303090-240Bipolárne káblešpeciálneKonektor do inštrumentuPre laparoskopickéinštrumenty StorzPre laparoskopickéinštrumenty WolfPre bipolárnyresektoskopStorzPre bipolárnyresektoskopWolfPre bipolárnyresektoskopOlympusDvojitý pedál 100-302Pedálpre ES120100-311100-301Uzemňovací kábelTaška na ES120Dĺžka0.5 m 100-9241 m 100-8262 m 100-9193 m 100-9255 m 100-926100-215Konektor do koagulátoraEmedValleylabOlympusEmedSDSDĺžka3 m 359-030 352-0304.5 m 348-045 354-045 349-0455 m 359-050 352-0503 m 359-03S 352-03S4.5 m 348-04S 354-04S 349-04SPedál rez 100-304Pedál koagulácia100-305Bezdrôtový6-pinovýkonektorRegistračné číslo ŠÚKL: P70067Adaptér na pripojenie bipolárnychkáblov s 2-pinovýmkonektorom do koagulátorovErbe, Storz5 m 359-05S340-100Adaptér na pripojenie bipolárnychkáblov s 2-pinovýmkonektorom do koagulátorovEmed SDS261-60S12Medpin s.r.o., Wolkrova 2, 851 01 Bratislavawww.medpin.sk, e-mail: medpin@medpin.sk13


MONOPOLÁRNE ELEKTRÓDYMONOPOLÁRNE ELEKTRÓDYMonopolárne elektródyLancetová elektróda oválnaØ 2.4 mmØ 4 mm520-100Guľová elektróda Ø 2 mmØ 2.4 mm Ø 4 mm530-510 521-410Slučková elektróda drôtená Ø 5 mm, dĺžka 100 mmØ 2.4 mmØ 4 mm523-910Lancetová elektróda rombická ohnutáGuľová elektróda Ø 4 mmSlučková elektróda drôtená Ø 10 mm, dĺžka 100 mm520-200530-520 521-420523-920Lancetová elektróda520-400Guľová elektróda Ø 6 mm530-530 521-430Guľová elektróda Ø 2 mm, dĺžka 100 mm534-410 524-010Nožová elektróda530-100 520-500Guľová elektróda Ø 2 mm ohnutáGuľová elektróda Ø 4 mm, dĺžka 100 mmŠpachtľová elektróda oválnaŠpachtľová elektróda oválna ohnutá530-000 520-600Guľová elektróda Ø 4 mm ohnutá530-580 521-480530-590 521-490Guľová elektróda Ø 6 mm, dĺžka 100 mm534-420 524-020524-030Guľová elektróda Ø 6 mm ohnutá, dĺžka 100 mm520-650Slučková elektróda Ø 5 mm530-610 521-210534-430 524-070Nožová elektróda520-700Slučková elektróda Ø 10 mm530-620 521-220Guľová elektróda Ø 4 mm ohnutá, dĺžka 100 mm534-450 524-050Lancetová elektróda ohnutá520-800Slučková elektróda Ø 14 mm530-630 521-230Ihlová elektróda Ø 0.8 x 12 mm, dĺžka 100 mm534-210 524-130Lancetová elektródaIhlová elektróda Ø 0.5 mmIhlová elektróda Ø 0.7 mm520-900530-310 521-010530-320 521-020Slučková pásková elektróda Ø 10 mmSlučková pásková elektróda Ø 14 mm530-720 521-350521-380Ihlová elektróda Ø 0.8 x 12 mm, dĺžka 100 mmNožová elektróda 2.4 x 10 mm, dĺžka 100 mm524-160524-200Ihlová elektróda Ø 0.5 mmIhlová elektróda Ø 0.7 mm521-110521-120Nožová elektróda 2.4 x 10 mm, dĺžka 100 mm534-050 524-300Mierka 1:1Ø 2.4 mmØ 4 mmNožová elektróda rombická, dĺžka 100 mm524-400Ihlová elektróda Ø 0.8 x 29 mm 521-600Nožová elektróda 25 mm, dĺžka 100 mm534-100 524-260Špachtľová elektróda 3 x 24 mm 522-700Slučková elektróda 10 x 10 mm, dĺžka 120 mmŠpachtľová elektróda 2 x 16 mm 523-210534-460 524-600Špachtľová elektróda 2 x 16 mm 523-200Mierka 1:1Registračné číslo ŠÚKL: P70067Mierka 1:114Medpin s.r.o., Wolkrova 2, 851 01 Bratislavawww.medpin.sk, e-mail: medpin@medpin.sk15


MONOPOLÁRNE ELEKTRÓDYMONOPOLÁRNE ELEKTRÓDYØ 2.4 mmØ 4 mmØ 2.4 mmØ 4 mmSlučková elektróda 20 x 15 mm, dĺžka 120 mm535-000Slučková elektróda 25 mm, dĺžka 120 mm525-000536-100 526-100Slučková elektróda 20 x 20 mm, dĺžka 120 mm 535-100Ihlová elektróda izolovaná525-100Slučková elektróda 26 x 20 mm, dĺžka 120 mm535-200527-000525-200Guľová elektróda Ø 2 mm, izolovanáKonizačná elektróda 10 x 25 mm527-100536-400 526-400Konizačná elektróda 15 x 25 mmMierka 1:1536-200 526-200Konizačná elektróda 20 x 25 mmPREDLŽOVACIE NÁSTAVCE536-300 526-300Slučková elektróda 10 mm, dĺžka 120 mm535-800 525-800Ø 4 mmPredlžovací nástavec dĺžka 100 mm 527-500Predlžovací nástavec dĺžka 150 mm 527-550Slučková elektróda 15 mm, dĺžka 120 mm 535-900Slučková elektróda 20 mm, dĺžka 120 mm525-900536-000 526-000Registračné číslo ŠÚKL: P70067Predlžovací nástavec dĺžka 100 mm 533-900Predlžovací nástavec dĺžka 150 mm 533-950Ø 2.4 mmMierka 1:116Medpin s.r.o., Wolkrova 2, 851 01 Bratislavawww.medpin.sk, e-mail: medpin@medpin.sk17


MONOPOLÁRNE ELEKTRÓDYWOLFRÁMOVÉARGÓNOVÁ KOAGULÁCIAMonopoláne elektródyIhlová elektróda wolfrámováizolovaná Ø 0.5 x 20 mmØ 2.4 mm Ø 4 mm532-300 522-300Elektródy na mikrodisekciuIhlová elektróda wolfrámová izolovaná Ø 0.25 mmØ 4 mm528-650Argónový inštrument s dvojitým spínačom, kábel 3.5 m, min. 250 sterilizácií,pre koagulátory Emed, Valleylab932-141Ihlová elektróda wolfrámová izolovaná Ø 0.25 mmIhlová elektróda wolfrámováizolovaná Ø 0.5 x 20 mm532-400 522-400528-660Argónový inštrument s dvojitým spínačom, kábel 3.5 m, min. 250 sterilizácií,pre koagulátory Emed Spectrum, EndoIhlová elektróda wolfrámováizolovaná Ø 0.5 x 40 mm522-500Ihlová elektróda wolfrámová izolovaná Ø 0.25 mmIhlová elektróda wolfrámová izolovaná Ø 0.25 mm529-000932-14SIhlová elektróda wolfrámováizolovaná Ø 0.5 x 40 mm529-050Argónová koagulačná elektróda, dĺžka 25 mm, Ø 5 mm932-031Ihla wolfrámová s keramickouizoláciou Ø 0.5 mmIhla wolfrámová s keramickouizoláciou Ø 0.5 mmIhla wolfrámová s keramickouizoláciou Ø 0.5 mm522-600521-180528-770528-780Adaptéry pre monopol. elektródyAdaptér pre elektródy Ø 2.4 mm do inštrumentov Ø 4 mmAdaptér pre elektródy Ø 1.6 mm do inštrumentov Ø 4 mmMierka 1:1MONOPOLÁRNE ELEKTRÓDY DENTÁLNE A KOZMETICKÉØ 4 mm529-350529-360Argónová koagulačná elektróda, dĺžka 100 mm, Ø 5 mmArgónová koagulačná elektróda, dĺžka 350 mm, Ø 5 mmArgónová rezacia ihlová elektróda, dĺžka 40 mm, Ø 5 mmArgónová rezacia ihlová elektróda, dĺžka 115 mm, Ø 5 mmArgónová rezacia elektróda, dĺžka 40 mm, Ø 5 mmArgónová rezacia elektróda, dĺžka 115 mm, Ø 5 mmKábel k argónovým flexibilným endoskopickým sondám, dĺžka 3 m,pre koagulátory Emed, Valleylab932-032932-034932-054932-044932-057932-056Ihlová elektróda Ø 0.2 mmIhlová elektródaØ 1.6 mm540-100540-200Guľová elektróda Ø 1.7 mmGuľová elektróda Ø 1.7 mmØ 1.6 mm541-700541-710Kábel k argónovým flexibilným endoskopickým sondám, dĺžka 3 m,pre koagulátory Emed Spectrum, Endo432-146Guľová elektróda Ø 3 mm432-46SSlučková elektróda Ø 3 mm540-400541-800Slučková elektróda Ø 5 mmSlučková elektróda Ø 8 mmIhlová elektróda Ø 1.7 mm540-500540-600541-600Guľová elektróda Ø 3 mmKoagulačná a fulguračná elektródaŠpachtľová elektróda, dĺžka 40 mm, 2 x 16 mmŠpachtľová elektróda, dĺžka 55 mm, 2 x 6 mm541-810541-900542-200548-200Registračné číslo ŠÚKL: P70067Argónový filter 0,45 mm, sterilnýSE2M034I07Argónová sonda flexibilná TBS, Ø 1.5 mm dĺžka 1.5 m 932-148dĺžka 3 m 932-151Argónová sonda flexibilná GIT, Ø 2.3 mm dĺžka 2.2 m 932-149dĺžka 3 m 932-152Argónová sonda flexibilná GIT, Ø 3.2 mmdĺžka 2.2 m 932-15018 Medpin s.r.o., Wolkrova 2, 851 01 Bratislavawww.medpin.sk, e-mail: medpin@medpin.sk19


BIPOLÁRNE PINZETYMONOPOLÁRNE PINZETYVšetky bipolárnepinzety sú štandardnev prevedení NonSticks povrchovou úpravouproti lepeniu tkaniva.Konektor Ø 4 mm.Káble pre monopolárnepinzety sú na strane 12- tabuľka hore.Špička2 mmDĺžka185 mm 610-017190 mm 610-016210 mm 610-019225 mm 610-021270 mm 610-0251 mm 185 mm 610-018• Izolované pinzety bez konektora• Koagulácia dotykom monopolárnejelektródy a neizolovanéhokonca pinzety• Izolácia bráni popáleniu chirurga,ako sa to stáva pri koaguláciineizolovanou kovovoupinzetouŠpička Dĺžka Anatomické Chirurgické180 mm 612-018 612-1182 mm210 mm 612-021 612-121250 mm 612-025 612-125ŠpičkaDĺžkaDEPILAČNÉ ELEKTRÓDY2 mm1 mm110 mm 605-022160 mm 605-027195 mm 605-029 605-007 605-034220 mm 605-030300 mm 605-070160 mm 605-039 605-014 605-018195 mm 605-040 605-001 605-002 605-065 605-026Rukoväť pre depilačné ihly Ø 1.25 mm, typ F, kábel 1.5 m,konektor do koagulátora Ø 4 mm51301018Depilačné ihly, izolované, pre rukoväť 1.25 mm, 0.002”, 10 ksDepilačné ihly, izolované, pre rukoväť 1.25 mm, 0.003”, 10 ksDepilačné ihly, izolované, pre rukoväť 1.25 mm, 0.004”, 10 ksF2IF3IF4I0.5 mm220 mm 605-041 605-024 605-063110 mm 605-020 605-021160 mm 605-013 605-017220 mm 605-031Depilačné ihly, neizolované, pre rukoväť 1.25 mm, 0.002”, 10 ksDepilačné ihly, neizolované, pre rukoväť 1.25 mm, 0.003”, 10 ksDepilačné ihly, neizolované, pre rukoväť 1.25 mm, 0.004”, 10 ksF2F3F4ihla110 mm 605-019 605-023160 mm 605-011 605-036 605-033195 mm 605-008220 mm 605-045profil 195 mm 605-057 605-058 605-059Depilačné ihly, pozlátené, pre rukoväť 1.25 mm, 0.002”, 10 ksDepilačné ihly, pozlátené, pre rukoväť 1.25 mm, 0.003”, 10 ksDepilačné ihly, pozlátené, pre rukoväť 1.25 mm, 0.004”, 10 ksF2GF3GF4GKáble pre bipolárne pinzety sú na strane 13 - tabuľka hore.Registračné číslo ŠÚKL: P7006720 Medpin s.r.o., Wolkrova 2, 851 01 Bratislavawww.medpin.sk, e-mail: medpin@medpin.sk21


BIPOLÁRNE NOŽNICE, KLIEŠTEBIPOLÁRNE INŠTRUMENTYPowerGrip - ThermoStapler ®Bipolárne nožniceDĺžka18 cm 857-1811021 cm 857-2111023 cm 857-2311028 cm 857-28110Dĺžka 34 cmDĺžka 10 cmKábelpre bipolárnenožnice• Nožnice určené na mechanické strihanieso simultánnou bipolárnou koaguláciou.• Len jeden konektor na pripojenie kábla.• Nožnice je možné rozobrať a nabrúsiť.Emed, Valleylab,OlympusDĺžkaEmed SDS3 m 358-030 358-03S5 m 358-050Bipolárne kliešte ThermoStapler ® Dĺžka Hladké zahnutéHladké rovnéØ 5 mm Dĺžka 34 cm Dĺžka 10 cm16 cm 801-116 801-21618 cm 801-118 801-21823 cm 801-123 801-22328 cm 801-128 801-228Zúbkované zahnutéRukoväť so štandardným bipolárnymkonektorom.Vhodné káble sú na strane 13- tabuľka hore.824-10123 cm 801-023Rukoväť pre Emed SDS s káblom dĺžky 3 m 824-13SKáble pre bipolárne kliešteThermoStapler ®DĺžkaEmed, Valleylab,Olympus3 m 401-0305 m 401-050Rúra 824-134 824-110Disektor Maryland zahnutý - ThermoStapler ® 824-019 824-519Grasper veľký - ThermoStapler ® 824-010 824-501DĺžkaHladké zahnutéHladké rovnéGrasper zúbkovaný, veľký - ThermoStapler ® 824-03016 cm 801-16S 801-66S18 cm 801-18S 801-68S23 cm 801-23S 801-73S28 cm 801-28S 801-78SIntegrovaný 3 m kábel skonektorom SDSDisektor Maryland, široký - ThermoStapler ® 824-031Grasper jemný zahnutý 824-011Grasper mikro 824-014Bipolárna pinzeta na operácie štítnej žľazy• Ergonomický tvar umožňuje ľahkú a precíznu prácu• Izolácia čeľustí chráni nervy pred tepelným poškodením• Inštrument je možné použiť s akýmkoľvek elektrokoagulátorom• Nie je potrebný drahý ultrazvukový prístroj• Autoklávovateľný do 137 ºC• Opakovateľne použiteľná - redukuje náklady na operáciu Dĺžka 160 mm 90069-19Registračné číslo ŠÚKL: P70067Grasper zahnutý 824-015Nožnice zahnuté 824-018Inštrumenty PowerGrip predstavujú 3. generáciu vývoja bipolárnych laparoskopických inštrumentov. Čeľuste nie sú ovládané posuvnou rúrou, aletiahlom podobne ako pri monopolárnych inštrumentoch. To umožňuje vyvinúť väčšiu silu s menšou námahou a väčším citom. Aj životnosť je dlhšia.22 Medpin s.r.o., Wolkrova 2, 851 01 Bratislavawww.medpin.sk, e-mail: medpin@medpin.sk23


LAPAROSKOPIAInsuflátoryKameryIrigačné a odsávacie jednotkyVozíkyTeknoFLOW 15S, 20S, 30S, 45S • Prietok plynu 0 - 15, 20,30, 45 l/min• * ACF• Tlak 0 - 30 mmHg• Rýchla kompenzáciastraty plynu pri odsávaníalebo pri výmeneinštrumentu• Pre-insuflačný mód• Voliteľný ohrev plynuTeknoFLOW 15, 20, 30, 42 • Prietok plynu 0 - 15, 20,30, 43 l/min• * ACF• Tlak 0 - 30 mmHg• Rýchla kompenzáciastraty plynu pri odsávaníalebo pri výmeneinštrumentu• Pre-insuflačný mód• Voliteľný ohrev plynu* Insuflátory pracujú systémom ACF (Advanced Continuous Flow) – stabilnévyváženie tlaku a neprerušovaný prietok plynu. ACF zabezpečuje približnedvojnásobný reálny prietok plynu oproti insuflátorom s pulzným režimom(plnenie – meranie). To znamená, že napr. insuflátor TeknoFLOW 20 mápribližne rovnaký reálny prietok plynu ako 40l insuflátor s pulzným režimomMonitory• Tekno 15“• LCD• Tekno 19“• LCD TFT• Tekno HD 19“• LCD TFT• Tekno HD 21.5“• LCD• Tekno HD 24“• LCD TFT• LED podsvietenie• Tekno HD 24.5“• OLED• Tekno HD 26“• LCD• LED podsvietenie• 1024 x 768 Pixel• 16.7 mil. farieb• OSD• 1280 x 1024 Pixel• 16.8 mil. farieb• OSD• 1280 x 1024 Pixel• 16.8 mil. farieb• DVI, PIP, OSD• 1920 x 1080 Pixel• 16.7 mil. farieb• HDMI, DVI, OSD• 1920 x 1200 Pixel• 16.8 mil. farieb• DVI, PIP, OSD• 1920 x 1080 Pixel• DVI, OSD• 1920 x 1080 Pixel• 16.8 mil. farieb• DVI, PIP, OSDVšetky monitory majú uchytenie VESA 100 a medicínsky atest.TeknoCAM 500 LEDnovéTeknoCAM 1100TeknoCAM 2100TeknoCAM 3500TeknoCAM 1000 HDTeknoCAM 3000 HDTeknoCAM 3100 HDTeknoCAM 3300 HD• 1 x CCD chip• 752 x 582 Pixel• OnScreen menu• 2 tlačidlá na hlave kamery• Hlava kamery ponoriteľná• Integrovaný LED svetelnýzdroj ekviv. 100W xenónu• 1 x CCD chip• 752 x 582 Pixel• Funkcia Freeze (voliteľná)• Hlava kamery ponoriteľná• 1 x CCD chip• 752 x 582 Pixel• OnScreen menu• 2 tlačidlá na hlave kamery,USB, HDMI (voliteľné)• Hlava kamery ponoriteľná• 3 x CCD chip• OnScreen menu• 10 pamätí nastavenia• 2 tlačidlá na hlave kamery• Hlava kamery ponoriteľná• 1 x MOS chip• OnScreen menu• Full HD 1920 x 1080 Pixel• 3 pamäte nastavenia• 3 tlačidlá na hlave kamery• HDMI (voliteľné)• Hlava kamery ponoriteľná• 3 x CCD chip• HDMI• OnScreen menu• Full HD 1920 x 1080 Pixel• 2 tlačidlá na hlave kamery• Hlava kamery ponoriteľná• 3 x MOS chip• HDMI• OnScreen menu• Full HD 1920 x 1080 Pixel• 3 pamäte nastavenia• 3 tlačidlá na hlave kamery• Hlava kamery ponoriteľná• 1 alebo 3 x CCD chip• Full HD 1920 x 1200 Pixel• OnScreen menu• 10 pamätí nastavenia• 2 tlačidlá na hlave kamery• Optický zoom 16-34 mm• Hlava kamery autoklávovateľnáRegistračné čísla ŠÚKL: Prístroje laparoskopické P70984, Inštrumentárium laparoskopické P70983TM100MULTI PUMPLAPpumpARTpumpART PUMP II DHYSpumpZdroje svetlaTeknoLIGHTXA300Pro / XA180ProTeknoLIGHT 1500 / TeknoLIGHT 3000• Irigačná a odsávacia jednotkalaparoskopická• Prietok max. 3 l/min• Fľaša na sekrét 2 litre• Irigačná a odsávacia jednotkalaparoskopická• Ovládanie prietoku elektronickyna rukoväti• Prietok max. 3 l/min• Irigačná a odsávacia jednotkalaparoskopická• Bezhlučná• Prietok max. 1.8 l/min• Max tlak 400 mmHg• Min. vákuum -60 kPa• Irigačná jednotka artroskopická• Automatické rozpoznanieinštrumentu• Bezkontaktné monitorovanietlaku• Irigácia 0.1 - 1.5 l/min• Tlak 0 - 200 mmHg• Irigačná jednotka artroskopickádvojitá• Bezkontaktné monitorovanietlaku• Odsávanie 0 - 1 l/min• Irigácia 0 - 2.5 l/min• Tlak 10 - 200 mmHg• Irigačná jednotka hysteroskopická• Integrovaný vyvažovacísystém• Bezkontaktné monitorovanietlaku• Prietok 30 - 500 ml/min• Tlak 15 - 150 mmHg• Xenón 300 / 180 Watt• Rezervná halogénovážiarovka 150 Watt• Manuálne aj automatickéovládanie intenzity• Farebná teplota 5600 K• Životnosť výbojky 500 h• Indikátor životnosti výbojky• LED 100 / 300 Watt• Manuálne aj automatickéovládanie intenzity• Farebná teplota6000-6500 K• Životnosť LED40000 h / 30000 hDoplnky k vozíkomDržiak na plynovébomby3 / 5 / 10 lDržiak na plynovébomby20 / 50 lUkladanie dátTekno Capture System HDMC 170MC 200MC 300Stojan naostrekovaciefľaše 1 a 2 lVozík ECO• Rozmery v 1711, š 714, h625 mm• 1 polica 600 x 490 mm srukoväťou, nastaviteľná• 2 police 600 x 490 mm,nastaviteľné• Držiak na LCD monitor VESA100• 6 elektrických zásuviekVozík STANDARD• Ako Eco a navyše:• 1 zásuvka s policou 600 x490 mm• Oddeľovací transformátor(voliteľný)Vozík LUX• Ako Standard a navyše:• Zadná stena• Kanál pre kábleDržiak hlavykameryDržiak hlavykamery sosvorkou• Záznam statických obrázkov a videa• 12“ dotyková obrazovka• Interný harddisk 1000 GB• CD, DVD, BluRay mechanika• Ethernet 10/100/1000• DICOM (voliteľný)• Záznam statických obrázkov• Záznam na externé USB médium• Ethernet 10/100 (voliteľný)• Záznam statických obrázkov a videa• Záznam na externé USB médium• Ethernet 10/100 (voliteľný)Stojannainfúznefľaše• Záznam statických obrázkov a HD videa• Záznam na interný harddisk 320 GB• Záznam na externé USB médium• Ethernet 10/100/100024 Medpin s.r.o., Wolkrova 2, 851 01 Bratislavawww.medpin.sk, e-mail: medpin@medpin.sk25


LAPAROSKOPICKÉ OPTIKYSVETELNÉ KÁBLEOptiky TeknoMedical vďaka dlhoročným skúsenostiamspĺňajú tie najprísnejšie kritériá pre prvotriedneprodukty• Nová generácia kompaktných objektívov zaručujedlhodobú životnosť a odolnosť voči sterilizácii v autokláve• Zafírové sklá na oboch koncoch optiky• Rod lens system• Verné podanie farieb• Optimálna hĺbka zorného poľa• Optiky sú dodávané so sadou adaptérov prevšetky typy svetelných káblov• Excelentná svetelnosť a rozlišovacia schopnosť• Optiky označené HD sú optimalizované presenzory používané v HD kamerách• Optiky označené SF (Semi Flexible) sú mimoriadnerobustné a odolné voči ohýbaniuTeknoStorzOlympusWolfACMILaparoskopické optiky s integrovaným inštrumentálnym kanálomØ(mm)Pracovná dĺžka(mm)Pracovný kanálØ (mm) vrátane adaptéra Adaptér10.0 268 6.0 mm 700-250 700-255Laparoskopické optikyØ(mm)Pracovnádĺžka(mm)5.0 240 700-001 700-0115.0 300 700-000 700-003 700-0045.0 360 700-002 700-012Štandard6.5 300 700-010 700-01310.0 310 700-020 700-023 700-02410.0 450 700-420 700-423 700-42410.0 540 700-430 700-433Full Screen 5.5 310 700-450 700-453Heat Protected 10.0 310 700-440 700-443 700-444Mini-laparoskopické optikyØ(mm)Pracovnádĺžka(mm)2.7 270 700-275 700-276Štandard3.0 300 700-204 700-205 700-2034.0 200 700-030 700-033Semi Flexible 2.7 270 700-275SF 700-276SFMini-laparoskopické optiky pre detiØ(mm)Pracovná dĺžka(mm)Pracovný kanálØ (mm) vrátane adaptéra Adaptér10.0 268 6.0 mm 700-251 700-256Svetelné káble• Extrémne flexibilné• Dlhá životnosť• Odolnosť voči teplu• Pre xenónové aj klasickézdroje• Kompatibilné so všetkýmištandardnými optikami asvetelnými zdrojmi.• Na konce kábla sa naskrutkujúadaptéry pre konkrétnysvetelný zdroj a optiku.• Pri objednávke uveďte typvašej optiky a svetelnéhozdroja alebo typy potrebnýchadaptérovPre svetelné zdrojeØ (mm) Dĺžka (mm) Xenón/LED Halogén3.5 1800 39522-18 39520-183.5 2300 39522-23 39520-233.5 3000 39522-30 39520-304.8 1800 39523-18 39521-184.8 2300 39523-23 39521-234.8 3000 39523-30 39521-30Ø(mm)Pracovnádĺžka(mm)2.0 241.5 700-210Adaptéry na strane optikyAdaptéry na strane svetelného zdroja39525-10 39528-20 39530-10 39525-00 39528-00 39527-00 39530-00TeknoStorzWisapAesculapOlympusWolfHSWDyonicsMediconStrykerACMITeknoStorzWisapAesculapWolfHSWDyonicsMediconOlympusACMIStryker26 Medpin s.r.o., Wolkrova 2, 851 01 Bratislavawww.medpin.sk, e-mail: medpin@medpin.sk27


TROKÁRETROKÁRETrokár odľahčenýØ (mm)Pracovnádĺžka(mm)S trojhrannýmbodcomS kónickýmbodcomBez bodca• Ľahké plastikové telo• Ergonomický dizajn• Jednoduchá manipulácia• Opakovane použiteľný silikónový ventil• Kompletne rozoberateľné• Plne autoklávovateľnéNáhradný silikónový ventil5.5 95 704-553 704-559 704-552 Ø 5.5 mm 704-002011.0 101 704-555 704-560 704-554 Ø 11.0 mm 704-00215.5 150 704-553-15 704-559-15 704-552-15 bariatrický11.0 150 704-555-15 704-560-15 704-554-15 bariatrickýTrokár s multifunkčným ventilomØ (mm)Pracovnádĺžka(mm)S trojhrannýmbodcomS kónickýmbodcomBez bodca3.5 70 730-200 730-2105.5 103 704-370 704-380 704-36011.0 105 704-375 704-385 704-36513.0 102 704-29515.0 95 704-377 704-328 704-36720.0 118 704-378 704-325 704-3685.5 150 704-4032-15 704-4052-15 704-4002-15 bariatrický11.0 150 704-4040-15 704-4060-15 704-4010-15 bariatrický13.0 150 704-4042-15 704-4062-15 704-4012-15 bariatrickýTesnenia pre trokáreTrokárØ (mm)DieraØ (mm)Tesneniebal. 10 ksKužeľ Hasson s držiakom stehovØ (mm) Kat.č.3.5 704-395 K5.5 704-397 K11.0 704-399 K12.5 704-389 K13.0 704-390 KFarbaVnútornétesneniebal. 10 ksFarba3.5 2.0 704-0002 bezfarebné 704-0202 čierna5.5 4.0 704-0004 biela 704-0200 biela11.0 8.0 704-0008 modrá 704-0201 modrá13.0 10.0 704-0010 zelená 704-0205 zelená15.0 13.0 704-0013 šedá 704-0203 zelená20.0 18.0 704-0018 šedá 704-0204 modráBodce pre trokáreØ (mm) Trojhranný hrot Kónický hrot Oblý hrot3.5 704-070 704-071 704-0725.5 704-016 704-022 704-0315.5 bariatrický 704-016-15 704-022-1511.0 704-006 704-026 704-03511.0 bariatrický 704-006-15 704-026-1513.0 704-093 704-09213.0 bariatrický 704-012-15 704-027-1515.0 704-015 704-02820.0 704-020 704-029Bezpečnostné bodce rozoberateľnéPracovnáØ (mm) dĺžka (mm) Kat.č.3.5 132 704-0905.5 163 704-08711.0 173 704-088 nožový tvar13.0 169 704-160Bezpečnostné bodce šikmé rozoberateľnéØ (mm)Pracovnádĺžka (mm) Kat.č.5.5 160 704-06011.0 171 704-06113.0 170 704-161Bezpečnostné bodce trojhranné rozoberateľnéØ (mm)Pracovnádĺžka (mm) Kat.č.5.5 160 704-06511.0 172 704-06713.0 170 704-1625.0 215 704-076 bariatrický11.0 221 704-077 bariatrický13.0 223 704-078 bariatrickýRúry pre trokáreTelá trokárovØ (mm) Automatické telo s multifunkčným ventilom a manuálnou páčkou Automatické odľahčené plast. telo3.5 704-40185.5 704-4021 704-408111.0 704-4026 704-408013.0 704-403315.0 704-403720.0 704-4039PracovnáØ (mm) dĺžka (mm)3.5 70 704-4505.5 103 704-452 704-4725.5 150 704-452-1511.0 105 704-460 704-47611.0 150 704-460-1513.0 102 704-462 704-47813.0 150 704-461-1515.0 110 704-46320.0 119 704-464RTG transparentné5.5 95 704-481 704-49111.0 97 704-487 704-49713.0 94 704-488 704-49828Medpin s.r.o., Wolkrova 2, 851 01 Bratislavawww.medpin.sk, e-mail: medpin@medpin.sk29


TROKÁREVERESSOVE IHLYRedukčné rúryZ Ø (mm) Na Ø (mm)Komplet sobturátorom5.0 4.0 704-20010.0 5.5 704-01011.0 5.5 704-00012.5 5.5 704-21615.0 5.5 704-20320.0 5.5 704-20612.5 10.0 704-21715.0 10.0 704-20420.0 10.0 704-20720.0 15.0 704-218Redukčné adaptérySo silikónovým držiakomZ Ø(mm)Na Ø(mm)Kat.č.10.0 5.5 704-24011.0 5.5 704-24112.5 5.5 704-24212.5 10.0 704-24313.0 5.5 704-24413.0 10.0 704-245Tesnenia pre redukciea dilatačné setyZ Ø (mm) Na Ø (mm) Diera Ø (mm)Tesneniebal. 10 ks Farba5.5 3.0 2.0 704-0002 červená5.0 4.0 4.0 704-0004 červená10.0 7.0 6.0 704-0006 červená10.0 5.5 4.0 704-0004 červená11.0 5.5 4.0 704-0004 červená12.5 5.5 4.0 704-0004 červená15.0 5.5 4.0 704-0004 červená20.0 5.5 4.0 704-0004 červená12.5 10.0 8.0 704-0008 modrá15.0 10.0 8.0 704-0008 modrá20.0 10.0 8.0 704-0008 modrá20.0 15.0 13.0 704-0013 šedáDištančný držiak so závitomØ(mm)Dĺžka35.0 mm5.5 704-43611.0 704-438Držiak na optikyDilatačné setyZ Ø (mm) Na Ø (mm) Kat.č.5.0 10.0 704-2205.0 11.0 704-2255.0 15.0 704-2215.0 20.0 704-22210.0 15.0 704-22310.0 20.0 704-224Trokáre MICROØ (mm)Pracovnádĺžka (mm)Bez bodcaBodec polmesiacovitýBodec oblý2.9 60 730-170 730-170 730-1723.5 100 730-160 730-160 730-162RetraktorRetraktor s 3 lopatkami, dĺžka lopatiek 70 mm, zahnuté o90° (vhodné pre 10 mm inštrumenty)Kat.č704-860Pre automatické trokáreZ Ø(mm)Na Ø(mm)Kat.č.Palpačné sondy ciachované10.0 5.511.0 5.512.5 5.513.0 5.512.5 10.013.0 10.0704-235704-238Držiak na optiky Ø 5 - 10 mm 700-990Dĺžka (mm) Ø 2.8 mm Ø 5.0 mm250 760-000-25330 760-000 704-800400 704-803450 704-802Hrudné trokáreVonkajšíØ (mm)VnútornýØ (mm)Pracovnádĺžka (mm)RigídneKomplet sobturátorom Len puzdro Len obturátor7.9 6.0 50 712-410 712-411 712-41215.3 11.0 50 712-420 712-421 712-42217.3 13.0 50 712-430 712-431 712-432VonkajšíØ (mm)VnútornýØ (mm)Pracovnádĺžka (mm)FlexibilnéKomplet sobturátorom Len puzdro Len obturátorFlexibilná plastovárúra, balenie 5 ks9.0 6.0 100 712-440 712-441 712-442 712-4439.0 6.0 70 712-450 712-451 712-452 712-45314.2 11.0 100 712-460 712-461 712-462 712-46314.2 11.0 70 712-470 712-471 712-472 712-473Veressove ihlyDĺžka (mm)Ø 2.0 mmStandardØ 2.7 mmHigh Flow55 704-09570 704-15680 704-096100 704-098 704-151120 704-100 704-150130 704-157140 704-099150 704-101 704-152170 704-158 704-154180 704-102200 704-103230 704-159260 704-104100 704-080 704-081120 704-082 704-083150 704-085 704-08630Medpin s.r.o., Wolkrova 2, 851 01 Bratislavawww.medpin.sk, e-mail: medpin@medpin.sk31


ODSÁVACIE A IRIGAČNÉ KANYLYODSÁVACIE A IRIGAČNÉ KANYLYOdsávacie a irigačné kanylyModulárny odsávací a irigačný systémRukoväť s 2 trúbkovými ventilmi akonektormi pre hadice704-642Rukoväť s 2 trúbkovými ventilmi akonektormi LL704-644 Rukoväť s posuvným ventilom 704-646Rukoväť s 2 trúbkovými ventilmi, konektorom prehadicu a bočným LL konektorom, pre adaptabilnérúryPištoľová rukoväť s dvojcestnýmventilom a 2 hadicovýmikonektormi, pre adaptabilnérúryOdsávacie rúry Ø 5 mm Mierka 1:1 TypØ 5 mm330 mmØ 5 mm500 mmØ 2.8 mm330 mmØ 2.8 mm250 mm704-710 704-715Štandardná 704-660 770-111 770-111-25Zaoblená 704-656704-650Zaoblená 704-654Odsávacia / irigačná rúra Mierka 1:1Pracovná dĺžka 340 mm Ø (mm) 4 diery 4x4 diery3.0 704-720 704-7305.0 704-721 704-73110.0 704-722 704-732Zaoblená 704-652Disekčná kanyla 704-658Punkčná kanyla 704-662 770-110 770-110-25Rúra na ostrekovanie optiky so šikmou tryskou Mierka 1:1Pracovná dĺžka 340 mm Ø 3.0 mm 704-740Odsávacie a irigačné kanylyPunkčná / injekčná ihla Ø 3.0 mm 704-744Ø 5.0 mm 704-745Mierka 1:1Modulárny odsávací a irigačný systém s koaguláciouDĺžka (mm) Rúra Ø 3.5 mm Rúra Ø 5 mm Rúra Ø 10 mm Rukoväť s ventilmi Sada rukoväť + rúry Ø 5 a 10 mm240 704-609330 704-608 704-607 704-605 704-610Odsávacia a irigačná kanyla Ø 5.0 mmDĺžka (mm) S laserovou rúrou Bez laserovej rúry391 704-580340 704-582Odsávacia a irigačná kanyla Ø 5.0 mmOdsávacia / irigačná rúraØ (mm)Dĺžka 330mmDĺžka 450mm3.0 704-7515.0 704-752 704-752-45Elektródy Mierka 1:1 Ø 5 mm, dĺžka 330 mmErgonomická rukoväť s dvojcestným ventilom,pohodlná obsluha, krátka dráha páčkyventilu, väčšia odsávacia kanyla, priamekanály10.0 704-753 704-753-45 704-750Pologuľa 704-761Hák J 704-762Hák L 704-763Adaptér na pripojenie monopolárnych elektródk rukoväti 704-750, otočný o 360°704-760Špachtľa 704-764Ihla 704-765Dvojcestný ventil s LL konektormi 704-121Odsávacia rúra s LL konektorom Dĺžka 300 mm 704-602Cholangiografická rúra s LL konektorom Dĺžka 330 mm 704-603Punkčná a injekčná kanyla s LL konektorom, ihla Ø 1.4 mm Dĺžka 330 mm 704-120Dĺžka 450 mm 704-12232Medpin s.r.o., Wolkrova 2, 851 01 Bratislavawww.medpin.sk, e-mail: medpin@medpin.sk33


ODSÁVACIE A IRIGAČNÉ KANYLYODSÁVACIE A IRIGAČNÉ KANYLYModulárny odsávací a irigačný systém s koaguláciouMonopolárne koagulačné elektródy s keramickou izoláciouElektródy Mierka 1:1 Ø 5 mm, dĺžka 340 mmHák drôtený 795-4911Hák J 795-4912Hák L 795-4913Špachtľa 795-4914Pologuľa 795-4915Rukoväť s dvojcestným ventilom premonopolárne elektródy s odsávacím /irigačným kanálom. S rotačným adaptéroma laterálnym vf-konektorom. Dvauniverzálne konektory pre hadice795-4910Ø 4 mm, dĺžka 360 mm Bez odsávania S odsávanímŠpachtľa 700-003 710-003Silný hák 700-004 710-004Jemný hák 700-005 710-005Ihla 700-006 710-006Nôž 795-4916Elektróda 45° 795-4917Ihla 795-4918Kónus 795-4919Rukoväť s 2 trúbkovými ventilmi a odnímateľnýmergonomickým nástavcom,pre monopolárne elektródy s odsávacím/ irigačným kanálom. S rotačnýmadaptérom a laterálnym vf-konektorom.Jeden univerzálny konektor pre hadicea jeden LL konektor.795-4900Monopolárne koagulačné elektródyØ 2.8 mmØ 5 mmElektródy Mierka 1:1 250 mm 330 mm 330 mm 450 mmŠpachtľa 762-103-25 762-103 706-152 762-152-45Odsávacie kanyly s monopolárnou koaguláciouHák J 762-101-25 762-101 706-154 762-154-45Elektródy Mierka 1:1 Ø 5 mm Dĺžka 330 mm Dĺžka 450 mmHák L 762-102-25 762-102 706-156 762-156-45Komfortná rukoväť pre elektródy706-152 až 706-158706-150Špachtľa 706-180 706-180-45Pologuľa 762-104-25 762-104 706-158 762-158-45Hák J 706-182 706-182-45Ihla 762-105-25 762-105 706-159 762-159-45Hák L 706-184 706-184-45Pologuľa 706-186 706-186-45Bipolárne koagulačné elektródyIhla 706-187 706-187-45Monopolárne koagulačné elektródyØ 5 mm Mierka 1:1 Dĺžka 340 mm 440 mmHák drôtený 706-280 706-290Hák J 706-281 706-291Mierka 1:1 Ø 3 mm, dĺžka 340 mm Mierka 1:1 Ø 5 mm, dĺžka 340 mmHák L 707-160 Hák J 707-150Hák V 707-161 Hák L 707-151Ihla 707-162 Špachtľa 707-152Pologuľa 707-153Káble pre bipolárne koagulačnéelektródy sú na strane 13 - tabuľkahore.Hák L 706-282 706-292Špachtľa 706-283 706-293Pologuľa 706-284 706-294Nôž 706-285 706-295Elektróda 45° 706-286 706-296Ihla 706-287 706-297Kónus 706-288 706-29834Medpin s.r.o., Wolkrova 2, 851 01 Bratislavawww.medpin.sk, e-mail: medpin@medpin.sk35


LAPAROSKOPICKÉ INŠTRUMENTYRukoväte pre laparoskopické inštrumenty TEKNOLINEotočné, robustné, bezpečné, rozoberateľné,autoklávovateľné, opakovane použiteľnéTEKNOLINEOtočné,DĺžkaKompletné bez aretácie,izolovanéKompletné bez aretácieLen tiahlorozoberateľné Mierka 1:1 (mm) Ø 5 mm Ø 5 mm Ø 5 mm775-4000Rukoväť bez aretácie775-4006Rukoväť s aretáciou775-4002Rukoväť bez aretácie775-4001Rukoväť s aretáciouNožnice TEKNOSTEELHákové nožnice,tvrdené ostrie250330450775-4020-25 TSC775-4020 TSC775-4020-45 TSC775-4020-25 TSCM775-4020 TSCM775-4020-45 TSCM775-4020-25 TS775-4020 TS775-4020-45 TSPeritoneálne nožnice,tvrdené ostrie250330450775-4026-25 TSC775-4026 TSC775-4026-45 TSC775-4026-25 TSCM775-4026 TSCM775-4026-45 TSCM775-4026-25 TS775-4026 TS775-4026-45 TSPeritoneálne nožnicezahnuté, tvrdené ostrie250330450775-4027-25 TSC775-4027 TSC775-4027-45 TSC775-4027-25 TSCM775-4027 TSCM775-4027-45 TSCM775-4027-25 TS775-4027 TS775-4027-45 TSNožnice775-4003SCRukoväť bez aretácie, vf konektor775-4004SCRukoväť s aretáciou, vf konektor775-4005Rukoväť s aretáciou, vf konektor775-4303 SCRukoväť bez aretácie, Ø 3 mmHákové nožnice250330450775-4020-25 C775-4020 C775-4020-45 C775-4020-25775-4020775-4020-45Metzenbaum nožnice250330450775-4022-25 C775-4022 C775-4022-45 C775-4022-25775-4022775-4022-45Metzenbaum nožnicezahnuté250330450775-4023-25 C775-4023 C775-4023-45 C775-4023-25775-4023775-4023-45Mikro nožnice250330450775-4024-25 C775-4024 C775-4024-45 C775-4024-25775-4024775-4024-45775-4003Rukoväť bez aretácie, vf konektor775-4004Rukoväť s aretáciou, vf konektor775-3995Rukoväť s vypínateľnou aretáciou,vf konektor775-4304 SCRukoväť bez aretácie, Ø 3 mmMikro nožnice zahnutéPeritoneálne nožnice1 čepeľ zúbkovaná250330450250330450775-4025-25 C775-4025 C775-4025-45 C775-4026-25 C775-4026 C775-4026-45 C775-4025-25775-4025775-4025-45775-4026-25775-4026775-4026-45Rúry pre laparoskopické inštrumenty TEKNOLINEMetzenbaum nožnicezahnuté, dlhé250330450775-4027-25 C775-4027 C775-4027-45 C775-4027-25775-4027775-4027-45S irigačným kanálom LLOP nožnice250330450775-3928-25 C775-3928 C775-3928-45 C775-3928-25775-3928775-3928-45Izolované Neizolované S irigačným kanálom Izolované farebné, 330mm, Ø 5 mmDĺžka Ø 3 mm Ø 5 mm Ø 10 mm Ø 5 mm Ø 10 mm Ø 5 mm červená 775-4110OP nožnice zahnuté250330450775-3929-25 C775-3929 C775-3929-45 C775-3929-25775-3929775-3929-45250 mm 775-4114-25 775-4009 775-4012-25 775-4013 775-4010-25LL modrá 775-4111330 mm 775-4114 775-4010 775-4012 775-4014 775-4016 775-4010LL zelená 775-4112450 mm 775-4114-45 775-4011 775-4012-45 775-4015 775-4010-45LL žltá 775-411336 Medpin s.r.o., Wolkrova 2, 851 01 Bratislavawww.medpin.sk, e-mail: medpin@medpin.sk37


LAPAROSKOPICKÉ INŠTRUMENTYTEKNOLINETEKNOLINEOtočné, rozoberateľné, Ø 5 mm Mierka 1:1Dĺžka(mm)Kompletnébez aretácieKompletnés aretáciouLen tiahloOtočné, rozoberateľné, Ø 5 mm Mierka 1:1Dĺžka(mm)Kompletnébez aretácieKompletnés aretáciouLen tiahloBioptické kliešteBioptické kliešte, vrúbkovanéso zubomBioptické kliešte prerezávacie250330450250330450250330450775-4030-25 C775-4030 C775-4030-45 C775-4031-25 C775-4031 C775-4031-45 C775-4034-25 C775-4034 C775-4034-45 C775-4030-25 CS775-4030 CS775-4030-45 CS775-4031-25 CS775-4031 CS775-4031-45 CS775-4034-25 CS775-4034 CS775-4034-45 CS775-4030-25775-4030775-4030-45775-4031-25775-4031775-4031-45775-4034-25775-4034775-4034-45Grasper so zubamiRetraktor s atraumatickýmivnútornými zubami250330450250330450775-4243-25 C775-4243 C775-4243-45 C775-4093-25 C775-4093 C775-4093-45 C775-4243-25 CS775-4243 CS775-4243-45 CS775-4093-25 CS775-4093 CS775-4093-45 CS775-4243-25775-4243775-4243-45775-4093-25775-4093775-4093-45Bioptické kliešte, lyžicaBioptické kliešte so zubomLyžicové kliešte, lyžicaBioptické kliešte aligátorDisekčné kliešte, krátke,zúbkovanéDisekčné kliešte PETELINmierne zahnuté250330450250330450250330450250330450250330450250330450775-4033-25 C775-4033 C775-4033-45 C775-4032-25 C775-4032 C775-4032-45 C775-4245-25 C775-4245 C775-4245-45 C775-4066-25 C775-4066 C775-4066-45 C775-4086-25 C775-4086 C775-4086-45 C775-4084-25 C775-4084 C775-4084-45 C775-4033-25 CS775-4033 CS775-4033-45 CS775-4032-25 CS775-4032 CS775-4032-45 CS775-4245-25 CS775-4245 CS775-4245-45 CS775-4066-25 CS775-4066 CS775-4066-45 CS775-4086-25 CS775-4086 CS775-4086-45 CS775-4084-25 CS775-4084 CS775-4084-45 CS775-4033-25775-4033775-4033-45775-4032-25775-4032775-4032-45775-4245-25775-4245775-4245-45775-4066-25775-4066775-4066-45775-4086-25775-4086775-4086-45775-4084-25775-4084775-4084-45Grasper DUCKBILLGrasper zúbkovanýGrasper zúbkovanýGrasper KELLYKliešte s rezervoárom,špicatéKliešte s rezervoárom250330450250330450250330450250330450250330450250330450775-4095-25 C775-4095 C775-4095-45 C775-4036-25 C775-4036 C775-4036-45 C775-4067-25 C775-4067 C775-4067-45 C775-4094-25 C775-4094 C775-4094-45 C775-4063-25 C775-4063 C775-4063-45 C775-4038-25 C775-4038 C775-4038-45 C775-4095-25 CS775-4095 CS775-4095-45 CS775-4036-25 CS775-4036 CS775-4036-45 CS775-4067-25 CS775-4067 CS775-4067-45 CS775-4094-25 CS775-4094 CS775-4094-45 CS775-4063-25 CS775-4063 CS775-4063-45 CS775-4038-25 CS775-4038 CS775-4038-45 CS775-4095-25775-4095775-4095-45775-4036-25775-4036775-4036-45775-4067-25775-4067775-4067-45775-4094-25775-4094775-4094-45775-4063-25775-4063775-4063-45775-4038-25775-4038775-4038-45Disekčné kliešte PETELINsilno zahnuté250330450775-4083-25 C775-4083 C775-4083-45 C775-4083-25 CS775-4083 CS775-4083-45 CS775-4083-25775-4083775-4083-45Kliešte s delfínovým nosom,krátke250330450775-4037-25 C775-4037 C775-4037-45 C775-4037-25 CS775-4037 CS775-4037-45 CS775-4037-25775-4037775-4037-45Disekčné kliešte, krátkozahnuté, zúbkovanéGrasper vlnitýGrasper JOHAN, zúbkovanýdĺžka čeľustí 20 mmGrasper JOHAN, zúbkovanýdĺžka čeľustí 45 mmGrasper KOCHER, 2x1 zubGrasper s ihlovým nosom250330450250330450250330450250330450250330450250330450775-4085-25 C775-4085 C775-4085-45 C775-4062-25 C775-4062 C775-4062-45 C775-4096-25 C775-4096 C775-4096-45 C775-7097-25 C775-4097 C775-4097-45 C775-4087-25 C775-4087 C775-4087-45 C775-4082-25 C775-4082 C775-4082-45 C775-4085-25 CS775-4085 CS775-4085-45 CS775-4062-25 CS775-4062 CS775-4062-45 CS775-4096-25 CS775-4096 CS775-4096-45 CS775-7097-25 CS775-4097 CS775-4097-45 CS775-4087-25 CS775-4087 CS775-4087-45 CS775-4082-25 CS775-4082 CS775-4082-45 CS775-4085-25775-4085775-4085-45775-4062-25775-4062775-4062-45775-4096-25775-4096775-4096-45775-7097-25775-4097775-4097-45775-4087-25775-4087775-4087-45775-4082-25775-4082775-4082-45Grasper, zahnutýGrasper zúbkovanýViacnásobný grasperKliešte hladkéGrasper FUNDUS, sozubamiGrasper, dlhý250330450250330450250330450250330450250330450250330450775-4080-25 C775-4080 C775-4080-45 C775-4225-25 C775-4225 C775-4225-45 C775-4090-25 C775-4090 C775-4090-45 C775-4035-25 C775-4035 C775-4035-45 C775-4074-25 C775-4074 C775-4074-45 C775-4076-25 C775-4076 C775-4076-45 C775-4080-25 CS775-4080 CS775-4080-45 CS775-4225-25 CS775-4225 CS775-4225-45 CS775-4090-25 CS775-4090 CS775-4090-45 CS775-4035-25 CS775-4035 CS775-4035-45 CS775-4074-25 CS775-4074 CS775-4074-45 CS775-4076-25 CS775-4076 CS775-4076-45 CS775-4080-25775-4080775-4080-45775-4225-25775-4225775-4225-45775-4090-25775-4090775-4090-45775-4035-25775-4035775-4035-45775-4074-25775-4074775-4074-45775-4076-25775-4076775-4076-4538Medpin s.r.o., Wolkrova 2, 851 01 Bratislavawww.medpin.sk, e-mail: medpin@medpin.sk39


LAPAROSKOPICKÉ INŠTRUMENTYTEKNOLINETEKNOLINEOtočné, rozoberateľné, Ø 5 mm Mierka 1:1Dĺžka(mm)Kompletnébez aretácieKompletnés aretáciouLen tiahloOtočné, rozoberateľné, Ø 5 mm Mierka 1:1Dĺžka(mm)Kompletnébez aretácieKompletnés aretáciouLen tiahloMini grasper, s otvoromGrasper, vrúbkovaný, sotvorom250330450250330450775-4079-25 C775-4079 C775-4079-45 C775-4068-25 C775-4068 C775-4068-45 C775-4079-25 CS775-4079 CS775-4079-45 CS775-4068-25 CS775-4068 CS775-4068-45 CS775-4079-25775-4079775-4079-45775-4068-25775-4068775-4068-45Grasper FUNDUS250330450775-4073-25 C775-4073 C775-4073-45 C775-4073-25 CS775-4073 CS775-4073-45 CS775-4073-25775-4073775-4073-45Grasper, silne zúbkovaný250330450775-4081-25 C775-4081 C775-4081-45 C775-4081-25 CS775-4081 CS775-4081-45 CS775-4081-25775-4081775-4081-45Grasper, vlnitý, s lyžicou250330450775-4072-25 C775-4072 C775-4072-45 C775-4072-25 CS775-4072 CS775-4072-45 CS775-4072-25775-4072775-4072-45Grasper DEBAKEY, atraumatický,dĺžka čeľustí 20 mm250330450775-4099-25 C775-4099 C775-4099-45 C775-4099-25 CS775-4099 CS775-4099-45 CS775-4099-25775-4099775-4099-45ENDO CLINCHatraumaticky zúbkovaný250330450775-4089-25 C775-4089 C775-4089-45 C775-4089-25 CS775-4089 CS775-4089-45 CS775-4089-25775-4089775-4089-45Grasper DEBAKEY, atraumatický,dĺžka čeľustí 30 mm250330450775-4100-25 C775-4100 C775-4100-45 C775-4100-25 CS775-4100 CS775-4100-45 CS775-4100-25775-4100775-4100-45ENDO CLINCHatraumaticky zúbkovaný,jemnýGrasper, 2x3 zuby250330450250330450775-4053-25 C775-4053 C775-4053-45 C775-4065-25 C775-4065 C775-4065-45 C775-4053-25 CS775-4053 CS775-4053-45 CS775-4065-25 CS775-4065 CS775-4065-45 CS775-4053-25775-4053775-4053-45775-4065-25775-4065775-4065-45Grasper DEBAKEY, atraumatický,dĺžka čeľustí 40 mm250330450775-4101-25 C775-4101 C775-4101-45 C775-4101-25 CS775-4101 CS775-4101-45 CS775-4101-25775-4101775-4101-45Grasper, 3x4 zuby, hladký250330450775-4078-25 C775-4078 C775-4078-45 C775-4078-25 CS775-4078 CS775-4078-45 CS775-4078-25775-4078775-4078-45Grasper DEBAKEY, atraumatický,dĺžka čeľustí 50 mm250330450775-4249-25 C775-4249 C775-4249-45 C775-4249-25 CS775-4249 CS775-4249-45 CS775-4249-25775-4249775-4249-45SCHROEDER, hákovékliešte,ostro zúbkovanéViazač uzlov250330450250330450775-4244-25 C775-4244 C775-4244-45 C704-109-25 C704-109 C704-109-45 C775-4244-25 CS775-4244 CS775-4244-45 CS704-109-25 CS704-109 CS704-109-45 CS775-4244-25775-4244775-4244-45704-109-25704-109704-109-45Grasper KOCHER, pozdĺžnezúbkovaný, 40 mm dlhý250330450775-4236-25 C775-4236 C775-4236-45 C775-4236-25 CS775-4236 CS775-4236-45 CS775-4236-25775-4236775-4236-45Atraumatické kliešte, špicaté250330450775-4064-25 C775-4064 C775-4064-45 C775-4064-25 CS775-4064 CS775-4064-45 CS775-4064-25775-4064775-4064-45Grasper KOCHER, pozdĺžnezúbkovaný, 60 mm dlhý250330450775-4235-25 C775-4235 C775-4235-45 C775-4235-25 CS775-4235 CS775-4235-45 CS775-4235-25775-4235775-4235-45Grasper MARYLANDhrubo zúbkovaný, zahnutýGrasper MARYLANDjemne zúbkovaný250330450250330450775-4069-25 C775-4069 C775-4069-45 C775-4021-25 C775-4021 C775-4021-45 C775-4069-25 CS775-4069 CS775-4069-45 CS775-4021-25 CS775-4021 CS775-4021-45 CS775-4069-25775-4069775-4069-45775-4021-25775-4021775-4021-45Grasper silný, atraumatický250330450775-4232-25 C775-4232 C775-4232-45 C775-4232-25 CS775-4232 CS775-4232-45 CS775-4232-25775-4232775-4232-45Grasper MARYLANDšikmo zúbkovanýGrasper DEBAKEY / MARY-LAND, zahnutý250330450250330450775-4075-25 C775-4075 C775-4075-45 C775-4088-25 C775-4088 C775-4088-45 C775-4075-25 CS775-4075 CS775-4075-45 CS775-4088-25 CS775-4088 CS775-4088-45 CS775-4075-25775-4075775-4075-45775-4088-25775-4088775-4088-45Grasper GLASSMANN,atraumatický250330450775-4091-25 C775-4091 C775-4091-45 C775-4091-25 CS775-4091 CS775-4091-45 CS775-4091-25775-4091775-4091-45Grasper MIXTER, zahnutý45º250330450775-4228-25 C775-4228 C775-4228-45 C775-4228-25 CS775-4228 CS775-4228-45 CS775-4228-25775-4228775-4228-4540 Medpin s.r.o., Wolkrova 2, 851 01 Bratislavawww.medpin.sk, e-mail: medpin@medpin.sk41


LAPAROSKOPICKÉ INŠTRUMENTYTEKNOLINETEKNOLINEOtočné, rozoberateľné, Ø 5 mm Mierka 1:1Grasper MIXTER, zahnutý45ºDĺžka(mm)250330450Kompletnébez aretácie775-4222-25 C775-4222 C775-4222-45 CKompletnés aretáciou775-4222-25 CS775-4222 CS775-4222-45 CSLen tiahlo775-4222-25775-4222775-4222-45Otočné, rozoberateľné, Ø 10 mm Mierka 1:1Bioptické kliešteDĺžka(mm)250330450Kompletnébez aretácie775-5050-25 C775-5050 C775-5050-45 CKompletnés aretáciou775-5050-25 CS775-5050 CS775-5050-45 CSLen tiahlo775-5050-25775-5050775-5050-45Grasper MIXTER, zahnutý90º250330450775-4092-25 C775-4092 C775-4092-45 C775-4092-25 CS775-4092 CS775-4092-45 CS775-4092-25775-4092775-4092-45Bioptické kliešte prerezávacie250330450775-5054-25 C775-5054 C775-5054-45 C775-5054-25 CS775-5054 CS775-5054-45 CS775-5054-25775-5054775-5054-45Grasper COLLIN250330450775-4246-25 C775-4246 C775-4246-45 C775-4246-25 CS775-4246 CS775-4246-45 CS775-4246-25775-4246775-4246-45Bioptické kliešte, lyžicaBioptické kliešte so zubom250330450250330450775-5053-25 C775-5053 C775-5053-45 C775-5052-25 C775-5052 C775-5052-45 C775-5053-25 CS775-5053 CS775-5053-45 CS775-5052-25 CS775-5052 CS775-5052-45 CS775-5053-25775-5053775-5053-45775-5052-25775-5052775-5052-45Grasper DUVAL, pozdĺžnezúbkovaný250330450775-4233-25 C775-4233 C775-4233-45 C775-4233-25 CS775-4233 CS775-4233-45 CS775-4233-25775-4233775-4233-45Lyžicové kliešte, lyžica250330450775-5045-25 C775-5045 C775-5045-45 C775-5045-25 CS775-5045 CS775-5045-45 CS775-5045-25775-5045775-5045-45Grasper TC-COLLIN, mriežkovaný250330450775-4234-25 C775-4234 C775-4234-45 C775-4234-25 CS775-4234 CS775-4234-45 CS775-4234-25775-4234775-4234-45Bioptické kliešte aligátor250330450775-5066-25 C775-5066 C775-5066-45 C775-5066-25 CS775-5066 CS775-5066-45 CS775-5066-25775-5066775-5066-45Grasper PENNINGTON250330450775-4224-25 C775-4224 C775-4224-45 C775-4224-25 CS775-4224 CS775-4224-45 CS775-4224-25775-4224775-4224-45Disekčné kliešte PETELINmierne zahnuté250330450775-5084-25 C775-5084 C775-5084-45 C775-5084-25 CS775-5084 CS775-5084-45 CS775-5084-25775-5084775-5084-45Grasper BABCOCK250330450775-4098-25 C775-4098 C775-4098-45 C775-4098-25 CS775-4098 CS775-4098-45 CS775-4098-25775-4098775-4098-45Disekčné kliešte PETELINsilno zahnuté250330450775-5083-25 C775-5083 C775-5083-45 C775-5083-25 CS775-5083 CS775-5083-45 CS775-5083-25775-5083775-5083-45Grasper ALLIS250330450775-4229-25 C775-4229 C775-4229-45 C775-4229-25 CS775-4229 CS775-4229-45 CS775-4229-25775-4229775-4229-45Grasper JOHAN, zúbkovanýdĺžka čeľustí 20 mm250330450775-5096-25 C775-5096 C775-5096-45 C775-5096-25 CS775-5096 CS775-5096-45 CS775-5096-25775-5096775-5096-45Grasper ALLIS, mriežkovaný250330450775-4070-25 C775-4070 C775-4070-45 C775-4070-25 CS775-4070 CS775-4070-45 CS775-4070-25775-4070775-4070-45Grasper JOHAN, zúbkovanýdĺžka čeľustí 45 mm250330450775-5097-25 C775-5097 C775-5097-45 C775-5097-25 CS775-5097 CS775-5097-45 CS775-5097-25775-5097775-5097-45Grasper DEBAKEY, atraumatický250330450775-4226-25 C775-4226 C775-4226-45 C775-4226-25 CS775-4226 CS775-4226-45 CS775-4226-25775-4226775-4226-45Grasper KOCHER, 2x1 zub250330450775-5087-25 C775-5087 C775-5087-45 C775-5087-25 CS775-5087 CS775-5087-45 CS775-5087-25775-5087775-5087-45Grasper ALLIS, pozdĺžnevrúbkovaný250330450775-4071-25 C775-4071 C775-4071-45 C775-4071-25 CS775-4071 CS775-4071-45 CS775-4071-25775-4071775-4071-45Grasper so zubami250330450775-5043-25 C775-5043 C775-5043-45 C775-5043-25 CS775-5043 CS775-5043-45 CS775-5043-25775-5043775-5043-4542 Medpin s.r.o., Wolkrova 2, 851 01 Bratislavawww.medpin.sk, e-mail: medpin@medpin.sk43


LAPAROSKOPICKÉ INŠTRUMENTYTEKNOLINETEKNOLINEOtočné, rozoberateľné, Ø 10 mm Mierka 1:1Dĺžka(mm)Kompletnébez aretácieKompletnés aretáciouLen tiahloOtočné, rozoberateľné, Ø 10 mm Mierka 1:1Dĺžka(mm)Kompletnébez aretácieKompletnés aretáciouLen tiahloRetraktor s atraumatickýmivnútornými zubami250330450775-5093-25 C775-5093 C775-5093-45 C775-5093-25 CS775-5093 CS775-5093-45 CS775-5093-25775-5093775-5093-45Grasper DEBAKEY, atraumatický,dĺžka čeľustí 20 mm250330450775-5099-25 C775-5099 C775-5099-45 C775-5099-25 CS775-5099 CS775-5099-45 CS775-5099-25775-5099775-5099-45Grasper zúbkovaný250330450775-5056-25 C775-5056 C775-5056-45 C775-5056-25 CS775-5056 CS775-5056-45 CS775-5056-25775-5056775-5056-45Grasper DEBAKEY, atraumatický,dĺžka čeľustí 30 mm250330450775-5047-25 C775-5047 C775-5047-45 C775-5047-25 CS775-5047 CS775-5047-45 CS775-5047-25775-5047775-5047-45Grasper zúbkovaný250330450775-5067-25 C775-5067 C775-5067-45 C775-5067-25 CS775-5067 CS775-5067-45 CS775-5067-25775-5067775-5067-45Grasper DEBAKEY, atraumatický,dĺžka čeľustí 40 mm250330450775-5048-25 C775-5048 C775-5048-45 C775-5048-25 CS775-5048 CS775-5048-45 CS775-5048-25775-5048775-5048-45Grasper KELLYKliešte s rezervoárom250330450250330450775-5094-25 C775-5094 C775-5094-45 C775-5058-25 C775-5058 C775-5058-45 C775-5094-25 CS775-5094 CS775-5094-45 CS775-5058-25 CS775-5058 CS775-5058-45 CS775-5094-25775-5094775-5094-45775-505825775-5058775-5058-45Grasper DEBAKEY, atraumatický,dĺžka čeľustí 50 mm250330450775-5049-25 C775-5049 C775-5049-45 C775-5049-25 CS775-5049 CS775-5049-45 CS775-5049-25775-5049775-5049-45Grasper zúbkovaný250330450775-5025-25 C775-5025 C775-5025-45 C775-5025-25 CS775-5025 CS775-5025-45 CS775-5025-25775-5025775-5025-45Grasper KOCHER, pozdĺžnezúbkovaný, 40 mm dlhý250330450775-5036-25 C775-5036 C775-5036-45 C775-5036-25 CS775-5036 CS775-5036-45 CS775-5036-25775-5036775-5036-45Viacnásobný grasperKliešte hladké250330450250330450775-5090-25 C775-5090 C775-5090-45 C775-5055-25 C775-5055 C775-5055-45 C775-5090-25 CS775-5090 CS775-5090-45 CS775-5055-25 CS775-5055 CS775-5055-45 CS775-5090-25775-5090775-5090-45775-5055-25775-5055775-5055-45Grasper KOCHER, pozdĺžnezúbkovaný, 60 mm dlhý250330450775-5035-25 C775-5035 C775-5035-45 C775-5035-25 CS775-5035 CS775-5035-45 CS775-5035-25775-5035775-5035-45Grasper FUNDUS, sozubami250330450775-5074-25 C775-5074 C775-5074-45 C775-5074-25 CS775-5074 CS775-5074-45 CS775-5074-25775-5074775-5074-45Grasper silný, atraumatický250330450775-5032-25 C775-5032 C775-5032-45 C775-5032-25 CS775-5032 CS775-5032-45 CS775-5032-25775-5032775-5032-45Grasper, dlhýMini grasper, s otvoromGrasper, vrúbkovaný, sotvoromGrasper, silne zúbkovaný250330450250330450250330450250330450775-5076-25 C775-5076 C775-5076-45 C775-5079-25 C775-5079 C775-5079-45 C775-5068-25 C775-5068 C775-5068-45 C775-5081-25 C775-5081 C775-5081-45 C775-5076-25 CS775-5076 CS775-5076-45 CS775-5079-25 CS775-5079 CS775-5079-45 CS775-5068-25 CS775-5068 CS775-5068-45 CS775-5081-25 CS775-5081 CS775-5081-45 CS775-5076-25775-5076775-5076-45775-5079-25775-5079775-5079-45775-5068-25775-5068775-5068-45775-5081-25775-5081775-5081-45Grasper FUNDUSENDO CLINCHatraumaticky zúbkovanýGrasper, 2x3 zuby250330450250330450250330450775-5073-25 C775-5073 C775-5073-45 C775-5089-25 C775-5089 C775-5089-45 C775-5065-25 C775-5065 C775-5065-45 C775-5073-25 CS775-5073 CS775-5073-45 CS775-5089-25 CS775-5089 CS775-5089-45 CS775-5065-25 CS775-5065 CS775-5065-45 CS775-5073-25775-5073775-5073-45775-5089-25775-5089775-5089-45775-5065-25775-5065775-5065-4544 Medpin s.r.o., Wolkrova 2, 851 01 Bratislavawww.medpin.sk, e-mail: medpin@medpin.sk45


LAPAROSKOPICKÉ INŠTRUMENTYTEKNOLINETEKNOLINEOtočné, rozoberateľné, Ø 10 mm Mierka 1:1Dĺžka(mm)Kompletnébez aretácieKompletnés aretáciouLen tiahloOtočné, rozoberateľné, Ø 10 mm Mierka 1:1Dĺžka(mm)Kompletnébez aretácieKompletnés aretáciouLen tiahloGrasper, 3x4 zuby, hladkýAtraumatické kliešte, špicaté250330450250330450775-5078-25 C775-5078 C775-5078-45 C775-5064-25 C775-5064 C775-5064-45 C775-5078-25 CS775-5078 CS775-5078-5 CS775-5064-25 CS775-5064 CS775-5064-45 CS775-5078-25775-5078775-5078-45775-5064-25775-5064775-5064-45Grasper PENNINGTON250330450775-5024-25 C775-5024 C775-5024-45 C775-5024-25 CS775-5024 CS775-5024-45 CS775-5024-25775-5024775-5024-45Grasper MARYLANDhrubo zúbkovaný, zahnutý250330450775-5069-25 C775-5069 C775-5069-45 C775-5069-25 CS775-5069 CS775-5069-45 CS775-5069-25775-5069775-5069-45Grasper BABCOCK250330450775-5044-25 C775-5044 C775-5044-45 C775-5044-25 CS775-5044 CS775-5044-45 CS775-5044-25775-5044775-5044-45Grasper MARYLANDjemne zúbkovaný250330450775-5021-25 C775-5021 C775-5021-45 C775-5021-25 CS775-5021 CS775-5021-45 CS775-5021-25775-5021775-5021-45Grasper ALLIS250330450775-5029-25 C775-5029 C775-5029-45 C775-5029-25 CS775-5029 CS775-5029-45 CS775-5029-25775-5029775-5029-45Grasper MARYLANDšikmo zúbkovaný250330450775-5027-25 C775-5027 C775-5027-45 C775-5027-25 CS775-5027 CS775-5027-45 CS775-5027-25775-5027775-5027-45Grasper DEBAKEY, atraumatický250330450775-5026-25 C775-5026 C775-5026-45 C775-5026-25 CS775-5026 CS775-5026-45 CS775-5026-25775-5026775-5026-45Grasper DEBAKEY / MARY-LAND, zahnutý250330450775-5088-25 C775-5088 C775-5088-45 C775-5088-25 CS775-5088 CS775-5088-45 CS775-5088-25775-5088775-5088-45Grasper ANVIL250330450775-5038-25 C775-5038 C775-5038-45 C775-5038-25 CS775-5038 CS775-5038-45 CS775-5038-25775-5038775-5038-45Grasper MIXTER, zahnutý45º250330450775-5028-25 C775-5028 C775-5028-45 C775-5028-25 CS775-5028 CS775-5028-45 CS775-5028-25775-5028775-5028-45Grasper ALLIS250330450775-5041-25 C775-5041 C775-5041-45 C775-5041-25 CS775-5041 CS775-5041-45 CS775-5041-25775-5041775-5041-45Grasper MIXTER, zahnutý45º250330450775-5022-25 C775-5022 C775-5022-45 C775-5022-25 CS775-5022 CS775-5022-45 CS775-5022-25775-5022775-5022-45Inštrumenty nerozoberateľnéGrasper MIXTER, zahnutý90º250330450775-5023-25 C775-5023 C775-5023-45 C775-5023-25 CS775-5023 CS775-5023-45 CS775-5023-25775-5023775-5023-45Mierka 1:1Ø 10 mm, 320 mmGrasper COLLIN250330450775-5046-25 C775-5046 C775-5046-45 C775-5046-25 CS775-5046 CS775-5046-45 CS775-5046-25775-5046775-5046-45Grasper, 2 x 3 zubyrukoväť s pružinou703-500 LLLyžicové kliešte,rukoväť s pružinou703-501 LLGrasper TC-COLLIN, mriežkovaný250330450775-5034-25 C775-5034 C775-5034-45 C775-5034-25 CS775-5034 CS775-5034-45 CS775-5034-25775-5034775-5034-45Nožnice priame,rukoväť bez pružiny703-205 LL46 Medpin s.r.o., Wolkrova 2, 851 01 Bratislavawww.medpin.sk, e-mail: medpin@medpin.sk47


LAPAROSKOPICKÉ INŠTRUMENTYIhelceTEKNOLINEIhelce Mierka 1:1 Dĺžka (mm) Ø 5 mmKompletné bez aretácie, Kompletné s aretáciou,DĺžkaLen tiahloizolovanéizolovanéOtočné, rozoberateľné Mierka 1:1 (mm) Ø 5 mm Ø 5 mm Ø 5 mmIhelec, Ø 5 mm, ostrekovací kanál LL,mriežkované čeľuste330 703-100 LLIhelec špicatý250330450775-4214-25 TSC775-4214 TSC775-4214-45 TSC775-4214-25 TSCS775-4214 TSCS775-4214-45 TSCS775-4214-25 TS775-4214 TS775-4214-45 TSIhelec, Ø 5 mm, ostrekovací kanál LL,tvrdené mriežkované čeľuste330 703-510 LLIhelec zahnutý250330450775-4212-25 TSC775-4212 TSC775-4212-45 TSC775-4212-25 TSCS775-4212 TSCS775-4212-45 TSCS775-4212-25 TS775-4212 TS775-4212-45 TSIhelec, Ø 5 mm, zahnutý, ostrekovacíkanál LL, tvrdené mriežkované čeľuste320 703-512 LLIhelec zobákovitý250330450775-4210-25 TSC775-4210 TSC775-4210-45 TSC775-4210-25 TSCS775-4210 TSCS775-4210-45 TSCS775-4210-25 TS775-4210 TS775-4210-45 TSIhelecMierka 1:1 Dĺžka (mm) Ø 3 mmIhelec, Ø 3 mm, dĺžka 330 mm, ostrekovacíkanál LL, mriežkované čeľuste320 703-102 LLAxiálna rukoväť, kanál LL Mierka 1:1Ø 5 mm320 mmMierka 1:1Ø 5 mm320 mmZavádzače uzlov Zavádzač uzla s očkom Ø 5 mm 330 704-106450 704-108Ihelec, mriežkovanéčeľuste, rovné708-100 LLIhelec, tvrdené mriežkovanéčeľuste, zahnuté doľava708-512 LLZavádzač uzla so štrbinou Ø 5 mm 704-107Ihelec, mriežkovanéčeľuste, rovné,TEKNO-FLAM708-110 LLIhelec, tvrdené mriežkovanéčeľuste, zahnuté doprava708-513 LLIhelec, tvrdenémriežkované čeľuste,rovné708-511 LLIhelec, mriežkované čeľustes diamantovým povrchom,automatické polohovanie ihly708-530Cholangiografické kliešteMierka 1:1 Dĺžka (mm) Ø 5 mmCholangiografické kliešte pre katéter 6 Fr.,kanál LL320 701-022Axiálna rukoväť, kanál LL Mierka 1:1Ihelec, tvrdenémriežkované čeľuste,rovnéIhelec, tvrdenémriežkované čeľuste,zahnuté doľavaIhelec, tvrdenémriežkované čeľuste,zahnuté dopravaØ 5 mm330 mm708-520708-521708-522Graspery Mierka 1:1 Dĺžka (mm) Ø 5 mmKliešte na črevo 320 705-001Grasper atraumatický 320 705-002Ihelec, tvrdenémriežkované čeľuste,rovnéIhelec, tvrdenémriežkované čeľuste,zahnuté doľavaIhelec, tvrdenémriežkované čeľuste,zahnuté doprava708-527LL708-526LL708-528LLKliešte na uchopenie vajíčkovodu, tvar T 320 705-004Kliešte na uchopenie vajíčkovodu, kruhové 320 705-00548 Medpin s.r.o., Wolkrova 2, 851 01 Bratislavawww.medpin.sk, e-mail: medpin@medpin.sk49


LAPAROSKOPICKÉ INŠTRUMENTYKlip aplikátoryEndo retraktoryOtočný, rozoberateľný, pre titánové klipyVejárovitý retraktor, 3 prsty, Ø 5 mm, dĺžka 340 mm, ostrekovací kanál 704-110Vejárovitý retraktor, naklápacie 3 prsty, Ø 5 mm, dĺžka 340 mm, ostrekovací kanál 704-111Pre klipy typu Pre trokáre Ø 5 mm, 330 mmETHICON malé LT100 Ø 5.5 mm 708-680ETHICON stredné LT200 Ø 6.5 mm 708-681Vejárovitý retraktor, 5 prstov, Ø 10 mm, dĺžka 340 mm, ostrekovací kanál 704-112Otočný, pre titánové klipy, s ostrekovacím kanálom LLVejárovitý retraktor, naklápacích 5 prstov, Ø 10 mm, dĺžka 340 mm, ostrekovací kanál 704-113Pre klipy typu Pre trokáre Ø 10 mm, 330 mmETHICON stredné LT200 Ø 12.5 mm 708-701ETHICON stredne veľké LT300 Ø 12.5 mm 708-702ETHICON veľké LT400 Ø 12.5 mm 708-703Otočný, rozoberateľný, pre titánové klipyVejárovitý retraktor, naklápacích 5 prstov 68 mm, Ø 10 mm, dĺžka 330 mm, rozoberateľný, horizontálnyuhol max. 60º, vertikálny uhol max. 80º704-114Ø 10 mm, 330 mmØ 10 mm, 330 mmPre klipy typu Pre trokáre Kompletný inštrument Len tiahloETHICON malé LT100 Ø 12.5 mm 708-740 708-750ETHICON stredné LT200 Ø 12.5 mm 708-741 708-751ETHICON stredne veľké LT300 Ø 12.5 mm 708-742 708-752ETHICON veľké LT400 Ø 12.5 mm 708-743 708-753Uterus elevátor, 3 prsty, Ø 5 mm, dĺžka 450 mm, ostrekovací kanál 704-115Otočný, rozoberateľnýRetraktor, Ø 5 mm, dĺžka 310 mmPrstový retraktoršírka 40 mmTriangulárny retraktoršírka 75 mmØ 5 mm, 330 mm Ø 5 mm, 330 mmPre klipy typu Pre trokáre Kompletný inštrument Len tiahloPilling-Weck Hem-o-Lock - medium/large Ø 5.5 mm 708-720 708-721704-123 704-12450 Medpin s.r.o., Wolkrova 2, 851 01 Bratislavawww.medpin.sk, e-mail: medpin@medpin.sk51


LAPAROSKOPICKÉ INŠTRUMENTYBipolárne koagulačné kliešte EVO IIIOtočné v dvoch rovináchMikro-inštrumenty Ø 2.8 mmØ 5 mm, dĺžka 340 mm Mierka 1:1KompletnýinštrumentLen tiahloMierka 1:1 Dĺžka 220 mm 250 mmGrasper, atraumatický, zahnutý, izolovaný, s aretáciou 783-710 783-711Grasper MARYLAND 707-170 707-070Nožnice, zaoblené, zahnuté, izolované 783-720 783-721Nožnice METZENBAUM,zahnuté707-171 707-071Ihelec, rovný, izolovaný, s aretáciou 783-730783-731Grasper, atraumatický, rovný, s otvormi, izolovaný, s aretáciou 783-740 783-741Grasper s otvorom 707-173 707-073Retraktor, izolovaný 783-750 783-751Grasper s otvorom, zahnutý 707-172 707-072Rúra 707-133Rukoväť 707-134novéCohen intrauterinárna sondaIntrauterinárna sonda s jedným malým a jedným veľkým cervikálnym kužeľom 791-161Ring aplikátoryNa použitie s laparoskopickou optikou 700-250 (str. 27)Na jednu punkciu, kompletné so zavádzačom a kónusomØ 6 mm - 18 Charrdĺžka 332 mm791-180ENDOSKOPICKÉ INŠTRUMENTYNa použitie s bežným trokárom Ø 7 mm.Na druhú punkciu, kompletné so zavádzačom a kónusomØ 6.5 mm - 20 Charrdĺžka 287 mm791-180Kónus pre 791-180 a 791-185 791-187Papilotomická slučka 25 mm, dĺžka 210 cmE30-2Oválna slučka, dĺžka 230 cm Ø 40 mm E17-9Ø 30 mm E17-8Ø 25 mm E17-7Uterus manipulátorZavádzač pre 791-180 a 791-185 791-189Plastické krúžky na ligáciu, autoklávovateľné, balenie 50 ks 791-186Papilotomická slučka 30 mm, dĺžka 210 cmRúčka pre papilotomické slučkyE30-3Hexagonálna slučka, dĺžka 230 cm Ø 40 mm E18-9Ø 30 mm E18-8Ø 25 mm E18-7R2-50Rúčka pre polypektomické slučkyDormia košík, Ø 25 mm,kanál Ø 2.8 mm, dĺžka 210 cmR1-100Kompletmanipulátorso všetkýminástavcami Manipulátor791-150 791-151 791-152 791-153 791-154 791-155 791-156 791-157Ø 3.0 x 45 mm Ø 3.0 x 55 mm Ø 3.2 x 34 mm Ø 3.2 x 45 mm Ø 8.0 x 80 mm Ø 10.0 x 100 mmEndoskopická injekčná ihla, dĺžka 160 cm, jednorazováE40-10E56-1Oválna slučka, dĺžka 230 cm, jednorazováE22-9Vrták na myómydĺžka 330 mm 420 mm dĺžka 330 mm 420 mmØ 5.0 mm 791-170 791-176 Ø 10.0 mm 791-174 791-17552 Medpin s.r.o., Wolkrova 2, 851 01 Bratislavawww.medpin.sk, e-mail: medpin@medpin.sk53


BIPOLÁRNY RESEKTOSKOPOptikaPlášť resektoskopu 0º pre kontinuálny prietok, otočnýPracovnáØ (mm) dĺžka (mm)2.9 302 700-059 700-061 700-066Štandard4.0 302 700-074 700-075 700-078Semi Flexible 4.0 302 700-074SF 700-075SF 700-078SFPracovný element - pasívny rezKomplet Vonkajší plášť Vnútorný plášť Obturátor24 / 26 Charr 799-335 799-331 799-333 799-323Plášť resektoskopu 0º pre kontinuálny prietok, neotočný19 Charr 799-30824 Charr 799-300Pracovný element - aktívny rezKomplet Vonkajší plášť Vnútorný plášť Obturátor24 / 26 Charr 799-328 799-321 799-324 799-323Vizuálny obturátor19 Charr 799-32624 Charr 799-327Vizuálny obturátor s jedným inštrumentálnym kanálom19 Charr 799-30924 Charr 799-305Plášť resektoskopu 30º pre kontinuálny prietok, otočný24 Charr - 5 Charr 799-345Bipolárne elektródyBalenie 6 ks 19 Charr 24 Charr Pre optiky Pre plášteSlučková elektróda rovná, na mechúr 799-361 799-351 0º / 12º 0º / 30ºSlučková elektróda rovná, na prostatu a uretru 799-371 0º / 12º 0º / 30ºSlučková elektróda, zahnutá 30º, na mechúr 799-362 799-352 30º 0º / 30ºSlučková elektróda, zahnutá 30º, na prostatu a uretru 799-372 30º 0º / 30ºKomplet Vonkajší plášť Vnútorný plášť Obturátor24 / 26 Charr 799-330 799-331 799-332 799-32319 / 22 Charr 799-310 799-311 799-312 799-313Plášť resektoskopu 30º pre kontinuálny prietok, neotočnýSlučková elektróda, zahnutá 90º, na mechúr 799-353 0º / 12º 0ºSlučková elektróda, zahnutá 90º, na prostatu a uretru 799-373 0º / 12º 0ºVaporizačná elektróda, vrúbkovaná, Ø 3mm 799-354 0º / 12º / 30º 0º / 30ºGuľová elektróda, Ø 3mm 799-365 799-355 0º / 12º / 30º 0º / 30ºValcová elektróda, hladká, Ø 3mm 799-366 799-356 0º / 12º / 30º 0º / 30ºKomplet Vonkajší plášť Vnútorný plášť Obturátor24 / 26 Charr 799-320 799-321 799-322 799-323Nožová elektróda, zahnutá 90º 799-360 799-350 0º / 12º / 30º 0º / 30ºKábelDĺžka 3 m 707-350Kužeľová elektróda 799-357 0º / 12º / 30º 0º / 30ºOchranné puzdro na sterilizáciu elektród 790-37454 Medpin s.r.o., Wolkrova 2, 851 01 Bratislavawww.medpin.sk, e-mail: medpin@medpin.sk55


ČISTENIE A STERILIZÁCIAARTROSKOPICKÉ INŠTRUMENTYČistiaca pištoľ komplet s 9 adaptérmi 707-600Drôtený kôš pre optiky > Ø 2.7 mm460 x 80 x 52 mm 707-650290 x 80 x 52 mm 707-651Artroskopické optikyČistiaca kefka, dĺžka 480 mm pre rúry Ø bal 10 kusov3 mm 707-6045 mm 707-60510 mm 707-610Sterilizačný stojan na laparoskopické inštrumenty(bez drôteného koša)87295-00Drôtený kôš pre 87295-00 (510 x 255 x 50 mm) 87015-20Autoklávovateľné ochranné hadičky pre optiky do priemeruØ 5 mm, spojenie dvoch hadičiek umožňuje ochranuurologických a gynekologických optíkŠpeciálny olejový sprej na údržbuchir. inštrumentov. Neobsahujesilikón. Zabraňuje hrdzaveniu,skracuje čas čistenia. Je fyziologickynezávadný, používa sa predsterilizáciou.700-99995000-00Silikónové tesnenie 95010-00Ø(mm)Pracovnádĺžka(mm)2.7 110 700-100 700-103 700-1072.7 175 700-110 700-113 700-1172.7 187.5 700-120 700-123 700-1274.0 175 700-130 700-133 700-134 700-1372.7 110 700-100SF 700-103SF2.7 175 700-110SF 700-113SF2.7 187.5 700-120SF 700-123SF4.0 175 700-130SF 700-133Sf 700-134SF 700-137SF SF = Semiflexibilné optiky TeknoFlexMini - Artroskopické optikyØ(mm)Pracovnádĺžka(mm)1.7 58 700-160 700-1651.7 104 700-170 700-1751.9 69 700-196 700-1981.9 102 700-197 700-1992.0 58 700-180 700-1852.0 104 700-190 700-195Kontainer pre 87295-00 87295-00Uzáver LL plastikový, biely 95011-00Uzáver LL plastikový, čierny 95011-02Artroskopické rúry a obturátoryUzáver LL, nerez 95012-00Sterilizačná kazeta pre 2 optiky,rôzne farby250 x 60 x 50 mm 87280-2F450 x 70 x 70 mm 87290-2FRoztok proti zahmlievaniuPrepichovaciafľaša sterilnáPipetováfľašaSprej30 ml 25 ml 15 ml95000-50 95000-51 95000-52Vonkajší Pre optiku Pracovná dĺžka Rúra s ventilmi rigídna Rúra s ventilmi otočná ObturátorØ (mm) Ø (mm) uhol (mm) 1 ventil 2 ventily 1 ventil 2 ventily špicatý zaoblený4.0 2.7 0° 175.0 39110-01 39111-01 39112-01 39113-01 39101-01 39100-014.0 2.7 0° 110.0 39110-02 39111-02 39112-02 39113-02 39101-02 39100-024.0 2.7 0° 187.5 39110-03 39111-03 39112-03 39113-03 39101-03 39100-035.5 4.0 0° 175.0 39110-04 39111-04 39112-04 39113-04 39101-04 39100-046.5 4.0 0° 175.0 39113-05 39101-05 39100-054.0 2.7 30° 175.0 39114-01 39116-01 39115-01 39117-01 39101-01 39100-014.0 2.7 30° 110.0 39114-02 39116-02 39115-02 39117-02 39101-02 39100-024.0 2.7 30° 187.5 39114-03 39116-03 39115-03 39117-03 39101-03 39100-035.5 4.0 30° 175.0 39114-04 39116-04 39115-04 39117-04 39101-04 39100-0456 Medpin s.r.o., Wolkrova 2, 851 01 Bratislavawww.medpin.sk, e-mail: medpin@medpin.sk57


ARTROSKOPICKÉ INŠTRUMENTYMini - Artroskopické rúry a obturátoryShaver čepeleVonkajšíØ (mm)Pre optikuØ (mm)Pracovná dĺžka(mm)Rúra s ventilmi otočnáObturátor1 ventil 2 ventily špicatý zaoblený2.5 1.7 58 39205-00 39205-02 39201-10 39201-002.5 1.7 104 39205-01 39205-03 39201-11 39202-002.5 2.0 58 39205-10 39205-12 39202-10 39201-012.5 2.0 104 39205-11 39205-13 39202-11 39202-01Irigačné kanylyØ(mm)TrimmerPlnorádiusovýresektorAgresívnyplnorádiusovýresektorMeniskus cutterAgresívny meniskuscutterPre shavery Tekno-Medical, Linvatec/Concept, Artrex a Friatec, kovová spojka, autoklávovateľné, balenie 5 ksOkrúhla fréza Kužeľová fréza Oválna fréza2.5 39820-203 39820-233 39820-213 39820-223 39820-2053.5 39820-603 39820-630 39820-610 39820-620 39820-6054.2 39820-703 39820-730 39820-710 39820-720 39820-705 39820-7605.5 39820-803 39820-830 39820-810 39820-820 39820-805 39820-860 39820-870 39820-880Ostrekovacia kanyla s ventilom a LL-konektorom,komplet s ostrým bodcom a oblým obturátoromØ (mm) Kat.č.Ø (mm) Kat.č.3.2 39170-01 Kanyla s ventilom a LL-konektorom3.2 39172-014.5 39170-02 4.5 39172-02Pre shavery Tekno-Medical, Linvatec/Concept, Artrex a Friatec, plastová spojka, autoklávovateľné, balenie 5 ks2.5 39820-201 39820-230 39820-210 39820-220 39820-2043.5 39820-301 39820-330 39820-310 39820-320 39820-3044.2 39820-401 39820-430 39820-410 39820-420 39820-4045.5 39820-501 39820-530 39820-510 39820-520 39820-504 39820-560 39820-570 39820-580Bodec ostrýShaver system TM920Ø (mm) Kat.č.Ø (mm) Kat.č.3.2 39175-01 Obturátor oblý3.2 39178-014.5 39175-02 4.5 39178-02Pre shavery Tekno-Medical, Linvatec/Concept, Artrex a Friatec, plastová spojka, sterilné, jednorazové, balenie 5 ks2.5 39820-201S 39820-230S 39820-210S 39820-220S 39820-204S3.5 39820-301S 39820-330S 39820-310S 39820-320S 39820-304S4.2 39820-401S 39820-430S 39820-410S 39820-420S 39820-404S5.5 39820-501S 39820-530S 39820-510S 39820-520S 39820-504S 39820-560S 39820-570S 39820-580S• Pre zákroky na malých aj veľkých kĺboch• Smer a rýchlosť rotácie sa dá ovládať tlačidlamialebo pedálom• Tichý a hladký chod, vysoká kapacita odsávania• Dizajn inštrumentu znižuje únavu ruky pri práci• Inštrument je autoklávovateľný• Vodotesný pedál s protišmykovým povrchom• Úplné ovládanie pedálom, jednoduchá obsluhaPre shavery Dyonics PS3500 a PS3500EP, plastová spojka, autoklávovateľné, balenie 5 ks3.5 39821-330 39821-310 39821-3204.2 39821-430 39821-410 39821-4205.5 39821-530 39821-510 39821-520 39821-560 39821-570 39821-580Pre shavery Dyonics EP1, kovová spojka, autoklávovateľné, balenie 5 ks3.5 39822-330 39822-310 39822-320 39822-3404.2 39822-450 39822-430 39822-410 39822-420 39822-4405.5 39822-530 39822-510 39822-520 39822-540 39822-560 39822-570 39822-580Pre shavery Stryker, kovová spojka, autoklávovateľné, balenie 5 ks3.5 39823-330 39823-310 39823-320 39823-3404.2 39823-450 39823-430 39823-410 39823-420 39823-4405.5 39823-530 39823-510 39823-520 39823-540 39823-560 39823-570 39823-58058 Medpin s.r.o., Wolkrova 2, 851 01 Bratislavawww.medpin.sk, e-mail: medpin@medpin.sk59


ARTROSKOPICKÉ INŠTRUMENTYArtroskopické puncheArtroskopický punch retrográdnypriamyØ(mm)2.73.5Hákové nožnice39651-0139651-02Hákový punchs lyžicou39653-0139653-02Hákový punchoblý39654-0139654-02Hákový punchštikací39655-0139655-0230° vpravo30° vľavo2.73.52.73.539651-0339651-0439651-0539651-0639653-0339653-0439653-0539653-0639654-0339654-0439654-0539654-0639655-0339655-0439655-0539655-06Ø (mm) Strih vpravo Strih vľavo3.5 39650-01 39650-0245° vpravo45° vľavo2.73.52.73.539651-0739651-0839651-0939651-1039653-0739653-0839653-0939653-1039654-0739654-0839654-0939654-1039655-0739655-0839655-0939655-10Artroskopické punche15° nahor15° nadol2.73.52.73.5Ø(mm)39651-1539651-1639651-1739651-18šírka5.0 mm39653-1539653-1639653-1739653-18šírka3.5 mm39654-1539654-1639654-1739654-18šírka2.5 mmpriamy 3.5 39680-01 39681-01 39682-0139655-1539655-16 • Špičková kvalita rezu39655-1739655-18• Komfortná rukoväť• Možnosť dodať inštrument aj s pružinouCushing2 mm x 10 mmLove-Gruenwald3 mm x 10 mmMierka 1:1x(mm)13018022013018022028030-1328030-1828030-2228034-1328034-1828034-2228031-1328031-1828031-2228035-1328035-1828035-2228033-1328033-1828033-2228037-1328037-1828037-2230° vpravo 3.5 39680-02 39681-02 39682-0230° vľavo 3.5 39680-03 39681-03 39682-03Spurling4 mm x 10 mm13018022028038-1328038-1828038-2228039-1328039-1828039-2228041-1328041-1828041-2230° vpravo15° nahor3.5 39680-04 39681-04 39682-04Čeľuste priameCloward6 mm x 10 mm180 28042-1830° vľavo15° nahor3.5 39680-05 39681-05 39682-0515° nahor 3.5 39680-06 39681-06 39682-06priamy 3.5 39687-02 39688-02 39689-02 Čeľuste 15° nahorArtroskopické puncheČeľuste 15° nahorØ(mm)bez naberačky15° nahor 2.7 39657-0315° nahor 3.5 39657-04Priame čeľusteØ(mm)Bez naberačkyS naberačkouBez aretácieS aretáciouØ(mm)2.73.52.73.5Grasper Grasper Grasper 1 x 2 Grasper 1 x 2-39674-02-39674-04Artroskopický grasper39670-0139670-0239670-0339670-04-39671-02-39671-04-39673-02-39673-0445° vpravo 3.5 39658-04 39658-0245° vľavo 3.5 39659-04 39659-0290° vpravo 3.5 39660-04 39660-0290° vľavo 3.5 39661-04 39661-02Posuvné tiahlo, 1 x 2 zuby, priamy, s aretáciou, dĺžka 205 mm 39650-2060 Medpin s.r.o., Wolkrova 2, 851 01 Bratislavawww.medpin.sk, e-mail: medpin@medpin.sk61


ARTROSKOPICKÉ INŠTRUMENTYArtroskopické inštrumenty ručnéRukoväť pre inštrumenty 39600-xx 39600-00Monopolárne artroskopické elektródyIhlová elektróda zahnutá o 90º, Ø 1.5 mm, špička 0.6 mm, dĺžka 115 mmØ 4 mm580-210KompletnýinštrumentVložka dorukoväte39600-00Meniskotom Smillie, 7 mm 39599-01 39600-01Skalpelový nôž 39599-02 39600-02Ružicový nôž, zahnutý o 30º doľava, zúbkovaný 39599-03 39600-03Ihlová elektróda zahnutá o 90º, Ø 4 mm, špička 0.6 mm, dĺžka 115 mmNožová elektróda zahnutá o 45º, Ø 3 mm, špička 0.4 mm, dĺžka 115 mmElektróda zahnutá o 90º, Ø 3 mm, špička 1.5 mm, dĺžka 115 mm580-220580-240580-250Ružicový nôž, zahnutý o 30º doprava, zúbkovaný 39599-04 39600-04Ružicový nôž, priamy, zúbkovaný 39599-05 39600-05Kosákovitý nôž 39599-06 39600-06Háková sonda a retraktor, špicatá 39599-07 39600-07Nôž, zahnutý 45º 39599-08 39600-08Elektróda okrúhla s priehlbinou, dĺžka 115 mmElektróda okrúhla plochá, dĺžka 115 mmElektróda okrúhla vrúbkovaná, dĺžka 115 mm580-280580-290580-260Bajonetový nôž 39599-09 39600-09Káble pre monopolárne artroskopické elektródy sú na strane 12 - tabuľka hore. Mierka 1:1Banánový nôž, zúbkovaný 39599-10 39600-10Banánový nôž, hladký 39599-11 39600-11Bipolárne artroskopické vaporizačné elektródyKonektor Integrovanýpre bipolárnykábel SDSkábel3mLyžica, Ø 3 mm, zahnutá 45º 39599-12 39600-12Ihlová elektróda zahnutá o 90º, Ø 1.5 mm, špička 0.6 x 1.5 mm, na rezaniedĺžka 115 mmdĺžka 170 mm587-010587-03058S-01058S-030Háková sonda, ciachovaná, 3 mm 39599-14 39600-14Háková sonda, ciachovaná, 5 mm 39599-15 39600-15Kruhová kyreta Ø 7 mm, zahnutá 15º 39599-16 39600-16Ihlová elektróda zahnutá o 90º, Ø 4 mm, špička 0.6 x 4 mm, na rezaniedĺžka 115 mmdĺžka 170 mm587-020587-06058S-02058S-060Kruhová kyreta Ø 3 mm, zahnutá 15º 39599-17 39600-17Hákový nôž, Ø 3 mm, 90º, laterálny rezHákový nôž, Ø 5 mm, 90º, laterálny rez39599-1839599-2039600-18-Meniskotom Smillie, šírka 3 mm 39599-19S 39600-19SMeniskotom Smillie, šírka 5 mm 39599-19W 39600-19WElektróda zahnutá o 90º, Ø 4 mm, špička 1.5 x 4 mm, na rezanie a vaporizáciu, dĺžka 115 mm dĺžka 115 mm 587-040 58S-040Slučková elektróda COBRA, na rezanie a vaporizáciu, dĺžka 115 mmdĺžka 115 mmdĺžka 170 mm587-090587-01158S-09058S-011Artroskopické inštrumenty ručnéElektróda PHAZER zahnutá o 70º, Ø 2.4 mm, na vaporizáciu, dĺžka 115 mmdĺžka 115 mmdĺžka 170 mm587-110587-14058S-11058S-14039600-20 Skalpel 39600-24 Meniskotom 39600-28Rozetový nôž,zúbkovanýElektróda s keramickou izoláciou, VAP, dĺžka 115 mmdĺžka 115 mmdĺžka 170 mm587-160587-17058S-16058S-17039600-21Háková sonda4.0 mm39600-22 Banánový nôž 39600-2639600-23 Nôž 45° 39600-2739600-25 Hákový nôž, 90° 39600-29Lyžica,zahnutá 30°,Ø 3.0 mmSmillie meniskotom,Ø 3.0 mm39600-30Banánový nôž,zúbkovanýPrstencovákyreta, zahnutá30°, Ø 3.0 mmGuľová elektróda, Ø 2.4 mm dĺžka 115 mm 58S-070Káble pre bipolárne vaporizačné elektródy sú na strane 13 - tabuľka hore. Elektródy SDS majú integrovaný kábel 3m. Mierka 1:162 Medpin s.r.o., Wolkrova 2, 851 01 Bratislavawww.medpin.sk, e-mail: medpin@medpin.sk63


BIPOLÁRNE ELEKTRÓDY LARYNGOLOGICKÉMALÉ OPERAČNÉ A VYŠETROVACIE LAMPYBipolárna kontaktná elektróda priama, špička zahnutá o 45°, dĺžka 130 mmBipolárna kontaktná elektróda zahnutá, špička priama, pracovná dĺžka 130 mm620-010620-020Registračné číslo ŠÚKL: P70067strop2,5 m L525067A2,7 m L527067A3,0 m L530067AProvita LED Séria 5Bipolárna kontaktná elektróda zahnutá, špička zahnutá o 45°, pracovná dĺžka 100 mm620-030L540066ASvetelná intenzita: 65 000 LuxRegulácia intenzity: 50-100%Životnosť LED: 30 000 hod.Indikácia životnosti LEDPriemer telesa: 36 cmFarebná teplota: 4 000 KIndex farebného podania Ra: 94Priemer svetelného poľa: 17 cmVeľká pohyblivosť a akčný rádiusVarianty: stojanová, stropná, na stenuBipolárna kontaktná elektróda zahnutá, ostrá špička 15 mm zahnutá o 45°, pracovná dĺžka 120 mm620-031Bipolárna kontaktná elektróda zahnutá, špička zahnutá o 45°, pracovná dĺžka 330 mm620-040L511120AVerzia Eco bez regulácie intenzityL511130ABipolárna kontaktná elektróda zahnutá 45°, špička zahnutá o 45°, pracovná dĺžka 115 mmBipolárna kontaktná elektróda zahnutá 90°, špička zahnutá o 45°, pracovná dĺžka 90 mm620-050620-060Káble pre laryngologické elektródy sú na strane 13 - tabuľka hore.Provita Séria 1 LEDSvetelná intenzita: 22 500 LuxŽivotnosť LED: 20 000 hod.Priemer reflektora: 15 cmFarebná teplota: 4 700 KPriemer svetelného poľa: 10 cmVeľká pohyblivosť a akčný rádiusVarianty: stojanová, stropná, nastenu, na stôlL111111AProvita Séria 1Svetelná intenzita: 37 500 LuxPriemer reflektora: 15 cmTepelný filterŽiarovka: halogén 50 WattFarebná teplota: 3 000 KPriemer svetelného poľa: 18 cmVeľká pohyblivosť a akčný rádiusVarianty: stojanová, stropná, nastenu, na stôlL111105AL111105AStrop Halogén LED2,5 m L125067A 2565202,7 m L127067A 2565393,0 m L130067A 256548L 140 080 ALEDL100081A64Medpin s.r.o., Wolkrova 2, 851 01 Bratislavawww.medpin.sk, e-mail: medpin@medpin.sk 65


OPERAČNÉ STOLYOPERAČNÉ STOLYSU-05 / SU-03Operačný stôl s elektrickým ovládanímMobilný s centrálnou brzdouNulová polohaRTG transparentná doskaOdnímateľné bezšvové matraceOdnímateľná hlavová a nožná časťMax. hmotnosť pacienta 250 kg (SU-05) /200 kg (SU-03)Elektricky ovládané pohyby:• výška• pozdĺžny sklon• bočný sklon• sklon chrbta (SU-05)• mostík (SU-05) (voliteľné)Manuálne ovládané pohyby:• pozdĺžny posuv• sklon chrbta (SU-03)• sklon hlavovej dosky• mostík (SU-03) (voliteľné)• sklon nožných častí hore/dole• otáčanie nožných častí vpravo/vľavoSU-07Zobrazovací a operačný stôl pre spinálnu chirurgiuMobilný s centrálnou brzdouRTG transparentná doska z uhlíkového kompozituMax. hmotnosť pacienta 180 kgElektricky ovládané pohyby:• výška• pozdĺžny sklon• bočný sklonSU-04Operačný stôl s elektrickým ovládanímVymeniteľná doskaMobilný s centrálnou brzdouNulová polohaPlochá základňa (voliteľné)RTG transparentná doskaOdnímateľné bezšvové matraceOdnímateľná hlavová a nožná časťMax. hmotnosť pacienta 240 kgElektricky ovládané pohyby:• výška• pozdĺžny sklon• bočný sklonManuálne ovládané pohyby:• pozdĺžny posuv• sklon chrbta• sklon hlavovej dosky• mostík (voliteľné)• sklon nožných častí hore/dole• otáčanie nožných častí vpravo/vľavoWS-07.5Podpera rukyPR-01.5Podpera rukyWS-01.5Anesteziologický rámWS-01.6Anesteziologický rámSU-10Operačný stôl s elektrickým ovládanímŠpeciálna konštrukcia pre pohodlnépoužitie C-ramenaMobilný s centrálnou brzdouNulová polohaMožnosť meniť orientáciu stolaRTG transparentná doskaOdnímateľné bezšvové matraceOdnímateľná hlavová a nožná časťMax. hmotnosť pacienta 180 kgElektricky ovládané pohyby:• výška• pozdĺžny sklon• bočný sklon• sklon sedacej časti• sklon chrbtaManuálne ovládané pohyby:• sklon hlavovej dosky• sklon nožných častí hore/dole• otáčanie nožných častí vpravo/vľavoWS-43.0Záves na rukuWS-59.5Opora plecaWS-50.6Bočná oporaWS-06.5Opora pleca, párSU-14Operačný stôl s elektrickým ovládanímMobilný s centrálnou brzdouPamäť na 3 polohy stolaRTG transparentná doskaOdnímateľné bezšvové matraceOdnímateľná hlavová a nožná časťDelená nožná časť (voliteľná)Max. hmotnosť pacienta 200 kgElektricky ovládané pohyby:• výška• pozdĺžny sklon• bočný sklonManuálne ovládané pohyby:• sklon chrbta• sklon hlavovej dosky• sklon nožnej časti hore/doleWS-50.5Bočná oporaWS-52.5Bočná opora hrudníkaWS-49.5Bočná opora lonováWS-02.5Držiak rukySU-02Operačný stôl s manuálnym ovládanímMobilný s centrálnou brzdouRTG transparentná doskaOdnímateľné bezšvové matraceOdnímateľná hlavová a nožná časťDelená nožná časťMax. hmotnosť pacienta 200 kgNohou ovládané pohyby:• výškaManuálne ovládané pohyby:• pozdĺžny sklon• sklon chrbta• sklon hlavovej dosky• sklon nožnej časti hore/doleRegistračné číslo ŠÚKL: P71736WS-03.5Držiak nohyWS-15.5Tácka na inštrumentáriumWS-04.5Držiak stehnaWS-33.0Držiak na RTG snímkyWS-87.5Opora ramenaWS-11.5Držiak RTG kazetyWS-08.5Valcová oporaWS-11.7Držiak RTG kazety68 Medpin s.r.o., Wolkrova 2, 851 01 Bratislavawww.medpin.sk, e-mail: medpin@medpin.sk69


PRÍSLUŠENSTVO K OPERAČNÝM STOLOMWS-19.6Držiak RTG kazetyWS-19.7Držiak RTG kazetyWS-55.5Držiak RTG kazetyWS-54.5Držiak RTG kazetyWS-53.0Predlžovací nástavec eurolištyWS-46.5Hlavový segment špecializovanýSO-11ExtenziaWS-12.0Držiak RTG kazetyWS-10.0Držiak RTG kazetyWS-09.0Držiak RTG kazetyWS-83.5Držiak RTG kazetySO-09ExtenziaSO-07.2ExtenziaSO-08.2ExtenziaWS-13.5Vozík na príslušenstvoWK-01.5infúzny stojanWS-32.5Zábradlie kompletnéWS-34.5Upevňovací pás na rukuWS-44.0Upevňovací pás na nohuSO-08.3ExtenziaWS-82.5Držiak podpierWS-85.5Podpera kolenaWS-72.5Podpera nohy pod kolenomWS-44.1Upevňovací pás na nohuWS-42.0Upevňovací pás na nohuWS-42.1Upevňovací pás na nohuWS-41.0Upevňovací pás brušnýWS-75.5Podpera kolenaWS-60.5Opora bedraWS-70.5Podpera na sádrovanieWS-86.5Podpery pre SO-11WS-23.0Upevňovací pás brušnýWS-91.5Opora na operácie ramienWS-93.5Podpera bedrovej oblastiWS-16.5Svorka, otvor Ø 16 mmWS-74.5Držiak pätyWS-73.5Remeň na chodidloWS-79.5Nástavec na operácie kolenaWS-76.0Podpera nohyWS-17.6Svorka otočná, otvor Ø 16 mmWS-17.7Svorka otočná, otvor 16 x 16 mmWS-14.5Držiak káblov pre anesteziológiuSG-42.0Nožný segment jednodielnyWS-77.0Podpera nohy pod kolenomWS-78.5Podpera kolenaWS-81.5Podpera na sádrovanieWS-80.5Vozík pre extenziu70Medpin s.r.o., Wolkrova 2, 851 01 Bratislavawww.medpin.sk, e-mail: medpin@medpin.sk71


PRÍSLUŠENSTVO K OPERAČNÝM STOLOMWS-13.6Vozík pre extenziu SO-11WS-47.5Extenzia na rukuWS-39.5Artroskopický držiak kolenaWS-40.5Podpera na operácie meniskuWS-30.5Proktologické oporyAS-11.0Proktologická oporaOZ 1002540Artroskopický držiak kolenaOZ 1002850Laminektomický rámWS-96.5Podpera nohyWS-95.5Podložka pre klincovanieWS-48.5Doska pre operácie rukyWS-71.5Podpera nohyWS-22.5Opora rúk chirurgaWS-21.5Držiak hlavy špecializovanýWS-21.9Držiak hlavy špecializovanýWS-21.4Držiak hlavy špecializovanýWS-28.5Gynekologická nádobaWS-29.5Urologická nádobaWS-28.0Gynekologická nádobaWS-29.0Urologická nádobaWS-45.5Hlavový segment úzkyDORONeurochirurgický systémWS-88.5Kladka na závažie na krkWS-21.8Opora na operácie krčnej chrbticeWS-89.5Sitko do urologických nádobWS-56.5Gynekologická nádobaWS-57.5Urologická nádobaSG-44.0Gynekologický segmentWS-84.5Adaptér pre špec. držiaky hlavyWS-67.0Matrac vypĺňajúci medzeruWS-65.0Matrac pre spinálne operácieWS-69.0Matrac pod hlavuWS-25.0Gynekologická nádobaWS-26.0Urologická nádobaWS-92.5Držiak vrecka na močWS-05.5Gynekologické opory nôhWS-66.0Matrac polvalcovýWS-68.0Matrac pod krkOA-010 Gélová podložka Ø 90mmOA-011 Gélová podložka Ø 140mmOA-012 Gélová podložka Ø 200mmOA-031Gélová podložka 115 x 52 x 10 mmAS-09.0Gynekologické opory nôhWS-64.5Litotomické strmeneSTIRRUPSPolohovacia obuvWS-58.5Proktologické oporyOA-032Gélová podložka 180 x 52 x 10 mmOA-036Gélová podložka 23 x 50 x 10 mmOA-040Gélová podložka 52 x 52 x 10 mm72Medpin s.r.o., Wolkrova 2, 851 01 Bratislavawww.medpin.sk, e-mail: medpin@medpin.sk73


INFÚZNE STOJANYPULZNÉ OXIMETREI-I 122 12Nerezová oceľVýškové nastaveniejednou rukouAntistatické kolieska sbrzdamiVýška 1 500 - 2 350 mmI-D 021 24Nerezová oceľBezpečnostný vzduchovýtlmiaci systémPre veľké zaťaženieAntistatické kolieska sbrzdamiVýška 1 550 - 2 550 mmPre detskéoddeleniaI-HA4122myšI-HA4121lietadloI-WALK01INFUBOYPacient má voľnosť pohybuPacient má voľné rukyNerezová oceľnovéCA-MI O2-easyPrstový pulzný oximeter• Digitálne zobrazenie pulzu a SpO 2• Vhodný pre deti aj dospelých• Grafické zobrazenie pulzu• Možnosť otočiť zobrazenie o 180°• Automatické vypnutie po vysunutíprsta• Indikátor slabých batérií• 30 hodín prevádzky na 2 x AAAbatérie• Registračné číslo ŠÚKL: P89791Envitec OxiPenPulzný oximeter• Digitálne zobrazenie pulzu a SpO 2• LCD displej• Grafické zobrazenie pulzu• Automatické vypínanie• 30 hodín prevádzky na 2 x AAAbatérie• Registračné číslo ŠÚKL: P87429sat 801+Ručný pulzný oximetersat 801+I-NL1121Nightline - svetielkujúciLepšia orientácia v tmeChromovaná oceľAntistatické kolieska sbrzdamiVýška 1 350 - 2 150 mm• Monitorovanie SpO 2a pulzu• Parametre kvality: PI - perfúzny index, signál IQ• Farebný TFT displej, plethysmogram• Rozmery: 128 x 85 x 46 mm• Hmotnosť: 230 g vrátane akumulátora• Napájanie: Li-Ion akumulátor, 22 hodín prevádzky• Alarmy: SpO 2,pulz, kapacita aku, chyba senzora• Vhodný pre záchrannú službu, transport, ARO, JIS, novorodenecké, pľúcne,lôžkové oddelenia• Dátové rozhrania: Mini USB, microSD• Dodávka obsahuje: pulzný oximeter, Li-Ion akumulátor, nabíjačku• Voliteľné príslušenstvo: senzory Masimo, stolný stojan, držiak na eurolištu, PCsoftware satview, microSD pamäťová karta• V ponuke je aj verzia s duálnym monitorovaním SpO 2,pomocou 2 simultánnepripojených senzorovsat 801Δ• Registračné číslo ŠÚKL: P91898PULZNÉ OXIMETREnovéMedical Econet PalmCare PlusPulzný oximeter s alarmami• Monitorovanie SpO 2a pulzu• Farebný 2.8“ TFT displej• Plethysmogram• Rozmery: 165 x 70 x 30 mm• Hmotnosť: 165 g• Napájanie: Li-Ion akumulátor, 3 hodiny prevádzky• Alarmy: SpO 2,pulz, kapacita aku, chyba senzora• Pamäť Trend: 72 hodín• Vhodný pre záchrannú službu, transport, ARO, JIS, novorodenecké,pľúcne, lôžkové oddelenia• Dátové rozhranie: Mini USB• Dodávka obsahuje: pulzný oximeter, Li-Ion akumulátor,nabíjačku• Kompatibilné senzory: XXX/NLC• Registračné číslo ŠÚKL: P93145sat 801ΔDUÁLNY ručný pulzný oximeter• Určený špeciálne na skríning kritického vrodeného srdcového defektu (CCHD)u novorodencov.• Duálne meranie dvomi senzormi v jednom prístroji s vyhodnotením rozdielunameraných hodnôt DELTA (Δ). Tým sa eliminujú problémy spôsobené súčasnýmpoužitím rôznych technológií na spracovanie signálu.• Intuitívne ovládanie a farebné zobrazenie výsledkov poskytuje spoľahlivéskríningové výsledky behom pár sekúnd.sat 805Pulzný oximeter s plethyzmografickou krivkou• Parametre kvality: PI - perfúzny index, signál IQ• Monitorovanie SpO 2a pulzu• Podsvietenie displeja• Alarmy: SpO 2,pulz, kapacita aku, chyba senzora• Rozmery: 92 x 240 x 104 mm• Hmotnosť: 900 g vrátane akumulátora• Napájanie: Li-Ion akumulátor, 15 hodín prevádzky• Vhodný pre novorodenecké odd., detské odd., lôžkové oddelenia• Dodávka obsahuje: pulzný oximeter, Li-Ion akumulátor, externý napájací zdroj• Voliteľné príslušenstvo: senzory Masimo, montážna konzola, napájací zdrojdo auta, diaľkový alarm, pamäťová karta na prenos dát do PC, PC softwareTrendLibrary• Registračné číslo ŠÚKL: P801271. Jeden senzor sa umiestnina pravú ruku.2. Druhý senzor sa umiestnina ľavú alebo pravú nohu.3. Zobrazia sa dve hodnotySpO 2a ich rozdiel - DELTA.4. Vyhodnotenie skríningovéhovyšetreniaSenzory pre pulzné oximetre Bitmos sú na str. 76-77.74Medpin s.r.o., Wolkrova 2, 851 01 Bratislavawww.medpin.sk, e-mail: medpin@medpin.sk75


SpO 2SENZORY MASIMOSpO 2SENZORY16-1001LNOP Adt20 ks/balAdhezívny senzorpre dospelýchJednorazový,nesterilnýHmotnosť > 30 kg16-1829LNOP Adtx20 ks/balAdhezívny senzorpre dospelýchTransparentnápáskaJednorazový,nesterilnýHmotnosť > 30 kg16-1800LNOP Inf-L16-2328LNCS Inf20 ks/balAdhezívny senzorinfantnýJednorazový,nesterilnýHmotnosť 3-20 kgNáhradná páska16-230716-1859LNCS Adtx spriesvitnou páskou20 ks/balAdhezívny senzorpre dospelýchJednorazový,nesterilnýHmotnosť > 30 kg3a3a20 ks/balAdhezívny senzor neonatálnyJednorazový, nesterilnýHmotnosť 3-20 kgNáhradná páska 16-18012a2a3a16-1025LNOP Pdt 3a20 ks/balAdhezívny senzorpediatrickýJednorazový,nesterilnýHmotnosť10-50 kg16-1830LNOP Pdtx20 ks/balAdhezívny senzorpediatrickýTransparentnápáskaJednorazový,nesterilnýHmotnosť10-50 kg16-1798LNOP Neo-L16-2319LNCS Inf-320 ks/balAdhezívny senzorinfantnýJednorazový,nesterilnýKábel 91 cmHmotnosť 3-20 kgNáhradná páska16-230716-1860LNCS Pdtx spriesvitnou páskou20 ks/balAdhezívny senzorpediatrickýJednorazový,nesterilnýHmotnosť10-50 kg20 ks/balAdhezívny senzor neonatálnyJednorazový, nesterilnýHmotnosť < 3 alebo > 40 kgNáhradná páska 16-17992a3a2a3a16-2330LNOP NeoPt20 ks/balAdhezívny senzor 2aneonatálnyPre senzitívnupokožkuJednorazový, •nesterilný Náhradná páska 16-2309Hmotnosť < 1 kg16-2321LNOP NeoPt-320 ks/balAdhezívny senzor2aneonatálnyPre senzitívnupokožkuJednorazový,nesterilnýKábel 91 cm Náhradná páska 16-2309Hmotnosť < 1 kg16-1651LNOP NeoPt-L20 ks/balAdhezívny senzor neonatálnyPre senzitívnu pokožkuJednorazový, nesterilnýHmotnosť < 1 kg3a16-2329LNCS Neo s hnedoupáskou 2a20 ks/balAdhezívny senzorneonatálnyJednorazový,nesterilnýKábel 45 cmHmotnosť < 3 Náhradná páska 16-2308alebo > 40 kg16-2320LNCS Neo-3 shnedou páskou20 ks/bal2aAdhezívny senzorneonatálnyJednorazový,nesterilnýKábel 91 cmHmotnosť < 3 Náhradná páska 16-2308alebo > 40 kg16-1863LNCS DCI1 ks/balSenzor pre dospelýchOpakovane použiteľnýHmotnosť > 30 kg16-1799Náhradné páskypre LNOP Neo-Lsenzory100 ks/bal16-1801Náhradné páskypre LNOP Inf-Lsenzory100 ks/bal16-1597Standard MultisiteWrapDospelí/Deti/NovorodenciAdhezívna páskana prichytenieuniverzálnych senzorovLNOP YI100 ks/bal16-1173PC04 Cable1 ks/bal, 1.2 mPacientský kábel16-1005PC08 Cable1 ks/bal, 2.4 mPacientský kábel16-1006PC12 Cable1 ks/bal, 3.6 mPacientský kábel2a3b116-1864LNCS DCIP1 ks/balSenzor pediatrickýOpakovane použiteľnýHmotnosť 10-50kg16-1602Obaly pre LNOPYI12 ks/bal16-1608Páska na hlavupre LNOP TF-I5 ks/bal16-1814LNC Patient Cable1 ks/bal, 3.4 mPacientský kábel16-2013LNCS PatientCablePre oximetreMasimo SET1 ks/bal, 4.6 m12a2b1 2b16-1895 LNCSTC-I, Tip Clip1 ks/balSenzor na ušnýlalokOpakovane použiteľnýHmotnosť > 30 kg16-1969LNOP DC 12Finger Sensor1 ks/balSenzor pre dospelýchKábel 3.5 mOpakovane použiteľnýHmotnosť > 30 kg16-1598Standard PetiteWrapDospelí so štíhlymiprstami/Deti/NovorodenciAdhezívna páskana prichytenieuniverzálnych senzorovLNOP YI100 ks/bal16-1816LNCS to LNOPPC Series Cable1 ks/bal, 45 cm16-2017LNCS PatientCablePre oximetreMasimo SET1 ks/bal, 1.2 mPopis konektorov: 2a Konektor do predlžovačky 2b 3a Konektor do predlžovačky 3b1 Konektor do prístroja 2b Konektor pre senzor 2a 3b Konektor pre senzor 3a13a2a12b2b16-1269LNOP DCI1 ks/balSenzor pre dospelýchOpakovane použiteľnýHmotnosť > 30 kg16-1544LNOP YI1 ks/balSenzor univerzálnyPenové adhezívnepríchytkyOpakovane použiteľnýHmotnosť > 1 kg3a3a16-1396LNOP DCSC1 ks/balSenzor pre dospelýchOpakovane použiteľnýHmotnosť > 30 kg16-2258LNCS YI1 ks/balSenzor univerzálnyPenové adhezívnepríchytkyJednorazový,nesterilnýKábel 91 cmHmotnosť > 1 kg12a16-1276LNOP DCIP1 ks/balSenzor pediatrickýOpakovane použiteľnýHmotnosť10-50 kg16-1794LNOP TC-I, TipClip1 ks/balSenzor na ušnýlalokOpakovane použiteľnýHmotnosť > 30 kg3a3aSpracovanie signálu technológiou Masimo SET sa líši od konvenčnýchpulzných oximetrov. Konvenčné pulzné oximetre predpokladajú,že arteriálna krv je jediná krv pohybujúca sa (pulzujúca) vmieste merania. Počas pohybu pacienta sa však pohybuje aj nepulzujúcanearteriálna krv, ktorá spôsobí, že konvenčné pulznéoximetre zaznamenávajú nižšie hodnoty, pretože nedokážu rozlíšiťmedzi arteriálnym a žilovým pohybom krvi (niekedy sa to popisujeako šum). Pulzná oximetria Masimo SET je založená na adaptívnejdigitálnej filtrácii. Adaptívne filtre sú výkonné a schopné sa adaptovaťna rôzne fyziologické signály a šumy. Algoritmus Masimo SETspoľahlivo identifikuje šum, izoluje ho a pomocou adaptívnych filtrovho ruší. Na displeji monitora sú teda zobrazované len skutočnéhodnoty arteriálnej saturácie kyslíkom.Senzory Masimo neobsahujú latex. Dĺžka kábla je 45 cm, ak nie je uvedené inak.Senzory Masimo sú kompatibilné s pulznými oximetrami Bitmos (str. 75).PI – perfúzny indexPerfúzny index indikuje percento pulzujúceho signálu a nepulzujúceho signálu.Na displeji sa zobrazujú hodnoty 0,02% až 20%, alebo sa rozsvecujúpríslušné segmenty stĺpcového indikátora. Požadovaná hodnota je viacako 1.00, resp. 1 segment. Pri nízkom PI je potrebné zahriať pacienta, resp.miesto aplikácie čidla, alebo premiestniť snímač na miesto s lepšou perfúziou.Signál IQDispleje pulzných oximetrov poskytujú v reálnom čase vizuálne znázornenieplethyzmografickej krivky (sat 816, sat 805) a kvality signálu (všetky typy),pokiaľ zobrazená hodnota SpO2 je založená na signále so zodpovedajúcoukvalitou. Výška vertikálnej úsečky signálu IQ indikuje kvalitu meraného signálu.76Medpin s.r.o., Wolkrova 2, 851 01 Bratislavawww.medpin.sk, e-mail: medpin@medpin.sk77


SpO 2SENZORYSpO 2SENZORYV našej ponuke sú SpO2 senzory, SpO2 predlžovacie káble, EKG káble a NiBP manžety a hadice prenajrôznejšie typy monitorov rôznych výrobcov. Sortiment je veľmi široký a v tomto katalógu sú uvedenélen najbežnejšie typy. Ak nenájdete vhodný senzor alebo kábel tu, informujte sa v našej firme. V ponukemáme senzory, káble a manžety pre monitory Agilent, Armstrong, Artema, S&W, Atom medical, Baxter,BCI, Biosys, Bionet, Bird, Braun, Bruker, Burdick, Colin, Corometrics, Corpulse, CSI, Criticon/Dinamap,Datascope, Datex-Ohmeda, Dima Italy, Dinamap/Criticon, Digicare, Dräger, Edan, Elmed, Entri Medical,Fukuda Denshi, Gambro, Getemed, GE Marquette, Hellige, Goldway, Healthdyne, Hewlett Packard,Innomed, Invicare, Invivo Research, Ivy Biomedical, Kontron, Lynn Medical, Magna, Mallinckrodt,Marquette, Masimo, M.D.E., Med Air, Mediana, Medilab, Medsource, Mek, Mennen, Mindray, Nellcor, NihonKohden, Nonin, Novametrix/Respironics, Odam/Bruker, Pace Tech, Palco, Philips Medical, Physio Control,Protocol/Welch Allyn, RGB Medical, Schiller, Sensor Medics, Siemens, Spacelabs, Vitalog, Weinman, ZollPre opakované použitie Pre jednorazové použitieECLP-01Ušný klippre senzoryRYS a RWCDAFDIFDPFDNFTieto senzory sa pripájajúk monitoru cez predlžovaciekáble (strana 80).K pulzným oximetrom označeným* sa pripájajú priamo.ukazovák ukazovák palec na noheTyp Konektor Kábel Prstový senzor Silikónový senzor mäkký Y senzor Suchý zips Adhezívny senzor MedaplastDospelí>40 kgDeti10-40 kgDospelí>40 kgDeti10-40 kgInfant3-15 kgNovorodenci1-4 kgBCI 90 cm RAF/BCI RPF/BCI RAS/BCI RPS/BCI RIS/BCI RNS/BCI RYS/BCI RWS/BCIYWrapNovorodencia dospelí30 kgDVF/BCI(kábel 45 cm)Dospelí>30 kgDAF/BCI-F(kábel 45 cm)Deti10-50 kgDPF/BCI-F(kábel 45 cm)Infant1-20 kgDIF/BCI-FnohaukazovákNovorodenci adospelí30 kgDNF/BCI-FDatex-Ohmeda 90 cm RAF/DTX RPF/DTX RAS/DTX RPS/DTX RIS/DTX RNS/DTX RYS/DTX RWS/DTXDVF/DTX(kábel 45 cm)DAF/DTX-F(kábel 45 cm)DPF/DTX-F(kábel 45 cm)DIF/DTX-FDNF/ DTX-FGE Datex-Ohmeda S/5 90 cm RAF/OXY RPF/OXY RAS/OXY RPS/OXY RIS/OXY RNS/OXY RYS/OXY RWS/OXYDVF/OXY(kábel 45 cm)DAF/OXY-F(kábel 45 cm)DPF/OXY-F(kábel 45 cm)DIF/OXY-FDNF/OXY-FGE Datex-Ohmeda S/5lepší konektor90 cm RAF/OXN RPF/OXN RAS/OXN RPS/OXN RIS/OXN RNS/OXN RYS/OXN RWS/OXNFlexMon ®(GE Datex Ohmeda S/5,Datex-Ohmeda)90 cm 1001673 1001709 1001710 10017111001674ušný klip1001712 1001679 1001803 1001804 1001802Nellcor(GE, HP, Philips, Goldway,Mindray, Chirana, Propaq,Siemens,Dräger,Spacelabs,Edan H100B*)90 cm RAF/NLC RPF/NLC RAS/NLC RPS/NLC RIS/NLC RNS/NLC RYS/NLC RWS/NLCDVF/NLC(kábel 45 cm)DAF/NLC-F(kábel 45 cm)DPF/NLC-F(kábel 45 cm)DIF/NLC-FDNF/NLC-FNellcor Oximax(Bionet, Edan H100N, Philips,Siemens)90 cm RAF/NLO RPF/NLO RAS/NLO RPS/NLO RIS/NLO RNS/NLO RYS/NLO RWS/NLODVF/NLO(kábel 45 cm)DAF/NLO-F(kábel 45 cm)DPF/NLO-F(kábel 45 cm)DIF/NLO-FDNF/NLO-FNihon Kohden 90 cm RAF/NKN RPF/NKN RAS/NKN RPS/NKN RIS/NKN RNS/NKN RYS/NKN RWS/NKNDVF/NKN(kábel 45 cm)DAF/NKN-F(kábel 45 cm)DPF/NKN-F(kábel 45 cm)DIF/NKN-FDNF/NKN-FRegistračné číslo ŠÚKL:P77287Novametrix 90 cm RAF/NVM RPF/NVM RAS/NVM RPS/NVM RIS/NVM RNS/NVM RYS/NVM RWS/NVMDVF/NVM(kábel 45 cm)DAF/NVM-F(kábel 45 cm)DPF/NVM-F(kábel 45 cm)DIF/NVM-FDNF/NVM-FTieto senzory sa pripájajúpriamo do pulzného oximetraEnvitec 120 cm 06-00-1260 06-00-1434 06-00-0472 06-00-1371 06-00-1355 08-00-046406-001431ušný klip1000552 1000565 1000566 100056778Medpin s.r.o., Wolkrova 2, 851 01 Bratislavawww.medpin.sk, e-mail: medpin@medpin.sk79


SpO 2KÁBLESpO 2KÁBLEMonitor Konektory KábelZnačka Typ Senzor do senzora do monitora Dĺžka Kat. č.Monitor Konektory KábelZnačka Typ Senzor do senzora do monitora Dĺžka Kat. č.3040, 3100, 3101, 3300, 3301, 3302, 3303,3304, 3401, 9100, 9200, Advisor, Autocorr,Fingerprint, Mini Torr, Mini Torr PlusBCI 2.4 m AEC-5105NihonKohdenBSM 2301K / 2303K / 4103 / 6701/ 9510J/KNihonKohden2.4 m AEC-5122BCI6100 Serena BCI 2.4 m AEC-5133NovametrixVšetky modelyNovametrix2.4 m AEC-5142Bionet/Edan M8, M9 - konektor do monitora 8 pinNellcorOximax2.4 m AEC-5184Philips / HP/ Agilent COmnicar, 78352 A/C, 78354, A/C, 78834C,Merlin M1020A, M1024A, M1025A/B,M1205A, M1350B, M1722A/B, M1732A/B,M2475B, Miracle SystemNellcor 2.4 m AEC-5125AS/3, CS/3, CH/S, CH/2S, CH/RS, CG/2S,CG/2CS, Cardiocap I, II, 5, Capnomac Ultima,Light Monitor, Mestpr, Oscar II, OSP 200, SatliteTrans, ULTSVI, ULTSVO, ULTSIO, ULTSOODatex-Ohmeda2.4 m AEC-5111Philips / HPGoldwayViridia, M3/ M4, MP60, M3000A, M3001A,M3500A, M4735A, M2600A, M2601AG40Nellcor 2.4 m AEC-5126S/5, i4 Monitory s modulmi E-série, Corometrics259 TrueSignalGEDatex-Ohmeda2.4 m AEC-51872.4 m AEC-5188Siemens /DrägerMicro2, Sirecust 404- 1, 700, 630, SiremModuleNellcor 2.4 m AEC-5131SC 6000, 7000, 8000, 9000, Infinity Delta Nellcor 2.4 m AEC-5138GE Datex-OhmedaGEDatex-Ohmedalepší2.4 m AEC-52042.4 m AEC-5202Spacelabs90351-0/6, 90465, 90466, 90467, 90489,90615A, IM77, PC ExpressNellcor 2.4 m AEC-515090651-08, 90496, Ultraview Nellcor 2.4 m AEC-5174Káble FlexMon ® umožňujú použitie týchistých senzorov FlexMon ® do monitorovGE Datex Ohmeda so starším okrúhlymkonektorom aj novším plochým konektorom.FlexMon ® 3 m 10017293 m 1001676GEMarquetteDash, Eagle, 3000, 4000, Solar, Tram X50ModulesNellcor 2.4 m AEC-5161EkonaVšetky modelyPM-6000, 8000, 9000Nellcor 2.4 m AEC-5106MindrayPM-5000, 6000, 8000, 9000 Nellcor 2.4 m AEC-5136NellcorOximaxN65, Oximax(Redukčné káble na pripojenie senzorovNellcor k monitorom Nellcor Oximax)N550, N560, N595, N600, Oximax(Cez redukciu AEC-5183 je možné použiťsenzory Nellcor aj s káblom AEC-5149)NellcorNellcorOximax2.4 m0.2 mAEC-5182AEC-51832.4 m AEC-5149Nellcor 2.4 m AEC-5123Všetko príslušenstvo k monitoringu je v zhode s požiadavkami Európskej smernice 93/42/EEC a príslušnými európskyminormami. Je registrované na ŠÚKL.Nellcor /MallinckrodtChiranaPropaqN20, N180, N185, NPB40, NPB190,NPB195, NPB75IcardVšetky modelyNellcor 2.4 m AEC-5104Registračné číslo ŠÚKL: P7728780Medpin s.r.o., Wolkrova 2, 851 01 Bratislavawww.medpin.sk, e-mail: medpin@medpin.sk81


EKG KÁBLEEKG KÁBLEEKG káble tienené, s konektorom VR, bez zvodovEKG káble kompatibilné s originálnymi zvodmiZnačkaTypMonitorKonektor do prístrojaZvodyDĺžkaKat. č.Monitor Typ Konektor do prístroja Konektor pre zvody Zvody Dĺžka Kat. č.BCIVšetky modelyBionet/Edan Všetky modelyEkona Všetky modelyGoldway Všetky modelySpacelabs Všetky modely, okrem 90492, 91220, 90496, 91496Mindray PM7000, PM8000, PM9000Nellcor N200, N250, N5600Zoll D900, PD1200, PD1400, PD1600, PD2000353 m3 mE202-3001E202-5001SpacelabsUltraview 90496,90369, 90367353 m3 mE206-3038E206-5038Datex-OhmedaAS/3, CS3, S/5 (niektoré verzie), Cardiocap1, Cardiocap2,Cardiocap5, Light monitor, Sateliteplus353 m3 mE202-3010E202-5010EKG zvody kompatibilné s originálnymi káblamiMonitor Typ Konektor do kábla k monitoru Koncovky Zvody Dĺžka Kat. č.GEMarquetteS/5Dash Pro 4000, Dash Pro 3000, Dash pro 2000, Dash 1000,Eagle 4000, Eagle 3000, Mac-Lab, Solar 7000, Solar 8000,Solar 3000, Tram 100, Tram 200, Tram 300, Tram 400, Tram500, Tram600, Tram 800, Unity Systems353 m3 mE202-3060E202-5060Staršie typy - DINPatentkyKlieštinky35350.6 m0.6 m0.6 m0.6 mE21/3IE21/5IE22/3IE22/5IMindrayPM5000, PM6000, PM8000353 m3 mE202-3084E202-5084SpacelabsUltraview 90496,90369, 90367Patentky350.6 m0.6 mE61/3IE61/5INihonKohdenBSM 2300 / 2301 / 4100 / 5100 / 6701 / 9510 / 9800, LifescopeS, Lifescope N3 3 m E202-3090Kompatibilné s káblamiE206-3038 a E206-5038Klieštinky350.6 m0.6 mE62/3IE62/5IPhilips / HP78352C, 78354C, 78834C, M1001A/B, M1002A/B,M1722A/B, M1723A/B, M2475B, M3000A, 3001A, M4735A,M1175A, 1176A, M1280A, M1722A/ Merlin System, Omnicare,Viridia M3, M4, V24, V26, 43100A (12 pin), 43110A(12pin), 43120A (12pin), M1723A/B (12 pin)353 m3 mE202-3024E202-5024TLAKOVÉ INFÚZORYDrägerSiemensSirecust 4000, 600, 700, 900,1200 Series, Sirecust 341, 610,620, 630, 720, 722, 732, 900, 960, 961, 1260, 1281, 1801,400, 500 ECG monitor, Polymed Modul, Modulbox Sirem353 m3 mE202-3030E202-5030Tlakové infúzory sa používajú na rýchlu infúziu kvapaliny, na invazívne meranie tlaku a na autotransfúzie v odboroch chirurgia, intenzívna starostlivosť,rádiológia, špeciálne zákroky, kardiologické katetrizácie, urgentná medicína, traumatológia.SchillerVšetky modely3453 m3 m3 mE202-3081E202-4081E202-5081Opakovane použiteľné Objem (ml) Kat. č. Jednorazové Objem (ml) Kat. č.SpacelabsPropaq90296 Ultraview, 90369 Ultraview, 90367 UltraviewVšetky modely353 m3 mE202-3038E202-503850010003000PI/05PI/10PI/305001000DPI/05DPI/10Káble sú zakončené týmto konektoromEKG zvody tienené, s konektorom VR ku káblom E202-XXXXKonektor - rozoberateľný Koncovky Zvody Dĺžka Kat. č.Patentky350.6 m0.6 mE31/3IE31/5IKlieštinky350.6 m0.6 mE32/3IE32/5IEKG káble radu E202-XXXX predstavujú jednotný systém káblov, kde na strane prístroja sú rôzne konektory podľa typu prístrojaa na druhej strane je vždy ten istý konektor pre zvody. To znamená, že zvody sú vždy rovnaké bez ohľadu na typ prístroja.Navyše konektory zvodov sú rozoberateľné a umožňujú výmenu jednotlivých zvodov zvlášť. Pre zabezpečenie prevádzkytak nie je potrebné mať v zálohe pre prípad poruchy zvodu rôzne zvody pre rôzne prístroje, stačí mať jeden typ zvodov.82Medpin s.r.o., Wolkrova 2, 851 01 Bratislavawww.medpin.sk, e-mail: medpin@medpin.sk83


EKG KÁBLENIBP MANŽETY A HADICE10 zvodové káble k elektrokardiografomEKG Konektor do prístroja Kat. č.PhilipsHPBTL, GimaAspelSchillerEsaoteKontronSiemensHörmannGEFukudaEdanMindrayNihonKohdenMultiparametrálne kábleE-100/DRE-100/SRE-100/HRE-100/GRE-100/FRE-100/ERE-100NRMonitor Kat. č.SiemensPropaqKáble pre EKG holtreMonitorFMT-MTM-01ZvodyKat. č.Zakončenia káblov4.0 mm izolovanýbanánikEKG elektródy neonatálne / pediatrickéElektródy sú samolepiace, jednorazové.Sada: červená, zelená, žltáPripojenie je možné ku všetkým EKG káblomPísmeno za kat.číslom kábla3.2 mm pin PPatentkaKlieštinkaKáble E-100/XX sú vcelku s dĺžkou 1.8 m. Káble s oddelenými zvodmimajú označenie E-101/XXKáble sú štandardne vybavené 10 kΩ rezistormi. Na želanie môžu byťvybavené rezistormi 4.7 kΩ, 20 kΩ, alebo môžu byť bez rezistora.Štandardné farebné kódovanie je podľa IEC. Na želanie je možné dodaťaj kódovanie AHA.Elektródy Kat. č.Balónikovéhrudnéelektródy.Sada 6 ksSvorkovéelektródy.Sada 4 ksBSGKat. č.SE1Pre dospelých CEAI1Pre detiCEAI2Elektródy sú kompatibilné s banánikmi 4.0 mm, pinmi 3.2 mm a patentkou.Veľkosť Obvod Kat. č.ramena (cm) Jednovývodová DvojvývodováNa stehno 41 - 66 FMT-S/6 FMT-D/6Dospelí veľkí 33 - 47 FMT-S/5 FMT-D/5Dospelí 25 - 35 FMT-S/4 FMT-D/4Malí dospelí 20 - 26 FMT-S/3 FMT-D/3Deti 14 - 20 FMT-S/2 FMT-D/2Malé deti 10 - 14 FMT-S/1 FMT-D/1Novorodenci 8 - 15 FMT-DS5 FMT-DD5Novorodenci 7 - 13 FMT-DS4 FMT-DD4Novorodenci 6 - 11 FMT-DS3 FMT-DD3Novorodenci 4 - 8 FMT-DS2 FMT-DD2Novorodenci 3 - 6 FMT-DS1 FMT-DD1Monitor Manžeta Hadica k monitoruZnačka Typ Konektor Konektor do manžety Konektor do monitora DĺžkaBCI Všetky modely BP02 BP09-P BP15 3.0 mDatex -OhmedaGEMarquetteAS/3, CS/3, Cardiocap II, LightMonitorBP17+18BP17+18S/5 BP24 3.0 mCriticon / Dinamap 8100, 9300XL,1846SX (Adult)Criticon / Dinamap 8100, 9300XL,1846SX (Neo)Eagle 3000, 4000, Solar, Tram100, 200, 300Eagle 4000, Dash 2000,3000, 4000, 5000, Tram400/450/451/800/850/851Mindray PM5000, PM800078352 A/C, 78354 A/C, M1008Philips / HP A/B, M3000 (M1599A Module)Compact A1, A3 (M3918A Module) BP12Mindray PM6000, PM9000Nellcor 3100, 4000Siemens/DrägerVšetky modely, 90496 (dospelí)Pre opakované použitieJednorazovéTurniketové manžetyVeľkosť Rozmer Kat. č.Deti ruka 5 x 40 cm TC-TPU/11Deti noha 7 x 50 cm TC-TPU/21Dospelí ruka 8 x 80 cm TC-TPU/31Dospelí noha 12 x 100 cm TC-TPU/41BP223.0 mBP02 x 2 BP09 x 2 BP09 x 2 3.6 mBP20 x 2 BP26 BP09 x 2 2.4 mBP18 x 2 BP17 x 2BP15BP22BP24BP16BP153.6 m3.0 m3.0 m3.0 mVšetky skonektormiDIN7 HL01-710 HL01-10EKG elektródy pásové hrudníkové Kat. č.6 srdcových elektród na jednom páse.Jednoduchá a rýchla aplikáciaPripojenie je možné ku všetkým EKG káblom s banánikmi.11001NEISpacelabs90496 (dospelí) BP12 BP15 BP15 3.0 m90496 (neonatálny) BP06 BP03 BP12 3.0 mVšetky s dvojitou hadicou BP02 x 2 BP09 x 2 BP09 x 2 3.0 mOstatné, okrem PC1 BP12 BP15 BP06 3.0 mPri objednávke manžety uveďte kat. č. manžety a typ konektora, resp. typ monitora.Napríklad: FMT-S/4 BP12, alebo FMT-S/4 Philips M3000.Hadice sa dodávajú rovné, alebo stočenénaťahovacie (CE).84Medpin s.r.o., Wolkrova 2, 851 01 Bratislavawww.medpin.sk, e-mail: medpin@medpin.sk85


ODSÁVAČKYODSÁVAČKYHOSPIVAC 400Odsávačka pre operačné sályVhodná na veľké zákroky vrátane liposukcieAntistatické kolieska s brzdamiBezolejová bezúdržbová piestová pumpaVákuový regulátor a indikátorPodtlak 90 kPa, sací výkon 90 l/minHlučnosť 46.4 dBNapájacie napätie 230 V / 50 HzPracovný cyklus: nepretržitýNádoby 2 x 2000 ml alebo 2 x 4000 mlRozmery 46 x 42 x 85 cm, hmotnosť 20 kgVoliteľné príslušenstvo: pedál, prepínač nádobKód ŠÚKL: P83475ASKIR 20Ľahko prenosná odsávačkaVhodná pre tracheomizovaných pacientov, maléchirurgické zákroky a pooperačnú domácu starostlivosťBezolejová bezúdržbová piestová pumpaVákuový regulátor a indikátorPodtlak 75 kPa, sací výkon 16 l/minHlučnosť 60.5 dBNapájacie napätie 230 V / 50 HzNádoba 1000 ml alebo 2000 mlRozmery 35 x 21 x 18 cm, hmotnosť 2.5 kgVoliteľné príslušenstvo: stojan na kolieskachKód ŠÚKL: P83473ASPIRETĽahko prenosná odsávačkaVhodná pre tracheomizovaných pacientov,malé chirurgické zákroky a pooperačnúdomácu starostlivosťBezolejová bezúdržbová piestová pumpaVákuový regulátor a indikátorPodtlak 75 kPa, sací výkon 15 l/minHlučnosť 59,6 dBNapájacie napätie 230 V / 50 HzNádoba 1000 ml alebo 2000 mlRozmery 23 x 19 x 16 cm, hmotnosť 2.2 kgVoliteľné príslušenstvo: stojan na kolieskachKód ŠÚKL: P83474ASKIR 30 12VĽahko prenosná odsávačka pre sanitné vozidláASKIR C30Odsávačka pre nemocničné oddelenia a operačné sályStojan s antistatickými kolieskami a brzdamiBezolejová bezúdržbová piestová pumpaVákuový regulátor a indikátorPodtlak 80 kPa, sací výkon 40 l/minHlučnosť 61.5 dBNapájacie napätie 230 V / 50 HzNádoby 2 x 2000 mlRozmery 32 x 30 x 99 cm, hmotnosť 6.2 kgVoliteľné príslušenstvo: pedálKód ŠÚKL: P83473HOSPIVAC 350Odsávačka pre operačné sályVhodná na veľké zákroky vrátaneliposukcieAntistatické kolieska s brzdamiBezolejová bezúdržbová piestovápumpaVákuový regulátor a indikátorPodtlak 90 kPa, sací výkon 60l/minHlučnosť 51.7 dBASKIR 30Ľahko prenosná odsávačkaVhodná pre tracheomizovanýchpacientov, malé chirurgické zákrokya pooperačnú domácu starostlivosťBezolejová bezúdržbová piestovápumpaVákuový regulátor aindikátorPodtlak 80 kPa, sacívýkon 40 l/minHlučnosť 60.5 dBNapájacie napätie230 V / 50 HzNádoba 1000 mlalebo 2000 mlRozmery 35 x 21x 18 cm, hmotnosť2.5 kgVoliteľné príslušenstvo:stojan nakolieskachKód ŠÚKL: P83473Napájacie napätie 230 V / 50 HzPracovný cyklus: nepretržitýNádoby 2 x 2000 ml alebo 2 x4000 mlRozmery 46 x 42 x 85 cm, hmotnosť13 kgVoliteľné príslušenstvo: pedál,prepínač nádobKód ŠÚKL: P83475ANTIBAKTERIÁLNE FILTRESP 0046/01Pre Askir (okrem C30),Aspiret, EmivacSP 0121Pre Askir C30,Hospivac 350SP 0047Pre Hospivac 400EMIVACOdsávačka na núdzové situáciePohon pedálomĽahko prenosnáNevyžaduje žiadnu údržbu, napájanie aninabíjanie akumulátorovPodtlak 40 kPa, sací výkon 22 l/minNádoba 400 mlRozmery 22 x 16 x 8 cm, hmotnosť 1.15 kgKód ŠÚKL: P83476Napájanie z automobilovej zásuvky 12 VBezolejová bezúdržbová piestová pumpaVákuový regulátor a indikátorPodtlak 75 kPa, sací výkon 25 l/minHlučnosť 61.5 dBNapájacie napätie 12 V jsPracovný cyklus: nepretržitýNádoba 1000 ml alebo 2000 mlRozmery 35 x 21 x 18 cm, hmotnosť 2.5 kgVoliteľné príslušenstvo: stojan na kolieskachKód ŠÚKL: P8347323999Filter dymu, baktérií, vírusovUmožňuje odsávanie dymubežnou odsávačkouASKIR 36 BR / ASKIR 230-12V BRĽahko prenosné odsávačky pre sanitnévozidlá a núdzové situácieNapájanie z bežnej zásuvky, z automobilovejzásuvky alebo zo vstavaného akumulátoraBezolejová bezúdržbová piestová pumpaVákuový regulátor a indikátorPodtlak 80 / 75 kPa, sací výkon 36 / 16 l/minHlučnosť 65.5 / 63.0 dBNapájacie napätie 230 V / 50 Hz, 12 V js,vstavaný akumulátorPracovný cyklus: nepretržitýNádoba 1000 ml alebo 2000 mlRozmery 35 x 21 x 18 cmHmotnosť 4.39 / 3.5 kgVoliteľné príslušenstvo: stojan na kolieskachKód ŠÚKL: P83473Vákuový extraktorØ 60 alebo 70 mm86Medpin s.r.o., Wolkrova 2, 851 01 Bratislavawww.medpin.sk, e-mail: medpin@medpin.sk87


MedpinMedpin s.r.o.Wolkrova 2851 01 Bratislavanová adresaE-mail: medpin@medpin.skwww.medpin.skPeter Ondačka 0907-729 243Ing. Igor Malinarič 0907-728 744Ing. Milan Horka 0905-271 07788

More magazines by this user
Similar magazines