LOE SIIT - Eesti Karskusliit AVE

ave.ee

LOE SIIT - Eesti Karskusliit AVE

RAHAVOOGUDE ARUANNE(kroonides)Rahavood põhitegevusest 31.12.2007Laekunud sihtfinantseerimine 478 529Laekunud toetused ja annetused 6 525Laekunud tulu majandustegevusest 64 048Laekunud muud tulud 38 361Laekunud intressid 240Makstud projektidega seotud otsesed kulud -700 646Makstud tegevuskulud -16 308Makstud tööjõukulud -3 510Makstud muud kulud -756Kokku rahavood -133 517Märkus: Kuna 2006.a aruandele ei lisatud rahavoogude aruannet, puudub eelmisearuandeaasta rahavoogude ülevaade.

More magazines by this user
Similar magazines