kuues - Eesti Karskusliit AVE

ave.ee

kuues - Eesti Karskusliit AVE

2ok KaaneluguOLE KAINE!Rebecca Kontus:“Austan väga täiskarsklasi –see näitab tugevat iseloomu!“Rebecca Kontust teatakse laiemaltseoses bändiga Suntribe – Eurovisioonilosalemisega. Pärnumaaltsirgunud, Pärnu Raeküla gümnaasiumilõpetanud noor laulja on22- aastane. Seega juba aasta vanuses,mille kohta Gorbatšovi omaaegse antialkokampaania ajast on pärit alkoholilembesteütlus, et „sai viinaealiseks“,st seadus lubab kanget alkoholipruukida. Rebecca ütleb, et peab vägalugu inimestest, kes on täiskarsklased– see näitab tugevat iseloomu.Alates 21. eluaastast jõuab noorelinimesel kätte ju ka vanus, midaklassikaliselt loetakse päriselttäiskasvanuks saamise eaks. Siis võibka eeldada, et inimesel on jubatäielikult aru peas ja sihid silme eesselged. Rebecca ja alkoholi suhetekohta teavad neiu sõbrad, et kuiRebecca ütleb EI, siis on see kakonkreetselt EI. Pealekäimine temapuhul sihile ei vii. Noormeestestkijäävad talle heas mõttes silma ikkaneed, kes alkoholi ei tarvita.Tallinnas Otsa koolis pop-jazz-lauluõppiv Rebecca Kontus on omalemmikžanritena nimetanud funkyt,hip hopi ja jazzi. “Kuigi jazz poleselline asi, millega ma tahaksin vägasügavuti tegelda,” on ta ühes intervjuusöelnud. “See on küll suurelmääral poplaulu alus, aga jazz-lauljaksma ei pürgi.”Selles, et Rebecca Kontus üldsemuusikani jõudis, on heas mõttessüüdi tema keskkooliaegnemuusikaõpetaja Kadri Keskküla,Rebecca sõnul tõeliselt heamuusikaõpetaja. Head eeskujud jaõpetajad on elus olulised. “Ma ei tea,kas minust saanuks lauljat, kui tedaei oleks,” nendib Rebecca.Eurovisioonile pürgimas oli kaRebecca Kontuse soololugu, kus tasolistina esitas Briti popiks liigitatudloo “Have You Ever”, mille viisi autoroli Karel Kattai ja sõnad, omamoodiväga tähenduslikud, tegi Urmeli Niit.Rebecca Kontus on laulu sõnumi lahtirääkinud järgmiselt: “See räägibsellest, et inimesed ei pane sagelitähele, kuidas aeg mööda läheb. Etinimesed pole elus teinud asju, midateha tahaks ja mis teeksid elutäisväärtuslikuks.”Mida oma elus saavutada tahate?Rebecca Kontus: Tahaksin eladanii, et kui olen ükskord vana ja kõikmu saavutused elus on saavutatud,võiksin tagasi vaadates tunda, et võinelatud eluga rahul olla, sest olen teinudhäid asju. Täisväärtusliku elu juurdekäib ka see, et inimesel heateodtegemata ei jääks.Milline on teie suhtuminealkoholi tarvitamisse?On ütlemine, et alkohol on tarkadejook, kuid tihtipeale ei oska inimesednäha selles mingit ohtu ja võtavadseda kui igapäevaelu lahutamatut osa– ei saa ühtki nädalavahetust ilma.Mind ennast isiklikult küll häiriks, kuialkohol hakkaks kontrollima minuolemisi ja tegemisi. On ka ütlemine,et kõike võib ju teha, kuid miski ärgusaagu võimust minu üle. Ma ei pooldajoomist. Ei kujuta ette, et maharrastaksin igareedeseid mäluüritusi.Sageli mõeldakse, et lavainimesteellu kuuluvad tihtilugu kapeod ohtra alkoholi vms. tarbimisega?Mida arvate sellestnegatiivsest eelarvamusest lavajaloomeinimeste kohta, kespahatihti olevat alkoholi ja muukahjuliku kraamiga sina peal?Päris kindlasti ei pea ma ennastmingisuguseks lavastaariks ja "pidupanemine" on tingitud pigem ikka igainimese enda väärtushinnangutest jaelupõhimõtetest. Ma arvan, et igaseluvaldkonnas on inimesi, kes ei oskaalkoholiga piiri pidada.Loomeinimestel on aga paraku kaeraelu kogu aeg justkui laval ja nendeprobleemid kõigile nähtavad.Seepärast vist vahel arvataksegi, etnad tarvitavad kõige enam alkoholi.Millised on napsutamistavad teieperes, lähikonnas,sõpruskonnas?Minu vanemate jaoks ei ole alkoholkunagi tähtsat rolli mänginud.Tähtpäevadel juuakse teinekordšampust või veini. Sõpruskonnasleidub inimesi, kellele mingil määralalkoholi on iga hea peo lahutamatuosa, ilma milleta hakkama ei saada.Kuid samas on ka neid, kelle tavad onhoopis vastupidised.Kuidas tunnete, kas tüütutelepakkujatele on raske vastu seistaja konkreetselt ära öelda, kuiolete eakaaslaste seas ja keegiaina visalt peale käib, et võtavõta?Minu sõbrad-tuttavad teavad, et minuEI tähendabki EI. Selline pealkäimineminu puhul sihile ei vii.Mida arvate, kas ja kuidas noorinimene end ka ilma alkoholitahästi tunda saab?Kindlasti saab tunda ennast hästi kailma alkoholita. It's all in your head!Eelkõige saab see alguse kodust.Vanemad võiksid suunata last kassporti, laulmist, tantsimist või mõndamuud huviala proovima. Samaspeaksid vanemad olemas olema omalaste jaoks, rääkima nendega, kui neistärkab huvi alkoholi/narkootikumidevastu ja see ei tohiks olla käskudekeeldudestiilis, et ära-seda-tee...Kodu mõju on kahtlemataoluline, kuid samas ühiskonnamõju on ju nii nagu see meilpraegu on – alkoholireklaamlokkab jne. Kuidas selleskeskkonnas, vaimses ruumis,mis on kohati üsna saastunud,saastast puhtaks jääda?Inimene on ju ometigi mõtlev loom.Reklaam olgu nagu ta on, see onmüügitöö. Ei saa olla tõugata ja lükatameediavahendite poolt ja kõik ei oleju alati ka tõsi, mis reklaamis öeldakse.Inimene peab ise teadma, millest talaseb end mõjutada ja millest mitte.Minu elukeskkonda javäärtushinnanguid on paljuskimuutnud see, et ma olen kristlane.Millega noor laulja RebeccaKontus oma aega sisustab?Õpin Otsa koolis kolmandal kursuselpop-jazz laulu osakonnas laulmist jama olen solist bändis Ska Factor,millega hiljuti lindistasime esimeseloo. Ska on muusika, kus trummrõhutab 2. ja 4. lööki, kitarr mängiboffbeati, walking-bass ja puhkpillirühmjämmib ka veel midagi kaasa.Ska kõlab nagu reggae, aga erinevaltreggaest on ska kiire. Ska on algusesaanud Jamaikalt. Ma laulan TallinnaGospelkooris, mille lauljad onvaldavalt noored, 15 kuni veidi allakolmekümnesed. Lisaks sellele töötanarhitektuuribüroos assistendina.Talvel käin võimalikult paljulumelauga sõitmas ja suvel sõidanrulluiskudega ning mängin võrkpalli.Mulle meeldib käia ka kinos, lugedaraamatuid ja väga meeldib joonistada.Rebecca Kontusega vestles MaireKõrver

More magazines by this user
Similar magazines