kuues - Eesti Karskusliit AVE

ave.ee

kuues - Eesti Karskusliit AVE

väikesest mõttest!5Fotod:: Steven Alkok“JAH ELULE”noortepidude sariEestis on 350 000 igapäevasuitsetajat jatubakatarbimisest põhjustatud haigustessesureb igal aastal ligi 2000 ning haigestub3000 inimest. Tubakasuitsus on lisaksnikotiinile 4000 mürgist ühendit, millest40-60 on vähkitekitavad. Iga teine suitsetajasureb tubakast tingitud haigustesse janeist pooled juba keskeas. WHO (WorldHealth Organisation – Maailma Terviseorganisatsioon)andmetel on suitsetaminemaailmas tapja nr. 1.Haigused, mida suitsetamine põhjustab:leukeemia, emakakaela-, põie-, suuõõne-,keele-, kõri-, söögitoru-, neeru-, pankreasejamaovähk, kroonilised südame- ja veresoonkonnahaigused,kopsuhaigused, osteoporoosehk luude hõrenemine, lastetus,impotentsus, maohaavad, jne. 90% kopsuvähijuhtudest on põhjustatud suitsetamisest.Tõelist ohtu tervisele tekitab ka passiivnesuitsetamine ning uus noorte hulgas levinudtrend – vesipiibu suitsetamine.Rahvusvahelisest GYTS uuringust selgub,et 80% Eesti noortest elab kodudes, kusvähemalt üks vanematest suitsetab ningnoor on tahtmatult passiivse suitsetamiseohver.Eesti Konjunktuuriinstituudi 2005 uuring„Alkoholi tarbimise ja suitsetamise riskid”näitas, et 40% 10-13-aastastest on suitsuproovinud, 14-18-aastastest suitsetab igapäev viiendik ning 19-29-aastastest ligikolmandik. 87% tunnetavad eakaaslastesurvet suitsetamisele, 61% tahavad lõpetada,47%-l on vähesed teadmised suitsetamisemõju kohta, 42% mõjutavad väärtushinnangudühiskonnas. Uuringust selguska, et oluliselt on kasvanud nende õpilaste,eriti tütarlaste hulk, kes joovad ennastsageli purju. Võrreldes 1995. aasta uuringuga,on see arv lausa kümnekordistunud.16-18aastastest Eesti noortest on igaükskorra purjus olnud, kümnendik on olnudjoobes viimase nädala jooksul ja et 16-18-aastased eestlased joovad end sagedaminipurju kui samaealised muulased. Ühtlasiselgus ka, et linnanoored tarbivadsagedamini alkoholi kui maanoored, eritisuur erinevus valitses just 16-18aastastelinna- ja maanoorukite vahel.Karskusühendus AVE viis hiljuti läbinoortele neidudele suunatud kampaania„PROmilline elu!” , mis on taotluslikultsuhteliselt šokeeriv - et kui seda plakatitnähakse, siis tekitaks see ühelt pooltprotesti ja teiselt poolt äratundmist. Plakatilon foto purjus naisest ning selle all tekst:„Öised peod, liigne alkohol, hommikusedpeavalud, piinlikud mälestused, purunenudsuhted...” Karskusühingu AVE tegevjuhtLauri Beekmann osutab Euroopas 2003.aastal tehtud uuringule, mis näitas, etvõrreldes 1995. aastaga on kümnekordistunudnende tüdrukute arv, kes on elu jooksulenam kui 20 korda purjus olnud. «Erinevusmeeste ja naiste vahel on vähenenud, mitteet mehed oleksid alkoholist loobunud, vaidet naised on hakanud rohkem jooma.”Analüüsinud kõiki neid fakte ning mõeldesEesti ja eestlaste tulevikule, käivitasreklaamiagentuur Focus AD 26. septembril2005 kampaania „EI! TUBAKALE,JAH! ELULE”. Otsustasime kampaaniatjätkata 2006. aasta jooksul ning samas kalaiendada teemat – „EI TUBAKALE, EIALKOHOLILE, JAH ELULE”, sestsuitsetamine ja alkoholi tarvitamine käivadkäsikäes.EESTI ESIMENE TUBAKAVABAPIDU „EI TUBAKALE, EIALKOHOLILE, JAH ELULE” toimus2. detsembril Hollywoodis Kõikpeokülastajad said sel õhtul tantsida puhtasõhus. Peo läbiviimisega koguti raha Tallinnaesimese Alkoholi- ja Tubakavaba(NK) Noortekohviku rajamiseks(www.ave.ee/kohvik) Õhtujuht oliElektra. Peaesineja: REBECCA.Esinesid: D.r.e.a.m. Studio tantsijadning Staariakadeemia lauljad. Toimusmoedemonstratsioon, kus nooredmoeloojad olid valmistanud kostüümidteemal „EI tubakale, EI alkoholile.”Peolistele pakuti kohukesi ja piimakokteile.Tahtsime tõestada, et lahe on pidutseda kailma alkoholi tarvitamiseta jasuitsetamiseta. Pidu kajastati ka Kanal 2uudistesaates „Reporter” ja kuna esimenetubakavaba pidu ööklubis õnnestus 100%(küsitlesime peolisi), siis otsustasimekampaania raames korraldada tervenoortepidude sarja „ JAH ELULE” igasuurema maakonna ööklubis.Tartus (Atlantis) 19. märts (P) kell 18Tallinnas - (Rock Cafes) 2. aprill (P)kell 18Rakveres (O2) 9. aprill (P) kell 18Pärnus (Mirage) 7. mai (P) kell 18Tallinnas (Parlament) 12.mai (R) piduüle 18-aastastele kell 22Haapsalus (Africa) 21 mai (P) kell 18Peosarja eesmärk on tõmmata tähelepanunoorte seas valitsevatele probleemidele -väga kõrge alkoholitarvitamine jasuitsetamine alaealiste seas. Samaspakkuda välja noortele võimalus vaba ajaveetmiseks ühel õhtul tubakavabaskeskkonnas ning panna nad mõtlemasuitsetamise ja alkoholitarvitamisekahjulikele mõjudele. Pidudel ei peatarbima alkoholi ja suitsetama, et olekslõbus.Spetsiaalselt peosarja jaoks tegid Genkaja Metsakutsu räpplaulu „MIKSMITTE TÄNA”, mis räägib suitsetamise-alkoholitarbimisemõttetusestja soovitab neist pahedest loobudajuba täna.Laulu sõnad autorite kommentaaridega:Point: kõik kas ei viitsi ennast muuta võikui viitsivad siis teevad seda HOMME.Umbes, mina muudan end HOMME, sinamuudad end HOMME, tema muudab endHOMME. Aga võiks juba täna...1 salm:Esimest korda mu kolmas silm tuhast ärkassiis/kui enne LIVE'i baariletis üht tüdrukutmärkasiin/nagu Edelweiss'i õis keset pori/ ta seal oli/jäi silma nagu parema käe reegli järgijaLondonis/miks jäi?/ Jälestan naisi ,kes on juua täis/see Kleopatra/ tellis ananassimahla/kaunid põsesarnad, stiilselt riides/mu oma Piret Järvis, MaarjamaaAphroditeEEE/nägu - Hollywood, välimus - Versace/aii aga huuled - pahvisid Marlboro Lightsi/lõhn - Dior/ maitse - tuhatoos/beib come on/ need asjad ei käi koos/a ta ütles et "Võta mind niii nagu olen!"/ja et kui mulle miski ei sobi on see miiinuproblem/alatasa küll endale lubadusi teen/et naise välimus pole mu jaoks prioriteet/alates HOMSEST(hah) sest sest (jah)/kohe (nonoh?) ei suutnud vastupanna(ahsohh!)/aga peale koos oldud kaht kuud/ühes kiindumusega kadus ka kannatus/need huuleläike maitselised huuled poldenam samad/kuna teadsin maitset nennnde, huuuulte,taga/"Suitsetan vaid pidudel", see ei kand vilja/see on homsesse lükkamine, homme onhilja/(Adiosssss!)Ref:vastad kõnedele homme - miks mitte täna?/maha jätad homme - miks mitte täna?/otsuse teed homme - miks mitte täna?/aega on veel ,kõike teen homme/Homme ja homme,kõik toimub hommme,meenutame kõik viitsütikuga pommehomme pole ühtust targem,võib olla valgemasju sinna lükkame, lükkame2 salm;Uus päev algab, tänavalatern idast süttib/teen elule uued sõnad, elan vanas elurütmis/täna midagi ette võtta pole enam mõtet/sest homme ,homme võin muuta ju kõike/võin maksta võlad või teha printsessikonnast/aga ikka kõik jääb samaks nagu Madonna/(miks?)sest "muutjad" jagunevad kahteleeri/ühed ,kes teevad asju täna ja teisi eieksisteeri/mu sõbrad jätavad joomist iga peo järel/a viskavad viinakuradile käppa iga peolävel/minuga kaasas mu pudel Coca-Colat/"Kamoon mees ,Sa pidid meile ju viskitooma"/õhtul on solvund ,hommikul on suu kuiv/hüpofüüs peas lõhub eha eel puid/oleks midagigi alkoholivabat juua vaid/aga pole, nagu backstages iga mu LIVE/kasvõi üks veepudel mitte 10-e siidripurki/ja saaksin kurgu märjaks peale kontserti/aga eii kõik siin riigis jääb samaks/sest kõik muutub alates päevast pärasttänast/VALI MIND - ja homme on kõigil parem/VALI MIND - ja teen teile oma lossis pralle/Legendaarne Parlament ,Metsa Kutsupresident/põhiseadus mu plaat "Tes-tament"/(OUU!)JAH ELULE pidudel kingitaksekülastajatele kampaania lauluga „Miksmitte täna” CDplaate, demonstreeritakse suurel ekraanilerinevate sotsiaalsete kampaaniate klippe„EI TUBAKALE, JAH ELULE,” SÕIDAKAINE PEAGA”, ARMASTUSEERVISEKS”, PROmilline elu!, Madis Malkviib läbi tubaka-teemalise SMSviktoriinmängujne. Jagatakse ka muudnoorte elu ja noortekultuuri puudutavatinfomaterjale (HIV, alkohol, turvaline seks).Programmis:Genka, MetsakutsuInes koos ansambligaSKY Plus DJ-d Andi Raig või TaaviLeppiman ja tantsÕhtujuht: Madis MalkPileti hind on 60.- , ISIC kaardiga 30.-Peosarja piletitulust 50% läheb TallinnaAlkoholi- ja Tubakavaba Noortekohvikuasutamisfondi.Kohviku idee elluviijaks on grupp noorivanuses 10-26a, projektijuht KarinStreimann.Kohviku potentsiaalsed külastajad onnoored 10-26a, kuid ka näiteks emadlastega ja kõik kes soovivad aega veetapuhtas õhus. Ka tänavaküsitlus näitas, etnoored on huvitatud sellise kohvikuolemasolust, sest Tallinnas ei ole ühtkikohvikut, baari ega söögikohta, mis oleksmõeldud otseselt noortele, kus saaks pärastkooli soodsalt ja tervislikult süüa-juua,omavanustega aega veeta, üritusikorraldada. Noortekohviku avamisegaväheneks noorte hulk, kes istub vabal ajalTallinna baarides ning on seeläbi aktiivsed/passiivsed suitsetajad; väheneks noortealkoholitarbimine, sh liiklusõnnetused,noorte kuritegevus ja eakaaslaste vahelineväärkohtlemine jne.Projekti koostööpartnerid: ÜhendusAlkoholivaba Eesti (AVE), Lastekaitse Liit(LL), AIDS’i ennetuskeskus, SA Heategu,Focus AD reklaamiagentuur.Raha Noortekohviku käivitamiseks kogume3-kuulisest SMS-viktoriinmängust,pidudesarja „JAH ELULE” piletitulult ningkampaania toodete müügist. (kuivatatudpuuviljade ja pähklite segu, pudelivesi, T-särgid, märgid).Tule peole!Ruta Vahi

More magazines by this user
Similar magazines