esimene number - Eesti Karskusliit AVE

ave.ee

esimene number - Eesti Karskusliit AVE

Noorte oma arvamusedNarkootikumide üledoosi võttes võidsa surma saada. Suitsetamine on vägakahjulik kopsudele. Minu vanaisaLembitu surigi selle kätte. Teine vanaisaaga joob ja siis hakkab hirmsastiropendama.Birgit, V klassKui hakkad esimest korda suitsetama,siis pärast ei saagi enam sellest lahti. Jakui jooma hakkad, siis saab sinust joodik.Aili, V klassKõik need meelemürgid on vägahalvad. Need võivad inimese segaminiajada ja hulluks ajada. Suitsetamine,alkohol ja narkootikumid on selgeenesetapp.Kristi, V klassMina neid igatahes ei hakkakasutama. Neist võib ju jääda sõltlaseks.Ärge kasutage neid!!!!Taavi, V klassMa ise ei ole suitsetaja, kuidproovinud olen. Ma olen ka alkoholiproovinud, kuid mina arvan, et see onjälk. Ma ei saa aru, kuidas üldsesuudetakse suitsetada ja alkoholitarbida. See on vastik!Juta, V klassKas ma peaksin hoidumasuitsetamisest, alkoholist janarkootiumidest? Jah, sest ma ei tahanoorelt surra…..!Silvia, V klassMinu arvates on vahetevahel mõnusjuua alkoholi, kuna see kustutab mõtteid.Aga vahetevahel muudab ka kõikhullemaks.Alo, X klassMina küll neid asju mõnuaineteks einimetaks. Ma olen suitsetada proovinudja see oli kõike muud kui mõnu. Maarvan, et isegi ahelsuitsetajad ei pea sedamingiks mõnuks, kuid nad on sellestsõltuvuses ja nende jaoks on see naguhommikusöögi söömine.Mikk, X klassKuidas saab üldse üks isik olla niirumal, et ta sihukesi asju tarbib!Suitsetamise halb külg on see, etsuitsuhais on vastik. Kui jälle alkoholiüleliia tarbida, siis – pohmakas. Alkoholtekitab muidugi hea tuju, kuid ilmaselleta on ka võimalik lõbusalt aegaveeta.Lee, 10 klassEsimese korra proovib, siis hakkabmeeldima. Lõpuks tarvitab nii palju, eton sõltuvuses ja raha on otsas. Mis siisedasi? Ta hakkab teistelt varastama, etuut kogust osta. Nii see maailm hukkalähebki!Andrei, X klassMina arvan, et need asjad ei sobitüdrukutele. Pealegi tuleb nendest paljuhaigusi ja endal on ebamugav. Kuisuureks saan, siis läheb ju suitsu ostmisepeale kogu aeg palju raha.Kristin, V klassNende ainete liigtarbimine tulenebsellest, et inimestele on jäänud liiga paljuvaba aega.Teet, X klassKas need on mõnuained? Mõnus võimitte, aga kahjulik kindlasti. Inimesed, kesrikuvad oma tervist, et pilvedel kõndida jaennast maru hästi tunda, peaksid väikeseretke psühholoogijuurde võtma. Vahestoskab tema neileselgeks teha, mis onmõnu.Kristi, X klassSuitsu, alkoholi ja mõnuaineidtarbivad tänapäeval eriti noored. Miks nadseda teevad, on küsimus, millele polegikerge vastust leida. Enamusel inimesteston palju muresid ja seepärast arvavatakse,et murede uputamine viinaklaasi aitab.Tegelikult ei aita! Suitsu, mõnuainete jaalkoholi tarbimine võib viia sõltuvusse,millest on paraku peaaegu et võimatu väljatulla. Inimestele võib see ju algusespakkuda mõnu, kuid tagajärjed polesugugi head. Seepärast arvan, et nendeainete tarbimine tuleks üldse ära keelata.See kahjustab ainult tervist.Lotte, X klassMa arvan, et mõnu on inimese jaokssee, kui ta on terve, tal on perekond, iluskodu ja mis kõige tähtsam, et see inimeneoleks oma eluga rahul. Kahjuks onmõnuainetel peaaegu vastupidine toime,sest mõnuainet tarbides võib ju tekkidahetkeline rahulolutunne, kuid mis pärastmõnuaine tarbimist juhtub? Pohmakas,haiged kopsud, kehv mälu, sõltuvus jne.Mario, X klassSuits, alkohol ja mõnuained ei tohikskuuluda ühegi inimese juurde. Vähesellest, et need su tervise ära võtavad,kaotad sa ka oma väärikuse. Et koguselle värgi endale hankimiseks on vajaraha, siis võib see kergesti viia kavarguseni. Ja nii käib elu järk-järgultalla, kuni üks päev leiad, et oled üksvana parm, kes on oma elu mõttetultrikkunud.Mihkel, X klassAlkohol – olen seda mõned korradproovinud ja pean ütlema, et mingit mõnuma sellest ei saanud. Vastik maitse oli jamasendus tuli peale. Ma ei saa aruinimestest, kes pidudel joovad, sestpurjusolekus tekkis minul tujulangus jamingit pidutsemist ma küll endale sellisemeeleoluga ette ei kujuta.Olgem ausad, ühekordne mõnutunneei asenda eluaegseid piinu! Ma olenkindel, et ilma kahjulike aineteta saabtunda tõelist mõnu.Marilin, X klassOleks see naps ära jäänudMäletan ühte paarikümne aasta tagustsuvepäeva enda lapsepõlvest, mil olin koosisaga sõitnud külla vanaemale.Vanaema elas ühes metsaäärsestalumajas ja tema õuele oli tellitud veoautokallutanud maha koormatäie 3-4 meetripikkuseid kasepuid. Need oli tarvis lõigatajuppideks ja lõhkuda halgudeks. Vanaemapalvel võttis isa selle asja teostamise endapeale. Tal oli mootorsaag, sest pidas riigimetsaraie ametit.Mina ise olin siis veel liiga noor, etpuudesaagimisest osa võtta ega olnud mulpiisavat füüsilist jõudu tooreste, sitketekasepuude lõhkumiseks, kuid juba lõhutudhalgude riitaladumisega sai minusugune 7-aastane poisike hakkama küll. Ja selleks isamind endaga kaasa võttiski.Lisaks isale oli vanaema appi kutsunudveel paar täismeest ja teinud neile sellekspuhuks ka pisut kodust õlut. Täis õllekanntoodi kohe töö kõrvale, et palavusest janusedmehed sealt suitsupauside ajal rüübatasaaksid. Kui kann tühjaks sai, siis mina,“kõige noorem ja kergejalgsem”, pidinlippama tuppa uue täie järele. Õlu oli värskeja vahutas vägevasti, kui ankru küljes olnudkraani kaudu nõusse jooksis. Viisin selle õuemeestele ja palusin, et ka mul natuke maitstalubataks. Isa polnud vastu, sest arvas, etmida see lahja õllevaht ikka halba teha saab,kui teda pisut proovida, aga samas kahoiatas, et ma liiga palju ei võtaks, sest minetea…Ta lubas mu 3 või 4 korda juua ja ütlessiis, et nüüd aitab. Minule aga hakkas õlumaitsema nii, et läksin seda salaja endalehiljem juurde laskma, sest see oli magus japeale selle tundsin endas ka erilist mõnusatsurinat, mida ma kunagi varem kogenudpolnud… Elus esimest korda olin purjus.Elvis AntsonTartu vanglaPraegu olen täiskasvanud, 20-ndatesaastates mees ja kannan 12-aastastvanglakaristust Tartu kinnipidamisasutuses.Vanglasse mõisteti mind 21 aasta vanuseltmõrva eest, mille sooritasin alkoholijoobes.Võib öelda, et enamus praegu vanglasviibivatest meestest ongi siia sattunnud justalkoholijoobes toimepandud kuritegude tõttuja suur osa neist kannab karistust rasketeisikuvastaste kuritegude eest.Eelpool kirjeldatud mälestus on minuesimene lähem kokkupuude alkoholiga.Muidugi ei saanud minust kohe pärastesmakordset õllejoomist alkoholisõltlane.Selleni jõudsin hiljem, ent see esimenekogemus oli kindlasti üheks väikesekssammuks ja eelduseks selle koletu mülkapoole, mis mind lõpuks endasse imes. Nüüdend sellest välja ja vabaks rabelda on vägaraske, paljud ei saagi sellega hakkama.Minu esimene kokkupuude alkoholigavõib tunduda ehk nii tühine ja süütu, milleleerilise tähelepanu pööramine tagantjärgivõib paista liigne, kuid pahatihti saavadsuured asjad alguse just väikestest ja maolen veendunud, et kui tegemist on kasalkoholi või narkootikumidega, siis oleksõigeim aeg väga valvas ja tähelepanelik ollanimelt selliste näiliselt süütute pisiasjadesuhtes ning mõelda tõsiselt järele juba enneproovimist või tarvitama asumist. Ei olekasulik kahelda ja mõelda, mis see “natuke”mulle ikka halba teha saab või ega siisminuga niikuinii midagi halba juhtu, ainultlõbutsen veidi… Nii on varemgi arvatud jatäpselt selline oli ka minu suhtumine, mis eimuutunudki enne, kuni mu elus ei olnudselle tagajärjel juhtunud veel midagi hullu.Kui elu ükskord alla käima hakkas, oli jubahilja ja ma ei suutnud end sellest enamvabastada.Ma ei arva, et ilmtingimata igaühestesimese võetud pitsi järel alkohoolik võikurjategija saab, kuid tõsiselt selle ülemõelda tasuks igal noorel inimesel IGALJUHUL.Miks alla 21. eluaasta ei või alkoholi tarbida?Alkoholi ohtlikkus noortele onbioloogiline probleem, sellel ei ole midagiühist passi saamisega ja juriidiliselttäiskasvanuks tunnistamisega.Organism kasvab ja areneb kuni 21.eluaastani. Alkoholi sagedane tarvitaminesellest nooremast eas viib kergestipöördumatutele muutustele alkoholilagundamisega seotud maksaensüümsüsteemides.See on aluseks kroonilise alkoholismitekkele raskesti allasurutava vajadusegapidevalt juua. Eriti on suur oht nendel, kellelon pärilik eelsoodumus alkoholilembusele.On andmeid, et näiteks iga päev 3 liitri õllejoomine 3 kuu vältel viib kroonilisealkoholismi tekkele. Alkoholi pidevasttarvitamisest põhjustatud kroonilinemürgistus kahjustab kogu organismi, eritinärvisüsteemi. Sellest algab kiire ningpöördumatu vaimne ja füüsiline allakäik,mis viib psüühika muutustele, ühiskonnastväljatõrjutusele, äärmisele vaesusele javarase surmani. Ainult kohene ja täielikalkoholist loobumine võimaldab surnudringist välja murda.Ema alkoholism on sagedasemvastsündinute vaimse alaarengu põhjus.Loote kahjustust põhjustab isegi alkoholiühekordne kasutamine raseduse ajal. Kõigeohtlikum on alkoholi tarvitamine raseduseesimestel kuudel, kui moodustub lootenärvisüsteem. Loote alkohoolsedkahjustused ei ole ravitavad, kuid nad on100% ärahoiatavad alkoholist täielikuvältimisega raseduse ajal.Alkohol kui närvisüsteemi mürkpõhjustab ajurakkude hävimist ningajumassi vähenemist, mida nimetakseajuatroofiaks.Tekib mälu nõrgenemine, vaimsetevõimete üldine langus, haiguslik vajaduspidevalt alkoholi tarvitada, võimetustöökohta pidada, perekonna lagunemine jalõpuks pätistumine. Alkoholi toimelkahjustavad aja tsentrumid: vähenebenesekontroll, häiritud on inimese käitumineja otsustused. Lisaks vaimsele allakäiguletekivad kroonilised haigused: maksatsirroos,hüpertooniatõbi, südamepuudulikkus,seedetrakti haigused.

More magazines by this user
Similar magazines