esimene number - Eesti Karskusliit AVE

ave.ee

esimene number - Eesti Karskusliit AVE

OK le aineJoodikutel pole õrna aimugi, mis nad teevadKuidas alkoholi kasutada, seda õppisin14-aastaselt prantsuse keskkondasattudes: vein, konjak ning liköör on maitsenautimiseks ja mitte kulinal kurgust allavalamiseks. Endastmõistetavalt pakuti neidjooke ka alaealistele ja samaendastmõistetav oli, et nad peavad piiri.Purjujäämist loeti nõrkuseks.Vahemere ääres on alkoholiaastatuhandeid kasutatud, meie vistvaid pooltuhat aastat. Meil pole kõik veelkõigest aru saanud. Nii kohtasingi 21-aastaselt Torontosse jõudes Eesti ÜliõpilasteSeltsis sellist kommet, et karistusekspisieksimuste eest öeldi “Võta sisse!”, klaasRein TaageperaTartu Ülikooli ja Kalifornia Ülikooliemeriitprofessorõlut. Teatasin ette, et minu kõri on minuoma ja sealt läheb alla just nii palju või niivähe õlut, kui mina seda hetkel soovin.Harvadel juhtumeil, kui sisseandmist siiskiprooviti, saatsin tüütajad seenele ja sellegaasi lõppes. Tava rikkumise eest seltsikohtusse ei viidud. Miks? Hiljem avastasin,et seltsi tava lubab ka veega “sisse võtta”,sellest võimalusest aga joomarlusekummardajad targu vaikisid.Kauem Põhja-Ameerikas eladestsiviliseerusid ka eesti pagulasteseltskondlikud kombed. Huvitav oli, etkahanes mitte ainult purjutamiseülistamine, vaid ka joobnute hurjutamine.Seda asendas kaastunne, mida onpalju raskem taluda kui hurjutamist. Paljunaeru sai tunda poisu, kes lamedaviinapudeliga taskus suuskadel mäest allaläks ja killud tagumikku sai.Läksime Marega (abikaasa) kaubalaevalAmeerikast Soome. Laeval sai alkoholi ostaSa ikka lugesid eelmise lehekülje artiklid läbi? Loe kindlasti.Väga oluline!Alkohol tapab noorinarkootikumidest enamMarcus LarssonVoice of AmericaAlkohol tapab 6,5 korda rohkem nooriameeriklasi kui kõik ebaseaduslikuduimastid kokku. Alkohoolseid jookeseostatakse enim noorukite surma kolmepõhipõhjustajaga: õnnetuste, mõrvade jaenesetappudega.Miks käib USAs küll riiklikuimastitevastane kampaania, kuid puudubalaealiste alkoholitarbimise vastu suunatudprogramm? Vastus on lihtne –alkoholitootjatel on parem lobitöö.Võitlus vaid uimastitegaKuus aastat tagasi kinnitas kongressentusiastlikult miljardidollarilise programminoorukite võõrutamiseks keelatuduimastitest. Kuid see ei käi alkoholi kohta,sest alkoholitööstus laskis sellekohasedettepanekud kiiresti põhja. Kongress kinnitassamas riiklikule õpetlaste akadeemiale(NAS) 500 000 dollarit alaealiste joomistkäsitlevaks uuringuks, mis peaks väljatöötama riigi strateegia noorte ohutuseks jatervisevaenlase number üks ohjeldamiseks.NAS-i paneelil osalejad ütlevad, et nadpole kunagi kohanud nii intensiivset tööstusehuvi oma raporti vastu ega kavastukampaaniat sellele. Tööstuse huvideedendajate esirinnas seisab õlle hulgimüüjateassotsiatsioon.Õlu on USA noorukite meelisalkohol.USA tervishoiuministeeriumi andmeteltarbivad noored aastas enam kui miljardpurki ja pudelit õlut.Ameerika meditsiiniassotsiatsiooniaruande kohaselt moodustab alaealistealkoholitarbimine viiendiku kogualkoholitarbimisest riigis. Noorukite osa 116miljardi dollarilises äris on seega üsnamärkimisväärne.Õlletööstuse äge surveKongressis juhib alkoholitööstusehuvide kaitsmist õlle hulgimüüjate liiderDavid Rehr, kel on lähedased sidemedesindajatekoja tähtsamate tegelastega. Temaeestvedamisel on assotsiatsioon ühendanudkohalikud müüjad liiduks, kes jagab ohtraltannetusi kongressi liikmetele. Rehr lubasmullu õlletööstuse konverentsil omavastased pihuks ja põrmuks jahvatada.Kuigi õlletööstus avaldas pärast NAS-ipaneeli moodustamist sellele toetust, alustatikohe ka rünnakut. Rehr ja teisedtööstusjuhid kaebasid NAS-ile saadetudkirjas, et osa paneeli liikmetest olidalkoholitööstuse suhtes erapoolikud.Järgmiseks saatsid 138 kongressi liigetNAS-i presidendile kirja, hoiatades, et poolmiljonit dollarit polnud mõeldudpoliitikamuudatuste koostamiseks, misvõiksid alkoholitööstust negatiivseltmõjutada.Kõige selle põhjal usub ajakirjandus, etNAS-i uurimuses noorukitealkoholitarbimise suhtes antud soovitusedtulevad hambutud.“Ilmselt teeb uurimus ettepanekuid, misjuba ammu teada, alates noorukitehoiatamisest joomise halva mõju eest; kuidei näe ette erilisi marketingi ja reklaamipiiranguid, sest alkoholitööstus polekssellega rahul,” kirjutab analüütik RobertWood.tollivabalt. Kui siis Mare oma Helsingiühikatoas likööripudeli lahti pakkis, mõtlesta soomlannast toakaaslane: “Oi-oi, nüüdolen joodikuga kokku sattunud...” Nii ta isehiljem rääkis. Tema oli täiskarsklane.Tollal Soomes muud ei tuntud: oldi kastäisjoodik või täiskarsklane. Tulin Marelekülla, tegime pudeli lahti ja pakkusime katoakaaslasele, kes muidugi keeldus.Valasime klaasid täis ja pikapeale said nadka tühjaks. Ja siis nägi soome tüdruk temaleseni enneolematut pilti: kork pandi peale japudel tagasi kappi. Ei joodudki kord jubaavatud pudelit korraga tühjaks. Nii tegimeka teine kord. Siis soomlanna ütles Marele:“No vala mulle ka klaasike.” Ta oli jõudnudsinna, kus prantslased ammu ees olid:alkoholi tõelise nautimise juurde.Sinna on Soomes vahepeal ka üldisemaltjõutud. Tallinna kakerdama tulev punt ei olepäris juhuslik valim.Olen kogenud, et joodikud ei salli neid,kes mõõdukalt alkoholi naudivad. Tihtikatsuvad nad neid kujutella täiskarsklastena,keda nemad justkui on tabanud “salamahti”alkoholi tarvitamas. Nad soovivad, et olguammuse Soome moodi, et kui keegi üldsejoob, siis joogu palju. Miks nii, kui nadiseendaga rahul on? Võib-olla nad ikkagi eiole sisimas iseendaga rahul? Aga mis mõtetElina Raskasiis ülemäära juua? Mõõdukasalkoholitarbija meenutab neile, et onvõimalik olla lõbus ja seltskondlik kaniimoodi. Tegelikult on see ainus viis. Kahjusellest, kes tunneb end seltskonnas vabaltalles nii joobnult, et ta juba teistele tüütukson läinud.Minu iseloomus on, et kui keegi mullemidagi kangesti peale hakkab ajama, siistõuseb minus vastuseis. Ja kui ta väidab, etma olevat vahva ainult siis, kui tematahtmist teen – noh, see on nii odav nõks, etajab naerma. Olen küllalt vahva, et mittesellele liimile minna. Eriti naljakas on, kuijärgmisena oletatakse, et ma ei joosellepärast, et ma ei kanna. Paaril korralpanin selle proovile – aga nimelt siis, kuikeegi peale ei käinud. Kandsin küll – aga eitasu ära järgmise päeva santi tunnet.Kui Tartu Ülikoolis uuesotsiaalteaduskonna lahti lõin, korraldasinoma korteris rea juustuõhtuid, mille juurdekuulusid ka vein ja õlu – ja väike õpetus,kuidas neid arukalt tarvitada. Et edasi andaseda, mida ise Prantsuse ja Põhja-Ameerikakultuuris olen kogenud ja kuidas sõprusaanud. Selliseid sõpru, kellega saabvahetada ka mõtteid ja tundeid, mitte ainulthäälitsusi ja irvitusi.