Program pro porodní asistentky ke stažení - Porodnice.cz

porodnice.cz

Program pro porodní asistentky ke stažení - Porodnice.cz

InformacePozvánka pro nelékařské zdravotnické pracovníkyUrčeno pro:porodní asistentky, všeobecné sestry, sestry se specializacív neonatologii a zdravotnické záchranářeOdborný garant:doc. MUDr. Antonín Pařízek, CSc.Termín:sobota, 8. prosince 2012 od 8:30 hod.Místo konání:Národní muzeum (nová budova), Vinohradská 1, Praha 1Registrační poplatek:porodní asistentky 500,- KčPoplatek je splatný dle pokynů zaslaných každémupřihlášenému zájemci do e-mailu.Kontakt:www.porodnice.czAesculap Akademie, B. Braun Medical s.r.o.V Parku 2335/20, CZ-148 00 Praha 4Tel. +420-271 091 666, Fax +420-271 091 652e-mail: aesculap-akademie.cz@bbraun.comAkce bude zařazena do kreditního systému celoživotníhovzdělávání nelékařských zdravotnických oborů.On-line přihlášku naleznete nawww.aesculap-akademie.cz nebo na www.porodnice.czPozn. Akce je určena i pro lékaře - více informacína www. aesculap-akademie.cz nebo www.porodnice.czSvět vzděláváníKvalifikace pro budoucnostAesculap Akademie se na celém světě těší výbornépověsti jako jedna z vedoucích institucí odbornépřípravy ve zdravotnictví a reaguje na požadavky lékařů,zdravotnických pracovníků a managementu nemocnic.Portfolio vzdělávacích akcí zahrnuje širokou paletuteoretických kurzů, praktických workshopů, seminářůa mezinárodních konferencí.Kurzy Aesculap Akademie se vyznačují prvotřídní kvalitoua jsou akreditovány příslušnými lékařskými společnostmia mezinárodními lékařskými organizacemi. Vědecká radazaručuje důkladnou volbu řečníků a výběr témat.Vědecká rada:Prof. MUDr. Miroslav Ryska, CSc.Prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc.Prof. MUDr. Petr Havránek, CSc.Prof. MUDr. Jan Štulík, CSc.Prof. MUDr. Martin Matějovič, Ph.D.Prof. PhDr. RNDr. Helena Haškovcová, CSc.Prof. MUDr. Jozef Radoňak, CSc.Prof. MUDr. Zdeněk Zadák, CSc.Prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc.Aesculap AkademieB. Braun Medical s.r.o. V Parku 2335/20 CZ-148 00 Praha 4Tel. +420-271 091 666 Fax +420-271 091 652e-mail: aesculap-akademie.cz@bbraun.comwww.aesculap-akademie.czProf. MUDr. Jaroslav Blahoš, DrSc.Prof. MUDr. Petr Suchomel, Ph.D.Prof. MUDr. Tomáš Trč, CSc., MBADoc. MUDr. Kamil Ševela, CSc.PharmDr. Irena Netíková, Ph.D.Mgr. Dana Jurásková, Ph.D., MBAMgr. Dagmar Škochová, MBAMUDr. Vilma BenešováKritické stavyv porodnictví 2012Pořádá:Sekce porodnické analgezie a anestezie při ČGPS ČLS JEPGynekologicko–porodnická klinika 1. LF UK a VFN v PrazeMother-Care-CentrumAesculap AkademieNárodní muzeum (nová budova), Praha 18. prosince 2012


ProgramProgramProgram07:30 Registrace účastníků08:30 Zahájení08:45 - 09:30 Mateřská a perinatální mortalita08:451Proč matky umírajíDolenská Sylva (UK)08:552 Mateřská mortalita v ČR /2008Velebil Petr09:05 3 Perinatální mortalita v ČR /2009Velebil Petr, Štembera ZdeněkDiskuze09:30 - 10:00 Kazuistiky I.10:00 Káva10:30 - 11:30 Předčasný porod – nejzávažnějšíperinatologický problém současnosti10:30 4 Předčasný porodHájek Zdeněk10:40 5 Infekce v těhotenstvíMašata Jaromír10:50 6 Infekce v těhotenství ohrožující novorozenceSebroň Václav11:00 7 Úskalí ATB léčby v těhotenství/šestinedělíAdámková VáclavaDiskuze11:30 - 12:30 Interní choroby v těhotenství11:30 8 Léčba hypertenze v těhotenstvíDobiáš Miloš11:40 9 Hepatopatie v těhotenstvíTrunečka Pavel11:50 10 HELLP syndromŠimetka Ondřej12:00 11 Akutní intoxikace drogami v těhotenstvíJindrová BarboraDiskuze12:30 Oběd13:30 Křest knihKritické stavy v porodnictvíAnalgezie a anestezie v porodnictvíPařízek Antonín14:10 - 15:30 Plod jako pacient14:10 12 Hypotrofický plod – kdy ukončit těhotenství?Žižka Zdeněk, Calda Pavel14:20 13 Vícečetné těhotenství – zdroj porodnickýchkomplikacíCalda Pavel, Žižka Zdeněk14:30 14 Chyby a omyly v diagnostice hypoxie ploduMěchurová Alena14:40 15 Dystokie ramének ploduZáhumenský Jozef14:50 16 Domácí porodPařízek Antonín15:00 17 Resuscitace novorozenceLiška Karel Diskuze15:30 Káva16:00 - 16:50 Peripartální život ohrožující krvácení16:00 18 Život ohrožující krvácení v těhotenstvíPařízek Antonín16:10 19 Hypotonie dělohyKoucký Michal16:20 20 Kardiopulmonální resuscitace v porodnictvíDrábková JarmilaDiskuze16:50 - 17:40 Embolické příhody v těhotenství16:50 21 Embolie plodovou vodouPařízek Antonín, Drábková Jarmila,Krejčí Vratislav17:00 22 Trombofilie a těhotenstvíKvasnička Jan, Kudrnová Zuzana17:10 23 Prevence TEN v těhotenství/šestinedělíBláha JanDiskuze17:40 - 18:10 Kazuistiky II.18:10 Závěr

More magazines by this user
Similar magazines