12.08.2015 Views

InDrivemagazin Slovak Lines 8 2015

Bohovia sa naozaj museli zblázniť, Zážitky a okružné jazdy, Akú chuť majú pivá v plzensku?, Otvor si svoj plzenský raj!, Preukážte trávniku trochu letnej lásky....

Bohovia sa naozaj museli zblázniť, Zážitky a okružné jazdy, Akú chuť majú pivá v plzensku?, Otvor si svoj plzenský raj!, Preukážte trávniku trochu letnej lásky....

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

8 | <strong>2015</strong>Bohoviasa naozaj museli zblázniťplzenský raj5 najnezabudnuteľnejšíchdestinácií pre zásnubySpolu s vami chránime životné prostredieČasopis je k dispozícii všetkým cestujúcim a jeden výtlačok čítajú viacerí. Zaobchádzajte s ním prosím šetrne.


CMYCMMYCYCMYKTVJOJ_logo.pdf 1 6/19/12 12:47 PMEQUESTRIAN SURFACE Design & Consultant'sfinancie reality investíciewww.koruna.skLOGO DELORDELOR_logo_cmyk.ai (eps) DELOR_logo_claim_cmyk.ai (eps) DELOR_logo_erb_cmyk.ai (eps)39. ROČNÍKPRIVATBANKA - PEUGEOTGRAND PRIXCSI2*-WO MALOKARPATSKÝSTRAPEC4.9. - 6.9.ROZÁLKA,PEZINOKSALEVSTUPVOĽNÝwith this couponWWW.ROZALKA.SKGENERÁLNI PARTNERI MEDIÁLNI PARTNERI REKLAMNÍ PARTNERIB I O - E F F I C I E N T


Uvediem, čo viem:1. mala som tri roky.2. matku našli v útulku na zemi, ležala v bezvedomí asi poldruhakilometra južne od mŕtveho tela. Tak sa o tom hovorí v policajnejspráve. odviezli ju do nemocnice.3. mňa v policajnej správe nespomínajú. Stará mama ma okamžitevzala k sebe, lebo môj otec sa staral o mŕtvu opatrovateľku slonova o bezvládnu manželku.4. Tesne pred svitaním mama nadobudla vedomie a z nemocniceutiekla, nik z personálu si ju ani nevšimol.5. Už nikdy som ju nevidela.V ponuke


EditoriálPriznajme si to. Aj keď sa možno snažíme myslieť ako optimisti, občas sameníme na poriadnych frflošov. Keď je vonku krásne, hundreme, že sa idemeuvariť, keď začne pršať a nemáme dáždnik, tvárime sa, že sa proti námspikla celá príroda, ak nám ujde autobus, väčšiu krivdu si ani nevieme predstaviť.Zo všetkých strán sa na nás valí, že máme myslieť pozitívne, ale neraz sa to javí akoporiadna fuška. Áno, niekedy je to skutočne ťažké a občas si ponadáva aj najväčšíflegmatik. Existujú však ľudia, ktorým, ako sa zdá, život pripravil niekoľko ťažkýchprekážok a napriek tomu sa s nimi rozhodli z celej sily pasovať. Pretože okrem ránosudu dostali do vienka aj mega dávku optimizmu, nádeje a viery. Že všetko budedobré, a keď budú z celého srdca chcieť, žiadne negatívne diagnózy a predpovedeim nezoberú vietor z plachiet.Ak by bola medzinárodná súťaž v pozitívnom myslení a vieru v šťastné konce.Ivanka Danišová by patrila k svetovej špičke. S odhodlaním a bez zaváhania rúcadesivé prognózy, ktoré hovorili, že jej život skončí ešte predtým, ako by vôbeczačal. Ona sa však rozhodla za svoje miesto na zemi bojovať a nevzdáva to, ani keď situácia vyzerábezvýchodiskovo. Je inšpiráciou, pre podobne chorých ako je ona sama, ale aj pre bežných ľudí, ktorísi po vypočutí jej príbehu uvedomia, čo je skutočne dôležité a čo sú len zbytočné maniere. Ivankinpríbeh spolu s jednoduchým návodom ako jej pomôcť nájdete na nasledujúcich stranách. Ak nemáteprostriedky, aby ste jej pomohli, určite pomôže aj pozitívna myšlienka. Pretože všetko je leno spôsobe myslenia a o tom, čo nosíme v hlave. Ivanka, ale aj mnoho iných silných a odhodlanýchosobností je toho dôkazom. Nechajme sa nimi inšpirovať.Petra HašovášéfredaktorkaSpolu s vami chránime životné prostredieČasopis je k dispozícii všetkým cestujúcim a jeden výtlačok čítajú viacerí. Zaobchádzajte s ním, prosím,šetrne. V prípade, že chcete časopis vlastniť, prosím, kontaktujte nás na mailovej adrese: vydavatelstvo@slovaklinesmagazin.sk, cez Facebook, alebo na telefónnom čísle 0905 624 873In drive magazínPeriodicita: 12x ročne, Dátum vydania: 9. august <strong>2015</strong>, <strong>Slovak</strong> <strong>Lines</strong> 8/<strong>2015</strong>, (ISSN) 1339-1526, (EV 4573/12), Ročník vydania periodickej tlače: 4. ročník,Vydavateľ: Viktor Cicko – Victor & Victor, Sídlo: Sibírska 25, 831 02 Bratislava, IČO 11 922 966, telefón 0905 624 873, Distribúcia: spoločnosť <strong>Slovak</strong> <strong>Lines</strong>, a.s.,Elite Jet, hotely Best Western, Zameranie: Cestovanie, osobnosti, gastronómia, životný štýl, technológie..., Produkcia: ad one, s.r.o., Legionárska 23, 831 04Bratislava, www.ad1.sk, Grafická úprava: Aňa Struharova, Peter Bučko, Paly Strmeň, Redakcia: Mgr. Petra Hašová, Erik Stríž, Jozef Terem, Marketing/inzercia:Mgr. Dana Šrobárová, 0944 309 955, Riaditeľ vydavateľstva: Viktor Cicko, vydavatelstvo@slovaklinesmagazin.sk, Obchodná riaditeľka: PhDr. Veronika Cicková


Spolu S vami chránime životné proStredieČasopis je k dispozícii všetkým cestujúcim a jeden výtlačok čítajú viacerí. Zaobchádzajte s ním prosím šetrne.Obsah8bohoviaSA NAOZAJMUSELIZBLÁZNIŤV našom časopisenájdete takétotzv. QR kódy.Pomocou aplikáciena čítanietakýchto kódovvo vašom smartfóneči tableteich nasnímajtea nájdete rozšírenýobsah k danémučlánku.8Bohovia sa naozaj museli zblázniť12Zážitky a okružné jazdy14Akú chuť majú pivá v plzensku?20Otvor si svoj plzenský raj!5 | <strong>2015</strong>22Kawasaki GTR1400 <strong>2015</strong>26Stále bojuje o čas30Pôžitky pre gurmánov i turistov34Preukážte trávniku trochu letnejláskykawasakigtr1400<strong>2015</strong>ostrov plný fariebo malom dunajiKutná horaStrieborný klenot medzi českými mestami226


Huawei P8a TalkBandB23646longwoodgardens36Huawei P8 a TalkBand B2425 najnezabudnuteľnejšíchdestinácií pre zásnuby46Longwood gardens50Keď pilulku, tak správnu54Portofino wine bar & pasta56Chorvátsko na bicykli425najnezabudnuteľnejšíchdestinácií pre zásnuby<strong>Lines</strong> | <strong>2015</strong>7


CestovanieText a foto Pavol StraňákbohoviaSA NAOZAJMUSELI ZBLÁZNIŤ8


Krováci prichádzajú v otrhaných tričkách, ufúľanýchkraťasoch. Jeden z nich, ten najsmelší, hovoriaci plynulouangličtinou, má nasadenú pletenú čiapku. Nasledujúcehodiny bude naším sprievodcom. Volá sa približne Kxau(čítaj s mľaskavkou, ak môžeš), ale hovorme mu pánKrovák K.Zoznamujeme sa s členmi K-ovej rodiny, sosusedmi aj so zvyškom „modernej“ krováckejdediny. Domorodci posedávajú pred úbohýmichatrčami skonštruovanými z konárov pozliepanýchvysušeným blatom a zo slamy ako strešnejkrytiny. Sú takmer nečinní, iba deti opekajú kukuričnéklásky. Stretávame drobnú ženu s chorľavýmokatým dieťaťom. Vydáva sa na tŕnistúcestu k doktorovi, veď len po najbližšie miesto,kde je šanca na náhodný odvoz, musí absolvovaťpešo v horúcom kalaharskom piesku 7 kilometrov.Jediná murovaná budova s oknamia plechovou strechou nie je kostol, takže to musíbyť škola. Uprostred školského dvora stojí veľkýželezný kotol, k nemu pripočítame jednoduchélavice a dostaneme školskú jedáleň. Dnes je voľnýdeň. Po dvore nebehajú deti, ale drzé somáre.Deti pobehujú na neďalekom futbalovom ihrisku.Myslím, že futbal je jedným z mála pozitívnychglobalizačných ukazovateľov. Mariana tustretáva „kolegu“, učiteľa. Chvíľu odborne debatujú,ale pán multifunkčný učiteľ, vyučujúci krováckedeti, si práve pripravuje listy s vyučovacoulátkou na nasledujúci deň, takže ho nechávamepracovať bez ďalšieho vyrušovania.Všetci sme tak trochu KrováciV neskorý podvečer odchádzame do buša soskupinou domorodcov odetých do tradičnejskoro nahoty, s drobnými koženými doplnkami.Ako jasne je vidieť silný kontrast medzi nezmyselnepovaľačským životom v kvázi modernejdedine a životom v prírode, pre Krovákov takýmprirodzeným. Krováci z buša pochádzajú.Podľa najnovších vedeckých výskumov, zaoberajúcichsa skúmaním DNA rôznych prastarýchetník, je pravdepodobné, že disponujú najrôznorodejšougenetickou výbavou, čo poukazujena najzákladnejšiu vetvu ľudského vývojovéhostromu. Človek, obývajúci planétu Zem v počte<strong>Lines</strong> | <strong>2015</strong> 9


cestovanieViac z autorovej tvorby:zemobrazom.com7 miliárd jedincov, sa teda do sveta rozšíril právez oblasti púšte Kalahari. Samotných Krovákov,našich praotcov, zostalo do dnešného dňa bojovaťso životom už iba okolo 100 tisíc. A majúto ťažké. Nesmú loviť, nemôžu žiť vo svojomprirodzenom prostredí, naopak, žijú na okrajispoločnosti. A pritom sú v prírode ako doma,nech je drsná či nehostinná ako je buš na okrajipúšte Kalahari. Čítajú ju ako obrázkovú knihu.Dokážu rozoznať veľké množstvo nenápadnýchplodov, vodu nájdu v dutine stromu alebo hlbokov piesku, nastražia účinné pasce, stopovaniezvierat je pre nich detská hra, okrem slona byulovili čokoľvek, keby to nemali zakázané. Našipriatelia lovci spomínajú, že najchutnejšie mäsomá žirafa. Poľovačka na žirafu vyžadovala veľkúopatrnosť. Úbohej žirafe bolo najskôr potrebnéšikovne podrezať šľachy pod kolenami, až následneju usmrtiť. Krováci nosia všetko potrebnévo svojom neodmysliteľnom tulci. Majú v ňomuložené otrávené šípy, drievka s trochou suchejtrávy na rýchle rozloženie ohňa, aj prírodnúslamku na pohodlné pitie vody. Ako šetrne sasprávajú k prírode. Na minimalistický oheň, postačujúcik príprave večere, im netreba viac nežzopár drobných konárov. Tie dávkujú postupne,posúvajú ich, až kým nie sú kompletne spotrebované.Pre Krovákov, ako aj pre prírodné národyvšeobecne platí jedna zdanlivo všedná, nov skutočnosti fantastická, pre nás už archaickáčrta – večer čo večer sa členovia rodiny usadiaokolo spoločného ohňa, opekajú nazbieranéorechy, zemiaky, čokoľvek. Podstatné je, že žijúv kruhu rodiny, debatujú a smejú sa spoločne,spoločne riešia problémy, ak chcú, neskrývajú saza monitor ani displej mobilného telefónu.Filmová hviezda XixoKeď režisér Jamie Uys hľadal herca na obsadeniehlavnej úlohy do pripravovaného filmu, dobrodružnejkomédie z prostredia južnej Afriky,neváhal podniknúť výpravu za domorodcamihlboko do buša. Pri meste Tsumkwe natrafilna bušmena N!xaua, ktorý dovtedy nikdy v životenevidel človeka bielej pleti. Úlohy hrdinumenom Xixo sa zhostil tak bravúrne, že nemaloumierou prispel k obrovskému celosvetovémuúspechu filmu Bohovia sa museli zblázniť.Z N!xaua sa stala filmová hviezda. Za honorárezabezpečil rodinu, kúpil farmu, aby tam slobodnedožil svoj krátky život. Zomrel na tuberkulózupri love divej zveri.10


Dobrú noc kalahariKempujeme v ozajstnej divočine. Miesto v kalaharskombuši je obkľúčené urastenými stromami,za nimi divočina. Ku kempingovému miestuvedie bočná cestička, hrdo označená tabuľou„toilet“. Na jej konci je malá čistinka so sociálnymzariadením, ktoré vyzerá, ako keď dáte slamu dokruhu, na strechu použijete slamu a vytrieť simôžete, určite tušíte správne, slamou. Niežebysme boli rozmaznaní, ale to už môžeme, a radšejaj ideme, tam za ten krík. Do neskorého večerasedíme pri ohni, premýšľame o týchto krásnychpraľuďoch, okolo nás lieta hlučný hmyz, z okolitejtmy počuť cvrkot, šuchot či kompletný rámustajomnej nočnej prírody. Z diaľky, smerom z krováckejdediny, dolieha tlmená vrava, šanteniedetí. Keď aj naši vzácni susedia stíchnu, nastanetá pravá noc v buši na okraji púšte Kalahari.Oveľa viac o našom africkom putovaní si môžeteprečítať v e-knihe „Čas cestovať Afrikou", ktorúkúpite vo všetkých dobrých internetových kníhkupectvách.<strong>Lines</strong> | <strong>2015</strong> 11


NÁŠ TIPZážitkya okružné jazdyBurgenland poskytuje prvotriedny zážitokz cyklistiky na približne 2 500 kmvynikajúco vybudovaných a značenýchcyklociest. Vybraných sedem špičkovýchcyklistických trás vám umožní spoznať krajinuBurgenland a zažiť aj výnimočné zážitky.Množstvo prevádzok a gastronomických podnikovpriateľských k cyklistom pretvoria vašucyklistickú dovolenku v Burgenlande na nezabudnuteľnýzážitok. Vyskočte na bicykel a zamiertedo Burgenlandu – na bicykli v ústretyslnku!NOVÁ KARTABURGENLAND CARDnaplnená výhodami, ozdobená zážitkami.Teraz bude váš výlet v krajine slnka ešte výhodnejšía ešte pohodlnejší: s kartou BurgenlandCard za 59 € máte všetky výhody v rukách a môžetesi bezstarostne užívať celý Burgenland:takmer 100 výletných cieľov,5 termálnych kúpeľov.Platnosť do 31. 3. 2016Detaily nájdete na: www.burgenland.info/cardBurgenland Tourismus+43 2682 63384-0, info@burgenland.info


NA LETISKOCELKOM BLÍZKOBratislava – ViedeňdennePríručná batožinana palubeCezhraničnéWi-FiObčerstveniezdarmaNOVÉ LUXUSNÉ AUTOBUSYDO KONCA ROKA <strong>2015</strong>Pripravíme vás na lietadloSkúsení vodiči v kvalitných pohodlných autobusoch majúpre vás prekvapenie. Osvieži vás voda z našich hôr alebochutné občerstvenie. Cezhraničné Wi-Fi vás bezpečne spojís internetom. Denná tlač vás udrží v obraze. Časopisy vámspríjemnia cestu. Navyše, ak zmeškáte náš spoj, Poctivýlístok vám platí na všetky nasledujúce spoje tejtolinky počas celého dňa.Prajeme vám šťastnú cestu.Vitajte na našich linkách


14Cestovanie


Akú chuť majúpiváv Plzensku?Takmer 800 rokov sa v západných Čechách nechávajúzrieť a kvasiť voda, chmeľ a slad tej najvyššej kvality.Len vyvolení poznajú prísne utajenú receptúru, ale všetcihneď spoznajú nezameniteľne horkú chuť, žiarivo zlatistúfarbu a omamnú chmeľovú vôňu českého tekutéhonárodného pokladu. Dovoľte svojim zmyslom podľahnúťpivu tej najvyššej kvality, ktorého sláva dávno prekročilahranice Čiech i Európy.<strong>Lines</strong> | <strong>2015</strong> 15


cestovanieTo, že v Plzni siaha tradícia pivovarníctva až k založeniumesta v roku 1295, asi nikoho neprekvapí.Právo variť pivo bolo ale vtedy často zneužívanéa kvalita piva kolísala. Napadlo by vás, akoukurióznou metódou preverovali konšeli poctivosťpiva? Richtár vylial na lavicu džbánik piva,členovia mestskej rady sa na ňu posadili, a keďasi po hodine vstali, kožené nohavice muselimať prilepené k lavici. V prípade, že sa tak nestalo,pivo sa nesmelo predávať. Ak sa vyberiete doPlzne, žiadne pivo sa rozhodne vylievať nebude.Keď sa povie pivo, vybaví sa väčšine Čechovpivovar Plzenský Prazdroj. Brány tejto unikátnejindustriálnej pamiatky lákajú k odhaleniutajomstva výroby miestneho legendárneholežiaku. Autentická atmosféra stáčiarní, varnía historických pivovarských pivníc vás nesklame.Neodmysliteľným zavŕšením prehliadkypivovaru je, samozrejme, ochutnávka piva čapovanéhopriamo z dubových sudov. Bol to právePlzenský Prazdroj, ktorý sa zaslúžil o vzkrieseniedebnárskeho remesla, ktoré dotvára celostnýcharakter nielen plzenského, ale tiež českéhopivovarníctva.Prežite penivý príbeh piva v Pivovarskom múzeuv Plzni, kde ožíva legenda zlatistého moku.Pôvodný „právovárečný“ dom z 15. storočia,v ktorom sa múzeum nachádza, dýcha stredovekouatmosférou a odhaľuje tajomstvo výrobya spôsobu podávania a pitia piva od čias dávnominulých až po súčasnosť.Tradícia pivovarníctva je v súčasnosti reprezentovanánielen Plzenským Prazdrojom, ale tiežniekoľkými minipivovarmi, ktoré v okolí pôsobia.Príďte sa osviežiť do niektorého z miestnychmenších pivovarov: s čapovaným pollitrom navás čakajú Purkmistr, Groll, Modrá hvězda alebopivovar U Pašáka.16


K pivu patrí neodmysliteľne i poriadne českéjedlo. Žiadny šalátik, ale poctivý pivný guláš soslaninkovými knedličkami! Inde si možno dajúpivo až po jedle, ale v Plzensku s ním začínajúuž od prvého chodu. Pivnú polievku zo zlatéhomoku si českí predkovia pripravovali po storočia.Plzeň ale zďaleka nie je len domovinou najslávnejšiehosvetového piva. Je i kultúrnymsvätostánkom všetkých bábkarov, ktorí nadväzujúna také mená, ako sú Josef Skupa aleboJiří Trnka. Nebyť plzenskej bábkarskej tradície,nepoznali by sme napríklad originálnu dvojicuSpejbla a Hurvínka.čipkárstvo, paličkovanie alebo výroba tradičnejľudovej keramiky s typickým chodským vzorom.Príďte sa na vlastné oči presvedčiť na augustovéChodské slávnosti v Domažliciach, jeden z najstaršíchfolklórnych festivalov v Česku. Na vašunávštevu čakajú i bohaté etnografické zbierkyv Múzeu Chodska v Domažliciach, ktoré návštevníkompriblížia históriu Chodska a jeho tradícií.Slová ako „bulky“, „voblečka“ a „plínka“ získajúokúzľujúci význam v Múzeu krojov v Postřekove,kde môžete obdivovať bohaté chodské krojea výšivky. V kroji sa robila paráda predovšetkýmpočas sviatkov a dedinských zábav. A tie sav Chodsku nesú v znamení gájd!Ak sa posunieme od zlatistého piva ďalej na východ,ocitneme sa v tajomnej krajine Českéholesa, postriebreného storočnou tradíciou ťažbystriebra a rúd v okolí mesta Stříbro. Históriamiestnej ťažby je najdlhšia v Českom kráľovstve,strieborné, olovené a zinkové rudy sa tu dobývalivyše 800 rokov. Strieborná horúčka zachvátiv Hornickom skanzene v meste Stříbro s dedinskouexpozíciou banskej techniky približujúcejnávštevníkom dolovanie striebra. Najväčším lákadlomMestského múzea je obrovský mincovýpoklad, ktorý zahŕňa 1510 kusov striebornýchmincí vyrazených v 13. storočí.Ak niekde tepe krajom živá tradícia, potom jeto v Chodsku. Svojbytná oblasť historickýchstrážcov vyniká tradičným folklórom. Dodnessú tu živé rôzne ľudové remeslá ako napríkladGajdová muzika je príbehom gajdošov, ktorína rozdiel od tých škótskych do svojho nástrojanefúkajú. Zaujíma vás, prečo? Príďte doChodska v čase konania niektorej z miestnychslávností a spýtajte sa ich! Zatancujú si s vami„chodské kolečko“, najrozšírenejší ľudový tanecspadajúci pôvodom už do 15. storočia a ak saunavíte v kole, pohostia vás tradičnými chodskýmikoláčmi, ktoré sa vďaka svojej výnimočnejchuti stali kulinárskym pojmom.Nechajte sa inšpirovať na www.tradicemasmysl.cz a užite si tie najkrajšie okamihy v Plzenskua Českom lese. Vychutnávajte si české tradícievšetkými zmyslami! Inšpirujte sa vďaka projektu,ktorý vám prináša CzechTourism a nadväzujetak na úspešnú kampaň Česko, krajinapríbehov.Ďalšie tipy na výletyv okolí nielen KutnejHory nájdete nawww.kudyznudy.cz<strong>Lines</strong> | <strong>2015</strong> 17


Česká centrála cestovného ruchu – CzechTourisma in drive magazín <strong>Slovak</strong> <strong>Lines</strong>organizujú v rámci propagácie českých tradíciíwww.tradicemasmysl.cz ďalšiu zaujímavú súťaž...Stačí odpovedať na jednoduchú otázkua vybrať správnu odpoveď:V dňoch 28.-30. augusta <strong>2015</strong> sa v Plzniuskutoční jedinečné predstavenie obríchbábok španielskej spoločnosti Carros de Foc.V rámci ktorého tradičného plzenského festivalusa toto vystúpenie bude konať?a) v rámci festivalu Finále Plzeňb) v rámci festivalu Skupova Plzeňc) v rámci festivalu Smetanovské dniSprávnu odpoveď môžete nájsť na stránkewww.slovaklinesmagazin.skZo správnych odpovedí vylosujeme jedného výhercu,ktorý získa darčekový poukaz s ubytovanímv Plzni pre dve osoby na dve noci v hoteliIbis, dva spiatočné lístky z Bratislavy do Prahy odspoločnosti Eurolines.Zároveň výherca získa vstupné pre dve osoby navybranú kultúrnu akciu organizovanú spoločnosťouPlzeň <strong>2015</strong>, o.p.s., v danom termíne.Odpovede, ktoré musia obsahovať správnu odpoveď,celé meno a telefónny kontakt, posielajtena mailovú adresu:marketing@slovaklinesmagazin.sk,losovanie prebehne 31. 8. <strong>2015</strong>.Platnosť darčekového poukazu a cestovnýchlístkov je do 31. 12. <strong>2015</strong>.


Akovychutnávaťpivá západných Čiech?www.tradicemasmysl.czAplikácia českej tradíciezadarmo pre iPhone i AndroidIba vyvolení poznajú prísne utajovanú receptúruplzenského piva, ale všetci hneď spoznajúnezameniteľne horkastú chuť, žiarivo zlatú farbua omamne chmeľovú vôňu. Dovoľte svojim zmyslompodľahnúť a objavte čaro piva tej najvyššej kvality,sláva ktorého už dávno presiahla hranice Českai Európy.Nechajte sa inšpirovať na www.tradicemasmysl.cza zažite jedinečnú atmosféru západných Čiech.Vychutnávajte si české tradície všetkými zmyslami!


NÁŠ TIPOtvor si svojplzenský raj!Európske hlavné mestoumenia, dizajnu, architektúry...20


Plzeň je mestom priemyslu a piva, ale aj mestom, ktoré pre rok <strong>2015</strong>získalo prestížny titul Európske hlavné mesto kultúry. Predstaví sa akohostiteľ špičkových umelcov, aj ako skrytý poklad pre návštevníkovmesta, ktorí budú môcť objavovať príbehy spojené s architektúrou,historickými udalosťami alebo priemyselnými areálmi.Výber z programu Európskehohlavného mesta kultúry <strong>2015</strong>Sezóna nového cirkusu(23. januára – 4. decembra <strong>2015</strong>)Výber toho najlepšieho, čo sa deje v súčasnomsvete nového cirkusu, popredné súbory z celejEurópy, po vystúpení Davida Dimitriho, CirqueTrottola, PSiRC či MagdaClan sa v šapitó na rôznychmiestach Plzne predstavia skupiny CirqueAïtal, Akoreacro, Dae Men a La Putyka.9 týždňov baroka(29. júna – 30. augusta <strong>2015</strong>)Vône, chute, hudba, pamiatky, obrazy a krajinabaroka na vás čakajú v 9 letných týždňochod 29. júna v 9 oblastiach Plzenského kraja.Festival 9 týždňov baroka pozýva na každodennýprogram počas celých 63 dní v 63 lokalitáchzápadných Čiech. Návštevníkov čakajú Barokovénoci s dobovými ohňostrojmi, vrcholné hudobnéprodukcie, súčasné i dobové jarmoky, koncertyv kostoloch, komunitné akcie v krajine, oživenéprehliadky v barokových zámkoch, komentovanéprehliadky miest.Unikátne výstavyKreatívna zóna DEPO<strong>2015</strong>V bývalom objekte depa dopravných podnikov nabrehu Radbuzy vzniká kreatívna zóna DEPO<strong>2015</strong>.DEPO<strong>2015</strong> hosťuje výstavy, koncerty, divadelnépredstavenia, ale je predovšetkým miestom, kdekultúra vzniká a kde kreatívci a umelci dostávajúpriestor tvoriť, vzdelávať sa a inšpirovať sa jedenod druhého.Gottfried Lindauer(6. mája – 20. septembra <strong>2015</strong>)Maliar a rodák z Plzne sa preslávil portrétmiMaorov, ktoré maľoval po tom, čo sa spolu s väčšinouobyvateľov Stodu presunul na konci 19.storočia na Nový Zéland.Interiéry Adolfa Loose(Počas celého roka <strong>2015</strong>)Svetoznámy architekt českého pôvodu AdolfLoos navrhol v Plzni viac ako desiatku funkcionalistickýchbytových interiérov, z ktorých časť budev priebehu roku <strong>2015</strong> sprístupnená verejnosti.Živá ulica(10. – 23. augusta <strong>2015</strong>)Návštevníci multižánrového festivalu v centremesta sa môžu opäť tešiť na popoludnie a večeryplné hudby, divadla a bohatého sprievodnéhoprogramu.Obrie bábky v Plzni(28. – 30. augusta <strong>2015</strong>)Jedinečné predstavenie plné snových obrích bábok,originálnej hudby, prepracovanej akrobaciea veľkého svietenia v rámci festivalu SkupovaPlzeň <strong>2015</strong>. Predstavenie La Nina, kde bábky španielskejskupiny Carros de Foc premenia centrumPlzne na divadelné javisko.<strong>Lines</strong> | <strong>2015</strong> 21


NÁŠ TIPModernizovaná GTR1400 prešla sériou vylepšení, ktoré bymali presvedčiť všetkých tých nerozhodných kupcov, ktorísa už od roku 2010 obzerajú práve po tejto motorke.Text Erik StrížFoto KawasakiKawasakiGTR1400 <strong>2015</strong>(ZG1400-EFF)22


Táto motorka sa nesnaží tváriť, že vásbude každý deň voziť do práce a podvečerzasa domov. Chce patriť do sveta slobodya tisícov kilometrov, ktoré prejazdíte aspoňdva razy za rok. Kawasaki GTR1400 pokračuje vovšetkom tom pozitívnom, čo na nej oceňovaliodborníci i amatéri už v roku 2010, pridáva všakniekoľko technických vylepšení. Stále však platí,že je to akýsi cestovateľ na steroidoch, ktorý mánielen vizuálne atraktívny zovňajšok, ale aj silupod kapotou.155 koní na dvoch kolesáchÚroveň technickej výbavy stavia model GTR1400na úroveň, ktorú obsadzujú prémiové značky– navyše ju ponúka ako štandard a nie ako súčasťpríplatkovej výbavy. Všetky tie technológiemajú za cieľ nielen zvýšiť komfort, ale aj samotnúbezpečnosť.Napríklad motor, pôvodne vyvíjaný od tohov modeli ZZR1400, je prispôsobený pre potrebujazdy v nízkych a stredných otáčkach, jechladený kvapalinou a prichádza s variabilnýmčasovaním ventilov. Poskytuje významnú časťmaximálneho krútiaceho momentu aj v nízkychotáčkach a pôsobivý je tiež pohľad na jehotechnické parametre. Má maximálny výkon mimoriadnych114 kW (155 koní) a napojený je na6-stupňovú prevodovku.Vyspelá technika je ajv štandardnej výbaveTrakčná kontrola od Kawasaki má priamy vplyvna bezpečnosť a aj pocity počas jazdy. Aj na klzkompovrchu dokáže spraviť jazdu príjemnoua pokojnou, bez výrazných prešmykov. Snahouinžinierov a konštruktérov bolo zabezpečiť čomožno najlepšie rozloženie pohonu a najlepšiupriľnavosť zadného kolesa k vozovke. Systémtrakčnej kontroly v podstate sleduje rozdielyv rýchlostiach predného a zadného kolesa.Prínosom je funkcia K-ACT (Kawasaki AdvancedCoactive-braking Technology), ktorá počas brzdeniavyrovnáva motocykel a zabraňuje strate<strong>Lines</strong> | <strong>2015</strong>23


NÁŠ TIPŠtartovanie bez kľúčaZvýšenú pozornosť si zaslúži aj odomykací systémKIPASS, ktorým motorku naštartujete aj bezvkladania kľúča, stačí mať vo vrecku bezkontaktnýkľúč – podobne, ako v moderných drahšíchautách. Keď sa od motocykla vzdialite na niekoľkometrov, už sa nebude dať naštartovať. Prezvýšenie bezpečnosti Kawasaki začlenilo imobilizérpriamo do systému zapaľovania.Vyskúšajte si ju tiež.rovnováhy. To ocenia nielen menej skúsení vodiči,ale aj tí, ktorí už zopár podobných stresovýchsituácií na svojej motorke prežili. K-ACT ABS zaručujeideálne rozloženie brzdnej sily a maximalizujejej účinok.Ďalším skvelým (hoci občas prehliadaným) prvkomvo výbave sú senzory zmeny tlaku v pneumatikách.Sú súčasťou štandardnej výbavya fungujú aj počas jazdy. Keď tlak vzduchu klesnepod 220 kPa, zobrazí sa varovná notifikácia.Technologicky úžasne prevedené je kompenzovanienepresnosti merania v dôsledku teploty.Skrátka, systém berie do úvahy aj teplotu a prirodzenúexpanzívnosť vzduchu.Kawasaki GTR1400 si zaslúži zvýšenú pozornosťpre množstvo detailov, ktorými spríjemňujejazdu a vychádza v ústrety vodičovi. Či už je toelektricky nastaviteľné predné sklo, rozmernýdisplej s prakticky nastavenými funkciami, asistentpre efektívnejšiu jazdu, množstvo odkladacíchpriestorov s veľkým objemom alebo štartovaniebez vkladania kľúča do spínača.A osobná skúsenosť? Je celkom zrejmé, že násKawasaki nielen milo prekvapilo, ale aj oslovilo.Model GTR1400 je ideálny na dlhé cesty, ktorévšetci tak potrebujeme a máme ich radi. Snáďjediná vec, ktorá nám ešte na tomto technickyprepracovanom stroji chýba, je autopilot, ktorémuby sme počas tisícov kilometrov na chvíľuzanechali riadenie a užívali si okolité scenérie.24


VIEDEŇ CHUTÍNONSTOPdennePríručná batožinana palubeCezhraničnéWi-FiObčerstveniezdarmaNOVÉ LUXUSNÉ AUTOBUSYDO KONCA ROKA <strong>2015</strong>Pripravíme vás na ViedeňSkúsení vodiči v moderných pohodlných autobusochmajú pre vás prekvapenie. Voda z našich hôr alebo chutnéobčerstvenie vás osviežia. Ak zmeškáte náš spoj, Poctivýlístok môžete použiť na všetky nasledujúce spojetejto linky počas celého dňa. Navyše, Poctivý lístokvám platí celý deň aj na cestovanie viedenskou MHD.*Prajeme vám šťastnú cestu.*platí pri kúpe kombinovanéholístka WIEN TICKETVitajte na našich linkách


pomáhameMladá Slovenka Ivanka Danišová potrebuje na jeseňpodstúpiť druhú náročnú, život zachraňujúcu operáciu.Náklady na operáciu i liečbu sa však šplhajú do výškyneuveriteľných 185-tisíc dolárov. Ivanke ostáva pármesiacov, no nevzdáva sa.Stálebojujeo časAk by som mala dvoma slovami opísať tmavovláskuIvanku Danišovú, ktorej neobyčajnýpríbeh pred pár mesiacmi spoznalo celéSlovensko, boli by to tieto: „chodiaca nádej”. Užkrátko po pôrode lekári nad novorodeniatkom– jedným zo sestier trojčiat – vyniesli krutý ortieľ– do troch mesiacov zomrie. Nemá šancuprežiť. Hoci jej dve sestry Janka a Monika sa narodilizdravé, Ivanka prišla na tento svet s vážnyma mimoriadne zriedkavým ochorením.Takzvaný Goldenharov syndróm má množstvorôznych poddiagnóz od rázštepu pery, rázštepuchrbtice až po malformitu tváre – jednej polovicealebo oboch častí. Ľudia s touto diagnózounavyše od narodenia trpia vážnymi ochoreniamisrdca, obličiek, pľúc či onkologickými ochoreniami.Hoci lekári Ivanke nedávali takmeržiadnu nádej na prežitie, vďaka nesmiernej láskečlenov svojej rodiny a vlastnej húževnatostivyrástla v dospelú mladú ženu. Vrodené ochoreniejej však spôsobilo malformitu pravej častitváre a narodila sa s nedovyvinutými lebečnýmikosťami, ktoré sú pritom nesmierne dôležité– so sánkovou, spánkovou a lícnou kosťou.Ochorenie mladej žene poškodilo aj srdce, trpíojedinelou srdcovou arytmiou s náročnýmpriebehom a má za sebou 4-katetrové operáciesrdca. Okrem toho prekonala akútnu leukémiu.Možno si poviete – aký život môže mať človeks takýmto náročným ochorením? Stojí vôbec za26


to žiť, keď si od narodenia prechádza doslovapeklom a musí znášať toľko fyzickej i psychickejbolesti? Z pozoruhodnej dvadsaťosemročnejmladej ženy, ktorá sa oproti mne posadí za stôla vrúcne sa usmeje, však vyžaruje taká pozitívnaenergia a radosť zo života, aké chýbajú i väčšinezdravých ľudí. Prekvapí ma, že navzdoryťažkému celoživotnému fyzickému postihnutiuje to veselá, dôvtipná osôbka, ktorá sa nevzdala,neopustila, ani nezatrpkla, ale odhodlanekráča za svojimi snami. Napriek tomu, že ju kedysinechceli prijať do normálnej školy, pretožeby vraj bola pre ostatné deti traumou, vďakasvojej nezlomnosti a odhodlaniu sa jej podarilozískať doktorát z práva a spromovať s červenýmdiplomom! Ivanka Danišová si toho za svoj mladýživot vytrpela toľko, že by to nestačilo ani nadesať životov. Táto výnimočná žena napriekúskaliam osudu miluje svoj život a nie je ochotnázmieriť sa s ortieľom, ktorý nad ňou mnohívyriekli. Odkedy sa dozvedela skutočnú pravduo svojej diagnóze, pustila sa do vyčerpávajúcehoboja o svoju nádej prostredníctvom životnedôležitej operácie. Jej čas sa však kráti.Nedávali jej nádejLekári dlhé roky dávali od Ivankinho zdravotnéhostavu ruky preč a tvrdili, že sa s ním nedánič robiť. A keď jej konečne odhalili skutočnúdiagnózu, vyhlásili, že na záchranu je neskoro.Ona sa však s ich závermi neuspokojila, tak veľmichcela žiť! Pustila sa do pátrania a hľadalazahraničné kliniky, ktoré toto ochorenie dokážuliečiť. „Nie som typ človeka, ktorý sedí v kútea ľutuje sa kvôli svojmu osudu. Keď sme s mojímtrojčaťom Monikou našli kliniky, ktoré bymi mohli pomôcť, srdce mi plesalo šťastím. Nohoci ich bolo 15 na celom svete, vzhľadom namôj komplikovaný zdravotný stav ma prijala ibajediná, v americkom Clevelande. Toto strediskov štáte Ohio a lekár Gregory Lakin – výnimočnýlekár so srdcom na dlani, ktorého nesmierneobdivujem, mi však dali obrovskú nádej. Tátoklinika v Clevelande vracia deti s kraniofaciálnymiproblémami ako i s Goldenharovýmsyndrómom do plnohodnotného života a praktickyim daruje nový život. Počas prvého kranofaciálnehokonzília v októbri 2014 som navlastné oči videla, čo najväčšie lekárske kapa-<strong>Lines</strong> | <strong>2015</strong> 27


pomáhamecity pre tieto deti robia. Dojalo ma to slzám.Pochopila som, že aj ja mám nádej,” spomínaIvana. Kraniofaciálny chirurg Gregory LakinIvane na konci pobytu oznámil správu, ktorájej život obrátila naruby: „Máš 95 % nádej nanový život. Ak sa operácia uskutoční, budešmôcť žiť plnohodnotný život.” Pozitívne stanoviskoamerických lekárov však narazilo na tvrdúrealitu – kraniofaciálna operácia nie je možnábez obrovských finančných prostriedkov,v Ivaninom prípade išlo až o 277-tisíc dolárov.„Musím totiž podstúpiť nie jednu, ale dve operácie.Mám zriedkavú anomáliu tvárovej častilebky a viaceré lebečné kosti nie sú dostatočnevyvinuté, preto nie je pre mňa možné, abysom absolvovala celú sériu náročných zákrokovpočas jedinej operácie. Vyžaduje si tím kraniofaciálnychchirurgov, plastických chirurgov,anesteziológov, onkologóv, kardiológov, otorinolaryngológova oftalmológov,“ vymenúvaIvana. Prvú operáciu má úspešne za sebou,mohla ju absolvovať vďaka tomu, že sa jej zaneuveriteľne krátky čas – dva mesiace – podarilovyzbierať 95-tisíc dolárov. Podporili ju známeosobnosti i obyčajní ľudia z celého Slovenska,ktorým je za ochotu pomôcť neskutočne zaviazaná.Ešte však svoj boj o život nevyhrala. Čakáju druhá, finančne náročnejšia operácia a Ivanana ňu potrebuje ďalších 185-tisíc dolárov. Tietopeniaze pritom musí nejakým spôsobom získaťdo jesene. Je pritom nesmierne dôležité, abyoperácie na seba nadväzovali v správnom časovomhorizonte. Po prekročení veku 28 rokovby totiž nebolo možné uskutočniť operačnýzákrok kvôli komplikáciám, ktoré pri tejto diagnózenečakane vznikajú a útočia na organizmusveľmi agresívne. Ivanke tak ostáva už lenniekoľko mesiacov na záchranu života. Situáciuešte komplikuje skutočnosť, že vzhľadom na jejproblémy so srdcom a prekonanú leukémiu,kvôli ktorej stále podstupuje onkologickú liečbu,musí ešte pred odletom do USA absolvovaťoperáciu srdca v IKEME v Prahe. „Operácia srdcaje jednou z kľúčových záležitostí pred mojímodletom. Moje srdce musí zvládnuť 18-hodinovúanestézu a následný pooperačný stav.V tomto stave by to asi nebolo možné,“ vysvetľujemladá žena.Ak sa operácia uskutočníAk sa však prihodí zázrak, Ivanke sa podarínazbierať nevyhnutné finančné prostriedkya úspešne podstúpiť druhú operáciu, jej životsa otočí o 180 stupňov. „Nebudem už v ohrozeníživota, pretože budem mať mimoriadnedôležitú sánkovú kosť, spánkovú kosť a lícnukosť. Zdravý človek si neuvedomuje, aká jeto vzácnosť. Pre mňa to však znamená vrcholšťastia. Vyše 27 rokov som si musela neustáledávať obrovský pozor. Na jednu stranu som nikdynič nepočula, nemohla som aktívne športovať.Počas chrípky som kvôli nevyvinutémuzvukovodu zakaždým prežívala kruté bolestiucha. Vytrpela som si vážne komplikácie po-28


ako môžete ivanke pomôcť?Zaslaním darcovskej správy SMS na číslo 800 v sieti všetkých mobilnýchoperátorov v hodnote 4 eurá, kde celý výnos ide do zbierky.Do textu SMS je potrebné napísať GOLD, aby bolo možné SMSidentifikovať.aleboPoslaním/vložením ľubovoľného príspevku na osobitný bankovýúčet zbierky 222 200 200/0900 (Slovenská sporiteľňa, a.s.), variabilnýsymbol: 13 640, do poznámky sa môže uviesť "GOLD".Zbierku zastrešuje Hodina ďeťom a je povolená rozhodnutímMinisterstva vnútra č. SVS-OVS3-2014/021271, registrové číslozbierky je 000-2014-021271.čas boja s leukémiou, mám srdcovú arytmiua neustále ohrozenú imunitu. A predstavte si,aké by to bolo žiť bez sánkovej či lícnej kosti.Presne to je mojím každodenným chlebíčkom,”hovorí smutne Ivanka. Dodáva, že na klinikev Clevelande majú aj skvelých špecialistov naliečbu leukémie v spojitosti s Goldenharovýmsyndrómom, a preto verí, že vďaka nim svojubitku nakoniec vyhrá. „Nad alternatívou, že bynemalo dôjsť k tejto druhej životne dôležitejoperácii ani neuvažujem. Nemám na takétomyšlienky čas, za svoju nádej skutočne bojujema svojmu snu venujem celé hodiny driny,“hovorí Ivanka odhodlane. „Uvedomujemsi, že mi to uberá sily. Pracujem po nociach,uprostred noci musím komunikovať s lekármiv Amerike, snažím sa posúvať ďalej kampaňa zbierku, ktorú som vytvorila na podporu detís Goldenharovým syndrómom a svoju vlastnúzáchranu. Popritom podstupujem onkologickúliečbu a morím sa so srdcovými problémami,”hovorí a ja žasnem, odkiaľ sa v krehkom usmievavomdievčati berie toľko sily a odhodlania.Mohla by poslúžiť ako vzor pre toľkých inýchľudí, ktorí sa vzdali pri oveľa menej závažnýchproblémoch.Pomáha i druhýmO Goldenharovom syndróme sa u nás nehovorí,o ochorení sa veľa nevie. A to aj napriektomu, že na našom malom Slovensku žije až15 detí s týmto závažným ochorením. „Priestorna území Slovenskej republiky nie je vôbecprispôsobený na to, aby mala spoločnosť záujempodieľať sa na záchrane týchto detí,” tvrdíIvanka. Dodáva, že pritom najkrajšie, čo môžuľudia deťom s Goldenharovým syndrómomvenovať, je práve ochota pomôcť. Ivana právepreto nebojuje iba za záchranu vlastného života,ale aj za to, aby sa o tomto ochorení a tých,ktorí ním trpia, začalo hovoriť nahlas. Pretožetieto deti nie sú odsúdené na život podobajúcisa na peklo, ale majú nádej na normálny život.A tak vznikla kampaň „Rainbow for Ivanka”. AkoIvanka hovorí, nie je to iba o nej, ale o nás všetkých.Toto ochorenie lekári nevedia počas tehotenstvaodhaliť a dieťa s týmto syndrómomsa môže narodiť ktorýmkoľvek rodičom. Tedaaj vám. Ivanka za svoj najväčší životný úspechpovažuje to, že našla silu a odhodlanie bojovaťso svojou diagnózou a vie sa tešiť z maličkostí,ktorými ju život obdarúva. „Pochopila som,že iba ja mám v rukách rozhodnutie, aký osudma čaká – či sa vzdám a rezignujem, alebo savzopriem okolnostiam a pôjdem vpred na plnýplyn, aby sa zo mňa stala úspešná žena, ktorápomôže nielen sebe, ale aj ostatným deťoms rovnakým osudom. Teším sa, že som aspoňtrochu dodala vietor do plachiet rodičom, ktorýchdeti majú rovnaké ochorenie ako ja,” uzatváraa mňa sa zmocňuje pocit, že hlas tejtomladej ženy je pre našu spoločnosť nesmiernedôležitý. Mal by znieť aj naďalej, nesmie sa najeseň vytratiť. A my by sme ho mali počúvať.<strong>Lines</strong> | <strong>2015</strong> 29


CestovanieLetná ponuka Štajerska:pôžitky pregurmánovi turistovAj po skončení zimnej sezóny má rakúske Štajerskopre svojich návštevníkov množstvo lákavých ponúk.Čas, keď bielu perinu na prekrásnych kopcoch vymenízelený jasnofarebný koberec, so sebou prináša množstvoatraktívnych voľnočasových aktivít. Zoznámte sas najväčšími lákadlami, ktoré táto krajina hôr, lesov, viníc,nádherných zátiší a očarujúcich dediniek ponúka.Všetky dôležitéinformácie na jednommiesteBájny Dachstein: Turistika postopách svetového kultúrnehodedičstva UNESCOTento veľkolepý 2 996 metrov vysoký vrch sosvojimi rozmanitými prírodnými úkazmi nadchýnalľudí už od nepamäti. Okolie Dachsteinukrášlia skalnaté útesy, zelené pasienky, bizarnékončiare, vežičky a mohutné previsy, ľadovce,osamelé náhorné plošiny a vyhliadkové vrcholcea zrkadliace sa plesá. V okolí Dachsteinuzanechalo svoje stopy veľa významných ľudí.Maliari a spisovatelia, bádatelia, horolezci, skalolezcia jaskyniari, vysokohorskí nosiči a remeselníci.V rámci 3-dňového turistického výletuzačínajúceho od Ramsau am Dachstein možnoobjavovať tie najlepšie miesta tejto očarujúcejkrajiny.Jazero Grüner See: najkrajšiemiesto RakúskaMeno Zelené jazero mu dala jeho krištáľovo--čistá voda pochádzajúca z topiaceho sa snehu,ktorá sa lomom svetla javí ako smaragdová zelená.Najlepšie možno jazero preskúmavať nazačiatku roka, pretože sa plní vodou ihneď, akosa roztopí sneh v horách. Potom sa jeho lavičky,značky a cestičky ponoria do vody a zostanúv nej až do leta.Herec Ashton Kutcher označil obrázkyZeleného jazera ako „Atlantídu reálneho sveta“.Na sociálnych sieťach to spôsobilo značný rozruch,na to smaragdovozelené jazero v televíznejrelácii v októbri dokonca zvolili za najkrajšiemiesto Rakúska. A tak sa z kedysi tajného typu30


Horného Štajerska stal vyhľadávaný výletnýcieľ fotografov.Turistický chodník„Od ľadovca k vínu“Hovorí sa, že krajinu najlepšie spoznáte kráčanímpo turistických chodníčkoch. Tu môžeteobjaviť najlepšie prírodné, kultúrne a kulinárskeosobitosti Štajerska: od najznámejších pohoríDachstein, Gesäuse alebo Hochschwabcez kultúrne poklady ako je opátstvo Admontalebo Semmeringbahn, železnicu svetovéhokultúrneho dedičstva UNESCO, termálne pramenea pôžitkárske mestečká. Táto cesta spájaľadovec pohoria Dachstein s vínnou krajinoujuhu a východu Štajerska prostredníctvom severneja južnej trasy. Prvý, čiastkový úsek, ktorýsa skladá z troch etáp, bol otvorený v júni <strong>2015</strong>.V priebehu roka bude otvorených aj ďalších 5až 6 čiastkových úsekov. Celá trasa bude hotovádo jesene 2016. Turistická trasa sa tiahnevýlučne po už existujúcich a označených turistickýchchodníkoch.Cyklotrasa „Štajersko: vínnakrajina“Prejdite na bicykli tie najkrajšie miestaŠtajerska! Takmer 400 kilometrov a 8 etáp pozývaspoznať juh a východ Štajerska spolus jeho obyvateľmi, kulinárskymi zvláštnosťami,vinohradmi a jablkovými sadmi, poľami a riečnymikrajinami, prírodným parkom PöllauerTal, termálnymi prameňmi a wellness hotelmimedzi historickými mestami Hartberg, BadRadkersburg, Deutschlandsberg a Graz.Piknik v zakvitnutomzelenom srdciV prírode lahodné a zdravé jedlo chutí najlepšie.Tento rok sa vo všetkých regiónoch kraji-DachsteinSteiermark Tourismus /Popp-HacknerZelené jazeroSteiermark Tourismus /ikarus.cc<strong>Lines</strong> | <strong>2015</strong>31


cestovanieSkywalk DachsteinSteiermark Tourismus /www.bigshot.atVínna cestaThermenlandSteiermark / HansWiesenhoferZelené jazeroSteiermark Tourismus /ikarus.ccny nachádza dokopy 91 možností, kde si môžetevychutnať jedlo vo voľnej prírode. Či užuprostred vinice alebo na lúke, na mopede,v koči ťahanom koňmi, na plti alebo vo veteránovi,počas turistiky alebo cyklistiky, mestskejdovolenky alebo ako doplnok k wellness dovolenke:pikniky v Štajersku sú jednoducho srdcovouzáležitosťou.60 rokov Juhoštajerskejvínnej cesty"Matka všetkých vínnych ciest". Tak volajúŠtajerčania Juhoštajerskú vínnu cestu, ktoráako prvá tematická cesta uzrela svetlo sveta užv roku 1955. Pozdĺž tejto 21 kilometrov dlhejvínnej cesty sa nachádza okolo 100 vinárskychprevádzok. Je to skvelý raj pre dovolenkárov,ktorí hľadajú pôžitok a oddych, v ktorom satoto leto bude riadne oslavovať. Od marca dokonca roka <strong>2015</strong> bude celý región na noháchv znamení svojho jubilea, pričom najrozličnejšieaktivity a podujatia zatraktívnia najstaršiuvínnu cestu Rakúska ešte viac.32


OBLEČENIE A OBUVPRE OUTDOORA VOĽNÝ ČASwww.alpinepro.sk


NÁŠ TIPTúžite po dokonalom trávniku, ktorý vám budú susediazávidieť a rodina na ňom bude rada tráviť čas? Cestak dokonalosti nie je rýchla, ani bezprácna, ale s dobrýmipomocníkmi to pôjde ľahko. Doprajte svojmu trávnikudokonalú starostlivosť Fiskars.Preukážte trávnikutrochu letnej láskyČo potrebuje sýtozelený trávnik?Tu nájdete viacinformácií o produkte1Dosiatie presvitajúcichmiestNa to, aby bol trávnik krásne zelený, je potrebnézvoliť vhodnú trávnu zmes, ktorá najlepšiezodpovedá klimatickým podmienkam, prostrediua využitiu trávnika. Niektorým trávam salepšie darí v tieni, iné preferujú slnko.2PolievanieKľúčové je správne polievanie. Tráva potrebujezálievku v objeme 2,5 cm za týždeň.Ak používate sprinklery, umiestnite na trávnikprázdnu plechovku a sledujte, aké množstvovody sa v nej nahromadí za hodinu polievania.Trávnik polievajte vždy skoro ráno, aby ste eliminovaliodparovanie. Počas leta je vhodné trávnikmulčovať. Trávnik si tak lepšie uchová vlhkosťv pôde a bude ho treba menej zavlažovať.3KosenieTrávnik je ideálne pokosiť raz týždenne,a to v deň, ktorý nasleduje po polievaní.Umožníte trávniku spamätať sa po predchádzajúcomkosení a zabránite tak jeho hnednutiu.Trávu je vhodné kosiť skôr navysoko, aby sa lepšieudržala vlhkosť a zabránilo sa presychaniukoreňového systému. Vytrhávajte burinu a zastrihávajteokraje, kedykoľvek ho kosíte. Trávniktvarujte a zastrihávajte vhodnými nožnicami natrávu. Nožnice na trávu Fiskars vykúzlia trávnikkrásny ako obrázok, a to bez zbytočnej námahyvašich rúk.4ŽivinyUistite sa, že pôda obsahuje dostatočnémnožstvo živín a dodajte jej prírodnéhnojivo, ktoré potrebuje na to, aby tráva mohlakrásne rásť.5PrevzdušneniePrevzdušňujte trávnik aspoň raz na jara opätovne na jeseň. Získate tým zelenšiutrávu a obmedzíte rast machu.6ČistenieIba čistý trávnik je krásny. Pravidelnez neho zhrabujte pokosenú trávu a opadanélisty či kvety.Starostlivosť o trávnik je, jednoducho, umenie.Ale trpezlivosť a pravidelná starostlivosť sa vámmnohonásobne vrátia v podobe zeleného koberca,ktorý bude priam vyzývať na posedenieči leňošenie na čerstvom vzduchu.34


Aké náradie Fiskars pomôže vykúzliť dokonalý trávnik?Vytrhávač buriny, teleskopický W82Vytrhávač buriny je dômyselný vynález. Je ľahký a ľahko sas ním pracuje. Je určený na ničenie bodliakov i púpav bezpoužitia chémie.Jeho čeľuste z nerezovej ocele uchopia korene vo väčšejhĺbke. Burinu nemusíme vykopávať, ani sa k nej zohýbať.Je dĺžkovo nastaviteľný podľa výšky užívateľa, takže jedennástroj môžu používať všetci členovia rodiny bez rozdieluvýšky.• Čeľuste z nerezovej ocele s hlbokým dosahom uchopiakoreň z viacerých smerov• Páka sa opiera o zem• Uvoľňovací mechanizmus pomáha vyhodiť vytrhnutúburinu• Odstraňuje burinu bez použitia toxických postrekov• Pohodlný postoj pri práci, nie je potrebné žiadnevyrývanie• Nastaviteľná dĺžka v rozmedzí 1000 - 1190 mm• Cena: 56,10 EURVretenová kosačka StaySharp MaxNová kosačka Fiskars StaySharp Max je v súčasnosti najpokrokovejšouvretenovou kosačkou na svete. Prináša riešenieproblémov, ktoré sú vlastné tradičným vretenovýmkosačkám. Kosačka Fiskars StaySharp Max kombinujepatentovanú technológiu s perfektnou ergonómiou. V porovnanís tradičnými vretenovými kosačkami je ľahšie jutlačiť, má väčší žací výkon, nože zostávajú dlho ostré a máväčší rozsah nastavenia výšky trávnika. Je skutočnosťou, žeStaySharp Max vyhráva v každej z týchto oblastí.• Vynikajúci systém StaySharp strihá trávu bez toho,aby sa nože dotýkali. Tým sa redukuje tlačná sila ažo 30 % a nože zostávajú dlho ostré• Patentovaná technológia Inertia Drive dodáva dvojitýžací výkon k preseknutiu vetvičiek, buriny a miest, kdeby iné kosačky trávu iba "žuvali"• Patentovaný dizajn VersaCut je najlepší vo svojejtriede s možnosťou nastavenia výšky kosenia medzi 2,5cm – 10 cm a umožňujúci kosiť najbližšie k obrubníku• Jednoducho nastaviteľná výška držadla s mäkkýmpovrchom pre pohodlné držanie• Možnosť sklopiť držadlo pre ľahké skladovanie• Možno doplniť košom na zber trávy StaySharp• Cena: 290 EUR<strong>Lines</strong> | <strong>2015</strong> 35


Keď si vyberáte nový smartfón, čo je pre vás rozhodujúce?Zrejme cena. Nasleduje kvalita displeja, veľkosť pamäte,dizajn? V tomto všetkom priam exceluje najnovší HuaweiP8, ktorý spôsobil na trhu so smartfónmi veľký vietor.Huawei P8 a TalkBand B2Huawei P8 mápotenciál stať salídrom smartfónovText Erik StrížFoto HuaweiNÁŠ TIPNie je celkom bežné, aby sa odborníci zhodlina jednotnom názore na určitý produkt.Huawei P8 je preto veľkým prekvapením,pretože si zatiaľ vysluhuje veľmi pozitívne, občasaž nadšené reakcie laickej i odbornej verejnosti.Na Slovensku sa tento krásny smartfón predáva zacenu pod 500 eur, čo je až o dve stovky menej akojeho priami konkurenti.Huawei P8 patrí do vyššej strednej triedy, čomu jepodriadené prakticky všetko. Od dizajnu krytov ažpo softvér, ktorý v hojnej miere využíva kombináciezlatej a čiernej grafiky.Krása spočívav jednoduchostiNáročného používateľahneďpri prvomkontakte veľmipozitívneprekvapí kvalitakonštrukciea krytov. Zadnástena je rovnakoako celé telo vyrobenáz jedného kusa hliníka. Mámatný chladivý povrch a na hranách je zabrúsenýtak, aby sa telefón v dlani držal pohodlne a netlačilostrými hranami. Boky sú veľmi jemne zaoblené,vďaka čomu sa telefón používa veľmi komfortne.Všetky tlačidlá sú umiestnené na pravý bok, kdenájdete aj zakryté sloty na SIM kartu a pamäťovúkartu microSD. Na spodnej hrane sa nachádza konektormicroUSB, reproduktory a na samotnomvrchu telefónu je už iba 3,5 mm konektor pre pripojenieslúchadiel. K tomu ešte dvojica fotoaparátova krásne jednoduchý celok je hotový.Jeden z najlepších displejovvôbecKvalita displeja je jedným z najvýznamnejšíchurčovateľov ceny telefónu a jeho triedneho zaradenia.Huawei P8 ho má vynikajúci, na Full HDrozlíšení s uhlopriečkou 5,2 palca zobrazuje vďakaIPS-NEO panelu sýte a jasné farby, má dobrú exteriérovúčitateľnosť a celkovo pôsobí veľmi dobrýmdojmom. Dá sa ovládať aj v rukaviciach a dokoncavie rozpoznať, či sa ho dotýkate prstom alebohánkou.Skutočná optická stabilizáciav mobileNa smartfóne P8 nájdete dve kamery, pričom obepatria k tomu najlepšiemu, čo dnes môžete zasvoje peniaze dostať. Hlavná kamera je vybavenásnímačom s rozlíšením až 13 megapixelov, má36


Huawei P8Displej: 5,2” IPS-NEO, Full HD,ochrana Corning Gorilla Glass 3Pamäť: 16/64 GB, 3 GB RAMFotoaparát: 13 Mpx, automatickézaostrovanie, optickástabilizácia, HDR, LED svetlo,Full HD videoWebkamera: 8 Mpx,vylepšovanie fotografií, Full HDoptickú stabilizáciu obrazu, HDR, LED prisvieteniea niekoľko praktických funkcií pre kreatívne fotenie.Zaujímavosťou je najmä dlhá expozícia so zvýšenoucitlivosťou na svetlo, je tak možné vytváraťkreatívne fotografie so svetelnými stopami.Webkamera sa viac zameriava na tvorbu autoportrétovnež na videohovory cez Skype. Má pretosnímač s rozlíšením až osem megapixelov, nahrávaFull HD video a je schopná v priamom prenosevylepšovať pleť na fotografiách. Nebudeme vôbecpreháňať, keď napíšeme, že tento smartfón vásbude robiť krajšími.Huawei P8 prináša do sveta vyššej strednej triedyfunkcie, ktoré by sme inak hľadali v oveľa drahšíchzariadeniach. Okrem už spomenutého displeja jeto vnútorná pamäť 16 alebo 64 GB, operačná pamäťRAM vo veľkosti až 3 GB, čipset HiSilicon Kirinobsahujúci dvojicu 4-jadrových procesorov a pestrápaleta pripojení. Oveľa jednoduchšie by bolospísať, čo tento telefón vo svojej výbave nemá.Ideálny doplnok k veľkémusmartfónu – TalkBand B2Huawei P8 je sám o sebe produkt, ktorý má potenciálzmeniť náš pohľad na prémiové smartfóny.Poukazuje na skutočnosť, že aj vynikajúci smartfónmožno získať za veľmi rozumné peniaze. Inovácieod značky Huawei sa ale týkajú aj príslušenstvak telefónom. Zvýšenú pozornosť si zaslúži najmävideoTalkBand B2, ktorý kombinuje Bezdrôtové pripojenia: NFC,Bluetooth headset so smart Bluetooth, Wi-Fi, 2G, 3G, 4G, FMhodinkami.rádioKáblové spojenia: 3,5 mm preTalkBand má veľmi elegantný headset, microUSBdizajn a v prevedení s koženýmremienkom pôsobí priam akcelerometer, GLONASSSenzory: A-GPS, gyroskop,luxusne. A nie je to iba jeho Procesor: 4-jadrový 2 GHz +vzhľad, čo vzbudzuje dobrý 4-jadrový 1,5 GHzdojem – už prvé poťažkanie Grafika: Mali-T628 MP4v dlani a pár minút s ním vo Systém: Android Lollipop +vás zanechá pozitívne pocity. Emotion 3.1 UIDisplej je síce inverzný a svietiiba jednou farbou, je ale perfektne čitateľný aj počasslnečného dňa a ponúka ovládanie dotykom.Pomocou poťahovania prsta vo vertikálnom smerepresúvate obrazovky s konkrétnymi funkciami.TalkBand teda zobrazuje nielen čas, ale aj vykonanékroky, spálené kalórie, trvanie spánku a umožňujenastavenie stopiek s rovnakými meraniami.V momente, keď vám na mobil niekto zavolá, stačívybrať puzdro hodiniek z hliníkovej platformy, a tosa razom premení na Bluetooth headset. A aký jevizuálne príťažlivý! Na spodnej strane puzdra jegumená násada pre vloženie do ucha, v balení súpotom ešte jej dve ďalšie veľkosti.Toto je budúcnosť nositeľnej elektroniky a priamperfektný spôsob, ako si udržať Bluetooth headsetvždy po ruke. Vlastne, na ruke.<strong>Lines</strong> | <strong>2015</strong>37


NÁŠ TIPOsviežte sa športovými aj elegantnými modelmi hodinieka trblietavých šperkov vo farbe azúru. Inšpirujte sa modrouz blankytu oblohy, ktorá sa odzrkadľuje vo vode. Magickésvety tropických krajín obnovia pocit pohody. Chladnéodtiene splynú s jemnými teplými tónmi. Západy slnka,zelené palmy a žiarivo modré oceánske vody vás prenesúdo exotického raja.ZAKOTVITEPRI MODREJManžetové gombíky Encelade,kolekcia RotorPrstene Pomellato Nudo Solitaire,18-karátové bielea ružové zlato,diamanty, rubíny,smaragdy a zafíryPrstene Pomellato Nudo,18-karátové bielea ružové zlato,topás a modrý topáss diamantmiHodinky Ulysse Nardin Dual Time Manufacture,ø 42 mm, ružové zlato, modrý kožený remienok z aligátora38


Hodinky BreitlingSuperocean II,ø 44 mm, oceľ,kaučukHodinky RolexMilgauss, ø 40 mm,oceľ, antimagnetickéHodinky OmegaSeamaster 300,ø 41 mm, titánHodinky RolexSubmariner Date,ø 40 mm, oceľa žlté zlatoNáramok ChopardHappy Hearts,18-karátové biele zlato,tyrkys a voľne pohyblivýdiamantPrsteň Rivoir,18-karátové biele zlato, zafír a briliantyHodinky IWC PortugieserPerpetual Calendar,ø 44 mm, 18-karátové biele zlato,kožený remienok z aligátora<strong>Lines</strong> | <strong>2015</strong> 39


NÁŠ TIPPiaget Possession, 18-karátové ružové zlatoNáhrdelník Pomellato Capri,18-karátové ružové zlato, tyrkys a rubíny,koral a tsavority, chryzopras a modré zafíryPrsteň Pasquale Bruni,18-karátové ružové zlato,diamanty a chalcedónNáramok Baraka 8848,oceľ, ružové zlato, diamanty, modrá textilná šnúraHodinky Chopard Happy Fish,ø 36 mm, oceľ, modrý saténovýremienok, tri voľne pohyblivé rybičkys rubínmi, tsavoritmi,spinelmi a ónyxomZdroj:klenotníctvo Sheron,Panská 2, Bratislava,tel.: +421 2 5464 7852,www.sheron.sk40


skúsenostBatožina má obcasvlastnú predstavuo cestovaní...Svet za hranicami sa najlepšiespoznáva bez obmedzení.Vyberte si preto cestovné poistenies neobmedzeným krytím liečebnýchnákladov, skvelými asistenčnýmislužbami a množstvom pripoistení.Cestovné poistenie si uzatvortena našich predajných miestach,telefonicky na 0800 122 222,na www.allianzsp.sk alebo cez našumobilnú aplikáciu.CESTOVNÉ POISTENIE


CestovaniePremeňte zásnuby na jedinečný cestovateľský zážitok.Alebo cestovanie na jedinečnú príležitosť pre zásnuby.Stavíme sa, že na týchto neobyčajných miestach vámurčite povie ÁNO.V ruine gotickej katedrálySan Galgano, ToskánskoNa gotickú katedrálu z 12. storočianeďaleko Sieny sa pri potulkáchromantickým Toskánskom neprávomzabúda. A pritom svojím charakteroma unikátnou atmosférou predbehneaj turisticky „prefláknuté” florentskéDuomo. Môže vari existovaťmystickejší okamih, než keď predsvojou láskou pokľaknete uprostredohromného priestoru lemovanéhogotickými stĺpmi a namiestoklenby sa dívate rovno na nebo?Mohutná ruina totiž nemá strechua obklopujú ju tajomné legendy.Na neďalekom zarastenom kopcistojí kaplnka s nevšednou kupolou,v ktorej útrobách nájdete ešte ajdnes meč zarazený do skaly. Patrívraj stredovekému rytierovi,ktorý sa zriekol svojho svetskéhoživota a žil ako pustovník.42


Pri východe slnka naAdamovej hore, SríLankaHovorí sa, že vrchol tejto hory bolprvým miestom, kde sa Adamovanoha dotkla zeme po tom, čo hoBoh vyhnal z raja. Budhisti veria, žeodtlačok veľkého chodidla v skalepatrí Budhovi, hinduisti ho pripisujúŠivovi a moslimovia Alahovi. Jevyhľadávaným pútnickým miestompre domácich aj cudzincov. Turistivšak zdolávajú náročný výstup na horuv podobe asi 5200 schodov najmäkvôli neopakovateľnému východuslnka. Sú totiž svedkami fascinujúcehoboja prvých ranných lúčov so zvyškaminočnej tmy, aký nezažijete nikde inde nasvete. A prečo ho nespojiť so zásnubami?Okrem toho už samotný výstup je veľkédobrodružstvo – aby ste stihli východslnka, musíte zo základného táborav Dalhousie vyraziť už okolo druhej ráno.Na vrchole Cukrovej homoly, Rio De JaneiroPri pohľade z vrcholu Cukrovej homoly vám bude temperamentnébrazílske Rio De Janeiro pripadať ako to najočarujúcejšiemesto na svete. Mesto karnevalu,futbalu a samby vyrástlouprostred divokejsmaragdovozelenejdžungle a má desiatkyrôznych tvárí. Oslávtezásnuby tradičnýmbrazílskym koktailomcaipirinha v podnikuGarota de Ipanema, kdesa zrodila legendárnapieseň Girl from Ipanema.A v noci sa nechajte strhnúťvírom vášnivého tanca v RioScenarium na ulici Lavradiov historickom centre staréhoRia. Živá hudba a nálepkajedného z 10 najlepších barovna svete podľa britskéhomagazínu The Guardian súzárukou, že svoje zásnubyoslávite tak, ako sa patrí.<strong>Lines</strong> | <strong>2015</strong> 43


cestovaniePočas plavby po riekev Bruggách, BelgickoZa tou správnou porciou romantikyzamierte do pôvabného stredovekéhobelgického mesta Bruggy, vzdialeného90 kilometrov od Bruselu. Kvôlimnožstvu kanálov sa mu hovorí ajBenátky severu. Bruggy na rozdielod Benátok nie sú také prepchatéturistami, no sú rovnako očarujúce,ba dokonca sú zapísané na zoznameUNESCO. Zoberte svoju nastávajúcuna romantickú plavbu po rieke Reinea pokľaknite pred ňou v lodičkev niektorej z uličiek lemovanýchrozprávkovými domčekmi.Na pláži na Zanzibare,TanzániaZásnuby v raji – presne továm napadne pri sloveZanzibar. Ostrov korenína rodisko legendárnehoFredyho Mercuryho sivás okamžite podmaníbieloskvúcimi plážami,ktoré lemujú kokosovépalmy, koralovými útesmi,bohatou histórioutamojších miest a najmäneskutočným pokojom,ktorý prerušuje len príjemné šumenievĺn oceánu. Do nosa vám bude na každom kroku udieraťvôňa vanilky, muškátu či klinčeka a zmocní sa vás pocit,že zastal čas.Ďalšie tipy na dovolenku snov, ale ajužitočné informácie, letenky, ubytovanieči rady od skúsených cestovateľov nájdetena inovatívnom cestovateľskom portáliwww.malyprinc.sk.44


INOVATÍVNY CESTOVATEĽSKÝ PORTÁLwww.malyPrinc.skSETTOUR <strong>Slovak</strong>ia s.r.o, Lazaretská 29, Bratislava 811 09,otváracie hodiny: pondelok - piatok: 8:00 - 18:00, tel.: +421 2 52 932 868, +421 2 52 932 869


CestovaniePríbeh Longwood Gardens sa začínadedičstvom... Dnes žije víziou sveta „saméhoo sebe“ tak, aby aj budúce generáciemali možnosť zdieľať tento mimoriadnyzáhradný zážitok.Autor Lucia MaskovaCommercial Specialistlongwoodgardens46


HistóriaV roku 1700 kvakerská rodina Peirce kupujenehnuteľnosť od Williama Penna s cieľom založiťpracovnú farmu. O 100 rokov neskôr Joshuaa Samuel Pierce na farme začínajú vysádzať arborétum,ktoré sa počas jednej generácie dostávado povedomia verejnosti ako jedna z najlepšíchnárodných zbierok stromov. V roku 1906Pierre S. du Pont, pravnuk zakladateľa chemickejfirmy DuPont Eleuthère Irénée du Pont, kúpoutoto arborétum nielen zachraňuje pred likvidáciou,ale zároveň investuje kapitál firemnéhoimpéria do jeho rozvoja. Longwoodské záhradysa tak stávajú jednými z najväčších záhrad nasvete.ZáhradníctvoSezónna výstava longwoodských záhrad povyšujeumenie záhradníctva.Podčiarkujekrásu nezvyčajných aj bežných rastlín pestovanýchdo nevšedných podôb. Obrovské množstvorastlín z celého sveta sa umelecky zobrazujev neustále sa meniacich kombináciách pocelý rok v bezkonkurenčnom 1,6–hektárovomskleníku, otvorenom ešte v roku 1921.Inovátor verejných záhradLongwoodské záhradnícke úsilie zahŕňa výskumnýa produkčný tím, ktorý v spolupráci sosvetovými záhradníkmi každoročne nájde, získaa odskúša 500 až 1 000 nových rastlín. Získavajúich prevažne z prieskumných výletov, dovozomsemien z medzinárodných spoločností zameranýchna špeciálne rastliny a verejné záhrady, nákupomzo škôlok, spoluprácou so šľachtiteľmi,darom, krížením a následným výberom.Letničkové a skleníkové experimenty sa realizujúvo výskumných skleníkoch na ploche 5 500 m 2 ,kým pokusy s trvalkami a terénny výskum prebiehajúv 3 ha škôlke. Úspechomprosperujúceho<strong>Lines</strong> | <strong>2015</strong>47


cestovanieAk ste zanietení záhradkári, staňte sa dočasnýmištudentmi. Vzdelávacie programy Longwooduboli vyvinuté v súlade s túžbou pána du Pontazaložiť "školu, kde študenti a iní môžu získaťnávod na umenie záhradníctva a kvetinárstva."Od roku 1950 longwoodskí profesionáli učia,inšpirujú a cvičia celé generácie záhradkárov,remeselníkov, vedcov, pedagógov a tisíce študentovverejného záhradníctva. Ak je záhradníctvos kvetinárstvom vašim životným snom,môžete tu absolvovať medzinárodné záhradníckeprogramy, magisterské štúdium v odboreverejných záhradníckych stáží či dokoncadvojročný profesionálny program akreditovanýUniverzitou v Delaware.FontányZáhrady Longwood sú známe ich neopakovateľnýmifontánami. Pán du Pont miloval fontánya osobne navrhol štyri hydraulické majstrovskédiela:Prvá – Talianska zimná – inšpirovaná záhradou VillaGamberaia neďaleko Florencie, debutovala v roku1927. V nej chrlí vodu 600 trysiek zo 6 rôznych bazénova z 12 podstavcových umývadiel situovanýchmedzi lipami lemujúcimi obvod fontány.Viac o Longwoodskychzáhradách nájdete tu.výskumu a výrobného programu Longwoodu jeviac ako 130 nových rastlinných odrôd.**Od júna 2013 máte možnosť byť súčasťou tohtozázraku. Longwood totiž predstavil prvú verejnúTrial Garden s viac ako 250 odrodami, ktorésú momentálne predmetom skúmania.V tom istom roku du Pont zabudoval inú fontánudo pódia Divadla Open Air tak, že voda dokáževytvoriť 15 m vysokú vodnú clonu v prednej častijaviska.Štvorcová fontána v zapustenej záhrade plnejjarných púčikov a letničiek ožila vodou po rekonštrukciiv roku 1920.Hlavná 2 ha fontánová záhrada z roku 1931je výsledkom kombinácie fontánového dizajnuFrancúzska, Talianska a svetovej expozícieColumbian Garden v Chicagu z roku 1893.Cirkuluje 37 854 litrov vody za minútu a združuje380 fontán vrátane trysky, ktorá dosahuje výšku 40metrov.48


**Pre prebiehajúci najväčší revitalizačný projektv histórii Longwoodu (90 miliónov americkýchdolárov) bude hlavná fontánová záhrada opäťotvorená na jar 2017.**Nenechajte si ujsť Illuminated Fountain Show:Od Memorial day (25.5.<strong>2015</strong>) až po Labor Day(7.9.<strong>2015</strong>) v piatok a v sobotu večer sú záhradyvysvietené a vodotrysky fontán zladené s choreografiouklasickej, vlasteneckej, ale aj populárnejhudby.UmenieUmenie je dôležitou súčasťou longwoodskýchzáhrad. V roku 1914 pán du Pont, inšpirovanývonkajším divadlom vo Villa Gori blízko talianskejSieny, vytvoril Open Air Theatre. Divadlo,ktoré dnes hosťuje množstvo koncertov, divadelnýchpredstavení, muzikálov, tancov a detskýchpredstavení. Skleník okrem exponátovzáhradníctva zahŕňa obrovský píšťalový organ10 010 píšťal z roku 1930. Dva roky po renováciiv roku 2011 sa stal stredobodom pódia počashosťovania Medzinárodnej organovej súťaže(udeľuje najprestížnejšiu cenu v oblasti organovejhudby).StarostlivosťTalianska vodná záhrada, Oranžéria, Výstavnásieň, Východné Konzervatórium (V EastConservatory Plaza sa od roku 2010 nachádzanajväčšia zelená stena v Severnej Amerike), krytádetská záhrada... Prírodné hrady a zámky/TheTreehouse reimagined (2008), Making Scents/Umenie a vášeň vôní (2010), Light/InštalácieBruca Munra (2012), Lúčna záhrada (35 ha pôvodnýchdivokých kvetov a pútavého rozprávaniao krajine v rôznych ročných obdobiachz 2014)... to všetko robí z longwoodských záhrads viac ako jedným miliónom návštevníkov ročnenajnavštevovanejšiu verejnú záhradu v Amerike.** Od júla <strong>2015</strong> Longwood predstavuje novúinštaláciu – Nočná scéna/Zážitok svetla a zvuku,ktorý berie hostí na pohlcujúcu cestu záhradouLongwoodu – pozadia pre dojímavé metafory,hru svetla a originálnej hudby....Longwood Gardens je živé dedičstvo Pierra S.du Ponta inšpirujúce fantáziu svojich hostí výnimočnosťouzáhradného dizajnu. Je obrovskýmprínosom pre komunitu a spoločnosť prostredníctvomvynikajúcich a rôznorodých vzdelávacíchzáhradníckych programov, výskumu a starostlivostio životné prostredie.<strong>Lines</strong> | <strong>2015</strong> 49


NÁŠ TIPVšetci poznáme chronicky známe tabletkyproti horúčke, bolesti a zápalu. Zdá sa nám,že je v podstate jedno, čo do seba hodíme. Nieje to však tak. Nie všetky lieky sa hodia navšetko a nie všetky sú pre každého.Keďpilulku,takAutor Viera MašlejováPlus JEDEN DEŇsprávnu:Aký je rozdiel medzi liekmi protihorúčke, zápalu a bolesti?50


Najznámejšie lieky obsahujú tri rôzneúčinné látky – kyselinu acetylsalicylovú,paracetamol a ibuprofén. Sú vyznačenéna príbalovom letáku. Základný rozdiel medzinimi opisuje Vladimíra Gromová, lekárnička zoStupavy:„Paracetamol neúčinkuje na zápaly, zatiaľ čokyselina acetylsalicylová a ibuprofén sú aj protizápalovélieky. Je totiž rozdiel medzi zápaloma bolesťou. Nie všetko, čo bolí, musí byť zápalovéhopôvodu. Typickým príkladom je seknutie.Tu nejde o zápal.“ Bežné lieky sú určené na liečbuslabej až stredne silnej bolesti.„Pri silnej bolesti nie sú účinné,“ upozorňuje lekárnikPeter Stanko z Bratislavy. „Pamätajte, žeak máte bolesti dlhšie, treba ísť k lekárovi. Tietolieky by ste určite nemali užívať dlhšie ako 7 dní.“Podľa magistry Gromovej je dôležité, o aký druhbolesti ide:„Pri boľavom zube nemôžete brať tabletky protibolesti týždeň, lebo by vám zatiaľ zahnisal. Nadruhej strane bolesť pri šľache môžete týmitoliekmi zmierňovať týždeň. Pozor, tieto liekyneliečia príčinu bolesti, len pôsobia na prenosnervových vzruchov do mozgu, aby ste necítilibolesť. Ak chcete liek, ktorý užívate, zameniťza iný, treba si dať časový odstup aspoň deň.Súbežné užívanie paracetamolu, kyseliny acetylsalicylovejalebo ibuprofénu totiž môže poškodiťobličky.Pred či po jedle?Keďže kyselina acetylsalicylová i ibuprofén pôsobiana žalúdok, mali by sa užívať po jedle, čozmierni ich nepriaznivé pôsobenie na sliznicužalúdka. Paracetamol môžete užiť aj pred jedlom,no lepšie je po ňom.Veľa vody!Všetky tieto lieky treba dobre zapiť vodou.Osobitné upozornenie platí pri ibuproféne. Totoliečivo sa vylučuje obličkami a keby by ste hodobre nezapili vodou, mohla by sa v nich účinnálátka hromadiť.Čo zohľadňovať pri výbere1. VekKyselinu acetylsalicylovú by rozhodne nemaliužívať deti do 15 rokov. Hrozí totiž rizikoReyovho syndrómu a môže sa skončiť aj smrťou.2. TehotenstvoTehotné v 1. trimestri by nemali užívať paracetamol,radšej by si mali vziať acylpyrín. V 3. trimestriby nemali brať kyselinu acetylsalicylovú.Ibuprofén môžu užívať v prvých šiestich mesiacoch,len ak to odporučí lekár. V poslednom trimestrisa ibuprofén nesmie užívať.3. Ďalšie chorobyKyselinu acetylsalicylovú by nemali brať ľudias vysokým tlakom, chorým srdcom, astmou,vredmi žalúdka a dvanástnika, s chorými obličkamia tí, čo trpia na dnu. Paracetamol nie jevhodný pre ľudí, čo trpia na funkčné poruchypečene a na málokrvnosť. Na ibuprofen by simali dať pozor srdciari, ľudia s vysokým tlakom,cukrovkári, tiež fajčiari. Liek zvyšuje riziko srdcovéhoinfarktu a mozgovej porážky. Pozor by sitiež mali dať ľudia s chorými obličkami.4. Lieky na krvAk beriete lieky na riedenie či zrážanie krvi, ajpre vás platí, že by ste sa mali s lekárom poradiť.Napríklad kyselina acetylsalicylová pri dlhodobomužívanznižuje zrážanlivosť krvi.<strong>Lines</strong> | <strong>2015</strong> 51


NÁŠ TIPLieky a ich účinné látkyKyselina acetylsalicylová• Užíva sa pri chrípkových ochoreniach, pribolestiach hlavy, kĺbov, svalov, zubov, zápalochnervov a pri bolestiach chrbtice rôznehopôvodu.• Liek môžu užívať dospelí, deti až od 15 rokov.• Pozor, liečivo môže podráždiť žalúdok je protihorúčke, zápalu a bolestiAcylpyrín, Acylpyrín C, Anopyrin, Aspirín,Aspirín Complex, Aspirín Complex, horúcinápoj, Acylcoffin – obsahuje aj kofeínParacetamol• Znižuje horúčku pri virózach.• Užíva sa pri bolesti hlavy, migréne, bolestichrbta, zubov, bolestivej menštruácii.• Prináša úľavu pri nepríjemných príznakochchrípky a prechladnutia, ako je bolesť svalov,kĺbov a bolesť hrdla.• Je vhodný pre dospelých, mladistvých a detiod 6 rokov. Pre ne sa používa vo forme čapíkova sirupov.• Nedráždi žalúdok. Môžu ho užívať aj pacientiso žalúdočnými a dvanástnikovými vredmi.• Pôsobí však na pečeň. Liečivo sa totiž rozkladáv pečeni. Súbežné užívanie paracetamolua pitie alkoholických nápojov môže spôsobiťvážne poškodenie pečene.• je proti horúčke a bolestiPanadol, Panadol novum, Panadol baby,Panadol pre deti jahoda, Panadol horúcinápoj, Paralen Paracetamol s kofeínom:Panadol Ultra, Panadol extra novum, Paralenextra Paracetamol s kofeínom a kodeínom:Panadol Ultra Rapid – šumivé tabletyParacetamol s pseudoefedrínom: PanadolPlus Grip Paracetamol s butylskopolamínom:Panadol feminaIbuprofén• Užíva sa proti horúčke pri chorobách z prechladnutia,proti bolesti hlavy, zubov, chrbtice,kĺbov a pri bolestivej menštruácii.• je proti horúčke, zápalu a bolestiIbalgin, Ibalgin baby, Nurofen, Nurofenpre deti, Nurofen pre deti – čapíky, s fenylefrínom:Ibalgin grip, s pseudoefedrínom:Nurofen stopgrip, ModafenPoznámka: Kofeín zosilňuje účinok hlavnej látkyv lieku. Kodeín znižuje vnímanie bolesti a reakciuna ňu. Pseudoefedrín tlmí prekrvenie nosnejsliznice. Butylskopolamín zmierňuje kolikovitébolesti v oblasti žalúdka, čriev, močového mechúraa pohlavných orgánov.+Nezbaví vás len bolesti: Populárny paracetamolutlmí aj vaše emócie a radosťJedna z najčastejšie používaných látok s analgetickýmiúčinkami, ktorá je súčasťou mnohýchvoľne predajných liekov, má zvláštne vedľajšieúčinky. Paracetamol u ľudí netlmí len bolesť, aleaj emócie.Vyplýva to z výsledkov nedávnej štúdie, ktorúuskutočnili vedci z americkej Ohio StateUniversity. Paracetamol sa používa už viac ako70 rokov, ale toto je prvýkrát, čo bol tento nežiaduciúčinok objavený."Väčšina ľudí si neuvedomuje,ako paracetamol ovplyvňuje ichpocity. Netlmí len bolesť, pôsobí ako univerzálnyutlmovač emócií," uviedol vedúci štúdieGeoffrey Durso pre portál DailyMail52


Pokus so študentmiVedci testovali skupinu študentov, ktorú rozdelilna polovicu. Jedna z nich užila tisíc miligramovúdávku paracetamolu a druhá len identicky vyzerajúcuplacebo-náhradu. Po hodine, skupinámukázali kolekciu 40 fotografií vybraných z databázy,ktorú využívajú výskumníci pre vyvolanieemocionálnych reakcií. Fotografie boli zaradenéod veľmi nepríjemných po veľmi príjemne. Povzhliadnutí každej z nich, študenti vyplnili dotazníka hodnotili na stupnici, od veľmi negatívnychpo veľmi pozitívne. Skupina s účinnou látkou,necítila rovnaké emocionálne výkyvy, akotá s placebo."V našom výskume sa paracetamol spájal s vyššímrizikom toxicity pečene. Pacienti mali takmerštvornásobne vyššiu pravdepodobnosť abnormálnychvýsledkov pečeňových testov oprotitým, ktorí užívali placebo," uviedol člen výskumnéhotímu z Univerzity v Sydney GustavoMachado.Nepomôže bolesti chrbticeTento výsledok potvrdzuje predošlé štúdie, ktoréuvádzajú, že paracetamol dokáže zmierniťnie len fyzickú, ale aj psychickú bolesť. Podľanajnovšej štúdie, liečivo tlmí aj pozitívne emóciea schopnosť prežívať radosť a potešenie.Informácia bola zverejnená len dva týždne potom, ako austrálski vedci zistili, že lieky s účinnoulátkou paracetamol nedokážu pomôcť pribolesti chrbtice či osteoartróze. Účinná látka nepomohlaznížiť úroveň invalidity či zlepšiť kvalituživota. Naopak, tím výskumníkov varoval, žeužívanie paracetamolu môže zvýšiť riziko ťažkostís pečeňou.Viete, že...• Paracetamol patrí spolu s kyselinu acetylsalicylovou a ibuprofénom k najznámejším liečivám,ktoré obsahujú mnohé voľnopredajné lieky. Základný rozdiel medzi nimi je ten, že kyselinaacetylsalicylová a ibuprofén majú aj protizápalový účinok, no paracetamol nie. Všetky tri účinkujúna zníženie horúčky a proti bolesti.• Ibuprofén a kyselina acetylsalicylová môžu podráždiť žalúdok.• Paracetamol nedráždi žalúdok, môžu ho užívať aj pacienti so žalúdočnými a dvanástnikovýmivredmi. Pozor však, pôsobí na pečeň, v ktorej sa liečivo rozkladá. Súčasné užívanie paracetamolua pitie alkoholických nápojov môže spôsobiť vážne poškodenie pečene.• Všetky tieto tri liečivá sú určené na liečbu slabej až stredne silnej bolesti. Pri silnej bolesti niesú účinné.• Tieto lieky by ste určite proti bolesti nemali užívať dlhšie ako 7 dní. A pri boľavom zube eštekratšie. Neliečia príčinu bolesti, len pôsobia na prenos nervových vzruchov do mozgu, aby stenecítili bolesť.Keď chcete po užívaní paracetamolu prejsť na iný liek z tejto trojice, musíte urobiť časový odstupaspoň 1 deň. Pozor, užívanie paracetamolu spolu s kyselinou acetylsalicylovou či ibuprofénommôže poškodiť obličky<strong>Lines</strong> | <strong>2015</strong> 53


NÁŠ TIPPORTOFINOWINE BAR & PASTAPortofino je priamym pokračovateľomúspešného projektu Wine bar&Tapas byParcafe z bratislavského Ružinova. Snúbisa v ňom krásna ponuka vín našej spoločnostiProvino s gastronómiou skupiny Roman restaurants.Ambíciou bolo vytvoriť krásne miesto nastretnutia ľudí počas celého dňa a ponúknuťmu naozaj koncept, ktorý má svetové parametre.Blízkosť Chorvátskeho ramena a umiestneniev nádhernom projekte Petržalka City jezákladom pre ideu spraviť Portofino výkladnouskriňou celej Petržalky. Na vašu návštevu sa tešímladý tím, ktorý prešiel tréningom profesionálova určite vyhovie všetkým vašim želaniam.Tešíme sa na vašu návštevu!Portofino wine bar & pastaRusovská cesta 56, 851 01 Bratislavatel.: +421 903 613 000e-mail: portofino@portofino.sk54


CestovaniePokiaľ hľadáte možnosti aktívnej dovolenky, Chorvátskoje pre túto alternatívu ako stvorené. Napríklad, akste fanúšikmi cyklistiky, kombinácia mora, dobrýchcestných podmienok a nádhernej prírody bude pre vás touideálnou voľbou. Navyše, v tejto krajine nájdete množstvozaujímavých nápadov na rôzne trasy, ktorými môžete prejsťnaprieč krajinou, ale aj navštíviť jednotlivé ostrovy. Stačísa na ne odviezť trajektom a potom sa už len pustiť dodobrodružstva.Zdroj Dromedar.skChorvátskona bicykli –praktické rady o trasácha vypožičaní bicyklaVšetky dôležitéinformácie na jednommiesteVlastný, alebo požičaný?Ešte pred cestou do Chorvátska musíte vyriešiťjednu dôležitú otázku. Mali by ste sa rozhodnúť,či si bicykel prenajmete priamo na mieste, alebosi ho vezmete so sebou. Pohodlnejšia je prvámožnosť, no mali by ste mať na mysli, že najmäaktívni cyklisti nezískajú taký komfort, na aký súnaučení. Sieť požičovní je najmä v prímorskýchoblastiach hustá. Kvalitných bicyklov za vyššieceny je však málo, pretože klienti majú väčšinouzáujem o priemerné verzie na kratšie trasy. Prinich je cena približne 10 eur za jeden deň požičaniaa so stúpajúcou kvalitou sa pomaly zvyšuje.Ideálnou možnosťou je teda vziať si so sebouvlastný bicykel. V tom prípade je však najvhodnejšiavlastná doprava. Pretože i keď máte k dispozíciivlaky, medzi Bratislavou a Chorvátskom,budete musieť viackrát prestupovať a cenovo to,navyše, nie je veľmi výhodné. V niektorých prípadochponúkajú cestovné kancelárie zájazdypre fanúšikov cyklistiky, kde ponúkajú aj odvozbicyklov, no tieto ponuky sú skôr ojedinelé.Štandardy na cestáchKaždá krajina si, navyše, svojím spôsobom upravujeaj povinnú výbavu, ktorú potrebujete napohybovanie sa po ich cestách. V Chorvátskumusí mať bicykel v prednej časti svetlé, žlté, alebobiele svetlo. Zadné svetlo má červenú farbu.Ak budete cestovať s deťmi do 16 rokov, tie dopovinnej výbavy potrebujú aj prilbu. Pre ostatnýchto nie je zákonná povinnosť, no z hľadiskachránenia vášho zdravia určite nevyhnutnosť.Keď jazdíte v noci alebo za šera, musíte mať oblečenúreflexnú vestu. Deti do 14 rokov nemôžujazdiť po hlavných cestách samé. Alkohol nie jepovolený.IstriaZačneme tým najzaujímavejším, čo pre cyklistikuChorvátsko ponúka. Na Istrii sa nachádzamnožstvo trás, ktoré sa delia na južnú, západnú,východnú a centrálnu časť. Sami si tak môžetevybrať, ktorá z nich je pre vás najzaujímavejšiaa čo konkrétne by ste chceli preskúmať. Ďalšou56


výhodou cyklodovolenky je, že ichcesty sú pre ňu vynikajúco vybudované.Navyše sú jednotlivé úseky skveleprepojené, takže po dokončení jednejtrasy môžete na druhý deň pokračovaťna iné zaujímavé miesto. Počas týchtotrás budete prechádzať väčšinou cezmenšie dedinky. Skúste sa zamerať ajna menej propagované miesta a pamiatkyv nich. Často ukrývajú krásnestaré kostolíky alebo zrúcaniny hradov,ktoré sú naozaj malebné a zároveň sitam môžete urobiť skvelú zastávku naoddych. Jednotlivé cyklotrasy sa deliaaj podľa náročnosti, najdlhšia z nichmá 60 kilometrov, tie kratšie sú vhodnéaj na cestovanie s deťmi.PagV tomto prípade budeme hovoriťo ostrovných cyklotrasách. Môžetesa tam dostať buď trajektom, alebopo jednom z mostov, ktorý Pag spájas pevninou. Na ostrove vedú dvehlavné cyklotrasy. Prvá ide okolo nehoa možné je rozdeliť ju do troch základnýchčastí, druhá vedie cez jehocentrum a uvidíte na nej rôzne zaujímavépamiatky. Medzi nimi sa nachádzajúnapríklad bývalé rímske studne,tradičná výrobňa syrov a nádhernévyhliadky. Trasa sa začína v mestečkuMandre a končí v Kolane. Druhá okružnátrasa sa začína taktiež v rovnakommeste a vedie až do mesta Pag a odtiaľsa môžete vracať postupne späť.Pozrieť si môžete napríklad Múzeumvýroby soli, ktorá tu má značnú tradíciu,bývalé základy mesta Pag, kláštorya zabudnúť nemôžeme ani na skvelýoddych na niektorej z pláží.Kvarnerské ostrovyTu sú trasy rozdelené po jednotlivýchostrovoch. Často sa na každom z nichnachádzajú aspoň dve alternatívy, takžemáte hneď niekoľko možností navýber. Kvôli náročnejším presunomby bolo vhodnejšie prenajať si radšejbicykel na každom ostrove zvlášť.Keďže Kvarnerské ostrovy sú značneprispôsobené tomuto novému trendudovolenky, nebudete mať s tým problém.Mnoho z týchto cyklotrás májednoduchý terén a je určených aj prevíkendových cyklistov. Nájdete ich napríkladna Kvarnerskej riviére, ale aj naostrove Rab. Tie najnáročnejšie sú tria tie sa nachádzajú konkrétne taktiežna Kvarnerskej riviére, v chorvátskomprímorí a vnútrozemí.KrkSpomedzi týchto ostrovov vyberiemeešte ostrov Krk, ktorý má dve cyklotrasy.Prvá je určená pre sviatočných cyklistov.Vedie sčasti cez vnútrozemie,ukazuje nádhernú prírodu, postupnevedie popri poliach a pastvinách.Práve kvôli tomu dostala prezývku aj„pastierska cesta“. Je zameraná skôr navyhliadku na okolie ako na spoznávaniepamiatok. Druhá trasa prechádzacez vnútornú časť ostrova a je náročnejšia,pretože jej značná časť vedie ajcez kopcovitý terén.DalmáciaJe tiež veľmi bohatý región pre cyklistickýchfanúšikov. Len v Dubrovníkua okolí vedie 22 cyklotrás, v Zadare jeich ďalších 19 a k tomu môžete pridať ajniekoľko ďalších ciest na tomto území.Ich výhodou je, že často spájajú medzisebou historicky zaujímavé lokalitya tie prepájajú zároveň aj s oddychovýmizónami na plážach. Dokonale sitak môžete skĺbiť dovolenku, na ktorejsi zašportujete, spoznáte niečo nové,ale zároveň si aj oddýchnete a môžetesa tak vrátiť domov plní energie z novýchzážitkov.<strong>Lines</strong> | <strong>2015</strong> 57


POCTIVÝ LÍSTOKBratislava – ViedeňdennePríručná batožinana palubeCezhraničnéWi-FiObčerstveniezdarmaNOVÉ LUXUSNÉ AUTOBUSYDO KONCA ROKA <strong>2015</strong>Pripravíme vás na ViedeňSkúsení vodiči v moderných pohodlných autobusochmajú pre vás prekvapenie. Voda z našich hôr alebo chutnéobčerstvenie vás osviežia. Ak zmeškáte náš spoj, Poctivýlístok môžete použiť na všetky nasledujúce spojetejto linky počas celého dňa. Navyše, Poctivý lístokvám platí celý deň aj na cestovanie viedenskou MHD.*Prajeme vám šťastnú cestu.*platí pri kúpe kombinovanéholístka WIEN TICKETVitajte na našich linkách


CELÝ SVET NA ZÁPÄSTÍ.JEDNODUCHÉ NASTAVENIE CEZ BLUETOOTH.DUÁLNE ZOBRAZENIE SVETOVÉHO ČASU PRE 300 MIEST.EQB-500D-1AEREdifice – nosí tím štvornásobnéhomajstra sveta v Infiniti Red Bull Racingedifice-eqb500.eu

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!