Πόσο πλούσια σε θρεπτικά συστατικά είναι η τροφή μας;

mednutrition
  • No tags were found...

www.mednutrition.gr

Πόσο πλούσιασε θρεπτικά συστατικάείναι η τροφή μας;Κάποτε, οι διατροφικές ελλείψειςαποτελούσαν θλιβερόπρονόμιο των φτωχών πληθυσμώνστα ανεπτυγμένα και αναπτυσσόμενακράτη, ενώ σήμερα απασχολούν εξίσουτον πληθυσμό των ανεπτυγμένων χωρών.Οι κακές διατροφικές επιλογές των τελευταίωνδεκαετιών, δηλαδή η μειωμένηκατανάλωση φρούτων και λαχανικών, ηπροτίμηση γευμάτων και σνακ πλούσιωνσε λίπος, ζάχαρη και αλάτι αλλά φτωχώνσε θρεπτικά συστατικά, έχουν σαν αποτέλεσμαένα μεγάλο κομμάτιτου ενήλικου πληθυσμού ναπαρουσιάζει σοβαρές διατροφικέςελλείψεις. Όμως, ακόμη και εκείνοιπου «θεωρητικά» ακολουθούν μια ισορροπημένηδιατροφή, συχνά παρουσιάζουνελλείψεις σε βασικά θρεπτικά συστατικά,όπως π.χ. σε μέταλλα και βιταμίνες. Ηαπάντηση σε αυτό το «κενό» φαίνεται πωςκρύβεται στην υπερβολική χρήση λιπασμάτωνκαι στην «κόπωση» των καλλιεργήσιμωνεδαφών.τησ Μαίρης Σελανικλή,Διαιτολόγου - Διατροφολόγου, M.Sc. στην Κλινική ΔιατροφήTα τελευταία χρόνια, οι ελλείψεις που παρατηρούνται σεβιταμίνες και μέταλλα είναι όλο και πιο συχνές. Η διατροφικήανεπάρκεια μετάλλων και βιταμινών, συχνάαποδίδεται στο ότι ένα μεγάλο μέρος της καλλιεργήσιμηςγης, από την υπερβολική χρήση ανόργανων αζωτούχωνλιπασμάτων και άλλων γεωργικών πρακτικών έχει διαβρωθεί. Τατελευταία 70 χρόνια, έχει παρατηρηθεί ότι τα θρεπτικά συστατικάκαι οι μικροοργανισμοί που βρίσκονται στο έδαφος έχουν αρχίσεινα εξαντλούνται και αυτό είναι μια ακόμα αιτία που συμβάλλει στηδιάβρωση του εδάφους και στην απώλεια καλλιεργήσιμης γης.Διάφορες μελέτες έχουν βρει ότι το έδαφος των Ηνωμένων Πολιτειώνδιαβρώνεται με ρυθμό 10 φορές πιο γρήγορο από εκείνον μετον οποίο αναπληρώνεται. Ωστόσο, το ποσοστό της διάβρωσης τουεδάφους είναι πολύ μεγαλύτερο σε άλλα μέρη του κόσμου, όπως ηΕυρώπη, η Αφρική, η Ινδία και η Κίνα, όπου η διάβρωση εξελίσσεταιμε ρυθμό 30 -40 φορές ταχύτερο από τον ρυθμό αναπλήρωσης.Στις περιοχές της Αφρικής, ο συνδυασμός της εξάντλησης του εδάφουςέχει οδηγήσει στην κατακόρυφη πτώση της πρόβλεψης τωναποδόσεων των καλλιεργειών.Τα τρόφιμα που καλλιεργούνται σε θρεπτικώς ανεπαρκές χώμαδεν περιέχουν τις απαραίτητες ποσότητες σε θρεπτικά συστατικάπου απαιτούνται για να κρατήσουν τους ανθρώπους υγιείς. Μελέτεςτων τελευταίων ετών αποκαλύπτουν ότι η διατροφική αξία τωντροφίμων έχει μειωθεί σημαντικά τα τελευταία 70 χρόνια, γεγονόςπου αποδίδεται στην εξάντληση των ορυκτών των εδαφών, στηναπώλεια των μικροοργανισμών του εδάφους και στις αλλαγές τωνφυτικών ποικιλιών.Για τη διατήρηση ενός υγιούς οργανισμού, ο άνθρωποςθα πρέπει να καλύπτει τις ημερήσιεςανάγκες του σε θρεπτικά συστατικά.* Τα θρεπτικά συστατικά είναι απαραίτηταγια τη διατήρηση της ζωής και την ενίσχυσητης άμυνας του οργανισμού.* Η διατροφή μας, το φαγητό που τρώμε,είναι η κύρια πηγή θρεπτικών συστατικώνπου συντελούν σε όλες τις βιοχημικέςδιεργασίες του οργανισμού μας.* Τα φυτά (φρούτα, λαχανικά, δημητριακά,όσπρια, ξηροί καρποί) και τα ζώα (γαλακτοκομικάπροϊόντα, ψάρια, αυγά και κρέας)περιέχουν όλα τα θρεπτικά συστατικά που έχειανάγκη ο άνθρωπος για να διατηρείται υγιής.* Για τη διατήρηση της καλής υγείας, ο ανθρώπινοςοργανισμός χρειάζεται μακροθρεπτικά συστατικά(πρωτεΐνες, υδατάνθρακες, λίπη) και μικροθρεπτικά συστατικά(βιταμίνες και μέταλλα).* Τα μακροθρεπτικά συστατικά αποτελούν την κύρια πηγή ενέρ-Τα τρόφιμα πουκαλλιεργούνται σε θρεπτικάανεπαρκές χώμα δενπεριέχουν τις απαραίτητεςποσότητες σε θρεπτικάσυστατικά που απαιτούνταιγια να κρατήσουν τουςανθρώπους υγιείς.


34γειας, για έναν οργανισμό, ενώοι βιταμίνες και τα μέταλλα είναιαπαραίτητα για τις βιοχημικές διεργασίεςτου σώματος.* Οι βιταμίνες είναι οργανικές ενώσειςπου βρίσκονται στα φυτά καιστα ζώα και τις προσλαμβάνουμεμέσω της τροφής. Από την άλλη,τα μέταλλα είναι ανόργανες ενώσειςπου βρίσκονται στη γη καιβοηθούν στην παραγωγή ενέργειαςκαι σε άλλες βιοχημικέςδιεργασίες.* Ωστόσο, τόσο τα μικρο- όσο καιτα μακρο-θρεπτικά συστατικά,είναι απαραίτητα για τη διατήρησημιας καλής υγείας. Υπάρχουνδεκαεπτά γνωστά βασικά μέταλλακαι δεκάδες ιχνοστοιχεία πουείναι απαραίτητα για την καλήυγεία του ανθρώπου. Τα μέταλλα,αλληλεπιδρούν μεταξύ τους σεπολλές μεταβολικές λειτουργίεςτου ανθρώπινου σώματος. Μερικέςφορές μάλιστα, έχουν μεγαλύτερηζωτική σημασία για τησωματική και ψυχική υγεία ακόμηκαι από τις βιταμίνες.Στην Διάσκεψη Κορυφής του Ρίο,το 1992 διάφορες μελέτες βρήκαν ότιτα εδάφη στην Ευρώπη έχουν εβδομήνταδύο τις εκατό (72%) λιγότεραμέταλλα, σε σχέση με 100 χρόνιαπριν. Σύμφωνα με το αμερικανικόυπουργείο Γεωργίας (USDA), η έλλειψητων σημερινών τροφίμων σεθρεπτικά συστατικά, έχει σαν αποτέλεσματη μη επαρκή πρόσληψημετάλλων ασβεστίου, μαγνησίου, καλίουκαι βιταμινών Α, C, D και Ε, πουαπαιτούνται για τη διατήρηση τηςκαλής υγείας.Για παράδειγμα, το ασβέστιο είναιαπαραίτητο για τη ρύθμιση της λειτουργίαςτου νευρικού και μυϊκούσυστήματος, για τη διατήρηση γερώνοστών και δοντιών, για την πήξητου αίματος, τη ρύθμιση της πίεσηςκαι τη λειτουργία των ενζύμων. Ηήπια έλλειψη ασβεστίου μπορεί ναπροκαλέσει αίσθημα αύξησης τωνπαλμών της καρδιάς, αϋπνία, ευερεθιστότητα,ευαισθησία των νεύρων,σύσπαση των μυών, διανοητικήσύγχυση και αίσθημα κατάθλιψης.Σοβαρές ελλείψεις του ασβεστίουμπορεί να οδηγήσουν σε απώλειαοστικής μάζας, ένα κοινό πρόβλημαυγείας. Έρευνες έχουν δείξειότι οι ελλείψεις σε βασικά μέταλλαμπορούν να οδηγήσουν σε μια σειράπροβλημάτων υγείας και στην εμφάνισηχρονίων παθήσεων.Όλο και περισσότερες διατροφικέςμελέτες έχουν συνδέσει πολλέςαπό τις πιο διαδεδομένες ασθένειεςόπως τον διαβήτη, τις καρδιακέςπαθήσεις, το εγκεφαλικό επεισόδιο,την παχυσαρκία, την υψηλή αρτηριακήπίεση, την εκφύλιση της ωχράςκηλίδας, την απώλεια οστικής μάζαςκαι την άνοια, με διάφορεςδιατροφικές ελλείψεις.Η σωστή και υγιεινή διατροφή,σε συνδυασμό με διάφορασυμπληρώματα διατροφής, ειδικάσε καταστάσεις ανεπάρκειας,μπορεί να εξαλείψουντη διατροφική ανεπάρκειαμετάλλων και βιταμινών. ||who is whoH ΜαίρηΣελανικλήγεννήθηκεστην Αθήνατο 1984.Σπούδασεστο TμήμαΔιατροφήςκαιΔιαιτολογίας τουΑλεξάνδρειου ΤεχνολογικούΙδρύματοςΘεσσαλονίκης, απόόπου και αποφοίτησετο 2007. ΑπέκτησεMaster of Science στηνΚλινική Διατροφή, στοLondon MetropolitanUniversity τον Ιούλιοτου 2011.Από το 2002 έως σήμερα,έχει παρακολουθήσειπλήθος συνεδρίωνκαι σεμιναρίων (π.χ. 5°και 6° Μακεδονικό ΣυνέδριοΔιατροφής, 7°,8° και 9° ΠανελλήνιοΣυνέδριο Διατροφής –Διαιτολογίας), καθώςεπίσης και το HarvardNutrition MetabolismSeminar με θέμα την«Μεσογειακή διατροφήστον 21° αιώνα».Είναι μέλος τηςΈνωσης ΔιαιτολόγωνΔιατροφολόγων Ελλάδοςκαι της NutritionSociety (Σύλλογος ΔιατροφολόγωνΑγγλίας).Διατηρεί διαιτολογικόγραφείο στην περιοχήτου Ζωγράφου.Διεύθυνση: Μουρκούση2, Ζωγράφου, τηλ.210 77 88 370, e-mail:maryselanikli@gmail.com

More magazines by this user
Similar magazines