Views
2 years ago

Brihaspati বৃহস্পতি Bangla Magazine 1/8 July 2015

'Brihaspati' reports the demand agitation movement on declassification of Netaji files, organised by 'Netaji Subhas Ekta Manch' (Mumbai, Navi Mumbai & Thane districts) at Azad Maidan, Mumbai on 5 June 2015. 'নেতাজি সুভাষ একতা মঞ্চ' (মুম্বই, নবী মুম্বই ও থাণে জেলা) আয়োজিত নেতাজীর গোপন নথি প্রকাশের দাবিতে মুম্বই-এর আজাদ ময়দানে অনুষ্ঠিত ৫ জুন ২০১৫-র অবস্থান সভার 'বৃহস্পতি' প্রকাশিত প্রতিবেদন।

¤õÒÑš[t¡

¤õÒÑš[t¡ \åºàÒü 2015 Brihaspati July 2015 Τ๠³àìc¡ [¤[ÅÊ¡ "[t¡[= "ì‹¢@ƒå ë¤àΡú Τ๠³àìc¡ [¤[ÅÊ¡ "[t¡[= W¡@ƒø A塳๠ë¤àΡú 22

¤õÒÑš[t¡ \åºàÒü 2015 Brihaspati July 2015 [¤[ÅÊ¡ "[t¡[= Îå>ãšà ƒv¡-¹ Îàì= "àìºàW¡>à¹t¡ 냤à[ÅÎ ëQàÈ¡ú Τ๠³àìc¡ [¤[ÅÊ¡ "[t¡[= W¡@ƒø A塳๠ë¤àΡú 23

Brihaspati বৃহস্পতি Bangla Magazine 1/7 June 2015
Brihaspati বৃহস্পতি Bangla Magazine 1/3 February 2015
Brihaspati বৃহস্পতি Bangla Magazine 1/4 March 2015
Brihaspati বৃহস্পতি Bangla Magazine 1/2 January 2015
Brihaspati বৃহস্পতি Bangla Magazine 2/3 December 2015
Brihaspati বৃহস্পতি Bangla Magazine 2/11 August 2016
Brihaspati বৃহস্পতি Bangla Magazine 2/1 October 2015
Brihaspati বৃহস্পতি Bangla Magazine 1/1 October 2014