02.02.2016 Views

In Drive Magazín Slovak Lines 1 2016

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

1 | <strong>2016</strong><br />

10 ikon Aljašky<br />

Ako nestrácať čas na letisku?<br />

Ako prežiť snehovú lavínu


12. 11. SPIŠSKÁ NOVÁ VES - Kino Mier / 19. 11.<br />

BRATISLAVA - Stará Tržnica / 23. 11. ŽILINA - Mestské<br />

Divadlo / 25. 11. TRENČÍN - Piano Club / 3. 12. KOŠICE -<br />

Spoločenský pavilón / 10. 12 BANSKÁ BYSTRICA - Aula SZU<br />

HLAVNÍ MEDIÁLNI PARTNERI<br />

HEX HRÁ NA GITARY<br />

PARTNERI<br />

JUST A<br />

TOUR<br />

2015<br />

HOSTIA: KALI A PETER CMORÍK


POCTIVÝ LÍSTOK<br />

Bratislava – Viedeň<br />

23x<br />

denne<br />

Vitajte na našich linkách


Výhody statusu GARANT QUALITY<br />

• Viditeľné poukázanie na kvalitu ubytovacieho, gastronomického zariadenia<br />

• Odlíšenie ponúkaných najkvalitnejších služieb od štandardnej ponuky<br />

• Kvalitu garantuje nielen hotel, ale aj nezávislí odborníci<br />

• Uľahčuje spotrebiteľovi rozhodovanie pri výbere ubytovacieho zariadenia<br />

• Zvýšenie dôvery spotrebiteľa ku kvalite ponúkaných služieb<br />

• Prestíž a konkurenčná výhoda<br />

O udelení statusu GARANT QUALITY rozhoduje odborná komisia<br />

Všetci členovia komisie posudzujú produkt individuálne a na udelení GARANT QUALITY sa musia jednohlasne<br />

zhodnúť. Signet – Garant Quality môže ocenené zariadenie používať 1 rok od udelenia. Členovia komisie pozostávajú<br />

z renomovaných, profesionálnych odborníkov na gastronómiu, hotelové služby a cestovný ruch. Garant Quality<br />

predstavuje garanciu kvality. <strong>In</strong>formuje o tom, že sa zariadenia podrobilo odbornej kontrole a splnilo požadované<br />

kritériá na jeho udelenie. Garant Quality nemožno získať na objednávku alebo podnet hotela. Garant Quality<br />

sa nedá kupiť. Zariadenia vyberá a navrhuje odborná komisia, ktorá následne informuje zariadenie. Zariadenie<br />

má právo odbornú kontrolu ponuky a služieb odmietnuť.


EDITORIÁL<br />

O<br />

päť sme o rok starší. Pardon, o rok múdrejší :) Bilancovanie už máte asi za<br />

sebou, plnenie predsavzatí pred sebou. Plánovanie je však zabíjanie času.<br />

Akokoľvek si nalinajkujete nasledujúcich 365 dní, aj tak to vypáli väčšinou<br />

úplne inak. Lepšie či horšie? Na tom až tak nezáleží. Človek aj tak až s odstupom<br />

času pochopí význam všetkých skúšok, prekážok a príležitostí, ktoré mu život nadelí.<br />

Učíme sa celý život a každý ďalší január je ďalším štartom do víru udalostí,<br />

stretnutí a rozhodnutí. A asi nie je márne, že každý rok začína ohňostrojom a končí<br />

bujarými oslavami. Lebo čo začína tak veselo a farebne, spravidla nemôže končiť zle.<br />

A ak sa nám niečo aj nepodarí, je tu stále a stále nový Silvester s novými začiatkami.<br />

Každý ich máme pridelených hneď niekoľko (hoci dopredu nikto nevie, koľko presne),<br />

a ak aj niečo nevyšlo podľa predstáv, nie je dôvod vešať hlavu. Máme príležitosť<br />

na reparát. A čo vám zaželať v novoročnom editoriali, aby to nebolo úplné klišé?<br />

Skúsim to takto po našom:<br />

Prajem vám<br />

Skvelý Láskyplný Objavovací Veselý Akčný Kamarátsky<br />

Láskyplný <strong>In</strong>teraktívny Nezabudnuteľný Energický Slnečný<br />

Magický Absolútny Geniálny Antistresový Zamilovaný <strong>In</strong>špiratívny Neopakovateľný rok.<br />

Proste 365 dní plných <strong>2016</strong> šťastných okamihov.<br />

A ak ste nezačali rok podľa svojich predstáv, máte šancu na reparát. 8. februára totiž začína podľa čínskeho kalendára rok<br />

Opice. A keď je to rok opičí, určite bude po... no proste super ;)<br />

Petra Hašová<br />

SPOLU S VAMI CHRÁNIME ŽIVOTNÉ PROSTREDIE<br />

Časopis je k dispozícii všetkým cestujúcim a jeden výtlačok čítajú viacerí. Zaobchádzajte s ním, prosím,<br />

šetrne. V prípade, že chcete časopis vlastniť, prosím, kontaktujte nás na mailovej adrese: vydavatelstvo@<br />

slovaklinesmagazin.sk, cez Facebook, alebo na telefónnom čísle 0905 624 873<br />

IN DRIVE MAGAZÍN<br />

Periodicita: 12x ročne, Dátum vydania: 11. január <strong>2016</strong>, <strong>Slovak</strong> <strong>Lines</strong> 1/<strong>2016</strong>, (ISSN) 1339-1526, (EV 4573/12), Ročník vydania periodickej tlače: 4. ročník,<br />

Vydavateľ: Viktor Cicko – Victor & Victor, Sídlo: Sibírska 25, 831 02 Bratislava, IČO 11 922 966, telefón 0905 624 873, Distribúcia: spoločnosť <strong>Slovak</strong> <strong>Lines</strong>, a.s.,<br />

Elite Jet, hotely Best Western, Zameranie: Cestovanie, osobnosti, gastronómia, životný štýl, technológie..., Produkcia: ad one, s.r.o., Legionárska 23, 831 04 Bratislava,<br />

www.ad1.sk, Grafická úprava: Aňa Struharova, Peter Bučko, Paly Strmeň, Foto na obálke: Shutterstock.com, Redakcia: Petra Hašová, Erik Stríž, Jozef Terem,<br />

Marketing/inzercia: Mgr. Dana Šrobárová, 0944 309 955, Riaditeľ vydavateľstva: Viktor Cicko, vydavatelstvo@slovaklinesmagazin.sk, Obchodná riaditeľka:<br />

PhDr. Veronika Cicková


OBSAH<br />

70. NARODENINY SLOVENSKÉHO<br />

FILHARMONICKÉHO ZBORU<br />

8<br />

V našom časopise<br />

nájdete takéto<br />

tzv. QR kódy.<br />

Pomocou aplikácie<br />

na čítanie<br />

takýchto kódov<br />

vo vašom smartfóne<br />

či tablete<br />

ich nasnímajte<br />

a nájdete rozšírený<br />

obsah k danému<br />

článku.<br />

8<br />

70. narodeniny<br />

Slovenského filharmonického zboru<br />

12<br />

V Tatrách výborná, v meste famózna<br />

16<br />

10 ikon Aljašky, 2. časť<br />

20<br />

Nepodľahnite zimnému blues<br />

24<br />

Ako nestrácať čas na letisku?<br />

28<br />

Ako prežiť snehovú lavínu<br />

32<br />

Nepríjemný Jet lag<br />

34<br />

Med "zlom a stlač"<br />

SUZUKI<br />

VITARA<br />

12<br />

6


ACER<br />

PREDATOR 15<br />

40<br />

24<br />

AKO<br />

NESTRÁCAŤ<br />

ČAS NA<br />

LETISKU?<br />

36<br />

Radosť z jazdy aj v MPV<br />

40<br />

Acer Predator 15<br />

42<br />

Anita Balejíková:<br />

Akí budete vy k Jamajke,<br />

taká bude Jamajka k vám<br />

48<br />

Go2Sky<br />

52<br />

Spoznajte Oravu v zime<br />

56<br />

Majte svoj čas pod kontrolou<br />

28<br />

AKO PREŽIŤ<br />

SNEHOVÚ LAVÍNU<br />

<strong>Lines</strong> | 2015<br />

7


KULTÚRA<br />

Slovenský filharmonický zbor, prvá zborová jednotka na<br />

Slovensku, teleso mimoriadnych umeleckých kvalít, oslávi<br />

vo februári tohto roku okrúhliny – 70 rokov od svojho<br />

založenia. Pozrime sa spoločne do histórie tohto jedinečného<br />

telesa, ktoré je súčasťou Slovenskej filharmónie.<br />

NARODENINY SLOVENSKÉHO<br />

FILHARMONICKÉHO ZBORU<br />

Oslávme ich spoločne!<br />

Text Slovenská filharmónia<br />

Foto Ján Lukáš<br />

Vstupenky: online na<br />

www.filharmonia.sk<br />

Pokladnica SF:<br />

Reduta, Nám. Eugena<br />

Suchoňa 1, Bratislava<br />

Otváracie hodiny:<br />

Po: 9.00 – 14.00 h<br />

Ut – Pi: 13.00 – 19.00 h<br />

a hodinu pred koncertom<br />

v mieste jeho<br />

konania<br />

S<br />

lovenský filharmonický zbor vstúpil<br />

do hudobného diania v roku 1946 ako<br />

Miešaný zbor Československého rozhlasu.<br />

Prvé roky ho viedol jeho iniciátor a zakladateľ<br />

dirigent Ladislav Slovák. Už od decembra<br />

toho istého roku sa pravidelne zbor objavoval<br />

v programoch rozhlasových vysielaní. 2. novembra<br />

1947 nasledoval prvý mimoriadny koncert<br />

v Slovenskom národnom divadle pod taktovkou<br />

Dr. Ľudovíta Rajtera. Na programe zaznelo<br />

Rekviem Giuseppe Verdiho. Roku 1948 prvýkrát<br />

účinkoval na Pražskej jari. V roku 1955 sa vedenia<br />

kolektívu ujal Jan Maria Dobrodinský, ktorý<br />

sa svojou viac než dvadsaťročnou činnosťou<br />

nemalou mierou zaslúžil o profiláciu a umelecké<br />

napredovanie ansámblu, začleneného<br />

v roku 1957 – už pod dnešným názvom – do<br />

zväzku telies Slovenskej filharmónie. V sedemdesiatych<br />

až deväťdesiatych rokoch sa pod jeho<br />

prácu podpísali významní dirigenti a zbormajstri<br />

– Valentin Iljin, Lubomír Mátl, Štefan Klimo,<br />

Pavel Baxa, Pavol Prochádzka, Marian Vach, Jan<br />

Rozehnal a Blanka Juhaňáková. Od koncertnej<br />

sezóny 2013/2014 zastáva post zbormajstra<br />

Slovenského filharmonického zboru Jozef<br />

Chabroň. Za sedem desaťročí intenzívnej umeleckej<br />

aktivity SFZ sa v telese vystriedalo viac<br />

generácií spevákov a zbor vyrástol na teleso mimoriadnych<br />

kvalít. Dnes sa zaraďuje k najlepším<br />

európskym ansámblom svojho druhu.<br />

Slovenský filharmonický zbor – úspešné teleso<br />

Slovenskej filharmónie, je nepretržite žiadané<br />

nielen na domácej scéne, ale aj na prestížnych<br />

zahraničných pódiách. Za posledné obdobie<br />

zožali jeho členovia veľké úspechy vo viacerých<br />

metropolách – Viedeň, Paríž, Berlín, Hamburg,<br />

Zürich, Istanbul, Praha.... V priebehu koncertných<br />

sezón Slovenskej filharmónie dostáva<br />

zbor pravidelne priestor najmä v dielach vokálno-inštrumentálnych<br />

spoločne s orchestrom<br />

Slovenská filharmónia. Vzácnosťou a sviatkom<br />

sú samostatné koncerty vokálneho telesa.<br />

Takým bude aj Slávnostný koncert k 70. výročiu<br />

SFZ, ktorý sa uskutoční v Koncertnej sieni<br />

Slovenskej filharmónie v piatok 19. februára<br />

o 19.00 h.<br />

Všetkých vás srdečne na túto hudobnú oslavu<br />

pozývame a tešíme sa na váš potlesk.<br />

8


Koncert k 70. výročiu vzniku Slovenského<br />

filharmonického zboru<br />

Piatok 19. 2. <strong>2016</strong> o 19:00, Koncertná sieň SF<br />

Slovenský filharmonický zbor<br />

Jozef Chabroň dirigent<br />

Henryk Mikołaj Górecki – Totus tuus<br />

Olivier Messiaen – O sacrum convivium<br />

Ivan Hrušovský – Cantate Domino<br />

Leoš Janáček – Otče náš<br />

Eugen Suchoň – O horách, op. 8<br />

Peter Cón – Amor vincit omnia<br />

Viliam Gräffinger – Slovenské balady – premiéra<br />

Oto Ferenczy – Verbunk<br />

Zdenko Mikula – Joj mamo<br />

<strong>Lines</strong> | <strong>2016</strong> 9


KULTÚRA<br />

PROGRAM SLOVENSKEJ FILHARMÓNIE<br />

Zmena programu<br />

a interpretov na<br />

všetkých koncertoch<br />

vyhradená!<br />

Vstupenky: online na<br />

www.filharmonia.sk<br />

Pokladnica SF:<br />

Reduta, Nám. Eugena<br />

Suchoňa 1, Bratislava<br />

Otváracie hodiny:<br />

Po: 9.00 – 14.00 h<br />

Ut – Pi: 13.00 – 19.00 h<br />

a hodinu pred koncertom<br />

v mieste jeho<br />

konania<br />

JANUÁR <strong>2016</strong><br />

utorok 12.1. <strong>2016</strong>, 19.00 h<br />

Malá sála SF<br />

Stella Cho violončelo<br />

Jayoung Kim klavír<br />

Ludwig van Beethoven Sonáta pre violončelo<br />

a klavír C dur, op. 102 č. 1<br />

Leoš Janáček Pohádka<br />

Béla Bartók Rapsódia pre violončelo a klavír č.<br />

1 Sz. 86<br />

Fabian Müller klavír<br />

Johannes Brahms 3 intermezzi op. 117<br />

Ludwig van Beethoven Sonáta č. 23 f mol op.<br />

57 Appassionata<br />

Koncert v spolupráci s <strong>In</strong>ternational Holland<br />

Music Sessions<br />

štvrtok, piatok 14.,15., 19.00 h<br />

Koncertná sieň SF<br />

Slovenská filharmónia<br />

Slovenský filharmonický zbor<br />

Leoš Svárovský dirigent<br />

Jozef Chabroň zbormajster<br />

Ashley Wass klavír<br />

Eva Šušková soprán<br />

Eva Garajová alt<br />

Maxim Kutsenko tenor<br />

Martin Gurbaľ bas<br />

Vladimír Bokes Missa posoniensis (premiéra)<br />

Franz Liszt Koncert pre klavír a orchester č. 1 Es<br />

dur, S. 124<br />

Antonín Dvořák Suita A dur, op. 98b<br />

štvrtok, piatok 21., 22., 19.00 h<br />

Koncertná sieň SF<br />

Slovenská filharmónia<br />

Slovenský filharmonický zbor<br />

Fabrizio Ventura dirigent<br />

Jozef Chabroň zbormajster<br />

Ladislav Szathmáry violončelo<br />

Simona Houda Šaturová soprán<br />

Stella Grigorian mezzosoprán<br />

Tomáš Šelc barytón<br />

Henri Dutilleux Tout un monde lointain<br />

Claude Debussy La damoiselle élue<br />

Karol Szymanowski Stabat mater<br />

utorok 26., 19.00 h<br />

Malá sála SF<br />

Solamente naturali<br />

Miloš Valent umelecký vedúci / husle<br />

Fašiangový koncert<br />

Zborník z Lubeníka<br />

štvrtok 28., 19.00 h<br />

Koncertná sieň SF<br />

Slovenský komorný orchester<br />

Ewald Danel umelecký vedúci<br />

Pavol Bogacz ml. husle<br />

Kiril Stoyanov marimba<br />

Ilja Zeljenka Hudba pre Warchala<br />

Johann Sebastian Bach Koncert pre husle<br />

a orchester E dur, BWV 1042<br />

Emmanuel Séjourné Koncert pre marimbu<br />

a sláčikový orchester<br />

Antonín Dvořák Sláčikové kvarteto F dur<br />

Americké, op. 96 (verzia pre orchester)<br />

FEBRUÁR <strong>2016</strong><br />

streda 3., 18.00 h<br />

Koncertná sieň SF<br />

Symfonický orchester Konzervatória<br />

v Bratislave<br />

Juraj Jartim dirigent<br />

štvrtok, piatok 4., 5., 19.00 h<br />

Koncertná sieň SF<br />

Slovenská filharmónia<br />

Petr Altrichter dirigent<br />

Sergej Tolstov barytón<br />

Sergej Rachmaninov Útes, symfonická báseň<br />

Modest Petrovič Musorgskij Piesne a tance<br />

smrti<br />

Johannes Brahms Symfónia č. 4 e mol, op. 98<br />

nedeľa 7., 18.00 h<br />

Kostol sv. Vincenta de Paul, Bratislava-Ružinov<br />

Slovenský komorný orchester<br />

Spevácky zbor Cantus<br />

Ewald Danel um. vedúci<br />

Juraj Jartim zbormajster<br />

Claudio Monteverdi Christe, adoramus te<br />

Georg Friedrich Händel Tochter Zion<br />

Juraj Jartim Gloria a Sanctus z Omše sv.<br />

10


Vincenta de Paul<br />

Antonio Vivaldi Gloria<br />

utorok 9., 19.00 h<br />

Malá sála SF<br />

Jasminka Stancul klavír<br />

Ludwig van Beethoven Sonáta Es dur, op. 31/3<br />

Boris Papandopulo Osem štúdií pre klavír<br />

(výber)<br />

Scherzo fantastico<br />

Aram Chačaturian Toccata<br />

Ludwig van Beethoven Sonáta C dur, op. 53<br />

Valdštejnská<br />

štvrtok, piatok 11., 12., 19.00 h<br />

Koncertná sieň SF<br />

Slovenská filharmónia<br />

Zsolt Nagy dirigent<br />

Jasminka Stancul klavír<br />

Peter Kolman Koncert pre orchester<br />

Franz Schmidt Koncertná skladba pre klavír<br />

a orchester<br />

Felix Mendelssohn Bartholdy Symfónia č. 1 c<br />

mol, op. 11<br />

nedeľa 14., 16.00 h<br />

Koncertná sieň Slovenskej filharmónie<br />

László Fassang organ<br />

Bach a tanec<br />

Christian Benda dirigent<br />

Franz Schubert Der Teufel als Hydraulicus,<br />

predohra, D. 4<br />

Justin Heinrich Knecht Le portrait musical de<br />

la nature<br />

Ludwig van Beethoven Symfónia č. 6 F dur, op.<br />

68 Pastorálna<br />

piatok 19., 19.00 h<br />

Koncertná sieň Slovenskej filharmónie<br />

Slovenský filharmonický zbor<br />

Jozef Chabroň dirigent<br />

Koncert k 70. výročiu vzniku Slovenského<br />

filharmonického zboru<br />

sobota 20., 16.00 h<br />

Koncertná sieň Slovenskej filharmónie<br />

Classical Music Maniacs<br />

Jarolím Emmanuel Ružička um. vedúci / husle<br />

Martin Vanek moderátor<br />

We Are the Champions<br />

program s talentovanými žiakmi ZUŠ<br />

utorok 23., 19.00 h<br />

Malá sála Slovenskej filharmónie<br />

Gustáv Beláček basbarytón<br />

Peter Pažický klavír<br />

Szidi Tobias hovorené slovo<br />

Franz Schubert Zimná cesta (výber)<br />

nedeľa 14., 18.00 h<br />

Malá sála Slovenskej filharmónie<br />

Slovenský komorný orchester<br />

Ewald Danel um. vedúci / husle<br />

Albert Hrubovčák trombón<br />

Jakub Zívalík trombón<br />

Peter Zwiebel viola<br />

Marián Bujňák kontrabas<br />

Carl Ditters von Dittersdorf Sinfonia concertante<br />

pre kontrabas, violu a sláčikový<br />

orchester<br />

Michael Haydn Koncert D dur pre dva trombóny<br />

a sláčikový orchester<br />

Alexander Borodin Sláčikové kvarteto č. 2 D<br />

dur (verzia pre orchester)<br />

štvrtok 18., 19.00 h<br />

Koncertná sieň Slovenskej filharmónie<br />

Slovenská filharmónia<br />

štvrtok, piatok 25., 26., 19.00 h<br />

Koncertná sieň Slovenskej filharmónie<br />

Slovenská filharmónia<br />

Rastislav Štúr dirigent<br />

René Kubelik husle<br />

Carl Maria von Weber Predohra k opere<br />

Oberon<br />

Josef Bohuslav Foerster Koncert pre husle<br />

a orchester<br />

Alexander von Zemlinsky Morská panna,<br />

fantázia pre orchester<br />

Zmena programu<br />

a interpretov na<br />

všetkých koncertoch<br />

vyhradená!<br />

Vstupenky: online na<br />

www.filharmonia.sk<br />

Pokladnica SF:<br />

Reduta, Nám. Eugena<br />

Suchoňa 1, Bratislava<br />

Otváracie hodiny:<br />

Po: 9.00 – 14.00 h<br />

Ut – Pi: 13.00 – 19.00 h<br />

a hodinu pred koncertom<br />

v mieste jeho<br />

konania<br />

<strong>Lines</strong> | <strong>2016</strong> 11


NÁŠ TIP<br />

Text Erik Stríž<br />

SUZUKI VITARA:<br />

V Tatrách výborná,<br />

v meste famózna<br />

Suzuki Vitara je vozidlo, ktoré nemôžete nepoznať,<br />

predbieha ho vlastná povesť. Už to nie je tá off-road<br />

hračka pre veľkých chlapcov, ale mestský crossover<br />

s takmer luxusným vzhľadom. Niečo zo svojich pôvodných<br />

schopností si však Vitara predsa len zachovala.<br />

S<br />

uzuki Vitara bola vždy menšia, jej hmotnosť<br />

a rozmery boli v kontraste s jej jazdnými<br />

vlastnosťami. Už sa to tak očakáva,<br />

že iba silné a veľké SUV je schopné jazdiť náročnejším<br />

terénom a krížiť nápravy priam okázalo.<br />

Vitara síce nápravy veľmi nekrížila a jej kolesá<br />

neboli najväčšie, napriek tomu poskytla príležitosť<br />

pohrať sa aj na ceste-neceste s celkom dobrým<br />

komfortom. Dnes je Vitara iná, chce zaujať<br />

aj mladšie ročníky, chce tvoriť vzhľad ulíc našich<br />

moderných miest. K nim už takmer neodmysliteľne<br />

patria crossovery a kompaktné SUV-čka,<br />

ktoré sú cieľom pozornosti stále viac zákazníkov.<br />

Vitara medzi nimi môže spôsobiť rozruch, o tom<br />

nemáme najmenšie pochybnosti.<br />

12


Crossover Vitara sme mali príležitosť otestovať<br />

vo verzii s takmer plnou výbavou, benzínovým<br />

1,6-litrovým motorom a automatickou prevodovkou.<br />

Súčasťou technickej výbavy bol permanentný<br />

pohon všetkých štyroch kolies 4WD,<br />

zadná kamera, parkovacie senzory, bezpečnostní<br />

asistenti a centrálny dotykový displej s multimediálnym<br />

rozhraním a navigáciou. Vitaru sme<br />

využili na ceste z Bratislavy do Demänovskej<br />

doliny a späť, čo dokopy vyšlo asi na 650 kilometrov.<br />

To je vzdialenosť, na ktorej odhalíte skutočný<br />

charakter vozidla, ktoré ste dostali do rúk<br />

iba deň predtým.<br />

Jazda mestom na novej Vitare je skutočne pohodlná<br />

a príjemná. Jednoduchý interiér neruší<br />

vodiča a ani pasažierov, poskytuje im vyššiu<br />

úroveň komfortu aj vtedy, keď sa často brzdí<br />

a vyrezávajú ostrejšie zákruty. Reakcie motora<br />

sú štandardom vo svete, v ktorom je záujem<br />

o znižovanie spotreby na čo najnižšiu úroveň<br />

– zásadne to však mení po prepnutí na športový<br />

jazdný režim. Stačí stlačiť jediné tlačidlo<br />

na dosah pravej ruky vodiča, aby sa charakter<br />

automobilu celkom zmenil – reakcie motora sú<br />

svižné, 1,6-litrový benzín vie dokonca zatlačiť do<br />

sedadiel. Štandardný jazdný mód nachádza široké<br />

uplatnenie a počas pokojnej jazdy na diaľnici<br />

drží spotrebu občas aj pod šesť litrov.<br />

Nízke Tatry, Demänovská dolina a vôbec celé ich<br />

okolie sú vďačným priestorom pre test automobilov.<br />

Početné kopce, dlhé stúpania a rýchle klesania<br />

prezradia o charaktere vozidla veľmi veľa,<br />

najmä o schopnostiach jeho motora a prevodovky.<br />

V tomto svete Vitara odkrýva skutočnosť,<br />

že nie je off-road, ale väčšie mestské vozidlo. Ani<br />

v kopcoch sa nestratí, ale možno by sme ocenili<br />

viac svižnosti naprieč šiestimi stupňami automatickej<br />

prevodovky. Pre prípad potreby jazdy napríklad<br />

zasneženým alebo veľmi nepravidelným<br />

terénom sú k dispozícii režimy Snow a Lock. Ten<br />

druhý je určený na uvoľnenie vozidla zo snehu,<br />

blata alebo piesku – vynikajúca funkcia!<br />

V prospech novej Vitary hrajú všetky tie detaily,<br />

ktoré z nej robia skvelé rodinné auto. Napríklad,<br />

pomerne veľký batožinový priestor vzadu a od-<br />

Viac na:<br />

www.suzuki.sk<br />

<strong>Lines</strong> | 2015 13


NÁŠ TIP<br />

kladacie priestory v interiéri. Vyšší posed evokuje<br />

dojem vyššej bezpečnosti a nesmierne oceňujeme<br />

ergonomické usporiadanie ovládacích<br />

prvkov. Všetko je zreteľne viditeľné a hmatateľné<br />

aj potme a na dosah ruky vodiča. Snáď jedinú<br />

výčitku by sme nasmerovali na značné využívanie<br />

tvrdých plastov, ktoré občas pôsobili chladne<br />

a nepoddajne. Na druhej strane, interiér je<br />

správne tuhý a pevný, nič nevŕzga a ani nebudí<br />

dojem, že by sa časom niečo začalo kaziť.<br />

Suzuki Vitara sa predáva v niekoľkých úrovniach<br />

výbavy a donedávna jediná kubatúra 1,6 litra sa<br />

práve rozšírila o 1,4-litrový variant s vyšším výkonom<br />

aj krútiacim momentom. Ak sa vám zdá, že<br />

jeden a pol litra je na tento typ vozidla málo, nie<br />

ste sami – praktická skúsenosť s motorom je ale<br />

pozitívna, pretože už po niekoľkých kilometroch<br />

sa naučíte s motorom pracovať a budete vedieť<br />

odhadnúť jeho správanie. Podstatné je, že nad<br />

svojou Vitarou budete mať vždy plnú kontrolu<br />

bez ohľadu na to, či jazdíte mestom, na diaľnici<br />

alebo aj po nespevnenej vozovke.<br />

Cenovka novej Vitary je veľmi dobrá – začína už<br />

pod 15-tisíc eurami. Za výbavu navyše si, pochopiteľne,<br />

priplatíte, ale aj v základe ide o hodnotné<br />

vozidlo, ktoré naplní požiadavky mladších<br />

ľudí so záujmom o aktívny dynamický životný<br />

štýl.<br />

14


CESTOVANIE<br />

Autor Lucia Maskova<br />

Commercial Specialist<br />

10 ikon Aljašky,<br />

ktoré musí zažiť<br />

každý návštevník<br />

2. časť<br />

Ikony reprezentujú prírodnú krásu, hlboko zakorenenú<br />

históriu, prosperujúcu kultúru domorodého obyvateľstva<br />

a ďalšie atrakcie, ktoré nemôžu byť vynechané. Všetko<br />

toto sa nachádza na Aljaške a to všetko môžete zažiť<br />

počas jedného výletu. Tu je desať najpôsobivejších ikon<br />

Aljašky od <strong>In</strong>side Passage cez Fairbanks až po špičku<br />

polostrova Kenai.<br />

16


6<br />

Psie záprahy<br />

Psie záprahy sú aljašským oficiálnym<br />

národným športom. Jeho korene<br />

siahajú 4 000 rokov dozadu, do severných<br />

regiónov Severnej Ameriky a Sibíri. Návštevníci<br />

cestujú z celého sveta, aby boli svedkami známych<br />

aljašských pretekov v psích záprahoch.<br />

Turisti môžu zažiť psie záprahy počas kennel<br />

tours alebo si môžu dokonca zajazdiť na psích záprahoch<br />

po ľadovci.<br />

Kde zažiť psie záprahy<br />

The Iditarod Trail Sled Dog Race je najdlhším pretekom<br />

v psích záprahoch v Severnej Amerike, má<br />

1100 míľ (1770 km) a trasa ide od Anchorage až do<br />

Nome. Začína slávnostným štartom v Anchorage<br />

v prvú sobotu v marci. Na každoročných oslavách<br />

Fur Rendezvous v Anchorage vo februári vystupujú<br />

aj najlepšie svetové šprintérske pretekárske<br />

tímy. Ďalšie hlavné preteky na dlhú vzdialenosť<br />

sú the Yukon Quest <strong>In</strong>ternational Sled Dog<br />

Race, ktoré začínajú vo Fairbanks a končia vo<br />

Whitehorse v kanadskom Yukone (vzdialenosť<br />

1 000 míľ, 1609 km). Mnoho kontrolných miest<br />

počas pretekov je dostupných po ceste, čo dáva<br />

divákom množstvo príležitostí na sledovanie pretekov.<br />

Vo Fairbanks sa takisto konajú majstrovské<br />

the Open North American a Limited North<br />

American šampionáty. Tie sa uskutočňujú v marci<br />

a zúčastňujú sa ich tí najlepší pretekári z celého<br />

sveta. Počas leta sú úžasným spôsobom ako zažiť<br />

záprahy kennel túry. Tie sú dostupné v mnohých<br />

aljašských komunitách, najmä v juhocentrálnej<br />

Aljaške a vo vnútrozemí (Southcentral a <strong>In</strong>terior<br />

Alaska), kde sú psie záprahy spôsobom života. Ak<br />

chcete zažiť vzrušenie zo záprahov na vlastnej<br />

koži, pozrite si jednu z možnosti túry, ktorá obsahuje<br />

let helikoptérou na ľadovec, kde by ste si<br />

užili jazdu po ľadovom povrchu.<br />

Historické banícke<br />

7 mestá<br />

Len v jednom roku, 1897-1898, vycestovalo<br />

viac ako 60 000 dobrodruhov na sever<br />

k zlatým poliam v Klondike. Táto vlna viedla<br />

k novému záujmu na Aljaške a k následným vlnám<br />

v komunitách po celom štáte. Dnes, Juneau,<br />

Nome, the Mat-Su Valley, Girdwood, Fairbanks<br />

a mnoho ďalších komunít, ponúkajú návštevníkom<br />

možnosť poznať ich zlatokopeckú minulosť.<br />

Kde nájsť zlato<br />

The Chilkoot Trail, nachádzajúce sa mimo<br />

Skagway, je 33 míľ (53 km) dlhý chodník, na ktorom<br />

návštevníci pocítia históriu na vlastnej koži.<br />

Staré krompáče, kolesá vagónov, lopaty a mnoho<br />

ďalších vecí môžu vidieť pozdĺž tejto historickej<br />

cesty. Návštevníci Juneau môžu okúsiť minulosť<br />

zlatokopov mnohými spôsobmi, napríklad túrou<br />

do Alaska-Gastineau Mill and Gold Mine alebo<br />

prechádzkou cez to, čo bolo kedysi najväčšími<br />

zlatými baňami v Amerike, the Treadwell Mine<br />

na Douglasovom ostrove. Aby ste sa dozvedeli<br />

čo najviac, zastavte sa v Douglas Public Library<br />

priamo oproti Gastineau Channel z centra mesta<br />

Juneau na Douglasovom ostrove a zadarmo si zoberte<br />

podrobnú mapu, ktorá vás bude sprevádzať<br />

cez husto zalesnené chodníky a ktorá ukazuje to,<br />

<strong>Lines</strong> | <strong>2016</strong> 17


CESTOVANIE<br />

Ruská história<br />

8 a kultúra<br />

Hoci bola Aljaška kúpená od Ruska<br />

v roku 1867, ruský vplyv je viditeľný dodnes v komunitách<br />

Sitka, Kodiak a Unalaska, rovnako ako<br />

na polostrove Kenai, kde cibuľovito klenuté ruské<br />

pravoslávne kostoly stále vizuálne pripomínajú<br />

predchádzajúcich vlastníkov Aljašky.<br />

čo ostalo z toho, čo kedysi bývalo najproduktívnejšou<br />

zlatou baňou na svete. Vo Fairbanks stále<br />

existuje niekoľko aktívnych baní a taktiež staré<br />

bane, ktoré sú určené iba na prehliadky. Banské<br />

pamiatky zahŕňajú the Chena Pump House, Ester<br />

Camp, Chatanika Camp, Gold Dredge No. 8 a the<br />

Davidson Ditch. The University of Alaska Museum<br />

of the North taktiež vystavuje exponáty.<br />

Kde to zažiť<br />

Unalaska je domovom pre najstarší, ešte stojaci<br />

kostol na Aljaške, postavený Rusmi a datuje sa<br />

do roku 1825. Bol postavený rusko-americkou<br />

kožušinovou spoločnosťou a dnes je federálne<br />

uznaný za národnú historickú pamiatku. Kostol<br />

bol takmer zničený počas druhej svetovej vojny,<br />

keď Japonci zaútočili na Unalasku. Prvým<br />

miestom na Aljaške, kde sa Rusi usídlili, bol ostrov<br />

Kodiak. Pešia túra mestom môže zahŕňať návštevu<br />

múzea Baranov, kostol Holy Resurrection<br />

Russian Orthodox Church a múzeum the Saint<br />

<strong>In</strong>nocent Veniaminov Research <strong>In</strong>stitue Museum.<br />

Návštevníci pocítia ruský vplyv aj pri návšteve<br />

mesta Sitka, kde sa nachádza starý ruský cintorín,<br />

luteránsky cintorín, na ktorom je pochovaná<br />

ruská princezná Maksoutoff a ruská ortodoxná<br />

katedrála Saint Michael. Návštevníci tiež môžu<br />

vidieť dom ruského biskupa, ktorý je súčasťou<br />

Národného historického parku, rovnako ako<br />

mnoho ďalších historických domov, ktoré odzrkadľujú<br />

ruský vplyv.<br />

18


9<br />

Polárna žiara<br />

Viac ako 250 000 ľudí navštevuje<br />

Aljašku každú zimu medzi októbrom<br />

a aprílom a väčšina z nich dúfa, že zazrie<br />

polárnu žiaru (tiež známu ako Aurora borealis).<br />

Kde ju zazrieť<br />

Mesto Fairbanks ponúka jedno z najlepších miest<br />

na svete, odkiaľ vidieť polárnu žiaru. Jeho poloha<br />

a tendencia mať jasnú nočnú oblohu z neho robí<br />

neprekonateľné miesto pre pozorovanie svetelných<br />

tancov. Hotely vo Fairbanks tiež ponúkajú<br />

telefonickú službu, kedy vás zamestnanci jemne<br />

zobudia, aby vám oznámili, že je možné vidieť<br />

polárnu žiaru. The Univesity of Alaska Fairbanks<br />

má on-line predpoveď, ktorá pomáha veľmi presne<br />

zistiť najlepší čas na pozorovanie polárnej<br />

žiary, ktorá sa môže pohybovať od zelenkastého<br />

hmlistého mraku až do aktívnej, tancujúcej zelenej,<br />

červenej a fialovej. Návštevníci môžu pozorovať<br />

polárnu žiaru z vyhrievaných „aurorium“<br />

chát, počas nočných výletov za psími pretekmi,<br />

na saniach ťahaných koňmi, letecky za polárnym<br />

kruhom – alebo jednoducho pozorovať polárnu<br />

žiaru z cesty. Ideálne podmienky pre sledovanie<br />

ponúka aj región ďalekého severu Aljašky.<br />

Bettles, ktorý sa nachádza 180 vzdušných míľ severozápadne<br />

od Fairbanks, ponúka ubytovanie<br />

postavené špeciálne pre pozorovanie polárnej<br />

žiary, ktoré je tu najlepšie v polovici augusta a polovici<br />

apríla. Nome, Coldfoot a Barrow sú ďalšie<br />

miesta na ďalekom severe, ktoré ponúkajú výborne<br />

možnosti sledovania tejto udalosti.<br />

10<br />

Veľkolepé hory<br />

Aljaška je domovom pre 17 z 20<br />

najvyšších vrcholov v krajine, vrátane<br />

legendárneho Mount McKinkley, čo je najvyšší<br />

vrchol v Severnej Amerike. Turistických<br />

možností je tu veľa a mnoho výborných turistických<br />

sprievodcov ponúka inštrukcie ako sa<br />

dostať k miestu kde začína turistický chodník<br />

a obsahujú tiež ich opis v každej komunite alebo<br />

regióne. Turisti by stále mali niekomu povedať<br />

o svojej ceste, kam idú a kedy plánujú byť<br />

späť. Tiež by si mali zbaliť dostatok vody a jedla,<br />

v prípade že sa cesta predĺži kvôli počasiu<br />

alebo zraneniu. Tu je niekoľko odporúčaní pre<br />

zážitok z pustatiny:<br />

Kde ísť na výlet:<br />

The Brooks Rage, ktoré sa nachádza za polárnym<br />

kruhom, je Aljašské najsevernejšie pohorie<br />

a taktiež je jedným z najizolovanejších<br />

pohorí. Pre dosiahnutie tohto dramatického<br />

vrcholu by mal byť neskúsený turista sprevádzaný<br />

skúseným sprievodcom. Návštevníci sa<br />

môžu pozrieť na chaty v pustatine, ktoré sú<br />

roztrúsené po celom Brooks Range kvôli jedinečnému<br />

zážitku z turizmu. The Chugach<br />

Mountains sú dostupné z mesta Anchorage<br />

a aj z mesta Valdez. Ponúkajú možnosť rekreácie<br />

na všetkých úrovniach, od jednodňového<br />

turistického výletu do 3 550 foot (1082 metrov)<br />

vysokého Flattop Mountain až po objavovanie<br />

ľadovca Valdez. Turisti tiež môžu skúsiť North<br />

Face of Mount Alyeska v Aljašskom najpopulárnejšom<br />

lyžiarskom stredisku, kde štvordiamantová<br />

reštaurácia, Seven Glaciers, čaká na to, aby<br />

uspokojila náročnejšie chute. Komunity v the<br />

<strong>In</strong>side Passage sú rajom pre turistov a to vďaka<br />

faktu, že sú obklopené najväčším národným<br />

lesom, the Tongass. Týčiace sa smreky, ľadovce,<br />

rieky, vodopády a strmé fjordy, sa starajú o malebný,<br />

ale náročný turistický terén. Vo väčšine<br />

miest sú úžasné chodníky, všetkých dĺžok a náročností<br />

a sú jednoducho dostupné. Za zváženie<br />

stojí chodník the Mount Roberts v Juneau,<br />

ktorý môže byť skombinovaný s jednosmerným<br />

výletom na Mount Roberts Tramway,<br />

čím si môžete užiť fantastickú scenériu a zažiť<br />

tak krásny deň. Pre dlhšie dobrodružstvo sa<br />

oplatí vydať na chodník Chilkoot Trail, ktorým<br />

kedysi chodili zlatokopovia aby sa dostali od<br />

pobrežia v Skagway (Aljaška) až na zlaté polia<br />

v Kanadskej Klondike.<br />

<strong>Lines</strong> | <strong>2016</strong> 19


NÁŠ TIP<br />

Noci sa predĺžili, vonku je zima a počasie je čím ďalej, tým<br />

horšie – skoro sa zdá, že najlepšou voľbou by bol zimný<br />

spánok. Lenže, keď je človek stále zatvorený doma pred<br />

chladom a snežením, je až príliš ľahké sa počas zimných<br />

mesiacov uzavrieť do izolácie a prepadnúť zlým pocitom.<br />

Poradíme vám, ako prekonať „zimné blues“ a ako môžete<br />

ostať v kontakte s ostatnými, zachovať si motiváciu<br />

a energiu, aby ste zo zimných mesiacov vyťažili čo najviac.<br />

NEPODĽAHNITE<br />

ZIMNÉMU BLUES<br />

Sprievodca tým, ako prekonať<br />

chladné zimné večery<br />

Logitech HD Pro C920: Webová<br />

kamera rozhodne nie je prežitok.<br />

Kamera je síce integrovaná v každom<br />

notebooku alebo mobile, ale<br />

nie vždy ponúka dobrú kvalitu.<br />

Táto kamera je ale jedným z TOP<br />

riešení. Obrazová a zvuková<br />

kvalita sú vysoko nadštandardné,<br />

takže budete mať pri videohovore<br />

pocit, akoby ste boli s priateľmi<br />

v jednej a tej iste miestnosti.<br />

Záver roku je plný zhonu, ktorý vrcholí vianočnými<br />

sviatkami. Často sa stáva, že do nového roku<br />

vstupujeme unavení a s pocitom úplného vyšťavenia.<br />

Keď sa k tomu pridajú ponuré a chladné<br />

dni, niet sa čomu diviť, že zo všetkého najviac<br />

by sme si priali zaspať zimným spánkom. Môže<br />

to síce znieť ako ľahký variant veľmi lákavo, ale<br />

pre našu duševnú a telesnú pohodu by to bolo<br />

to najhoršie, čo môžeme urobiť. Mrazivé zimné<br />

mesiace by sme mali prijať a nebrániť sa im – ba<br />

naopak, môžeme toto obdobie využiť k utriedeniu<br />

osobných i profesných životov tak, aby sme<br />

nasledujúcim rokom prechádzali hladko, naplňovali<br />

svoje ciele, cítili sa plní energie a menej sa<br />

stresovali. A pomocnú ruku nám môže podať aj<br />

moderná technika.<br />

20


Logitech AnyAngle (alebo Logi Blok Protective Case): Obmedzovať sa<br />

nemusíte ani pri používaní tabletu. Obal so stojančekom AnyAngle nielenže<br />

dokonale ochráni váš iPad, ale umožní vám nastaviť aj optimálny<br />

uhol pre jeho použitie. Či už ste sa dali na jogu, čítate knihu, alebo napr.<br />

popri varení sledujete nejaké video, AnyAngle dokáže nájsť ideálny uhol<br />

pre tablet práve pre vás.<br />

D-Link AC3200 Ultra Wi-Fi router (DIR-890L): Spočítajte si, koľko máte doma<br />

zariadení s pripojením na sieť. Prekvapilo vás to číslo? Priemerná domácnosť<br />

dnes má viac ako 20 zariadení, ktoré pristupujú na internet prostredníctvom<br />

počítačovej siete a všetky musí obslúžiť obvykle jediný router. Toto nové UFO<br />

ale zvládne oveľa viac, než bežné malé wifiny. Dokáže pokryť oveľa lepšie celý<br />

dom a navyše, disponuje rýchlosťou prenosu až 3,2 Gb/s pri použití špeciálne<br />

navrhnutých Wi-Fi vysielačov. Jeho bezdrôtový výkon prekonáva potreby<br />

dnešných náročných hráčov, takže obslúžiť celú rodinu je pre neho naozaj<br />

hračkou.<br />

Počítače, notebooky, tablety a smartfóny dnes<br />

používame ako vstupné brány do digitálneho<br />

sveta preplneného informáciami. Vieme cez ne<br />

získať vedomosti prakticky o čomkoľvek – nech<br />

už hľadáme podklady pre ďalšie vzdelávanie,<br />

recept na dobré jedlo k večeri, zaujímavé videá<br />

na YouTube, hudbu na párty, novinky o rodine<br />

a priateľoch na Facebooku, alebo si jednoducho<br />

vyberáme, aké veci si kúpime. Existuje nepreberné<br />

množstvo doplnkov, ktoré nám pomáhajú<br />

ešte viac splynúť s digitálnym svetom a lepšie<br />

využiť ponúkaný potenciál moderných technológií.<br />

Mali by ste pritom myslieť aj na pohodlie.<br />

Neprerušujte spojenie<br />

s okolitým svetom<br />

Počas zimných mesiacov, keď je človek zatvorený<br />

doma pred nepriazňou zimy, je až príliš<br />

ľahké sa uzavrieť do izolácie. Ale neschovávajte<br />

sa! Zostávajte v kontakte s okolitým svetom<br />

napríklad aj prostredníctvom možností, ktoré<br />

ponúkajú sociálne siete ako napríklad Twitter<br />

a Facebook. Dnešné digitálne zariadenia zlučujú<br />

prednosti vyspelých technológií s možnosťami<br />

sociálnych sietí. Chatujte s priateľmi pomocou<br />

videohovorov cez Skype a naplánujte si, že sa<br />

čoskoro uvidíte – hneď ako budete mať v diári<br />

pred sebou plány, budete sa cítiť oveľa lepšie.<br />

<strong>Lines</strong> | 2015 21


NÁŠ TIP<br />

Logitech G410 Atlas Spectrum TKL Mechanical Gaming Keyboard: Zdá<br />

sa, že hráči nepotrebujú milión programovateľných tlačidiel. Dokonca<br />

im stačí aj menej, ako ponúkajú tradičné klávesnice. Ak odstránite z<br />

úspešnej G910 numerický blok a použijete kvalitné, až o 25 % rýchlejšie<br />

mechanické spínače Romer-G, vznikne z toho tzv. „tenkeyless“ klávesnica<br />

G410. Tých zhruba 100 klávesov hráčovi predsa na jednu ruku bohato<br />

stačí. Veď v tej druhej má predsa myš, ktorá má teraz (vďaka menšej<br />

kompaktnejšej klávesnici) na stole viac priestoru pre dôležité manévre.<br />

Až sa divíme, prečo sa toto neobjavilo už oveľa skôr?<br />

Logitech G633/G933 Artemis Spectrum Gaming<br />

Headset: Zvuk je to, čo nás dokáže najrýchlejšie<br />

vtiahnuť do deja. Ak si doma nemôžete (napr. kvôli<br />

susedom) dopriať kvalitné priestorové ozvučenie<br />

domáceho kina, skúste to pomocou priestorového<br />

headsetu pre háročných. Dve novinky Logitech<br />

prichádzajú s úplne novými zvukovými meničmi,<br />

ktoré práve čakajú na patent. Ponúkajú neuveriteľne<br />

kvalitné ozvučenie pre všetky aplikácie,<br />

vrátane hudobnej reprodukcie pomaly na úrovni<br />

audiofil zariadení. Aktuálne asi tá najlepšia kvalita<br />

v tomto segmente.<br />

Logitech G29/G920 Driving Force: Naučte sa<br />

jazdiť na počítači! Nové volanty Logitech G29 (pre<br />

PlayStation) a G920 (pre Xbox One a PC) prinášajú<br />

realistický zážitok pri hraní pretekárskych hier.<br />

Majú tri pedále ako v reálnom aute, vôľu až 900°<br />

a sú vyrobené z kvalitných, vysoko odolných<br />

materiálov. Ako voliteľné príslušenstvo sa k nim<br />

dá dokúpiť aj klasická 6-rýchlostná páka s H-radením<br />

a spiatočkou. A môžete si doma natrénovať<br />

jazdy pred autoškolou.<br />

22


Adaptér D-Link PowerLine: Chceli by ste mať perfektne<br />

zosieťovanú domácnosť, no bránia vám stavebné<br />

úpravy alebo sa vám nechce ťahať cez celý<br />

dom káble? Aj na toto už existuje riešenie, napr. v<br />

podobe adaptérov PowerLine. Tie dokážu vytvoriť<br />

počítačovú sieť s využitím elektrických káblov<br />

v stenách. Jednoducho si nájdete voľnú elektrickú<br />

zásuvku, použijete takýto adaptér v jednej a<br />

druhej miestnosti a máte dokonalé prekáblované<br />

spojenie za pár sekúnd aj bez vŕtania a naťahovania<br />

kilometrov dátových káblov.<br />

UE BOOM 2: Hudbu do každého počasia<br />

vám prinášajú nové reproduktory<br />

Ultimate Ears. Tieto bluetooth repráčiky<br />

nie sú väčšie než športová fľaša<br />

na vodu, ale napriek tomu v sebe<br />

ukrývajú prekvapivo bohatý zvuk.<br />

A nielen to! Sú postavené tak, aby<br />

zniesli aj to najhoršie zaobchádzanie.<br />

Môžete ich hodiť do vody, môžu vám<br />

spadnúť na zem, alebo ich môžete postaviť<br />

do mokrého snehu a vždy vám<br />

prinesú ten najlepší zvuk. Pri úplnom<br />

nabití dokážu hrať až 15 hodín a keď<br />

sa stretnú dva, dajú sa spárovať až na<br />

vzdialenosť 30 metrov. Môžete si tak<br />

urobiť kedykoľvek a kdekoľvek vlastnú<br />

párty s priateľmi. Na Slovensku<br />

ich zakúpite exkluzívne v Alza.sk.<br />

Kľúčové je dobré spojenie<br />

Router je základom každej siete pre spoľahlivý<br />

prístup na internet, no zároveň môže fungovať<br />

aj ako bezpečnostná brána pre vaše deti.<br />

Pomocou cloudu a mobilnej aplikácie si ho viete<br />

jednoducho nastaviť a konfigurovať ho aj na<br />

diaľku, takže si môžete napr. z práce skontrolovať,<br />

či sa vaše deti práve doma namiesto učenia<br />

nezabávajú na sieti, alebo im môžete na diaľku<br />

obmedziť prístup na nevhodné stránky.<br />

Zabite nudu!<br />

Počítače alebo herné konzoly sú na to priam<br />

ideálne. Pri hre plynie čas akosi rýchlejšie, a tak<br />

neostáva priestor na nudu. Na základe rozsiahlych<br />

vedeckých výskumov je to preukázateľne<br />

prospešné, samozrejme, hranie v rozumnej miere<br />

(nie to nezdravé nonstop vysedávanie pred<br />

displejom, ale tak 1, max. 2 hodinky denne).<br />

Pomáha to zlepšovať reflexy, motorické schopnosti<br />

a dokonca pri určitých tituloch aj osviežuje<br />

myseľ, napr. keď musíte v hre riešiť rôzne logické<br />

hádanky.<br />

XBOX ONE + Kinect: Hranie na konzolách môže byť aj zdraviu prospešné.<br />

Dnes sa už dá hrať nielen v kresle, ale aj celým telom, takže nech už<br />

máte PlayStation, Nintendo alebo Xbox, pre každú platformu existujú aj<br />

tzv. pohybové hry. Postavíte sa pred televízor a namiesto herných ovládačov<br />

používate celé svoje telo. Zábava a šport v teple domova.<br />

<strong>Lines</strong> | 2015 23


CESTOVANIE<br />

Letiská sú miesta, kde väčšina z nás stratí pri cestovaní<br />

veľa času. Vo väčšine prípadov aj zbytočne. Stačí sa<br />

pripraviť a letiskom doslova presvišťať. Aspoň obrazne. Tu<br />

je zopár tipov, ako sa vyhnúť zdržiavaniu.<br />

Ako nestrácať<br />

čas na letisku?<br />

Toto sú rady, ako preletieť<br />

celým letiskom<br />

Myslite už pri balení<br />

Už doma môžete spraviť niekoľko zásadných krokov,<br />

ktoré všetko urýchlia. Ak sa dá, zbaľte sa do<br />

príručnej batožiny. Potom nebudete musieť tú<br />

svoju čakať a hľadať. Ak už sa inak nedá a potrebujete<br />

väčší kufor, cestujte s farebným alebo inak<br />

odlišným, ktorý ľahko nájdete. Prípadne viete<br />

čierny ozdobiť stužkou alebo niečím žiarivým.<br />

Doma si ešte pred odletom spravte online check-<br />

-in a ušetríte nielen čas, ale v niektorých prípadoch<br />

aj peniaze.<br />

Doma si taktiež stiahnite všetky potrebné dokumenty.<br />

Nemôžete sa totiž spoliehať, že v danom<br />

momente vám bude fungovať internet, alebo že<br />

letiskový internet bude fungovať ako má. Taktiež<br />

si vytlačte letenku, alebo si ju stiahnite do mobilu.<br />

Zabaľte si rozdvojku. Tá sa vám hodí v momente,<br />

keď zistíte, že terminál nemá dostatok zásuviek<br />

a vás čaká naozaj dlhé čakanie.<br />

Pri balení si nezabudnite zobrať zopár základných<br />

vecí aj so sebou do príručnej batožiny. Spodná<br />

bielizeň, kozmetika, teplé oblečenie, to všetko<br />

sa vám zíde, keď sa vaša batožina na letisku stratí<br />

a vy zostanete v najlepšom prípade niekoľko hodín<br />

bez nej.<br />

Ak idete prihlásiť svoju batožinu, vyberte si rad<br />

pri tých, ktoré obsluhujú vyššie triedy. Tie bývajú<br />

často prázdne, a tak sa možno personál v rámci<br />

urýchlenia vybavovania nad vami zmiluje a nenechá<br />

vás vystáť celý rad.<br />

Ešte pred bezpečnostnou kontrolou si pripravte<br />

všetky vaše veci. Vyberte elektroniku, tekutiny,<br />

dajte si dolu opasok a všetko, čo by mohlo pípať.<br />

Vopred si prečítajte všetky pravidlá toho, čo si<br />

smiete a nesmiete vziať na palubu.<br />

Vyberte si rad na ľavo. Podľa odborníkov má väčšinová<br />

populácia pravákov tendenciu stáť v radoch<br />

napravo.<br />

Bývate často smädní? Vezmite si so sebou prázdnu<br />

fľašu s vodou a prípadne si ju naplňte za bezpečnostnou<br />

kontrolou.<br />

PRAKTICKÉ RADY<br />

Kúpa letenky<br />

Najčastejším spôsobom kúpy letenky je dnes nákup<br />

cez internet prostredníctvom stránky leteckého<br />

dopravcu. Kúpu je však možné uskutočniť<br />

aj cez cestovnú kanceláriu, agentúru, predajcov<br />

24


leteniek alebo priamo na letisku. Kúpou letenky<br />

vstupuje cestujúci do zmluvného vzťahu s dopravcom,<br />

ktorého prvoradou úlohou je preprava<br />

osôb a batožiny. V prepravných podmienkach,<br />

ktorých súčasťou je obvykle aj cenník doplnkových<br />

služieb a úkonov, sú obsiahnuté všetky<br />

základné informácie týkajúce sa prepravy. Vždy<br />

dbajte na ich dôkladné preštudovanie ešte pred<br />

samotnou kúpou letenky, pretože sa líšia v závislosti<br />

od dopravcu, dokonca v niektorých prípadoch<br />

až výrazne.<br />

Obvykle platí, že čím skôr si letenku objednáte,<br />

respektíve zakúpite, tým je lacnejšia. Akákoľvek<br />

dodatočná zmena či storno letenky bývajú predovšetkým<br />

u nízkonákladových dopravcov spoplatnené<br />

prísnejšie ako u tradičných leteckých<br />

spoločností. Preto si vopred dôkladne premyslite,<br />

čo všetko chcete zahrnúť do kúpy letenky (batožinu,<br />

cestovné poistenie, športové pomôcky,<br />

domáceho miláčika...). Podrobné informácie nájdete<br />

vždy v prepravných podmienkach a v cenníkoch<br />

dopravcu.<br />

Ak dopravca ponúka registráciu na odlet výlučne<br />

prostredníctvom internetu (tzv. web check-in),<br />

nezabudnite sa na svoj let zaregistrovať a vytlačiť<br />

si palubnú vstupenku. Ak tak neurobíte v stanovenom<br />

čase, na letisku môžete ostať nepríjemne<br />

prekvapení.<br />

Niektoré letecké spoločnosti akceptujú aj mobilné<br />

palubné vstupenky.<br />

Pred odletom<br />

Pokiaľ cestujúceho neinformuje letecký dopravca,<br />

cestovná kancelária či agentúra inak, je<br />

cestujúci povinný dostaviť sa na letisko a prihlásiť<br />

sa k odletu (tzv. check-in) v zmysle pôvodne stanoveného<br />

času, teda ideálne 2 hodiny, najneskôr<br />

však 40 minút, pred plánovaným odletom (pozor!<br />

minimálny čas je stanovený leteckým dopravcom<br />

v prepravných podmienkach a môže sa líšiť, napr.<br />

spoločnosť flydubai uzatvára check-in 60 minút<br />

pred odletom). V prípade, že vás letecká spoločnosť<br />

alebo cestovná kancelária vopred telefonicky<br />

alebo prostredníctvom delegáta upovedomia<br />

o novom čase odletu, nie ste povinní dostaviť sa<br />

na letisko v pôvodnom, ale v novo stanovenom<br />

čase.<br />

Na letisku<br />

Pri prechode detekčnou kontrolou postupujte<br />

nasledovne:<br />

- umiestnite vašu príručnú batožinu na posuvný<br />

pás,<br />

<strong>Lines</strong> | <strong>2016</strong> 25


CESTOVANIE<br />

<strong>In</strong>toxikácia<br />

Cestujúci by sa mal na letisku vždy správať slušne<br />

a musí sa riadiť pokynmi pracovníkov vybavenia<br />

letu a detekčnej kontroly, ako aj ostatných zúčastnených<br />

zložiek vybavovacieho procesu, nakoľko<br />

prejavy agresivity u cestujúceho sa považujú za<br />

potenciálne ohrozenie letu a cestujúci môže byť<br />

následne vylúčený z prepravy. Cestujúci, ktorý<br />

prejavuje známky požitia návykovej látky či už pri<br />

samotnom vybavovacom procese alebo neskôr<br />

pri nástupe do lietadla, je vzhľadom na gradujúci<br />

účinok alkoholu a ostatných omamných látok počas<br />

letu taktiež považovaný za rizikového z hľadiska<br />

bezpečnosti a môže byť bez dokazovania<br />

prítomnosti návykových látok v krvi vylúčený<br />

z prepravy. Najbežnejšími sú intoxikácia alkoholom<br />

a následne tzv. ľahkými drogami.<br />

- vyložte všetky prepravované tekutiny, pasty,<br />

gély, detskú stravu,<br />

- ak prepravujete osobný počítač alebo väčšiu<br />

elektroniku, vyberte ju z ochrannej tašky<br />

a vložte samostatne do určenej prepravky,<br />

- vyzlečte si vrchné vrstvy odevu ako kabát, bundu,<br />

sako a pod.,<br />

- odložte si opasok a hodinky, z vreciek vyberte<br />

všetky predmety ako vreckovky, peňaženky,<br />

doklady, kľúče, mince, mobilný telefón...,<br />

- po vyzvaní prejdite prechodovým detektorom<br />

kovov, sledujte ďalšie pokyny pracovníka detekčnej<br />

kontroly.<br />

Od 1. septembra 2015 platia na všetkých letiskách<br />

v EÚ nové pravidlá bezpečnostnej kontroly<br />

a detekcie výbušnín. Niektorým cestujúcim budú<br />

v rámci bezpečnostnej kontroly odobraté stery<br />

z príručnej batožiny, vrátane jej obsahu, z oblečenia,<br />

z opasku, z rúk či z predmetov, ktoré majú<br />

pri sebe. Tie budú následne podrobené ďalšej<br />

kontrole. Odobratie vzoriek nemá žiaden vplyv<br />

na zdravie pasažierov.<br />

Obavy z lietania<br />

Podľa štatistík je letecká doprava najbezpečnejším<br />

spôsobom prepravy. Mnohých i napriek<br />

tomu trápi fóbia z lietania, tzv. aviofóbia. Ak patríte<br />

do tejto skupiny, máme pre vás zopár rád, ako<br />

strachu predchádzať.<br />

Medzi všeobecné zásady prevencie patrí predovšetkým<br />

pozitívne myslieť. Dostatočný odpočinok,<br />

kvalitný spánok či vynechanie kávy z ranného<br />

jedálnička sú ďalšie z riešení, ako sa pripraviť<br />

na príjemný zážitok z letu. Ak už sedíte v lietadle,<br />

jednoducho zatvorte oči a predstavte si niečo<br />

veľmi príjemné, ako napríklad rozkvitnutú lúku,<br />

spev vtákov, a k tomu si pustite vašu obľúbenú<br />

hudbu. V prípade hyperventilácie je dôležité „odkysličiť<br />

krv“, a to napríklad dýchaním do papierového<br />

vrecúška.<br />

Všetky dôležité systémy v lietadle sú zálohované<br />

niekoľkokrát. Piloti a palubný personál sú špeciálne<br />

trénovaní na všetky typy mimoriadnych<br />

situácií. Dbajú tak nielen o pohodlie, ale najmä<br />

o bezpečnosť pasažierov na palube.<br />

Zdroj:<br />

www.dromedar.sk<br />

www.bts.aero<br />

V čakacej zóne si na monitoroch riadne pozrite,<br />

ktorý odletový východ (gate) je priradený k vašej<br />

destinácii a dopravcovi, keďže neskorý príchod<br />

k východu je dôvodom na vylúčenie z prepravy<br />

(v zmysle podmienok dopravcu) bez nároku na<br />

kompenzáciu.<br />

Cestovanie lietadlom sa pomocou týchto zásad<br />

môže stať nielen neopakovateľným zážitkom, ale<br />

aj príjemnou spomienkou na komfort služieb dopravcu,<br />

spojený s prekrásnymi výhľadmi z vtáčej<br />

perspektívy.<br />

26


Aký zmysel má vyšetrovanie<br />

vraždy na pokraji apokalypsy?<br />

Mladý detektív Hank Palace si kladie túto otázku odvtedy, čo astronómovia<br />

spozorovali asteroid 2011GV1. Ľuďom nezostala nijaká<br />

šanca, nijaká nádej. Len šesť krátkych mesiacov ostáva do jeho<br />

zrážky so Zemou.<br />

Ekonomika USA sa rúca, úroda hnije na poliach. Kostoly či synagógy<br />

sú plné, ale rovnako aj bary a na uliciach napriek novým krízovým<br />

zákonom vládne chaos. Ľudia na celom svete odchádzajú z práce,<br />

nie však Hank Palace, neskúsený, ale poctivý detektív v mestečku<br />

Concord v New Hampshire. Vyšetruje smrť obesením v meste, ktoré<br />

každý týždeň zažíva najmenej desiatku samovrážd, no táto sa<br />

mu zdá podozrivá. Palace je vlastne jediný policajt, ktorému<br />

záleží na odhalení vraha. Akú hodnotu má ľudský život?<br />

V ponuke kníhkupectva


NÁŠ TIP<br />

Lavína je masa snehu, ktorá sa náhle zosunie dolu<br />

svahom. Človeka dokáže usmrtiť hneď niekoľkými<br />

spôsobmi – mechanicky doslova polámať alebo rozmliaždiť,<br />

udusiť a dokonca aj utopiť. Záleží od typu a veľkosti.<br />

Ako prežiť<br />

snehovú lavínu<br />

Prvou dôležitou zásadou pred tým, než sa vyberiete<br />

na túru či dokonca na dovolenku do hôr, je<br />

zistiť stupeň lavínového nebezpečenstva v danej<br />

lokalite spolu s predpoveďou počasia a tendenciou<br />

vývinu lavínovej situácie.<br />

4. stupeň – veľké LN – možnosti túr sú silne obmedzené.<br />

Pohyb možný len na vyznačených trasách,<br />

nie nad 30°<br />

5. stupeň – veľmi veľké LN – vykonávanie túr je<br />

prísne zakázané<br />

Zdroj:<br />

www.dromedar.sk<br />

Potrebné informácie o situácii v slovenských horách<br />

nájdete na stránkach HZS www.hzs.sk alebo<br />

www.laviny.sk, tiež môžete zatelefonovať do<br />

strediska lavínovej prevencie HZS v Jasnej.<br />

Dobré je aj kontaktovať miestne stredisko Horskej<br />

záchrannej služby, kde sú spravidla pracovníci pochádzajúci<br />

z okolia, ktorí poznajú miestny terén<br />

a vedia odhadnúť, či ten-ktorý stupeň lavínového<br />

nebezpečenstva je ešte prijateľný na túru do lokality,<br />

kam chcete ísť, alebo už nie. Ak už máme<br />

fixný dátum dovolenky, a stupeň lavínového nebezpečenstva<br />

je vysoký, neodporúčame riadiť sa<br />

zásadou, "Keď už som si za to zaplatil (keď už som<br />

tu), tak na tú túru idem, hádam sa nestane nič".<br />

Medzinárodná lavínová stupnica má<br />

5 stupňov<br />

1. stupeň – malé lavínové nebezpečenstvo<br />

(LN) – všeobecne dobré podmienky<br />

2. stupeň – mierne LN – pri zohľadnení nebezpečných<br />

extrémnych svahov priaznivé podmienky<br />

na túry<br />

3. stupeň – zvýšené LN – túry vyžadujú veľkú<br />

opatrnosť a znalosť lavínovej problematiky<br />

Na túru by ste nikdy nemali ísť sami – čím viac<br />

ľudí v skupine, tým je menšia pravdepodobnosť,<br />

že zasype všetkých. Jedinou nádejou v prípade<br />

uviaznutia v lavíne je pomoc od kamarátov, horská<br />

služba by aj v prípade okamžitej informácie<br />

nebola schopná byť na mieste včas, nakoľko<br />

pravdepodobnosť prežitia v lavíne po 15-tich minútach<br />

prudko klesá.<br />

Skupina by mala mať vopred nacvičenú techniku<br />

a taktiku hľadania zasypaných. V prípade tretieho<br />

alebo štvrtého stupňa lavínového nebezpečenstva<br />

je nutné starostlivo naplánovať túru tak, aby<br />

trasa neobsahovala výstupy žľabmi alebo traverzy<br />

strmých svahov. Pre tento účel odporúčame<br />

podrobnú turistickú mapu v mierke 1:25 000 s vyznačenými<br />

lavinóznymi svahmi.<br />

Veľmi dôležitým preventívnym opatrením je<br />

nahlásiť trasu a približný časový harmonogram<br />

v mieste ubytovania alebo horskej službe. Okrem<br />

toho je ešte dobré tieto informácie dať známym,<br />

ktorí na túru s nami nejdú. Prípadná záchranná<br />

akcia sa tak môže začať skôr, čím sa zvýši pravdepodobnosť<br />

jej šťastného konca.<br />

28


Pád lavíny<br />

V prvom rade je nutné upozorniť, že lavíne je<br />

takmer nemožné ujsť, ak sa rozhodla padať práve<br />

našim smerom. Problém je najmä v tom, že keď<br />

lavínu zbadáme, je už neskoro na útek. Krátko<br />

predtým však dostaneme varovanie vo forme hrmotu.<br />

Vtedy je vhodné rozopnúť si bedrový popruh<br />

na batohu a pokúsiť sa o únik k najbližšiemu<br />

skalnému rebru, preč zo žľabu alebo jeho ústia.<br />

Ak je už evidentné, že nás lavína zachytí, treba batoh<br />

úplne odhodiť a snažiť sa zostať na povrchu<br />

pohybujúcej sa lavíny a takpovediac, v nej plávať.<br />

Ak je to možné, snažíme sa pohybovať kolmo na<br />

dráhu lavíny.<br />

Čo so sebou na túru<br />

Okrem bežnej turistickej výbavy je vhodné mať<br />

v batohu aj lavínový vyhľadávač, sondu a lopatku.<br />

Vyhľadávač funguje na princípe rádiových vĺn<br />

a pomôže vás v snehu lokalizovať. Je potrebné si<br />

ho na vysielanie signálu zapnúť už pri odchode<br />

na túru. Ten, kto vás vysielačom hľadá, potom<br />

prepne na prijímanie signálov.<br />

Technika a taktika vyhľadávania nie je jednoduchá<br />

a vyžaduje určitý cvik. Ideálne je, ak si skupina<br />

deň pred zamýšľanou túrou nacvičí vyhľadávanie,<br />

aby v prípade potreby bolo už zohrané.<br />

Lavínová sonda je dlhý tenký skladací prút s hrotom<br />

na konci. Slúži na presnú lokalizáciu zasypaného.<br />

Lavínová lopatka zas slúži na odhrabávanie<br />

snehu. Je dobré mať v batohu aj GPS prijímač –<br />

v prípade potreby privolania pomoci vie presná<br />

súradnica výrazne urýchliť príchod záchranárov.<br />

V lavíne<br />

Pokúste sa dostať na okraj lavíny, kde je menšia<br />

rýchlosť a intenzita alebo na bezpečné miesto.<br />

Ak nemôžete z lavíny uniknúť, okamžite sa zbavte<br />

lyží, palíc, batoha a snažte sa udržať na povrchu<br />

lavíny.<br />

Plávajte, odrážajte sa nohami, zachytávajte sa<br />

o vyčnievajúce predmety.<br />

Pokrčte kolená ku hrudníku, dajte ruky pred tvár<br />

a zatvorte ústa.<br />

Čím hlbšie budete zasypaný, tým menšiu máte<br />

nádej na prežitie.<br />

<strong>Lines</strong> | <strong>2016</strong> 29


NÁŠ TIP<br />

Zdroj:<br />

www.akoprezit.sk<br />

Keď budete cítiť, že lavína sa zastavuje, pokrčenými<br />

rukami pred tvárou sa snažte vytvoriť si vzduchovú<br />

bublinu a po jej zastavení zväčšite rukami<br />

voľný priestor pred tvárou.<br />

Zachovajte pokoj, musíte veriť, že vás nájdu.<br />

Šetrite sily aj vzduch. Až 75 % úmrtí v lavíne je<br />

zapríčinených zadusením, 10 % podchladením,<br />

10 % mechanickými zraneniami a iba 5 % sú iné<br />

príčiny. Kričte až vtedy, keď budete počuť záchranárov<br />

priamo nad sebou.<br />

Mimo lavíny<br />

Tí, ktorí mali šťastie a lavína ich nezachytila, nesmú<br />

stratiť duchaprítomnosť. Ak sa držia týchto<br />

zásad, dajú šancu zasypaným na prežitie:<br />

- krikom varujte ohrozeného,<br />

- dávajte pozor či nehrozí ďalšie nebezpečenstvo,<br />

- z bezpečného miesta všetci pozorne sledujte<br />

postihnutého, smer pohybu lavíny a po zastavení<br />

lavíny označte strhnutia a zasypania lavínou,<br />

- po zastavení lavíny zistite, koľko ľudí je<br />

zasypaných.<br />

Fázy prežitia<br />

Čas je pri zasypaní lavínou veľmi dôležitý.<br />

1. Fáza – trvá 15 minút. V tejto fáze je obvykle dostatok<br />

vzduchu a veľká šanca na prežitie.<br />

2. Fáza – dusenie – trvá cca do 45 minút, zasypanému<br />

dochádza vzduchová rezerva. Prežije, len<br />

ak má dostatok vzduchu.<br />

3. Fáza – podchladenie – po 90 minútach krivka<br />

prežitia opäť začne klesať. Ak aj postihnutý má<br />

dostatok vzduchu, dochádza k narušeniu tepelného<br />

mikroprostredia a dochádza k ďalšiemu<br />

podchladeniu. Žiaľ, niekedy aj zasypaný má dostatok<br />

vzduchu, aj ho rýchlo nájdu, avšak utrpí<br />

pri páde v lavíne mechanické zranenia, ktorým<br />

podľahne. Obvykle sú to ťažké zlomeniny a úrazy<br />

hlavy.<br />

Napriek tomu, že lavíny sú skutočne nebezpečné,<br />

sú ľudia, ktorí prežili. Podľa ich vlastných slov<br />

sa druhýkrát narodili. A aké sú ich pocity z tohto<br />

zážitku? Horolezec Vojtěch Motl sa s lavínou stretol<br />

v Alpách, kde ho strhla so sebou. Podľa jeho<br />

slov nemal šancu urobiť nič na svoju záchranu,<br />

rýchlosť lavíny bola závratná. Pamätá si akurát, že<br />

robil v snehu kotrmelce, raz bol na chrbte, raz na<br />

bruchu, občas videl svetlo, potom tmu. Pri páde<br />

si odrel tvár a zlomil ruku a zrejme upadol do bezvedomia,<br />

pretože keď sa prebral, lavína stála a on<br />

ležal na jej povrchu. Môže hovoriť o obrovskom<br />

šťastí, že ho lavína vyhodila na povrch. Podľa jeho<br />

slov mal pocit, že padal celú večnosť. V skutočnosti<br />

to trvalo cca pol minúty.<br />

Takže i keď existujú teoretické postupy, ako sa<br />

chovať v lavíne, pravdou ostáva, že je to súčet<br />

mnohých neznámych, či prežijeme, alebo nie.<br />

Ideálne je nedostať sa nikdy do takejto situácie.<br />

Napriek tomu sú zimné športy veľmi populárne<br />

a bola by škoda ich nevyužiť.<br />

30


ZAŽITE TO<br />

S NaMI


NÁŠ TIP<br />

Jet lag alebo pásmová choroba je často nepríjemným<br />

spoločníkom cestovateľov. I keď sa dá na to rokmi čiastočne<br />

zvyknúť, stále je ťažké prekonať prvé hodiny po vystúpení<br />

z lietadla a etablovať sa na dané podmienky. Ešte horšie<br />

sa to zvláda v prípade, ak cestujete do nejakej exotickej<br />

krajiny, kde vo váš neprospech hrajú aj dramaticky odlišné<br />

klimatické podmienky. Skúsení cestovatelia sa však<br />

rozhodli odhaliť niekoľko rád, ktoré im pomáhajú prekonať<br />

tento problém a vychutnať si tak novú destináciu čo<br />

najskôr po prílete do nej.<br />

NEPRÍJEMNÝ<br />

JET LAG –<br />

Ako najlepšie zniesť pásmovú<br />

chorobu a užiť si aj prvé dni?<br />

Zdroj:<br />

www.dromedar.sk<br />

www.mirror.co.uk<br />

www.yahoo.com<br />

www.ricksteves.com<br />

Nechoďte hneď do postele<br />

Pokiaľ ste prileteli počas dňa, nechoďte si hneď<br />

ľahnúť. Prípadne si iba krátko zdriemnite, no<br />

potom fungujte radšej ďalej. Je to ako keby ste<br />

prehýrili jednu noc a potom sa nemohli vyspať.<br />

Keď radšej zájdete skôr do postele, ale už v normálnom<br />

čase, dospíte tento rozdiel a budete sa<br />

cítiť podstatne lepšie, ako keby ste sa dostali do<br />

vášho pôvodného časového rozdelenia.<br />

Prelaďte sa už doma<br />

Ďalšou z alternatív je, aby ste sa pokúsili postupne<br />

presunúť si hodinky už doma. Snažte sa čo<br />

najviac priblížiť hodinám v dovolenkovej destinácii<br />

a pripraviť tak telo na nový časový rozvrh.<br />

Budete sa tak cítiť viac oddýchnutí a zbavíte sa aj<br />

nepríjemnej pásmovej choroby.<br />

Nepite alkohol<br />

I keď to niektorým pomáha prekonať strach z lietania<br />

alebo dlhé lety, v súvislosti s jet lagom iba<br />

zhoršujete situáciu. Prekonávať časový rozdiel<br />

a ešte k tomu sa spamätávať aj z opice istotne<br />

nie je žiadna výhra. Vyhnite sa preto alkoholu,<br />

doprajte si maximálne pohárik, ktorý vám pomôže<br />

zaspať a potom už pite iba dostatok tekutín,<br />

tie sú taktiež veľmi dôležité, pretože pomáhajú<br />

udržať telo vo výbornej kondícii.<br />

Obmedzte kávu<br />

Hlavne 12 hodín pred odletom úplne obmedzte<br />

pitie kofeínových nápojov. Tie vás síce udržia<br />

na chvíľu sviežich, no v skutočnosti vám narušia<br />

biorytmus. A i keď sa bude cítiť telo unavené<br />

a bude potrebovať po náročnom lete trochu oddychu<br />

a prispôsobenia sa novým podmienkam,<br />

namiesto toho pôjde opäť na doraz. S časovým<br />

posunom sa vysporiadava o to ťažšie a jet lag<br />

vás bude sprevádzať aj dva dni.<br />

Neseďte po celý čas<br />

Veľkým problémom pri prekonávaní pásmovej<br />

choroby je i fakt, že vaše svaly úplne stuhnú.<br />

V lietadle sa nesedí veľmi pohodlne a pokiaľ<br />

zostanete v tejto polohe po celý čas, bude to<br />

pre vás únavnejšie. Snažte sa preto pravidelne<br />

32


prechádzať v uličke, ponaťahujte<br />

sa a trošku si pocvičte<br />

nohami, aby ste sa dostali do<br />

lepšej kondície. Po prílete sa nebudete<br />

cítiť tak polámane a nové<br />

prostredie zvládnete podstatne<br />

jednoduchšie.<br />

Berte to ako čas na<br />

relax<br />

Snažte sa počas letu nestresovať<br />

a nájsť si podnety, ktoré vás<br />

zaujmú. Najhoršie je niekoľko<br />

hodín iba nehybne sedieť a odpočítavať<br />

každú minútu. Nájdite si<br />

takto konečne čas na to, aby ste si<br />

pozreli nejaký film na tablete, prečítali<br />

knihu, vypočuli hudbu, pospali si a venovali<br />

sa tomu, na čo nemáte kvôli práci čas.<br />

Dlhé lety berte ako odmenu, čo vás automaticky<br />

dobre naladí a zmena časového pásma nebude<br />

pre vás takým problémom.<br />

Nezostávajte v hoteli<br />

Po prílete sa snažte niekam ísť. Pokiaľ je ešte<br />

deň, naplánujte si nejaké aktivity. Keď zostanete<br />

zavretí v izbe a budete akože odpočívať, nedostanete<br />

sa z toho tak ľahko. Radšej si vyjdite<br />

von, niekde sa poprechádzajte a dostatočne si<br />

zaujmite myseľ. Pomôže vám to správne si naladiť<br />

myšlienky a taktiež sa do večera správne<br />

unavíte a zaspíte skôr, ako keby ste so sebou iba<br />

nezmyselne bojovali v posteli a počítali dookola<br />

ovečky.<br />

Neužívajte lieky na spanie<br />

Musíte sa jednoducho sami unaviť. I keď je večer<br />

a vaše telo ešte nie je nastavené na spánok,<br />

zájdite si zabehať alebo do posilňovne. Hodinka<br />

aktívneho pohybu vás dostatočne unaví a tak<br />

urobíte pre svoje telo viac, ako keby ste ho iba<br />

umelo unavili a otupili liekmi.<br />

Ľahšia strava<br />

Dôležitým bodom príprav je aj správne sa stravovať.<br />

Snažte sa už 24 hodín pred odletom jesť<br />

ľahšie stráviteľné jedlá. Organizmus sa nevyčerpá<br />

ich spracovaním a môže sa lepšie venovať<br />

prispôsobeniu vonkajším zmenám. S týmto pravidlom<br />

pokračujte ďalej aj jeden deň po prílete.<br />

Keď sa už budete cítiť dobre, môžete prejsť na<br />

vaše tradičné stravovacie zvyky.<br />

Šetrite sily ešte pred odletom<br />

Dni pred dovolenkou sú často veľmi hektické.<br />

Ak sa však chcete vyhnúť dlhému jet lagu, musíte<br />

na to pripraviť aj svoj organizmus. A teda sa<br />

snažte ísť oddýchnutí, aby telo dokázalo všetkému<br />

tomu náporu dobre odolať. Čím budete totiž<br />

vyčerpanejší, tým budete túto zmenu zvládať<br />

horšie a prispôsobovanie vám bude trvať o to<br />

dlhšie. Nie je pravdou, že vďaka tomu si v lietadle<br />

aspoň lepšie pospíte. Budete skôr nervózni<br />

a od toľkého vyčerpania si nebudete vedieť<br />

zdriemnuť ani na chvíľku.<br />

<strong>Lines</strong> | <strong>2016</strong> 33


NÁŠ TIP<br />

Určite ako konzument čaju s medom v reštauráciách poznáte<br />

ten pocit. Otvárate si med, aby ste si osladili čaj<br />

a kompletne sa zašpiníte. Ani netušíte, kam všade sa lepkavá<br />

pamiatka na čaj dostane. Práve táto nepríjemná skúsenosť<br />

inšpirovala Pavla HOREMUŽA a jeho kolegov na<br />

pracovnej ceste v Turecku, kde med „zlom a stlač“ po prvýkrát<br />

uvideli. Elegantný, hygienický obal, ktorý jednoducho<br />

v strede zlomíte, ho zaujal natoľko, že ho priniesli na slovenský<br />

a český trh. Zoznámte sa s medom – „zlom a stlač“<br />

bližšie.<br />

MED<br />

„ZLOM A STLAČ“<br />

Viac informácií<br />

nájdete tu<br />

Ako vznikla myšlienka – dovážať<br />

med do „krajiny medu“, akou je<br />

Slovensko?<br />

Naša spoločnosť je prvá, ktorá tento druh produktu<br />

na slovenský trh prináša. Je výnimočný<br />

nielen svojím inovatívnym balením, ale i svojím<br />

obsahom. Slovensko je síce krajina medu, ale na<br />

našom trhu žiaden podobný produkt nenájdete.<br />

Vyzdvihol by som hlavné výhody, ktorými sú jednak<br />

špeciálne balenie, z ktorého vytečie všetok<br />

med a neostáva v balení, na rukách či na obruse,<br />

všetok skončí presne tam, kde<br />

má, čo určite ocení každý konzument.<br />

Ďalšou veľkou výhodou<br />

je jedinečnosť borovicového<br />

medu, nekryštalizuje, a preto<br />

má v porovnaní s kvetovými<br />

druhmi medu dlhšiu životnosť,<br />

čo je výhodou pre gastro zariadenia<br />

pri jeho uskladnení<br />

a pre celkovú<br />

hospodárnosť.<br />

Na pracovnej<br />

ceste v Turecku<br />

mi v rámci pracovného<br />

stretnutia naservírovali kávu a k nej som<br />

dostal cukor aj med. Medom sa tam sladí dokonca<br />

aj káva, nielen čaj. Natoľko ma zaujal, že<br />

som okamžite začal pátrať po výrobcovi. Potom<br />

už bol proces jednoduchý. Stretli sme sa, dohodli<br />

výhradné zastúpenie pre Slovenskú a Českú republiku.<br />

Až tam som sa dozvedel, že Turecko je<br />

hlavným zdrojom borovicového medu na svete,<br />

viac než 95 % výroby borovicového medu je práve<br />

v Turecku.<br />

O kvalite tohto medu svedčí aj skutočnosť, že<br />

spoločnosť Balparmak, ktorá je výrobcom tohto<br />

medu, je v TOP 5 výrobcov medu na svete.<br />

Komu je produkt primárne určený?<br />

Je to ideálny produkt pre gastrosegment, kancelárie,<br />

ale i do domácností na rýchle osladenie<br />

obľúbených nápojov. Med je balený v patentom<br />

chránenom obale. Vyzerá podobne ako malá<br />

bankomatová karta, ktorú v strede zlomíte a stlačíte<br />

a med hygienicky vytečie priamo tam, kde ho<br />

chcete mať. Manipulácia s produktom je absolútne<br />

pohodlná, čistá a komfortná. Navyše pôsobí<br />

veľmi elegantne a porcia medu je dostatočne<br />

veľká, aby uspokojila aj náročného konzumenta.<br />

34


Osobne si myslím, že určite každý návštevník kaviarne<br />

či reštaurácie ocení ten komfort, ak mu ku<br />

káve či čaju ponúkne čašník na výber z dvoch alternatív<br />

– med kvetový alebo med lesný, podobne<br />

ako to poznáme s cukrom – bielym a hnedým.<br />

Čím je borovicový med výnimočný?<br />

V našich končinách je tak trochu<br />

netradičný...<br />

Nemusím vysvetľovať, že dovoz každého potravinového<br />

produktu podlieha prísnym legislatívnym<br />

normám. Aby sme si boli istí, že skutočne<br />

berieme kvalitu, dali sme med otestovať.<br />

Obsahuje kvalitné látky a málo vody. Borovicový<br />

med má vysoký obsah antioxidantov, taktiež<br />

je bohatý na proteíny a aminokyseliny. Vďaka<br />

týmto vlastnostiam je vhodný aj na apiterapiu<br />

(tzn. liečbu včelími produktmi), má vysokú hodnotu<br />

PH, čím zabraňuje množeniu baktérií, ktoré<br />

spôsobujú infekcie. Jeho chuť je odlišná od<br />

medu, na ktorý sme zvyknutí<br />

na Slovensku, pretože kvetový<br />

med bežne používaný v gastro<br />

zariadeniach obsahuje vysoký<br />

podiel cukru. V spojení s čajom,<br />

mliekom, prípadne inými nápojmi<br />

vytvára borovicový med<br />

skutočnú príchuť medu, nielen<br />

osladeného nápoja cukrom.<br />

Kde si záujemcovia<br />

môžu váš produkt<br />

zadovážiť?<br />

Ku každému klientovi pristupujeme<br />

individuálne, preto<br />

v prípade záujmu nás môžu<br />

záujemcovia kontaktovať prostredníctvom<br />

našej webstránky<br />

www.prirodnymed.sk alebo<br />

www.balparmak.eu.<br />

<strong>Lines</strong> | 2015<br />

35


NÁŠ TIP<br />

BMW radu 2 bol veľkým prekvapením. Keď ho automobilka<br />

prvýkrát predstavila odbornej verejnosti, nikto nevedel,<br />

ako sa má na novinku pozerať. Je to bavorák, ale rodinný<br />

a s predným pohonom? Dnes vieme, že tieto dva svety idú<br />

dokopy a tvoria jeden krásny celok, o ktorom nás po dlhej<br />

trase z Bratislavy do slovinského Portorožu ani nenapadne<br />

pochybovať.<br />

BMW 220d x<strong>Drive</strong> Active Tourer<br />

RADOSŤ Z JAZDY<br />

AJ V MPV<br />

Text Erik Stríž<br />

Foto BMW<br />

550 kilometrov tam a 550 kilometrov naspäť. Toľko<br />

a ešte zopár navyše sme odjazdili s BMW, ktoré<br />

vzbudilo snáď najväčšiu kontroverziu v portfóliu<br />

tejto automobilky, sídliacej v Mníchove, za posledné<br />

roky. Zaujímavé je, že aj napriek prevedeniu<br />

MPV, teda vozidla rodinného charakteru, je<br />

2 Active Tourer stále to BMW, s ktorým máme tú<br />

známu radosť z jazdy. Je nevyhnutné podotknúť,<br />

že spomínaný pohon prednej nápravy je štandardom,<br />

ale my sme mali príležitosť otestovať<br />

verziu x<strong>Drive</strong>, teda ľudovo 4×4. Zaujímavosťou<br />

je, že samotný systém x<strong>Drive</strong> pridal na vozidle 61<br />

kilogramov.<br />

BMW 2 Active Tourer je stále ten bavorák, od ktorého<br />

očakávame vysokú kvalitu interiéru a jedinečný,<br />

celkom špecifický zážitok z jazdy. Je to tvar<br />

volantu, rozmiestnenie ovládacích prvkov, kvalitné<br />

čalúnenie a celkové spracovanie sedadiel, čo sa<br />

najviac podieľa na tvorbe dojmu z kokpitu. Ten je<br />

síce výraznejšie orientovaný na vodiča, čomu nasvedčuje<br />

predovšetkým jemné natočenie stredovej<br />

konzoly, no každý jeden pasažier sa bude vo<br />

vozidle cítiť dobre.<br />

Je až prekvapivé, ako kultivovane a variabilne dokáže<br />

naftový motor pracovať. Doba, na ktorú sa<br />

odvolávajú neprajníci naftových motorov, je už<br />

dávno za nami a dnes sa stretávame s vyspelými<br />

agregátmi s takmer jedinečnými vlastnosťami.<br />

Veď aj BMW M už dnes hojne využíva práve diesel.<br />

Výkon 220d je 140 kW, teda 190 konských síl a najväčší<br />

krútiaci moment 400 Nm dosahuje pri 1750<br />

otáčkach za minútu.<br />

Rad 2 Active Tourer dokáže jazdiť v troch režimoch,<br />

ktoré poznáme aj z veľkých SUV modelov<br />

výrobcu. Eco Pro, Comfort a Sport sú také odlišné,<br />

že celkom menia charakter vozidla. V režime<br />

Sport získavame skúsenosť so silou dvojlitrového<br />

motora, ktorý nemá žiadny problém zatlačiť všetkých<br />

pasažierov do sedadla. Pracuje vo vyšších<br />

36


BMW 220d x<strong>Drive</strong><br />

Motor: nafta, 1995 cm 3 , 4 valce<br />

Výkon: 140 kW / 190 koní<br />

Krútiaci moment:<br />

400 Nm pri 1750 ot./m.<br />

Kombinovaná spotreba:<br />

4,6 l/100 km<br />

Zrýchlenie 0-100km/h: 6,9 s<br />

Emisie CO 2<br />

: 122 g/km<br />

Doplnková výbava: vyhrievanie<br />

volantu, športová automatická<br />

prevodovka, variabilné športové<br />

riadenie, alarm s ovládaním,<br />

zadná kamera, panoramatické<br />

strešné okno, HiFi reprosústava<br />

Harman/Kardon, BMW<br />

Live, BMW Apps, mobilná<br />

kompatibilita a ďalšie<br />

Cena testovaného modelu:<br />

54 693,00 EUR<br />

<strong>Lines</strong> | 2015 37


NÁŠ TIP<br />

Tu nájdete viac<br />

informácií.<br />

otáčkach a radikálne stúpa jeho spotreba paliva,<br />

ale v porovnaní s módmi Comfort alebo dokonca<br />

Eco Pro je výrazne svižnejší. Comfort je štandard,<br />

ktorý sme využívali pravdepodobne najčastejšie,<br />

režim Eco Pro sme zasa ocenili na diaľnici. Vtedy<br />

spotreba motora klesala ku krásne malým číslam,<br />

ktoré sú pri režime Sport prakticky nedosiahnuteľné.<br />

Priemerná spotreba vozidla pri efektívnej práci<br />

s motorom je iba 4,6 l/100 km.<br />

Na BMW radu 2 sme však najviac ocenili všetky<br />

tie praktické riešenia batožinového priestoru. Je<br />

skvelé, že kufrové dvere sú automatizované a na<br />

ich otvorenie alebo zatvorenie stačí stlačiť tlačidlo.<br />

Batožinový priestor je variabilný vďaka sklápacím<br />

zadným sedadlám, zásuvnej lište, menším odkladacím<br />

boxom pod podlahou, nastaviteľným úchytom,<br />

koľajniciam a sieťkam. Všetko je veľmi praktické<br />

a ľahko nastaviteľné. Pre rodinu na cestách je<br />

BMW 2 Active Tourer splneným snom.<br />

BMW 220d x<strong>Drive</strong> nie je najlacnejšie MPV. Keby<br />

sme sa rozhodovali iba na základe ceny, bavorák<br />

by v našom rebríčku kandidátov klesol veľmi hlboko.<br />

Toto vozidlo si však zákazníci vyberajú pre jeho<br />

vysokú bezpečnosť, praktickosť a samotný fakt, že<br />

sa pod jeho výrobu podpísalo BMW. To je samo<br />

o sebe garantom kvality a toho, čo sme už niekoľkokrát<br />

spomenuli – nefalšovanej radosti z jazdy.<br />

Aj tatino v stredných rokoch si prostredníctvom 2<br />

Active Tourer môže dopriať to, po čom túžil už ako<br />

chlapec a pritom kompromis ho nebude vôbec<br />

ťažiť na duši. Takú silu má BMW 2 Active Tourer.<br />

38


NA LETISKO<br />

CELKOM BLÍZKO<br />

Bratislava – Viedeň<br />

denne<br />

Príručná batožina<br />

na palube<br />

Cezhraničné<br />

Wi-Fi<br />

Občerstvenie<br />

zdarma<br />

Pripravíme vás na lietadlo<br />

NOVÉ LUXUSNÉ AUTOBUSY<br />

DO KONCA ROKA 2015<br />

Skúsení vodiči v kvalitných pohodlných autobusoch majú pre<br />

vás prekvapenie. Osvieži vás voda z našich hôr alebo chutné<br />

občerstvenie. Cezhraničné Wi-Fi vás bezpečne spojí s internetom.<br />

Denná tlač vás udrží v obraze. Časopisy vám spríjemnia cestu.<br />

Navyše, ak zmeškáte náš spoj, Poctivý lístok vám platí<br />

na všetky nasledujúce spoje tejto linky počas celého dňa.<br />

Prajeme vám šťastnú cestu.<br />

www.slovaklines.sk<br />

Vitajte na našich linkách


NÁŠ TIP<br />

Hry, to nie je uzatvorený svet tínedžerov, ale niečo, čo je<br />

k dispozícii každému ako forma oddychu a domácej zábavy.<br />

Nie je sa čomu čudovať, keď sa aj pán v stredných rokoch<br />

rozhodne kúpiť kvalitný notebook a k nemu niekoľko<br />

moderných hier. V takýchto prípadoch príde vhod, keď sa<br />

v širokej ponuke predajcov nachádzajú také počítače, ktoré<br />

o sebe už na prvý pohľad dávajú vedieť, na čo sú určené. Je<br />

to prípad značky Predator od Aceru.<br />

Acer Predator 15:<br />

Viac ako notebook<br />

je hernou konzolou<br />

s Windowsom<br />

Acer s jeho Predatormi nie je žiadny nováčik,<br />

skôr naopak. Každý odborník túto značku pozná<br />

a dôveruje jej a nedávna produktová ofenzíva<br />

výrobcu iba utvrdzuje v tom, že jeho potenciál<br />

neklesá ani v čase rastúceho výkonu zariadení<br />

strednej kategórie.<br />

Je to v prvom rade špičkový výkon, veľká pamäť<br />

a ikonický dizajn, čo robí značku Predator ideálnou<br />

voľbou pre hráčov. Notebooky tejto série<br />

sa predávajú s 15- a 17-palcovými monitormi<br />

a v niekoľkých konfiguráciách, aby medzi nimi<br />

každý našiel to svoje.<br />

V najvyššej konfigurácii<br />

Predator 15 G9-591-72BC sú<br />

k dispozícii procesory <strong>In</strong>tel<br />

Core i7 s taktom 2,6 GHz, 32 GB<br />

operačnej pamäte DDR4 SDRAM,<br />

ktorú je možné rozšíriť až na 64 GB,<br />

pevný disk SATA s kapacitou 1 TB doplnený<br />

o SSD disk 512 GB a 15,6-palcový<br />

Full HD monitor s technológiami<br />

IPS a ComfyView. Pre najnáročnejších je<br />

k dispozícii aj model so 4K displejom.<br />

Dizajn inšpirovaný<br />

medzigalaktickými loďami<br />

Notebooky série Predator sú ikonické a nápadné<br />

pre využívanie kontrastných čierno-červených<br />

prechodov a pre zdanlivo nepravidelné tvary.<br />

V skutočnosti sú kryty týchto notebookov perfektne<br />

symetrické, polygónmi sa iba nechávajú<br />

inšpirovať. Podľa slov výrobcu sú to medzigalaktické<br />

vesmírne lode v počítačových hrách, čo<br />

slúžilo ako vzor pre dizajnérov. Zaujímavosťou<br />

je výrazné červené podsvietenie smerových<br />

tlačidiel na klávesnici ProZone a tlačidiel WSAD,<br />

ktorými sa zvyčajne ovládajú postavy v hrách.<br />

Numerická klávesnica je v porovnaní s tou alfanumerickou<br />

podsvietená modrým svetlom, čím<br />

vhodne dopĺňa už aj tak členitý a priam agresívny<br />

vzhľad notebooku.<br />

Pri prvej osobnej skúsenosti s notebookom<br />

Predator 15 možno budete prekvapení z jeho<br />

väčšej hrúbky a možno aj hmotnosti, ale je potrebné<br />

uvedomiť si, že toto nie je zariadenie<br />

z radu Aspire V. Je to stroj, ktorý zvládne všetky<br />

potreby, ktoré kedy budú grafici a hráči mať.<br />

40


Zaujímavosťou je, že aj napriek mierne väčšej<br />

hrúbke a zdanlivo silnejšiemu chladeniu sú notebooky<br />

počas prevádzky celkom tiché. V kontraste<br />

s drsným vzhľadom sú použité materiály<br />

krytov príjemné na dotyk, tlačidlá na klávesnici<br />

majú ideálny zdvih aj odozvu na stlačenie a vaše<br />

sympatie si jednoznačne získa zvuková kulisa,<br />

ktorú notebook vytvára.<br />

Acer Predator 15 nie je hocijaký notebook. Je to<br />

imidžová herná konzola s operačným systémom<br />

Windows 10, na ktorej môžete celkom pohodlne<br />

a bez obáv z nedostatku výkonu aj pracovať s videom<br />

a 3D modelovaním.<br />

Počas hrania hier majú hráči zvyčajne zapojené<br />

slúchadlá, aby vedeli, z ktorej strany zvuk<br />

prichádza. Avšak so vstavanými reproduktormi<br />

v Predator 15 získajú tiež možnosť ponoriť sa do<br />

hry a dokonca aj získať informáciu o tom, z ktorého<br />

smeru zvuk prichádza - štyri reproduktory<br />

SoundPound skvele simulujú 3D zvuk a vďaka<br />

širokému spektru reprodukovaných frekvencií<br />

bude aj hranie bez slúchadiel veľkým potešením.<br />

Uvedeným štyrom reproduktorom asistuje<br />

až dvojica vstavaných subwooferov.<br />

Notebooky série Predator sú zaujímavé ešte<br />

mnohými ďalšími funkciami a technológiami.<br />

Napríklad superrýchly disk SSD dokáže preniesť<br />

10 GB film len za štyri sekundy, USB port typu<br />

C je odpoveďou na najnovšie trendy vo svete,<br />

ventilátori DustDefender umožňujú aj spätný<br />

chod pre čistenie útrob počítača a aplikácia<br />

CoolBoost umožňuje vlastnú úpravu rýchlosti<br />

otáčania ventilátora.<br />

Acer Predator 15<br />

Displej: 15,6 palcov, Full HD<br />

alebo 4K, IPS LCD ComfyView<br />

Procesor: <strong>In</strong>tel Core i7 2,26 GHz<br />

Operačná pamäť: 32 GB DDR4<br />

SDRAM (max. 64 GB)<br />

Pevný disk: 1 TB SATA + 512 GB<br />

SSD<br />

Operačný systém: MS Windows<br />

10 Home<br />

<strong>Lines</strong> | 2015 41


CESTOVANIE<br />

Text Petr Nejedlý<br />

Foto Anita Balejíková<br />

Anita Balejíková je na Jamajke ako doma už od roku<br />

2002. Je autorkou štyroch cestopisných kníh o Jamajke<br />

a Jamajčania o nej tvrdia, že má čiernu (jamajskú) dušu<br />

a že už patrí medzi nich. Anita je zároveň turistickým<br />

sprievodcom na Jamajke a ponúka itinerár zájazdu, ktorý<br />

prekvapí svojou originalitou. V rozhovore pre www.<br />

cestomila.cz rozpráva, že reggae prevalcoval agresívny<br />

dancehall, že miluje nebezpečný Kingston a že si<br />

Jamajčanov nakloníte zábavnou „easygoing“ povahou.<br />

Anita Balejíková:<br />

Akí budete vy k Jamajke,<br />

taká bude Jamajka k vám<br />

Když vyslovím Jamajka, jaká tři slova<br />

Vás napadnou jako první, a proč?<br />

Jedinečná, drahá, nebezpečná. Presne v tomto<br />

poradí. Pretože Jamajka presne takáto je!<br />

Když vyrazím na Jamajku<br />

neorganizovaně, bez cestovní kanceláře,<br />

jaká jsou největší úskalí? Vystoupím<br />

z letadla na letišti v Kingstonu, a co mě<br />

čeká?<br />

V prvom rade, turisti obvykle prilietavajú charterovými<br />

linkami na opačnú stranu ostrova, do<br />

Mobay. Tam sa hneď zložia v parádnych hoteloch,<br />

alebo ich taxík odvezie do Negrilu, najobľúbenejšieho<br />

dovolenkového letoviska Jamajky. Tým pádom<br />

im v podstate žiadne úskalia nehrozia. Ale ja<br />

tvrdím, že ani v Kingstone, hoci má takú pekelnú<br />

povesť, ktorá spoľahlivo odstrašuje od jeho návštevy<br />

všetkých turistov. Ak idete na ostrov prvýkrát<br />

a sám, je celkom možné, že dovolenku poriadne<br />

preplatíte, lebo nepoznáte miestne ceny<br />

tovarov a služieb a Jamajčania vás radi ošklbú ako<br />

sa len dá. A toto „úskalie“ vám hrozí kdekoľvek na<br />

ostrove.<br />

Stephen Foehr ve své „romantické“<br />

knize Probuzení na Jamajce píše:<br />

„Pokud nepodniknete cestu do<br />

vnitrozemí Jamajky, pochopení<br />

Marleyho a jeho hudby vám zůstane<br />

vzdáleno“. Ta kniha není nejnovější,<br />

jak je to v současnosti?<br />

Práve premýšľam, aké „prebudenie“ čaká tento<br />

karibský ostrov za 10 – 15 rokov… Keď som sem<br />

zavítala po prvýkrát v roku 2000, všetko bolo iné<br />

– na každej párty, v každom taxíku a na každej<br />

ulici hralo veselé reggae a plážové rezorty boli<br />

plné turistov. Dnes reggae počuť už len v bare<br />

Rick's Café, pretože všade inde ho nahradil agresívny<br />

dancehall s vulgárnymi textami. A turisti?<br />

Ulice a pláže v Negrile, Montegu Bay a Ocho Rios,<br />

ktoré kedysi boli pulzujúcou tepnou plnou špacírujúcich<br />

sa cudzincov, dnes vďaka stúpajúcej kriminalite<br />

a celosvetovej ekonomickej kríze zívajú<br />

prázdnotou. A menia sa aj samotní Jamajčania.<br />

Éra rastafariánov ustúpila do úzadia, dnes už<br />

muži dávajú prednosť kratším vlasom pred dlhými<br />

dredmi – rovnako ako uprednostňujú marlborky<br />

pred marihuanou a americký hamburger<br />

pred domácou tradičnou stravou. Chcú byť totiž<br />

ako my, belosi. V každom smere – a najnovším<br />

fenoménom je chemické bielenie pleti! A tak je<br />

dosť možné, že o ďalších pätnásť rokov budú<br />

všetci Jamajčania bieli…<br />

42


Anita Balejíková alias Nita Kimuri, rodáčka zo<br />

Zvolena, je cestopisná reportérka, autorka<br />

4 cestopisných kníh a najmä profi-sprievodkyňa<br />

a tour-operátorka na Jamajke. Funguje<br />

ako jediný sprostredkovateľský článok medzi<br />

Jamajkou a Slovenskom/Českom. Vám, cestujúcim<br />

na Jamajku, zabezpečuje vašu dovolenku<br />

od A po Z po organizačnej stránke,<br />

dôslednosť kladie na bezpečnosť, pohodlie<br />

a spokojnosť. Sprevádzala tu počas filmovania<br />

i TV štáby. V súčasnosti je i externou študentkou<br />

jamajského trestného práva.<br />

Jak nejlépe nasát jamajskou atmosféru,<br />

existuje něco takového?<br />

Treba žiť s miestnymi. To znamená, nebyť ubytovaný<br />

v hoteli, ale dostať sa do jamajskej rodiny,<br />

aj keď by ste museli spávať na preležanej posteli<br />

v izbe s plesnivými stenami a zakrývať sa na noc<br />

igelitom, aby ste cez deravú strechu náhodou<br />

nezmokli. Ja som od svojich 19 do 23 rokov žila<br />

v mnohých jamajských domácnostiach, luxusných,<br />

i v ghettách. Spolu sme varili, prali, vychovávali<br />

decká, no predovšetkým – dovolili mi<br />

spoznať ich mentalitu, túžby, sny, radosti, i bolesti.<br />

Nasiakla som ich náturou, preto ma dnes už<br />

Jamajčania kdekoľvek idem oslovujú „Jamaican<br />

girl!“ – hoci som biela. Tvrdia, že mám ale čiernu<br />

(jamajskú) dušu…<br />

Když se vydám na Jamajku po stopách<br />

Marleyho, jaký by měl být můj itinerář?<br />

Mám pár týdnů na toulání Jamajkou<br />

a chci nasát Marleyho hudbu, život,<br />

filozofii… Jaký je v současnosti výlet<br />

do Nine Mile, kde má Marley hrobku?<br />

Začnem od konca – Nine Mile je chudobná dedinka<br />

ako stovky iných, akurát, že je tam to mauzóleum,<br />

na ktorom ryžuje Marleyho rodina a vnútri je<br />

zakázané fotiť aj filmovať. Detto v Marleyho múzeu<br />

v Kingstone. Paradoxne, všetky najvzácnejšie<br />

platne nájdete vystavené na Jahodovom vŕšku,<br />

ktorého vlastníkom je producent Chris Blackwell<br />

– práve tu sa zotavoval Bob po atentáte a práve tu,<br />

na klavíri, ktorý stojí v hale, zložil svoj Redemption<br />

song. Akurát, že na Jahodový vŕšok vás len tak nepustia,<br />

mojich turistov však áno. V súčasnosti je<br />

však takmer nereálne ísť na ostrov s víziou „nasávania<br />

Marleyho hudby a života“, pretože Jamajka<br />

mení svoju podobu z roka na rok viac a všetko, čo<br />

súvisí s Marleym, dávno vybledlo, alebo sa stratilo<br />

v úzadí dancehallového boomu.<br />

Uvádíte, že doba reggae je dávno pryč,<br />

že ho nahradil dancehall. A že turisté<br />

vlastně nepotkají žádného „zhuleného“<br />

Jamajčana. Pouze Jamajčané zhulené<br />

turisty…<br />

Áno, je to presne tak. V prvom rade – Jamajčania<br />

nemajú toxínmi zanesený metabolizmus ako my,<br />

čo sa stravujeme komerčne a nezdravo – preto ich<br />

organizmus nereaguje na ganju tak prudko ako<br />

náš organizmus. Plus, ganju nešlukujú. Cudzinci<br />

si neuvedomujú silu tunajšej trávy, ktorá nie je<br />

geneticky modifikovaná, a preto je silnejšia než<br />

tá, čo kúpite v SR či v Amsterdame. Strata pamäti,<br />

dezorientácia, upadnutie do hlbokého spánku na<br />

<strong>Lines</strong> | 2015 43


CESTOVANIE<br />

celé 2 dni, strach, to sú najčastejšie „stavy“ bielych<br />

turistov.<br />

Zaťatá pěst a lehký úder pěstmi o sebe,<br />

jak je tento rasta pozdrav rozšířený na<br />

Jamajce?<br />

Vo veľkej miere! A rastamani k nemu zvyknú pridať<br />

slová BLESS YOU!<br />

V rastafariánské nauce představují<br />

zlo bílí utlačovatelé, jak se s takovým<br />

přístupem na Jamajce setkám?<br />

Předpokládám, že bych měl být velmi<br />

otevřený místní kultuře a lidem, to je<br />

asi vhodný přístup…<br />

Jamajčania nás, belochov, stále majú v podvedomí<br />

zakódovaných ako nepriateľov a patrične vám<br />

to dokážu dať aj najavo. Skrátka a jasne – beloch<br />

v očiach Jamajčanov je a aj vždy bude len bankomatom<br />

bez limitu, z ktorého sa dajú veľmi ľahko<br />

ťahať peniaze. A ak vás aj nejaký dreďák kdesi na<br />

pláži potľapká po pleci a s úsmevom vám vraví,<br />

že ste priatelia, bolo by veľmi naivné naozaj tomu<br />

veriť! A potom, treba si uvedomiť dôležitý fakt –<br />

sú Jamajčania a sú Kingstončania – medzi tými,<br />

čo pochádzajú z Kingstonu a zvyškom národa je<br />

sakra rozdiel! Rýchlo pochopíte, že Kingstončania<br />

sú buď tí najzdvorilejší, najaristokratickejší ľudia<br />

– alebo naopak, absolútna jamajská spodina,<br />

žumpa, ktorá prišla akoby z pekla… a pred tými<br />

sa majte skutočne na pozore. Ale na druhej strane,<br />

najmä staršia generácia a vzdelaní ľudia sú asi<br />

tými najmilšími ľuďmi, akých som kde na svete<br />

stretla! A „vhodný prístup“? Treba byť priateľskými<br />

a usmievavými, Jamajčania majú radi „easy-<br />

-going“ cudzincov.<br />

Čemu by se měl cizinec na Jamajce<br />

opravdu vyhnout, na co si dát pozor?<br />

Akí budete vy k Jamajke, taká bude Jamajka k vám<br />

a treba to mať na pamäti. Ak ste priateľskí, spoznáte<br />

priateľskú Jamajku, ak ste arogantní, bude<br />

aj Jamajka arogantná k vám. A treba byť neustále<br />

opatrní, lebo ako sa vraví „príležitosť robí zlodeja“,<br />

čiže ak si nezamknete dvere na hotelovej izbe, nečudujte<br />

sa, že vám ju ktosi komplet vykradol. Hoci<br />

všade znie krédo „No problem!“ (žiadny problém),<br />

rýchlo zistíte, že na Jamajke je všetko problém!<br />

Nebezpečenstvá hrozia, najmä ak sa rozhodnete<br />

sám šoférovať, ak vás s ganjou prichytí polícia, ak<br />

44


požijete bubble hash, ak budete fotiť domácich<br />

bez toho, aby ste si vopred vypýtali ich súhlas, ak<br />

prídete do konfliktu s domorodcami alebo do intímneho<br />

kontaktu s nimi, alebo aj ak sa zatúlate<br />

na opustené odľahlé miesta najmä po zotmení.<br />

<strong>In</strong>ak OK.<br />

Kingston nemá právě nejlepší pověst,<br />

v počtu vražd na počet obyvatel<br />

mu patří jedno z předních míst ve<br />

statistikách.<br />

Milujem Kingston! Toto mesto má väčšiu charizmu<br />

než brazílske Rio! Ten neustály pocit nebezpečenstva<br />

je pre mňa priam vzrušujúci a Kingston<br />

má, skrátka, charizmu! Isteže sa tu zabíjajú ľudia,<br />

ale nie, preboha, na každej ulici a v každej sekunde!<br />

Ja sa napríklad rada špacírujem rušným<br />

a hlučným downtownom, plnom obchodíkov<br />

a pouličných predavačov, no bieli ľudia sa downtownu<br />

jednoducho desia. Navštívia Marleyho<br />

múzeum a upaľujú odtiaľto kade-ľahšie, čo je škoda,<br />

pretože Kingston má čo ponúknuť! Či už je to<br />

nádherný Devon House, rybárska pláž Hellshire,<br />

luxusné štvrte Uptownu, „Penisové námestie“,<br />

Jahodový vŕšok na úpätí Blue Mountains, botanická<br />

záhrada či početné nahrávacie štúdiá.<br />

Vy nabízíte jako průvodce i výlet po<br />

nahrávacích studiích v Kingstonu se<br />

zpěvákem Spoonazem. To zní zajímavě,<br />

jak takový výlet vypadá?<br />

Spoonaz je môj kamarát a celé sme to spískali<br />

spoločne. Hoci u nás je neznámy, na Jamajke sa<br />

preslávil skladbou Pickney Devil a Judas a jeho<br />

hlas je vskutku báječný! Prišlo mi to ako zaujímavé<br />

osvieženie pre turistov – vziať ich do štúdia<br />

a zažiť tú atmosféru, keď sú speváci za mikrofónom<br />

ako v tranze! Dvaja moji turisti už naspievali<br />

so Spoonazom coververziu Marleyho hitu No woman<br />

no cry – ja som napísala nové slová podľa<br />

najnovšej módy, čiže okorenené vulgarizmami,<br />

turisti do toho dali improvizačný rap a Spoonaz<br />

to celé skompletizoval. A výsledkom je remake<br />

No Spoonaz No cry i kopec zábavy v nahrávacom<br />

štúdiu! Veď ktorá cestovka by vám ponúkla takýto<br />

zážitok? Žiadna!<br />

Jak si získat Jamajčany? Vy tančíte<br />

dancehall. Nosila jste někdy dredy?<br />

Jamajčanov si nakloníte zábavnou „easygoing“<br />

povahou, lebo sa radi smejú, no turisti im na to<br />

veľa príležitostí nedávajú. A – samozrejme – brilantným<br />

tanečným umením! Pretože hudba a tanec,<br />

to je to, čo ich spája. Ja som sa predviedla<br />

na mnohých párty a na niekoľkých súťažiach,<br />

za čo som zožala ten ich divošský aplauz. Dnes,<br />

keď spoznám nových ľudí a príde reč na hudbu<br />

či tanec, stačí mi trochu sa zavrtieť – a hneď<br />

„odpadávajú“, s obdivom sa smejú a ja viem, že<br />

už ich mám v hrsti! A nie, nie som fanúšikom dredov,<br />

dokonca nemám v láske ani rastamanov. No<br />

moja kaderníčka mi pravidelne zapletá „braids“<br />

alebo „twists“.<br />

Co můžeme Jamajčanům závidět?<br />

Schopnosť prežiť. Jednoznačne! Narodiť sa<br />

v koži Jamajčana je totiž neľahký údel! Gro detí<br />

vyrastá bez otca a už v desiatich rokoch musíte<br />

vedieť skvele variť, prať, upratovať, žehliť, starať<br />

sa o menších súrodencov… V 16 vypadnete<br />

z domu a keďže Jamajka je krajinou tretieho<br />

sveta, štát vám nedá ani halier! Žiadne sociálne<br />

podpory, žiadne materské prídavky, skrátka, nič!<br />

Staraj sa o seba ako vieš, alebo skap hladom…<br />

Jamajčania už v dvadsiatke majú viac skúseností<br />

a rozumu než ktorýkoľvek 35-ročný našinec!<br />

Závidieť im možno tiež tú nádhernú krajinu,<br />

v ktorej sa narodili, slnko, i more… Hovorím<br />

o nich, že sú synmi a dcérami mora a slnka…<br />

Doporučte nějaký jamajský festival, co<br />

například Reggae Sumfest?<br />

Na ostrove sa koná tých hudobných podujatí<br />

kvantum, ale teda Reggae Sumfestu máloktorý<br />

iný dokáže konkurovať. Možno by som spomenula<br />

ešte týždňovú koncertnú šnúru Bob Marley<br />

Birthday Bash, ktorá sa po celom ostrove koná<br />

každoročne od 1. februára, kedy sa začína najväčší<br />

rastafariánsky sviatok Nyahbinghi a vrcholí<br />

6. februára, teda v deň narodenia Boba Marleyho.<br />

Předpokládám, že ganja není na<br />

Jamajce legální…<br />

Prechovávanie, užívanie a distribúcia akýchkoľvek<br />

narkotík je na ostrove stále zákonom zakázané<br />

a za jeho porušenie hrozia pomerne vysoké<br />

tresty. Jamajčan Jamajčanovi odpustí i kokaín, cudzincovi<br />

naparia mastnú pokutu i za jediný joint!<br />

Viac na:<br />

www.jamajkanita.sk<br />

<strong>Lines</strong> | 2015 45


CESTOVANIE<br />

Charitatívny projekt RUKA V RUKE je mojím<br />

dielom a jeho cieľom je podať pomocnú ruku<br />

deťom z jamajských sirotincov a mladým šikovným<br />

ľuďom z najchudobnejších štvrtí.<br />

Spolu s mojimi turistami robím zbierky hračiek<br />

a školských pomôcok, ktoré potom spoločne<br />

prinášame do sirotincov v Kingstone, ide<br />

vždy o obojstranne veľmi emotívne stretnutia.<br />

Takisto dávam slušnú prácu so slušným ziskom<br />

mladým chudobným Jamajčanom, ktorých<br />

som zaškolila v sprievodcovskom cechu<br />

a počas mojej neprítomnosti na ostrove sprevádzajú<br />

mojich turistov oni sami – túto pre<br />

nich netradičnú zaujímavú prácu si nesmierne<br />

vážia a sú nielen spoľahliví, ale i maximálne<br />

profesionálni, čo zase oceňujú samotní turisti,<br />

ktorí si ich prenajímajú počas svojej dovolenky<br />

na ostrove.<br />

homofóbna krajina. Ak vás prichytia pri homosexuálnom<br />

akte, bez mihnutia oka vás šupnú<br />

do chládku na 10 rokov! Čiže odporúčam radšej<br />

Ibizu…<br />

Viac zaujímavých<br />

rozhovorov nájdete na:<br />

www.cestomila.cz<br />

Jaké je jamajské pivo? A jamajský<br />

rum?<br />

Moji turisti, tak ako všetci ostatní, milujú miestne<br />

pivo Red Stripe, ktoré si z ostrova necháva posielať<br />

aj Barack Obama. O jamajskom rume prevláda<br />

názor, že je biely, ale to nie je pravda – Appleton<br />

má karamelové zafarbenie a ak sa chcete o ňom<br />

dozvedieť čo najviac, určite treba navštíviť fabriku<br />

Appleton v údolí Siloah. Ja osobne neholdujem<br />

ani tráve, ani alkoholu, čiže ťažko objektívne<br />

zhodnotím tamojšie pivo a rum, keď ich nemám<br />

s čím porovnávať.<br />

Pro homosexuály asi není Jamajka<br />

právě tou nejvhodnější destinací…<br />

Absolútne nevhodná! Homosexuálov alebo batty<br />

boys tu odsudzuje tak spoločnosť, ako aj cirkev či<br />

vlastná rodina! A poviem to tak, ako to je – neváhajú<br />

ich zabíjať… pretože Jamajka je prudko<br />

Kávu z Blue Mountains označujete<br />

za nejlepší na světě, kde se s ní na<br />

Jamajce potkám?<br />

To nie ja ju označujem za najlepšiu na svete, ale<br />

predovšetkým ju tak hodnotia špecialisti na kávu,<br />

i moji turisti, ktorí idú na ostrov práve kvôli tej výnimočnej<br />

káve. Paradoxne, všade vám ponúkajú<br />

len lacnú „nesku“ a tú najkvalitnejšiu kávu vám<br />

naservírujú len v najluxusnejších hoteloch.<br />

Máte tip na nejkrásnější jamajské<br />

pláže?<br />

Jednoznačne 7 Miles Beach v Negrile a Doctor<br />

Cave Beach v Mobay.<br />

Otázka na závěr, Vaše duše se toulá<br />

někde mezi Jamajkou a světem, to jsou<br />

Vaše slova. A co turista, jehož duše<br />

nebude chtít Jamajku opustit. Co s tím?<br />

Áno, Jamajka je vírusové ochorenie, doživotná<br />

neliečiteľná nákaza. Pomáhajú len pravidelné návraty…<br />

Návraty „domov“, na Jamajku.<br />

46


CESTOVANIE<br />

Letectvo vo všeobecnosti za posledných pár rokov nie je<br />

práve najvhodnejším prostredím na podnikanie. Napriek<br />

tomu v roku 2013 vznikla v Bratislave nová letecká<br />

spoločnosť pod menom Go2Sky. Jej zakladateľ, pán Daniel<br />

Ferjanček, napriek súčasnej kríze letectva na Slovensku<br />

vidí budúcnosť svojej spoločnosti optimisticky.<br />

GO2SKY<br />

Pán<br />

Ferjanček,<br />

Go2Sky má<br />

za sebou prvé<br />

dva roky<br />

existencie.<br />

Ako by ste ich zhodnotili?<br />

Naša firma začala v roku 2013 lietať<br />

s jedným Boeingom 737-400. V roku<br />

2014 sme mali už tri lietadlá a v tomto<br />

roku už prevádzkujeme štyri lietadlá<br />

tohto typu. V tomto roku sme sa stali<br />

aj prvou leteckou spoločnosťou na<br />

Slovensku, ktorá úspešne ukončila<br />

IOSA audit, preukazujúci, že naša spoločnosť<br />

spĺňa najprísnejšie medzinárodné<br />

kritériá definované združením<br />

leteckých dopravcov IATA. Na budúci<br />

rok do flotily chceme zaradiť aj prvý<br />

Boeing 737-800 s wingletami, čo našu<br />

spoločnosť posunie zas o úroveň vyššie.<br />

To všetko svedčí o tom, že naša<br />

spoločnosť sa malými, kontrolovanými<br />

krokmi hýbe dopredu. V letectve<br />

totiž treba rásť veľmi opatrne, pretože<br />

stačí pár neuvážených rozhodnutí a tie<br />

môžu spoločnosť zlikvidovať v priebehu<br />

veľmi krátkeho času. Môžem povedať,<br />

že s doterajším vývojom Go2Sky<br />

som teda nadmieru spokojný, firma<br />

rastie, firma sa hýbe, už v druhom roku<br />

svojej existencie vytvorila zisk, vytvorí<br />

ho aj v tomto roku. Všetky svoje záväzky<br />

si platíme načas, výplaty svojim<br />

zamestnancom posielame načas, čo<br />

v letectve nie je úplne bežný jav.<br />

Spomenuli ste, že Go2Sky je už<br />

v zisku, môžete to upresniť?<br />

Samozrejme, my nemienime tajiť ani<br />

úspechy, ani neúspechy. Prvý rok sme<br />

skončili v očakávanej, ale nie veľmi<br />

príjemnej strate približne 400 tisíc<br />

EUR. V druhom roku sme už vykázali<br />

zisk vo výške približne 1,4 milióna<br />

EUR, čo bolo pre zmenu o niečo viac<br />

ako sme očakávali. Predpokladáme,<br />

že tento rok skončíme v zisku mierne<br />

nad touto úrovňou, aj keď sezóna sa<br />

ešte neskončila a môže prísť k neočakávaným<br />

udalostiam, ktoré môžu toto<br />

číslo výrazne ovplyvniť smerom hore<br />

alebo dole. Ak však všetko pôjde podľa<br />

očakávaní, tak by to malo dopadnúť<br />

dobre.<br />

V rámci Go2Sky zastávate dve<br />

funkcie – na jednej strane ste<br />

riaditeľom spoločnosti a na<br />

druhej strane lietate na lietadlách<br />

Go2Sky aj ako pilot. Ako<br />

zvládate, ako sa u nás hovorí,<br />

„sedieť na dvoch stoličkách“?<br />

Ja lietam ako kopilot, bohužiaľ, menej<br />

ako by som chcel. Prioritne kvôli tomu,<br />

aby som si udržal licenciu. Samozrejme<br />

by som rád lietal viac a menej sedel<br />

v kancelárii, ale bohužiaľ, si to firma<br />

zatiaľ nemôže dovoliť. Takže zatiaľ sedím<br />

viac v kancelárii. Ako to zvládam?<br />

Zvládam to ťažko, ja by som, samozrejme,<br />

radšej sedel v lietadle. Fantastický<br />

pocit z pilotovania dopravného lietadla<br />

sa so žiadnou kancelárskou prácou<br />

porovnať nedá.<br />

Čo by ste považovali za najväčší<br />

úspech či neúspech Go2Sky<br />

za prvé 3 roky existencie?<br />

Letectvo ako také je sektor, ktorý je,<br />

povedal by som, bitý kvázi zo všetkých<br />

strán. Napriek tomu, že celá Európa sa<br />

tvári ako je letectvo významné, tak letectvo<br />

nie je nijakým spôsobom podporované.<br />

Čím nechcem povedať, že<br />

by malo byť finančne podporované,<br />

ale mali by byť stanovené jasné, férové<br />

a hlavne vyvážené pravidlá hry.<br />

Spomeniem si možno na ledva desať<br />

letísk, ktoré skrachovali, na takmer<br />

48


žiadnu handlingovú či cateringovú<br />

spoločnosť, ale ročne skrachujú na<br />

svete desiatky leteckých spoločností.<br />

V systéme teda niečo nie je v poriadku,<br />

keď prijímatelia služieb krachujú,<br />

no dodávatelia služieb v letectve<br />

prekvitajú. A nielen to, druhá vec je<br />

európska legislatíva, ktorá hlavne<br />

v oblasti kompenzácií je absurdná<br />

a likviduje letecké spoločnosti.<br />

Pretože keď lietadlo mešká 2 hodiny,<br />

tak musíte cestujúcemu zaplatiť kompenzáciu<br />

200 EUR napriek tomu, že on<br />

za tú letenku dal napríklad 80 EUR, čo<br />

je absurdné. To isté platí aj pre chartrovú<br />

dopravu, čo už je úplne absurdné,<br />

pretože v chartrovej doprave sa častokrát<br />

nedá oddeliť, koľko stála letenka,<br />

pretože je súčasťou balíka, ktorý si<br />

cestujúci kupuje. On si kúpi týždňový<br />

zájazd do Turecka za 300 EUR a lietadlo<br />

mešká 3-4 hodiny kvôli technickej<br />

poruche na lietadle, čo sa stáva<br />

relatívne bežne a nie vlastnou vinou,<br />

no my musíme zaplatiť kompenzáciu<br />

vo výške 400 EUR. Pritom ako sú nastavené<br />

podmienky v letectve, tak sa<br />

veľmi čudujem, že ešte vôbec existujú<br />

ziskové spoločnosti. Takže, čo považujem<br />

za najväčší úspech? Za najväčší<br />

úspech považujem, že sme ešte tu, že<br />

naša spoločnosť existuje, a to napriek<br />

tomu, že proti nám bojuje európska<br />

legislatíva, že proti nám bojujú dodávatelia<br />

služieb, ktorí sú spravidla monopolní<br />

a nastavujú si cenotvorbu tak,<br />

že nás likvidujú. Že proti nám bojuje<br />

príroda, pretože kŕdle vtákov sa rozhodnú,<br />

že lietajú zrovna tadiaľ, kadiaľ<br />

lietajú naše lietadlá a týchto stretov je<br />

tento rok neskutočne veľa a stálo nás<br />

to neskutočne veľa peňazí. Že bojujete<br />

s búrkami, s prehusteným vzdušným<br />

priestorom a napriek tomu tu ste, existujete<br />

a dokonca vytvárate malý zisk.<br />

To považujem za taký malý zázrak.<br />

Čo sa týka neúspechov, my neúspechy<br />

zatiaľ, našťastie, nemáme. Síce sa<br />

stane, že sa nám pokazí lietadlo a takáto<br />

situácia nás stojí 20-30 tisíc EUR,<br />

niekedy možno 100 tisíc EUR. Ale to<br />

nie sú neúspechy, to je súčasť tejto<br />

hry a nikoho neprekvapujú. Rátate<br />

s nimi, sú síce nepríjemné, ale rátate<br />

s nimi rovnako, ako rátate s tým, že sa<br />

vám občas pokazí auto. A čím staršie<br />

je to auto, tým častejšie sa môže pokaziť<br />

a platí to aj pri lietadlách. Práve<br />

preto som rád, že sa nám podarilo získať<br />

IOSA certifikát, ktorý svedčí o tom,<br />

že prevádzka našej spoločnosti spĺňa<br />

rovnaké bezpečnostné kritériá ako<br />

platia pre veľké letecké spoločnosti.<br />

Keď spomíname tú bezpečnosť<br />

– Go2Sky prevádzkuje štyri<br />

Boeingy 737-400, ktoré sú relatívne<br />

staršie, priemerný vek<br />

vašej flotily je vyše 20 rokov.<br />

V poslednej dobe boli silne<br />

medializované prípady, kedy<br />

sa lietadlá AirExplore museli<br />

vrátiť na letisko pre technické<br />

problémy. Ako je to u vás<br />

– nemáte s tak starou flotilou<br />

problémy?<br />

Najstaršie lietadlo, ktoré máme vo flotile,<br />

bolo vyrobené v roku 1990. Pritom<br />

ak ste leteli niekedy s Lufthansou, tak<br />

ste možno ani netušili, že letíte v lietadle,<br />

ktoré bolo ešte staršie. Vek lietadla<br />

v letectve neznamená prakticky<br />

nič. Lietadlá sú udržiavané, vymieňajú<br />

sa na nich komponenty podľa predpisov,<br />

ktoré stanovil výrobca. A je<br />

pritom veľa prípadov, že aj nové lietadlo<br />

na dodávacom lete od výrobcu<br />

pristane na cieľovom letisku už s poruchou<br />

a následne nie je letu schop-<br />

<strong>Lines</strong> | 2015 49


CESTOVANIE<br />

né. Lietadlá sú proste komplikované<br />

a technika sa môže pokaziť. Nikoho<br />

to neteší a už vôbec nie, ak sa musíte<br />

vracať späť s cestujúcimi, ale stane sa<br />

to. Vek lietadla teda bezpečnosť prevádzky<br />

neovplyvňuje, pokiaľ je dobre<br />

udržiavané podľa predpisov, ktoré stanovil<br />

výrobca. A my robíme to, čo výrobca<br />

káže, takže zatiaľ sme napriek veku flotily<br />

nemali žiadne väčšie problémy.<br />

Plánujete v budúcnosti obnoviť<br />

flotilu novšími lietadlami?<br />

Keď sa stanete IOSA certifikovanou firmou,<br />

tak získavate prístup na trhy, na ktoré<br />

sa ináč nedostanete. Môžete lietať pre<br />

renomované spoločnosti ako Air Berlin,<br />

Germanwings alebo Lufthansa. Ale musíte<br />

ponúknuť produkt, ktorý tento trh očakáva,<br />

a to nie je Boeing 737-400. Očakáva<br />

už Boeing 737 novej generácie, a preto<br />

by sme na budúci rok v apríli chceli do<br />

flotily zaradiť jeden Boeing 737-800. Vo<br />

flotile nahradí jeden zo starších Boeingov<br />

737-400.<br />

Viac informácií na<br />

www.go2sky.eu<br />

Keď sme pri<br />

očakávaniach<br />

trhu – Go2Sky<br />

sa už na trhu<br />

ACMI prenájmu<br />

uchytili.<br />

Čo ponúka<br />

Go2Sky oproti<br />

konkurencii? Prečo si myslíte,<br />

že si spoločnosti vyberú práve<br />

vašu spoločnosť? Predpokladám,<br />

že to nebude len cenou?<br />

Spomenuli ste AirExplore. Majú relatívne<br />

podobné lietadlá ako my, približne rovnaké<br />

náklady ako my. Čiže ponúkajú v zásade<br />

rovnaký produkt ako my. Ak sú ale<br />

dvaja pekári hneď vedľa seba, tak jeden<br />

z nich musí piecť rožky úplne ináč, aby<br />

tomu trhu niečo ponúkol. My teda ponúkame<br />

IOSA certifikáciu, čo síce často opakujem,<br />

ale je to tak, takých firiem nie je<br />

veľa. A čoskoro ponúkneme k tomu lietadlo,<br />

ktoré zodpovedá IOSA certifikovanej<br />

firme. Čo sa týka cien, my neponúkame<br />

lepšie ceny ako konkurencia. Ponúkame<br />

ceny, ktoré sú veľmi podobné. To, prečo<br />

si západoeurópske firmy vyberú nás je<br />

preto, že ponúkame flexibilitu malej firmy,<br />

takže sa vieme prispôsobiť takmer<br />

akýmkoľvek požiadavkám.<br />

Pred dvoma rokmi ste sa vyjadrili,<br />

že snívate o tom, že Go2Sky<br />

by lietal aj na pravidelných<br />

linkách. Priblížili ste sa k tomuto<br />

snu?<br />

Ja snívam ďalej. Pravidelná doprava si<br />

vyžaduje veľké investície a napriek tomu,<br />

že sme v malom zisku, nemôžeme sa do<br />

takého projektu pustiť. Pravidelná doprava<br />

si vyžaduje investície, ktoré sú rádovo<br />

vyššie a bez silného investora, ktorý by sa<br />

do toho chcel pustiť, sa to nedá zrealizovať.<br />

Ak by sa takýto investor našiel, tak sa<br />

o tom budeme veľmi radi rozprávať, ale<br />

my na to peniaze nemáme.<br />

Ako teda vidíte budúcnosť<br />

Go2Sky počas najbližších<br />

rokov?<br />

Viete, keď si toto prečítajú naši zamestnanci,<br />

tak si možno vydýchnu. Ja tu tri<br />

roky tím ľudí naháňam, motivujem, aby<br />

podávali výkony na hranici svojich síl, aby<br />

sme sa dostali tam, kde sme teraz, aby<br />

sme dosiahli taký výsledok, aký máme.<br />

Myslím si, že na budúci rok si potrebujeme<br />

všetci vydýchnuť, mal by to byť prioritne<br />

rok stabilizácie. Zostaneme na 4<br />

lietadlách, jedno lietadlo tento rok našu<br />

flotilu opustí, na budúci rok jedno lietadlo<br />

pridáme. Nemáme teda v pláne rásť na<br />

5, 6 či 7 lietadiel a skôr sa budeme snažiť<br />

upokojiť prevádzku, aby si ľudia zvykli<br />

na prevádzku 4 lietadiel. Nebudeme ich<br />

trápiť žiadnymi IOSA auditmi, ale skôr sa<br />

koncentrovať na náš hlavný biznis, a to je<br />

lietať. V ďalších rokoch sa potom sústredíme<br />

na výmenu flotily, kedy súčasné klasické<br />

Boeingy 737 vymeníme za lietadlá<br />

novšej generácie. Či budeme nejakým<br />

signifikantným spôsobom rásť, o tom nie<br />

som presvedčený. Keď budeme rásť, tak<br />

len veľmi opatrne a očakávam, že sa skôr<br />

zastabilizujeme na flotile 4-5 lietadiel.<br />

50


SvetovÁ<br />

novinKa,<br />

aKo uSpať<br />

d e t i<br />

pre<br />

rodičov<br />

Kúpite v Každom dobrom KníhKupectve<br />

Rozprávková uspávanka, ktorá funguje!<br />

„Unikátna knižka pre dobrý spánok a rýchle zaspávanie vašich<br />

detí. Jej obsah vychádza z jednoduchých a overených psychologických<br />

relaxačných techník zameraných na uvoľnenie celého<br />

tela dieťaťa. Odporúčam najmä pre rodičov a učiteľky<br />

v materských školách.“<br />

Psychologička<br />

PhDR.heRényiová gabRiela, PhD.


NÁŠ TIP<br />

SPOZNAJTE<br />

ORAVU V ZIME<br />

Lyžiarov láka rodinné stredisko<br />

ORAVA SNOW<br />

Viac informácií na<br />

www.oravasnow.sk<br />

Lyžiarske stredisko ORAVA SNOW v najchladnejšej doline<br />

na Slovensku, v Oravskej Lesnej je zárukou prírodného<br />

snehu aj vtedy, keď v iných regiónoch počasie v zime<br />

nepraje. Teplota môže v januári a februári klesnúť až na<br />

neuveriteľných -25 °C.<br />

52


Stredisko na poľsko-slovenskom pohraničí<br />

môžu objaviť lyžiari, ktorí vyhľadávajú domácu<br />

atmosféru, ale aj snowboardisti. Rodiny s deťmi<br />

majú na výber široké kvalitné trate s dĺžkou 8,5<br />

km a prepravnou kapacitou 4050 osôb za hodinu.<br />

K dispozícii je aj na Slovensku ojedinelá 1,5<br />

km dlhá rozprávková zjazdovka s postavičkami<br />

z Disney rozprávok, lyžiarska škôlka pre najmenších<br />

s baby vlekom, klzisko pri sedačkovej lanovke,<br />

detské ihrisko s preliezkami, dráha pre snowtubing,<br />

či detský kútik. Čistota oravskej prírody<br />

zase očarí tých, ktorí uprednostňujú lokality so<br />

zimnými atrakciami a vzrušujúcimi zážitkami.<br />

Navyše stredisko ponúka nezmenené ceny skipasov<br />

a to už tretiu sezónu.<br />

Riaditeľ SKI Oravská Lesná Martin Kollár k tomu<br />

poznamenal: „Štandardné sezónne ceny pre deti<br />

od 6 do 12 rokov a seniorov od 60 rokov sú za celodenný<br />

lístok len 13 EUR, pre dospelých 16 EUR.<br />

V ponuke sú aj tri typy rodinných skipasov, ktoré<br />

vychádzajú od 40,50 do 56 EUR. Držitelia kariet<br />

EURO 26, ISIC a ITIC môžu využiť 10 %-nú zľavu<br />

na celodenný skipas. <strong>In</strong>vididuálne zľavy sú rovnako<br />

platné vo výške 10 % a to pre organizované<br />

skupiny nad 30 osôb – lyžiarske výcviky, zájazdy,<br />

školy v prírode, poznávacie výlety, teambuildingy<br />

a iné firemné podujatia. Lyžuje sa na tratiach<br />

Kohútik a Lehotská každý deň v prevádzkovom<br />

čase od 9.00 do 16.00 hodiny. U nás nájdete 6<br />

zjazdoviek a 3 kľúčové zjazdovky s 3,6 km dlhým<br />

zasnežovacím systémom. Prevažujú technicky<br />

doupravované top zjazdovky v čistom<br />

nedotknutom regióne s úžasnými kruhovými<br />

výhľadmi z dvoch vrcholov hrebeňa, čo je zárukou<br />

nezabudnuteľnej lyžovačky. ORAVA SNOW<br />

<strong>Lines</strong> | 2015 53


NÁŠ TIP<br />

má bezkonkurenčne najatraktívnejšiu polohu,<br />

leží vo výške 960 m.n.m., čo je garanciou snehu<br />

od konca novembra do apríla. Pred ôsmimi rokmi<br />

prešlo výraznou modernizáciou a skvalitnením<br />

služieb. V prevádzke sú dopravné zariadenia:<br />

4-sedačková lanovka značky Doppelmayr,<br />

svetového lídra vo výrobe lanoviek a 4 lyžiarske<br />

vleky, s dĺžkou 2,2 km a prepravnou kapacitou<br />

3800 osôb/hodinu. Z doplnkových služieb sú to<br />

lyžiarska a snowboard škola, požičovňa a servis<br />

lyží, snowboardov a výstroje pre dospelých<br />

a deti, ski shop, veľkokapacitná reštaurácia pri<br />

sedačkovej lanovke, parkoviská majú kapacitu<br />

800 miest,“ vymenoval M. Kollár.<br />

Poukázal aj na to, že pobyty Ski a wellness sú<br />

príležitosťou na spoznanie stále neobjaveného<br />

Oravského regiónu v spojení s pohodou na svahu<br />

v stredisku, ktoré nepraská vo švíkoch. Len<br />

1,2 km od strediska sa nachádza údolná stanica<br />

Oravská lesná železnica. Je to unikátna horská<br />

úvraťová železnica, ktorá je celoročne v prevádzke.<br />

Jazda touto železničkou po zasneženej<br />

oravskej prírode je neopakovateľným zážitkom<br />

pre deti aj dospelých. Medzi ďalšie lákadlá patria<br />

psie záprahy, trate pre bežkárov, korčuľovanie<br />

na zimnom štadióne, či ubytovanie v zruboch.<br />

,,Zážitkom je aj regionálna gastronómia, napríklad<br />

bryndzové, žinčicové a ďalšie špeciality<br />

z ovčieho mlieka, či rôzne druhy korbáčikov.<br />

Návštevníci ocenia rodinnú atmosféru ubytovania,<br />

priamo v stredisku môžu vyskúšať typické<br />

zruby, ale aj chaty či penzióny. V ponuke sú aj<br />

pobytové balíčky s ubytovacou hotelovou kapacitou<br />

cca 170 lôžok a ďalších cca 500-1000 priamo<br />

v obci a okolitých osadách. Lyžiari si chcú<br />

oddýchnuť, zabaviť sa, bez potreby cestovania<br />

desiatky kilometrov za kúpaním. Ako jedno<br />

z mála stredísk na Slovensku ponúkame lyžovanie<br />

spojené s relax službami. V súčasnosti je už<br />

štandardom v zahraničných strediskách kombinácia<br />

zimných športov a kvalitného wellness<br />

centra, kde rodiny lyžiarov a partie priateľov trávia<br />

neskoré popoludnia a večery,“ konštatoval<br />

M. Kollár.<br />

Riaditeľ penziónu Kohútik Peter Sopko doplnil:<br />

„Vo wellness zóne penziónu, ktorý sa nachádza<br />

priamo pod zjazdovkou Kohútik, sa môžete zregenerovať<br />

v saune, vírivke alebo relaxačnými<br />

masážami. Deti sa zatiaľ zahrajú v detskom kútiku.<br />

Doprajte si aj gurmánsky zážitok vrátane<br />

oravských tradícií a pohostinnosti. V ponuke<br />

sú napríklad bryndzové halušky, tradičná orav-<br />

54


ská kapustnica, parené buchty s čučoriedkami.<br />

Penzión má kapacitu 50 lôžok, je veľmi vhodný<br />

na rodinnú dovolenku. Ponúkame aj špecialitu<br />

pre milovníkov adrenalínovej jazdy - požičovňu<br />

snežných skútrov.“<br />

V stredisku v rámci I. etapy rozvoja a modernizácie<br />

v roku 2007 zrealizovali výraznejšie aktivity.<br />

Jednou z najrozsiahlejších investícii, ktorá si<br />

vyžiadala cca 2 mil. EUR, bola výstavba inovatívnej<br />

4-sedačkovej lanovky, ktorá zabezpečuje<br />

dopravu lyžiarov na 3 zjazdovkách. Vybudovali<br />

nevyhnutnú infraštruktúru, snowboard park,<br />

zrekonštruovali bufet pri vlekoch, parkoviská,<br />

a spustili rozsiahle marketingové aktivity smerom<br />

do Poľska, kde predstavili novú značku<br />

ORAVA SNOW. V investíciách pokračovali v II.<br />

etape od roku 2008 kúpou a inštaláciou 2 nových<br />

vlekov, vybudovaním klziska, detského<br />

ihriska, či rozšírením technológie technického<br />

zasnežovania. <strong>In</strong>vestovali aj do doplnkových<br />

služieb, do úpravy mikroinfraštruktúry, rozšírenia<br />

parkovísk, vybudovania garáží a technického<br />

zázemia pre technológiu výroby a úpravy<br />

tratí a infraštruktúry pre rozvoj letných služieb.<br />

Zároveň sa v stredisku rozvíjali ubytovacie kapacity<br />

kategórií chaty, apartmány a penzióny.<br />

Realizované modernizačné aktivity si vyžiadali<br />

cca 3 mil. EUR. Súčasne s investičnými projektmi<br />

podporovali zamestnanosť, vytvorili pracovné<br />

miesta na pozície vlekárov, snežných majstrov,<br />

vodičov snežných vozidiel, inštruktorov pre deti<br />

a dospelých a pokladníkov. Plánujú preinvestovať<br />

ďalších cca 2,5 mil. EUR do vybudovania 4-sedačkovej<br />

lanovky v lokalite Kohútik. Rozširujú aj<br />

kapacity za účelom celoročného využitia služieb<br />

v turistickom ruchu.<br />

Lyžiarske stredisko v obci Oravská Lesná sa nachádza<br />

v malebnom prostredí Slovenských<br />

Beskýd a Oravskej Magury, na rozhraní Oravy,<br />

Kysúc a Poľska. Je v prevádzke od roku 2004,<br />

funguje však od polovice 80-tych rokov, kedy<br />

bolo vo vlastníctve obce. V súčasnosti patrí k vyhľadávaným<br />

centrám zimných športov v medzinárodnom<br />

meradle a to vďaka mimoriadne<br />

vhodným klimatickým podmienkam a medzinárodnej<br />

dostupnosti. Zo severu je dostupné<br />

spojenie z troch strán. Hraničný prechod do<br />

Poľska je v okruhu 20 km a do Českej republiky<br />

cca 40 km. Spojenie zo Žiliny je možné na<br />

trase Kysuce-Orava cez novovybudovanú cestu<br />

z Vychylovky, ktorá ústi priamo do Oravskej<br />

Lesnej. Pre českých lyžiarov sú k dispozícii vlaky<br />

komerčných prepravcov na trasách Praha-Žilina-<br />

Košice s možným prestupom v Ružomberku na<br />

autobus do Dolného Kubína a následným prestupom<br />

na smer Oravská Lesná.<br />

Viac informácií na<br />

penzionkohutik.sk<br />

<strong>Lines</strong> | 2015 55


NÁŠ TIP<br />

Plánujete stráviť jesenný ČAS na horách? Prešiel dlhý<br />

ČAS, od kedy ste sa nevideli s kamarátkou z Európy?<br />

Že nemáte ČAS na nákupy v zahraničí? Cestujte a nájdite<br />

si ČAS na výlet. A aby ste mali o všetkom prehľad, zoberte<br />

si so sebou presný ČAS. Predstavujeme chronometre od<br />

tých najrenomovanejších výrobcov, kde sa ČAS strávený<br />

na cestách meria štýlovo.<br />

MAJTE SVOJ ČAS<br />

POD KONTROLOU<br />

Hodinky Breitling Superocean II,<br />

ø 36 mm, oceľ, biely číselník, kaučukový remienok,<br />

vodotesnosť 200 m, cena 3 270 €<br />

Hodinky Ulysse Nardin Executive Dual Time,<br />

ø 43 mm, ušľachtilá oceľ a keramika, čierny číselník,<br />

remienok z kaučuku a keramiky, vodotesnosť 100 m<br />

56


Hodinky Rolex Day-Date 40,<br />

ø 40 mm,<br />

18-karátové ružové zlato Everose,<br />

číselník s motívom slnečných lúčov,<br />

certifikácia chronometra C.O.S.C.<br />

Hodinky Chopard<br />

Imperiale,<br />

ø 28 mm, quartz,<br />

18-karátové ružové zlato<br />

a ušľachtilá oceľ,<br />

perleťový číselník<br />

Hodinky Ulysse Nardin<br />

Marine Chronometer Manufacture,<br />

limitovaná edícia 150 ks,<br />

ø 43 mm, titán a ušľachtilá oceľ,<br />

perleťový číselník,<br />

kožený remienok z aligátora<br />

Hodinky Breitling<br />

Colt Lady, superquartz,<br />

ø 33 mm, oceľ,<br />

čierny číselník,<br />

vodotesnosť 200 m,<br />

cena 2 760 €<br />

Hodinky Chopard<br />

Mille Miglia Chronograph,<br />

ø 42 mm, ušľachtilá oceľ,<br />

perleťový číselník,<br />

kaučukový remienok v dizajne<br />

pneumatiky automobilu,<br />

cena 4 540 €<br />

<strong>Lines</strong> | 2015 57


NÁŠ TIP<br />

Hodinky Breitling Galactic 32,<br />

superquartz, ø 32 mm, oceľ,<br />

perleťový číselník s diamantmi,<br />

vodotesnosť 100 m, cena 4 860 €<br />

Hodinky Rolex Lady Datejust,<br />

ø 26 mm, 18-karátové ružové<br />

zlato Everose<br />

a ušľachtilá oceľ,<br />

ružový číselník<br />

Hodinky Ulysse Nardin<br />

Executive Lady, ø 40 mm,<br />

ušľachtilá oceľ, keramika,<br />

ružový perleťový číselník<br />

s diamantmi, remienok<br />

z keramiky a ocele<br />

Hodinky Rolex Datejust,<br />

ø 36 mm, 18-karátové ružové zlato Everose,<br />

ružový číselník s diamantmi,<br />

kožený remienok<br />

Hodinky Chopard Happy<br />

Sport Automatic,<br />

ø 30 mm, oceľ, strieborný číselník<br />

s gilošovaným vzorom,<br />

voľne pohyblivé diamanty<br />

Klenotníctvo Sheron,<br />

Panská 2, Bratislava,<br />

tel.: +421 2 5464 7852,<br />

www.sheron.sk<br />

58


Prvé analógové hodinky využívajúce<br />

Bluetooth ® v4.0 vďaka bezdrátovej<br />

technológii s nízkou energetickou<br />

náročnosťou. Umožňujú nastavenie<br />

svetového času a budíka.<br />

Zoznam predajcov nájdete<br />

na www.casio-watch.sk<br />

EQB-500D-1AER

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!