05.02.2016 Views

Fachowy Instalator 1/2016

Nowy rok rusza z kopyta. Intensywny monitoring rynku i poznawanie nowości rozpoczniemy w Poznaniu na targach BUDMA już na początku lutego. Później pojedziemy do Warszawy na Forum Wentylacja Salon Klimatyzacja. Tegoroczne, marcowe, spotkanie branży wentylacyjno-klimatyzacyjnej szykuje się bardzo interesująco ze względu na zapowiadane premiery produktowe i wartościowe seminaria. W kwietniu wrócimy do Poznania na odbywające się co dwa lata targi INSTALACJE. To wydarzenie będzie idealnym początkiem sezonu budowlano-instalacyjnego. Tym bardziej, że będzie to już piąta okazja na śledzenie zmagań instalatorów w drodze do zdobycia tytułu Mistrza Polski Instalatorów. Mam wielką nadzieję, że spotkamy się podczas targów. Jeśli wam się nie uda zorganizować wyjazdu na którąś z tych imprez z pewnością przeczytacie o nich na naszych łamach. Miłej lektury życzy Redakcja.

Nowy rok rusza z kopyta. Intensywny monitoring rynku i poznawanie nowości rozpoczniemy w Poznaniu na targach BUDMA już na początku lutego.
Później pojedziemy do Warszawy na Forum Wentylacja Salon Klimatyzacja. Tegoroczne, marcowe, spotkanie branży wentylacyjno-klimatyzacyjnej szykuje się bardzo interesująco ze względu na zapowiadane premiery produktowe i wartościowe seminaria.
W kwietniu wrócimy do Poznania na odbywające się co dwa lata targi INSTALACJE. To wydarzenie będzie idealnym początkiem sezonu budowlano-instalacyjnego. Tym bardziej, że będzie to już piąta okazja na śledzenie zmagań instalatorów w drodze do zdobycia tytułu Mistrza Polski Instalatorów. Mam wielką nadzieję, że spotkamy się podczas targów.
Jeśli wam się nie uda zorganizować wyjazdu na którąś z tych imprez z pewnością przeczytacie o nich na naszych łamach.
Miłej lektury życzy Redakcja.

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

www.fachowyinstalator.pl<br />

STYCZEŃ <strong>2016</strong> NAKŁAD 6000 EGZ. WYDANIE NUMER 1/<strong>2016</strong><br />

Nowe możliwości sterowania<br />

nagrzewnicami wodnymi!<br />

Nagrzewnica wodna LEO FB V<br />

z konsolą w cenie urządzenia<br />

TS - 3-stopniowy<br />

regulator obrotów<br />

z termostatem<br />

lub<br />

NOWOŚĆ!<br />

HMI - sterownik<br />

programowalny<br />

Agata – koordynator sprzedaży FLOWAIR<br />

Polska Centralno-Wschodnia<br />

najtańszy zestaw<br />

(nagrzewnica + regulator)<br />

dla bardziej<br />

wymagających<br />

Dowiedz się więcej!<br />

www.flowair.com/basic


Najnowsza generacja jednostek wentylacyjnych<br />

Zehnder ComfoAir Q<br />

ComfoAir Q 350<br />

ComfoAir Q 450/600<br />

energooszczędność<br />

innowacyjność<br />

komfort<br />

świeże powietrze<br />

zdrowie<br />

Zalety jednostek wentylacyjnych ComfoAir Q:<br />

5 lat<br />

Plus-<br />

Gwarancja<br />

optymalne rozwiązanie dla każdego typu obiektu<br />

znakomita efektywność energetyczna<br />

maksymalna energooszczędność<br />

innowacyjna technologia: 5% wyższy odzysk ciepła<br />

przy zużyciu energii niższym aż o 10%<br />

kontrola przepływu powietrza<br />

intuicyjna instalacja i obsługa<br />

nowoczesny design<br />

www.zehnder.pl<br />

wentylacja@zehnder.pl


www.wilo.pl<br />

Wstaw to,<br />

co pasuje idealnie!<br />

Wilo-Yonos MAXO<br />

<br />

ƒ <br />

<br />

<br />

<br />

<br />

ƒ <br />

<br />

ƒ <br />

<br />

ƒ


R.<br />

OD REDAKCJI<br />

Nowy rok rusza z kopyta. Intensywny monitoring rynku i poznawanie nowości<br />

rozpoczniemy w Poznaniu na targach BUDMA już na początku lutego.<br />

Później pojedziemy do Warszawy na Forum Wentylacja Salon Klimatyzacja.<br />

Tegoroczne, marcowe, spotkanie branży wentylacyjno-klimatyzacyjnej szykuje<br />

się bardzo interesująco ze względu na zapowiadane premiery produktowe<br />

i wartościowe seminaria. W kwietniu wrócimy do Poznania na odbywające się<br />

co dwa lata targi INSTALACJE. To wydarzenie będzie idealnym początkiem sezonu<br />

budowlano-instalacyjnego. Tym bardziej, że będzie to już piąta okazja<br />

na śledzenie zmagań instalatorów w drodze do zdobycia tytułu Mistrza Polski<br />

<strong>Instalator</strong>ów.<br />

Mam wielką nadzieję, że spotkamy się podczas targów. Jeśli wam się nie uda<br />

zorganizować wyjazdu na którąś z tych imprez z pewnością przeczytacie o nich<br />

na naszych łamach.<br />

Miłej lektury życzy<br />

Redakcja.<br />

Wydawca:<br />

Wydawnictwo Target Press sp. z o.o. sp. k.<br />

Gromiec, ul. Nadwiślańska 30<br />

32-590 Libiąż<br />

Biuro w Warszawie:<br />

ul. Przasnyska 6 B<br />

01-756 Warszawa<br />

tel. +48 22 635 05 82<br />

tel./faks +48 22 635 41 08<br />

Redaktor Naczelna:<br />

Małgorzata Dobień<br />

malgorzata.dobien@targetpress.pl<br />

Dyrektor Marketingu i Reklamy:<br />

Robert Madejak<br />

tel. kom. 512 043 800<br />

robert.madejak@targetpress.pl<br />

Dział Promocji i Reklamy:<br />

Andrzej Kalbarczyk<br />

tel. kom. 531 370 279<br />

andrzej.kalbarczyk@targetpress.pl<br />

Ryszard Staniszewski<br />

tel. kom. 503 110 913<br />

ryszard.staniszewski@targetpress.pl<br />

Dyrektor Zarządzający:<br />

Robert Karwowski<br />

tel. kom. 502 255 774<br />

robert.karwowski@targetpress.pl<br />

Adres Działu Promocji i Reklamy:<br />

ul. Przasnyska 6 B<br />

01-756 Warszawa<br />

tel./faks +48 22 635 41 08<br />

Prenumerata:<br />

prenumerata@fachowyinstalator.pl<br />

Skład:<br />

As-Art Violetta Nalazek<br />

as-art.studio@wp.pl<br />

Druk:<br />

MODUSS<br />

www.fachowyinstalator.pl<br />

inne nasze tytuły:<br />

Redakcja nie zwraca tekstów nie zamó wionych, zastrzega sobie<br />

prawo ich re da gowania oraz skracania.<br />

Nie odpowia da my za treść zamieszczonych reklam.<br />

4<br />

<strong>Fachowy</strong> <strong>Instalator</strong> 1 <strong>2016</strong>


15 lat w Polsce<br />

Najbogatsza gama urządzeń<br />

SPLIT na czynnik R32<br />

Przyjdź na Forum Wentylacja 1-2 marca<br />

dowiedz się więcej o rozwiązaniach do domu, biura, przemysłu<br />

Innowacyjność<br />

Nowoczesność<br />

Inteligencja<br />

Technologia<br />

Kompleksowość<br />

Doświadczenie<br />

92 lata DAIKIN na świecie<br />

43 lata DAIKIN w europie<br />

15 lat DAIKIN w polsce<br />

Zaufanie<br />

Profesjonalizm<br />

Wsparcie<br />

Doradztwo<br />

Wiedza<br />

www.daikin.pl


ST.SPIS TREŚCI<br />

Fot.: Lindab<br />

temat numeru<br />

KLIMATYZATORY<br />

TYPU SPLIT<br />

czytaj od strony<br />

56<br />

Informacje pierwszej wody . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8<br />

Nowości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18<br />

Ochrona ze stali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22<br />

Optymalizacja wydajności kolektorów słonecznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24<br />

Przegląd zasobników c.w.u. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28<br />

Liczy się projekt, czyli o kominkach z DGP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32<br />

Nowa pompa Wilo-Yonos Maxo i Wilo-Yonos Maxo-D – jedna pompa do wszystkich zastosować . . . . . . .36<br />

Kontrola i konserwacja systemów wentylacyjnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38<br />

Dobierz system kominowy do kotła . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42<br />

Zawsze świeżo, zawsze czysto... – pytania czytelników . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46<br />

Innowacyjne instalacje, grzewczo-wentylacyjno-klimatyzacyjnymi GEO-KLIMAT<br />

w zakładzie produkcyjnym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50<br />

Nowa generacja jednostek wentylacyjnych ComfoAir Q. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .52<br />

Klimatyzatory typu split do jednorodzinnych budynków mieszkalnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .56<br />

Odprowadzenie skroplin z klimatyzatorów SPLIT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .60<br />

Seria M – urządzenia Mitsubishi Electric do mieszkań, domów, niewielkich biur i gabinetów . . . . . . . . . . .62<br />

Warsztat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .66<br />

6<br />

<strong>Fachowy</strong> <strong>Instalator</strong> 1 <strong>2016</strong>


IP.<br />

INFORMACJE PIERWSZEJ WODY<br />

Już 140 Wystawców zgłoszonych na<br />

targi techniki wentylacyjnej, klimatyzacyjnej<br />

i chłodniczej<br />

FORUM WENTYLACJA<br />

– SALON KLIMATYZACJA <strong>2016</strong><br />

Już 140 Wystawców – liderów branży potwierdziło swój<br />

udział w marcowej edycji Forum Wentylacja – Salon<br />

Klimatyzacja <strong>2016</strong>.<br />

Bardzo nas cieszy fakt, że również w tym roku wystawcy<br />

wybrali nasze targi i licznie zaprezentują się na Forum Wentylacja<br />

– Salon Klimatyzacja <strong>2016</strong> – zaznacza organizator<br />

targów Tomasz Trusewicz, Dyrektor Stowarzyszenia Polska<br />

Wentylacja. Już dzisiaj możemy powiedzieć, że targi będą<br />

miały jeszcze większą powierzchnię, niż ubiegłoroczna<br />

13.edycja, która była pod tym względem rekordowa. Wielu<br />

wystawców powiększyło swoje stoiska, aby zaprezentować<br />

na targach najnowszą ofertę produktów i usług dedykowanych<br />

branży klimatyzacyjnej, wentylacyjnej i chłodniczej.<br />

Zapowiadane są premiery nowych urządzeń, przygotowywane<br />

są oferty i cenniki na nadchodzący sezon.<br />

Zapraszamy na Forum Wentylacja – Salon Klimatyzacja <strong>2016</strong>!<br />

FORUM WENTYLACJA – SALON KLIMATYZACJA <strong>2016</strong><br />

odbędzie się w dniach 1-2 marca <strong>2016</strong> r. w Warszawie,<br />

w centrum MT Polska.<br />

Targi Techniki Wentylacyjnej, Klimatyzacyjnej i Chłodniczej<br />

to największa w Polsce specjalistyczna impreza dedykowana<br />

branży, w której<br />

udział biorą projektanci,<br />

instalatorzy,<br />

użytkownicy instalacji,<br />

inwestorzy, firmy<br />

wykonawcze, architekci,<br />

producenci,<br />

dystrybutorzy, przedstawiciele<br />

uczelni<br />

technicznych oraz<br />

przyszli inżynierowie.<br />

Forum to:<br />

• Spotkanie całej branży wentylacyjnej, klimatyzacyjnej<br />

i chłodniczej – w edycji 2015 udział wzięło ponad<br />

4100 profesjonalistów z 18 krajów<br />

• Prezentacja oferty liderów rynku<br />

• Promocja nowych produktów – w czasie Forum organizowany<br />

jest Konkurs Najciekawszy Produkt<br />

• Arena Technologii – miejsce porównania urządzeń różnych<br />

producentów, w której zaprezentowane zostaną<br />

pompy ciepła i sekcyjne centrale wentylacyjne<br />

• Strefa <strong>Instalator</strong>a – pokazy i demonstracje, konkurencje<br />

sprawnościowe dla odwiedzających<br />

• 2-dniowe, dostępne dla wszystkich odwiedzających,<br />

wykłady i prezentacje<br />

• Platforma nawiązywania nowych kontaktów<br />

Więcej informacji na www.forumwentylacja.pl<br />

Informacji o targach udziela:<br />

Stowarzyszenie Polska Wentylacja<br />

tel. 22 542 43 15 wew. 12<br />

forum@forumwentylacja.pl<br />

www.forumwentylacja.pl<br />

•<br />

8<br />

<strong>Fachowy</strong> <strong>Instalator</strong> 1 <strong>2016</strong>


IP.<br />

INFORMACJE PIERWSZEJ WODY<br />

Na Lanzarote<br />

z HERZ-KDF+<br />

HERZ KDF+ jest programem partnerskim, który powstał<br />

z myślą o najlepszych instalatorach posiadających<br />

autoryzację firmy HERZ. Głównym celem programu jest<br />

budowa elitarnej grupy profesjonalnych instalatorów<br />

potrafiących tak wykonywać instalacje, aby zapewnić<br />

ostatecznym użytkownikom możliwość skorzystania ze<br />

wszystkich zalet wyrobów marki HERZ.<br />

Program HERZ-KDF+ jest bezpośrednią<br />

kontynuacją istniejącego od<br />

2001 roku Klubu Dobrego Fachowca.<br />

Różnica pomiędzy programami<br />

polega przede wszystkim na tym, że<br />

HERZ-KDF+ w swoim założeniu jest<br />

programem jeszcze bardziej elitarnym,<br />

a jego uczestnikami mogą zostać<br />

wyłącznie instalatorzy, którzy<br />

oprócz wiedzy i umiejętności praktycznych<br />

wykazują również pełne<br />

zaangażowanie w wykonywanie instalacji<br />

ze znakiem serca. Potwierdzeniem<br />

najwyższej jakości pracy instalatorów<br />

uczestniczących w programie<br />

jest wydłużona, 10 letnia gwarancja,<br />

którą firma HERZ obejmuje instalowane<br />

przez nich produkty.<br />

Oprócz dodatkowej gwarancji, każdy<br />

uczestnik programu otrzymuje<br />

specjalne bonusy i nagrody (narzędzia,<br />

ubrania robocze, banery,<br />

wizytówki, dofinansowania działań<br />

reklamowych). Najbardziej zaangażowani<br />

klubowicze uczestniczą<br />

również w atrakcyjnych wyjazdach<br />

szkoleniowych.<br />

Najlepsi instalatorzy HERZ-KDF + na Lanzarote<br />

10<br />

<strong>Fachowy</strong> <strong>Instalator</strong> 1 <strong>2016</strong>


INFORMACJE PIERWSZEJ WODY IP.<br />

Wyjazd szkoleniowy<br />

„Na Wyspy Kanaryjskie z HERZ-em<br />

(Lanzarote 2015)”<br />

W listopadzie 2015 r. grupa najaktywniejszych<br />

uczestników programu<br />

HERZ-KDF+ kolejny już raz została zaproszona<br />

na wyjątkowy wyjazd szkoleniowy.<br />

Tym razem miejscem spotkania<br />

była Lanzarote – jedna z siedmiu<br />

głównych Wysp Kanaryjskich, wpisana<br />

na listę UNESCO, jako światowy rezerwat<br />

biosfery.<br />

Lanzarote to idealne miejsce zarówno<br />

dla osób poszukujących odpoczynku, dla<br />

miłośników niesamowitych krajobrazów,<br />

jak również dla koneserów architektury<br />

i sztuki. Wyspa, którą oblewają turkusowe<br />

wody Oceanu Atlantyckiego ma łagodny<br />

klimat, niepowtarzalne krajobrazy i wiele<br />

cennych zabytków. Jest to jedyna z wysp<br />

kanaryjskich, której udało się uniknąć<br />

agresywnej urbanizacji i negatywnych<br />

skutków trwającej od kilkudziesięciu lat<br />

ekspansji przemysłu turystycznego.<br />

Podczas tygodniowego pobytu uczestnicy<br />

mieli wystarczająco dużo czasu, aby<br />

poznać bliżej wszystkie uroki tej niesamowitej<br />

wyspy. Zdecydowanie najwięcej<br />

wrażeń przyniosła wyprawa do jedynego<br />

w swoim rodzaju parku Timanfaya. Park<br />

Narodowy Timanfaya prezentuje swój<br />

wulkaniczny i niepowtarzalny charakter<br />

niezwykłym klimatem i zjawiskami. Podziwiając<br />

niesamowite, księżycowe krajobrazy<br />

stworzone przez naturę, można również<br />

doświadczyć tego, jak wciąż jeszcze<br />

gorąca jest lawa zaledwie kilka metrów<br />

pod powierzchnią ziemi. To właśnie tutaj<br />

tryskają gorące gejzery, krzewy zapalane<br />

są pod wpływem temperatury lawy,<br />

a na specjalnym ruszcie podgrzewanym<br />

ciepłem wulkanu grillują się smakołyki dla<br />

gości restauracji El Diablo. Kolejnym obowiązkowym<br />

punktem na trasie wycieczki<br />

była wizyta w Jameos del Agua – unikalnym<br />

miejscu, w którym Cezare Manrique<br />

– jeden z najwybitniejszych hiszpańskich<br />

artystów XX wieku – połączył naturalne<br />

piękno przyrody z artyzmem sztuki.<br />

Jameos del Agua, to zespolone ze sobą<br />

groty i tunele wydrążone przez magmę<br />

w czasie ostatniej erupcji wulkanu La Corona.<br />

Symbolem Jameos del Agua są maleńkie<br />

kraby albinosy pełzające po dnie<br />

podziemnego jeziorka. Tutaj mieści się<br />

również oryginalna sala koncertowa – cudowne,<br />

akustyczne audytorium, będące<br />

miejscem niezwykłych koncertów, musicali,<br />

przedstawień oraz festiwalu muzyki.<br />

Oprócz podziwiania uroków Lanzarote,<br />

uczestnicy wyjazdu zwiedzali również<br />

sąsiednie wyspy (La Graciosa i Fuerteventura),<br />

a także nurkowali i pływali<br />

w oceanie, spacerowali, grali w piłkę nożną,<br />

pétanque, strzelali z łuku i wiatrówki.<br />

A po całodziennych, intensywnych atrakcjach,<br />

każdy wieczór kończyła wspólna<br />

zabawa w kanaryjskich klimatach.<br />

Warto zaznaczyć, że podziwiając uroki<br />

Lanzarote instalatorzy mogli również<br />

uzyskać informacje o najciekawszych<br />

nowych rozwiązaniach marki HERZ, dedykowanych<br />

dla systemów instalacji sanitarnych<br />

i grzewczych, jak również poznać<br />

nowości w ofercie urządzeń HERZ-OŹE.<br />

Dariusz Odroń<br />

dyrektor marketingu i komunikacji<br />

HERZ Armatura i Systemy Grzewcze<br />

<strong>Fachowy</strong> <strong>Instalator</strong> 1 <strong>2016</strong><br />

11


IP.<br />

INFORMACJE PIERWSZEJ WODY<br />

Daikin – innowator w branży<br />

Firma Daikin jest światowym liderem na rynku rozwiązań klimatyzacyjnych,<br />

chłodniczych, wentylacyjnych oraz grzewczych. Swoją pozycję zawdzięcza<br />

wysoko zawansowanym technologiom stosowanym we wszystkich produktach,<br />

innowacyjnym rozwiązaniom oraz profesjonalizmowi.<br />

Nowy czynnik chłodniczy<br />

Daikin jest znana<br />

ze swojego pionierskiego<br />

podejścia do rozwoju<br />

produktów, dzięki wieloletniemu<br />

doświadczeniu w zakresie projektowania<br />

i produkcji urządzeń<br />

w technologiach grzewczych<br />

i chłodniczych. Częścią zaangażowania<br />

firmy Daikin w zagadnienia<br />

dotyczące ochrony środowiska<br />

jest dążenie do projektowania systemów,<br />

które wywierają mniejszy<br />

wpływ na środowisko. Wybór<br />

czynnika chłodniczego jest elementem<br />

o kluczowym znaczeniu<br />

w dążeniu do maksymalizacji efektywności<br />

energetycznej i minimalizacji<br />

wpływu tych systemów<br />

na globalne ocieplenie. Przy wyborze<br />

czynnika chłodniczego<br />

do systemu pompy ciepła, należy<br />

wziąć pod uwagę wskaźnik obciążenia<br />

środowiska naturalnego<br />

przez urządzenie chłodnicze<br />

w ciągu całego okresu jego eksploatacji.<br />

Opiera się on na:<br />

• Bezpośrednim wpływie emisji<br />

czynnika chłodniczego na globalne<br />

ocieplenie<br />

– R32 charakteryzuje niska wartość<br />

współczynnika GWP<br />

• Pośrednim wpływie zużycia<br />

energii przez cały cykl eksploatacji<br />

produktu<br />

– Produkty na czynnik chłodniczy<br />

R32 są w stanie osiągnąć<br />

wyższe poziomy efektywności<br />

zarówno w trybie<br />

częściowego, jak i pełnego<br />

obciążenia<br />

• Efektywności wykorzystania<br />

zasobów naturalnych<br />

– R32 to jednoskładnikowy czynnik<br />

chłodniczy, którego recykling nie<br />

jest skomplikowany<br />

Daikin jest pierwszą fi rmą na świecie,<br />

która wprowadziła na rynek już teraz,<br />

tak szeroki zakres urządzeń split pracujących<br />

na ten czynnik. Jest to znaczny<br />

krok w przyszłość mając na uwadze<br />

przyszłe cele nowych europejskich<br />

przepisów F-gas.<br />

Najnowsze rozwiązania Daikin<br />

w systemach VRV<br />

Pod koniec 2015 roku fi rma Daikin<br />

wprowadziła do sprzedaży nową generację<br />

systemów VRV.<br />

Pierwsza seria to całkowicie nowy mini<br />

VRV IV-S przeznaczony dla mniejszych<br />

aplikacji. Nowe jednostki zaprojektowane<br />

zostały jako zintegrowany system<br />

klimatyzacji, ogrzewania i wentylacji dla<br />

biur i apartamentów. Znacząco rozbudowano<br />

typoszereg agregatów:<br />

• agregaty jednowentylatorowe o mocy<br />

12,0 i 14,0 kW (4 i 5 HP w wersji<br />

Compact – typ RXYSCQ-TV1)<br />

• agregaty dwuwentylatorowe o mocy<br />

12 do 33,5 kW (seria RXYSQ-T).<br />

Kolejną nowością na rynku jest całkowicie<br />

nowa koncepcja systemu VRV do całkowitej<br />

zabudowy wewnątrz budynku. W nowym<br />

systemie VRV-i („i” z ang. invisible<br />

– niewidoczny) jednostka zewnętrzna jest<br />

podzielona na 2 części: komorę sprężarki<br />

i sekcję skraplacza w wersji kanałowej.<br />

Ta unikalna konstrukcja daje możliwości<br />

na zastosowanie klimatyzacji tam, gdzie<br />

nie ma możliwości posadowienia agregatu<br />

zewnętrznego, oferując standardy<br />

i technologie doskonale znane z VRV IV,<br />

np. Zmienna Temperatura Czynnika (VRT)<br />

Dlaczego system Daikin?<br />

Kompleksowa oferta w szerokim portfolio<br />

fi rmy pozwala zapewnić rozwiązania<br />

do wszystkich rodzajów obiektów<br />

zarówno w zakresie klimatyzacji,<br />

wentylacji, chłodnictwa jak i ogrzewania.<br />

Globalny zasięg oraz bardzo ścisła<br />

współpraca na etapie projektowym to<br />

dodatkowe atuty dla potencjalnych<br />

klientów. Ponadto systemy Daikin są:<br />

• idealnym rozwiązaniem do każdego<br />

zastosowania dzięki szerokiemu asortymentowi<br />

dostępnych produktów<br />

zarówno do grzania, jak i chłodzenia.<br />

• dzięki wysokiej efektywności energetycznej<br />

do A+++ i funkcjom oszczędzania<br />

energii, jak czujnik inteligentne<br />

oko i tygodniowy zegar programowany<br />

zapewniają obniżenie wysokości<br />

rachunków za energię.<br />

• intuicyjne w sterowaniu poprzez aplikację<br />

na smartfon lub łatwy w obsłudze<br />

sterownik.<br />

• Dedykowane do zapewniania doskonałego<br />

klimatu w pomieszczeniach<br />

takich jak sypialnie: niski poziom głośności<br />

"cichy jak szept", serwerownie:<br />

doskonały nawiew powietrza.<br />

Źródło: Daikin<br />

12<br />

<strong>Fachowy</strong> <strong>Instalator</strong> 1 <strong>2016</strong>


INFORMACJE PIERWSZEJ WODY IP.<br />

Program szkoleniowy dla autoryzowanych<br />

instalatorów promienników Zehnder<br />

Zehnder jest wiodącym producentem<br />

sufi towych promienników<br />

wodnych, mających<br />

zastosowanie do ogrzewania<br />

hal, obiektów biurowych i użyteczności<br />

publicznej. Systemy<br />

promiennikowe pozwalają uzyskać<br />

znaczące oszczędności<br />

eksploatacyjne w przypadku<br />

obiektów wielkokubaturowych,<br />

a ich całkowita bezobsługowość<br />

w połączeniu z kilkudziesięcioletnią<br />

żywotnością, przyczyniły<br />

się do znaczącego wzrostu zainteresowania<br />

tym rozwiązaniem<br />

w Polsce. Z tego powodu, fi rma Zehnder<br />

wprowadziła program szkoleniowy<br />

dla autoryzowanych instalatorów promienników<br />

Zehnder i przeprowadziła<br />

wyjazdowe szkolenia w swoim centrum<br />

kompetencji w Lahr. Dwudniowe<br />

szkolenie – łączące teorię z praktyką –<br />

pozwoliło zainteresowanej grupie prężnie<br />

działających fi rm instalacyjnych,<br />

na zapoznanie się z najważniejszymi<br />

aspektami eksploatacji i montażu promienników.<br />

Firmy te, stosujące na co<br />

dzień rozwiązania Zehnder,<br />

stają się polecanymi wykonawcami<br />

dla projektów z promiennikami<br />

Zehnder, a ich<br />

doświadczenie ma zapewnić<br />

inwestorom bezproblemowy<br />

proces inwestycyjny i rozruchowy<br />

instalacji. Na bazie<br />

doświadczeń, fi rma Zehnder<br />

zamierza zaproponować tym<br />

fi rmom rozszerzenie kompetencji<br />

o systemy promiennikowe<br />

do biur, w których zgodnie<br />

z obowiązującymi trendami,<br />

oszczędzanie energii grzewczej,<br />

ale i chłodzącej, staje się ważnym<br />

wyzwaniem, a Zehnder posiada pełną<br />

gamę produktów do wielorakich zastosowań.<br />

Źródło: Zehnder<br />

REKLAMA<br />

<strong>Fachowy</strong> <strong>Instalator</strong> 1 <strong>2016</strong><br />

13


IP.<br />

INFORMACJE PIERWSZEJ WODY<br />

Najnowsze rozwiązania w zakresie sprzętu elektrycznego, automatyki<br />

i systemów zabezpieczeń po raz 13-ty w Warszawie!<br />

XIV Międzynarodowe Targi Sprzętu Elektrycznego<br />

i Systemów Zabezpieczeń ELEKTROTECHNIKA <strong>2016</strong><br />

Warszawa 27–29 stycznia, EXPO XXI<br />

SZKOLENIA W RAMACH TARGÓW ELEKTROTECHNIKA <strong>2016</strong><br />

Targi ELEKTROTECHNIKA skierowane są do producentów i użytkowników sprzętu<br />

niskiego, średniego i wysokiego napięcia oraz systemów alarmowych i rozwiązań<br />

umożliwiających instalację przewodów elektrycznych w nowoczesnych budynkach.<br />

Równolegle odbędą się Targi ŚWIATŁO oraz Wystawa TELETECHNIKA.<br />

Konferencje, szkolenia i warsztaty od lat są integralnym elementem<br />

Targów ELEKTROTECHNIKA. Najważniejsze wydarzenie<br />

to cykl szkoleń dla projektantów instalacji elektrycznych<br />

oraz wyższej kadry menadżerskiej odpowiedzialnej za nadzór,<br />

wykonawstwo, inwestycje oraz eksploatację instalacji w różnego<br />

typu obiektach organizowany wspólnie z Polską Izbą<br />

Inżynierów Budownictwa.<br />

W ramach Targów ELEKTROTECHNIKA odbędą się konferencje,<br />

warsztaty i szkolenia skierowane do ponad 1500 specjalistów<br />

– inżynierów budownictwa, inżynierów elektryków,<br />

inspektorów nadzoru oraz instalatorów.<br />

Tematyka szkoleń w <strong>2016</strong> roku:<br />

• Wybrane zagadnienia projektowania instalacji elektrycznych<br />

• Nowoczesne systemy instalacji teletechnicznych<br />

• Innowacyjne rozwiązania dla potrzeb automatyzacji sieci SN/NN<br />

• Konsekwencje nie dotrzymywania wymaganych parametrów<br />

ochrony przepięciowej<br />

• Wybrane zagadnienia projektowania oświetlenia zewnętrznego<br />

i wewnętrznego<br />

• Jakość energii elektrycznej. Efektywność energetyczna budynków<br />

• Ochrona odgromowa i przepięciowa<br />

• Technologia LED i OLED<br />

• Automatyka budynkowa<br />

• Fotowoltaika – modele biznesowe dla małych i średnich fi rm<br />

• Zmiany w prawie budowlanym<br />

Uczestnicy spotkań dzięki takiej formule Targów mają możliwość<br />

skonfrontowania uzyskanych informacji z praktyczną ofertą producentów<br />

na stoiskach targowych. Dodatkowo, każdy z uczestników<br />

otrzymuje certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu.<br />

Rejestracja odbywa się na stronie www.elektroinstalacje.pl<br />

Kontakt: office@elektroinstalacje.pl<br />

14<br />

<strong>Fachowy</strong> <strong>Instalator</strong> 1 <strong>2016</strong>


Nasza pasja,<br />

Twój komfort


IP.<br />

INFORMACJE PIERWSZEJ WODY<br />

Systemy zaprasowywane Viega<br />

w biurowcu Prime Corporate Center<br />

W budynku o wysokości 96 m i powierzchni 36 000 m 2 kwestie<br />

techniczne nabierają szczególnego znaczenia. Dlatego<br />

w projekcie Prime Corporate Center postawiono na najwyższej<br />

jakości instalacje wodne i grzewcze. Systemy Sanpress<br />

Inox i Prestabo gwarantują trwałość i bezpieczną eksploatację<br />

przez wiele lat.<br />

Prime Corporate Center to jedna z największych inwestycji<br />

w Warszawie w ostatnich latach, jeśli chodzi o powierzchnie<br />

biurowe. Budynek wyróżnia się efektowną architekturą,<br />

wysokiej jakości wykończeniem wnętrz oraz nowoczesnymi<br />

rozwiązaniami technicznymi. Systemy Viega zostały wybrane<br />

ze względu na pewność i trwałość połączeń, które będą<br />

pracowały w warunkach maksymalnego ciśnienia dopuszczalnego<br />

dla połączeń zaprasowywanych.<br />

Instalację wody użytkowej (średnice do 76,1 mm) wykonano<br />

w systemie Sanpress Inox. Rury i złączki ze stali nierdzewnej<br />

to najlepsze możliwe rozwiązanie pod względem<br />

odporności na korozję i higieny wody pitnej.<br />

Wszystkie systemy Viega, zastosowane w Prime Corporate<br />

Center oparte są na nowoczesnej technologii zaprasowywania.<br />

Pozwala ona zaoszczędzić nawet do 50% czasu<br />

w porównaniu z innymi sposobami.<br />

Źródło: Viega<br />

Od 20 lat w Polsce<br />

– okrągły jubileusz firmy Wolf Technika Grzewcza<br />

Niemiecki koncern Wolf, specjalizujący się w produkcji<br />

najwyższej klasy urządzeń grzewczych,<br />

klimatyzacyjnych i wentylacyjnych, to jeden ze<br />

światowych liderów tej branży. Obchodząca<br />

w tym roku 20-lecie istnienia spółka Wolf Technika<br />

Grzewcza stanowi centrum dystrybucji urządzeń<br />

marki Wolf w Polsce. W całym kraju rozlokowanych<br />

jest obecnie aż 296 ofi cjalnych punktów<br />

sprzedaży produktów Wolf, a także niemal 200<br />

placówek serwisowych. Dodatkowo Wolf Technika<br />

Grzewcza uruchomił również dwa centra<br />

treningowe (w Sokołowie i Wrocławiu), w których<br />

szkoleni są instalatorzy, serwisanci oraz handlowcy.<br />

W trosce o najwyższą jakość usług fi rma<br />

organizuje nie tylko regularne kursy teoretyczne<br />

i praktyczne, ale oferuje także profesjonalne doradztwo<br />

i wsparcie techniczne dla współpracujących<br />

z nią podmiotów.<br />

Źródło: Wolf Polska<br />

16<br />

<strong>Fachowy</strong> <strong>Instalator</strong> 1 <strong>2016</strong>


INFORMACJE PIERWSZEJ WODY IP.<br />

Junkers współpracuje ze szkołami technicznymi<br />

Trwa II edycja programu JUNKERS SZKOLI<br />

prowadzonego przez markę Junkers we<br />

współpracy ze szkołami ponadgimnazjalnymi.<br />

W 11 placówkach w całej Polsce ponad<br />

200 uczniów z kierunków: technik gazownictwa,<br />

technik urządzeń sanitarnych<br />

i pokrewnych, bierze udział w zajęciach<br />

dodatkowych zakresu techniki grzewczej.<br />

Uczestnicy programu poszerzają swoją<br />

wiedzę i mają szansę zdobyć cenne nagrody.<br />

Celem programu JUNKERS SZKOLI jest<br />

poszerzanie wiedzy uczniów w zakresie<br />

nowoczesnych urządzeń i systemów<br />

grzewczych. W ramach programu w szkołach<br />

prowadzone są zajęcia dodatkowe<br />

z trzech obszarów tematycznych: kotły<br />

kondensacyjne, technika solarna i pompy<br />

ciepła.<br />

W drugiej edycji programu bierze udział<br />

11 techników z całej Polski. Chętni uczniowie<br />

uczestniczą w zajęciach pozalekcyjnych,<br />

prowadzonych przez nauczycieli<br />

ze szkół, którzy wcześniej odbywają szkolenie<br />

w Centrum Szkoleniowym Junkers.<br />

Merytoryczny nadzór nad programem<br />

sprawują doświadczeni Trenerzy marki<br />

Junkers.<br />

Do tej edycji zgłosiło się ponad 200 uczniów.<br />

Zdobytą na zajęciach wiedzę uczestnicy<br />

sprawdzają w e-testach. W każdym<br />

z nich najlepsi będę mieli szansę zdobyć nagrody:<br />

elektronarzędzia marki Bosch. Uczeń<br />

z najlepszym łącznym wynikiem we wszystkich<br />

trzech testach w danej szkole, otrzyma<br />

od marki Junkers nagrodę główną. Jest to<br />

voucher na kurs i egzamin na uprawnienia<br />

gazowe i elektryczne w zakresie eksploatacji<br />

urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku dozoru.<br />

Dodatkowo w ramach programu oferowane<br />

jest szkolenie z przedsiębiorczości,<br />

które pozwala uzupełnić wiedzę praktyczną<br />

uczniów o kompetencje biznesowe.<br />

Organizatorem programu, którego celem<br />

jest także promocja zawodu instalatora<br />

techniki grzewczej, jest marka Junkers. Finał<br />

programu odbędzie się w maju w Warszawie.<br />

Źródło: Bosch<br />

REKLAMA


N.<br />

NOWOŚCI<br />

Promiennik ciepła z aluminium<br />

Dzięki płycie promieniującej, ciepło rozprzestrzenia się<br />

w wielu kierunkach i zapewnia odczucie podobne do promieniowania<br />

słonecznego. Jeśli dodatkowo grzejnik posiada<br />

element grzewczy z aluminium, zapewni szybki wzrost<br />

temperatury, jednakowe ciepło w każdej części pomieszczenia,<br />

a także powietrze niewysuszające gardła. Dlatego<br />

sprawdzi się szczególnie w sypialni, pokoju dziecięcym lub<br />

przedpokoju.<br />

Solius fi rmy Atlantic posiada niskotemperaturowy, płytowy<br />

element grzewczy z dyfuzorem aluminiowym. Wyposażono<br />

go w elektroniczny termostat temperatury, którym można<br />

ustawić 3 zakresy pracy temperatur (Komfort 10-28 st. C.,<br />

Antyzamarzanie 7 st. C. i Eko, czyli Komfort pomniejszona<br />

o 3,5 st. C.). Urządzenie jest kompatybilne z systemem sterowania<br />

Pass Program, dlatego można podłączyć je do istniejącej<br />

już sieci sterowania lub użyć programatora Chronopass<br />

by sterować nimi w sposób indywidualny i niezależny.<br />

www.atlantic-polska.pl<br />

ALU LAMELLA MAT – izolacja<br />

instalacji wentylacji, klimatyzacji<br />

i ogrzewania<br />

Maty przeznaczone są do izolacji cieplnej wszelkich komponentów<br />

instalacji ogrzewania powietrznego. Stanowią<br />

również izolację akustyczną i przeciwkondensacyjną kanałów<br />

wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o dowolnym<br />

przekroju np. prostokątnym, kołowym, a także do izolacji<br />

rur rurociągów i małych zbiorników<br />

o temperaturze do 250 o C.<br />

Maty lamelowe ALU LAMELLA MAT<br />

produkowane są ze skalnej wełny<br />

ROCKWOOL z jednostronną okładziną<br />

ze zbrojonej folii aluminiowej.<br />

Dzięki prostopadłemu do płaszczyzny<br />

podłoża układowi włókien,<br />

są one mocne i sprężyste oraz nie<br />

zmieniają swojej pierwotnej grubości<br />

na zagięciach i w narożnikach.<br />

Właściwie zwymiarowana i fachowo<br />

zamontowana izolacja z wełny<br />

skalnej ALU LAMELLA MAT zabezpiecza<br />

instalacje wentylacyjne<br />

i klimatyzacyjne przed kondensacją<br />

pary wodnej oraz zapewnia minimalne straty ciepła i temperaturę<br />

przepływającego powietrza odpowiadającą wartości<br />

przewidzianej w projekcie.<br />

www.rockwool.pl<br />

Armatura na podczerwień<br />

SCHELL PURIS E<br />

Woda jest potrzebna<br />

w każdym budynku, zarówno<br />

do celów higienicznych,<br />

jak i spożywczych. Prostym<br />

sposobem na ograniczenie<br />

rachunków jej zużycia<br />

jest stosowanie armatury<br />

elektronicznej. Dzięki automatycznej<br />

kontroli nad<br />

wypływem wody i niskiemu<br />

natężeniu przepływu na poziomie 6 l/min, bateria SCHELL<br />

PURIS E ogranicza jej zużycie nawet o 62% w porównaniu z tradycyjnymi<br />

odpowiednikami jednouchwytowymi. Bezdotykowa<br />

obsługa, oprócz oszczędności wody, gwarantuje higieniczną<br />

czystość, zapobiegając przenoszeniu drobnoustrojów.<br />

Bateria posiada ponadto funkcję płukania antystagnacyjnego,<br />

uruchamianego na 20 sekund po 24 godzinach od ostatniego<br />

użycia, a także jest przystosowana do dezynfekcji termicznej<br />

w temperaturze 70°C. Dostępne są modele na wodę zimną<br />

lub wstępnie zmieszaną, a także wyposażone w zintegrowany<br />

mieszacz pozwalający na regulację temperatury wody za pomocą<br />

ergonomicznej dźwigni na boku korpusu.<br />

Baterie SCHELL PURIS E to modułowe rozwiązanie gwarantujące<br />

bardzo łatwą obsługę, również pod kątem montażu czy<br />

serwisowania.<br />

www.schell.pl<br />

18<br />

<strong>Fachowy</strong> <strong>Instalator</strong> 1 <strong>2016</strong>


N.<br />

NOWOŚCI<br />

Nowoczesna armatura bezdotykowa<br />

Tam gdzie liczy się prostota i bezpieczeństwo<br />

użytkowania a dla inwestora<br />

oszczędzający wodę, ergonomiczny<br />

i trwały produkt dobrym rozwiązaniem<br />

będzie instalacja armatury<br />

bezdotykowej. FERRO rozwijając ten<br />

asortyment wprowadza kolejne produkty:<br />

baterię umywalkową stojącą<br />

Mistral Sensor oraz baterie umywalkowe<br />

ścienne Bora Sensor Power-Safe<br />

i Bora Sensor Power-Safe Pre-Mixed.<br />

Uzupełnieniem oferty jest dotykowy<br />

zawór natryskowy Kona Sensor oraz<br />

obecne na rynku od 2014 roku baterie<br />

umywalkowe stojące Sirocco Sensor,<br />

dostępne w czterech wersjach wyposażenia.<br />

W grupie zaworów pisuarowych<br />

nowością są klasyczne natynkowe<br />

(Zephyr Sensor BBB211) oraz coraz<br />

popularniejsze<br />

zawory podtynkowe<br />

(Zephyr Sensor<br />

BBB201).<br />

Innowacyjność<br />

produktów bezdotykowych<br />

FERRO<br />

polega również<br />

na możliwości wyboru<br />

wielu opcji<br />

w zakresie regulacji<br />

armatury, co ma<br />

szczególne znaczenie<br />

przy programowaniu<br />

ustawień<br />

na potrzeby<br />

danego obiektu<br />

i konkretnego<br />

użytkownika. Praktycznym rozwiązaniem<br />

jest pilot sterujący do baterii<br />

i zaworów bezdotykowych RC01,<br />

dzięki któremu można wyregulować<br />

i zaprogramować wiele funkcji armatury<br />

łazienkowej.<br />

www.ferro.pl<br />

Gree Lomo - doskonałe połączenie jakości z nowoczesnym designem<br />

Inżynierowie marki GREE od lat starają<br />

się łączyć najlepsze i najbardziej<br />

niezawodne technologie z unikalnym<br />

stylem. Efektem ich pracy jest<br />

nowe urządzenie Gree Lomo, które<br />

stanowi doskonałe połączenie jakości<br />

z nowoczesnym designem. Wspólnie<br />

ze znanym już Państwu urządzeniem<br />

U-Crown będą z pewnością jednymi<br />

z najbardziej atrakcyjnych produktów<br />

na polskim rynku w <strong>2016</strong> roku.<br />

W celu zwiększenia komfortu użytkownika,<br />

klimatyzatory U-Crown oraz<br />

Lomo mogą być obsługiwane za pomocą<br />

dowolnego telefonu / tabletu<br />

Wi-Fi bazującego na systemie Android<br />

lub iOS. Pozwala to na kontrolę urządzenia<br />

z dowolnego miejsca na świecie<br />

oraz zwiększa możliwości w zakresie<br />

planowania pracy.<br />

www.gree.pl<br />

20<br />

<strong>Fachowy</strong> <strong>Instalator</strong> 1 <strong>2016</strong>


POZNAŃ, MTP PAWILON 5A<br />

<br />

MISTRZEM<br />

ZGARNIJ NAGRODY<br />

PARTNERZY:<br />

PARTNERZY WSPIERAJĄCY:<br />

ORGANIZATORZY:


I.<br />

instalacje<br />

Wymagania dotyczące bezpieczeństwa obudów i szaf sterowniczych<br />

Ochrona ze stali<br />

Szafy sterownicze zapewniają nie tylko ochronę umieszczonego wewnątrz<br />

wyposażenia elektrycznego. Chronią też osoby pracujące przy<br />

aparaturze rozdzielczej lub sterowniczej lub znajdujące się w pobliżu<br />

przed zagrożeniami ze strony prądu elektrycznego. Wymagania ochrony<br />

i funkcje bezpieczeństwa są określone przez różne normy, dyrektywy lub<br />

warunki dopuszczenia, zależnie od miejsca pracy, branży lub zastosowania.<br />

Z tych różniących się specyfi kacji wynikają różne badania i kontrole<br />

potwierdzające zgodność obudowy.<br />

PROMOCJA<br />

Najbardziej chyba znanym wymogiem<br />

dotyczącym obudów sterowniczych<br />

jest stopień ochrony IP<br />

wg IEC 60529, który opisuje ochronę<br />

przez wnikaniem cząstek stałych<br />

lub pyłu oraz przed wnikaniem<br />

wody. Poza tym istnieje jednak jeszcze<br />

wiele innych wymagań związanych<br />

z obudowami sterowniczymi:<br />

• dokładność wymiarowa<br />

• odporność na korozję<br />

• grubość warstwy lakieru<br />

• wytrzymałość udarowa<br />

• statyczna obciążalność materiału<br />

• dynamiczna obciążalność materiału, odporność<br />

na wibracje<br />

• odporność na UV<br />

• ochrona przez zewnętrznymi warunkami<br />

klimatycznymi<br />

• zdolność odprowadzania ciepła<br />

• wytrzymałość ciśnieniowa podczas<br />

zwarcia elektrycznego<br />

• ochrona ludzi podczas awarii elektrycznej<br />

• ochrona ludzi przed łukiem elektrycznym<br />

• ochrona w przypadku uszkodzeń mechanicznych<br />

z zewnątrz<br />

Fot. 1. Różne systemy szaf sterowniczych Rittal mają jedną cechę wspólną – standardowy<br />

proces produkcji i lakierowania.<br />

Fot. Rittal Sp. z o.o.<br />

• odporność termiczna tworzyw sztucznych<br />

gwarantujących stopień ochrony<br />

od zewnątrz<br />

• zapewnienie niezmiennej jakości produkcji<br />

Wymagania te, a także kontrola i dokumentacja<br />

ich spełnienia, są określone<br />

w normach, jak np. IEC 62208 lub IEC<br />

61439-1. Należy przy tym pamiętać,<br />

że w zależności od rynku, np. w Ameryce<br />

Północnej, Europie lub Azji mogą<br />

być wymagane dodatkowe dopuszczenia.<br />

Standard IEC jest uznawany w wielu<br />

regionach świata wprost, albo w przetłumaczonej<br />

wersji krajowej. W Ameryce<br />

Północnej zamiast standardu IEC,<br />

do udokumentowania funkcji ochronnych<br />

są wymagane standardy Nema lub<br />

dopuszczenia UL. W szczególnych miejscach<br />

zastosowania, jak np. na statkach<br />

lub na kolei, obowiązują dodatkowe wymagania.<br />

Po zaliczeniu kontroli i udokumentowaniu<br />

uzyskuje się niezbędną dokumentację<br />

do dopuszczeń, niemniej także w wytwarzaniu<br />

obudowy sterowniczej wymaga się<br />

zagwarantowania standardów produkcji,<br />

a przez to niezmiennej jakości. Bez tego nie<br />

jest możliwe utrzymanie dopuszczeń i znaków<br />

kontroli.<br />

Aby zachować dopuszczenia niektórych<br />

organizacji, jak np. UL, Lloyds, DNV, poza<br />

pierwszym badaniem regularnie są rów-<br />

22<br />

<strong>Fachowy</strong> <strong>Instalator</strong> 1 <strong>2016</strong>


instalacje I.<br />

Fot. 2. Gruntowanie zanurzeniowe<br />

stelaży ramowych do szaf sterowniczych<br />

w zakładach Rittal w Rittershausen<br />

Fot. Rittal Sp. z o.o.<br />

nież kontrolowane zakłady produkcyjne.<br />

Po przeprowadzeniu audytu towarzystwa<br />

klasyfikacyjne udzielają zgody na umieszczanie<br />

znaków aprobaty na szafach aż<br />

do następnej kontroli. Dlatego w przypadku<br />

producentów, którzy poddają swoją<br />

produkcję regularnej kontroli przez takie<br />

organizacje, można oczekiwać niezmiennej<br />

jakości obudów sterowniczych.<br />

Jako jeden ze światowych liderów w zakresie<br />

technologii obudów i szaf sterowniczych,<br />

Rittal w siedzibie firmy w Herborn<br />

posiada akredytowane laboratorium kontrolne<br />

– dzięki czemu jest kompetentnym<br />

partnerem także dla innych przedsiębiorstw.<br />

Poza wymaganymi badaniami<br />

wstępnymi nowych produktów, Rittal regularnie<br />

kontroluje różne właściwości obudów<br />

sterowniczych z bieżącej produkcji.<br />

W ten sposób gwarantuje się wysoki standard<br />

jakości systemów szaf sterowniczych<br />

Rittal.<br />

Poza regularną kontrolą produktów w celu<br />

zapewnienia jakości produktu, dla niezmiennej<br />

jakości ważne są także standardy<br />

technologii produkcji. Aby możliwe było<br />

ich uwzględnienie także w przypadku wymiarów<br />

specjalnych lub też szczególnych<br />

form obudów, w Rittal wymyślono i stosuje<br />

się technologię platformową. Dzięki<br />

niej specjalne obudowy sterownicze są<br />

produkowane i powlekane w ten sam sposób<br />

i nie różnią się jakością od produktów<br />

wytwarzanych seryjnie.<br />

Więcej niż farba<br />

Nowoczesną obudowę sterowniczą<br />

wyróżnia spełnienie odpowiednich wymagań<br />

zgodnie z aktualnym stanem<br />

techniki i obowiązującymi normami.<br />

Na przykład ochrony antykorozyjnej nie<br />

zapewnia się już tylko przez zwyczajne<br />

pomalowanie metalowego korpusu. Dla<br />

zagwarantowania długotrwałej ochrony<br />

przed korozją niezbędny jest określony<br />

proces z różnymi etapami, od czyszczenia<br />

aż po lakierowanie proszkowe zagruntowanej<br />

obudowy. Długotrwała ochrona<br />

obudowy przed korozją jest niezbędna<br />

dla utrzymania ochrony ludzi i urządzeń<br />

także po latach eksploatacji aparatury rozdzielczej<br />

i sterowniczej.<br />

Ochrona elektrycznych szaf sterowniczych<br />

przed korozją jest wymagana przez normy<br />

IEC 62208 lub IEC 61439. Niezbędne<br />

tutaj badanie korozyjne przeprowadza się<br />

zgodnie z IEC 60068-2. Bazując na normie<br />

kontrolnej rozróżnia się instalację w pomieszczeniach<br />

lub na wolnym powietrzu.<br />

Aby wykazać odporność na korozję przeprowadza<br />

się test w oparach zawierających<br />

sól, podczas którego w ciągu kilku dni<br />

symuluje się proces korozji, który w rzeczywistości<br />

trwa latami.<br />

Obudowy sterownicze Rittal z lakierowanej<br />

blachy stalowej do zastosowań wewnętrznych<br />

spełniają wymagania odporności<br />

na korozję dzięki standaryzowanemu procesowi<br />

powlekania.<br />

Po zakończeniu produkcji, surowa obudowa<br />

w pierwszym etapie jest czyszczona<br />

i odtłuszczana w celu zapewnienia trwałej<br />

przyczepności następnych warstw. Bezpośrednio<br />

po odtłuszczeniu następuje<br />

nakładanie pierwszej warstwy przeciwkorozyjnej<br />

w ramach wstępnej obróbki nanoceramicznej.<br />

W celu naniesienia drugiej<br />

powłoki obudowę zanurza się w całości<br />

w basenie, w którym otrzymuje gruntowanie<br />

elektroforezowe.<br />

Końcową ochronę zapewnia powlekanie<br />

proszkowe, które jednocześnie nadaje<br />

strukturę zewnętrznej powierzchni szafy.<br />

Jeżeli w trakcie późniejszej obróbki uszkodzona<br />

zostanie wierzchnia warstwa, to<br />

zawsze istnieją jeszcze dwie inne warstwy<br />

antykorozyjne.<br />

Fot. Rittal Sp. z o.o.<br />

Fot. 3. Elektryczne urządzenia rozdzielcze<br />

i sterownicze chronią ludzi znajdujących się<br />

w pobliżu przed zagrożeniami związanymi<br />

z prądem elektrycznym.<br />

Długotrwałe bezpieczeństwo<br />

Bezpieczeństwo ludzi przebywających<br />

w pobliżu elektrycznych instalacji rozdzielczych<br />

lub obsługujących elektryczne instalacje<br />

rozdzielcze jest ważnym celem, który<br />

ma zostać osiągnięty przez normę IEC<br />

61439. W związku z tym norma ta zawiera<br />

szereg wymagań opisujących właściwości<br />

mechaniczne obudów. W przypadku<br />

awarii elektrycznych silnym obciążeniom<br />

podlega również obudowa szafy sterowniczej,<br />

przez wzrost ciśnienia wewnętrznego<br />

lub magnetyczne oddziaływanie wysokich<br />

prądów zwarciowych. Wzrost ciśnienia wewnętrznego<br />

następuje np. podczas zadziałania<br />

dużych wyłączników zwarciowych<br />

wytwarzających łuk elektryczny. Jednak<br />

pole magnetyczne, które powstaje wokół<br />

szyny miedzianej, szczególnie przy dużych<br />

prądach zwarciowych, poza działaniem<br />

na sąsiednią szynę miedzianą, oddziałuje<br />

także na części obudowy jak np. na płytę<br />

montażową. Obudowa musi gwarantować,<br />

że podczas wyłączania zwarciowego<br />

nie otworzą się drzwi szafy lub system szyny<br />

zbiorczej pozostanie dobrze przymocowany<br />

także podczas zwarcia. Otwierające<br />

się drzwi szafy sterowniczej lub latające<br />

części mogą łatwo zranić ludzi w pobliżu<br />

rozdzielni.<br />

Dlatego ważne jest, aby obudowa szafy<br />

sterowniczej także po wielu latach posiadała<br />

wytrzymałość mechaniczną jak na początku<br />

i nie straciła jej przez rdzę lub inne<br />

oddziaływania. Aby to zagwarantować<br />

długoterminowo, ale też w niezmiennej<br />

jakości, niezbędny jest wysoki standard<br />

procesu produkcji i lakierowania.<br />

Rittal Sp. z o.o.<br />

www.rittal.pl<br />

<strong>Fachowy</strong> <strong>Instalator</strong> 1 <strong>2016</strong><br />

23


I.<br />

instalacje<br />

Fot. 1. Precyzyjny dobór elementów oraz wybór lokalizacji, jak również współpraca z systemami automatyki sprawi, że system solarny<br />

będzie pracował z najwyższą możliwą wydajnością.<br />

Optymalizacja wydajności<br />

kolektorów słonecznych<br />

Tylko odpowiednio dobrana oraz dokładnie przemyślana instalacja solarna<br />

pozwoli na osiągnięcie założonych celów energetycznych. Na co<br />

zwrócić uwagę podczas dopasowania i montażu systemu lub jego rozbudowy,<br />

aby działał on jak najefektywniej?<br />

W 2013 r. Polska uplasowała się<br />

na trzecim miejscu, jeśli chodzi<br />

o ilość montowanych rocznie<br />

kolektorów słonecznych<br />

– po Niemczech i Włoszech, a przed<br />

Hiszpanią, Grecją i Francją, w 2014 zaś<br />

(wg raportu ESTIF) spadła tylko o jedną<br />

pozycję. Prężny rozwój tego segmentu<br />

rynku, niższe koszty, programy wspierające<br />

finansowanie oraz rosnąca świadomość<br />

Polaków dotycząca odnawialnych<br />

źródeł energii sprawiły, że w systemy<br />

24<br />

<strong>Fachowy</strong> <strong>Instalator</strong> 1 <strong>2016</strong>


instalacje I.<br />

Fot. Viessmann<br />

solarne inwestowaliśmy coraz częściej.<br />

Budowanie huraoptymistycznych opinii<br />

należy jednak poprzedzić dogłębną<br />

refleksją – owszem, instalacje solarne są<br />

opłacalne, o ile tylko ich montaż został<br />

poparty indywidualną analizą obiektu<br />

i lokalizacji.<br />

Precyzyjny dobór<br />

To oczywiste, że praca kolektorów słonecznych<br />

jest uzależniona od warunków<br />

panujących w danym regionie,<br />

przede wszystkim od nasłonecznienia.<br />

Inwestor, użytkownik instalacji nie ma<br />

zatem wpływu na efektywność ich<br />

działania czy plan pracy. Dlatego też<br />

kluczową kwestią jest w tym przypadku<br />

prawidłowy dobór urządzeń oraz ich<br />

dopasowanie do potrzeb inwestycji, jak<br />

również znajomość odbiornika ciepła<br />

wspieranego przez system solarny.<br />

Oczywiście, podstawą jest precyzyjne<br />

dopasowanie elementów instalacji<br />

do zapotrzebowania obiektu na energię<br />

(na ciepłą wodę użytkową). Oprócz tego<br />

zaś indywidualne nastawy sterownika<br />

solarnego oraz natężenie przepływu<br />

płynu solarnego, jak również prawidłowe<br />

ustalenie temperatur granicznych<br />

pracy obiegu solarnego, tak aby możliwe<br />

było osiągnięcie jak największych<br />

uzysków z systemu solarnego.<br />

Przewymiarowanie instalacji może<br />

sprawić, że nośnik grzewczy ulegnie<br />

przegrzaniu (czasami dochodzi nawet<br />

do uszkodzenia elementów systemu),<br />

niedowymiarowanie – że kolektory<br />

nie dostarczą zakładanej ilości energii.<br />

Z problemem przegrzania borykamy<br />

się także w prawidłowo zaprojektowanych<br />

instalacjach, przede wszystkim<br />

w okresie braku odbioru ciepła. Do jego<br />

zniwelowania konieczne byłoby takie<br />

zoptymalizowanie budowy kolektora,<br />

aby do absorbera docierała taka sama<br />

ilość energii niezależnie od warunków<br />

zewnętrznych. W związku z tym na rynku<br />

pojawiły się np. kolektory z dodatkową<br />

powłoką zawierającą tlenek wanadu<br />

(kiedy temperatura na powierzchni<br />

absorbera przekracza dany poziom, np.<br />

70° C, dotychczas przeźroczysty związek<br />

zaczyna odbijać większość promieniowania,<br />

uniemożliwiając dalsze dogrzewanie<br />

absorbera). Powszechniej wykorzystywanym<br />

rozwiązaniem są jednak<br />

układy umożliwiające automatyczną regulację<br />

i optymalizację natężenia przepływu<br />

czynnika grzewczego w systemie<br />

solarnym. Przydatną funkcjonalnością<br />

dostępną w niektórych regulatorach<br />

jest możliwość płynnej regulacji obrotów<br />

pompy obiegowej, czyli jednocześnie<br />

zmiany natężenia przepływu. Zastosowanie<br />

automatycznych sterowników<br />

pozwala ponadto na załączanie funkcji<br />

chłodzenia (czy też urlopowej), dzięki<br />

którym nie grozi nam przegrzanie poszczególnych<br />

elementów instalacji.<br />

Dopóki instalacja solarna będzie produkować<br />

pewną nadwymiarową energię,<br />

dopóty musimy sięgać po optymalne<br />

metody ich zagospodarowania. Problem<br />

można rozwiązać poprzez przekazanie<br />

energii na potrzeby ogrzewania<br />

wody basenowej, dzięki czemu pokryjemy<br />

straty ciepła, do których dochodzi<br />

w nocy. Wymagane jest tu zastosowanie<br />

w instalacji solarnej specjalnego wymiennika<br />

basenowego.<br />

Przede wszystkim:<br />

lokalizacja i montaż<br />

Kolektory słoneczne osiągają największą<br />

wydajność, kiedy ich powierzchnia<br />

jest optymalnie ustawiona i odkryta.<br />

Bardzo istotne jest odpowiednie nachylenie<br />

solarów, czyli takie, które pozwoli<br />

nam na osiągnięcie najlepszych<br />

wyników, niezależnie od poru roku, ale<br />

przede wszystkim w okresie ciepłym<br />

Fot. 2. Praca kolektorów słonecznych uzależniona jest od warunków panujących w danym<br />

regionie, przede wszystkim od nasłonecznienia.<br />

Fot. Hewalex<br />

<strong>Fachowy</strong> <strong>Instalator</strong> 1 <strong>2016</strong><br />

25


I.<br />

instalacje<br />

(od kwietnia do września). Należy tak<br />

dobrać i ustawić instalację, aby nie dochodziło<br />

do wspomnianych nadwyżek<br />

ciepła w sezonie letnim – energia słoneczna<br />

powinna umożliwić produkcję<br />

takiej ilości energii, jaka wystarczy<br />

do przygotowania c.w.u.<br />

Według niektórych projektantów systemów<br />

solarnych optymalizacja całorocznej<br />

instalacji solarnej ma umożliwić zniwelowanie<br />

różnic w energii, jaka dociera<br />

do systemu w poszczególnych miesiącach,<br />

a naszym priorytetem powinno<br />

być dążenie do zwiększenia ilości energii<br />

pozyskiwanej w zimniejszym okresie, nawet<br />

jeśli miałoby się to odbyć kosztem<br />

zysków w okresie letnim. Powszechniej<br />

stosowanym rozwiązaniem jest jednak<br />

wykorzystywanie maksimum energii słonecznej<br />

w sezonie letnim, dzięki czemu<br />

kolektory bez problemu wypełnią zapotrzebowanie<br />

na ciepłą wodę użytkową<br />

bez potrzeby załączania kotła (czy innego<br />

urządzenia) poza sezonem grzewczym<br />

– opłacalność tak przemyślanego<br />

systemu będzie większa.<br />

Fot. Immergas<br />

Fot. 3. Wyprodukowaną energię z powodzeniem<br />

spożytkujemy do podgrzania<br />

wody użytkowej.<br />

Naszym celem jest zwiększenie współczynnika<br />

f, czyli stosunku sumy promieniowania<br />

słonecznego padającego<br />

na m 2 powierzchni nachylonej do energii<br />

padające na m 2 powierzchni niepochyłej.<br />

Za optymalne dla całorocznego<br />

podgrzewania c.w.u. możemy uznać<br />

ustawienie zakresu kątów na poziomie<br />

30-45°. Z drugiej strony nie należy tu<br />

generalizować – ustawienie i sposób<br />

montażu kolektorów ustalamy indywidualnie<br />

do inwestycji.<br />

Montaż instalacji musi zostać poprzedzony<br />

dokładną analizą stanu systemu ciepłej<br />

wody użytkowej oraz obiegu cyrkulacji,<br />

inaczej wpływ energetyczny kolektorów<br />

na pracę całego systemu pozostanie<br />

niezauważony, a nakłady energetyczne<br />

oraz wydatki na przygotowanie c.w.u. nadal<br />

będą znaczne. Aby ograniczyć straty<br />

energii, w wielu przypadkach wystarczy<br />

jedynie dobra izolacja rur oraz zarządzanie<br />

pracą pompy cyrkulacyjnej poparte<br />

wiedzą i znajomością instalacji.<br />

Miejmy na uwadze, że na pracę kolektorów<br />

słonecznych w ogromnej mierze<br />

z d a n i e m<br />

E K S P E R T A<br />

Z kolektorami w duecie<br />

Ireneusz Jeleń, menedżer ds. marketingu i szkoleń, HEWALEX<br />

Podkreślaną w ostatnim czasie zaletą kolektorów słonecznych jest<br />

najwyższa spośród znanych powszechnie technologii grzewczych<br />

efektywność energetyczna. Wynika ona ze śladowego zużycia energii<br />

przez instalację solarną (pompa obiegowa i sterownik). Praca kolektorów<br />

słonecznych niezależnie od podstawowego źródła ciepła<br />

w budynku zapewnia w bezpośredni sposób skrócenie czasu jego<br />

pracy i oszczędności w zużyciu paliwa.<br />

Zwiększaniu efektów pracy z instalacji solarnej sprzyja zapewnienie<br />

dobrych warunków dla odbioru ciepła, w szczególności możliwie<br />

najniższej temperatury roboczej. Osiąga się to poprzez dobór odpowiedniej<br />

wielkości podgrzewacza wody: objętości, ale również<br />

wielkości wężownicy lub wymiennika ciepła.<br />

Zwiększaniu efektów pracy z instalacji solarnej sprzyja dodatkowo<br />

zastosowanie komunikacji pomiędzy regulatorem instalacji solarnej<br />

i regulatorem źródła ciepła. Można wówczas w większym stopniu decydować<br />

o potrzebie pracy np. kotła w zależności od pracy instalacji<br />

solarnej. Kolektory słoneczne mogą pracować z każdym rodzajem<br />

źródła ciepła, pozostaje jedynie kwestia odpowiedniego doboru wielkości<br />

instalacji. Przy współpracy z nowoczesnym kotłem gazowym<br />

instalacja może być „niedowymiarowana” – taki kocioł cechuje się<br />

wysoką elastycznością pracy i bez znaczącego uszczerbku dla sprawności<br />

pracy, może uzupełniać niedobory ciepła. W przypadku kotłów<br />

na paliwa stałe, instalacja solarna może być wręcz „lekko przewymiarowana”,<br />

aby maksymalnie ograniczać liczbę rozruchów kotła i jego<br />

czas pracy. Wynika to ze zwiększonej bezwładności cieplnej kotłów<br />

na paliwa stałe o dużej pojemności wodnej i dużej masie własnej,<br />

gdzie każdy rozruch i postój wiąże się ze znacznymi stratami ciepła.<br />

Współpraca kolektorów słonecznych znajduje także uzasadnienie<br />

w przypadku pomp ciepła, gdzie skraca czas pracy sprężarki (niższe<br />

koszty, dłuższa trwałość), a w przypadku pomp gruntowych poprawia<br />

warunki pracy dolnego źródła ciepła (mniejsze obciążenie,<br />

dłuższy czas regeneracji).<br />

26<br />

<strong>Fachowy</strong> <strong>Instalator</strong> 1 <strong>2016</strong>


instalacje I.<br />

Fot. Immergas<br />

Fot. 4.<br />

Efektywna praca solarów wymaga skomunikowania z pozostałymi elementami systemu grzewczego.<br />

wpływają obciążenia mechaniczne.<br />

Podczas montażu należy kierować się<br />

zasadami opisanymi w normach z serii<br />

PN-EN 1991. Dotyczy to szczególnie<br />

zabezpieczeń przed działaniem wiatru<br />

i śniegu – śnieg dodatkowo obciąża<br />

kolektory, wiatr z kolei napiera na konstrukcję<br />

(w normach wyszczególniono<br />

strefy wiatrów i właściwości terenów<br />

zabudowanych). W związku z tym podczas<br />

projektowania systemu solarnego<br />

należy rozważyć, czy dach uniesie ciężar<br />

kolektorów (często wraz ze śniegiem),<br />

czy wytrzyma siłę naporu wiatru oraz<br />

czy zapewnione zostanie prawidłowe<br />

podparcie kolektora. Konieczna będzie<br />

zatem inspekcja dachu, szczególnie<br />

w przypadku starszego budownictwa.<br />

Na efektywność pracy kolektorów słonecznych<br />

wpływa oczywiście również<br />

jakość wykonania systemu. Brak ciągłości<br />

w płaszczu osłaniającym izolację<br />

czy pominięcie zabezpieczeń przed<br />

przenikaniem wody i wilgoci prowadzi<br />

do znacznych strat ciepła w elementach<br />

służących do transportu energii od<br />

kolektorów do odbiornika ciepła.<br />

Podgrzewacz lub zasobnik<br />

Ogromne znaczenie dla optymalnej<br />

pracy systemu ma też wybór kolejnych<br />

elementów instalacji. Pod uwagę bierzemy<br />

tu m.in. powierzchnię kolektorów<br />

słonecznych, zużycie dobowego<br />

profilu rozbioru wody oraz specyfikę<br />

inwestycji (nowy układ podgrzewania<br />

wody czy może rozbudowa istniejącego<br />

systemu). Zastosowanie w domach<br />

jednorodzinnych oraz małych budynkach<br />

użytkowych mają głównie instalacje<br />

z podgrzewaczem 2-wężownicowym<br />

wody użytkowej; powierzchni<br />

absorberów nie przekracza tu 10 m 2<br />

(zdecydowanie częściej jest to 5-7 m 2 ).<br />

Innym rozwiązaniem jest instalacja<br />

z podgrzewaczem 1-wężownicowym<br />

wody użytkowej (wykorzystywana<br />

w przypadku rozbudowy starego systemu<br />

oraz w obiektach o większym zapotrzebowaniu<br />

na c.w.u.) lub instalacja<br />

z zasobnikiem wody użytkowej.<br />

Iwona Bortniczuk<br />

Na podstawie: dr. inż. Adolf Mirowski,<br />

„Podręcznik dobrych praktyk na bazie<br />

szwajcarskich i polskich doświadczeń<br />

w zakresie wykorzystywania<br />

odnawialnych źródeł energii”<br />

oraz materiałów firm Viessmann,<br />

HEWALEX, Caldoris Polska<br />

Konsultacja merytoryczna:<br />

Ireneusz Jeleń, menedżer<br />

ds. marketingu i szkoleń, HEWALEX<br />

<strong>Fachowy</strong> <strong>Instalator</strong> 1 <strong>2016</strong><br />

27


R.<br />

NA RYNKU<br />

Przegląd zasobników c.w.u.<br />

Producent/Dystrybutor BUDERUS BUDERUS GALMET<br />

Model Logalux SH290 RW Logalux SL 300/5W SGW(S)B 300<br />

Urządzenia grzewcze<br />

przewidziane do<br />

współpracy<br />

Pompa ciepła<br />

Kolektory słoneczne, kotły c.o.<br />

Kolektory słoneczne, wszystkie typy kotłów c.o.<br />

(np. na paliwo stałe, gazowy, olejowy itp.)<br />

Sposób montażu<br />

(wiszący/stojący)<br />

Stojący Stojący Stojący<br />

Pojemność zbiornika [l] 299 297 300<br />

Efektywna pojemność<br />

zbiornika [l]<br />

Ciśnienie graniczne po<br />

stronie wody grzewczej<br />

[MPa]<br />

277 290 272<br />

1 1 1<br />

Ciśnienie graniczne po<br />

stronie wody użytkowej<br />

[MPa]<br />

1 1 1<br />

Zakres regulacji<br />

temperatury [ o C]<br />

-<br />

Rodzaj wymiennika Wężownicowy Termosyfonowy (wężownica) Wężownica spiralna<br />

Rodzaj grzałki<br />

Możliwość montażu (opcja)<br />

Moc grzałki<br />

Rodzaj zabezpieczenia<br />

przeciwbakteryjnego<br />

Możliwość montażu (opcja)<br />

Okresowe wygrzanie Okresowe wygrzanie Emalia ceramiczna<br />

Rodzaj izolacji Pianka poliuretanowa Pianka poliuretanowa Pianka poliuretanowa<br />

Materiał zbiornika Stal emaliowana Stal emaliowana Stal<br />

Materiał obudowy Tworzywo sztuczne Stal powlekana Tworzywo sztuczne<br />

Cechy charakterystyczne<br />

• syfon termiczny do warstwowego<br />

ładowania c.w.u.<br />

• glazura termiczna DUO CLEAN MKT<br />

Możliwość podłączenie max. 3 źródeł ciepła<br />

Okres gwarancji<br />

5 lat<br />

Cena katalogowa netto 6233 7087 2859<br />

28<br />

<strong>Fachowy</strong> <strong>Instalator</strong> 1 <strong>2016</strong>


NA RYNKU R.<br />

Przegląd zasobników c.w.u.<br />

GALMET JUNKERS JUNKERS KOSPEL<br />

SG(S) 100 ST 120-5Z SK 300-5 SOLAR SB-500<br />

Dwufunkcyjny kocioł gazowy Kotły c.o. Kolektory słoneczne, kotły c.o. Z dwoma źródłami ciepła<br />

Stojący Stojący Stojący Stojący<br />

100 120 305 500<br />

104 116 290 445<br />

1 1 1 0,6<br />

1 1 1 0,6<br />

26 - 70<br />

Maksymalna temperatura wody grzewczej<br />

110 o C, maksymalna temperatura c.w.u. 95 o C,<br />

zakres regulacji w zależności od źródła ciepła.<br />

Do 80 o C<br />

Brak Wężownicowy Wężownicowy Wężownica<br />

Brak – Wkręcana (opcja)<br />

Brak – Od 1,4 do 6 kW<br />

Emalia ceramiczna Okresowe wygrzanie Okresowe wygrzanie –<br />

Pianka poliuretanowa Pianka poliuretanowa Pianka poliuretanowa Pianka polistyrenowa<br />

Stal Stal emaliowana Stal emaliowana Stal emaliowana<br />

Metal Stal Stal Twarde tworzywo sztuczne<br />

Zbiornik warstwowy, wbudowana pompa<br />

obiegowa oraz termoregulator<br />

• równomierna temperatura wody w punktach<br />

czerpalnych<br />

• estetyczny, kompaktowy wygląd<br />

• dopasowanie do indywidulanego zapotrzebowania<br />

na ciepłą wodę użytkową<br />

• w dostawie z czyjnikiem temperatury wody w<br />

zasobniku<br />

• łatwa instalacja – podłączenia od góry<br />

• anoda ochronna zabezpieczająca przed korozją<br />

• łatwe poziomowanie przy pomocy regulowanych<br />

stopek nastawczych<br />

• króciec spustowy ułatwiający konserwację<br />

Dwie wężownice<br />

5 lat 2 lata 5 lat<br />

2099 3999 3 975,61 zł<br />

<strong>Fachowy</strong> <strong>Instalator</strong> 1 <strong>2016</strong><br />

29


R.<br />

NA RYNKU<br />

Przegląd zasobników c.w.u.<br />

Producent/Dystrybutor KOSPEL TERMET S.A. TERMET S.A.<br />

Model SW-200 Termet 100 ZWU-200/N<br />

Urządzenia grzewcze<br />

przewidziane do<br />

współpracy<br />

Z jednym źródłem ciepła<br />

Jednofunkcyjne kotły kondensacyjne:<br />

EcoCondens Crystal II – 20, EcoCondens Crystal II – 25,<br />

EcoCondens Crystal II – 35, EcoCondens Gold – 20,<br />

EcoCondens Gold – 25, EcoCondens Gold – 35,<br />

EcoCondens Crystal - 50<br />

Jednofunkcyjne kotły kondensacyjne:<br />

EcoCondens Crystal II – 20, EcoCondens Crystal II – 25,<br />

EcoCondens Crystal II – 35, EcoCondens Gold – 20,<br />

EcoCondens Gold – 25, EcoCondens Gold – 35,<br />

EcoCondens Crystal - 50<br />

Sposób montażu<br />

(wiszący/stojący)<br />

Stojący Stojący Stojący<br />

Pojemność zbiornika [l] 200 100 200<br />

Efektywna pojemność<br />

zbiornika [l]<br />

204 94,0 192,4<br />

Ciśnienie graniczne po<br />

stronie wody grzewczej<br />

0,6 0,06 – 0,6 0,06 – 0,6<br />

[MPa]<br />

Ciśnienie graniczne po<br />

stronie wody użytkowej<br />

[MPa]<br />

0,6 0,6 0,6<br />

Zakres regulacji<br />

temperatury [ o C]<br />

Do 80 o C<br />

Regulacja może odbywać się przy pomocy regulatorów<br />

pogodowych oraz regulatorów odpowiednich urządzeń<br />

grzewczych. Urządzenia grzewcze sterują ładowaniem<br />

zasobnika i dysponują możliwością podłączenia<br />

czujnika temperatury<br />

Regulacja może odbywać się przy pomocy regulatorów<br />

pogodowych oraz regulatorów odpowiednich urządzeń<br />

grzewczych. Urządzenia grzewcze sterują ładowaniem<br />

zasobnika i dysponują możliwością podłączenia<br />

czujnika temperatury<br />

Rodzaj wymiennika Wężownica Wężownica Wężownica<br />

Rodzaj grzałki Wkręcana (opcja) Brak Brak<br />

Moc grzałki Od 1,4 do 6 kW Brak Brak<br />

Rodzaj zabezpieczenia<br />

przeciwbakteryjnego<br />

–<br />

Uruchamiana przez kocioł lub ręcznie na kotle funkcja<br />

Anty-legionella, następuje przegrzanie wody<br />

w zasobniku i usunięcie bakterii<br />

Uruchamiana przez kocioł lub ręcznie na kotle funkcja<br />

Anty-legionella, następuje przegrzanie wody<br />

w zasobniku i usunięcie bakterii<br />

Rodzaj izolacji Pianka polistyrenowa Bezfreonowa pianka poliuretanowa Pianka polistyrenowa<br />

Materiał zbiornika<br />

Stal emaliowana<br />

Blacha stalowa pokryta wewnątrz warstwą specjalnej<br />

emalii ceramicznej, która tworząc szklistą powłokę<br />

chroni go przed korozją i zapewnia dobrą jakość<br />

podgrzewanej wody użytkowej<br />

Blacha stalowa pokryta wewnątrz warstwą specjalnej<br />

emalii ceramicznej, która tworząc szklistą powłokę<br />

chroni go przed korozją i zapewnia dobrą jakość<br />

podgrzewanej wody użytkowej<br />

Materiał obudowy<br />

Twarde tworzywo sztuczne<br />

Blacha stalowa pokryta farbą proszkową, dolna i górna<br />

pokrywa wykonana z tworzywa sztucznego<br />

Materiał typu Skay<br />

Cechy charakterystyczne<br />

Jedna wężownica<br />

Anoda magnezowa zapobiegająca korozji, możliwość<br />

instalacji w prawie każdym pomieszczeniu, zmieści się<br />

w standardowych drzwiach w domu/mieszkaniu<br />

Anoda magnezowa zapobiegająca korozji, możliwość<br />

instalacji w prawie każdym pomieszczeniu, zmieści się<br />

w standardowych drzwiach w domu/mieszkaniu<br />

Okres gwarancji<br />

5 lat<br />

Na prawidłowe działanie urządzenia okres 24 miesięcy<br />

od daty sprzedaży oraz 60 miesięcy na zabezpieczenie<br />

antykorozyjne zbiornika emaliowanego<br />

Na prawidłowe działanie urządzenia okres 24 miesięcy<br />

od daty sprzedaży oraz 60 miesięcy na zabezpieczenie<br />

antykorozyjne zbiornika emaliowanego<br />

Cena katalogowa netto 1 678,86 zł 1420,00 1949,00<br />

30<br />

<strong>Fachowy</strong> <strong>Instalator</strong> 1 <strong>2016</strong>


NA RYNKU R.<br />

Przegląd zasobników c.w.u.<br />

VIESSMANN VIESSMANN WOLF TECHNIKA GRZEWCZA Sp. z o.o. WOLF TECHNIKA GRZEWCZA Sp. z o.o.<br />

Vitocell 100-W typ CUGA-A Vitocell 100-V typ CVAA-A CSW-120 SE-150-750<br />

Kotły gazowe<br />

Kotły grzewcze, sieć ciepłownicza<br />

Kotły wiszące np. CGB-2-14-20-24, CGB-11-20-24,<br />

FGB-28-35<br />

Kotły wiszące i stojące<br />

Stojący Stojący Stojący Stojący<br />

150 160 115 150-750<br />

Brak<br />

Brak<br />

Do 1 MPa (do 10 bar) Do 2,5 MPa (do 25 bar) 1<br />

Do 1 MPa (do 10 bar) Do 1 MPa (do 10 bar) 1,2<br />

Temperatura c.w.u. do 95°C /<br />

temperatura wody grzewczej do 160°C<br />

Temperatura c.w.u. do 95°C /<br />

temperatura wody grzewczej do 160°C<br />

Brak<br />

Brak<br />

Wężownica Wężownica Wężownica Wężownica<br />

– – Brak Wewnętrzna 1 1/2“<br />

– – Brak<br />

Grzałka elektryczna 2kW / 230V~ z wbudowanym<br />

regulatorem temperatury c.w.u. i jej<br />

ogranicznikiem.<br />

Dezynfekcja termiczna Dezynfekcja termiczna Brak Brak<br />

Pianka otaczająca zbiornik z każdej strony<br />

oraz dodatkowa próżniowa izolacja termiczna<br />

Pianka otaczająca zbiornik z każdej strony<br />

oraz dodatkowa próżniowa izolacja termiczna<br />

Pianka poliuretanowa<br />

Pianka poliuretanowa<br />

Stal emaliowana powłoką Ceraprotect<br />

Stal emaliowana powłoką Ceraprotect<br />

Wykonany ze stali, z górnym podłączeniem do<br />

orurowania kotła wiszącego.<br />

Wykonany ze stali<br />

Blacha stalowa w kolorze białym<br />

Pojemnościowy podgrzewacz c.w.u. ze<br />

wzmocnioną izolacją cieplną, kolorystycznie<br />

dopasowany<br />

do gazowych kotłów wiszących:<br />

– klasa efektywności energetycznej: A<br />

– dyżurna strata ciepła (przy różnicy temp. 45 K):<br />

0,84 kWh/24 h<br />

– próżniowa izolacja termiczna nie wymaga<br />

dodatkowej kontroli czy konserwacji<br />

– powierzchnia wężownicy grzewczej: 1 m 2<br />

– zabezpieczenie przed korozją: stal emaliowana<br />

powłoką Ceraprotect; anoda magnezowa (z<br />

możliwością wymiany na bezobsługową)<br />

– podgrzewacze oferowane również w zestawach<br />

pakietowych z kotłami Vitodens<br />

– dostępne o pojemności: 120, 150, 160, 200<br />

Blacha stalowa w kolorze srebrnym<br />

Podgrzewacze pojemnościowe z podwyższoną<br />

izolacją cieplną: 160 i 200 l; ze standartdową<br />

od 160 do 1000 litrów:<br />

– klasa efektywności energetycznej: A<br />

– dyżurna strata ciepła (przy różnicy temp. 45 K):<br />

0,97 kWh/24 h<br />

– próżniowa izolacja termiczna nie wymaga<br />

dodatkowej kontroli<br />

– z możliwością połączenia ze sobą kilku<br />

podgrzewaczy (przy dużym zapotrzebowaniu<br />

na c.w.u.)<br />

– możliwość zastosowania grzałki elektrycznej<br />

w podgrzewaczach od 300 litrów<br />

– od 500 litrów zdejmowana izolacja cieplna<br />

– zabezpieczenie przed korozją: stal emaliowana<br />

powłoką Ceraprotect; anoda magnezowa (z<br />

możliwością wymiany na bezobsługową)<br />

Ochrona przeciwkorozyjna poprzez podwójną<br />

warstwę emalii na wewnętrznej ścianie zasobnika<br />

i na wężownicy grzejnej.<br />

Dodatkowa ochrona przed korozją poprzez<br />

magnezową elektrodę ochronną.<br />

Ściana wewnętrzna zasobnika jest zabezpieczona<br />

przed korozją podwójną warstwą emalii oraz<br />

dodatkowo ochronną anodą magnezową.<br />

Otwór rewizyjny ułatwiający konserwację,<br />

wysokoskuteczna izolacja termiczna i niewielkie<br />

straty ciepła,<br />

przyłącze dla dodatkowego ogrzewania<br />

elektrycznego<br />

2 lata 2 lata 5 lat 5 lat<br />

3681 zł 3515 zł 2 590 zł 3 250 zł – 11 150 zł<br />

<strong>Fachowy</strong> <strong>Instalator</strong> 1 <strong>2016</strong><br />

31


O.<br />

ogrzewanie<br />

Liczy się projekt,<br />

czyli o kominkach z DGP<br />

Podstawowe, najważniejsze instalacje wymagają dokładnego zaplanowania<br />

i zaprojektowania już na etapie projektowania całego budynku. Nie<br />

inaczej jest w przypadku systemu dystrybucji gorącego powietrza, czyli<br />

tzw. kominka z DGP.<br />

Fot. 1. Kominki tradycyjne, z płaszczem wodnym, z DGP - jesteśmy świadkami rewolucji<br />

nie tylko w dziedzinie technologii grzewczych, ale również zdobnictwa.<br />

Urządzenie ogrzewa nie tylko<br />

pomieszczenie, w którym się<br />

znajduje, ale cały dom, a to dzięki<br />

układowi rur lub kanałów. Aby<br />

zatem prawidłowo dobrać rodzaj<br />

systemu (grawitacyjny lub<br />

wymuszony) do obiektu, powinniśmy<br />

dokonać skomplikowanych<br />

obliczeń i przeanalizować<br />

plan budynku. Zyskujemy w ten<br />

sposób pewność, że osiągnięta<br />

w systemie temperatura osiągnie<br />

wystarczający do ogrzania<br />

wnętrza poziom, jak również,<br />

że ciepłe powietrze będzie<br />

Fot. Koperfam<br />

w stanie dotrzeć do wszystkich objętych<br />

instalacją pomieszczeń.<br />

Projekt to podstawa<br />

Dlaczego zaprojektowanie i wykonanie<br />

systemu DGP na jak najwcześniejszym<br />

etapie jest tak istotne? Musimy mieć<br />

na uwadze, że wszelkie wprowadzanie<br />

zmian w układ czy modernizowanie go<br />

w przyszłości (np. rozbudowa systemu<br />

o kolejne pomieszczenie) niekoniecznie<br />

przyniesie oczekiwane rezultaty. Możemy<br />

bowiem zwiększyć długość instalacji<br />

czy dodać kolejne odcinki, jednak<br />

nie powinniśmy zapominać o danej,<br />

ograniczonej mocy grzewczej wkładu<br />

kominkowego. Na osiągi systemu nie<br />

wpłynie nawet montaż turbin o większej<br />

mocy (w układzie z mechaniczną<br />

dystrybucją gorącego powietrza)<br />

– ilość produkowanego przez urządzenie<br />

grzewcze ciepła nie ulega bowiem<br />

zmianie. Nie zapominajmy również,<br />

że lepszy efekt przyniesie swobodne,<br />

wolne opływanie wkładu przez nagrzewające<br />

się powietrze niż szybkie zassanie<br />

go przez wentylator.<br />

Gdzie sprawdzi się DGP?<br />

Czy system dystrybucji gorącego powietrza<br />

może być wdrożony niezależnie od<br />

typu czy wielkości budynku? Oczywiście,<br />

z uwagi na specyfikę układu grzewczego<br />

na DGP decydują się przede wszystkim<br />

inwestorzy prywatni – tego typu rozwiązania<br />

sprawdzą się zatem w domach mieszkalnych,<br />

jednorodzinnych, należy jednak<br />

z uwagą wybrać rodzaj systemu. W przypadku<br />

niewielkich domów, czyli takich,<br />

w których przewody instalacyjne prowadzące<br />

do poszczególnych pomieszczeń<br />

nie będą dłuższe niż 4-5 m (w praktyce<br />

oznacza to ogrzewanie 3-4 pomieszczeń),<br />

optymalnym rozwiązaniem jest układ<br />

grawitacyjny, w którym ruch powietrza<br />

jest wynikiem jego naturalnych własności<br />

fizycznych (ciepłe powietrze staje się lżejsze,<br />

dzięki czemu unosi się ku górze, samodzielnie<br />

transportując ciepło do kolejnych<br />

pomieszczeń). Odpowiedni projekt układu<br />

sprawi, że będzie on pracował z zakładaną<br />

przez nas wydajnością. Ogromną zaletą<br />

tego wariantu jest również uniezależnienie<br />

od energii elektrycznej.<br />

32<br />

<strong>Fachowy</strong> <strong>Instalator</strong> 6 2015


ogrzewanie O.<br />

Z drugiej strony niewielka prędkość<br />

powietrza oraz nieduża odległość pomiędzy<br />

kominkiem a nawiewami sprawia,<br />

że powietrze osiąga na tych krótkich<br />

odcinkach znaczną temperaturę,<br />

co może doprowadzić do przypalania<br />

się kurzu na kratkach zamontowanych<br />

w pomieszczeniach (konieczne<br />

jest więc fi ltrowanie powietrza). Coraz<br />

częściej inwestorzy decydują się zatem<br />

na wymuszony, mechaniczny system<br />

DGP, który przy zastosowaniu nowoczesnych<br />

sterowników pozwala na precyzyjne<br />

kontrolowanie i regulację procesu<br />

ogrzewania.<br />

Transport nagrzanego powietrza w sposób<br />

wymuszony jest również jedynym<br />

godnym rozważenia rozwiązaniem<br />

w przypadku budynków o większej powierzchni<br />

lub też przy niecentralnym<br />

położeniu pomieszczenia z kominkiem.<br />

Pamiętajmy, że bardzo wiele zależy od<br />

poprawnych obliczeń ogrzewanej powierzchni,<br />

jak również strumienia powietrza<br />

potrzebnego do wypełnienia zapotrzebowania<br />

na ciepło oraz strat ciśnień<br />

na kolejnych punktach układu. Od tego<br />

uzależniamy parametry aparatu nawiewnego,<br />

który zasysa powietrze z okapu kominka<br />

– zwłaszcza potrzebną wydajność.<br />

Fot. Kratki.pl<br />

Fot. Darco<br />

Fot. 2. Kluczowa jest lokalizacja kominka. Aby system działał prawidłowo, nie można<br />

przekraczać danych długości przewodów.<br />

Czy kominek z systemem DGP<br />

efektywnie ogrzeje cały dom?<br />

W przypadku niewielkich obiektów,<br />

do których dedykowane są rozwiązania<br />

grawitacyjne, z wypełnieniem zapotrzebowania<br />

całego budynku na ciepło nie<br />

powinno być problemu. Sprawa komplikuje<br />

się jednak, jeśli chcemy ogrzać<br />

większą powierzchnię, szczególnie jeśli<br />

dane pomieszczenia, do których planujemy<br />

doprowadzić przewody, znajdują<br />

się na jednym poziomie (wydajność systemu<br />

będzie większa, jeśli ogrzewamy<br />

parter i pokoje na piętrze – dzięki temu<br />

nie wydłużamy instalacji, a opieramy<br />

ją o kilka krótszych odcinkach). Można<br />

kierować się uniwersalnymi wytycznymi<br />

producentów, wedle których system<br />

grawitacyjny sprawdza się dla instalacji<br />

o maksymalnej długości 4-5 m. Z kolei<br />

układ wymuszony działa najefektywniej,<br />

gdy długość kanałów nie przekracza ok.<br />

10 m. Oczywiście, budowanie większych<br />

układów jest możliwe, jednak<br />

musimy wtedy liczyć się ze znacznie<br />

większymi kosztami inwestycji, związanymi<br />

z koniecznością wdrożenia dodatkowych<br />

rozwiązań, jak chociażby montaż<br />

przewodów o większym przekroju<br />

oraz potrzeba ich lepszej izolacji, aby<br />

nie dochodziło do strat ciepła z powietrza<br />

podczas jego transportu).<br />

Wiele zależy od aparatu<br />

nawiewnego…<br />

W przypadku systemów bazujących<br />

na wymuszonej dystrybucji gorącego<br />

powietrza kwestią najwyższej wagi jest<br />

wybór nie tylko wkładu kominkowego,<br />

ale i wentylatora. Jeśli pierwszy element<br />

nazwiemy „sercem” instalacji, drugi możemy<br />

określić „płucami” układu. Wydajność<br />

urządzenia dobieramy precyzyjnie<br />

do wymagań instalacji. Drugim ważnym<br />

przy wyborze wentylatora parametrem<br />

jest tzw. spręż, czyli inaczej wielkość wytwarzanego<br />

ciśnienia.<br />

Przewymiarowanie wentylatora czy<br />

też zastosowanie dwóch aparatów nawiewnych<br />

mogłoby sprawić, że układ<br />

pobierałby powietrze jeszcze zanim zostałoby<br />

ono ogrzane w okapie wkładu<br />

kominkowego (można to zniwelować<br />

dzięki zamontowaniu regulatora obrotów<br />

oraz dostosowaniu prędkości przepływu<br />

powietrza do projektu instalacji).<br />

Nie możemy też zapomnieć o wspomnianym<br />

już ograniczeniu – a miano-<br />

Fot. Kratki.pl<br />

Fot. 3. Lepszy efekt osiągniemy dzięki<br />

swobodnemu opływaniu wkładu przez<br />

powietrze niż szybkie zasysanie go przez<br />

wentylator.<br />

Fot. 4. System DGP należy zaprojektować<br />

jeszcze na etapie planowania lub<br />

przynajmniej realizacji obiektu.<br />

<strong>Fachowy</strong> <strong>Instalator</strong> 6 2015<br />

33


O.<br />

ogrzewanie<br />

z d a n i e m<br />

E K S P E R T A<br />

System DGP? Nie zawsze. Kiedy lepiej sprawdzi się kominek<br />

z płaszczem wodnym?<br />

Sylwester Kałwiński, specjalista ds. technicznych, Kratki.pl<br />

Kominki powietrzne, za pomocą systemu DGP, mogą ogrzać<br />

wszystkie pomieszczenia, do których doprowadzone są rury lub<br />

kanały rozprowadzające ciepło w systemie grawitacyjnym lub wymuszonym<br />

z turbiną do rozprowadzenia ciepłego powietrza. Rozwiązanie<br />

to jest pozornie łatwe w montażu w przypadku nowych<br />

budynków. O zastosowaniu tego rozwiązania trzeba jednak myśleć<br />

już na wczesnym etapie budowy domu. Jeżeli system dystrybucji<br />

powietrza nie zostanie przygotowany odpowiednio wcześnie,<br />

mogą wystąpić problemy z późniejszym zaplanowaniem i rozprowadzeniem<br />

go. W przypadku już istniejącego budynku, bez instalacji<br />

DGP montaż tego rozwiązania będzie bardzo utrudniony, ponieważ<br />

wiąże się z dużym remontem. Dla systemu DGP z kominka<br />

w przeciwieństwie do wkładów wodnych są pewne ograniczenia:<br />

- Nie do każdego pomieszczenia doprowadzimy DGP, wykluczyć<br />

należy np. łazienki, kotłownie, pralnie, kuchnie, garaż, tj. pomieszczenia<br />

tzw. mokre i takie, z których mogą przenosić się przykre zapachy.<br />

- Dodatkowe ograniczenie to odległość przewodów do pomieszczeń,<br />

które chcemy ogrzewać (w systemie DGP grawitacyjnym to<br />

4-6 mb, a w wymuszonym maks. 12 mb) oraz problem z jednoczesnym<br />

ogrzewaniem 2 lub więcej kondygnacji. Problem stanowi<br />

też utrzymanie temperatur na stałym poziomie we wszystkich<br />

punktach. Tu z pomocą przychodzi elektronika sterowniki i regulatory<br />

obrotów, ale są to dodatkowe nakłady pracy, jak i fi nansowe.<br />

W przypadku kominków z płaszczem wodnym ich niewątpliwą zaletą<br />

jest możliwość podłączenia do istniejącej już instalacji c.o. lub<br />

do ogrzewania podłogowego. Taki system jest prawie w każdym<br />

domu.<br />

Wygląd zabudowanego wkładu z zespołem wodnym nie różni<br />

się praktycznie niczym od typowego wkładu powietrznego.<br />

Natomiast różnica występuje w konstrukcji urządzenia. Ciepło<br />

powstające podczas spalania drewna zostaje przekazane do medium,<br />

jakim jest woda, która znajduje się w systemie centralnego<br />

ogrzewania oraz wypromieniowane przez szybę na pomieszczenie,<br />

w którym stoi wkład. Instalując kominek z płaszczem wodnym,<br />

nie musimy więc wykonywać odrębnego układu, niezależnej<br />

instalacji grzewczej, co znacznie obniża koszt inwestycji;<br />

nie wymaga już dodatkowych projektów. Ogrzewamy dokładnie<br />

te same pomieszczenia, co główne źródło ogrzewania, jakie<br />

posiadamy w domu. Kominek z płaszczem wodnym utrzymuje<br />

temperaturę na stałym, zadanym przez użytkownika poziomie,<br />

nie ma tylu wymagań i ograniczeń, jak wymienione wcześniej<br />

w DGP.<br />

Stosowana obecnie automatyka do kominków z płaszczem wodnym<br />

czyni je niemal bezobsługowymi – poza sprzątaniem komory<br />

spalania z popiołu i dokładaniem drewna cały proces pracy urządzenia<br />

i układu jest zautomatyzowany.<br />

wicie nominalnej mocy wkładu kominkowego.<br />

Mimo wdrożenia nowoczesnej<br />

aparatury system produkuje ograniczoną<br />

ilość energii.<br />

… oraz od projektu kanałów<br />

i kształtek<br />

Ogromne znaczenie dla efektywnego<br />

transportu ciepłego powietrza do poszczególnych<br />

pomieszczeń ma prawidłowy<br />

projekt kanałów. Miejmy na uwadze,<br />

że każda zmiana kierunku czy skręt<br />

oznacza zwiększenie oporu powietrza,<br />

czyli stratę ciśnienia (i tu znów pojawia<br />

się problem niedogrzania pomieszczeń<br />

– mimo zamontowania wkładu o wymaganej<br />

mocy i wydajnego wentylatora,<br />

dochodzi do strat ciepła w trakcie transportu).<br />

Wartość sprężu stanowi dla nas<br />

jasną informację, czy urządzenia poradzi<br />

sobie w przypadku zakładanych oporów<br />

powietrza. Liczy się tu także rodzaj<br />

powierzchni (gładka lub nieregularna)<br />

Fot. Koperfam<br />

Fot. 5.<br />

Stalowy wkład z płaszczem.<br />

oraz kształt kanałów. Na uzyskanie optymalnych<br />

osiągów możemy liczyć przy<br />

przewodach okrągłych zamiast kwadratowych<br />

(lepszy przepływ powietrza).<br />

Z drugiej strony kanały okrągłe rodzą<br />

dodatkowe utrudnienia związane z ich<br />

zagospodarowaniem, montażem oraz<br />

izolacją. W przypadku zakładanych problemów<br />

z oporami powietrza rozwiązaniem<br />

może być powiększenie ich pól<br />

poprzecznych, jeśli jednak wykroczymy<br />

poza standardowe wielkości, musimy<br />

ponownie liczyć się ze zwiększeniem<br />

kosztów montażu instalacji.<br />

Iwona Bortniczuk<br />

Na podstawie materiałów fi rm:<br />

Darco, Kratki.pl<br />

Konsultacja merytoryczna: Kratki.pl<br />

34<br />

<strong>Fachowy</strong> <strong>Instalator</strong> 6 2015


P.<br />

pompy i przepompownie<br />

Nowa pompa<br />

Wilo-Yonos MAXO i Wilo-Yonos MAXO-D<br />

– jedna pompa do wszystkich zastosowań<br />

Pompy Wilo-Yonos MAXO charakteryzuje bardzo wysoki stopień sprawności<br />

EEI ≤ 0,23 i minimalny pobór moc 5 W dzięki płynnej regulacji<br />

i silnikom ECM.<br />

PROMOCJA<br />

Niepodważalną zaletą nowej<br />

rodziny pomp Wilo-Yonos<br />

MAXO jest wyjątkowo szeroki<br />

przedział temperatury przetłaczanego<br />

medium od -20<br />

do 110°C oraz wytrzymałość<br />

na temperaturę otoczenia od<br />

-20 do 40°C. Ta innowacyjna<br />

cecha, do tej pory nieosiągalna<br />

w porównywalnych typoszeregach<br />

pomp sprawia, że Wilo-<br />

-Yonos MAXO jest uniwersalnym<br />

rozwiązaniem do każdej aplikacji.<br />

Do zastosowań w obiegach<br />

instalacji grzewczych, wentylacji,<br />

chłodnictwa i klimatyzacji, OZE<br />

– układów solarnych oraz geotermalnych.<br />

Doskonale sprawdzą<br />

się w domach wielorodzinnych,<br />

budynkach mieszkalnych,<br />

nieruchomościach komercyjnych,<br />

obiektach użyteczności<br />

publicznej takich jak szpitale,<br />

szkoły, urzędy, czy w przemyśle.<br />

Dopuszczalne przetłaczane medium<br />

to woda grzewcza oraz<br />

mieszanki woda/glikol o maksymalnym<br />

stężeniu 1:1 (w przypadku<br />

domieszek glikolu należy<br />

skorygować dane dotyczące<br />

wydatku pompy odpowiednio<br />

do podwyższonej lepkości).<br />

Pompa Wilo-Yonos MAXO<br />

jest wyposażona w wielofunkcyjny<br />

wyświetlacz LED,<br />

umożliwiający regulację oraz<br />

kontrolę pracy pompy w każdej<br />

chwili. Wyświetlacz jest czytelny,<br />

a obsługa intuicyjna. Wybór<br />

Fot. 1.<br />

Wilo-Yonos MAXO.<br />

wszystkich funkcji i opcji ustawień jest<br />

prosty i przejrzysty. Na wyświetlaczu<br />

LED przedstawiana jest wartość wysokości<br />

podnoszenia, wyrażona w mH2O.<br />

Wartość zadaną można ustawić lub<br />

zmienić w prosty sposób za pomocą<br />

czerwonego pokrętła Wilo. Pozwala<br />

ono na precyzyjną (co 0,5 m) nastawę<br />

wartości wysokości podnoszenia w jednym<br />

z dwóch trybów regulacji różnicy<br />

ciśnień bądź na wybór jednej z trzech<br />

nastaw stałej prędkości obrotowej. Pełna<br />

diagnostyka stanów pracy oraz awarii,<br />

prezentowana jest na wyświetlaczu<br />

w postaci przyporządkowanych konkretnych<br />

kodów błędów, pozwalając<br />

na szybszą i skuteczną naprawę.<br />

Pompy Wilo-Yonos MAXO wyposażone<br />

są w zintegrowaną sygnalizację<br />

awarii, co zapewnia bezpieczeństwo<br />

pracy. To cecha, która wyróżnia ten typoszereg<br />

na rynku. Bezpotencjałowy<br />

styk, zaprojektowany jako normalnie zamknięty<br />

(NZ), pozwala na wyprowadzanie<br />

sygnału o pojawieniu się awarii do zewnętrznego<br />

układu automatyki budynku<br />

(BMS). Obciążenia styków: dopuszczalne<br />

minimalne: 12 V DC, 10 mA; dopuszczalne<br />

maksymalne 250 V AC, 1 A. Styk awarii<br />

pozostaje zamknięty w następujących<br />

36<br />

<strong>Fachowy</strong> <strong>Instalator</strong> 1 <strong>2016</strong>


pompy i przepompownie P.<br />

warunkach: pompa pozostaje bez napięcia<br />

sieciowego, nie występuje awaria,<br />

całkowita awaria modułu regulacyjnego.<br />

Styk awarii rozwiera się, gdy pompa jest<br />

zasilana i następuje jeden z następujących<br />

błędów: przeciążenie sinika, zbyt wysoka<br />

temperatura modułu regulacyjnego, zbyt<br />

wysokie natężenie prądu, zablokowanie<br />

pompy, uszkodzone połączenie miedzy<br />

silnikiem a modułem regulacyjnym, zbyt<br />

niskie bądź zbyt wysokie napięcie sieciowe.<br />

Zintegrowane, pełne zabezpieczenie<br />

silnika Dla pełnego komfortu użytkowania<br />

wysokosprawne pompy Wilo-Yonos<br />

MAXO wyposażone są w zintegrowane<br />

zabezpieczenie silnika, chroniące pompę<br />

przed wystąpieniem nadmiernej temperatury,<br />

prądem czy zablokowaniem wirnika.<br />

Dzięki temu nie jest wymagany zewnętrzny<br />

wyłącznik ochronny silnika.<br />

Częstym problemem pojawiającym<br />

się szczególnie jesienią, przed rozruchem<br />

pompy, jest zablokowanie<br />

wirnika spowodowane tzw. kamieniem<br />

kotłowym osadzającym się na wirniku.<br />

Funkcja odblokowania pozwala na wprowadzenie<br />

wirnika w ruch rotacyjny w obu<br />

kierunkach, aż do wyswobodzenia wirnika<br />

i poprawnej pracy pompy. W nowych<br />

pompach Wilo-Yonos MAXO dzieje się<br />

to całkowicie automatycznie zapewniając<br />

wysoki komfort pracy.<br />

Fot. 2. Wilo Yonos MAXO D.<br />

Zalety produktu<br />

• szeroki zakres zastosowań do pracy z medium od -20 do 110°C;<br />

• uniwersalność aplikacji dzięki wytrzymałości na temperaturę otoczenia<br />

od -20 do 40°C;<br />

• maksymalne bezpieczeństwo pracy całej instalacji, dzięki standardowo wbudowanej<br />

zbiorczej sygnalizacji awarii;<br />

• wygodne i szybkie podłączenie w różnych pozycjach z zastosowaniem<br />

wtyczki Wilo;<br />

• funkcja automatycznego powrotu do ustawionych parametrów pracy<br />

w przypadku zaniku napięcia;<br />

• funkcja deblokady, pozwalająca na odblokowanie wirnika po okresie przestoju;<br />

• zintegrowane pełne zabezpieczenie silnika;<br />

• funkcja automatycznego odpowietrzania komory wirnika – bez śruby odpowietrzającej;<br />

• prosta nastawa parametrów pracy za pomocą czerwonego pokrętła Wilo;<br />

• płynne dopasowanie wydajności w zależności od wybranej charakterystyki<br />

pracy Δp-c (stałociśnieniowa) lub Δp-v (zmiennociśnieniowa);<br />

• wyświetlacz LED do wskazywania zadanej wysokości podnoszenia z dokładności<br />

do 0,5 m oraz komunikatów o kodzie błędu;<br />

• powłoka kataforetyczna (KTL) na korpusie pompy zapobiega korozji w przypadku<br />

tworzenia się kondensatu;<br />

• prosta wymiana 1:1 ze starymi, standardowymi pompami, dzięki takim samym<br />

wymiarom montażowym nowych pomp.<br />

Automatyczny powrót<br />

do ustawionych parametrów pracy<br />

W przypadku zaniku napięcia, spowodowanego<br />

wyładowaniami atmosferycznymi<br />

bądź też awarią sieci, pompa nie przechodzi<br />

do ustawień fabrycznych, lecz<br />

powraca do nastawy sprzed awarii. Pozwala<br />

to uniknąć konieczności ponownych<br />

wizyt u klienta celem programowania<br />

pompy po każdym zaniku napięcia.<br />

Odpowietrzenie komory wirnika następuje<br />

automatycznie, dzięki systemowi<br />

automatycznej regulacji prędkości<br />

obrotowej oraz wewnętrznej<br />

budowie pompy. Podczas<br />

przepływu medium<br />

w przestrzeni wirnika filtr<br />

znajdujący się w wale oraz<br />

wkładka filtracyjna na płycie<br />

łożyskowej zmniejszają przedostawanie<br />

się najmniejszych<br />

cząsteczek ściernych.<br />

Uszczelnienie pomiędzy wirnikiem<br />

a płytą łożyskową zapobiega<br />

osadzaniu się zanieczyszczeń<br />

w szczelinie łożysk<br />

po stronie silnika. Korzyści:<br />

szybkie automatyczne odpowietrzenie<br />

komory wirnika<br />

ogranicza ryzyko pracy<br />

na sucho oraz powstawania<br />

szumów. Rozwiązania oszczędzające czas<br />

przy instalacji Wygodne i szybkie podłączenie<br />

w różnych pozycjach z zastosowaniem<br />

wtyczki Wilo. Podłączenie przewodu<br />

sieciowego i przewodu zbiorczej sygnalizacji<br />

awarii ma zintegrowane zabezpieczenie<br />

przed wyrwaniem. Wtyczka Wilo<br />

umożliwia szybkie i proste podłączenie<br />

w różnych pozycjach montażowych. Ułatwia<br />

to pracę wykonawcom.<br />

Zastosowanie charakterystyki 3-biegów<br />

stałej prędkości obrotowej w wybranych<br />

pompach Wilo-Yonos MAXO, pozwoli<br />

na szybsze i sprawniejsze wyregulowanie<br />

nowej, energooszczędnej pompy w modernizowanych<br />

instalacjach grzewczych,<br />

klimatyzacyjnych czy chłodniczych.<br />

Tworząc pompę Wilo-Yonos MAXO<br />

pomyślano zarówno o wykonawcy<br />

instalacji, gwarantując mu zamiennik<br />

dla starych, stałoobrotowych pomp,<br />

jak również o inwestorze, oferując<br />

urządzenie przynoszące oszczędności<br />

każdego roku eksploatacji w instalacji.<br />

•<br />

<strong>Fachowy</strong> <strong>Instalator</strong> 1 <strong>2016</strong><br />

37


w.<br />

wentylacja i klimatyzacja<br />

Kontrola i konserwacja<br />

systemów wentylacyjnych<br />

Odpowiednio przeprowadzona konserwacja i kontrola systemów<br />

wentylacyjnych jest istotna z punktu widzenia bezpieczeństwa<br />

użytkowania budynku oraz wymagań wynikających z przepisów prawa.<br />

Fot. Uniwersal<br />

Fot. 1.<br />

Należy pamiętać o przeglądzie nasad kominowych.<br />

W świetle przepisów prawa<br />

Rozporządzenie Ministra Spraw<br />

Wewnętrznych i Administracji<br />

z 16 czerwca 2003 r. w sprawie<br />

ochrony przeciwpożarowej budynków,<br />

innych obiektów budowlanych<br />

i terenów reguluje<br />

zasady użytkowania oraz konserwacji<br />

instalacji i urządzeń technicznych,<br />

w których odbywa się<br />

proces spalania paliwa stałego,<br />

ciekłego lub gazowego. Przede<br />

wszystkim ważne jest aby przeglądy<br />

wykonywały osoby uprawnione.<br />

Uwzględnia się przy tym<br />

określone częstotliwości czyszczenia<br />

przewodów kominowych.<br />

W przypadku zakładów zbiorowego<br />

żywienia i usług gastronomicznych<br />

kontrolę przeprowadza<br />

się co najmniej raz<br />

w miesiącu. Przewody kominowe<br />

współpracujące z paleniskami<br />

opalanymi paliwem stałym<br />

poddaje się przeglądom nie rzadziej<br />

niż 4 razy w roku, natomiast<br />

kominy do palenisk opalanych<br />

paliwem płynnym i gazowym<br />

należy poddawać przeglądom<br />

co najmniej 2 razy w roku. Przeglądy<br />

w przewodach wentylacyjnych<br />

przeprowadza się nie<br />

rzadziej niż 1 raz w roku jeżeli<br />

większa częstotliwość nie wynika<br />

z warunków użytkowania.<br />

Pamiętać należy, że czyszczenie<br />

przewodów kominowych muszą<br />

wykonać osoby o odpowiednich<br />

kwalifikacjach.<br />

Z kolei zgodnie z Ustawą Prawo<br />

Budowlane, przewody kominowe<br />

(dymowe, spalinowe i wentylacyjne)<br />

powinny być w czasie ich użytkowania<br />

poddawane okresowej kontroli<br />

przez właściciela lub zarządcę, co najmniej<br />

1 raz w roku. Kontrole polegające<br />

na sprawdzeniu stanu technicznego<br />

muszą przeprowadzać osoby posiadające<br />

kwalifikacje w rzemiośle kominiarskim<br />

lub z uprawnieniami budowlanymi<br />

o odpowiedniej specjalności.<br />

W przypadku zastosowania w budynku<br />

wentylacji mechanicznej należy dodatkowo<br />

stosować się do zaleceń producenta<br />

systemu.<br />

Wentylacja grawitacyjna<br />

W odniesieniu do wentylacji grawitacyjnej<br />

okresowe kontrole przeprowadza<br />

się w oparciu o art. 62.1 Ustawy Prawo<br />

Budowlane. Ważne jest aby kontrolę<br />

przeprowadzić w sposób szczegółowy,<br />

który zapewni uzyskanie wszelkich<br />

informacji służących do prawidłowego<br />

określenia sprawności przewodów<br />

kominowych, wentylacyjnych oraz<br />

podłączeń. Należy przy tym stwierdzić<br />

możliwość bezpiecznego użytkowania,<br />

przy czym kontrola powinna dotyczyć<br />

również wszystkich innych elementów<br />

umożliwiających prawidłowe działanie<br />

systemów kominowych. Kontrolę<br />

przewodów kominowych przeprowadza<br />

przynajmniej dwuosobowy zespół<br />

pod kierunkiem osoby uprawnionej<br />

– mistrza kominiarskiego. Czynnościom<br />

kontrolnym poddaje się wszystkie<br />

38<br />

<strong>Fachowy</strong> <strong>Instalator</strong> 1 <strong>2016</strong>


wentylacja i klimatyzacja w.<br />

Fot. Fluke<br />

Fot. 2. Pomiar ciśnienia przeprowadzany<br />

jest w kanałach wentylacji mechanicznej.<br />

przewody kominowe obiektu: dymowe,<br />

spalinowe wentylacyjne.<br />

W pierwszej kolejności zakres przeglądu,<br />

badania technicznego i kontroli<br />

przewodów kominowych powinien<br />

obejmować badanie drożności przewodów<br />

kominowych i prawidłowości<br />

podłączeń. W tym przypadku chodzi<br />

o ilość i rodzaj podłączeń (kratek wentylacyjnych,<br />

palenisk gazowych lub<br />

węglowych) wykonanych do jednego<br />

przewodu kominowego. Oprócz<br />

tego ważny jest stan drzwiczek rewizyjnych,<br />

łączników rur zapiecowych<br />

oraz prawidłowość zainstalowanych<br />

kratek wentylacyjnych oraz ich wielkość<br />

i powierzchnia czynna. Podczas<br />

przeglądu zwraca się uwagę na zapewnienie<br />

dostępu powietrza zewnętrznego,<br />

które, jak wiadomo, jest konieczne<br />

do prawidłowego obiegu i cyrkulacji<br />

powietrza w pomieszczeniach. Oprócz<br />

tego pozwala ono ma zapewnienie<br />

wymaganych ilości wymian powietrza<br />

dla skutecznej wentylacji pomieszczeń.<br />

Sprawdza się urządzenia wymuszające<br />

ciąg kominowy w przypadku gdy istnieją<br />

paleniska obsługiwane ciągiem<br />

grawitacyjnym lub gdy urządzenia te<br />

funkcjonują w przewodach.<br />

Podczas kontroli bada się prawidłowy<br />

ciąg kominowy oraz stan techniczny kominów<br />

ponad dachem. Chodzi głównie<br />

o głowice kominowe, ściany kominowe<br />

ponad dachem i na strychu, a także nasady<br />

kominowe pod kątem prawidłowości<br />

wylotów przewodów. Kontrola<br />

przewodów kominowych obejmuje badanie<br />

prawidłowości dostępu do przeprowadzania<br />

kontroli przewodów kominowych<br />

w tym stanu technicznego:<br />

włazów, drabin, ankrów oraz ław kominiarskich.<br />

Nie mniej ważne jest badanie<br />

szczelności przewodów kominowych<br />

oraz ocena innych nieprawidłowości<br />

mogących wpływać na zagrożenie bezpieczeństwa<br />

mieszkańców.<br />

Wentylacja mechaniczna<br />

W przypadku wentylacji mechanicznej<br />

należy pamiętać o uwzględnieniu<br />

wymagań producenta systemu wentylacyjnego.<br />

Tym sposobem czynności<br />

konserwacyjne mogą różnić się w zależności<br />

od konkretnego rozwiązania.<br />

Np. czyszczenie kanałów z reguły wykonuje<br />

się raz na kilka lat (5-6 lat). W przypadku<br />

gdy zastosowano przewody<br />

sztywne to podczas czyszczenia bardzo<br />

często używane są szczotki mechaniczne,<br />

dzięki którym jest możliwe zbieranie<br />

nieczystości ze ścianek. Jeżeli instalacja<br />

wentylacyjna bazuje na cieńszych elastycznych<br />

rurach aluminiowych szczotka<br />

może zniszczyć ich ścianki. Stąd też<br />

konieczna możne okazać się wymiana<br />

przewodów co kilka lat. Podczas konserwacji<br />

nie można zapominać o anemostatach.<br />

Istotną rolę odgrywa czerpnia i wyrzutnia<br />

powietrza. Dzięki tym elementom<br />

jest możliwe pobieranie i pozbywanie<br />

się z budynku zużytego powietrza. Na<br />

końcu czerpni zazwyczaj znajduje się<br />

metalowa siatka z drobnymi oczkami<br />

po to aby zapewnić ochronę przed<br />

większymi zanieczyszczeniami i owadami.<br />

Należy zadbać o jej czystość.<br />

Konserwacja rekuperatora<br />

Z reguły zaleca się aby filtry w rekuperatorze<br />

wymieniać co 2500 h pracy<br />

urządzenia co z reguły stanowi około<br />

3-4 m-ce. Przed rozpoczęciem prac<br />

należy pamiętać o odłączeniu zasilania.<br />

Pokrywę inspekcyjną zdejmuje się<br />

dopiero po zatrzymaniu wentylatorów.<br />

W następnej kolejności wyciągane są filtry<br />

i zakładane nowe. Przed założeniem<br />

pokrywy inspekcyjnej warto sprawdzić<br />

stan uszczelek a w razie potrzeby zastąpić<br />

je nowymi. Po zamknięciu pokrywy<br />

można podłączyć rekuperator i załączyć<br />

odpowiedni tryb pracy. Nie można zapomnieć<br />

o wymianie wkładu letniego,<br />

co najczęściej wykonuje się dwa razy<br />

w roku.<br />

Instalacja odprowadzania<br />

skroplin rekuperatora<br />

Kontrolę instalacji odprowadzania<br />

skroplin wykonuje się 1 raz roku. Najlepiej<br />

czynności w tym zakresie przeprowadzić<br />

przed rozpoczęciem sezonu<br />

grzewczego. W pierwszej kolejności<br />

warto poddać kontroli drożność odpływu<br />

np. poprzez wylanie w komorze<br />

wywiewnej wody oraz sprawdzenie czy<br />

spływa ona za pomocą otworu odpływowego.<br />

Ważne jest przy tym wyczyszczenie<br />

dna rekuperatora w miejscu<br />

gdzie spływają skropliny. Za pomocą<br />

cienkiego przedmiotu sprawdza się<br />

drożność otworów odpływu awaryjnego.<br />

Nie można zapomnieć o sprawdzeniu<br />

drożności innych otworów awaryjnych.<br />

Z kolei czyszczenie instalacji<br />

odprowadzania skroplin zazwyczaj wykonuje<br />

się co dwa lata.<br />

Odpowiednie czynności kontrolnoserwisowe<br />

należy przeprowadzić jeżeli<br />

rekuperator bazuje na krzyżowym wy-<br />

Fot. Klimatsystem<br />

Fot. 3. Odpowiednie pomiary wykonywane<br />

są w anemostatach.<br />

<strong>Fachowy</strong> <strong>Instalator</strong> 1 <strong>2016</strong><br />

39


w.<br />

wentylacja i klimatyzacja<br />

mienniku. W takim przypadku kontrolę<br />

wykonuje się przynajmniej 1 raz w roku.<br />

Po wyjęciu wymiennika sprawdzana<br />

jest czystość kanalików a jeżeli są one<br />

zabrudzone należy przeprowadzić<br />

czyszczenie. Ważne jest kilkukrotne<br />

płukanie oraz energiczne zanurzanie<br />

w wodzie z łagodnym detergentem. Po<br />

wypłukaniu w czystej wodzie element<br />

należy pozostawić do wyschnięcia.<br />

Centrale wentylacyjne<br />

do dużych obiektów<br />

Czynności konserwacyjne w odniesieniu<br />

do central wentylacyjnych pracujących<br />

w budynkach o wielkokubaturowych<br />

sprowadzają się przede wszystkim<br />

do wymiany filtrów. Z reguły są one wymieniane<br />

3-4 razy w roku. W niektórych<br />

modelach central przewidziano alarm<br />

informujący o zbyt wysokim poziomie<br />

zabrudzenia filtrów. W razie potrzeby<br />

należy wyczyścić wnętrze centrali z kolei<br />

usuwanie zabrudzeń z komory filtracyjnej<br />

wykonuje się podczas wymiany<br />

filtrów.<br />

Niejednokrotnie producenci central<br />

wentylacyjnych zwracają uwagę na konieczność<br />

sprawdzenia i oczyszczenia<br />

wirnika wentylatora ze zgromadzonych<br />

osadów i kurzu. Oprócz tego sprawdza<br />

się czy wirnik ma prawidłowe wyważenie.<br />

Czyszczenie przeprowadzane jest<br />

Fot. Testo<br />

Fot. 5. Czynności konserwacyjne<br />

wykonuje się kanałach wentylacyjnych<br />

instalacji przemysłowych.<br />

Fot. Zehnder<br />

Fot. 4. Ważna jest okresowa wymiana filtrów central wentylacyjnych zgodnie z zaleceniami<br />

producenta.<br />

również w odniesieniu do silnika wentylatora.<br />

W niektórych centralach wykonuje się<br />

czyszczenie wymiennika rotacyjnego.<br />

Jeżeli rotor jest mocno zanieczyszczony<br />

warto go przedmuchać sprężonym<br />

powietrzem. Czyszczenie rotoru przeprowadza<br />

się nie rzadziej niż raz w roku.<br />

Warto sprawdzić również stan paska napędzającego<br />

koła rotacyjne.<br />

Konserwacja urządzeń<br />

klimatyzacyjnych<br />

Szereg czynności w zakresie konserwacji<br />

należy przewidzieć w przypadku gdy<br />

w systemie wentylacyjnym zastosowano<br />

urządzenia klimatyzacyjne. Przede<br />

wszystkim istotne jest czyszczenie filtrów,<br />

skraplacza, styków podzespołów<br />

automatyki i sterowania oraz parownika<br />

łącznie z jego dezynfekcją. Oprócz tego<br />

kluczową rolę odgrywają czynności<br />

związane ze sprawdzeniem sterowania<br />

i sygnalizacji urządzeń, szczelności<br />

połączeń układów freonowych, szczelności<br />

układu odprowadzania skroplin,<br />

a także przewodów i izolacji pod<br />

względem uszkodzeń mechanicznych.<br />

Kluczowe miejsce zajmuje regulacja<br />

parametrów chłodniczych oraz sprawdzenie<br />

stanu napełnienia czynnikiem<br />

chłodniczym i ewentualne dopełnienie<br />

instalacji chłodniczych freonem. Należy<br />

zwrócić uwagę na regulację automatyki<br />

i sterowania pod kątem dostosowania<br />

do indywidualnych potrzeb. Ważna jest<br />

wymiana części zużytych lub zanieczyszczonych<br />

w stopniu uniemożliwiającym<br />

ich czyszczenie.<br />

Należy dbać o zewnętrzne widoczne elementy<br />

zewnętrzne klimatyzatora. Chodzi<br />

głównie o wloty wentylacyjne, a także filtr<br />

siatkowy i węglowy. Należy podkreślić,<br />

że na chwilę obecną nie ma przepisów<br />

dotyczących obowiązkowej częstotliwości<br />

przeglądów oraz czyszczenia klimatyzacji.<br />

Konieczne jest więc uwzględnienie<br />

wskazówek producenta konkretnego<br />

urządzenia klimatyzacyjnego.<br />

Podsumowanie<br />

Ustawa Prawo budowlane w rozdziale 6<br />

art. 62 nakłada na właścicieli obiektów<br />

obowiązek dokonywania okresowej<br />

kontroli stanu technicznego budynku<br />

i instalacji, zgodnie z przepisami zawartymi<br />

w rozporządzeniu ministra infrastruktury,<br />

dotyczącym „Warunków technicznych<br />

jakim powinny odpowiadać<br />

budynki i ich usytuowanie”.<br />

W odniesieniu do systemów wentylacji<br />

mechanicznej częstotliwość kontroli<br />

i jej zakres powinna określać instrukcja<br />

obsługi urządzeń. Podobnie sytuacja<br />

wygląda w przypadku systemów wentylacji<br />

hybrydowej, gdzie również należy<br />

mieć na uwadze wymagania producenta.<br />

Damian Żabicki<br />

40<br />

<strong>Fachowy</strong> <strong>Instalator</strong> 1 <strong>2016</strong>


w.<br />

wentylacja i klimatyzacja<br />

Dobierz system kominowy do kotła<br />

Kluczową kwestią w przypadku doboru systemu kominowego jest jego<br />

dostosowanie do urządzenia grzewczego, z którego będą odprowadzane<br />

spaliny. Wpływa to na bezpieczną eksploatację oraz bezpieczeństwo<br />

użytkowników. Nie zapominajmy ponadto, że sposób zaprojektowania<br />

i wykonania komina wpływa na wydajność kotła oraz parametry jego pracy.<br />

Rosnąca popularność systemów<br />

kominowych, czyli prefabrykowanych<br />

elementów i kształtek tworzących<br />

kompletny i samodzielny<br />

układ, sprawia, że na murowanie<br />

tradycyjnego komina decydujemy<br />

się coraz rzadziej. Nowoczesne systemy<br />

pozwalają na dostosowanie<br />

konstrukcji komina do wymagań<br />

danego urządzenia grzewczego<br />

oraz potrzeb domowników.<br />

Podstawą dla doboru konstrukcji<br />

komina jest rodzaj kotła oraz spalanego<br />

paliwa, jak również sposób<br />

i możliwości zabudowy. Należy<br />

oczywiście ustalić również wielkość<br />

ciągu kominowego, uwzględniając<br />

typ i moc kotła, rodzaj paliwa i temperaturę<br />

spalin, jak i straty przepływu<br />

w elementach przyłączeniowych<br />

kotła oraz wysokość i średnicę komina.<br />

Miejmy na uwadze, że szczególnie<br />

duże znaczenie ma tu dobór średnicy<br />

przewodu kominowego. Zbyt duża<br />

średnica może skutkować ochładzaniem<br />

się spalin na wylocie, co oznacza<br />

spadek podciśnienia w kominie,<br />

z kolei zbyt mała powoduje powstanie<br />

oporów powietrza – prowadzi to<br />

do zaburzenia ciągu. Błędy w doborze<br />

komina mogą poza tym prowadzić<br />

do dodatkowego zużycia paliwa,<br />

niepoprawnego działania automatyki<br />

kotła, jak również zwiększonego<br />

osadzania sadzy na ściankach. Wybierając<br />

system kominowy, skupiamy<br />

się więc najczęściej na efektywnym<br />

odprowadzeniu spalin, zapominając,<br />

że zastosowanie odpowiedniego<br />

układu może zoptymalizować wydajność<br />

nowoczesnych kotłów.<br />

Fot. 1. Dobór przewodów jest nieco bardziej skomplikowany w przypadku systemów<br />

zbiorczych.<br />

Fot. POUJOULAT<br />

Komin dobrany, czyli jaki?<br />

Kominy powinny być wykonane z odpowiednich,<br />

odpornych na dane czynniki<br />

materiałów (systemy kominowe) lub zabezpieczone<br />

za pomocą wkładów kwasoodpornych,<br />

które uodpornią układ przed<br />

niszczącym działaniem kwasów, sadzy oraz<br />

wysokich temperatur. Podstawowy podział<br />

instalacji przeprowadzany jest ze względu<br />

na pobór powietrza: na kominy do kotłów<br />

42<br />

<strong>Fachowy</strong> <strong>Instalator</strong> 1 <strong>2016</strong>


wentylacja i klimatyzacja w.<br />

Fot. Schiedel<br />

Fot. 2.<br />

Wybierając system kominowy, postawmy na sprawdzonego, zaufanego producenta.<br />

z otwartą komorą spalania (tzw. atmosferyczne)<br />

oraz z zamkniętą komorą spalania.<br />

Wbrew pozorom najłatwiejszy jest dobór<br />

systemu kominowego do urządzeń grzewczych,<br />

w których mamy do czynienia z wysoką<br />

temperaturą spalin (od 450° do 650°C;<br />

kominki, piece węglowe i na drewno tradycyjne)<br />

– ciąg termiczny błyskawicznie<br />

usuwa spaliny na zewnątrz układu, nie ma<br />

mowy o ich zaleganiu. Z kolei w przypadku<br />

kotłów niskotemperaturowych (temperatura<br />

pracy do 250°C; kotły gazowe i na olej<br />

opałowy, kominki z płaszczem wodnym)<br />

należy liczyć się z tzw. mokrym trybem pracy,<br />

w którym dochodzi do osadzania się wilgoci<br />

na ściankach przewodu. Wyróżniamy<br />

również systemy, w których temperatura<br />

spalin ma od 250° do 450° – głównie przy<br />

urządzeniach gazowych, na olej opałowy<br />

oraz kotłach węglowych retortowych. Przy<br />

ustalaniu temperatury spalin sprecyzujmy,<br />

czy wymagamy od układu odporności<br />

na pożar sadzy, czy też nie (systemy odporne<br />

na pożar sadzy zachowują odporność<br />

i pozwalają na pracę nawet po zapaleniu<br />

łatwopalnych związków osadzających się<br />

na wewnętrznych ściankach komina).<br />

Dopasowując system kominowy do urządzenia<br />

grzewczego, najpierw musimy<br />

dokładnie ustalić parametry pracy układu.<br />

Najlepiej jeśli inwestor ma już wybrany<br />

konkretny model urządzenia lub przynajmniej<br />

– rodzaj kotła oraz paliwa.<br />

czy na olej), szczególnie kondensacyjnego,<br />

nie może obyć się bez montażu dedykowanego<br />

systemu kominowego. Nie<br />

zostawiono tu zbyt dużo miejsca na interpretację:<br />

w przewodzie kominowym dochodzi<br />

do wytworzenia się specyficznego<br />

środowiska, które wymaga zastosowania<br />

odpowiednich materiałów, inaczej szybko<br />

dojdzie do niszczenia i korozji. W kominie<br />

gromadzi się wilgoć (przede wszystkim<br />

w przypadku urządzeń kondensacyjnych),<br />

co wiąże się z charakterystyką pracy kotłów<br />

(kotły kondensacyjne wysoką sprawność<br />

uzyskują dzięki wykorzystaniu energii zawartej<br />

w spalinach, czyli substancji zazwyczaj<br />

odprowadzanej poza układ grzewczy).<br />

Odbierają resztkę ciepła ze spalin, wychładzając<br />

je, wskutek czego produkowana<br />

Fot. Schiedel<br />

jest wilgoć. To zatem oczywiste, że system<br />

spalinowy powinien być odporny na działanie<br />

kondensatu. Oprócz tego od układów<br />

współpracujących z kotłami kondensacyjnymi<br />

wymagamy odporności na agresywne<br />

środowisko.<br />

Inwestorzy, chcąc zaoszczędzić, często pytają<br />

o możliwość pracy kotła z istniejącym<br />

systemem kominowym. Dlaczego jest<br />

to niewskazane? Jeśli podłączmy nowoczesne<br />

urządzenia do starego, ceglanego<br />

komina, wkrótce zacznie on wchłaniać<br />

wilgoć. Zawilgocenia staną się widoczne<br />

na ściankach komina, w następnej kolejności<br />

na ścianach wewnętrznych budynku.<br />

Z odprowadzaniem wilgoci na pewno nie<br />

poradzi sobie nawet efektywna instalacja<br />

wentylacyjna.<br />

Jak dobrać system kominowy:<br />

na podstawie kotła kondensacyjnego<br />

Zakup nowoczesnego kotła z zamkniętą<br />

komorą spalania (na paliwo stałe, gazowego<br />

Fot. 3. Podczas doboru systemu grzewczego istotny jest tryb (mokry, suchy) oraz temperatura<br />

pracy.<br />

<strong>Fachowy</strong> <strong>Instalator</strong> 1 <strong>2016</strong><br />

43


w.<br />

wentylacja i klimatyzacja<br />

z d a n i e m<br />

E K S P E R T A<br />

Wspólny komin dla kilku urządzeń grzewczych:<br />

jaki system wybrać?<br />

Piotr Janczarek, kierownika rynku detalicznego, POUJOULAT<br />

Chciałbym wspomnieć o trzech najbardziej popularnych systemach<br />

zbiorczych na polskim rynku. Są one doskonałą alternatywą<br />

dla licznych instalacji pojedynczych. Zastosowanie systemu<br />

pozwala obniżyć łączny koszt instalacji oraz zredukować ilość<br />

zajmowanego miejsca.<br />

• system zbiorczy do kotłów gazowych z zamkniętą komorą<br />

spalania lub kotłów kondensacyjnych – system umożliwia<br />

podłączenie od 2 do 20 kotłów gazowych do jednego<br />

systemu kominowego. Pozwala na podłączenie 2 kotłów na<br />

jednej kondygnacji do tego samego przewodu kominowego.<br />

Może być stosowany zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz<br />

budynku. System zbiorczy w zależności od rodzaju może pracować<br />

w nadciśnieniu (pierwsze dwa schematy; konieczność<br />

zastosowania klap antyzwrotnych na przewodzie spalinowym<br />

nad kotłem) lub w podciśnieniu (ostatni schemat; nie wymaga<br />

stosowania klap antyzwrotnych). Już gołym okiem widać,<br />

że system zbiorczy pracujący w nadciśnieniu pozwala nam na<br />

zastosowanie znacząco mniejszych średnic niż w przypadku<br />

systemu pracującego w podciśnieniu, przy tej samej mocy<br />

kotłów.<br />

Przykładowe wyliczenie średnic dla systemu zbiorczego wewnętrznego<br />

pracującego w nadciśnieniu:<br />

• system zbiorczy do piecyków kominkowych – istnieje<br />

możliwość podłączenia maksymalnie 3 pieców kominkowych<br />

do jednego komina zbiorczego. System ten jest interesującym<br />

rozwiązaniem dla budynków wielorodzinnych, których użytkownicy<br />

chcą cieszyć się wizją ognia we własnym mieszkaniu.<br />

W tym przypadku należy pamiętać o zachowaniu różnic poziomów<br />

podłączenia urządzeń, min. 1,5 m, oraz o nieprzyłączaniu<br />

więcej niż 3 piecyków.<br />

• system „zbiorczy” kaskada kotłów gazowych z zamkniętą<br />

komorą spalania lub kotłów kondensacyjnych – jest to<br />

połączenie kilku kotłów do wspólnego systemu kominowego,<br />

biegnącego poziomo (czopucha), a następnie dalej pionem<br />

kominowym biegnącym wewnątrz lub na zewnątrz budynku.<br />

System kaskadowy może działać w nadciśnieniu lub podciśnieniu.<br />

W tej chwili jest to chyba najchętniej stosowany system<br />

zbiorczy na polskim rynku.<br />

Przy wyborze i wyliczeniu każdego z wyżej wymienionych systemów<br />

zbiorczych zalecam kontakt w celu doboru i wyliczenia<br />

odpowiednich średnic z działem technicznym producenta<br />

systemów kominowych, który zrobi to zgodnie z normą PN-EN<br />

13384-2.<br />

44<br />

<strong>Fachowy</strong> <strong>Instalator</strong> 1 <strong>2016</strong>


wentylacja i klimatyzacja w.<br />

Fot. 4.<br />

Stal czy ceramika?<br />

Przejdźmy jednak do konkretów. Systemy<br />

kominowe polecane do odprowadzania<br />

spalin z kotła kondensacyjnego, czyli jakie?<br />

Do współpracy z kotłami o zamkniętej<br />

komorze spalania poleca się m.in. stalowe<br />

systemy kominowe. Bezpieczne odprowadzanie<br />

spalin zapewni stal kwasoodporna.<br />

Sprawdzi się również ceramika kominowa,<br />

Fot. MK Żary<br />

Pustaki wentylacyjne.<br />

Fot. Konekt Systemy Kominowe<br />

zwłaszcza izostatycznie prasowana. Wykorzystywane<br />

do produkcji technologie pozwalają<br />

na uzyskanie materiałów o bardzo<br />

niskiej porowatości, wskutek czego wilgoć<br />

nie penetruje ich struktury. Nie zapominajmy<br />

też, że kotły z zamkniętą komorą<br />

wymagają dostarczenia powietrza bezpośrednio<br />

do komory spalania. Dlatego też kominy<br />

mają tu najczęściej formę systemów<br />

powietrzno-spalinowych. Transport obu<br />

czynników, zarówno spalin, jak i powietrza,<br />

odbywa się w oddzielonych od siebie przewodach,<br />

układ jest więc bezpieczny dla<br />

użytkowników.<br />

Ponadto należy pamiętać, że kominy dedykowane<br />

urządzeniom kondensacyjnym<br />

powinny mieć możliwość pracy w nadciśnieniu.<br />

W związku z tym wymagamy, aby<br />

przewody charakteryzowały się bardzo<br />

dobrą szczelnością. Specyfika pracy w nadciśnieniu<br />

sprawia ponadto, że przewody<br />

ceramiczne łączone za pomocą innych<br />

materiałów niż pracujące w podciśnieniu.<br />

Zwróćmy uwagę także na specyfikę połączeń,<br />

są to przede wszystkim połączenia<br />

kielichowe.<br />

Systemy ceramiczne i stalowe uważa się<br />

ponadto za najbardziej uniwersalne. Wielu<br />

producentów promuje je jako takie, które<br />

osiągają dużą wytrzymałość na ściskanie,<br />

oddziaływanie związków fluorków, działanie<br />

wysokich temperatur, odporność na pożar<br />

sadzy, podczas którego temperatura może<br />

Fot. MK Żary<br />

Fot. 5. Najlepiej jeśli inwestor ma już<br />

wybrany konkretny model urządzenia<br />

grzewczego lub przynajmniej rodzaj kotła<br />

oraz paliwa.<br />

wzrosnąć nawet do 1200° C. W związku<br />

z tym sprawdzą się jako rozwiązanie zarówno<br />

do kotłów na paliwo stałe, gaz, olej czy<br />

pellety, pieców kondensacyjnych, jak i tradycyjnych.<br />

Jak dobrać optymalny dla danego systemu<br />

grzewczego i budynku system kominowy?<br />

Możemy operować gotowymi<br />

wzorami lub posiłkować się kartami doboru<br />

udostępnianymi przez producenta.<br />

Najlepszym rozwiązaniem będzie jednak<br />

zaprojektowanie przewodu w profesjonalnym<br />

programie komputerowym, który<br />

precyzyjnie określi poszczególne parametry<br />

komina. Dlaczego nie możemy jednoznacznie<br />

wskazać, jaki komin, z jakiego materiału<br />

sprawdzi się przy danym kotle lub<br />

paliwie? Trudno opierać się tylko i wyłącznie<br />

na materiale, z którego został wyprodukowany<br />

układ, każde urządzenie grzewcze<br />

ma swoje indywidualne, sprecyzowane<br />

wymagania.<br />

Iwona Bortniczuk<br />

Konsultacja merytoryczna:<br />

Piotr Janczarek, kierownik rynku<br />

detalicznego, POUJOULAT<br />

Fot. 6.<br />

Stalowy komin ZEN.<br />

Na podstawie materiałów firm:<br />

Darco, POUJOULAT, Schiedel, MK Żary<br />

<strong>Fachowy</strong> <strong>Instalator</strong> 1 <strong>2016</strong><br />

45


w.<br />

wentylacja i klimatyzacja<br />

PYTANIA CZYTELNIKÓW<br />

Zawsze świeżo, zawsze czysto…<br />

Centrala wentylacyjna to serce systemu, który zapewnić ma komfort pracy<br />

w fi rmie i odpoczynku w domu. Dzięki niej oddychamy świeżym i czystym<br />

powietrzem o właściwej temperaturze, a to przecież jeden z kluczowych<br />

warunków nie tylko dobrego samopoczucia, ale przede wszystkim<br />

naszego zdrowia. Dlatego dobór właściwych urządzeń wentylacyjnych jest<br />

tak ważny. Chcąc ułatwić rozmowy z projektantami oraz podejmowanie<br />

decyzji odpowiadamy na najczęściej zadawane pytania, dotyczące central<br />

wentylacyjnych.<br />

EKSPERCI FACHOWEGO INSTALATORA<br />

Andrzej Zalewski<br />

Artur Radomski<br />

Wojciech Głaz<br />

Robert Kasperski<br />

MANAGER MARKI PAUL<br />

NABILATON<br />

LINDAB<br />

PRO-VENT<br />

1. Na jakiej podstawie dobiera<br />

się moc centrali wentylacyjnej?<br />

Centrala wentylacyjna jest integralnym<br />

elementem instalacji<br />

wentylacyjnej. Powinna zostać<br />

wybrana w fazie projektowania<br />

wentylacji tak, aby cały system<br />

spełniał wymagania stawiane<br />

przez inwestora. Doboru centrali<br />

dokonuje się na podstawie bardzo<br />

wielu zmiennych – przede<br />

wszystkim są to kubatura budynku,<br />

jego funkcja oraz ilość<br />

osób, które przebywać będą<br />

w wentylowanych pomieszczeniach.<br />

Andrzej Zalewski, manager<br />

marki PAUL tłumaczy: „Wyboru<br />

konkretnego urządzenia dokonuje<br />

się na podstawie projektu wentylacji<br />

oraz sporządzonego bilansu powietrza<br />

nawiewanego i wywiewanego. Warto<br />

wspomnieć tu o dwóch ważnych<br />

Fot. Pro-Vent<br />

Fot. 1. Z powietrznym gruntowym wymiennikiem<br />

ciepła może współpracować<br />

centrala do niego dedykowana.<br />

aspektach. Po pierwsze, rekuperator<br />

musi dysponować odpowiednim sprężem<br />

dyspozycyjnym umożliwiającym<br />

pokonanie oporów instalacji, wymiennika<br />

i fi ltrów. Po drugie – nie należy<br />

dobierać centrali „na styk”, system musi<br />

posiadać pewien zapas mocy, z którym<br />

oczywiście nie należy przesadzać. Przewymiarowany<br />

system to niepotrzebne<br />

wydatki na zakup urządzeń i zużywaną<br />

przez nie energię.”<br />

2. Jakie są skutki niedowymiarowania<br />

centrali<br />

Już w poprzedniej odpowiedzi wspomnieliśmy<br />

o tym, że system powinien<br />

dysponować mocą wystarczającą na<br />

46<br />

<strong>Fachowy</strong> <strong>Instalator</strong> 1 <strong>2016</strong>


wentylacja i klimatyzacja w.<br />

Fot. Pro-Vent<br />

Fot. 2. Przy doborze centrali zaleca się ją<br />

delikatnie przewymiarować, tzn. że dla wyliczonego<br />

strumienia powietrza np. 300 m 3 /h<br />

(powierzchnia budynku ok. 200 m 2 ) sugerowana<br />

jest centrala o wielkości 400 m 3 /h.<br />

pokonanie wszelkich oporów instalacji.<br />

Niedowymiarowana centrala, mówiąc<br />

najprościej, nie przepchnie przez system<br />

wentylacyjny wymaganej przez<br />

nas ilości powietrza. Skutkiem będzie<br />

niewłaściwa wentylacja pomieszczeń<br />

(lub po prostu jej brak), a efektem<br />

przebywania w źle wentylowanych<br />

pomieszczeniach – ciągłe zmęczenie<br />

i znużenie pracujących czy mieszkających<br />

w nich ludzi. W skrajnych przypadkach<br />

może dojść nawet do podtrucia<br />

dwutlenkiem węgla. Pamiętajmy, że zła<br />

wentylacja prowadzi również do innych<br />

niepożądanych zjawisk, takich, jak wykraplanie<br />

wilgoci skutkujące zagrzybieniem<br />

pomieszczeń.<br />

3. Co łączy się z przewymiarowaniem<br />

mocy centrali?<br />

Przewymiarowanie centrali jest zdecydowanie<br />

mniej szkodliwe niż jej niedowymiarowanie,<br />

uderzy bowiem przede<br />

wszystkim w portfel inwestora. Przewymiarowana<br />

centrala oznacza przewymiarowanie<br />

reszty systemu wentylacyjnego<br />

– zapłacimy więc więcej nie tylko<br />

za centralę, ale również za pozostałe jej<br />

elementy.<br />

Artur Radomski z fi rmy NABILATON wyjaśnia<br />

„W przypadku niedowymiarowania<br />

systemu jedyną możliwością naprawy<br />

sytuacji jest jego wymiana. System<br />

przewymiarowany może po prostu pracować<br />

na najniższym biegu – centrala<br />

będzie wtedy dostarczać odpowiednią<br />

ilość powietrza przy niskim poziomie<br />

hałasu oraz stosunkowo niskim zużyciu<br />

energii. Niestety, niskie koszty są w tym<br />

Fot. Pro-Vent<br />

Fot. 3. Przy określaniu wielkości centrali dla<br />

budynków jednorodzinnych należy kierować<br />

się wytycznymi producenta. Producent podaje<br />

graniczne wielkości powierzchni budynku do<br />

współpracy z daną wielkością rekuperatora.<br />

wypadku iluzoryczne, nie zrekompensują<br />

wydatków inwestycyjnych. Poza<br />

tym – skoro najniższy bieg zapewni ludziom<br />

warunki komfortowe, nie będzie<br />

można ustawić wentylacji tak, by zużywała<br />

minimum energii, gdy ludzi w tych<br />

w pomieszczeniach nie ma. To z kolei<br />

wygeneruje nam niepotrzebne wydatki<br />

na energię elektryczną.<br />

Na pocieszenie można dodać, że<br />

w przypadku syberyjskich mrozów<br />

czy tropikalnych upałów wentylacja<br />

przewymiarowana poradzi sobie z tak<br />

skrajnymi warunkami. Z drugiej strony<br />

drastyczne przewymiarowanie systemu<br />

wentylacji zaowocuje tym, że nawet<br />

podczas pracy na najniższym biegu<br />

użytkownicy odczuwać będą dyskomfort<br />

spowodowany zbyt dużym przepływem<br />

powietrza (przeciągi). Efektem<br />

będzie również niestabilna praca centrali<br />

w okresach przejściowych – zbyt<br />

duże nagrzewnice/chłodnice powodować<br />

będą okresy przegrzewania i przechładzania<br />

powietrza.”<br />

4. Na jakie parametry centrali należy<br />

przede wszystkim zwrócić uwagę<br />

podczas wyboru urządzenia?<br />

Robert Kasperski z Pro-Vent radzi, aby<br />

zwrócić szczególną uwagę na następujące<br />

parametry:<br />

• Wydajność/spręż. Każda centrala<br />

wentylacyjna charakteryzuje się konkretnym<br />

sprężem przy zadanym wydatku<br />

powietrza. Spręż centrali musi<br />

wystarczyć na pokrycie strat ciśnienia<br />

w całej instalacji.<br />

• Sprawność rekuperatora. Im większa,<br />

tym więcej ciepła z powietrza<br />

wywiewanego można przekazać powietrzu<br />

świeżemu (nawiewanemu).<br />

Większa sprawność oznacza więc<br />

mniejsze wydatki na energię. Sprawność<br />

zależna jest od rodzaju wymiennika,<br />

w którym odzyskiwane jest<br />

ciepło. Najwyższe sprawności charakteryzują<br />

wymienniki przeciwprądowe<br />

i centrale z dwoma wymiennikami<br />

Fot. Zehnder<br />

Fot. 4. Moc centrali wentylacyjnej określa<br />

się wydatkiem strumienia powietrza w<br />

[m 3 /h] oraz sprężem dyspozycyjnym w [Pa].<br />

Fot. Zehnder<br />

Fot. 5. Dobór centrali dokonuje się na<br />

podstawie projektu wentylacji oraz sporządzonego<br />

bilansu powietrza nawiewanego<br />

i wywiewanego.<br />

Fot. Zehnder<br />

Fot. 6. Koszty eksploatacji centrali zależą<br />

od ustawianych wydatków powietrza,<br />

które zazwyczaj większe nastawia się latem<br />

oraz od pracy elektrycznej nagrzewnicy<br />

wstępnej zabezpieczającej wymiennik<br />

przed zamarzaniem zimą.<br />

<strong>Fachowy</strong> <strong>Instalator</strong> 1 <strong>2016</strong><br />

47


w.<br />

wentylacja i klimatyzacja<br />

Fot. Zymetric<br />

Fot. 7. Elementami najbardziej wpływającymi<br />

na efektywność energetyczną obiektu<br />

są: sprawność wymiany ciepła, automatyka<br />

i algorytm pracy oraz moc i sposób<br />

sterowania pracą wentylatorów oraz rodzaj<br />

źródła ciepła dla chłodnic i nagrzewnic.<br />

krzyżowymi (ponad 90%).<br />

• Energooszczędność. Centrala wentylacyjna<br />

to nie tylko wymiennik.<br />

Warto zwrócić uwagę na zastosowane<br />

wentylatory oraz ilość mocy, jaką<br />

pobierają.<br />

• Rodzaj i klasa filtracji. Odpowiednie<br />

fi ltry oprócz zapewnienia czystości<br />

nawiewanego powietrza zabezpieczają<br />

elementy centrali przed zanieczyszceniem.<br />

• Cicha praca. Poziom hałasu generowany<br />

przez centralę powinien być<br />

możliwie niski. Instalacja transportująca<br />

powietrze powinna być wykonana<br />

z kanałów tłumiących szumy. Alternatywnie<br />

stosuje się montowane<br />

na kanałach tłumiki hałasu.<br />

• Zaawansowana automatyka. Automatyka<br />

centrali powinna być dobrana<br />

do potrzeb klienta. Wygodne są<br />

programatory pracy tygodniowej<br />

i aplikacje umożliwiające sterowanie<br />

centralą z poziomu komputera, tabletu<br />

czy smartfona .<br />

• Eksploatacja. Kupując centralę pomyślmy<br />

także o kosztach serwisu,<br />

w tym wymiany fi ltrów.<br />

• Certyfikaty. Warto sprawdzić czy<br />

centrale wentylacyjne posiadają atest<br />

higieniczny i np. certyfi katy NFOŚ.<br />

Certyfi katy te są podstawą do ubiegania<br />

się o dopłatę do kredytu na<br />

budowę domu energooszczędnego.<br />

Fot. Zymetric<br />

Fot. 8. Wybierając centralę wentylacyjną<br />

w pierwszej kolejności warto zwrócić uwagę<br />

na wielkość strumienia powietrza, zasilanie<br />

i sposób sterowania wentylatorami<br />

(zastosowanie technologii EC itp.).<br />

5. Które elementy centrali najbardziej<br />

wpływają na jej efektywność<br />

energetyczną?<br />

Wojciech Głaz, z Lindab odpowiada:<br />

„Na efektywność energetyczną mają<br />

wpływ przede wszystkim takie czynniki<br />

jak sprawność temperaturowa wymiennika<br />

ciepła oraz silniki wentylatorów.<br />

Stosowanie silników EC oraz wymienników<br />

o sprawności powyżej 85% daje<br />

gwarancję, że urządzenie może znaleźć<br />

się w klasie A.”<br />

6. Czy do każdej, już zainstalowanej<br />

centrali można w przyszłości podłączyć<br />

gruntowy wymiennik ciepła?<br />

Niestety, nie – centrale przystosowane<br />

do wymienników gruntowych mają odpowiednio<br />

dopasowane wentylatory<br />

nawiewne. Taki wentylator powinien<br />

nie tylko pokonać opory przepchnięcia<br />

powietrza przez fi ltr, wymiennik,<br />

oraz instalację nawiewną, musi również<br />

pokonać opory na wymienniku<br />

gruntowym. Dlatego też już na etapie<br />

projektowym warto założyć, że centrala<br />

będzie pracować z wymiennikiem<br />

gruntowym, poznać jaki opór stawi on<br />

przepływającemu powietrzu i uwzględnić<br />

to w doborze urządzenia.<br />

7. Czy w przypadku rozbudowy<br />

obiektu możemy zmodyfikować<br />

centralę dostosowując ją do nowych<br />

wymogów, czy konieczna<br />

jest instalacja kolejnego urządzenia?<br />

Robert Kasperski z Pro-Vent tłumaczy:<br />

„Rozbudowa obiektu najczęściej wiąże<br />

się z koniecznością doprowadzenia<br />

większej ilości powietrza, a zamontowana<br />

wcześniej centrala wentylacyjna<br />

dobrana była do konkretnej kubatury.<br />

Zastosowano urządzenie charakteryzujące<br />

się określoną wydajnością, czyli<br />

przepływem powietrza, dlatego przy<br />

zwiększonej kubaturze stara centrala<br />

z pewnością okaże się zbyt słaba.<br />

Poza tym gdy wymagana jest większa<br />

wydajność nie wystarczy po prostu<br />

zamontować mocniejsze wentylatory.<br />

Tak przerobiony system wentylacji nie<br />

będzie działać dobrze. Do „starej” wydajności<br />

dobrano przecież wielkość fi ltrów<br />

czy powierzchnię wymiennika ciepła.<br />

Także instalacja wentylacyjna dostosowana<br />

była do określonych wydatków<br />

powietrza, co wiąże się z zastosowaniem<br />

kanałów o odpowiedniej średnicy.<br />

Tak więc gdy do instalacji o mniejszej<br />

przepustowości przyłączymy mocniejsze<br />

wentylatory opory centrali i instalacji<br />

wzrosną, wraz z nimi wzrośnie hałas,<br />

koszty i spadnie odzysk ciepła.”<br />

8. Co jest powodem powstawania<br />

niepożądanych dźwięków w instalacji?<br />

Andrzej Zalewski, manager marki<br />

PAUL wyjaśnia: „Powodów może być<br />

kilka. Wymieńmy chociażby takie, jak<br />

źle wytłumione wentylatory czy zbyt<br />

duża prędkość przepływu powietrza.<br />

To ostatnie jest skutkiem źle zaprojektowanej<br />

instalacji. Przyczyną może być<br />

również brak tłumików, zbyt duże opory,<br />

czy też zbyt małe wymiary kanałów<br />

wentylacyjnych, w szczególności czerpni<br />

i wyrzutni. Powodem rosnącego<br />

hałasu może być również niewłaściwa<br />

Fot. 9. Dokonując wyboru rekuperatora<br />

należy uwzględnić aspekty obróbki technologicznej<br />

powietrza przepływającego przez<br />

centralę, czyli nawilżania, sprawności odzysku<br />

ciepła przez wymiennik ciepła, mocy<br />

wentylatorów oraz stosowania nagrzewnic<br />

wstępnych.<br />

Fot. Zymetric<br />

48<br />

<strong>Fachowy</strong> <strong>Instalator</strong> 1 <strong>2016</strong>


wentylacja i klimatyzacja w.<br />

konserwacja instalacji, przede wszystkim<br />

mogą to być nadmiernie zabrudzone<br />

fi ltry.”<br />

9. Czy centralę umieszczoną w pomieszczeniu<br />

przy sypialni można<br />

dodatkowo, we własnym zakresie<br />

doizolować?<br />

Oczywiście, że tak. Należy jednak pamiętać<br />

o tym, że to doizolowanie nie<br />

może utrudnić w przyszłości prac serwisowych,<br />

takich jak chociażby wymiana<br />

fi ltra. Dlatego warto na etapie projektowania<br />

wybrać dobrze zaizolowaną i cicho<br />

pracującą jednostkę wentylacyjną.<br />

Fot. 10. Centrala wentylacyjna<br />

SMARTY 3X VER<br />

Fot. Lindab<br />

Fot. Lindab<br />

niami np. piwnicznymi lub garażem?<br />

Instalacja wentylacji mechanicznej z odzyskiem<br />

ciepła w pomieszczeniu piwnicznym<br />

jest sensowna, o ile w pomieszczeniu<br />

tym przez dłuższy czas przebywają<br />

ludzie (na przykład gdy urządzimy w niej<br />

siłownię czy warsztat), lub gdy chcemy<br />

aby piwnica była dodatkowo chroniona<br />

przed zawilgoceniem. Natomiast pomieszczenia<br />

garażowe powinny mieć<br />

swój własny system wentylacji – jest to<br />

związane głównie z tym, że powietrze<br />

„garażowe” jest powietrzem zanieczyszczonym<br />

i nie powinno się ono dostawać<br />

do obiegu powietrza w domu czy biurze.<br />

10. Czy koszty eksploatacji centrali<br />

wentylacyjnej różnią się w zależności<br />

od pory roku?<br />

Artur Radomski z fi rmy NABILATON<br />

odpowiada: „Tak, koszty eksploatacji<br />

różnią się w zależności od warunków<br />

zewnętrznych. Zmiana ta podyktowana<br />

jest przede wszystkim intensywnością<br />

pracy nagrzewnic i chłodnic zależną<br />

od temperatury powietrza zewnętrznego.<br />

Zimą, im wyższa temperatura<br />

powietrza tym mniej ciepła dostarczamy<br />

do obiektu a więc nagrzewnica pracować<br />

będzie z mniejszą wydajnością.<br />

Podobna rzecz dzieje się w przypadku<br />

chłodzenia – w okresie przejściowym<br />

chłodnica pracuje mniej intensywnie.<br />

Oba te urządzenia pobierają energię,<br />

dlatego zarówno gorące, jak i mroźne<br />

dni spowodują wzrost kosztów eksploatacji<br />

centrali wentylacyjnej.<br />

Kalkulując wydatki na wentylację warto<br />

również uwzględnić koszty uzyskania<br />

odpowiedniej wilgotności powietrza<br />

nawiewanego. Tutaj różnicę w kosztach<br />

widać podczas zmiany pogody z deszczowej<br />

na słoneczną lub odwrotnie.”<br />

Fot. Lindab<br />

Fot. 11. Podwieszana centrala wentylacyjna<br />

SMARTY 3X P.<br />

Fot. 12. SmartAir SW50+.<br />

11. Czy są graniczne temperatury zewnętrzne<br />

pracy rekuperatora?<br />

Wojciech Głaz, z Lindab odpowiada:<br />

„Temperatury wysokie nie stanowią tu<br />

problemu. Gorzej jest, gdy nadchodzą<br />

silne mrozy. Oferowane na rynku centrale<br />

są jednak przystosowane do pracy nawet<br />

w bardzo niskich temperaturach, sięgających<br />

nawet -20 o C. Ważne jest tylko, aby<br />

centrala była wyposażona w wymiennik<br />

obrotowy lub system ochrony wymiennika<br />

przed zamarzaniem (jeżeli wyposażona<br />

jest w wymiennik przeciwprądowy).<br />

Przed zamarznięciem wymiennika zapobiega<br />

na przykład nagrzewnica wstępna,<br />

która utrzymuje temperaturę nawiewu<br />

powyżej temperatury powodującej zamarzanie.”<br />

12. Czy wentylacja mechaniczna z odzyskiem<br />

ciepła musi obejmować<br />

cały budynek? Co z pomieszcze-<br />

13. Jak często należy serwisować<br />

samą centralę, a jak często całą instalację?<br />

W nowoczesnych centralach serwis<br />

ogranicza się do wymiany fi ltrów oraz<br />

ogólnego sprawdzenia stanu wewnątrz<br />

centrali. Zazwyczaj dobrej jakości urządzenia<br />

posiadają czujniki ciśnienia, które<br />

informują użytkownika o konieczności<br />

wymiany fi ltrów w momencie gdy są<br />

one zbyt zabrudzone. Gdy takich czujników<br />

nie ma warto trzymać się zasady,<br />

mówiącej że wszystkie fi ltry należy wymienić<br />

najpóźniej po 6 miesiącach użytkowania.<br />

Pamiętajmy, że brudne fi ltry<br />

nie tylko obniżają jakość dostarczanego<br />

do pomieszczeń powietrza, ale powodują<br />

też zwiększenie kosztów eksploatacyjnych,<br />

gdyż wentylator musi zużyć<br />

więcej energii aby przepchnąć powietrze<br />

przez zapchany kurzem fi ltr.<br />

Pamiętajmy również, że centrala to tylko<br />

jeden z elementów systemu wentylacyjnego,<br />

o pozostałe również należy<br />

zadbać. Dlatego co 3 miesiące użytkownik<br />

we własnym zakresie powinien<br />

przeprowadzić tzw. mały serwis,<br />

polegający na sprawdzeniu i ewentualnej<br />

wymianie wspomnianych<br />

wcześniej filtrów oraz oczyszczeniu<br />

kratek i anemostatów. Sprawdzenie<br />

i czyszczenie instalacji wentylacyjnej<br />

zawsze należy zlecać firmie która<br />

posiada do tego odpowiedni sprzęt<br />

i doświadczenie, gdyż jest to operacja<br />

dosyć skomplikowana.<br />

•<br />

<strong>Fachowy</strong> <strong>Instalator</strong> 1 <strong>2016</strong><br />

49


w.<br />

wentylacja i klimatyzacja<br />

Innowacyjne instalacje<br />

grzewczo-wentylacyjno-klimatyzacyjnymi<br />

GEO-KLIMAT w zakładzie produkcyjnym<br />

W połowie 2014 r. została ukończona rozbudowa zakładu produkcyjnego<br />

w miejscowości Bierawa, gdzie zainstalowano energooszczędne i innowacyjne<br />

rozwiązanie GEO-KLIMAT produkcji Pro-Vent.<br />

PROMOCJA<br />

GEO-KLIMAT to rozwiązanie<br />

grzewczo-klimatyzacyjno-wentylacyjne,<br />

które radykalnie obniża<br />

koszty eksploatacyjne, zapewnia<br />

najwyższy mikroklimat<br />

w budynku oraz pomaga ograniczyć<br />

zużycie energii pierwotnej<br />

(EP). Składa się z dwóch podstawowych<br />

elementów:<br />

1. bezprzeponowego płytowego<br />

gruntowego wymiennika ciepła<br />

PROVENT GEO<br />

2. centrali rekuperacyjnej z wbudowaną<br />

powietrzną pompą<br />

ciepła.<br />

Odpowiednio zaprojektowany i wykonany<br />

płytowy wymiennik gruntowy<br />

w okresie zimowym gwarantuje<br />

ciągłą pracę systemu wentylacji (brak<br />

szronienia i obladzania rekuperatora<br />

w centrali), GWC gwarantuje ogrzanie<br />

powietrza do temp. powyżej 0°C.<br />

W układach GEO-KLIMAT temp. powietrza<br />

za wymiennikiem dla okresu<br />

zimowego zazwyczaj nie spada poniżej<br />

+2°C ÷ +3°C. Dodatnia temp.<br />

powietrza z wymiennika gruntowego<br />

gwarantuje wydajną pracę pompy<br />

ciepła zainstalowanej w centrali<br />

(średnio sezonowa sprawność pompy<br />

ciepła SPF w okresie zimowym w układzie<br />

GEO-KLIMAT mieści się w przedziale<br />

4÷4,5).<br />

Dodatkową zaletą bezprzeponowego<br />

wymiennika gruntowego w okresie<br />

zimowym jest możliwość dowilżania<br />

przepływającego przez wymiennik po-<br />

Płytowy gruntowy<br />

wymiennik PROVENT GEO<br />

Płytowy gruntowy wymiennik<br />

PROVENT GEO pełni funkcję dolnego<br />

źródła ciepła dla pompy ciepła<br />

znajdującej się w centrali. Jako jedyny<br />

spośród wszystkich dostępnych<br />

na rynku wymienników gruntowych<br />

posiada pełną dokumentację<br />

– Atest Higieniczny oraz REKOMEN-<br />

DACJĘ ITB potwierdzającą:<br />

• zasady doboru oraz projektowania,<br />

• wytyczne montażu,<br />

• efektywność oraz skuteczność<br />

uzysku energii z gruntu,<br />

• udokumentowane działanie antybakteryjne<br />

(redukcja stężenia<br />

zarodników grzybów oraz bakterii<br />

w przepływającym przez<br />

GWC powietrzu).<br />

Fot. 1. Centrala grzewczo-klimatyzacyjno-wentylacyjna GEOVENT 2000.<br />

50<br />

<strong>Fachowy</strong> <strong>Instalator</strong> 1 <strong>2016</strong>


wentylacja i klimatyzacja w.<br />

wietrza (kapilarne podciąganie wody<br />

przez grunt).<br />

W okresie letnim wymiennik płytowy<br />

chłodzi przepływające przez GWC powietrze<br />

(na wyjściu z wymiennika uzyskujemy<br />

temp. rzędu 15÷17°C dla końca<br />

lipca oraz w sierpniu).<br />

GWC PROVENT-GEO jest w stanie pokryć<br />

nawet 75÷80% zapotrzebowania<br />

obiektu na chłód. Dodatkowe 20-25%<br />

pokrywane jest przez powietrzną pompę<br />

ciepła wbudowaną w centralę wentylacyjną.<br />

Centrala<br />

grzewczo-klimatyzacyjno-<br />

-wentylacyjna<br />

Centrala grzewczo-klimatyzacyjno-wentylacyjna<br />

w układzie GEO-KLIMAT wyposażona<br />

jest w wysokosprawny przeciwprądowy<br />

wymiennik ciepła, wbudowany<br />

by-pass wymiennika (praca<br />

bez odzysku ciepła w sezonie letnim),<br />

powietrzną pompę ciepła DC Inwerter<br />

z płynną regulacją wydajności oraz<br />

zaawansowaną automatykę utrzymującą<br />

zadane przepływy powietrza.<br />

Opcjonalnie pompa ciepła w centrali<br />

może zostać wyposażona w moduł<br />

przygotowania czynnika grzewczego<br />

wodnego (przygotowanie c.w.u.<br />

lub/i ogrzewanie niskotemperaturowe<br />

powierzchniowe). Układ pompy ciepła<br />

można również rozbudować o moduł<br />

przygotowania czynnika chłodniczego<br />

(woda lodowa).<br />

Instalacje w zakładzie<br />

produkcyjnym w Bierawie<br />

W zakładzie produkcyjnym w Bierawie<br />

zostały wykonane trzy układy GEO-<br />

-KLIMAT.<br />

Dwa z nich o nominalnym strumieniu<br />

powietrza V = 6 000 m 3 /h obsługują pomieszczenia<br />

hali produkcyjnej o powierzchni<br />

1150 m 2 . Trzeci układ o projektowym<br />

wydatku powietrza V = 2 000 m 3 /h<br />

obsługuje pomieszczenia biurowe, sale<br />

konferencyjne, szatnie, o łącznej powierzchni<br />

ok. 550 m 2 .<br />

Dwa pierwsze układy GEO-KLIMAT<br />

pełnią funkcję podstawowego źródła<br />

grzewczego. Ogrzewanie realizowane<br />

jest poprzez nadmuch powietrza ciepłego.<br />

Fot. 2.<br />

Płytowy gruntowy wymiennik PROVENT GEO.<br />

Natomiast trzeci układ (V = 2000 m 3 /h)<br />

pełni funkcje uzupełniającego źródła<br />

ogrzewania (pomieszczenia biurowe<br />

zaopatrzone częściowo w energię<br />

grzewczą z istniejącej kotłowni).<br />

W centralach zamontowano pompy<br />

ciepła o łącznej mocy grzewczej netto<br />

(po pokryciu strat wentylacyjnych)<br />

55 kW.<br />

Poza pompami ciepła znajdującymi się<br />

w centralach, na instalacji dostarczającej<br />

powietrze na halę produkcyjną dodatkowo<br />

zostały zainstalowane nagrzewnice<br />

elektryczne (Qg = 6 kW), których<br />

zadaniem jest pokrycie szczytowego<br />

zapotrzebowania na ciepło, w razie długotrwałych<br />

i silnych mrozów. Nagrzewnice<br />

dodatkowe elektryczne załączane<br />

są przy najniższych temperaturach zewnętrznych<br />

-17÷ -20°C, zatem pracują<br />

sporadycznie nie generując nadmiernych<br />

kosztów eksploatacyjnych.<br />

GEO-KLIMAT jest przystosowany do<br />

pracy ciągłej (z minimalnym ograniczeniem<br />

nocnym), wykorzystując właściwości<br />

akumulacji energii w obiekcie.<br />

Dzięki zastosowaniu GEO-KLIMAT<br />

możliwe jest uzyskanie najwyższych<br />

parametrów komfortu mikroklimatu<br />

w budynku przy bardzo niskich kosztach<br />

eksploatacyjnych.<br />

W okresie letnim GEO-KLIMAT przez<br />

większość czasu chłodzi obiekt w sposób<br />

bierny, poprzez wykorzystanie jedynie<br />

darmowej energii z GWC PRO-<br />

VENT-GEO.<br />

Sporadycznie uruchamiana jest pompa<br />

ciepła w centrali w celu dodatkowego<br />

chłodzenia powietrza (chłodzenie<br />

czynne). Z reguły załączenie pompy<br />

ciepła w trybie chłodzenia następuje<br />

pod koniec lata przy wysokich temp.<br />

powietrza zewnętrznego (powyżej<br />

ok. 33°C).<br />

GEO-KLIMAT wykonany w zakładzie<br />

produkcyjnym w Bierawie pomaga<br />

spełnić wymagania dotyczące ograniczenia<br />

zużycia energii pierwotnej<br />

zamieszczone w nowych Warunkach<br />

Technicznych.<br />

Układ GEO-KLIMAT poza radykalnym<br />

ograniczeniem zużycia energii, zapewnia<br />

przyjazny i zdrowy mikroklimat<br />

w obiekcie przez cały rok.<br />

mgr inż Paweł Malcherczyk<br />

Pro-Vent<br />

<strong>Fachowy</strong> <strong>Instalator</strong> 1 <strong>2016</strong><br />

51


w.<br />

wentylacja i klimatyzacja<br />

Nowa generacja jednostek<br />

wentylacyjnych ComfoAir Q<br />

Marka Zehnder to europejski lider jeśli chodzi o innowacyjne rozwiązania<br />

w zakresie komfortowej wentylacji z odzyskiem ciepła. W bieżącym roku<br />

producent zaprezentuje nową linię jednostek wentylacyjnych. Zehnder<br />

ComfoAir Q zastąpi bardzo udaną i znaną, klasyczną serię Zehnder<br />

ComfoAir 350/450/550.<br />

PROMOCJA<br />

Fot. 1. Zehnder ComfoAir Q 350 – intuicyjny<br />

i szybki montaż.<br />

Nowe modele zostały udoskonalone<br />

pod wieloma względami,<br />

a w szczególności pod kątem<br />

energooszczędności. Jednostki<br />

wentylacyjne Zehnder Comfo-<br />

Air Q będą miały najlepsze osiągi<br />

na rynku, oferując w ten sposób<br />

solidne rozwiązanie dla wymagających<br />

norm energetycznych<br />

zarówno w Polsce jak i za granicą.<br />

Nowością jest także zwiększenie<br />

wydajności największej jednostki<br />

z dotychczasowego typoszeregu<br />

Zehnder ComfoAir. Jak do tej pory,<br />

dostępne są trzy różne jednostki<br />

o optymalnie zróżnicowanej wydajności<br />

350, 450, przy czym największa<br />

wydajność to 600 m³/h.<br />

Oznacza to że Zehnder ComfoAir<br />

Q optymalnie sprawdzi się zarówno<br />

w mieszkaniach, domach<br />

jednorodzinnych, jaki i biurach<br />

czy budynkach komercyjnych.<br />

I ostatnia, ale nie mniej ważna<br />

kwestia – nowy „flagowy” produkt<br />

w asortymencie wentylacji<br />

Zehnder robi znakomite wrażenie<br />

swoją całkowicie zmienioną<br />

obudową, która w nowej odsłonie<br />

spełnia najwyższe wymagania odnośnie<br />

walorów estetycznych.<br />

Przy opracowywaniu nowych jednostek<br />

wentylacyjnych Zehnder<br />

ComfoAir Q, szczególny nacisk<br />

położono na zwiększenie efektywności<br />

energetycznej. Z jednej<br />

strony uzyskano to przez znaczną<br />

optymalizację wykorzystania wnętrza<br />

jednostki: z tego powodu zarówno<br />

wymiennik ciepła jak i wentylator mają<br />

większe rozmiary. Z drugiej strony, zoptymalizowano<br />

przepływ powietrza w wymienniku<br />

ciepła. Zmiany te zapewniają<br />

stabilny, stały przepływ, który kierowany<br />

jest do wentylatora przy minimalnym<br />

oporze powietrza. Powoduje to mniejsze<br />

zapotrzebowanie mocy wentylatora, co<br />

skutkuje odpowiednim spadkiem zużycia<br />

energii przez jednostkę. Dzięki innowacyjnej<br />

technologii wentylatorów, jednostka<br />

także pracuje ciszej i jest bardziej energooszczędna<br />

od swoich poprzedników.<br />

Zastosowana specjalna nakładka przepływowa<br />

FlowGrid optymalizuje przepływ<br />

powietrza do wentylatora i jeszcze<br />

bardziej redukuje hałas. Ponadto, wentylatory<br />

w jednostkach wentylacyjnych<br />

Zehnder ComfoAir Q spełniają najwyższe<br />

standardy technologii wentylacji i klimatyzacji.<br />

Dzięki tym innowacjom technologicznym,<br />

Zehnder ComfoAir Q osiąga<br />

o 5% wyższy odzysk ciepła przy zużyciu<br />

energii niższym aż o 10%. Użytkownicy<br />

Zehnder ComfoAir Q mogą zatem cieszyć<br />

się bardzo komfortowym klimatem<br />

w pomieszczeniach przy jednoczesnych<br />

maksymalnych oszczędnościach. Modulowana<br />

nagrzewnica wstępna doskonale<br />

dostosowuje się do temperatury na zewnątrz,<br />

udostępniając wymiennikowi ciepła<br />

powietrze z zewnątrz o optymalnej<br />

temperaturze. To zapewnia pełne wykorzystanie<br />

odzyskanego ciepła. To właśnie<br />

nasz „przepis na sukces” – najefektywniejsze<br />

wykorzystanie energii. Ponadto należy<br />

wspomnieć, iż modulowany bypass kontroluje<br />

objętość powietrza poprzez adaptacyjny<br />

profil komfortu, uwzględniający<br />

różną percepcję temperatury przez ludzi.<br />

Na przykład, w słoneczny wiosenny dzień<br />

52<br />

<strong>Fachowy</strong> <strong>Instalator</strong> 1 <strong>2016</strong>


wentylacja i klimatyzacja w.<br />

Fot. 2. Zehnder ComfoAir Q 350 – zdobywca<br />

Złotego Medalu MTP w kategorii<br />

energooszczędność.<br />

Fot. 4. System dystrybucji powietrza z nowoczesną jednostką Zehnder ComfoAir Q 450 to<br />

gwarancja świeżego powietrza przez cały rok i maksimum energooszczędności.<br />

Fot. 3. Zehnder ComfoAir Q 450/600.<br />

o temperaturze 15°C, do budynku doprowadzane<br />

jest zimniejsze powietrze niż<br />

w porównywalnym dniu jesienią. Wreszcie<br />

– nowa – opatentowana koncepcja<br />

filtra, która ma również pozytywny wpływ<br />

na klimat wewnątrz pomieszczeń. Dwa<br />

filtry znajdują się teraz na wlocie powietrza<br />

do jednostki. Oznacza to, że wszystkie<br />

wewnętrzne komponenty jednostki<br />

są od początku chronione przed zanieczyszczeniem.<br />

Dodatkowo, klapy o nowym<br />

profilu zapewniają 100% szczelność,<br />

a tym samym najwyższy możliwy poziom<br />

higieny w jednostce i w systemie dystrybucji<br />

powietrza. Sam materiał w filtrze jest<br />

jeszcze ciaśniej zintegrowany. Zwiększa to<br />

powierzchnię filtrów i zapewnia jeszcze<br />

lepszą ochronę.<br />

Bardzo szczególną funkcją, wynikającą<br />

z zaawansowanych dopasowań technologicznych,<br />

jest kontrola przepływu<br />

powietrza. Moduł sterowania zapewnia<br />

zrównoważony przepływ powietrza<br />

w budynku, umożliwiając jeszcze bardziej<br />

wydajne działanie systemu wentylacji.<br />

Kontrola przepływu zapewnia to przez<br />

ignorowanie krótkotrwałych, chwilowych<br />

oddziaływań (np. powiewów wiatru), unikając<br />

w ten sposób negatywnych efektów<br />

działania wentylatorów. System taki<br />

wymaga ciągłej zmiany, aby dostosować<br />

prędkość do nowych warunków przepływu.<br />

Obsługiwanie Zehnder Comfo-<br />

Air Q stało się jeszcze prostsze, osiągając<br />

nowy standard za pomocą intuicyjnego<br />

wyświetlacza. Pokazuje on w czasie rzeczywistym<br />

wszystkie dane robocze, dając<br />

użytkownikowi lepsze rozeznanie w zakresie<br />

zużycia energii i ochrony środowiska.<br />

Ponadto, jednostka nie tylko sygnalizuje<br />

konieczność wymiany<br />

filtrów w zależności od czasu działania, lecz<br />

uwzględnia także objętość przesyłanego<br />

powietrza. Podczas wymiany filtrów, jednostka<br />

wentylacyjna Zehnder ComfoAir Q<br />

uruchamia automatyczną funkcję ochrony.<br />

System może być także obsługiwany za<br />

pomocą prostego przełącznika trójpozycyjnego<br />

albo z użyciem dedykowanej aplikacji<br />

dla urządzeń mobilnych. W opracowaniu<br />

jednostek wentylacyjnych Zehnder<br />

ComfoAir Q uwzględniono praktyczne<br />

aspekty montażu. Automatyczne ustawianie<br />

systemu, włącznie z objaśnianiem, instrukcjami<br />

krok po kroku, jak również<br />

końcowym autotestem, umożliwiają instalatorowi<br />

bardzo łatwe i szybkie uruchomienie<br />

systemu. Uwzględniono również<br />

lokalną sytuację na miejscu montażu jednostki.<br />

Połączenia głównych kanałów dystrybucji<br />

powietrza można łatwo zmienić<br />

z lewej strony na prawą w zaledwie kilku<br />

krokach. To daje instalatorowi większą elastyczność<br />

w przypadku nieoczekiwanych<br />

zmian przy uruchomieniu systemu.<br />

Oczywiście, jednostki wentylacyjne Zehnder<br />

ComfoAir Q są nie tylko doskonale<br />

kompatybilne ze wszystkimi komponentami<br />

systemu Zehnder, lecz otwierają<br />

również nowy rozdział „innowacyjnej i wymuszonej<br />

przez rynek technologii wentylacji”,<br />

za pomocą której Zehnder wyznacza<br />

już dziś standardy przyszłości dla rozwiązań<br />

w zakresie komfortowej wentylacji<br />

wnętrz. Nowa generacja jednostek będzie<br />

dostępna w drugiej połowie <strong>2016</strong> r. •<br />

<strong>Fachowy</strong> <strong>Instalator</strong> 1 <strong>2016</strong><br />

53


Tworzy klimat<br />

BIURO<br />

Free Polska Sp. z o.o.<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

DYSTRYBUTORZY<br />

klimatyzacji Gree w Polsce<br />

FHU “Bezet” Sp. j.<br />

Gdańsk<br />

<br />

Olsztyn<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

Szczecin<br />

Zielona Góra<br />

Poznań<br />

Bydgoszcz<br />

Łódź<br />

Białystok<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

Wrocław<br />

Opole<br />

Katowice<br />

Kraków<br />

Kielce<br />

Rzeszów<br />

Lublin


<strong>2016</strong><br />

klimatyzator U-Crown marki Gree <br />

<br />

<br />

<br />

24H<br />

jest<br />

poprzez<br />

<br />

pracuje stabilnie <br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

.<br />

Klimatyzator U-Crown eleganckiego <br />

<br />

Cozy Mirror symbolizuje niepowtarzalny styl i nowoczesne wzornictwo.<br />

<br />

srebrnego i ciemno-czerwonego – wszystko po to, jak najlepiej<br />

<br />

Cozy Mirror<br />

Change<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

temperatur.<br />

Viola Perfect


w.<br />

wentylacja i klimatyzacja<br />

Klimatyzatory typu split<br />

do jednorodzinnych budynków mieszkalnych<br />

Przy wyborze systemu klimatyzacyjnego najważniejsza jest obecnie<br />

funkcjonalność i dbanie o środowisko. Mniejsze oddziaływanie na<br />

środowisko oraz niższe zużycie energii elektrycznej to główne różnice<br />

w stosunku do rozwiązań z przed lat. Takim najbardziej powszechnym,<br />

ergonomicznym i ekonomicznym, nowoczesnym typem klimatyzatorów<br />

są klimatyzatory typu split.<br />

Klimatyzatory typu split pracują jako<br />

pompy ciepła, czyli są to urządzenia<br />

chłodzące lub grzejące, w zależności<br />

od wyboru trybu pracy. I podczas<br />

wyboru typu klimatyzatora adekwatnego<br />

dla naszego mieszkania<br />

musimy podjąć decyzję, czy ma on<br />

nam służyć jedynie do schładzania,<br />

czy również do podgrzewania<br />

powietrza. Na rynku dostępne są<br />

bowiem klimatyzatory, które przy<br />

niższych temperaturach ogrzewają<br />

mieszkanie lub stanowią uzupełnienie<br />

innego źródła ciepła. Liczy się<br />

także przeznaczenie pomieszczenia<br />

i ilość przebywających w nich<br />

osób, nasłonecznienie i oświetlenie,<br />

a także obecność urządzeń elektrycznych,<br />

generujących ciepło.<br />

Fot. 1.<br />

Klimatyzatory split doskonale wpisują się w nowoczesny design.<br />

Split – a co to takiego?<br />

Split z angielskiego oznacza "rozdzielać".<br />

To typ klimatyzatora,<br />

w którym parownik wraz z wentylatorem<br />

tworzą jednostkę wewnętrzną,<br />

natomiast skraplacz<br />

wraz ze sprężarką - jednostkę<br />

zewnętrzną. Pamiętajmy, że muszą<br />

być one połączone cienkimi<br />

rurkami freonowymi i że muszą<br />

mieć odprowadzenie kondensatu<br />

(skroplin). Ta konstrukcja daje<br />

klimatyzatorom typu split komfort<br />

akustyczny, ale nie tylko. To także<br />

możliwość montażu w pomieszczeniach<br />

o zróżnicowanej kubaturze<br />

i architekturze. Klimatyzatory<br />

tego typu są szczególnie zalecane<br />

do jednorodzinnych budynków mieszkalnych.<br />

Klimatyzatory typu split nadają się<br />

do obsługi jednego, dwóch, trzech, czasem<br />

czterech pomieszczeń lub jednego<br />

pomieszczenia o większych rozmiarach.<br />

Model na miarę potrzeb<br />

Jeśli jeszcze Twoja wiedza na temat typu<br />

klimatyzatorów nie jest uporządkowana,<br />

poniżej możesz przeczytać o typach klimatyzatorów<br />

split.<br />

Klimatyzatory ścienne – to bardzo popularne,<br />

a być może nawet najpopularniejsze<br />

rozwiązanie. Sprawdza się szczególnie<br />

w indywidualnych, kameralnych<br />

Fot. Zymetric<br />

pomieszczeniach. Świetnie pracują w pokojach<br />

o rzucie kwadratu. Równomiernie<br />

dystrybuują powietrze zarówno w pionie,<br />

jak i w poziomie. Można je zamontować<br />

w pomieszczeniach o zróżnicowanej kubaturze<br />

oraz architekturze. A poza wszystkim<br />

są małe, zgrabne i nie rzucają się zbytnio<br />

w oczy. Pamiętajmy, że mimo wszystko<br />

to nie one mają być głównym elementem<br />

wystroju wnętrza.<br />

Klimatyzatory kasetonowe – najlepiej<br />

sprawdzają się w klimatyzacji pomieszczeń<br />

indywidualnych. Montuje<br />

się je w przestrzeni międzysufitowej, co<br />

jest o tyle doskonałym rozwiązaniem,<br />

że całość zostaje całkowicie ukryta. Je-<br />

56<br />

<strong>Fachowy</strong> <strong>Instalator</strong> 1 <strong>2016</strong>


wentylacja i klimatyzacja w.<br />

PAMIĘTAJ!<br />

Pamiętajmy o bardzo ważnej kwestii, mianowicie klimatyzator sterowany<br />

pilotem musi być zainstalowany w odległości przynajmniej 1 metra od odbiorników<br />

takich jak radio czy telewizor, jak również w podobnej odległości<br />

od urządzeń grzewczych i zasilanych łatwopalnym gazem. Nie naruszają<br />

naszego designu, ponieważ zazwyczaj spotyka się je w kolorze białym, ale<br />

mogą być też wykończone przyciemnianym lustrem lub chromem. Dostępne<br />

są również w kolorach metalicznych np. szarym czy niebieskim,<br />

a także w wykończeniu drewnopodobnym. Te ostatnie to najnowszy trend,<br />

który staje się coraz bardziej popularny.<br />

Fot. Daikin<br />

dynie maskownica z wylotami powietrza<br />

zostaje wpasowana w poziom sufitu. Ich<br />

największą zaleta jest niewidoczność<br />

i niezwykle równomierne dystrybuowanie<br />

powietrza. Naszym skromnym<br />

zdaniem można ten typ klimatyzatorów<br />

split polecić przede wszystkim bardzo<br />

wymagającym klientom, zarówno do biur<br />

i mieszkań, ale przede wszystkim do jednorodzinnych<br />

budynków mieszkalnych.<br />

Klimatyzatory podsufitowe – mają zastosowanie<br />

przede wszystkim w klimatyzowaniu<br />

pomieszczeń indywidualnych.<br />

Mają jednak, co je wyróżnia na tle innych<br />

typów klimatyzatorów split, zwiększone<br />

moce (dostępny typoszereg kończący się<br />

na mocy chłodniczej 17,0 kW). Nadają się<br />

do wszelkich pomieszczeń, nie tylko takich<br />

o rzucie zbliżonym do kwadratu, ale i wąskich<br />

i długich – w nowoczesnych pokojach<br />

połączonych z aneksem kuchennym.<br />

Ich najmocniejszą zaletą jest duży zasięg<br />

dystrybucji powietrza, z którym mogłyby<br />

sobie nie poradzić inne klimatyzatory. Nadają<br />

się świetnie do pomieszczeń o zróżnicowanej<br />

kubaturze i architekturze.<br />

Klimatyzatory kanałowe – przy ich użyciu<br />

można klimatyzować jedno lub więcej<br />

Fot. 2. Klimatyzacja to doskonały sposób<br />

na poprawienie komfortu naszego życia.<br />

pomieszczeń. Co ciekawe, ich konstrukcja<br />

skłania do zamieszczenia tego typu klimatyzatorów<br />

split w pomieszczeniach technicznych,<br />

dzięki czemu nie wpływają na jakość<br />

naszego designu. Te klimatyzatory są przystosowane<br />

do pobierania powietrza z ze-<br />

z d a n i e m<br />

E K S P E R T A<br />

Czym charakteryzują się klimatyzatory typu split najnowszej<br />

generacji przeznaczone do budynków jednorodzinnych?<br />

Marcin Jaworski, Inżynier Produktu w fi rmie ZYMETRIC Sp. z o.o.<br />

Klimatyzatory typu split najnowszej generacji charakteryzują się<br />

przede wszystkim wysoką efektywnością energetyczną. Możliwe<br />

jest to dzięki wykorzystaniu technologii inwerterowej, czyli sprężarki<br />

i wentylatorów sterowanych inwerterem prądu stałego.<br />

Najlepsze na rynku klimatyzatory osiągają klasę energetyczną<br />

A+++. Co to oznacza dla użytkownika? Oszczędności w kosztach<br />

za energię, ponieważ urządzenia z wyższą klasą energetyczną<br />

zużywają mniej energii elektrycznej, aby osiągnąć wymaganą<br />

wydajność. Jednak to może być zgubne w ostatecznej kalkulacji.<br />

Często cena takiego klimatyzatora jest dużo wyższa, a kwota zaoszczędzonej<br />

energii elektrycznej nigdy nie pokryje różnicy cenowej<br />

między klimatyzatorem z klasą o jeden „+” niższą.<br />

Oprócz wysokiej wydajności zaletą technologii inwerterowej jest<br />

również cicha praca urządzeń. Klimatyzatory, które osiągają 19-<br />

20 dB(A) są praktycznie bezgłośne, gdy pracują.<br />

Najnowsze klimatyzatory mogą pracować w funkcji pompy ciepła,<br />

przez co możliwa jest praca tych urządzeń w trybie grzania.<br />

Dzięki takiemu rozwiązaniu możliwe jest ogrzewanie pomieszczeń<br />

nawet przy temperaturze zewnętrznej -27°C.<br />

Oprócz rozwiązań konstrukcyjnych gwarantujących ekonomiczną<br />

i cichą pracę, klimatyzatory najnowszej generacji charakteryzują się<br />

zastosowaniem wielu funkcji wpływających na komfort użytkowania.<br />

Na przykład funkcja Follow Me, dzięki której pomiar temperatury<br />

może być wykonany bliżej użytkownika, przez co praca urządzenia<br />

będzie lepiej dopasowana do faktycznych warunków w pomieszczeniu.<br />

Ponadto, szeroki zakres regulacji temperatury i prędkości<br />

wentylatora, funkcja pracy nocnej, sterowanie za pomocą WiFi, czy<br />

mnogość filtrów możliwych do zamontowania w klimatyzatorze<br />

pozwala użytkownikom na pełne dostosowanie warunków komfortu<br />

w klimatyzowanym pomieszczeniu.<br />

<strong>Fachowy</strong> <strong>Instalator</strong> 1 <strong>2016</strong><br />

57


w.<br />

wentylacja i klimatyzacja<br />

z d a n i e m<br />

E K S P E R T A<br />

Jakie są główne różnice między najnowszymi rozwiązaniami,<br />

a tymi sprzed lat?<br />

inż. Magda Sawicka, Marketing Support, Daikin Airconditioning Poland Sp. z o.o.<br />

Obecnie najbardziej popularnym systemem klimatyzacji przeznaczonym<br />

do indywidualnych pomieszczeń są inwerterowe<br />

urządzenia typu split. Na rynku dostępne są różne rozwiązania<br />

zależne od możliwości montażu m.in. klimatyzatory ścienne,<br />

podsufi towe i kanałowe. Wraz z upływem czasu urządzenia te<br />

poddawane są udoskonaleniom technologicznym, po to, aby<br />

sprostać oczekiwaniom klientów i dostosować je do obowiązującego<br />

prawa. Pionierem w dziedzinie innowacji jest fi rma Daikin,<br />

która zapewnia podwyższony komfort oraz wysoką efektywność<br />

energetyczną urządzeń.<br />

Nowoczesne rozwiązania mają w swoim zakresie również zaawansowane<br />

funkcje takie jak Online Controller, czyli możliwość<br />

zdalnego sterowania urządzeniami z dowolnego miejsca za pośrednictwem<br />

aplikacji, sieci lokalnej lub Internetu. Dzięki temu są<br />

one zawsze pod kontrolą.<br />

Dodatkową funkcją stosowaną w urządzeniach Daikin jest czujnik<br />

„Inteligentne oko”, który poprawia komfort w strefi e przebywania<br />

ludzi, dopasowując temperaturę do preferencji użytkownika. Opcja<br />

ta polega na kierowaniu powietrza do innej strefy, niż ta, w której<br />

aktualnie przebywa człowiek. Dzięki temu można zapobiec<br />

niechcianym przeciągom oraz zmniejszyć zużycie energii. Dużą<br />

zaletą tej funkcji jest możliwość automatycznego przełączenia<br />

urządzenia na ustawienia energooszczędne lub całkowite wyłączenie,<br />

gdy nikt nie przebywa w danym pomieszczeniu.<br />

Urządzeniem, który łączy w sobie wszystkie zastosowania, jest<br />

Daikin Ururu Sarara, klimatyzator z funkcją nawilżania i osuszania.<br />

Pomimo tego, iż jest w sprzedaży od jakiegoś czasu, uważany<br />

jest za najbardziej innowacyjne rozwiązanie w dziedzinie klimatyzacji<br />

dostępne na rynku. Wyjątkowym atutem tego klimatyzatora<br />

jest jego wysoka sezonowa efektywność energetyczna<br />

na poziomie A+++ , co generuje niskie rachunki za energię.<br />

A idealny komfort w pomieszczeniach uzyskiwany jest dzięki<br />

połączeniu nawilżania, osuszania, wentylacji, chłodzenia, ogrzewania<br />

i oczyszczania powietrza w jednym systemie.<br />

wnątrz, co sprawnie pozwala wentylować<br />

pomieszczenia, w których przebywamy.<br />

Klimatyzatory przenośne – nadają się<br />

jedynie do klimatyzowania bardzo małych<br />

pomieszczeń, ich zaletą jest mobilność,<br />

jednak pod wszystkimi innymi względami<br />

znacznie ustępują klimatyzatorom stacjonarnym.<br />

Są wprawdzie tanie, ale uwaga,<br />

taki klimatyzator może pracować tylko<br />

w pomieszczeniach, do których przynależy<br />

balkon lub taras lub jest możliwość stabilnego<br />

jego ustawienia, względnie zamocowania<br />

jednostki zewnętrznej. Dobrym<br />

rozwiązaniem jest postawienie jednostki<br />

zewnętrznej w pomieszczeniu przylega-<br />

Fot. Zymetric<br />

Fot. 3. Klimatyzatory najnowszej generacji<br />

charakteryzują się przede wszystkim<br />

wysoką efektywnością energetyczną.<br />

jącym do klimatyzowanego, ale wówczas<br />

niestety należy się liczyć z tym, że będzie<br />

ono dodatkowo ogrzewane, czego nie<br />

zawsze sobie życzymy. Kolejnym kiepskim<br />

rozwiązaniem klimatyzatorów przenośnych<br />

jest to, że nieciekawie wyglądają, są<br />

duże, toporne, zabierają nam przestrzeń,<br />

choć i to powoli się zmienia a producenci<br />

próbują wkomponować klimatyzatory<br />

przenośne w nowoczesny design. Niestety,<br />

taki klimatyzator przenośny nie rozwiąże<br />

jeszcze problemu klimatyzowania całego<br />

domu. Duży, niewydajny, głośny – proponujemy<br />

potraktować go jako urządzenie<br />

awaryjne. Chcemy mieć w domu efektywnie<br />

działający system klimatyzacyjny?<br />

Fot. Daikin<br />

Fot. Zymetric<br />

Fot. 4. System split daje możliwość montażu klimatyzatorów w<br />

pomieszczeniach o zróżnicowanej kubaturze i architekturze.<br />

Fot. 5. Klimatyzatory potrafią również usunąć z powietrza nadmiar<br />

nieprzyjemnej wilgoci.<br />

58<br />

<strong>Fachowy</strong> <strong>Instalator</strong> 1 <strong>2016</strong>


wentylacja i klimatyzacja w.<br />

Trudno, musimy zamontować w poszczególnych<br />

pomieszczeniach klimatyzatory<br />

stacjonarne typu split.<br />

Multisplit<br />

Jest to takie rozwiązanie, które umożliwia<br />

stworzenie rozbudowanego zespołu<br />

klimatyzującego kilka pomieszczeń jednocześnie.<br />

Jedna jednostka zewnętrzna<br />

podłączona jest do kilku jednostek wewnętrznych.<br />

Jest to ten rodzaj instalacji,<br />

na który warto się zdecydować już podczas<br />

projektowania domu lub na etapie<br />

jego budowy. Czym wyróżnia się ten system?<br />

Otóż w tym wypadku stosuje się<br />

klimatyzatory kanałowe. Powietrze do pomieszczeń<br />

rozprowadzane specjalnymi<br />

kanałami, zakończonymi anemostatami<br />

na ścianie, w podłodze lub suficie.<br />

Korzyści z zamontowania<br />

klimatyzatorów split<br />

Klimatyzacja i ogrzewanie to doskonały<br />

sposób na poprawę komfortu naszego<br />

funkcjonowania podczas chłodnych lub<br />

Fot. Lindab<br />

Fot. 6. W ochłodzonym lub ogrzanym<br />

pomieszczeniu znacznie lepiej się wypoczywa.<br />

upalnych dni. Klimatyzatory potrafią nie<br />

tylko ogrzać czy ochłodzić powietrze,<br />

ale również usunąć z niego nadmiar nieprzyjemnej<br />

wilgoci. Jeśli przebywanie<br />

w klimatyzowanym pomieszczeniu ma<br />

korzystnie wpływać na nasze samopoczucie<br />

– nie możemy czuć ruchów powietrza.<br />

Dlatego, decydując się na wybór<br />

klimatyzatora split, sprawdźmy prędkość<br />

przepływu powietrza (im większa, tym<br />

lepiej) oraz możliwość regulacji kierunku<br />

wypływu powietrza w typach klimatyzatorów<br />

split, w których jest to możliwe.<br />

Klimatyzatory split sprawdzają się świetnie<br />

w naszym polskim klimacie. Pozwalają<br />

na w miarę tanie schłodzenie (lub ogrzanie)<br />

całego pomieszczenia lub budynku.<br />

Pozwalają uniknąć ryzyka zamarznięcia<br />

rur łączących powietrzną pompę ciepła<br />

z instalacja wewnętrzną. Zaletą tego typu<br />

układów klimatyzacji jest również prosta<br />

instalacja. Jeżeli nie wystąpi jakaś niestandardowa<br />

sytuacja, to typowy montaż<br />

klimatyzatora split zajmie nie więcej niż<br />

jeden dzień.<br />

Małgorzata Szcześniak<br />

REKLAMA<br />

<strong>Fachowy</strong> <strong>Instalator</strong> 1 <strong>2016</strong><br />

59


w.<br />

wentylacja i klimatyzacja<br />

Odprowadzenie skroplin<br />

z klimatyzatorów SPLIT<br />

Wszyscy wiemy jak wiele problemów mogą sprawiać skropliny powstałe<br />

w wyniku pracy klimatyzatora, zwłaszcza jeżeli temperatura na zewnątrz<br />

jest wysoka, a miejsce montażu urządzenia jest oddalone od pionów<br />

kanalizacyjnych. W przypadku braku możliwości odprowadzenia skroplin<br />

do istniejącej kanalizacji pozostaje nam odprowadzenie ich poza budynek<br />

na zewnątrz. Co jednak w sytuacjach gdy i takiej możliwości nie mamy, ze<br />

względu na usytuowanie klimatyzatora lub pomieszczenia w którym się<br />

on znajduje? Rozwiązaniem tego problemu jest zastosowanie specjalnych<br />

pompek dedykowanych do tej kategorii urządzeń.<br />

PROMOCJA<br />

Francuska firma SFA z centralą<br />

w Paryżu jest światowym liderem<br />

w produkcji pomporozdrabniaczy<br />

i pomp. W swojej<br />

ofercie posiada również pompki<br />

do skroplin z klimatyzatorów<br />

typu SPLIT jak i pompki do odprowadzania<br />

skroplin z urządzeń<br />

chłodniczych oraz kondensatu<br />

powstałego w wyniku pracy kotłów<br />

kondensacyjnych. Od ponad<br />

55 lat dostarcza gotowe rozwiązania<br />

dla inwestorów. Na rynku<br />

Polskim obecna od 10 lat.<br />

SFA proponuje trzy rodzaje produktów<br />

do współpracy z klimatyzatorami<br />

typu SPLT. Różnią<br />

się one przede wszystkim sposobem<br />

instalacji. Pozwala to na dobranie optymalnego<br />

rozwiązania w zależności<br />

od rodzaju klimatyzatora oraz miejsca<br />

jego instalacji.<br />

Sanicondens CLIM MINI to mała<br />

pompka o mocy 22 W. Zasilana 220-<br />

-240 V/50 Hz. Jest wykonana w klasie<br />

ochrony IP20. Chroni przed zawilgoceniem<br />

pomieszczenia i stosowana jest<br />

tam, gdzie nie ma możliwości odprowadzenia<br />

skroplin grawitacyjnie lub<br />

muszą być one przetłoczone w pionie<br />

lub poziomie. Pompka przetłacza<br />

skropliny na maksymalna wysokość<br />

6 m (przy odległości tłoczenia w poziomie<br />

= 0 m) lub 60 m w poziomie<br />

Rys. 1. Wykres wydajności pompki<br />

Sanicondens CLIM MINI i PACK.<br />

(wysokość podnoszenia = 0 m) cienką<br />

rurką elastyczną o średnicy 8 mm.<br />

Oczywiście oba te parametry są ze<br />

sobą ściśle związane, to znaczy im<br />

Fot. 1.<br />

Pompki do skroplin Sanicondens CLIM MINI, CLIM PACK i CLIM DECO.<br />

60<br />

<strong>Fachowy</strong> <strong>Instalator</strong> 1 <strong>2016</strong>


wentylacja i klimatyzacja w.<br />

Fot. 2.<br />

Sanicondens CLIM DECO przykład instalacji.<br />

Należy unikać sytuacji w których długość<br />

przewodu tłocznego prowadzonego<br />

w poziomie , jest krótsza niż długość<br />

przewodu tłocznego w dół. Taka<br />

sytuacja może doprowadzić do zapowietrzenia<br />

się przewodu tłocznego.<br />

Brak odpowietrzenia instalacji może doprowadzić<br />

do pracy pompki na sucho<br />

i powodować jej przegranie, a w konsekwencji<br />

jej uszkodzenie.<br />

Wszystkie urządzenia produkowane są<br />

w fabrykach na terenie Francji, co gwarantuje<br />

najwyższą jakość potwierdzoną<br />

przez ISO 9001 AFAQ i objęte są dwuletnią<br />

gwarancją.<br />

wyższa wysokość tłoczenia skroplin<br />

tym odległość tłoczenia w poziomie<br />

się zmniejsza. W zestawie znajduje się<br />

moduł pompowy oraz moduł sterujący.<br />

Pompka załącza się automatycznie<br />

poprzez pływak w momencie pojawienia<br />

się skroplin z tacy ociekowej<br />

klimatyzatora. Urządzenie montowane<br />

jest wewnątrz obudowy klimatyzatora.<br />

Jego maksymalna wydajność to<br />

15 l/h.<br />

Sanicondens CLIM Pack to urządzenie<br />

Sanicondens Clim MINI zaopatrzone<br />

dodatkowo w listwę montażową<br />

do instalacji pompki poza klimatyzatorem.<br />

Pozwala ono na odprowadzanie<br />

skroplin w przypadku klimatyzatorów,<br />

które ze względu na swoją konstrukcję<br />

uniemożliwiają montaż pompki bezpośrednio<br />

w obudowie.<br />

Sanicondens CLIM DECO to pompka<br />

ze zintegrowanymi modułami sterującym<br />

oraz pompowym. Moc silnika<br />

16 W. Zasilana 220-240 V/50 Hz.<br />

Występuje w klasie ochrony IP24. Całość<br />

znajduje się w jednym elemencie<br />

montowanym bezpośrednio pod<br />

klimatyzatorem. Niewielkie wymiary<br />

oraz nowoczesne wzornictwo tworzą<br />

wrażenie pełnej integralności z klimatyzatorem.<br />

Jego wydajność to 12 l/h<br />

a maks. wys. tłoczenia to 6 m lub 60 m<br />

w poziomie. Podobnie jak we wcześniejszych<br />

modelach parametry te są<br />

ze sobą ściśle związane.<br />

Kilka istotnych uwag montażowych<br />

Podczas instalacji pompek do klimatyzatorów<br />

typu Sanicondens CLIM mini<br />

i CLIM PACK składających się z dwóch<br />

modułów należy pamiętać aby moduł<br />

załączający był zamontowany w poziomie.<br />

Magnes pływaka<br />

musi być<br />

bezwzględnie<br />

skierowany ku<br />

górze.<br />

W celu zapewnienia prawidłowej pracy<br />

pompki instalacja<br />

musi zostać<br />

odpowietrzona.<br />

Należy<br />

usunąć powietrze z przewodu tłocznego<br />

podczas pierwszego uruchomienia.<br />

Rys. 2. Schemat instalacji pompki<br />

Sanicondens CLIM MINI.<br />

Rys. 3. Przykład montażu modułu<br />

pompowego Sanicondens CLIM MINI.<br />

Fot. 3.<br />

Fot. 4.<br />

Sanicondens CLIM MINI.<br />

Sanicondens CLIM PACK.<br />

W ofercie posiadamy również urządzenia<br />

Sanicondens przeznaczone do odprowadzania<br />

kondensatu z kotłów kondensacyjnych<br />

oraz odprowadzania<br />

skroplin z dużych agregatów chłodniczych<br />

i lad chłodniczych, itd.<br />

Więcej informacji na temat produktów<br />

i możliwości zastosowań znajdziecie<br />

Państwo na naszej stronie internetowej<br />

www.sfapoland.pl.<br />

•<br />

<strong>Fachowy</strong> <strong>Instalator</strong> 1 <strong>2016</strong><br />

61


w.<br />

wentylacja i klimatyzacja<br />

Seria M<br />

– urządzenia Mitsubishi Electric do mieszkań,<br />

domów, niewielkich biur i gabinetów<br />

PROMOCJA<br />

62<br />

<strong>Fachowy</strong> <strong>Instalator</strong> 1 <strong>2016</strong>


wentylacja i klimatyzacja w.<br />

Klimatyzatory pokojowe<br />

zapewniające optymalny komfort<br />

Seria M umożliwia energooszczędne<br />

chłodzenie lub ogrzewanie małych<br />

i średnich pomieszczeń. Nowoczesność<br />

urządzeń umożliwia ich montaż<br />

jako rozwiązań typu Single lub Multi<br />

Split w mieszkaniach, małych biurach<br />

lub gabinetach. Urządzenia te doskonale<br />

wtapiają się w wystrój wnętrza:<br />

ich niewielkie wymiary, elegancki wygląd<br />

i bezgłośna praca sprawiają, że ich<br />

obecność jest niemal niezauważalna.<br />

Jednocześnie, dzięki ich<br />

pracy, w pomieszczeniach, w których<br />

są zainstalowane, panują komfortowe<br />

warunki.<br />

Fot. 1.<br />

Urządzenie przypodłogowe MFZ-KJ.<br />

• Pracy urządzeń ściennych MSZ-<br />

-FH25/35VE w trybie chłodzenia<br />

z włączoną funkcją Sleep towarzyszy<br />

ledwo słyszalny szum powietrza<br />

o głośności zaledwie 20 dB(A).<br />

Najwyższa efektywność energetyczna<br />

• Energooszczędna technologia inwerterowa:<br />

Systemy inwerterowe pracują<br />

ekonomicznie dzięki bezstopniowej<br />

regulacji mocy. Udostępniają dokładnie<br />

tyle mocy chłodniczej/grzewczej,<br />

ile potrzebne jest w danym momencie.<br />

• Energooszczędne sprężarki wytwarzają<br />

minimalną ilość hałasu i drgań.<br />

Warianty systemu<br />

• Zakres mocy od 1,5 kW do 15,5 kW<br />

tylko do chłodzenia lub do chłodzenia<br />

i grzania.<br />

• Układ Single Split lub Multi Split z 2<br />

– 8 urządzeniami wewnętrznymi.<br />

• Łatwe w montażu urządzenia wewnętrzne<br />

– w wykonaniu kasetonowym,<br />

podstropowym, kanałowym,<br />

ściennym i przypodłogowym.<br />

• Energooszczędne urządzenia zewnętrzne<br />

w formie inwerterowych<br />

pomp ciepła.<br />

• Zasilanie 230 V, jednofazowe, 50 Hz<br />

lub 380 – 415 V, trójfazowe, 50 Hz.<br />

Pilot przewodowy<br />

PAR-31MAA i PAC-YT52CRA<br />

Wszystkie urządzenia z Serii M mogą<br />

być obsługiwane także za pomocą pilota<br />

przewodowego (niektóre modele<br />

mogą wymagać adaptera do podłączenia<br />

sterownika). Do wyboru są piloty<br />

przewodowe: kompaktowe PAC-<br />

-YT52CRA i bardziej zaawansowane<br />

PAR-31MAA/PAR-32MAA z przydatną<br />

funkcją programatora tygodniowego.<br />

Oba rodzaje sterowania wyposażone są<br />

Fot. 2.<br />

Fot. 3.<br />

w podświetlany wyświetlacz ciekłokrystaliczny<br />

i są łatwe w obsłudze.<br />

Zalety<br />

Stylistyka<br />

Wszystkie urządzenia wewnętrzne zaprojektowano<br />

z dużą starannością. W zależności<br />

od wybranego rodzaju i modelu oferowane<br />

są w kolorze białym, lub jak seria MSZ-EF<br />

w kolorze srebrnym, czarnym i białym.<br />

Cicha praca<br />

Urządzenie kasetonowe SLZ-KA.<br />

Urządzenie ścienne MSZ-GF.<br />

• Wyciszone jednostki wewnętrzne<br />

pracują niemal bezgłośnie.<br />

Fot. 4.<br />

Fot. 5.<br />

Fot. 6.<br />

Urządzenie kanałowe SEZ-KD.<br />

Urządzenie ścienne MSZ-SF.<br />

Urządzenie ścienne MSZ-HJ.<br />

Fot. 7.<br />

Urządzenia ścienne MSZ-EF.<br />

<strong>Fachowy</strong> <strong>Instalator</strong> 1 <strong>2016</strong><br />

63


w.<br />

wentylacja i klimatyzacja<br />

Znak jakości<br />

dla klimatyzatorów pokojowych<br />

Zrzeszenie branżowe Fachverband<br />

Gebäude-Klima e.V. (FGK) przyznało<br />

wszystkim urządzeniom typu Split<br />

z funkcją pompy ciepła firmy Mitsubishi<br />

Electric nowy znak jakości dla<br />

klimatyzatorów pokojowych. Za najważniejsze<br />

kryteria wyróżnienia uznano<br />

m.in.:<br />

• Najwyższa efektywność energetyczna<br />

– tylko urządzenia inwerterowe<br />

mogą nosić znak jakości.<br />

• Gwarantowana dostępność części<br />

zamiennych przynajmniej przez okres<br />

dziesięciu lat.<br />

• Rozbudowana oferta szkoleń, pomoc<br />

podczas planowania i kompletna dokumentacja.<br />

• Gwarantowane dotrzymanie danych<br />

technicznych zawartych w katalogach,<br />

parametry obliczane zgodnie<br />

z normą EN 14511.<br />

Urządzenia ścienne Premium Serii M<br />

– MSZ-EF nagrodzone „Oscarem<br />

designu“ – reddot design award 2015<br />

Urządzenia Mitsubishi Electric serii Premium<br />

MSZ-EF zostały nagrodzone reddot<br />

design award 2015. Zdaniem jury<br />

urządzenia te to doskonałe połączenie<br />

najwyższej wydajności i minimalistycznego,<br />

eleganckiego wyglądu. Jednostki<br />

ścienne MSZ-EF to wg. przyznających<br />

nagrodę idealna symbioza estetyki japońskiej<br />

Zen z europejskimi preferencjami<br />

projektowymi. Urządzenia o tak<br />

czystych liniach i smukłych kształtach<br />

mogą być znakomitym wyposażeniem<br />

nowoczesnych wnętrz. Nagroda reddot<br />

design award 2015 jest już kolejną<br />

po iF-Design Award przyznanej tej serii<br />

produktów.<br />

Dekoracyjne urządzenia ścienne Premium<br />

stanowią udane połączenie<br />

ambicji estetycznych z nowatorską<br />

techniką klimatyzacyjną. Dostępnych<br />

jest 6 wersji o mocy chłodniczej sięgającej<br />

5,0 kW i mocy grzewczej sięgającej<br />

5,8 kW, co pozwala na elastyczne<br />

dopasowanie do prawie każdej wielkości<br />

pomieszczenia.<br />

Smukła obudowa i trzy dostępne<br />

kolory – błyszczący biały, błyszczący<br />

czarny i matowy srebrny – umożliwia-<br />

64<br />

<strong>Fachowy</strong> <strong>Instalator</strong> 1 <strong>2016</strong>


wentylacja i klimatyzacja w.<br />

ją harmonijną integrację z wystrojem<br />

wnętrza. Korzystny wpływ na poczucie<br />

harmonii ma także bardzo niski<br />

poziom hałasu wynoszący zaledwie<br />

21 decybeli, co umożliwia montaż we<br />

wrażliwych na hałas pomieszczeniach<br />

mieszkalnych i gabinetach.<br />

Poprzez nowatorską technikę inwerterową<br />

dekoracyjne urządzenia<br />

ścienne Premium osiągają klasę efektywności<br />

energetycznej A+++ w trybie<br />

chłodzenia i A++ w trybie grzania.<br />

Urządzenia serii MSZ-EF mogą<br />

pracować w układach typu Single lub<br />

Multi Split.<br />

Reddot design award to nagroda,<br />

o której mówi się, iż jest Oscarem<br />

designu. Jest ona najbardziej prestiżowym<br />

wyróżnieniem w dziedzinie<br />

wzornictwa. Wyróżnienie to przyznaje<br />

co roku Design Zentrum Nordhein<br />

Westfalen w Essen, w Niemczech. Nagrodzone<br />

projekty prezentowane są<br />

w Red Dot Design Museum, w budynku<br />

dawnej kopalni Zollverein w Essen,<br />

wpisanej na listę światowego dziedzictwa<br />

UNESCO. Nagrodę przyznaje<br />

się w wielu kategoriach, za wybitne<br />

osiągnięcia w dziedzinie designu,<br />

innowacyjność, kreowanie nowych<br />

trendów.<br />

•<br />

REKLAMA<br />

www.mitsubishi-les.com<br />

Technika w pięknej oprawie<br />

MODEL MSZ-EF<br />

MSZ-EF18VE2W-EF50VE2W / biały połysk MSZ-EF18VE2S-EF50VE2S / srebrny mat MSZ-EF18VE2B-EF50VE2B / czarny połysk<br />

<strong>Fachowy</strong> <strong>Instalator</strong> 1 <strong>2016</strong><br />

65


W.<br />

WARSZTAT<br />

Tnij i szlifuj na okrągło!<br />

Prace ogólnobudowlane wymagają<br />

różnorodnych klas sprzętu,<br />

który jak najlepiej odpowie<br />

na potrzeby fachowców. Tak jest<br />

również w przypadku szlifi erek<br />

– jedne lepiej służą pracownikom<br />

ekip remontowych, inne<br />

sprawdzą się w warsztacie, a najmocniejsze<br />

ze wszystkich podczas<br />

długotrwałego używania<br />

przy pracach konstrukcyjnych<br />

na dużych budowach. DEWALT®<br />

wprowadza nowe, lżejsze modele<br />

szlifi erek kątowych o ulepszonych<br />

parametrach pracy. Wyposażono<br />

je w ergonomiczną rękojeść<br />

zwiększającą komfort pracy oraz<br />

dodatkowo ochroniono silnik, co<br />

gwarantuje dłuższą żywotność<br />

i rzadsze serwisowanie. Z takim<br />

sprzętem obróbka metalu to bułka<br />

z masłem!<br />

Źródło: DeWALT<br />

Wydajność, trwałość, wygoda<br />

– wkrętarko-wiertarka Panasonic<br />

Marka Panasonic wprowadziła do swojej<br />

najnowszej akumulatorowej wkrętarko<br />

-wiertarki PAEY 74A2 LJ2G szereg praktycznych<br />

usprawnień, aby maksymalnie<br />

podnieść komfort pracy z urządzeniem.<br />

Wkrętarko-wiertarka Panasonic PAEY<br />

74A2 LJ2G to zaawansowane technologicznie<br />

urządzenie, z szeregiem najnowszych<br />

usprawnień i praktycznych funkcji.<br />

Posiada klasyczną obudowę w kształcie<br />

litery T oraz wygodny układ pistoletowy,<br />

a nowy Carbon design ucieszy oko<br />

właściciela. Doskonale dopasowuje się<br />

do ręki użytkownika, a jej niewielka waga<br />

– 2,05 kg z baterią 18 V oraz kompaktowe<br />

wymiary – pozwalają na komfortowe<br />

prowadzenie wykonywanych prac.<br />

Łatwa w obsłudze i funkcjonalna będzie<br />

idealnym towarzyszem nie tylko wykwalifi<br />

kowanego fachowca, ale również domowego<br />

majsterkowicza.<br />

Źródło: LŁ<br />

Warsztat majsterkowicza – organizacja przestrzeni<br />

W każdym warsztacie potrzebne jest<br />

miejsce na narzędzia do pracy. Musi<br />

je cechować wygoda użytkowania, wytrzymałość<br />

i łatwy dostęp do każdego<br />

rodzaju sprzętu i akcesoriów. Wózek<br />

warsztatowy STANLEY FATMAX® mieszczący<br />

do 450 kg sprzętu w 12 szufl adach<br />

pozwoli trzymać wszystkie narzędzia<br />

pod ręką i w jednym miejscu. Dostępny<br />

w dwóch rozmiarach – 90 lub 130 cm<br />

i poruszający się na 4 kółkach kontener<br />

zwiększa mobilność w warsztacie, czyniąc<br />

pracę sprawną i szybką. Wszystkie<br />

wózki warsztatowe STANLEY FATMAX®<br />

są zamykane na fabrycznie zamontowany<br />

zamek. Występują w dwóch wariantach<br />

szerokości – 900 mm lub 1300 mm,<br />

i nie mają sobie równych w dziedzinie<br />

składowania narzędzi. Skrzynia posiada<br />

także przelotkę do podłączenia zasilania<br />

i ładowania elektronarzędzi.<br />

Źródło:<br />

Stanley Black & Decker Polska<br />

66<br />

<strong>Fachowy</strong> <strong>Instalator</strong> 1 <strong>2016</strong>

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!