dodatek

elzbietaburtan

dodatek

Rekrutacja do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach

podstawowych, innych form wychowania przedszkolnego oraz

do klas I szkół podstawowych w gminie Zabierzów

Harmonogram czynności oraz ich szczegółowe terminy, w postępowaniu

rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym

do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

i innych form wychowania przedszkolnego na terenie gminy

Zabierzów

Rodzaj czynności

Złożenie wniosku o przyjęcie do

przedszkola lub innej formy wychowania

przedszkolnego wraz z dokumentami

potwierdzającymi spełnianie

przez kandydata warunków lub

kryteriów branych pod uwagę

w postępowaniu rekrutacyjnym

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną

wniosków o przyjęcie do

przedszkola lub innej formy wychowania

przedszkolnego i dokumentów

potwierdzających spełnianie

przez kandydata warunków lub

kryteriów branych pod uwagę w

postępowaniu rekrutacyjnym, w tym

dokonanie przez przewodniczącego

komisji rekrutacyjnej czynności, o

których mowa w art. 20t

ust. 7 ustawy

Podanie do publicznej wiadomości

przez komisję rekrutacyjną listy

kandydatów zakwalifikowanych

i kandydatów niezakwalifikowanych

Potwierdzenie przez rodzica kandydata

woli przyjęcia w postaci pisemnego

oświadczenia

Podanie do publicznej wiadomości

przez komisję rekrutacyjną listy

kandydatów przyjętych i kandydatów

nieprzyjętych

Składanie wniosku o uzasadnienie

odmowy przyjęcia

Przygotowanie i wydanie uzasadnienia

odmowy przyjęcia

Złożenie do dyrektora odwołania od

rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej,

wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu

odmowy przyjęcia

Rozstrzygnięcie przez dyrektora

odwołania, od rozstrzygnięcia komisji

rekrutacyjnej, wyrażonego w

pisemnym uzasadnieniu odmowy

przyjęcia

Wójt wskazuje miejsce dla dzieci

4,5 i 6 letnich nieprzyjętych do

przedszkola lub innej formy wychowania

przedszkolnego

Termin

2016 r.

od 1

do 31

marca

od 1

do 6

kwietnia

do 12

kwietnia

do godz.

15.00

od 13

do 18

kwietnia,

do godz.

15.00

do 21

kwietnia

do godz.

15.00

Termin postępowania

uzupełniającego

2016 r.

od 22

do 27 kwietnia

od 28 kwietnia

do 4 maja

do 18 maja do

godz. 15.00

od 19 do 23

maja do godz.

15.00

do 27 maja do

godz. 15.00

do 7 dni od dnia podania

do publicznej wiadomości

listy kandydatów przyjętych

i nieprzyjętych

do 5 dni od dnia złożenia

wniosku o sporządzenie

uzasadnienia odmowy

przyjęcia

do 7 dni od terminu otrzymania

pisemnego uzasadnienia

odmowy przyjęcia

do 7 dni od dnia złożenia

odwołania, od rozstrzygnięcia

komisji rekrutacyjnej

do dyrektora

Harmonogram czynnoci oraz ich szczegó owe terminy,

w post powaniu rekrutacyjnym do klas I szkó podstawowych,

dla kandydatów zamieszka ych poza obwodem szko y, na

terenie gminy Zabierzów

Rodzaj czynności

Złożenie wniosku o przyjęcie do

szkoły podstawowej wraz z dokumentami

potwierdzającymi spełnianie

przez kandydata warunków

lub kryteriów branych pod uwagę

w postępowaniu rekrutacyjnym

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną

wniosków o przyjęcie do

szkoły podstawowej i dokumentów

potwierdzających spełnianie

przez kandydata warunków lub

kryteriów branych pod uwagę

w postępowaniu rekrutacyjnym

(uchwała Nr III/34/15 Rady Gminy

Zabierzów z dnia 30 stycznia 2015

r. § 4 i 5) , w tym dokonanie przez

przewodniczącego komisji rekrutacyjnej

czynności, o których mowa

w art. 20t ust. 7 ustawy

Podanie do publicznej wiadomości

przez komisję rekrutacyjną listy

kandydatów zakwalifikowanych

i kandydatów niezakwalifikowanych

Potwierdzenie przez rodzica kandydata

woli przyjęcia w postaci

pisemnego oświadczenia

Podanie do publicznej wiadomości

przez komisję rekrutacyjną listy

kandydatów przyjętych i kandydatów

nieprzyjętych

Składanie wniosku o uzasadnienie

odmowy przyjęcia

Przygotowanie i wydanie uzasadnienia

odmowy przyjęcia

Złożenie do dyrektora odwołania

od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej,

wyrażonego w pisemnym

uzasadnieniu odmowy przyjęcia

Rozstrzygnięcie przez dyrektora

odwołania, od rozstrzygnięcia komisji

rekrutacyjnej, wyrażonego w

pisemnym uzasadnieniu odmowy

przyjęcia

Termin

2016 r.

od 1

do 31 marca

od 1

do 6 kwietnia

do 26

kwietnia

do godz.

15.00

od 27 do

29 kwietnia

do godz.

15.00

do 2 maja

do godz.

15.00

od dnia 30 maja do 25

sierpnia Dokończenie na kolejnej stronie >

Termin postępowania

uzupełniającego

2016 r.

od 4

do 6 maja

od 9

do 12 maja

do 30 maja

do godz.

15.00

od 31 maja

do 3 czerwca

do końca

sierpnia

do 7 dni od dnia podania

do publicznej wiadomości

listy kandydatów przyjętych

i nieprzyjętych

do 5 dni od dnia złożenia

wniosku o sporządzenie

uzasadnienia odmowy

przyjęcia

do 7 dni od terminu otrzymania

pisemnego uzasadnienia

odmowy przyjęcia

do 7 dni od dnia złożenia

odwołania, od rozstrzygnięcia

komisji rekrutacyjnej

do dyrektora

Similar magazines