23.02.2016 Views

In Drive Magazín Slovak Lines 2 2016

Filip Kulisev, Karol Zeman, BMW 330D XDRIVE TOURING, Hotel Gaudio***, Ako nestrácať čas na letisku?, Cestovanie sólo - dobrodružstvo na nezaplatenie

Filip Kulisev, Karol Zeman, BMW 330D XDRIVE TOURING, Hotel Gaudio***, Ako nestrácať čas na letisku?, Cestovanie sólo - dobrodružstvo na nezaplatenie

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

2 | <strong>2016</strong><br />

10 miest, ktoré<br />

treba vnavštíviť<br />

Karol Zeman<br />

Najhoršie zlozvyky z lietadiel


www.slovaklines.sk<br />

BEZPLATNÉ<br />

PARKOVANIE<br />

s lístkom na autobus<br />

Bratislava – Viedeň<br />

Overený slovenský dopravca


POCTIVÝ LISTOK<br />

Autobus Bratislava – Viedeň<br />

NOVÉ NIŽŠIE CENY<br />

UŽ OD 1 €<br />

A ĎALŠIE SLUŽBY PRE VÁS<br />

Vitajte na našich linkách


Výhody statusu GARANT QUALITY<br />

• Viditeľné poukázanie na kvalitu ubytovacieho, gastronomického zariadenia<br />

• Odlíšenie ponúkaných najkvalitnejších služieb od štandardnej ponuky<br />

• Kvalitu garantuje nielen hotel, ale aj nezávislí odborníci<br />

• Uľahčuje spotrebiteľovi rozhodovanie pri výbere ubytovacieho zariadenia<br />

• Zvýšenie dôvery spotrebiteľa ku kvalite ponúkaných služieb<br />

• Prestíž a konkurenčná výhoda<br />

O udelení statusu GARANT QUALITY rozhoduje odborná komisia<br />

Všetci členovia komisie posudzujú produkt individuálne a na udelení GARANT QUALITY sa musia jednohlasne<br />

zhodnúť. Signet – Garant Quality môže ocenené zariadenie používať 1 rok od udelenia. Členovia komisie pozostávajú<br />

z renomovaných, profesionálnych odborníkov na gastronómiu, hotelové služby a cestovný ruch. Garant Quality<br />

predstavuje garanciu kvality. <strong>In</strong>formuje o tom, že sa zariadenia podrobilo odbornej kontrole a splnilo požadované<br />

kritériá na jeho udelenie. Garant Quality nemožno získať na objednávku alebo podnet hotela. Garant Quality<br />

sa nedá kupiť. Zariadenia vyberá a navrhuje odborná komisia, ktorá následne informuje zariadenie. Zariadenie<br />

má právo odbornú kontrolu ponuky a služieb odmietnuť.


EDITORIÁL<br />

M<br />

ilí čitatelia, ako sa máte? Bežná otázka, ktorú bežne položíte denne viacerým<br />

ľuďom. Ide o slušnú formalitu na začiatku rozhovoru, kedy najmä v anglicky<br />

hovoriacich krajinách opýtaný automaticky šťastne zašveholí „I´m fine and<br />

you?“ A na odpoveď sa už nečaká. U nás na Slovensku je zase národným športom,<br />

že sa po tejto nevinnej otázke začnú ľudia predháňať, kto sa má horšie, kto má viac<br />

starostí a koho viac niečo bolí. Taká nevinná otázka a koľko o človeku povie. Kým<br />

99,9% ľudí sa pýta druhých ako sa majú len zo slušnosti alebo povinnosti, minule<br />

som ostala príjemne prekvapená. V každodennom zhone sa ma minule niekto opýtal:<br />

„Peti a ako sa máš?“ No a čo, poviete si. Ale s tou osobou som v každodennom<br />

styku a človek by si povedal, že načo sa pýta, keď vie. V tej otázke však bolo toľko<br />

úprimného záujmu, až ma prekvapilo ako ma to prekvapilo. Nebol to spôsob, ako<br />

zistiť pikošky z môjho súkromia, novinky a klebety, ale čistokrvný záujem o to, ako<br />

sa cítim, čo prežívam a čo mám nové. Je zvláštne, že ľudia sa medzi sebou bavia, ale<br />

o svojich skutočných životoch vedia len veľmi málo. Sledujú profily iných na sociálnych<br />

sieťach, kde sa každý aj tak snaží byť za pekného a úspešného. No v osobných<br />

rozhovoroch ani nevnímajú, čo ten druhý hovorí, kým nepríde reč na sex, drogy a rock'n'roll. Človek si často ani sám neuvedomuje<br />

ako sa má, lebo na to nemá čas a ak si ho aj nájde, často nie ja sám k sebe úprimný. Po tejto (ne)tradičnej skúsenosti<br />

som si povedala, že sa budem viac zaujímať ako sa naozaj majú druhí a takisto si nájdem čas, aby som sa zamyslela, ako sa<br />

mám ja. Možno tak nebudem žiť len MEDZI ľuďmi ale aj S ľuďmi. Skúste to aj vy, možno spoznáte ľudí o ktorých ste si mysleli,<br />

že ich už poznáte dlho.<br />

Zatiaľ sa majte fajn...<br />

Petra Hašová<br />

SPOLU S VAMI CHRÁNIME ŽIVOTNÉ PROSTREDIE<br />

Časopis je k dispozícii všetkým cestujúcim a jeden výtlačok čítajú viacerí. Zaobchádzajte s ním, prosím,<br />

šetrne. V prípade, že chcete časopis vlastniť, prosím, kontaktujte nás na mailovej adrese: vydavatelstvo@<br />

slovaklinesmagazin.sk, cez Facebook, alebo na telefónnom čísle 0905 624 873<br />

IN DRIVE MAGAZÍN<br />

Periodicita: 12x ročne, Dátum vydania: 9. február <strong>2016</strong>, <strong>Slovak</strong> <strong>Lines</strong> 2/<strong>2016</strong>, (ISSN) 1339-1526, (EV 4573/12), Ročník vydania periodickej tlače: 4. ročník,<br />

Vydavateľ: Viktor Cicko – Victor & Victor, Sídlo: Sibírska 25, 831 02 Bratislava, IČO 11 922 966, telefón 0905 624 873, Distribúcia: spoločnosť <strong>Slovak</strong> <strong>Lines</strong>, a.s.,<br />

Elite Jet, hotely Best Western, Zameranie: Cestovanie, osobnosti, gastronómia, životný štýl, technológie..., Produkcia: ad one, s.r.o., Legionárska 23, 831 04 Bratislava,<br />

www.ad1.sk, Grafická úprava: Aňa Struharova, Peter Bučko, Paly Strmeň, Foto na obálke: Shutterstock.com, Redakcia: Petra Hašová, Erik Stríž, Jozef Terem,<br />

Marketing/inzercia: Mgr. Dana Šrobárová, 0944 309 955, Riaditeľ vydavateľstva: Viktor Cicko, vydavatelstvo@slovaklinesmagazin.sk, Obchodná riaditeľka:<br />

PhDr. Veronika Cicková


OBSAH<br />

12<br />

KAROL ZEMAN<br />

VIZIONÁR, KTORÝ DOBIL<br />

FILMOVÝ SVET<br />

V našom časopise<br />

nájdete takéto<br />

tzv. QR kódy.<br />

Pomocou aplikácie<br />

na čítanie<br />

takýchto kódov<br />

vo vašom smartfóne<br />

či tablete<br />

ich nasnímajte<br />

a nájdete rozšírený<br />

obsah k danému<br />

článku.<br />

8<br />

Filip Kulisev<br />

12<br />

Karol Zeman<br />

16<br />

Bezplatné parkovanie<br />

na autobusovej stanici<br />

18<br />

BMW 330D XDRIVE TOURING<br />

2 | <strong>2016</strong><br />

21<br />

Cestovanie za babku<br />

22<br />

Zima v Korutánsku<br />

26<br />

SONY α6300 S<br />

30<br />

Hotel Gaudio***<br />

BMW 330D<br />

XDRIVE<br />

TOURING<br />

10 miest, ktoré<br />

treba vnavštíviť<br />

Karol Zeman<br />

Najhoršie zlozvyky z lietadiel<br />

18<br />

6


SONY α6300 S<br />

26<br />

32<br />

AKO<br />

NESTRÁCAŤ<br />

ČAS NA<br />

LETISKU?<br />

32<br />

Ako nestrácať čas na letisku?<br />

36<br />

10 miest v Európe,<br />

ktoré treba navštíviť<br />

40<br />

Ako prežiť snehovú lavínu<br />

44<br />

Najhoršie zlozvyky z lietadiel<br />

48<br />

Spoznajte Oravu v zime<br />

52<br />

Cestovanie sólo - dobrodružstvo na<br />

nezaplatenie<br />

56<br />

Majte svoj čas pod kontrolou<br />

36<br />

10 MIEST V EURÓPE,<br />

KTORÉ TREBA NAVŠTÍVIŤ<br />

<strong>Lines</strong> | <strong>2016</strong><br />

7


Filip Kulisev<br />

FOTOGRAF, KTORÉHO<br />

DIELA OBDIVUJÚ PÁPEŽ<br />

Text<br />

FRANTIŠEK AJ PUTIN<br />

<strong>In</strong>špirujte sa na webstránke<br />

Filipa Kuliseva<br />

www.amazing-planet.<br />

com<br />

8<br />

ROZHOVOR<br />

Filip Kulisev je slovenský fotograf, ktorého portfólio<br />

ďaleko presahuje hranice našej krajiny – geograficky aj<br />

profesionálne. Jeho zábery sú aj na poli profesionálnej<br />

fotografie výnimočné, pretože dokazujú, že svet je stále<br />

nádherným miestom, ktoré si zaslúži našu ochranu<br />

a pozornosť. Fotografie Filipa Kuliseva môžete vidieť<br />

na expozíciách po celom svete a jeho diela sú tiež vo<br />

vlastníctve popredných osobností vrátane pápeža<br />

Františka, prezidenta Andreja Kisku, princa Charlesa či<br />

Vladimira Putina. My sme sa s ním porozprávali na výstave<br />

v bratislavskom Auparku aj o tom, ako plánuje svoje cesty<br />

a čo on osobne považuje za zmysel svojej práce.<br />

C<br />

anon alebo Nikon?<br />

Canon. Používam Canon 5DSR Mark a objektívy<br />

Carl Zeiss. Ale používam aj iné, na<br />

cesty malý kompakt od Sony, ktorý sa mi veľmi<br />

osvedčil, ale všetky tie veľké obrazy a fotoknihy<br />

sú robené s Canonom.<br />

Práve sa nachádzame v Auparku, kde prebieha<br />

vaša výstava fotografií. Predpokladám, že<br />

ide najmä o práce z roku 2015. Vedeli by ste<br />

v krátkosti zhrnúť svoj uplynulý rok?<br />

Na výstave nie sú iba zábery z minulého roka, ale<br />

aj staršie. Každý rok robím výstavy s tým, že vždy<br />

zábery doplním o tie najnovšie. Motívy, o ktoré je<br />

záujem a ktoré sa predávajú, totiž pretrvávajú.<br />

Na jar minulého roku som začal cestu na severe<br />

Čile, pokračoval som cez púšť Atacama do<br />

Bolívie, následne späť do Čile a do Peru. Hneď<br />

nato sme leteli na Floridu a spojili sme to s plavbou<br />

loďou do Európy. Neskôr v lete sme sa plavili<br />

po Škandinávii a Rusku, v septembri sme mali<br />

trip do Clevelandu, kde mám aktuálne výstavu<br />

v Clevelandskom múzeu prírodného bohatstva<br />

v rámci 100. výročia Clevelandskej dohody. Tam<br />

Erik Stríž<br />

Foto archív Filipa Kuliseva<br />

sme to skombinovali s Niagarskými vodopádmi<br />

a ďalšími zaujímavými miestami v USA.<br />

Potom sme sa pustili na dlhšiu cestu na západ<br />

Austrálie, odkiaľ sme išli do Tongského kráľovstva<br />

a Samoy a na expedičnú plavbu zo Silversea<br />

Discoverer po nepoznaných ostrovoch Wallis<br />

a Futuna, Tuvalu, Kiribati, Maršalových ostrovov,<br />

Mikronézie a Šalamúnových ostrovov.<br />

V porovnaní s inými rokmi bol rok 2015 produktívnejší,<br />

hodnotnejší?<br />

Zvyčajne sme odcestovaní šesť až sedem mesiacov<br />

v roku a nedá sa povedať, že by sme teraz<br />

navštívili niečo lepšie alebo horšie. Za tie roky je<br />

tých ciest a krajín strašne veľa. Ale také vylepšenie<br />

je, že som minulý rok spravil aj veľa fotografií<br />

zo Slovenska. Najmä zimných, používal som pri<br />

tom dron. Dron mi tiež pomohol v Austrálii a na<br />

ceste po osemnástich ostrovoch v Mikronézii,<br />

Melanézii a Polynézii fotiť miesta, kde som si<br />

nemohol zabezpečiť helikoptéru. V tých ostrovných<br />

štátoch sa často helikoptéry ani nedajú zohnať.<br />

Výsledky fotenia s dronom sú veľmi pekné<br />

a zaujímavé.


Teda tu na výstave v Auparku mohli návštevníci<br />

vidieť už aj tieto fotky z dronu?<br />

Áno. A v Clevelande, kde je teraz moja výstava,<br />

tam je taký prierez celej mojej práce, fotky zo<br />

všetkých kontinentov a svoje vlastné špeciálne<br />

miesto tam má aj Slovensko.<br />

Budete tento rok vydávať knihu?<br />

Áno, tento rok vychádza moja siedma kniha, ktorá<br />

sa bude volať Element, začiatkom septembra<br />

bude jej krst na Bratislavskom hrade a v tom istom<br />

mesiaci sa dostane aj na pulty kníhkupectiev.<br />

Je to v podstate obrazová kniha rozdelená podľa<br />

klimatických zón, čo je rozdiel v porovnaní s tým,<br />

čo sme robili predtým. Nebude to o príbehoch<br />

ako posledné knihy Zoom a Zoom 2, ale obrazová<br />

kniha najlepších fotografií za posledné roky.<br />

Zaujímavosťou je, že kniha Element vyjde v slovenčine<br />

aj angličtine a príhovor do nej napísal<br />

prezident Andrej Kiska.<br />

To je zaujímavé. Je pán Kiska váš fanúšik?<br />

Odkedy sme sa videli prvýkrát minulý rok pri jeho<br />

nástupe do funkcie, udržiavame dobré kontakty.<br />

Je veľmi ochotný, prijme pozvanie na moju výstavu,<br />

ja opäť prijmem pozvanie do prezidentského<br />

paláca a dokonca jeho minuloročná prezidentská<br />

PF <strong>2016</strong> bola osadená mojou fotografiou. Tiež<br />

venoval moju fotografiu Spišského hradu princovi<br />

Charlesovi a pápežovi Františkovi daroval pri<br />

návšteve Vatikánu špeciálnu knihu v bielej koženej<br />

väzbe vyšívanú zlatou niťou s 24-karátovými<br />

stranami, v ktorej boli moje fotografie Slovenska.<br />

Ste jeden zo zakladajúcich členov projektu<br />

Discover America. Prezraďte niečo o svojich<br />

pohnútkach, prečo ste sa do projektu zapojili.<br />

Už dlho spolupracujem s americkou ambasádou,<br />

predovšetkým som stále v kontakte s Theodorom<br />

Sedgwickom, ktorého považujem za úžasnú<br />

osobnosť. Máme vybudovaný dlhoročný kamarátsky<br />

vzťah, hrávali sme spolu tenis, je krstným<br />

otcom jednej mojej knižky, jeho kapela hrala na<br />

krste a dokonca aj výstavu v múzeu v Clevelande<br />

dohodol práve pán Sedgwick. Vzťah s americkou<br />

ambasádou mám teda veľmi úzky a keď prišli<br />

s ponukou, aby som bol signatárom, bolo pre<br />

mňa poctou byť v tíme a podporiť propagáciu<br />

projektu mojimi fotografiami americkej prírody.<br />

Aká je budúcnosť projektu? Pripravuje sa niečo,<br />

čo by ho ešte viac dostalo do povedomia<br />

verejnosti?<br />

Všetko je to o dohode. Keď za mnou tvorcovia<br />

projektu prídu s niečím zaujímavým, budem len<br />

<strong>Lines</strong> | <strong>2016</strong><br />

9


ROZHOVOR<br />

Fotografia z Mikronézie<br />

fotená s pomocou<br />

dronu | Amazing<br />

Planet<br />

rád. V mojich očiach tento projekt momentálne<br />

stagnuje, ale celá záležitosť sa začala celkom dobre.<br />

Ja som však určite stále otvorený všetkému.<br />

Zaujímalo by ma, ako si plánujete fotenia. Je<br />

to rozhodovanie na poslednú chvíľu alebo<br />

máte vždy kompletný projektový plán?<br />

Na poslednú chvíľu sa určite nerozhodujem.<br />

Projektový plán je taký, aký si ho spravím, a striedame<br />

nové destinácie s miestami, kde sme už<br />

boli, kde je to fotogenické a kde sa dobre cítime.<br />

Musíme si však vždy naplánovať, odkiaľ pôjdeme<br />

kam a s akým cieľom. Príkladom môže byť cesta<br />

do Clevelandu – bolo mi jasné, že si chceme pozrieť<br />

nielen Cleveland, tak sme to skombinovali<br />

s návštevou okolitých štátov a Kanady. Tak to<br />

bude aj tohto roku, v apríli ideme na Floridu, tam<br />

rozbiehame nejaké aktivity, absolvujeme stretnutia<br />

a neskôr cestujeme naspäť cez oceán. Koncom<br />

mája zasa ideme do Ottawy, kde druhého júna<br />

bude otvorenie mojej výstavy v parlamente,<br />

a z tejto cesty letíme do New Yorku, potom si<br />

prenajmeme obytné auto a vycestujeme do<br />

Newfoundland a Labrador v Kanade. Od ľadovcov<br />

Filip Kulisev,<br />

Master QEP, FBIPP<br />

• založil spoločnosť Amazing<br />

Planet (2001)<br />

• v Londýne získal v kategórii<br />

prírodné scenérie najvyššie<br />

ocenenie, certifikát a titul<br />

Fellowship (FBIPP) (2011)<br />

• stal sa Európskym fotografom<br />

roka v kategórii príroda (2012)<br />

• je zakladateľ Asociácie<br />

profesionálnych fotografov SR<br />

(APFSR)<br />

• prvú monografiu vydal v roku<br />

2006<br />

• absolvoval viac ako 180<br />

individuálnych výstav na<br />

Slovensku a v zahraničí<br />

sa potom vraciame späť, 28. júna je v New Yorku<br />

v OSN otvorenie ďalšej mojej výstavy. A ešte na<br />

jeseň by som mal mať výstavu v Austrálii a na jar<br />

2017 na Novom Zélande. Keď už budeme tam, určite<br />

to skombinujeme s nejakými ďalšími cestami<br />

a foteniami.<br />

<strong>Slovak</strong> <strong>Lines</strong> <strong>Magazín</strong> je cestovateľský magazín,<br />

preto by nás zaujímalo, aké dopravné<br />

prostriedky využívate na svojich cestách<br />

najčastejšie?<br />

Najčastejšie cestujem lietadlom, terénnymi<br />

a obytnými vozidlami.<br />

Máte prácu snov, vnímate to tak aj vy?<br />

Áno, ja si to veľmi dobre uvedomujem. Je to úžasné,<br />

že to všetko klape a krásne funguje.<br />

Hovorili ste v množnom čísle. S kým spolupracujete<br />

počas ciest?<br />

Iba so svojou manželkou, ktorá je tiež vo firme.<br />

Do našich aktivít je zapojená aj moja svokra<br />

a mám nejakých externých spolupracovníkov, ale<br />

nie je nikto iný, kto by pre nás robil fulltime.<br />

10


sa podeliť o svoje zážitky. Je to veľmi príjemné,<br />

každému rád odpíšem a tiež ak mi niekto napíše<br />

e-mail, nemám problém odpísať. A sú aj takí fanúšikovia,<br />

ktorí moju prácu naozaj sledujú a občas<br />

prichádza aj k osobnému stretnutiu s nimi, hoci<br />

trocha zriedkavejšie. Veľkú časť roka trávim mimo<br />

Slovenska, a keď som tu, mám toho strašne veľa.<br />

Tak teda cesty plánuje manželka? :-)<br />

Skôr si to ja vymyslím a Zuzka mi pomáha s organizáciou<br />

toho všetkého. Ale gro toho plánu musí<br />

byť vždy moje.<br />

Zaujímalo by ma, čo je pre vás zadosťučinením<br />

vo vašej práci. Je to o tituloch, oceneniach,<br />

pochvale fanúšikov, o predaji kníh alebo<br />

o tom, že sa vám podarí spraviť tú peknú<br />

fotografiu? V čom vidíte zmysel?<br />

Ja nie som veľmi súťaživý typ, tie ocenenia som<br />

vnímal vždy skôr ako taký kredit, ako nevyhnutnosť<br />

zlepšovať si imidž, aby som bol akceptovaný<br />

aj odbornou verejnosťou. Dnes už teda vôbec<br />

nesúťažím a ani sa nesnažím získavať tituly, hoci<br />

netvrdím, že to niekedy v budúcnosti opäť robiť<br />

nebudem.<br />

Keď sme sa rozprávali koncom roku 2014,<br />

pýtal som sa, či ste niekomu mentor alebo či<br />

odovzdávate svoje skúsenosti mladým talentom.<br />

Vraj nie, ale zmenilo sa odvtedy niečo?<br />

Školenia nepripravujem a či som niekomu mentorom…<br />

vždy sa nájde niekto, kto sa pýta a zaujíma.<br />

Vždy ma oslovujú mladí ľudia, a tak si takto<br />

sadneme a porozprávame sa, potom oni z toho<br />

spíšu nejakú svoju prácu. Je veľké množstvo fanúšikov<br />

a mladých ľudí, ktorých moja práca motivuje<br />

a chcú ísť v mojich šľapajach, čo aj mňa teší.<br />

A k tým školeniam, ja nie som vyštudovaný fotograf,<br />

aby som vedel spraviť fundovaný kurz.<br />

Robievam ale veľmi zriedkavo, možno raz do<br />

roka, také prezentácie pre verejnosť, kde sa aj<br />

rozprávame. Tiež pri uvedení novej knihy vždy<br />

máme v Panta Rhei diskusie, ale o kurzoch zatiaľ<br />

neuvažujem. To, čo ja viem, je rozprávať o cestách<br />

a svojej práci.<br />

A ten zmysel – keď máte okolo seba taký veľký<br />

počet ľudí, ktorí vás oslovujú, tak je to záväzok<br />

robiť svoju prácu dobre a kvalitne. Je fantastické<br />

spoznávať nových ľudí, nielen na cestách, ale aj<br />

zákazníkov. Zvyčajne sa zákazník stane aj kamarátom.<br />

Tí ľudia, ktorých mi práca prináša, sú veľmi<br />

pozitívni, schopní a šikovní. To je to zadosťučinenie,<br />

ktoré ma motivuje k ďalším cestám, publikáciám<br />

a výstavám.<br />

Za poskytnutie rozhovoru ďakujeme a želáme<br />

veľa úspechov!<br />

Filip Kulisev a monacké<br />

knieža Albert II.<br />

Má fotograf, ktorý vo vás vidí profesionálny<br />

vzor, príležitosť niekde vás zastihnúť osobne?<br />

Prípadne cez internet?<br />

S tým nemám absolútne žiadny problém.<br />

Facebook síce veľmi nesledujem, ale Zuzka ma<br />

vždy upozorní, keď niekto napíše. Najmä teraz,<br />

keď máme výstavu, sa ľudia často pýtajú, chcú<br />

<strong>Lines</strong> | <strong>2016</strong> 11


NÁŠ TIP


Text Pavel Urbánek<br />

Foto Pavel Urbánek, Muzeum Karla Zemana<br />

KAREL ZEMAN<br />

Vizionár, ktorý<br />

dobyl filmový svet<br />

Cesta do praveku, Vynález skazy, Barón Prášil,<br />

Ukradnutá vzducholoď či Na kométe, to sú len niektoré<br />

z najznámejších filmov priekopníka animácie s trikovými<br />

prvkami Karla Zemana. Tieto nadčasové filmy, ktoré<br />

predbehli svoju dobu, dodnes fascinujú ľudí na celom svete.<br />

K<br />

eď Neil Armstrong v júli 1969 vyslovil<br />

svoju slávnu vetu „o malom kroku pre<br />

človeka, ale veľkom skoku pre ľudstvo“<br />

a milióny ľudí po celom svete s úžasom pozorovali<br />

jeho prvé kroky na Mesiaci, tak mnohí<br />

z nich si uvedomili, že veľmi podobnú scénu videli<br />

už pred ôsmimi rokmi vo filme Barón Prášil.<br />

Porovnať fotky z oboch „pristátí“ na Mesiaci<br />

máte možnosť v interaktívnom Múzeu Karla<br />

Zemana, ktoré vzniklo v roku 2012 kúsok od<br />

Karlovho mosta na pražskej Kampe. V priebehu<br />

prehliadky vám tvorcovia múzea priblížia celoživotnú<br />

tvorbu najznámejšieho českého tvorcu<br />

filmov a jeho filmové triky, ktoré preslávili československú<br />

kinematografiu po celom svete.<br />

Výstava mapuje Zemanovu tvorbu od prvých<br />

animácií, bábkových filmov v 40. rokoch 20. storočia<br />

cez jeho kultové filmy z 50. a 60. rokov až<br />

po jeho posledné filmy, keď sa vrátil k čisto animovaným<br />

filmom.<br />

Múzeum je unikátne svojím hravým poňatím<br />

– ponúka vám možnosť zapojiť sa do procesu<br />

a vyskúšať si na vlastných fotoaparátoch a videokamerách<br />

trikové postupy, ktoré Zeman vo<br />

svojich filmoch používal. Zjednodušene môžeme<br />

skonštatovať, že v tomto múzeu je fotenie<br />

a filmovanie odporúčané!<br />

Karel Zeman sa k filmovej tvorbe dostal čírou<br />

náhodou. V roku 1943 ho pre film objavil oscarový<br />

režisér Elmar Klos), ktorý bol natáčať v Brne<br />

reportáž o najlepších aranžéroch výkladov.<br />

(Poznámka redakcie: spolu s režisérom Jánosom<br />

Kádarom dostali v roku 1966 filmového Oscara<br />

za najlepší cudzojazyčný film roku 1966 Obchod<br />

na korze.) Karel Zeman svojou prepracovanosťou<br />

a dokonalosťou práce, ktorú odvádzal, tak<br />

zaujal Klosa, že mu okamžite ponúkol prácu vo<br />

filmových ateliéroch v Zlíne. A od toho dňa až<br />

do smrti Karel Zeman ostal zlínskym štúdiám<br />

verný a vytvoril tu všetky svoje najznámejšie<br />

filmy. Jeho debutom bol v roku 1945 Vianočný<br />

sen, ktorý okamžite zaznamenal medzinárodný<br />

úspech, keď získal hlavnú cenu v Cannes<br />

ako najlepší bábkový film. Nasledovali ďalšie<br />

v Československu populárne Príbehy pána<br />

Prokouka či experimentálna <strong>In</strong>špirácia, kde<br />

Viac na:<br />

www.muzeumkarlazemana.cz<br />

<strong>Lines</strong> | <strong>2016</strong> 13


NÁŠ TIP<br />

geniálne vdýchol život skleneným figúrkam.<br />

Celosvetový úspech sa dostavil v roku 1955 filmom<br />

Cesta do praveku, ktorý sa stal prelomovým<br />

filmom. Skombinovali sa v ňom živí herci,<br />

bábky jašterov a animácie. O 38 rokov skôr,<br />

ako z tejto témy urobil americký režisér Steven<br />

Spielberg kasový trhák, oživil pravekých jašterov<br />

bez počítačových efektov. O tri roky neskôr<br />

tento filmový vizionár a veľký obdivovateľ<br />

Julesa Verna dosiahol filmom Vynález skazy<br />

celosvetový megaúspech. Film sa v podstate<br />

okamžite predal do 72 zemí sveta a v New Yorku<br />

ho premietali v jednom čase vo vyše 100 kinách.<br />

Aj vďaka tomuto filmu, ktorý sa stal najúspešnejším<br />

českým či československým filmom<br />

v dejinách, Československo absolútne ovládlo<br />

EXPO 1958 v Bruseli. Tu sa opätovne prejavila<br />

Zemanova genialita, keď tento film po výtvarnej<br />

stránke zasadil do prostredia klasických rytín,<br />

typických pre prvé vydania kníh Julesa Verna.<br />

Aby dosiahol požadovaný efekt, potreboval by<br />

veľké množstvo balov pruhovanej látky, čo však<br />

v socialistickom Československu nebolo možné<br />

zohnať. Ale veľmi jednoduchou fintou – použitím<br />

maliarskych valčekov na látky a kulisy – namaľovali<br />

pruhovaný vzor. Po tomto filme nasledovali<br />

ďalšie nádherné a veľmi úspešné filmy,<br />

ako Barón Prášil (1961), Ukradnutá vzducholoď<br />

(1967) či Na kométe (1970). Okrem trikových postupov<br />

týmto filmom zaručilo úspech aj herecké<br />

14


obsadenie. V Barónovi Prášilovi vystupovali herecké<br />

legendy ako Jan Werich, Miloš Kopecký,<br />

Rudolf Hrušinský či Jana Brejchová. Vo filme<br />

Na kométe zase zažiarili slovenskí herci Magda<br />

Vášáryová a Emil Horváth ml. V 70. rokoch 20.<br />

storočia sa Zeman opätovne vrátil k animovanej<br />

tvorbe pre deti. Z tohto obdobia sú najznámejšie<br />

animované filmy Rozprávky tisíc a jedna noc<br />

(1974) a Čarodejnícky učeň Krabat (1977).<br />

Karel Zeman zomrel 5. apríla 1989 v milovanom<br />

Zlíne, ktorému ostal verný až po hrob. Je pochovaný<br />

pár metrov od zlínskych ateliérov, kde vytvoril<br />

filmy, ktoré dodnes patria k zlatému fondu<br />

svetovej kinematografie.<br />

<strong>Lines</strong> | <strong>2016</strong> 15


CESTOVANIE<br />

Kúpili ste si cestovný lístok na letisko Schwechat alebo<br />

do Viedne? Na autobusovú stanicu Mlynské nivy sa<br />

môžete priviezť svojím autom a pohodlne ho tu zaparkovať.<br />

Následne sa už len odveziete na viedenské letisko alebo do<br />

Viedne jedným z 23 autobusových spojov, ktoré premávajú<br />

každý deň.<br />

<strong>Slovak</strong> <strong>Lines</strong> spustil<br />

BEZPLATNÉ PARKOVANIE<br />

NA AUTOBUSOVEJ STANICI:<br />

Pre všetkých cestujúcich<br />

do Viedne alebo na Schwechat!<br />

S<br />

lovak <strong>Lines</strong> prišiel s novinkou, ktorá uľahčí<br />

život cestujúcim odlietajúcim z letiska<br />

Schwechat alebo cestujúcim do centra<br />

Viedne. Ak si kúpia lístok z Bratislavy na viedenské<br />

letisko alebo do centra Viedne, ako bonus môžu<br />

využiť bezplatné parkovanie na autobusovej stanici<br />

Mlynské nivy. <strong>Slovak</strong> <strong>Lines</strong> spustil nové parkovisko<br />

v prvej polovici januára <strong>2016</strong>.<br />

„Cestujúci so zakúpeným lístkom na Schwechat<br />

alebo do Viedne môže zaparkovať svoje auto<br />

v deň odchodu autobusu. Služba sa dá využiť<br />

veľmi jednoducho a bez akýchkoľvek poplatkov,<br />

rampa parkoviska sa otvorí priložením QR kódu<br />

z cestovného lístka,“ vysvetľuje generálny riaditeľ<br />

<strong>Slovak</strong> <strong>Lines</strong> Peter Sádovský.<br />

Ak teda pôjdete do zahraničia na služobnú cestu<br />

či dovolenku, pohodlne sa doveziete autom na<br />

autobusovú stanicu, pešo prejdete k nástupištiam<br />

a autobus vás na Schwechate vyloží priamo pred<br />

letiskovou budovou.<br />

Parkovanie je prístupné cestujúcim na linke <strong>Slovak</strong><br />

<strong>Lines</strong> Express Bratislava – Viedeň, a to pre destinácie<br />

letisko Viedeň a Viedeň centrum. Využiť ho<br />

môžete na nevyhnutný čas počas svojej cesty, maximálne<br />

však na 15 dní.<br />

Na linke Bratislava – Viedeň premáva 23 spojov<br />

<strong>Slovak</strong> <strong>Lines</strong> v každom smere. Lístky sú dostupné<br />

už od jedného eura, za bežné cestovné sa platí 5<br />

eur. Od jesene minulého roka môžete cestovať<br />

bez vytlačeného lístka. Pri nástupe do autobusu<br />

stačí ukázať QR kód alebo číslo lístka v smartfóne<br />

či tablete.<br />

Bezplatné parkovanie je ďalšou zo služieb zákazníkom,<br />

ktoré zvyšujú komfort spojený s cestovaním.<br />

Autobusy smerujúce do Viedne sú vybavené Wi-Fi<br />

pripojením dostupným aj v Rakúsku. K dispozícii<br />

sú noviny i časopisy a takisto občerstvenie pre každého<br />

cestujúceho (slovenská minerálka a bezplatný<br />

keksík). V najbližších týždňoch príde spoločnosť<br />

s niekoľkými ďalšími zaujímavými prekvapeniami.<br />

Aj vďaka novinkám od overeného dopravcu<br />

<strong>Slovak</strong> <strong>Lines</strong> je čoraz výhodnejšie odviezť sa na<br />

letisko Schwechat autobusom a svoje auto nechať<br />

v Bratislave.<br />

16


NÁŠ TIP<br />

Azda neexistuje človek, ktorý by nepoznal BMW radu 3.<br />

Tieto ikonické automobily sa vyrábajú už 42 rokov a dnes<br />

dospeli do takej fázy vývoja, keď ich môžeme označiť<br />

za dokonalé. Máme tým na mysli predovšetkým BMW<br />

330d x<strong>Drive</strong> Touring, ktoré sme otestovali na diaľniciach,<br />

v mestách i na snehu.<br />

BMW 330D XDRIVE TOURING<br />

KEĎ PRVÝ DOJEM<br />

NEKLAME<br />

Text Erik Stríž<br />

Foto BMW Slovensko<br />

D<br />

okonalosť je relatívny pojem, každý si<br />

pod ňou predstavuje niečo iné. Nech sú<br />

však preferencie ľudí akékoľvek, po nasadnutí<br />

do BMW 330d vo verzii Touring sa iba<br />

málokto ubráni pozitívnym pocitom a ohromeniu.<br />

Toto výrazné športovo vyzerajúce kombi sa<br />

môže pochváliť všetkým, čo robí z obyčajného<br />

auta prémiové – skvelý motor, úsporná prevádzka,<br />

hodnotný a veľkorysý interiér a pútavý<br />

vzhľad prednej masky i celej karosérie.<br />

BMW radu 3 vždy vyzeralo o niečo agresívnejšie<br />

ako jeho kolegovia z modelového portfólia<br />

značky. Automobil pre širšie masy musel každou<br />

novou uvedenou generáciou zaujať a nastoliť<br />

nové trendy v automobilovom priemysle a inak<br />

to nebolo ani v prípade tej najnovšej. BMW 330d<br />

Touring, v ktorom sme mali príležitosť jazdiť počas<br />

redakčného testu, bol celkom jednoznačne<br />

centrom pozornosti všade, kam sme s ním prišli.<br />

Aj keď bude zopár ľudí tvrdiť opak, v skutočnosti<br />

je snom každého veľkého chlapca mať auto práve<br />

s takouto charizmou.<br />

Na príťažlivosti vozidla v žiadnom prípade neubrala<br />

skutočnosť, že ide o kombi. BMW označuje<br />

svoje kombi titulom Touring a venuje im<br />

zvýšenú pozornosť. Tieto automobily nie sú<br />

iba rodinnou úpravou základných sedanov, ale<br />

skvelé vozidlá pre náročných s pridanou hodnotou,<br />

ktorou je rozmerný a praktický batožinový<br />

priestor. Nesmierne oceňujeme všetky tie<br />

užitočné maličkosti – od funkčného textilného<br />

poschodia v kufri cez priečkami rozdelené odkladacie<br />

priestory pod podlahou až po variabilné<br />

sieťky a teleskopické prepážky. Po sklopení<br />

zadných sedadiel máte k dispozícii až 1500 litrov<br />

priestoru, čo nájde v každodennom živote časté<br />

uplatnenie.<br />

To najpodstatnejšie sa odohráva v prednej časti<br />

kokpitu. Tam sedí vodič, ktorý určuje štýl jazdy.<br />

Dizajnéri nakreslili taký interiér, aby sa v ňom<br />

pohodlne a významne cítil každý jeden pasažier,<br />

ale vodič je iba jeden. Predná časť interiéru<br />

je preto výraznejšie orientovaná práve na neho,<br />

pričom mu dáva k dispozícii na dosah ruky všetky<br />

ovládacie prvky. Keby sme chceli hodnotiť<br />

ergonómiu interiéru a počítali by sme do nej<br />

veľkosť a polohu ovládačov, uhlopriečku displeja,<br />

možnosti personalizácie sedadla a volantu,<br />

komfort a celkovú prehľadnosť, potom by testované<br />

330d vyšlo z nášho hodnotenia ako jedno<br />

z najlepších vozidiel na svete.<br />

Významným pomocníkom pri každodennom<br />

jazdení je multimediálno-servisno-navigačné<br />

centrum i<strong>Drive</strong>. Jeho prostredie sa zobrazuje na<br />

18


ozmernom displeji uprostred palubnej dosky<br />

a jeho ovládač nachádzame presne na tom istom<br />

mieste, kam ho výrobca umiestňuje už celé<br />

roky. Kruhový ovládač s možnosťou potvrdenia<br />

je praktický, dobre padne do ruky a používa sa<br />

celkom intuitívne. V priebehu posledných rokov<br />

sa zdanlivo nemodernizoval, neboli na to dôvody.<br />

Azda jediným významným vylepšením je integrovanie<br />

dotykovej plochy. Tá funguje priam<br />

krásne – pri zadávaní adresy v navigácii stačí<br />

prstom nakresliť písmeno a systém túto kresbu<br />

rozpozná v okamihu. Dokonca si ani nemusíte<br />

dávať pozor na presnosť, rozpoznávanie je veľmi<br />

spoľahlivé. Celý systém i<strong>Drive</strong> je lokalizovaný do<br />

slovenčiny, nikde sme nenašli ani jednu chybu,<br />

preklep či slovo v nesprávnom tvare.<br />

Samostatnou kapitolou v našom hodnotení<br />

BMW 330d Touring sú funkcie, ktorými výrobca<br />

vybavuje svoje vozidlá za príplatok. Sú to všetky<br />

tie technologické inovácie, ktoré boli ešte pred<br />

niekoľkými rokmi iba sci-fi. Napríklad pohľad<br />

na vaše vozidlo z vtáčej perspektívy je užitočným<br />

pomocníkom pri parkovaní a pohybe v úzkych<br />

priestoroch. Ďalej vibrovanie volantu pri<br />

náhodnom vybočení z jazdného pruhu, jasný<br />

farebný head-up displej, automatické predné<br />

LED svetlá, adaptívny tempomat, pneumatiky<br />

runflat s núdzovým dojazdom, dažďový senzor,<br />

veľmi rýchlo reagujúca automatická klimatizácia<br />

a vyhrievanie sedadiel, adaptívny M podvozok,<br />

stmavovanie spätného zrkadla, upozorňovanie<br />

na objekt v slepom uhle a ešte desiatky ďalších<br />

funkcií.<br />

Tieto maličkosti majú nezanedbateľný vplyv na<br />

bezpečnosť. Niekedy stačí, aby ste danú funkciu<br />

využili iba raz či dvakrát, ale jej prítomnosť môže<br />

zachrániť vaše zdravie, v menej dramatickom<br />

prípade ochráni vaše auto pred poškriabaním<br />

karosérie.<br />

Pod prednou kapotou BMW 330d x<strong>Drive</strong> Touring<br />

pracuje takmer trojlitrový naftový motor so<br />

šiestimi valcami a štyrmi ventilmi. Jeho technické<br />

parametre sú mimoriadne pôsobivé – vyvinie<br />

maximálny výkon až 259 konských síl, krútiaci<br />

moment zatlačí do sedadiel silou 560 Nm, ktoré<br />

dosahuje medzi 1500 až 3000 otáčkami za minútu.<br />

Maximálna rýchlosť je až 250 kilometrov za<br />

hodinu a na rýchlosť 100 km/h vyštartuje auto<br />

z nuly už za 5,4 sekundy.<br />

<strong>Lines</strong> | <strong>2016</strong><br />

19


NÁŠ TIP<br />

Tu nájdete viac<br />

informácií.<br />

Avšak to sú iba čísla, oveľa pôsobivejšia je osobná<br />

skúsenosť, ktorá azda už ani nemôže byť<br />

lepšia. BMW 330d vo variante kombi sa správa<br />

kultivovane a udržiava spotrebu nafty vo veľmi<br />

rozumných úrovniach do osem litrov na sto<br />

kilometrov, po zatlačení akceleračného pedála<br />

k podlahe ukazuje svoju silu priam okázalo.<br />

Pasažierov zatláča do sedadiel silou centrifugy,<br />

automatická prevodovka radí korektne a rýchlo<br />

a pohon všetkých štyroch kolies x<strong>Drive</strong> v spojení<br />

s ESP má významný podiel na stabilite vozidla aj<br />

počas rezania ostrých zákrut vo vyššej rýchlosti.<br />

BMW veľmi zásadne mení charakter jazdy svojich<br />

vozidiel jazdnými režimami. Je to až nepochopiteľné,<br />

ako veľmi sa môže automobil zmeniť<br />

stlačením jediného tlačidla na dosah pravej<br />

ruky vodiča. Ten má na výber tri hlavné režimy<br />

a jeden doplnkový. Základom je Comfort, v ktorom<br />

sa automobil správa kultivovane, dokáže<br />

akcelerovať v okamihu a udržiava spotrebu<br />

paliva vo veľmi dobrých číslach. Režim Eco Pro<br />

má nezanedbateľný vplyv na reakcie automobilu,<br />

je zdanlivo pomalšie a zreteľne lenivejšie.<br />

Vyvažuje to však nižšou spotrebou a celkovo<br />

ekonomickejšou/ekologickejšou prevádzkou.<br />

Na opačnej strane spektra jazdných režimov sú<br />

Sport a Sport+. Od seba sa líšia iba deaktiváciou<br />

ESP pri Sport+. V tomto móde sa z rodinného<br />

kombi stáva silný a hlučnejší automobil s prudkými<br />

reakciami, precíznym riadením a zdanlivo<br />

tvrdším podvozkom. Automat púšťa motor do<br />

vyšších otáčok a spotreba stúpa dramaticky nahor.<br />

Nedokonalosti vozovky cítiť o niečo viac, ale<br />

pri skvelých reakciách motora na to veľmi rýchlo<br />

zabudnete.<br />

Zhodnotenie nemôže byť iné, ako výborné.<br />

BMW 330d x<strong>Drive</strong> Touring na úrovni výbavy 7LD<br />

Sport Line je úžasný automobil, ktorý by sme<br />

veľmi radi videli vo svojej garáži. Takto si predstavujeme<br />

perfektné rodinné auto a aj ideálne<br />

vozidlo pre manažéra či mladého startupistu,<br />

ktorému sa práve vydaril biznis. Musel by si na to<br />

ale pripraviť asi 74-tisíc eur, ktorými automobil<br />

v skvelej výbave ohodnotil predajca. Aj za oveľa<br />

menej si však môžete dopriať veľmi podobný<br />

zážitok z jazdy, keď si zadovážite BMW radu 3<br />

Touring v trocha nižšej výbave.<br />

20


CESTOVANIE<br />

Keby som mal slušný obnos peňazí nazvyš – investoval<br />

by som ich do cestovania. Podobne zrejme reaguje väčšina<br />

tých, ktorých síce poháňa zvedavosť a túžba spoznávať<br />

svet za hranicami, no namiesto hľadania alternatív<br />

ako vycestovať za lacnejší peniaz, mávnu radšej rukou<br />

a zavrhnú akýkoľvek variant.<br />

CESTOVANIE ZA BABKU<br />

– top triky, vďaka ktorým ušetríte<br />

P<br />

rinášame vám niekoľko tipov a trikov,<br />

ako sa dá aj s nie príliš lichotivým finančným<br />

rozpočtom, prísť k cestovateľským<br />

zážitkom.<br />

Využívajte „pešibus“<br />

Áno, v niektorých mestách nie je príliš výhodné investovať<br />

do miestnej hromadnej dopravy (pokiaľ<br />

nie je raritou) či taxíkov, aby ste sa dostali z bodu<br />

A do bodu B.<br />

Prečítajte si na diskusných fórach, kde je výhodné<br />

nakupovať, kde stravovať a kde možno ušetriť<br />

(voľné vstupy do múzeí či galérií). Hoci vám takýto<br />

plán ukrojí z času pomerne slušnú časť, v konečnom<br />

dôsledku to neoľutujete.<br />

Chcete si prenajať auto? Skúste vložiť do vyhľadávača<br />

„rent a car free codes“+ lokalitu, do ktorej cestujete<br />

a možno si on-line v predstihu rezervujete<br />

auto veľmi výhodne.<br />

Priateľskejšou možnosťou je zabookovať si ubytovanie<br />

v centre (hoci za mierne vyššiu cenu), čím<br />

môžete paradoxne v konečnom dôsledku ušetriť.<br />

<strong>In</strong>de zasa bude stačiť pár kvalitných topánok,<br />

trošku fyzickej kondície a bedeker v ruke. Ak nepatríte<br />

k fajnšmekrom, zaiste vás nenapadne platiť<br />

si sprievodcu... Tí šikovnejší zasa vedia, že sa dajú<br />

niekde využiť aj „guiders for free“...<br />

Plánujte a letenky kupujte v predstihu<br />

Dostali ste peniaze k okrúhlemu sviatku či mimoriadnu<br />

odmenu v práci? <strong>In</strong>vestujte ich do výhodnej<br />

letenky! Urobte si osobný rešerš webových<br />

stránok (prípadne aj zahraničných – s odletom<br />

z Viedne, Krakova či Budapešti), ktoré sa špecializujú<br />

na monitorovanie lacných leteniek (charterové<br />

lety) a nechajte sa informovať o akciách a zľavách.<br />

Sociálne siete dokážu divy. Je overené, že dobrým<br />

a premysleným plánovaním iba získate.<br />

Batožina – baľte iba najnutnejšie<br />

Je jasné, že medzi cestovanie a predvádzacie mólo<br />

nemožno dať znamienko rovná sa. Do batožiny<br />

neberte všetky nové veci, aby ste potom na fotkách,<br />

ktoré zavesíte na sociálne siete, vyzerali chic.<br />

Správny cestovateľ vie, že najdôležitejšie sú kvalitné<br />

spodné prádlo, ponožky a tie veci, v ktorých sa<br />

predovšetkým cítite dobre. Niektorí dokonca na<br />

cestovanie využívajú veci, ktoré už „idú zo zotrvačnosti“<br />

a vyhodia ich do smetí v navštívenej lokalite.<br />

V kufri či ruksaku tak vznikne miesto na nový<br />

kúsok do šatníka – práve z miest, ktoré navštívite.<br />

Utorok a streda sú viac ako víkend!<br />

Samozrejme, platí to iba v prípade cestovania.<br />

Skúsený a ostrieľaný cestovateľ vie, že letenky<br />

bývajú obvykle lacnejšie počas týždňa než cez víkend<br />

a i v tomto bode platí, o čom sme sa zmienili<br />

vyššie.<br />

Spravte si plán, čo by ste za každú cenu chceli<br />

vidieť, snažte sa napasovať si jednotlivé cieľové<br />

méty tak, aby ste sa na jednej strane „nezničili“<br />

a na druhej si ich aj užili.<br />

Dobrý rešerš a naštudované znalosti sa odrazia na<br />

každom vašom kroku v cudzine. Ak máte pár dní<br />

dovolenky k dobru, nemáte nad čím premýšľať.<br />

Viac informácií na<br />

www.dromedar.sk<br />

<strong>Lines</strong> | <strong>2016</strong> 21


CESTOVANIE<br />

Nezabudnuteľná rodinná dovolenka na slnečnej strane<br />

Álp. Je jedno, či na zasnežených širokých zjazdovkách,<br />

v snow- a funparkoch alebo na bubnových zjazdovkách.<br />

V Korutánsku, na slnečnom juhu Rakúska, sa rodiny cítia<br />

dobre. Na výborne upravených, slnkom zaliatych svahoch<br />

sa pohybujú začiatočníci i zdatní lyžiari, a to bez čakania<br />

na vleky.<br />

ZIMA<br />

V KORUTÁNSKU<br />

Komfort a zážitok z lyžovania umocňujú navyše<br />

pohodlné lanovky s vyhrievanými sedadlami,<br />

sauny a služobníci, ktorých volajú Pistenbuttler,<br />

priamo na zjazdovkách či taxíky s konským<br />

záprahom. Okrem toho na vás čaká mnoho<br />

možností na sánkovanie, korčuľovanie na zamrznutých<br />

jazerách a zábava v korutánskych<br />

termáloch a plavárňach so šmykľavkami a divokou<br />

vodou.<br />

Ak sú deti spokojné, cítia sa dobre aj rodičia. To<br />

v Korutánsku veľmi dobre vedia. Preto sa chlapci<br />

a dievčatá môžu lyžovať nielen na bezpečných<br />

a certifikovaných svahoch. Svoje lyžiarske<br />

umenie môžu otestovať aj v snowparkoch či na<br />

bubnových zjazdovkách, na trati s časomierou si<br />

môžu zasúťažiť s ockom a pri skimovie zjazdoch<br />

sa budú cítiť ako hviezdy. Medzitým si môžu zalyžovať<br />

po hrboľatých lesných chodníkoch, na<br />

ktorých ich poriadne vytrasie. Mladších členov<br />

rodiny na svahoch potešia tancujúci a spievajúci<br />

maskoti, oddychové zóny priamo na svahu alebo<br />

stavanie snehuliaka. Korutánsko na vás čaká<br />

so všetkým, vďaka čomu je zimná dovolenka<br />

s rodinou nezabudnuteľná. Či sa chcete lyžovať,<br />

alebo snowboardovať, či ste začiatočník, alebo<br />

pokročilý, alebo či hľadáte zábavu a zážitky či<br />

oddych.<br />

Počuli ste už o ponuke Familien-Euro? Je to časť<br />

týždenného paušálu, ktorý sa dá uplatniť v regióne<br />

zimných športov, v Bad Kleinkirchheim. Tu<br />

si deti do 12 rokov užívajú na svahoch s dĺžkou<br />

100 kilometrov v sprievode svojich rodičov len<br />

za jedno euro na deň. Okrem toho sa tu dajú požičať<br />

lyže či snowboard alebo je možné využiť<br />

niektorý z mnohých rodinných balíčkov, ktoré<br />

ponúkajú rôzne typy ubytovania – od súkromných<br />

penziónov až po 5-hviezdičkové hotely. Od<br />

5. marca je cena skipasov pre celú rodinu zahrnutá<br />

v cene za ubytovanie v členských ubytovacích<br />

prevádzkach a vstup do termálnych kúpeľov<br />

znížený o 50 percent.<br />

<strong>In</strong>fo: www.badkleinkirchheim.at<br />

<strong>In</strong>fo: www.familien-euro.at<br />

V stredisku Windel-Wedel-Camp v regióne<br />

Liesertal a Maltatal sa deti od dvoch rokov hravou<br />

formou naučia, ako pri lyžovaní dosiahnuť<br />

správne oblúky. „Kolená ohnúť, úsmev nasadiť“<br />

– školení inštruktori prostredníctvom tipov a trikov<br />

pomôžu drobcom pochopiť, čo je pri brázdení<br />

svahu dôležité.<br />

<strong>In</strong>fo: www.familiental.com<br />

Pri jazere Weissensee pomáha rodinám Meterix,<br />

malý medvedík s metrom. Je synonymom vý-<br />

22


orného zľavového systému s mottom „čím<br />

menší, tým výhodnejší“ a pomáha rodičom pri<br />

rodinnej dovolenke ušetriť. Vďaka medvedíkovi<br />

Meterixovi platia deti (do 12 rokov) vo vybraných<br />

prevádzkach len v závislosti od výšky. Lyžovanie<br />

bude pre ubytovaných v niektorej zo 40 partnerských<br />

prevádzok zadarmo od 21. februára<br />

do 6. marca. A kam po lyžovačke? Weissensee<br />

sa v zime premení na najväčšiu európsku plochu<br />

pokrytú prirodzeným ľadom. Vrstva ľadu je<br />

hrubá až 40 cm. Na vyleštených korčuliarskych<br />

plochách – s dĺžkou 5 až 25 km – a klziskách sa<br />

dá krásne korčuľovať a hrať hokej. Okrem toho<br />

sa tu organizujú korčuliarske a rýchlokorčuliarske<br />

kurzy. Hitom je tiež 4-kilometrová prírodná<br />

sánkarská dráha v oblasti Naggler Alm, kde každú<br />

stredu prebieha seminár Jodel-Rodel (Jódluj<br />

a sánkuj).<br />

<strong>In</strong>fo: www.weissensee.com<br />

Pre rodiny je priaznivé aj najväčšie korutánske lyžiarske<br />

stredisko Nassfeld. Ako „nice surprice“ tu<br />

deti do 10 rokov môžu vo vybraných termínoch<br />

a za určitých predpokladov lyžovať zadarmo.<br />

Veľkých aj malých športovcov poteší najdlhšia<br />

umelo osvetlená zjazdovka v Alpách, snowpark<br />

Nassfeld, „Blue Day“ so zábavnými zariadeniami,<br />

tri skimovie trate a najlepšie vybavená lyžiarska<br />

cvičná lúka. <strong>In</strong>fo: www.nassfeld.at<br />

Okolo jazera Millstätter See sa točí lyžiarsky<br />

kolotoč. V srdci Korutánska smerom od brehov<br />

jazera Millstätter See sa návštevníci za približne<br />

30 minút autom dostanú k najkrajším svahom<br />

v regióne: k strediskám Sportberg Goldeck, Bad<br />

Kleinkirchheim/St. Oswald, Katschberg, Nassfeld<br />

alebo k ľadovcu Mölltaler Gletscher. Táto oblasť<br />

je obzvlášť cenovo výhodná pre rodiny: od 3.<br />

januára až do konca sezóny lyžujú deti do 14<br />

rokov, ktoré sú so svojimi rodinami ubytované<br />

v prevádzkach okolo jazera Millstätter See,<br />

v stredisku Sportberg Goldeck za nulovú tarifu.<br />

Nevyhnutné je, aby si rodičia zakúpili skipasy.<br />

<strong>In</strong>fo: www.millstaettersee.com<br />

Stredisko Turracher Höhe je ideálne pre rodiny,<br />

ktoré chcú využívať rodinné zvýhodnenia cien<br />

denných lyžiarskych lístkov, špeciálne lyžiarske<br />

kurzy pre deti a hotely s ponukou prispôsobenou<br />

pre deti (napr. s opatrovaním detí počas víkendov<br />

a prázdnin). Pre tých, ktorí túžia po zážitkoch,<br />

je tu 1,6-kilometrová alpská horská dráha<br />

„Nocky Flitzer“ smerujúca do doliny. Vaše nervy<br />

otestuje aj snowpark a funslope.<br />

<strong>In</strong>fo: www.turracherhoehe.at<br />

<strong>In</strong>fo: www.nockyflitzer.at<br />

Stredisko Gerlitzen, domáci kopec pri Villachu, je<br />

ocenené značkou kvality „Welcome Beginners“.<br />

<strong>Lines</strong> | <strong>2016</strong> 23


CESTOVANIE<br />

Toto stredisko prešlo odborným testom Zväzu<br />

lanových dráh, ktorý potvrdil, že je vhodné<br />

pre začiatočníkov a opätovných začiatočníkov.<br />

Gerlitzen ponúka všetko, čo potrebujete na strávenie<br />

perfektnej a nezabudnuteľnej rodinnej<br />

lyžovačky – široké svahy, zónu pre deti a začínajúcich<br />

malých lyžiarov s inštruktormi, stravu<br />

prispôsobenú deťom a ubytovanie pre rodiny.<br />

V regióne Villach nájdete aj: Zážitkový svet<br />

KärntenTherme vo Warmbad Villach s toboganmi,<br />

divokou vodou a plávaním v štýle morskej<br />

panny.<br />

<strong>In</strong>fo: www.region-villach.at<br />

<strong>In</strong>fo: www.kaerntentherme.com<br />

V detskom svete „Katschi’s Kinderwelt“ na<br />

Katschbergu sa deti cítia ako v raji. Tu sú v bezpečí<br />

a pod odborným vedením inštruktorov<br />

môžu urobiť svoje prvé lyžiarske pokusy. Popri<br />

detských svahoch stoja hovoriace komiksové<br />

postavičky, ktoré povzbudzujú deti pri prejazde,<br />

a MiniJet, detský tanierový vlek, ich odvezie<br />

opäť na štart. Ak deti medzitým potrebujú pauzu,<br />

môžu si oddýchnuť vo vyhrievanom pavilóne.<br />

Po lyžovačke ich do hotela dopraví taxislužba<br />

v podobe konského záprahu.<br />

<strong>In</strong>fo: www.pyramidenkogel.info<br />

Počuli ste už o Schneemannkarte? Snehuliaková<br />

karta platí v Heiligenblut a v kombinácii s rodičovskou<br />

kartou stojí 2 eurá. Karta platí len pre<br />

deti do desať rokov.<br />

<strong>In</strong>fo: http://www.heiligenblut.at<br />

Malé, ale príjemné lyžiarske strediská v doline<br />

Lavanttal: výborné vleky a výhľad na Koralpe,<br />

Klippitztörl a Weinebene sa vynikajúco hodia<br />

na lyžovačku pre začiatočníkov a opätovných<br />

začiatočníkov. Mimo sezóny lyžujú v stredisku<br />

Kliptzthörl deti, ktoré sú so svojimi rodičmi ubytované<br />

vo vybraných prevádzkach, zadarmo.<br />

<strong>In</strong>fo: www.kaernten.at<br />

FOTO: © Franz Gerdl<br />

24


ZAŽITE TO<br />

S NaMI


NÁŠ TIP<br />

Bezzrkadlovka od Sony ponúkne 24,2 megapixlový<br />

snímač APS-C, 4K video, najrýchlejšie automatické ostrenie<br />

a mnoho vylepšených funkcií<br />

SONY α6300 S<br />

FOTOAPARÁT<br />

S NAJRÝCHLEJŠÍM<br />

AUTOMATICKÝM<br />

OSTRENÍM NA SVETE<br />

S<br />

poločnosť Sony predstavila nový mirrorless<br />

fotoaparát α6300. Zariadenie zo<br />

série CSC fotoaparátov sa môže pýšiť<br />

bezkonkurenčným systémom 4D FOCUS, ktorý<br />

zaostrí na objekt už za 0,05 sekundy. Ide pritom<br />

o najkratší čas automatického ostrenia na svete<br />

. Model α6300 má neuveriteľných 425 AF bodov<br />

fázovej detekcie, ktoré husto pokrývajú celú<br />

plochu obrazu. Jedná sa o najvyšší počet ostriacich<br />

AF bodov pri fotoaparátoch s vymeniteľným<br />

objektívom . Fotoaparát dokáže pomocou<br />

kontinuálneho AF a sledovania expozície snímať<br />

až 11 obrázkov za sekundu.<br />

Fotoaparát podporuje sekvenčné snímanie<br />

v režime live-view cez hľadáčik<br />

Tru-finder alebo LCD displej rýchlosťou až 8<br />

obrázkov za sekundu. Výsledkom je snímanie<br />

v reálnom čase, ktoré kombinuje výhody elektronického<br />

hľadáčiku s bezprostrednosťou optického<br />

hľadáčika. Praktický fotoaparát α6300 je<br />

vybavený novým obrazovým snímačom APS-C<br />

Exmor CMOS s rozlíšením 24,2 megapixlov , ktoré<br />

je spoločne s obrazovým procesorom BIONZ<br />

X zárukou mimoriadnej kvality obrazu v celom<br />

rozsahu citlivosti ISO 100 – 51200. Nový fotoaparát<br />

α6300 navyše zaznamenáva video vo vysokom<br />

4K rozlíšení bez zlučovania pixlov vo formáte<br />

Super 35mm.<br />

Bezkonkurenčné automatické ostrenie (AF)<br />

Nový fotoaparát Sony α6300 využíva pokročilý<br />

systém 4D FOCUS modelu α6000 s hybridným<br />

automatickým zaostrovaním (Hybrid AF), ktorý<br />

kombinuje rýchle ostrenie pomocou fázovej<br />

detekcie s mimoriadne presnou detekciou kontrastu.<br />

Vďaka tomu vie systém zamerať a zaostriť<br />

aj pohybujúce sa objekty v rekordne krátkom<br />

čase 0,05 sekundy. Technológia High-density<br />

Tracking AF pracuje s 425 ostriacimi bodmi fázovej<br />

detekcie rozmiestnenými husto po celom<br />

zornom poli, takže fotoaparát môže presne<br />

ostriť po ploche - a to aj na malé a rýchlo sa pohybujúce<br />

objekty, ktoré by iný systém nedokázal<br />

detekovať.<br />

26


Okrem širokej plochy automatického ostrenia sa<br />

pri modeli α6300 prvýkrát objavuje technológia<br />

High-density Tracking AF, ktorá významne zlepšuje<br />

detekciu objektu a jeho sledovanie. Táto<br />

nová technológia dokáže rýchlo aktivovať obrovský<br />

počet bodov AF v okolí objektu - hustota<br />

je zhruba 7,5 krát vyššia oproti modelu α6000<br />

- a inteligentne ich využiť pri sledovaní pohybu<br />

objektu. Výhoda tejto funkcie vynikne najmä pri<br />

sekvenčnom snímaní rýchlosťou 11 snímok za<br />

sekundu alebo rýchlosťou 8 snímok za sekundu<br />

v režime live-view, pri ktorom ponúka 100%<br />

spoľahlivé zarámovanie rýchlo sa pohybujúcich<br />

objektov na LCD displeji alebo v hľadáčiku.<br />

Ďalšou zaujímavosťou je to, že 425 ostriacich bodov<br />

fázovej detekcie, vylepšené sledovanie objektu<br />

a presnosť ostrenia ponúka α6300 rovnako<br />

s objektívmi A-mount pripojenými cez adaptér,<br />

napríklad Sony LA-EA3. Tento model je prvý fotoaparát<br />

od Sony s výmenným objektívom na<br />

bajonet E so snímačom APS-C, ktorý inak nájdete<br />

len pri full-frame fotoaparátoch α7R II a α7 II.<br />

Model α6300 ponúka aj celý rad ďalších vylepšení,<br />

napríklad "tiché" snímanie, možnosť zväčšenia<br />

zaostrenia v automatickom režime, funkciu<br />

Expanded Flexible AF Spot (ktorá udrží zaostrenie<br />

na objekt), Eye AF v režime AF-C a iné.<br />

Výkonný snímač Exmor CMOS s rozlíšením<br />

24,2 megapixlov a obrazový procesor BIONZ X<br />

S cieľom maximalizovať efektívnosť a celkový<br />

výkon fotoaparátu dostal model α6300 nový<br />

snímač s rozlíšením 24,2 megapixla, ktorý je<br />

dokonalým partnerom pre obrazový procesor<br />

BIONZ X. Nový obrazový snímač využíva medené<br />

drôty, ktoré zlepšujú jeho citlivosť na svetlo<br />

a významne zvyšujú rýchlosť. Procesor BIONZ<br />

X dostal nový algoritmus pre spracovanie obrazu,<br />

ktorý zvyšuje celkový výkon snímača. Tieto<br />

dva kľúčové komponenty sú teda spoločne zárukou<br />

toho, že výsledný obraz bude mať minimum<br />

šumu a maximálne rozlíšenie pri citlivosti<br />

ISO51200iii, najmä v strednom až vyššom pásme<br />

citlivosti.<br />

<strong>Lines</strong> | <strong>2016</strong><br />

27


NÁŠ TIP<br />

4K rozlíšenie a ďalšie funkcie pre profesionálny<br />

záznam videa<br />

Záznam videa v 4K kvalite do internej pamäte vo<br />

formáte Super 35mm je ďalším prvenstvom medzi<br />

CSC fotoaparátmi Sony s výmenným objektívom.<br />

Pri natáčaní 4K videa fotoaparát využíva<br />

tzv. full pixel binning pre načítanie 20 megapixlov<br />

dát - približne 2,4 krát viac (ekvivalent 6K)<br />

ako 4K UHD. Následne dáta prekóduje na obraz<br />

vo vysokej kvalite - s mimoriadnou dávkou<br />

ostrosti a detailu.<br />

Fotoaparát pracuje s kodekom XAVC S, ktorý<br />

umožňuje natáčanie v 4K kvalite s rýchlosťou<br />

až 100 Mbit/svii a 50 Mbit/s pri štandardnom<br />

záznamu vo Full HD. Vďaka novému a vylepšenému<br />

systému automatického ostrenia fotoaparát<br />

navyše oproti svojmu predchodcovi zaostrí<br />

približne dvakrát tak rýchlo aj v režime videa.<br />

Rýchlosť automatického ostrenia a citlivosť sledovanie<br />

objektov prináša množstvo používateľských<br />

nastavení.<br />

Medzi ďalšie profesionálne funkcie záznamu<br />

videa patrí schopnosť natáčať v rozlíšení Full<br />

HD rýchlosťou 120 záberov za sekundu pri 100<br />

Mbit/s - ďalšie prvenstvo fotoaparátov s výmenným<br />

objektívom a APS-C snímačom. V tomto<br />

režime je možné záznam prezerať a následne<br />

editovať s možnosťou štyrikrát až päťkrát spomalených<br />

záberov vo Full HD (24p alebo 30p).<br />

Nový fotoaparát α6300 rovnako prináša záznam<br />

S-Log gamma pre natáčanie vo vysokom dynamickom<br />

rozsahu - približne 14 bodov pri nastavení<br />

S-Log3 gamma - a podporuje S-Gamut pre<br />

širší farebný priestor. Obe možnosti ponúkajú<br />

viac kreatívnych možností pri spracovaní videa<br />

v postprodukcii. Nový fotoaparát je vybavený<br />

vstupom pre externý mikrofón a podporuje<br />

vstup XLR a Gamma Display Assist, novú funkciu,<br />

ktorá používateľom umožňuje sledovať snímky<br />

alebo kontrolovať zaostrenie pri natáčaní videa<br />

v S-Log. Nový model má tiež posilnenú funkciu<br />

Zebra pre lepšie ovládanie expozície. Nechýba<br />

ani nastavenie profilov snímok, funkcia Time<br />

Code / User Bit a mnoho ďalšieho.<br />

Lepšia ovládateľnosť a ergonómia<br />

Model α6300 disponuje XGA OLED Tru-Finder<br />

hľadáčikom s vysokým kontrastom a rozlíšením<br />

28


približne 2,4 miliónom bodov, ktoré sú zároveň<br />

aj zárukou výnimočne dobrej zreteľnosti.<br />

Hľadáčik zobrazuje rýchlosťou až 120 záberov<br />

za sekundu, takže všetko vidíte plynule, s minimom<br />

zvyškového obrazu. Vďaka svojej robustnej<br />

konštrukcii z horčíkovej zliatiny pôsobí<br />

nový fotoaparát α6300 v ruke dostatočne pevne.<br />

Možno ho prispôsobiť podľa preferencie.<br />

Deviatim tlačidlám je možné priradiť funkcie<br />

z celkom 64 možností. Fotoaparát má tiež digitálny<br />

manometer a vyšší stupeň ochrany proti<br />

prachu a vlhkosti, vystužený závit na statív, nové<br />

tlačidlo spúšte a ovládacie koliesko s lepšou ergonómiou<br />

a úchopom.<br />

Model α6300 má zabudovanú Wi-Fi® a NFC<br />

konektivitu a plne podporuje aplikáciu Sony<br />

PlayMemories Mobile a PlayMemories Camera<br />

Apps , ktoré sú k dispozícii na stiahnutie pre<br />

zariadenia s operačným systémom Android <br />

a iOS. Fotoaparát tiež podporuje QR kódy pre<br />

jednoduché prepojenie so smartfónmi, ktoré<br />

nepodporujú NFC.<br />

Fotoaparát α6300 bude v Európe dostupný od<br />

marca <strong>2016</strong> za cenu približne 1250 EUR za telo<br />

a 1400 eur s objektívom SELP1650. Od apríla<br />

<strong>2016</strong> sa α6300 bude predávať v sade s objektívom<br />

SEL1670Z za cenu približne 2250 eur.<br />

<strong>Lines</strong> | <strong>2016</strong> 29


NÁŠ TIP<br />

Text Mgr. Petra Hašová<br />

Foto Hotel Gaudio, Branislav Švorc<br />

HOTEL GAUDIO***<br />

I<br />

deálnu polohu, ideálnu ponuku a ideálne<br />

služby ponúka hotel Gaudio. Nový<br />

trojhviezdičkový hotel ponúka všetko,<br />

čo biznis a leasure klientela očakáva od hotela<br />

v hlavnom meste – komfortné a moderné vybavenie,<br />

širokú ponuku služieb, podmienky na zábavu<br />

aj biznis a perfektnú dostupnosť. Hotel leží<br />

v mestskej časti Petržalka 5 minút od centra<br />

mesta a len 4 minúty od výstaviska <strong>In</strong>cheba<br />

a petržalského nákupného centra. Hranice<br />

s Rakúskom sú od hotela vzdialené iba 8 minút<br />

autom. Hotel síce patrí medzi nováčikov, no počas<br />

svojej krátkej existencie privítal už viacero<br />

diplomatov, poslancov a ďalších známych osobností.<br />

Napríklad slávnu skupinu The Klesmatics.<br />

V jeho priestoroch sa nakrúcal aj známy seriál<br />

Doktor Ludsky. Gaudio je najlepšie vybaveným<br />

hotelom v Petržalke. Má k dispozícii 27 izieb<br />

30


a luxusných apartmánov vo veľkosti 18 – 21 m 2<br />

s vlastnou toaletou, bidetom, sprchovým kútom,<br />

prípadne s vaňou, ktoré vytvárajú ubytovaciu<br />

kapacitu 53 lôžok. V luxusne zariadených<br />

izbách hostia nájdu LCD televízor so satelitom,<br />

wifi, minibar, vaňu s vírivkou, toaletné potreby,<br />

župan, papuče – to všetko v cene izby. Pohodlný<br />

nocľah tu nájdu romantici, rodiny, biznismeni,<br />

hendikepovaní hostia a milovníci luxusu<br />

a prvotriednych služieb. Hotel svojich klientov<br />

rozmaznáva v súkromnom wellness, kde je<br />

k dispozícia fínska sauna, vírivá vaňa, oddychový<br />

kút. Pre milovníkov aktívneho oddychu má<br />

pripravené hotel Gaudio malé fitness centrum.<br />

Pre dokonalý relax je tu možnosť objednať sa na<br />

tradičné thajské masáže, ktoré pomôžu naštartovať<br />

správne fungovanie lymfatického systému<br />

tak, aby sa dosiahol maximálny účinok rovnováhy<br />

v tele. Po tom, ako si klienti uvoľnia telo aj<br />

myseľ v hotelovom wellness centre, sa môžu vydať<br />

za zábavou a spoločenským ruchom, ktorý<br />

ožíva priamo v hoteli. V štýlovom bare si môžu<br />

vychutnať miešané drinky, pozhovárať sa s príjemnou<br />

obsluhou, alebo môžu skúsiť šťastie<br />

v herni, ktorá je zákazníkom k dispozícii od 09:00<br />

do 06:00. Nielen hotelových hostí, ale aj obyvateľov<br />

z blízkeho i ďalekého okolia láka do svojich<br />

priestorov aj hotelová reštaurácia s jedinečnou<br />

atmosférou, výbornou gastronómiou a najmä<br />

kvalitnou domácou kuchyňou. Kuchársky tím<br />

na čele so šéfkuchárom Mariánom Feckom pripravil<br />

lákavé menu tak, aby vyhovelo každému<br />

gurmánskemu vkusu. Kapacita reštaurácie je<br />

riešená pre 80 –120 návštevníkov. V letnom období<br />

každý uvíta slnečnú terasu, kde si chutný<br />

obed, pracovné stretnutie, poobedný dezert<br />

alebo romantickú večeru vychutná cca 25 hostí.<br />

K reštauračnej časti patrí aj salónik s kapacitou<br />

okolo 25 osôb. Pre fajčiarov je vyčlenený fajčiarsky<br />

salónik. Ako správne vybavený hotel, ktorý<br />

rešpektuje potreby všetkých druhov klientov,<br />

má Gaudio vo svojich priestoroch k dispozícii aj<br />

dve rokovacie miestnosti. Kapacita rokovacích<br />

priestorov v menšej zasadacej miestnosti je do<br />

20 osôb a vo väčšej v závislosti od podujatia<br />

a variability usadenia hostí do 50 osôb. Súčasťou<br />

rokovacích priestorov je aj nadštandardné technické<br />

vybavenie. K dispozícii je pripojenie na<br />

vysokorýchlostný internet, najmodernejšie audiovizuálne<br />

technické vybavenie. Konferenčné<br />

priestory sú separované od ubytovacej časti,<br />

čím vytvárajú podmienky na nerušené rokovania.<br />

Počas náročných rokovaní alebo školení si<br />

klienti môžu dať obednú pauzu a coffee break,<br />

ktoré pripravia skúsení zamestnanci hotela.<br />

Ak hľadáte ubytovanie, relax alebo riešenie pre<br />

váš biznis v hlavnom meste, všetko nájdete na<br />

jednej adrese v hoteli Gaudio v bratislavskej<br />

Petržalke.<br />

Tu nájdete viac<br />

informácií o hoteli<br />

<strong>Lines</strong> | 2015 31


CESTOVANIE<br />

Letiská sú miesta, kde väčšina z nás stratí pri cestovaní<br />

veľa času. Vo väčšine prípadov aj zbytočne. Stačí sa<br />

pripraviť a letiskom doslova presvišťať. Aspoň obrazne. Tu<br />

je zopár tipov, ako sa vyhnúť zdržiavaniu.<br />

Ako nestrácať<br />

čas na letisku?<br />

Toto sú rady, ako preletieť<br />

celým letiskom<br />

Myslite už pri balení<br />

Už doma môžete spraviť niekoľko zásadných krokov,<br />

ktoré všetko urýchlia. Ak sa dá, zbaľte sa do<br />

príručnej batožiny. Potom nebudete musieť tú<br />

svoju čakať a hľadať. Ak už sa inak nedá a potrebujete<br />

väčší kufor, cestujte s farebným alebo inak<br />

odlišným, ktorý ľahko nájdete. Prípadne viete<br />

čierny ozdobiť stužkou alebo niečím žiarivým.<br />

Doma si ešte pred odletom spravte online check-<br />

-in a ušetríte nielen čas, ale v niektorých prípadoch<br />

aj peniaze.<br />

Doma si taktiež stiahnite všetky potrebné dokumenty.<br />

Nemôžete sa totiž spoliehať, že v danom<br />

momente vám bude fungovať internet, alebo že<br />

letiskový internet bude fungovať ako má. Taktiež<br />

si vytlačte letenku, alebo si ju stiahnite do mobilu.<br />

Zabaľte si rozdvojku. Tá sa vám hodí v momente,<br />

keď zistíte, že terminál nemá dostatok zásuviek<br />

a vás čaká naozaj dlhé čakanie.<br />

Pri balení si nezabudnite zobrať zopár základných<br />

vecí aj so sebou do príručnej batožiny. Spodná<br />

bielizeň, kozmetika, teplé oblečenie, to všetko<br />

sa vám zíde, keď sa vaša batožina na letisku stratí<br />

a vy zostanete v najlepšom prípade niekoľko hodín<br />

bez nej.<br />

Ak idete prihlásiť svoju batožinu, vyberte si rad<br />

pri tých, ktoré obsluhujú vyššie triedy. Tie bývajú<br />

často prázdne, a tak sa možno personál v rámci<br />

urýchlenia vybavovania nad vami zmiluje a nenechá<br />

vás vystáť celý rad.<br />

Ešte pred bezpečnostnou kontrolou si pripravte<br />

všetky vaše veci. Vyberte elektroniku, tekutiny,<br />

dajte si dolu opasok a všetko, čo by mohlo pípať.<br />

Vopred si prečítajte všetky pravidlá toho, čo si<br />

smiete a nesmiete vziať na palubu.<br />

Vyberte si rad na ľavo. Podľa odborníkov má väčšinová<br />

populácia pravákov tendenciu stáť v radoch<br />

napravo.<br />

Bývate často smädní? Vezmite si so sebou prázdnu<br />

fľašu s vodou a prípadne si ju naplňte za bezpečnostnou<br />

kontrolou.<br />

PRAKTICKÉ RADY<br />

Kúpa letenky<br />

Najčastejším spôsobom kúpy letenky je dnes nákup<br />

cez internet prostredníctvom stránky leteckého<br />

dopravcu. Kúpu je však možné uskutočniť<br />

aj cez cestovnú kanceláriu, agentúru, predajcov<br />

32


leteniek alebo priamo na letisku. Kúpou letenky<br />

vstupuje cestujúci do zmluvného vzťahu s dopravcom,<br />

ktorého prvoradou úlohou je preprava<br />

osôb a batožiny. V prepravných podmienkach,<br />

ktorých súčasťou je obvykle aj cenník doplnkových<br />

služieb a úkonov, sú obsiahnuté všetky<br />

základné informácie týkajúce sa prepravy. Vždy<br />

dbajte na ich dôkladné preštudovanie ešte pred<br />

samotnou kúpou letenky, pretože sa líšia v závislosti<br />

od dopravcu, dokonca v niektorých prípadoch<br />

až výrazne.<br />

Obvykle platí, že čím skôr si letenku objednáte,<br />

respektíve zakúpite, tým je lacnejšia. Akákoľvek<br />

dodatočná zmena či storno letenky bývajú predovšetkým<br />

u nízkonákladových dopravcov spoplatnené<br />

prísnejšie ako u tradičných leteckých<br />

spoločností. Preto si vopred dôkladne premyslite,<br />

čo všetko chcete zahrnúť do kúpy letenky (batožinu,<br />

cestovné poistenie, športové pomôcky,<br />

domáceho miláčika...). Podrobné informácie nájdete<br />

vždy v prepravných podmienkach a v cenníkoch<br />

dopravcu.<br />

Ak dopravca ponúka registráciu na odlet výlučne<br />

prostredníctvom internetu (tzv. web check-in),<br />

nezabudnite sa na svoj let zaregistrovať a vytlačiť<br />

si palubnú vstupenku. Ak tak neurobíte v stanovenom<br />

čase, na letisku môžete ostať nepríjemne<br />

prekvapení.<br />

Niektoré letecké spoločnosti akceptujú aj mobilné<br />

palubné vstupenky.<br />

Pred odletom<br />

Pokiaľ cestujúceho neinformuje letecký dopravca,<br />

cestovná kancelária či agentúra inak, je<br />

cestujúci povinný dostaviť sa na letisko a prihlásiť<br />

sa k odletu (tzv. check-in) v zmysle pôvodne stanoveného<br />

času, teda ideálne 2 hodiny, najneskôr<br />

však 40 minút, pred plánovaným odletom (pozor!<br />

minimálny čas je stanovený leteckým dopravcom<br />

v prepravných podmienkach a môže sa líšiť, napr.<br />

spoločnosť flydubai uzatvára check-in 60 minút<br />

pred odletom). V prípade, že vás letecká spoločnosť<br />

alebo cestovná kancelária vopred telefonicky<br />

alebo prostredníctvom delegáta upovedomia<br />

o novom čase odletu, nie ste povinní dostaviť sa<br />

na letisko v pôvodnom, ale v novo stanovenom<br />

čase.<br />

Na letisku<br />

Pri prechode detekčnou kontrolou postupujte<br />

nasledovne:<br />

- umiestnite vašu príručnú batožinu na posuvný<br />

pás,<br />

<strong>Lines</strong> | <strong>2016</strong> 33


CESTOVANIE<br />

<strong>In</strong>toxikácia<br />

Cestujúci by sa mal na letisku vždy správať slušne<br />

a musí sa riadiť pokynmi pracovníkov vybavenia<br />

letu a detekčnej kontroly, ako aj ostatných zúčastnených<br />

zložiek vybavovacieho procesu, nakoľko<br />

prejavy agresivity u cestujúceho sa považujú za<br />

potenciálne ohrozenie letu a cestujúci môže byť<br />

následne vylúčený z prepravy. Cestujúci, ktorý<br />

prejavuje známky požitia návykovej látky či už pri<br />

samotnom vybavovacom procese alebo neskôr<br />

pri nástupe do lietadla, je vzhľadom na gradujúci<br />

účinok alkoholu a ostatných omamných látok počas<br />

letu taktiež považovaný za rizikového z hľadiska<br />

bezpečnosti a môže byť bez dokazovania<br />

prítomnosti návykových látok v krvi vylúčený<br />

z prepravy. Najbežnejšími sú intoxikácia alkoholom<br />

a následne tzv. ľahkými drogami.<br />

- vyložte všetky prepravované tekutiny, pasty,<br />

gély, detskú stravu,<br />

- ak prepravujete osobný počítač alebo väčšiu<br />

elektroniku, vyberte ju z ochrannej tašky<br />

a vložte samostatne do určenej prepravky,<br />

- vyzlečte si vrchné vrstvy odevu ako kabát, bundu,<br />

sako a pod.,<br />

- odložte si opasok a hodinky, z vreciek vyberte<br />

všetky predmety ako vreckovky, peňaženky,<br />

doklady, kľúče, mince, mobilný telefón...,<br />

- po vyzvaní prejdite prechodovým detektorom<br />

kovov, sledujte ďalšie pokyny pracovníka detekčnej<br />

kontroly.<br />

Od 1. septembra 2015 platia na všetkých letiskách<br />

v EÚ nové pravidlá bezpečnostnej kontroly<br />

a detekcie výbušnín. Niektorým cestujúcim budú<br />

v rámci bezpečnostnej kontroly odobraté stery<br />

z príručnej batožiny, vrátane jej obsahu, z oblečenia,<br />

z opasku, z rúk či z predmetov, ktoré majú pri<br />

sebe. Tie budú následne podrobené ďalšej kontrole.<br />

Odobratie vzoriek nemá žiaden vplyv na<br />

zdravie pasažierov.<br />

Obavy z lietania<br />

Podľa štatistík je letecká doprava najbezpečnejším<br />

spôsobom prepravy. Mnohých i napriek<br />

tomu trápi fóbia z lietania, tzv. aviofóbia. Ak patríte<br />

do tejto skupiny, máme pre vás zopár rád, ako<br />

strachu predchádzať.<br />

Medzi všeobecné zásady prevencie patrí predovšetkým<br />

pozitívne myslieť. Dostatočný odpočinok,<br />

kvalitný spánok či vynechanie kávy z ranného<br />

jedálnička sú ďalšie z riešení, ako sa pripraviť<br />

na príjemný zážitok z letu. Ak už sedíte v lietadle,<br />

jednoducho zatvorte oči a predstavte si niečo<br />

veľmi príjemné, ako napríklad rozkvitnutú lúku,<br />

spev vtákov, a k tomu si pustite vašu obľúbenú<br />

hudbu. V prípade hyperventilácie je dôležité „odkysličiť<br />

krv“, a to napríklad dýchaním do papierového<br />

vrecúška.<br />

Všetky dôležité systémy v lietadle sú zálohované<br />

niekoľkokrát. Piloti a palubný personál sú špeciálne<br />

trénovaní na všetky typy mimoriadnych<br />

situácií. Dbajú tak nielen o pohodlie, ale najmä<br />

o bezpečnosť pasažierov na palube.<br />

Zdroj:<br />

www.dromedar.sk<br />

www.bts.aero<br />

V čakacej zóne si na monitoroch riadne pozrite,<br />

ktorý odletový východ (gate) je priradený k vašej<br />

destinácii a dopravcovi, keďže neskorý príchod<br />

k východu je dôvodom na vylúčenie z prepravy<br />

(v zmysle podmienok dopravcu) bez nároku na<br />

kompenzáciu.<br />

Cestovanie lietadlom sa pomocou týchto zásad<br />

môže stať nielen neopakovateľným zážitkom, ale<br />

aj príjemnou spomienkou na komfort služieb dopravcu,<br />

spojený s prekrásnymi výhľadmi z vtáčej<br />

perspektívy.<br />

34


CESTOVANIE<br />

MIEST V EURÓPE, KTORÉ<br />

SA OPLATÍ NAVŠTÍVIŤ<br />

36<br />

1 Salzburg<br />

Mesto s rozprávkovým menom<br />

Soľnohrad nemôže byť škaredé.<br />

A ani nie je, veď človek s takým vycibreným<br />

vkusom ako Mozart by sa len sotva narodil<br />

do niečoho nepekného. Tí, ktorí držia štíhlu<br />

líniu, sa nemusia obávať útokov sladkých<br />

Mozartových gúľ, pretože to budú mať kde<br />

vychodiť – výstup na najväčší zachovaný hrad<br />

v Európe, Staré Mesto lemované meštianskymi<br />

domami či palác Mirabell. A skvelé ohlasy<br />

na vianočné trhy. Máte chuť na rakúsky punč?<br />

Dajte prednosť Salzburgu pred Viedňou.


2<br />

Český Krumlov<br />

Český Krumlov je ako malá<br />

Praha, ale s väčším srdcom.<br />

Historické centrum nájdete na ostrove<br />

a predsa všetko, čo nájdete na ostrove, je tajomnejšie<br />

a vzácnejšie – mušľa, poklad, vrak<br />

lode a logicky aj Český Krumlov. V Európe<br />

ešte nie úplne prevarené mesto. Ale Ázijcov<br />

je tu naozaj požehnane, napadá mi parafráza<br />

citátu Bohumila Stejskala o “cihelně”, ale nejdem<br />

pokúšať boha cestovania, ktorý by mi<br />

mohol zatvoriť brány tohto mesta. Krumlov<br />

je ideálne navštíviť začiatkom jari, veď to poznáte<br />

– vtedy ešte neúradujú mravce.<br />

3 Odense<br />

Predstavte si mix rozprávkového<br />

mesta z knižky Hansa Christiana<br />

Andersena a domov z Legolandu. Tak presne<br />

takéto niečo dostanete v Odense. Prívetivé,<br />

malé, farebné dánske mestečko plné atmosféry.<br />

A toho Andersena nespomínam náhodou,<br />

narodil sa tu. Náhody predsa neexistujú.<br />

A čím viac fotiek Odense vidím, tým viac mi<br />

pripomína mestečko Pontypandy, v ktorom<br />

úradoval Požiarnik Sam.<br />

4 Tallinn<br />

Prídem do Tallinnu, sadnem na<br />

prvý autobus a celý deň sa budem<br />

voziť. Vybavené, MHD zadarmo treba<br />

využiť. Ale nie, Tallinn a celkovo Estónsko ma<br />

fascinuje kvôli tomu, ako sa má správne viesť<br />

štát. Aj preto chcem vidieť jeho hlavné mesto,<br />

ktoré je len tak mimochodom naozaj pekné.<br />

Ale nehovorte to hlavne ľuďom z marketingu,<br />

pretože na jeho hlavnom námestí by určite<br />

natočili vianočnú reklamu pre mobilného<br />

operátora a potom by som to tu veľmi rýchlo<br />

znenávidel.<br />

<strong>Lines</strong> | <strong>2016</strong> 37


CESTOVANIE<br />

5 Bukurešť<br />

Hej, hej, Rumunsko je ten štát,<br />

kde jazdia iba staré Dacie,<br />

po nociach tu pije krv Drakula a všetci sú<br />

pastieri. Keď som videl Bukurešť v seriáli Top<br />

Gear, viac som slintal nad mestom ako nad<br />

autami (a to tam jazdili na Ferrari a Aston<br />

Martine). Obdivujúc obrovský parlament,<br />

ktorý by sa viac hodil do strategickej hry ako<br />

do Rumunska, Víťazný oblúk, ktorý museli<br />

ukradnúť z Paríža, či celkovú atmosféru mesta,<br />

povedal som si: “Tam pôjdeš.” A teraz vám<br />

píšem, prečo nie práve v roku <strong>2016</strong>?<br />

6 Tirana<br />

Albánsko je v očiach mnohých<br />

ešte stále zakázaná krajina.<br />

Jasné, nájdu sa tu “no go” zóny, kde si mafia<br />

v pokoji pestuje svoju marihuanu, no Tirana<br />

sem nepatrí. A to treba využiť, pretože je to<br />

mesto úžasných kontrastov. Nájdete tu ošarpané<br />

domy, ale aj mauzóleum pre kráľovskú<br />

rodinu za desiatky miliónov dolárov, ktoré si<br />

nechal postaviť Enver Hodža. To je ten diktátor,<br />

čo dostal Albánsko do totálnej izolácie<br />

a vybudoval po celej krajine vojenské bunkre.<br />

Aj preto je Tirana obrovské lákadlo – stále je<br />

nepoznaná.<br />

7 Utrecht<br />

Tour de France 2015 štartovalo v holandskom<br />

Utrechte, a keď som odtiaľ videl zábery a fotky, zamiloval<br />

som sa. Nie do Sagana ani Contadora, ale do mesta. Je<br />

mi jedno, či tu vedia piecť také dobré marihuanové koláčiky ako<br />

v Amsterdame, je mi jedno, že tu majú menej galérií a múzeí ako<br />

v hlavnom meste Holandska, jednoducho sem musím ísť. Utrecht<br />

je dôkaz, že láska na prvý pohľad nie je iba mýtus.<br />

38


8 Skopje<br />

Štatistika je nuda a ani mi veľmi nejde, preto nejdem hovoriť,<br />

koľkí z vás nadávali, keď sa dozvedeli, že Wizzair<br />

bude z Bratislavy lietať aj do Skopje. Ja som bol najprv neutrálnejší ako<br />

Švajčiarsko, no keď som naštartoval internet a pozrel si nejaké fotky,<br />

moje srdce začalo tancovať makarénu. Hlavné mesto Macedónska je podobné<br />

ako Bukurešť – tiež je tu Víťazný oblúk (koľko ich tí Francúzi mali,<br />

že im ukradli dva a ani jeden im nechýba?) a majestátna budova, tu však<br />

v nej sídli Archeologické múzeum.<br />

9 Lisabon<br />

Portugalsko je pre mňa oveľa<br />

väčším lákadlom ako<br />

Španielsko, a keď som rozmýšľal, či Porto alebo<br />

Lisabon, chcel som, aby sa zlúčili do jedného<br />

mesta. Potom som však videl film Imagine,<br />

ktorý sa odohráva v Lisabone, a prečítal si<br />

Remarquovu knihu Noc v Lisabone a bolo<br />

jasné. Atmosféra z týchto diel ma opantala<br />

a rozhodla za mňa. Prechádzky v prístave,<br />

túlanie sa úzkymi uličkami v kopcoch a električky<br />

stokrát krajšie ako tie v San Franciscu.<br />

A preto kričím: “Do Lisabonu!”<br />

10 Bologna<br />

Nie Pohoda, ale Taliansko je<br />

láska. A preto prvé zahraničné<br />

mesto, ktoré navštívim, bude Bologna.<br />

Ohnivá oranžová na každom kroku, vysoká<br />

škola s menom Alma Mater, mesto, z ktorého<br />

je to na skok do Parmy, Modeny či Rimini.<br />

A hlavne – málo turistov a veľa atmosféry.<br />

Prepáč, Rím, prepáč, Miláno, je to tak.<br />

<strong>Lines</strong> | <strong>2016</strong> 39


NÁŠ TIP<br />

Lavína je masa snehu, ktorá sa náhle zosunie dolu<br />

svahom. Človeka dokáže usmrtiť hneď niekoľkými<br />

spôsobmi – mechanicky doslova polámať alebo rozmliaždiť,<br />

udusiť a dokonca aj utopiť. Záleží od typu a veľkosti.<br />

Ako prežiť<br />

snehovú lavínu<br />

Prvou dôležitou zásadou pred tým, než sa vyberiete<br />

na túru či dokonca na dovolenku do hôr, je<br />

zistiť stupeň lavínového nebezpečenstva v danej<br />

lokalite spolu s predpoveďou počasia a tendenciou<br />

vývinu lavínovej situácie.<br />

4. stupeň – veľké LN – možnosti túr sú silne obmedzené.<br />

Pohyb možný len na vyznačených trasách,<br />

nie nad 30°<br />

5. stupeň – veľmi veľké LN – vykonávanie túr je<br />

prísne zakázané<br />

Zdroj:<br />

www.dromedar.sk<br />

Potrebné informácie o situácii v slovenských horách<br />

nájdete na stránkach HZS www.hzs.sk alebo<br />

www.laviny.sk, tiež môžete zatelefonovať do<br />

strediska lavínovej prevencie HZS v Jasnej.<br />

Dobré je aj kontaktovať miestne stredisko Horskej<br />

záchrannej služby, kde sú spravidla pracovníci pochádzajúci<br />

z okolia, ktorí poznajú miestny terén<br />

a vedia odhadnúť, či ten-ktorý stupeň lavínového<br />

nebezpečenstva je ešte prijateľný na túru do lokality,<br />

kam chcete ísť, alebo už nie. Ak už máme<br />

fixný dátum dovolenky, a stupeň lavínového nebezpečenstva<br />

je vysoký, neodporúčame riadiť sa<br />

zásadou, "Keď už som si za to zaplatil (keď už som<br />

tu), tak na tú túru idem, hádam sa nestane nič".<br />

Medzinárodná lavínová stupnica má<br />

5 stupňov<br />

1. stupeň – malé lavínové nebezpečenstvo<br />

(LN) – všeobecne dobré podmienky<br />

2. stupeň – mierne LN – pri zohľadnení nebezpečných<br />

extrémnych svahov priaznivé podmienky<br />

na túry<br />

3. stupeň – zvýšené LN – túry vyžadujú veľkú<br />

opatrnosť a znalosť lavínovej problematiky<br />

Na túru by ste nikdy nemali ísť sami – čím viac<br />

ľudí v skupine, tým je menšia pravdepodobnosť,<br />

že zasype všetkých. Jedinou nádejou v prípade<br />

uviaznutia v lavíne je pomoc od kamarátov, horská<br />

služba by aj v prípade okamžitej informácie<br />

nebola schopná byť na mieste včas, nakoľko<br />

pravdepodobnosť prežitia v lavíne po 15-tich minútach<br />

prudko klesá.<br />

Skupina by mala mať vopred nacvičenú techniku<br />

a taktiku hľadania zasypaných. V prípade tretieho<br />

alebo štvrtého stupňa lavínového nebezpečenstva<br />

je nutné starostlivo naplánovať túru tak, aby<br />

trasa neobsahovala výstupy žľabmi alebo traverzy<br />

strmých svahov. Pre tento účel odporúčame<br />

podrobnú turistickú mapu v mierke 1:25 000 s vyznačenými<br />

lavinóznymi svahmi.<br />

Veľmi dôležitým preventívnym opatrením je<br />

nahlásiť trasu a približný časový harmonogram<br />

v mieste ubytovania alebo horskej službe. Okrem<br />

toho je ešte dobré tieto informácie dať známym,<br />

ktorí na túru s nami nejdú. Prípadná záchranná<br />

akcia sa tak môže začať skôr, čím sa zvýši pravdepodobnosť<br />

jej šťastného konca.<br />

40


Pád lavíny<br />

V prvom rade je nutné upozorniť, že lavíne je<br />

takmer nemožné ujsť, ak sa rozhodla padať práve<br />

našim smerom. Problém je najmä v tom, že keď<br />

lavínu zbadáme, je už neskoro na útek. Krátko<br />

predtým však dostaneme varovanie vo forme hrmotu.<br />

Vtedy je vhodné rozopnúť si bedrový popruh<br />

na batohu a pokúsiť sa o únik k najbližšiemu<br />

skalnému rebru, preč zo žľabu alebo jeho ústia.<br />

Ak je už evidentné, že nás lavína zachytí, treba batoh<br />

úplne odhodiť a snažiť sa zostať na povrchu<br />

pohybujúcej sa lavíny a takpovediac, v nej plávať.<br />

Ak je to možné, snažíme sa pohybovať kolmo na<br />

dráhu lavíny.<br />

Čo so sebou na túru<br />

Okrem bežnej turistickej výbavy je vhodné mať<br />

v batohu aj lavínový vyhľadávač, sondu a lopatku.<br />

Vyhľadávač funguje na princípe rádiových vĺn<br />

a pomôže vás v snehu lokalizovať. Je potrebné si<br />

ho na vysielanie signálu zapnúť už pri odchode<br />

na túru. Ten, kto vás vysielačom hľadá, potom<br />

prepne na prijímanie signálov.<br />

Technika a taktika vyhľadávania nie je jednoduchá<br />

a vyžaduje určitý cvik. Ideálne je, ak si skupina<br />

deň pred zamýšľanou túrou nacvičí vyhľadávanie,<br />

aby v prípade potreby bolo už zohrané.<br />

Lavínová sonda je dlhý tenký skladací prút s hrotom<br />

na konci. Slúži na presnú lokalizáciu zasypaného.<br />

Lavínová lopatka zas slúži na odhrabávanie<br />

snehu. Je dobré mať v batohu aj GPS prijímač –<br />

v prípade potreby privolania pomoci vie presná<br />

súradnica výrazne urýchliť príchod záchranárov.<br />

V lavíne<br />

Pokúste sa dostať na okraj lavíny, kde je menšia<br />

rýchlosť a intenzita alebo na bezpečné miesto.<br />

Ak nemôžete z lavíny uniknúť, okamžite sa zbavte<br />

lyží, palíc, batoha a snažte sa udržať na povrchu<br />

lavíny.<br />

Plávajte, odrážajte sa nohami, zachytávajte sa<br />

o vyčnievajúce predmety.<br />

Pokrčte kolená ku hrudníku, dajte ruky pred tvár<br />

a zatvorte ústa.<br />

Čím hlbšie budete zasypaný, tým menšiu máte<br />

nádej na prežitie.<br />

<strong>Lines</strong> | <strong>2016</strong> 41


NÁŠ TIP<br />

Zdroj:<br />

www.akoprezit.sk<br />

Keď budete cítiť, že lavína sa zastavuje, pokrčenými<br />

rukami pred tvárou sa snažte vytvoriť si vzduchovú<br />

bublinu a po jej zastavení zväčšite rukami<br />

voľný priestor pred tvárou.<br />

Zachovajte pokoj, musíte veriť, že vás nájdu.<br />

Šetrite sily aj vzduch. Až 75 % úmrtí v lavíne je<br />

zapríčinených zadusením, 10 % podchladením,<br />

10 % mechanickými zraneniami a iba 5 % sú iné<br />

príčiny. Kričte až vtedy, keď budete počuť záchranárov<br />

priamo nad sebou.<br />

Mimo lavíny<br />

Tí, ktorí mali šťastie a lavína ich nezachytila, nesmú<br />

stratiť duchaprítomnosť. Ak sa držia týchto<br />

zásad, dajú šancu zasypaným na prežitie:<br />

- krikom varujte ohrozeného,<br />

- dávajte pozor či nehrozí ďalšie nebezpečenstvo,<br />

- z bezpečného miesta všetci pozorne sledujte<br />

postihnutého, smer pohybu lavíny a po zastavení<br />

lavíny označte strhnutia a zasypania lavínou,<br />

- po zastavení lavíny zistite, koľko ľudí je<br />

zasypaných.<br />

Fázy prežitia<br />

Čas je pri zasypaní lavínou veľmi dôležitý.<br />

1. Fáza – trvá 15 minút. V tejto fáze je obvykle dostatok<br />

vzduchu a veľká šanca na prežitie.<br />

2. Fáza – dusenie – trvá cca do 45 minút, zasypanému<br />

dochádza vzduchová rezerva. Prežije, len<br />

ak má dostatok vzduchu.<br />

3. Fáza – podchladenie – po 90 minútach krivka<br />

prežitia opäť začne klesať. Ak aj postihnutý má<br />

dostatok vzduchu, dochádza k narušeniu tepelného<br />

mikroprostredia a dochádza k ďalšiemu<br />

podchladeniu. Žiaľ, niekedy aj zasypaný má dostatok<br />

vzduchu, aj ho rýchlo nájdu, avšak utrpí<br />

pri páde v lavíne mechanické zranenia, ktorým<br />

podľahne. Obvykle sú to ťažké zlomeniny a úrazy<br />

hlavy.<br />

Napriek tomu, že lavíny sú skutočne nebezpečné,<br />

sú ľudia, ktorí prežili. Podľa ich vlastných slov<br />

sa druhýkrát narodili. A aké sú ich pocity z tohto<br />

zážitku? Horolezec Vojtěch Motl sa s lavínou stretol<br />

v Alpách, kde ho strhla so sebou. Podľa jeho<br />

slov nemal šancu urobiť nič na svoju záchranu,<br />

rýchlosť lavíny bola závratná. Pamätá si akurát, že<br />

robil v snehu kotrmelce, raz bol na chrbte, raz na<br />

bruchu, občas videl svetlo, potom tmu. Pri páde<br />

si odrel tvár a zlomil ruku a zrejme upadol do bezvedomia,<br />

pretože keď sa prebral, lavína stála a on<br />

ležal na jej povrchu. Môže hovoriť o obrovskom<br />

šťastí, že ho lavína vyhodila na povrch. Podľa jeho<br />

slov mal pocit, že padal celú večnosť. V skutočnosti<br />

to trvalo cca pol minúty.<br />

Takže i keď existujú teoretické postupy, ako sa<br />

chovať v lavíne, pravdou ostáva, že je to súčet<br />

mnohých neznámych, či prežijeme, alebo nie.<br />

Ideálne je nedostať sa nikdy do takejto situácie.<br />

Napriek tomu sú zimné športy veľmi populárne<br />

a bola by škoda ich nevyužiť.<br />

42


do mačky,<br />

a je to vonku!<br />

Keď začne Vilo Habo variť, lietajú všade naokolo<br />

ruky, nohy, panvice a vtipné výroky. Z každého<br />

varenia urobí nezabudnuteľnú šou, ktorú zaklincuje<br />

fantastickým jedlom. A aké jedlá varí<br />

Vilo Habo najradšej? Predsa tie, ktoré nájdete<br />

v jeho vlastnej kuchárskej knihe! V zásade<br />

však musia byť slovenské, pre každého<br />

finančne dostupné a niečím vlastným, originálnym<br />

vyšperkované. Ak si teda chcete nie -<br />

len dobre navariť, ale sa pritom aj zabaviť,<br />

siahnite po knihe Vilo Habo varí lepšie ako tvoja<br />

mama. Okrem 70 receptov v nej nájdete aj jeho<br />

osvedčené kulinárske rady a vtipné výroky, ktoré<br />

vás zaručene pobavia.<br />

Knihu si môžete kúpiť cez internet alebo<br />

vo všetkých kamenných kníhkupectvách Martinus.sk


CESTOVANIE<br />

NAJHORŠIE<br />

ZLOZVYKY<br />

Z LIETADIEL<br />

Čo všetko cestujúci robia a nemali by?<br />

44<br />

Lietadlá sú pre ľudí, čo radi cestujú, vykúpením. Z jedného<br />

konca sveta na druhý sa dostanú za veľmi krátky čas<br />

a môžu tak spoznávať všetky kúty planéty. No má to<br />

aj jednu nevýhodu. Pri tomto druhu cestovania sa totiž<br />

ocitnete vo veľmi stiesnenom priestore s množstvom<br />

ľudí, ktorí nie vždy vedia, ako sa správať. Čo nás na nich<br />

najviac hnevá? Aké zlozvyky sú najotravnejšie?


Učíme sa lietať<br />

Etiketa je niečo, čo sa už v dnešných časoch<br />

veľmi nenosí. Ľahko a radi zabúdame na to, čo<br />

sa patrí a má, a to len preto, aby nám bolo pohodlnejšie.<br />

No pri cestovaní sú empatia, snaha<br />

o porozumenie a dobré mravy nevyhnutné. Veď<br />

všetci sa chceme cítiť pohodlne a prežiť let v čo<br />

najlepšej kondícii. To sa však niekedy nedá, ak sa<br />

človek vo vašom okolí rozhodne uprednostniť<br />

seba a vychutnať si let tak, ako sa jemu páči. Na<br />

čo by sme si mali dávať pozor?<br />

V cudzom lone<br />

Pohodlie je v lietadle zriedkavý pojem, pokiaľ<br />

si nezaplatíme vyššiu triedu, a preto oň všetci<br />

bojujeme. Najčastejšie sa ho snažíme získať naklonením<br />

opierky, ale ako sa cítime my sami, keď<br />

nám niekto pristane doslova v lone? V takomto<br />

prípade je lepšie sa najprv obzrieť dozadu,<br />

upozorniť cestujúceho za nami, skontrolovať,<br />

či náhodou nemá niečo na stolíku, a až potom<br />

si postupne nakloniť opierku tak, ako je nám to<br />

pohodlnejšie.<br />

Opierky<br />

Opierky na ruky sú doslova bojovým poľom.<br />

Istotne sa už aj vám stalo, že ste sa znenazdajky<br />

pretláčali o každý milimeter, aby ste si mali kam<br />

zložiť ruky. Keďže však ide o spoločný priestor,<br />

musíme sa podeliť, a to najlepšie rovným dielom.<br />

<strong>In</strong>á cesta ako ohľaduplnosť neexistuje.<br />

Nároční grobiani<br />

Ak budete mať smolu, možno skončíte napríklad<br />

pri nevychovanom grobianovi, ktorý sa so slovom<br />

prosím asi nikdy nestretol. Takíto cestujúci<br />

sú drzí nielen k personálu, ale aj k svojim susedom.<br />

Ak ste jedným z nich, skúste sa zamyslieť<br />

a popracovať na vychádzaní s ľuďmi, aby sa váš<br />

let nestal nočnou morou všetkých zúčastnených.<br />

Lodný kufor<br />

Pri každom lete sa stretávame s tým istým.<br />

Niekto si „náhodou“ pomýlil rozmery batožiny<br />

a do lietadla si so sebou vzal kufor, ktorý rozhodne<br />

nespĺňa predpísané rozmery. Vo väčšine<br />

prípadov sa nezmestí ani do uličky, nie to ešte<br />

do priečinkov nad hlavou, a tak ho musia letušky<br />

niekam upratať, čo zaberie čas pri nastupovaní.<br />

Podobne je to s množstvom tašiek z dutyfree,<br />

ktoré sa následne snažia cestujúci niekam uložiť.<br />

Vrcholom sú potom už len cestujúci, ktorí si<br />

pri nastupovaní uložia batožinu v prednej časti<br />

a potom sa presunú dozadu na svoje sedadlo.<br />

<strong>In</strong>ým cestujúcim tak zaberú priestor a len spomalia<br />

celé lietadlo.<br />

<strong>Lines</strong> | <strong>2016</strong> 45


CESTOVANIE<br />

Viac informácií na<br />

www.dromedar.sk<br />

Ako na štadióne<br />

Záleží na type lietadla, ale vo všeobecnosti sa dá<br />

povedať, že moderné lietajúce stroje sú pomerne<br />

tiché, čo každému z nás vyhovuje. Preto tak<br />

veľmi nemáme radi tých, čo sa počas celého letu<br />

nahlas rozprávajú, snažia sa prekričať pol lietadla<br />

alebo si z neho spravia rovno štadión, kde kričia,<br />

ako im hrdlo ráči.<br />

Obdobou sú nadšenci pre hudbu, ktorí sa radi<br />

podelia o svoje obľúbené kúsky. Príliš hlasná<br />

hudba, zapnuté zvuky na hrách a filmoch vedia<br />

otráviť celé okolie. Pre pohodlné cestovanie<br />

všetkých cestujúcich je preto lepšie ich stíšiť.<br />

Predčasné vystupovanie<br />

Mimoriadne nepríjemné je aj to, keď sa konečne<br />

otvoria dvere lietadla a je čas vystúpiť. Tlačiaci<br />

sa dav pasažierov zozadu si pretláča svoju cestu<br />

uličkou bez ohľadu na to, že sa vpredu nachádzajú<br />

cestujúci, ktorí by mali vystúpiť pred nimi.<br />

Zmätok a pohnuté nervy sa preto dajú ľahko<br />

pochopiť.<br />

Na nohách<br />

Môže byť niečo otravnejšie ako spolucestujúci,<br />

ktorý je neustále v pohybe? Nepretržité vyťahovanie<br />

vecí z batožiny, prechádzky a "výjazdy"<br />

na toaletu sa pri dlhých letoch stávajú nočnou<br />

morou spolucestujúcich. Ak viete, že chodíte<br />

pomerne často na toaletu, vyberte si miesto<br />

v uličke, aby ste nerušili okolosediacich. Dôležité<br />

to je hlavne pri nočných letoch, keď musíte suseda<br />

vždy zobudiť.<br />

Ako v krčme<br />

Lietadlo nie je putika ani krčma, a preto by sme<br />

sa v ňom mali aj náležite vyjadrovať. Netreba<br />

hovoriť kvetnato ako Hviezdoslav, no pri vulgarizmoch<br />

by sme si mali dávať pozor, kto každý<br />

náš rozhovor môže počuť. V okolí sa môžu nachádzať<br />

deti alebo cestujúci, ktorým podobné<br />

vyjadrovanie je vyslovene nepríjemné.<br />

Alkohol<br />

S týmto sa spája aj užívanie alkoholu na palube<br />

lietadla. Niekomu sa lietanie vyslovene spája<br />

s malým prípitkom, prípadne pár pohárikmi.<br />

Všetka zábava sa ale končí, keď práve my narazíme<br />

na podguráženú skupinku cestujúcich, ktorí<br />

sa rozhodli začať oslavy už v lietadle. V poslednom<br />

období sa to stále častejšie končí predčasným<br />

príletom a nutným zásahom polície.<br />

Deti<br />

Špeciálna kategória otravných spolucestujúcich<br />

46


sú deti. V mnohých prípadoch za to ony sami ani<br />

nemôžu. Príliš malé bábätká jednoducho často<br />

plačú, a tak rušia celé lietadlo. <strong>In</strong>ý prípad sú neposlušné<br />

deti, ktoré počas letu kričia a naháňajú<br />

sa po lietadle. V takom prípade by mali zakročiť<br />

rodičia, čo však nie je také bežné, ako by sa nám<br />

páčilo.<br />

<strong>In</strong>é kultúry<br />

Každá krajina má svoje špecifiká a k tým môžu<br />

patriť aj nepríjemné návyky. Už ste cestovali<br />

s niekým, kto si neustále odpľúval alebo mľaskal?<br />

Po pár hodinách je to nielen nepríjemné, ale<br />

doslova neznesiteľné.<br />

Parkinson?<br />

Nie je vhodné si uťahovať z takých vážnych ochorení,<br />

ale pri niektorých cestujúcich sa naozaj zdá,<br />

že trpia práve touto chorobou. Celú cestu si totiž<br />

klopkajú nohami, vibrujú, ťukajú prstami a podobne.<br />

Ak patríte medzi nich, prosím, skúste sa<br />

na chvíľku zastaviť a uľaviť spolucestujúcim.<br />

Nechcená masáž<br />

Hoci je lietanie čím ďalej bežnejšie, stále sa nájde<br />

dostatok ľudí, ktorí zrejme nepochopili, že<br />

opierať si nohy o sedadlo pred nimi nie je vhodné.<br />

Sedadlá nie sú také pevné, ako vyzerajú,<br />

a tak dostáva cestujúci pred nimi neželanú masáž<br />

v podobe pobehujúcich a tlačiacich kolien.<br />

Kto by niečo také chcel?<br />

Správne sa nalodiť<br />

Zdá sa, že správne sa nalodiť nie je také jednoduché,<br />

ako by mohlo byť. Väčšina veľkých spoločností,<br />

ktorých lety prepravujú stovky ľudí<br />

naraz, má vytvorený systém, pomocou ktorého<br />

zvládne dostať ľudí čo najrýchlejšie na palubu.<br />

Stačí jej k tomu vytvorenie niekoľkých skupín.<br />

Tie sa podľa jej pokynov dostanú do lietadla tak,<br />

že druhá skupina môže ísť takmer hneď po tej<br />

predchádzajúcej. Čo však s tými, ktorí to nepochopili<br />

a do lietadla sa tlačia hlava-nehlava?<br />

Vrchol nechutnosti<br />

Za úplný top toho, čo je v lietadle úplne nevhodné,<br />

sú bosé nohy. Hoci ste si ich umyli tesne pred<br />

odletom a dali si čisté ponožky, bosé nohy do<br />

lietadla jednoducho nepatria. O to viac, ak máte<br />

potrebu si ich vykladať pred seba. Z toho potom<br />

vznikajú fotografie nôh napríklad na opierke na<br />

ruku či z bočnej strany sedadla. Takíto cestujúci<br />

by si mali ihneď vstúpiť do svedomia a dať si nohy<br />

tam, kam patria. Je jedno, že im je teplo, prípadne<br />

že cestujú bez ponožiek, lebo im to je pohodlnejšie.<br />

Ich bosé nohy by mali zostať mimo lietadla.<br />

<strong>Lines</strong> | <strong>2016</strong> 47


NÁŠ TIP<br />

SPOZNAJTE<br />

ORAVU V ZIME<br />

Lyžiarov láka rodinné stredisko<br />

ORAVA SNOW<br />

Viac informácií na<br />

www.oravasnow.sk<br />

Lyžiarske stredisko ORAVA SNOW v najchladnejšej doline<br />

na Slovensku, v Oravskej Lesnej je zárukou prírodného<br />

snehu aj vtedy, keď v iných regiónoch počasie v zime<br />

nepraje. Teplota môže v januári a februári klesnúť až na<br />

neuveriteľných -25 °C.<br />

48


Stredisko na poľsko-slovenskom pohraničí<br />

môžu objaviť lyžiari, ktorí vyhľadávajú domácu<br />

atmosféru, ale aj snowboardisti. Rodiny s deťmi<br />

majú na výber široké kvalitné trate s dĺžkou 8,5<br />

km a prepravnou kapacitou 4050 osôb za hodinu.<br />

K dispozícii je aj na Slovensku ojedinelá 1,5<br />

km dlhá rozprávková zjazdovka s postavičkami<br />

z Disney rozprávok, lyžiarska škôlka pre najmenších<br />

s baby vlekom, klzisko pri sedačkovej lanovke,<br />

detské ihrisko s preliezkami, dráha pre snowtubing,<br />

či detský kútik. Čistota oravskej prírody<br />

zase očarí tých, ktorí uprednostňujú lokality so<br />

zimnými atrakciami a vzrušujúcimi zážitkami.<br />

Navyše stredisko ponúka nezmenené ceny skipasov<br />

a to už tretiu sezónu.<br />

Riaditeľ SKI Oravská Lesná Martin Kollár k tomu<br />

poznamenal: „Štandardné sezónne ceny pre deti<br />

od 6 do 12 rokov a seniorov od 60 rokov sú za celodenný<br />

lístok len 13 EUR, pre dospelých 16 EUR.<br />

V ponuke sú aj tri typy rodinných skipasov, ktoré<br />

vychádzajú od 40,50 do 56 EUR. Držitelia kariet<br />

EURO 26, ISIC a ITIC môžu využiť 10 %-nú zľavu<br />

na celodenný skipas. <strong>In</strong>vididuálne zľavy sú rovnako<br />

platné vo výške 10 % a to pre organizované<br />

skupiny nad 30 osôb – lyžiarske výcviky, zájazdy,<br />

školy v prírode, poznávacie výlety, teambuildingy<br />

a iné firemné podujatia. Lyžuje sa na tratiach<br />

Kohútik a Lehotská každý deň v prevádzkovom<br />

čase od 9.00 do 16.00 hodiny. U nás nájdete 6<br />

zjazdoviek a 3 kľúčové zjazdovky s 3,6 km dlhým<br />

zasnežovacím systémom. Prevažujú technicky<br />

doupravované top zjazdovky v čistom<br />

nedotknutom regióne s úžasnými kruhovými<br />

výhľadmi z dvoch vrcholov hrebeňa, čo je zárukou<br />

nezabudnuteľnej lyžovačky. ORAVA SNOW<br />

<strong>Lines</strong> | 2015 49


NÁŠ TIP<br />

má bezkonkurenčne najatraktívnejšiu polohu,<br />

leží vo výške 960 m.n.m., čo je garanciou snehu<br />

od konca novembra do apríla. Pred ôsmimi rokmi<br />

prešlo výraznou modernizáciou a skvalitnením<br />

služieb. V prevádzke sú dopravné zariadenia:<br />

4-sedačková lanovka značky Doppelmayr,<br />

svetového lídra vo výrobe lanoviek a 4 lyžiarske<br />

vleky, s dĺžkou 2,2 km a prepravnou kapacitou<br />

3800 osôb/hodinu. Z doplnkových služieb sú to<br />

lyžiarska a snowboard škola, požičovňa a servis<br />

lyží, snowboardov a výstroje pre dospelých<br />

a deti, ski shop, veľkokapacitná reštaurácia pri<br />

sedačkovej lanovke, parkoviská majú kapacitu<br />

800 miest,“ vymenoval M. Kollár.<br />

Poukázal aj na to, že pobyty Ski a wellness sú<br />

príležitosťou na spoznanie stále neobjaveného<br />

Oravského regiónu v spojení s pohodou na svahu<br />

v stredisku, ktoré nepraská vo švíkoch. Len<br />

1,2 km od strediska sa nachádza údolná stanica<br />

Oravská lesná železnica. Je to unikátna horská<br />

úvraťová železnica, ktorá je celoročne v prevádzke.<br />

Jazda touto železničkou po zasneženej<br />

oravskej prírode je neopakovateľným zážitkom<br />

pre deti aj dospelých. Medzi ďalšie lákadlá patria<br />

psie záprahy, trate pre bežkárov, korčuľovanie<br />

na zimnom štadióne, či ubytovanie v zruboch.<br />

,,Zážitkom je aj regionálna gastronómia, napríklad<br />

bryndzové, žinčicové a ďalšie špeciality<br />

z ovčieho mlieka, či rôzne druhy korbáčikov.<br />

Návštevníci ocenia rodinnú atmosféru ubytovania,<br />

priamo v stredisku môžu vyskúšať typické<br />

zruby, ale aj chaty či penzióny. V ponuke sú aj<br />

pobytové balíčky s ubytovacou hotelovou kapacitou<br />

cca 170 lôžok a ďalších cca 500-1000 priamo<br />

v obci a okolitých osadách. Lyžiari si chcú<br />

oddýchnuť, zabaviť sa, bez potreby cestovania<br />

desiatky kilometrov za kúpaním. Ako jedno<br />

z mála stredísk na Slovensku ponúkame lyžovanie<br />

spojené s relax službami. V súčasnosti je už<br />

štandardom v zahraničných strediskách kombinácia<br />

zimných športov a kvalitného wellness<br />

centra, kde rodiny lyžiarov a partie priateľov trávia<br />

neskoré popoludnia a večery,“ konštatoval<br />

M. Kollár.<br />

Riaditeľ penziónu Kohútik Peter Sopko doplnil:<br />

„Vo wellness zóne penziónu, ktorý sa nachádza<br />

priamo pod zjazdovkou Kohútik, sa môžete zregenerovať<br />

v saune, vírivke alebo relaxačnými<br />

masážami. Deti sa zatiaľ zahrajú v detskom kútiku.<br />

Doprajte si aj gurmánsky zážitok vrátane<br />

oravských tradícií a pohostinnosti. V ponuke<br />

sú napríklad bryndzové halušky, tradičná orav-<br />

50


ská kapustnica, parené buchty s čučoriedkami.<br />

Penzión má kapacitu 50 lôžok, je veľmi vhodný<br />

na rodinnú dovolenku. Ponúkame aj špecialitu<br />

pre milovníkov adrenalínovej jazdy - požičovňu<br />

snežných skútrov.“<br />

V stredisku v rámci I. etapy rozvoja a modernizácie<br />

v roku 2007 zrealizovali výraznejšie aktivity.<br />

Jednou z najrozsiahlejších investícii, ktorá si<br />

vyžiadala cca 2 mil. EUR, bola výstavba inovatívnej<br />

4-sedačkovej lanovky, ktorá zabezpečuje<br />

dopravu lyžiarov na 3 zjazdovkách. Vybudovali<br />

nevyhnutnú infraštruktúru, snowboard park,<br />

zrekonštruovali bufet pri vlekoch, parkoviská,<br />

a spustili rozsiahle marketingové aktivity smerom<br />

do Poľska, kde predstavili novú značku<br />

ORAVA SNOW. V investíciách pokračovali v II.<br />

etape od roku 2008 kúpou a inštaláciou 2 nových<br />

vlekov, vybudovaním klziska, detského<br />

ihriska, či rozšírením technológie technického<br />

zasnežovania. <strong>In</strong>vestovali aj do doplnkových<br />

služieb, do úpravy mikroinfraštruktúry, rozšírenia<br />

parkovísk, vybudovania garáží a technického<br />

zázemia pre technológiu výroby a úpravy<br />

tratí a infraštruktúry pre rozvoj letných služieb.<br />

Zároveň sa v stredisku rozvíjali ubytovacie kapacity<br />

kategórií chaty, apartmány a penzióny.<br />

Realizované modernizačné aktivity si vyžiadali<br />

cca 3 mil. EUR. Súčasne s investičnými projektmi<br />

podporovali zamestnanosť, vytvorili pracovné<br />

miesta na pozície vlekárov, snežných majstrov,<br />

vodičov snežných vozidiel, inštruktorov pre deti<br />

a dospelých a pokladníkov. Plánujú preinvestovať<br />

ďalších cca 2,5 mil. EUR do vybudovania 4-sedačkovej<br />

lanovky v lokalite Kohútik. Rozširujú aj<br />

kapacity za účelom celoročného využitia služieb<br />

v turistickom ruchu.<br />

Lyžiarske stredisko v obci Oravská Lesná sa nachádza<br />

v malebnom prostredí Slovenských<br />

Beskýd a Oravskej Magury, na rozhraní Oravy,<br />

Kysúc a Poľska. Je v prevádzke od roku 2004,<br />

funguje však od polovice 80-tych rokov, kedy<br />

bolo vo vlastníctve obce. V súčasnosti patrí k vyhľadávaným<br />

centrám zimných športov v medzinárodnom<br />

meradle a to vďaka mimoriadne<br />

vhodným klimatickým podmienkam a medzinárodnej<br />

dostupnosti. Zo severu je dostupné<br />

spojenie z troch strán. Hraničný prechod do<br />

Poľska je v okruhu 20 km a do Českej republiky<br />

cca 40 km. Spojenie zo Žiliny je možné na<br />

trase Kysuce-Orava cez novovybudovanú cestu<br />

z Vychylovky, ktorá ústi priamo do Oravskej<br />

Lesnej. Pre českých lyžiarov sú k dispozícii vlaky<br />

komerčných prepravcov na trasách Praha-Žilina-<br />

Košice s možným prestupom v Ružomberku na<br />

autobus do Dolného Kubína a následným prestupom<br />

na smer Oravská Lesná.<br />

Viac informácií na<br />

penzionkohutik.sk<br />

<strong>Lines</strong> | 2015 51


52<br />

CESTOVANIE


Vydať sa na cesty s parťákom alebo s partnerom má<br />

bezpochyby svoje výhody. Avšak cestovanie sólo má zasa<br />

superlatívy, ktoré sa na nasledujúcich riadkoch pokúsime<br />

obhájiť a poradiť vám niekoľko tipov, ako celú „akciu“<br />

uchopiť.<br />

CESTOVANIE SÓLO<br />

dobrodružstvo na nezaplatenie<br />

Kedy vycestovať a ako sa<br />

pripraviť?<br />

Vzhľadom na fakt, že nemáte žiadne mantinely,<br />

vydať sa do sveta môžete kedykoľvek.<br />

Samozrejme, ak vám to dovoľujú finančné možnosti<br />

a povinnosti.<br />

Na jar a jeseň vás môže výlet či dovolenka vyjsť<br />

lacnejšie, ak však plánujete chytať bronz pri<br />

mori, počkajte si zasa napríklad na last minute.<br />

Pamätajte na peňažnú rezervu, ktorú si zoberiete<br />

so sebou. Tá by sa mala odvíjať od vašej individuálnej<br />

náročnosti (určite však minimálne 10 %).<br />

O vybranej lokalite si naštudujte čo najviac –<br />

prečítajte si recenzie, fóra, s bedekerom v ruke<br />

nemôžete nič pokaziť. Ak ste fanúšikom aplikácií,<br />

nainštalujte si napríklad Where – spolu so<br />

zapnutým GPS signálom môže byť nápomocná<br />

pri nájdení taxíka, aktualitách v danom meste či<br />

o najbližších kaviarňach. Aplikáciou City Maps<br />

2go Offline Maps si zasa môžete ešte doma<br />

stiahnuť do svojho smartfónu mapy mesta, ktoré<br />

budete potrebovať. Prezerať si ich budete<br />

môcť bez toho, aby ste čerpali mobilné dáta.<br />

Zbaľte si najnutnejšie veci – je vhodné, ak vaša<br />

batožina nebude obsahovať zbytočné kúsky,<br />

ktoré kdekoľvek vo svete stoja niekoľko drobných.<br />

Nepodliehajte panike, drvivá väčšina vecí<br />

sa dá kúpiť. Myslite však napríklad na lieky – tie,<br />

ktoré potrebujete, i tie, ktoré by ste v najnutnejšom<br />

prípade potrebovali.<br />

Nikdy si neobúvajte nové topánky – na cestu<br />

voľte overené a tie, v ktorých sa cítite pohodlne.<br />

Neexperimentujte ani s oblečením, majte jasno<br />

v tom, čo vás nemôže nepríjemne prekvapiť.<br />

Vlastný program – bez prispôsobovania<br />

sa<br />

Nie je nič lepšie, ako si zostaviť vlastný program,<br />

ktorým sa budete riadiť. Ak vás napríklad v navštívenom<br />

meste neláka návšteva istého múzea<br />

či futbalového svätostánku, nepotrebujete ani<br />

vedieť, kde sídlia.<br />

Svoje si vychutnáte po vlastnej osi, s prestávkou<br />

na kávu, rozjímaním na lavičke a pozorovaním<br />

miestnych.<br />

Možno sa vám tiež stane, že netrafíte do správnej<br />

uličky kvôli vysnenej galérii na prvý raz, no<br />

vždy sa môžete spýtať tamojších ľudí alebo sa<br />

konečne začať učiť orientovať v mape. Aj takýto<br />

spôsob dosiahnutia cestovateľských mét má<br />

svoje čaro.<br />

<strong>Lines</strong> | 2015 53


CESTOVANIE<br />

Viac informácií na<br />

www.dromedar.sk<br />

Depka, že ste sami? Hlúposť,<br />

správni ľudia sú všade<br />

Ak sa po vyčerpávajúcom dni dostanete do hotelovej<br />

izby, no nemáte chuť na knihu či surfovanie<br />

po miestnych televíznych kanáloch, je čas<br />

vyraziť do podniku a nadviazať nové kontakty.<br />

Nemusíte sa striktne domáhať spoločnosti, no<br />

ak si sadnete za barový pult, nemusíte to byť<br />

práve vy, kto nadviaže konverzáciu.<br />

Samozrejme, vyberajte starostlivo, ak sa vám<br />

niekto zdá podozrivý, buďte asertívny a nemajte<br />

z toho zlý pocit, že s ním ukončíte rozhovor.<br />

Pamätajte, že všade sa nájdu príjemní a ústretoví<br />

ľudia, závisí však aj od šťastia. Možno sa vám<br />

niekoho podarí stretnúť v metre či spomínanej<br />

galérii a o program na ďalší večer nebudete mať<br />

núdzu.<br />

Nezabudnite vždy informovať svojich najbližších<br />

o svojej polohe – sociálne siete sú v tomto<br />

veľkou výhodou.<br />

Hlavne bez pripomienok...<br />

Máte chuť na pizzu, hoci sa nachádzate v prímorskom<br />

mestečku? Pokojne si ju doprajte, nik<br />

vás nebude kritizovať, že ste nesiahli po rybe.<br />

A tobôž nebudete mať priestor na vlastné výčitky.<br />

A čo je najlepšie – to, ako dlho budete sedieť<br />

v reštaurácii či podniku, závisí iba od vás.<br />

Spoznáte samých seba<br />

Počas sólo cesty sa vám môže stať, že budete<br />

nútený reagovať promptne alebo urobiť závažné<br />

rozhodnutie vo veľmi krátkom čase.<br />

A hoci sa vám v danom okamihu môže zdať, že<br />

na takéto situácie nie ste pripravený, verte, že<br />

ste. Každý z nás má v sebe akýsi kompas, ktorý<br />

mu ukáže smer.<br />

Ak ste na problém sami, dôležité je vyriešiť ho.<br />

Nemusíte vždy nájsť najlepšie riešenie, ale keďže<br />

nie ste doma, postačí optimálne – v rámci možností.<br />

Ak si poradíte s náročnejšími problémami,<br />

vedzte, že vás prebookovanie letenky, problém<br />

s platobnou kartou či zabudnutá nabíjačka na<br />

mobil nemôže prekvapiť...<br />

Áno, spoločné zdieľanie zážitkov<br />

je niečo extra, ale...<br />

Sme si vedomí, že niektoré dobrodružstvá je<br />

najlepšie zdieľať s milovanými či priateľmi, no<br />

ak ste si zvolili, že absolvujete cestu sami, užite<br />

si ju so všetkým, čo k nej patrí. Najbližší i priatelia<br />

počkajú a venovať sa im budete po príchode<br />

domov.<br />

Za hranicami si napríklad kúpte tričko s nápisom,<br />

v ktorom pôjdete raz ročne na nákup, nechajte<br />

štedrejšie prepitné tomu, kto si ho zaslúži,<br />

s časom narábajte tak, ako to vyhovuje iba vám.<br />

Oddýchne si vaše telo i vaša myseľ a to stojí za<br />

všetky peniaze...<br />

54


Vychádza 2. 2. <strong>2016</strong><br />

PRVOTRIEDNY<br />

SEVERSKÝ TRILER<br />

PRE MILOVNÍKOV KRIMI<br />

Policajný psychológ Sebastian Bergman sa<br />

dozvie, že má dospelú dcéru. Po prvý raz, odkedy<br />

mu cunami vzalo manželku Lily a dcéru<br />

Sabine, cíti, že by mohol získať spriaznenú dušu.<br />

Trápi ho len jediné – má jej prezradiť, že je jej<br />

biologický otec? Situácia sa skomplikuje, keď<br />

Sebastian zistí, že Vanja je kriminálna policajtka<br />

a jediný spôsob, ako sa k nej skutočne priblížiť,<br />

je ocitnúť sa s ňou v jednom vyšetrovacom tíme.<br />

Ten práve pracuje na sérii brutálnych vrážd žien,<br />

až do najmenšieho detailu pripomínajúcich tie<br />

spáchané Edwardom Hindem, ktorého Sebastian<br />

pred mnohými rokmi dostal za mreže. S prípadom<br />

je však zviazaný oveľa viac, ako si myslel.<br />

Všetky obete s ním majú niečo spoločné a jeho<br />

dcére tak hrozí reálne nebezpečenstvo.<br />

Knihu si môžete kúpiť cez internet<br />

alebo vo všetkých kamenných<br />

kníhkupectvách Martinus.sk


Prvé analógové hodinky využívajúce<br />

Bluetooth ® v4.0 vďaka bezdrátovej<br />

technológii s nízkou energetickou<br />

náročnosťou. Umožňujú nastavenie<br />

svetového času a budíka.<br />

Zoznam predajcov nájdete<br />

na www.casio-watch.sk<br />

EQB-500D-1AER

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!