04.03.2016 Views

kien-tran-s-handbook-huong-dan-tu-hoc-ielts-8-5 compressed

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

ien<br />

ran's<br />

IELTS Handbook<br />

Hướng dẫn tự học<br />

<strong>ielts</strong> 8.5<br />

.....<br />

Consolidated Version (Chapter 1 - 37)


THIS IS YOU


Welcome to<br />

the world of<br />

IELTS 8.5


The world<br />

where I<br />

show you<br />

exactly how<br />

I score 8.5


The world<br />

where you<br />

are the main<br />

character<br />

here


Let's<br />

begin<br />

Kien Tran's IELTS<br />

Handbook


More than 100,000 downloads<br />

Handbook in just 2 months<br />

Kien Tran's IELTS<br />

Handbook<br />

#Stats<br />

Positive<br />

Feedback


1<br />

Table of Contents<br />

Table of Contents!................................................................................................................................!1!<br />

Chương!1:!Tui!đã!học!IELTS!8.5!như!thế!nào!........................................................................!4!<br />

Chương!2:!Tui!đã!học!IELTS!8.5!như!thế!nào!(P2)!..............................................................!7!<br />

Chương!3:!Tẩy!não!kỳ!1!–!Practice!and!faith!.........................................................................!8!<br />

Chương!4:!Tẩy!não!kỳ!2!–!Simple!but!Powerful!................................................................!10!<br />

Chương!5:!Tẩy!não!kỳ!3!–!Your!Perceived!Time!...............................................................!12!<br />

Chương!6:!Tẩy!não!kỳ!4!–!Your!Productivity!.....................................................................!13!<br />

Chương!7:!Cách!học!ngữ!pháp!cho!IELTS!>!8.0!..................................................................!15!<br />

Chương!8:!Cách!học!từ!vựng!cho!IELTS!>!8.0!.....................................................................!17!<br />

Chương!9:!Tẩy!não!kỳ!6!–!You!and!the!noisy!world!.........................................................!19!<br />

Chương!10:!Tẩy!não!kỳ!7!–!IELTS!and!you!..........................................................................!20!<br />

Chương!11:!Tẩy!não!kỳ!8!–!Energy!management!.............................................................!22!<br />

Chương!12:!Tẩy!não!kỳ!9!–!Bạn!không!có!ý!tưởng!Writing?!.........................................!24!<br />

Chương!13:!Tẩy!não!kỳ!10!–!QUICK!FACTS!.........................................................................!26!<br />

Chương!14:!Những!điều!lớp!học!thêm!không!muốn!bạn!biết!......................................!27!<br />

Chương!15:!Tẩy!não!kỳ!11!–!Good!to!Great!........................................................................!29!<br />

Chương!16:!Xin!chào,!cảm!ơn,!không!có!gì!–!Bạn!có!chắc!mình!đã!làm!đúng?!........!30!<br />

Chương!17:!Listening!Skill!v!Tất!cả!những!gì!bạn!muốn!nghe!đều!nằm!trong!<br />

chương!này!....................................................................................................................................!31!<br />

Chương!18!v!Bài!Essay!Sample/Analysis!DUY!NHẤT!bạn!cần!đọc!trước!khi!thi!....!33!<br />

Chương!19!v!CUỐI!CÙNG,!bạn!cũng!đã!tìm!thấy!cách!học!Từ!vựng!đỉnh!nhất!.........!36!<br />

Chương!20!v!Học!từ!vựng!qua!các!bài!Reading!như!một!đại!gia.!.................................!38!<br />

Chương!21:!Từ!nay!bạn!đã!hết!sợ!Speaking!v!QUY!TẮC!3!PHÚT!..................................!40!<br />

Chương!22!v!Viết!Writing!như!một!nhà!Tư!Bản!................................................................!42!<br />

Chương!23!v!Viết!Writing!IELTS!như!một!nhà!Tư!Bản!(PHẦN!2).!...............................!44!<br />

Chương!24!v!Tẩy!não!kỳ!12!v!Bạn!KO!cô!đơn!v!You're!NOT!lonely.!..............................!45!<br />

Chương!25!v!Làm!thế!nào!để!học!chắc!Ngữ!Pháp!như!người!bản!xứ?!.......................!47!<br />

Chương!26!v!Thi!IELTS!và!Tiếng!Anh!ngoài!đời.!...............................................................!48!<br />

Chương!27!v!Bạn!sẽ!tăng!1v2!điểm!IELTS!sau!khi!đọc!xong!bài!này!...........................!51!<br />

Chương!28!v!!Cách!dùng!Thesaurus!và!Collocation!chuyên!nghiệp.!...........................!53!<br />

Chương!29!v!Bạn!sẽ!KO!còn!sợ!Writing!nữa!sau!khi!đọc!xong!bài!này.!.....................!55!


2<br />

Chương!30!v!ATTENTION:!Bài!viết!này!sẽ!CẮT!1/2!thời!gian!học!IELTS!của!bạn!...!57!<br />

Chương!31!v!Bài!Viết!sẽ!Cắt!1/2!Thời!gian!Học!IELTS!của!bạn!(PHẦN!2)!v!LIKE!<br />

PAGE!................................................................................................................................................!59!<br />

Chương!32!–!SỰ!THẬT!về!PHÁT!ÂM!......................................................................................!61!<br />

Chương!33!v!Tẩy!não!kỳ!16!v!Bạn!và!FOX!.............................................................................!63!<br />

Chương!34!v!Học!tiếng!Anh!cho!Beginner!như!thế!nào?!(MAXIMUM)!.......................!65!<br />

Chương!35!v!GIAO!TIẾP!TỰ!TIN,!PHẢN!XẠ!NHANH!NHƯ!THẾ!NÀO?!(PHẦN!1)!.......!67!<br />

Chương!36!v!GIAO!TIẾP!TỰ!TIN,!PHẢN!XẠ!NHANH!NHƯ!THẾ!NÀO?!(PHẦN!2)!.......!69!<br />

Chương!37!v!GIAO!TIẾP!TỰ!TIN,!PHẢN!XẠ!NHANH!NHƯ!THẾ!NÀO?!(PHẦN!3)!.......!71!<br />

Appendix!A!–!Useful!links!.........................................................................................................!73!<br />

Appendix!B!–!Kien’s!IELTS!Speaking!Video!Samples!.......................................................!74!


3<br />

Giới thiệu – Preface<br />

Đạt được 8.5 và 9.0 KO phải một điều xa xỉ nếu bạn có Kien Tran bên cạnh.<br />

TẠI SAO lại có quá nhiều người Loay hoay và khổ sở học IELTS đến vậy. TẠI<br />

SAO những bài Writing Sample hiện nay lại chán đến thế? TẠI SAO bạn vẫn<br />

đang ngồi FACEBOOK và KO thể ngồi vào bàn tập trung? TẠI SAO đám<br />

đông STUPID hơn bạn nhưng bạn vẫn thích tham gia?<br />

THIS BOOK sẽ giúp bạn thoát khỏi đám đông loay hoay và khổ sở kia. Sau<br />

khi đọc xong bạn sẽ đứng lên chính đôi chân của mình và phớt lờ đám đông.<br />

Bạn sẽ giống như mình, LẠNH LÙNG đi thi IELTS và mang về tấm bằng<br />

IELTS 8.5


This is NOT a book. This is a<br />

pill that once you take it,<br />

you'll change immediately


4<br />

Chương 1: Tui đã học IELTS 8.5 như thế nào<br />

Xin chào các bạn. Mình có nhận đc nhiều câu hỏi về "bí quyết" luyện<br />

thi IELTS và cũng lắng nghe + trao đổi về hoàn cảnh của mỗi bạn. Và mình<br />

cũng ko muốn giấu giếm gì nhiều, sẽ chia sẻ hết toàn bộ trong bài viết này.<br />

Có thể các bạn sẽ thấy mình lặp đi lặp lại một số ý. Các bạn có thể coi đây là<br />

một hình thức tẩy não. Hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn...<br />

Công thức của mình rất đơn giản (nhưng không phải ai cũng làm đc)<br />

CÁCH HỌC ĐÚNG =>>> ĐAM MÊ,<br />

ĐAM MÊ =>>> CHĂM CHỈ,<br />

CHĂM CHỈ =>>> KẾT QUẢ<br />

Như vậy, nếu cách học bị sai, thì cái nút Đam mê sẽ bị ảnh hưởng,<br />

dẫn đến Chăm chỉ bị ảnh hưởng, làm cho kết quả KO cao. Điều này dẫn đến<br />

việc bạn ko thể ngồi lâu đc, và lúc nào cũng thấy khó và mệt.<br />

Vì vậy khi học TA (IELTS), học càng đơn giản càng tốt, càng ít sách<br />

càng tốt, càng ít thầy càng tốt. Nhưng... hãy luyện tập càng nhiều càng tốt.<br />

Viết nhiều, nói nhiều, nghe nhiều, đọc nhiều.<br />

Để làm được điều này bạn cần đam mê, để đam mê, cần cách học<br />

đúng. Như vậy lại một lần nữa, chúng ta cần cách học đúng.<br />

Mình học tiếng Anh như thế nào???<br />

-------------<br />

READING<br />

-------------<br />

Nếu bạn đến nhà mình, các bạn sẽ thấy mình ko có nhiều sách IELTS, ko có<br />

nhiều app học TA trên điện thoại (chính xác là ko có). Sách ebook IELTS<br />

trong laptop cũng ko có luôn. Vì mình học TA với Google. Có từ nào ko biết là<br />

tra google, sẽ hiện lên định nghĩa, phát âm, synonym etc. Tìm xem nghĩa nào<br />

phù hợp với bài đọc. NEVER nghiên cứu tất cả các nghĩa của một từ. Vì nó<br />

sẽ khiến cho chúng ta bị loạn, mục đích của chúng ta đọc là HIỂU cái bài đọc<br />

đấy chứ không phải học từ. Sau đó lật sang TAB GOOGLE IMAGE xem ảnh<br />

liên quan đến từ đấy, rồi GOOGLE NEWS xem cách báo chí dùng từ như thế<br />

nào. Hết 9 giây. Và mình học đc 1 từ không bao giờ quên.<br />

Ngoài ra từ điển giấy KO có khả năng giải thích thuật ngữ và nhất là<br />

cụm từ. Google lại có thể.<br />

Vừa rồi mình có học và thi chứng chỉ Food Handling Certification ở<br />

Canada. Có rất nhiều bài đọc dài và nhiều thuật ngữ chuyên ngành. Nếu<br />

dùng TỪ ĐIỂN GIẤY thì 10 từ/cụm từ mình tra có lẽ có 5 từ mình HIỂU và<br />

trong 5 từ đấy may ra có 1 từ giải thích một cách cặn kẽ. Thời gian bỏ ra để<br />

tra từ lại quá nhiều.<br />

Một số ví dụ: Cross-contamination, Bacterial Intoxication, Blast Chiller,<br />

Food-borne illness, flow of foods, a carrier etc. Bao nhiều từ ở phía trên từ<br />

điển giấy có thể giúp?<br />

Nhờ google, mình hoàn thành chứng chỉ trong 3 ngày.<br />

Để được điểm reading cao (thật ra mình vẫn chưa đc cao lắm), chúng<br />

ta cần phải đọc thật nhiều. Để đọc nhiều, chúng ta cần ĐAM MÊ, để có ĐAM<br />

MÊ, ta cần CÁCH HỌC ĐÚNG (như ở trên).


Hằng ngày mình đọc những gì (FYI)<br />

- Giáo trình: Business, Accounting, Law, Taxation, Finance (Đọc RẤT nhiều)<br />

- Newspaper (Hằng ngày, đọc RẤT nhiều)<br />

- Magazine (sometimes)<br />

- Psychologytoday.com (sometimes)<br />

- Sách (business, self-help, psychology, health v.v) (sometimes)<br />

Nếu trc đây mình đọc 3 bài reading IELTS/ngày đã thấy mệt. Hiện nay,<br />

khối lượng mà mình đọc mỗi ngày gấp 10-20 lần. Nhưng tại sao mình ko thấy<br />

mệt? Vì mình đọc nội dung mình THÍCH và KO có quyển từ điển bên cạnh<br />

(có anh Google :P)<br />

----------------<br />

LISTENING<br />

----------------<br />

Đây là kỹ năng dễ nhất và có thể nói là ăn điểm. Tất nhiên để được điểm cực<br />

kỳ cao bạn cần phải cẩn thận khi viết câu trả lời.<br />

Nếu bạn nghe mà thấy họ nói nhanh quá không hiểu thì cũng ko nên<br />

bất ngờ vì sẽ có một ngày, kể cả ko tập trung nghe bạn vẫn hiểu đc hết người<br />

ta nói. Đây là quy luật tự nhiên. Điều này cần bạn nghe thụ động một thời<br />

gian đầu cho quen và nghe chủ động khi bạn đã tiến bộ.<br />

Nếu trình bạn là beginner, bạn nên nghe thụ động. Vì sao? Vì bạn sẽ<br />

ko bị áp lực và ko bị chán học. Đồng thời bạn sẽ quen dần với các âm và<br />

cách họ biểu cảm. Khi làm bài nghe nên take note.<br />

Còn nếu bạn là non-beginner. Bạn ko nên nghe thụ động nữa. Vì như<br />

vậy sẽ khiến bạn mất tập trung (attention) và phản xạ ko nhạy<br />

(responsiveness). Hãy luôn luôn nghe chủ động bằng cách đặt lại câu hỏi,<br />

điền từ, trả lời câu hỏi v.v. Ngoài ra không nên take quá nhiều note. Chỉ take<br />

những chỗ nào thật quan trọng. Một bài nghe ko nên take tối đa 5 từ. Take<br />

càng nhiều càng loạn.<br />

Cách mình dùng để tăng skill listening<br />

- Nói chuyện với tây<br />

- Xem phim Mỹ or TV shows (không nên dùng phụ đề)<br />

- Nghe nhạc Âu Mỹ<br />

- Xem YouTube<br />

- Làm practice test<br />

---------------<br />

SPEAKING<br />

---------------<br />

Speaking sẽ dễ nếu như bạn luyện nói với Native speakers. Các bạn cần một<br />

chút tự tin nếu ko muốn mất tiền đi học trung tâm. Có thể tổ chức các nhóm<br />

lên Hồ Gươm làm questionnaire về các chủ đề xã hội tự chọn. Giao thông,<br />

Vietnam, technology, environment you name it...<br />

Đây là hoạt động bổ ích nhất và miễn phí khi học speaking. Người<br />

nước ngoài khi đến Việt Nam rất mong có người Việt ra bắt chuyện với họ.<br />

Nếu bạn chạy đến nói chuyện họ sẽ rất vui và nói chuyện với bạn cực kỳ<br />

thoải mái.<br />

Ngoài ra để speaking tốt thì nghe cũng phải nhiều.<br />

5


Cũng không được ngại khi express suy nghĩ hay nói về bản thân. Khi<br />

các bạn có thể nói về bản thân tốt và tự tin, thì chủ đề nào các bạn cũng thấy<br />

dễ.<br />

Tránh xa các lớp học có thầy cô phát âm ko chuẩn. Đây là các lớp làm<br />

tiếng Anh của bạn kém đi. For sure. Vì đó ko phải tiếng Anh Anh hay Anh Mỹ<br />

mà là Anh Việt.<br />

Mỗi khi làm việc gì đó chân tay, bạn có thể cho bộ não vận động bằng<br />

cách nói tiếng Anh một mình, về một chủ đề mình thích hoặc chủ đề dễ. Đây<br />

là cách mình áp dụng suốt ngày. Lúc nào rảnh cũng nói TA một mình, nói các<br />

chủ đề.<br />

Về Phát âm, mình học theo bộ CD duy nhất là Pronunciation Workshop<br />

(down free trên mạng). Không học thêm tài liệu/sách/thầy nào khác.<br />

Không bao giờ học thuộc <strong>tran</strong>script speaking. Vì cách này sẽ khiến bạn<br />

bị loạn và sợ học speaking kinh khủng mỗi khi nói không khớp. Đây là cách<br />

dễ dàng nhất để bạn sợ học.<br />

-------------<br />

WRITING<br />

-------------<br />

Mình không học WRITING theo sách IELTS.<br />

Vì cách dậy writing trên đó sẽ giúp bạn đạt đc 6.5-7.5. Để đạt được 8.0<br />

hay 9.0. Bạn cần phương pháp khác. Phương pháp nào mình sẽ chia sẻ chi<br />

tiết hơn vào hôm sau nhé<br />

6


7<br />

Chương 2: Tui đã học IELTS 8.5 như thế nào (P2)<br />

------------<br />

WRITING<br />

------------<br />

WRITING 8.0 trở lên là mục tiêu ko cần thiết vì đây thường là mức IELTS<br />

dành cho đối tượng chuyên đi làm essay, research ở trường đại học. Trong<br />

khi bản chất của IELTS là để chúng ta có cơ hội được vào học tại những nơi<br />

đó (6.5)<br />

Vì vậy nếu bạn nào ko có nhiều time thì aim ở khoảng 6.5-7.5 Writing<br />

là reasonable. Ko nên aim 8.0 9.0 vì sẽ tốn rất nhiều thời gian của các bạn<br />

(và cũng ko thực tế). (Tuy nhiên bạn vẫn hoàn toàn có thể đạt 8.0 9.0)<br />

WRITING 6.5-7.5, bạn không cần phải học đâu xa. Chỉ cần 1-2 quyển<br />

sách để học mấy cái cơ bản là đủ (Cohesiveness, Struc<strong>tu</strong>re, Vocab,<br />

Grammar, Parallel etc.) và chăm chỉ đọc sample mẫu của các thầy (có nhiều<br />

sample mình đọc cũng khoảng 8.0 9.0). Nhưng đọc đc ko có nghĩa là bạn viết<br />

đc như họ.<br />

Ngoài ra mỗi ngày phải viết vài essay và có người tin tưởng chữa và<br />

góp ý.<br />

Kinh nghiệm viết IELTS cũng có nhiều người viết rồi, hầu như đều<br />

đúng. Mình chỉ muốn thêm một chút phụ gia.<br />

1. Bản chất của IELTS Writing cao ko phải bạn dùng từ KHÓ hay từ<br />

DỄ mà dùng từ ĐÚNG (Right words in a given context). Cũng không phải viết<br />

NGẮN hay viết DÀI mà phải viết GỌN (Concise).<br />

2. Ngôn ngữ càng khách quan càng tốt (seems, appears, is likely to<br />

etc)<br />

3. Tuyệt đối ko dùng I, we, you (kể cả đề bài có hỏi về YOUR opinion)<br />

4. Tuyệt đối ko dùng câu thông báo (this essay will discuss)<br />

5. Never dùng các câu sáo rỗng (it is undeniable that, there is no room for<br />

doubt that)<br />

6. Dùng ít Will, that, which (nên dùng would, could)<br />

7. Chỉ dùng Which và That khi thật cần thiết, ko nên lạm dụng để tạo câu dài<br />

8. Bài viết càng clear và easy to flow càng tốt. Các ý cần được kết nối và<br />

support hợp lý (cái này bài viết của các thầy và sách đã address :P)<br />

9. Không nên lạm dụng Trạng từ (chỉ dùng khi cần)<br />

Mình học writing thế nào?<br />

- Đọc nhiều report, textbook (DOWN FREE)<br />

- Viết report, research, essay ở trường (mỗi <strong>tu</strong>ần) (có Prof chữa)<br />

- Đọc nhiều newspaper (FREE)<br />

- Không download quá nhiều sách IELTS. Chỉ cần 1-2 cuốn để học cơ bản là<br />

đủ.<br />

Túm lại đọc và viết liên hệ rất chặt chẽ, nếu bạn đọc quen cách viết<br />

của textbook và các loại survey, report, analysis, research bạn sẽ hiểu đc nó<br />

rất khách quan và unbiased. Ngoài ra bạn cũng phải viết rất nhiều ^.^


D O N O T U S E " I , W E , Y O U "<br />

J u s t b e c a u s e S i m o n u s e s t h e m


8<br />

Chương 3: Tẩy não kỳ 1 – Practice and faith<br />

Xin chào cả nhà. Bài viết "Tui đã học IELTS 8.5 như thế nào" vừa rồi<br />

của mình đã được sự đón nhận nồng nhiệt của các bạn. Mình rất cảm ơn các<br />

bạn đã tin tưởng. Hy vọng bài viết có thể phần nào định hướng cho các bạn<br />

cách học đúng, nhanh, hiệu quả và painless.<br />

Bài viết lần này mình sẽ nói về chủ đề TÂM LÝ khi luyện thi IELTS (và<br />

trong bất kỳ lĩnh vực nào khác). Phần lớn chúng ta chưa thành công không<br />

phải vì phương pháp chưa đúng, ko phải vì chưa đủ tài liệu, cũng không phải<br />

vì không có điều kiện học. Mọi thứ đều dồi dào như đại dương. Nếu bạn đưa<br />

USB 64GB cho admin IELTS SHARE, anh ý sẽ cóp 65GB sách cho bạn.<br />

Sau khi đọc xong bài viết này, các bạn sẽ SUY NGHĨ HOÀN TOÀN<br />

KHÁC.<br />

Chúng ta thắng hay thua là do TÂM LÝ.<br />

-------------<br />

SỰ THẬT #1. Nhạc công, Người Hồng Kông, Người Quebec, và vận động<br />

viên thể hình có một điểm chung: DÙNG Tiếng Anh THÀNH THẠO HƠN<br />

nhóm người khác.<br />

Tại sao? Nhạc công và vận động viên thể hình là 2 nhóm người bỏ rất<br />

nhiều thời gian để luyện tập hằng ngày hằng giờ. Họ LUÔN có một niềm tin<br />

sắt đá: PRACTICE MAKES PERFECT. Vì họ đã cảm nhận được Training và<br />

practicing dẫn đến kết quả. Học tiếng Anh giống như tập thể hình, nếu bạn<br />

tập mỗi ngày, và tập đúng cách, cơ bắp sẽ phát triển. Người tập 5 năm khác<br />

với người tập 4 năm, 2 năm hay 1 tháng. Khi vào phòng tập thể hình và nhìn<br />

những đứa đô con, chúng ta thường ko nói "Thằng này đô bẩm sinh hay<br />

thằng này có năng khiếu đô" mà kết luận "thằng này tập lâu rồi".<br />

Nhạc công cũng vậy. Chúng ta thường hỏi anh tập piano bao lâu rồi.<br />

Người tập 2 năm sẽ không bằng người tập 5 năm. Nhạc công và vận động<br />

viên thể hình áp dụng NIỀM TIN đó vào học IELTS. Họ có xu hướng đạt kết<br />

quả cao hoặc rất cao. Vì họ TIN vào LUYỆN TẬP, niềm tin ko bao giờ lung lay<br />

(Vì họ đã hiểu).<br />

Nếu bạn LUYỆN TẬP mỗi ngày, bạn sẽ ngày càng xuất sắc. Đây là sự<br />

thật. The naked truth. Điều đáng buồn: Không phải ai cũng TIN vào điều này -<br />

một điều rất đơn giản. Bạn phải tin 100%. Và phải nhắc đi nhắc lại mỗi ngày,<br />

mỗi giờ để nó ăn vào máu và tế bào của bạn. Lúc bạn ngủ, ăn, đi chơi, học,<br />

làm việc. Luyện tập CHẮC CHẮN sẽ dẫn đến thành công. Nếu bạn chưa<br />

thành công, tức là bạn chưa TIN 100%, hoặc bạn chưa LUYỆN TẬP ĐỦ.<br />

Tương tự, người Hồng Kông và Người Quebec có điểm chung gì? Họ<br />

đều nói 2 ngoại ngữ từ khi còn bé. Điều này dẫn đến => Họ TIN họ có thể nói<br />

3 ngoại ngữ, 4 ngoại ngữ thành thạo. Vì họ HIỂU cái cảm giác nói nhiều<br />

ngoại ngữ rồi.<br />

Người Việt Nam chúng ta từ khi sinh ra và lớn lên với một ngôn ngữ<br />

nên rất KHÓ để thuyết phục một người VIỆT là "YOU KNOW WHAT,<br />

SPEAKING 2 LANGUAGES FLUENTLY IS POSSIBLE".<br />

Bạn sẽ KHÔNG THỂ thuyết phục người Hồng Kong và Quebec một<br />

điều "Speaking 2 languages is NOT possible".<br />

Điểm khác biệt, lần này cũng vẫn là niềm tin, nhưng không phải NIỀM<br />

TIN vào luyện tập, mà niềm tin vào KHẢ NĂNG (possibility)


Mình đã hoạt động trên IELTS SHARE một thời gian và thi IELTS từ<br />

năm ngoái nhưng cách đây 2 hôm mới post kết quả IELTS 8.5. Vì mình thấy<br />

việc mình được kết quả như vậy chẳng có gì là lạ. Không phải vì mình thông<br />

minh hơn bạn (thi ĐH ở VN chỉ được 21 điểm thôi). Mà vì mình tin vào cái sự<br />

thật đơn giản: LUYỆN TẬP CHẮC CHẮN VÀ LUÔN LUÔN dẫn đến THÀNH<br />

CÔNG.<br />

Tóm tắt: Để thành công, bạn cần TIN vào 3 thứ không thể chối cãi.<br />

- KHẢ NĂNG THÀNH CÔNG là có thật 100%. (Quebec and HongKong)<br />

- LUYỆN TẬP LUÔN LUÔN DẪN ĐẾN THÀNH CÔNG (Trainer and pianist)<br />

- Nếu bạn CHƯA thành công => Bạn chưa TIN 100% hoặc chưa Luyện tập<br />

đủ.<br />

PS: Bạn sẽ KHÔNG thấy bạn tiến bộ trong 1 ngày, 2 <strong>tu</strong>ần, 1 tháng hay<br />

2 tháng hay 1 năm, nhưng sau 2 3 5 10 năm nhìn lại bạn sẽ thấy bạn là siêu<br />

nhân.<br />

Nếu não bạn chưa bị tẩy, hãy đọc lại lần nữa<br />

SỰ THẬT #2 có mức độ tẩy não cao ko kém mình sẽ viết khi có thời<br />

gian ^__^ Chúc các bạn tin vào Luyện tập.<br />

9


The chance of success is<br />

100%.<br />

Ironically, not everyone has enough<br />

courage to believe in that. So they fail.


Practice<br />

Always<br />

Leads to Success


10<br />

Chương 4: Tẩy não kỳ 2 – Simple but Powerful<br />

Tóm tắt SỰ THẬT #1<br />

- KHẢ NĂNG THÀNH CÔNG là có thật 100%. (Quebec and<br />

HongKong)<br />

- LUYỆN TẬP LUÔN LUÔN DẪN ĐẾN THÀNH CÔNG (Trainer and<br />

pianist)<br />

- Nếu bạn CHƯA thành công => Bạn chưa TIN 100% hoặc chưa<br />

Luyện tập đủ.<br />

- Bạn sẽ KHÔNG thấy bạn tiến bộ trong 1 ngày, 2 <strong>tu</strong>ần, 1 tháng hay 2<br />

tháng hay 1 năm, nhưng sau 2 3 5 10 năm nhìn lại bạn sẽ thấy bạn là siêu<br />

nhân.<br />

- Hãy làm cho những điều trên ngấm vào xương máu và tế bào của<br />

bạn bằng cách nhắc đi nhắc lại mỗi ngày và luôn aware về nó.<br />

---------------------------<br />

Chúng ta thắng hay thua là do TÂM LÝ.<br />

SỰ THẬT #2. Chúng ta thường có xu hướng xem thường những thứ<br />

NHỎ và GIẢN ĐƠN, nhưng những thứ đó mới mang đến sự KHÁC BIỆT.<br />

Ta thường nghĩ, để được IELTS cao, thì chồng sách phải thật cao,<br />

trong ổ cứng phải có hàng chục GB sách. Hoặc điện thoại phải có ứng dụng<br />

ma thuật nào đó. Phải nắm được bí quyết của thầy A cô B. Phải có phương<br />

pháp bí truyền. Phải học thuộc list từ vựng 10000 từ.<br />

Và chúng ta cứ tìm kiếm tìm kiếm, và download. Tìm link. Tìm ứng<br />

dụng. Tìm các bài viết có tiêu đề HOT "Bí mật luyện thi IELTS", "Bí quyết<br />

ABC" "Tuyệt chiêu XYZ", "Chiến thuật CDE" vân vân.<br />

Nếu ai đó được IELTS 8.0 trở lên, ta thường cho rằng họ có bí mật<br />

thành công đằng sau. Mà không nhận ra một điều, bí mật thành công chính là<br />

KHÔNG CÓ BÍ MẬT NÀO HẾT.<br />

- Mình KO có ứng dụng học TA trên điện thoại<br />

- KO có nhiều ebook IELTS trong máy tính (Chỉ có barron's IELTS<br />

Writing)<br />

- KO có sách IELTS trên bàn hoặc trên kệ.<br />

- KO có từ điển <strong>dan</strong>h tiếng như Oxford hay Cambridge<br />

- Cũng KO học cô Thuỳ ED (sorry cô), ACET, hay BC<br />

Nhưng mình có những thứ vũ khí lợi hại sau<br />

- Google search, Google image, Google News<br />

- Lòng tin vào bản thân<br />

- Textbooks chuyên ngành<br />

- Phim, nhạc, ảnh.<br />

- Kiến thức CƠ BẢN<br />

Google là một công cụ miễn phí và đơn giản nhất. Chính vì sự đơn<br />

giản nên nhiều người nghi ngờ tính hiệu quả, mất lòng tin vào sự thành công<br />

nó mang lại. Một số bạn nghĩ là từ điển tra lâu và vất vả hơn thì mới tạo<br />

nhiều giá trị hơn. Mình gắn bó và trung thành với Google, đi theo mọi bước<br />

đường học tiếng Anh và học đại học. Luôn đạt kết quả cao.<br />

Barron's Writing IELTS là một cuốn sách <strong>tu</strong>yệt vời. Chắc hẳn ai cũng<br />

có. Nhưng ko phải ai cũng dùng. Mình dùng nó vì nó giải thích những thứ cơ<br />

bản, đơn giản. VÀ VÌ NÓ KHÔNG CÓ BÍ MẬT NÀO.


Nếu sắp tới ở hiệu sách xuất bản cuốn "BÍ MẬT LUYỆN THI IELTS".<br />

Mình sẽ KO MUA. Mình sẽ luôn GIÁ TRỊ và TRUNG THÀNH BARRON và<br />

GOOGLE. Vì nó MỚI giúp mình đạt 8.5 và 9.0 (tất nhiên mình có đọc nhiều<br />

thứ khác nữa nhưng vẫn đơn giản và dễ truy cập)<br />

Liên hệ một chút về cuộc sống thường ngày của mình. Mặc dù thu<br />

nhập mình dồi dào (Giàu hơn nhiều người). Mình giản dị. Quần áo vừa đủ,<br />

sống đủ, ko xa hoa. Không hay đi ăn nhà hàng, không khoe vật chất. Mình<br />

cũng không nâng cấp lên iPhone 5 hay 6 vì iPhone 4 của mình đủ cho nhu<br />

cầu hằng ngày. Mình cũng không có ước mơ sở hữu siêu xe. Mình giá trị<br />

những cái mình đã và đang có. Trong IELTS cũng vậy, đây là điều ko phải ai<br />

cũng làm được. Mình tự hào vì điều này hơn là việc sợ hữu bộ quần áo đắt<br />

tiền, đồng hồ ngoại hay iPhone 6.<br />

Càng sở hữu nhiều vật chất, bạn sẽ càng MẤT TỰ DO (freedom và<br />

peace of mind). Lúc nào cũng nghĩ về nó, ước mơ về những thứ chưa có. Có<br />

xe đẹp bạn sẽ luôn luôn bất an sợ mất hay sợ xước. Có điện thoại đẹp bạn<br />

sẽ sợ rơi, sợ bị cuỗm. Nếu nghĩ nhiều như vậy thì bộ não ko thể nghĩ được<br />

những thứ khác matter hơn. Vậy nên càng ít sách, càng ít thầy, càng ít ứng<br />

dụng, khả năng suy nghĩ của bạn càng tốt.<br />

SỰ THẬT thứ nhất mình có nói về LÒNG TIN, thì SỰ THẬT lần này<br />

mình nói về LÒNG TRUNG THÀNH. Lòng trung thành là TIN vào những thứ<br />

đã có. 2 thứ cực kỳ đơn giản trong cuộc sống. Một số chúng ta thường coi<br />

nhẹ.<br />

TÓM TẮT SỰ THẬT 2:<br />

- Bí mật của IELTS xuất sắc là KHÔNG CÓ BÍ MẬT NÀO.<br />

- Giá trị và trung thành với những thứ mình đã và đang có. Những thứ<br />

đó MỚI LÀ những thứ tạo nên SỰ HOÀN HẢO (và EXCELLENCE)<br />

- (BONUS) Vật chất làm bạn mất tự do, làm giảm khả năng suy nghĩ<br />

của bạn trong khi tự do là thứ giá trị nhất. Càng ít vật chất, bạn càng tự do.<br />

11


THE REAL SECRET<br />

o f I E L T S i s t h a t<br />

THERE IS<br />

ABSOLUTELY NO<br />

SECRET, PERIOD.


The more materials you own,<br />

the less freedom and peace you<br />

have. Possessions kill freedom.


12<br />

Chương 5: Tẩy não kỳ 3 – Your Perceived Time<br />

SỰ THẬT 3: Một ngày có 24 giờ. (có thể bạn đã biết, nhưng bạn có tin<br />

ko?)<br />

--------<br />

Chúng ta thắng hay thua là do TÂM LÝ<br />

Đã bao giờ bạn tự hỏi Tại sao một ngày ko có 48 giờ để bạn có thể<br />

làm được nhiều thứ hơn?<br />

Câu trả lời rất đơn giản. Nếu một ngày có 48 giờ, bạn cũng KHÔNG<br />

làm được nhiều thứ hơn. Vì giá trị của mỗi giờ sẽ GIẢM đi và còn làm cho<br />

chúng ta LƯỜI ĐI.<br />

Hay nói cách khác. Dù cho một ngày có 200 tiếng, nếu chúng ta lười,<br />

chúng ta cũng VẪN sẽ lười mà thôi.<br />

Vì vậy một ngày được thiết kế là 24 giờ rất hợp lý. Ko quá ngắn để<br />

bạn có đủ thời gian làm việc. Cũng không quá dài để nó còn có giá trị.<br />

Bạn nên nhận ra sự thật này càng sớm càng tốt và luôn hài lòng with<br />

the fact that 1 ngày có 24 giờ. Ko nhiều hơn, ko ít hơn.<br />

NHẬN THỨC VỀ THỜI GIAN Ở NƯỚC PHƯƠNG TÂY VÀ PHƯƠNG<br />

ĐÔNG KHÁC NHAU THẾ NÀO?<br />

- Ở Phương Tây (Mỹ, Anh, Úc, Canada, Âu), tư duy thời gian kiểu<br />

TUYẾN TÍNH (ĐƯỜNG THẲNG). QUÁ KHỨ-> HIỆN TẠI-> TƯƠNG LAI.<br />

(Ngày 1 ngày 2 ngày 3 ngày 4... ngày n)<br />

- Còn ở Phương Đông. Chúng ta xu hướng tư duy theo kiểu CHU KỲ<br />

(ĐƯỜNG TRÒN). Một năm luôn có 4 mùa xuân hạ thu đông lặp lại, tết mỗi<br />

năm một lần lặp lại. Mỗi ngày đều lặp lại sáng trưa chiều tối. Và ngày mai lại<br />

tiếp tục như thế. Cái gì cũng lặp lại. (ngày 1, ngày 1, ngày 1, ngày 1)<br />

SỰ KHÁC BIỆT???<br />

Phương Tây thương tin rằng để tương lai có kết quả, thì BẮT BUỘC<br />

phải có hành động trong hiện tại. Và một khi 24 giờ trong hiện tại đã trôi qua,<br />

nó mất VĨNH VIỄN. Không bao giờ có thể lấy lại. Vì vậy từng giây phút trong<br />

hiện tại phải được tận dụng tối đa và hành động.<br />

Phương Đông thường tin rằng ngày mai cũng GIỐNG hôm nay và<br />

hôm qua. Nếu 24 giờ hôm nay trôi qua, KO có nghĩa nó đã mất. Vì vậy để<br />

NGÀY MAI làm cũng không khác gì. Vì <strong>tu</strong>ần này có THỨ 2, <strong>tu</strong>ần sau cũng có<br />

THỨ 2, và <strong>tu</strong>ần sau nữa cũng có THỨ 2. Năm nay có tết năm sau cũng có<br />

tết. Chu kỳ lặp đi lặp lại không bao giờ kết thúc.<br />

Bạn sẽ chọn cách nhận thức về thời gian nào? ĐƯỜNG THẲNG hay<br />

ĐƯỜNG TRÒN?<br />

Tóm tắt SỰ THẬT 3.<br />

- Một ngày chỉ có 24 giờ, vì nếu có nhiều hơn, chúng ta cũng sẽ vẫn<br />

lười và thậm chí còn lười hơn. LUÔN LUÔN hài lòng với 24 giờ và giá trị<br />

từng giây phút một.<br />

- Tư duy phương ĐÔNG - Đường tròn. Ngày mai là sự lặp lại của ngày<br />

hôm nay vì vậy thời gian trôi qua KO mất nhiều.<br />

- Tư duy phương TÂY - Đường thẳng. Ngày đã qua là qua vĩnh viễn.<br />

Và hành động trong hiện tại là cách DUY NHẤT VÀ LUÔN LUÔN là cách Duy<br />

nhất để tạo nên tương lai. (Your fu<strong>tu</strong>re is created by today, not tomorrow -<br />

Robert Kiyosaki).


13<br />

Chương 6: Tẩy não kỳ 4 – Your Productivity<br />

Chúng ta thắng hay thua là do TÂM LÝ.<br />

SỰ THẬT 4. Bạn SẼ mất NHIỀU thời gian và công sức để đạt từ<br />

Beginner lên Intermediate. Nhưng sẽ MẤT ÍT thời gian hơn để đạt từ<br />

Intermediate lên Advanced. Và mất CÀNG ÍT thời gian hơn để đạt từ<br />

Advanced lên Super-advanced. (VÀ BẠN PHẢI HIỂU ĐIỀU NÀY)<br />

Nếu bạn đang là BEGINNER. Tốc độ tiến bộ của bạn chắc chắn sẽ<br />

RẤT CHẬM. Bạn phải soi kính HIỂN VI mới nhìn thấy được. Bạn không biết<br />

định hướng như thế nào. Càng học càng thấy nản. Càng học càng thấy khó.<br />

Bạn mất dần niềm tin vào luyện tập. Học mãi ko thấy tiến bộ. Nhưng mình có<br />

tin vui cho bạn. Tình trạng này sẽ KHÔNG kéo dài cho đến khi bạn lên trình<br />

độ Inter. Và sẽ ngốn ít công sức và thời gian của bạn HƠN NỮA cho đến khi<br />

bạn lên advanced.<br />

Tại sao? Vì khi ở mức độ Beginner. Tâm lý của bạn vô hướng. Bạn<br />

thử mọi phương pháp có thể. Bạn không nhìn thấy sự tiến bộ. Bạn chán nản<br />

và dừng lại.<br />

....<br />

Vài tháng sau bạn lại tiếp tục lết tiếp một thời gian. Sau đó bạn lại<br />

dừng lại<br />

khi thấy quá mệt mỏi và ko thấy gặt hái nhiều kết quả.<br />

...<br />

Quá trình này ngốn rất nhiều thời gian và sức lực của bạn khiến bạn<br />

HỎI những câu như "Tại sao nghe TA mãi mà vẫn không khá được?" "Mất<br />

bao nhiêu thời gian để được 5.0" "Mất gốc TA nên bắt đầu từ đâu" "Xin mọi<br />

người chia sẻ link sách hay" v.v<br />

...<br />

Nếu bạn có niềm tin đi tiếp, bạn sẽ (chắc chắn) lên Intermediate. Số<br />

khác không đủ kiên nhẫn và niềm tin sẽ mãi mãi ở mức beginner.<br />

Khi lên mức độ INTER rồi, mọi thứ đều rõ ràng hơn với bạn. Giống<br />

như bạn bắt đầu được xem TV màn hình đen trắng và âm thanh còn hơi rè<br />

rè. Bạn bắt đầu có chút niềm tin vào sự tiến bộ. Bạn học chăm hơn, bắt đầu<br />

mày mò các tài liệu hay, cách phát âm, tự nói một mình, tập tành nói chuyện<br />

với Tây, làm bài tập IELTS TOEFL mặc dù còn vấp váp. Mỗi ngày bạn có thể<br />

đọc 1 2 3 4 5 bài đọc, nghe vài bài nghe, nói và viết nữa. Ở mức độ này, TỐC<br />

ĐỘ học của bạn nhanh hơn nhiều so với Beginner. Và trong thời gian trung<br />

bình-ngắn, bạn sẽ lên ADVANCED do thành quả của Luyện tập.<br />

......<br />

Khi lên mức độ ADVANCED. Màn hình TV bắt đầu có màu và âm<br />

thanh rõ nét. Bạn đọc một ngày 50 bài đọc bằng tiếng Anh ngon ơ. Tốc độ<br />

này nhanh hơn gấp 10 lần lúc bạn mới ở mức độ Inter. Bạn nghe TA suốt<br />

ngày và hiểu hết nội dung, xem phim Mỹ ko cần phụ đề. Tốc độ của bạn lên<br />

như diều gặp gió. Bạn mua sách tiếng Anh về và đọc trong vòng 3 ngày.<br />

Trong khi Intermediate phải mất vài tháng để đọc xong. Như vậy nếu bạn là<br />

Advanced TỐC ĐỘ Luyện tập và Tiến bộ của bạn nhanh hơn gấp chục lần<br />

Inter. Nếu xét về mặt từ vựng, một ngày bạn có thể học được VÀI CHỤC TỪ<br />

một cách đơn giản. KO MỆT. KO tốn THỜI GIAN.


-----<br />

Chẳng bao lâu sau bạn sẽ lên SUPER-ADVANCED. Lúc nãy tốc độ<br />

học không khác gì Lamborghini full speed. Bạn chỉ thích đọc/nghe những thứ<br />

khó vì những thứ đó mới thoả mãn bạn.<br />

-----<br />

Vì vậy, nếu bạn đang là beginner. Hãy DỐC TOÀN LỰC cày cuốc lên<br />

Inter vì khi lên đấy bạn sẽ ĐỠ mệt hơn. Nếu bạn là Inter, hãy DỐC TOÀN<br />

LỰC cày cuốc lên Advanced vì khi đó bạn sẽ Đỡ mệt và học nhanh hơn rất<br />

nhiều.<br />

Tóm tắt SỰ THẬT 4.<br />

- Tốc độ học của Beginner rất thấp. Bạn sẽ vừa học vừa hoãn, rất lâu<br />

và rất mệt để lên inter. Giống như xem TV không có hình không có tiếng.<br />

Xem chẳng hiểu gì càng xem càng mệt. Nhiều người ko bao giờ lên được<br />

INTER vì thiếu niềm tin.<br />

- Tốc độ học của Inter NHANH hơn tương đối. Giống như lúc bạn xem<br />

TV đen trắng và âm thanh rè rè.<br />

- Tốc độ học của Advanced RẤT NHANH. Giống như bạn xem TV màu<br />

có âm thanh rõ nét. Một giờ của bạn năng suất và có giá trị gấp 100 giờ của<br />

một đứa beginner.<br />

- Tốc độ học của Super-advaned QUÁ NHANH. Giống như bạn xem<br />

phim rạp âm thanh 7.1. Một giờ của bạn năng suất gấp hàng trăm/nghìn lần<br />

một giờ của một đứa beginner.<br />

14


15<br />

Chương 7: Cách học ngữ pháp cho IELTS > 8.0<br />

Mình để ý các cách học ngữ pháp hiện hành trên sách hay trên mạng<br />

hay trên lớp hiện nay đều từ cơ bản đến nâng cao. Càng học càng thấy khó.<br />

Và bạn sợ. Mình tâm sự với bạn nhé. Mình cũng sợ.... Không phải sợ mà là<br />

rất sợ. Và nếu mình tặng mấy đứa bạn Canadian của mình sách ngữ pháp,<br />

bọn nó cũng sẽ vứt ra thùng rác hoặc donate very soon. Không phải vì bọn nó<br />

ko cần mà vì bọn nó cũng rất sợ học ngữ pháp.<br />

Nếu bạn không tin, mai mình tặng bạn quyển "Bài tập ngữ pháp tiếng<br />

Việt" nhé? (Các bạn đừng inbox hỏi nha vì câu nói chỉ mang tính chất minh<br />

hoạ :))) )<br />

Vậy học ngữ pháp thế nào cho đúng?<br />

1. Chỉ học ngữ pháp cơ bản và thông dụng nhất.<br />

2. Chỉ học một chút ngữ pháp nâng cao (Điều kiện loại 123, which that,<br />

các <strong>tran</strong>sitional words, parallel). Và KO làm bài tập khó.<br />

3. Ngoài những thứ trên, không nên học ngữ pháp nào trong sách ngữ<br />

pháp nữa. Mà học bằng thực tế, tức là nếu bạn đọc mà ko hiểu ngữ pháp<br />

nào trong bài đọc đấy thì tra google.<br />

------------<br />

Tại sao? Vì học ngữ pháp tốt ko giúp cho bạn nói giỏi hay viết giỏi vì<br />

NÓI và VIẾT phụ thuộc vào KINH NGHIỆM và SỰ LẶP LẠI. Một thằng bản xứ<br />

nói một câu rất dài và đúng ngữ pháp ko phải vì nó giỏi ngữ pháp mà vì nó<br />

nói câu đó (hoặc tương tự) hàng trăm/nghìn lần rồi.<br />

Giống như chúng ta nói tiếng Việt chẳng bao giờ care đến ngữ pháp.<br />

Nếu bạn đã master tiếng Anh rồi, bạn sẽ thấy học các ngôn ngữ khác<br />

rất dễ. Do bạn nhận ra một điều là ngữ pháp ko nên học quá nặng và sâu.<br />

Theo nguyên lý 80/20 nổi tiếng. Roughly 80% ngôn ngữ được cấu<br />

thành bởi 20% ngữ pháp. Bạn chỉ nên tập trung vào 20% này.<br />

Tức là sao?<br />

- Bạn ko cần quan tâm đến mấy thì khó khó như "tương lai hoàn<br />

thành, tương lai hoàn thành tiếp diễn". Mấy thứ đó chỉ là bullshit và sẽ khiến<br />

bạn sợ tiếng Anh trong khi nó ko dùng mấy.<br />

- Thì hiện tại tiếp diễn và thì hiện tại đơn dùng trong đời sống KO khác<br />

nhau là mấy nhưng lý thuyết grammar lại rất dài và nhiều trường hợp.<br />

- Thì quá khứ tiếp diễn và thì quá khứ đơn dùng trong đời sống cũng<br />

KO khác nhau nhiều và thường được dùng thay thế nhau trong thực tế.<br />

VD: I was sleeping very well last night OR I slept very well last night<br />

KHÔNG tạo nên sự khác biệt nhiều về ngữ nghĩa.<br />

Nếu bạn là complete beginner, bạn không nên học ngữ pháp lâu hơn<br />

about 3 tháng.<br />

Mình đang học thêm tiếng Pháp ở trường và trên Duolingo, ngữ pháp<br />

khó hơn tiếng Anh nhưng mình KO thấy khó như hồi học tiếng Anh ngày xưa<br />

vì mình đã biết cách học. Và sau khi đọc xong bài viết này, bạn đã biết và ko<br />

nên hoảng khi thấy ngữ pháp trong sách nhiều quá mà chưa học hết.<br />

Tóm tắt.<br />

1. Chỉ học ngữ pháp cơ bản<br />

2. Chỉ học một CHÚT ngữ pháp nâng cao


3. Chỉ học ngữ pháp khi bạn GẶP (nếu gặp bạn google xem cách<br />

dùng, không nên nghiên cứu lâu hơn 10 phút). Học xong thì move on.<br />

4. 20% ngữ pháp (thông dụng) cấu thành nên 80% ngôn ngữ (điều này<br />

justify 1 và 2)<br />

5. Nếu ai đó NÓI TỐT VIẾT TỐT, ko phải anh ta giỏi ngữ pháp nâng<br />

cao mà vì anh ta RẤT GIỎI ngữ pháp CƠ BẢN (thêm s, es, ed v.v).<br />

Tặng bạn một câu của LÝ TIỂU LONG giải thích cho điều 5.<br />

"I fear not the man who has practiced 10,000 kicks once, but I fear the<br />

man who has practiced one kick 10,000 times."<br />

16


L e s s i s m o r e


"I fear not the man who<br />

has practiced 10,000 kicks<br />

once, but I fear the man<br />

who has practiced one kick<br />

10,000 times."<br />

Bruce Lee


17<br />

Chương 8: Cách học từ vựng cho IELTS > 8.0<br />

Chúng ta thường có tư duy KO chính xác về HỌC TỪ VỰNG. Để xem<br />

bạn có tư duy này ko nhé nếu bạn:<br />

1. Cho rằng TỪ VỰNG NHIỀU dẫn đến NGHE NÓI ĐỌC VIẾT tốt.<br />

2. Từ vựng là NGUYÊN NHÂN của tiếng Anh pro.<br />

3. Lên <strong>dan</strong>h sách và số lượng từ vựng để học thuộc mỗi ngày<br />

Đây là những suy nghĩ khiến bộ não của bạn rất là mệt mỏi. Làm giảm<br />

khả năng sáng tạo và giảm hiệu quả khi học tiếng Anh.<br />

---------------<br />

SỰ THẬT 5. Từ vựng KO phải là NGUYÊN NHÂN của tiếng Anh tốt,<br />

mà từ vựng chỉ là HỆ QUẢ TẤT YẾU của tiếng Anh tốt.<br />

Lối học từ vựng chay đã ăn sâu vào xương máu của chúng ta ngay từ<br />

khi bắt đầu học tiếng Anh. Nên ta hình thành một lối suy nghĩ sai lầm 1 2 và 3<br />

như ở trên. Luôn nghĩ rằng để tiếng Anh tốt, điều duy nhất là phải học thật<br />

nhiều từ vựng. Và nếu bạn nào đã học thuộc hết quyển từ điển, đọc vanh<br />

vách, xin bạn phát biểu cảm nghĩ về các kỹ năng nghe nói đọc viết và khả<br />

năng ứng dụng từ vựng?<br />

Suy nghĩ sai: TỪ VỰNG NHIỀU dẫn đến TIẾNG ANH TỐT<br />

Suy nghĩ đúng: TIẾNG ANH TỐT dẫn đến TỪ VỰNG nhiều.<br />

Bạn cần xác định đâu là biến x, đâu là biến y (cái nào phụ thuộc cái<br />

nào). Chỉ cần XÁC ĐỊNH ĐIỀU NÀY THÔI, bạn đã chiến thắng 80%. nếu bạn<br />

suy nghĩ sai như ở trên, bạn fail ngay từ vòng gửi xe và các thứ khác sẽ trở<br />

nên vô nghĩa.<br />

Bạn hãy nghĩ thật kỹ về điều này, và lại một lần nữa nhắc đi nhắc lại<br />

nó mỗi ngày mỗi giờ để thay đổi suy nghĩ ở trên. Vì mọi vấn đề bắt nguồn từ<br />

đây. Nếu bạn suy nghĩ đúng, bạn sẽ thay đổi tất cả. C<br />

So what are you gonna do? STOP học từ vựng chay mà học từ những<br />

bài đọc/nghe/video. Nếu kỹ năng nghe nói đọc viết của bạn tiến bộ. Từ vựng<br />

của bạn sẽ tự động tăng mà bạn KO cần phải đặt mục tiêu. Vì nó là HỆ QUẢ<br />

chứ ko phải NGUYÊN NHÂN.<br />

Học từ vựng chay CHỈ phát huy tác dụng nếu bạn là COMPLETE<br />

Beginner.<br />

Nếu bạn KO phải là complete beginner. Hãy bắt đầu với những bài đọc<br />

dễ, bài nghe dễ và đọc/nghe đi nghe lại nhiều lần để thấm nhuần cái bài<br />

đọc/nghe đấy. Rồi tăng độ khó lên. Và again NEVER học từ vựng chay vì nó<br />

KO DẪN ĐẾN KẾT QUẢ.<br />

Vì vậy mặc dù tiêu đề bài viết là "Cách học từ vựng cho IELTS >8.0).<br />

Mình KO có cách học từ vựng cho IELTS >8.0. Bạn hãy thay vào đó nghiên<br />

cứu cách NGHE NÓI ĐỌC VIẾT để tăng kỹ năng vì tăng kỹ năng thì từ vựng<br />

cũng sẽ tăng theo như một hệ quả (và chính cái hệ quả này cũng ko quan<br />

trọng)<br />

Tóm tắt SỰ THẬT 5<br />

- Từ vựng KO phải là NGUYÊN NHÂN, Từ vựng chỉ là HỆ QUẢ<br />

- Suy nghĩ sai: TỪ VỰNG NHIỀU dẫn đến TIẾNG ANH TỐT


- Suy nghĩ đúng: TIẾNG ANH TỐT dẫn đến TỪ VỰNG NHIỀU (và chất<br />

lượng)<br />

- NEVER học từ vựng chay vì nó KO dẫn đến kết quả.<br />

- Tăng kỹ năng và luyện tập kỹ năng mới là cách để từ vựng có chất<br />

lượng và số lượng (HỆ QUẢ). Và thông thường cái HỆ QUẢ này chỉ để biết<br />

thôi chứ cũng KO quan trọng.<br />

18


Vocabulary is<br />

not your goal<br />

It's simply a by-product


19<br />

Chương 9: Tẩy não kỳ 6 – You and the noisy world<br />

SỰ THẬT 6. Trong cái thế giới toàn những kẻ mất tập trung, bạn hãy<br />

luôn đứng vững, luôn tập trung và luôn là chính mình.<br />

---- Hãy bắt đầu câu chuyện... Let the story begins....<br />

Bạn thấy người này có quyển sách IELTS A, người kia có quyển<br />

IELTS B, bạn KO có và bạn bất an, phải đi mua cả 2 quyển A và B về học.<br />

Học được 1 2 chương...<br />

Xong vài tháng sau lại có quyển C xuất bản. Bạn vẫn ko tự tin và nghĩ<br />

rằng 2 quyển A và B kia ko đủ. Vài <strong>tu</strong>ần sau thằng bạn của bạn lại có quyển<br />

D, E, F. Ngoài ra còn đi học thầy G. Bạn lại bất an đi học thầy G.<br />

Học được thầy G vài buổi ở trên mạng lại có thông tin về cô H chuyên<br />

gia, cô H chuyên gia lại quen thầy I 9 chấm, nghe nói thầy I dậy hay hơn thầy<br />

G.<br />

Bạn phân vân ko biết học thầy G, cô H hay thầy I. Cả 3 người này đều<br />

dậy hay. Bạn quyết định đổi sang cô K vì thằng bạn khen cô K rất uy tín. Học<br />

hết khoá học của cô K bạn vẫn thấy trình mình kém, mất niềm tin. Bạn lên<br />

Facebook, gia nhập các group và page IELTS và nhận ra còn có các thầy L M<br />

N và các cô O P Q nữa. Bạn lại ko biết học ai cho hiệu quả?<br />

Và bạn đặt câu hỏi "MÌNH NÊN HỌC THẾ NÀO, HỌC THEO AI VÀ<br />

DÙNG CÁI GÌ?"<br />

Bạn biết ko, Nếu bạn KO là chính mình. Bạn sẽ KO bao giờ có câu trả<br />

lời và KO có câu trả lời nào có thể THOẢ MÃN bạn. Điều này ko thể trách đc<br />

bạn do hiện nay Marketing và Quảng cáo tràn lan. Ai cũng thuyết phục bạn<br />

đến với họ.<br />

Chưa hết, có người khuyên bạn một điều, người kia lại khuyên điều<br />

hoàn toàn ngược lại, người khác nữa lại khuyên bạn điều hoàn toàn khác về<br />

cách học. Vì sao? Vì bạn đang sống ở kỷ nguyên Social media, bạn bị ngập<br />

trong biển thông tin và rất nhiều người vì thế mà mất tập trung (distracted).<br />

Đây là lý do tips và sách IELTS thì nhiều nhưng ko phải ai cũng được điểm<br />

cao. Những kẻ điểm cao là những kẻ ĐỨNG VỮNG và KO BỊ TRÔI theo<br />

dòng thời gian/thông tin. LUÔN tin tưởng vào cách học của mình và KO bị<br />

xuôi theo người khác.<br />

Đây là lý do nếu bạn hỏi một đứa điểm cao (như mình) về cách học.<br />

Mình luôn có câu trả lời đơn giản mà bạn đã biết rồi, giống nhau và ko bao<br />

giờ thay đổi.<br />

Dù cho sắp tới nhà xuất bản có ra thêm vài chục đầu sách IELTS nữa<br />

hay thầy Y cô Z có giới thiệu Phương pháp học HOÀN TOÀN mới. Kể cả<br />

phát cho mình FREE, mình vẫn sẽ trả lời "No thanks".<br />

Tóm tắt SỰ THẬT 6.<br />

- Bạn đang ở kỷ nguyên SOCIAL MEDIA, phần lớn chúng ta bị xuôi<br />

theo dòng thông tin và mất tập trung, mất chính kiến. Những kẻ ĐỨNG<br />

VỮNG và TIN vào bản thân là những kẻ chiến thắng.<br />

- Nếu bạn đang LIKE quá nhiều PAGE IELTS, bạn ko cần nhiều đến<br />

thế. Like 1000 pages IELTS ko giúp bạn tiến bộ hơn, mà nó sẽ khiến bạn loạn<br />

hơn và chán học hơn.<br />

- Hãy đọc ít thông tin về thủ thuật IELTS và tập trung luyện tập.<br />

- Luôn nhớ rằng "LESS IS MORE"


Everyone<br />

is too distracted<br />

DO NOT<br />

Allow yourself to be


20<br />

Chương 10: Tẩy não kỳ 7 – IELTS and you<br />

SỰ THẬT 7: IELTS KHÓ.<br />

Nếu bạn hay kêu gào tại sao ai eo khó thế, dù bạn nói ra hay bạn chỉ<br />

nghĩ trong đầu, thì bạn KO HỀ đơn độc. Mình cũng vậy. Mình thấy IELTS rất<br />

khó và đã nhiều khi làm mình nản. Nhưng at the end, mình vẫn thành công.<br />

Tuy đây ko phải là thành công lớn, nhưng nó thay đổi mình rất nhiều. Từ<br />

cách suy nghĩ, cách học, cách giao tiếp. Và bây giờ mình phải cảm ơn nó vì<br />

nó KHÓ, chứ nếu nó dễ, chưa chắc mình đã đi học/làm được ở bên này,<br />

mình sẽ luôn thiếu KỶ LUẬT và sự TÍCH CỰC để hoàn thành bất cứ việc gì.<br />

Vì vậy, IELTS bắt buộc phải KHÓ. Nó thiết kế để làm bạn KÊU KHÓ<br />

chứ không phải thiết kế để ai cũng đạt được một cách dễ dàng. Nó thiết kế<br />

để khiến bạn mất ngủ, khiến bạn lo lắng ngày đêm, khiến bạn hi sinh thời<br />

gian cho gia đình, bạn bè, hi sinh điểm các môn khác để đạt được bằng mọi<br />

giá. Ngoài ra nó thiết kế để cho bạn nản, chán, mệt mỏi, mất lòng tin vào<br />

chính bản thân mình. Và khi bạn đã mất lòng tin, là lúc IELTS nó cười sung<br />

sướng quỷ quyệt. IELTS là vậy, nó muốn đánh bại bạn NO MERCY. NO<br />

MORE NO LESS.<br />

Nếu IELTS dễ, nó sẽ ko tồn tại ngay từ đầu (If IELTS was easy, it<br />

wouldn't exist in the first place).<br />

- Easy come, easy go. Hard come, hard go. Nếu nó dễ, nó sẽ bốc hơi<br />

nhanh. Nếu nó khó, nó sẽ ở lại với bạn lâu dài. Cơ bắp của bạn sẽ bốc hơi<br />

nhanh nếu bạn chỉ tập những bài nhẹ.<br />

Liên hệ một chút tới cuộc sống của mình ở Canada. Nếu bạn từng<br />

nghĩ du học là thiên đường thì nên nghĩ lại. Ở Canada, mình phải vượt qua<br />

rất nhiều rào cản, cũng hi sinh và cố gắng tự lực rất nhiều. Bạn chưa thể<br />

tưởng tượng được nếu bạn chưa từng trải qua. Có nhiều khía cạnh nhưng<br />

mình sẽ chỉ kể về cái công việc đang làm một cách ngắn gọn.<br />

Sếp của mình là một bà tóc vàng mặt lạnh và RẤT kỹ tính, vì là tây nên<br />

công việc luôn yêu cầu ở mức độ excellence trở lên. Ko có chỗ cho lý do hay<br />

sự vừa đủ. Những ngày đầu đi làm là những ngày kinh khủng nhất. Rất sợ bà<br />

ý và lúc nào cũng phải căng óc lên, dù bị mắng cũng phải nhịn và vui vẻ.<br />

Nước mắt chảy vào trong. Bà ý rất KỶ LUẬT và dùng ngôn ngữ RẤT SẮC<br />

XẢO. Cố giữ công việc (vì lương cao). Mình phải về cày phim Mỹ để học<br />

cách giao tiếp với bà ý hiệu quả hơn. Vì cuộc đời ko giống phim Việt Nam, nó<br />

giống phim Mỹ, rất thực tế, rất khắc nghiệt đến mức bạn ko tin nó có thật. Và<br />

tất nhiên còn một áp lực nữa là bọn cùng làm đứa nào cũng giỏi, thành thạo<br />

và nhạy bén nên chẳng có ai KÉM CỎI để mình bấu víu làm bạn đồng cảm.<br />

Nhưng đấy đã là Kiên của ngày xưa, nếu công việc đó KO khó, mình<br />

đã KO có cơ hội thay đổi để tiếp tục công việc khó hơn. Mình thích và theo<br />

đuổi những thứ khó. Vì mình nhận ra một điều mà điều đấy luôn bật ra mỗi<br />

khi mình gặp khó khăn.<br />

If it doesn't challenge you, it doesn't change you - Fred DeVito<br />

If IELTS doesn't challenge you, it doesn't change you.<br />

TÓM TẮT SỰ THẬT 7.<br />

- IELTS được thiết kế để khiến bạn NẢN chứ ko phải khiến bạn HÀI<br />

LÒNG.


- Nếu nó KO khó, nó sẽ KO thể thay đổi bạn, và nếu nó KO khó, nó sẽ<br />

KO có ý nghĩa gì để tồn tại.<br />

- Easy come easy go. Hard come, hard go. Cơ bắp chỉ chắc và bền khi<br />

bạn tập nặng và lâu.<br />

- IELTS sẽ cười sung sướng khi bạn NẢN và bỏ cuộc.<br />

21


If it doesnt<br />

Challenge<br />

You<br />

It doesn't<br />

Change<br />

you


22<br />

Chương 11: Tẩy não kỳ 8 – Energy management<br />

Xin chào các bạn! Mình sẽ vào ngay chủ đề ko vòng vo. Có phải các<br />

bạn thắc mắc Tại sao mình muốn các bạn dùng Google tra từ điển, xem phim<br />

thật nhiều để học tiếng Anh, đọc sách chuyên ngành của các bạn bằng TA,<br />

lên hồ Gươm làm survey nói tiếng Anh thay vì luyện nói với bạn của bạn,<br />

down ít sách, học ít thầy, đọc ít tips, làm ít GRAMMAR (nhất là bài khó), hoặc<br />

bán đồng nát các tờ <strong>dan</strong>h sách từ vựng?<br />

Vì mình hiểu một điều, mình cũng muốn các bạn CHẤP NHẬN một sự<br />

thật.<br />

SỰ THẬT 8. NĂNG LƯỢNG CỦA CHÚNG TA CÓ HẠN (NHƯNG CÓ<br />

THỂ GAIN)<br />

Hãy thú nhận, bạn ko thể học 10 tiếng 1 ngày liên tục với đống sách<br />

IELTS hay ngữ pháp. Dù cho bạn có quyết tâm đến mấy. Bạn cũng không thể<br />

ngồi cày list từ vựng ngày này qua ngày khác với hi vọng một ngày nào đó sẽ<br />

đủ từ vựng để... nói hoặc viết như tây.<br />

Dù cho bạn có quyết tâm đến mấy. Có một sự thật là bạn sẽ KO thể<br />

duy trì lâu được vì năng lượng của bạn chỉ có hạn và nó sẽ CẠN KIỆT.<br />

Hôm nay mình muốn phân biệt cho các bạn 2 nhóm:<br />

NHÓM 1. Energy-sucker: Nhóm này gồm các cách học lỗi thời như<br />

dùng từ điển giấy, học từ vựng theo <strong>dan</strong>h sách, làm bài tập ngữ pháp KHÓ,<br />

nghiên cứu lý thuyết ngữ pháp, lý thuyết phát âm, xem các video hướng dẫn<br />

IELTS dài và buồn tẻ, down nhiều sách. Đây là nhóm sẽ hút hết năng lượng<br />

của các bạn, vì vậy cuối ngày bạn luôn cảm thấy mệt mỏi chán nản, ko hiệu<br />

quả và cạn kiệt. Luôn cảm thấy ko hài lòng. Có thể bạn có cảm giác tràn đầy<br />

năng lượng để chuẩn bị nhét vào đầu một list từ vựng dài dằng dặc nhưng<br />

sau 1 thời gian rất ngắn bạn thôi sẽ nôn ra hết và có thể sẽ bị ốm. Điều bạn<br />

cần làm là hãy tẩy chay các <strong>tran</strong>g web, page, cổ xuý theo trào lưu này.<br />

Tương tự, từ điển giấy là một Energy-sucker. Bạn sẽ cạn kiệt năng lượng và<br />

cảm thấy mệt mỏi rõ ràng trong thời gian cực ngắn (dù bạn có tự tin nói là<br />

bạn chăm)<br />

NHÓM 2. Energy-filler: Nhóm này gồm các cách học đơn giản, nhanh,<br />

gọn, thú vị như xem phim, chat chit với Tây, nghe nhạc, đọc những thứ mình<br />

thích và quan tâm, dùng Google, làm ngữ pháp dễ, học từ vựng theo ảnh<br />

hoặc theo bài đọc/nghe. Đây là nhóm sẽ sản sinh năng lượng cho bạn. Bạn<br />

càng hoạt động, bạn càng tăng năng lượng và cảm thấy hài lòng.<br />

Hãy quản lý năng lượng của mình (Energy Management), bất cứ lúc<br />

nào bạn cũng cần xác định Energy của mình đang ở mức nào (thấp, bình<br />

thường, cao). Energy của mình lúc nào cũng ở mức cao nhất vì mình luôn<br />

chọn Energy-filler. Tránh xa Energy-sucker. Tất cả mọi thứ đều phải nhanh,<br />

gọn, năng suất, và chất lượng.<br />

Vì vậy nếu câu cửa miệng của bạn là "TÔI LƯỜI". Chứng tỏ bạn có<br />

thói quen chọn Energy-sucker.<br />

Có thể các bạn thấy phần cách học mình đã nói ở bài viết trước rồi.<br />

Nhưng mình tin là ko phải ai cũng thực hiện được (có thể do quyển từ điển<br />

ĐẸP quá nên bạn KO nỡ cho em ý ra đi). Ngoài ra, nếu các bạn thấy List từ<br />

vựng dài và đẹp, các bạn nên aware là LIST TỪ VỰNG luôn có một loại ẢO<br />

GIÁC TRÍ NHỚ (Sensory Memory). Tức là khi các bạn nhìn thấy cái LIST TỪ


VỰNG, các bạn sẽ bị ảo giác là mình nhớ đc hết trong một hoặc 2 lần nhìn.<br />

SỰ THẬT LÀ ĐẤY CHỈ LÀ ẢO GIÁC TRÍ NHỚ. Và bạn sẽ QUÊN rất nhanh.<br />

TÓM TẮT SỰ THẬT 8.<br />

- Năng lượng của chúng ta có hạn, chúng ta phải quản lý năng lượng<br />

của mình (Energy Management)<br />

- Có 2 nhóm: Energy-sucker (hút năng lượng ra khỏi cơ thể bạn khiến<br />

bạn kiệt quệ). Và Energy-filler (cung cấp năng lượng cho bạn)<br />

- Be aware và tránh xa loại Energy-sucker, tăng cường tiếp xúc với<br />

Energy-filler<br />

- Luôn check xem năng lượng mình đang ở mức nào.<br />

- Ảo giác trí nhớ xuất hiện khi bạn nhìn vào LIST TỪ VỰNG.<br />

- Nếu bạn quản lý năng lượng tốt, bạn sẽ LUÔN LUÔN là con người<br />

DỒI DÀO NĂNG LƯỢNG (FULL OF ENERGY)<br />

23


24<br />

Chương 12: Tẩy não kỳ 9 – Bạn không có ý tưởng<br />

Writing?<br />

Thử mô tả xem đây có phải bạn ko nhé?<br />

Bạn đọc đề Writing task 2 và gãi đầu ko biết bài này ý tưởng sẽ là gì<br />

để được điểm cao. Bạn cảm thấy trong đầu KO có gì hết. Phải có tận 3 ý<br />

tưởng (or 2) cho bài viết mà thời gian thì có hạn. Bạn áp lực. Lại dành thời<br />

gian nghĩ ý tưởng tiếp.<br />

Cuối cùng sau 5-10 phút ý tưởng cũng phọt ra và bạn còn một chút<br />

thời gian ngồi viết nốt bài luận ngoáy thật nhanh kẻo ko kịp giờ.<br />

Xong, hết giờ. Ôi may quá vừa kịp xong. Nhưng bài ko được tốt lắm<br />

do bạn ko có nhiều thời gian viết vì đã dành nhiều thời gian cho việc nghĩ ý<br />

tưởng. Ko kịp chau chuốt bài.<br />

---------------<br />

Nếu đây là bạn thì bạn KO hề đơn độc. Đây là tình trạng khá phổ biến<br />

của người châu Á. Từ bé đến lớn, ý tưởng của chúng ta thường ko được<br />

lắng nghe, tôn trọng, hay bị vùi dập, hoặc có lắng nghe nhưng ko thực hiện<br />

được. Ý tưởng đều bị đánh giá ĐÚNG và SAI, thông thường cái j thầy cô/<br />

sách nói là ĐÚNG và những j KO thuộc phạm vi của sách là KO đúng.<br />

Điều này vô hình chung làm cho bạn CẢM THẤY cạn kiệt về mặt ý<br />

tưởng và hình thành "Fear of being judged" (sociophobia)


- Giám khảo IELTS hiểu điều này và yên tâm đi họ KO bao giờ phán<br />

xét ý tưởng của bạn. Nhưng họ sẽ phán xét cách trình bày ý tưởng.<br />

- Một lần nữa hãy luôn tự hào về Ý TƯỞNG dù có DỞ TỆ CỦA MÌNH.<br />

Vì nó xuất phát từ bộ não của bạn và phải được BẠN TÔN TRỌNG trước khi<br />

người khác TÔN TRỌNG.<br />

- Mục tiêu của bạn KO phải là ý tưởng hay, mục tiêu của bạn là Ý<br />

TƯỞNG DỞ, nhưng CÁCH trình bày ý tưởng DỞ phải xuất sắc.<br />

- It's not what you say, it's HOW you say it.<br />

Ví dụ về một ý tưởng dở tệ<br />

----<br />

Almost all subjects in schools must be replaced with video games since<br />

there is enough evidence to infer that video games do a better job at<br />

strengthening various brain muscles, improving memory and developing<br />

problem solving skill. Subjects like math, litera<strong>tu</strong>re, or chemistry appear to fail<br />

to address those issues as they focus more on hard or raw knowledge and<br />

memorization. In fact, s<strong>tu</strong>dents are more likely to learn vocabulary more<br />

deeply through games than books thanks to memory reinforcement. bla bla<br />

bla<br />

25


It's not what you say. It's<br />

How


26<br />

Chương 13: Tẩy não kỳ 10 – QUICK FACTS<br />

SỰ THẬT 9 - NHỮNG SỰ THẬT VỀ IELTS - QUICK FACTS.<br />

1. IELTS KHÔNG phải là một bài test IQ. Bạn KO cần thông minh để<br />

có thể được 8 hoặc 9 chấm IELTS. Bạn học, bạn sẽ được điểm cao. Period.<br />

2. IELTS là bài kiểm tra về MỨC ĐỘ NGHIÊM TÚC của bạn khi học<br />

tiếng Anh. Người có mức độ nghiêm túc cao sẽ được điểm cao và ngược lại.<br />

Vì vậy những người được điểm cao là những người có MỨC ĐỘ NGHIÊM<br />

TÚC CAO.<br />

Luôn đặt câu hỏi trong đầu "TÔI ĐÃ NGHIÊM TÚC CHƯA?"<br />

3. IELTS KO phải là bài kiểm tra về năng khiếu tiếng Anh. IELTS là bài<br />

kiểm tra về MỨC ĐỘ LUYỆN TẬP, nếu bạn luyện tập, bạn sẽ được điểm cao<br />

và ngược lại. Vì vậy, những người được điểm cao KO phải là người có năng<br />

khiếu mà là người có MỨC ĐỘ LUYỆN TẬP CAO.<br />

4. IELTS KO sinh ra để đánh đố bạn. IELTS sinh ra để test bạn những<br />

kỹ năng cơ bản trong giao tiếp và học thuật. IELTS giống như bài thi kỹ năng<br />

bơi, nếu bạn tập bơi, bạn sẽ có ngày biết bơi (100% success rate)<br />

5. IELTS có thể sẽ lấy của bạn 2-3 năm cuộc đời nếu bạn chăm chỉ, kỷ<br />

luật, nghiêm túc, và năng suất. Nhưng nó sẽ lấy của bạn 10 năm nếu bạn<br />

không có những điều trên.<br />

6. IELTS là bài test dễ nhất trong các bài test vì nó chỉ đơn thuần là<br />

test ngôn ngữ. Nếu bạn thấy IELTS quá khó, hãy thử tham khảo GMAT, CPA,<br />

CFA, LSAT etc.<br />

7. Hiện tượng ảo tưởng sức mạnh thường sẽ xuất hiện khi bạn bắt<br />

đầu biết viết WRITING tương đối tốt, từ vựng tương đối ổn và có thể đi chữa<br />

bài người khác. Bạn sẽ "tưởng" rằng mình phải được 7.5-8.0 và có thể bắt<br />

đầu đi dạy.<br />

8. Từ mức IELTS 1.0-6.5. Bạn được dạy những thứ NÊN HỌC. Từ<br />

mức 6.5-9.0, bạn được dạy những thứ KHÔNG NÊN HỌC.<br />

9. IELTS chỉ đơn giản là một bài test ngôn ngữ. Bạn KHÔNG ĐƯỢC<br />

cho nó quyền take over cuộc sống của bạn. Cuộc sống của bạn là quan trọng<br />

nhất. Dù chưa thi IELTS, hãy vẫn luôn vui vẻ. Vì bạn sẽ được điểm IELTS<br />

cao NẾU bạn học. (100% success rate). Stop here, read this again!<br />

10. Mình chưa bao giờ đi học thêm IELTS. Nếu bạn tự tin vào khả<br />

năng tự học của mình, ĐỪNG ĐI HỌC.<br />

11. Bạn KHÔNG nên nghe những người khác phức tạp hoá vấn đề về<br />

IELTS. Hãy bịt tai lại nếu người ta làm vậy.


IELTS is not an IQ<br />

test. If you s<strong>tu</strong>dy,<br />

you'll simply<br />

succeed<br />

KIEN TRAN'S IELTS HANDBOOK


27<br />

Chương 14: Những điều lớp học thêm không<br />

muốn bạn biết<br />

Chào các bạn. Năm mới đã qua chắc hẳn vẫn còn nhiều bạn được<br />

mừng <strong>tu</strong>ổi. Dù là tiền nào đi nữa thì cũng đều đáng quý như nhau. We all love<br />

money. Chúc cả nhà sang năm 2015 kiếm được nhiều tiền và giữ được nhiều<br />

tiền hơn những năm trước nhé!<br />

Mình vào đề luôn để khỏi tốn thời gian vàng bạc của các bạn. Dưới<br />

đây là những chia sẻ của mình về học thêm TA. Hy vọng sẽ giúp bạn quyết<br />

định đúng.<br />

1. Có thể bạn thấy một số Trung tâm treo bằng IELTS của một số bạn<br />

được 8.0 IELTS lên tường. ĐỪNG ĐỂ BỊ ĐÁNH LỪA. Đây chỉ số lượng RẤT<br />

NHỎ những cá nhân thành công sau khi học ở trung tâm TA. Các cá nhân<br />

KO THÀNH CÔNG ở trung tâm chiếm PHẦN LỚN nhưng tất nhiên là chẳng<br />

ai biết ai vào ai. Show off chứng chỉ IELTS của một số bạn giỏi là một cách<br />

đánh lừa bạn, làm cho bạn TƯỞNG BỞ rằng ai học ở đó ra cũng sẽ có kết<br />

quả như thế. Thực tế, nếu bạn đó học ở Trung tâm mà được 8.0, thì dù<br />

người đó nếu KO học trung tâm cũng KO KHÓ để được số điểm như vậy.<br />

=> vì vậy một lần nữa, NEVER EVER để bị đánh lừa bởi mấy tấm<br />

bằng IELTS.<br />

2. Nếu bạn đi học mà KO THÀNH CÔNG, bạn sẽ KO ĐỔ LỖI cho<br />

Trung tâm mà thường sẽ ĐỔ LỖI CHO CHÍNH BẠN (Lười, ko có khả năng<br />

v.v).<br />

Trung tâm cũng như vậy. SẼ ĐỔ LỖI CHO BẠN. Đây là lý do nhiều<br />

trung tâm vẫn tồn tại được đến ngày nay. Bạn sẽ rất khó để buộc tội một<br />

trung tâm dậy KO TỐT, vì nơi nào cũng sẽ kết luận rằng kết quả ko được<br />

như ý là DO BẠN. Nhưng nếu kết quả bạn CAO, bạn và trung tâm sẽ thường<br />

nghĩ rằng TRUNG TÂM/LỚP HỌC đã giúp bạn đạt được kết quả này.<br />

=> Trung tâm TA là một lũ nhận công nhanh và đổ lỗi cũng nhanh.<br />

Đừng vì vẻ bề thế, thiết kế nội thất trong ngoài đẹp, thầy cô xinh đẹp phong<br />

độ đánh lừa bạn.<br />

3. Nếu bạn muốn đạt điểm IELTS vừa đủ => Hãy đi học Trung tâm<br />

Nếu bạn muốn đạt điểm IELTS xuất sắc => Hãy tránh xa trung tâm.<br />

Trung tâm KO muốn bạn hiểu rằng những điều họ dậy bạn đều đã có<br />

trong sách và trên mạng. Họ vẫn cố thuyết phục bạn "Trong sách không đủ và<br />

bạn phải đi học chỗ họ mới có thể biết được bí quyết thật sự". Và nhiều bạn<br />

đã tin sái cổ và đóng tiền. (sau khi đi học xong ko hiệu quả bạn lại về nghiên<br />

cứu sách và thấy tiến bộ nhanh. Bạn sẽ lại "Biết thế").<br />

Khi đi học trung tâm, thứ bạn mất KO CHỈ LÀ TIỀN.<br />

- Bạn MẤT thời gian (eg. 2 tiếng học), trong 2 tiếng này bạn sẽ học<br />

cùng với nhiều người khác. Và 2 tiếng này ko phải CHO MÌNH BẠN. mà còn<br />

cho người khác. Những gì bạn hiểu rồi nhưng người khác chưa hiểu bạn vẫn<br />

phải nghe giải thích lại. Bạn hoàn toàn bị động. Ngoài ra bạn sẽ sớm nhận ra<br />

cái mớ kiến thức mà họ đang dậy đều ko mới, nhan nhản khắp nơi. Nhưng<br />

bạn KO CHỊU TÌM. Tất cả những gì bạn làm là "TIỀN ĐÂY, NHẬN TIỀN VÀ<br />

LÊN MẠNG TÌM HỘ GIÚP TÔI"


- Bạn MẤT thời gian đi lại. Mỗi lần đi đi về về bạn sẽ mất 1-2 tiếng nếu<br />

xa. hoặc nửa tiếng nếu gần. Đây là khoảng thời gian bạn vứt vào thùng rác<br />

mà vẫn tưởng rằng nó có giá trị. Chỉ trong 1-2 tiếng đi lại này thôi, khối lượng<br />

bạn có thể học ở nhà có thể gấp vài lần/chục lần một buổi học ở Trung tâm.<br />

- Bạn MẤT NĂNG LƯỢNG. Mỗi lần đi đi về về, ngồi nghe giảng suốt 2<br />

tiếng đồng hồ. Bạn sẽ mất năng lượng. Khi về đến nhà rồi, bạn sẽ KO CÒN<br />

NHIỀU thời gian và năng lượng để học IELTS nữa. Bạn chỉ có 24 giờ một<br />

ngày và năng lượng có hạn.<br />

- Bạn MẤT THỜI GIAN vào những việc phát sinh: Bạn sẽ phải gửi xe<br />

(mất 5-10 phút, học về đói bạn sẽ phải ăn uống (mất 30p-1 tiếng), tắc đường,<br />

học về mệt phải nghỉ ngơi, giải trí. vân vân. Những thứ này ko lớn nhưng<br />

cộng dồn vào sẽ rất đáng kể.<br />

Khi bạn đã mất tiền, và những thứ trên. Bạn tưởng rằng mình đi học là<br />

CÓ ĐIỀU KIỆN hơn người ko đi học. Thực tế, bạn THIẾU ĐIỀU KIỆN hơn<br />

họ. Luôn nhớ rằng "LESS IS MORE".<br />

TÓM TẮT<br />

- ĐỪNG BAO GIỜ SỢ VÀ LO LẮNG khi thấy các bạn của bạn đổ xô đi<br />

học Trung tâm. Cũng ĐỪNG BAO GIỜ nghĩ rằng bạn vứt một cục tiền vào<br />

toilet rồi giật nước (Trung tâm) là IELTS của bạn sẽ automatically được 6.5<br />

hay 7.<br />

- Trung tâm tiếng Anh đã master nghệ thuật nhận công và đổ lỗi. Bạn<br />

không bao giờ có thể <strong>tran</strong>h luận với họ. Hãy khôn trước khi mất tiền.<br />

- Khi đi học trung tâm thứ bạn mất không chỉ là TIỀN.<br />

- Đừng để bị lừa khi nhìn vào chứng chỉ IELTS trên tường các trung<br />

tâm và qua các stt. Đây là số lượng rất nhỏ.<br />

- Lời cuối: NEVER EVER EVER EVER EVER EVER EVER EVER<br />

EVER EVER EVER EVER EVER EVER EVER Đi học Trung tâm.<br />

Mùng 3 tết, chúc các bạn sử dụng tiền mừng <strong>tu</strong>ổi hợp lý nhá<br />

28


29<br />

Chương 15: Tẩy não kỳ 11 – Good to Great<br />

Sự khác nhau về Atti<strong>tu</strong>de giữa Good and Great English learners.<br />

Chào các bạn. By the way, không biết các bạn đã đọc cuốn Good to<br />

Great (từ tốt đến vĩ đại) - Jim Collins chưa? Đây là một cuốn sách đỉnh về<br />

kinh doanh/doanh nghiệp và rất có tính tẩy não mạnh. Bạn nào thích đọc<br />

sách về kinh doanh thì give it a try nhé kiki emoticon<br />

—— Chúng ta thắng hay thua là do TÂM LÝ——<br />

SỰ KHÁC BIỆT 1.<br />

Good English learners: “IELTS là một thước đo trình độ, đẳng cấp cá<br />

nhân, khả năng tiếng Anh sang chảnh, có IELTS cao là có mọi thứ”<br />

Great English learners: “IELTS/tiếng Anh là một công cụ không hơn ko<br />

kém, nó sinh ra để làm nô lệ và phục vụ cho mình và chẳng có gì phải tự hào<br />

khi được IELTS cao vì ai cũng có thể đạt được (nếu thực sự muốn). Trên đời<br />

này có nhiều thứ khác quan trọng hơn cái chứng chỉ IELTS”<br />

SỰ KHÁC BIỆT 2.<br />

Good English learners: “Showcase từ vựng phức tạp, cấu trúc dài là<br />

cách thể hiện tiếng Anh tốt”<br />

Great English learners: “Showcase sự rõ ràng (clarity), sự ngắn gọn<br />

(brevity) và tính logic mới là cách thể hiện tiếng Anh tốt. Sử dụng ngôn ngữ<br />

đơn giản chính xác là đỉnh cao của ngôn ngữ fancy”<br />

SỰ KHÁC BIỆT 3.<br />

Good English learners: “IELTS sẽ giúp bạn tăng thu nhập"<br />

Great English learners: “IELTS sẽ không giúp bạn tăng nhiều thu nhập,<br />

Corporate English mới giúp bạn tăng thu nhập”<br />

SỰ KHÁC BIỆT 4.<br />

Good English learners: "IELTS Examiners là thánh, bất kỳ những gì họ<br />

nói ra là chuẩn và áp dụng với tất cả các trường hợp"<br />

Great English learners: "IELTS Examiners có ý kiến KO giống nhau,<br />

phần nhiều cũng chỉ để tham khảo. Chỉ nên nghe theo ý kiến nào MAKE<br />

SENSE và AN TOÀN cho mọi trường hợp"<br />

SỰ KHÁC BIỆT 5.<br />

Good English learners: “Tôi thích download và sưu tập sách IELTS”<br />

Great English learners: “Tôi đã từng thích sưu tập và down sách<br />

IELTS, và tôi phát hiện rằng đây là một vòng luẩn quẩn, và tôi... CHẲNG BAO<br />

GIỜ thoả mãn”<br />

SỰ KHÁC BIỆT 6.<br />

Good English learners: “Các bài essay IELTS đều rất ý nghĩa và nhất<br />

là những bài điểm cao"<br />

Great English learners: “Các bài essay IELTS đều sáo rỗng và nhạt<br />

nhẽo. IELTS Writing chỉ là nơi để người ta bắt lỗi ngữ pháp và cách dùng từ<br />

cơ bản chứ chẳng ai care bạn nghĩ gì. Bạn không cần sống thật với bản thân<br />

của mình trong IELTS writing, hãy chọn bừa một ý tưởng và bảo vệ nó dù<br />

bạn ko thích"


Good is<br />

The enemy<br />

of Great


30<br />

Chương 16: Xin chào, cảm ơn, không có gì – Bạn<br />

có chắc mình đã làm đúng?<br />

Chúng ta đều biết chào hỏi cảm ơn là những thứ dễ nhất trong tiếng<br />

Anh. Lặp đi lặp lại đến boring, nhưng lại là thủ tục KO THỂ THIẾU trong giao<br />

tiếp hằng ngày của bọn tây (và cả ta)<br />

Và tất nhiên hầu như chúng ta đều KHÔNG gặp khó khăn trong cách<br />

chào hỏi cám ơn.<br />

Tuy nhiên, mình phát hiện có một số lỗi cực kỳ QUEN THUỘC ở nhiều<br />

bạn và cả mình. Qua thời gian mình xây dựng một vài quy tắc nhỏ nhưng cần<br />

thiết như sau, các bạn tham khảo nếu có thì đóng góp thêm nhé! kiki<br />

emoticon<br />

QUY TẮC 1. LUÔN LUÔN trả lời "You're welcome" OR "No problem"<br />

OR tương tự nếu người khác nói "Thank you".<br />

Chúng ta thường ít có thói quen nói "You're welcome" vì ở tiếng Việt<br />

ko có nghĩa tương tự và bởi vì trong sách vở ít nói đến "You're welcome" Đôi<br />

khi nghĩ rằng "You're welcome" chỉ là optional, có cũng được ko có cũng ko<br />

sao. NHƯNG "You're welcome" cực kỳ quan trọng và cần thiết. Nếu ta ko trả<br />

lời khi nhận được lời cảm ơn sẽ RẤT BẤT LỊCH SỰ.<br />

QUY TẮC 2: HẠN CHẾ nói "Thank you so much".<br />

"Thank you so much" được ng Việt dùng khá phổ biến. Chúng ta<br />

thường có xu hướng biểu lộ sự lịch sự và thân thiện. Tuy nhiên "Thank you<br />

so much" là cụm rất hiếm khi dùng và chỉ dùng khi người khác làm gì đó thực<br />

sự ý nghĩa và quan trọng cho mình. Ngoài ra nếu dùng tràn lan sẽ rất kỳ quặc<br />

vì nó mang sự nghiêm túc (hơi có chút mang ơn). Nói "thank you so much"<br />

nhiều còn làm cho chúng ta yếu đuối và đôi khi bị người khác xem là thiếu<br />

chân thật. Nên dùng "Thank you very much" hoặc "Thank you" là đủ<br />

QUY TẮC 3: Khi chưa nghe rõ người đối diện và muốn người ta nhắc<br />

lại. NEVER dùng "sorry?". Hãy dùng "Pardon me"<br />

"sorry?" và "Pardon me" có nghĩa giống nhau. Tuy nhiên "sorry?" hơi<br />

có tính chất khiêu khích kiểu "mày nhắc lại xem nào" :)) Bọn tây rất hạn chế<br />

dùng. Mặt khác "Pardon me" lịch sự và neutral hơn nhiều.<br />

QUY TẮC 4: CỰC HẠN CHẾ DÙNG "Thanks a lot"<br />

A: "You're dumb"<br />

B: "Thanks a lot".<br />

"Thanks a lot" được dùng một cách sarcastically nhiều hơn là dùng để<br />

biểu lộ sự cảm ơn chân thành.<br />

Còn nữa nhưng hiện tại mình k nhớ hết. Lúc nào nhớ ra mình lại có<br />

Phần 2 nhé kiki emoticon Thank you so much for reading! À nhầm Thanks for<br />

reading!


Pardon me


31<br />

Chương 17: Listening Skill - Tất cả những gì bạn<br />

muốn nghe đều nằm trong chương này<br />

Chào các bạn. Nếu bạn đang thắc mắc tại sao mình luyện nghe mãi<br />

mà ko lên được hoặc lên rất chậm, bạn nghe mà ko hiểu gì, người ta nói quá<br />

nhanh, và quá khó nghe,<br />

Bạn cũng có thể sẽ nghi ngờ rằng những gì bạn sắp đọc tiếp theo ở<br />

đây CHẲNG KHÁC GÌ những tips chia sẻ cũ và chung chung về Listening<br />

trên cái newsfeeds bạn đọc hằng ngày. Đọc mãi đọc mãi cũng ko thay đổi<br />

được gì. Nếu vậy, mình xin nói luôn, đọc xong bài này bạn SẼ thay đổi, bạn<br />

SẼ nghe tốt hơn nhiều và TỐN ít thời gian công sức và tiền bạc hơn. Bạn sẽ<br />

KO còn cảm giác khó chịu khi ko nghe được nữa. Mình muốn bạn đọc thật<br />

CHẬM RÃI nhé.<br />

----------------<br />

Trừ khi bạn đã nghe tốt, Hãy LUÔN LUÔN đọc <strong>tran</strong>script trước khi<br />

nghe, gạch chân từ vựng, expression, dùng Google nghiên cứu cách dùng<br />

của các từ vựng/expression trong ngữ cảnh của bài nghe.<br />

Bạn sẽ coi <strong>tran</strong>script của bài nghe như một bài READING. Cố gắng<br />

HIỂU cặn kẽ cái <strong>tran</strong>script đấy. Từ khoá ở đây là HIỂU. Bạn phải HIỂU cái<br />

bài reading (<strong>tran</strong>script) đấy trước khi bạn nghe. Nếu cần thì nên đọc đi đọc lại<br />

vài lần để hiểu. Cố tưởng tượng ra ngữ cảnh bài nghe là gì càng rõ nét càng<br />

tốt.<br />

Sau đó bạn cóp bài nghe đó vào smartphone, cắm tai nghe nghe đi<br />

nghe lại 100 đến 1000 lần (nên nghe những lúc thời gian chết như khi đang<br />

rửa bát hoặc đi bộ ngoài đường). Từ khoá ở đây là NGHE ĐI NGHE LẠI 100-<br />

1000 lần. Nói vậy thôi chứ đến lần thứ 200 bạn vừa bật lên NÓ nói 1 câu bạn<br />

đã HIỂU HẾT câu thứ 2 thứ 3 rồi.<br />

Lúc này bạn sẽ có thể move on sang bài nghe khác. Lại lặp lại các<br />

bước ở trên. Nhưng sẽ ko chỉ nghe bài nghe này mà còn PHẢI nghe cả bài<br />

nghe trước nữa nhé!<br />

Sẽ có một sự thật xuất hiện là ban đầu nghe bạn sẽ thấy khó chịu vì<br />

KO hiểu hết. Bạn hãy chấp nhận sự thật này. Vì ai cũng phải trải qua bước<br />

này ko ai tránh khỏi khi mới bắt đầu.<br />

Tóm tắt:<br />

B1: Đọc, nghiên cứu <strong>tran</strong>script thật kỹ như một bài reading.<br />

B2: Cóp vào iPod/iPhone, nghe đi nghe lại hàng trăm-> nghìn lần<br />

B3: Chuyển sang bài nghe mới, lặp lại bước 1, đồng thời vẫn TIẾP<br />

TỤC nghe bài nghe trước dù đã hiểu hết rồi.<br />

-----------------<br />

Tại sao mình lại khẳng định tính hiệu quả?<br />

Trong năm 2013, mình đã dành 3 tháng học tiếng Mandarin, 3 tháng<br />

học tiếng Pháp, 3 tháng học tiếng Đức và 3 tháng học Cantonese. Mình ko<br />

học nhiều ngữ pháp từ vựng mà chỉ muốn học giao tiếp. Thậm chí bỏ học ở<br />

trường để đâm đầu học ngôn ngữ. Nếu bạn hỏi mình dành mấy tiếng học<br />

tiếng Trung mỗi ngày, mình trả lời là > 10 tiếng (cắm tai nghe). Vì vậy mình<br />

KO có thời gian để đi học lớp tiếng Trung cũng như học bài ở trường. Mình<br />

KO cần "Tắm ngôn ngữ". Mình nghe chủ động ngay từ đầu đến cuối.


Hiện giờ sang Canada mình có thể giao tiếp cơ bản với người Hong<br />

Kong, TQ đại lục, ng Quebec bằng ngôn ngữ của họ một cách vỡ lòng. Tạo<br />

được ấn tượng và gần gũi, establish rapport very quickly.<br />

Và mình đã áp dụng 3 bước đơn giản ở trên. Điều quan trọng là AI<br />

cũng có thể áp dụng được. Nếu bạn áp dụng cho tiếng Anh thì sau 3 tháng<br />

bạn sẽ thay đổi.<br />

Sau 1-2 năm bạn thậm chí KO cần nghe hết cũng đoán được nó sắp<br />

nói gì.<br />

Đây là cách học chủ động hiệu quả nhất. Còn nghe thụ động, bạn có<br />

nghe 1000 năm cũng chỉ thấy âm thanh quen quen thôi chứ vẫn vịt nghe<br />

sấm.<br />

Bạn có thể nghe ở <strong>tran</strong>g này (http://www.esl-lab.com/). Giao diện đơn<br />

giản, nhiều bài nghe, có <strong>tran</strong>script, có giải thích, ngữ cảnh thực tế và gần gũi.<br />

(ngoài ra nếu muốn tập trung IELTS, bạn nên nghe trong sách luyện IELTS<br />

cũng OK, chọn bài nghe có <strong>tran</strong>script).<br />

Lưu ý nhỏ: Khi cóp vào smartphone của bạn, ko nên cóp quá nhiều.<br />

Cóp từng bài nghe một, xong bài này mới cóp thêm.<br />

FYI Nếu bạn nào cũng thích học mấy ngôn ngữ trên, mình recommend<br />

quyển Linguaphone (french/german), Mandarin (Pimsleur & Slowchinese.com),<br />

Cantonese (Pimsleur)<br />

32


33<br />

Chương 18 - Bài Essay Sample/Analysis DUY<br />

NHẤT bạn cần đọc trước khi thi<br />

Tại sao mình được IELTS Writing 9.0? (chi tiết)<br />

Chào các bạn, mình chưa bao giờ viết bài hướng dẫn IELTS Writing<br />

một cách cụ thể, có nhiều bạn phàn nàn với mình là yếu writing muốn cách<br />

học thật chi tiết chứ không chung chung như mấy bài đầu mình viết. Và Bài<br />

viết này sẽ RẤT CHI TIẾT, và nếu bạn ko phải là Advanced, bạn sẽ gặt hái<br />

được RẤT nhiều từ bài phân tích này.<br />

Đây là bài essay thứ 2 mình viết kể từ khi tham gia GROUP, bài thứ<br />

nhất trôi lâu rồi nên coi như ko có kiki emoticon. Mình sẽ phân tích bài này cụ<br />

thể. Mình khuyến khích các bạn đọc đi đọc lại nhiều lần nghiên cứu thật kỹ<br />

nhất là trước khi thi. Ngoài ra, mình cũng nói luôn mặc dù mình đc 9.0


Writing, mình KO khẳng định bài này đc. 9. Nếu bạn nghĩ bài này thấp hơn,<br />

thì đúng là khả năng thật sự của mình chỉ đến vậy mà thôi.<br />

1. Bài essay này struc<strong>tu</strong>re như sau: 4 đoạn (intro, 2 body para, và<br />

conclusion). Rất straightforward. Gồm 14 CÂU tất cả, mình phân bố rất đều:<br />

Intro 2 câu, body 10 câu, Conclusion 2 câu. Lưu ý, Intro và Conclusion bạn<br />

chỉ nên viết mỗi đoạn HAI CÂU. Vì sao? Vì 2 câu là quá đủ yêu cầu ko thừa<br />

ko thiếu, thừa sẽ bị khả năng TRỪ điểm hoặc mất ấn tượng. Body bạn có thể<br />

FREE STYLE một chút, tức là số lượng câu <strong>tu</strong>ỳ bạn, miễn sao ko quá dài<br />

hoặc quá ngắn.<br />

2. Intro gồm 2 câu:<br />

- Câu 1: General Statement => là một câu chung chung sáo rỗng, bạn<br />

có thể chém gió dễ dàng kiểu bối cảnh liên quan đến chủ đề bài viết. Câu này<br />

KO CẦN kiến thức xã hội nhiều như bạn tưởng.<br />

- Câu 2: Answer the question => bạn trả lời câu hỏi đề bài một cách<br />

ngắn gọn. Mình dùng "The re<strong>tu</strong>rns are highly justifiable" thay cho "the<br />

advantages outweigh the disadvantages". Đây KO phải là một câu fancy,<br />

nhưng rất DEEP về mặt meaning => Ăn điểm trọn vẹn phần INTRO<br />

2. BODY THỨ NHẤT - nói về Advantages.<br />

- Câu 3: Câu chủ đề - Bản chất của câu này là người đọc đọc xong câu<br />

này là BIẾT được ngay lập tức NỘI DUNG của CẢ paragraph. Câu này vô<br />

cùng quan trọng. Tuyệt đối ko làm confuse giám khảo nhé các bạn. Dùng câu<br />

chữ càng clear càng tốt. Câu chủ đề này mình nêu ra các ý chính:<br />

TRAVELLING, VOLUNTEERING, and WORKING => Ăn điểm Trọn vẹn câu<br />

ba<br />

- Câu 4: Supporting idea 1 => Ít tưởng của bạn lắp vào thôi, mình nhắc<br />

lại bạn ko cần ý tưởng hay, ý tưởng dở cũng đc. Vẫn sẽ ăn điểm trọn vẹn.<br />

Supporting Idea 1 vẫn hơi chung chung nên cần câu 5<br />

- Câu 5: Bổ trợ cho Supporting idea 1 => Cause-effect relationship.<br />

Mình dùng "Such" để liên kết câu 4 và 5. => Ăn điểm trọn vẹn câu 4-5<br />

- Câu 6: Supporting idea 2 => Dùng "besides" cho tiết kiệm giấy, liên<br />

kết nhẹ 2 câu 5 và 6. Câu 6 lại là cause-effect, giám khảo thích điều này. Cụm<br />

"are more likely to" làm cho bài của bạn như một bài nghiên cứu. "accrue" là<br />

một từ rất fancy và học thuật. "Thereby" là từ hiếm khi dùng trong văn nói,<br />

gặp nhiều nhất trong văn bản luật, chỉ cause-effect, dùng có giới hạn sẽ rất<br />

gây ấn tượng, dùng nhiều ko tốt => Ăn điểm trọn vẹn câu 6 (đủ ý)<br />

- Câu 7: Illustration cho supporting idea 2 => làm rõ hơn và tăng tính<br />

thuyết phục cho Câu 6. "Blue-collar job" là từ hay dùng trong business ám chỉ<br />

nghề chân tay. Mình dùng "Even" để kết nối Câu 6 và Câu 7. Ăn điểm trọn<br />

vẹn câu 7<br />

=> Tóm lại Body thứ nhất 5 câu đều rất chặt chẽ, clear, ngắn gọn, tothe-point.<br />

3. BODY THỨ 2 - nói về Disadvantages.<br />

- Câu 8 - Câu chủ đề cho đoạn 2. Ngắn gọn và clear => ăn điểm trọn<br />

vẹn (người chấm ko expect gì thêm ở câu này).<br />

- Câu 9 - Supporting idea 1 - Tương tự<br />

- Câu 10 - Bổ trợ cho supporting idea 1, 2 câu này liên kết chặt chẽ với<br />

nhau. Câu 10 có tính cause-effect, giám khảo ưa chuộng.<br />

34


- Câu 11 - Supporting idea 2 - Lần này dùng "Also" cho tiết kiệm giấy.<br />

Liên kết câu 10 với 11<br />

- Câu 12 - Supporting idea 3 - Dùng "In addition" liên kết câu 11 và 12,<br />

phát triển nốt ý 3.<br />

Phần này ko có gì lạ, ngữ pháp ok từ vựng vừa phải, kết nối tốt => Ăn<br />

điểm trọn vẹn.<br />

4. CONCLUSION => Sắp được về nhà rồi.<br />

- Câu 13 - Một câu sáo rỗng, bạn lại trả lời lại (khẳng định lại) ý kiến<br />

của mình.<br />

- Câu 14 - Câu đóng bài viết. Mình thay "gap year" thành "short break"<br />

cho nó phong phú nhỉ.<br />

5. Nhìn chung, bài viết này mình <strong>tu</strong>ân theo tất cả các quy tắc mình liệt<br />

kê ở bài viết "Tôi đã đạt IELTS 8.5 như thế nào" mục Writing để maximize số<br />

điểm. Đó là<br />

- KO DÙNG "I" "we" "you" dù cho đề bài hỏi về Your opinion<br />

- DÙNG CỰC ÍT "which, that" để tạo câu phức<br />

- KO DÙNG các cụm sáo rỗng như "it is obvious that" "it is undeniable<br />

that" "It seems to me that" or "it should be pointed out that"<br />

- Các ý đều to-the-point và ko làm confuse người đọc.<br />

Các từ vựng ăn điểm:<br />

1. The re<strong>tu</strong>rns<br />

2. Highly justifiable<br />

3. Deferring entry<br />

4. Constructive activities<br />

5. Accrue<br />

6. Job prospects<br />

7. Appreciation<br />

8. Blue-collar job<br />

9. Lost wages<br />

10. Justified<br />

Tóm tắt:<br />

1. Intro chỉ viết 2 câu: General statement và opinion. Ko nên lan man.<br />

2. Mỗi body para phải có câu chủ đề thật clear. Các supporting ideas<br />

phải kết nối với nhau chặt chẽ (rất đơn giản dùng mấy từ <strong>tran</strong>sitional). Nên<br />

dùng cause-effect, so sánh, hoặc illustration<br />

3. Conclusion viết 2 câu: Trả lời câu hỏi lại lần nữa và 1 câu đóng<br />

Một lần nữa trước khi thi mình khuyến khích các bạn đọc bài này nhé.<br />

(mình chỉ viết và phân tích một bài này thôi vì bản chất ko khác gì nhau).<br />

Thank you for your survival after reading this.<br />

35


36<br />

Chương 19 - CUỐI CÙNG, bạn cũng đã tìm thấy<br />

cách học Từ vựng đỉnh nhất<br />

Nếu bạn đang đọc những dòng này và có ý định đọc tiếp, thì bạn là<br />

một trong những người rất may mắn. Cho phép mình nổ một tí, nhưng đúng<br />

như vậy, bạn rất may mắn. OK OK nếu bạn nghĩ mình chuẩn bị viết về...<br />

google image, thì đây cũng chỉ là BƯỚC MỘT thôi.<br />

Mình KO học từ vựng một cách chủ động (rất ít), nó thường tự đến<br />

vào in sâu vào não mình rất tình cờ tự nhiên. Mình tự hỏi TẠI SAO lại như<br />

vậy?<br />

Cuối cùng mình cũng có câu trả lời. Và những thứ bạn sắp đọc dưới<br />

đây, mình khuyên bạn ko nên áp dụng nhiều quá. Vì nếu áp dụng nhiều quá<br />

bạn thậm chí đôi lúc còn KO biết giải thích bằng Tiếng Việt thế nào mà phải<br />

dùng tiếng Anh để giải thích cho người khác hiểu. Từ vựng tiếng Anh của bạn<br />

sẽ ghim sâu vào não và bạn sẽ KO tài nào TẨY nó ra được (indelibility)<br />

Và tất nhiên, tiêu chí về những PP mình nêu ra vẫn là PHẢI DỄ, CỰC<br />

DỄ áp dụng. Mình ko thích những PP phức tạp vì vừa tốn nơron thần kinh<br />

vừa ko hiệu quả.<br />

---------------------------------<br />

Okay, Trước hết, bạn hãy để ý những từ sau:<br />

Hot, sexy, lesbian, chat, gay, share, comment, like, marketing, sales,<br />

post...<br />

VÍ DỤ: Hôm nay mình đi uống cafe, gặp một cô nàng rất hot, rất sexy.<br />

Mình xin facebook add friend, sau đó like post của em ý, em ý vào comment<br />

nhiệt tình. Hai bọn mình chat với nhau. Nhưng cuối cùng mình phát hiện ra<br />

em ý là les.<br />

Nếu bạn để ý kỹ, những từ trên là những từ TIẾNG ANH mà bạn dùng<br />

NHƯ TIẾNG VIỆT. Bạn thậm chí đôi khi còn KO NHẬN THỨC được nó là<br />

tiếng Anh. Bạn dùng và giao tiếp hằng ngày hằng giờ. Những từ này đã in<br />

sâu vào não bạn. Bạn KO gột rửa được (Indelible).<br />

Vì vậy cách mình nêu ra ở đây là, "Nếu bạn muốn học từ tiếng Anh<br />

nào, hãy THAY THẾ nó trong câu TIẾNG VIỆT”. Mình có các ví dụ sau.<br />

Ví dụ 1: (GENERAL) The point that I wanna make here is, bạn rất<br />

punc<strong>tu</strong>al, cái punc<strong>tu</strong>ality của bạn thực sự được mọi người highly appreciated.<br />

Mình hoàn toàn support và muốn everyone to see you as an example of a<br />

responsible employee.<br />

Ví dụ 2: (COMMUNICATION) Trong communication, mọi thứ cần phải<br />

concise, tránh sử dụng fancy words làm confuse người đọc. Ko nên nói<br />

những điều you want to speak mà nên nói những điều người khác wanna<br />

hear.<br />

Ví dụ 3 dựa trên một sự việc có thật: (LUẬT) Henry Nguyễn (thầy<br />

Thanh IELTS) doạ sue (kiện) một bạn for Defamation (bôi nhọ, huỷ hoại uy<br />

tín) và accused bạn này dùng defamatory statements trong post của bạn ý.<br />

Tuy nhiên, bạn này có đủ reasonable ground để express that opinion và cái<br />

opinion này benefits the public. Sau khi đã có đủ proof chứng minh những<br />

điều bạn ý nói là sự thật, tức thầy Thanh IELTS is a fraud (là một tên lừa<br />

đảo). Những bên bị hại có thể sue thầy Thanh IELTS (Henry Nguyễn) for


each of contract, fraudulent misrepresentation, lừa đảo chiếm đoạt tài sản,<br />

và sẽ có criminal records vĩnh viễn trong profile cộng punitive damages (tiền<br />

phạt) . Ông sẽ ko bao giờ có thể go overseas chứ đừng nói là sang<br />

Vancouver, Canada (nơi có tỷ lệ Visa trượt nhiều nhất) và nếu ko đi được<br />

cũng khó lòng xin việc ở bất cứ đâu. His life is DONE. Lối thoát cho Henry<br />

Nguyễn? He should confess his misconduct, stop fucking around (people are<br />

NOT s<strong>tu</strong>pid) and ask the plaintiffs (bên khởi kiện) for settlement (dàn xếp) nếu<br />

ko muốn bị kiện và có vết nhơ mãi mãi trong hồ sơ.<br />

Qua 3 ví dụ trên có thể thấy từ vựng <strong>tu</strong>ồn vào đầu rất nhanh vì bạn<br />

cung cấp cho nó cái ngữ cảnh (context) thực của bạn. Mình ví von đây là PP<br />

giúp tiêm từ vựng vào máu bạn chứ ko đơn thuần là ...hấp thụ qua da đầu<br />

như các PP khác grin emoticon.<br />

Mình biết sẽ có một vài bạn KO đồng tình với cách học này vì cho rằng<br />

mình. đang góp phần làm mất đi sự trong sáng của tiếng Việt. Nhưng theo<br />

mình đây là cách nhanh nhất và hiệu quả nhất đối với mình. Mình áp dụng<br />

một cách tràn lan và thậm chí còn ko aware được. Vì mình ở nc ngoài nên<br />

việc nói chuyện với người Việt kiểu như này là chấp nhận đc. Còn ở Việt<br />

Nam, thiết nghĩ chỉ nên áp dụng khi bạn thực hành VỚI MỘT MÌNH BẠN và<br />

nghĩ trong đầu thôi chứ ko nên dùng trong daily conversation nhé, sẽ rất<br />

weird và other people may not like that.<br />

37


38<br />

Chương 20 - Học từ vựng qua các bài Reading<br />

như một đại gia.<br />

Chào các bạn! Mình là một người tiết kiệm và mình cũng KO phải đại<br />

gia. Nhưng mình thích học Reading theo kiểu đại gia.<br />

Trang sách mà các bạn thấy trong ảnh là từ một cuốn Luật bằng tiếng<br />

Anh mà mình đang học (giá hơn 200 đô ~ 4 triệu VND). Đây là một cuốn sách<br />

rất đắt tiền, mình cắn răng mua để học. Tuy nhiên nếu bạn mượn cuốn đó<br />

của mình xem qua, các bạn sẽ thấy mình viết CHI CHÍT NOTE lên các <strong>tran</strong>g<br />

giấy. Giấy rất thơm sờ rất sướng. Nhưng mình viết KO thương xót.<br />

Và ko chỉ có mỗi cuốn này như vậy. Tất cả các cuốn sách viết bằng TA<br />

mình đều đối xử tương tự. Rất tàn nhẫn. Mình KO thích nâng niu sách như<br />

một báu vật thỉnh thoảng mới mở ra ngắm nghía. Mình thích cày nát nó và<br />

hút hết giá trị của nó. Again, sách sinh ra KO phải để chúng ta nâng niu, sách<br />

sinh ra để làm nô lệ cho chúng ta. Dù nó là cuốn sách 500 đô, nó vẫn chỉ là<br />

nô lệ (cao cấp) ko hơn ko kém.<br />

Tại sao mình lại nói những điều trên? Vì mình thấy nhiều bạn (kể cả<br />

mình ngày xưa) KO dám viết gì lên sách. Có từ mới bạn thường viết ra một<br />

quyển vở hoặc một tờ giấy khác rồi viết nghĩa (giải thích) ra. Qua thời gian<br />

bạn sưu tập đủ vài nghìn từ vựng trong quyển vở đó và hầu như chẳng mấy<br />

khi đụng vào. Cho dù bạn có đụng vào quyển từ vựng đó thường xuyên thì<br />

bạn cũng vẫn KO nhớ được lâu do quyển từ vựng của bạn KO CÓ NGỮ<br />

CẢNH. Nếu ko có ngữ cảnh bạn sẽ KO THỂ IN từ vựng vào não được. Đây<br />

là cách học của thế kỷ 20. Và bạn, dù là beginner hay advanced hãy tránh xa<br />

cách này.<br />

Sách tiếng Anh, on the other hand, có ngữ cảnh, nội dung. Bạn nên trở<br />

thành đại gia và take note từ vựng (giải thích) ngay bên cạnh từ đấy, khoanh<br />

tròn từ đấy cho nổi bật NGAY TRONG SÁCH. Nên viết SYNONYM của từ<br />

mới bạn vừa tra và viết thật ngắn gọn. Lần sau bạn muốn ÔN LẠI từ vựng thì<br />

chỉ cần GIỜ SÁCH RA đọc một lượt là bạn NHỚ HẾT ngay lập tức.


Giống như nguyên tắc học Listening mình nêu ra, học Reading cũng<br />

cần phải ĐƠN GIẢN nhất có thể. Bạn hoàn toàn KO cần một quyển vở nào<br />

để ghi từ vựng. Tất cả bạn cần là MỘT QUYỂN SÁCH và MỘT CÁI BÚT.<br />

Vì học về Business nên mình có rất nhiều môn học khác nhau. Mỗi<br />

môn đều có nhiều concepts và gắn liền với nhiều từ học thuật đặc biệt cho cái<br />

môn đấy. Nếu mình dùng vở ghi chép từ vựng chắc hiện giờ mình phải có vài<br />

chục cuốn rồi vì quá nhiều từ/concepts. Nhưng mình chọn cách viết hết vào<br />

sách. Mỗi lần ôn lại môn nào mình giở ra đọc lướt một phát nắm được rất<br />

nhanh môn đấy. Vì again, trong sách có NGỮ CẢNH (Context), vở ghi chép<br />

KO có ngữ cảnh.<br />

Btw, mình là một học sinh hư, đi học ở trường hoàn toàn KO có vở ghi<br />

chép. Mình thấy ghi chép là một cách làm cho bộ não hoạt động mệt mỏi và<br />

confused. Ghi chép là một cách học thụ động chứ ko chủ động như ta vẫn<br />

nghĩ. Vì nhiều khi bạn ghi nhưng KO hiểu và ghi xong cũng để đấy, rất mất<br />

thời gian và gây chán. Mỗi lần tiếp thu bất cứ thứ gì trên lớp bạn lại phải qua<br />

một lần ghi chép vào quyển vở. Mình CÓ ghi chép nhưng thường ghi vào<br />

trong sách và ghi RẤT ngắn gọn. Chỉ ghi những thứ CỰC QUAN TRỌNG mà<br />

trong sách ko có hoặc nói ko chi tiết. Ngoài ra thầy cô dạy thì cố gắng hiểu<br />

luôn trên lớp về nhà đọc qua mấy cái note đã ghi ở trong sách.<br />

TÓM TẮT:<br />

0. Change a little, improve A LOT<br />

1. Bạn hãy học Reading như một đại gia. Viết vào sách ko xót giấy.<br />

2. Sách là nô lệ của mình. Mình ko phải là nô lệ của sách.<br />

3. Tất cả bạn cần trong Reading là một quyển sách và một cái bút<br />

4. Vở ghi chép từ vựng là cách học của thế kỷ 20. Nên tránh xa.<br />

5. Ghi trực tiếp vào sách giúp mình nhớ lâu hơn RẤT NHIỀU do sách<br />

có ngữ cảnh, vở ghi chép KO có.<br />

6. Vở ghi chép là một Energy-sucker, try to get rid of it.<br />

7. Nếu bạn còn lưỡng lự việc có nên viết vào sách hay ko, xin hãy nhớ<br />

"Bạn là một đại gia"<br />

39


W H E N Y O U R E A D B O O K S<br />

YOU'RE LIKE<br />

BILL GATES


40<br />

Chương 21: Từ nay bạn đã hết sợ Speaking - QUY<br />

TẮC 3 PHÚT<br />

I agree. Bạn hầu như ko thể tìm thấy một cuốn sách dạy hoàn chỉnh về<br />

Speaking. Có thể bạn tìm thấy một cuốn ảo diệu về cách viết Writing,<br />

Listening, or Reading. But when it comes to Speaking, hầu như ko có nhiều<br />

sách nói về chủ đề này và cũng ko giúp ích được gì nhiều.<br />

Cách tốt nhất mình muốn khuyên bạn học speaking tốt đó là: Nói một<br />

mình, nói chuyện với Tây, và nghe nhiều. Tuy nhiên nếu bạn ko có điều kiện<br />

nói chuyện với Tây mà CHỈ có thể nói MỘT MÌNH và thấy khó khăn...Thì<br />

những gì bạn sắp đọc dưới đây sẽ giúp bạn thay đổi. Và lỗi lớn nhất mà<br />

chúng ta gặp đó là ĐỂ BÀI NÓI LÀM CHỦ MÌNH. Trong khi MÌNH PHẢI LÀM<br />

CHỦ BÀI NÓI. Dưới đây là những quy tắc giúp bạn vượt qua mọi rào cản và<br />

LÀM CHỦ BÀI NÓI.<br />

1. QUY TẮC 3 PHÚT: Bạn LUÔN cần ít nhất 3 phút để "mess up"<br />

trước khi luyện speaking.<br />

Hãy tưởng tượng bạn đang luyện speaking ở nhà và nói về chủ đề<br />

Describe a magazine you like. Vâng, và bạn nhìn cái đề bài, ko biết nói gì. Ko<br />

có ý tưởng. Bạn hoảng sợ. 1 phút trôi qua bạn vẫn ko biết nói gì. Sau đó bạn<br />

có một vài ý tưởng nho nhỏ. Nhưng ko đủ cho bài nói. Bạn càng hoảng. Và<br />

cuối cùng bạn quyết đinh bỏ cuộc "Thôi ko luyện speaking nữa khó quá nản<br />

quá".<br />

Bạn bỏ cuộc vì bạn ko biết đến quy tắc 3 phút. Ngày trước, khi luyện<br />

speaking mình luôn dành cho bản thân khoảng 3 phút để nói một cách tự do<br />

về một chủ đề. Đúng sai ngữ pháp từ vựng KO QUAN TRỌNG. 3 phút này là<br />

3 phút tự do nhất trong cuộc đời bạn. Bạn nói gì cũng được. Nói luyên thuyên<br />

về chủ đề này hay những cái ko liên quan. Your choice. Đây là 3 phút giúp<br />

bạn LÀM CHỦ BÀI NÓI.<br />

Ví dụ. Describe a magazine you like<br />

3 phút đầu: "magazine? who likes magazine? I never read magazine?<br />

it's hard to read, oh no, I like magazine, it's cool. Oh yeah my dad loves<br />

magazine. Why? because he likes showbiz world. hahaha Oh I'm kidding, he<br />

only reads s<strong>tu</strong>ff like politics. I hate politics. I dont know why people like<br />

politics. It's on TV all the time. So boring. So fucking boring. Well, so what<br />

kind of magazine do I like? I'm not sure. Maybe business? Oh yeah. Business<br />

is my favorite subject. Bla bla bla.<br />

Keep doing that 3 phút hoặc lâu hơn. YOUR CHOICE. Sau khi bạn<br />

warm up bằng 3 phút mess up luyên thuyên kia. Bạn đã làm CHỦ BÀI NÓI và<br />

sẵn sàng nói một cách có tổ chức và tự nhiên hơn. Nếu trong 3 phút này bạn<br />

ko nói đc nhiều cũng ko sao hết. Bạn lại tiếp tục cho mình 3 phút nói linh tinh<br />

tiếp theo cho đến khi bạn có thể nói đc nhiều và cảm thấy bạn LÀM CHỦ.<br />

Nếu bạn thấy mấy người trên TED TALK họ nói rất trôi chảy và hoàn<br />

chỉnh, thì họ ko chỉ có 3 phút như vậy mà còn nhiều hơn. Họ phải chuẩn bị rất<br />

kỹ và luyện tập nói rất nhiều.<br />

Tóm tắt:<br />

1. Một bài nói hoàn hảo luôn bắt đầu với 3 phút mess up.<br />

2. 3 phút này giúp bạn làm chủ bài nói. Làm cho não hoạt động.


3. 3 phút này là 3 phút tự do nhất cuộc đời bạn, bạn nói những gì mình<br />

biết về chủ đề đấy. Nói linh tinh. Nói ngắn, nói dài. đúng sai ngữ pháp ko<br />

quan trọng. Your choice.<br />

4. Hết 3 phút bạn CHẮC CHẮN bạn sẽ thấy quen hơn nhiều và bạn<br />

hoàn toàn tự tin nói môt cách tự nhiên những điều bạn suy nghĩ và thích.<br />

5. Khi bạn đã làm chủ bài nói thì bài nói của bạn mới có thể tự nhiên<br />

được.<br />

6. Ko bao giờ học thuộc <strong>tran</strong>script speaking vì bạn ko speak những<br />

điều bạn nghĩ và não bạn ko hề hoạt động.<br />

7. 3 phút này bạn PHẢI nói luyên thuyên, nếu chưa luyên thuyên mà lại<br />

quá hay là CHƯA ĐẠT.<br />

41


42<br />

Chương 22 - Viết Writing như một nhà Tư Bản<br />

Chào các bạn. Nếu các bạn đã đọc quyển Handbook, chắc các bạn đã<br />

biết phần nào tính cách của mình. Và tất nhiên qua nói chuyện mình cũng<br />

hiểu hơn nhiều về các bạn. We are now getting even closer.<br />

Trong Handbook mình có chia sẻ:<br />

1. Từ IELTS 1.0-6.5 bạn được dạy những thứ NÊN học, từ IELTS 6.5-<br />

9.0, bạn được dạy những thứ KO NÊN HỌC.<br />

2. Nếu ai đó phức tạp hoá vấn đề về IELTS, tất cả những gì bạn cần<br />

làm là bịt tai lại.<br />

3. Chúng ta đang sống trong kỷ nguyên Social Media, chúng ta MẤT<br />

TẬP TRUNG, và thường bị người khác ảnh hưởng mà KO nhận ra. Nếu KO<br />

giữ vững chính kiến bạn sẽ KO thể đi tiếp (mà sẽ đi lòng vòng KO tới đích).<br />

4. Thông tin trên Internet chỉ có 1% là kim cương, 9% là vàng, 90%<br />

còn lại là rác. Tập trung vào 1% và 9%, ignore 90% kia. LESS IS MORE<br />

5. Nếu bạn bè của bạn đổ xô đi học thêm IELTS, đừng lo lắng. Vì mình<br />

cũng ko đi học thêm và cũng ko hề thông minh hơn bạn. Ít nhất bạn còn có<br />

mình bên cạnh. Dont feel lonely.<br />

--------------<br />

Tất cả mọi thứ đều kết nối với nhau chặt chẽ. Và hôm nay mình sẽ<br />

chia sẻ với mọi người cách hiểu của mình về WRITING IELTS, những điều<br />

lớp học có khả năng đã dạy SAI cho bạn, những điều bạn KO NÊN HỌC, bạn<br />

sẽ đạt hiệu quả NGAY LẬP TỨC.<br />

--------------<br />

1. KO HỌC NHIỀU Transitional Words.<br />

Conversely, moreover, furthermore, what's more, to illustrate, take bla<br />

bla bla as an example, by way of example, to put it another way, by way of<br />

contrast, last but not least, in other words. etc.<br />

Có thể bạn được dạy cách dùng nhiều Transitional words cho bài viết<br />

kết nối chặt chẽ phong phú. Nhưng biết nhiều Transitional words KO giúp bạn<br />

được điểm cao. Thậm chí nó còn làm cho bạn điểm kém đi. Lý do? Vì một bài<br />

writing KO cần nhiều <strong>tran</strong>sitional words đến thế. Bạn cần 5-6 từ là đủ. Càng<br />

nhiều càng vô nghĩa càng confuse người chấm. Dưới đây là các <strong>tran</strong>sitional<br />

words mình dùng cho hầu như tất cả các bài WRITING.<br />

1. Also, (4 chữ cái)<br />

2. Besides (7 chữ cái)<br />

3. In addition, (nhiều chữ nhưng thông dụng)<br />

4. In contrast,<br />

5. Therefore<br />

6. For example.<br />

7. In fact<br />

Đây là 7 <strong>tran</strong>sitional words giúp mình đạt IELTS WRITING 9.0 và điểm<br />

A+ trong các bài Essay ở trường ĐH. Các <strong>tran</strong>sitional words khác là những từ<br />

làm cho bài của bạn rườm rà và nhiều mỡ. Thiếu thuyết phục. Vì vậy nếu ai<br />

đó dạy bạn quá nhiều Transitional words phức tạp với ảo tưởng là sẽ gây ấn<br />

tượng cho giám khảo. Hãy bịt tai, nhắm mắt hoặc cắp sách ra về.<br />

2. BẠN NÊN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG khi viết Writing (Nếu bạn KO aim<br />

cao hơn 7.5 hãy BỎ QUA phần này)


Mình luôn tiết kiệm giấy tối đa khi viết Writing. Có thể bạn cho rằng<br />

mình giống Quyết Đại ca. Nhưng mình sẽ cho đây là một lời khen. Có thể bạn<br />

thi tập làm văn tiếng Việt, viết 12 <strong>tran</strong>g 3 tờ giấy khiến các bạn khác ngưỡng<br />

mộ và được 10 Văn. Nhưng khi viết tiếng Anh, nếu bạn CỐ Ý viết dài trong<br />

khi bạn hoàn toàn có thể viết ngắn hơn để communicate một point là bạn<br />

TRƯỢT. Nếu bạn dùng "take bla bla as an example" trong khi bạn có thể<br />

dùng "for example" => bạn mất điểm. Vì giám khảo sẽ cho rằng bạn sử dụng<br />

từ quá lãng phí. Bạn chỉ đc viết 250-300 từ mà dùng tận 1 2 3 4 5 6 từ để nói<br />

"for example". Furthermore có 11 chữ cái trong khi Also chỉ có 4 chữ cái.<br />

Therefore 9 chữ cái formal hơn So nên dùng Therefore hợp lý.<br />

Túm lại mình đọc rất nhiều bài Writing Sample trên mạng chỉ thấy vài<br />

bài bảo vệ môi trường, những bài còn lại rất lãng phí số lượng từ. Gây mất<br />

thiện cảm. Nếu bạn nghĩ Tây giàu có và sành điệu thì đúng như vậy. Nhưng<br />

Tây sành điệu kiểu tư bản, bọn nó giàu nhờ sử dụng nguồn lực hiệu quả<br />

thông minh chứ ko sành điệu kiểu hoang phí. Vì vậy hãy bảo vệ môi trường<br />

và viêt Writing như một nhà Tư Bản.<br />

AGAIN, Mình ko biết phải nhấn mạnh bao nhiêu lần 3 từ đỉnh cao nhất<br />

mọi thời đại "LESS IS MORE".<br />

43


44<br />

Chương 23 - Viết Writing IELTS như một nhà Tư<br />

Bản (PHẦN 2).<br />

---------------Kien Tran's IELTS Handbook----------<br />

70,000 lượt download Handbook. Đó là một con số khá bất ngờ. Nếu<br />

giả sử trong số 70,000 này có 35,000 người từ nay sẽ tự học. Mỗi người sẽ<br />

tiết kiệm 8 triệu VND tiền đi học IELTS. 35,000 người nhân 8,000,000 VND =<br />

280,000,000,000 (VND). Vô hình chung mình đã tiết kiệm cho cộng đồng học<br />

IELTS 280 tỷ VND. YES, 280 tỷ VND là 14 TRIỆU DOLLARs!!! Các bạn thấy<br />

ko. Dạy IELTS, làm giàu ko khó.<br />

------------<br />

Viết IELTS như một nhà Tư bản (Phần 2).<br />

Nhà tư bản KO đi Roll-Royce, ko đi Bentley, ko đi Lamborghini (siêu<br />

sang). Nhà tư bản cũng KO đi Wave tàu (Hạng bình dân)<br />

Nhưng Nhà tư bản đi Mercedes, BMW, và Lexus (Hạng sang).<br />

Nếu viết IELTS như một nhà tư bản, bạn sẽ KO dùng nhiều Fancy<br />

words (siêu sang), KO dùng nhiều too-simple words (hạng trung) mà dùng<br />

JUST-FINE words (Hạng sang). Nếu bạn dùng quá nhiều Fancy words, điểm<br />

IELTS Writing của bạn sẽ ko vượt quá 7, tương tự với too-simple words.<br />

Dùng JUST-FINE Words, điểm của bạn sẽ đạt maximum.<br />

Dành cho dân hoá học. Nếu bạn thổi quá ít CO2 (hạng trung), kết tủa<br />

sẽ ko đạt MAX, thổi quá nhiều cũng như vậy. Thổi vừa đủ => Maximum<br />

Dành cho dân kinh tế. Nếu bạn sản xuất quá ít sản phẩm => Lợi nhuận<br />

sẽ ko max. Tương tự nếu sản xuất quá nhiều. Sản xuất vừa đủ => maximum.<br />

Ví dụ:<br />

1. Những từ Roll-royce bạn cần tránh xa: Loquacious (means<br />

talkative), mellifuous (sweet), assiduous (hard-working), peccadillo (small<br />

fault) v.v Những từ này bạn chỉ học khi theo đuổi SAT hay GRE, trong IELTS<br />

ko áp dụng. Hoặc nếu áp dụng => keep it minimal.<br />

2. Những từ quá đơn giản (wave tàu): Big, small, nice v.v<br />

3. Những từ Mercedes, BMW, Lexus: Reasonable, justify, recognized,<br />

phenomenon, attempt, considered, significant, infer, suggest, evidence, YOU<br />

NAME IT.<br />

Dùng những từ Mercedes sẽ khiến bài bạn đạt maximum số điểm về<br />

Lexical resource. Dùng những từ Roll-royce sẽ làm giảm điểm, dùng những<br />

từ Wave tàu sẽ ko tăng điểm.<br />

Lời cuối:<br />

Sẽ mất một khoảng thời gian đọc các tài liệu nghiên cứu học thuật thật<br />

sự để bạn có thể thấm nhuần tư tưởng Mescedes (Tư bản). Qua đọc nhiều,<br />

bạn sẽ sớm nhận ra thằng nào là Wave tàu, thằng nào là Roll-royce và thằng<br />

nào mới là Mercedes!<br />

Khi viết Writing, bạn hãy viết như một nhà Tư bản.


45<br />

Chương 24 - Tẩy não kỳ 12 - Bạn KO cô đơn -<br />

You're NOT lonely.<br />

-----------------<br />

Chào các bạn. Nếu các bạn học IELTS, đặc biệt là tự học và nếu tâm<br />

lý bạn KO vững, sẽ có nhiều lúc bạn lo lắng và trăn trở. Hằng đêm trước khi<br />

ngủ thường tự hỏi "Bao giờ mình đạt IELTS cao sẽ sung sướng lắm nhỉ, sẽ<br />

có nhiều cơ hội đến với mình hơn, sẽ nói tiếng Anh như gió cảm giác rất<br />

<strong>tu</strong>yệt" rồi bạn lại chìm vào giấc ngủ, quyết tâm ngày mai sẽ lao đầu vào luyện<br />

tập.<br />

Hôm sau đến, bạn cảm thấy xung quanh chỉ có MÌNH BẠN. Và một<br />

đống sách trước mặt, mọi thứ trong nhà bừa bộn, cảnh vật buồn tẻ, gió thổi<br />

đìu hiu. Chẳng có ai học cùng Tiếng Anh hay trực tiếp ÉP mình học. Bạn<br />

LUÔN ƯỚC MƠ có một ai đó, một nhân vật nào đó từ trên trời xuất hiện,<br />

hiểu bạn, luôn bên cạnh bạn để động viên bạn mỗi ngày, mắng bạn bạn cũng<br />

vui, miễn sao phải có AI ĐÓ bên cạnh để bạn có ĐIỂM TỰA cố gắng. Ngày<br />

này qua ngày khác, bạn vẫn KO tìm được. Bạn cảm thấy mọi thứ chẳng có ý<br />

nghĩa.. Và đôi lúc bạn nhận ra, những gì thằng Kiên Trần viết trong sách rất<br />

hay và thực tế, nhưng NÓ lại KO ở bên cạnh mình mọi lúc mọi nơi, mình vẫn<br />

cô đơn học tiếng Anh và KO thấy đích đến với cái bàn học lộn xộn, con<br />

đường vẫn còn dài và KO CÓ AI BÊN CẠNH.<br />

SỰ THẬT 12 - Chúng ta thường ƯỚC AO một chỗ dựa vì ai cũng sợ<br />

CÔ ĐƠN, nhưng SỰ THẬT là phần lớn chỗ dựa đó KO TỒN TẠI hoặc RẤT<br />

ĐẮT tiền.<br />

Nếu bạn đã từng nghĩ như vậy thì bạn KO HỀ CÔ ĐƠN. Vì có rất rất<br />

nhiều người như bạn. Chúng ta đồng cảm. Nếu bạn cảm thấy cô đơn khi nhìn<br />

thấy bạn bè của bạn đi học IELTS trong khi bạn vẫn ngồi nhà thì mình cũng<br />

như vậy. Mình ko khác gì bạn. Mình cũng đã từng ước mơ có ai đó làm chỗ<br />

dựa cho mình.<br />

Và Cuốn Handbook này viết ra để giúp bạn thoát khỏi cảm giác cô<br />

đơn. Nó sẽ liên tục update để giúp bạn, mặc dù kể cả KO cần update cũng<br />

quá ĐỦ để bạn sẵn sàng tự học. Như vậy, cuốn sách luôn ở bên cạnh bạn<br />

từng chặng đường. Mình KO cần một ông "thầy A IELTS" và bạn cũng vậy.<br />

Ông "thầy A IELTS" KO hiểu bản thân bạn bằng bạn. Bạn là người hiểu bản<br />

thân bạn nhất và bạn là người quyết định BẠN HỌC THEO KIỂU NÀO hợp<br />

với bạn.<br />

Tại sao mình KO thích đi học thêm? Vì mình có thể DISAGREE với<br />

hầu hết các cách luyện thi và logic mà ông thầy A thầy B nêu ra. KO phải vì<br />

mình giỏi hơn ông ý mà vì mình HIỂU mình hơn ông ý và mình biết bản thân<br />

mình cần gì hơn. Ngoài ra, hầu hết những phương pháp học IELTS mình đọc<br />

trên mạng đều hay nhưng KO ứng dụng được hoặc KO hiệu quả, tốn nhiều<br />

calo, gây chán nản mệt mỏi.<br />

Ví dụ như PP chép chỉnh tả bài Listening, đây là PP đem lại hiệu quả<br />

nhất định nhưng sẽ khiến bạn mệt nhanh. Và làm bạn nản mỗi khi ko nghe<br />

được, đôi khi phải <strong>tu</strong>a đi <strong>tu</strong>a lại RẤT mất thời gian rồi lại hì hục viết vào giấy.<br />

Viết xong bạn lại phải lo đến việc xử lý tờ giấy đã viết như thế nào: Vứt đi hay


giữ làm kỷ niệm? Ngoài ra PP này rất khó nhìn thấy đích đến khiến bạn mất<br />

động lực trong thời gian ngắn.<br />

Mình có lòng tin vào bản thân và chính vì vậy mình ko cần chỗ dựa.<br />

Mình thích cái CẢM GIÁC CÔ ĐƠN trên con đường chinh phục IELTS của<br />

mình. Nếu bạn cảm thấy cô đơn và đang suy nghĩ chọn giải pháp đi học thêm<br />

để GIẢM nỗi cô đơn thì bạn cứ nghĩ là KỂ CẢ đến lớp học thêm bạn cũng<br />

KO học được gì mới mẻ hơn mà còn mất tiền, ngoài ra sẽ có rất nhiều<br />

phương pháp học KO hiệu quả bằng chính những gì bạn nghĩ ra hoặc những<br />

gì bạn đã biết.<br />

TÓM TẮT.<br />

1. Chúng ta thường cảm thấy CÔ ĐƠN vì chặng đường IELTS trông<br />

có vẻ dài, đôi khi cần một điểm tựa. Nhiều bạn chọn cách đi học thêm với<br />

mục đích GIẢM nỗi cô đơn và lấy đó là điểm tựa.<br />

2. Handbook viết ra để làm điểm tựa cho bạn, giúp bạn KO cô đơn. Nó<br />

MIỄN PHÍ và người viết ra nó có số điểm IELTS cao hơn hầu hết những<br />

người đang đứng lớp dạy IELTS hiện nay. Nó quá đủ để giúp bạn. Mình chỉ<br />

ước mình có thể gửi cuốn Handbook này về cho chính mình trong quá khứ.<br />

3. Bạn là người hiểu bản thân bạn nhất. Bạn biết phương pháp nào<br />

phù hợp với bạn. Những gì mình chia sẻ, đừng tin cho đến khi bạn cảm thấy<br />

nó đúng là cái bạn cần.<br />

4. Nếu bạn VẪN cảm thấy CÔ ĐƠN, thì CÔ ĐƠN chính là thứ giúp<br />

mình được 8.5.<br />

46


47<br />

Chương 25 - Làm thế nào để học chắc Ngữ Pháp<br />

như người bản xứ?<br />

Hãy chấp nhận những điều bạn cảm thấy vô lý cho đến khi bạn cảm<br />

thấy nó hợp lý.<br />

Chào các bạn. Chúng ta được dạy là hãy luôn tò mò, đặt câu hỏi, tìm<br />

tòi tìm hiểu một cách kỹ lưỡng, <strong>tran</strong>h luận, nghiên cứu về một vấn đề nào đó.<br />

KO chấp nhận thứ gì vô lý, LUÔN hỏi tại sao, tại sao, tại sao.<br />

Đây là một điều vô cùng tốt. Tuy nhiên...(Lại <strong>tu</strong>y nhiên, thằng Kiên Trần<br />

này lúc nào cũng Tuy nhiên). Tuy nhiên, khi áp dụng vào học Tiếng Anh (hay<br />

bất kỳ ngôn ngữ nào), đặc biệt là học NGỮ PHÁP. Những câu hỏi tại sao tại<br />

sao tại sao trong đầu bạn sẽ ko những KO giúp bạn mà còn có thể làm bạn<br />

trượt dốc ko phanh.<br />

Tại sao lại như vậy? Vì học ngôn ngữ là một quá trình bạn CHẤP<br />

NHẬN những điều bạn cảm thấy VÔ LÝ cho đến lúc bạn CẢM THẤY HỢP<br />

LÝ.<br />

Mình xin nhắc lại nhé. Học Ngôn ngữ là một<br />

- QUÁ TRÌNH<br />

- BẠN CHẤP NHẬN<br />

- NHỮNG ĐIỀU BẠN CẢM THẤY VÔ LÝ<br />

- CHO ĐẾN KHI<br />

- BẠN CẢM THẤY NÓ HỢP LÝ<br />

Đúng vậy. Trong tiếng Việt, tính từ đứng sau <strong>dan</strong>h từ Ví dụ "Quả táo<br />

ĐỎ". Trong tiếng Anh, tính từ đứng trước <strong>dan</strong>h từ "The RED apple" QUÁ VÔ<br />

LÝ. Trong tiếng Pháp hầu hết tính từ lại đứng sau "La pomme ROUGE" và có<br />

một vài ngoại lệ đứng trước "La GRANDE famille". Tiếng Anh, tiếng Việt,<br />

tiếng Trung <strong>dan</strong>h từ KO có giống đực giống cái. Tiếng Pháp, Spanish và<br />

German lại có (QUÁ VÔ LÝ)<br />

Tại sao tiếng Anh lại khác tiếng Việt đến vậy? Tại sao lại phải chia<br />

động từ cho nó nhọc ra, sao ko nói luôn là "he go to school" cho tất cả các<br />

trường hợp mà phải là "He goes, we go, he went, he has gone v.v" Tại sao<br />

các thứ tiếng kia lại phải chia giống đực giống cái? Tại sao tiếng Anh lại có<br />

động từ bất quy tắc? Tại sao ko cho nó vào quy tắc hết cho nhanh?<br />

Tại sao "how are you doing" lại là "Bạn khoẻ không?" Quá vô lý, nó<br />

phải là "bạn đang làm thế nào" mới phải chứ?<br />

Và những câu hỏi tại sao đấy tiếp tục làm bạn nặng đầu. Bạn cảm thấy<br />

rất vô lý mà vô lý như vậy thì HỌC CŨNG CHẲNG VÀO. Bạn quyết định: trừ<br />

khi BẠN THẤY HỢP LÝ thì bạn học tiếp. Còn nếu vẫn tiếp tục vô lý thì NEXT.<br />

Và bạn bỏ cuộc vì thấy nó khó (vô lý) quá. Học mãi ko vào.<br />

Nếu bạn như vậy thì đọc xong bài này bạn sẽ nghĩ khác. Mình xin<br />

nhắc lại lần nữa. Học NGÔN NGỮ là một<br />

- (1) QUÁ TRÌNH<br />

- (2) BẠN CHẤP NHẬN<br />

- (3) NHỮNG ĐIỀU BẠN CẢM THẤY VÔ LÝ.<br />

- (4) CHO ĐẾN KHI<br />

- (5) BẠN CẢM THẤY NÓ HỢP LÝ.


48<br />

Vì vậy việc bạn cần làm là KO THẮC MẮC, HÃY CHẤP NHẬN, it's<br />

what it is. NO MORE QUESTIONS. Tại sao TẤT CẢ các <strong>dan</strong>h từ của tiếng<br />

Đức phải viết hoa => Vì nó là như vậy, chấp nhận hay là chết?<br />

Tại sao lại phải dùng thì quá khứ tương lai mà ko quy hết về hiện tại<br />

như tiếng Việt => Vì nó là như vậy, chấp nhận hay là chết?<br />

Mình học tiếng Anh rất nhàn, vì mình KO hỏi tại sao. Mình thấy vô lý.<br />

Mình chấp nhận. Vì mình tin sau hôm mình nghe bài nghe toàn những điều<br />

VÔ LÝ 1000 lần, nó sẽ TRỞ NÊN HỢP LÝ. Đến cái mức mà nếu bạn mà bảo<br />

nó vô lý là mình sẽ cho ăn cái bạt tai. NÓ HỢP LÝ và trước đây mình cho<br />

rằng NÓ VÔ LÝ.<br />

Dù cho tiếng Anh có khác tiếng Việt thế nào đi nữa. Nếu bạn nghe<br />

nhiều (theo cách của chương 17), bạn CHẤP NHẬN. KO HỎI. KO THẮC<br />

MẮC. KO TẠI SAO. Bạn sẽ thấy những điều VÔ LÝ bỗng chốc trở nên vô<br />

cùng HỢP LÝ. Tất cả những điều vô lý SẼ dần dần LỌT HẾT lỗi tai của bạn.<br />

Hãy nghe nói đọc viết thật nhiều. Luôn Chấp Nhận.<br />

Và ngữ pháp của bạn sẽ chắc như người bản xứ<br />

Chương 26 - Thi IELTS và Tiếng Anh ngoài đời.<br />

--------Kien Tran's IELTS Handbook---------<br />

Chào các bạn. Nếu các bạn thắc mắc liệu 8.5 IELTS và 9.0 IELTS sử<br />

dụng tiếng Anh có như người bản xứ ko? Câu trả lời là KO, KO và KO.<br />

Để đạt được trình độ của người bản xứ bạn cần sống với họ một thời<br />

gian dài để thực sự thấm nhuầm cái văn hoá, lối sống lối suy nghĩ của tây.<br />

Tây dùng rất nhiều tiếng lóng và nhất là trong công việc bọn nó hay dùng<br />

ngôn ngữ ẩn dụ. Mình phải mất một thời gian tương đối lâu để có thể hiểu<br />

một số câu chuyện ẩn dụ của bọn nó (assumption) nhưng đôi khi vẫn ko hiểu.<br />

Người già dùng ngôn ngữ người già, teen dùng ngôn ngữ teen. Đến 2 người<br />

bản xứ nói chuyện với nhau đôi khi còn giống 2 người speak 2 different<br />

languages. Mình có bà Professsor dạy môn English Fiction còn phải dùng<br />

UrbanDictionary.com mỗi khi cần. Kể cả 8.5 hay 9.0 IELTS vẫn sẽ gặp khó<br />

khăn giao tiếp trong những trường hợp nhất định.<br />

On the flip side, nếu tiếng Anh ngoài đời của bạn tốt, nói chuyện với<br />

tây thành thạo, đọc báo, xem thời sự, phim ko cần phụ đề tóm lại bạn tự tin


49<br />

vào khả năng nghe nói đọc viết của mình, Thì bạn chưa chắc ĐÃ THI ĐƯỢC<br />

IELTS điểm cao. Vì IELTS khác tiếng Anh ngoài đời ở chỗ đây là một kỳ thi.<br />

Đã là một kỳ thi thì sẽ giới hạn thời gian, có luật chơi và cần luyện tập. Việc<br />

bạn dùng tiếng Anh ngoài đời tốt sẽ HỖ TRỢ bạn PHẦN NÀO nhưng KO<br />

đồng nghĩa điểm sẽ cao. Nếu bạn KO quen với luật chơi bạn sẽ fail.<br />

- Bạn biết dùng súng ngoài đời giỏi KO đảm bảo bạn trở thành nhà vô<br />

địch Half-life (mặc dù Half-life dễ hơn)<br />

- Bạn là Gia Cát Lượng cũng chưa chắc chơi đế chế giỏi bằng một<br />

đứa nghiện game (mặc dù đế chế dễ hơn)<br />

- Bạn là thạc sĩ chưa chắc đã giải được đề thi Đại học.<br />

- Bạn là vua đầu bếp chưa chắc đã làm được phở ngon như phở VN.<br />

- Bạn tự tin dùng tiếng Anh thành thạo ở nhà nhưng chưa chắc đã sẵn<br />

sàng thi IELTS<br />

- Thầy dạy IELTS của bạn dạy rất nhiều điều hay ho nhưng chưa chắc<br />

đã đủ tự tin bước vào phòng thi.<br />

- Luật sư giỏi nhất hành tinh chưa chắc đã vượt qua được kỳ thi LSAT<br />

Tóm lại IELTS khác tiếng Anh ngoài đời ở chỗ. IELTS là phiên bản thu<br />

nhỏ (dễ hơn) của tiếng Anh ngoài đời NHƯNG nó lại có Luật chơi riêng. Để<br />

được IELTS cao, ngoài tiếng Anh tốt bạn cần HIỂU LUẬT CHƠI. Luật sư giỏi<br />

mà ko hiểu luật chơi trong LSAT thì vẫn điểm kém hơn mấy cậu sinh viên ở<br />

nhà cày LSAT.<br />

Vì vậy, để thi IELTS điểm cao, thứ bạn ko thể thiếu đó là làm thật<br />

nhiều MOCK TEST ở nhà. Làm đi làm lại để bạn thấm nhuần luật chơi IELTS.<br />

Nếu bạn nói rằng bạn KO GIAO TIẾP TỐT => That's fine. Bạn sẽ vẫn được<br />

điểm cao hơn người giao tiếp tốt nhưng ko rõ luật chơi.<br />

Luật sư trước khi ra hành nghề phải trải qua rất nhiều Mock Trial<br />

(phiên toà giả định) để luyện tập và nắm rõ luật chơi và bạn cũng vậy.<br />

Mình có nói mình KO có ứng dụng bí mật trên iPhone là mình nhầm.<br />

Mình có một ứng dụng BÍ MẬT.<br />

VÀ ĐÂY là ứng dụng trên iPhone sẽ giúp bạn rất nhiều trên con đường<br />

>8.0. Tên nó là "Clock". Bạn ko cần download. Ấn vào Clock chọn tab Timer<br />

và bấm giờ làm IELTS của bạn. Khi bạn bị giới hạn bởi thời gian (giống như<br />

thi IELTS). Bạn sẽ luyện tập vô cùng tập trung và năng suất hơn những<br />

người ko dùng Timer. Lúc nào luyện Test bạn cũng cần Timer. Writing,<br />

Reading, Speaking => Timer giúp bạn STAY ON TRACK và Thấm nhuầm luật<br />

chơi.<br />

Tóm tắt:<br />

- Tiếng Anh ngoài đời và IELTS khác nhau<br />

- Bạn được 120 điểm TOEFL chưa chắc đạt được 7.0 IELTS<br />

- Bạn được 9.0 IELTS chưa chắc đạt được 100 TOEFL<br />

- Hiểu luật chơi IELTS, làm nhiều Mock test như luật sư đã trải qua<br />

nhiều Mock Trial<br />

- Xem nhiều phim Mỹ có thể giúp bạn nghe rất tốt nhưng chưa chắc đã<br />

thi được IELTS do bạn đang áp dụng luật chơi của phim Mỹ vào luật chơi của<br />

IELTS.


- Timer giúp bạn Stay on track, thấm nhuần luật chơi. Luôn luôn dùng<br />

Timer trong khi luyện Mock test nếu ko bạn sẽ áp dụng luật chơi Freestyle<br />

vào luật chơi IELTS.<br />

50


51<br />

Chương 27 - Bạn sẽ tăng 1-2 điểm IELTS sau khi<br />

đọc xong bài này<br />

----------Kien Tran's IELTS Handbook------Tẩy não kỳ 13------<br />

Chào các bạn. Mình sẽ tặng các bạn 4 chữ. 4 chữ này là 4 chữ sẽ<br />

giúp bạn tăng ít nhất 1-2 điểm IELTS. 4 chữ cực kỳ đơn giản NHƯNG sẽ rất<br />

khó làm theo. Đây là 4 chữ giúp mình rất nhiều thứ trong IELTS cũng như<br />

trong cuộc sống. Và mình sẽ nói 4 chữ này ở cuối bài viết này. BUT STOP.<br />

Bạn đừng kéo xuống hết để xem nhé. Vì nếu bạn làm vậy là bạn đang đi<br />

ngược lại ý nghĩa của 4 chữ này. Vậy nhé. Calm down. No rush, no hurry. I<br />

know you're tempted, but keep reading this and you'll see it even<strong>tu</strong>ally.<br />

Nếu bạn đang đọc đến dòng này mà vẫn KO kéo xuống hết để xem 4<br />

chữ kia thì chúc mừng bạn! Mình có thể tự tin nói rằng điểm IELTS bạn sẽ<br />

CAO hơn những ai kéo xuống để xem 4 chữ kia là gì. Vì sao?<br />

Vì bạn có tâm lý tốt. Ko nóng vội. Kiên trì. Đây là những thứ sẽ giúp<br />

bạn đạt điểm cao. Phần lớn vấn đề của người học tiếng Anh hay IELTS là<br />

NÓNG VỘI. Có nhiều bạn ĐẶT EXPECTATION QUÁ CAO trong thời gian<br />

ngắn. Rồi bạn sớm thất vọng. Khi bạn thấy bạn của bạn được IELTS 8.0, bạn<br />

thường muốn được như họ ngay lập tức trong thời gian ngắn mà KO nhận ra<br />

rằng họ phải tốn nhiều thời gian mới được như vậy.<br />

- Khi bạn thấy bạn còn quá nhiều từ chưa biết trong một bài đọc. Một<br />

vài bạn thường chỉ làm một vài bài rồi kêu ca. Then give up.<br />

- Khi bạn mới bắt đầu viết Writing và ko biết viết gì. Bạn kêu khó rồi bỏ<br />

cuộc. Bạn ko nghĩ được ý tưởng => bạn bỏ cuộc sau 1 2 bài.<br />

- Khi bạn tập thể hình, bạn tập một <strong>tu</strong>ần chưa thấy cơ bắp tăng lên bạn<br />

bỏ cuộc. (happens to a lot of people)<br />

- Khi bạn bắt tay vào học tiếng Anh và thấy nhiều cái bạn chưa biết.<br />

Bạn kêu ca rồi bỏ cuộc.<br />

- Khi bạn KO phát âm được 1 2 từ khó, bạn kêu ca và bỏ cuộc.<br />

Lời khuyên của mình là nếu bạn đã xác định học IELTS, bạn phải xác<br />

định NGÀY TỪ ĐẦU một sự thật là "BẠN SẼ GẶP NHỮNG THỨ BẠN CHƯA<br />

TỪNG GẶP". Tâm lý của bạn phải ở mức "Nếu đã xác định bắt đầu học<br />

IELTS thì sẽ KO có đường về". Đừng hăng hái quyết tâm học rồi lúc học kêu<br />

khó xong bỏ dở.<br />

Và bạn sẽ KO thấy sự tiến bộ. Bạn KO nhìn thấy được. Khi bạn học<br />

bất kỳ thứ gì. Đàn, thể hình, võ, IELTS. Bạn sẽ KO thấy bạn tiến bộ. Bộ não<br />

của bạn KO THỂ NHẬN THỨC được sự tiến bộ trong thời gian ngày/<strong>tu</strong>ần/<br />

hay tháng. It takes YEARS and it always DOES.<br />

Khi bạn gặp những thứ khó và chưa gặp bao giờ. Hãy chấp nhận nó là<br />

một phần của trò chơi. Và là phần thú vị. Nếu bạn KO phát âm được một từ,<br />

đừng kêu ca và hãy phát âm từ đó thật nhiều. Nếu bạn còn quá nhiều từ<br />

vựng chưa biết, ĐỪNG kêu ca mà hãy kiên trì học reading thật nhiều. Bạn nói<br />

với mình bạn đọc 5 bài reading mỗi ngày? Mình nói với bạn là mình đọc 50<br />

bài một ngày. Có nhiều bài đọc khó. Mình KO kêu ca. KO lan truyền sự mệt<br />

mỏi bằng cách kêu ca. Mình SHUT UP and PRACTICE.<br />

Một lần nữa, hãy BỊT TAI nếu ai đó kêu ca vì học tiếng Anh hoặc hỏi<br />

những câu họ đã biết câu trả lời. Bạn sẽ gặp rất nhiều những người như vậy


mọi lúc mọi nơi. Họ luôn kêu ca và DO NOTHING. Trong cuộc sống, gặp thứ<br />

gì khó khăn. Mình KO kêu ca. Mình SHUT UP. Bạn sẽ KO bao giờ thấy mình<br />

kêu mệt hay khó ở bất cứ thứ gì.<br />

If it doesn't challenge you, it doesn't change you.<br />

Và 4 chữ sẽ giúp bạn tăng điểm: "SHUT UP AND PRACTICE"<br />

52


Please<br />

STFU<br />

And Practice


53<br />

Chương 28 - Cách dùng Thesaurus và Collocation<br />

chuyên nghiệp.<br />

---------Kien Tran's IELTS Handbook-----------<br />

Chào các bạn. Có rất nhiều vấn đề về cách dùng Thesaurus và<br />

Collocation. Và mình ví như đây là 2 đại dương: Thesaurus (thái bình<br />

dương), Collocation (đại tây dương). Tại sao?<br />

Vì bạn sẽ KO thể sống ở Đại tây dương và Thái bình dương. Bạn có<br />

thể ra bờ biển bắt cá, khai thác dầu mỏ, khoáng sản. Nhưng bạn KO thể sống<br />

ở đó. CUỘC SỐNG CỦA BẠN LÀ ĐẤT LIỀN. Cách học Thesaurus và<br />

Collocation của nhiều bạn hiện nay đang theo kiểu SỐNG ở đại dương chứ<br />

ko phải trong đất liền.<br />

Nếu bạn mua quyển Collocation và Thesaurus chỉ để khám phá từ<br />

đồng nghĩa (synonym) hay TẤT CẢ các từ liên quan đi kèm với một từ<br />

(collocation) một cách ko có mục đích và bạn định cố gắng nhớ hết chỗ đấy<br />

tức là BẠN đang sống ở đại dương. Đại dương bao la, bạn ko bao giờ có thể<br />

học hết chỗ đấy và bạn nên nhớ ở đại dương chỉ có VÀI PHẦN TRĂM là có<br />

ích với bạn (khoáng sản, dầu mỏ, cá). Tức ở Từ điển Collocation và<br />

Thesaurus chỉ có VÀI PHẦM TRĂM là BẠN SẼ DÙNG.<br />

Và mục tiêu của bạn KO PHẢI là ra đại dương để thu nạp hết tất cả<br />

mọi thứ ở đại dương. Mục tiêu của bạn là Ở ĐẤT LIỀN và CÂU CÁ ngoài đại<br />

dương. Đại dương có nhiều rác, phế thải và những vật vô giá trị. Từ điển<br />

Collocation/Thesaurus cũng vậy => Chứa VÔ VÀN những từ, cụm từ VÔ giá<br />

trị. Bạn chỉ nên CÂU CÁ, KHAI THÁC KHOÁNG SẢN chứ ko nên uống hết<br />

nước đại dương.<br />

Vậy câu cá như thế nào?<br />

VÍ DỤ 1: Bạn đang viết Writing, bạn định viết "good diet" nhưng muốn<br />

thay từ "good" thành một từ khác chuyên nghiệp hơn => Bạn vào <strong>tran</strong>g<br />

http://www.ozdic.com/ (Collocation) gõ từ "Diet" vào. Sẽ hiện ra rất nhiều<br />

collocation với "Diet".<br />

Balanced diet, positive diet, healthy diet, sensible diet, adequate diet<br />

và blah blah diet.<br />

Trong số này chỉ có "Balanced diet" là con cá bạn muốn câu còn lại là<br />

rác và phế thải. Bạn cần bỏ qua và ko bận tâm. KO khám phá thêm.<br />

VÍ DỤ 2: Bạn muốn từ đồng nghĩa thay cho từ "strong". Bạn lại google<br />

"strong synonym". sẽ ra một số từ như sau:<br />

Firm, tenacious, solid, heavy, robust, mighty v.v.<br />

Lần này bạn cần dựa vào NGỮ CẢNH của bài bạn định nói hoặc định<br />

viết để xác định đâu là con CÁ bạn cần câu và đâu là RÁC và PHẾ THẢI.<br />

Khi nào bạn nên dùng Collocation và Thesaurus => CHỈ KHI BẠN VIẾT<br />

WRITING hoặc SPEAKING. Ngoài ra KO nên đụng đến đại dương. Khi bạn<br />

viết Writing hoặc Speaking mới là lúc bạn CÂU CÁ. Bạn KO BAO GIỜ nên lo<br />

lắng khi có quá nhiều từ/cụm từ xuất hiện trong một lần tra. Bạn CHỈ cần câu<br />

con cá bạn cần LÚC ĐẤY. KO câu nhiều con một lúc. KO câu con cá nào bạn<br />

KO rõ nguồn gốc. Ví dụ như mình câu con "balanced diet" vì mình ĐÃ GẶP<br />

NÓ MỘT LẦN ở đâu đấy rồi, nguồn gốc rõ ràng. Con cá "Adequate diet" KO


õ nguồn gốc, có thể có độc => loại bỏ (trừ khi bạn đã nhìn thấy nó ở đâu đấy<br />

thì OK)<br />

Như vậy Từ điển KO THỂ HỌC CHAY, và Thesaurus, Collocation<br />

cũng KO phải ngoại lệ. Bạn KO nên học chay vì cuộc sống của bạn là Ở ĐẤT<br />

LIỀN câu cá.<br />

Tóm tắt:<br />

- Thesaurus và Collocation là đại dương, bạn KO sống ở đại dương<br />

- Bạn cần CÂU CÁ, chỉ CÂU còn nào rõ nguồn gốc xuất xứ (bạn đã<br />

gặp)<br />

- CHỈ dùng Thesaurus và Collocation khi bạn viết WRITING hoặc<br />

Speaking.<br />

- NGỮ CẢNH (context) của bài Writing sẽ giúp bạn xác định đâu là CÁ<br />

đâu là RÁC<br />

- KO lo lắng vì có quá nhiều từ bạn ko biết. Vì phần lớn là cá có độc và<br />

rác thải.<br />

- Ngoài Writing và Speaking ra thì 2 cái Thesaurus và Collocation này<br />

VÔ GIÁ TRỊ.<br />

- Bạn muốn Câu cá collocation (vào http://www.ozdic.com/)<br />

- Bạn muốn Câu cá synonym (vào google.com)<br />

- Ngoài ra Collocation giấy => garbage<br />

- Khi dùng Thesaurus và Collocation, Hãy dùng như thể ngày mai là<br />

ngày bạn thi IELTS.<br />

54


55<br />

Chương 29 - Bạn sẽ KO còn sợ Writing nữa sau<br />

khi đọc xong bài này.<br />

-------Kien Tran's IELTS Handbook-------<br />

Chào các bạn. Nếu bạn luôn mong muốn viết WRITING IELTS từ ngữ chau<br />

chuốt 9.0. Câu cú ảo diệu. Từ ngữ học thuật. Học thuật kiểu sang chảnh chứ<br />

ko phải học thuật kiểu xếp hình và gượng ép. Lối viết theo kiểu của Tây chứ<br />

ko theo kiểu Việt Nam, Thì bài viết này sẽ giúp bạn nhận ra một LỖI. LỖI này<br />

khiến bạn có đọc hết 10 quyển "HOW TO PARAPHRASE", "SYNONYM" hay<br />

"Collocation" bạn cũng rất KHÓ để viết được trên 6.5.<br />

Có một thực tế. Hầu hết những bài Writing Sample mình đọc được ĐỀU<br />

CHÁN và gượng ép. Sorry, nhưng kể cả bài của một số thầy cô dạy IELTS<br />

hiện nay. Loaded with academic words BUT...It doesnt SEEM right. Boring.<br />

Pointless. Messy. Wordy. Confusing. Và bạn SẼ tránh được lỗi này. Bạn sẽ<br />

viết được theo đúng lối viết và tư duy của Tây. Và KEY là gì?<br />

KEY: "ĐỪNG ĐỌC 1 VIẾT 10 mà hãy ĐỌC 10 VIẾT 1".<br />

Mọi người ai cũng muốn viết tốt NHƯNG lại ít đọc. GARBAGE IN GARBAGE<br />

OUT. Tạm dịch "đầu vào là rác thì đầu ra cũng sẽ là rác". Tại sao nhiều người<br />

viết KO tốt => Vì đầu vào KO tốt (garbage in) suy ra garbage out. Nếu bạn<br />

đang tự hỏi tại sao Writing của bạn viết vẫn bị gượng thì câu trả lời ở ngay<br />

đây: Vì bạn chưa đủ input hoặc input kém chất lượng.<br />

Lỗi này rất nhiều bạn mắc phải. Chúng ta thường có xu hướng quá quan<br />

trọng kỹ năng Writing. Tập trung toàn phần cho Writing. Mua sách<br />

Collocations, chăm chỉ học từ vựng học thuật, chăm chỉ viết những câu dài<br />

và phức, học những cụm từ ảo => nhưng Writing vẫn ko vượt được mức 6.5.<br />

Again, garbage IN garbage OUT. Nếu bạn tiếp xúc nhiều với người Việt, bạn<br />

sẽ tư duy kiểu người Việt. Nếu bạn tiếp xúc nhiều với Tây bạn sẽ tư duy kiểu<br />

của Tây. Nếu bạn tiếp xúc nhiều với những người giàu bạn sẽ tư duy kiểu<br />

người giàu. Nếu bạn tiếp xúc với những người nghèo bạn sẽ KO thể tư duy<br />

theo kiểu người giàu.<br />

Gần mực thì đen gần đèn thì dạ. Garbage in garbage out. Mình KO đọc báo<br />

vnexpress, <strong>dan</strong>tri, kenh14. Mình chỉ đọc NYtimes, TorontoStar, WSJ,<br />

theguardian. Nếu bạn đọc nhiều bạn sẽ có xu hướng viết được như họ một<br />

cách TỰ ĐỘNG. Vì khi bạn đọc bạn hấp thụ thông tin, lối suy nghĩ của họ<br />

một cách tự nhiên. Phần lớn lỗi của các bạn là HAM học viết, ít đọc (ĐỌC 1<br />

VIẾT 10). Input chỉ có 1, thì output KO thể được 10.<br />

Mình KO học synonym, mình KO học paraphrase, ÍT học ngữ pháp. Nhưng<br />

khi đọc một bài mình dễ dàng nhận ra ngay lối viết và cách dùng từ học thuật<br />

là GOOD or BAD. Chưa kể những người bản xứ họ cảm thụ còn tốt hơn. Vì<br />

vậy nếu bạn vẫn thắc mắc tại sao bài của bạn toàn từ học thuật và phức tạp<br />

mà vẫn 6.5 => Vì bạn học quá nhiều paraphrase, academic words khiến bài


56<br />

essay theo kiểu xếp hình và LẮP GHÉP chữ. Thiếu tự nhiên. Gượng ép.<br />

Falling apart.<br />

NẾU bạn muốn bài viết của bạn KO GƯỢNG ÉP => bạn đừng GƯỢNG ÉP.<br />

Hãy viết tự nhiên theo những gì mình biết. Ko phải ép bản thân chèn từ này<br />

từ kia vào làm gì. Bạn muốn viết tốt và TỪ VỰNG 9.0 => Hãy ĐỌC 10 VIẾT<br />

1.<br />

Mình học Luật và CHƯA BAO GIỜ học từ vựng chuyên ngành luật một cách<br />

chủ động. Mình chỉ ĐỌC ĐỌC VÀ ĐỌC. Mình cũng KO ép bản thân phải<br />

chèn từ học thuật vào bài viết. Nhưng khi viết case analysis ý tưởng luôn dồi<br />

dào và lối viết, phản biện rất giống với những gì mình đã đọc => Từ vựng học<br />

thuật trôi một cách tự nhiên như kiểu mình KO NGHĨ ĐƯỢC từ nào để thay<br />

thế và BUỘC phải dùng những từ học thuật. Mình bị ảnh hưởng (influenced)<br />

bởi đọc nhiều.<br />

Tóm tắt:<br />

- Bạn muốn học Writing theo kiểu HỌC 1 BIẾT 10 => ĐỪNG ĐỌC 1 VIẾT 10.<br />

hãy ĐỌC 10 VIẾT 1.<br />

- Garbage in, Garbage out.<br />

- ĐỌC 10, bạn SẼ BỊ ẢNH HƯỞNG => WRITING sẽ TIẾN BỘ rất rất rất<br />

nhanh.<br />

- KO nên học Paraphrase, KO nên gượng ép chèn những từ bạn ko quen<br />

dùng vào bài viết. KO nên học quá nhiều Synonym (vì đôi khi bạn ko biết ngữ<br />

cảnh nào thì dùng từ nào phù hợp).<br />

- Bạn sẽ KO thể viết về chủ đề KHỦNG LONG tốt nếu bạn chưa đọc đủ 10<br />

bài về con khủng long.<br />

- ĐỪNG SỢ những bài viết sample tràn đầy những cụm từ học thuật. Đôi khi<br />

chính người viết còn KO hiểu mình đang viết cái gì.


57<br />

Chương 30 - ATTENTION: Bài viết này sẽ CẮT 1/2<br />

thời gian học IELTS của bạn<br />

Chào các bạn. Chúng ta đều có những sự thật cần trốn tránh và ai<br />

cũng có cách riêng của mình. Đối mặt với sự thật là điều rất khó khăn, lẩn<br />

tránh sự thật là điều dễ dàng hơn mà một người BÌNH THƯỜNG mong<br />

muốn. Mình sẽ nhảy vào TOPIC luôn và ko vòng vo.<br />

Đối với người học IELTS, có một sự thật mà bạn phải đối mặt<br />

EVENTUALLY. "Bạn sẽ phải ngồi vào bàn để ôn thi"... YES. :((. Đây là công<br />

thức chung và không thể tránh khỏi cho dù bạn có tìm mọi cách lẩn tránh.<br />

Dù cho bạn là Einstein, IQ trên 160. Bạn cũng KO thể lẩn tránh việc<br />

bạn sẽ phải ngồi vào bàn và học một cách tập trung NHƯ những người khác<br />

TRONG khoảng thời gian NHẤT ĐỊNH (bạn sẽ KO biết là bao lâu).<br />

Đây là sự thật mà ít người dám đối mặt vì vậy nên hiện nay vẫn ít<br />

người đạt được IELTS cao mặc dù nó rất dễ. Chúng ta thường tìm cách lẩn<br />

tránh sự thật bằng nhiều cách khác nhau để đỡ phải đối mặt với nó.<br />

GOOD NEWS, Nếu chúng ta NHẬN THỨC được TẠI SAO CHÚNG TA<br />

LẨN TRÁNH, chúng ta sẽ hết lẩn tránh và đối mặt với nó. Và như thường lệ<br />

mình sẽ giúp bạn.<br />

Vậy ta thường lẩn tránh sự thật bằng cách nào???<br />

=> Down sách và LIKE Page.<br />

Thay vì ngồi vào bàn học tập trung cho kỳ thi IELTS. Bạn down sách.<br />

Bản thân việc down sách của bạn KO hề sai. NHƯNG, nếu nó dùng để lẩn<br />

tránh sự thật mỗi khi bạn chuẩn bị đối mặt với "Ngồi vào bàn và tập trung" thì<br />

YOU ARE DEAD WRONG. Tại sao? Mỗi lần down sách, bạn sẽ cảm thấy<br />

HẠNH PHÚC TỨC THỜI (Instant happiness) và satisfied TẠM THỜI<br />

(temporary). Đây là thứ hạnh phúc ảo và có chứa chất gây nghiện.<br />

Down một quyển sách bạn sẽ cảm thấy sướng. Admit it. Dù cho bạn<br />

có 60GB sách rồi. Càng down càng sướng. Nhìn tốc độ download 958 Kb/s.<br />

Và kho tàng sách của bạn càng ngày càng phong phú, bạn sung sướng. Bạn<br />

hài lòng. Bạn mong chờ nó down xong, bạn click file PDF bóng mượt, lướt<br />

qua cuốn sách và hét lên "ÔI HAY QUÁ, tối nay mình sẽ cày" (lần thứ 99 bạn<br />

nói vậy). Bạn học được 1 2 chương trong tổng số hơn 20 và bạn lại ko thấy<br />

thoả mãn. Bạn xử lý tình trạng ko thoả mãn bằng cách nào? Bạn tiếp tục<br />

DOWN sách tiếp. Vì down sách mới khiến bạn cảm thấy thoả mãn. Mỗi lần<br />

down là một lần hạnh phúc. Tại sao? Download có tính gây nghiện, nó khiến<br />

bạn HẠNH PHÚC TỨC THỜI và là vòng luẩn quẩn bạn dùng để trốn tránh sự<br />

thật phũ phàng => "Ngồi học tập trung là cách duy nhất khiến bạn thành công<br />

trong IELTS"<br />

Mỗi lần chuẩn bị ngồi vào bàn, bạn cảm thấy NGẠI vì ko biết bắt đầu<br />

từ đâu, bạn sẽ thường nghĩ đến down sách hay like page vì nó khiến bạn<br />

hạnh phúc ngay lập tức. Ngồi vào bàn học là cách DUY NHẤT và THỰC SỰ<br />

giúp bạn thành công trong kỳ thi. Nhưng bạn lại chọn cách dễ dàng hơn<br />

(down sách, like page) vì những hoạt động này cho bạn cảm giác HẠNH<br />

PHÚC ảo ngay lập tức.<br />

1. Bạn down sách vì bạn nhận thức được hạnh phúc ngay lập tức. Nó<br />

gây nghiện và là vòng luẩn quẩn để lẩn tránh sự thật phũ phàng "NGỒI vào


àn tập trung là cách duy nhất và nhanh nhất dẫn đến thành công IELTS".<br />

Tuy nhiên, Bộ não khó nhận thức được thành quả nó mang lại nên => Bạn<br />

chọn cách down sách.<br />

2. Bạn hiểu 100% là tập tạ sẽ giúp bạn cải thiện vóc dáng nhưng bạn<br />

vẫn KO có động lực vào phòng GYM vì nó sẽ mất khoảng 1 năm để bạn<br />

NHẬN THỨC ĐƯỢC thành quả (true happiness). Trong hiện tại bạn KO nhận<br />

thức được. Tuy nhiên, chơi game hàng giờ, bạn cảm thấy hạnh phúc NGAY<br />

LẬP TỨC. Và bạn dễ dàng chọn chơi game.<br />

3. Nếu bạn muốn trở thành chuyên gia về Marketing, LIKE PAGE như<br />

"Hội những người yêu thích Marketing" sẽ KO BAO GIỜ giúp bạn trở thành<br />

chuyên gia. Bạn muốn trở thành chuyên gia Marketing việc duy nhất và<br />

nhanh nhất là tập trung đọc sách về marketing, thực hành thực tế. Đi làm. v.v.<br />

Tuy nhiên, bạn khó nhận thức được thành quả, bạn thường chọn cách LIKE<br />

PAGE liên quan để lấy cảm giác hạnh phúc tức thời.<br />

IELTS sẽ rất dễ nếu bạn đối mặt với sự thật. Rất nhiều người hiện nay<br />

down sách, like page chỉ với mục đích lẩn tránh sự thật. (ngồi vào bàn, tập<br />

trung và tắt Internet). Vì Down sách, like page tạo ra cảm giác hạnh phúc<br />

ngay lập tức khiến bạn nhận thức được ngay tức khắc. Ngồi vào bàn, ngắt<br />

kết nối, tập trung là con đường thành công DUY NHẤT, NHANH NHẤT VÀ<br />

HIỆU QUẢ NHẤT, <strong>tu</strong>y nhiên bộ não của bạn KHÓ nhận thức hơn vì cái hạnh<br />

phúc được 8.5 IELTS của bạn KO nằm ở hiện tại mà lại ở tương lai. =><br />

Nếu muốn rút ngắn thời gian học IELTS xuống 1 nửa hoặc hơn, bạn<br />

hãy ngồi vào bàn, ngắt Internet, FOCUS 2-3 tiếng mỗi ngày. Trong 2-3 năm,<br />

bạn sẽ đạt 8.0 trở lên và cảm thấy VÔ CÙNG HẠNH PHÚC, NHƯNG hãy<br />

hiểu là trong hiện tại bạn KO nhận thức và hiểu được cảm giác này =><br />

START ANYWAY AND DONT GIVE UP.<br />

58


59<br />

Chương 31 - Bài Viết sẽ Cắt 1/2 Thời gian Học<br />

IELTS của bạn (PHẦN 2) - LIKE PAGE<br />

----Kien Tran's IELTS Handbook 8.5---<br />

Chào các bạn. Ở phần 1 chúng ta đã discuss chất gây nghiện Down sách.<br />

Mình xin tóm tắt lại: Down sách KO sai nhưng nếu dùng để lẩn tránh sự thật<br />

ngồi vào bàn => It's very NOT good. Down sách tạo ra cảm giác hạnh phúc<br />

ngay lập tức (giống như cigarette), gây nghiện và là vòng luẩn quẩn trốn<br />

tránh sự thật. Bạn sẽ KO bao giờ thoả mãn dù cho bạn đã sở hữu cuốn sách<br />

hay nhất. Ngồi vào bàn, on the other hand, KHÓ hơn vì hạnh phúc của 8.5 rất<br />

LỚN nhưng lại KO ở hiện tại (khó cảm nhận). => Lời khuyên: START<br />

ANYWAY and DONT GIVE UP.<br />

Chất gây nghiện thứ 2, nguy hiểm KO kém: LIKE PAGE<br />

I agree. Nếu page nào hay quá thì vẫn phải like. Haha. BUT, nếu Like page<br />

để trốn tránh sự thật ngồi vào bàn => YOU ARE DEAD WRONG.<br />

Tại sao chúng ta like page?<br />

- 90% LIKE PAGE vì nó có chữ "IELTS" hoặc "tiếng Anh" ở trên đấy, nội dung<br />

KO cần quan tâm.<br />

- 10% LIKE PAGE vì nội dung tốt và thấy nó thực sự hay và khác biệt.<br />

Đặc biệt hơn.<br />

- Trong 90% LIKE PAGE kia có 90% khác LIKE để Lẩn tránh sự thật "Phải<br />

ngồi vào bàn mới giúp bạn thành công".<br />

Dễ dàng nhận ra LIKE PAGE => does more harm than good.<br />

Bạn like page vì nghĩ rằng vừa có thể lướt Facebook mà IELTS vẫn tự động<br />

lên => Wrong. Để đi từ IELTS 1.0 -> 9.0, quãng đường của bạn sẽ là ngồi<br />

vào bàn, cô đơn luyện tập, cách duy nhất. Bạn hãy nhớ:<br />

"Facebook và IELTS ko có điểm chung".<br />

99% Nội dung từ các Page IELTS hiện nay KO THỂ giúp bạn đạt được<br />

IELTS. Thí nghiệm, Giả sử có 2 người cùng bắt đầu học IELTS, một người<br />

chỉ ngồi LIKE PAGE và học trên Facebook. Người kia chỉ ngồi vào bàn và<br />

cày IELTS. Theo bạn ai sẽ đạt được IELTS như mong muốn?<br />

Để tìm được 1% nội dung hay ho trên PAGE giúp bạn được IELTS cao kia<br />

bạn sẽ phải tốn nhiều thời gian và tiếp xúc với 99% nội dung rác kia => Như<br />

vậy bạn đã lãng phí quá nhiều thời gian, đến lúc bạn có gia đình và 2 con<br />

chưa chắc bạn đã đạt được IELTS 6.0. Tại sao ko ngồi vào bàn, ngắt<br />

Facebook, tập trung 2-3 năm rồi bạn tha hồ ung dung với tấm bằng IELTS 8<br />

chấm? wink emoticon Isn't that better?


60<br />

Like page là một cách để đánh lừa bạn. Khi like những page tên kêu như "Hội<br />

những người quyết tâm đạt IELTS 9.0" chẳng hạn. Bạn có cảm giác như bạn<br />

sắp được IELTS 9.0. Thôi cứ like cái đã và trùm chăn đọc nội dung của nó<br />

hằng ngày có khi sẽ được 9.0. Ngồi vào bàn tính sau.<br />

Khi like page như "Hội những chuyên gia tâm lý học" sẽ ko bao giờ giúp bạn<br />

trở thành chuyên gia tâm lý nhưng nó lại tạo ảo tưởng tức thời đánh lừa bạn.<br />

Like page "CHINH PHỤC IELTS 8.5" của thầy Thanh IELTS và bạn sớm nhận<br />

ra ông thầy Thanh IELTS là lừa đảo.<br />

Like những Page chia sẻ đề thi IELTS thật bị leak sẽ KO BAO GIỜ giúp bạn<br />

có con đường ngắn nhất. Vì đây là hình thức lừa lọc câu like rẻ tiền của mấy<br />

đứa còn chưa thi IELTS và chưa bao giờ vượt được mức 6.0.<br />

Like những page học tiếng Anh và mỗi ngày newsfeed của bạn tràn ngập<br />

những <strong>dan</strong>h sách từ vựng cấu trúc mà bạn sẽ hầu như ko bao giờ động đến<br />

và nhớ đến.<br />

See the point?<br />

Mình KO thích LIKE PAGE trên facebook. Facebook và IELTS là 2 thế giới<br />

khác nhau. Facebook là sao hoả, IELTS là sao kim. Ko đội trởi chung. Nếu<br />

bạn muốn trở thành chuyên gia Facebook, hãy LIKE PAGE Facebook. Nó sẽ<br />

ko giúp bạn đạt được IELTS. Nếu bạn instead muốn trở thành chuyên gia<br />

IELTS, hãy ngồi vào bàn và học IELTS, ở sao kim và đừng lên sao hoả<br />

(Đừng lên Facebook).<br />

! More info: Read "The power of Habit - Charles Duhigg"


61<br />

Chương 32 – SỰ THẬT về PHÁT ÂM<br />

----Kien Tran's IELTS Handbook 8.5--<br />

1. Có nhiều bạn lầm tưởng về Pronunciation và Accent. Đúng. Bạn có thể rất<br />

hiểu và phân biệt được 2 khái niệm này RÕ RÀNG trong lý thuyết. Nhưng<br />

trong thực tế nhiều bạn lại nhầm nhọt giữa Pronunciation/Accent. WHY? Vì<br />

bạn nghĩ bạn ĐÃ phát âm chuẩn rồi và giờ muốn bổ sung thêm giọng Anh Mỹ<br />

hoặc Anh Anh nghe cho điệu. Thực tế, bạn vẫn đang phát âm sai. Nếu bạn<br />

cho rằng bạn chưa có ACCENT Mỹ thì thứ bạn cần tập trung KO phải là tìm<br />

cách luyện Accent mà là luyện Pronunciation. Nếu bạn ko muốn phát âm lái<br />

kiểu tiếng Việt => Bạn hãy tập phát âm cho chuẩn (pronunciation) chứ KO<br />

phải accent. Khi bạn phát âm chuẩn rồi accent của bạn sẽ tự động hay. Nếu<br />

bạn nghĩ rằng Anh, Mỹ, Úc có accent KHÁC nhau thì chưa đủ. Mà phải là<br />

Anh, Mỹ, Úc có PRONUNCIATION và ACCENT khác nhau trong đó<br />

PRONUNCIATION chiếm phần lớn.<br />

=> Để luyện Accent như người Mỹ, bạn hãy tập trung luyện<br />

PRONUNCIATION Anh Mỹ. Forget about ACCENT.<br />

2. Pronunciation Workshop sẽ cho bạn quy luật phát âm của 80% ngôn ngữ<br />

hằng ngày của người Mỹ. Còn 20% kia KO theo quy luật và bạn phải tự tra.<br />

Người Mỹ khi gặp một từ mới họ cũng KO biết cách phát âm và phải hỏi<br />

người khác hoặc lên mạng tìm. Bạn cũng vậy. Vì vậy khi bạn ko biết cách<br />

phát âm một từ nào đó => Đừng ngạc nhiên, hãy lên google và nghe cách<br />

phát âm trực tiếp trên đấy.<br />

=> Bước 1 để luyện phát âm tốt là cày nát bộ video Pronunciation Workshop<br />

là bạn thành công 80% rồi. 20% còn lại bạn cần nghe nhiều và tìm tòi.<br />

3. Để luyện phát âm hiệu quả và trôi chảy. Bạn cần phát âm thật chậm khi nói<br />

tiếng Anh. Cố gắng nói đủ hết âm, nối âm đủ như một thói quen. KO nên nói<br />

nhanh. Dù cho bạn Intermediate cũng ko nên nói nhanh. Càng chậm càng tốt.<br />

Có nhiều bạn gửi Voice record về cho mình để mình check. Và lời khuyên<br />

cho 99% những bạn gửi Voice Record về cho mình là "Bạn cần nói chậm<br />

thôi".<br />

4. Bạn sẽ HỌC phát âm kiểu Việt nhanh hơn so với học phát âm kiểu Mỹ. Bộ<br />

não của chúng ta đã được lập trình bằng ngôn ngữ mẹ đẻ. Khi mình sang<br />

Canada, mình hoà đồng và phát âm được giống bọn bạn người bản xứ. Tuy<br />

nhiên chỉ cần nghe một bà người Việt nói tiếng Anh Việt mình cũng bị ảnh<br />

hưởng và dễ dàng học theo bà ý cực kỳ nhanh => Very hại. Đây là lý do mình<br />

cực kỳ KO thích nghe người Việt nói tiếng Anh giọng Việt ở Ca vì bộ não<br />

mình học những âm Việt cực kỳ nhanh.<br />

=> Bạn có thể khó học cách phát âm sai của bọn Nhật, Tàu, Ấn. Nhưng bạn<br />

cực kỳ dễ học cách phát âm sai của người Việt.


62<br />

5. Nếu bạn đã biết cách phát âm được một từ rồi nhưng KO tài nào phát âm<br />

giống nó được. Đừng nản, hãy nói thật chậm, nói 1000 lần cho nát lưỡi. Có<br />

công mài lưỡi có ngày phát âm hay.<br />

6. KO nên học theo phát âm IPA như kiểu \kə-ˌmyü-nə-ˈkā-shən\ Đây là cách<br />

học dở hơi nhất mình từng biết và bị rất nhiều người bản xứ chỉ trích nhưng<br />

ko hiểu sao các lớp học vẫn phổ cập. Bạn muốn phát âm tốt chỉ cần học theo<br />

Pronunciation Workshop sau đó muốn biết cách phát âm từ nào thì bật cái<br />

SOUND của từ đấy trong từ điển (hoặc google) lên nghe trực tiếp luôn. Nghe<br />

2 3 lần lặp lại và bạn sẽ nhớ<br />

Tóm tắt:<br />

1. Nếu bạn muốn có accent Mỹ, hãy học tốt Pronunciation của Mỹ. Nếu bạn<br />

thấy accent của bạn chưa giống Mỹ => Hãy xem lại phát âm xem đã chuẩn<br />

chưa.<br />

2. Pronunciation Workshop giúp bạn phát âm đc 80%. 20% bạn cần tìm tòi vì<br />

vậy đừng ngạc nhiên khi bạn ko biết cách phát âm một số từ nhé.<br />

3. Lỗi lớn nhất của bạn khi phát âm ko tốt là nói quá nhanh. Bạn nói chậm và<br />

rõ là bạn đã giải quyết được phần lớn vấn đề.<br />

4. Bạn có thể khó học cách phát âm sai của bọn Nhật, Tàu, Ấn. Nhưng bạn<br />

cực kỳ dễ học cách phát âm sai của người Việt => KO nên luyện nói cùng<br />

người Việt phát âm ko tốt vì bạn sẽ KO tiến bộ mà còn kém đi nhanh chóng.<br />

5. Có công mài lưỡi có ngày phát âm hay. Nếu đã biết cách phát âm rồi mà<br />

chưa bắt chước được => KO nản, phát âm lại thật nhiều lần nữa.<br />

6. Khi check cách phát âm, ko nên check theo dạng IPA, nên nghe Sound<br />

trực tiếp luôn.


63<br />

Chương 33 - Tẩy não kỳ 16 - Bạn và FOX<br />

---Kien Tran's IELTS Handbook-----<br />

Chào các bạn. Bạn ko phải giải thích nhiều. Ai cũng hiểu bạn là người<br />

có quyết tâm đạt đc IELTS >8.0. Bạn rất muốn. Những người bạn xung<br />

quanh bạn cũng vậy. NHƯNG bạn luôn tự hỏi tại sao bản thân mình KO hành<br />

động để đạt được mục tiêu trên? Bạn tự trách bản thân và tự thấy tội lỗi. Đôi<br />

khi còn xấu hổ vì bản thân. RẤT MUỐN nhưng KO LÀM GÌ ĐƯỢC. Và mình<br />

xin nói với bạn điều này nhé.<br />

Đây KO phải lỗi của bạn. Bạn đừng bao giờ tự trách mình vì bạn ko<br />

hành động và work hard. RELAX. Tại sao? Mình muốn bạn gặp một người...<br />

Tên của nó là "FOX". Có thể FOX mới với bạn. Nhưng KO. FOX biết<br />

bạn rất lâu rồi, từ khi bạn sinh ra, nó RẤT hiểu bạn. Nó kiểm soát bạn một<br />

thời gian dài mà bạn ko biết và KO nhận thức được. Và chắc bạn cũng đoán<br />

ra phần nào. FOX chính là "YOUR EVIL SELF".<br />

Tất cả chúng ta đều có FOX. Nếu từ trước đến nay bạn nghĩ rằng bạn<br />

làm chủ bản thân bạn thì bạn đã nhầm. Bạn có thể chỉ đang làm chủ một nửa<br />

hoặc ít hơn bản thân của bạn. Phần lớn FOX quyết định mọi thứ bạn làm<br />

hằng ngày.<br />

Tại sao bạn biết chắc chắn rằng 3 tháng nữa thi IELTS nhưng bây giờ<br />

bạn vẫn lướt Facebook? Vì FOX thuyết phục bạn làm vậy và bạn răm rắp làm<br />

theo. Nó nói thầm với bạn "Lên facebook có nhiều thông tin IELTS bổ ích, và<br />

học từ vựng mỗi ngày luôn, rất hiệu quả, với cả gặp mọi người để lấy động<br />

lực nữa". Thế là bạn onl facebook đến 2 giờ sáng mà vẫn chưa học được<br />

thêm tí IELTS nào. Bạn quyết định đi ngủ. Fox nói tiếp với bạn "Nốt cuộc trò<br />

truyện này đi đã rồi ngủ, đang đến đoạn hay, 10 phút nữa". 3 giờ sáng. 4 giờ<br />

sáng. Bạn thốt lên "có cho tao ngủ ko?"<br />

Tại sao bạn biết rằng IELTS 8.0 là mục tiêu bạn chắc chắn phải có<br />

trong 2 năm tới nhưng bạn vẫn KO thể nào bắt đầu và vẫn ngồi chơi game,<br />

giải trí day in day out và chần chừ với mục tiêu của mình? Vì FOX nói thầm<br />

với bạn rằng (bạn ko nghe thấy) "Bây giờ bắt đầu ko quan trọng, còn bận rộn<br />

bao nhiêu công việc, để tháng sau thu xếp thời gian rồi bắt đầu học lại từ đầu<br />

luôn HIHI".<br />

Tập gym hằng ngày sẽ giúp bạn khoẻ và đẹp hơn nhưng bạn vẫn chần<br />

chừ? Vì FOX nói thầm với bạn "Từ từ, khi nào có thời gian thì đi, sắp thi rồi,<br />

tập xong lấy sức đâu ra mà học".<br />

Bạn muốn làm quen với cô nhỏ xinh đẹp cùng lớp với bạn. Bạn thích<br />

cô ta từ lâu rồi. Bạn biết cô ta cũng có vẻ thích bạn, bạn biết nếu bạn ngỏ lời<br />

cô ta sẽ đồng ý. Nhưng bạn chần chừ hoặc ko làm. Vì sao? FOX nói thầm với<br />

bạn "Biết đâu nó ko đồng ý thì sao? Nghĩ đi nghĩ lại thì nó ko hợp với mình<br />

đâu. Nó học giỏi nhà giàu mình bình thường lại ko có nhiều tiền ko nuôi nổi<br />

nó đâu". Bạn nói ra thành lời "Ừ, cũng có lý". Thế là bạn FA.


64<br />

Bạn thấy ko? FOX rất rất hiểu bạn. Bạn sinh ra cũng là lúc nó chào<br />

đời. Bản thân chúng ta luôn có 2 Selfs. Một là bạn. Bạn rất tốt. Bạn muốn đạt<br />

được mọi thứ tốt đẹp trên đời này. Bạn hiểu rằng để đạt được bạn cần hành<br />

động, và work hard. Còn 2 là FOX(Evil self). FOX thông minh hơn bạn. IQ cao<br />

gấp 3 lần và đã master nghệ thuật Persuasion. Hằng ngày nó truyền tải cho<br />

bạn hằng nghìn thông điệp (subconscious) để bạn ko với được mục tiêu bạn<br />

đặt ra. Kế hoạch 10 năm của bạn có thể bị phá vỡ bởi một lời nói của con<br />

FOX. Và bạn bỏ cuộc.<br />

Giờ bạn đã gặp được nó. Bạn chợt nhìn vào gương và thấy nụ cười<br />

của bạn có phần khác mọi ngày. Hơi xảo quyệt. Yes. Vì bạn đâu chỉ có mình<br />

bạn đâu.<br />

TAKEAWAY KEY: "We have TWO selfs, one that always wishes for<br />

the BEST things and is WILLING to act. The other, by the name of FOX, is<br />

your EVIL SELF. It lives within YOU. In your BODY. In your MIND. In your<br />

blood cells. Everywhere within YOU. It's SMARTER THAN YOU. It constantly<br />

sends you messages that can STOP you from doing things that you know you<br />

should be doing. And YET, you fail to recognize it. Sometimes you do. But<br />

let's face it. YOU CANT all the time. And guess what? You CAN'T KILL IT.<br />

Only it can kill you. It dies when you die."<br />

Vậy việc bạn cần làm là gì? DESTROY nó? KO. Nó thông minh xảo<br />

quyệt hơn bạn. Bạn sẽ ko KILL nó, mà bạn sống hoà thuận với nó. Chiều<br />

chuộng nó. Tỏ ra nghe lời nó. Và đồng thời âm thầm theo đuổi mục tiêu của<br />

mình.<br />

Nếu bạn muốn thi IELTS 8.0. Nó sẽ rót vào tai bạn những lời ngọt<br />

ngào nhất để bạn dừng lại, chiều chuộng bản thân, nghỉ tí đã, enjoy cốc cafe,<br />

enjoy life đi học làm gì. v.v. Bạn sẽ chấp nhận nó, bạn sẽ enjoy life theo lời<br />

của nó, đừng chống lại nó vì đơn giản bạn ko đủ thông minh và một khi nó<br />

giận giữ => your goal is over.<br />

Lời khuyên của mình: hãy đọc lại Handbook mỗi khi cần. Đây là cẩm<br />

nang giúp bạn hoà thuận với FOX để nó giúp bạn chứ ko hại bạn.<br />

Nhiều người nghĩ IELTS là một cuộc chiến giữa: BẠN vs. IELTS.<br />

Ít người nhận ra IELTS là một cuộc chiến tâm lý giữa BẠN và FOX.


H E L L O<br />

F O X !<br />

(You need to work for me,<br />

not against me)


65<br />

Chương 34 - Học tiếng Anh cho Beginner như thế<br />

nào? (MAXIMUM)<br />

-----Kien Tran's IELTS Handbook------<br />

Chào các bạn. Hiện nay có khá nhiều bạn tiếng Anh bắt đầu từ con số<br />

0. Bạn lo lắng vì ko biết bắt đầu từ đâu. Hoang mang tìm tài liệu, lớp học và<br />

cách học. Ko biết cách nào hiệu quả và nhiều khi đi mãi mà ko nhìn thấy sự<br />

tiến bộ. Bài viết này sẽ giúp bạn.<br />

1. Về cách học, trong Handbook mình viết dành cho cả Beginner,<br />

Intermediate và Advanced đều dùng được. Theo mình đây là những cách<br />

Hiệu quả và Năng suất đạt Maximum. Tại sao lại chưa nhiều người áp dụng<br />

tại Việt Nam??? Đấy là lí do ở VN chưa có nhiều người đạt IELTS Maximum.<br />

Nếu bạn muốn học IELTS NHANH nhất có thể và có thể ngồi lâu nhất có thể<br />

trong thời gian dài mà ko mệt, ngay từ buổi đầu tiên hãy để mình tẩy não.<br />

Mình sẽ tạo cho bạn hệ thống miễn dịch để bạn có thể bịt tai trước những<br />

thông tin loạn ở thế giới mạng, và giữ cho cái đầu bạn luôn sạch sẽ, gọn<br />

gàng, minh mẫn.<br />

2. Nếu bạn muốn học nhanh và chắc nhất. Đây là cái bạn cần tìm.<br />

Link: http://1.lopngoaingu.com/Pimsleur_English_S<strong>tu</strong>dy/index.php…<br />

Đây là cách học ngoại ngữ theo phương pháp Pimsleur. Nếu mua trên<br />

mạng bạn sẽ mất 110 đô Mỹ (khoảng hơn 2 triệu VND). Nhưng Link trên giúp<br />

bạn học miễn phí. Tốt hơn nhiều đi học thêm. Bạn chỉ cần cắm tai nghe và<br />

làm theo chỉ dẫn. CỰC KỲ HIỆU QUẢ. Bạn sẽ tốn khoảng 1-2 tháng nhưng<br />

1-2 tháng này giúp bạn phản xạ và giao tiếp tốt hơn 12 năm học phổ thông<br />

cộng lại. Có thể nghe đi nghe lại nhiều lần càng tốt. Phương pháp này vừa dễ<br />

vừa ngắn nên có thể bạn nghi ngờ tính hiệu quả. Mình chỉ muốn nói với bạn<br />

thế này. LEARN SMARTER, NOT HARDER.<br />

3. Khi học đọc, đọc càng dễ càng tốt và nên học kết hợp nghe theo<br />

phương pháp chương 17. Giúp tiêm từ vựng và văn hoá TA vào não bạn.<br />

Một lần nữa mình nhắc lại. Đây là phương pháp giúp bạn đạt MAXIMUM hiệu<br />

quả. Là cách nhanh nhất mình biết hiện nay. Hãy quên các phương pháp<br />

khác và tập trung theo nó một thời gian. Đừng kết hợp với PP khác. Tập<br />

trung. Tập trung. Tập trung. Mình dành hơn 10 tiếng mỗi ngày chỉ áp dụng<br />

phương pháp này. Bạn CHỈ (ONLY) đi máy bay từ Việt Nam sang Mỹ chứ KO<br />

kết hợp VỪA đi máy bay VỪA đi xe buýt VỪA đi xe máy. See the point? TRỪ<br />

KHI bạn đến MỸ rồi, bạn mới đi xe buýt. TRỪ KHI bạn đạt đến mức độ mà<br />

bạn tự tin rồi bạn có thể kết hợp thêm một vài phương pháp khác (diversify)<br />

4. Cuốn sách KO THỂ THIẾU: Longman Preparation for the TOEFL<br />

test (Paper test). Bìa màu đỏ. Bạn hãy ra Đinh Lễ và mua ngay cuốn này.<br />

Mình ko muốn nói nhiều, bạn hãy tự mình khám phá. Nhưng hãy mua nó<br />

đừng tiếc 100,000 đồng. Nó ko phải là máy bay đi xuyên lục địa nhưng cũng


là tàu điện ngầm giúp bạn đi từ Toronto đến Vancouver (beginner -> Upperinter).<br />

Tạm thế đã. Tại sao? Vì sau khi đọc xong những dòng này tức là bạn<br />

đã có vé từ Việt Nam đi Mỹ. Bạn cất cánh thôi đừng nhìn lại nhé. Hãy cứ bay<br />

đi thôi, bay tập trung trong 1-2-3 năm, và đừng để người khác kéo bạn lại.<br />

Bạn sẽ đến đích.<br />

66


67<br />

Chương 35 - GIAO TIẾP TỰ TIN, PHẢN XẠ<br />

NHANH NHƯ THẾ NÀO? (PHẦN 1)<br />

------Kien Tran's IELTS Handbook------<br />

Chào các bạn. Mình hoàn toàn có thể đưa cho các bạn một <strong>dan</strong>h sách<br />

lời khuyên. Lời khuyên mà nếu áp dụng bạn sẽ chắc chắn giao tiếp thành<br />

thạo, tự tin, phản xạ nhanh. NHƯNG... Mình biết rằng, bạn có nghe xong<br />

cũng sẽ KO áp dụng theo. Tại sao? Vì những lời khuyên này ĐÚNG nhưng<br />

KHÓ áp dụng NẾU bạn CHƯA đặt SUY NGHĨ vào ĐÚNG QUỸ ĐẠO. Mình<br />

sẽ ví dụ để các bạn dễ hình dung.<br />

VD: Lời khuyên 1: Lên Hồ Hoàn Kiếm nói chuyện với Tây.<br />

Bao nhiêu % các bạn đọc những dòng này sẽ làm theo? Lucky enough<br />

thì được 1%. Vậy nên lời khuyên hoàn toàn VÔ GIÁ TRỊ. Chỉ đáng cho vào<br />

sọt rác. Mặc dù nó sẽ giúp bạn giao tiếp TỐT hơn cực kỳ nhiều.<br />

Như các bạn có thể thấy. Sức mạnh của tẩy não là khiến chúng ta<br />

HÀNH ĐỘNG, chứ ko phải cho chúng ta BIẾT. 100% Chúng ta BIẾT THỪA<br />

lên Hồ Gươm nói chuyện với Tây sẽ cải thiện đáng kể => nhưng KO ai hành<br />

động. 100% Chúng ta biết luyện tập sẽ dẫn đến thành công => Nhưng KO ai<br />

hành động. 100% Chúng ta biết tập GYM rất tốt => Nhưng chỉ có một nhóm<br />

người theo đuổi. Và tất nhiên đây KO phải lỗi của bạn.<br />

bạn.<br />

Vậy nên trước khi đưa ra lời khuyên, mình lại xin phép tẩy não các<br />

"The difference between GOOD and GREAT is philosophy"<br />

"The difference between KNOWING and DOING is psychology"<br />

1. Có thể Trung tâm Tiếng Anh NÓI VỚI BẠN rằng "Sau 6 tháng học ở<br />

đây, bạn sẽ giao tiếp tự tin và phản xạ tốt hơn".<br />

But what they DON'T tell you is "Nếu sau 6 tháng bạn chưa giao tiếp<br />

tốt thì đây là lỗi của BẠN chứ ko phải do chúng tôi".<br />

And what they DON'T tell you is "Mục đích chính của chúng tôi là<br />

MAXIMIZE PROFIT, tối ưu hoá lợi nhuận, chúng tôi nhận được tiền tươi của<br />

các bạn là chúng tôi sướng, còn GIAO TIẾP tốt hay KO tốt thì còn phụ thuộc<br />

phần lớn vào bạn nữa".<br />

And what they DON'T tell you is "Những cái chúng tôi hướng dẫn bạn<br />

cũng vẫn chỉ là những mẫu câu giao tiếp và việc bạn cần làm là nhắc đi nhắc<br />

lại. Việc chúng tôi làm là đếm tiền, đếm đi đếm lại".<br />

Đừng tin lời hứa của trung tâm, nếu bạn muốn giao tiếp tốt, TIỀN ko<br />

giúp bạn. Nếu bạn tin vào trung tâm, đóng tiền, đi học và không thấy kết<br />

quả=> Đây là lỗi của bạn. Nếu bạn muốn biết cách giao tiếp thành công thực


68<br />

sự là gì, mình sẽ giới thiệu với bạn ở dưới đây, và có thể là ở chương 36.<br />

Một khi bạn biết được và hiểu được, bạn sẽ HÀNH ĐỘNG theo lời khuyên<br />

của mình và quan trọng nhất BẠN SẼ KO MẤT MỘT XU NÀO. Mình giá trị<br />

từng đồng của mình và mình CÀNG giá trị TỪNG ĐỒNG của các bạn.<br />

2. Nếu bạn muốn học giao tiếp PHẢN XẠ TỐT. Hãy hỏi những đứa<br />

học võ được ĐAI ĐEN. Và bạn sẽ hỏi nó như này "Hey, làm thế nào mày<br />

phản xạ tốt thế, đối thủ vừa đấm mày đã né được và phản đòn nhanh như<br />

chớp, tao muốn phản xạ nhanh như mày thì làm thế nào???".<br />

Và nó sẽ trả lời "Tao nghĩ mày đã biết câu trả lời".<br />

Bạn "Tại sao???"<br />

Nó "Nếu mày chịu hi sinh MỘT GIỜ lướt web và đến khán đài thi đấu<br />

xem tao LUYỆN TẬP vất vả thế nào, mày sẽ thấy được và MỚI CHỈ thấy<br />

được MỘT PHẦN 10000 cái thời gian và công sức tao thực sự bỏ ra"


The different<br />

between good<br />

and great is<br />

philosophy


The different<br />

between knowing<br />

and doing is<br />

psychology


69<br />

Chương 36 - GIAO TIẾP TỰ TIN, PHẢN XẠ<br />

NHANH NHƯ THẾ NÀO? (PHẦN 2)<br />

-------Kien Tran's IELTS Handbook-------<br />

Chào các bạn. Tiếp tục phần 1, nếu bạn chưa đọc chương 35, mình khuyên<br />

bạn hãy đọc chương 35. Nếu bạn đã đọc chương 35, mình khuyến khích bạn<br />

đọc lại. Tại sao?<br />

"Read once to GET the idea, read twice to UNDERSTAND the idea, read 3<br />

times or more to INGRAIN the idea."<br />

Nào tiếp tục số 3. Số 3 này mình sẽ giới thiệu cho bạn một bẫy tư duy rất<br />

nhiều người Việt và đặc biệt là học sinh Việt mắc phải.<br />

3. Tài liệu luyện Phản xạ nhanh. AHA! Tìm ra rồi. Cuối cùng cũng có tài liệu<br />

giúp bạn phản xạ nhanh. Sorry. But NO. Sự thật là KHÔNG có tài liệu nào có<br />

thể giúp bạn luyện phản xạ nhanh. Chúng ta thường có tư duy THIẾU thực tế<br />

ở chỗ "Tất cả mọi vấn đề trên thế gian đều có thể giải quyết bằng TÀI LIỆU".<br />

Let's face it. Đây là cái bẫy tư duy cực kỳ nguy hiểm. Nguy hiểm vì khiến<br />

chúng ta ỷ lại, ảo tưởng rồi lại thất vọng. Trốn tránh thực tế. Chần chừ. Thiếu<br />

tự tin.<br />

Sách KO phải là giải pháp cho tất cả các vấn đề. Sự thật đáng buồn. Thần<br />

tượng sụp đổ. Chúng ta được dạy bởi nhà trường, gia đình và xã hội "Sách<br />

là thứ cần được nâng niu, tôn vinh, có nguồn tri thức dồi dào và thay đổi cuộc<br />

đời" vân vân. Điều này KO sai nhưng làm cho chúng ta HIỂU SAI. Từ đó<br />

chúng ta nâng niu trân trọng những quyển sách đôi khi đến mù quáng. Làm<br />

thế nào để take note Listening => Google tài liệu hướng dẫn take note. Làm<br />

thế nào để tự tin hơn => Google tài liệu hướng dẫn tự tin. Làm thế nào để<br />

Speaking ko sợ giám khảo => Google tài liệu hướng dẫn Speaking ko sợ<br />

giám khảo. Và mỗi khi trong đầu bạn có một câu hỏi "Làm thế nào để...", hoặc<br />

"Tôi muốn...". Thông thường hành động đầu tiên và duy nhất của bạn là Tìm<br />

sách hoặc săn tài liệu. "Dạo này nghèo quá, muốn kiếm được 100 triệu VND<br />

thì làm thế nào?" => Ra hiệu sách tìm sách hướng dẫn giàu nhanh.<br />

Đọc hết cuốn sách dạy Karate ko giúp bạn lên đai vàng. Đọc hết cuốn sách<br />

dạy xây dựng cơ nghiệp bạc tỷ ko giúp bạn trở thành tỷ phú. Và bạn sớm<br />

nhận ra, sách KO giúp được bạn. Chỉ có HÀNH ĐỘNG mới có thể.<br />

Và trên đời này, sẽ KO bao giờ có một cuốn sách/tài liệu có thể giúp bạn giao<br />

tiếp phản xạ nhanh. Việc duy nhất bạn cần làm là HÀNH ĐỘNG. Mình luyện<br />

phản xạ như thế nào??? Mình KO đọc sách. Cũng KO tìm tài liệu. Mình thực<br />

hành. Mình sẽ khuyên và hướng dẫn bạn chi tiết cách để bạn có thể luyện<br />

phản xạ speaking với Tây (trên Hồ Hoàn Kiếm), có thể ở Chương 37. Nhưng<br />

trước hết, bạn hãy hiểu thật kỹ những điều đơn giản sau:


70<br />

- Sách KO phải là cách giải quyết mọi vấn đề<br />

- Tư duy Sách có thể giải quyết mọi thứ khiến bạn ỷ lại, trốn tránh sự thật và<br />

KO hành động.<br />

- Đôi khi, việc bạn cần làm KO phải là mua sách. Việc bạn cần làm là cho<br />

sách.<br />

- Sách chiếm 10% tác dụng giúp bạn luyện phản xạ. Hành động chiếm 90%<br />

4. Sách giúp bạn GIÁN TIẾP, hành động giúp bạn TRỰC TIẾP. Để giao tiếp<br />

phản xạ tự tin. Tất nhiên bạn vẫn cần sách. Nhưng bạn ko cần nhiều. Và<br />

quan trọng hơn, bạn KO cần quyển nào có tiêu đề ghi rõ ràng "Luyện phản<br />

xạ" hay "Tăng phản xạ" v.v. Bạn đừng lùng sục những quyển tên hay. Bí<br />

quyết thật sự ko nằm ở những quyển tên hay. Bí quyết thật sự lại nằm ở<br />

những quyển tên bình thường NHƯNG có yếu tố quan trọng dẫn đến thành<br />

công. Ví dụ, mình có học về Sales & Marketing, mình đang làm cho một công<br />

ty Marketing, và mình có nhu cầu tăng khả năng marketing của mình. Tuy<br />

nhiên, Quyển sách mình cần đọc KO phải là "How to do MARKETING". Chủ<br />

đề mình cần là "Social Psychology", "Persuasion", "Sales", "Excel",<br />

"Advertising", "Communication". Vì những cái này mới thực sự cấu tạo nên<br />

Sales & MKT. Cái nào cũng quan trọng.<br />

Tương tự, để phản xạ tốt và tự tin, bạn cần biết một chút grammar, một chút<br />

vocab, một chút writing, một chút reading, một chút speaking, một chút<br />

listening. Tức là bạn cần có cơ bản. Sau đó thực hành sẽ giúp bạn nhuần<br />

nhuyễn và CHỈ SỐ PHẢN XẠ của bạn mới thực sự tăng. Mỗi thứ 7 chủ nhật<br />

mình có cơ hội được tiếp xúc và nói chuyện với hàng trăm khách hàng. Mình<br />

thấy được một sự tiến bộ rõ rệt trong khả năng sales. Qua thời gian mình học<br />

được cách làm thế nào để người ta mua hàng và ko thể từ chối. Mình đọc vị<br />

người khác qua ánh mắt, cử chỉ, lời nói và biết họ thực sự nghĩ gì. Từ đó<br />

điều chỉnh chiến thuật sales của mình. Điều này KO thể đạt được NẾU như<br />

mình chỉ dựa vào sách. Sách giúp bạn GIÁN TIẾP, hành động giúp bạn<br />

TRỰC TIẾP.<br />

Phản xạ tốt KO phải là MỘT chủ đề. Phản xạ tốt là từ NHIỀU YẾU TỐ<br />

CỘNG lại. Bạn cần biết ĐỌC, NGHE, VIẾT, và NÓI. Bạn cần có kiến<br />

thức xã hội. Bạn cần biết một chút xíu ngữ pháp cơ bản. Bạn cần biết<br />

một xíu IELTS, bạn cần biết mội xíu cái này một ít cái kia. Và bạn đã<br />

hoàn thành được 10% tác dụng luyện phản xạ, những cái biết một xíu<br />

kia là những thứ GIÁN TIẾP và chỉ chiếm 10%.<br />

Hành động chiếm 90%. Books và Tài liệu KO phải thuốc chữa bách bệnh như<br />

nhiều người vẫn tưởng.<br />

Nhưng bạn cũng đừng sợ, hành động KO khó như bạn nghĩ. Mình sẽ<br />

hướng dẫn các bạn hành động ở chương sau.


71<br />

Chương 37 - GIAO TIẾP TỰ TIN, PHẢN XẠ<br />

NHANH NHƯ THẾ NÀO (PHẦN 3)<br />

-------Kien Tran's IELTS Handbook-------<br />

Chào các bạn. Sau phần 1 và phần 2, chúng ta rút ra được những KEY như<br />

sau:<br />

1. Để phản xạ tốt, đi học trung tâm KO giúp bạn nhiều vì #1 Priority của trung<br />

tâm là MAXIMIZE LỢI NHUẬN chứ KO phải là thực hiện lời quảng cáo.<br />

2. Để phản xạ tốt, bạn cần thực hành mỗi ngày như một võ sư đai đen. Cách<br />

luyện tập tốt nhất mình sẽ trình bày dưới đây.<br />

3. Tài liệu KO phải là cách giải quyết mọi vấn đề. KO có tài liệu nào có thể<br />

trực tiếp giúp bạn luyện phản xạ giao tiếp. Tư duy tài liệu là thuốc chữa bách<br />

bệnh khiến chúng ta trốn tránh thực tế và trốn tránh hành động vì nghĩ rằng<br />

đọc sách là xong mà ko cần làm gì nữa.<br />

4. Tài liệu có thể giúp bạn GIÁN TIẾP (10%) trong vấn đề luyện phản xạ. Để<br />

luyện phản xạ, bạn cần biết một chút phát âm, một chút speaking, một chút<br />

writing, một chút listening, một chút reading, một chút kiến thức xã hội etc.<br />

-----------------<br />

Lời khuyên của mình: Nếu bạn muốn luyện phản xạ giao tiếp tốt, bạn hãy lên<br />

Hồ Hoàn Kiếm (HHK) nói chuyện với Tây. Làm thế nào? Chẳng lẽ cứ lên đấy<br />

vớ một thằng tây/con tây nói chuyện? KO. Bạn sẽ làm theo cách dưới đây.<br />

Cách này đảm bảo sẽ khiến bạn thoải mái hơn khi bắt chuyện với những<br />

thằng tây và còn làm cho bạn học được RẤT RẤT nhiều sau mỗi chuyến đi.<br />

- Hãy tổ chức một nhóm nhỏ, 2-3 người lên khu vực HHK. Nếu bạn là<br />

beginner. KO sao hết. Rủ thêm một đứa biết nói đi cùng. Watch closely.<br />

- Lên mạng chọn một vài câu hỏi SPEAKING PART 2 và 3. Tổng hợp khoảng<br />

5 câu về chủ đề đấy. Ví dụ HEALTH. TRANSPORTATION. SOCIAL TRENDS.<br />

TECHNOLOGY. CRIME. LAW. BUSINESS. Lưu ý: Mỗi <strong>tu</strong>ần chọn 1 chủ đề<br />

duy nhất và chỉ 5 câu hỏi phỏng vấn.<br />

- Lên HHK phỏng vấn với tư cách người đi thu thập thông tin chứ KO phải<br />

học tiếng Anh.<br />

- Sau khi đã có câu hỏi sẵn sàng, bạn tiếp cận Tây và đặt câu hỏi đã có sẵn,<br />

ghi chép. Sau khi hoàn thành xong nhiệm vụ trả lời hết các câu hỏi. Bạn xong<br />

việc. Bạn có thể ngồi nói chuyện tiếp hoặc đi tìm thằng khác.<br />

XONG. Mình đã phác thảo các bước như vậy. Nhưng chưa XONG. Mình tin<br />

chắc bạn vẫn còn nhiều câu hỏi.<br />

Tiếp cận Tây như thế nào?<br />

Nếu bạn có thể tiếp cận và bắt chuyện với một người Việt. Thì bắt chuyện với<br />

Tây còn dễ hơn. Tại sao? Tây thân thiện hơn. Tây KO yêu cầu bản phải nói<br />

tiếng Anh trôi chảy để có thể nói chuyện. Tây KO bắt lỗi bạn như người Việt.


72<br />

Điều duy nhất Tây muốn thấy ở bạn là sự hiếu khách. Và Tây sẽ dạy bạn<br />

tiếng Anh FREE. Khi Tây sang VN, Tây mong mỏi có một người địa phương<br />

như bạn ra bắt chuyện. Chỉ cần bạn nói được Hello là Tây vui lắm rồi và sẵn<br />

sàng làm bạn với bạn.<br />

Khi gặp tây để đặt câu hỏi nếu là mình, mình sẽ nói như sau:<br />

"Hi, (ngắt nhjp xem thái độ, mỉm cười), how's it goin'?.<br />

Tây sẽ trả lời như "Good good, how about yourself?"<br />

Mình sẽ trả lời "Awesome. Welcome to Vietnam, Well ac<strong>tu</strong>ally I'm doing a little<br />

survey about TECHNOLOGY. Would you like to sit down and we'll have a little<br />

chat real quick *Mìm cười, giữ eye contact* ?"<br />

Nó sẽ trả lời "Yea, sure sure".<br />

Đơn giản vậy thôi. Dù cho bạn kém tiếng Anh đến mấy. Bạn cũng ko cần<br />

IELTS 9.0 để bắt chuyện với một thằng tây. Chỉ cần IELTS 2.0 là đủ. Tất cả<br />

những gì bạn làm là bắt chuyện sử dụng 3 câu kia rồi răm rắp đọc câu hỏi<br />

cho thằng Tây trả lời. Bạn lặp lại với nhiều thằng Tây khác. Và bạn nếu ko có<br />

thời gian, hãy dành ra 1 ngày 1 <strong>tu</strong>ần làm điều trên. Bạn sẽ KO ngờ về sự đột<br />

phá của bạn thân bạn trong một thời gian ngắn. Tất nhiên nếu bạn hỏi mình<br />

cách luyện Giao tiếp nhanh, ngắn cấp tốc là gì thì đây là câu trả lời. Vấn đề là<br />

bạn có dám làm theo ko.<br />

Đây là cách đối mặt với thực tế. Thời gian đọc sách lẩn tránh đã qua. Khi lên<br />

HHK làm survey bạn hãy nhớ mình đang ở bên cạnh bạn. Đừng sợ. Tây ko<br />

thích chat, tây ko thích skype. Tây thích gặp mặt. Nếu bạn gặp mặt tây, tây sẽ<br />

sướng. Tây sẽ làm theo mọi yêu cầu của bạn. Chat với Tây trên mạng là một<br />

cách trốn tránh thực tế sẽ ko giúp bạn nhiều. GẶP MẶT GẶP MẶT GẶP MẶT.


The earlier you<br />

confront the<br />

brutal truth, the<br />

better


73<br />

Appendix A – Useful links<br />

1. Barron’s IELTS (http://adf.ly/1AHgDR)<br />

2. Pronunciation Workshop (http://adf.ly/1AHgak)<br />

3. Esl-lab.com (http://esl-lab.com)


74<br />

Appendix B – Kien’s IELTS Speaking Video<br />

Samples<br />

1. Describe a restaurant - http://adf.ly/1AHkNX<br />

2. Describe a museum - http://adf.ly/1AHkc7<br />

3. Describe a movie – http://adf.ly/1AHmb9<br />

4. Describe a holiday - http://adf.ly/1AHn4k<br />

5. Describe a book - http://adf.ly/1AHnKS<br />

6. Describe a childhood event - http://adf.ly/1AHo6H<br />

7. Describe a present - http://adf.ly/1AHnbe<br />

8. Describe an important person - http://adf.ly/1AHoLk<br />

9. Describe a <strong>tran</strong>sport system - http://adf.ly/1AHoRZ<br />

10. Describe a teacher - http://adf.ly/1AHoYz<br />

11. Describe an animal - http://adf.ly/1AHogh<br />

12. Describe how to cook a dish - http://adf.ly/1AHomy<br />

13. Describe a sport - http://adf.ly/1AHoxK<br />

14. Describe a famous person http://adf.ly/1AHp54<br />

15. Describe a radio program http://adf.ly/1AHpB8<br />

16. Describe a favorite subject http://adf.ly/1AHpI9<br />

17. Describe a favorite movie character http://adf.ly/1AHpqb<br />

18. Describe a magazine http://adf.ly/1AHpwL<br />

19. Describe how you met your best friend http://adf.ly/1AHq3O<br />

20. Describe an old person you admire http://adf.ly/1AHqWK<br />

21. Describe a country you would like to visit http://adf.ly/1AHqZr

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!