07.03.2016 Views

Kulinarični sprehod po Medvodah

Kulinarični katalog medvoških ponudnikov!

Kulinarični katalog medvoških ponudnikov!

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Kulinaricni<br />

<strong>sprehod</strong><strong>po</strong><br />

<strong>Medvodah</strong><br />

<strong>Kulinarični</strong><br />

<strong>sprehod</strong><strong>po</strong><br />

<strong>Medvodah</strong>


GostilnaBENCAK<br />

GostilnaBencakjeenanajstarejšihgostilnv<strong>Medvodah</strong>,sajdeluježeodleta1923.Goste<strong>po</strong>strežejov<br />

velikem klimatiziranem prostoru,kjerjeprostorzavečjeskupine(do100oseb),patudizamanjše<br />

zaključenedružbe.Nazunanjiterasi,kijevednobujnoocvetličena,jeprostorazadružbedo<br />

50oseb.<br />

GostilnaBencak<br />

CestakomandantaStaneta1<br />

1215Medvode<br />

013612349<br />

Ponedeljek-sobota:<br />

7.00-23.00<br />

Torek:7.00-12.00<br />

Nedeljainprazniki:8.00-20.00


Kavarna4MAČKE<br />

Vkavarniinslaščičarni4mačke,kisenahajavsamem centruMedvod,<strong>po</strong>strežejorazličnevrstekave,<br />

čajev,toplihinhladnihnapitkov,odličnedomačetorte,najboljpasoznani<strong>po</strong>odličnihpalačinkahin<br />

manjšihprigrizkih.<br />

Kavarna4mačke<br />

Medvoškacesta1<br />

1215Medvode<br />

01-3617963<br />

www.4macke.com<br />

4macke@siol.net<br />

Ponedeljek-petek:7.00-24.00<br />

Sobota:7.00-01.00<br />

Nedelja:8.00-01.00<br />

Prazniki:8.00-24.00


PICABARHitri<br />

PicabarHitrisenahajanamirnilokacijinaSeškoviulici(nasproti<strong>po</strong>licije).Vprijetnem ambientuvas<br />

prijaznoosebje<strong>po</strong>strežezodličnimipicamiizkrušnepeči,svežimisolatamiintortiljami.V<strong>po</strong>letnih<br />

mesecihvam jenavoljotuditerasa.<br />

PicabarHitri<br />

Seškova26/a<br />

1215Medvode<br />

01-3615050<br />

www.picerija-hitri.si<br />

picabarhitri@gmail.com<br />

Ponedeljek-petek:<br />

7.00-24.00<br />

Sobota,nedelja,prazniki:<br />

8.00-24.00


GOSTILNAPRIŠEFU<br />

Rock’n’rolokusov,fuzijavrhunskostiindomačnostiterenkratnodoživetje–tojenajkrajšimoženopis<br />

Gostilneprišefu,kijenastalavokviruresničnostnegašovaGostilnaiščešefa,kigajeustvarilaekipa<br />

POPTV.JetudiprvaizmedgostilnvokvirublagovneznamkeGostilnaprišefuinjeploddomačega<br />

znanjainustvarjalnosti.<br />

Gostilnaprišefu<br />

Verje9<br />

1215Medvode<br />

01-3611220<br />

gostilna.voyo.si<br />

Sreda-petek:<br />

16.00-22.00<br />

Sobota,nedelja:13.00-20.00<br />

Ponedeljek,torek:zaprto


GostilnaMIHOVEC<br />

Gostilnajeenaizmedredkihdružinskihgostiln,kijesamooskrbovanazvsozelenjavo,zeliščiinžitom iz<br />

svojekmetije.Kulinarikasespreminjazletnimičasi,jetradicionalna,vendardrugačna.Vvečnamenski<br />

dvoranisevrstijorazličnidogodkiod<strong>po</strong>rokindružinskipraznovanjdo<strong>po</strong>slovnihdogodkov,kiso<br />

multimedijsko<strong>po</strong>dprti,vmanjšisobipasovslikahpredstavljenedružinskevezizJakobom Aljažem.<br />

GostilnaMihovec<br />

ZgornjePirniče54<br />

1215Medvode<br />

01-3623060/031684434<br />

www.mihovec.com<br />

gostilna.mihovec@siol.net<br />

Sreda,četrtek:12.00-22.00<br />

Petek,sobota:12.00-01.00<br />

Nedelja:12.00-18.00<br />

Ponedeljek,torek:zaprto


RestavracijaEVERGREEN<br />

RestavracijaEvergreenjedelverigeKavalGroup.Postavljenajevidiličnonaravnookoljesredi<br />

neokrnjenenaraveinjedelcelotnegakonceptaDinersGolf&CountryClubLjubljana,kigado<strong>po</strong>lnjuje<br />

ssvojokulinaričnozgodbo.Njihovsloganje:hišakulinaričnihpresežkovvvsem zavse.<br />

RestavracijaEvergreen<br />

Smlednik200<br />

1216Smlednik<br />

05-9211743/031353982<br />

www.evergreen-restavracija.si<br />

evergreen@kaval-group.si<br />

Ponedeljek-nedelja:<br />

8.00-22.00


OkrepčevalnicaSTARIGRAD<br />

OkrepčevalnicaStarigradsenahajatik<strong>po</strong>dsmledniškim Starim gradom,kistojinavzpetiniblizu<br />

Zbiljskegajezera.Zgraduječudovitrazglednaokoliškanaseljater<strong>po</strong>ljashribi.Dosamegagraduvodita<br />

tako glavnavozna<strong>po</strong>t,kottuditrim steza(peš<strong>po</strong>t).Ob <strong>po</strong>tinagrad sevzpenja14kapelic<br />

Križevega<strong>po</strong>ta.<br />

OkrepčevalnicaStarigradSmlednik<br />

Smlednik100<br />

1216Smlednik<br />

01-3627333<br />

marijan.ribic.sp@gmail.com<br />

Ponedeljek-petek:<br />

13.00-18.00<br />

Sobota,nedelja:<br />

9.00-18.00


GostilnaZORMAN<br />

GostilnaZormankotdružinskagostilnaobratujeodleta1965.Obiskovalcem vsedo15.urenudidopet<br />

različnihdnevnopripravljenihmalic.Njihovahranajedomačegaizvora,kijevezananaletničas.<br />

GostilnaZorman<br />

Valburga29<br />

1216Smlednik<br />

01-3627037/041375404<br />

alenkazr@siol.net<br />

Ponedeljek-petek:<br />

7.00-23.00<br />

Sobota:9.00-23.00<br />

Nedelja:zaprto


OkrepčevalnicaVILI<br />

Vsencahdreves,nedalečstranodrekeSave,seobvhoduvkampSmledniknahajaokrepčevalnicaVili.<br />

Lokalsestavljatanotranjiprostorinsalon,kisprejmetado30gostov.V<strong>po</strong>letnem časuselahkona<br />

zunanjiterasiohladitevnaravnigabrovisenciin okrepčatespijačo terrazličnimiprigrizki.<br />

OkrepčevalnicaVili<br />

Dragočajna14/a<br />

1215Medvode<br />

01-3627113<br />

www.vili.si<br />

info@vili.si<br />

Ponedeljek-nedelja:<br />

8.00-24.00<br />

ZIMSKIDELOVNIČAS:<br />

Ponedeljek-nedelja:10.00-24.00


OkrepčevalnicaSIDRO<br />

VokrepčevalniciSidro,kiležiobobaliZbiljskegajezera,vam <strong>po</strong>strežejozraznovrstnimiribjimijedmi,<br />

jedminažlico,sladicami,topliminapitkiinosvežilnimipijačami.Novostv<strong>po</strong>nudbisovikendkosila.<br />

V okoliciselahko<strong>sprehod</strong>itevčudovitinaravi,alipasidan<strong>po</strong>pestritezigranjem minigolfa.<br />

OkrepčevalnicaSidro<br />

Zbiljskadobrava<br />

1215Medvode<br />

040300003<br />

www.agrobar.si<br />

sidro.piknik@gmail.com<br />

Ponedeljek-petek:10.00-23.00<br />

Sobota,nedelja:9.00-23.00<br />

ZIMSKIDELOVNIČAS:<br />

Torek-petek:12.00-22.00<br />

Sobota,nedelja:10.00-22h<br />

Ponedeljek:zaprto


BistroDOTIK<br />

BistroDotikjenaobrežjuZbiljskegajezera.Nudivam pestroizbirojedi:pice,solate,testenine,<br />

morskejediindomačesladice:domačetorte,palačinkeinsadnosladolednivrt.<br />

BistroDotik<br />

Zbilje31/a<br />

1215Medvode<br />

01-3613795<br />

www.dotik-zbilje.si<br />

bistro.dotik@gmail.com<br />

Ponedeljek-nedelja,prazniki:<br />

9.00-24.00


GostiščeJEZERO<br />

GostiščeJezerosenahajavne<strong>po</strong>srednibližiniZbiljskegajezera.Vprijetnem ambientus<strong>po</strong>gledom na<br />

jezerskoidilobostelahkouživalivizbranihjedehinpijačah,seprepustiliromantičnim trenutkom ob<br />

sojusveč,alipase<strong>po</strong>veseliliskupajzosebjem.<br />

GostiščeJezero<br />

Zbilje30<br />

1215Medvode<br />

01-3618001/041999000<br />

www.gostisce-jezero.si<br />

logar.gregor@gmail.com<br />

Torek-sobota:<br />

11.00-22.00<br />

Nedelja:11.00-20.00<br />

Ponedeljek:zaprto


OkrepčevalnicaSTAN<br />

OkrepčevalnicaStansenahajavzavetjugozda.Gostom nudipestro<strong>po</strong>nudbodomačihsladic,sendvičev<br />

inčokolade.S<strong>po</strong>zornostjopripravljajokavoIly,<strong>po</strong>strežejozdobrim čajem alikozarcem izbranegavina.<br />

OkrepčevalnicaStan<br />

Zbiljskacesta8<br />

1215Medvode<br />

01-3611915<br />

www.okrepcevalnica-stan.si<br />

info@okrepcevalnica-stan.si<br />

Ponedeljek-četrtek:<br />

7.30-22.00<br />

Petek,sobota:7.30-do23.00<br />

Nedeljainprazniki:9.00-22.00


GostilnicaAROMA<br />

GostilnicainpicerijaAromavam vprijetnem ambientu<strong>po</strong>nujapesterizborjedizavseokuse:rižote,<br />

testenine,zrezke,hišnespecialitete,lignje,solatnekrožnikeinpice.Pripravljajotudidnevnedomače<br />

sladice,<strong>po</strong>sebejpri<strong>po</strong>ročajogrmadoAromazjagodamiindomačitiramisu.<br />

GostilnicainpicerijaAroma<br />

Gorenjskacesta56<br />

1215Medvode<br />

031388555<br />

www.go-aroma.com<br />

info@go-aroma.com<br />

Ponedeljek-petek:<br />

6.30-22.00<br />

Sobota:8.00-22.00<br />

Nedelja:10.00-20.00


GostiščeNAKLANCU<br />

Zgodovinagostiščasegavdaljnoleto1907,kojebilanjegovaosnovnadejavnostoskrbamimoidočih<br />

<strong>po</strong>tnikovinnjihovihkonj.Sprenovogostiščavletu2009sejeohraniladolgoletnatradicionalna<br />

notranjostgostilne,kiomogočagostom prijetno<strong>po</strong>čutjeinuživanjegurmanskihspecialitet.<br />

GostiščeinpenzionNaklancu<br />

Gorenjskacesta13<br />

1215Medvode<br />

01-3618255<br />

www.naklancu.com<br />

info@naklancu.com<br />

Ponedeljek-nedelja:<br />

7.00-22.00


PicerijaKOCKA<br />

PicerijaKockajebilapredkratkim prenovljena.Ponašasezlepim ambientom vnotranjosti,sprostorno<br />

jedilnicoinrazglednim <strong>po</strong>daljškom terase,namenjenim tudikadilcem inljubiteljem kave.Pozimi<br />

ustvarjaromantičnovzdušjevnotranjostiteraseogenjvodprtem kaminu.<br />

PicerijainbarKocka<br />

Finžgarjeva18<br />

1215Medvode<br />

041628777/041629777<br />

www.picerijainbarkocka.si<br />

marija.roman@perne.com<br />

Ponedeljek-petek:<br />

6.00-22.00<br />

Sobota,nedelja:<br />

7.00-22.00


KonobaBONACA<br />

KonobaBonacajepravadomačadalmatinskakonoba,sprijetnim ambientom indomačnostjo.Vlokalu<br />

vasresničnorazvajajossvežimiribami,školjkami,škampiinjagnetino,kijopripravljavrhunskimojster<br />

Milenkossinom Markom.Lokalimaličnesepareje,kivam obnežnihzvokihklapskihpesmipričarajo<br />

pridihmorjainDalmacije.<br />

KonobaBonaca<br />

CestanaSvetje44<br />

1215Medvode<br />

041651838<br />

www.konoba-bonaca.si<br />

<strong>po</strong>ljak.bonaca@gmail.com<br />

Torek-sobota:<br />

12.00-23.00<br />

Nedelja:12.00-20.00<br />

Ponedeljek:zaprto


OkrepčevalnicaPEPINO<br />

OkrepčevalnicaPepinojemajhna,prijetnaokrepčevalnica,kinudiraznetopleinhladnenapitkealkoholnein<br />

brezalkoholne.Gostom <strong>po</strong>strežejo zokusnimipicami,odličnimijedmizžarain<br />

sladicami.<br />

OkrepčevalnicaPepino<br />

Rakovnik20<br />

1215Medvode<br />

01-3617841<br />

Ponedeljek-sobota:<br />

6.00-22.00<br />

Nedeljainprazniki:zaprto


HišakulinarikeJEZERŠEK<br />

HišakulinarikeJezeršekjevodilno<strong>po</strong>djetjevSlovenijina<strong>po</strong>dročjucateringa.Ugodnalega,bližina<br />

glavnega mesta in hkratiidilična neokrnjena narava,uvrščajo Hišo kulinarike Jezeršek med<br />

priljubljenaprizoriščazaorganizacijonajrazličnejšihprireditevindogodkovs<strong>po</strong>gostitvami.<br />

HišakulinarikeJezeršek<br />

Sora1/a<br />

1215Medvode<br />

01-3619421<br />

www.jezersek.si<br />

gostinstvo@jezersek.si<br />

Objektjezaprtega<br />

tipainnamenjenskupinam,<br />

zatoje<strong>po</strong>trebna<br />

rezervacijavnaprej!


TURISTIČNAKMETIJALegastja<br />

TurističnakmetijaLegastjasenahajavprelepidolini,nedalečstranodMedvod,vtihem,svežem in<br />

prijetnem naravnem okolju.Kmetijaimadolgotradicijo.Ljudjejo<strong>po</strong>znajožeoddrugesvetovnevojne<br />

naprej,kojebilaležganjarna.Danesjoodličnovodigos<strong>po</strong>darJanizženoKristino.<br />

TurističnakmetijaLegastja<br />

Trnovec9<br />

1215Medvode<br />

01-3611142<br />

kozjek.j@gmail.com<br />

Torek-petek:12.00-22.00<br />

Sobota,nedelja,prazniki:<br />

9.00-22.00<br />

Ponedeljek:zaprto


TurističnakmetijaROBEŽ<br />

TurističnakmetijaRobežležinaprijetniplaninskiplanotimedKatarino,vobjemuGrmadeinnad<br />

dolinoLočnice.Oble<strong>po</strong>tahinobpetjupticlahkohitro<strong>po</strong>zabitenavsakdanjitem<strong>po</strong>življenjainse<br />

vrneteknaravi.DružinaKračman,kiskrbiza<strong>po</strong>sestvo,vam boobprijaznihbesedah<strong>po</strong>streglazodlično<br />

hrano,predvsem zdomačimispecialitetami.<br />

TurističnakmetijaRobež<br />

Trnovec31<br />

1215Medvode<br />

01-3614064<br />

robez@volja.net<br />

Sobota,nedelja,prazniki:<br />

12.00-18.00<br />

Zaskupinesejemožno<br />

dogovorititudimedtednom.


TurističnakmetijaGONTE<br />

TurističnakmetijaGonteleživPolhograjskem hribovjumedGrmadoin Toščem in jeidealno<br />

izhodiščezakrajšeindaljšeizlete.Gostjeseše<strong>po</strong>sebejradivračajonadomačetradicionalnedobrote,<br />

pripravljene<strong>po</strong>starihreceptih.<br />

TurističnakmetijaGonte<br />

Setnica9<br />

1215Medvode<br />

01-3614563<br />

klavdija.secnik@gmail.com<br />

Sobota,nedelja,prazniki:<br />

9.00-20.00<br />

Medtednom obpredhodni<br />

rezervaciji.


GostilnaDOBNIKAR<br />

DružinaDobnikars<strong>po</strong>nosom nadaljujedolgoletnotradicijogostilnevkrajuTo<strong>po</strong>l(Katarinanad<br />

Ljubljano).Odleta1980pavsedodaneszdelom vgostilninadaljuježetretjageneracijaDobnikarjevih<br />

Antonov.SkupajzženoMiro,sinovomaTonijem inRokom tersnahoMojcoskušajozdružititradicijoin<br />

modernepristopevgostinstvu.<br />

GostilnaDobnikar<br />

To<strong>po</strong>l1<br />

1215Medvode<br />

01-3612910<br />

www.gostilna-dobnikar.com<br />

info@gostilna-dobnikar.com<br />

Pon.,tor.,sr.,petek:11.00-21.00<br />

Sobota:8.00-21.00<br />

Nedelja,prazniki:8.00-19.00<br />

Četrtek:zaprto


GostiščePR’JUR<br />

GostiščePr‘Jurje250letstaragostilna,kijekljubobnoviohranilaintimnostindomačnostpravevaške<br />

gostilne.Vdvehsobahjeprostoraza110gostov,naletnem vrtuza50inna<strong>po</strong>kritem gankuza30<br />

gostov.<br />

GostiščePr’Jur<br />

To<strong>po</strong>lpri<strong>Medvodah</strong>14<br />

1215Medvode<br />

01-3611085/041796086<br />

gostilna.wix.com/prjur<br />

nevakrsinar@gmail.com<br />

Sobota,nedelja,prazniki:<br />

8.00-22.00<br />

Medtednom odprto<br />

<strong>po</strong>dogovoru.


GostilnaBELŠAK<br />

GostilnaBelšakodleta1997domujevprostorihSlavkovegadoma.Stavbosomeddrugosvetovnovojno<br />

zgradilinemškivojakiinjou<strong>po</strong>rabljalikotkaravlo,kerje<strong>po</strong>obronkihhribov<strong>po</strong>tekalamejamed<br />

NemčijoinItalijo.Povojnisojovlastprevzelimedvoškiplaninciinjo<strong>po</strong>imenovali<strong>po</strong>Slavku<br />

Čarmanu.Sedajgostilna<strong>po</strong>slujekotdružinsko<strong>po</strong>djetje,<strong>po</strong>nujadomačoinsezonskohrano.<br />

GostilnaBelšak<br />

GoloBrdo8<br />

1215Medvode<br />

01-3611242<br />

www.gostilnabelsak-slavkovdom.si<br />

info@gostilnabelsak-slavkovdom.si<br />

Torek-nedelja:<br />

11.00 -21.00<br />

Ponedeljek:zaprto


Kmečkiturizem BORMES<br />

Kmečkiturizem Bormesjekmetijastradicijo(1867).Vlokalusprejmejodo60gostov.Imajoletnivrtv<br />

sencidreves,igrala za najmlajše,gostjepa uživajo tudiv <strong>po</strong>gledu na neokrnjeno naravo v<br />

ne<strong>po</strong>srednibližini.<br />

Kmečkiturizem Bormes<br />

GoloBrdo9<br />

1215Medvode<br />

01-3612795<br />

ursa_krusec@gmail.com<br />

Četrtek-sobota:<br />

12.00-21.00<br />

Nedelja,prazniki:10.00-20.00<br />

Ponedeljek,torek,sreda:zaprto

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!