Κρητήρια για την επιλογή φοιτητών στο ΠΜΣ« ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΔΙΑΤΟΛΟΓΙΑ - ΔΙΑΤΡΟΦΗ»

mednutrition

www.mednutrition.gr

Χ Α Ρ Ο Κ Ο Π Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο

ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 70, 176 71 ΑΘΗΝΑ – ΤΗΛ. 210: 9549100, FAX 210: 9577050

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΠΜΣ

« ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΔΙΑΤΟΛΟΓΙΑ - ΔΙΑΤΡΟΦΗ»

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2016-2017

Στη διαμόρφωση της τελικής βαθμολογίας και κατάταξης των υποψηφίων

συμβάλλουν :

1. Βαθμός πτυχίου (ποσοστό 25%)

2. Διετής αποδεδειγμένη σχετική επαγγελματική εμπειρία

(ποσοστό 10%)

3. Δημοσιεύσεις - ανακοινώσεις (ποσοστό 10%)

4. Συνέντευξη (ποσοστό 55%)

More magazines by this user
Similar magazines