23.03.2016 Views

Αίτηση για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

www.mednutrition.gr

www.mednutrition.gr

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

ΑΙΤΗΣΗ<br />

Επώνυμο:………………………<br />

΄Ονομα:…………………………<br />

΄Ονομα Πατέρα:……………….<br />

΄Ονομα Μητέρας:……………...<br />

Πτυχιούχος:……………………<br />

………………………………….<br />

Αρ. Αστ. Ταυτ.:………………..<br />

Εκδούσα αρχή………………..<br />

Δ/νση Κα<strong>το</strong>ικίας<br />

Οδός:…………………..Αρ.:…….<br />

Τ.Κ.:…………..Πόλη:……………<br />

Τηλ.:………………………………<br />

FAX:…………….E-mail:…………….<br />

Αθήνα…………………..2016<br />

Προς<br />

Τη Γραμματεία <strong>το</strong>υ Προγράμμα<strong>το</strong>ς<br />

<strong>Μεταπτυχιακών</strong> <strong>Σπουδών</strong> <strong>το</strong>υ Τμήμα<strong>το</strong>ς<br />

Επιστήμης Διαι<strong>το</strong>λογίας-Διατροφής <strong>το</strong>υ<br />

Χαροκοπείου Πανεπιστημίου<br />

Παρακαλώ να δεχθείτε την αίτησή μου <strong>για</strong><br />

επιλογή σ<strong>το</strong> <strong>Πρόγραμμα</strong> <strong>Μεταπτυχιακών</strong><br />

<strong>Σπουδών</strong> με τίτλο «Εφαρμοσμένη<br />

Διαι<strong>το</strong>λογία – Διατροφή».<br />

Πλήρους φοίτησης<br />

Μερικής φοίτησης<br />

Σημειώστε με την ένδειξη 1, 2 τη σειρά<br />

προτεραιότητας<br />

Συνημμένα:<br />

1. Αντίγραφο Πτυχίου<br />

2. Βεβαίωση ισοτιμίας ΔΟΑΤΑΠ σε<br />

περιπτώσεις τίτλων αλλοδαπής και <strong>το</strong>υ<br />

Πανεπιστημίου Κύπρου (<strong>για</strong> τίτλους<br />

σπουδών που χορηγούνται μετά από την<br />

1.5.2004)<br />

3. Πισ<strong>το</strong>ποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας<br />

προπτυχιακών σπουδών<br />

4. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα<br />

5. Αντίτυπα επιστημονικών δημοσιεύσεων,<br />

άρθρων, κλπ (αν υπάρχουν)<br />

6. Αποδεικτικά σ<strong>το</strong>ιχεία (τίτλοι σπουδών)<br />

γνώσης της Αγγλικής Γλώσσας.<br />

Πισ<strong>το</strong>ποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου<br />

Γ1 ή TOEFL: IBT ≥80, CBT≥213, PBT≥550.<br />

Από την υποχρέωση αυτή εξαιρούνται και<br />

οι κά<strong>το</strong>χοι προπτυχιακού ή<br />

μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών<br />

αναγνωρισμένου από <strong>το</strong> ΔΟΑΤΑΠ<br />

Αγγλόφωνου Πανεπιστημίου<br />

7. Φω<strong>το</strong>τυπία της Αστυνομικής Ταυτότητας<br />

8. Βεβαίωση σχετικής επαγγελματικής<br />

εμπειρίας (εάν υπάρχει)<br />

Η κατεύθυνση που επιθυμώ να<br />

ακολουθήσω είναι*:<br />

Κλινική Διατροφή<br />

Διατροφή και Άσκηση<br />

Διατροφή και Δημόσια Υγεία<br />

Διατροφή, Τρόφιμα και Καταναλωτής<br />

Μοριακή Διατροφή<br />

Ο/Η αιτών/ούσα<br />

………………………………<br />

(υπογραφή)<br />

* Δηλώστε με την ένδειξη 1,2,3,4,5 τη<br />

σειρά προτίμησης ΜΟΝΟ <strong>για</strong> τις<br />

κατευθύνσεις που επιθυμείτε να<br />

παρακολουθήσετε, σε περίπτωση που<br />

επιλεγείτε.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!