RUMUNIA / ROMANIA –

andreagrindeanu

21GRFOG

Lublin

LUBLIN LIDER SEKTORA

ICT

W POLSCE WSCHODNIEJ

Lublin postrzegany jest obecnie jako kluczowa lokalizacja dla sektora ICT w Polsce

Wschodniej oraz jeden z sześciu największych ekosystemów informatycznych w kraju.

Miasto, w którym na przestrzeni ostatnich kilku lat wyraźnie widać zarówno ilościową,

jak i jakościową ewolucję branży informatycznej, a przede wszystkim świadomą koncentrację

na rozwoju nowoczesnych usług dla biznesu. Co ma na to decydujący wpływ?

ROSNĄCA BRANŻA IT

Przed sześcioma laty lubelski rynek informatyczny

postrzegany był przede wszystkim przez pryzmat

obecności kilku dużych, dobrze rozpoznawalnych

i działających globalnie firm sektora IT. W latach

2009-2012 liczba firm informatycznych zwiększyła

się o 50%, podwajając zatrudnienie w branży,

powodując jeden z największych przyrostów

w Polsce. Obecnie mamy do czynienia z kolejną

falą wzrostu w ostatnich trzech latach w Lublinie

działalność rozpoczęło ponad 30 nowych firm.

Ocenia się, że obecnie w Lublinie działa kilkaset

firm z branży ICT, zatrudniających ponad 5 tys. osób.

Według danych GUS, na każde 10 tys. mieszkańców

Lublina przypadają 22 firmy ICT. 10 największych

firm informatycznych działających w Lublinie to

Asseco Business Solutions, Compugroup Medical,

Infinite, Billennium, Sii, Britenet, eLeader, Data-

Art, Comarch, Mobica Limited.

EKOSYSTEM INFORMATYCZNY

W mieście coraz lepiej funkcjonuje ekosystem, który

kreują uczelnie wraz ze studentami i absolwentami

kierunków informatycznych, nieformalne środowiska

oraz sieć inkubatorów biznesu. Proces ten

wspiera szereg inicjatyw podejmowanych przez władze

samorządowe i instytucje otoczenia biznesu.

Obecnie 5 z 9 lubelskich uczelni wyższych

kształci blisko 4,6 tys. studentów na 7 kierunkach

informatycznych, a ich mury co roku opuszcza

blisko 900 absolwentów. Znaczna część studentów

znajduje zatrudnienie w lubelskich firmach IT

już na studiach, a pozostali wchodzą błyskawicznie

na rynek poprzez start-upy, projekty lub są rekrutowani

przez globalnych graczy rynkowych.

W mieście aktywnie działa kilkanaście nieformalnych

środowisk i społeczności, skupionych wokół

42 Best2Invest | marzec - kwiecień 2016

Similar magazines