RUMUNIA / ROMANIA –

andreagrindeanu

21GRFOG

Lublin

idei nowych technologii, dzięki którym corocznie

odbywa się w Lublinie około stu imprez informatycznych,

od cotygodniowych spotkań społecznościowych

grupujących po kilkanaście osób, po duże

wydarzenia branżowe liczące ponad tysiąc uczestników.

A także 14 różnej wielkości inkubatorów i akceleratorów

biznesu, tworzących zarówno instytucje

afiliowane przy uniwersytetach, jak i przestrzenie

działające w komercyjnym modelu biznesowym.

Ich oferta koncentruje się na wsparciu niewielkich

firm technologicznych i start-upów, obejmując m.in.

rejestrację podmiotu, usługi prawne i księgowe,

wysokiej jakości przestrzeń biurową i konferencyjną,

mentoring oraz szereg inicjatyw sieciowych.

Istotną rolę w integracji środowiska odgrywa także

lokalny samorząd. To z jego inicjatywy powstał

program Lubelska Wyżyna IT służący promowaniu

potencjału lubelskiej branży ICT oraz wspieraniu

rozwoju ekosystemu informatycznego w Lublinie

poprzez monitorowanie zasobów, inicjatyw i potrzeb

środowiska informatycznego w Lublinie. Samorządowa

koncepcja zarządzania Lubelską Wyżyną IT

zakłada kreowanie przyjaznego klimatu współpracy,

animowanie ekosystemu, którego podstawową cechą

jest efektywna wymiana informacji oraz realna kooperacja

środowiska naukowego, małych i dużych

firm informatycznych oraz instytucji otoczenia biznesu.

Zadania informacyjne programu realizuje portal

www.lwit.lublin.eu, a środowisko integruje i sieciuje

szeroka oferta targów, spotkań, prelekcji i prezentacji

adresowanych do młodzieży szkolnej, studentów

i przedstawicieli branży ICT.

BŁYSKAWICZNIE ROSNĄCY RYNEK

NOWOCZESNYCH POWIERZCHNI

BIUROWYCH

Lublin to aktualnie największe zagłębie nowoczesnych

powierzchni biurowych we wschodniej

części kraju, a jednocześnie ósmy rynek biurowy

w Polsce. Oferta nieruchomości to 41 nowoczesnych

biurowców z czynszami na poziomie 9-11 EUR/

m² za powierzchnię klasy A. Skumulowana podaż

nowoczesnej powierzchni biurowej wynosi 170 tys.

m², której nowe projekty inwestycyjne zwiększą

zasoby do 300 tys. m² w ciągu najbliższych kilku lat.

Wg najnowszego raportu Cushman & Wakefield,

Lublin jest liderem 2016 roku w kontekście wzrostu

zasobów powierzchni z prognozą 23% oraz jedną

z najniższych stóp pustostanów wynoszącą 7,7%.

PONADPRZECIĘTNE INWESTYCJE

I JAKOŚĆ ŻYCIA

Lublin jest miastem wyjątkowym komfortowym

do życia, kompaktowym i zielonym,

o wyraźnie akademickim charakterze. W ostatnich

latach priorytetem dla Lublina były i są duże

inwestycje poprawiające jakość życia w mieście

poprzez zmianę układu komunikacyjnego, rozwój

infrastruktury transportu publicznego czy rozbudowę

bazy sportowo-rekreacyjnej, których wartość

w ostatnich czterech latach sięgnęła 2,2 mld zł,

a w kolejnych czterech kwota planowanych do realizacji

działań szacowana jest na dodatkowe 2,5 mld zł.

W 2011 r. w zestawieniu przygotowanym przez

PricewaterhouseCoopers Lublin znalazł się w pierwszej

trójce najlepszych do życia miejsc w Polsce.

Amerykański The Economist w swoim raporcie

Polska Złoty Wiek określa Lublin siłą napędową

Polski Wschodniej. Jest także czwartą pod względem

jakości życia polską metropolią wg opracowania

„Europejskie miasta i regiony przyszłości 2015/2016”

fDi Magazine/Financial Times, oceniającego

468 europejskich miast i regionów pod kątem potencjału

ekonomicznego, atrakcyjności dla biznesu,

kapitału ludzkiego, kosztów prowadzenia działalności

gospodarczej oraz jakości życia.

LUBLIN NA TLE POLSKI WSCHODNIEJ

Lublin, na tle największych ośrodków Polski

Wschodniej, to miasto o bardzo wysokim potencjale.

Jest miastem o największych nakładach

inwestycyjnych, zarówno w sektorze prywatnym

jak i publicznym. Wyraźnie dominuje w sektorze

usług edukacyjnych liczba studentów oraz szkół

wyższych jest co najmniej dwukrotnie wyższa niż

w pozostałych miastach. Z perspektywy kadrowej,

miasto charakteryzuje najniższy w kraju wskaźnik

rotacji pracowników oraz relatywnie niskie koszty

pracy, przy jednoczesnym najwyższym średnim

wynagrodzeniu.​ █

Więcej informacji

Wydział Strategii

i Obsługi Inwestorów

Urzędu Miasta Lublin

Plac Litewski 1,

20-080 Lublin

telefon: +48 81 466 2500

fax: +48 81 466 2501

e-mail: inwestorzy@

lublin.eu

invest.lublin.eu

Best2Invest | March - April 2016

43

Similar magazines