RUMUNIA / ROMANIA –

andreagrindeanu

21GRFOG

Olsztyn

w nowoczesnych kompleksach mieszkaniowych

w ponad 20 lokalizacjach na terenie całego miasta.

Średnia cena wynajmu lokali w Olsztynie to ok.

45 zł/m², zaś średnia cena zakupu to ok. 5 tys.

zł/m² w zależności od kondygnacji i standardu

lokalu.

• Narodowego Centrum Badań i Rozwoju agencja

wykonawcza realizująca zadania z zakresu

polityki naukowej, naukowo-technicznej

i innowacyjnej państwa, m.in. w ramach programów:

PBS, GEKON, Innowacje Społeczne, Lider,

Strategmed i Biostrateg.

Do głównych dostawców usług telekomunikacyjnych

i internetowych w Olsztynie zaliczyć

można: Północny Klaster ICT, Telepartner Sp.

z o.o., Orange, Multimedia, Netia, Vectra, Intelly,

Play, Plus, T-Mobile, NJU Mobile, Virgin Mobile,

Agencja ITP, MakroNet Sp. z o.o., MAX System,

KORMORAN-NET, MSI Telekom sp. z o.o. sp. k.,

INM Sp. z o.o. i Netlan.

Firmy typu IT i R&D mogą liczyć na wsparcie

projektów badawczych podobne do tego uzyskiwanego

przez UWM oraz Instytut PAN, przede

wszystkim w ramach grantów:

• Narodowego Centrum Nauki agencja wykonawcza

powołana do wspierania działalności

naukowej w zakresie badań podstawowych

w ramach konkursów: Opus, Preludium, Sonata,

SonataBis, Harmonia, Maestro Fuga i Etiuda;

• Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego,

m.in. w ramach: Narodowego Programu Rozwoju

Humanistyki, programów Plus (Iuventus,

Mobilność), projektu „Diamentowy Grant”,

Uniwersytetu Młodych Wynalazców i Akademickiego

Centrum Kreatywności.

KIERUNEK ROZWOJU MIASTA

W KONTEKŚCIE ROZWOJU IT

Rynek firm IT w Olsztynie stale się powiększa,

obecnie działa około 60 firm informatycznych,

z czego niemal 30 ulokowanych jest w Olsztyńskim

Parku Naukowo-Technologicznym. Wg najnowszych

analiz, w Olsztynie ciągle wzrasta potencjał

rozwojowy dla sektora IT dzięki już obecnym

firmom z tej branży, a także systematycznym działaniom

władz na szczeblu lokalnym i regionalnym,

ukierunkowanym na zwiększanie napływu firm

z sektora IT. █

Wiecej informacji:

Urząd Miasta Olsztyna

Wydział Rozwoju

Miasta i Budownictwa

Referat Promocji

Gospodarczej

i Obsługi Inwestora

Plac Jana Pawła II/1,

10-101 Olsztyn

tel. +48 89 527 31 11

wew. 542, 261

www.olsztyn.eu/

biznes.html

WYBRANE FIRMY INFORMATYCZNE

DZIAŁAJĄCE W OLSZTYNIE

Źródło: http://opnt.olsztyn.pl/onas/lokatorzy-opnt/, https://zetosoftware.pl/index.php/pl/, http://www.sprint.pl/o-firmie.html, http://www.nettom.com/home.html [dostęp: 17.02.2015]

Best2Invest | March - April 2016

51

Similar magazines