RUMUNIA / ROMANIA –

andreagrindeanu

21GRFOG

Elbląg

POTENCJAŁ

INFORMATYCZNY

POLSKICH

MIAST

ELBLĄG

Elbląg jest dynamicznie rozwijającym się miastem, atrakcyjnym dla firm m.in. z sektora

nowoczesnych usług IT. Jest drugim, co do wielkości miastem województwa warmińskomazurskiego

od wielu lat kojarzonym z wyspecjalizowanym przemysłem ciężkim.

Na terenie Elbląga działa Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna, liczne

uczelnie kształcące absolwentów z zakresu nowoczesnych usług oraz instytucje wspierające

rozwój innowacyjności.

Elbląg posiada cenny atut w postaci położenia

geograficznego (leży na skrzyżowaniu szlaków

wszystkich rodzajów transportu w niewielkiej

odległości od Trójmiasta, Olsztyna i Kaliningradu)

rozwija się biznesowo. Oprócz kapitału własnych,

ulokowanych tutaj firm, Elbląg staje się satelitą

Trójmiasta w zakresie przyciągania biznesu, który

prowadzi już swoją działalność w województwie

pomorskim. Wpływ na to niewątpliwie ma modernizowana

trasa S7, skracająca i tak obecnie już krótki

czas połączenia pomiędzy miastami oraz potencjał

ludzki Elbląga, który poprzez dobrze dobrane kierunki

nauczania jest łakomym kąskiem dla potencjalnych

inwestorów.

W Elblągu funkcjonują dwie uczelnie wyższe, a oferowane

przez nie kierunki nauczania są ściśle związane

z potrzebami rozwijającego się biznesu. Jest także

kilka szkół oferujących naukę języków obcych w ramach

filologii lub kursów językowych na wysokim

poziomie. Są to głównie angielski, niemiecki, hiszpański,

francuski, rosyjski.

Największa techniczna szkoła na terenie Elbląga

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa

kształci na wydziale informatycznym studentów

na następujacych specjalizacjach: administracja

systemów i sieci komputerowych, grafika komputerowa

i multimedia, projektowanie baz danych

i oprogramowanie użytkowe. Uczelnia z tego zakresu,

kształci obecnie około 400 studentów.

W Elblągu umiejscowiona jest również Warmińsko-

Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna

z atrakcyjnymi terenami inwestycyjnymi oraz

położonym na niej Elbląskim Parkiem Technolo-

54 Best2Invest | marzec - kwiecień 2016

Similar magazines