RUMUNIA / ROMANIA –

andreagrindeanu

21GRFOG

Elbląg

gicznym, jako centrum innowacyjności mającym

na celu pomoc w podnoszeniu konkurencyjności

elbląskiej gospodarki. Realizowane są tutaj ambitne

projekty technologiczne, pozyskiwani są

wysokiej klasy specjaliści z Polski, ale przede

wszystkim przygotowywane w sposób praktyczny

własne kadry rekrutowane spośród młodych

i zdolnych mieszkańców Elbląga i Regionu.

Elbląski Park Technologiczny pomaga rozwinąć

swoją działalność oraz przełożyć swoje

pomysły na dobrze działający biznes. Przykładami

mogą być firmy, powstałe i działające

na terenie Parku w zakresie informatyki, systemów

i instalacji informatycznych oraz elektronicznych

systemów zabezpieczeń.Oferują one

usługi informatyczne z dziedziny projektowania

i wykonania oprogramowania dedykowanego

m.in. do przeniesienia dowolnego obiektu,

przestrzeni czy też produktu do świata wirtualnego.

Przykładem tutaj może być odtworzenie

w sposób wirtualny przedwojennej starówki

Elbląga. Firmy realizują m.in. zamówienia dla krajowych

i zagranicznych potentatów w branży

nieruchomości i biur projektowych.

Otwartość władz miasta na nowych inwestorów

z sektora nowoczesnych usług IT dla biznesu

to ważny czynnik jego dynamicznego rozwoju.

Urząd Miasta był inicjatorem powołania w 2007 r.

Klastra teleinformatycznego. Na tę inicjatywę

odpowiedziały liczne elbląskie firmy branży IT.

Celem Klastra jest popularyzacja, rozwój inicjatyw

oraz synergiczne działanie oparte na nowoczesnych

technologiach ukierunkowanych na:

• integrację środowiska przedsiębiorców branży

telekomunikacyjnej, telefonicznej, informatycznej

oraz branży pokrewnych i wszystkich firm

zainteresowanych współpracą;

• wspieranie rozwoju przedsiębiorczości

oraz inicjatyw gospodarczych, jak również podnoszenie

poziomu wiedzy teleinformatycznej

społeczeństwa;

• rozpowszechnianie i budowanie prestiżu

środowiska teleinformatycznego wśród

społeczeństwa;

• współpracę z organizacjami międzynarodowymi

i krajowymi w celu uzyskania swobodnego

i szybkiego przepływu informacji;

• rozpowszechnianie wiedzy z zakresu IT i środowisk

pokrewnych za pomocą ogólnodostępnych

kanałów.

Elbląg tworzy korzystną atmosferę dla realizacji

inwestycji, stosując system ulg podatkowych.

Obowiązująca uchwała w sprawie zwolnienia od

podatku od nieruchomości dotyczy podatku od

budynków, budowli oraz gruntów związanych

z prowadzoną działalnością gospodarczą, stanowiących

nowe inwestycje lub reinwestycje,

w wyniku których przedsiębiorcy utworzą nowe

miejsca pracy.

W mieście jest obecnych już co najmniej kilkadziesiąt

firm świadczących szereg różnych usług

z dziedziny IT. Są to firmy prowadzące działalność

związaną z oprogramowaniem i doradztwem

w zakresie informatyki, telekomunikacji oraz działalności

usługowej w obszarze informacji. Wśród

największych z nich znajduje się m.in. OPEGIEKA sp.

z o.o. wiodąca firma geoinformatyczna w Polsce

posiadająca oficjalny status Centrum Badawczo-

Rozwojowego nadany przez Ministra Gospodarki.

Stopa bezrobocia w Elblągu utrzymuje się na średnio

wysokim poziomie, potwierdzając duży potencjał

do wykorzystania. W roku 2015 wynosiła

12,9% (dla porównania w 2014 15,1%).

Elbląg posiada wiele niezwykle cennych

atutów do rozwoju i prowadzenia biznesu.

Wysoki poziom kształcenia kadry zawodowej

oraz odpowiednie warunki do tworzenia innowacyjnych

rozwiązań zgodnych z najnowszymi trendami,

zachęca do inwestycji i planowania swojej

kariery zawodowej w Elblągu, którego potencjał

nie jest jeszcze wykorzystany. █

Więcej informacji:

Urząd Miejski

w Elblągu

Biuro Wsparcia

Przedsiębiorczości

tel: +48 55 239 32 91

fax: +48 55 239 33 46

bwp@umelblag.pl

www.inwestycje.

elblag.pl

www.elblag.eu

Best2Invest | March - April 2016

55

Similar magazines