RUMUNIA / ROMANIA –

andreagrindeanu

21GRFOG

Szczecin

WITAJ W SZCZECINIE!

MIEŚCIE MŁODYCH, AKTYWNYCH LUDZI,

DYNAMICZNIE ROZWIJAJĄCEGO SIĘ RYNKU

POWIERZCHNI BIUROWEJ I INNOWACYJNYCH

TECHNOLOGII

Szczecin to miasto otwarte na naukę, przedsiębiorczość i inwestorów. To także aktywnie

rozwijający się ośrodek usług IT. Podstawą rozwoju ekonomicznego oraz konkurencyjności

Szczecina są nowoczesne technologie, dlatego miasto inwestuje w ośrodki naukowobadawcze,

infrastrukturę informatyczną oraz instytucje otoczenia biznesu. W ostatnich

latach Szczecin stał się jedną z najpopularniejszych lokalizacji dla centrów BPO, SSC i ICT.

Więcej informacji:

Urzad Miasta Szczecin,

Wydział Obsługi

Inwestorów i Biznesu

tel. +48 91 424 5819

fax +48 91 424 5820

investor@um.szczecin.pl

www.invest.szczecin.eu

www.szczecin.eu

Szczecin to atrakcyjne miejsce do lokowania

centrów nowoczesnych usług i rozwoju innowacyjnych

technologii. Wpływają na to takie

czynniki, jak wykwalifikowana kadra, dostępność

powierzchni biurowych, konkurencyjne koszty

pracy oraz dobra infrastruktura. O potencjale

miasta świadczy infrastruktura informatyczna:

duża liczba hot spotów, wysoki wskaźnik komputeryzacji

w szkołach oraz najlepszy wśród

dużych miast Polski wskaźnik liczby uczniów szkół

gimnazjalnych przypadających na jeden komputer.

Celem kluczowym Miasta jest wspieranie branży

nowych technologii. Rozwijamy infrastrukturę

teleinformacyjną w obszarze oświaty, podnosimy

wiedzę i umiejętności z zakresu wykorzystywania

technologii informacyjnych oraz rozwoju

użytecznych elektronicznych usług publicznych.

Naszą wizją jest Szczecin, jako ośrodek wiodący

w Polsce w zastosowaniu nowoczesnych technologii

informacyjnych.

• Szczecin to największy ośrodek akademicki

w województwie zachodniopomorskim.

Liczba studentów informatyki na trzech najpopularniejszych

uczelniach (Zachodniopomorski

Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie,

Akademia Morska w Szczecinie i Uniwersytet

Szczeciński 1 ) to 1599 osób.

NOWOCZESNA POWIERZCHNIA BIUROWA

Na przestrzeni ostatnich trzech lat szczeciński rynek

biurowy rozwijał się w rekordowym tempie.

Do użytku oddano projekty o łącznej powierzchni

110,9 tys. m². Obecna sytuacja sprzyja najemcom,

którzy nadal mogą wybierać z szeregu dostępnych

opcji w nowo ukończonych projektach. Należy

jednak zaznaczyć, że wolna powierzchnia jest

systematycznie wchłaniana przez rynek.

OTOCZENIE BIZNESU

Klaster ICT Pomorze Zachodnie ułatwia firmom

zdobycie wiedzy i kontaktów biznesowych.

Działa w celu rozwoju gospodarczego regionu,

firm z sektora IT oraz zwiększenia atrakcyjności

Pomorza Zachodniego i Miasta Szczecin

dla pracowników, inwestorów oraz przedsiębiorców

lokalnych a także studentów. Cel ten jest osiągany

poprzez bezpośrednie i intensywne kontakty

1 Stan w dniu 30 XI 2014 r.

62 Best2Invest | marzec - kwiecień 2016

Similar magazines