RUMUNIA / ROMANIA –

andreagrindeanu

21GRFOG

Szczecin

z firmami, które owocują nowymi projektami biznesowymi

w obszarze rozwoju ich produktów i usług.

CENTRA INNOWACYJNOŚCI

Technopark Pomerania to miejsce i przestrzeń

w Szczecinie, gdzie realizowana jest idea wspierania

innowacyjnej przedsiębiorczości. Tutaj rozwijają

się firmy i nowe technologie. Dzięki nowoczesnej

i rozbudowywanej infrastrukturze oraz kompleksowym

programom wsparcia tworzone są najlepsze

warunki dla dynamicznego rozwoju firm ICT od

inkubacji dla początkujących (tzw. startupów) do

wzmacniania funkcjonujących już na rynku przedsiębiorstw,

zrzeszonych też pod skrzydłami Klastra ICT

Pomorze Zachodnie.

SERVICE INTER-LAB

Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji dla Sektora

Usług łączy w sobie funkcje jednostki naukowej,

placówki edukacyjnej, ośrodka badawczo-rozwojowego,

centrum transferu wiedzy i technologii,

inkubatora przedsiębiorczości, instytucji otoczenia

biznesu.

Misją SERVICE INTER-LAB jest wzmocnienie

edukacji, nauki i biznesu dla rozwoju sektora usług,

wymiany wiedzy oraz kształtowania ich zrównoważonego

rozwoju i budowa między nimi silnych

powiązań.

• przeprowadzanie audytów innowacyjności

i technologicznych,

• doradztwo w zakresie zamówień publicznych

na rynkach unijnych oraz transferu wiedzy

i technologii,

• udostępnianie pomieszczeń biurowych dla nowopowstających

firm,

• doradztwo z zakresu tworzenia biznesplanu,

marketingu i autopromocji dla młodych firm,

• realizacja szkoleń.

Centrum funkcjonuje od 16 lat, zwiększając grono

odbiorców usług i rozbudowując ofertę w oparciu

o potrzeby klientów. █

POWIERZCHNIA BIUROWA

W SZCZECINIE

istniejąca

w budowie

Żródło: NORTHERN POLAND Prospects for business services

HUMAN CAPITAL | REAL ESTATE, Adecco, Colliers 2015

110,9 tys. m2

19,5 tys.

m2

Regionalne Centrum Innowacji i Transferu

Technologii to jednostka Zachodniopomorskiego

Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie,

które działa w obszarze komercjalizacji i transferu

technologii, wspierania firm oraz przedsiębiorczości

akademickiej.

Kilkunastoosobowa kadra z bogatym doświadczeniem

w zakresie m.in. obsługi projektów

międzynarodowych, doradztwa na rzecz rozwoju

przedsiębiorstw oraz wsparcia w zakładaniu

działalności gospodarczej, świadczy następujące

usługi:

• doradztwo w opracowaniu/rozwoju modelu biznesowego,

wsparcie w eksporcie,

Technopark Pomerania

Best2Invest | March - April 2016

63

Similar magazines