RUMUNIA / ROMANIA –

andreagrindeanu

21GRFOG

Częstochowa

CZĘSTOCHOWA OTWARTA

NA IT

Dynamiczny rozwój branży IT w Polsce skutkuje inwestycjami lokowanymi już nie tylko

w największych aglomeracjach lub w ich okolicy. Ciągle ważnym czynnikiem jest jednak

zaplecze kadrowe. Dlatego w Częstochowie, oprócz tworzenia sprzyjającego klimatu dla

inwestorów, kuszenia ulgami w podatkach oraz atrakcyjnymi lokalizacjami na terenach

specjalnych stref ekonomicznych, kładzie się obecnie duży nacisk na kierunkowe

szkolenie i kształcenie m.in. pod kątem wymagań branży IT, a nawet potrzeb

poszczególnych inwestorów.

Częstochowskie szkoły wychodzą naprzeciw

wymaganiom rynku pracy, kładąc już w szkołach

podstawowych oraz gimnazjach nacisk na

naukę przedmiotów ścisłych i informatyki. W technikach

na terenie miasta, funkcjonuje obecnie dwadzieścia

oddziałów profilowanych, w których uczniowie

mogą zdobyć tytuł technika cyfrowych procesów graficznych,

informatyka czy teleinformatyka.

W prestiżowym i najstarszym częstochowskim

Liceum im. Henryka Sienkiewicza, liczba

osób zdających informatykę na maturze jest

jedną z większych w województwie śląskim

i dlatego IV LO wielokrotnie było wybierane do przeprowadzenia

standaryzacji matury z informatyki.

Szkoła jest dobrym przykładem, ponieważ nie

tylko uczy młodzież teorii ale również praktycznego

wykorzystania wiedzy.

Na przykład w marcu szkoła otrzyma z Fundacji

Raspberry Pi zestaw do budowy stacji pogody

w ramach Global Weather Experiment przygotowany

przez Fundację Raspberry Pi i Oracle. W bieżącym

roku szkoła będzie też wyposażona w zestawy

do nauki robotyki Pololu Zumo 32U4 pozwalające

na oprogramowanie robotów zumo, line follower,

tracking i innych. Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych,

jako pierwsze w Polsce, stworzyło kierunek:

grafika użytkowa. Jest to program autorski napisany

przy stałych konsultacjach i opiece merytorycznej

Katedry Projektowania Graficznego Akademii Sztuk

Pięknych w Katowicach, za zgodą i z poparciem

Ministerstwa Kultury i Sztuki. Rozpiętość specjalizacji

i zainteresowań w częstochowskich szkołach,

świadczy o tym, że branża informatyczna jest wyjątkowo

pojemna i daje możliwości różnych zastosowań

oraz perspektywy pracy nie tylko w branży IT.

Politechnika Częstochowska kształci kadry informatyków

na Wydziale Inżynierii Mechanicznej

i Informatyki, tu Informatyka to przede wszystkim

dziedzina nauk technicznych, oparta na fundamentach

w postaci wiedzy z nauk ścisłych, która

zajmuje się szeroko pojętym przetwarzaniem

informacji. Wydział oferuje specjalizacje: inżynieria

oprogramowania, sieci komputerowe, bazy danych,

66 Best2Invest | marzec - kwiecień 2016

Similar magazines