RUMUNIA / ROMANIA –

andreagrindeanu

21GRFOG

Częstochowa

sztuczna inteligencja, czy obliczenia wysokiej wydajności.

Akademia im. Jana Długosza, na kierunku

informatycznym kształci studentów w dwóch

specjalizacjach: grafika komputerowa i multimedia

oraz inżynieria oprogramowania. Część studentów

ma szansę na zatrudnienie już w okresie nauki.

Pierwszą firmą z branży IT w Częstochowie, była

założona w 1989 r. OPTIKOM BIS, która funkcjonuje

do dziś, współpracując z częstochowskimi

uczelniami i przedsiębiorcami, głównie

w sferze usługowej. Tu swą siedzibę ma również

X-kom, będący jednym z potentatów sprzedaży

sprzętu komputerowego na polskim rynku.

Na szczególną uwagę zasługuje odpowiedzialność

społeczna firmy, która wspiera lokalny sport

i kulturę, kreując jednocześnie pozytywny wizerunek

całej branży. X-kom stworzył program

szkoleniowy „Akademia X-KOM” skierowany

dla studentów Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie

oraz Politechniki Częstochowskiej, przy

pomocy którego kształci i rekrutuje swoich

przyszłych pracowników, powiększając stale stan

zatrudnienia. W tej chwili jest to już ponad 800

osób. Firma jako pierwsza skorzystała z możliwości

prowadzenia działalności w na terenach

Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro-Park Mielec

w Częstochowie i wkrótce zakończy tam kolejny

etap swojej inwestycji.

Kolejną dużą firmą, która korzysta z zasobów

studenckich jest innowacyjny, międzynarodowy

koncern TRW Automotive, którego centrum

inżynieryjne zatrudnia w tej chwili ponad 150

osób, działając również w ramach Katowickiej

Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Także gigant

branży internetowej, Kaspersky Lab Polska sp.

z o.o., ma w Częstochowie swoją siedzibę.

Bardzo istotnym zagadnieniem, z punktu widzenia

pracodawców w branży IT, jest kwestia stworzenia

odpowiedniej bazy biurowej, z której mogliby

korzystać. We wrześniu tego roku w Częstochowie

zostanie oddany do użytku biurowiec klasy B+.

Prawdopodobne są kolejne tego typu inwestycje,

ponieważ miasto oferuje deweloperom zwolnienie

z podatku od nieruchomości w przypadku wybudowania

budynku klasy B+ lub wyższej.

Sam Urząd Miasta Częstochowy jest dobrym

przykładem wdrażania innowacyjnych rozwiązań

w zakresie informatyzacji, rozwijając e-usługi dla

interesantów czy posługując się już od kilkunastu lat

systemem elektronicznego obiegu dokumentów.

Częstochowa idzie również w kierunku inteligentnego

sterowania ruchem drogowym, ok. 60 skrzyżowań

w mieście jest już ze sobą zsynchronizowanych.

Z punktu widzenia branży IT istotny jest

projekt „E-region częstochowski”, którego

Częstochowa jest liderem i w ramach, którego

na terenie całego subregionu północnego

województwa śląskiego, położono 340 km sieci

światłowodowej w ciągu 10 miesięcy, co będzie

stymulować rozwój usług związanych z internetem.

Projektem z zakresu polityki społecznej, mającym

włączyć do sieci jak największą liczbę użytkowników

był: „Internet przyszłością cyfrowego świata

przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie

Częstochowa”, z beneficjentami w postaci rodzin

zastępczych, osób niepełnosprawnych, korzystających

z pomocy społecznej oraz znajdujących się

w przedziale wiekowym 50+.

Obecnie główne kierunki rozwoju branży IT w mieście

to telekomunikacja i data center. Są również plany

stworzenia klastra informatycznego, który byłby

miejscem wymiany myśli oraz tworzenia rozwiązań

dla firm i jednostek samorządu terytorialnego.

Nietrudno przewidzieć, że świat będzie coraz

bardziej zależny od informatyki. Postęp przynosi

nowe rozwiązania stosowane w codziennym

życiu, ale jednocześnie niesie ze sobą zagrożenia,

np.: w postaci cyberprzestępczości. W świecie

przemysłu i biznesu istotne jest wykorzystywanie

potencjału centrów przetwarzania danych, chmur

obliczeniowych oraz możliwości, jakie dają inteligentne

sieci elektroenergetyczne. Stawanie się

coraz atrakcyjniejszym miejscem do lokowania inwestycji

firm stosujących nowe technologie jest ambicją

Częstochowy. █

Więcej informacji

Centrum Obsługi

Inwestora

Wydział Funduszy

Europejskich

i Rozwoju

Urząd Miasta

Częstochowy

ul. Waszyngtona 5

42-217 Częstochowa

tel. +48 34 3707 212

coi@czestochowa.

um.gov.pl

fer@czestochowa.

um.gov.pl

www.czestochowa.pl

Autorzy:

Anna Mielczarek,

Paweł Iżyńśki

Best2Invest | March - April 2016

67

Similar magazines