RUMUNIA / ROMANIA –

andreagrindeanu

21GRFOG

Radom

#Radom-siła_w_IT

Osiągnięcie sukcesu jest dla wielu firm i instytucji związane z innowacyjnością

i najnowszymi technologiami oraz umiejętnością efektywnego wykorzystania głównego

narzędzia jakim stał się INTERNET. Rynek IT w Polsce rozwija się w szybkim tempie,

w związku z czym rośnie zapotrzebowanie na wykształconych w tym kierunku

pracowników. Konkurencja na tym rynku generuje walkę o specjalistów, których

w dużych metropoliach jest ciągły deficyt.

Dlatego też inwestorzy poszukują lokalizacji w mniejszych

miastach, w których dostęp do fachowej

kadry jest dużo łatwiejszy. Radom, dzięki współpracy

sektora IT ze szkolnictwem zawodowym,

posiada w zawodowej ofercie edukacyjnej wiele

kierunków kształcenia związanych z informatyką,

przez co jest miastem cieszącym się rosnącym

zainteresowaniem firm tej branży.

Radom jest, z wielu względów, najważniejszym

ośrodkiem gospodarczym południowego Mazowsza.

Jednym z atutów miasta są wykwalifikowane kadry

techniczne. Zarówno na poziomie szkolnictwa średniego,

jak i wyższego można zdobywać tu wiedzę w zakresie

informatyki, elektroniki, elektrotechniki czy

automatyki. Specjaliści w tych dziedzinach są obecnie

poszukiwani przez przedsiębiorstwa branży IT.

Z powodu dysproporcji między systemami

kształcenia a rosnącym zapotrzebowaniem firm

i instytucji na pracowników przygotowanych do wejścia

na rynek pracy, wciąż wiele stanowisk pracy

pozostaje wolnych. Dlatego w radomskich szkołach

średnich i uczelniach realizowane są programy nauczania

modelowane według potrzeb pracodawców.

Przykładem szkoły kształcącej w najbardziej poszukiwanych

przez branżę IT specjalnościach jest Zespół

Szkół Elektronicznych im. Bohaterów Westerplatte

w Radomiu. Młodzież ma tu do dyspozycji klasy

o specjalnościach: technik elektronik, technik

informatyk, technik teleinformatyk oraz monter

elektronik. Otrzymując tytuł technika elektronika

uczeń uzyskuje wiedzę i umiejętności w obszarach

branży elektronicznej: montowania oraz eksploatacji

komputera i urządzeń peryferyjnych, projektowania

i wykonywania lokalnych sieci komputerowych,

administrowania tymi sieciami, projektowania baz

danych i administrowania bazami danych, tworzenia

stron www i aplikacji internetowych, administrowania

tymi stronami i aplikacjami. Jako teleinformatyk

staje się specjalistą od uruchamiania i utrzymania

terminali i przyłączy abonenckich, projektowania

i wykonywania lokalnych sieci komputerowych,

montowania i eksploatacji systemów transmisyjnych,

70 Best2Invest | marzec - kwiecień 2016

Similar magazines