RUMUNIA / ROMANIA –

andreagrindeanu

21GRFOG

Telemarketer Roku 2016

Data / Date: 07.03. 16.06.2016

Miejsce / Venue: Konkurs ogólnopolski

Organizator / Host: Polskie Stowarzyszenie

Marketingu Bezpośredniego

IT w Służbie Zdrowia

Data / Date: 22.03.2016

Miejsce / Venue: Wrocław

Organizator / Host: BAMT Sp. z o.o.

Sp. Komandytowa

Targi pracy Career EXPO Kraków

Data / Date: 12.04.2016

Miejsce / Venue: Kraków

Organizator / Host: Career EXPO Poland

sp. z o.o.

Targi pracy Career EXPO Wrocław

Data / Date: 14.04.2016

Miejsce / Venue: Wrocław

Organizator / Host: Career EXPO Poland

sp. z o.o.

Targi pracy Career EXPO Poznań

Kalendarium

Calendar of events

Data / Date: 20.04.2016

Miejsce / Venue: Poznań

Organizator / Host: Career EXPO Poland

sp. z o.o.

ITO&BPO Germany Forum

Data / Date: 26-27.04.2016

Miejsce / Venue: Berlin

Organizator / Host: Deutscher Outsourcing

Verband

VI Doroczna Konferencja ASPIRE

"The Dragon Wakes"

Data / Date: 11-12.05.2016

Miejsce / Venue: Kraków

Organizator / Host: ASPIRE

16 th Annual European Shared Services

and Outsourcing Week

Data / Date: 24-26.05.2016

Miejsce / Venue: Dublin

Organizator / Host: SSON

16

OUTSOURCING&MORE | marzec-kwiecień 2016

Similar magazines