RUMUNIA / ROMANIA –

andreagrindeanu

21GRFOG

Ciekawostki

Did you know?

Według badania Accenture

60% klientów uważa,

że nieuprzejmi agenci to

najgorsza rzecz, jaka może się

przydarzyć marce lub firmie.

Z danych OECD

(Organizacji Współpracy

Gospodarczej i Rozwoju)

wynika, że wydajność

pracowników w Polsce wynosi

zaledwie 66,7% średniej dla

wszystkich krajów Unii Europejskiej.

66,7%

Organisation for Economic

Co-operation and Development

(OECD) informs: employees

efficiency in Poland is only

at 66,7% average

of all EU countries.

60%

According to Accenture, 60%

of clients confirms, impolite

consultants is the worst thing

that may happen to brand

or the company.

Według danych

Krajowego Rejestru Agencji

Zatrudnienia, obecnie

w Polsce działa ponad 6100

firm świadczących usługi

rekrutacyjne oraz pośrednictwa

pracy.

6100

Według IDC, w 2019 roku

prognozowana wartość rynku

usług w chmurze przekroczy

w Polsce 450 mln USD, co będzie

stanowić około 11% całego rynku

usług IT.

450 mln USD

As analysed by IDC in 2019

estimated value of cloud market in

Poland will extend USD 450 mln

and will be at the level of 11%

of total IT market.

There are over 6.100 recruitment

companies in Poland

National Registry of

Recruitment Agencies.

81% pracowników z sektora

SSC i BPO chciałoby

zobaczyć swoje stanowisko

pracy lub miejsce pracy przed

podpisaniem umowy.

źródło: Skanska, JLL

81%

81% of all SSC and BPO employees

would like to see the working

place before signing

a job contract.

source: Skanska, JLL

18 OUTSOURCING&MORE | marzec-kwiecień 2016

18

Similar magazines