RUMUNIA / ROMANIA –

andreagrindeanu

21GRFOG

O&M: W ciągu ostatnich dziesięciu lat Rumunia stała się

znaczącym dostawcą usług outsourcingu IT. Czy może

Pani opisać, jak obecnie wygląda rumuński rynek

outsourcingu IT?

Loredana Niculae: Outsourcing IT w Rumunii jest obecnie

jednym z najbardziej dynamicznie rozwijających się sektorów,

w którym działa ponad 4500 podmiotów i którego stopa

wzrostu każdego roku wynosi ponad 20%. Warto w tym

miejscu wspomnieć, że główną przewagą konkurencyjną, jaką

oferuje Rumunia, jest wciąż duża dostępność kapitału ludzkiego

i ogólnie mniejsze koszty prowadzenia działalności,

w porównaniu do innych krajów. Zasadniczo Rumunię można

uznać za raj podatkowy dla inwestycji teleinformatycznych,

a ponadto jest ona jedynym krajem w regionie, który oferuje

100% zwolnienie pracowników IT z podatku dochodowego.

Innym ważnym czynnikiem przyciągającym inwestorów jest

dostępność i kwalifikacje rumuńskiej siły roboczej. Nasz system

edukacji kładzie duży nacisk na Informatykę oraz Finanse

i rachunkowość, a tym samym zapewnia stały dopływ wykwalifikowanych

i odpowiednio wykształconych zasobów ludzkich,

aby sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu podmiotów prowadzących

działalność w sektorze IT, SSC (Centrów Usług

Wspólnych) i BPO (Outsourcingu Procesów Biznesowych).

Rumuński system edukacji umożliwia rumuńskim specjalistom

sprostanie rosnącym oczekiwaniom firm świadczących

usługi outsourcingu IT, zarówno na rynku lokalnym, jak

i rynkach zagranicznych. Nasi specjaliści i absolwenci mają

silne predyspozycje do języków obcych znają m.in. angielski,

francuski, węgierski, hiszpański, włoski, niemiecki, portugalski,

czeski, słowacki, bułgarski i rosyjski, co zapewnia rumuńskim

pracownikom przewagę konkurencyjną. Warto też

wspomnieć, że w Rumunii rynek outsourcingu rozwija się

w pięciu głównych miastach są to Bukareszt, Kluż, Timisoara,

Braszów i Jassy, ale wciąż niewykorzystany jest

potencjał miast uniwersyteckich do dalszego rozwoju sektora

outsourcingu.

Popyt na rumuńskich specjalistów IT jest obecnie większy niż

kiedykolwiek w zakresie usług IT (usługi CAD 'Custom Application

Development tworzenie aplikacji niestandardowych',

wsparcia i testowania), usług BPO i badawczo-rozwojowych

(usługi inżynieryjne). Ponadto Rumunia jest bardzo atrakcyjna

dla inwestorów, ze względu na łatwy dostęp i infrastrukturę

technologiczną, postrzegane jako kluczowe zalety

inwestowania, szczególnie w sektorach pracochłonnych.

Rumunia jest obecnie na liście wstępnej największych

korporacji międzynarodowych, nie tylko ze względu na jej

strategiczne położenie, ale również ze względu na to, że kultura

i strefa czasowa w Rumunii jest taka sama jak w innych

krajach Europy Zachodniej.

O&M: Czy outsourcing IT jest jedynym rodzajem usług

outsourcingu świadczonych przez Rumunię? Jakie inne

rodzaje usług rozwijają się w Pani kraju?

LN: Tak jak przewidywaliśmy, rozwój gospodarki rumuńskiej,

jaki ma miejsce w ostatnich latach, jest zgodny z tendencją

występującą w regionie Europy Środkowej i Wschodniej.

Wiele rumuńskich firm, bazując na korzystnym stosunku

kosztów rzeczywistych do wartości, nawiązało długoterminową

współpracę z zachodnimi korporacjami, które

zdały sobie sprawę, że drogą do sukcesu jest wyjście w poszukiwaniu

wysoko wykwalifikowanych zasobów ludzkich

wykonujących pracę po optymalnej cenie poza granice

swojego państwa.

Rumunia jest postrzegana jako dostawca nie tylko usług

IT, ale także usług w zakresie Centrów Usług Wspólnych

i Outsourcingu Procesów Biznesowych, które są teraz podstawą

obecnie stosowanych strategii firm na całym świecie.

O&M: Outsourcing IT wydaje się rozwijać również w innych

krajach Europy Środkowej i Wschodniej. W jaki sposób

opisałaby Pani europejską branżę outsourcingu IT

oraz trendy w tym zakresie na najbliższe miesiące i lata?

LN: Oczywiste jest, że europejski outsourcing IT

ma tendencję wzrostową. Jednocześnie sektor ten stara

się określić swoje podstawowe atuty i wyraźnie odróżnić

się od globalnego rynku outsourcingu IT. Jako że globalna

konkurencja ze strony innych dostawców outsourcingu

rośnie i rozwija się, europejski rynek outsourcingu IT

poszukuje nowych ścieżek pozwalających na zapewnienie

większej wartości, albo ze względu na łatwy dostęp i podobieństwa

w zakresie prawa, podatków i kultury albo poprzez

ukierunkowanie się na nowe, bardziej zaawansowane

specjalizacje i obszary zainteresowania, takie jak chmury

obliczeniowe, rozwój produktów, „Big Data” (przetwarzanie

i analizowanie dużych, zmiennych i różnorodnych zbiorów

danych), usługi zarządzane i wiele innych. Ostatecznie,

wszystkie mają na celu rozwój rynku, zapewnienie klientowi

większej wartości, a także zaangażowanie klienta i lepszy

rozwój inteligentnego kapitału ludzkiego.

Nadal preferowany jest „nearshoring” (współpraca ze zleceniobiorcami

w krajach sąsiednich) w stosunku do „offshoring”

(współpraca ze zleceniobiorcami w krajach znacząco odległych),

ponieważ jest postrzegany jako mniej ryzykowny ze

względu na bliskość i podobieństwa kulturowe i językowe,

ale wkrótce to się zmieni. W tych okolicznościach w nadchodzących

latach będziemy mieć do czynienia ze standaryzacją

26

OUTSOURCING&MORE | marzec-kwiecień 2016

Similar magazines