RUMUNIA / ROMANIA –

andreagrindeanu

21GRFOG

RUMUNIA

raj dla firm

teleinformatycznych

Wywiad

z Loredaną

Niculae,

Prezes

NNC SERVICES

Romania

ponad granicami. Będziemy nadal zyskiwać na znaczeniu

w Europie Wschodniej, rozwijając sektor outsourcingu IT

w zakresie określonych umiejętności, bardziej bezpiecznych

procedur i standardów świadczenia usług jednym słowem,

dążąc do stworzenia sektora bardziej dojrzałego

i ukierunkowanego.

Odkąd podjęłam pracę w sektorze outsourcingu IT, około

20 lat temu, wiele osób z branży próbowało zmienić sektor

outsourcingu IT w UE, propagując strategię ukierunkowaną

bardziej na posiadanie własnego działu IT i opracowywanie

własnych rozwiązań. Tylko niewielu z tych, którzy poszli w tym

kierunku, odniosło sukces; większości z firm nastawiających się

na własne IT nie udało się rozwinąć i osiągnąć sukcesu. A teraz,

20 lat później, sektor outsourcingu IT jest silny i nadal rozwija się.

Ci, którzy postanowili wykorzystać swoje atuty, aby dostarczać

dobre rozwiązania w zakresie outsourcingu, nadal działają

w tym sektorze w całej Europie. Sektor outsourcingu nadal

będzie istniał i rozwijał się; być może będzie musiał określić

się na nowo, znaleźć nowe sposoby na wyróżnienie i wyspecjalizowanie

się. Za dwadzieścia lat i więcej będzie on nadal

silny, ale w dłuższej perspektywie ukierunkowany bardziej

na tworzenie wartości niż na redukcję kosztów.

Aby zapewnić rozwój tego sektora, należy zmienić

ogólne priorytety w ustawodawstwie i edukacji.

Wiele trendów w edukacji i ustawodawstwie w całej

Europie, jak również zjawiska społeczno-polityczne, takie

jak migracja kapitału ludzkiego ze słabo rozwiniętych

regionów do Europy, najprawdopodobniej skompensują

niedobór talentów, co znajduje już przejaw w ostrej konkurencji

w rekrutacji oraz budowaniu marki pracodawcy w sektorze

outsourcingu.

Kolejne 3 do 5 lat będzie dobrymi latami dla wzrostu sektora

outsourcingu IT w całej Europie, a na podstawie ogólnych

prognoz gospodarczych możemy szacować, że wzrost

ten powinien być wyższy, niż w ostatnich latach, średnio

o 10 do ponad 20% rocznie.

OUTSOURCING&MORE | March-April 2016

27

Similar magazines