RUMUNIA / ROMANIA –

andreagrindeanu

21GRFOG

Spis treści

Index

6

8

14

16

18

19

22

24

26

32

37

42

Aktualności

Gala Outsourcing Stars przeżyjmy to jeszcze raz!

The Outsourcing Stars Gala let’s experience it again!

Aktualności INN POLAND

Kalendarium

Calendar of events

Ciekawostki

Did you know?

Z BPO na Warmię i Mazury

Off to Warmia and Masuria with BPO

Na co zwracają uwagę najemcy z sektora IT w nowoczesnych powierzchniach biurowych?

What draws attention of lessees from the IT sector in modern office spaces?

Naszą misją jest "making life better at work"

Everything you need to make life better at work

Loredana Niculae: Rumunia raj dla firm teleinformatycznych

Loredana Niculae: Romania fiscal paradise for ICT investments

Cudzoziemiec w pracy

Foreigner at work

Biuro szyte na miarę potrzeb IT

An office adjusted to the IT sector's needs

Managed Service nowy trend, który pomaga wygrać z konkurencją

Managed Service an emerging trend for outperforming your competiton

46

52

56

58

Oliver Berks: Wysoka jakość usług, zarówno w optymalizacji i standaryzacji

procesów cel biznesowy HPE BPS Poland

Oliver Berks: Delivering service excellence in process optimization business goal of HPE BPS Poland

Czy jesteś gotowy na nadchodzące zmiany?

Are you ready for changes?

Stanowisko: Specjalista ds. logistyki z jęz. obcym

Position: Logistics Specialist with foreign language

Biblioteka Managera

4

4 OUTSOURCING&MORE | marzec-kwiecień 2016

Similar magazines