RUMUNIA / ROMANIA –

andreagrindeanu

21GRFOG

Wywiad numeru:

Wysoka jakość

usług, zarówno

w optymalizacji

i standaryzacji

procesów

cel biznesowy

HPE BPS Poland

Z Oliverem Berks’em, Dyrektorem

Generalnym Usług Outsourcingowych

HP Global Business Center rozmawia

Wiktor Doktór

www8.hp.com/pl

Oliver Berks

Dyrektor

Generalny

Usług

Outsourcingowych

HP Global

Business Center

Wiktor Doktór: Hewlett Packard Enterprise (HPE)

to globalna marka, rozpoznawalna na całym świecie.

Większość z nas kojarzy HPE z drukarkami lub komputerami,

lecz to nie wszystko co robi HPE. Czym jest Business

Process Outsourcing?

Oliver Berks: Kwestie związane z zagadnieniem outsourcingu

stanowią popularny temat w ostatnich latach. Dla gospodarki

polskiej i światowej, jest to ważna branża, która jest

związana z dynamicznym rozwojem i niesie optymistyczne

prognozy. Według Związku Liderów Sektora Usług Biznesowych

(ABSL), wzrost przemysłu oscyluje w granicach 15-20%

rocznie. Raport CBRE, Inc. wskazuje, że Polska jest jednym

z najbardziej popularnych rynków w Europie Środkowej

i Wschodniej dla inwestorów z sektora nowoczesnych usług

biznesowych.

Ale zacznijmy od początku: co to właściwie jest

Business Process Outsourcing (BPO) lub szerzej określany

Business Process Services (BPS)?

BPS / BPO polega na powierzeniu pewnych funkcji, zadań lub

procesów biznesowych firmie zewnętrznej. Do najczęściej

zlecanych procesów zaliczamy finanse i rachunkowość, HR,

sprzedaż i marketing, przetwarzanie danych, dostarczanie

informacji oraz zarządzanie łańcuchem dostaw.

Tradycyjnie, outsourcing jest stosowany w sytuacji, gdy

dostępne zasoby zewnętrznych dostawców są tańsze niż

wewnętrzne, skutkiem czego jest obniżenie kosztów operacyjnych

oraz zwiększenie konkurencyjności firmy. To pozwala

zoszczędzić czas i pieniądze, które następnie mogą

być wykorzystane do dalszych inwestycji. Outsourcing daje

możliwość firmom do usprawnienia jakości świadczonych

usług, dostępu do wiedzy i innowacyjnych rozwiązań technologicznych.

Pozwala firmom zrównoważyć podział pracy,

poprawić efektywność zasobów i racjonalnie zarządzać procesami

w dłuższej perspektywie, istotnej dla strategicznych

celów firmy. W ten sposób organizacja może osiągnąć lepsze

wyniki biznesowe i zwiększać swoją wartość rynkową.

OUTSOURCING&MORE | March-April 2016

47

Similar magazines