RUMUNIA / ROMANIA –

andreagrindeanu

21GRFOG

Ponadto, outsourcing wymaga przeprowadzenia restrukturyzacji

spółki, co oznacza opracowanie planu transformacji,

który uwzględnia cele operacyjne i finansowe firmy. W momencie

jego wdrażania, nacisk powinien być ukierunkowany

na odpowiednie zarządzanie w okresie przejściowym,

na transfer wiedzy oraz na budowanie zespołu specjalistów

przy jednoczesnym, stałym monitorowaniu poziomu dostarczanych

usług.

Kluczowymi czynnikami w tego rodzaju działalności są:

efektywna współpraca, komunikacja, zaufanie i wzajemne

zrozumienie między firmami, biorącymi w nim udział.

WD: Nowoczesne usługi dla biznesu, centra usług

wspólnych, outsourcing procesów biznesowych te

hasła coraz głośniej wybrzmiewają na rynku. Jakimi usługami

dla biznesu zajmuje się BPS Poland w centrach

operacyjnych ulokowanych w Polsce?

OB: HPE BPS Polska posiada obecnie dwa centra finansowe:

pierwsze z nich otworzono we Wrocławiu, drugie

w Łodzi. Zatrudniamy szereg wysoko wykwalifikowanych

specjalistów/menedżerów, zapewniając usługi w zakresie

finansów i księgowości, kadr i płac, zarządzania tak zwanym

Customer Experience (doświadczeniami klientów), przetwarzania

dokumentacji, zarządzania łańcuchem dostaw, analizy

finansowej i zamówieniami klientów z krajów ze wszystkich

regionów świata, przy jednoczesnym wsparciu językowym

mówimy w ponad 20 językach. W HPE BPS Polska koncentrujemy

się na dostarczaniu swoim klientom wysokiej

jakości usług zarówno w optymalizacji i standaryzacji procesów,

transformacji ekonomicznej, innowacyjności, zgodności

z regulacjami branżowymi i prawnymi, jak i retencji wiedzy

zarządzaniu zaangażowaniem pracowników na rzecz organizacji

czy tworzeniem metryk biznesowych.

WD: Wrocław, Łódź czy to jedyne centra operacyjne

HPE BPS Poland w Polsce? Jakie są plany dalszego Waszego

rozwoju?

OB: Centra finansowe we Wrocławiu i Łodzi tworzą bliźniacze

centra usług, które ściśle ze sobą współpracują osiągając efekt

synergii. Zwielokrotnienie wspólnych działań pozwala osiągnąć

ogromne korzyści oraz pomaga nieustannie oferować

najwyższą jakość usług naszym klientom biznesowym.

Perspektywy na przyszłość w sektorze outsourcingowym

zapowiadają się obiecująco. Najważniejsze jest wzmocnienie

relacji z klientami, przy jednoczesnym nacisku na zwiększenie

innowacyjności, tworzenie zaawansowanego modelu biznesowego

oraz restrukturyzacji ekonomicznej.

W najbliższych latach główny cel dla BPS pozostanie

w sferze zarządzania doświadczeniami klientów, w obszarze

finansów i księgowości oraz obsługi kadrowo-płacowej.

Nowe rozwiązania ściśle współpracują z ulepszeniami

programowymi i technologicznymi, rozwijanymi w ramach

procesu F&A oraz w podejściu opartym na tak zwanej

„chmurze obliczeniowej” do świadczenia usług w zakresie

HR/Payroll. Innowacje te są nieustannie dostarczane

przez światowy zespół ekspertów HPE, w ścisłej współpracy

ze wszystkimi ośrodkami BPS.

Ponadto, stale koncentrujemy się nad powiększaniem portfolio

naszych klientów wraz z poszerzaniem kompleksowej

oferty biznesowej.

WD: Kim są Wasi klienci? Czy są to konkretne branże,

czy może każdy biznes może korzystać z usług HPE BPS

Poland?

OB: Pracujemy dla klientów zewnętrznych, głównie

międzynarodowych korporacji z różnych branż (przemysł

motoryzacyjny, spożywczy, bankowy, europejskich instytucji

finansowych, logistyki, przemysł tekstylny i farmaceutyczny).

W ramach rozwoju, skupiamy się intensywnie nad

sektorem zaawansowanych usług finansowych. Dostarczamy

naszym klientom kompleksowe rozwiązania, począwszy od

pełnego outsourcingu do modeli hybrydowych. Pomagamy

im przekształcić swoją działalność i osiągnąć przewagę

konkurencyjną. Rozwój technologiczny był i będzie głównym

motorem poprawy, nie tylko dla naszych klientów, ale

dla całej gospodarki światowej.

WD: Branża BPO/SSC wciąż poszukuje wykwalifikowanych

kadr kto może znaleźć pracę w HPE BPS Poland,

kogo poszukujecie i jak można rozwijać się w ramach

struktur firmy?

OB: W naszej organizacji cenimy różnorodność i zapewniamy

równe szanse dla pracowników, stąd też zatrudnianie może

u nas znaleźć zarówno absolwent uczelni jak i doświadczony

ekspert.

Pracownikom gwarantujemy dostęp do obszernej bazy wiedzy,

zapewniamy potrzebne narzędzia do nauki i rozwoju. Organizacja

oferuje bardzo atrakcyjny pakiet świadczeń socjalnych,

w tym prywatne ubezpieczenie medyczne i ubezpieczenie

na życie. Dajemy szansę wielostronnego rozwoju kariery,

również na szczeblu międzynarodowym; promujemy przyjazne

środowisko pracy, zwracając uwagę na równowagę

między życiem zawodowym a prywatnym.

Proces rekrutacji trwa bezustannie poszukujemy osób

z doświadczeniem w finansach, księgowości, kadrach, płacach,

znających języki obce. Zapewniamy nieograniczone

możliwości pracy zarówno dla specjalistów z kilkuletnim

doświadczeniem, znajomością nowych narzędzi i certyfikacją,

a także dla świeżych absolwentów. U kandydatów cenimy

umiejętność analitycznego myślenia, silną etykę pracy

oraz chęć do nauki i podejmowania wyzwań.

WD: Dziekuję za rozmowę. ⎔

48

OUTSOURCING&MORE | marzec-kwiecień 2016

Similar magazines