RUMUNIA / ROMANIA –

andreagrindeanu

21GRFOG

Stanowisko: Specjalista ds.

logistyki z jęz. obcym

Anna Ładosz

Recruitment Consultant

SSC/BPO

W firmach z branży SSC/BPO coraz częściej możemy spotkać oferty pracy

związane z logistyką i dystrybucją: Logistic Specialist, Procurement, Distribution

Planner, Inventory Specialist, Buyer. Tego typu oferty znajdziemy

w największych miastach w Polsce. Są one atrakcyjną alternatywą

dla kariery w centrach finansowo-księgowych i spotykają się

z coraz większym zainteresowaniem kandydatów.

Prezentacja stanowiska

Tego typu stanowiska znajdują się najczęściej

w centrach firm produkcyjnych, które zdecydowały

się przenieść te procesy z innych krajów UE do Polski. Weźmy

na warsztat stanowisko Specjalisty ds. transportu. Do zadań

osoby na tym stanowisku należy głównie organizowanie

transportu z magazynów oraz centrum dystrybucji firmy

do lokalizacji klienta. Planty są często zlokalizowane w kilku

krajach UE stąd wymóg znajomości dwóch języków obcych

(angielski + drugi język). Organizowanie transportu łączy się

ze współpracą z różnymi przewoźnikami (kurierzy, frachty

morskie, transport kolejowy, powietrzny), przygotowywaniem

niezbędnych dokumentów transportowych (m.in. list

przewozowych, deklaracja dóbr niebezpiecznych), współpracą

z agencjami celnymi w przypadku exportu poza UE, koordynowaniem

obiegu dokumentów między poszczególnymi działami

firmy, rejestrowaniem aktywności w systemie (np. SAP),

zgłaszaniem reklamacji do podwykonawców oraz współpraca

z Działem Obsługi Klienta, o ile nie jest to również jeden

z powierzonych obowiązków.

Perspektywy rozwoju

Osoba pracująca na stanowisku Specjalisty ds. transportu

w międzynarodowej organizacji może liczyć na jasną ścieżkę

kariery: Młodszy Specjalista, Specjalista, Starszy Specjalista,

Koordynator regionu, Team Leader. Natomiast musi się liczyć

z tym, że coroczny awans najprawdopodobniej nie będzie

możliwy ze względu na specyfikę branży. Logistyce towarzyszy

duża dynamika pracy, dzięki czemu codziennie można zdobyć

nowe doświadczenie. Osoby, będące częścią większej organizacji,

mają również możliwość wzięcia udziału w wewnętrznych

rekrutacjach i poznanie powiązanych działów w firmie (dystrybucja,

obsługa klienta, reklamacje). Niektórzy pracownicy

stają się również ekspertami do spraw transakcji w systemie

(np. SAP Key User), dzięki czemu biorą również aktywny

udział w szkoleniu nowych pracowników.

Kwalifikacje

Kandydat zainteresowany rozpoczęciem kariery w branży logistycznej

musi zdawać sobie sprawę z oczekiwań stawianych

56

OUTSOURCING&MORE | marzec-kwiecień 2016

przez pracodawcę. Oprócz biegłej znajomości przynajmniej

dwóch języków obcych (angielski + drugi język: niemiecki,

holenderski, włoski, hiszpański czy języki skandynawskie)

od kandydatów oczekuje się wcześniejszego doświadczenia

w branży lub ukończenia studiów kierunkowych.

Bardzo ważne są zdolności organizacyjne, ponieważ branża

logistyczna jest dynamiczna i łączy się z dużą ilością

nieprzewidzianych sytuacji takich, jak m.in. opóźnienie

linii produkcyjnej, złe warunki pogodowe, strajki czy wypadek

ciężarówki wiozącej nasz produkt. Rozwiązywanie bieżących

problemów dotyczących zamówień to drugie imię logistyki.

Kolejnym wymogiem stawianym kandydatom jest umiejętność

pracy w zespole. Istotne jest to, aby zespół się wspierał, dzielił

się swoją wiedzą i doświadczeniem od tego zależy sukces

całego przedsięwzięcia.

Osoby zainteresowane pracą w logistyce powinny mieć

poczucie odpowiedzialności za wykonywaną pracę i mieć

świadomość, że każda transakcja, jaką wykonują w systemie,

niesie za sobą koszty. Bardzo przydatna jest też umiejętność

radzenia sobie ze stresem. Opanowanie nerwów jest kluczowe

gdy musimy szybko znaleźć rozwiązanie, które będzie korzystne

zarówno dla firmy jak i klienta.

Wynagrodzenie

Wynagrodzenie pracowników z branży logistycznej różni się

w zależności od regionu oraz znajomości wiodącego języka

pracy. Kandydaci z językami skandynawskimi są wyżej

wynagradzani w porównaniu do osób hiszpańsko- lub włoskojęzycznych.


Przybliżone wynagrodzenie

dla Specjalisty ds. transport z jęz. niemieckim:

0-2 lat doświadczenia

3500 4500

PLN brutto

3 -5 lata

doświadczenia

4500 6000

PLN brutto

powyżej 5 lat

doświadczenia

6000 7000

PLN brutto

Similar magazines