RUMUNIA / ROMANIA –

andreagrindeanu

21GRFOG

Od Redakcji

Editorial Note

Szanowni Czytelnicy,

Dymitr Doktór

Redaktor Naczelny

Chief Editor

Outsourcing IT oraz świat usług teleinformatycznych,

to zdecydowanie te obszary, które

w ostatnich latach są jednymi z najszybciej

się rozwijających. Postanowiliśmy więc

w bieżącym wydaniu Best2Invest skupić się

na tej części rynku i zobaczyć, jak rozwój IT

wygląda w wybranych polskich miastach.

Dzięki uprzejmości Polskiej Agencji Informacji

i Inwestycji Zagranicznych mogliśmy

spojrzeć na Polskę w całości, „z lotu ptaka”,

a następnie skupić się na poszczególnych

regionach. Poza IT, zwracamy uwagę także

na obszar tzw. start-upów, o których informacje

przesłano nam z Rzeszowa.

W sekcji „raporty” dzielimy się z Państwem

raportem o skali globalnej, którego autorem

jest Adecco. Raport „GLOBAL TALENT COM-

PETITIVENESS INDEX” ocenia konkurencyjność

109 krajów pod kątem przyciągania,

rozwijania i utrzymywania utalentowanych

pracowników, co w dzisiejszych czasach

ma bezpośredni wpływ na rozwój gospodarki.

Drugim raportem, z obszaru Real Estate,

podzielił się Walter Herz, który opisał perspektywy

rozwoju warszawskiego rynku

nieruchomości biurowych.

Zapraszam do lektury i życzę udanych inwestycji

IT w polskich miastach. █

Dear Readers,

IT Outsourcing and the ICT World are certainly

those areas of business which develop the

most in the recent years. In current edition

of Best2Invest we have decided to focus more

on this part of the business market and find

out how the IT development looks like in some

of the Polish cities.

Thanks to the support of Invest in Poland

Agency, we had an opportunity to get the general

picture of Poland followed by focus on defined

regions. Besides IT we have also put some

attention to start-ups, which were described

by the city of Rzeszow.

In the report section we are presenting

you the most recent Adecco’s global report.

The publication titled “GLOBAL TALENT

COMPETITIVENESS INDEX” analysis the

competitiveness of 109 countries based on

attracting, developing and keeping talented

employees, what in current times has direct

impact on the economy growth. The second

report, from the real estate area, was delivered

by Walter Herz. This report describes the

forecast of growth of Warsaw’s office market.

Enjoy reading and I keep my fingers crossed for

good IT investments in Polish cities. █

PARTNERZY / PARTNERS

Best2Invest | March - April 2016

3

Similar magazines