RUMUNIA / ROMANIA –

andreagrindeanu

21GRFOG

Raport HR

„GLOBAL TALENT

COMPETITIVENESS

INDEX” 2016

Polska zajęła 38 miejsce w tegorocznym badaniu GTCI, które ocenia konkurencyjność

109 krajów pod względem przyciągania, rozwijania i utrzymywania utalentowanych

pracowników.

Odnotowany wskaźnik dla naszego kraju wypadł

nieco lepiej w porównaniu z minionym rokiem,

gdy Polska wśród 103 ocenianych wtedy państw

zajęła 39 miejsce. Podobnie jak przed rokiem,

światową czołówkę pod względem jakości talentów,

czyli poszukiwanych przez firmy kandydatów do pracy,

tworzą Szwajcaria, Singapur, Luksemburg i Stany

Zjednoczone.

Kraj atrakcyjny dla pracowników z innych

krajów, to nie tylko sama wysokość proponowanego

wynagrodzenia. Bardzo istotne jest, jak

szybko pracownik może budować swoją karierę

w długookresowej perspektywie, jakie ma

szanse na rozwój swoich kompetencji oraz jak jest

w stanie konkurować ze swoimi odpowiednikami

w pozostałych krajach mówi Anna Wicha,

Dyrektor Generalny Adecco Poland. W dalszym

ciągu Polska przegrywa z innymi krajami biorąc pod

uwagę takie kryteria, które wpływają na atrakcyjność,

jak chociażby dodatkowe treningi, szkolenia

i rozwój pracowników. Jeśli już się szkolimy, to na przykład

z obsługi nowej maszyny czy też systemu informatycznego

niezbędnego w codziennej pracy. Niestety,

ale pracodawcy nie doceniają w dalszym ciągu faktu,

że warto też szkolić swoich pracowników współpracy

w grupie, podejścia do innowacji, budowania wspólnych

relacji i efektywnej komunikacji. Takie miękkie

kompetencje nie przekładają się bezpośrednio na funkcjonowanie

przedsiębiorstwa w krótkiej perspektywie,

ale dają ogromne i wymierne korzyści w długookresowym

budowaniu zdrowej organizacji, efektywnym

procesie zarządzania zasobami ludzkimi oraz przyciąganiem

talentów do swojej organizacji dodaje.

WYGRAĆ W WALCE O TALENTY

Nie tylko pierwszą czwórkę, ale i całą pierwszą

dziesiątkę tworzą państwa otwarte na mobilność

talentów. Niemal 25% mieszkańców Szwajcarii

16 Best2Invest | marzec - kwiecień 2016

Similar magazines