RUMUNIA / ROMANIA –

andreagrindeanu

21GRFOG

Wstęp do sekcji miejskiej

GŁÓWNE BRANŻE

WPŁYWAJĄCE NA

ROZWÓJ MIAST

Polska jest krajem różnorodnych gałęzi biznesu. Na stronach Outsourcing&More, do tej pory,

głównie skupialiśmy się na inwestycjach o charakterze outsourcingowym, centrach usług

wspólnych oraz innych dziedzinach nowoczesnych usług dla biznesu. Od kilku miesięcy

zmieniliśmy jednak strukturę prezentowanych informacji i podzieliliśmy magazyn

na dwie części, jedną dotyczącą stricte tematyki outsourcingu i drugą prezentującą

atrakcyjność inwestycyjną miast. Zmiana ta pokryła się także z rozwojem platformy

Best2Invest.org dzięki czemu zarówno w postaci drukowanej, jak i danych elektronicznych

mamy możliwość prezentowania coraz szerszej tematyki związanej z rozwojem

przedsiębiorczości w Polsce, ale także i na świecie.

W bieżącym wydaniu Best2Invest skupiliśmy się

na głównych branżach wpływających na rozwój

miast. Nie trudno się domyśleć, że outsourcing

nie jest tu jedyną formą działalności gospodarczej,

a w wielu regionach stanowi wręcz mniejszościowy

udział w ogólnym wizerunku gospodarczym miast,

powiatów i województw.

Historycznie Polskę można było podzielić na zagłębia

górnicze, związane z produkcją żywości, przemysłem

drzewnym, stoczniowym, hutniczym czy

motoryzacyjnym. W miarę upływu czasu, wspomniane

sektory rozszerzały swoją obecność i wkraczały

na nowe tereny, co spowodowało odchodzenie od

pewnych specjalizacji i pozytywnie wpływało na rozwój

konkurencyjności i rywalizacji między miastami.

Postęp gospodarczy wymógł także powstawanie

nowych sektorów, takich jak przemysł lotniczy, informatyczny

czy też nowoczesnych usług dla biznesu.

Postanowiliśmy przyjrzeć się nieco bliżej wybranym

polskim miastom oraz branżom, które wpływają

22 Best2Invest | marzec - kwiecień 2016

Similar magazines