RUMUNIA / ROMANIA –

andreagrindeanu

21GRFOG

Opole

OPOLE IT PO NIEMIECKU

I NIE TYLKO…

Opole staje się zagłębiem firm IT, szczególnie tych poszukujących informatyków znających

bardzo dobrze język niemiecki. Dzięki dobrym warunkom rozwoju, powiększającej się bazie

ofert powierzchni biurowej i dużej puli kandydatów znajdują tu dobre miejsce do rozwoju.

Wspierają je liczne instytucje.

Więcej informacji:

Urząd Miasta Opola

Referat Obsługi

Inwestorów

Wydział Gospodarki

i Innowacji

tel: 77 54 11 379

tel/fax: 77 45 11 861

gospodarka@um.opole.pl

www.investinopole.pl

POLITECHNIKA OPOLSKA

Uczelnia kształci 900 studentów informatyki, a zatem

co dziesiąty student Politechniki Opolskiej studiuje

informatykę. Co roku studia na kierunku Informatyka

kończy 180 absolwentów.

Przyszli inżynierowie mogą studiować informatykę

w języku polskim, angielskim lub niemieckim.

Ze względu na specyfikę regionu, absolwenci jedynej

w Polsce informatyki prowadzonej w języku niemieckim,

są bardzo poszukiwani na rynku pracy.

Studenci mają do dyspozycji nowoczesne laboratoria.

W ramach zajęć laboratoryjnych realizowane są między

innymi kursy CISCO (CCNA). Studenci otrzymują

również certyfikaty oraz korzystają z programów akademickich

firm Microsoft, Oracle oraz VMWare.

Uczelnia organizuje m.in. IT Academic Day, na których

prelegenci dzielą się swoją wiedzą, a licznie firmy IT

mogą przedstawić oferty praktyk i staży oraz pozyskać

najlepszych studentów. Uczelnia współpracuje

na co dzień z firmami specjaliści IT zapraszani są

do współprowadzenia wykładów i warsztatów dla prawie

120 studentów ostatniego semestru studiów inżynierskich.

13-14 maja 2016 r. odbędzie się maraton

programistyczny PiastCode. Zapraszamy do udziału

w nim i współpracy.

Na Politechnice prowadzone są studia podyplomowe

Techniki internetowe i systemy baz danych

oraz Systemy i sieci komputerowe. Nietypową ofertą

są studia podyplomowe Informatyka z elementami

informatyki śledczej. Stanowią połączenie

wiedzy i praktyki z zakresu informatyki śledczej

i bezpieczeństwa, przekazywanej przez najlepszych

profesjonalistów. Zakres tematyczny obejmuje

zagadnienia od metod legalnych białego wywiadu,

pozyskiwania danych, ochrony danych, bezpieczeń-

26 Best2Invest | marzec - kwiecień 2016

Similar magazines