RUMUNIA / ROMANIA –

andreagrindeanu

21GRFOG

Opole

stwa systemów i sieci, aż po te radykalne. Na przedmiotach

specjalistycznych istnieje możliwość

zapoznania się ze specyfiką pozyskiwania i odzyskiwania

danych z systemów zdalnych, lokalnych,

nośników, urządzeń a nawet samej elektroniki.

UNIWERSYTET OPOLSKI

Informatyka na Uniwersytecie Opolskim to specjalistyczne

studia koncentrujące się na zagadnieniach,

z jakimi informatyk spotka się w przyszłej pracy

zawodowej. Dzięki temu student optymalnie wykorzystuje

okres studiów, nabywając rzetelną wiedzę

i umiejętności praktyczne, zapewniające mu pewny

start w życiu zawodowym. Proponowane specjalności

zapewniają możliwość ukierunkowania kształcenia

wg zainteresowań oraz planów dotyczących

przyszłej pracy zawodowej. Na Uniwersytecie

Opolskim informatykę studiuje 270 osób.

Zawartość pakietu oferowanych przedmiotów

specjalnościowych i ich treści dopasowywane

są na bieżąco do aktualnych i prognozowanych

potrzeb rynku, dzięki stałej współpracy i wymianie

doświadczeń z wiodącymi firmami makroregionu.

W szczególności zajęcia specjalistyczne mogą być

prowadzone przez fachowców i ekspertów z poszczególnych

branż rynkowych, wykorzystujących

metody informatyczne i matematyczne. W najbliższym

czasie planowane jest uruchomienie kierunków

łączących interdyscyplinarnie filologię

z informatyką.

Instytut Matematyki i Informatyki jest partnerem

Microsoft MSDN AA, CISCO® Academy, Sybase

Academy, Microsoft IT Academy oraz Oracle

Academy.

PARK NAUKOWO TECHNOLOGICZNY (PNT)

To instytucja otoczenia biznesu która stanowi

pomost pomiędzy firmami i nowymi technologiami

dostępnymi na rynku. Wkrótce ruszy

budowa budynku Wysokich Technologii IT

i Projektowania Inżynierskiego wraz z Centrum

Przetwarzania Danych. Nowy obiekt dedykowany

dla branży IT i projektowania inżynierskiego

o łącznej powierzchni ok. 2700 m², będzie

wyposażony w nowoczesną sieć komputerową,

co stworzy możliwość oferowania usług w zakresie

wynajmu mocy obliczeniowej w formie maszyn

wirtualnych, usług kolokacyjnych, hostingu stron

internetowych i poczty elektronicznej, czy administrowania

systemami informatycznymi. Będzie

to już trzeci obiekt należący do PNT. W istniejących

budynkach działalność 80% funkcjonujących tam

firm związana jest z branżą IT. █

PRZYKŁADY FIRM IT W OPOLU

Asseco największa firma informatyczna w Polsce oraz jedna z największych

w Europie. W Grupie Asseco pracuje blisko 20 tys. pracowników.

Axxiome Group dostarcza rozwiązania technologiczne dla branży usług finansowych

projektując innowacyjne systemy IT obsługujące procesy biznesowe

w globalnych organizacjach. Rozwijają własne systemy oraz wdrażają systemy

SAP Banking i SAP Insurance. Oddział w Opolu specjalizuje się w rozwiązaniach

typu „front-end” i Omnichannel, Mobile Apps, Responsive Design oraz Internet

Apps.

Atos oferuje usługi zarządzania infrastrukturą IT, integrację systemów informatycznych,

outsourcing i doradztwo. Atos jest wyłącznym światowym partnerem

IT Igrzysk Olimpijskich i Paraolimpijskich.

jCommerce SA dostarczając przyjazne i funkcjonalne oprogramowanie biznesowe.

Specjalizuje się w projektowaniu, doradztwie oraz wdrażaniu rozwiązań

informatycznych z obszaru ERP, SFA, systemów i aplikacji dedykowanych

webowych, mobilnych i desktopowych.

Future Processing specjalizuje się w rozwijaniu oprogramowania.

Między innymi w zakresie technologii Microsoftu, Java i PHP.

CASE STUDY. SZKOLENIA IT W OPOLU

Dobry programista to prawdziwy skarb na dzisiejszym rynku pracy. A dobry programista

znający języki obce... Atos IT Services, który niedawno otworzył oddział

w Opolu postanowił nie szukać takich specjalistów poprzez żmudne programy

rekrutacyjne, tylko zainwestować w projekt szkoleń dla najlepszych studentów

opolskich szkół wyższych.

Pomysł zatrudnienia żaków nie jest nowy, ale w Opolu mają ambicję, żeby wyglądało

to trochę inaczej. Wybrani studenci Politechniki Opolskiej i Uniwersytetu

Opolskiego zostali pod koniec zeszłego roku zaproszeni na spotkanie z przedstawicielami

firmy szkoleniowej, Training Center Club. W jego efekcie, wyznaczeni

specjaliści zajęli się: sprawdzeniem umiejętności miękkich oraz kompetencji interpersonalnych,

przeprowadzeniem testów z zakresu wiedzy o programowaniu

i określeniem poziomu znajomości języka niemieckiego uczestników. Wszystko

po to, by w oparciu o ściśle określone kryteria, dostarczone przez Atos IT

Services, wybrać kilkunastu najlepszych kandydatów. Szkolenie zostało współfinasowane

z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Jest ono efektem współpracy

Urzędu Miasta Opola, PUP w Opolu, Uniwersytetu i Politechniki Opolskiej,

TCC oraz firmy Atos.

Best2Invest | March - April 2016

27

Similar magazines