RUMUNIA / ROMANIA –

andreagrindeanu

21GRFOG

Łódź

Łódź

Centrum Technologii

Informatycznych

Łódź centrum biznesu, dynamicznie rozwijające się miasto, konsekwentnie realizuje

program współpracy pomiędzy łódzkimi firmami i uczelniami wyższymi. 68 tysięcy

studentów, w tym ponad 6000 studentów kierunków informatycznych, kształcących się na

23 uczelniach wyższych i ponad 30 tysięcy absolwentów, z których większość posługuje się

płynnie przynajmniej jednym językiem obcym, zapewnia szeroki dostęp do wykształconej

kadry.

Potrzeby przedsiębiorców stają się integralną częścią

rozwoju szkół wyższych. Pozwalają określić oczekiwania

współczesnego pracodawcy, a tym samym

zwiększyć atrakcyjność absolwentów na rynku pracy.

Dlatego największe łódzkie uczelnie państwowe

Uniwersytet Łódzki i Politechnika Łódzka wciąż

poszerzają swoją ofertę, otwierając nowe kierunki,

na przykład funkcjonujące od tego roku akademickiego

informacja w środowisku cyfrowym czy

rynek finansowy. Na Uniwersytecie Łódzkim,

z myślą o zmieniających się potrzebach środowiska

gospodarczego, realizowane są także studia pod

nazwą InfoGeoLog kształcące młodzież na „kierunkach

przyszłości”: informatyce, geoinformacji i technologii

informatycznej w logistyce.

Jednym z ważniejszych wydarzeń minionego

roku było otwarcie nowej ogólnouczelnianej jednostki

Politechniki Łódzkiej Centrum Technologii

Informatycznych, charakteryzującej się nowoczesnymi

technologiami ICT (z ang. Information and

Communication Technologies), nową przestrzenią

oraz innowacyjnym podejściem do nauczania. W budynku,

o powierzchni ponad 4500 m², ulokowano

21 wysokospecjalistycznych, dydaktycznych laboratoriów

z obszaru szeroko rozumianej informatyki.

Każde laboratorium powstało z udziałem naukowców

i przedsiębiorców będących ekspertami w swojej

dziedzinie. Najbardziej znaczące to laboratoria mobilne,

sieciowe, przemysłowe oraz multimedialne.

Centrum wspiera kształcenie w zakresie projektowania

i wykorzystania technologii informatycznych

w różnych obszarach wykształcenia technicznego,

realizowanego przez Politechnikę Łódzką zarówno

przez Wydział Elektrotechniki, Elektroniki,

Informatyki i Automatyki oraz przez Wydział

34 Best2Invest | marzec - kwiecień 2016

Similar magazines