RUMUNIA / ROMANIA –

andreagrindeanu

21GRFOG

Łódź

Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki

Stosowanej. Zajęcia są wizytowane przez przedstawicieli

firm, a studenci w ramach zajęć mogą zdawać

egzaminy i otrzymywać certyfikaty uznawane

na całym świecie (np. Akademia CISCO, Juniper,

etc.). Centrum Technologii Informatycznych PŁ

wspiera kształcenie wyższe w zakresie rozwoju

i wykorzystania innowacyjnych technologii high-

-tech w różnych dziedzinach nauk technicznych.

Koncentruje się głównie na obszarze inżynierii informatyki,

tzn. oprogramowania, sztucznej inteligencji,

przetwarzania multimediów, grafiki komputerowej

i animacji, obrazowania, sieci komputerowych,

modelowania i symulacji komputerowej,

architektury komputera, itp. Wybór

kierunków rozwoju CTI podyktowany był analizą

rozwoju technologii wdrażanych na rynek.

Dodatkowo, nad jakością kształcenia czuwa Klaster

ICT Centralna Polska. W ramach tej inicjatywy

aktywnie współpracują podmioty zainteresowane

rozwojem technologii i technik informacyjnych

oraz komunikacyjnych. Aktualnie Klaster skupia

23 uczestników, m.in. firmy: Accenture, AMG.net,

Comarch, Cybercom, Ericpol, Fujitsu, GFT, Infosys,

czy TomTom.

Miasto Łódź, ze swojej strony, również aktywnie

zachęca młodych ludzi do wiązania z nim swojej

przyszłości, budowania jego pozytywnego wizerunku,

sprzyjającego rozwojowi zawodowemu.

Od wielu lat prowadzony jest jedyny taki

w Polsce program „Młodzi w Łodzi”. Poszczególne

inicjatywy projektu są realizowane we współpracy

z największymi łódzkimi uczelniami oraz wiodącymi

pracodawcami, których już ponad 120 przystąpiło

do programu. Wśród tych projektów znajduje

się m.in. portal praktyk i staży, program stypendialny,

bezpłatne szkolenia, inicjatywa „Poznaj

łódzkich pracodawców!”, czyli cykl wizyt u łódzkich

partnerów programu zwiedzanie firmy, prezentacja

możliwości zatrudnienia, procesu rekrutacji,

czy konkurs „Młodzi w Łodzi Mam Pomysł

na Biznes”. Studenci zdobywają niezbędną wiedzę

i umiejętności umożliwiające im podjęcie pracy

w firmach o charakterze międzynarodowym i zróżnicowanych

kulturowo.

Kolejną ciekawą pozycją jest konkurs „Młodzi

w Łodzi JĘZYKOWZIĘCI”, w którym można

otrzymać dofinansowanie dwóch semestrów nauki

jednego z dziewięciu języków obcych najbardziej

poszukiwanych przez łódzkich pracodawców z sektora

BPO, a jednocześnie mniej popularnych wśród

studentów i absolwentów. Są to odpowiednio: język

duński, fiński, niderlandzki, portugalski, szwedzki.

W każdej edycji konkursu udział bierze blisko

90 uczestników studentów i absolwentów łódzkich

uczelni wyższych. W ramach czterech dotychczasowych

edycji konkursu z kursów skorzystało prawie

300 osób.

Aby pomóc w znalezieniu kandydatów do pracy,

Biuro Obsługi Inwestora i Współpracy z Zagranicą

UMŁ podejmuje działania wspomagające procesy

rekrutacyjne w firmach, przy okazji realizacji projektu

„Łódź Kreuje Miejsca Pracy”. Udostępniane są m.in.

banery miejskie, w których rozwieszane są plakaty

informujące o naborze w łódzkich firmach.

Łódź jest jednym z liderów wzrostu zatrudnienia

wśród największych ośrodków centrów usług

wspólnych. Według szacunków, liczba zatrudnionych

w tym sektorze wynosi ok. 16 tys., a takich

centrów jest obecnie 66. Miasto specjalizuje się

przede wszystkim w świadczeniu usług księgowych

i finansowych.

Strategia Zintegrowanego Rozwoju Łodzi 2020+ jednoznacznie

określa dążenie miasta w zakresie rozwoju

na terenie aglomeracji łódzkiej gospodarki opartej

na wiedzy, innowacjach i przemysłach kreatywnych,

wykorzystującej potencjał łódzkiej nauki i przedsiębiorczości.

Wyznacza działania na rzecz wspólnego

pozyskiwania inwestorów z preferowanych,

najbardziej perspektywicznych branż, gdzie kluczowymi

dla Łodzi gałęziami pozostaną oprócz logistyki

i transportu sektory BPO, AGD, IT, działalność

targowo-wystawiennicza i turystyka, przede wszystkim

biznesowa i naukowo-edukacyjna.

Warto uważnie przyglądać się zmianom zachodzącym

w Łodzi, których pozytywne efekty są już

zauważalne na co dzień. █

Źródło: Informacje Rzecznika

Prasowego Politechniki Łódzkiej,

www.cti.p.lodz.pl

Więcej informacji

Biuro Obsługi

Inwestora

i Współpracy

z Zagranicą

ul. Piotrkowska 104a

90-926 Lódź

tel.: +48 42 638 59 39

fax: +48 42 638 59 40

e-mail:

boi@uml.lodz.pl

Best2Invest | March - April 2016

35

Similar magazines