RUMUNIA / ROMANIA –

andreagrindeanu

21GRFOG

Piła

i dwa tygodnie praktyki dyplomowej. Absolwent

specjalności potrafi wykorzystywać współczesne

języki programowania strukturalnego i obiektowego

w celu tworzenia nowego oprogramowania (w tym

także aplikacji internetowych i baz danych). Posiada

także umiejętności w zakresie projektowania,

konfiguracji oraz zarządzania lokalnymi i rozległymi

sieciami komputerowymi oraz systemami

baz danych.

KIERUNEK STUDIÓW NA POTRZEBY

LOKALNEGO RYNKU PRACY

Uzupełnieniem kształcenia w tym obszarze

są studia podyplomowe. Zamiejscowy Ośrodek

Dydaktyczny w Pile wraz z Wydziałem Matematyki

i Informatyki Uniwersytetu im. Adama

Mickiewicza w Poznaniu uruchamia w marcu

studia podyplomowe z Informatyki Stosowanej

w Ośrodku UAM w Pile. W utworzeniu kierunku

aktywnie uczestniczyły władze miasta Piły

oraz firmy z sektora IT działające w Pile. Ponad

połowa przedmiotów realizowanych podczas

studiów prowadzona będzie przez praktyków

z branży IT. Tok studiów obejmuje m.in.

programowanie, wirtualizację, algorytmy i struktury

danych, bazy danych, technologie internetowe,

architekturę systemów komputerowych, czy

infrastrukturę sieciową. Absolwent otrzyma

świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych

Informatyka Stosowana na Uniwersytecie im.

Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Kandydatami do studiowania mogą być osoby, które

ukończyły studia wyższe (magisterskie, licencjackie

lub inżynierskie) oraz zaliczyły we wcześniej odbytym

toku edukacji z przedmiotów informatycznych

w wymiarze, co najmniej 90 godzin. Wymóg

90 godzin może być zastąpiony udokumentowaną

praktyką zawodową na stanowiskach wymagających

wiedzy informatycznej.

WSPARCIE OTOCZENIA BIZNESU

To, co pozwala budować zaufanie już przy pierwszym

kontakcie z inwestorem to otwartość miasta na rozmowę

oraz postawa pro inwestorska, czyli pomoc

już od samego początku procesu inwestycyjnego.

Władze miasta Piły stwarzają przychylny klimat

wszystkim inwestorom i podmiotom gospodarczym

w zakresie realizacji procedur związanych z obsługą

inwestorów. Realizują to poprzez sprawną współpracę

Urzędu Miasta z miejską spółką Inwest-Park.

Inwest-Park Sp. z o.o. została powołana z myślą

o tworzeniu warunków korzystnych dla podnoszenia

atrakcyjności inwestycyjnej i rozwoju przedsiębiorczości

w subregionie pilskim. Do flagowych

zadań spółki należy m.in. wsparcie przedsięwzięć

innowacyjnych i podnoszenie poziomu konkurencyjności

subregionu pilskiego, podnoszenie

standardu i rozwoju usług w ramach sieci IOB

działających w subregionie pilskim, a także aktywne

działanie na rzecz budowania Innowacyjnej

Wielkopolski.

Silne wsparcie przedsiębiorcom zapewniają

działające na terenie miasta samorządy gospodarcze

i instytucje otoczenia biznesu, w tym: Izba

Gospodarcza Północnej Wielkopolski, Cech

Rzemiosł Różnych, Zrzeszenie Handlu, Gastronomii

i Usług oraz pilski oddział Wielkopolskiej

Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

SMART CITY PIŁA

Ciągły rozwój nowoczesnych technologii

oraz wszechobecna informatyzacja, a co za tym

idzie, także rozwój komunikacji z pewnością może

przynieść wymierne korzyści dla ośrodków miejskich.

Piła podąża za światowymi trendami i aspiruje

do miana inteligentnego i ekologicznego miasta.

Przyjęta na początku tego roku Wieloletnia Prognoza

Finansowa przewiduje kilka istotnych działań

w zakresie poprawy jakości życia w mieście,

poprzez m.in. zainstalowanie dynamicznego systemu

informacji elektronicznej na przystankach, czy

wyposażenie siedziby Straży Miejskiej w nowoczesny

sprzęt do monitoringu wizyjnego.

Miasto rozrasta się również pod kątem ilości

inwestycji z sektora BPO/SSC, a także firm IT.

Systematycznie do stolicy północnej Wielkopolski

napływają nowi inwestorzy, niemniej Piła jest

gotowa i otwarta na kolejne inwestycje. █

Więcej informacji

Urząd Miasta Piły

Plac Staszica 10

64-920 Piła

INWEST-PARK Sp. z o.o.

ul. Dąbrowskiego 8

64-920 Piła

Tel: +48 67 345 11 12

Fax: +48 67 212 35 66

um@um.pila.pl

biuro@inwestpark.pila.pl

www.pila.pl

Best2Invest | March - April 2016

39

Similar magazines