26.03.2016 Views

Revija Svitanje - Pomlad 2006

Letnik II, številka 1

Letnik II, številka 1

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Poštnina plačana pri pošti 1260 Ljubljana-Polje<br />

<strong>Pomlad</strong> <strong>2006</strong><br />

cena 780 SIT<br />

TISKOVINA<br />

letnik II, številka 1<br />

nova priloga<br />

Waldorfske novice<br />

praznik<br />

Velika noč<br />

portret<br />

Wolfgang von Goethe


V zunanjost kozmosa čutil<br />

moč misli<br />

svojo lastnost izgubi;<br />

Duha svetovi spet najdejo<br />

rastočega človeka<br />

ki najti mora<br />

svojo kal pri njih<br />

a v sebi<br />

duše svoje plod<br />

dr. R.S. Koledar duše<br />

Revijo SVITANJE lahko naročite:<br />

• na elektronskem naslovu narocilazasvitanje@yahoo.co.uk<br />

• ali z naročilnico, ki je objavljena v reviji.<br />

Letna naročnina je 3.000 SIT.<br />

Vsem, ki ste revijo že naročili, se za vaše zaupanje prisrčno zahvaljujemo!<br />

Hvaležni bomo tudi za vsak vaš prostovoljni<br />

prispevek, ki ga boste nakazali na naš račun<br />

številka : 02031 - 0254286474<br />

s pripisom: Donacija za <strong>Svitanje</strong>


U <br />

U <br />

3<br />

Marina Nuvak<br />

glavna in odgovorna urednica<br />

Dragi bralci revije <strong>Svitanje</strong>!<br />

tiste, ki so v največji nevarnosti, da jih potrošniška<br />

družba okuži z neozdravljivim virusom in iz njih<br />

naredi brezobzirne robote brez tako zelo potrebne<br />

'srčne inteligence', ki človeka naredi 'človeka'.<br />

Prvo leto 'uvajanja' je<br />

mimo in pred vami je že<br />

prva številka drugega letnika. Ste bili, ko ste revijo<br />

vzeli v roke, zelo presenečeni nad njenim novim<br />

izgledom? Z zadovoljstvom vam sporočam, da je<br />

bil narejen nov korak k povezovanju podobno<br />

mislečih ljudi. Naša revija je po novem dobila<br />

prilogo Waldorfske novice, v kateri se bo odslej<br />

predstavljala prva waldorfska ustanova v Sloveniji<br />

– Waldorfska šola Ljubljana. Pod njenim okriljem<br />

delujejo tako vrtec kot tudi osnovna in srednja šola.<br />

Njeni prvi dve generaciji dijakov sta že zaključili<br />

srednješolski program. Mnogi med njimi sedaj<br />

že pridno študirajo. V letošnjem letu pa je šola<br />

dobila še podružnično šolo v Mariboru.<br />

V prilogi Waldorfske novice nam bo ekipa sodelavcev<br />

pod vodstvom glavnega urednika Davorja Peršiča<br />

prikazala utrip življenja in dogajanja na waldorfski<br />

šoli, kajti življenje učencev, dijakov, staršev in<br />

učiteljev teh šol je zelo pestro in zanimivo.<br />

Davor Peršič pa se ukvarja tudi s prevajanjem<br />

zahtevnejših Steinerjevih tekstov. Prepričana sem,<br />

da nam bo marsikaj od tega lahko ponudil v branje.<br />

Morda bodo nekateri med vami porekli, da ste<br />

svoje otroke že vzgojili, in da to ni tema, ki bi vas še<br />

zanimala. Pa vendar, mar nismo vsi mi, starejši še<br />

toliko bolj, na vsakem koraku vzgojitelji? Res morda<br />

ne vzgajamo več svojih otrok, imamo pa vnuke ali<br />

prijatelje, ki imajo otroke. Morda lahko njim kako<br />

pomagamo.<br />

Kajti vsakdo, kdor ozavesti nevarnosti, ki pretijo naši<br />

materi Zemlji, je zmožen ozavestiti tudi nevarnost,<br />

ki preti našim potomcem. Nežne otroške dušice so<br />

Star kitajski pregovor pravi:' Če načrtuješ za eno<br />

leto, posadi riž, če načrtuješ za deset let, posadi<br />

drevesa, če načrtuješ za sto let, vzgajaj otroke.'<br />

Pregovor jasno nakazuje, da je vzgoja otroka izredno<br />

pomembna za kulturni razvoj nekega naroda in<br />

človeštva sploh. Nakazuje, da ima naša vzgoja<br />

dolgoročnejši učinek, kot si pogosto predstavljamo,<br />

in tega se je treba v današnjem času globalizacije<br />

še toliko bolj zavedati. S svojo vzgojo ne vplivamo<br />

le na bodočnost naših otrok, temveč na bodočnost<br />

mnogih generacij, ki prihajajo.<br />

Prav tako pa v naši sredini lepo pozdravljam<br />

naše nove bralce, starše in učitelje Waldorfske<br />

šole Ljubljana. Prepričana sem, da bo tudi v reviji<br />

<strong>Svitanje</strong> dovolj zanimivega čtiva za vas, saj ste že<br />

z vpisom vaših otrok na to šolo pokazali, da želite<br />

načrtovati za 'sto let'.<br />

Dobrodošli torej tako eni kot drugi. Veseli smo, da<br />

ste se nam pridružili!<br />

Seveda nas zanimajo tudi vaši odzivi na novo<br />

podobo revije. Pišite nam!<br />

V imenu obeh uredniških skupin želim vsem<br />

bralcem vesele velikonočne praznike!


4<br />

K <br />

<br />

S V I T A N J E<br />

<strong>Revija</strong> za negovanje kulture zavedanja<br />

Kašeljska cesta 150 C<br />

1260 LJUBLJANA-POLJE<br />

Tel: (01) 549 01 50, faks: (01) 549 01 55<br />

GLAVNA IN ODGOVORNA UREDNICA:<br />

Marina Nuvak<br />

STROKOVNI SODELAVCI:<br />

Antonija H. Križaj, Breda Zupančič,<br />

Fanči Perdih, Igor Velepič, Nadja Lazar,<br />

Meta Vrhunc<br />

SLIKOVNI MATERIAL:<br />

Žiga Vuk<br />

PRELOM IN OBLIKOVANJE:<br />

Žiga Vuk<br />

NASLOVNICA:<br />

Joca Jamšek<br />

JEZIKOVNI PREGLED:<br />

Betka Jamnik<br />

TISK:<br />

CICERO BEGUNJE d.o.o.<br />

Stegne 21 c<br />

1000 LJUBLJANA<br />

IZDAJATELJ IN ZALOŽNIK:<br />

PARSIVAL, zavod, Ljubljana<br />

direktorica Marina Nuvak<br />

Kašeljska cesta 150 C<br />

1260 Ljubljana-Polje<br />

Tel.: (01) 549 01 50<br />

LETNA NAROČNINA: 3.000 SIT<br />

NAKLADA: 1200 izvodov<br />

PRILOGA:<br />

Waldorfske novice<br />

časopis Waldorfske šole Ljubljana<br />

Vse pravice zadržane. Ponatis celote ali<br />

posameznih delov je dovoljen le s pisnim<br />

dovoljenjem uredništva.<br />

ISSN 1854-1739<br />

Uvodnik 3<br />

Kazalo 4<br />

Portret 5<br />

Wolfgang von Goethe 5<br />

Vzgoja 10<br />

Dvanajsto leto življenja 10<br />

O prazniku 13<br />

Velika noč 13<br />

Za mlade 14<br />

Kaj je doživel kamen 14<br />

Pobarvanka 15<br />

Filozofija 16<br />

Kriza dvajsetega stoletja 16<br />

Skrb za naravo 21<br />

BD kmetovanje je kulturna naloga človeka 21<br />

Biodinamika skozi teorijo in prakso 25<br />

Kopriva kot upravitelj procesov železa 27<br />

Na pomoč! Voluharji! 28<br />

Dogajanje 29<br />

Srečanje na Borlu 29<br />

Založništvo 31<br />

Založba Ajda 31<br />

Literatura pri društvu Kortina 31


5<br />

PP <br />

Wolfgang von Goethe<br />

Pravljica o zeleni kači<br />

in lepi liliji<br />

povzeto iz revije New View<br />

Resnična pravljica je umetniško delo. Leta 1795 se<br />

je v nemški reviji Die Horen (Ure) na mihaelovo<br />

pojavila serija zgodb. Zadnja od njih je bila<br />

Pravljica o zeleni kači in lepi liliji. Pripoveduje o<br />

čudežni preobrazbi, ki jo lahko, ko pride pravi čas,<br />

doživi tudi človek. Zgodbe je napisal Wolfgang von<br />

Goethe in stvaritev te pravljice je imela daljnosežne<br />

posledice. Kdo je bil Wolfgang von Goethe in<br />

kakšen je bil pomen njegove pravljice?<br />

Rodil se je 28. avgusta 1749 v Frankfurtu v Nemčiji.<br />

Usojeno mu je bilo, da je s svojim izredno obsežnim<br />

delom, ki ga je ustvaril v 82-ih letih svojega bivanja<br />

na Zemlji, postal velikan evropskega kulturnega<br />

življenja. Njegovemu prispevku k svetovni literaturi<br />

je vsesplošno priznana širina in globina duha, ki so<br />

jo mnogokrat imenovali božansko.<br />

Ustvarjal je na mnogih področjih, med drugim je bil<br />

kritik, žurnalist, slikar, direktor gledališča, pedagog<br />

in fizik. V svoji prozi in poeziji je obravnaval različne<br />

teme in s tem izkazal, da obvlada mnogo različnih<br />

stilov. Pri tem pa nikoli ni izgubil moči za pisanje<br />

čarobnih kratkih lirskih del, v katerih je razkril<br />

raznolikost človekovega obstoja. Sile kreativnosti je<br />

obdržal vse do konca življenja, saj je tik pred smrtjo,<br />

23. marca 1832, dokončal svojo mojstrovino Faust,<br />

ki jo je snoval in razvijal 60 let.<br />

"Goethejeva pravljica je sijajno delo, ki ga mora<br />

človek ne le prebrati, ampak tudi živeti."<br />

Rudolf Steiner<br />

Bil je tudi naravoslovec. Spoznal je, da je pri<br />

opazovanju naravnih procesov, kot je na primer<br />

rast rastline, proces 'nastajanja' takšnega živega<br />

organizma našim očem v veliki meri neviden. Njegov<br />

sodobnik Kant, katerega ideje še vedno v marsičem<br />

prevladujejo v razmišljanju modernega človeka,<br />

je izjavil, da bi bil za prepoznavanje teh skritih<br />

procesov v organski naravi potreben intuitiven<br />

intelekt – intellectus archetypus – za katerega je<br />

Kant trdil, da je iznad človeških zmožnosti. Kadar<br />

se nam razkrije narava, izkazuje tako resnico<br />

znanstvenega védenja kot lepoto stvaritve. Za Kanta<br />

je bila znanost ločena od umetnosti. Goethe pa je v<br />

svoj odnos do znanosti vnesel umetnost in ustvaril<br />

iz njiju harmonijo. Opravil je veliko raziskavo o tem,<br />

kako opazovati naravo, in tako uvedel nov odnos<br />

do naravoslovja. Bil je tako študent kot umetniški<br />

'odkritelj' skrivnosti notranje človekove narave in<br />

zunanje manifestacije 'matere' narave. Skozi lastne<br />

izkušnje je spoznal, da lahko, če smo pripravljeni<br />

opazovati s čuti, brez kakršnih koli predsodkov, s<br />

poglabljanjem tega procesa do točke, ko se zavemo<br />

svojih notranjih odzivov, pridemo do intuitivnega<br />

poznavanja skritih naravnih procesov. Bil je


6<br />

p o r t r e t<br />

prepričan, da tako umetnost kot znanost vodita in<br />

izhajata iz 'prvobitnega izvora vsega bistva', iz<br />

katerega izhaja celotno stvarjenje. Njegova pravljica<br />

pripada prav temu izvoru.<br />

Rodil se je v omikani meščanski družini, kar mu<br />

je omogočilo široko izobrazbo. Njegov oče je bil<br />

upokojeni pravnik. Njegova mati, hči župana<br />

Frankfurta, je imela dovolj znanstev, da ga je, ko je<br />

prišel čas, lahko seznanila s pomembnimi meščani.<br />

Pri 17-ih letih bi Goethe raje študiral klasiko na<br />

novo ustanovljeni univerzi v Goingenu, kjer je<br />

prevladoval vpliv angleščine. Vendar se je vpisal<br />

na študij prava na univerzi v Leipzigu ter tako šel<br />

začasno po očetovih stopinjah.<br />

Nekaj let kasneje, julija 1768, se je neke noči<br />

prebudil v obupnem zdravstvenem stanju; krvavel<br />

je iz pljuč. Zaradi izgube velike količine krvi bi<br />

skoraj umrl. Sledilo je dolgo obdobje okrevanja in<br />

naslednji dve leti je zanj na njegovem domu skrbela<br />

Suzanna Katarina von Kleenberg, prijateljica in<br />

daljna sorodnica njegove mame.<br />

Suzanna Katarina von Kleenberg je bila ženska<br />

z globokim duhovnim dojemanjem. Bila je članica<br />

Moravske cerkve – Herrenhuter, verskega gibanja,<br />

ki se je začelo v 15. stoletju. Spoznala je, da<br />

pomeni ta izkušnja, ko bi skoraj umrl, preobrat v<br />

■ Arhiv<br />

Goethejevem življenju. Poleg fizične nege mu je<br />

tudi pomagala prepoznavati duhovne sfere, ki<br />

se jih prej ni zavedal. Seznanila ga je z deli, ki so<br />

obravnavala okultne teme, posebno s knjigami<br />

o alkimiji, ki so jih napisali Paracelsus, Basilius<br />

Valentinus in Franciscus Mercurius van Helmont.<br />

Imela je prijatelja, prav tako člana Herrenhuter,<br />

Dr. Johanna Friedrich Metza, ki je bil zdravnik in<br />

alkimist. Ob pomoči njegovih edinstvenih zdravil<br />

je Goethe počasi okreval. Alkimija je v svojem<br />

globljem smislu povezana z Rožnimi križarji, ki<br />

sledijo ciljem Christiana Rosenkreutza - nadaljevati<br />

delo Kristusa s preobražanjem in poduhovljanjem<br />

človekove duše. Izkušnja skorajšnje smrti je<br />

Goetheja povezala z vedenji Rožnih križarjev, kar je<br />

navdihnilo nastanek njegove pravljice.<br />

Ko je ozdravel, se je prepisal na univerzo v<br />

Strasbourgu, kjer se je začel zelo zanimati za<br />

naravoslovje, zgodovino in narodopisje. S poezijo<br />

se v tem času ni prav dosti ukvarjal, vendar je iz<br />

tega obdobja nekaj njegovih najbolj tenkočutnih<br />

lirskih pesmi. Suzanna Katarina von Kleenberg<br />

je leta 1774 umrla in Goethe ji je napisal ganljiv<br />

poklon - Izpoved krasne duše, katerega je objavil<br />

v svojem romanu Wilhelm Meister. Istega leta je v<br />

Frankfurtu srečal Karla Augusta, vojvodo Sachse-<br />

Weimarja, ki je v njegovem življenju odigral<br />

pomembno vlogo. Osem let mlajši Karl August ga je<br />

povabil v Weimar za svojega osebnega svetovalca.<br />

Goethe je najprej pristal, da pride za nekaj mesecev,<br />

vendar je ostal to njegov dom do konca življenja.<br />

Od vojvode je prevzemal vedno več državniških<br />

nalog. To je pogosto vključevalo obsežno<br />

korespondenco, intervjuje, konference, potovanja<br />

in družabne dogodke. Ena takih obveznosti je bila<br />

vloga inšpektorja rudnikov, kar ga je pripeljalo v<br />

nekaj kilometrov oddaljeni Illmenau. Začel se je<br />

zanimati za geologijo in rudarstvo. V tistem času<br />

je živel v vrtni hiši v parku na robu Weimarja in<br />

na njegovo živahno zanimanje je gotovo vplivala<br />

tudi obilica rastlinskih in mineralnih oblik, ki so<br />

ga obdajale. Nanj je gotovo vplivala tudi bližina<br />

Thuringijskih gozdov in herbalisti, ki jih je v tej<br />

gozdnati deželi pogosto srečeval. Vse delovne<br />

obveznosti pa so mu bile v vedno večje breme.<br />

Vse manj časa je imel za svoje ustvarjalno delo,<br />

kajti bil je tudi direktor gledališča v Weimarju in<br />

od njega se je pričakovalo, da bo pisal dramska<br />

dela in nadziral dramske postavitve. Končno se<br />

je, željan počitka, leta 1787 na tiho podal na daljši<br />

obisk v Italijo: '...največja umetniška dela, tako kot<br />

najbolj veličastne stvaritve Narave, ustvari človek<br />

v soglasju s pristnim in naravnim zakonom. Vse


p o r t r e t<br />

■ Arhiv<br />

kar je samovoljno, vse kar je izmišljeno, propade:<br />

obstaja sila, obstaja Bog'. Goethe je začel naravo<br />

opazovati na nov, ustvarjalen način. Njegova<br />

zmožnost opazovanja, vedno globljega 'vpogleda'<br />

v bistvo naravnega fenomena, se je razširjala in<br />

narava mu je začela odkrivati svoje skrivnosti. V<br />

botaničnem vrtu v Padovi je med opazovanjem<br />

pahljačaste palme spoznal pomen oblike listov, ki<br />

se kaže v različnih stopnjah preobrazbe v rastlini.<br />

To spoznanje je v njem delovalo naprej, dokler ni<br />

kasneje na poti, ko je na Siciliji obiskal botanični<br />

vrt v Palermu, kulminiralo v globoko izkušnjo<br />

'videnja' z notranjim očesom prapodobe rastline<br />

('Uhrpflance') – ustvarjalne sile znotraj življenja vseh<br />

rastlin. Pri Goetheju se je začel razvijati nov odnos<br />

do znanosti, ko je opazoval ne le sam pojav pred<br />

seboj, ampak tudi svoja doživljanja v teh trenutkih.<br />

Znanost je razumel kot pot notranjega razvoja, kjer<br />

lahko s pomočjo intenziviranja čutnega opazovanja<br />

zaživijo notranje zmožnosti domišljije, navdiha<br />

in intuicije, ki človeku omogočajo, da prodre do<br />

duhovnega razumevanja samega bistva sveta<br />

narave in njegovih mnogih pojavnih oblik. Čutil<br />

je, da bi moral biti najvišji cilj znanosti, da skozi<br />

preudarno opazovanje, pri katerem bi znanstvenik<br />

zagledal 'Boga v Naravi in Naravo v Bogu', prebuja<br />

čudenje. Goethe je hotel opazovalcu odpreti oči za<br />

tisto, kar je v naravi duhovno na delu. Njegov glas<br />

je govoril pred dvesto leti, pa vendar se zdi njegov<br />

pristop vse bolj pomemben za današnji čas. Lahko<br />

bi rekli, da je ekološka kriza, s katero se moderni<br />

svet sooča, dejansko kriza našega odnosa do narave.<br />

Težava, s katero se soočamo, ni degradacija narave,<br />

ampak degradacija našega zavedanja narave. Mnogi<br />

danes ne vedo, kako bi lahko sami globlje pogledali<br />

v naravo, ker mislijo, da naj bi to bilo v domeni<br />

znanstvenih 'ekspertov'. Pa vendar je Goethe videl<br />

človeka kot 'najbolj močan in natančen stroj, če se<br />

dovolj potrudi izostriti svojo senzibilnost'.<br />

Dogodke, umetniške in naravne vtise, ki so ga na<br />

njegovem italijanskem potovanju privedli do tolikih<br />

spoznanj, je Goethe podoživel skozi knjigo, v kateri<br />

lahko vidimo, kako so se nekatere izkušnje iz Italije<br />

kasneje preobrazile v nekatere aspekte njegove<br />

pravljice.<br />

Goethejev znanstveni pristop k opazovanju narave<br />

lahko uporabimo tudi pri branju njegove pravljice.<br />

Če v svoji domišljiji podoživimo njegove besedne<br />

slike, jih lahko opazujemo z 'notranjim očesom' in<br />

dopustimo, da nam povedo tisto, kar nam lahko.<br />

Po vrnitvi v Weimar se je čutil osamljenega, saj je<br />

odkril, da le malokdo razume njegovo na novo<br />

prebujeno znanstveno zavedanje, in da vsi raje<br />

občudujejo njegove pesmi in zgodbe. Kljub temu se<br />

je odločil, da se še bolj poglobi v svoje znanstvene<br />

študije. Ti poskusi so leta 1790 obrodili sadove<br />

v publikaciji 'Metamorfoza rastline'. V njej je<br />

rastlini sledil skozi arhetipske faze izmeničnega<br />

raztezanja in krčenja. List je videl kot konstantno<br />

osnovno obliko v rastlini, ki se preobraža naprej<br />

in nazaj (če si predstavljamo list kot središčni del<br />

rastline med korenino/steblom in cvetom), ki se<br />

pojavlja v različnih oblikah kot korenina, steblo,<br />

list, popek, cvet in sadež ali seme. Leto kasneje<br />

je sledila publikacija njegove prve razprave o<br />

optiki, ki je vodila do veličastne študije fenomena<br />

barve 'Teorija barve' (končno objavljene leta


p o r t r e t<br />

1810). V njej je izpodbijal Newtonovo teorijo,<br />

ki je poskušala razložiti fenomen barve skozi<br />

merljive kote lomljenja brezbarvnih svetlobnih<br />

žarkov, s čimer je fenomen barve pomajšal na nivo<br />

mrtvega mehanizma. Goethe je skušal razumeti<br />

barvo skozi njeno lastno izražanje, tako kot jo je<br />

doživel, kako nastaja v naravi iz točke srečanja<br />

med svetlobo in temo. Barvo je videl kot 'delovanje<br />

in nedelovanje svetlobe', tako kot se manifestira<br />

v materialnem svetu. Obravnaval jo je kot nekaj<br />

živega. Tak vrednostni pristop je bilo vedno videti<br />

bolj pri umetnikih kot pri znanstvenikih. Njegov<br />

sodobnik J.W.Turner, angleški slikar, je na stara leta<br />

eksperimentiral z Goethejevimi teorijami in pri tem<br />

naslikal nekaj mojstrskih del.<br />

Goethe je spoznal, da v organski naravi delujejo trije<br />

principi: metamorfoza, polarnost in stopnjevanje. Z<br />

drugimi besedami: spreminjanje oblike, srečevanje<br />

nasprotij (na primer dan in noč) in vrhunec v kreaciji<br />

(kot cvet na vrhu rastline). Ravno te lastnosti -<br />

čudežno spremembo, srečanje nasprotij in vrhunske<br />

trenutke dovršitve, izpolnitve - najdemo v pravljici.<br />

Če to upoštevamo, nam je povsem jasno, kako je<br />

lahko Goethe kot naravoslovec – ki je prinesel svojo<br />

umetnost v znanost in svojo znanost v umetnost<br />

– ustvaril resnično pravljico.<br />

Dotaknili smo se dveh dogodkov v Goethevem<br />

življenju , ko so se pojavile notranje spremembe<br />

duše, ki so jih sporočale zunanje okoliščine. Okoli<br />

18. leta je nevarno zbolel in oseba, ki je bila globoko<br />

povezana z duhovno strujo rožnih križarjev ga<br />

je vodila v smeri duhovnega. Okoli 37. leta je šel<br />

na daljše potovanje po Italiji in poglobil svojo<br />

zmožnost opazovanja ter začel naravo opazovati<br />

s svojim 'notranjim očesom'. Razprostrli sta se mu<br />

umetnost in nova znanost. To so bili v njegovem<br />

življenju trenutki, ko se je zgodilo nekaj, kar je<br />

oblikovalo njegovo usodo, ko je zmogel na svoji<br />

življenjski poti napeti nove sile. Zgodilo se je vedno<br />

takrat, ko je nastopilo v njegovem življenju obdobje<br />

lunarnih vozlov. Kakšno kozmično razmerje je ta<br />

lunarni vozel?<br />

Na kratko, orbiti Sonca in Lune sta z vidika Zemlje<br />

nagnjeni druga proti drugi pod kotom in se na<br />

dveh mestih križata. Kadar je Luna na enem od teh<br />

križišč in istočasno v ravni črti z Zemljo in Soncem,<br />

se temu reče lunarni vozel. Ta posebna pozicija se<br />

pojavi približno vsakih 19 let (natančneje 18 let, 7<br />

mesecev, 11 dni). Ko se oseba rodi, se njeno telo,<br />

duša in duh na Zemlji združijo. Starodavna modrost<br />

je povezala Zemljo, Luno in Sonce s telesom, dušo<br />

in duhom, in tako so človekovo rojstvo razumeli kot<br />

trenutek, ko so različni vidiki teh treh božanskih<br />

teles duhovno 'poravnani'. Seveda se fizična<br />

astronomska poravnava ne zgodi pri rojstvu vsake<br />

osebe, a njihov ritem ponovne pozicije približno 19<br />

let je možno aplicirati na rojstvo vsakega človeka<br />

in se ponavlja skozi vse njegovo življenje. Ob<br />

rojstvu se začne potovanje naše zemeljske usode in<br />

trenutke lunarnih vozlov v našem življenju lahko<br />

razumemo kot trenutke, ki nam lahko na poseben<br />

način razkrijejo nekaj o naši usodi; ko izgleda, da<br />

navidezni zunanji dogodki oblikujejo naše življenje.<br />

Goetheju se je prva ponovitev lunarnega vozla<br />

zgodila v času njegove bolezni, druga pa v času<br />

italijanskega potovanja. Okultno poznavanje zvezd<br />

nam ponuja razlago, da okoli časa, ko se ritem<br />

lunarnega vozla pojavi v človekovem življenju,<br />

nekaj resnične zemeljske usode močno zasije v<br />

življenje ter ga razsvetli in pospeši. To očitno velja<br />

za Goethejevo življenje.<br />

Spomladi 1794 je bil Goethe na nekem predavanju<br />

v Jeni. Po predavanju je filozofu Schillerju<br />

pripovedoval o svojih izkušnjah z arhetipsko<br />

rastlino. Schiller mu je odgovoril: 'To ni opis<br />

nečesa objektivnega ampak samo ideja.' Na to je<br />

Goethe odgovoril:'Potem je jasno, da jaz z mojimi<br />

očmi vidim ideje.' Ta razgovor je pomenil uvod v<br />

čudovito in plodno prijateljsto, v katerem je vsak od<br />

njiju preko idej drugega dobil veliko vzpodbud. Ta<br />

odnos mu je prav gotovo pomagal odgnati občutek<br />

osamljenosti, saj je v Schillerju našel sorodno dušo,<br />

s katero je lahko podelil svoje naravoslovne ideje.<br />

8<br />

Kasneje istega leta je Schiller predlagal izdajanje<br />

literarne revije, ki naj bi se imenovala Die Horen<br />

(Ure) in povabil Goetheja k sodelovanju. Goethe je<br />

bil navdušen in je kot svoj prvi prispevek ponudil<br />

serijo zgodb, zbranih pod naslovom Pogovori z<br />

nemškimi emigranti.


p o r t r e t<br />

9<br />

Zgodbe so bile odsev takratnega časa. Goethe je<br />

zrasel v času, ko je francoska ideja razsvetljenstva<br />

pripeljala v evropsko mišljenje racionalizem. To<br />

enostransko intelektualno mišljenje je bilo kvasilo,<br />

ki je ob koncu 18. stoletja povzročilo francosko<br />

revolucijo.<br />

Goethe ni bil racionalist in zuslutil je posledice<br />

dogodkov, ki izhajajo iz takega načina razmišljanja,<br />

kar je bilo zanj veliko breme. Dve leti pred tem je<br />

bil usmrčen francoski kralj Louis XVI in sedaj, leta<br />

1794, je bila revolucija na svojem višku. Na tisoče<br />

ubežnikov je bežalo pred francosko vojsko, da<br />

rešijo svoja življenja. Goethe je te dogodke opisal<br />

v svoji seriji zgodb za revijo. V njej je prikazal<br />

skupino razlaščenih in izgnanih aristokratov, ki so<br />

se v strahu spraševali o svoji prihodnosti. S svojimi<br />

raznolikimi značaji so predstavljali nekakšen<br />

križni prerez človeštva. Napetosti med njimi so<br />

naraščale in da bi zmogli v miru živeti skupaj,<br />

jim je bilo svetovano, da vsak večer eden od njih<br />

pove zgodbo. Tako naj bi v tej majhni skupnosti<br />

ustvarili stično točko in pomagali dvigniti moralo.<br />

In tako je Goethe pletel svoje zgodbe. Končno je<br />

nek star duhovnik predlagal, da pove sedmo in<br />

zadnjo zgodbo, ki bo pravljica. Precej skrivnostno<br />

je dodal, da jih bo spominjala na 'vse in nič'. Preko<br />

lika duhovnika je predstavil Goethe svojo pravljico<br />

o Zeleni kači in lepi liliji. Od prvih šestih zgodb se<br />

popolnoma razlikuje tako po stilu kot po vsebini in<br />

očitno je, da je čisto posebna.<br />

To pravljico je Goethe napisal kot odgovor na<br />

Schillerjevo delo Pisma o eterskem šolanju človeka.<br />

Ena pomembnih misli, ki jo je obravnaval v teh<br />

'pismih', je človekova svoboda. V kakšnem stanju<br />

naj bi bile človekove duševne sile, da bi lahko<br />

dosegel to svobodo? Schiller je potrebo (instinkt,<br />

poželenje, kraljestvo čutov) in razum prepoznal<br />

kot dve sili v človekovi duši. Če katera od njiju<br />

prevlada nad drugo, človek ne more doseči prave<br />

svobode; bodisi da dušo vodi slepa potreba ali pa<br />

hladen razum zatre vsako poželenje in instinkt.<br />

Samo z uveljavljanjem srednje poti, kjer sta potreba<br />

in razum v harmoniji, lahko obstaja svoboda. Tako<br />

je torej Schiller postavil zasnovo za teorijo o trojstvu<br />

človeka, kjer naj bi v ravnotežju med dvema poloma<br />

potrebe in razuma za človeka obstajala svoboda.<br />

Schiller je videl, da je mogoče ustanoviti harmonično<br />

družbo le med svobodnimi ljudmi. Videl je, da ima<br />

vsakdo v sebi 'idealno človeško bitje', in da je izziv<br />

pripeljati zunanje življenjske izkušnje v harmonijo s<br />

tem 'idealom'. Potem bi bil človekov obstoj resnično<br />

nekaj vreden. Schiller je poskušal zgraditi notranji<br />

most med resnično in 'idealno' osebo. Ta 'Pisma' je<br />

napisal v času in kontekstu francoske revolucije, ki jo<br />

je vodila želja po zunanjih družbenih spremembah,<br />

ki bi omogočile ljudem svobodo. Toda oba, Schiller<br />

in Goethe, sta spoznala, da svobode ni mogoče<br />

'vsiliti' od zunaj, temveč mora zrasti znotraj vsake<br />

osebe. Čeprav je imel Schiller umetniško naravo,<br />

mu je bilo bližje področje filozofskih misli, in<br />

čeprav je Goethe v teh 'Pismih'zelo užival, je čutil,<br />

da je njegov pristop, kar zadeva sile duše, preveč<br />

preprosto pojasnjen. Povedati je treba, da delo z<br />

abstraktnimi idejami ni bil Goethejev način. Tako se<br />

je lotil pisanja pravljice, ki bi v domišljijskih slikah<br />

pokazala pot, na kateri lahko človeška duša postane<br />

popolna in svobodna in s tem povzroči nastanek<br />

nove in svobodne človeške skupnosti – in to je bil<br />

torej trenutek, ko je nastala Pravljica o zelena kača<br />

in krasna lilija.<br />

(se nadaljuje)<br />

prevedla in priredila Marina Nuvak


V <br />

<br />

Dvanajsto leto življenja,<br />

vstop v puberteto 2. del<br />

Hermann Koepke<br />

miselni tok računanja.' Nasmehnila se je. 'Dekleta so<br />

praviloma dalj časa vezana na slikovno mišljenje kot<br />

fantje. Računanje je za njih treba pretvoriti v svet slik.<br />

Med seboj naj slikajo na tablo:<br />

-prva vrsta: tri šminke z vijoličnim ročajem stanejo<br />

2100 sit;<br />

-pod tem: koliko stane ena šminka;<br />

-pod tem: koliko stane trinajst šmink.<br />

Število 13 sem vzela zato, da bo za vsa dekleta v<br />

razredu dovolj šmink. Domnevam, da imate v razredu<br />

16 deklic in tri deklice že hodijo v šolo z namazanimi<br />

ustnicami. Tu velja pognati v tok humor. Tako se<br />

učenci hihitajo in se spodbujajo k računanju.'<br />

'Ampak, ali ne vzpodbujam s tem še druge deklice, naj<br />

si pričnejo mazati ustnice?' se je prestrašila Susanne.<br />

'Ne bodite tako prestrašeni in bolj zaupajte humorju.<br />

Drugače se lahko zgodi, da dekleta berejo vaše misli,<br />

me razumete?'<br />

'Če pridejo v šolo vsa dekleta z namazanimi ustnicami,<br />

kaj bodo rekli drugi starši, učitelji?' je bila Susanne<br />

nesigurna.<br />

'To spada pa v pustni čas!' Učiteljico je zajela splošna<br />

vedrina. 'Ne verjamem, da se bo to zgodilo. Če vnesete<br />

lahkoto, se dekleta počutijo, kot da vidite skozi njih.<br />

In v razredu bo nastal vtis, kako veliko denarja gre za<br />

to. Saj gre vendarle za 9000 sit! Vrnimo pa se k temu,<br />

česar se bojite. Potem si sami namažite ustnice z živo<br />

rdečo in si zraven oblecite travnato zelen pulover.<br />

Prav kmalu bo urok mimo. Zdrav občutek za to, kaj<br />

je lepo, se je že zdavnaj vsadil v njihovo otroško dušo,<br />

in se zdaj kaže kot lastno mnenje. Videli boste, k vam<br />

bo gotovo stopil kdo od otrok in vam rekel, kako<br />

nemogoče izgledate, in da taki jutri ne smete več v<br />

šolo…'<br />

'Vi torej zaupate temu, da pri mojih otrocih sedaj<br />

vzplamteva lastno mnenje, ki jim govori, kaj je prav<br />

in kaj ne, četudi bi radi storili kaj neumnega?' je<br />

raziskovala Susanne.<br />

10<br />

Zanimanje in nezanimanje<br />

'V kritični starosti preobrata jim moramo pustiti, da<br />

so spet petletniki,' je pripomnila upokojena učiteljica.<br />

'Bolj ko prihajamo v pojasnjevanje, kot si naredila<br />

v primeru sklepnega računanja, toliko več odpora<br />

ustvarimo. Ne pozabite, da se nekatere deklice<br />

– tudi med fanti jih najdemo – sploh ne zmenijo za<br />

'Ja, točno to mislim. Njihova mnenja so vsekakor<br />

mnogokrat napačna. Bistveno pa je, da jim damo<br />

prostor, da lastna občutenja, lastna mnenja izrazijo,<br />

tudi če so napačna. S pomočjo humorja jih spet<br />

spravimo v red. In lastno mnenje je treba zdaj<br />

pogosteje približevati središču, kar je bilo do sedaj<br />

edino pomembno, avtoriteti. Treba je narediti počasen<br />

prehod, počasno umikanje avtoritete, počasno zato,<br />

ker lastno presojanje, lastno vodenje in samostojnost<br />

ne zrastejo čez noč.'


11<br />

Učiteljica tujih jezikov se je strinjala. 'Poučujem v<br />

različnih razredih in vidim, kako je pomembna<br />

avtoritativna vzgoja, posebej v nižjih razredih.<br />

Toda ko otroci stopijo v puberteto, se vse spremeni.<br />

Potrebujejo le še zanesljivo vodenje, želijo doživeti<br />

novo avtoriteto, na drugačen način. S humorjem se<br />

učitelj spušča s podstavka stilita (asket iz zgodnjega<br />

krščanstva, živeč na vrhu visokega stebra) in stopa<br />

med učence. Do določene mere postaja enak partner,<br />

toda s humorjem si spet pridobi avtoriteto. In ta je<br />

zdaj drugačna od prejšnje. Prej je on rekel, kaj je lepo<br />

in kaj grdo, in pri tem je ostalo. Zdaj hoče otrok sam<br />

doživeti in se o tem pogovoriti: to mi je všeč, to mi ni<br />

všeč.<br />

Susanne je premišljevala: vodenje razreda te starosti<br />

brez avtoritete in samo s humorjem - kam to pelje?<br />

Glavo je zakopala v dlani in je hotela nekaj reči. Toda<br />

starejša kolegica jo je prehitela.<br />

'Humor je sol pedagogov,' in s pogledom na učiteljico<br />

tujih jezikov, 'neslani juhi se nihče ne smeje. Rada bi<br />

le še nakazala druge elemente, ki spet dajejo vizijo<br />

učiteljem, ki se počutijo na svojih mestih izgubljene.'<br />

Susanne je dvignila pogled.<br />

Nagovor vzročnega mišljenja<br />

'Raziščite pripovedno gradivo, ki ga imamo na<br />

waldorfskih šolah. V prvem razredu pravljice, v<br />

drugem legende in basni, v tretjem zgodbe o stvarjenju,<br />

v četrtem nordijsko mitologijo in zdaj v petem grško<br />

mitologijo. Zdaj smo na stopnji velikega preobrata. S<br />

trojansko vojno – pretiravala bom – se prične to, da<br />

bogovi in z njimi njihova nadčutna bistva stopijo izza<br />

zavese. Prej smo pripovedovali o nadčutnih bitjih,<br />

o angelih, svetnikih, odrešeniku, o očetu bogu in o<br />

bogovih, ki delujejo v našem človeškem življenju, nas<br />

vodijo in celo določajo. Zdaj pa se zgodi nekaj povsem<br />

drugega.<br />

Grki so oblegali Trojo deset let, toda nihče, ne Grki<br />

ne Trojanci, ni mogel zmagati. Takrat nastopi Odisej:<br />

namesto moči je zmagala ukana, ukana, ne odprta<br />

bitka. Sigurno ste doživeli, kako so učenci na to različno<br />

reagirali: s strinjanjem in zavračanjem. Trojanski konj<br />

je bil zgrajen in poslan kot darilo boginji Atene, kar je<br />

bilo pravzaprav zvijača. Vidite, tu vzročno mišljenje<br />

vpliva na zgodovino in ta sposobnost – sprva<br />

nepopolna – se prebudi pri vse več učencih. Je ta<br />

zvijača dovoljena ali ne, je pravilna ali ne?<br />

Ko so Trojanci vlekli konja med mestnimi vrati, so<br />

se valji zataknili na pragu vrat: pri vsakem novem<br />

poskusu spet in spet, in vsakič je zvenel leseni konj<br />

kot žvenket jekla, toda Trojanci niso posumili in so<br />

povlekli konja v mesto. Kaj je manjkalo Trojancem,<br />

česa niso znali? Kaj so znali Grki, kaj je manjkalo<br />

njim? To so vprašanja, ki si jih lahko zastavijo otroci.<br />

Zdaj pa vzročnemu mišljenju nasprotni primer.<br />

Konj stoji pred kraljevo palačo. Iz njega pade vidka<br />

Casandra, nesrečna, saj vidi v prihodnost, pa nima<br />

moči, da bi posegla v življenje, da bi kaj spremenila.<br />

V zmedenih slikah govori o tem, da iz konja teče<br />

kri, v katerem se mesto utaplja. – Mislim, lahko<br />

sodelujemo: staro življenje slik in novo prebujeno<br />

mišljenje človeka se spopadeta. Doživetje vidke, kot<br />

pri Casandri, gre h koncu. Troja propade. Mišljenje<br />

človeka, sprva pomešano z zvijačo in lažjo, prižiga<br />

individuum.'<br />

V Susanne se je porodila slutnja, zakaj imajo otroci<br />

vedno bolj kritičen in celo odklonilen odnos do<br />

bogov.<br />

Celo njene domišljije polne tabelske slike bogov,<br />

ki so sprva očarale razred, očarajo še nekaj deklic,<br />

medtem ko fantje hodijo v šolo s knjigami, bogato<br />

opremljeni s slikami stebrov, kapiteljev in templjev<br />

in hočejo natančno vedeti, kako so kipi izgledali.<br />

Učenci so dejansko iskali nekaj drugega od tistega,<br />

kar je prinašala ona. Sokratov nauk je vplival na vse,<br />

in ko je s pomočjo predloge na tablo narisala njegovo<br />

izrazito karakterno glavo, je bil razred pri stvari.<br />

Avtoriteta zakona<br />

'Celo življenje že uživa prednosti Atenskega zakonika,<br />

zakaj moram zdaj paziti, če je meni v minus?' je citirala<br />

stara učiteljica Sokrata. 'To je bil njegov pogled na<br />

zakone in zato je odklonil dobro načrtovani pobeg iz<br />

ječe in izpraznil čašo s trobeliko. Še danes, po več kot<br />

dva tisoč letih, močna drža duha!<br />

V kratkem bodo v šestem razredu. Ne izpustite<br />

pripovedi o ježi Manliusa v smrt. General Manlius<br />

je izdal ukaz: dvoboj s sovražnikom je prepovedan s<br />

smrtno kaznijo. Kljub temu se je njegov sin podal na<br />

dvoboj. Čeprav je bil oče, mu je sodil po svojem ukazu<br />

in ga poslal v smrt. Sin, ki je s tem dvobojem rešil čast<br />

Rima, se je s sodbo strinjal! 'Imam venec in si zaslužim<br />

smrt,' kot je Conrad Ferdnand Meyer spesnil v baladi<br />

Ježa v smrt. Pazite na samopremagovanje: oče in sin<br />

sta rekla da zakonu! Uklonila sta se avtoriteti zakona.


12<br />

v z g o j a<br />

To je še danes nenavadna drža!<br />

In to je naslednji element avtoritativnega vodenja: sveti<br />

dogovori, ki se jih je treba držati z vsemi posledicami.<br />

In na čem slonijo? Samo na tem, da so učenci in<br />

učitelji enaki pred zakonom. Zamujanje je za oboje<br />

enakovredno, zvezki zahtevajo korekturo učitelja,<br />

vložek dela učitelja je vzor za učenca itn. V enakosti<br />

pred dogovori leži pravica za konsekventno ukrepanje<br />

učitelja.<br />

Obstajajo številni elementi, ki so osnova avtoritativnega<br />

vodenja. Nazadnje smo omenili posledičnost. Posledica<br />

izvira iz utemeljitve. Utemeljitev ima vrednost samo, če<br />

je prepričljiva, da je spoznanje otroku sploh omogočeno,<br />

če se v njem prebudi vzročno mišljenje. Zato je pred tem<br />

časom obrazložitev napačna, od sedaj naprej pa nujno<br />

potrebna. Vse skupaj ne sme biti togo, zatorej je humor<br />

tako nujno potreben. Tako stopi avtoriteta s podstavka<br />

z mirno vestjo in le upamo lahko, da se bo na njeno<br />

mesto dvignila nova avtoriteta.<br />

'To pa še ni vse,' se je vmešal razrednik, 'saj manjka še<br />

milost. Če bi bili učitelji kot Manliusi, generali, bi morali<br />

zdaj nekaj otrok, vsaj pobudnike, vreči iz šole. To bi<br />

bilo seveda narobe. Seveda moramo najprej govoriti z<br />

otrokom, poleg tega pa je naša dolžnost in naloga, da<br />

takemu otroku damo moralno držo.'<br />

Zdaj se je javila učiteljica ročnih del. 'Otrok ne smemo<br />

ozmerjati v smislu 'ti si klavrn otrok, izgini mi izpred<br />

oči'. To sem žal enkrat storila in s tem otrokom se<br />

nisva nikoli več razumela. Sodimo lahko le dejanja, ne<br />

storilca. Dejanje, stvar, le to presojamo. O tem z vso<br />

jasnostjo spregovorimo. Potem pa pride drugi korak.<br />

Skupaj z otroki moramo pretehtati, kako bomo dejanje<br />

popravili in pomembno je, da lahko sami ugotovijo, da<br />

s tem dobrote v sebi ne motijo več.'<br />

'To je le moj pogled,' je bilo slišati starejšo kolegico.<br />

'Učenci morajo slišati našo presojo njihovih dejanj, ne<br />

da bi mi njih, učence, sodili. In tudi s tem se strinjam,<br />

da je naša dolžnost, da pokažemo učencem prav v takih<br />

situacijah moralno držo. Doma to ni tako enostavno. Še<br />

enkrat pa bi se rada vrnila k milosti. Slišala sem prejšnjega<br />

kolega, ki je na svoj način povedal: premilemu učitelju<br />

zrastejo nedosledna dejanja, njegovo čvekanje, kot gobe<br />

na glavi. Milost in združitev posledic ni enostavno, je<br />

pa nujno. V igri o raju vidimo, kako je bog oče, ki je<br />

kaznoval pregrešitev z izgonom, ravnal posledično,<br />

čeprav je do svoje stvaritve občutil največjo ljubezen.<br />

Če ne bi ravnal tako posledično, se ne bi mogle razviti<br />

pomembne človeške lastnosti.'<br />

'Predlagam, da kolegici, ki je tako slikovito govorila<br />

o stari in novi avtoriteti, nekaj časa prijateljsko stoji<br />

ob strani, sicer obstaja nevarnost, da bomo o prehodu<br />

dvanajstega leta življenja preveč teoretizirali. Kar<br />

potrebuje, so povsem konkretne učne pomoči. Misliti<br />

moramo tudi na probleme, ki jih preživljajo predmetni<br />

učitelji in lahko se zgodi, da bo razredničarka drugače<br />

zagrabila vajeti razreda, kar pomeni spremembo tudi<br />

za predmetne učitelje. Lahko pa je tudi to, da gospa<br />

K. vajeti drži premočno in s tem ovira prehod, ki se<br />

mora zgoditi.'<br />

Evolucija se mora nadaljevati<br />

Na koncu je nekaj besed rekla tudi šolska zdravnica.<br />

'Težave, ki se pojavijo v puberteti, so normalne. Veliko<br />

huje se vidi pri otroku, ki teh nujno potrebnih korakov<br />

ne naredi, kjer gre navidezno vse gladko in ostane vse<br />

po starem. To velja v enaki meri za krizo v devetem,<br />

desetem letu kot za vstop v zemeljsko zrelost. Če se<br />

te spremembe ne zgodijo, si ne sledijo, se kasneje<br />

pojavijo večje težave, ki jih je veliko težje rešiti, kot<br />

te težave, ki se bližajo sedaj. Prehodi so primerljivi z<br />

rojstvom in k temu spadajo bolečine.<br />

Zatorej je pomembno, da se naučimo smiselnega<br />

odpovedovanja in ne odstranimo vsake težave v<br />

življenju. Npr. tisti otroci, ki so preboleli otroške<br />

bolezni, cvetijo drugače kot tisti, katerim so te bolezni<br />

zavrle injekcije. In zato je potrebno premisliti, kaj<br />

pomeni sproščanje in kaj postajati samostojen.<br />

Namesto teoretiziranja bi vam rada povedala še nekaj<br />

zabavnega. Že prej smo govorili o igri v raju. Prav<br />

gotovo se spomnite, da sem v prejšnjih letih igrala<br />

vlogo hudiča. Nekega jutra pred predstavo sem<br />

sanjala, da stojim na odru, da sem prelomila jabolko in<br />

ga podala Evi, ki ga ni hotela sprejeti. Napela sem vse<br />

svoje moči, ji ga potisnila v roki, pa ni hotela. Držala<br />

sem ji ga na ustih, pa ga ni hotela. Ni bilo mogoče, ni<br />

se pustila zapeljati. Potem sem stopila na rob odra in<br />

dvomeče vprašala publiko, kaj naj naredim. Evolucija<br />

se ne more nadaljevati…'<br />

Susanne je po tem srečanju s kolegi izgubila strah.<br />

Opazila je, da so njeni strahovi ležali v sami stvari in<br />

se zato tako boleče pojavljali, ker je prve vtise jemala<br />

tako subjektivno.<br />

(se nadaljuje)<br />

prevod Nadja Lazar


13<br />

O <br />

Velika noč<br />

Rudolf Meyer, Sternkalender<br />

Če bi bilo križanje samo dogodek, ki se tiče le<br />

Zemlje, bi morali v koledarju določiti kot spominski<br />

dan na smrt Jezusa Kristusa 3. april. Kot so pokazali<br />

izračuni duhovnih raziskav Rudolfa Steinerja, je bil<br />

Veliki petek leta 33 na dan 3. aprila. Veliki petek,<br />

velika noč pa sta 'gibljiva' praznika. Pri določanju<br />

hoče biti konstelacija na nebu upoštevana. Od<br />

začetka pomladi je potrebno spremljati naraščanje<br />

svetlobe in obenem paziti na sodelovanje Lune.<br />

Sončna svetloba sicer sama iz temeljev Zemlje<br />

lahko prebudi življenje, toda rastline bi se prehitro<br />

izgubile v svetlobo, če se ne bi sončna svetloba<br />

soočila z nasprotnim delovanjem, s silami Lune, ki<br />

v ritmih tekočin prežemajo življenje Zemlje. Tako<br />

se življenje v brstenju in rasti lahko oblikuje in se<br />

lahko razmnožuje.<br />

Tudi na človeka vplivajo Lunini ritmi; v meri, kot<br />

živi v tokovih dedovanja, je človek pod vodstvom<br />

Lune.<br />

Povsod, kjer so častili sile zvrsti, sile, ki se obnavljajo<br />

v nadaljevanju vrste, so naravnavali življenje po<br />

Luninem koledarju in praznovali praznike Lune.<br />

Tako je bila tudi Pasha judovski Lunin praznik, pri<br />

katerem so ob začetku noči ob polni luni spomladi<br />

žrtvovali in pojedli jagnje za vsakoletno spravo<br />

naroda. V Izraelu pa je živelo stoletja sporočilo,<br />

da prihaja bitje Sonca; pričakovali so mesiasa kot<br />

nosilca najvišjih sil Sonca. Ko je potem prišel, je<br />

moral – kar se njegovega zemeljskega telesa tiče<br />

– podleči silam Lune. Križali so ga na predvečer<br />

Pashe, kot pravo Pashino jagnje, ki pa je vzelo na<br />

sebe grehe vsega človeštva. Umirajoč izniči Jezus<br />

Kristus krivdo vseh ljudi, sončna moč njegovega<br />

bitja pa ga obenem iztrga smrti.<br />

Golgata je sončna zmaga duha nad v človeštvu<br />

prisotnimi silami Lune.<br />

Na starih slikah križanja vidimo na desni in levi<br />

strani pogosto naslikana Sonce in Luno. Dogodek<br />

opazujeta. Kot opomin gledalcu: Pazi, če bi rad<br />

razumel, kaj se s to smrtjo na križu dogaja, beri,<br />

kar piše nebo.<br />

Praznik vstajenja, ki se je dogodilo na nedeljo,<br />

naj bi zato po krščanskem prepričanju praznovati<br />

vsako leto na nedeljo, ki sledi prvi spomladanski<br />

polni luni. Kot 'sinovi luči', ki verjamejo v sončno<br />

zmago duha, so ljudje lahko prepričani, da njihovo<br />

bitje ni umrljivo. Če bi bili le členi dedne verige,<br />

bi morali s smrtjo kot posamezna bitja ugasniti. Z<br />

velikonočnim dejstvom pa je grob postal zibelka.<br />

To naj bi ostalo v koledarju za večne čase zapisano.<br />

pripravila Meta Vrhunc


Z <br />

<br />

Kaj je doživel kamen<br />

14<br />

Mesto Jeruzalem leži v skalnati pokrajini. Pred davnimi časi se je tam pred neko veliko skalo razprostiral vrt. Lastnik<br />

je bil bogat mož, ki je na vrt pogosto pošiljal svojega vrtnarja, da bi pokosil travo ali obral zrele olive z dreves. Sicer pa<br />

je redkokdo stopil vanj. Na vrtu je bilo vedno mirno in spokojno. Samo ptice so prepevale in veter je vel skozi srebrno<br />

zelene liste dreves.<br />

Nekega dne so na vrt prišli možje. V rokah so nosili kamnite sekire. Šli so k skali in z vso močjo zasekali vanjo. Najprej<br />

je nastala majhna luknja, ki pa se je večala in večala. Odbiti kamni so ležali vsevprek po travniku. Možem je uspelo, da<br />

so v skalo vklesali veliko votlino. Potem so poiskali največji kos skale in ga še naprej obdelovali. Obsekovali so robove<br />

in vogale, da je postal lepo oblikovan. 'Ta bo služil za vrata, s katerimi bomo zaprli votlino,' so dejali in zavalili kamen<br />

daleč naprej. Obležal je sam in nezaščiten v travi. Veter se je zaganjal vanj. Dež ga je oblival s svojimi curki. Sonce ga je<br />

včasih tako razbelilo, da je kamen mislil, da ga bo razneslo.<br />

'Ah,' je kamen kdaj pa kdaj pomislil, 'kako lepo je bilo, ko sem bil še del matere Skale, ko sem še ležal v njenem naročju.<br />

Zelo hudo je to, kar moram zdaj prenašati. Vse bi pretrpel, da bi bil malo bliže nje.'<br />

Tako pa je kamen ležal daleč od matere Skale, sam in brez vsake zaščite.<br />

Ni še vedel, da bo postal prav poseben kamen.<br />

Čas je mineval. Nekega dne je sonce stalo visoko na modrem nebu, ki je bilo brez oblačka.<br />

Svetloba pa je bila kljub temu bleda in šibka. Sonce se je nenadoma pomračilo. Stemnilo se je po vsej zemlji. Skale<br />

so pokale, grobovi so se odpirali. Vsi na vrtu so se prestrašili: živali, drevesa, cvetlice. Pa tudi kamen. – Najbolj se je<br />

prestrašila Zemlja. Tako je trepetala, da je na njej vse drhtelo. Kamen je zavpil: 'Gorje, zdaj bo Zemlja morala umreti.<br />

Sonce jo je zapustilo.'<br />

Napočila je najtežja ura za Zemljo in vse, ki žive na njej. – Kamen je želel potolažiti Zemljo. Ravno je hotel spregovoriti,<br />

ko je opazil, da prihajajo na vrt možje.Počasi in previdno so hodili. Med njimi je zaznal nežno svetlikanje. Ko so prišli<br />

bliže, je videl, da nosijo umrlega moža. Od njega je prihajalo svetlikanje, kot prihaja od sonca, kadar sije skozi oblake.<br />

Položili so ga v grob – v votlino, prav na tisto mesto, kjer je tičal kamen, preden so ga izklesali.<br />

Preden je kamen zares dojel, kaj se dogaja, so pristopili k njemu možje, ga dvignili in z njim zaprli vhod v votlino, v<br />

kateri je ležal mož s svetlim obličjem. Kamen je postal tako VRATA ZA GROB, hkrati pa je bil čisto blizu umrlemu<br />

možu. Njegova največja želja se je izpolnila: spet je bil čisto blizu matere Skale, slišal pa je biti tudi srce matere Zemlje.<br />

Mati Zemlja je pela pesem: 'Božji Sin je prišel k meni in me bogato obdaril. S svojim telesom in svojo krvjo mi je dal novo<br />

življenje in novo upanje. Hvala Božjemu Sinu.'<br />

Kamen je bil pomirjen. Na vrtu je vse utihnilo. Še dan in noč se ni nič zganilo. Zemlja je molčala. Vetrič ni ganil niti listka.<br />

Nobena ptica ni začivkala. Tudi kamen je nemo čakal. Zdelo se mu je, da mati Zemlja skriva v sebi veliko skrivnost.<br />

Ko pa je sinilo jutro tretjega dne, je nekdo nenadoma odrinil kamen z vhoda stran. A tokrat niso bili možje. Zemlja se je<br />

stresla. Najprej se je kamen prestrašil, potem pa je spoznal, da se Zemlja ne trese od strahu, ampak da drhti od veselja<br />

in sreče. –<br />

Na mestu, kjer je prej stal kamen in zastiral vhod v grob, je stala SVETLA POSTAVA,<br />

bela bleščeča kakor sončna luč – BOŽJI SIN, KI JE VSTAL IZ GROBA.<br />

Ni se več svetlikal skozi platnene trakove, kot sije sonce skozi oblake. Sijal je kot žareča nebeška luč. Preplavil je kamen<br />

in vse s svojo bleščečo svetlobo, potem pa je odšel čez vrt in tiho izginil.<br />

Kamen je bil edini, ki je vse videl. Ko je gledal za Božjim Sinom, je na kamen sedel Angel.<br />

Počasi je vzšlo sonce. Na vrt so h grobu prišle žene in našle prazen grob. Hitele so povedat možem. In ti so prišli. Videli<br />

so, da je grob prazen. Spraševali so se, kje je Božji Sin. Kamen jih je hotel potolažiti. Hotel jim je povedati, da je vstal,<br />

odvalil kamen in odšel. Ampak ljudje kamnov ne slišijo. Zato je prosil Angela: 'Povej jim, kaj se je zgodilo!'<br />

Angel mu je izpolnil željo in rekel ljudem, ki si niso znali pomagati:


15<br />

'Tistega, ki ga iščete, ni tukaj. Vstal je in živi. Pred vami pojde: vedno in povsod ostaja z vami - vse dni - do konca<br />

sveta!'<br />

Pretekla so tisočletja, vendar kamen ni pozabil, kaj je doživel.<br />

Od tedaj se pogosto zgodi, da človek, ki na svojih poteh vidi kamne, pomisli: 'Ko bi ti kamni znali govoriti, kaj vse<br />

bi mi lahko povedali...'<br />

V takih trenutkih človek zasluti neizrekljivo skrivnost kamna, ki je videl Božjega Sina, ki je bil v grob položen in je<br />

vstal!<br />

ALELUJA!<br />

JUHU!! NAGRADNA IGRA<br />

Naše najmlajše bralce vabimo k sodelovanju! Tri najlepše<br />

pobarvane pobarvanke, ki bodo do konca maja prispele na<br />

naslov uredništva, bo avtorica naše naslovnice in pobarvanke<br />

ga. Joca Jamšek nagradila s kazali za knjige in čokolado!<br />

Irene Johanson<br />

prevedla Breda Zupančič<br />

priredila A.H.Križaj<br />

Pobarvanka


16<br />

F <br />

Kriza dvajsetega<br />

stoletja 4. del<br />

Delno iz dr. Walter Buehler<br />

Antropozofija kot potreba našega časa<br />

V biografiji Rudolfa Steinerja se to zrcali v dejstvu,<br />

da je v času študija na Tehnični visoki šoli na<br />

Dunaju osebno srečal in se tudi spoprijateljil z<br />

visoko cenjenim učiteljem, najpomembnejšim<br />

raziskovalcem Goetheja tistega časa, germanistom<br />

Karlom Juliusom Schröerjem. Ta je prepoznal<br />

poseben talent mladega študenta Steinerja in ga<br />

predlagal za izdajo Goethejevih prirodoslovnih del<br />

v 'Kürschnerjevi nacionalni literaturni zbirki'. S tem<br />

povezana poklicanost je kasneje vodila Steinerja v<br />

arhiv Goetheja in Schillerja v Weimar, kjer je deloval<br />

od leta 1890 do 1897. Že omenjeni deli 'Temelji<br />

spoznavne teorije Goethejevega pogleda na svet' in<br />

leta 1897 izdano delo 'Goethejev pogled na svet' sta<br />

rezultat tega dela. Prirodoslovne študije Goetheja,<br />

ki so v glavnem veljale za odvečna stremljenja<br />

posebneža, ki k zadevam laično pristopa, je bilo<br />

potrebno zagovarjati pred forumom filozofov in<br />

prirodoslovcev 19. stoletja in jim pomagati, da<br />

pridejo do globljega razumevanja.<br />

Razlog, da ta prizadevanja Rudolfa Steinerja<br />

in številnih drugih raziskovalcev Goethejeve<br />

zapuščine, doslej niso privedla do prodora, ni v<br />

Goethejevem 'neznanstvenem' pristopu, temveč v<br />

enostranskih vzorcih razmišljanja pretežnega dela<br />

znanstvenikov. Ti se kažejo v pojavih kot svetu<br />

vladajočem pozitivizmu in redukcionizmu. S tem<br />

povezani načini razmišljanja in raziskovanja so kot<br />

posebne deformacije materializma novega časa<br />

tesno povezani s problematiko in krizno situacijo<br />

človeštva 20. stoletja. Zato naj se jih na kratko<br />

dotaknemo.<br />

Goethejeva metamorfoza –<br />

most k duhovni znanosti<br />

Center antropozofskega gibanja in splošne<br />

antropozofske družbe je 'Svobodna visoka šola za<br />

duhovno znanost' v Dornachu pri Baslu v Švici.<br />

Glavni kraj njenega delovanja je že omenjena od<br />

daleč vidna stavba, zgrajena na hribu, imenovana<br />

na pobudo Rudofa Steinerja Goetheanum. To ime<br />

ni izbrano zato, da bi izkoristili dobro zveneče ime,<br />

temveč iz bistveno globljih razlogov. Antropozofsko<br />

orientirana duhovna znanost ima svoje korenine<br />

in predhodnico v težnjah po duhovnosti velikega<br />

nemško govorečega poeta in misleca J.W.Goetheja.<br />

Le v dobro pripravljenih tleh srednjeevropskega<br />

prostora se je sploh lahko razvila.<br />

V predkrščanskem času se je človek doživljal kot<br />

mikrokozmos, torej kot plod vsega makrokozmosa.<br />

V iskanju svojega duhovnega porekla je prejšnje<br />

človeštvo gledalo principielno navzgor. Čutilo je<br />

še s harmonijo planetarnih sfer zveneče, življenje<br />

napajajoče in z božanskimi stvarniškimi bitji prežeto<br />

okolje. V takih - z dušo in duhovnostjo prežetih<br />

- nebesih so ljudje še lahko iskali in vzpostavljali<br />

dialog s krščanskim Bogom očetom.<br />

Današnja predstava o svetu, na katero tako močno<br />

vplivajo prirodoslovne predstave, je kozmos<br />

demitologizirala. Kozmos je pri njej bogov prazen<br />

umrl v preračunljivo strojnico sveta, v kateri<br />

določajo baje vse dogajanje življenja prazne materije<br />

anorganski zakoni fizike. To tako reducirano<br />

pojmovanje pa je le zrcalo dejstva, da je moderen<br />

človek jasnovidne sposobnosti starega človeštva<br />

čisto izgubil in je svoj pogled, kar se zavesti tiče,<br />

omejil na zunanjo, materialno - čutno stran sveta.


17<br />

Taka izolacija zavesti je bila za doseganje svobode<br />

in samostojnosti človeka, človekovega JAZ-a, glede<br />

na zgodovino sveta, kot že omenjeno, potrebna.<br />

Pogled novodobnega človeka, ki išče svoje poreklo,<br />

je sedaj usmerjen pretežno navzdol. Življenje<br />

organizmov naj bi nastalo v kompliciranih kemijskih<br />

procesih iz neorganskega sveta. Živi organizmi<br />

naj bi se v duhu monističnega razumevanja 'čisto<br />

naravno' ob vseh mogočih zunanjih okoliščinah,<br />

kot so prilagajanje, selekcija, mutacija itd., razvijali<br />

vedno više do najmlajšega člena kraljestev narave,<br />

človeka. Tako gledano je tudi človek slučajen<br />

produkt brez cilja in brez smisla delujočih faktorjev.<br />

Ni govora o tem, da je naravo in človeka naredil<br />

stvarnik, temveč da je človek svojo lastno sliko<br />

idealiziral in jo projeciral v nebo!<br />

Na določen način je potem konsekventno, če<br />

vidimo v človeku le še višjega sesalca, ki ga<br />

oblikujeta dedovanje in okolje, in si to, da ima<br />

neumrljivo jedro, le 'domišlja'. Prav tako stališče<br />

zastopa redukcionizem (reducere – voditi nazaj), ki<br />

skuša razložiti prvi višji nivo iz zakonitosti prvega<br />

nižjega nivoja. S tem potegne višjo stopnjo navzdol<br />

in negira njeno posebnost.<br />

Tisočkratne izkušnje in v poizkusih dokazane<br />

odvisnosti zavesti od sistema živčevja in čutil<br />

so pripeljale do mnenja, da moramo gledati<br />

na duševno življenje živali le kot na neke vrste<br />

subjektivno doživeto in minljivo pobliskavanje,<br />

ki temelji na kemično fizioloških, električnih in<br />

drugih procesih. Velika občutljivost možganov,<br />

kot se kažejo na primer pri pretresu možganov ali<br />

narkozi, dozdevno podpira to mnenje. Eksistenca<br />

samostojne duševne sile ali celo duše se tako ne more<br />

smatrati za obstoječo. Živalsko telo, ki dozdevno<br />

ima dušo, ki je kot vsak organizem sestavljeno iz<br />

celic kot temeljnih gradbenih elementov, je tako<br />

torej enako organski rastlinski stopnji. Toda tudi<br />

vsaka rastlina naj bi bila – tako pravi mehanistično<br />

mnenje – samo suma kompliciranih, po zakonih<br />

dedovanja v naprej programiranih kemičnih<br />

procesov, torej mrtva naprava. 'Življenje' da je torej<br />

laični prividni pojem.<br />

S tem je redukcionizem od nekdaj doživeto<br />

štiridelno postopno gradnjo kraljestev narave<br />

potegnil navzdol, na nivo organskega in je vse<br />

izenačil. Francoski raziskovalec J.O.de Lamerie<br />

je to predstavo s svojo knjigo 'L´homme machine'<br />

(Človek stroj) že leta 1748 v naprej poimenoval.<br />

Pravzaprav predstavlja navedeno redukcionistično<br />

pojmovanje neupravičeno prekoračenje meje, ki<br />

tako nadaljevanje raziskovanja narave, ki ustreza<br />

stvari in človeku, zelo ovira. Prodira v višja<br />

kraljestva narave in tudi za ta razglaša za splošno<br />

veljaven svoj način razmišljanja in svoje metode<br />

raziskovanja, ki so na anorganskem nivoju sicer<br />

brez nadaljnjega upravičene in uspešne. Gre za<br />

konsekvenco najprej pretežno angleško govorečih<br />

mislecev, kot so Locke, Berkeley in Hume, ki so<br />

zastopali filozofske smeri empirizma in pozitivizma<br />

ter puščajo veljavo le čutno zaznavnemu svetu v<br />

možnosti njegovega kvantificiranja, striktno pa<br />

odklanjajo, četudi samo teoretično, vključevanje<br />

nadčutnih faktorjev, torej vsak metafizičen način<br />

opazovanja. Takega ekstremnega pojmovanja, ki se<br />

je lahko razvilo samo v duhovni klimi nominalizma,<br />

sicer ne delijo vsi znanstveniki v polni meri, v praksi<br />

naravoslovnega raziskovanja in njihove tehnike<br />

eksperimentiranja pa delajo na visokih šolah in<br />

inštitutih skoraj izključno po metodah, ki izhajajo<br />

iz tega.<br />

Redukcionizem in pozitivizem morata moderno<br />

duhovno znanost čisto odklanjati; sta najhujša<br />

nasprotnika načina opazovanja, kot ga zahteva<br />

čas, opazovanja, ki skuša v opazovanje narave<br />

principielno vključiti tudi duhovne aspekte.<br />

Kdor uvidi njuno enostranskost in nesposobnost<br />

zajeti resnično bistvo organskega, duševnega<br />

in duhovnega življenja, bo z velikim interesom<br />

prisluhnil temu, kar je bilo vodilo Goetheju, ko<br />

je razvijal raziskovalno metodo, ki bi ustrezala<br />

principom organskega, in bo njen pomen za svet<br />

znal prav ceniti.<br />

Pri svojih dolga leta trajajočih botaničnih študijah<br />

Goethe nikoli ni izhajal iz teorij, temveč kot vsak<br />

pravi znanstvenik iz čimbolj točnega in obširnega<br />

opazovanja rastlin samih. Zato je zelo spoštoval<br />

raziskovalsko pridnost in točnost Linnéja, ki<br />

je kot prvi prirodoslovec privedel dozdevno<br />

nepregledno polnost rastlinskega sveta v pregleden<br />

sistem in je klasificiral rastline po karakteristikah<br />

njihovega cvetja. Na drugi strani je Goethe opazil,<br />

da opazovanje, ki se orientira po zunanjosti,<br />

razumskem opazovanju, resničnemu bitju rastline<br />

ne ustreza in se človek bitju rastline s tem ne<br />

približa. Na koncu je ves napredek znanosti odvisen<br />

od pravilno zastavljenega vprašanja. Univerzalno<br />

naravnan duh Goetheja je iskal splošen, nadrejen<br />

princip, ki je moral biti temelj vsemu nastajanju<br />

rastlin. Izraža se na primer v tem, da vsaka rastlina,<br />

kljub vsem različnostim od vrste do vrste, obarva<br />

svojo postavo listov v zeleno in ima svoje snovne<br />

temelje v procesu asimilacije. Kaj pa naredi rastlino<br />

za rastlino?


18<br />

a n t r o p o z o f<br />

Najprej nas zmede pestrost, ki je ne srečujemo le v<br />

tisočih vrstah ene same rastlinske družine, temveč<br />

že pri eni sami rastlini. Ta kaže najrazličnejše<br />

oblike: klične liste, oblike v cvetni kroni, prašnike<br />

itd., celo zeleni poganjek enoletne rastline kaže<br />

ponavadi čisto različne oblike listov. Listi, ki rastejo<br />

blizu tal, so nerodni, klični listi so si pri različnih<br />

rastlinah podobni, okroglasti. Nato preidejo v polno<br />

izoblikovane, pogosto zelo močno razčlenjene liste v<br />

sredini stebla, se nato proti cvetu spet poenostavijo,<br />

zmanjšajo in zožajo, nato pa se oblikujejo v konico.<br />

Goethe pravi, da s polnim dojemanjem dogajanja v<br />

toku rasti od faze širjenja in krčenja (glej sliko 2) pri<br />

točnem opazovanju odkrijemo, da so deli obarvane<br />

cvetne krone in tudi prašnikov, pravzaprav še zelen,<br />

močno zmanjšan list cvetne čaše, preobraženi listi.<br />

To se lahko neposredno odčita na ob začetku še<br />

zelenem popku tulipana, ki se nato rdeče obarva,<br />

ali v deformiranem listu, ki je, tik pod cvetom<br />

pol zelen in pol rdeč, in najdemo, da manjka med<br />

šestimi cvetnimi listi. V cvetu sicer ponavadi manjka<br />

prehod listov cvetne krone v prašnik. Toda pri vsaki<br />

vrtnici to spet lahko najdemo. Tudi plod se oblikuje<br />

– sicer manj jasno prepoznavno – iz zraščenih in<br />

odebeljenih listnih zasnov.<br />

Metamorfoza cvetnih (2. krčenje) listov cvetne čašice in<br />

prašnika pri vrtnici. Prehodne oblike lahko razumemo kot<br />

deformacijo.<br />

Tudi obliko semena določata eden ali dva čisto<br />

majhna klična lista, ki se pri kaljenju nato jasno<br />

razvijeta. Vsa rastlina je gledano 'naprej' in 'nazaj'<br />

en sam list!<br />

Opisana nenehna sprememba postave –<br />

metamorfoza lista – prežema torej vso diferencirano<br />

rast nadzemeljske rastline. Z odkritjem, da je list<br />

organska praoblika, ki je osnova vseh tako različnih<br />

naknadnih tvorb rastlinskega procesa, je Goethe v<br />

svojem stremljenju, da bi v vseh delih rastlinskega<br />

organizma našel skupni element, naredil velik<br />

korak naprej. To njegovo odkritje je priznala tudi<br />

botanika. Toda 'prarastline', ki jo je iskal, s tem še<br />

vedno ni našel. Goethe pa je bil že pred Haecklom in<br />

Darwinom raziskovalec porekla, dedovanja. Jasno<br />

mu je bilo, da so se različne vrste neke družine,<br />

kot na primer 6000 vrst Ranunkulacej, morale<br />

razviti v toku let iz ene, relativno nediferencirane<br />

rastlinske postave. Toda kje bi bilo mogoče najti<br />

plastično, vseh diferenciacij še sposobno izhodiščno<br />

rastlinsko postavo, ki bi bila lahko začetek vseh<br />

rastlin? Goethe jo je srečal v Italiji na popotovanju,<br />

ki je njegovega raziskovalnega duha na novo<br />

spodbudilo s polnostjo cele vrste mediteranskih<br />

rastlin, ki jih ni še nikoli videl. Čakalo ga je veliko<br />

presenečenje! Prarastline, ki jo je iskal, ni mogoče<br />

najti s čutili, ker je zastopana kot v vsaki posamezni<br />

rastlini prisoten nadrejen, oblikujoč in ustvarjajoč<br />

princip. Prarastlina deluje in jo lahko zajamemo v<br />

zakonitostih, ki so temelj metamorfoze rastlinske<br />

postave.<br />

Goethe je odkril to zakonitost v trikratnem širjenju<br />

in krčenju listov, ki prežemajo rastlinski organizem<br />

kot v polarnostih nastopajoče faze oblikovanja.<br />

Spoznal je, da krčenju v najvišjih listih z viškom v<br />

listih cvetne čašice in v cvetnem popku sledi drugo<br />

širjenje v cvetni kroni. To preide v drugo krčenje<br />

s tvorbo malih prašnih listov v pestič in plodnico.<br />

Temu sledi z nabrekanjem plodu tretje širjenje,<br />

ki se konča v semenu z zadnjim in najmočnejšim<br />

krčenjem vse rastline, ki njeno rast tudi zaključi.<br />

Goethejeva prarastlina torej ni fizična tvorba, s<br />

čutnimi očmi je ne moremo videti. Toda, ali je<br />

zaradi tega res 'samo ideja' v nominalističnem<br />

smislu, morda teoretičen poskus pojasnjevanja ali<br />

samo hipoteza? Rudolfu Steinerju se je zastavljalo<br />

to kot centralno vprašanje. Nanj je odgovoril<br />

v pozitivnem smislu s spoznavno teoretično<br />

osvetlitvijo Goethejeve metodike. Goethe ni nekaj<br />

le razumsko ugotovil, temveč je v živem načinu<br />

razmišljanja rastlinske rasti plasticiral v svoji<br />

notranjosti in pojemsko doumel njen trikratni<br />

življenjski ritem. Tako je v notranjosti lahko<br />

prepoznal, kaj v vsaki rastlini kot nematerialni<br />

princip deluje, kaj se, da bi se pokazalo, odene v<br />

njene snovi. Ne šele pri človeku, že v rastlinskem<br />

organizmu imamo torej opraviti s srečevanjem<br />

dveh svetov. Zato za resnično razumevanje rastline<br />

le na fizično 'pozitivističen' ali molekularno biološki<br />

aspekt omejen način opazovanja ne zadošča.<br />

Temeljni pojmi Goethejevega nauka o metamorfozi<br />

so metamorfoza, širjenje in krčenje, polarnost in<br />

izpopolnjevanje. To so ključni pojmi, ki bi – pravilno<br />

razumljeni in uporabljeni – biologiji odprli pot do<br />

bitjem ustreznega doumevanja vseh organizmov.


i j a<br />

19<br />

Njihovo poreklo ne bi bilo pojmom fizika podobno<br />

logično sklepanje, temveč v 'v opazovanju utemeljeni<br />

presoji' . Bistven napredek Goethejeve metode je videl<br />

Rudolf Steiner v notranji gibljivosti, ki je v stanju<br />

slediti procesom, ki v nekem organizmu nastajajo.<br />

Tri izmenične faze širjenja in krčenja.<br />

V fazi širjenja se vgradi 'idealno-duhovna<br />

komponenta' v snovnost sveta in pride na prvi<br />

stopnji do izraza. V zoženju, ki vedno ustreza<br />

nekakšnemu nazadovanju, zmanjšanju ustvarjenega,<br />

organizaciji nazaj, se ta komponenta spet umakne.<br />

Vsakokraten cvet neke rastline ni slučajen produkt<br />

neke mutacije. Goethe ga označuje kot stopnjevanje.<br />

Vsem rastlinam lastno zelenilo se preobrazi tu v vse<br />

spektralne barve. To je obogatitev, ki v duhu nauka<br />

o metamorfozi pomeni: v določeni rastlini delujoča<br />

ideja se spet pokaže na višjem nivoju ponovno in<br />

popolneje izražena. Fizično je v stanju, da svoje<br />

resnično bitje bolje izrazi. Pri izpopolnitvi gre za<br />

pravo nadaljevanje razvoja, ki ga je torej potrebno<br />

prepoznati kot čutno – nadčutno dogajanje.<br />

Če bi se rastlina sedaj izživela v lepoti listov cvetne<br />

krone in bi postala poln cvet, bi bil nadaljnji razvoj<br />

zanjo zaprt. Šele ponovno krčenje tja do razblinjanja<br />

v prašnih listih omogoči preko oprašitve, ki jo<br />

lahko primerjamo s ponovnim 'najti se' in 'zbrati<br />

se' neke ideje v čutnem svetu, tretjo in zadnjo gesto<br />

nadaljnjega razvoja. Tvorba plodu celo bitje rastline<br />

zbere v materialni obliki in se v zrnu semena iz<br />

vezanosti na snov skoraj čisto umakne. Razvoj<br />

je torej mogoč samo v polju napetosti polarnih<br />

procesov! S širjenjem in krčenjem gledamo na<br />

nadrejene evolucijske in involucijske procese, ki<br />

jih lahko primerjamo z dihanjem med snovnim in<br />

nadsnovnim svetom, med materijo in duhom. Kot<br />

bomo še videli, so temelj življenja višjih kraljestev<br />

narave isti pra-principi v ustrezno spremenjeni ali<br />

duhovni obliki.<br />

Tako kot mora potovati vsak nov planet ali<br />

umetno narejen satelit po zakonitostih elipse, se<br />

mora vsak organizem razvijati po pra-principih<br />

Goethejevega nauka o metamorfozi. Zato je Rudolf<br />

Steiner imenoval Goetheja 'Kopernika in Keplerja'<br />

organskega sveta.<br />

Goethe se je zavedal temeljnega pomena svoje<br />

metode, kljub temu da je spoznavno teoretično<br />

ni zmogel utemeljiti. Enkrat pa je omenil: Kdor je<br />

prarastlino kot idejo dojel, bo lahko sam iznašel<br />

rastline, morajo biti prave. Pri tem seveda velja, da<br />

je potrebno dojeti vsakokraten tip posamezne velike<br />

rastlinske družine, lilije, rožnice ali kompozite<br />

kot metamorfoze prarastline in jih določiti kot<br />

podrejene ideje ter jih diferencirati naprej. Kdor<br />

doživi, kako lahko pri geometričnem razmišljanju<br />

že omejen pojem enostranskega trikotnika<br />

delimo v predstavi v brezštevilne, neskončno<br />

mnoge ostrokotne in topokotne trikotnike, ki so<br />

vsi različni, pa kljub temu 'pravilni', bo gornjo<br />

Goethejevo izpoved razumel. Obenem pa se bo<br />

zavedel, zakaj je mogoče, da se en edini rastlinski<br />

tipus, kot na primer družina rožnic, deli v okrog<br />

3000 različnih vrst z več kot 100 Gaungen. V<br />

vsaki ideji je kot praslika prisotna ustvarjalna sila<br />

oblikovanja, ki se lahko tisočkratno razodeva.<br />

Samo po sebi razumljivo je, da igrajo vlogo pri tem<br />

menjajoči se zunanji pogoji in prilagajanje tem kot<br />

tudi drugi faktorji. Toda: okolje lahko zastavlja le<br />

vprašanja, na katera temeljna duhovna instanca, ki<br />

v organizmu živi, iz notranjosti aktivno odgovori.<br />

Zanemarjanje tega dejstva zapira na tragičen način<br />

moderni biologiji dostop do bistva življenja in<br />

preprečuje spiritualizacijo prirodoslovja. Današnji<br />

prirodoslovec pa bi, če bi se spomnil na zgoraj<br />

omenjeni geometrični proces oblikovanja, izveden<br />

v samem človeku, prišel do plodnega vprašanja,<br />

če ni tako tudi v vsej drugi naravi prisotno<br />

smiselno načrtujoče stremljenje in ustvarjalna moč<br />

oblikovanja nematerialne narave.<br />

Drug Goethejev izrek, ki prav tako osvetli njegovo<br />

oceno v zvezi s plodnostjo metode, ki jo je ustvaril:<br />

rad bi šel na potovanje v Indijo, ne tako zelo zato,<br />

da bi videl novo, temveč da bi novo opazoval na<br />

njegov način. To je med drugim poizkusil s tem,<br />

ko je razširil svoje morfološko opazovanje tudi na<br />

žival in človeka. Pri tem je odkril kost med vilicami<br />

in skušal doumeti lobanjsko kost kot metamorfozo<br />

in stopnjevanje hrbteničnih vretenc. Tako je bil<br />

Goethe na najboljši poti odkriti prasliko živali,<br />

četudi te krone svojega morfološkega študija ni več


20<br />

f i l o z o f i j a<br />

dosegel. V sledečem poglavju se bo pokazalo, da<br />

lahko gledamo na idejo človeka samega tako kot na<br />

to prasliko.<br />

Na koncu tega poglavja si z Goethejem kratko<br />

oglejmo nastajajočega človeka. Rast otroškega<br />

organizma je pogojena s stalno delitvijo celic in<br />

njihovim izjemnim razmnoževanjem. Telo se s tem<br />

po velikosti in masi stalno veča. Mati lahko celo<br />

vsak dan na tehtnici odčita, kako njen dojenček<br />

napreduje. Stojimo pred - četudi zelo kompleksno<br />

- organsko 'širitvijo'. Toda, ali je to odraščanje<br />

otroka res samo dogajanje, ki ga lahko zajamemo<br />

celično biološko, kvantitativno v 'pozitivističnem',<br />

materialističnem smislu?<br />

Gledano z Goethejevimi očmi prisostvujemo<br />

vseljevanju duhovnega principa, ideji človeka, ki se<br />

počasi, toda ciljano z močjo oblikovanja in življenjsko<br />

voljo vgrajuje v ponujeno ji telesno osnovo. Otroška<br />

rast, globlje in resnično razumljena, je izraz<br />

procesa utelešenja, torej neprestanega srečevanja<br />

duha in materije. To, kar se vteleša, se izraža v<br />

prvem smehljaju otroka prav tako kot v tem, da<br />

se otrok nauči pokončne hoje in govora. Vodi do<br />

nezmotljivega srečanja z duhom drugega človeka<br />

in šele to srečanje je na koncu koncev vir materinske<br />

ljubezni, da, ljubezni človeka do človeka.<br />

Toda tudi človeški organizem se lahko razvija<br />

samo v polju napetosti polarnosti. Vsemu življenju<br />

nadrejeno nasprotje je nasprotje med nastajanjem<br />

in minevanjem, rojstvom in smrtjo. Gledano od<br />

zunaj moramo doživljati, kako se organizem stara.<br />

Tudi če se vsak disk v hrbtenici zoži samo za en<br />

milimeter, se organizem zmanjša za tri centimetre.<br />

Ženski organizem relativno zgodaj izgubi<br />

sposobnost razmnoževanja. Počasna izguba vode v<br />

koži naredi prve gube in vse manjša vitalnost ne<br />

zadošča več, da bi osivele lase oskrbela z barvnim<br />

pigmentom. Grozi nam, da postanejo kosti lomljive,<br />

da izgubljajo kalcij. Stojimo pred involucijsko fazo,<br />

ki traja mnoga let in je povezana s 'krčenjem in<br />

tvorbo nazaj', involucijo.<br />

se stara, vedno močneje pripelje do samega sebe.<br />

V procesu ponotranjanja, ki spremlja normalno<br />

involucijo, se lahko zasveti preudarnost in modrost.<br />

To stopnjevanje v dogajajoči zrelosti let omogoča,<br />

da srečujemo tudi sočloveka z več razumevanja, z<br />

dobroto in blagostjo, da postanemo z eno besedo<br />

rečeno poduhovljeni in človeški.<br />

Gre za že v prvem poglavju omenjeno bitje JAZ-a,<br />

ki se v polju napetosti nakazane polarnosti razvija<br />

in duševno-duhovno zori.<br />

Ker pripelje človeka goetheanistična metoda do nadmaterialnih<br />

sil oblikovanja, ki v organizmih delujejo,<br />

lahko pripelje obvladovanje te metode vedno bolj<br />

do praktičnega premagovanja nominalizma in<br />

intelektualizma sedanjosti. Samo na materialistične<br />

elemente usmerjeno pozitivistično naravoslovje se<br />

bo od človeka vedno bolj oddaljevalo. Goetheanizem<br />

že na najnižji stopnji življenja, torej že na čisto<br />

organsko-rastlinskem področju, prepoznava v<br />

tem delujočo duhovnost, čeprav v tako nepopolni<br />

obliki. S tem predstavlja tudi usmeritev k človeku, v<br />

katerem stopi v stvarništvu dejavna duhovnost do<br />

izraza na enkraten način. Z Goethejevo metodo ne<br />

postane mogoča le spiritualizacija biologije, temveč<br />

počlovečenje vsega prirodoslovja. S tem obenem<br />

grajen most k antropozofiji kot 'ozaveščanju naše<br />

resnične človečnosti' (Rudolf Steiner).<br />

To bomo skušali v nadaljevanju vedno jasneje<br />

osvetliti in na času primeren način na novo<br />

prikazati postopno gradnjo kraljestev narave, ki jo<br />

je redukcionizem povsem niveliral.<br />

(se nadaljuje)<br />

prevedla Meta Vrhunc<br />

Kdor vidi le te zunanje in v svoji vrsti nedvomno<br />

negativne pojave staranja, mu grozi nevarnost,<br />

da reagira s strahom ali depresijo. Celosten<br />

goetheanističen pristop pa bo morda usmeril<br />

pogled na to, da se pri tem tisto, kar je duhovno<br />

bistvo, počasi umika iz svoje organizacije, se<br />

ločuje od svoje povezanosti na telo, da pripravi<br />

svojo dokončno osvoboditev s področja zemeljske<br />

minljivosti. Prav to osvobajanje lahko človeka, ki


21<br />

S <br />

<br />

Biološko-dinamično<br />

kmetovanje je kulturna<br />

naloga človeka<br />

dipl. ing. Hartmut Heilmann<br />

predavanje, Vrzdenec, 6. 2. 1999<br />

Naredili bomo izlet. Rad bi vam povedal, da smo<br />

na svetu varni, varni kot otroci in včasih tudi<br />

smemo biti kot otroci. Dovoljeno nam je, da vse<br />

pozabimo, in se v svetu počutimo kot novi, čisto<br />

sveži. Obenem se potem smemo počutiti tudi kot<br />

odrasli z našimi izkušnjami, z našimi spoznanji, z<br />

našo zavestjo. In če stojimo v svetu kot odrasli, se<br />

nam svet lahko zdi tudi kompliciran. Lahko smo<br />

včasih kot majhni otroci in včasih kot odgovorni<br />

odrasli.<br />

Temelj biološko-dinamičnega poljedelstva je<br />

postavil dr. Rudolf Steiner. Leta 1924 je imel tako<br />

imenovani Poljedelski tečaj, sestavljen iz osmih<br />

predavanj. Poljedelski tečaj prav gotovo poznate.<br />

Ker je šlo za seminar z osmimi predavanji, se o<br />

tem danes ne moremo točno pogovarjati. Rad pa<br />

bi se pogovoril o zgodovini, ki je pripeljala do tega<br />

Poljedelskega tečaja, do teh predavanj. Začel bom z<br />

začetkom zgodovine človeštva.<br />

V Svetem pismu opisujejo zgodbo o Adamu in<br />

Evi in o tem, kako sta bila izgnana iz raja. V grški<br />

mitologiji imajo potem zgodbo o Perzefoni. Demetra<br />

je mati narave, je boginja, ki so jo častili v Elojzi pri<br />

Atenah že v kameni dobi. Elojza je bilo pomembno<br />

svetišče. Tisočletja pred akropolo je bilo to svetišče<br />

že tam. Bilo je postavljeno še v času matriarhata.<br />

Lahko bi torej rekli, da so se ljudje na začetku čutili<br />

tako varne kot v maternici. Človek je stal sredi<br />

sveta in se je počutil z vsem kot obdarjenega. To je<br />

bil čas raja. In Demetra je pomenilo mati Zemlje,<br />

META jezikovno pomeni mati in DE pomeni zemlja<br />

(tudi GEA).Torej to mater Zemlje so v svetišču<br />

Elojze častili. Boginja Demetra je imela hčer. Ime<br />

ji je bilo Perzefona. Perzefona je narava. In sedaj<br />

postane stvar zanimiva. Imamo Homerjevo himno<br />

o Demetri. Pomembno je, da si to sliko predočimo.<br />

V himni o Demetri ne gre samo za Demetro, temveč<br />

gre za človeka in za njegov odnos do božanstev,<br />

kajti človek je izgubil raj, Če se je pred tem počutil<br />

obdarjenega od vsega, vse je dobil zastonj, kar<br />

tako, brez prizadevanja, in vse je imelo neko<br />

materinsko gesto skrbi za človeka. Naenkrat pa so<br />

vse oblikovale moške besede, moške geste. Prišlo je<br />

do polarnosti, do Olimpa, gore z najvišjim bogom<br />

Zevsom in tistim, kar je oblikovalo svet: volja, plug,<br />

štedilnik in kruh, ki se je pekel v štedilniku. Torej<br />

prišel je popolnoma nov čas in v tem novem času<br />

je z vsemi stvarmi upravljal en človek, ki mu je<br />

bilo ime Triptolemos, predstavnik človeštva, naš<br />

prednik.<br />

Kaj se je s Triptolemosom zgodilo? V skulpturi, ki<br />

je bila v svetišču Elojze, je to zelo lepo prikazano.<br />

Najprej je predstavnik človeštva predstavljen<br />

kot majhen otrok, še čisto brez obleke, in boginja<br />

Demetra mu daje žito, njena hči Perzefona pa ga<br />

blagoslavlja. Božanski svet je torej dal človeku<br />

sposobnosti, talente. Takrat se je človek že čutil<br />

ločenega od duhovnega sveta. Bil je tako rekoč<br />

rejenec duhovnega sveta. V poznejši sliki na neki<br />

vazi je to še bolj jasno prikazano. Na tej vazi je<br />

Triptolemos upodobljen kot mlad mož in je oblečen.<br />

Torej: dokončno so ga izgnali iz raja, paradiža. Sedi<br />

na vozu in boginja Demetra mu daje še skodelico<br />

s hrano za moč, v roki pa drži tri klase. Tudi<br />

Perzefona stoji ob njem. Voz ima na svojih kolesih<br />

krila. Krila so simbol kot pri Hermesu, božjem slu,<br />

in resnično se v zvezi s tem govori o dobri novici,<br />

dobrem poslanstvu, torej o evangeliju, o dobrem<br />

sporočilu, ki naj bi ga Triptolemos, predstavnik<br />

človeštva, razširil, nesel po svetu.


22<br />

s k r b z a<br />

Kaj pa je ta dobra novica? Lahko bi povzeli poziv:<br />

Človek, zberi vso svojo voljo, vzemi svoj plug, orji<br />

zemljo in spremeni naravo. Sejal boš to, kar so ti<br />

bogovi dali, in to ti bo prineslo obilen plod. Ta plod<br />

boš naprej spreminjal. Postal boš mlinar, pek, dobil<br />

boš plodove zemlje iz tvoje lastne roke. To je torej<br />

stara slika boginje Demetre, ki na tak način ustvarja<br />

kulturo. In človek je tisti, ki naj bi s to kulturo<br />

upravljal. V centru pojma stoji sedaj seveda izraz<br />

kultura.<br />

Kaj pomeni beseda kultura in kaj povezujemo s<br />

to besedo? Največ ljudi se sreča s tem pojmom<br />

zelo površno. Ljudje menijo, da je naša civilizacija<br />

kultura. Če na gredici zasejemo redkvice, potem<br />

govorimo tudi o kulturi redkvic na naši gredici.<br />

Toda tisto, kar je bistveno pri kulturi, je nekaj<br />

drugega.<br />

Kultura je delo človeka, prav gotovo kakor gredica<br />

z redkvicami, kakor civilizacija. Toda bistvena je<br />

orientacija pri tem delu. Prej je bilo tako, da je boginja<br />

človeku darovala kulturo. Poznate Schillerjev stih o<br />

elojzinskem prazniku? To je zelo zanimivo in zelo<br />

dobro. Boginja Demetra je v latinščini identična z<br />

rimsko boginjo Ceres. V tej pesmi se slavi Ceres<br />

kot mati kakršnekoli kulture. Mlinar in pek sta<br />

rokodelca, obrtnika, človek sam se čuti podrejenega<br />

duhovnemu svetu tako, da je orientacija človeka v<br />

bistvu globoko spoštovanje. Kultura prihaja od<br />

latinske besede spoštovati. Kdor resnično spoštuje,<br />

naredi več kot da samo teoretično nekaj spoštuje.<br />

Latinska beseda torej ne pomeni samo spoštovati,<br />

temveč pomeni tudi negovati in tudi graditi.<br />

Zaporedje je zelo pomembno: človekova božanska<br />

duhovna naravnanost in iz te potem ustvarjati.<br />

Torej tako je bilo nekoč.<br />

Človeški jaz je prišel nasproti duhu sveta in počutil<br />

se je kot njegov manjši del. Zgodovino človeštva<br />

lahko razumemo kot razvoj, ki se oddaljuje od<br />

božanstev. Spomnite se vseh izrazov materializma.<br />

Kajne, če Marx reče bit, karakterizira zavest. V<br />

materializmu se neguje predstava, da je svet brez<br />

kakršnegakoli duha, da v svetu duhovnosti ni nič<br />

božjega, kar bi človek lahko častil. To pa pomeni,<br />

da je materializem redukcija božjega reda na<br />

svetu na dele sveta, ki jih lahko razumemo tudi<br />

materialistično. Zelo pomemben zastopnik tistega,<br />

ki je hotel doživeti duhovnost na svetu in jo hotel<br />

združiti z duhovnostjo človeka, je bil Goethe.<br />

J.W. von Goethe je bil v svojem času izjemen. Kot<br />

primer: Newton je opisal zakone fizike. Kot veste, je<br />

študiral zakone prostega pada in tudi optiko, toda<br />

on je te stvari na svetu študiral same za sebe. Goethe<br />

pa je zakone na svetu povezoval s človekom. Rekel<br />

je: vse ima neko zvezo s človekom. In to, da lahko<br />

duh prepozna duhovnost, je princip, ki se pri tem<br />

pokaže. Človekova duhovnost srečuje duhovnost<br />

sveta in ta princip, duhovnost sveta, išče svojo pot<br />

do človekove duhovnosti in obratno (duhovnost v<br />

človeku išče pot do duhovnosti sveta). Ta princip je<br />

pri Goetheju spoznal dr. Rudolf Steiner, ki je imel<br />

nalogo izdati Goethejeva prirodoslovna dela. V teh<br />

delih se je Rudolf Steiner s tem principom veliko<br />

in intenzivno ukvarjal. Metamorfoza rastline je<br />

pomembno Goethejevo delo. Goethe je namreč<br />

postavljal zakone, ko je opazoval spreminjanje oblik<br />

pri rastlini. Pri tem postaja jasno, da na zunanjih<br />

oblikah sveta lahko doživljamo njegove notranje<br />

zakonitosti. To je tako rekoč nasprotje modernega<br />

materializma, ki meni, da naj bi bila naravoslovna<br />

znanost bolj ali manj samo tisto, kar lahko vidimo,<br />

Kupim stanovanje ali bivalni vikend v Ljubljani ali okolici do vrednosti 12 mio SIT.<br />

Tel.: 031 477-455


n a r a v o<br />

merimo in tehtamo. Znanost današnjega časa se<br />

obnaša tako, kot da bi prirodoslovje človek lahko<br />

študiral samo zunaj, popolnoma ločeno od človeka.<br />

Mi pa točno vemo, da človeški duh z načinom,<br />

sposobnostjo svoje predstave, z razvijanjem<br />

naših pojmov tako rekoč ustvarja kanale, poti za<br />

duhovnost v svetu. Tako da lahko potem rečemo:<br />

duhovnost v svetu živi na preobražen način v<br />

duhu človeka. Tam, kjer človek o tem nima nobene<br />

predstave, se v naši zavesti ne najde ničesar iz<br />

realnosti, ki sicer v svetu so in to je objektivno<br />

dejstvo. V materialističnih spoznavnih znanostih<br />

se to, kar sem vam ravnokar rekel, obravnava kot<br />

problematični subjektivizem. S tem stvar enostavno<br />

porinejo na stran tako, kot da teh problemov ni.<br />

V materializmu se ljudje obnašajo tako, kot da bi<br />

človek resničnost našel samo v svetu zunaj.<br />

Gre za ozaveščanje duše. Danes je človek v stanju<br />

odločati sam za sebe. Antropozofija je poskus<br />

človeka podpreti v teh prizadevanjih. Je modrost<br />

o človeku. In modrost o človeku vključuje vse, kar<br />

sploh je, v tej meri, kot je to za človeka pomembno.<br />

Vsak od nas pa določa za sebe, kaj je za njega<br />

pomembno. Poglejte vsak samega sebe. Vsak mora<br />

za sebe odgovoriti: Kaj je za mene pomembno?<br />

Poglejte druge ljudi! Tudi oni določajo, kaj je<br />

zanje pomembno. Dogajajo se resnična čuda.<br />

Predstavljajte si: sredi Evrope najdete ljudi, ki si<br />

delajo velike skrbi, kaj bo z redkimi kiti in ti kiti so<br />

zelo daleč proč, mogoče nekje pri Japonski. Potem<br />

boste našli ljudi, ki se zbirajo v skupine, ostanejo<br />

na svojem kontinentu, kljub temu pa dosežejo, da<br />

Toda resničnost je drugačna. Namreč taka, da se<br />

resničnost sveta zunaj hoče najti v naši zavesti in<br />

pri vsakem človeku je tako, in to je objektivno. Ko<br />

majhen otrok prepozna začetne računske naloge,<br />

lahko reče na začetku ena plus ena je dve. Nekega<br />

dne bo dobil težje naloge, npr. množenje. Vedno<br />

pa moramo vedeti, da je naloga človeka, da se z<br />

lastnim razvojem približa težavnejšim zakonom, ki<br />

v svetu vladajo. Končno postane naša duhovnost<br />

razvito področje, neke vrste oder in na tem odru se<br />

najde vse, kar v svetu zunaj je. To je tako rekoč neke<br />

vrste ležeča osmica, neskončnost. To, kar je zunaj<br />

v svetu, gre v nas in postane v nas ponotranjeno,<br />

naša notranjost. In med zunaj in znotraj obstoja<br />

neka povezava. Kar je pri nas notranjost, oplaja<br />

zunanjo resničnost in zunanja resničnost omogoča,<br />

da mi v svoji zavesti rastemo. Iz tega postane<br />

jasno, kako pomemben je odnos med duhovnostjo<br />

in duhovnostjo. To je dajanje in jemanje. Kot sem<br />

že svoj čas tu govoril, je prej božansko duhovni<br />

svet človeka obdaroval z vsem, danes pa je tako,<br />

da človek ni več majhen otrok. Človek se je danes<br />

razvil do tako imenovanega časa ozaveščanja duše<br />

(ko ves svet povezuje in duša ne zmore več delati<br />

nekaj, kar škoduje drugemu, ne le sebi samemu).


s k r b z a<br />

tistih kitov ne bo smel nihče loviti. To pomeni, da<br />

imajo ti ljudje tako iskren odnos do celega sveta,<br />

da lahko rečejo:'Vse po svetu se nas tiče.' In nobenih<br />

meja ni, ki bi nam jih kdorkoli lahko postavljal v<br />

naše delovanje, poseganje v dogajanje v svetu.<br />

Danes lahko rečemo, da je božansko duhovni svet<br />

odvisen od človeka. Ves red v naravi, to kar se daleč<br />

v svetu dogaja (in to niso samo zunanji fenomeni,<br />

temveč gre tudi za notranji red), je odvisno od<br />

človeka. To ujemanje človeka s svetom je temelj<br />

antropozofije. Človek odloča sam, na kakšen način<br />

bo imel opravka s svetom. Na tem mestu sem<br />

nekoč že govoril o kraljestvih narave. Eno stvar<br />

bi rad ponovil. Po celem svetu najdemo kraljestvo<br />

kamenin (mineralov). To je realnost sveta v tej meri,<br />

kot obstaja iz snovi. Toda snovi se ne določajo same.<br />

Snov nas skoraj vedno srečuje kot presnavljanje v<br />

živi naravi.<br />

Presnovo označujemo v antropozofiji kot etrske<br />

sile. To je nekaj, kar že ves rastlinski svet ima.<br />

To je področje tistega, kjer lahko vse, kar je živo,<br />

opišemo. Pri tem pa gre za živost, bujno rast, za<br />

širjenje rasti. Nad rastlinskim kraljestvom imamo<br />

potem kraljestvo živali, ki pozna še nekaj drugega<br />

kot samo rast. Pozna tudi razgradnjo, ne samo<br />

izgradnjo. Rastlina ima okrog sebe sonce in ga nujno<br />

potrebuje, topli organizmi (živali) pa imajo to sonce<br />

v sebi. V astralnosti, v duševnosti vseh organizmov,<br />

ki imajo duševnost, je torej emancipacija zelo velika;<br />

pomemben je korak od rastlinskega sveta. Lahko<br />

rečemo: pri rastlinah imamo samo razmnoževanje,<br />

pri živalih pa imamo razen tega tudi možnost<br />

gibanja, torej višjo stopnjo samoodločanja. Najvišji<br />

nivo samoodločanja imamo ljudje v duhovnosti,<br />

tako da sami odločamo o tem, kaj v svetu čutimo.<br />

Mi lahko opišemo snovi v njihovih snovnih<br />

karakteristikah. Mi lahko opišemo etrske sile, sile,<br />

ki gradijo življenje in njihove zakonitosti. Mi lahko<br />

opišemo duševnost in red, ki vlada na področju<br />

duševnosti, toda vse na svetu je pravzaprav<br />

spravljeno v red, ki ga ustvarja duhovnost. Ta<br />

duhovni svet ima tudi v človeku svoj organ, kjer<br />

ima duhovnost v človeku svoje mesto, svoj prostor.<br />

Seveda imajo tudi živali glavo in imajo tudi nek<br />

odsev mišljenja. S svojimi instinkti imajo nek odsev<br />

samoodločbe. Toda v višjem smislu duhovnega<br />

razvoja pri živalih ne najdemo veliko, saj živali v<br />

svet ne prinašajo nič novega. Posebnost biološkodinamičnega<br />

dela je ta, da ta metoda v svet prinaša<br />

nekaj bistveno novega. Mnogo ljudi meni, da je<br />

ekološko poljedelstvo star način, pač brez umetnih<br />

gnojil in brez kemičnih sredstev za škropljenje; da<br />

je to organsko poljedelstvo brez tistih zmotnih poti,<br />

ki jih je prinesla civilizacija in znanost. Tudi to drži.<br />

Toda bolj bistveno je, da stvari skušamo razumeti<br />

globalno.<br />

prevedla Meta Vrhunc


n a r a v o<br />

25<br />

Biodinamika skozi<br />

teorijo in prakso<br />

Fanči Perdih dipl. ing. agr.<br />

POMLAD – ZEMLJA IZDIHUJE (ritem Sonca)<br />

Rastline potrebujejo za svoj razvoj svetlobo, toploto,<br />

vodo in zemljo.<br />

V februarju in začetku marca je Sonce potovalo pred<br />

ozvezdjem Vodnarja, ki posreduje svetlobni eter.<br />

12.3. se je premaknilo pred ozvezdje Rib in posreduje<br />

kemični eter, ki deluje na razvoj listov in stebel. Ko se bo<br />

premaknilo pred ozvezdje Ovna (19.4.), bo posredovalo<br />

toplotni eter. Po 14. maju pa bo Sonce potovalo pred<br />

ozvezdjem Bika in posredovalo eter življenja (element<br />

zemlja). V juniju (20.6.) pa bo prestopilo pred ozvezdje<br />

Dvojčkov in posredovalo zopet svetlobni eter.<br />

Poleg Sonca in Lune pa posredujejo etre tudi klasični<br />

planeti. Vsak planet zastopa drugo kvaliteto etrov.<br />

Planeti posredujejo eter zvezdnega ozadja, pred<br />

katerim potujejo, obarvan s kvaliteto etra, ki ga po<br />

sebi predstavljajo. Od teh kombinacij je odvisna tudi<br />

makro klimatska situacija.<br />

Pa poglejmo situacijo letošnjo pomlad:<br />

MERKUR – deluje s podsončnim elementom<br />

TOPLOTA<br />

Od 12.3 do 7.4. 06 potuje pred ozvezdjem Vodnarja -><br />

toplota/svetloba – LEPO VREME<br />

Od 8.4 do 3.5.06 potuje pred ozvezdjem Rib -> toplota/<br />

voda -> PADAVINE<br />

Od 4.5. do 15.5.06 potuje pred ozvezdjem Ovna -><br />

toplota/toplota -> TOPLO – v tem času<br />

pride toplota tudi v tla, takrat so biodinamični pripravki,<br />

ki so zakopani v zemlji, zreli, da jih izkopljemo.<br />

Od 16.5 do 2.6.06 potuje pred ozvezdjem Bika -><br />

toplota/zemlja - > HLADNO - lahko pričakujemo<br />

ohladitve.<br />

Od 3.6 do 23.6.06 potuje pred ozvezdjem Dvojčkov -><br />

toplota/svetloba – LEPO VREME<br />

VENERA – deluje s podsončnim elementom<br />

SVETLOBA<br />

Od 2.3. do 1.4.06 potuje pred ozvezdjem Kozoroga -><br />

svetloba/zemlja – HLADNE NOČI, MEGLA<br />

Od 2.4 do 24.4.06 potuje pred ozvezdjem Vodnarja -><br />

svetloba/svetloba – SVETLO<br />

Od 25.4.do 27.5.06 potuje pred ozvezdjem Rib -><br />

svetloba/voda<br />

Od 28.5. do 17.6.06 potuje pred ozvezdjem Ovna -><br />

svetloba/toplota – LEPO VREME<br />

Od. 18.6. do 17.7.06 potuje pred ozvezdjem Bika -><br />

svetloba/zemlja – HLADNE NOČI, MEGLA – pozor!<br />

Zaradi velikih temperaturnih nihanj (dan-noč) bo<br />

prišlo do zastoja pretoka snovi iz listov po rastlinah,<br />

zato je možen napad uši – Preventivno škropimo<br />

s koprivovim čajem ali namočeno koprivo 24 ur.<br />

Poskrbimo, da imajo rastline v zemlji na razpolago<br />

zadosti vlage.<br />

MARS –deluje z nadsončnim elementom VODA<br />

V marcu in do 11.4.06 potuje pred ozvezdjem Bika -><br />

voda/zemlja<br />

Od 12.4. do 28.5.06 potuje pred ozvezdjem Dvojčkov<br />

-> voda/svetloba<br />

Od 29.5. do 3.7.06 potuje pred ozvezdjem Raka -><br />

voda/voda - PADAVINE<br />

JUPITER – deluje z nadsončnim elementom<br />

SVETLOBA<br />

Do začetka julija potuje pred ozvezdjem Tehtnice<br />

-> svetloba/svetloba – VELIKO SVETLOBE v tem<br />

obdobju.<br />

SATURN – deluje z nadsončnim elementom<br />

TOPLOTA<br />

Do konca avgusta potuje pred ozvezdjem Raka -><br />

toplota/voda – PADAVINE<br />

Glede na to, da vsi planeti ter Sonce in Luna istočasno<br />

posredujejo različne etre, je makro klimatska situacija<br />

odvisna od kompletne situacije v posameznem<br />

obdobju.<br />

Letos bo v prvi polovici leta precej padavin. <strong>Pomlad</strong><br />

bo sicer svetla, toda hladna.<br />

Priporočam:<br />

- da pripravite zemljo na vrtovih in njivah v skladu<br />

z ritmom dneva – obdelava mokrih površin čim bolj<br />

zgodaj dopoldne, da se zemlja osuši in že naslednje


s k r b z a<br />

popoldne boste lahko obdelali zemljo ter jo pripravili<br />

za setev;<br />

- biodinamiki ob obdelavi zemlje pred setvijo<br />

poškropimo površine s pripravkom 500 - Gnojem iz<br />

roga;<br />

- površine lahko takoj po setvi poškropite z<br />

baldrijanovim pripravkom (1 kapljica /1liter) ali<br />

razredčenim čajem iz baldrijanovih cvetov, če želite<br />

doseči hitro kalitev semen;<br />

- mlade rastlinice poškropite oziroma zalijete s<br />

razredčenim čajem iz rmana, ki pospešuje rast mladih<br />

rastlin.<br />

- Zaradi obilice padavin škropimo za krepitev<br />

rastlin:<br />

na dan za list s čajem iz preslice ali pa koprivovim<br />

čajem,<br />

na dan za cvet škropimo rmanov in regratov čaj,<br />

na dan za plod škropimo kamilični čaj.<br />

Kvalitetno seme je osnova<br />

za razvoj kvalitetnih rastlin<br />

Letošnjo zimo (januar-marec) ste imeli možnost<br />

nabaviti semena iz biodinamične in ekološke<br />

pridelave naših kmetov in članov društev Ajda.<br />

Ravno tako je potekalo izobraževanje na temo<br />

vrtnarstva in semenarstva 'Pridelava zdravih rastlin<br />

od semena do semena' na 8 lokacijah po vsej Sloveniji<br />

v izvedbi DS za vrtnarstvo in semenarstvo pri Zvezi<br />

društev Ajda ter s sodelovanjem posameznih društev<br />

na terenu.<br />

Interes za doma pridelana semena naših domačih<br />

sort je zelo velik, zato smo v DS za vrtnarstvo in<br />

semenarstvo pri Zvezi društev Ajda sklenili, da<br />

bomo v večini društev Ajda ustanovili DS, ki bodo<br />

sodelovale pri aktivnostih DS v Zvezi.<br />

Organizacijsko in strokovno bo v okviru Zveze<br />

potekalo izobraževanje, dogovarjanje s kontrolnimi<br />

organizacijami in s kmeti v ekološki kontroli o<br />

pridelavi semen za potrebe članov društev Ajda,<br />

biodinamičnih ter ekoloških kmetov in ostalih<br />

zainteresiranih.<br />

Vsi, ki vas te teme zanimajo, se lahko obrnete na<br />

matično društvo, kjer boste dobili dodatne informacije,<br />

katere aktivnosti se bodo vršile na vašem področju.<br />

Upam, da bo v naslednji številki tudi že program DS<br />

za vrtnarstvo in semenarstvo s termini in temami<br />

srečanj po posameznih društvih.


n a r a v o<br />

Kopriva kot upravitelj<br />

procesov železa v naravi<br />

Fanči Perdih dipl. ing. agr.<br />

Ko iščemo zdravilne rastline v naravi, prehodimo<br />

gozdove in livade. Gorski travniki so lahko porasli<br />

z arniko, ob potoku najdemo preobjedo, ko pa<br />

stopimo v gozdni somrak, najdemo tu volčjo češnjo<br />

in svetlin. V goščavi pa ponosno stoji prava kopriva.<br />

Ob tem se lahko zamislimo, kaj smo ravnokar videli.<br />

Najprej je ognjeno žarela arnika, ob potoku je bilo<br />

modro pokrivalo preobjede, v mračnem gozdu pa<br />

je v podrasti prava kopriva v skupinah s tipično<br />

pokončno rastjo. S svojim prijaznim zelenjem<br />

zdravilno pokrije golo zemljo in ji daje senco. S<br />

koreninami, ki prerijejo tla, pa skrbi, da se humus<br />

prenovi.<br />

(odlomek iz knjige Zdravilne rastline avtorja:<br />

Wilhelm Pelikan)<br />

Kopriva ostane zakopana v zemlji celo leto.<br />

Izkopljemo ga naslednje leto v ugodnem terminu<br />

(dan za cvet) okrog Janezovega. Na isto mesto nato<br />

zopet zakopljemo nove koprive.<br />

Pripravek shranimo v lončeno ali stekleno posodo<br />

in zakopljemo v zabojček s šoto.<br />

Uporaba:<br />

- prepariranje komposta<br />

- dognojevanje za zdravo rast rastlin – DODAJAMO<br />

ZELO MALO PRIPRAVKA.<br />

Šibko rastočemu sadnemu drevju dodamo pest<br />

pripravka na drevo, rastlinam na vrtu dodamo, kot<br />

bi solili. Pospešuje zdravo rast listov in poganjkov<br />

ter istočasno dviguje odpornost rastlin.<br />

ČAJ IZ KOPRIVE / POPAREK IZ KOPRIVE<br />

/ HLADEN IZVLEČEK IZ KOPRIVE<br />

Vsi trije načini uporabe koprive so namenjeni<br />

urejanju procesov v rastlini (predvsem ureja<br />

procese železa) in spodbujanju zdrave rasti, zato<br />

jih uporabljamo takrat, ko želimo doseči bujnejšo<br />

rast in zdravje rastlin istočasno, oziroma so naše<br />

rastline napadli škodljivci.<br />

Pravo koprivo poznamo v prehrani človeka kot<br />

'špinačo-spomladi'.<br />

V ljudskem zdravilstvu pa jo uporabljamo kot čaj<br />

proti vnetjem sečil, za čiščenje krvi. ...<br />

Biodinamiki pa uporabljamo pravo koprivo (Urtica<br />

dioica) tudi pri negi zemlje in vzgoji rastlin na več<br />

načinov zaradi njenih kvalitet.<br />

Nabiranje<br />

Za kompostni pripravek in za sušenje za čaj<br />

nabiramo pravo koprivo do konca junija na dneve<br />

za cvet dopoldne, rastlina ima lahko že nastavke<br />

cvetov, ne sme pa še semeniti. Nabiramo ves<br />

nadzemni del.<br />

Za čaj rastline posušimo v senci na zraku, lahko<br />

tudi v sušilniku in spravimo v papirnatih vrečah v<br />

suhem prostoru.<br />

KOPRIVIN PRIPRAVEK - 504:<br />

Izdelava:<br />

Koprivo pokosimo tik nad tlemi dopoldne v<br />

ugodnem terminu okrog Janezovega (24.6.)<br />

Izberemo dan za cvet. Pokošeno pustimo ležati do<br />

popoldne, da oveni, nato jo stlačimo v vrečo iz jute<br />

ali lesen zabojček. Skopljemo jamo v rodovitno<br />

zemljo, vanjo položimo vrečo ali zabojček in<br />

obsujemo okrog in okrog s 5 cm plastjo šote, nato<br />

jamo zasujemo in označimo.<br />

Priprava in uporaba:<br />

- ČAJ IZ KOPRIVE: 1 liter vode zavremo, dodamo<br />

pest suhe ali sveže koprive, pokrijemo in pustimo,<br />

da prevre. Počakamo, da se čaj nekoliko ohladi<br />

(cca 15 minut). Razredčimo z 10 litri vode ter<br />

biodinamično mešamo 10 minut. Popršimo po<br />

listih. Deluje kot stimulator rasti (podoben učinek<br />

kot listno gnojilo). Najboljši učinek je, če pršimo na<br />

dan za list.<br />

(recept po mojih izkušnjah)<br />

- POPAREK IZ KOPRIVE: naberemo sveže mlade<br />

koprive in jih prelijemo z vrelo vodo tako, da so<br />

pokrite. Pustimo, da se ohladijo (nekaj ur), jih<br />

odcedimo in redčimo liter poparka z 10 – 20 litri<br />

vode, ter biodinamično mešamo 10 - 15 minut.<br />

Ravno tako pršimo po listih. Učinek je enak kot pri<br />

čaju iz koprive.<br />

- HLADEN IZVLEČEK IZ KOPRIVE: 1 kg sveže<br />

koprive narežemo ter namočimo v 10 litrih hladne<br />

vode.<br />

a.) Namočimo za 24 ur, nato odcedimo in škropimo<br />

po rastlinah 3x v nekaj urah.<br />

Učinkuje proti napadu gosenic in uši (Praktično<br />

vrtnarjenje – Marija Thun).<br />

b.) Namočimo za 8 do 12 urah tekočino odcedimo<br />

in poškropimo po rastlinah.<br />

To ponovimo 3x:<br />

1.) zjutraj namočimo, zvečer škropimo;<br />

2.) zvečer namočimo, zjutraj škropimo;<br />

3.) zjutraj namočimo, zvečer škropimo.<br />

27


s k r b z a<br />

Učinkuje proti ušem, ker stimulira pretok sokov.<br />

(uši se naselijo na mladih rastlinah, kjer je zaradi<br />

velikega nihanja med dnevno in nočno temperaturo<br />

prišlo do zastoja sladkorjev v listih).<br />

PREVRELKA IZ KOPRIVE:<br />

Priprava:<br />

Namočimo svežo koprivo za 2 – 4 tedne, ter vsak<br />

dan premešamo. Redčimo 1 liter prevrelke s 40<br />

litri vode, To pred uporabo mešati tako dolgo, da<br />

prijetno zadiši ter zalijemo rastline pod listi, ali pa<br />

0,1 litra prevrelke na 10 litrov vode za škropljenje<br />

po rastlinah – listno dognojevanje.<br />

Uporaba:<br />

Zalivanje - dognojevanje maksimalno 3x v sezoni, v<br />

nasprotnem primeru uničimo ravnovesje v tleh.<br />

Kot listno gnojilo jo uporabljamo v deževnih<br />

obdobjih. Poleg pospešitve rasti dviguje odpornost<br />

proti ušem in glivicam.<br />

Na pomoč! Voluharji!<br />

V vrtičku, ki sva ga z mojim soprogom tako lepo uredila, so<br />

se to zimo zaredili in razmnožili preko vseh mej voluharji.<br />

Vse gredice so prepredene z njihovimi rovi. Uničili so vse<br />

posevke: radič solatnik, motovilec, zimsko solato... Kako<br />

naj ukrepava, da bova popravila njihovo razdejanje, in<br />

da nama ne bodo spet vsega požrli? Lepo prosim za biodinamična<br />

navodila, ki bodo učinkovala. V setvenem<br />

priročniku 2005 je na strani 41 nasvet, naj (cit.) 'kožice miši<br />

ali ptice zažgemo, ko je Venera pred Škorpionom in Luna<br />

pred Bikom'. Kdaj bodo takšne konstelacije v letu <strong>2006</strong>?<br />

V letošnjem Setvenem priročniku nisem našla nobenega<br />

točnejšega nasveta vse do začetka decembra, kar je seveda<br />

prepozno.<br />

Poskušala sva vse mogoče, a uspeha očitno ni. Zato prosim<br />

vaše strokovnjake za čimprejšnji odgovor. Gotovo nas je še<br />

več vrtičkarjev s podobnimi težavami, zato bi bil strokovni<br />

članek o učinkovitem odpravljanju škodljivcev še kako<br />

dobrodošel v vaši odlični reviji <strong>Svitanje</strong>. Za nasvete se vam<br />

vnaprej iskreno zahvaljujem.<br />

28<br />

Ker prevrelka iz koprive zelo smrdi, je bolj<br />

priporočljiva ZELIŠČNA PREVRELKA, pa še boljše<br />

učinkuje na zdravje rastlin.<br />

Priprava ZELIŠČNE prevrelke, ki jo bomo kasneje<br />

uporabili za dognojevanje oziroma za izboljšanje<br />

zdravja rastlin.<br />

S pripravo zeliščne prevrelke lahko pričnemo, če je<br />

toplo že aprila, drugače pa maja.<br />

Prevrelko pripravimo na sledeč način (za 50-60<br />

litrov):<br />

V posodo damo veliko koprive (nadzemni del<br />

rastlin), veliko preslice, šop cvetov: rmana, kamilice,<br />

regrata, baldrijana, ognjiča, prgišče hrastovega<br />

lubja (samo zdrobljena suha skorja), 2-3 lopate<br />

kameninske moke, jajčne lupine, ter prelijemo<br />

z vodo in pustimo tri do štiri tedne. Vsak dan<br />

premešamo, tako da naredimo lijak, kot mešamo<br />

preparate.<br />

Glede na to, da vseh rastlin nimamo na razpolago<br />

svežih, lahko uporabimo tudi posušene, ali pa jih<br />

dodamo naknadno.<br />

Po treh tednih rastline razpadejo in prevrelko lahko<br />

uporabimo. Rok uporabe neomejen, samo zmrzniti<br />

ne sme.<br />

Način uporabe enako kot prevrelka iz koprive:<br />

- zalivanje rastlin: v 10 litrov vode damo 0,5 do 1<br />

liter prevrelke ter polijemo po zemlji<br />

- pršenje po rastlinah (listno gnojenje ter za zdravje<br />

rastlin): v 10 litrov vode damo 2 dcl prevrelke, ter<br />

popršimo po rastlinah (po listih).<br />

Lepo pozdravljeni!<br />

Jana Končan<br />

Bevke 145, 1360 Vrhnika<br />

Voluharji so res nadloga. Da so to zimo naredili posebno<br />

veliko škode, slišimo od marsikje. Morda zato, ker je tako<br />

dolgo ležal sneg in so se morali prehranjevati samo s tistim,<br />

kar je bilo mogoče najti v tleh. Kako se voluharjev najlažje<br />

rešite, ne vem. Svetujem lahko različne načine.<br />

1) Na mestu rova izvrtajte luknjo kot za postavljanje kolov<br />

za ograje ali brajde, premera približno 12 cm in do globine<br />

krepko pod rovom. V luknjo postavite odrezano plastenko<br />

z 10 cm vode tako, da je nivo steklenice pod nivojem rova.<br />

Vse skrbno zaprete. Če bo prav, se voluhar ulovi in utone.<br />

2) Ko sadite drevesca, položite v globino približno 15 cm<br />

tri kravje rogove s konico proti deblu, približno v enakih<br />

razmakih. Voluhar je občutljiv na zvok in zvok iz praznega<br />

roga ga odžene.<br />

3) Ko sadite drevesca, potrosite v zemljo sveže jajčne<br />

luščine.<br />

4) V zemljo potaknete železne palice tako, da polovica gleda<br />

iz zemlje. Kadar greste v vrt, potolčete po njih z železnim<br />

predmetom. Voluharjem gre to na živce.<br />

5) Če želite zavarovati radič ipd., potaknete okrog gredice<br />

15 cm dolge bezgove paličice. Te voluharju smrdijo in ne<br />

pride blizu.<br />

6) Mlada drevesca sadite v košarico iz žice, ki mora biti<br />

dovolj gosta in naj gleda tako iz zemlje ven, da je zavarovan<br />

tudi spodnji del debla.<br />

7) Kupite si dobro mačko in dobrega psa.<br />

8) Vadite svojo spretnost z nastavljanjem pasti.<br />

9) Na dan, ki je naveden v Setvenem priročniku, kožice<br />

ulovljenega voluharja sežgite, naredite D8 na predpisan<br />

način in vztrajno škropite.<br />

Pri toliko dobrih nasvetov se boste voluharja zagotovo<br />

rešili.<br />

Meta V.


D <br />

Srečanje na Borlu<br />

Miha Pogačnik, Sabina Sneider<br />

Dragi prijatelji gradu Borl in Idriarta na Borlu,<br />

pridružite se nam med 9. in 11. junijem na<br />

prelomnem srecanju na Borlu! Pričetek bo v<br />

petek, 9. junija ob 19. uri, zaključek v nedeljo<br />

ob 23. uri.<br />

Na našem osmem raziskovanju Umetnosti in<br />

gospodarstva bomo orkestrirali doživetje poti k<br />

Evropski identiteti tako, da bomo vzpodbudili<br />

umetniške sposobnosti v vsakem udeležencu:<br />

podjetniku in managerju. Poleti sem snemal<br />

Bachove Solosonate in Partite v grajski kapelici.<br />

Ti občutki, skupaj z naporom in dozivetjem<br />

pomladanskega ljubljanskega nedokončanega<br />

ciklusa "56 mojstrovin", so mi rodili in odprli nove<br />

dimenzije na violini, kar boste lahko doživeli pri<br />

otvoritvi "Uglašena Evropa" v petek zvečer, ki jo<br />

bova imela s pianistko Diano Baker. Simfonični<br />

orkester Camerata Labacensis bo z nami celo<br />

soboto. Kot je na Borlu tradicija, boste sedeli v<br />

orkestru in doživeli proces in izvedbo Sibeliusovega<br />

violinskega koncerta (več o tem na nasi spletni<br />

strani v članku "Surround the Orchestra"). Michael<br />

Spencer (www.creative-arts.net) vas bo vodil<br />

na "poslovno raziskovanje" skozi Petrusko od<br />

Stravinkega in "jam session".<br />

Nekateri boste imeli priložnost preizkusiti svoje<br />

(organizacijsko) dirigiranje orkestra, pod vodstvom<br />

maestra Fransa Rasmussena (profesor na Royal<br />

Danish Academy of Music). Skozi ves program<br />

nas bo David Pearl (www.davidpearlgroup.com)<br />

vključeval v produkcijo improvizirane opere:<br />

želimo, da bo letošnji dogodek na Borlu učna<br />

izkušnja na več ravneh. S svojim poetičnim načinom<br />

bo Margaret Wheatley (www.margaretwheatley.<br />

com) povezala te izkušnje, da bodo za udeležence<br />

zares plodovite. Z nastajajočimi "Storygardens" in<br />

njihovima ustanoviteljema Bernardom "Dadom"<br />

Ansonom Siljem (Rim) in Amando Bucklow<br />

(London) (www.carmenvia.com) bomo oživeli<br />

celoten grad, poseben poudarek bo na Parsifalovi<br />

zgodbi in njeni brezčasni pomembnosti za sodobne<br />

poslovne dileme. Antonio, glavni kuhar iz Neaplja,<br />

bo s svojo ekipo dvignil kulinarično kvaliteto Borla<br />

iznad njegovo več kot 1000-letno zgodovino ... več<br />

o nastajajočem programu na naši spletni strani<br />

www.borl.org. Če želite dodatne informacije o<br />

programu, sodelovanju in nastanitvi, pišite Sabini<br />

na sabina@borl.org.<br />

Polno hvaležnosti in veselja naj bo to praznovanje!<br />

Koliko čudovitega smo lahko doživeli v teh 12<br />

letih na Borlu! Nihče ne ve, koliko ljudem z vseh<br />

koncev sveta so dogodki na Borlu navdihnili<br />

odločilne biografske preobrazbe! Res je: Borl je<br />

EDINI grad ki se tako približa gralski zgodbi in<br />

hkrati centralno-evropsko rezonira z legendarnim<br />

Camelotom na njeni zahodni periferiji: produktivna<br />

polarnost Parsifala in Arturja, Grala in Okrogle<br />

Mize, Umetnosti in Gospodarstva - poti do Polifone<br />

Evropske Identitete!<br />

Toda nad starodavnim borlskim stolpom se nabirajo<br />

oblaki: Ministrstvo za kulturo bo v kratkem objavilo<br />

javni razpis za dolgoročni najem gradu. Ob naši<br />

fundaciji obstaja še en ponudnik iz tujine, ki želi na<br />

gradu urediti svojo galerijo in bivališče ter ob tem<br />

ponuja 1 milijon USD v znak svoje financne moči.<br />

Žal v tako kratkem času, v treh do štirih mesecih,<br />

kolikor jih je na voljo, da oddamo ponudbo za<br />

najem, ne moremo mobilizirati podobnega kapitala.<br />

Naša edina moč ste vi, prijatelji Borla, in uresničitev<br />

naših ustvarjalnih idej skupaj z vami.<br />

Vabimo vas na našo spletno stran www.borl.org,<br />

kjer boste našli nov portal, namenjen razgovorom<br />

do 9. junija. Opišite nam vaša doživetja na Borlu,<br />

pošljite slike. V kratkem bomo na spletni strani<br />

objavili tudi celoten program junijskega srečanja.<br />

Če Borla še niste doživeli, ne zamudite te zadnje<br />

priložnosti<br />

Veseli nas, da se bomo slišali z vami in vam zaželeli<br />

dobrodošlico na 16. poldnevniku na grajski terasi<br />

nad Dravo 9. junija!<br />

Uredništvo Svitanja se opravičuje za vse morebitne napake,<br />

saj je šlo besedilo 'še vroče' v tisk in ni bilo lektorirano.<br />

■ www.borl.org


d o g a j a n j e<br />

Društvo Ajda Vrzdenec<br />

Petek, 21. april ob 19. uri na Waldorfski šoli predavanje<br />

Dr. Zwiauer BITJE RASTLINE Rastlina je čudo.<br />

Šele zaradi rastline je res, da nas hrani naša Zemlja.<br />

Sobota, 22. april ob 17. uri Waldorfska šola predavanje Dr. Zwiauer: Kdo sem, od kod prihajam in kam grem<br />

Začetnike in tiste ki bi radi znanje obnovili, tudi člane drugih društev, vabimo na SPOMLADANSKI TEČAJ ZA ZAČETNIKE<br />

za pridobivanje temeljnega znanja iz biodinamike. Srečanja vodi Meta Vrhunc. Kotizacija 2.000,00 SIT.<br />

Sobota, 29.4.06 od 10. do 17. ure na Vrzdencu prvo srečanje za začetnike.<br />

Sobota, 06.5.06 od 10. do 17. ure na Vrzdencu drugo srečanje za začetnike.<br />

Sobota, 13.5.06 od 9.30 do 17. ure na Vrzdencu vabimo na<br />

Spomladanski seminar o preparatih z izkopavanjem preparatov. Obenem tretje srečanje za začetnike.<br />

Sobota, 20.5.06 ob 17. uri predavanje Wolfganga Findeisna na Waldorfski šoli Ljubljana<br />

Tretje predavanje na temo Delovanje v eteričnem, organi kot temelj učenja. Katero vlogo igrajo jetra.<br />

Sobota, 27.5.06 od 10. do 17. ure na Vrzdencu četrto srečanje za začetnike.<br />

V soboto, 3.6.06, gremo na izlet. Načrtujemo ogled rojstne hiše Dr. Rudolfa Steinerja, udeležbo na predavanju v počastitev Dr. Steinerja v<br />

okviru Steinerjevih dni v Donjem Kraljevcu, srečanje s člani b-d društva Duga iz Čakovca in obisk na biodinamičnem posestvu v Ispanku na<br />

Mađarskem. Informacije in prijave na tel. 01 7540743.<br />

10.6.06 od 10. do 17. ure peto srečanje za začetnike.<br />

17.6.06 od 10. do 17. ure šesto srečanje za začetnike.<br />

24.6.06 od 18. ure do poznih ur praznujemo na Centru društva AJDA Vrzdenec Janezovo.<br />

Podelitev diplom tistim, ki so dokončali začetni tečaj, kres, koncert, prijateljevanje. Vabljeni!<br />

Društvo Ajda Sostro<br />

Sreda, 19.4.<strong>2006</strong> ob 19. uri: Naravno zdravljenje alergij, predava Mitja Fajdiga<br />

Izobraževanje – BIODINAMIKA za začetnike<br />

Sreda, 10.5., četrtek, 11.5., petek, 12.5. od 19. do 21. ure – Zadružni dom Zadvor<br />

Sobota, 13.5., ob 10.uri – praktični del, izkopavanje preparatov v Sadinji vasi.<br />

Sreda, 17.5.2005 ob 20. uri predavanje na temo:<br />

Enostavna razlaga 'čudežev' v BIODINAMIKI. Predava Sanja Lončar.<br />

Sreda 21.6. ob 20. uri – Okrogla miza – izkušnje iz biodinamične prakse. Voditeljica: Tilka Peterca.<br />

Društvo Ajda Posočje<br />

19. april - Cepljenje sadnega drevja pri Boštjanu Podgornik na Logarščah<br />

Sobota, 6. maj dopoldan - Ekološki praznik v Tolminu : Organizacija predavanja o ekološkem sadjarstvu - Tomažič<br />

Sobota, 13. maj ob 14. uri - Izkop preparatov<br />

Nedelja, 26. junija - Društvena delovna akcija: nabiranje baldrijana in izdelava soka, izkop preparata koprive<br />

Društvo Ajda Domžale<br />

Sobota, 2. april 06 ob 9 uri na sedežu društva Podrečje 10 Domžale<br />

Tečaj za začetnike o biodinamiki – prvi del. Tema: Preparati, ki jih uporabljamo v biodinamiki.<br />

Sobota, 8. april 06 ob 9 uri na sedežu društva Podrečje 10 Domžale<br />

Tečaj za začetnike o biodinamiki – drugi del. Tema: razlaga in branje setvenega koledarja od Marije in Mathiasa Thun.<br />

Torek, 11. april 06 ob 19 uri v gasilskem domu-učilnica Lipe Savska 2 Domžale<br />

Predava ing. kmetijstva Turinek Janez. Tema: o stročnicah (njegova predavanja so zelo zanimiva).<br />

Sobota 15. april 06 ob 9 uri na sedežu društva Podrečje 10 Domžale<br />

Tečaj za začetnike o biodinamiki – tretji del. Tema. Ritmi v biodinamiki - posredovanje kozmične energije na zemljo.<br />

Sobota, 22. april 06 ob 9 uri na sedežu društva Podrečje 10 Domžale<br />

Tečaj za začetnike o biodinamiki – četrti del del. Tema: praktično delo.<br />

V četrtek 6. aprila ob 18 uri bo v Knjižnici Domžale nad Merkator centrom občni zbor ZD Ajda Demeter Slovenija.<br />

Torek, 9. maj 06 ob 19 uri v gasilskem domu-učilnica Lipe Savska 2 Domžale<br />

Predava ga. ing. agr. Fanči Perdih. Tema: Kolobarjenje in načrt domačega vrta glede na kozmični vpliv.<br />

Sobota, 13. maj ob 14 uri na kmetiji pri Videmškovih v Dobu Prešernova 26<br />

Iskopavanje bio-dinamičnih preparatov in priprava jelenovega mehurja.<br />

11. april ob 19 uri v učilnici Lipe Savska cesta 2 Domžale (gasilski dom). Predava ing. kmet. Turinek Janez: O stročnicah.<br />

9. maj ob 19 uri v učilnici Lipe Savska cesta 2 Domžale (gasilski dom)<br />

Predava ing. agr. Fanči Perdih: Kolobarjenje in načrt domačega vrta glede na kozmični vpliv.<br />

13.junij ob 19 uri v učilnici Lipe Savska cesta 2 Domžale (gasilski dom)<br />

Predsednica društva Ajda Gorenjska, Zalokar Mihaela: Uspehi in veselje z biodinamičnim kmetovanjem.


Z <br />

Z <br />

Založba Ajda<br />

Vrzdenec 60, 1354 Horjul; tel.: 01 754 07 43<br />

Knjige<br />

Saler-Wistinghausen<br />

Marija Thun<br />

KMETOVANJE PO BIOLOŠKO-DINAMIČNI METODI<br />

PRAKTIČNO VRTNARJENJE<br />

Brošure<br />

Marija Thun<br />

Vsakoletni Setveni koledar<br />

Temelji b-d poljedelstva<br />

Mahias Thun<br />

Bio čebelarjenje<br />

Wolfgang Held<br />

Spiritualna astronomija<br />

Michael Kassner Celostna prehrana 1<br />

Celostna prehrana 2<br />

Mario Mayrhoffer<br />

O raku<br />

Meta Vrhunc<br />

Preparati<br />

Fotokopije zapisov predavanj<br />

Rudolf Steiner<br />

Marija Thun<br />

Johannes Zwiauer<br />

Hartmut Heilmann<br />

Martin Or<br />

Claudio Casera<br />

G.W. Schmifdt<br />

Bertold Heyden<br />

Volker Seelbach<br />

Brigie von Wistinghausen<br />

Kako premagati duševne stiske današnjih dni<br />

Rojstvo luči<br />

Kolobarjenje<br />

Vinogradništvo<br />

Kako ohranjati dobro kaljivost semen<br />

Stopnje Kristusovega delovanja<br />

Zdravilna zelišča<br />

Naša prehrana<br />

Hrana je zdravilo<br />

Zapuščina boginje Demetre<br />

Kaj nas v resnici prehranjuje<br />

B-d metoda je kulturna naloga človeka<br />

Srečevanje spodbuja življenje<br />

Sadjarstvo<br />

Eterska geografija<br />

Seme<br />

Genska tehnika<br />

Individualnost kmetije in pomen živali na kmetiji<br />

Reinkarnacija in karma<br />

In še nekaj brošur v pripravi kot:<br />

Antropozofska medicina, Človek in kozmos, Antropozofija<br />

Literatura pri društvu Kortina<br />

Društvo Kortina ima na prodaj še nekaj izvodov knjig:<br />

R. Steiner: Vzgoja otroka v luči duhovne znanosti – cena 1.300 SIT<br />

R.Steiner: Človek v družnebem redu (Posameznik in skupnost) - cena 1.900 SIT.<br />

Na voljo je tudi nekaj hrvaških prevodov predavanj in del R. Steinerja v<br />

obliki skript.<br />

Informacije in naročila: na telefon 041-477 806 ali po e-mailu: bsukmar@hotmail.com<br />

31


CVETLIČNI OTROČIČEK<br />

V zemlji spančka<br />

majhen zvitek,<br />

nežni cvetni<br />

otročiček.<br />

Čaka, čaka, da poneha<br />

pihati z vrhov in brega...<br />

Čaka, da posije sonce,<br />

čaka, da posveti žarek...,<br />

da potrka in zbudi ga,<br />

da poljubi, ohrabri ga:<br />

da sonce že prijazno greje<br />

in, da veter topel veje.<br />

Mali cvetni otročiček<br />

si pomane očke krasne:<br />

k soncu se ozre<br />

in zraste<br />

v pisan cvet<br />

in liste jasne.<br />

A.H.Križaj<br />

9 7 7 0 1 8 5 4 1 7 3 9 9

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!