Revija Svitanje - Jesen 2006

wsljubljana

Letnik II, številka 3

Poštnina plačana pri pošti 1260 Ljubljana-Polje

Jesen 2006

cena 780 SIT

TISKOVINA

letnik II, številka 3

praznik

Mihaelovo

portret

Templarji

priloga

Waldorfske novice


K


S V I T A N J E

Revija za negovanje kulture zavedanja

Kašeljska cesta 150 C

1260 LJUBLJANA-POLJE

Tel: (01) 549 01 50, faks: (01) 549 01 55

GLAVNA IN ODGOVORNA UREDNICA:

Marina Nuvak

STROKOVNI SODELAVCI:

Fanči Perdih, Igor Velepič,

Jana Dagarin, Mateja Leskovar,

Meta Vrhunc, Staša Petrovič,

Antonija H. Križaj, dr. Senija Grčič

SLIKOVNI MATERIAL:

Žiga Vuk

PRELOM IN OBLIKOVANJE:

Žiga Vuk

NASLOVNICA:

Joca Jamšek

JEZIKOVNI PREGLED:

Betka Jamnik

TISK:

Studio International d.o.o.

Ljubeljska ulica 240

1000 Ljubljana

IZDAJATELJ IN ZALOŽNIK:

PARSIVAL, zavod, Ljubljana

direktorica Marina Nuvak

Kašeljska cesta 150 C

1260 Ljubljana-Polje

Tel.: (01) 549 01 50

LETNA NAROČNINA: 3.000 SIT

NAKLADA: 1200 izvodov

PRILOGA:

Waldorfske novice

časopis Waldorfske šole Ljubljana

Vse pravice zadržane. Ponatis celote ali

posameznih delov je dovoljen le s pisnim

dovoljenjem uredništva.

ISSN 1854-1739

Umirjajo jesensko se

čutna naprezanja

zamolkle tančice megle

mešajo se v razodevanju luči.

Jaz sam pa gledam v širjave

Jeseni zimskega spanja.

Poletje samo se mi je predalo.

dr. R.S. Koledar duše

verz za teden od 8. do 14. septembra

prevod Staša Petrovič

Revijo SVITANJE lahko naročite:

• na elektronskem naslovu

narocilazasvitanje@yahoo.co.uk

• ali z naročilnico, ki je objavljena v reviji.

Letna naročnina je 3.000 SIT.

Nekateri ste ob plačilu računa nakazali več,

kot je letna naročnina revije.

Vsak dodatni tolar je za nas zelo dragocen,

zato se vsem darovalcem iskreno zahvaljujemo!

Številka našega računa je:

02031 - 0254286474


U

U

Marina Nuvak

glavna in odgovorna urednica

Dragi prijatelji!

Kazalo 2

Uvodnik 3

Portret 4

Skrivnost templarjev 4

O prazniku 8

Mihael 8

Meditacija svetega Mihaela 9

Filozofija 12

Kriza dvajsetega stoletja 12

BD kmetovanje je kulturna naloga človeka 15

Skrb za naravo 16

Biodinamika skozi teorijo in prakso 19

Kolobarjenje 21

Uvod v eko-bio gradnjo 22

Dogajanje 26

Založništvo 27

Poletje se sicer bliža koncu,

a sonce nas zaenkrat še

kar radodarno ogreva, kar dokaj prijetno vpliva

na naše počutje. Žal pa naša ekipa kljub temu

ni uspela pravočasno pripraviti revije, tako da jo

boste dobili z enotedensko zamudo.

Želela bi vas opozoriti na nekaj tekstov, ki smo jih

poleg vseh rednih tekstov pripravili za to številko

revije. Predstaviti vam želimo TEMPLARJE, ta

skrivnostni meniški red, ki v zadnjem času močno

razvnema domišljijo ljudi povsod po svetu; najprej

preko razvpite knjige Da Vincijeva šifra in potem še

preko njene filmske upodobitve. V prvem delu vam

predstavljamo templarje v zgodovinskem prerezu, v

drugem, ki bo objavljen v božični številki, pa boste

lahko prebrali nekaj o duhovni dimenziji njihovega

delovanja in o Steinerjevem pogledu na ta meniški

red.

Prav tako smo se odločili, da našim bralcem

pomagamo pri iskanju naravi in človeku prijaznih

izdelkov. Pri naši reviji se vedno držimo pravila, da

oglašujemo le takšne izdelke, vendar to za nekoga,

ki teh izdelkov ne pozna, še vedno ni dovolj. Odslej

bomo našim oglaševalcem dali na razpolago tudi

nekaj prostora, da kaj več povedo o svojih izdelkih.

Veseli nas tudi, da je gospa Mateja Leskovar, ki sama

že kar nekaj let raziskuje področje zdrave gradnje

in ima tudi precej praktičnih izkušenj, pristala, da

odgovarja na vsa vaša vprašanja s tega področja.

Vabljeni torej, vsa vaša vprašanja pošljite na naslov

uredništva!

In še obvestilo za tiste med vami, ki ste radi brali

članke o dvanajstletnikih: Rubrika Vzgoja bo odslej

v Waldorfskih novicah!

Želim vam obilo zanimivega branja!

3


4

PP

Skrivnost templarjev

povzeto po reviji Nov pogled

Oh, poglej, prihajajo svetli vitezi, spremljevalci Kristusa!

Beli konjeniki, ki jahajo na belih konjih, božji vitezi!

Za svojega ljubljenega gospoda, ki se je žrtvoval.

Vsi z veseljem stopajo tod, koder je on hodil prvi!

Omemba templarjev danes, po več kot 700 letih,

še vedno izzove močne reakcije. Zanimanje zanje

nenavadno narašča. Pojavili so se mnogi zapisi,

vse od resnih zgodb do popularne fikcije Dana

Browna – Da'Vincijeva šifra, kar vse nakazuje, da

se je v današnje duše prikradel nek spomin. Je

bila to preprosto skupina neotesanih križarjev, ki

so ubijali in ropali in so jih na koncu razkrinkali

kot sprevržence in krivoverce? (roman Sir

Walterja Scoa spodbuja takšen pogled) So bili

preprosto oboroženi menihi – poklic, ki se danes

zdi neprivlačen? So bili skrivna mednarodna

finančna in zarotniška skupina, ki je načrtovala

obvladovanje sveta – nadalje zarota, ki jo njihovi

potomci v okultnih bratovščinah danes še vedno

izvajajo? Ali pa so bili, kot v svoji pesmi nakazuje

Lionel Johnson, plemeniti vitezi, ki so reševali

zatirane in se zoperstavljali zlu, dediči vitezov

okrogle mize kralja Arturja? So imeli svetega grala,

skrinjo zaveze, posvečen prt, so varovali domnevno

krvno vez Jezusa Kristusa? So imeli magično moč?

So prakticirali alkimijo? So skrili legendarni zaklad

ali so imeli stike z Ameriko že pred Kolumbom?

Obstajajo mnoge knjige, ki trdijo vse to in še več.

Nobena količkaj vredna zgodovinska resnica ne bi

mogla prezreti svoje povezave z njimi; postale so

industrija. Resna zgodovina se nagiba k temu, da

se ne meni za kakršno koli ezoterično povezavo,

medtem ko popularne burijo duhove. Tudi če ne

moremo odgovoriti na vsa ta vprašanja, pa lahko,

po zaslugi Steinerjevega znanstveno duhovnega

raziskovanja, vsaj bežno pogledamo njihov globlji

namen in pomen. A najprej si poglejmo nekatera

zgodovinska dejstva.

Leta 1100 so se že začele križarske vojne v sveto

deželo, Jeruzalem so ponovno osvojili muslimani.

Vladal mu je frankovski kralj Baldwin in mesto,

kjer je umrl in se ponovno rodil Kristus, je postalo

popularno srednjeveško romarsko središče. Vendar

je bilo nevarno in negotovo, zato so leta 1118

(ali po nekaterih virih 1119), baje zaradi

varnosti romarjev, ustanovili vojaški red vitezov

Solomonovega templja ali revnih vitezov Kristusa.

Tako so jih imenovali zato, ker jim je bila podarjena

mošeja Al-Aqsa, za katero so verjeli, da je stala na

mestu, kjer je nekoč stal tempelj kralja Solomona.

Red, ki so ga sestavljali menihi vojaki, vezani na

meniško prisego, je ustanovilo devet vitezov in prvi

veliki predstojnik je postal Hugo Payn. Menihi so

bili dolžni opravljati dnevne meniške obrede (razen

v boju). Zvesti so morali biti samo papežu. Izurjeni

so bili v bojevanju in so se smeli umakniti iz boja le v

primeru, če je bil njihov nasprotnik trikrat močnejši

od njih. Leta 1128 jim je veličastni cisterian sveti

Bernard iz Clairvaux-a dal zakonik in jim dovolil,

da nosijo značilno belo opravo – tuniko in ogrinjalo

z rdečim enakokrakim nagnjenim križem, katerega

so dodali leta 1147. Njihov moto je bil Non nobis

Domine, non nobis, sed Nomini Tuo da Gloriam

(Ne za nas, gospod, ne za nas, temveč v tvojem

imenu slava). Zakonik natančno določa, kako naj bi

izpolnjevali samostanske prisege.

Poslušnost: 'Kajti zelo težko boš kdaj naredil tisto,

kar si želiš: kajti, če želiš biti v deželi tostran morja,

te bodo poslali na drugo stran; če želiš biti v Acri, te

bodo poslali v Tripoli ali Armenijo; ali pa na Sicilijo,

v Lombardijo, Francijo, Burgundijo, Anglijo ali v

mnoge druge dežele, kjer imamo hiše in lastnino. In

če želiš spati, te bodo prebudili; in če si včasih želiš

ostati buden, ti bo ukazano, da ostaneš v postelji in

počivaš.'


5

Nedolžnost: Ne le, da so bile spolne aktivnosti

prepovedane, menih ni smel poljubiti niti lastne

matere ali sestre, da ne bi začutil skušnjave. Spodnje

hlače so morali nositi tudi v postelji, v spalnicah

pa je morala biti ves čas svetloba, da preprečijo

nadaljnje skušnjave, čeprav so bile baje kasneje

odkrite homoseksualne aktivnosti. Vsak vitez, ki

je želel biti sprejet, je moral pod tuniko okoli pasu

nositi rdečo vrv, da ga spominja na tisto, kaj želi

premagati.

Revščina: Veliko bogastvo, ki si ga je ta red nakopičil,

ni pripadalo vitezom osebno. Ti so morali opustiti

vsakršno razkošje ali razkošno konjsko opremo. Žig

templarjev prikazuje dva viteza, ki jezdita enega

konja, kar naj bi bil dokaz njihove revščine. Obstaja

pa še druga razlaga, češ da je to podoba viteza, ki

ima ob sebi pomočnika iz duhovnega sveta.

Ocenjujejo, da je do leta 1300 red štel 15000 mož,

od katerih je bilo res vitezov le 1500 mož, ostali so

bili služabniki, fratri in drugi delavci. Če je nekdo

želel biti vitez, je moral biti iz plemiškega rodu

in je moral s seboj prinesti precejšnjo doto, da je

financiral zaščito svete dežele, kjer so bili zgrajeni

mnogi gradovi ali utrjena posestva templarjev.

Poleg tega, da so imeli pomembno vlogo pri zaščiti

svete dežele, so imeli svoja posestva tudi v vseh

glavnih evropskih deželah, da so tam privabili

primerne može za boj in njihovo bogastvo.

Pariz je bil glavna hiša v Evropi, danes je na

tem mestu manjši park, ki se imenuje Kvadrat

templarjev. V Londonu je bila prva hiša v Holbornu,

toda leta 1185 so posvetili novo londonsko svetišče,

z značilno okroglo cerkvijo, katere ostanki so še

vedno vidni med Fleet Street in Temzo.

Okrogle cerkve so bile običajne – po vsej verjetnosti

so bile kopija cerkve Holy Sepulchre, najbolj svetega

mesta v Jeruzalemu, ki je bila zgrejena na mestu,

kjer je bil Kristus križan – in kažejo na bizantinski

vpliv, ki je bil verjetno prisoten tudi v oblikah

čaščenja. A obstajajo tudi templarske cerkve, ki niso

okrogle (Shipley in Sompting v Sussexu), kakor

tudi okrogle cerkve, ki niso templarske. Temu

redu je bilo podarjene mnogo zemlje, vključno z

obstoječimi cerkvami in ni vedno lahko ugotoviti,

ali so neko cerkev gradili templarji.

Skrivnost graditve cerkev – sakralno geometrijo

in poznavanje geomantije – umetnosti vedenja,

kam jo postaviti glede na tok zemeljskih energij,

pripisujejo templarjem predvsem zaradi tradicije

prenašanja teh skrivnosti preko prostozidarskih lož

in bratovščin, ki jih je ta red ustanavljal, kar je baje

navdihnilo velike srednjeveške katedrale. Obstaja

celo teorija, da so templarji obiskali Ameriko, od

koder so prinesli srebro, da jih učvrstijo.

Sakralno geometrijo lahko opazimo ne le v cerkvah,

ki so preživele, ampak tudi na mestih kot je Cressing,

v Essexu, kjer sta ostala dva čudovita skednja, ki v

svojih harmoničnih razmerjih prikazujeta mojstrsko

stavbno mizarstvo, ki je gotovo pripomoglo, da

je žito v kaščah ostalo sveže. Dolgoletna tradicija

kaže, da določene geometrijske oblike na tak način

delujejo. Na primer manjše replike velike piramide,

ki so jih v ta namen naredili.

V opečnati strehi enega od skednjev so razbrali

runo Ing – simbol obilja pri lokalnih anglo-danskih

prebivalcih. Zaradi takšnih praktičnih znanj so jih

kasneje obtožili, da se ukvarjajo z magijo. Zaščita

svete dežele je bila morda res raison d'etre (razlog

za obstoj – op.prev.) meniškega reda, vendar

sta dostikrat spregledani drugi dve pomembni

funkciji tega reda. Templarji so bili v resnici prvi

mednarodni bankirji. S svojo široko razširjeno

organizacijo in z integriteto, ki so jo kot cerkveni

red imeli, so ljudem omogočali, da varno naložijo

svoj denar v eni državi in ga v drugi dvignejo ter

tako preprečijo krajo med potovanjem. Uvedli so

kreditna pisma – prve čeke in vodili prve osebne

račune. Pariško svetišče je imelo blagajno in

templarji so včasih delovali kot kontrolorji poslov

za druge. Oderuštvo – zaračunavanje obresti na

posojila – je cerkev prepovedala, vendar je bilo to

speljano pod 'bančnimi stroški'.


6

p o r t r e t

To zelo pomembno bančno delovanje je eden

glavnih razlogov za sovražno razpoloženje proti

redu – bankirji so redko priljubljeni. Zato je

nastala teorija zarote, ko naj bi še vedno obstajal

mednarodni red, ki naj bi preko financ nadziral ves

svet – o tem piše na primer Umberto Eco v svoji

knjigi Faucaultovo nihalo. Zanimiva teorija, ki je

bila izražena v seriji nadaljevank in tudi na DVD-ju

z naslovom Vitezi templarji, je, da je po padcu reda

nekaj članom uspelo uiti preko Alp v Švico, kjer

so osnovali švicarske kantone kot administrativne

regije. Skrivnostne švicarske finančne institucije naj

bi bile prav tako njihova dediščina.

S to funkcijo je povezan njihov drugi pomemben

prispevek k srednjeveški ekonomiji na sploh. Zemljo,

ki so jo imeli v lasti, so dali v polno uporabo tako,

da so ustanavljali farme, vinograde, mline, rudnike

in vse vrste industrije, obrti in trgovine ter tako

priskrbeli delo za lokalno ljudstvo, zase pa stalne

prihodke od najema. V majhnih mestih in vaseh

so postavili trge, zemlja je bila očiščena, izsušena,

razmejena, oskrbovana in dobro vzdrževana. Vse to

je imelo velik vpliv tudi na druge lastnike zemlje,

tako cerkvene kot posvetne, katerih nezadovoljstvo

nad njimi se je z ukinitvijo davkov še povečalo.

Čas je tekel in kritika na račun njihovega bogastva,

moči in domnevne arogance je naraščala. Nato so se

začele širiti še govorice, ki so srednjeveškega človeka

navdajale z grozo – o skrivnih ritualih, ki naj bi

vključevali zanikanje ali pljuvanje na križ, čaščenje

idolov ali črnih mačk, homoseksualne aktivnosti,

ki naj ne bi bile le dovoljene, temveč zaželjene,

nespodobni poljubi – 'Bój se poljuba templarjev' je

bil opolzek dovtip. Nadalje so jih obtožili izdaje –

povezave s sovražniki Saraceni. V sveti deželi se je

situacija spremenila. Leta 1187 je Saladin ponovno

zajel Jeruzalem in krščanska vojska se je pod

vodstvom generala Allenbyja vrnila šele leta 1917.

Še celo stoletje je obdržal red svoj močan vpliv, še

vedno je imel v lasti mnoge gradove, toda leta 1291

je mesto Acre (Akko) padlo pod vpliv muslimanov

in red se je bil prisiljen popolnoma umakniti, svojo

prisotnost na vzhodu je obdržal le na Cipru. Tu se

postavi vprašanje, zakaj je red sploh še obstajal dalje

in ali ne bi bilo normalno, da bi se združil z vitezi

bolniškega reda. Lahko bi ostali še nekaj let, če ne bi

bilo lakomnosti francoskega kralja Phillipa le Bela

– Lepega Filipa, čigar narava je bila v nasprotju

z njegovim imenom. Bil je hladen, brezobziren,

preračunljiv in neukrotljivo pohlepen. Zaplenil je

že bogastvo Judov in Longobardov in razvrednotil

zlate kovance. Poleg tega, kot je namignil Steiner,

naj bi bil v prejšnjem življenju iniciiran v krvoločne

mehiške tajne obrede črne magije, ko so živim

žrtvam iz telesa iztrgali srce. Resnično je bilo baje

njegovo srce, ki so ga po njegovi smrti balzamirali

in poslali v samostan v Poissyju, drobno in skrčeno.

Sanjal je o širjenju imperija in se je hotel pridružiti

redu, a je bil zavrnjen. Razjarjen se je odločil, da se

polasti njihovega bogastva. Najprej je zmanipuliral

papeštvo, da je dobil svojo 'lutko', papeža Clementa

V., ki je deloval na francoskih tleh v Avignonu.

Preko svojih agentov se je vtihotapil v red in Papeža

prepričal, da mora red templarjev zaradi herezije,

sodomije in bogoskrunstva razpustiti in postaviti

pred sodišče. Ob zori 13.oktobra 1307 je izvedel

operacijo, primerljivo s tajno policijo 20.stoletja. Po

predhodno izdanem ukazu so naenkrat aretirali

vse templarje, ki so jih našli.

Ostale kralje je teže prepričal, da naredijo enako –

aretacije in mučenja so se torej razlikovala glede na

deželo. V Angliji je Edward II prepovedal mučenje,

a si je kasneje prisvojil njihovo premoženje, medtem

ko Portugalska in Aragon obtožbam nista hotela

verjeti in sta dovolila redu, da v različnih oblikah

ostane še naprej.


p o r t r e t

7

V Franciji pa so izvedli sojenja in ob mučenjih so

dobili priznanja, ki so bila tako grozna kot vse, kar

je izmišljeno dandanes. Mnogi vitezi so se kasneje

odrekli redu. Leta 1310 so jih 54 sežgali in leta 1312

je bil red uradno razpuščen. 18.marca 1314 sta bila

blizu Pont Neufa, na Ile de la Cite, usmrčena zadnja

dva predstojnika Jaques de Molay in Geoffroi de

Charney. Na Škotskem ni bilo aretacij in mnogi

vitezi so se pridružili gonji Brucea in Wallacea

proti Angležem. V večini držav so v neke vrste

opomin njihovo zemljo in lastnino prenesli na red

bolničarjev. Templarji so se bili prisiljeni pridružiti

drugim cerkvenim redom, vendar jih je še vedno

zavezovala njihova meniška zaveza. Mnenja

zgodovinarjev so različna, nagibajo pa se k mnenju,

da je moralo biti v obtožbah tudi nekaj resnice, kajti

- kako bi bilo drugače možno uničiti tako močno,

sijajno in vplivno organizacijo?

pripravila Marina Nuvak


8

O


Mihael

Če v času visokega poletja opazujemo nočno nebo,

smo priča posebno živi igri svetlečih se zvezdnih

utrinkov. Perseus je veljal med grškimi heroji za

Mihaelovega bojevnika. Iz njegove zvezdne slike,

iz smeri zvezdne slike Perseusa, vidimo vsako leto

padati jate Perseid, ki se vozijo skozi zrak. Svoje

čase so jih imenovali ognjene solze Laurencija, saj

se začno množiti prav na dan, ki nosi ime tega

mučenca.

V svojih predavanjih o letnih časih je Rudolf

Steier pokazal, kako v letnih časih organizem

Zemlje ritmično razodeva svoje skrivnosti.

Pokazal je na čudovito umetnost zdravljenja, ki

v kozmičnih procesih deluje. Nebo pošlje prav

v avgustovskih nočeh, ko se iz Zemlje dvigujejo

soparne pare, navzdol svetleče zvezdne utrinke in

prežame atmosfero našega planeta z razpršenim

prahom meteoritov. Tako je, kot da bi bil na delu

kozmični zdravnik, ki se loteva za nas krepke

terapije z železom, ki jo k vnetjem in vročini

nagnjen organizem nujno potrebuje. To svetleče in

razpršeno meteorno železo, ki žvepleno atmosfero

Zemlje temeljito pomete, je imenoval Rudolf Steiner

'Mihaelov meč'.

7 krat 7 dni po Laurencijevih nočeh pridemo do 29.

septembra. Ta nosi v koledarju ime Mihael. V ozadju

najdemo isti ritem kot od velike noči do binkošti. Za

ta ritem pravimo, da je ritem, v katerem se žele sile,

ki jih duša po milosti lahko sprejme, ponotranjiti.

Čas borbe z zmajem je. Človek, ki usode časa ne

skuša zatajiti temveč se skuša v njej izkazati, se

pred borbo med temo in svetlobo, ki velja za ves

svet, ne bo umaknil. V današnjem času mora biti

pripravljen, da ponudi za prizorišče te borbe svojo

lastno dušo. Tako bo spoznal genija našega časa,

Mihaela. To je tisti, ki moč zmaja premaga. Od njega

moramo dobiti tisto, meču podobno moč, ki bo iz

nas na učinkovit način naredila čuvarje praslike

pravega človeka.

delno iz Rudolf Meyer,

Prazniki v toku leta

pripravila Meta Vrhunc


9

Meditacija svetega

Mihaela

dr. Senija Grčič, Zagreb

Ta sestavek je prevod citata iz teksta, ki ga je napisala

nadarjena zdravnica dr. Ita Wegman, ki je v začetku

dvajsetega stoletja s pomočjo dr Rudolfa Steinerja

začela uvajati novo medicinsko smer, danes znano pod

imenom antropozofska medicina, ki jo prakticira več

kot 5000 zdravnikov, predvsem v zahodni Evropi.

'… Nekega dne mi je Rudolf Steiner rekel, da si

antimihaelovski demoni brezobzirno prizadevajo, da

bi preprečili in uničili Mihaelovo delo. Svoje namene

prikrivajo in le ljudje lahko odkrijejo njihove skrivnosti.

Le oni si lahko pridobijo znanje o skrivnostih demonov.

Bogovi čakajo na te skrivnosti, ki jim jih lahko prinesejo

le ljudje. Oni pa so tisti, ki bodo ljudem te skrivnosti

razkrili (dekodirali). Skozi takšno žrtvovanje bogovom

se lahko ljudje demonov otresejo, podobno kot lahko

kraj, ki ga je osvojila tema, spet razsvetli duhovna

svetloba…

…Moje vprašanje, polno skrbi in pričakovanja, je bilo:

'Kaj bo, če se to ne bo zgodilo?'

Odgovor se je glasil: 'Potem bo gospodarila karma…'

Kako naj bi razumeli te modre besede? Kaj sploh

razumemo kot delo arhangela Mihaela? Kako nas on

navdihuje? Da bi ta citat laže razumeli tudi tisti, ki o

njem prvič slišijo, je potrebno dodatno razložiti, kaj

'Mihaelova misija' v antropozofiji pomeni.

Kdo je kot bog

Znana je imaginacija arhangela Mihaela v boju z

zmajem, ki so jo upodobili mnogi umetniki. Z neba je

sklatil zmaja in s svojim ostrim mečem ga sedaj drži

pod nogami. Pogosto ga prikazujejo, kako stoji bos na

ostrih zmajevih luskinah. Zanimivo je, da 'Mihael' v

prevodu pomeni 'Kdo je kot bog?'; to angelsko bitje pa

imenujejo tudi 'Božje obličje', s čimer se želi povedati,

da Bog danes prevzema Mihaelovo podobo, da bi tako

navdihnil ljudi za nadaljnje evolucijske procese. Na

vseh upodobitvah Mihaela je mogoče opaziti, da gleda

naravnost (proti Božjemu obličju); ne gleda v zmaja,

čeprav leži ta ukročen ob njegovih nogah. Če gleda

junak v zmaja, potem je to podoba Svetega Jurija, ki je

Mihaelova zemeljska podoba. Meč pogosto simbolizira

človeški jaz. Rezilo meča je dvorezno in je lahko v

službi dobrega ali zla. Človek lahko rezilo lastnega

mišljenja usmeri proti nebu in doseže jasne misli za

lastno in obče dobro, lahko pa jo usmeri proti zemlji

in izkoristi moč inteligence tako, da na zelo prefinjen

način zadovoljuje svoje egoistične potrebe in želje, ki

pogosto niso v dobro vseh, čeprav kratkoročno lahko

izgleda, da so.

S to svojo držo nas namreč Mihael navaja na budnost,

uči nas osnove meditacije, to pa je koncentracija in

osredotočenost na cilj. Kadar si v meditaciji postavimo

nek cilj, izrek ali sliko (Božje obličje) in se odločimo

biti nekaj časa z njo, bomo kmalu opazili, da so nam

misli odtavale, in da z njimi nismo več pri zadani

vsebini. Zmaj nam je ponudil eno od tisočih bleščečih

se raznobarvnih lusk, s katerimi je pokrit, da bi nas

premotila njena lepota. Tako naše misli pobegnejo k

tekočim skrbem, sanjarjenju, spominom, načrtovanju

pomembnih obveznosti, strahovom, kritiziranju in

podobno.

Kdaj nastopi trenutek, ko prekinemo z zadano vsebino

(Božjega obličja) in si začnemo ogledovati zmaja? Kdaj

skrenemo z jasne poti in, tako kot Rdeča Kapica, ki je

bila zavedena, nabiramo cvetje? Če dobro razmislimo,

bomo videli, da niti opazili nismo, kdaj smo skrenili

z zastavljene poti in si na prigovarjanje 'volka' odšli

ogledovat 'življenjsko livado, polno raznobarvnega,

pomembnega in zanimivega cvetja'. In potem se

moramo ponovno vrniti na 'stezo', na ponovno

proučevanje zadane vsebine, na nov poskus budnosti.


p r a z n i k

Stvar je v tem, da takrat, ko skrenemo na drugo temo,

trenutka, ko smo skrenili s prave poti, ne zaznamo. Ne

zaznamo ga zato, ker je v tem trenutku naša zavest

zmanjšana, stemnila se je. Šele v trenutku zmanjšane

zavesti smo lahko zavedeni, šele potem, ko je zavest

nedorasla nalogi, skrenemo s prave, srednje poti.

Iz te analize je mogoče hitro potegniti zaključek.

Vztrajno moramo delati na večanju zavesti, na večanju

budnosti. Vedno znova se moramo vračati pred Božje

obličje, pa če smo ga še tolikokrat izgubili iz vida. Vedeti

moramo, da je zmaj tukaj, in da je njegovo pravo mesto

ob nogah. Njegovo zemeljsko moč je treba usmeriti k

Božjemu obličju. Da bi nam to uspelo, Božjega obličja

ne smemo preveč pogosto izgubiti iz vida, sicer nas

bo zmaj ali demon odvedel tja, kamor hoče. Če ga ne

usmerjamo mi in njegove moči ne izkoristimo za dobro,

nas bo odvedel in zavedel v kratkoročne dobitke in

užitke z dolgoročnimi posledicami 'drsenja v prepad'.

Meditacija

Zgoraj naveden citat lahko, če dobro premislimo,

postane osnova za naslednjo meditacijo:

Začnemo jo kot običajno - zagotovimo običajno mero

miru, stran od vsakdanjih problemov, tako da dobimo

občutek, da je postala naša duša vidna od zunaj, da jo

lahko opazuje naš angel varuh ali Mihael. Potem, ko

dosežemo potrebno bistrost, si predstavljamo, da je

naša duša oltar ali sveti gral, torej posoda ali prostor,

v katerega gleda božanski svet. Kajti ta svet pogleda v

naše duše šele takrat, ko ga povabimo; šele takrat, ko

ima legalno dovoljenje, da nam pomaga. Šele takrat,

ko ga poprosimo.

V preteklosti, v zibelki človeštva, so bogovi pravilno

vodili človeštvo, tako kot starši pravilno vodijo in

vzgajajo otroka. Sedaj pa je človeštvo doseglo zrelost

in dobri bogovi (hiearhija angelov) se ne vtikajo, če jih

ne prosimo, če z molitvijo in meditacijo ne pripravimo

prostor za njihovo delovanje. Tako kot otrok, ki je

odrasel in postal odgovorno bitje in živi v drugi hiši in

mestu in ki svojim staršem dopusti, da so seznanjeni

z njegovim življenjem le toliko, kolikor to sam želi.

Starši radi pomagajo, ko se jim dopusti, da se 'vmešajo'

v življenje njihovih otrok.

Čeprav je slika precej enostavna, nam vseeno lahko

pomaga do predstave. Torej, mi sedaj - kot zrela,

zavedajoča se in budna bitja - položimo svoje lastne

probleme in probleme naše bližnje ali daljne skupnosti

v prosojno posodo svoje duše. To je problem, ki ga

sami ne moremo pravilno razrešiti, za katerega pa

lahko predvidimo, kako se bo, če ne bo kakšne višje

intervencije, odvijal. Kadar gre za neko zlo, lahko

pogosto to predvidimo, lahko predvidimo zle namene,

ki se v naši družbi žele uresničiti. To moramo opisati,

tako kot bi to opisal 'najboljši novinar' ali 'najbolj

trezen znanstvenik'. Tako opišemo niz detajlov, ki so

v direktni ali indirektni povezavi s tem problemom. Z

vseh strani si ga ogledujemo. Celo lastno željo po tem,

da bi bil izid takšen ali drugačen, postavimo zraven

kot eno od možnih rešitev ('ne moja, ampak tvoja volja

Gospod, naj se zgodi'). Potem ko smo neko težavo

dovolj dobro opisali na znanstven način, kakor se opiše

neko bolezen, če ji želimo najti zdravilo (tu ne gre za

stalno ponavljanje naših težav, skozi katere se še bolj

potrjuje določeno stanje duše in še naprej povzročajo isti

problemi), pa v hvaležnosti to meditacijo zaključimo,

kot običajno usmerjeni v božjo podobo. Dobimo vtis,

da angelski orel gleda od zgoraj, kaj spodaj žaba v

svoji horizontalni perspektivi doživlja in opisuje. Ta

angelski pogled od zgoraj meče duhovno svetlobo na

tisto spodaj, kjer je še vedno dovolj teme in 'mračnih

demonskih skrivnosti'. Tako smo 'zatožili skrivnosti'

bogu, prikazali smo mu grehe. Skrivnost lahko obstaja

le v temi; čim jo prinesemo na svetlobo, jo osvetlimo,

začne zgubljati svojo moč. Tudi če zločinec na videz ni

takoj kaznovan, je onemogočen v svojem zločinskem

delovanju, kajti narava zločina in zločinskega dejanja

je, da se načrtuje v temi, daleč od oči javnosti, daleč od

božanske sončne svetlobe.

Znano je, da se je treba za to, da bi se otresli starih

patoloških navezanosti, s problemom soočiti, ga

prepoznati, osvetliti. Šele potem, ko smo nekaj spoznali,

ko smo to potegnili iz teme podzavesti, lahko naredimo

naslednji korak. Lahko izboljšamo in zacelimo, če vemo,

se naučimo ali se spomnimo, kaj je zdravo.

Če želimo biti soustvarjalci božanskih bitij, če želimo

zares zasesti tisto mesto, ki nam ga je bog predvidel,

ko nas je ustvaril po svoji podobi - to je, da smo

ustvarjalna, svobodna bitja, polna ljubezni - moramo z

disciplinirano vajo izpopolnjevati talente, ki nam jih je

Bog dal v uporabo. Vztrajno in v vseh detajlih moramo

vaditi ostrino svoje misli. Če bi želeli nekoč ustvariti

list, ga moramo proučiti v vseh njegovih detajlih.

Kako se odpreti milosti in blagoslovu?

Ni dovolj samo biti dober. Mi vsi bi želeli, da bi nam

bilo lepo, a to, kar vsak dan doživljamo, je daleč od tega.

Ni dovolj reči, naj bo dobro, molil in meditiral bom za

dobro. Potrebno je prevzeti odgovornost za nekatere

predpriprave, da bi se dobro moglo inkarnirati, se

vliti v posodo ljudske duše in tam učinkovito bivati.

Dobro se zliva na področje zavesti. Pogoj za zavestno

10


p r a z n i k

dobro je modrost. Pogoj za modrost je razumevanje lete

in natančno opazovanje vsega ustvarjenega, narave

vesolja ter človeških odnosov, kjer se jasno manifestira

aktivna božanska modrost in ljubezen. Natančno,

disciplinirano opazovanje ustvarjene materije, v kateri

se v zadnji pojavni obliki manifestira božji duh.

Pripravljati moramo posodo naše duše, očistiti naš

telesno-duševni hram. V tako pripravljeno posodo,

ki se odpira proti nebu, proti višjemu jazu, v tem

potrpežljivem stanju pričakovanja brez priganjanja

se bo lahko spustila milost. Spustil se bo blagoslov,

tako kot se hostija spušča v 'kletko' pri postopku

transsubstanciacije (pretvorbe kruha-hostije v telo

Kristusa – nosilca božanskega).

Nekoč me je moj devetleten sin vprašal: 'Mama, kako

je mogoče, da je imel Kristus dva očeta, Jožeta in boga

očeta?' Resnično, kako je to mogoče, imeti dva očeta?'

Odgovorila sem mu v prispodobi: 'Čigavo je to mleko

v kozarcu? Je to mleko od krave ali kozarca? Če je

kravje, kje bi bilo sedaj, če ne bi bilo kozarca?' Ta slika

je popolnoma zadovoljila radovednost mojega sina.

Prav tako kot velja za Jezusa Kristusa, velja tudi za nas.

Vsi imamo očeta, ki z ljubeznijo daje genetsko posodo

telesa, naše pravo poreklo pa je duhovno. A to duhovno

se ne bi moglo manifestirati, si pridobiti potrebnih

izkušenj, če ne bi bilo te telesne 'kletke'. Vsa duhovna

substanca pa ni v telesni 'kletki'. Del našega 'višjega

jaza' je še vedno v objemu našega 'angela varuha', ki ga

čuva, dokler mi telesno posodo ne pripravimo tako, da

zmore nositi to dragoceno breme.

Moje lastne izkušnje s to meditacijo mi kažejo, da se

problemi, ki me obremenjujejo, 'demonske skrivnosti',

ki jih na ta način pokažem bogu, položim mu jih

pred noge, razrešijo neodvisno od mojih sposobnosti

in mojega vedenja. Zgodi se na primer, da dobim v

roke knjigo, v kateri najdem odgovor na uganko ali

zdravilo za nekega mojega pacienta ali srečam neko

osebo, ki mi pove ravno tisto, kar potrebujem, da bi

lahko delovala. Stvari se razrešijo same po sebi, brez

mojega sodelovanja in ni se mi treba več ukvarjati s tem

problemom. Na kratko, s prakticiranjem te meditacije

sem lahko doživela, da se je milost spravila v gibanje

z ljubeznijo, da se je milost spustila tja, kjer bi drugače

morala delovati karma z vsemi svojimi posledicami.

bolečino – v tem primeru kamenjanje. S prisotnostjo

makrokozmičnega, vedno budnega višjega jaza,

inkarniranega v Kristusu, pa je možno, da tam, kjer bi

morala nastopiti kazen, pride do milosti, ozdravitve.

Ta trenutek je tako pretresel Kristusove učence, da so

se brez besed razšli. Namesto zaslužene kazni, namesto

zakona (karme, usode), je nastopilo odpuščanje

– ozdravitev. Da bi pridobljeno zdravje zadržali, je

potrebno samo - ne več grešiti.

Nekje drugje pa Kristus reče, da ni prišel spremeniti

nobene točke Starega zakonika. Tu pa nastopi tista

čudovita možnost, ki jo je bog ljudem podaril, svoboda

izbire. Svobodno lahko izberemo: da živimo pod

vplivom karme, pod vplivom Stare zaveze – 'oko za oko,

zob za zob' ali pa da v svojo dušo počasi integriramo

sile Nove zaveze in na določenih mestih dopustimo,

da se nam približa vpliv milosti, odpuščanja, ljubezni,

ki edina lahko zaceli zaslužene udarce usode. Ljudje

verjamejo, da je bila opisana grešnica Marija Magdalena

tista, ki je prva videla 'Kristusa, ki je od mrtvih vstal'.

Če svoj pogled usmerimo proti božjemu obličju in ga

tam dovolj dolgo zadržimo, je nagrada ne le ozdravitev

obstoječih karmičnih posledic, ampak tudi pogled

na višjo obliko božjega lika, ki je od mtrvih vstal, kar

nam omogoča učinkovit zavesten izbor evolucijskega

dobrega.

Upam, da bo to proučevanje vzpodbudilo nekatere

bralce k raziskovanju v tem smislu in da bodo prišli

do lastnih izkušenj. Če bodo prišli do spoznanj, ki bi

jih želeli podeliti z avtorjem tega teksta ali drugimi

prijatelji, naj to storijo.

prevedla Marina Nuvak

Svoboda izbire obstaja

Tisti trenutek spuščanja milosti, trenutek, ko Stara

zaveza preide v Novo, je opisan v sliki grešnice, ki so

jo pripeljali pred Kristusa, da bi jo kamenjali. Karmično

si je ta žena s svojim grehom zaslužila posledico,


12

F


Kriza dvajsetega

stoletja 6. del

Delno iz dr. Walter Buehler

Antropozofija kot potreba našega časa

Tipična kroglasta oblika pa ni slučaj. Kaže na sfero

nad Zemljo; lastna je vsem kozmičnim telesom: lunam,

planetom in soncem v področju zvezd stalnic. Široko

napeta nasprotja učinkovanja sil okolja in centralnih

sil najdejo ustrezen izraz v barviti lupini in v temnem

semenu in so v zrelem plodu kot idealna harmonična

izravnava, neke vrste zveza miru med silami neba in

silami Zemlje. Z vsakim plodom držimo v rokah na eni

strani preobraženo, s svetlobo presvetljeno in ogreto

miniaturno Zemljo, na drugi strani pa zgoščeno, strjeno

in v snovi Zemlje vtisnjeno tkanje sfer Sonca in zvezd.

Plod sam stremi zaradi svoje teže, seme zaradi svoje

narave, k tlom. V tem stremljenju nazaj k Zemlji se

zaokroži krogotok življenja, ki kljub zimskemu miru

nenehno teče naprej in je sam odslikava nebesnih

teles, ki Zemljo obdajajo. Temeljni ritem, s trikratnim

raztezanjem in krčenjem lista, ki ga je odkril Goethe, igra

pri tem pralastno vlogo posredovanja med vladajočimi

polarnostmi.

Cvetoča rastlina, ki se preobrazi v najbolj fin cvetni

prah in vonj, je v nevarnosti, da se v atmosferi izgubi.

Šele z oploditvijo sebe najde spet pot nazaj na Zemljo.

Na nožnico položeno zrno cvetnega prahu pokaže

prvič spet centripetalno tendenco s kaljenjem cevčice

cvetnega prahu, ki bistvene sestavne dele celičnega

jedra šele vodi navzdol v plodnico in k resnični

stopitvi celic in oploditvi.

Centrifugalna, bolj evolucijsko usmerjena faza rasti

v polni meri razvite poletne rastline, se spreobrne v

involucijsko poudarjeno fazo tvorbe plodu in semena,

ki je povezana z zgoščevanjem in zbiranjem. Na

dozorevajočem plodu lahko posebej jasno odčitamo

součinkovanje zemeljskih in kozmičnih sil rastlinskega

bitja. Snovi zemlje opremijo plod z maso, gostoto in težo.

Pod bremenom jabolk grozi nevarnost, da se polomijo

veje drevesa! Prvotno brezbarvnim delcem prahu brez

okusa pa dajejo sfere zvezd kvaliteto in barvitost, vonj,

okus in obstojnost. Medtem ko doživi anorganska

substanca, kot smo že videli, svoj višek v ostrih, kotnih

oblikah kristala z ravnimi površinami, doživi rastlina,

če gledamo malino, grozd, pomarančo ali melono,

svoj življenjski cilj v vsestranskih okroglinah plodu.

Pri koncu tega opazovanja poglejmo na kratko človeški

organizem. Tudi materinski plod telesa se razvije iz

dozorevajočega embrija v polarnosti okolja in sil sredine.

Podobno kot kal ali rastlina, ki se od začetka orientira

v dve različni smeri, k sredini Zemlje s korenino in k

presvetljenemu okolju s svojimi kličnimi listi, se tudi

oplojena celica jajčeca oblikuje v dve smeri.

Embrio kot centralna tvorba obdaja periferna

organizacija; oba nastaneta iz istega celičnega materiala.

Slednje je iz nežnih, votlo kroglo oblikujočih jajčnih

kožic s placento, ki se je prvotno s svojimi resami na

vseh straneh ugnezdila v sluznico maternice. Jajčne

kožice in nastajajoča plodna voda sferično obdajajo ves

embrio. Najpomembnejše, pozneje v notranjost vzete

organske funkcije kot prehrana, dihanje in izločanje,

se dogajajo v placenti, pretežno zunaj, v okolju. Gre za

pretežno še kozmično orientirano skupno organizacijo;

jajčne kožice naj bi razumeli kot odtis eterskih sfer,

ki dozorevajočega prebivalca Zemlje še čuvajo in

ga s pomočjo plodne vode odtegujejo zemeljski sili

težnosti – saj embrio izgubi na teži toliko, kolikor

plodne vode odrine. Ker se plodna voda z najmanj

trikratno izmenjavo na dan stalno cirkulatorično giba,

predstavlja obenem posrednika za iz vseh strani iz

kozmosa delujoče eterske sile, ki sooblikujejo breztežno

lebdeči embrio. Zato so motnje pri plodni vodi

pogosto povezane z deformacijami. Danes običajno

pojmovanje, da se človek in žival oblikujeta samo iz

oplojenega celičnega materiala in s snovmi, ki pritekajo

po popkovini, ne ustrezajo resničnosti. To pojmovanje

je tako nepopolno kot mnenje človeka, ki ne prepozna


13

funkcije antene in išče vir zvokov svojega radijskega

aparata v elektriki, ker z izključitvijo kabla iz vtičnice

glasba utihne. Če lahko v področju fizikalno tehničnega

majhna jeklena palica iz ritmike valov oddajnika kot

antena posreduje polnost celega simfoničnega orkestra

z vsemi glasbenimi finesami, koliko več je vsaka rastlina

kot neke vrste antena in na vsak embrio kot antenski

sistem za sfere kozmičnega okolja!

Od pračasov pripisujejo organe za reprodukcijo Luni.

Primerjava časa, ki ga potrebuje Luna za eno pot okoli

Zemlje s ciklom menstruacije pri ženskah in menjava

faz Lune s 14 dnevnim izgrajevanjem sluznic uterusa,

dozorevanjem jajčeca, razgradnje sluznice in njenim

izločanjem, ni samo analogija. Moderna statistika na

tem področju kljub mnogim raziskavam ni prišla do

jasnih rezultatov. Pri plemenih, ki so od civilizacije

nedotaknjena, se je pokazalo, da so imele vse ženske

menstruacijo naenkrat; bila je vedno paralelno z

menjavo luninih faz. Ta odvisnost je pri mnogih niže

razvitih živalih povsem jasna in je privedla v tem

stoletju v zoologiji do resničnega lunarno biološkega

raziskovanja. Medtem so odkrili okrog 200 vrst živali,

ki so 'občutljive na Luno', katerih vedenje v povezavi z

razmnoževanjem je na različne načine strogo vezano na

ritme Lune.

Izhodišče teh raziskovanj je bil Palolo deževnik, sorodnik

nam znanega deževnika, ki živi v koralnih grebenih

južnih morij in se zaradi oplojevanja pojavlja na površini

morja v milijonih primerkov pri jutranjem svitu samo

ob dnevih zadnjega krajca prve spomladanske polne

Lune. Drug primer je morski jež Zentrechinus setosus,

za katerega je bilo že starim Rimljanom znano, da je res

okusen samo v času polne Lune. Najnovejše raziskave

potrjujejo, da dozorevanje jajčec v spermi te živalske

vrste poteka paralelno z debeljenjem Lune in doseže

svoj višek pri polni Luni.

Profesor Caspers, nekdanji vodja hidro-biološkega

oddelka zoološkega državnega instituta v Hamburgu,

je odkril v plitvinah severnega morja insekt s krili

(Clunio marinus), ki je podoben našim komarjem. Kot

ličinka živi pod vodo, zabubi se pod vodo in se iz bube

preobrazi v času oseke ob popoldnevih polne lune ali

mlaja, potem pa roji. Dejstvo pa je, da točnost dogajanja

v povezavi z Luno pri vseh živalih, ki so občutljive na

Luno, ostaja še vedno popolnoma skrivnostna. Kaj naj

bi imela opraviti z razmnoževanjem hladna, kot Luna

strjena žlindra, ki brez tančice zraka in vode ne more

nuditi niti najmanjših možnosti življenja? Astronomsko

in astrofizikalno gledano ne najdemo niti poskusa

teoretične razlage številnih, znanih fenomenov.

Moderna duhovna znanost je že v prvih dveh

desetletjih dvajsetega stoletja v mnogih publikacijah -

ne glede na tradicijo in ne glede na Lunarno biologijo,

ki je medtem nastala – opozarjala na zvezo med Luno

in silami reprodukcije ( delitvijo celic, dedovanjem,

razmerami v zvezi z razmnoževanjem) vseh zemeljskih

organizmov. Te pojave pripisuje predvsem z našim

zemeljskim trabantom povezano etersko sfero, v katero

je umeščena Zemlja. Ta sfera doživlja s prehodom pred

zvezdnimi slikami zodiaka v soigri kroženja Lune s

Soncem ritmične spremembe delovanja svojih moči. Pri

tem ima med drugim menjava debeljenja in tanjšanja

Lune pradavno zvezo z diferenciacijo in polarnostjo

moškega in ženskega organizma.

Medtem ko v rastlini kozmične sile nenehno pritekajo

in odtekajo in je njeno nastajanje in preminevanje

še mnogo bolj neposredno kot pri živali vezano na

letne čase, ima odrasel človek relativno dokončano

organizacijo eterskih sil. To je dobil, da bi se lahko

razvijal, že v telesu svoje matere. Iz nje lahko dobi sile,

ki pritekajo k rastlini iz okolja. V človeškem organizmu

so se te od zunaj pritekajoče sile ponotranjile. Izvedle

so metamorfozo svoje smeri in delujejo iz človeških

organov kot pljuč ali jeter. Tako kot se v zrelem jabolku,

ki se ločuje od materinskega organizma, zgosti bitje

vse jablane, tako se pojavijo v organih živali in človeka

področja zgoščenih planetarno eterskih sfer. Njihove

življenjske funkcije lahko globlje razumemo samo

toliko, kolikor se naučimo človeka samega zajeti na

nov način kot mikrokozmos, saj njihovega porekla

v anorganskem zemeljskem svetu ni mogoče najti.

Tako se je tudi delovanje Lune v človeku, kot bitju, ki

si je v toku evolucije pridobilo največjo samostojnost,

najmočneje ponotranjilo, individualiziralo, izdvojila

iz prejšnje odvisnosti. Odvisnost se v svojih zadnjih

ostankih lahko dokaže le še statistično.

Nobelov nagrajenec in švedski fizik Arrhenius, je na

začetku 20. stoletja na več kot 24000 rojstvih dokazal,

da je 27-dnevni siderični ritem Lune pred Zodiakom

povezan s 14-dnevno dvojno periodo pogostosti rojstev.

Avtor tega dela je lahko v svoji dizertaciji (o učinkovanju

Lune v nataliteti, Freiburg i. Br.1940) potrdil v naknadni

raziskavi to odvisnost. Spodbujen s tezami duhovne

znanosti je lahko na 34000 rojstvih mesta Freiburg od

leta 1925 do leta 1938 prvič dokazal tudi povezanost

pogostosti rojstev s sinodičnim ritmom Lune (menjava

Luninih men). Znan povprečen presežek in znanstveno

nepojasnjen presežek rojstev dečkov, ki znaša 6%, je

abstrakcija. V času debeljenja Lune se namreč poveča

na 12%, in se tik pred mlajem zmanjša na skoraj nič.

Pri debeljenju Lune – z maksimumom 3 dni pred


14

f i l o z o f i j a

polno Luno- se rojeva več dečkov, pri tanjšanju Lune

se rojeva več deklic. Dr. med. H Haeckert je v svoji

knjigi 'Lunarni ritmi človeškega organizma' (Leipzig

1961, Verlagsgesellscha, Geest & Kordig K.-G.) zbral

in kritično osvetlil vsa s tem povezana dela svetovne

literature.

Iz izročila stare modrosti vemo za posebno povezavo

med notranjimi organi človeka in planeti, tako na

primer srca in Sonca, jeter in Jupitra, vranice in Saturna.

Razumljivo je, da smatra nauk o človeku, kot ga učita

moderna znanost in medicina to za temačno vraževerje

in absurd. Zato tu tudi poudarjam, da z antropozofijo

razširjen nauk o človeku takih tradicij ne povzema brez

kritike in jih tudi ne želi 'pogrevati'. Šele konkretne

raziskave eterskega telesa kot organizacije energij,

ki jih najdemo v rastlini, živali in človeku, pripelje

ob duhovno-znanstvenem zasledovanju njihovega

porekla, do odkritja zvez, ki so bile prej delno že znane.

Njihovo znanstveno zasledovanje na času primeren

način zahteva antropologijo in kozmobiologijo, ki jo je

potrebno kozmološko na novo utemeljiti.

Poglejmo si to na primeru srca, kot notranjem

sončnem organu. Na srce ne moremo gledati ločeno

od perifernega krvotoka, ki vse relativno omejene

organe in organske sisteme med seboj povezuje in

jih spravlja v odnos do srca kot njihovega centra. S

tem ima nadrejeno funkcijo, podobno kot Sonce v

primerjavi s planeti. Kar pa omogoča, da vsi organi

med seboj funkcionalno korespondirajo, je krogotok

tekočin krvi. Omenili smo že poseben odnos tekočega

elementa do eteričnega. Srce kot središče te skozi in

skozi 'dinamizirane' organizacije tekočin zato ni samo

organ, ki organe oskrbuje s snovmi, temveč resničen

center življenja v eterskem telesu. Sistem krvnih žil, ki

se na vse strani tisočkratno razveja, prinaša morfološko

do izraza ta odnos do eteričnega v svojih rastlinskih

strukturnih elementih in v svojih tokovih tekočin, ki

jih ni mogoče spregledati.

V nasprotju s področjem fizičnega, kjer npr. krogla

biljarda zadane drugo na eni točki in svojo moč

prenese, je 'področje delovanja' eteričnega površina.

Zato je rastlina v svojem sistemu listov eno samo bitje

površin, ki se kot take, prežete z odprtim tokom sokov,

odpirajo za sferične sile okolja in se mu razdajajo.

Namesto listov imamo v živalskem in človeškem

organizmu ogromno, 6000 qm veliko notranjo površino

kapilarne mreže. Periferija kapilar se mora podobno

kot mreže jajčeca pri embriu smatrati za notranji odtis,

za mikrokozmično odslikavo sončne eterske sfere

makrokozmosa.

Z razvejanim sistemom krvnih žil, s svojo kapilarno

mrežo, ki doseže vsako celico, se organi notranje odpro

ne samo za dovajanje in izločanje fizičnih snovi, temveč

tudi za učinkovanje in tkanje eterskega telesa. Organi

so v tem pogledu podobni sferi, ki jo z vseh strani

prežema fotosfera in njena struktura sončne svetlobe.

Kot se Sonce, gledano kot celota, ne konča na meji

fizično vidne Sončne krogle, temveč objema s svojo

svetlobo in sfero življenja ves planetarni sistem, raste

v krvotoku srce kot 'organ Sonca' preko svojih meja in

prežema s svojim kapilarnim področjem ves organizem,

ga prehranjuje, ga ogreva, mu omogoča, da diha in ga

oživlja. Pri tem se členijo različna področja organov z

njihovimi posebnimi sistemi krogotokov in njihovimi

individualno diferenciranimi kapilarnimi mrežami iz

splošnega eteričnega tkanja, podobno kot v kozmosu

posamezen planet s svojim kroženjem členi prostor

sončne svetlobe in prostor sončnega etra in ga omejuje v

posebne eterske sfere. Vsak organ v človeku je podoben

notranjemu plodu, ki je bil zgoščen in zaobljen iz njemu

pripadajočega kozmičnega področja sfer z 'metamorfozo'

svojih sil oblikovanja, podobno kot velja to za rastlinsko

tvorbo plodu. Posebno mesto srca pa se kaže v tem, da

srce kot relativno omejen organ ni samo plod, temveč

obenem s krvnimi žilami raste v periferijo in v vedno

bolj finih kapilarah v vsem organizmu 'zacveti' ter s tem

organizem nenehno prežema in oživlja.

Pri tem bo z duhovno znanostjo razširjena fiziologija v

bližnji bodočnosti ugotovila, da krvi prav v kapilarah,

kot pravem odsevu eterske sfere, ne potiska naprej

fizični pritisk, pač pa gre – podobno finemu pretakanju

sokov v rastlini – za primarno, iz resničnosti eterskega

telesa izhajajoče delovanje.

Pri tej kozmološki skici se ne moremo dotakniti tiste

strani srca, ki je povezana s silami duševnosti, torej srce

kot organ volje do življenja ali kot organ zaznavanja. Ne

moremo obravnavati planetarnih zvez drugih organov.

Kratko izvajanje o eterskih silah, povezanih s Soncem in

Luno in ustrezne slike v fiziologiji človeškega organizma

pa so morda le lahko posredovale vtis, v kateri smeri se

morata v bodoče znanost in nauk o človeku razvijati, da

bi se približala resničnim izvirom življenja.

(se nadaljuje)

prevedla Meta Vrhunc


f i l o z o f i j a

Biološko-dinamično

kmetovanje je kulturna

naloga človeka 3. del

dipl. ing. Hartmut Heilmann

predavanje, Vrzdenec, 6. 2. 1999

Kompost je svoje ime dobil iz besede komponente.

Komponente so različne stvari, različne substance, ki

jih v kompost dajemo. K tem komponentam lahko

štejemo npr. kameno moko, gnoj iz hleva, mogoče

slama, listje.

Razvijati moramo svojo fantazijo, da na vsakem mestu

na svetu zbiramo prave stvari. To je podobno kot pri

komponistu, ki sestavlja stvari, ki jih poprej ni bilo.

Tako kot komponist ustvarja nekaj popolnoma novega

za ta svet, na podoben način naredi to tudi kmet (naši

fantaziji niso postavljene nobene meje). Tako kot

lahko v puščavi naredimo majhne oaze, v katerih

ne naredimo nič drugega kot da tisto, kar tam že je,

postavimo v nek nov red tako, da so oaze sposobne

življenja. Tudi na drugih mestih, ki imajo svoje težave,

lahko naredimo nekaj blagodejnega. Za to imamo

pomembno sliko. To je slika o Noetu. Noe je vzel v

svojo barko vse živo. Ta barka je bila prostor njegove

zavesti. Prostor njegove zavesti je lahko prepuščen

tudi povodnji, vesoljnemu potopu, vsemu tistemu,

kar je pravzaprav nevarnost za življenje, za vse, kar

je živega. Toda kar je Noe sprejel v svojo zavest, ima

bodočnost. Tako da lahko rečemo: področje zavesti

je kot neke vrste hiša, ki je v stanju prestati vse

težave, ki nam jih življenje prinaša. Tu zunaj vidite

rastlinjak. Lahko bi torej rekli: človek domesticira

– udomačuje – svet. V ta svoj dom sprejme živali in

jih spremeni, ko jih udomači v domače živali. Krmi

jih bolje, kot bi jih lahko prehranjevala narava. Zato

pa potrebuje in sadi rastline za krmo. Proizvaja

več gnoja, kot bi ga proizvajala narava in na ta

način ustvarja prostor za mnogo več življenja, kot

bi ga sicer bilo. Zraste mnogo več, kot bi zraslo v

nekultivirani naravi. V Sloveniji bi brez poseganja

človeka rastel samo gozd.

Sedaj pa izračunajmo, koliko živali živi tu v naravi

na 100 ha površine? Nekaj srn, nekaj miši, zajcev,

nekaj ton deževnikov. Največ živali pa potrebuje

mnogo večje površine. Ptice, medvedi, divje svinje.

Malo velikih živali imamo.

Če si pogledamo dobro kmetijo, ima ta na enem ha

več kg živali, kot jih ima 100 ha v naravi. Človek

nima nobenih težav, da z enim ha preživlja eno

kravo in celo vrsto majhnih živali in na ta način se

produktivnost zelo poviša. Naš hlev postane organ

za živinorejo, kompost postane organ za negovanje

gnoja in kroženje substanc in njiva postane organ

za produkcijo rastlin.


S

S

Na ta način naredi človek več, kot naredi narava

sama. Naravo tako rekoč razvijamo naprej. Toda,

če to delamo pravilno, nikoli ne naredimo nekaj,

kar bi bilo v nasprotju z naravo, s čimer bi dvomili

v pravilnost tega, kar narava sama dela in zmore.

Če namreč stvar delamo prav, potem stojimo kot

cel človek pred celotno naravo. Vzamemo žito,

morda vzamemo gnoj in poiščemo nove poti,

nove možnosti, toda naravo pustimo neokrnjeno,

spoštujemo njeno celovitost. Moderni greh človeka

je atomizem, ki je problem njegove zavesti. Ljudje

mislijo, da je. pri gnoju bistvena npr. posamezna

snov, ki je v njem, da je bistvo rastline in živali

posamezni gen. Človek te stvari iz zveze življenja v

nekem organizmu izvzame in na tej posameznosti,

vzeti iz celote, nekaj spremeni, potem pa skuša to

spremenjeno enoto naravi vrniti. Nakar se čudi,

da stvar ne funkcionira več. Ne funkcionira zato,

ker človek posameznost samo za sebe nikoli ne

more pravilno razumeti. Posameznost lahko vedno

razumemo samo iz celote, v katero je vtkana.

Rad bi vam povedal slab primer. V Ameriki so

žlahtnili novo sorto koruze. Imenujejo jo BT koruza.

Vzeli so kromosom od bacila thurigensis in ga

vgradili v DNK lestvico koruze. Ta koruza deluje

grozljivo na vse insekte v pokrajini. Vemo, da

čebele zbirajo cvetni prah, zbirajo pa ga tudi drugi

insekti. Sedaj so ugotovili, da se koristni insekt kot

muha tančičarica, v faunistiki se imenuje krizofa, če

poje cvetni prah te spremenjene koruze, spremeni.

To pomeni, da deluje ta koruza kot sredstvo za

zaščito rastlin v naravi, kot pesticid. Človek je torej

posegel v red, ki vlada v naravi. Kdo je zdaj tisti, ki

odloča, kaj je dobro in kaj je slabo? Greh je v tem,

da smo nekaj iz reda izločili, da smo to pretvorili,

ne le spremenili, pokvarili in da smo potem to kot

pokvarjen kamenček v mozaiku vrnili v naravo.

Mi smo mnenja, da naj bi človek žlahtnil. Človek

vzame dele iz narave. Tudi pri biološko-dinamični

metodi to delamo, toda delamo to iz duhovnega

razumevanja. Moramo si to predstavljati. Rudolf

Steiner predlaga, da vzamemo cvet rmana, ga

posušimo in damo v jelenov mehur. Potem to

negujemo kot nov organ tako, da damo to v zemljo

in spomladi izkopljemo. Temu rečemo priprava

preparata. Lahko rečemo, da je v tem gotovem

preparatu nekaj od rmana, nekaj od jelena in ker

smo vse skupaj zakopali v določenem letnem

času, je v njem tudi nekaj tistih sil, ki pozimi v

naravi vladajo. V njem je tudi nekaj od človeka,

ki je to delal. Tak preparat torej vzamemo in ga

damo v kompost. Kompost je nekaj, kar je človek

na tem svetu na novo ustvaril. Če damo preparat

16


v kompost, ga s tem obogatimo na podoben način,

kot če damo v kruh začimbe. Začimbe prihajajo

kakor kruh iz narave. Na podoben način imamo

tudi pri preparatih opraviti z novim oblikovanjem

narave. Toda pri nobenem od korakov, ki smo jih pri

izdelovanju tega preparata naredili, nismo izpustili

narave. Z nobenim korakom nismo naravnega reda

uničili. Razumeti pojem organizma pomeni naučiti

se razumeti celoto. Če gledamo na razkrajanje

analitično, pripravljamo na ta način v svoji zavesti

mogoče nekaj, kar bi obstoj organizma kot celote

spravilo pod vprašaj, kar bi dvomilo v obstoj

organizma kot celote. Tako lahko rečemo, da nas je

božansko duhovni svet naučil delati kruh zato, da

bomo našli svojo človeško nalogo. Ljudje začenjamo

sedaj negovati nekaj v področju organskega sveta

zato, da bodo še vedno dejavne – ustvarjalne

naravne sile lahko učinkovale. Vsakega od ostalih

petih preparatov bi lahko prikazal na ta način

– tako kamilico, koprivo, regrat, hrastovo lubje in

baldrijan. To zdaj ni pomembno. Pomembno se mi

zdi, da v našem razumevanju organov ostanemo na

področju živega, da sprejmemo meditativno vase to,

kar v naravi je, da to preobrazimo in preobraženo

vrnemo naravi. To je orodje, ki ga človek danes

nudi nazaj božansko duhovnemu svetu zato, da se

svet lahko razvija.

da se sama regulira, da stvari postanejo normalne,

take, ki imajo trajnost. Pojem avtoregulacije bi

lahko primerjali s pojmom avtomobila. Zakaj? Tudi

avtomobil se ne giblje sam. Neki jaz in ta jaz ima

volan in prestavno ročico – mi vidimo, kako se avto

giba, toda pri tem obstoja višja volja, ki ta avtomobil

v resnici premika in tako je tudi pri avtoregulaciji.

Če jo pravilno razumemo, se organizem določene

lokacije lahko dobro razvije brez kakšnih posebnih

posegov. Mi lahko to zelo mirno spremljamo.

Zanesemo se na našo lastno dejavnost, kjer glede

na tla in glede na naše živali resnično razvijemo

samoregulacijo, stvari se same urejajo. To

spoznavanje v odnosu do vsega živega, ta nova

možnost, s katero človek participira v vsem, kar

je živo, s katero participira v duhovnosti sveta in

kljub temu se človek lahko sreča s samim seboj,

lahko se sreča s svetom in to spoznavno, čustveno

in z voljo. Nekega dne potem lahko rečemo: če

hočem proizvajati, pridelovati žito ali se ukvarjati z

živinorejo, potem lahko to dosežem v partnerstvu z

naravo. Ne delam proti naravi, tudi narava ne dela

proti meni, z naravo se lahko povežem in s skupno

lastno voljo proizvajam tisto, kar svet potrebuje.

V Nemčiji imamo izrek, ki karakterizira celo gibanje

Demeter. Pravijo: Demeter, to je potrebna pot za

človeka in zemljo. Dokazano je, da naši preparati

delujejo in zelo zanimivo je, da je v Institutu za

biološko-dinamične raziskave v Darmstadtu dr.

Ulrich Johannes König ugotovil, da imajo preparati

lastnost, da stvari normalizirajo. Analiziral je

doktorske dizertacije tudi drugih ljudi in avtorji

so vedno znova ugotavljali, da biološko-dinamični

preparati povečujejo pridelane količine. V zadnjih

dvajsetih letih pa vemo, da se na konvencionalen

način dosegajo izjemno visoki pridelki in se lahko

zgodi, da b-d način stvar pripelje na tisti nivo, ki

je za naravo normalen in sprejemljiv. To pomeni:

pridelki so lahko tudi nižji kot v konvencionalnem

poljedelstvu, toda ob uporabi teh pripravkov se

dviguje, povečuje zdravje v naravi, medtem ko

moderno poljedelstvo zdravje uničuje. Ta predstava

je zelo pomembna, saj na ta način lahko rečemo, da

človek s svojim jazom na svoji kmetiji, v svojem

obratu kot del vsega sveta, kot celota, v kateri smo,

ustvarja pogoje za sposobnost avtoregulacije. To je

torej duhovna komponenta, ki nekaj regulira. Ta

avtoregulacija je zame zelo pomemben pojem. S

preparati ne dvigujemo ali zmanjšujemo pridelkov

direktno, temveč organizmu, naši njivi dovolimo,


s k r b z a

Prikazal sem torej, kakšen je lahko naš odnos do

sveta in kako je človek del tega sveta, če se le potrudi,

da prepozna to, kar v naravi hoče biti in če le deluje

v skladu s tem, če se potrudi biti partner svetu in

doseže, da je tudi svet partner njegovih lastnih

prizadevanj. Naša naloga je ustvariti potrebne

organe za to. To je zelo pomemben zaključek našega

dopoldanskega predavanja, tako kot je ta hiša neke

vrste zaščita in ovojnica za neke vrste lastno življenje

te ideje v našem prostoru. Tako kot se tu nekaj zbira,

kjer se nekaj preobraža in gre nazaj preobraženo v

svet, je zelo pomembno, da tudi na področju socialnih

odnosov premislimo nove organe. Ljudje ustvarjamo

organe za svojo vlado, da lahko preko teh organov

nekaj doseže, nekaj dela. Pravzaprav ustvarimo

mnogo več organov, kot se zavedamo. Tudi šola je

organ, tudi prečiščevalna naprava vode je organ. Vse

to, kar človek naredi novega, je organ. Ta prostor za

življenje služi nekemu namenu. Biološko-dinamično

gibanje tudi potrebuje organe za življenje in zato je

potrebno, da si ljudje stvari resnično darujejo, brez

zasledovanja lastnih interesov. Pomembno je, da se

ti organi lahko tudi nahranijo. Življenje obstoja iz

dajanja in jemanja. Vedno je človek tisti, ki je pozvan,

da ustvari tisti organ, ki je tisti čas potreben. Človek

mora biti gotov, da tisto, kar bi bil potreben organ

po njegovem mnenju, lahko tudi obstoja, kar se tiče

eksistence in možnosti doseganja zastavljenih ciljev.

Kar se tiče gledanja stvari na ta način, mislim, da je

tudi ta hiša, v kateri gostujemo, čisto poseben organ.

Zanimivo je, da sva se z organizatorico tega predavanja

srečala pred nekaj leti v Dornachu v Goetheanumu,

v centru antropozofov. Tudi Goetheanum je neke

vrste organ za antropozofijo, narejen zato, da se tam

srečujejo ljudje in verjamem, da vsak od nas sreča

prave ljudi in svoje lastne naloge tako, da tudi privatno

na svojem mestu, kjer živi – kar se duhovnosti tiče in

kar se tiče ustvarjanja materialnih pogojev za svojo

eksistenco - uspe. Najde tudi svojo nalogo, kar se

tiče odnosov do soljudi in drugega živega v svojem

okolju. To je prav gotovo naloga, ki se človeku danes

zastavlja in ki presega tisti ozek življenjski krog

človeka. Predstavljajte si, da moram v vrtu, ki je 600 do

700 km oddaljen od Vrzdenca, zbirati izkušnje, ki mi

omogočajo pripraviti to predavanje. Človek bi rekel:

tisto, kar se dogaja za Alpami, je za nas nepomembno.

Ampak ni tako. Kar se dogaja kjerkoli na svetu, je lahko

zelo pomembno za druge dele sveta. Pomembno je le,

da stvari obravnavamo na pravi način tako, da lahko

iz tega spoznanja nastajajo nove stvari. V tem smislu

sem zelo hvaležen, da smem biti pri vas. Mislim, da se

pri vas zelo veliko dogaja in upam, da se bo to lahko

dobro nadaljevalo.

prevedla Meta Vrhunc


n a r a v o

19

Biodinamika skozi

teorijo in prakso

Fanči Perdih dipl. ing. agr.

Rastlina odvrže plodove, ki so dozoreli. Naslednja

faza je dozorevanje listja, ki značilno spreminja barvo

iz zelene v rumeno ali škrlatno rdečo, nato pa prehaja

v rjavo, dokler se list ne posuši ter odpade. Istočasno z

dozorevanjem listja dozoreva tudi les (veje z brsti).

Pri rastlinah, pri katerih plodovi pozno dozorijo, ali

pa pri rastlinah, kjer je intenzivna rast tudi v začetku

jeseni, se lahko zgodi, da les ne dozori.

To pomeni, da so v vejah ostali sokovi, ki s padcem

temperatur pod 0°C zmrznejo in s tem poškodujejo

celične stene v zgradbi lesenega dela veje. Skozi take

predele je onemogočen pretok snovi, zato naslednjo

pomlad na tem delu brsti ne morejo odgnati in veja se

posuši.

Biodinamiki lahko lesnatim rastlinam pomagamo

pri dozorevanju lesa tako, da po obiranju škropimo

pripravek 501 – KREMEN IZ ROGA, in sicer na dan za

plod takoj po obiranju 2x v jutranjem času , nato 1x v

popoldanskem času.

Prav tako je zelo pomembno, da ko je drevje že odvrglo

listje, poškropimo debla in veje z ŽVEPLENO APNENO

BROZGO, ki jo pripravimo v 20% koncentraciji. S tem

jih razkužimo, saj se večina škodljivcev in gliv naseli

na lesenem delu rastline in tu v stadiju mirovanja

preživijo zimo, spomladi pa lahko takoj napadejo

mlade poganjke in liste.

JESENI je glede na ritem Sonca

INTENZIVEN ZEMELJSKI VDIH

To je čas, ko rastline intenzivno shranjujejo energije in

substance v plodove in korenine.

Za večino rastlin je to tudi čas dozorevanja. Še posebno

pomemben je proces dozorevanja pri lesnatih rastlinah,

saj mora poleg plodov, ki jih oberemo, dozoreti tudi

les. Pri teh rastlinah (grmovnice, trta, drevje) je proces

umikanja snovi in energij iz listov lepo viden, po drugi

strani pa zelo pomemben.

Snovi in energije se delno umaknejo v korenine, delno

pa se kopičijo v brstih, kjer je zasnova za razvoj v

naslednjem letu. Zato je pomembno, da imajo rastline

zadosti hrane in vlage konec poletja, saj se zasnova

brstov za naslednje leto začne formirati že v avgustu

(takrat se v brstu odloča ali bodo brsti s cvetnim

nastavkom ali samo z nastavkom za razvoj listov).

Nato pa še premažemo debla in veje s PREMAZOM

ZA SADNO DREVJE, saj s tem rastline hranimo. Dr.

Rudolf Steiner je rekel, da ima kambij, ki se nahaja

med lubjem in lesenim delom debla oz. veje, podobno

funkcijo pri lesnatih rastlinah, kot rodovitna plast

zemlje pri zelnatih rastlinah. Tako kot zelnate rastline

rastejo iz rodovitne prsti in iz nje črpajo vodo in hranila

za svoj razvoj in rast, tako na lesnatih rastlinah brsti

poženejo iz kambija in oblikujejo nove veje z listi in

cvetovi. S premazom za sadno drevje lesnate rastline

'pognojimo' tako, kot 'pognojimo' njivo ali vrt, ko

posujemo in vdelamo kompost.

Kako se gibljejo planeti letošnjo jesen

in kakšen je njihov vpliv na vreme

Upam, da so vam moji napotki v prejšnjih številkah

pomagali pri spremljanju gibanja planetov, zato vam

tokrat usmerjam pozornost na spremembe pozicij

planetov glede na ozvezdja, ki bodo vplivale na

globalno vremensko situacijo to jesen.

Zelo pomemben premik naredi SATURN, ki deluje z

nadsončnim elementom toplote.


20

s k r b z a

Do konca avgusta je potoval pred ozvezjem Raka, ki

deluje z elementom voda, s 1. septembrom pa se je

premaknil pred ozvezje Leva, ki deluje z elementom

toplota.

Tako lahko pričakujemo po precej deževnem poletju

toplo jesen.

Jupiter se po celoletnem potovanju pred svetlobnim

ozvezdjem Dvojčkov v novembru (11.11.) premakne

pred ozvezdje Škorpijna. Opazujte, kakšna bo svetloba

v obdobju pred in po tem datumu.

Planeta Merkur in Venera začetek septembra potujeta

pred toplotnim ozvezdjem Leva, nato pa se premakneta

pred ozvezje Device, kjer se nahaja Mars od konca

avgusta, kar lahko prinese delno ohladitev in meglo.

V oktobru pa se najprej Merkur, nato še Venera

premakneta pred svetlobno ozvezdje Dvojčkov, kjer

se jima začetek novembra pridruži še Mars, kar lahko

prinese še eno obdobje lepega vremena, tako da bomo

lahko pridelke, ki pozno dozorevajo, spravili v lepem

vremenu. Ne hitite s pospravljanjem solate.

Kdaj je najprimernejši čas za posamezna opravila

V jesenskem času – predvsem ko potuje Sonce pred

ozvezdjem Device (16.9. do 31.10), je primeren čas

za gnojenje s predelanim prepariranim kompostom

in priprava ter prepariranje novega komposta, ki ga

bomo uporabili za gnojenje naslednjo jesen.

Ko potuje Sonce pred ozvezjem Device, Luna pa

pred ozvezdjem Bika, je primeren čas za škropljenje s

pripravkom D8 proti koloradskemu hrošču. Škropimo

površine, kjer bomo v naslednjem letu sadili krompir.

Če škropimo pripravek iz baldrijana za zaščito rastlin

pred jesensko pozebo, ni potrebno škropiti na dan,

ki je tipičen za rastlino, temveč škropimo takrat, ko

je napoved znižanja temperatur pod 0°C. Škropimo

v vedrem vremenu v popoldanskem času, še preden

pade rosa (ne zvečer). Rastline opršimo tako, da

naredimo meglo, ki prekrije rastline, rastline pa niso

mokre, tako da bi teklo z listja.

Nekaj izkušenj naših članic

• Zaradi hladnega vremena plodovke niso

nastavljale cvetnega nastavka, zato je

poškropila v juniju paradižnik, papriko,

kumare, buče ,.. s čajem iz baldrijanovih

cvetov. V 14 dneh so se pojavili prvi cvetovi.

( Julijana)

• Pri sejanju korenčka in radiča v mesecu juliju

je po opravljeni setvi poškropila gredico s

čajem iz rmana. (Francka in Ivana) Radič je

vzklil v štirih dneh, korenček pa v sedmih

dneh.

• Paradižnik je pokrila tako, da je vsako rastlino

posebej prekrila s perforirano (naluknjano)

vrečo, ki je pokrila celotno rastlino, le 10

cm nad tlemi je bil prostor, da je zrak krožil.

(Ivana) Tako so paradižniki ostali zdravi.

• Rastline je poškropila s sirotko ter s tem

pregnala mokasto uš. (Ivana)

Še dva enostavna recepta za izvirne jedi

ŠPINAČNA ROLADA

Skuhamo špinačo, blitvo ali koprive v slani vodi in

zmiksamo (cca 1,5 do 2 dcl).

Vmešamo 3 do 4 rumenjake, sol in poper, po želji

lahko tudi česen, nato dodamo 3-4 zvrhane žlice

moke, na koncu pa vmešamo še sneg 3-4 beljakov.

Namažemo na peki papir 1 cm debelo in pečemo v

pečici cca 10-15 min.

Še vroče zvijemo (s papirjem vred) v rulado. Ko

se ohladi, namažemo z mešanico kisle smetane in

hrena ali poljubnim namazom.

Ponudimo kot predjed ali prilogo h glavni jedi.

SOJIN NARASTEK

Sojo namočimo in skuhamo v slani vodi. 1 lonček soje

zmiksamo, dodamo 1 lonček namočenih kosmičev

ali otrobov s tekočino vred. Dodamo 2 rumenjaka,

solimo in popramo oz. dodamo zelišča po želji,

nato zgostimo z zdrobom ali moko. Na koncu

vmešamo sneg vsaj dveh beljakov in namažemo na

peki papirju 1-2 cm na debelo ter damo v pečico. Ko

je narastek pečen, ga posujemo z naribanim sirom

in ga vrnemo v pečico še za 1-2 minuti.

Vroče razrežemo in ponudimo kot predjed ali

prigrizek k pivu.


n a r a v o

21

Kolobarjenje 2. del

Fanči Perdih dipl. ing. agr.

Načrt domačega vrta glede na kozmični vpliv

V prejšnji številki sem navedla sledeče klasifikacije

rastlin:

• skupine rastlin glede na zahtevnost po

organskih gnojilih – iz česar je razvidno, kdaj

posamezne gredice gnojimo;

• skupine rastlin glede na sorodstvo – rastline v

okviru posamezne družine naj si ne sledijo,

ker spodbudijo razvoj bolezni in škodljivcev,

ki se razmnožujejo v okviru posamezne

družine;

• v katere skupine razdelimo rastline glede na

energijske potrebe.

Podrobneje vam bom predstavila, kako lahko

posamezne rastline uvrščamo v skupine glede na

energijske potrebe, da bo naš vrt tudi energijsko

izživel vse impulze. Energijsko neravnovesje se

pokaže z masovnim pojavom plevelov.

Kolobarjenje glede na ritem etrov:

K (korenina) - C (cvet) - L (list) - P/S (plod-seme)

- P (plod)

Obdelava, ko je impulz korenina

KAPUSNICE IN KRIŽNICE

4-6 let

redkvica, koleraba, repa, redkev

ČEBULNICE

5-7 let

čebula, česen, por (3-4 leta)

KORENOVKE

4-6 let

korenček, petršilj, zelena - gomoljna, pastinak

SOLATNICE IN NEBINOVKE

črni koren in topinambur

LOBODOVKE

4-5 let

rdeča pesa

RAZHUDNIKOVKE

4-5 let

krompir

Obdelava, ko je impulz cvet

KAPUSNICE IN KRIŽNICE

brokoli

RAZHUDNIKOVKE

krompir zgodnji

4-6 let

4-5 let

STROČNICE

4 leta

fižol za stročje, grah za stročje

BUČNICE

4-5 let

kumare za vlaganje

DIŠAVNICE IN ZDRAVILNE RASTLINE

listni petršilj, majeron, bazilika, šetraj, koperc,

kamilica

CVETLICE

ognjič, tagetes, kapucinka

Obdelava, ko je impulz list

KAPUSNICE IN KRIŽNICE

4-6 let

zelje - belo, rdeče, kitajsko, kolerabice, cvetača

ohrovt, brstični ohrovt, listni ohrovt

KORENOVKE

4-6 let

petršilj, zelena - listna

SOLATNICE IN NEBINOVKE 3-4 leta

solate, radiči, endivje

LOBODOVKE

4-5 let

špinača, blitva

ŠPAJKOVKE

3-5 let

motovilec

Obdelava, ko je impulz plod/seme

RASTLINE ZA SEME, ŽITA (koruza)

STROČNICE

fižol za suho zrnje, grah za suho zrnje, bob, soja

Obdelava, ko je impulz plod

STROČNICE

4 leta

fižol za stročje in sveže zrnje

grah za stročje in sveže zrnje

BUČNICE

4-5 let

kumare, buče in bučke (cukini)

RAZHUDNIKOVKE

paradižnik (2-4 leta), paprika (4-5 let), jajčevec

Za pomoč pa sem pripravila tudi tabelarični prikaz

sejanja, sajenja in pobiranja posameznih rastlin

po družinah, ki bo kot priloga objavljen v sredini

naslednje številke revije.

S pomočjo teh tabel vam bo izdelava sadilnega

načrta in planiranje kolobarjenja lažje.

Vse, ki bi želeli sodelovati pri izdelavi načrta

vrta, pa vabimo, da se udeležite delavnic, ki bodo

organizirane po posameznih društvih – glede na

interes članov.


s k r b z a

Uvod v eko-bio gradnjo

Mateja A. Leskovar, gradbeni biolog

TEORIJA eko-bio gradnje - gradbena biologija

V sedemdesetih letih prejšnjega stoletja se je v

srednje-evropskem prostoru, kamor kulturno

nekako sodimo tudi Slovenci, izoblikovala teorija

eko-bio gradnje, ki smo jo v slovenščini poimenovali

gradbena biologija.

Neformalna študijska smer, ki jo izvajajo različni

inštituti za gradbeno biologijo v omenjenem

geografskem prostoru, uspešno ohranja svojo

neodvisnost od spon kapitala oziroma vmešavanja

političnih tokov. Funkcija inštitutov je, da proti

plačilu v svet prenaša znanje o pasteh sodobne

gradnje ter z zasluženim denarjem opravlja

neodvisna testiranja materialov in tehnologij, ki

jih dandanes ponuja tržišče. Na ta način inštituti v

posameznih državah vzdržujejo alternativno bazo

podatkov o gradivih in tehnologijah, ki je dostopna

vsakemu zainteresiranemu.

POTREBE po naravni gradnji - nega duše

Potrebe po zdravem in osebnostno usklajenem bivanju

so za razliko od potreb po zdravem prehranjevanju

oziroma uporabi naravne kozmetike in oblačil veliko

bolj potreba duše kot pa našega telesa. Medtem

ko zdrava prehrana deluje v okolju strukture celic,

uporaba naravne kozmetike, oblačil oziroma čistil na

nivoju površine naše kože, pa kakovost bivanja pomeni

predvsem nego naše duše.

Pri bivanju gre namreč na eni strani za skorajda

fizično hotenje po varnem zavetju, na drugi strani

pa za možnost izražanja našega karakterja oziroma

komuniciranja nas samih s svetom skozi izbiro oblik,

barv in materialov. Učinki napačne ali prave izbire so

torej veliko bolj subtilni in dolgoročni, zato se prevečkrat

zgodi, da temu ne posvečamo prave pozornosti.

Gradbena biologija je lahko dopolnilna izobrazba

osnovnim poklicem, kot so arhitekt, gradbenik

in/ali zdravnik, lahko pa gradbeni biolog deluje

tudi samostojno, in sicer projektno v sodelovanju

z prej omenjenimi profili ali pa kot svetovalec

posameznim zaniteresiranim v fazi projektiranja

oziroma izvedbe načrtovanih gradbenih del.

Osnovna merila ocenjevanja primernosti

posameznega materiala ali tehnologije zajemajo

poleg tehnoloških lastnosti (morebitna toksičnost

materiala, sposobnost razgradnje in podobno) tudi

psihološki vpliv na človeka, obenem pa se upošteva

ponavadi popolnoma zanemarjen širši sociološkoekološki

vpliv posameznega materiala oziroma

rešitve na okolje.

Gradbeni biolog nikoli ne razmišlja o prebivališčih

kot zgolj objektih, kjer naj bi ljudje živeli in našli

svoje zavetje (fizična potreba po gradnji), temveč

bolj kot o subjektih, ki na aktiven način komunicirajo

s svojimi prebivalci (mikroklima prostora) oziroma

okoljem (ekologija), kjer se nahaja.

Ko se kot potencialni graditelj srečujemo z alternativnimi

vidiki gradnje, naletimo tudi na vprašanje našega

odnosa do okolja – do ekologije gradnje. Če smo prej

rekli, da je potreba po naravni gradnji potreba duše

po negi, je izbira ekološko neoporečnih gradiv in

tehnologij ogrevanja, uporabe voda in recikliranja

odpadkov odraz stopnje razvoja našega duha.

22


n a r a v o

23

PRAKSA eko-bio gradnje - naravna gradiva in

ekološka hišna tehnika

V praksi projekti ekološke oziroma naravne gradnje

lahko izbirajo med različnimi poudarki. Ponavadi

izbira težišča jasno kaže karakter posameznega

graditelja oziroma njegov pogled na svet.

Zanimivi pa so projekti, kjer si oba vidika gradnje

sežeta v roke, in tako ustvarita celovit koncept

z okolico usklajenega sonaravnega bivanja.

Tehnološko napreden (sodoben) izkoristek

naravnih (tradicionalnih) gradiv v skladu s

tehnološko dovršenimi naravnimi načini izrabe

virov energije oziroma uporabe dragocenih virov

vode in naravnih hranil lahko ustvari bivališče,

ki ne le godi prebivalcem, temveč se po svoji obliki/

barvi oziroma s svojimi vplivi na okolje zliva z

naravo – BIO-PASIVNA hiša (OPOMBA: izraz

'pasivna' v smislu nevsiljevanja zakonitosti objekta

okolju, sicer komunikacijski izjemno 'aktivna'

hiša).

Dodatne informacije:

www.gaja-natura.si, www.hisa.si, www.tadelakt.si

Ekološke hiše so tiste, ki za svoje prvotno poslanstvo

izberejo odnos načrtovane hiše do okolja. Poudarek

je na ekologiji izbranih gradiv (za proizvodnjo

potrebna energija, razgradljivost in tehnološka

učinkovitost) ter izbiri obnovljivih virov ogrevanja

(sonce, voda/zemlja, veter).

BIO (naravne) hiše se načrtujejo prvenstveno iz

naravnih materialov (kamen, les, slama, ilovica)

in izhajajo predvsem iz tradicionalnih znanj naše

stavbne dediščine. Vir ogrevanja je najpogosteje

tradicionalna lesna bio-masa.

Dragi bralci! Prepričani smo, da ste o ekološki

gradnji že marsikaj prebrali, zato je ta članek le

uvod v neko drugo ponudbo. Gospa Leskovar je

pripravljena odgovarjati na vsa vaša vprašanja in

dileme, ki se vam ob srečevanju s to temo porajajo.

Sama že kar nekaj let raziskuje to področje in ima

tudi nekaj praktičnih izkušenj. Zato smo veseli,

da je pripravljena le-te podeliti tudi z nami.

Povabljeni torej, da svoja vprašanja pošljete na

uredništvo revije: PARSIVAL, Kašeljska 150C,

1260 Ljubljana-Polje.


s k r b z a

24

OGLASNO SPOROČILO

WELEDA - edinstvena naravna kozmetika - za nego obraza

in telesa je negovalna linija, ki poleg svoje prvotne naloge

'nega kože' skrbi za splošno dobro počutje, za ohranjanje

zdravja, za individualno ravnovesje telesa, duše in duha.

Slogan linije WELEDA 'v harmoniji s človekom in naravo'

spremlja proizvodno verigo vseh produktov. Kriteriji za izbiro

surovin so izjemno visoki in strogi, kajti le izbrane, ločeno

predelane naravne substance lahko podpirajo telo v njegovih

raznovrstnih funkcijah in tako ohranjajo naravne življenjske

procese človeškega organizma v zdravem ravnovesju.

Vsi WELEDINI preparati so pripravljeni na osnovi

antropozofske filozofije in znanosti o naravi, katere pobudnika

sta Rudolf Steiner (1861-1925) in Ita Wegman (1876-1943).

'Zaščita okolja' in 'celostno mišljenje' so bili takrat še prava

neznanka. Antropozofska metoda je medtem na različnih

področjih neverjetno napredovala. Primer za to so waldorfska

pedagogika in biološko-dinamične ustvarjalnosti, umetniški

impulzi, samosprostitve … Antropozofija predstavlja

nadaljevanje naravno-znanstvene medicine v antropozofskih

spoznanjih – duhovni znanosti.

Antropozofska duhovna znanost je spoznanje, da so bolezni

in motnje v človekovem počutju vedno povezane z njegovo

celostno biografsko, socialno in psihološko situacijo. Na takšni

celostni osnovi so proizvedeni WELEDINI izdelki za nego

telesa, iz popolnoma naravnih snovi in naravnih substanc,

torej brez sintetičnih dodatkov, arom in konzervansov ali

kakršnihkoli drugih sintetično izdelanih primesi.

Najsi bo ekološko pridelovanje zdravilnih rastlin, ročno

spravilo in predelava, visoko razvita farmacevtska tehnologija

ali pa okolju prijazna embalaža. Proizvodnja WELEDINIH

preparatov za nego telesa je od zasnove pa do končnega

izdelka skrbno in zavestno nadzorovana.

Kriteriji kvalitete, ki jih izpolnjujejo

Weledini negovalni produkti:

Življenjski procesi v naravi kot tudi v človeškem organizmu

temeljijo na lastnem življenjskem potencialu. Le to služi pri

Weledi kot osnova za razvoj negovalnih produktov. Skozi

celostno kvalitetno delo, s skrbnim in vestnim delovanjem v

vseh fazah, Weleda zaokrožuje lastno proizvodno verigo ter

tako izpolnjuje visoke kriterije kvalitete.

Razvoj produktov: kot podlaga za delo služi prevladujoč

antropozofski nauk o človeku v sodelovanju z izkušenimi

zdravniki in farmacevti.

Surovine: so kolikor je mogoče čistega naravnega izvora.

Weledini izdelki ne vsebujejo surovin na osnovi mineralnih

olj.

Izvor: rastlinske surovine so v veliki meri pridelane na

kontroliranih bioloških nasadih ali pa so iz kontrolirane divje

zbirke rastlin in zelišč.

Izdelava: izvor, predelava in sama sestava surovin temelji na

celostnih kriterijih, v katerih je zajeto vzajemno učinkovanje

vseh vsebovanih substanc.

Kontrola: stalno preverjanje kvalitete v skladu s smernicami

za izdelavo proizvodov poteka nenehno v vseh proizvodnih

fazah in je nujno za zagotavljanje in ohranjanje obstoječe

kvalitete.

Pomagala in dodatki: brez sintetičnih konzervansov, barvil,

dišav in aromatov ali emulgatorjev iz rastlinskih odpadkov.

Dišavljenje: izključno z naravnimi eteričnimi olji.

Poskusi na živalih: se ne izvršujejo in se ne bodo niti po

naročilu.

Embalaža: v materialih, ki jih z recikliranjem lahko ponovno

uporabijo. Napolnjene steklenice in aluminijaste tube

ohranjajo vsebovano kvaliteto in so spravljene v kartonih, ki

ščitijo pred mehanskimi poškodbami.

Deklaracije: za potrošnikovo informiranje in razumevanje

so sestavine na embalaži jasno navedene v skladu z

zakonskimi predpisi.

Zastopa:

Tamaschi d.o.o., Ljubljana

Ravenska pot 18

1291 Škofljica

tel.: 01/366-81-30, fax: 01/366-81-40


n a r a v o

25

Društvo Ajda Gorenjska

Nedelja, 24. september od 4. do 16. ure

Breg pri Žirovnici, Domačija Vočne

DAN ODPRTIH VRAT: Možnost nakupa pridelkov.

Organizira društvo AJDA Gorenjska in Zavodnik Franc.

Vabljeni v čim večjem številu! Vstop je prost!

Četrtek, 5. oktobra ob 19. uri

Mladinski center Jesenice, Kejžarjeva 22

PREDAVANJE: Kam nas vodi gensko spremenjena hrana.

Organizirata Mladinski center Jesenice in Ajda Gorenjske.

Predava Mihaela Zalokar. Vstop je prost!

Sobota, 7. oktober ob 9. uri

Osnovna šola Antone Janše, Radovljica

DELAVNICA z Ico- Kuharico za dušo in telo. Število omejeno

prijave sprejemata: Monika 04-530-56-50 in Silva 05-901-

8849. Organizira društvo AJDA Gorenjska. Prispevek glede

na število prijav javljen naknadno. Člani Ajde imajo popust.

Sobota, 14. oktober ob 16. uri

Naklo, Vita center

PREDAVANJE: Izkušnje iz biodimanične prakse, živali na

kmetiji, poljedelstvo, žita …

Predava Edvin Tomažič univ.dipl. ing. agronomije

Organizira društvo AJDA Gorenjska. Prispevek: člani 1000

SIT, ostali 1500 SIT. Spremljala ga bo Judita na citrah.

Sobota, 21. oktober od 14. do 17.ure

Breg pri Žirovnici, Domačija Vočne

PRAKTIČNO IZOBRAŽEVANJE: Priprava zemlje za zimo

- prahe. Setev ozimnih žit, zimske solate … žetev ajde in

spravilo pridelkov. Organizira društvo AJDA Gorenjska.

Prispevek: člani 300 SIT, ostali 500 SIT.

Petek, 3. november od 14. do 17. ure

Breg pri Žirovnici, Domačija Vočne

PRAKTIČNO IZOBRAŽEVANJE: Priprava kompostnega

kupa, sajenje in zimska zaščita sadnega drevja.

Organizira društvo AJDA Gorenjska

Prispevek: člani 300 SIT, ostali 500 sit

Četrtek, 23. november ob 18. uri

Naklo, Vita center

PREDAVANJE: Medsebojni odnosi v družini.

Predava dr. Brane Brinšek, družinski terapevt.

Organizira AJDA Gorenjska. Prispevek 1000 SIT

Ponedeljek, 18. decembra ob 18. uri

Osnovna šola Antona Janše, Radovljica

PREDAVANJE: Užitne samonikle rastline.

Predava Dario Cortese Po predavanju zaključno srečanje.

Organizira društvo AJDA Gorenjska. Prispevek člani 1000

SIT, ostali 1500 SIT. Dobrote zaželjene v čim večjem številu.


D

D

Društvo Ajda Sostro

Nedelja, 8. oktober

Sodelovanje na prireditvi KOSTANJEVA NEDELJA na Jančah.

Sreda, 18. oktober ob 19. uri

Zadručni dom Zadvor

OKROGLA MIZA, vodi g. Štea Kozamernik: Ritmi, ki se jih poslužujemo biodinamiki.

Sreda 25., četrtek 26. in petek 27. oktober (popoldan)

IZOBRAŽEVANJE: teoretični in praktični del.

Sreda, 15. november ob 18. uri

Predavanje prof. dr. Andreja Fištravca: NADČUTNE ZAZNAVE.

Sreda, 13. december ob 17. uri

Zaključek leta ob predavanju gostje večera g. Mete Vrhunc: ČLOVEK V SEDANJEM ČASU.


Z

Z

Založba Ajda

Vrzdenec 60, 1354 Horjul; tel.: 01 754 07 43

Knjige

Saler-Wistinghausen

Marija Thun

KMETOVANJE PO BIOLOŠKO-DINAMIČNI METODI

PRAKTIČNO VRTNARJENJE

Brošure

Marija Thun

Vsakoletni Setveni koledar

Temelji b-d poljedelstva

Mahias Thun

Bio čebelarjenje

Wolfgang Held

Spiritualna astronomija

Michael Kassner Celostna prehrana 1

Celostna prehrana 2

Mario Mayrhoffer

O raku

Meta Vrhunc

Preparati

Fotokopije zapisov predavanj

Rudolf Steiner

Marija Thun

Johannes Zwiauer

Hartmut Heilmann

Martin Or

Claudio Casera

G.W. Schmifdt

Bertold Heyden

Volker Seelbach

Brigie von Wistinghausen

Kako premagati duševne stiske današnjih dni

Rojstvo luči

Kolobarjenje

Vinogradništvo

Kako ohranjati dobro kaljivost semen

Stopnje Kristusovega delovanja

Zdravilna zelišča

Naša prehrana

Hrana je zdravilo

Zapuščina boginje Demetre

Kaj nas v resnici prehranjuje

B-d metoda je kulturna naloga človeka

Srečevanje spodbuja življenje

Sadjarstvo

Eterska geografija

Seme

Genska tehnika

Individualnost kmetije in pomen živali na kmetiji

Reinkarnacija in karma

In še nekaj brošur v pripravi kot:

Antropozofska medicina, Človek in kozmos, Antropozofija

Literatura pri društvu Kortina

Društvo Kortina ima na prodaj še nekaj izvodov knjig:

R. Steiner: Vzgoja otroka v luči duhovne znanosti – cena 1.300 SIT

R.Steiner: Človek v družnebem redu (Posameznik in skupnost) - cena 1.900 SIT.

Na voljo je tudi nekaj hrvaških prevodov predavanj in del R. Steinerja v

obliki skript.

Informacije in naročila: na telefon 041-477 806 ali po e-mailu: bsukmar@hotmail.com

27


LEGENDA O SVETEM MARTINU

Pogumen, velik, lep junak,

cesarju vedno zvest vojščak:

ga ni, ki bil bi mu enak.

Se s konjem on na pot poda,

berača sreča revnega,

pol plašča svojega brž da,

ne prepozna v njem Jezusa.

Ga nagovarjajo prav vsi,

da škof postal bi za ljudi.

A on v samoto le zbeži,

da v miru tam Boga časti.

Še tja sledijo mu ljudje,

da ne odrekel bi željé:

pred njimi v hlev zateče se,

izdajo ga gosi glasné.

Tako Martin je škof postal,

ovčice k Bogu je ravnal,

življenje mu je daroval.

...v nebesih je bleščeč svetnik,

sirot ubogih priprošnjik...

Antonija H.Križaj

9 7 7 0 1 8 5 4 1 7 3 9 9

More magazines by this user
Similar magazines