26.03.2016 Views

Waldorfske novice - Zima 2006

Letnik II, številka 4 Časopis Waldorfske šole Ljubljana

Letnik II, številka 4
Časopis Waldorfske šole Ljubljana

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Časopis <strong>Waldorfske</strong> šole Ljubljana<br />

zima <strong>2006</strong><br />

uvodnik Sreča<br />

Pomen gledališke igre<br />

v waldorfski šoli<br />

Waldorfska šola Maribor<br />

Utrinki iz<br />

<strong>Waldorfske</strong> šole Maribor<br />

Božični semenj<br />

Ob koncu leta


K A Z A L O<br />

<strong>Waldorfske</strong> <strong>novice</strong><br />

Časopis <strong>Waldorfske</strong> šole Ljubljana<br />

zima <strong>2006</strong>, zaporedna št. 52<br />

Waldorfska šola Ljubljana<br />

Streliška 12, 1000 Ljubljana<br />

Tel: (01) 28 222 40<br />

Fax: (01) 28 222 41<br />

DŠ: 65714415<br />

ŽR: 50100-603-43421<br />

E-pošta: tajnistvo@waldorf.si<br />

Splet: www.waldorf.si<br />

Uredniški odbor:<br />

Igor Velepič, Marina Nuvak, Breda Pavlovič,<br />

Maja Maletin Kolarič, Iztok Kordiš<br />

Sodelavci:<br />

Antonija H. Križaj, Darja Zagorc,<br />

Danica Rotar Pavlič, Godi Keller,<br />

Maja Maletin Kolarič, Stanka Žabkar,<br />

Tinka Pelhan, Jana Dagarin,<br />

Lucija Florjanc Lukan<br />

Lektoriranje: Tatjana Kamenšek<br />

Oblikovanje in prelom: Žiga Vuk<br />

Časopis izhaja štirikrat letno<br />

skupaj z revijo Svitanje.<br />

Vsi avtorski članki, likovni izdelki, prevodi člankov in<br />

knjig so avtorsko zaščiteni. Javna uporaba časopisa<br />

ali njegovih delov je mogoča le s pisnim dovoljenjem<br />

<strong>Waldorfske</strong> šole Ljubljana ali dovoljenjem avtorja.<br />

ISSN 1854-0430<br />

Kazalo 2<br />

Uvodnik 3<br />

Sreča 3<br />

Naš gost 4<br />

Pismo dijakom 4<br />

Vzgoja 6<br />

Dvanajsto leto življenja 5. del 6<br />

Pomen gledališke igre v šoli 10<br />

Ljudska božična igra 12<br />

O šoli 14<br />

Ob koncu leta 14<br />

Tekmovanje iz znanja logike 15<br />

Tačaj teka na smučeh 15<br />

Za mlade 16<br />

Božič očka Martina 16<br />

Utrinki 18<br />

Božični semenj na WšL 18<br />

11. Ljubljanski maraton<br />

Peti razred na obisku v bolnici 20<br />

Iskrice 21<br />

Waldorfska šola Maribor 22<br />

Utrinki iz <strong>Waldorfske</strong> šole Maribor 22<br />

Božični bazar na WšM 23<br />

Pesem o Babuški 24<br />

2 WALDORFSKE NOVICE, ZIMA <strong>2006</strong>


U V O D N I K<br />

Sreča<br />

Danica Rotar Pavlič<br />

"Enega reši sreča pred nesrečo, drugega nesreča<br />

pred srečo" je le eden izmed pregovorov, ki jih lahko<br />

preberemo o sreči.<br />

Pred nekaj meseci se je v mnogih evropskih časopisih<br />

razvila razprava o zmanjševanju zadovoljstva med<br />

vedno bolje preskrbljenimi Evropejci. Glede na osebne<br />

izpovedi so bili ljudje pred štirimi desetletji veliko bolj<br />

srečni kot danes. Tudi znanstveniki se sprašujejo, kako<br />

sta povezana sreča in denar. V povprečju so prebivalci<br />

revnejših držav res bolj nesrečni od bogatejših, vendar<br />

so tudi tu razlike. Pri nekaterih afriških ljudstvih, ki<br />

niso izpostavljena vplivu medijev (radio, TV), so kljub<br />

revščini odkrili, da so ljudje srečni in da se razveselijo<br />

ob uresničitvi skromnih želja.<br />

Nekateri pisci navajajo škodljive (toksične) učinke<br />

bogastva in skušajo postaviti mejo bogastva, pri kateri<br />

se sreča spet začne zmanjševati. Na voljo imamo tudi<br />

številne vprašalnike, ki nam pomagajo, da svojo srečo<br />

ocenimo kar sami. "Čutim, da je moje življenje na pravi<br />

poti", "Ponosen sem na to, kar sem", "V vsakodnevnem<br />

življenju se uresničujem", "Tudi v težjih situacijah<br />

najdem razloge za smeh", "Vem, kdo sem in kaj lahko<br />

ponudim svetu" je le nekaj trditev, s katerimi se lahko<br />

bolj ali manj strinjamo. Seštevek točk nam omogoča,<br />

da vrednotimo srečo ter – če je le mogoče – kupimo<br />

knjigo ali CD z navodili, kako postati srečnejši.<br />

Pri svojem delu z ljudmi sem se srečala s številnimi<br />

srečneži in nesrečneži. Čeprav nekaterim usoda res<br />

ni naklonjena, je občutek sreče največkrat povezan s<br />

sposobnostjo dajanja in sprejemanja; s sposobnostjo<br />

poslušanja ter ubeseditve čustev in občutkov; s<br />

trdnostjo varnosti in opojem tveganja, z zaupanjem in<br />

pogumom. Gre za neke vrste dolgotrajnejše ravnovesje.<br />

Nekateri manj srečni ljudje preprosto ne morejo<br />

sprejemati, kar jim poklanjajo drugi. Svojo moč in<br />

varnost lahko ohranijo le, če so vrata njihove intimne<br />

notranjosti popolnoma zaprta. Drugi zelo hitro menjajo<br />

svoje "razpoloženje" in so kot nekakšna ujma, ki divja<br />

v naravi. Že Thomas Mann je zapisal: Kar imenujemo<br />

"sreča", so skladnost in vedrina, zavedanje cilja,<br />

pozitivna usmeritev, prepričanje in odločnost duha,<br />

skratka duševni mir.<br />

Zato vam ob prazničnih dneh želim predvsem<br />

ravnovesja in umirjene skladnosti, ki bo ne le okrepila<br />

vaše zdravje, pač pa vas bo iz dneva v dan bolj<br />

osrečevala.<br />

■ Antonio Canova, Kupidov poljub<br />

WALDORFSKE NOVICE, ZIMA <strong>2006</strong> 3


NA Š G O S T<br />

Godi Keller<br />

Pismo dijakom<br />

Dragi dijaki waldorfske gimnazije v Ljubljani,<br />

najprej bi se vam rad zahvalil za dneve, ki sem jih v<br />

začetku oktobra smel preživeti z vami.<br />

Obisk v Ljubljani je bil že zdavnaj načrtovan. Po<br />

večletnih znanstvih z mnogimi izmed vaših učiteljev ter<br />

po poročanju o vaši šoli s strani Astrid Bjonnes sem bil<br />

prav radoveden, kakšno bo moje srečanje z dijaki na<br />

Streliški 12.<br />

Seveda sem se na ta teden tudi pripravil. Mi učitelji<br />

to zmeraj počnemo: napravimo načrte, domislimo<br />

vnaprej učne ure, mogoče celo vprašanja, za katera<br />

domnevamo, da jih bodo učenci postavili – potem pa se<br />

vse razplete čisto drugače.<br />

Tako se je zgodilo tudi meni. Že v prvih dneh srečevanja<br />

z devetim razredom in z nekaterimi višjimi sem uvidel,<br />

da je tukaj pogovor važnejši kot moje predavanje.<br />

Pogovore sem sicer smel uglasiti in nakazati tematiko,<br />

poučni pa so nato bili odkriti in premišljeni prispevki<br />

dijakov samih.<br />

V 10. razredu sem npr. vprašal, kaj so, v očeh učencev,<br />

važne lastnosti dobrega učitelja. Neki dijak je odgovoril:<br />

"Dober učitelj me nauči nekaj, kar lahko uporabljam."<br />

Med drugim sem govoril tudi o novodobnih možnostih<br />

zabave, nakar so nekateri učenci nedvoumno<br />

spregovorili o tem, da so osamljeni, ter o izkušnji, da<br />

jih nihče ne razume.<br />

Takšne odkrite, jasne in neposredne refleksije so<br />

mi dale pogum, da dijakom spregovorim veliko bolj<br />

neposredno o bistvu waldorfske pedagogike, kot sem<br />

jim to upal povedati do sedaj.<br />

Sedaj bi želel na kratko pisno podati glavne misli iz<br />

mojega predavanja, ki sem ga imel za vas v četrtek, 5.<br />

oktobra.<br />

Waldorfski pedagogi razlikujejo pri obravnavi in<br />

opazovanju človeka med dušo in duhom. To seveda<br />

deluje nekoliko čudno in "far out", kajti razen nas<br />

tega skoraj nihče več ne počne in zato se seveda lahko<br />

vprašamo, zakaj neki je to dobro. No ja, mogoče bi res<br />

morali poiskati druge besede. Ampak konec koncev je<br />

vsebina vendarle pomembnejša. Z duševnim mislimo<br />

vse to, kar je v našem nevidnem bitju v zvezi in povezavi<br />

s čustvi, emocijami in kar ima tipične poteze časa,<br />

ki ga živimo. To je vse veselje in trpljenje, ljubezen in<br />

sovraštvo, hrepenenje in razočaranje. Sem spadajo tudi<br />

vsi nagoni in notranje potrebe, povezane s telesom.<br />

Nasploh stoji duševno telesnemu zelo blizu.<br />

V naši notranjosti pa prihaja tudi do situacij, v katerih<br />

nam ne vladajo čustva. Pogosto so to takšne situacije,<br />

ki v nas budijo močnejša čustva, ki jih doživljamo v<br />

paničnih situacijah, pri šokantnih doživetjih raznih<br />

nesreč ali pa ob zavesti o bližnji smrti. V takšnih<br />

primerih se dogaja, da ta ali oni nepričakovano ostane<br />

popolnoma miren, objektivno dojame in oceni nastalo<br />

situacijo ter nato pravilno ukrepa. Takšno stanje<br />

imenujemo "PRISEBNOST", zelo precizen pojem in<br />

ravno za to mi gre.<br />

Tukaj se namreč ne nahajamo več v našem notranjem<br />

življenju, povezanem s čustvi, temveč na nekem višjem<br />

nivoju v nas samih. Nismo več v duševnem, temveč v<br />

duhovnem. Tudi nismo več tako zelo vezani na čas,<br />

kajti v duhovnem je vedno tudi nekaj brezčasnega.<br />

Ko sem pred nekaj leti našel svojo sliko, ki me<br />

kaže kot prvošolca (sliko sem nazadnje videl pred<br />

tridesetimi leti), sem začudeno gledal na majhnega<br />

fanta in se čudil, kaj na njem še sploh spominja na<br />

mojo sedanjo eksistenco. Zunanjost zagotovo ne, pa<br />

tudi duševnost te mlajše izdaje mene samega se je od<br />

starejše razlikovala, kot je le mogoče. A vendarle gre<br />

za istega človeka, ki ga lahko tako takrat kot danes<br />

označim z "jaz". Ta "jaz", to duhovno jedro v človeku, je<br />

v tem smislu brezčasno.<br />

4 WALDORFSKE NOVICE, ZIMA <strong>2006</strong>


Seveda pa se še zmeraj poraja vprašanje, čemu je<br />

potrebno to razlikovanje. Pomen le-tega leži v polarnosti<br />

dveh fenomenov, ki sta povezana z dušo oz. duhom. To<br />

sta strah in zaupanje. Oba spadata od vsega začetka<br />

k življenju, vendar imata različen izvor. Strah spada<br />

k telesu in k večjemu polju čustev, ki smo jih uvrstili<br />

k duši. Predstavljajte si vse možne vrste strahov, od<br />

strahu pred zaprtim prostorom do strahu pred psi oz.<br />

pajki. Pri vseh se počutimo telesno ogroženi in v duši<br />

prestrašeni. In pogosto se počutimo ujeti v časovnem.<br />

Strah se tako rekoč hrani s tem, da ne (z)moremo videti<br />

preko tega trenutka.<br />

Ko pa nekomu uspe, da se lahko v svoji notranjosti<br />

dvigne nad ta trenutek, drugače rečeno, zlomi moč<br />

trenutka, potem strah izgubi svojo moč. Ko to storimo,<br />

se podamo v duhovno. V duhovnem pa ni strahu, zato<br />

sem kot primer navedel panično situacijo, ki prisebnega<br />

ne more vreči iz tira. Duh se namreč za razliko od duše<br />

ne pusti ujeti v čas. Je brezčasen in blizu je predstava,<br />

da je celo večen, kar pomeni, da prehaja preko meje<br />

smrti (in rojstva).<br />

Vprašanje neke učenke iz 9. razreda, ali verjamem v<br />

življenje po smrti, je zame manj zanimivo kot vprašanje<br />

vere, temveč bolj kot možen rezultat takšnih opazovanj,<br />

če gre sedaj – kot tukaj – za brezčasnost v duhovnem<br />

ali za dejstvo, da smrt v naravi ni nekaj definitivnega,<br />

temveč zmeraj le prehod iz enega v drugo stanje.<br />

Duhovnemu se ne približujemo samo takrat, ko<br />

gledamo izven časovnega, temveč tudi takrat, ko čisto<br />

preprosto iščemo povezave ter s tem smisel, ki se<br />

skriva za določenimi stvarmi. Nesmiselno je vse, kar<br />

je nepovezano, kar deli in razbija naš doživljajski svet.<br />

Brezsmiselnost nas dela bolne in tega se skušamo<br />

instinktivno ubraniti.<br />

V devetem razredu sem dijakom dal nalogo, da si<br />

ogledajo televizijska poročila, ugasnejo televizor ter<br />

skušajo po spominu pisno obnoviti vsebino in zaporedje<br />

dogodkov. To je zelo težko, kajti poročila se predvajajo<br />

večinoma nepovezano. Sicer dajejo pomen posameznim<br />

dogodkom, ne pa celoti. Pri gledanju televizije seveda<br />

lahko aparat preprosto izključimo. Pri mnogih drugih<br />

čutnih dojemanjih pa to ni tako enostavno. Moderni<br />

mestni ljudje živijo v nenehnem viharju čutnih vtisov.<br />

In ko množica takšnih fragmentov prevzame vodstvo,<br />

nastane strah. Ravno nasprotno pa ustvarja v človeku<br />

doživljanje smiselnih povezav mir in zaupanje.<br />

V tej polarnosti med zaupanjem in strahom se nahaja<br />

vsak človek in vsak od vas se lahko odloči, kako bo<br />

izgledal vaš vsakdanjik.<br />

Razgovor z devetošolci je vsekakor pokazal, da se<br />

tudi slovenski šolarji v prostem času obdajajo z glasbo<br />

in drugimi šumi. Tišino in mir občutijo kot nekaj<br />

nelagodnega, saj je takrat strah takoj za vogalom.<br />

Waldorfska šola se do tega vprašanja obnaša zelo<br />

aktivno. Ne zanima je učenje gromozanskih količin<br />

dejstev, temveč da učenci iščejo raznovrstne povezave.<br />

Zanima jo, kako življenju dajati smisel. To velja za<br />

povezavo med učno snovjo in učenci (saj se spomniš<br />

izjave v desetem razredu: Dober učitelj je tisti, ki me uči<br />

nekaj, kar bom lahko uporabil!) kot tudi za povezavo med<br />

človekom in svetom. Če se svet pojavlja kot brezsmiseln,<br />

tudi moje življenje nima velikega smisla. Moje življenje<br />

pa ima smisel, če svet doživljam kot nekaj smiselnega.<br />

To je važno, ne v prvi vrsti za vaše izpite, temveč za vaše<br />

celo življenje.<br />

Dobro bi bilo, če bi se o tem večkrat pogovarjali z vašimi<br />

učitelji in sami med seboj.<br />

Želim vam vse lepo v vašem življenju.<br />

WALDORFSKE NOVICE, ZIMA <strong>2006</strong> 5


V ZG O J A<br />

Hermann Koepke<br />

Dvanajsto leto<br />

življenja, vstop v<br />

puberteto 5.del<br />

Sprememba v dvanajstem letu<br />

"Če si pogledamo otroke pred in po dvanajstem letu,<br />

opazimo neko zelo jasno spremembo." Henriette se je<br />

lotila povsem nove teme: "Kakšni so bili otroci pred<br />

dvanajstim letom?" Susanne je pomislila: "Vsa njihova<br />

ljubezen je bila namenjena staršem, učiteljem in naravi;<br />

z vsem, kar sem v šoli pripravila zanje, so bili povezani.<br />

Zelo so potrebovali prijetno varnost. Njihova sreča ali<br />

nesreča je bila odvisna od tega, ali so se lahko obrnili,<br />

oz. se oklenili svoje oklice."<br />

"Tako je in ta ljubezen živi v otroku kot upravičena,<br />

včasih tudi egoistična potreba; ljubezen zaobjema<br />

ves njegov svet občutkov, s pomočjo katerega se je do<br />

prehoda doživljal. In kam se sedaj obračata otrokova<br />

duševnost in volja?"<br />

"Posebno jasno je, da je izginila usmeritev k<br />

vzgojiteljem," je spontano odgovorila Susanne. "Že rahel<br />

dotik na ramo lahko prikliče silovito obrambo. Pojavijo<br />

se tudi povsem nova nagnjenja, ki se prej niso nikoli<br />

pojavila, npr. pri prijateljstvu, ki se lahko oblikujejo<br />

povsem na novo, nenadno in spontano. Po drugi strani<br />

pa otroci na določen način izgubijo zanimanje za pouk."<br />

Za trenutek je postala. "To ne drži popolnoma. Prebudi<br />

se tako imenovana lakota po doživetjih, po čutnih vtisih,<br />

na katera gledajo bodisi z odporom bodisi z veliko slo.<br />

Zdi se, da otroke premetava med tema dvema poloma.<br />

V primeru ugajanja ali neugajanja vse razpade. Da bi<br />

to lahko preživeli, se vržejo v svet čutnih vtisov."<br />

"Na kaj mislite?"<br />

Plima vtisov<br />

"Ta trenutek mislim samo na sluh in vid. Koliko<br />

hrupa je kar naenkrat in ta je življenjskega pomena.<br />

Neka mama mi je pripovedovala, da je njen sin navezal<br />

na vrv prazno konzervo in tekal z njo naokoli. Nato<br />

sta jih s prijateljem navezala še več na avto in skrito<br />

opazovala, kdaj se bo lastnik odpeljal. Ta hrup! Človek<br />

si mora zatisniti ušesa! Ali pa efekt razbitega stekla ali<br />

pa tuljenje, ki ob tem nastaja, pa glasnost glasbe, ki jo<br />

poslušajo in ropot motorjev! Vse to postane nenadoma<br />

tako pomembno!<br />

Enako je na vizualni ravni, pojavi se lakota po<br />

zaznavanju. Na vrsto pridejo fotografije in posterji,<br />

revije, kino, televizija, video in izpodrinejo vse ostalo.<br />

Pa svetlobni efekti v diskotekah! Tudi draženja drugih<br />

čutov: med neko uro so učitelju nastavili pod mizo<br />

tlečo vezalko. Kako grozno je smrdelo! Pogoltno vohajo<br />

salmiak, bencin, katran, izpušne pline in o njih naglas<br />

govorijo. Dekleta so bolj občutljiva. S parfumi, rdečili,<br />

senčili, pudrom in kremami skušajo povečati čutne<br />

dražljaje. In okus! Pokvarijo ga z ekstremno kislimi,<br />

pekočimi ali sladkimi stvarmi. Zdi se, da se je zbudila<br />

požrešnost po doživljajih."<br />

Susanne je naredila premor. Na misel so ji prišle<br />

neke sanje. Truma učencev je na rolerjih drsela čez<br />

plakate za kino, spremljala jih je pridušena pop glasba,<br />

po kateri so plesali. Zamišljena je rekla: "Mar ne vodi<br />

vzbujanje čutov v pijančevanje in to v odvisnost?"<br />

Dobiček pri izgubi<br />

"Dvojnost je prava," jo je pomirila Henriette.<br />

"Nevarnosti, ki je povezana s to starostjo in se<br />

mnogokrat res konča pri drogah, nikakor ne smemo<br />

prezreti. Toda to je le ena stran. Pomislite pa tudi na to:<br />

medtem ko so vaši učenci prej doživljali pojave sveta<br />

veliko bolj notranje, jih sedaj naenkrat opazujejo le še<br />

od zunaj. Večina otrok – razen zgodaj zrelih – vam, če<br />

želite naslikati mirno zbranost iglastega gozda modro<br />

ali pa orlu naslikate rumeno perje, še sledi. Pomislite,<br />

nek fant mi je nekoč, ko smo govorili o nevarnem biku,<br />

ki ga kar razganja od moči rekel, da ve, da bik ne daje<br />

mleka, če pa bi ga lahko dajal, bi bilo rdeče! Tako pa je<br />

mleko peneče belo, orel pa nima zlatega perja in le hojo<br />

smemo naslikati modro. Duša se ne tke le okoli stvari,<br />

vsa občutja se potegnejo v učence, v njihova telesa<br />

in oko vidi le na površje. V notranjosti se razplamtijo<br />

občutki kot močna želja povezati se s svetom, ki pa je<br />

od zunaj ni mogoče povsem zaznati. Nekako hrepenijo<br />

po izgubljenem raju. Radi bi se splazili vanj in če ne gre<br />

lahko, pa na silo, ali pa se – to tudi spada v to starost<br />

6 WALDORFSKE NOVICE, ZIMA <strong>2006</strong>


– izpraznijo z napadom smeha. Za tem se skriva na<br />

zunaj nazaj potisnjena želja po povezovanju, a hkrati<br />

nezmožnost povezovanja, ki se mnogokrat kaže kot<br />

nagon¸ sla. Povsem prav imate: s pojavom nagonov in<br />

sle mladostnike na določen način vrže nazaj in to jih<br />

ogroža. Kot otrok, čeprav njegov svet čutnih vtisov še ni<br />

bil tako razvit, je bil duševno bogatejši, sedaj, z začetkom<br />

duševne zrelosti, pa je postal duševno revnejši. Toda<br />

pojav spremembe, s katerim ni enostavno ravnati, ima<br />

globlji pomen. Tudi izvirni greh ima globlji pomen. Kje<br />

je izvirni greh? O tem spregovorite s starši. Opozorite<br />

jih na spremenjeno hojo, spremenjen govor, mišljenje<br />

in drugačna občutenja na socialnem področju."<br />

Susanne je z velikimi očmi gledala Henriette: "Toda<br />

morajo mi pomagati in govoriti o svojih izkušnjah.<br />

Sama tega ne zmorem."<br />

"Seveda, zato pa sodelujemo! Na starševski večer se<br />

bova dobro pripravili. Čutne vtise sva tako živo opisali,<br />

zato bova začeli pri čutih."<br />

Prebujenje čutov<br />

"Na prvo mesto ste postavili slušne in vidne vtise. Z<br />

našim učnim načrtom ne delamo nič drugega, kot da<br />

šolamo čutne vtise. To začnemo s poukom fizike v šestem<br />

razredu - z akustiko in optiko. K pouku prinesemo bele<br />

in črne plakate, s pomočjo katerih opazujemo prizmo,<br />

učence vodimo iz nasprotja svetlo-temno k opažanjem<br />

barvnih robov. Nagovorimo čutno sfero, toda ne ostro<br />

in nasilno, ampak s pomočjo uganke: Kako nastanejo<br />

barvni robovi? Tako prebudimo notranjo aktivnost.<br />

Namesto da čutne vtise razmnožimo, jih popeljemo<br />

v tiho globino duše. Ko najdejo učenci odgovor na to<br />

vprašanje, da namreč prizma premakne svetlo čez<br />

temno in temno čez svetlo, se s tem že odpre nova<br />

uganka: Kdaj nastane rdeča in kdaj modra?<br />

Vzemite baterijsko svetilko in podržite pred svetlobo<br />

celofan papir. Več papirja držite pred svetlobo, lepša<br />

bo rdeča. Nekateri učenci bodo morda vzeli baterijsko<br />

svetilko s seboj v posteljo in jo dali pod laneno rjuho,<br />

kjer bodo ugotovili isto. V šoli napolnite kozarec z vodo<br />

in usmerite skozenj svetlobo. Počasi meglite vodo z<br />

milnico. Na številnih mestih nastajajo modri oblaki<br />

milnice, če pa pogledamo direktno skozi svetlobo,<br />

vidimo oranžno. Kako nastanejo večerne rdeče in<br />

jutranje modre? Vprašanje za vprašanjem spodbuja<br />

mlade, tako jih vodimo k doživljaju v tišini in čutečnosti,<br />

da je modra osvetljena tema in rdeča motna svetloba.<br />

Otrok rdečo doživi kot nekaj aktivnega, ki je v svetlobi,<br />

modro pa kot nekaj pasivnega, kar je tudi ena stran<br />

svetlobe. V rdeči živi pogum, v modri pa zadržanost,<br />

tišina, pobožnost. Začetni čutni vtis se je spremenil.<br />

Sprememba se je zgodila v procesu spoznanja, v<br />

katerega se je učenec potopil. Bistveno dojemanje<br />

čutnega ustvari etiko."<br />

Susanne je Henriettin opis aktivno sodoživela. Zdaj<br />

je občutila to kot srečno osvoboditev: Ja, to je pot, po<br />

kateri želim peljati učence. Tu imam nekaj v roki, iz<br />

česar iz golega vtisa nastane resnična moč. Sprostijo se<br />

impulzi, in življenje barv, ki nastane na tej poti, lahko<br />

odpira nove razsežnosti v slikanju. Le telesno vezana<br />

občutja se sprostijo v občutja, v katerih lahko ponovno<br />

zaživi bitje barve.<br />

"Tudi v akustiki se boste na enak način približali<br />

sluhu - bistvu zvoka. Ko skrajšate struno, da ujamete<br />

tonsko lestvico in jo primerjate z dolžino osnovnega<br />

tona, ugotovite matematične potrditve slišanega:<br />

pri intervalih, ki so skladni z osnovnim tonom, je<br />

krajšanje strune tako, da nastane razmerje med dolgo<br />

in skrajšano struno in nastane npr. osnovni ton/<br />

oktava; cela dolžina strune, polovična dolžina strune.<br />

Disonantni intervali dajejo prelome, ki jih učenci<br />

ne morejo izračunati do konca, ker se ne pokažejo.<br />

Duše učencev preveva začudenje, češ kako "zmerna"<br />

ušesa imajo. Za omamljanjem s pomočjo brezmejnega<br />

hrupa se skriva le odvisnost, da bi zaznali tisto, kar<br />

se v zvoku razodeva. Čudenje nad lastnim, izvrstno<br />

izdelanim organom je zdravilno. Slutijo, da je v tonu<br />

slišna zakonitost, ki je v sorodu z izgradnjo njihovega<br />

telesa.<br />

Kaj gradi moje uho, moje oko? Lahko govorite o<br />

okvarah zaradi čutnih vtisov in jim preberete poročila<br />

zdravnikov. Kako delujejo rock, beat in pop, kako<br />

delujejo televizija, video ali osvetlitev v diskoteki?<br />

Ves pouk poteka kot direktno šolanje vtisov in<br />

to šolanje ni omejeno le na oko in uho. Izhodišče je<br />

čutni vtis, ki se ponuja v svoji skrivnostnosti. Skrbno<br />

premislite vprašanja, s pomočjo katerih boste pri pouku<br />

razširjali čutne vtise, jih spreminjali v začudenje.<br />

Skrivnostnost slikovitega čutnega vtisa in spoznanje<br />

z ozaveščanjem vodita vedno več subjektivnega v<br />

objektivno. To sta dve lastnosti pouka, ki morata<br />

zveneti skupaj. Tako ustvarite mir v pojavu čutnih<br />

dražljajev in v pouk pripeljete vedno več ravnovesja,<br />

ki lahko nastane iz zaupanja vase. In učitelj se tako<br />

iz avtoritete spreminja v pomočnika, ki vedno manj<br />

ukazuje in vedno bolj nakazuje na uganke, ki se v<br />

čutnem svetu skrivajo."<br />

WALDORFSKE NOVICE, ZIMA <strong>2006</strong> 7


Prebujenje brez orientacije<br />

Susanne si je poskusila ves postopek še enkrat<br />

predstaviti. Po premisleku je vzela svinčnik in napisala<br />

naslednje:<br />

"Ste si ta proces tako predstavljali? Na levi še ne<br />

dvanajstleten otrok, obdan z vzgojitelji, ki mu posvečajo<br />

vsa svoja občutja in izraze volje? Na desni pa učenec v<br />

sredini, v katero se skrije, kar je prej dotekalo, tako se<br />

loči od okolice in se zaveda čutne sfere."<br />

"Pojav lahko primerjamo z vzhajanjem sonca. Otrok<br />

je do dvanajstega leta obdan z oblaki, skozi te ovoje<br />

pa svet doživlja domišljijsko. Z vstopom v puberteto<br />

doživi proces prebujenja, v katerem se vse, kar je bilo<br />

prej v oblakih, vseli v njegov organizem. Ko je s tem<br />

prežet, doseže spolno zrelost. Vse vidi zelo jasno in<br />

hkrati še ne ve, kaj vidi. Podobno kot da bi se zbudili v<br />

tujem kraju: vse bi videli, a ne bi vedeli, kje smo. Toda<br />

otrok bo izvedel, kje je. Ta želja je dobra in pravilna.<br />

Iz nje lahko nastane pravo zanimanje za svet. Tako<br />

kot pogosto smatramo spanec za brata smrti, lahko<br />

tudi to prebujenje označimo kot sestro rojstva. Rojstvo<br />

lahko veliko bolje razumemo, če ga kot odrasli v sprva<br />

neznanem okolju skušamo dojeti."<br />

Pospeševanje individualnosti<br />

"Nekaj pa mi še ni jasno. Kje je pri vsem tem<br />

individualnost, kje je učenec sam?" je raziskovala<br />

Susanne.<br />

Henriette se je obotavljala. "Na to vprašanje bi<br />

poskusila odgovoriti z dvema popolnoma nasprotnima<br />

primeroma iz pouka. So učitelji, ki se, kot rečemo pri<br />

nauku o barvah, zelo trudijo in dajo posebno veliko<br />

na lepe zvezke. Komajda zastavijo kakšno vprašanje,<br />

tako da otroci komaj kdaj pomislijo na čutne vtise.<br />

Nekaj manjka. In potem imamo učitelje, ki dajo manj<br />

na lepe slike in zvezke. Prepričani so, da mora biti snov<br />

predelana in zanje je pri pouku pomembnejši pogovor.<br />

Tudi tu nekaj manjka. V obeh primerih manjka pot, ki<br />

se končuje. Toda najprej so zares sprejeti čutni vtisi. To<br />

lahko s pomočjo slik, opisov poskusov, torej s pomočjo<br />

natančnega vodenja zvezkov, zelo dobro nadzorujemo.<br />

V drugem koraku pa spremenimo vtise v objektivna,<br />

višja področja naše spoznavne zmožnosti, kjer izvemo<br />

nekaj o stvareh, medtem ko vtis vodi k čistemu odzivu<br />

in nam ne da informacije o sami stvari. Če ostanemo<br />

pri tem, je tako otrok sam tisti, ki ustvarja odnose, ki<br />

se iz omejenih vtisov spreminjajo v razširjene oblike<br />

bolj objektivnih izjav in to deluje prebujajoče. Take oči<br />

zrejo budno in veselo v svet in zato je tudi zvezek lep,<br />

saj učenci vložijo vanj nekaj individualnega."<br />

■ Lisippo, Eros z lokom<br />

"Jasno mi je postalo, zakaj mladi tako pogosto<br />

primerjajo ladjo v valovih z viharjem. Vtisi jih butajo,<br />

toda…"<br />

"…zato moramo mlade pravzaprav drugače nagovoriti,"<br />

jo je podprla Henriette. "Če nagovarjamo učence take,<br />

kot so, je vse še slabše. Če jih nagovarjamo nasprotno,<br />

take kot bi radi bili, jih pošiljamo na pravo pot. V tem<br />

smislu spadajo v področje, v katerem je učenec, zraven<br />

tudi učitelji in vzgojitelji. Le da učitelj v tem svetem<br />

okraju ne sme več nastopiti kot dana avtoriteta."<br />

Fantje in dekleta<br />

"Vam je shematski prikaz razumljiv?"<br />

8 WALDORFSKE NOVICE, ZIMA <strong>2006</strong>


■ Julia Margaret Cameron, I wait (1860)<br />

"Vsaka shema, ki kot vaša kaže nekaj čisto pravega,<br />

ni najbolj točna. Jasno nam mora biti, da fantje<br />

in dekleta ta proces prebujenja doživljajo povsem<br />

različno. Spominjam se, da mi je nekoč kolega rekel:<br />

Fantje iščejo čutne dražljaje, dekleta pa se jih zavedajo.<br />

Imajo rdečila, kreme, puder, pritisk na solzne mešičke<br />

in koketiranje. Vse se lahko stopnjuje, tudi odkrito<br />

postavljanje, zato doživijo vihar protestov. Dekleta se<br />

postavljajo, se pokažejo! Predpišejo si oblačila. Zato je<br />

doma toča zmerljivk. Postavijo se ravno kot sveča in<br />

se šopirijo. Učitelju bodo že pokazale. To je moj obraz,<br />

moje telo in lahko ga oblečem, kakor ga hočem. Ob<br />

takih čustvih vidimo, kako jim kipi kri. In prav krvni<br />

sistem je pri dekletih v puberteti močneje angažiran<br />

kot pri fantih."<br />

"In kaj naj storijo starši?"<br />

"V takem primeru je najbolje, da eden od roditeljev<br />

pokaže neke vrste zanimanje, jim prisluhne, postavi<br />

kakšno vmesno vprašanje, s taktnim občutkom<br />

postane del teatra, ne da bi sam prevzel vlogo. Nato<br />

nenadoma npr. išče ključ od avta, se odpravi po svojih<br />

opravkih in pusti dekleta, da se same nanorijo. To<br />

je pravo ravnanje, tako bodo porabili vso municijo<br />

in hčere bodo same opazile, da vse skupaj ni vredno<br />

tolikega teatra."<br />

"Fantje so sramežljivi. Sami ste govorili o dveh fantih,<br />

ki sta svoje norčije opazovala iz varnega skrivališča in<br />

se smejala osuplim voznikom. Fantje se ne postavijo<br />

ravno kot sveča. Če vprašamo fante, ki so priredili dirko<br />

s kolesi, kaj počnejo, se zna zgoditi, da bodo v zadregi,<br />

da jih bo sram, da ste jih opazovali in bodo zardeli.<br />

Če nimate za to kakšnega pomembnega razloga, jih<br />

raje ne vprašajte: "Kaj delaš tu in kaj delaš tam? Tako<br />

kot pri dekletih ne vdiramo v duševno sfero, ampak<br />

se zanjo raje ne zmenimo. Če so fantje npr. nekaj<br />

pokvarili, moramo vedeti, da se šele po dejanju zavejo,<br />

kaj so storili. Sicer bi bila to njihova zlobna volja. V<br />

večini primerov se v svoji koži ne počutijo ravno dobro,<br />

zato jih ne smemo vzeti preveč resno, raje se poslužimo<br />

malo humorja. Na ta način bodo fantje sami opazili,<br />

da so izpadli neumno, učitelj pa ne izgubi avtoritete,<br />

medtem ko strah in odpor do učiteljev, ki prekomerno<br />

reagirajo, narašča.<br />

Ne smemo pozabiti, da fantje zaradi preštevilnih vtisov<br />

ali zahtev šole ali doma zlahka postanejo razdraženi.<br />

So bolj razdražljivi od deklet. Pojavi se tudi zahteva,<br />

da se ozrejo nazaj. In nujno se je treba ukvarjati s tem,<br />

tako da jim pokažemo, da jih razumemo in se nam zdi<br />

pravilno. Tako se jim je kasneje veliko lažje potopiti v<br />

svoje notranje življenje. Sicer bodo, če bo le mogoče,<br />

površni, materialistični ali celo brutalni."<br />

"In kako vidite notranje življenje deklet?"<br />

"V tej nagli sposobnosti vstopa lahko pri dekletih<br />

opazimo premočna čustva. To so lahko: ogorčenje,<br />

jeza, bes in celo sovraštvo in po drugi strani predanost<br />

in nežnost. To se pojavi samo po sebi, je kot izbruh sil<br />

narave. Nasprotno se lahko uniči ali pa dvigne v nebo.<br />

Njihovo lastno središče, bistvo njihove biti, posrka<br />

občutja kot suha goba in zato je tako težko navezati<br />

nov odnos.<br />

Pri fantih je to čisto drugače. Svojega središča še<br />

niso našli in zato se lahko tako vehementno skrijejo<br />

v občutja. Zato vidim zadrego v fantih, ker sploh ne<br />

vedo, kam bi sami s seboj. Samo poglejte si njihovo<br />

nemoč, ko zarivajo roki v hlačne žepe. Najraje sebe ne<br />

bi pokazali. Obstaja nevarnost, da bodo postali reve.<br />

Če skušamo najti skupni imenovalec, bi lahko rekli:<br />

punce nas skušajo odpraviti s trdo lupino, fantje pa so<br />

kot surova jajca. Zato moramo, kot sem že rekla, vsako<br />

besedo močno pretehtati, kar pa sploh ni lahko."<br />

Pogovor je v Susanne še dolgo odzvanjal.<br />

.<br />

(se nadaljuje)<br />

prevod: Nadja Lazar<br />

"In kako naj ravnajo pri fantih?" je vprašala Susanne<br />

z nasmeškom.<br />

WALDORFSKE NOVICE, ZIMA <strong>2006</strong> 9


V ZG O J A<br />

Maja Maletin Kolarič<br />

Pomen gledališke<br />

igre v waldorfski šoli<br />

V<br />

waldorfski šoli se otroci že zelo zgodaj pobliže<br />

seznanijo z igranjem in gledališčem. Že v nižjih<br />

razredih zaigrajo prav vsi učenci v gledališki<br />

igrici, ki je tesno povezana s pripovedno ali učno snovjo,<br />

napiše pa jo pogosto razrednik sam.<br />

Tako igrajo skozi vsa leta šolanja, uprizarjajo tudi<br />

tekste v tujih jezikih.<br />

Ko se naučijo besedilo in zaigrajo določeno osebo,<br />

vključijo učenci lastno voljo, da nadzirajo svoje telo in<br />

gibanje.Tudi čustva obvladujejo, tista resnična, osebna,<br />

ki jih doživljajo, ko so del skupine na odru, in tista, ki jih<br />

vloga zahteva in si jih 'nadenejo' ter nekoliko preizkusijo.<br />

Počutijo se varne in se lahko eden do drugega obnašajo<br />

na nove načine, ki jih vloge od njih zahtevajo (so jezni,<br />

hudobni, zaljubljeni …). Učitelj ali režiser v srednji šoli<br />

jih vodi skozi delikatne, odrasle situacije. Abstraktne<br />

ideje, principe in ideale iz dramskega dela doživljajo<br />

indirektno, niso njihova intimna vsebina in resnica, so<br />

pa za te mlade igralce konkretna izkušnja. Njihovi udi<br />

in njihova čustva, čeprav zaigrana, podpirajo njihovo<br />

razumevanje in mišljenje. Otrok ali mladostnik tako<br />

skozi lastno izkušnjo poveže roke, srce in glavo. Tako je<br />

dosežen eden pomembnih ciljev waldorfske pedagogike<br />

– povežemo voljo, čutenje in mišljenje.<br />

Pri gledališki igri se razred tudi socialno močno poveže.<br />

Eden je odvisen od drugega. Soigralec se mora potruditi<br />

tudi zate, besedilo se bo naučil tudi za sošolca. Še tako<br />

majhna vloga je za prelepo 'iluzijo', ki jo na odru skupaj<br />

ustvarjajo, zelo pomembna.<br />

Razred stoji kot eden, veže ga tesna vez in odgovornost<br />

ter skupna izkušnja ponosa ob uspešno zaključenem<br />

delu.<br />

Gledališka predstava je običajno nekaj, kar si ogledamo,<br />

da se bomo zabavali in razveselili. Celo tragična zgodba<br />

v gledališču ob koncu tedna ali med prazničnimi dnevi<br />

nas nekako razvedri. Vemo, da je v davnih začetkih<br />

dramatika imela posvečen namen, njena moč pa je<br />

bila v sposobnosti preobrazbe in očiščenja. Kako pa<br />

je danes? Ko pravimo, da nas je dramska oseba ali<br />

zgodba ganila, si lahko tako čustvovanje predstavljamo<br />

tudi kakor gibanje naše notranjosti. Na primer: "Zgani<br />

se, duša!" ali "Ganilo je njeno dušo."<br />

Če ima gledališka igra takšen vpliv na odrasle, ima<br />

še toliko večjo moč na notranji svet pri mladini in<br />

otrocih.<br />

V današnjem času, ko otroci odraščajo v svetu<br />

virtualnih puščav, ko elektronika in simulacija<br />

nadomeščata resnično in pravo izkušnjo, ki je za<br />

mlade, za njihovo notranje življenje srečanje usodnega<br />

pomena, je dramatika, igranje na odru, lahko nekakšna<br />

rešitev – ali rešiteljica.<br />

Pri gledanju televizije in risank se otrokom vtisnejo<br />

slike in podobe karakterjev, ki so 'zapovedane' od zunaj<br />

(od drugih), niso jih sami ustvarili. Še desetletja nosijo<br />

te slike s seboj; njihove lastne sposobnosti ustvarjanja<br />

notranjih podob pa ob tem krnijo.<br />

Tudi srečanje z drugo osebo ali vrstniki je veliko<br />

napornejše kakor osamljeno sedenje pred strojem, ki<br />

ti sledi in se odziva na pritisk na gumb. Pri srečanju z<br />

vrstniki pa je potrebno ali popustiti v neizogibni razpravi<br />

ali uveljaviti svoje predloge s pravimi argumenti.<br />

Računalnik te uboga, konflikt je rešen, ne – saj sploh<br />

ne obstaja – vse je pod kontrolo!<br />

10 WALDORFSKE NOVICE, ZIMA <strong>2006</strong>


Ko se ozremo h gledališki igri, je to prav tako iluzija,<br />

ponarejen, ustvarjen svet …, pa vendar morajo vsi<br />

sodelujoči pri ustvarjanju vključiti svojo imaginacijo,<br />

zmožnost predstavljanja in tvorjenja lastnih notranjih<br />

slik.<br />

Televizijska slika, na primer Kekca, je v naši<br />

notranjosti dokončna in taka za vedno ostane. Notranja<br />

slika, ki smo jo ob dramskem delu sami ustvarili, pa<br />

se lahko razvija dalje skozi naše mišljenje. Zavedamo<br />

se, da je to le iluzija, ki pa smo jo sami soustvarjali.<br />

Mlademu človeku je takšna izkušnja dobra popotnica<br />

pri prepoznavanju realnosti v življenju.<br />

Ob simuliranih igrah in filmih ter oddajah, ki jih<br />

imenujejo 'resničnostni show', mladina vse bolj izgublja<br />

občutek za resničnost. Vprašajo se nekako takole:<br />

"Komedije so izmišljene, filmi z vohuni in policijo pa<br />

kažejo resnične dogodke, ali ne?" Ko gledajo v novicah<br />

vojaško streljanje in bombardiranje, pa eksplozije (celih<br />

hišnih ……) velikih nebotičnikov, se sprašujejo: Je to<br />

res ali ne?<br />

Dokumentarne drame o pomembnih ljudeh – so<br />

resnične ali so jih 'začinili', da so bolj gledljive?<br />

Kakor so projekti, ki jih dvanajstošolci pripravljajo<br />

dolgo leto in pred zbranim občinstvom predstavijo,<br />

osebni preizkus ob koncu šolanja na waldorfski šoli,<br />

tako je gledališka igra, ki jo skupaj izsanjajo, nato<br />

pa ustvarijo in uprizorijo, tak preizkus umetniških,<br />

kreativnih sposobnosti in razredni izpit socialne<br />

zrelosti.<br />

Učitelji verjamemo, da vsaka dramska uprizoritev<br />

pomaga učencu k večjemu zavedanju samega sebe,<br />

k obvladovanju lastnega življenja. Želimo, da bi<br />

naši dijaki spoznali skriti pomen, prisoten v mnogih<br />

dramskih delih.<br />

Usoda je nepredvidljiva in vendar smo mi ljudje sami<br />

njeni mojstri.<br />

Mladi ljudje se tako potapljajo v motne vode simulirane<br />

negotovosti, kjer ni več mogoče zaupati lastnim čutom.<br />

Izplavajo pa velikokrat z vprašljivo moralno držo in<br />

predstavo o svetu, ki jo le-ta sam ponuja, ko pravi:<br />

"Res je to, kar se tebi zdi resnično!"<br />

WALDORFSKE NOVICE, ZIMA <strong>2006</strong> 11


V ZG O J A<br />

Ljudska<br />

božična igra<br />

Kristusovo rojstvo<br />

Darja Zagorc<br />

Nemški kolonisti so konec 16. stoletja to igro<br />

prinesli v Oberufer, vasico vzhodno od<br />

Donave v severozahodni Madžarski (današnja<br />

Slovaška). Poleg Madžarov je bil tu naseljen tudi slovanski<br />

živelj. Korenine te igre segajo v 12. stoletje. Dragi učitelj<br />

in prijatelj Rudolfa Steinerja, Karl Julius Schröer, je odkril,<br />

zapisal in leta 1862 na Dunaju objavil poleg zgoraj omenjene<br />

igre "Kristusovo rojstvo" še dve: "Rajska igra" in "Sveti trije<br />

kralji".<br />

Rudolfu Steinerju je zbiralec in izdajatelj bistvo<br />

teh iger živo predstavil, saj je bil prisoten, ko so jih<br />

vaščani vadili in igrali. Steiner je bil dober poznavalec<br />

srednjeveških iger. Ko jih je primerjal s temi, je ugotovil,<br />

da prav igre iz Oberuferja nosijo posebno vrednost,<br />

ker so uspele ohraniti praizvornost. V njih so vtkane<br />

velike zakonitosti misterijskega načina prikazovanja.<br />

Nenehno pojavljanje in ponavljanje trojnosti (npr.:<br />

pastirji, gostilničarji), kar lahko srečamo tudi v vsaki<br />

pravi bajki, je na različne načine vtkano v tok cele<br />

igre. Prav zaradi teh prvinskih sil si te igre zaslužijo,<br />

da se jih ponovno oživi. V tem prepoznanju smisla in<br />

vrednosti teh iger smo tako zbiralcu kot R. Steinerju<br />

lahko hvaležni.<br />

Igralci so se pri igranju morali držati določenih pravil,<br />

zaradi katerih so se igre uspele avtentično prenašati<br />

z generacije na generacijo. Neka družina je te igre<br />

podedovala, jih čuvala kot sveto blago in jih predala<br />

naslednji generaciji. Najstarejši član je bil vodja<br />

– mojster igre. Po jesenski trgatvi je okoli sebe zbral<br />

mladeniče (igrali so tudi ženske vloge) iz vasi, ki so se<br />

mu zdeli za igro primerni. V času priprav na igro so se<br />

morali držati sledečih pravil:<br />

- niso se smeli družiti z dekleti,<br />

- niso smeli pohajkovati naokoli in uživati<br />

alkohola,<br />

- niso smeli peti neprimernih pesmi,<br />

- pozorno so morali slediti vsem navodilom učitelja<br />

– mojstra igre,<br />

- plačati bi morali kazen, če bi kaj od teh navodil<br />

pozabili.<br />

Za temi pravili lahko zaslutimo veliko resnost. Igro<br />

so igrali od začetka adventa do svetih treh kraljev. Ob<br />

nedeljah in praznikih so bile predstave v gostilnah,<br />

ena predstava med tednom pa je bila namenjena vaji.<br />

Od vasi do vasi je igralska kompanija potovala na<br />

enostaven, skromen način, igro pa je prikazovala živo<br />

in prisrčno.<br />

Danes so te igre prevedene v številne jezike in<br />

se po svetu igrajo po waldorfskih šolah in drugih<br />

ustanovah.<br />

Kot odgovor na vprašanje, zakaj vsako leto ista<br />

igra, je najbolje navesti razmišljanje priče, ki je 13 let<br />

obiskovala waldorfsko šolo:<br />

"Za mene je bilo doživetje igre primerljivo s svetim<br />

obredom. V njej je nekaj meditativnega. Skozi<br />

ponavljanje igra postaja vedno bolj del človeka, njegove<br />

notranjosti in čedalje bolj jo razumeš. Odrasli pričakujejo<br />

vedno kaj novega, željni so sprememb, za tem hrepeni<br />

naš intelekt. Otroci pa so željni ponavljanja, ob tem<br />

se počutijo varne. Tako kot se iz leta v leto ponavlja<br />

praznik božiča in njegovo zgodovinsko izročilo, tako je<br />

prav, da se ponavlja tudi igra, skozi katero lahko božič<br />

vedno na novo doživimo. V siromašnosti zunanjega<br />

sveta te igre pripomorejo k notranjemu bogatenju."<br />

Po tem, ko Gallus reče Krispusu: "Če hočeš čudež videti,<br />

moraš jutri zgodaj vstati, se z nami v Betlehem podati",<br />

ga Krispus vpraša: "Je dolga pot do tja?". Odgovor je<br />

nekaterim že poznan, slišali ga bomo lahko tudi letos.<br />

A kako daleč je Betlehem za nas, lahko odgovori vsakdo<br />

sebi in se trudi, da mu postaja vedno bližji. Angelius<br />

Silezius pravi: "In četudi se Jezus v Betlehemu rodi<br />

tisočkrat, ne pa v tebi, ostajaš izgubljen."<br />

Vprašajmo se, ali in kako v nemirnem vsakdanjem<br />

življenju ohranjamo in obnavljamo držo pastirja,<br />

katerega največje bogastvo je srce, ki sliši. Sliši, kaj<br />

je človeku ob meni potrebno, sliši, kaj tisti višji Jaz v<br />

meni hoče. Ob takšnem prisluškovanju postajajo naša<br />

srca jaslice, iz katerih se rojevajo svetle misli, prave<br />

besede in toplina dobrih del.<br />

Iskrica iz šolskih klopi<br />

Učiteljica ponosno pravi učencem: »Test je praznik znanja!"<br />

"Ah, teh praznikov je pa nekam veliko," se zasliši iz šolskih klopi.<br />

12 WALDORFSKE NOVICE, ZIMA <strong>2006</strong>


Božična igra živo nastaja, skozi delo<br />

počasi odpira vrata nebeškega raja …<br />

Mislimo na tisto božično igro, ki jo učitelji, starši,<br />

sodelavci waldorfskih šol po svetu darujejo v<br />

božičnem času vsako leto znova učencem, dijakom,<br />

staršem, gostom, sebi …<br />

Gospod Samo Simčič je na prošnjo <strong>Waldorfske</strong><br />

šole Ljubljana prevedel že dve od treh božičnih iger,<br />

ohranjenih v Oberuferju – vasici na Madžarskem ter<br />

na novo zbranih in izdanih leta 1862 po dr. Karlu<br />

Juliusu Schröerju. Letos si boste lahko ogledali igro:<br />

KRISTUSOVO ROJSTVO<br />

Prevod je preprost, jezik v njem pa pojoč in<br />

umetniški. Igra je polna glasbe in petja, hudomušne<br />

iskrivosti pastirjev pa tudi lepot, skrivnosti in<br />

modrosti božičnega dogodka. Luč igre iz tedna v<br />

teden močneje sveti. Naša igralska kompanija komaj<br />

čaka čas, ko bo smela sadove dela darovati tistim, ki<br />

si igro želijo ogledati, jo doživeti, ji iz sebe in v sebi<br />

prisluhniti.<br />

VABILO<br />

V sredo in četrtek<br />

20. in 21.decembra, ob 19. uri,<br />

bo 10. razred <strong>Waldorfske</strong> šole Ljubljana,<br />

predstavil igro ameriškega avtorja<br />

Thorntona Wilderja<br />

z naslovom<br />

Za las smo jo odnesli.<br />

Igro bodo zaigrali v angleškem jeziku,<br />

vendar bomo vsebino pred igro razložili.<br />

Prisrčno vabljeni!<br />

Naj bogat bo, naj bo ubog,<br />

veseli tega se dne …<br />

petka dopoldne, 22. decembra ob 10. uri:<br />

brezplačna predstava za učence,<br />

dijake in vse delavce na Waldorfski šoli Ljubljana;<br />

sobote dopoldne, 23. decembra ob 11.uri:<br />

predstava za starše in zunanje goste;<br />

sobote popoldne, 23. decembra ob 19.uri:<br />

predstava za tiste, ki jo želijo videti drugič ali morda že tretjič;<br />

pa za tiste duše, ki v božičnem času hrepenijo po bogatem<br />

notranjem življenju in poglabljanju v svetovni praznik otroka.<br />

Vsakokrat bo predstava na<br />

Waldorfski šoli Ljubljana, Streliška 12,<br />

v večnamenski dvorani v pritličju.<br />

Vstopnina: 700 SIT<br />

Izkupiček od dopoldanske sobotne predstave bo namenjen<br />

nadaljnji gradnji <strong>Waldorfske</strong> šole Ljubljana,<br />

izkupiček od večerne predstave pa iniciativi Sončna pot.<br />

Vabljeni!<br />

■ Alma Zupančič<br />

WALDORFSKE NOVICE, ZIMA <strong>2006</strong> 13


O Š O L I<br />

Iztok Kordiš<br />

Ob koncu leta<br />

Šola je vedno vpeta v dva sistema. Prvi je pedagoški<br />

sistem, kjer se vse načrtuje in ocenjuje ob začetku<br />

in koncu šolskega leta, drugi pa je gospodarskodružbeni,<br />

ki je vpet v koledarsko leto. Kot šola moramo<br />

slediti obema, zato je primerno, da se tudi sedaj ozremo na<br />

dogodke in dejavnosti skoraj minulega leta.<br />

Če bi pogledali na hitro, morda ne bi opazili veliko<br />

bistvenih sprememb od lani – delo je utečeno, načini<br />

poznani, razredi polni. Podroben pogled pa nam<br />

pokaže, da je bilo lani začetih veliko stvari. Zastavljeni<br />

so bili načrti, začeti novi ciklusi. Tako smo začeli z<br />

izdelavo novih projektov za dokončanje adaptacije<br />

prizidka in izgradnjo telovadnice. Začel se je nov ciklus<br />

izobraževanja za waldorfske učitelje, v katerega je<br />

vključeno preko 30 udeležencev iz vse Slovenije. Pojavile<br />

so se nove iniciative, poleg Bleda tudi Primorska, kjer<br />

je interes za waldorfski vrtec in šolo, v tem tednu pa še<br />

iniciativa v Prekmurju. Prav iniciativa Bled je povzročila<br />

veliko medijsko pojavnost v prvi polovici leta.<br />

Leto je zaznamovala tudi prava bitka za Zvonarsko in<br />

ohranitev vrtca, ki smo jo z veliko truda, s pomočjo in<br />

močnim angažiranjem nekaterih staršev ter ugodnega<br />

spleta okoliščin uspeli dobiti. Kljub zastavljeni<br />

viziji – ustvarjalen posameznik v harmonični celoti<br />

– preživljamo zelo težke trenutke notranjih nasprotij<br />

in iskanj pravih medsebojnih razmerij za učinkovito in<br />

profesionalno delo. Veliko dela smo vložili v izdelavo<br />

učnih načrtov programa z nižjim izobrazbenim<br />

standardom in programa waldorfske glasbene šole.<br />

Medtem ko je bil prvi program že potrjen na strokovnem<br />

svetu, drugi na potrditev še čaka in upamo, da se bo to<br />

zgodilo še pred zaključkom tega leta.<br />

Delo in izobraževanje z vrhunskimi waldorfskimi<br />

strokovnjaki iz tujine je naša stalnica. Georga Locherja<br />

in Christopherja Clouderja (predsednika Evropskega<br />

sveta waldorfskih šol) pri tem verjetno ni potrebno<br />

posebej omenjati. Letos pa smo obnovili sodelovanje<br />

z Janom in Ingrid Thiessen, ki sta sicer povezana s<br />

šolo že od vsega začetka, sedaj, ko sta zaključila svoje<br />

delo v šoli v Fredericiji in imata več prostega časa,<br />

pa smo imeli možnost za dogovor o bolj intenzivnem<br />

sodelovanju. Obiskovala bosta tako osnovno kot<br />

srednjo šolo ter sodelovala pri izobraževanju učiteljev.<br />

Močan vtis tako pri srednješolcih kot učiteljih in starših<br />

je pustil norveški strokovnjak Godi Keller, s katerim<br />

smo se prav tako dogovorili za tesnejše sodelovanje pri<br />

delu in izobraževanju. Ponovno bomo z njim preživeli<br />

teden dni v februarju, Jan in Ingrid pa nas obiščeta<br />

že januarja. Vzgojiteljice v vrtcu so se povezale z<br />

izkušeno waldorfsko vzgojiteljico Jill Taplin iz Anglije.<br />

Jeseni se je začelo izobraževanje za učitelje gimnastike<br />

Bothmer pod vodstvom Martina Bakerja, zadnjih sedem<br />

tednov pa naši desetošolci pod vodstvom igralke<br />

in režiserke Sarah Kane intenzivno pripravljajo igro<br />

Thorntona Wilderja – Komaj smo jo odnesli.<br />

Pri pregledu ne smemo pozabiti tudi na poletni<br />

enotedenski seminar IAO v Ljubljani, kjer smo se<br />

srečal predstavniki izobraževanja iz enajstih, pretežno<br />

vzhodnoevropskih držav in si izmenjali pedagoške in<br />

organizacijske izkušnje ter poglabljali svoje znanje iz<br />

antropozofije.<br />

Vse to so samo dodatne dejavnosti poleg rednega<br />

pedagoškega dela, ekskurzij, izletov, tekmovanj,<br />

praznovanj. Torej res veliko dogajanja za eno samo<br />

šolo. In prav na koncu leta nas je, kot darilo za vse to<br />

opravljeno delo, na božičnem semnju razveselila obljuba<br />

novega ljubljanskega župana, ki pomeni, da bomo<br />

lahko s pomočjo mestne občine Ljubljana v kratkem<br />

dogradili našo Učilno židano, preselili na Streliško tudi<br />

vrtec in en razred osnovne šole ter tako dokončno rešili<br />

našo prostorsko in olajšali finančno situacijo.<br />

Tako bi lahko to leto ocenili kot leto iniciativ, iskanj,<br />

kvalitetnega strokovnega dela, kakor tudi borbe za<br />

prostor, boljše pogoje in načine dela. Jasno je, da<br />

moramo veliko stvari še narediti in izboljšati, mogoče<br />

tudi spremeniti, zato so dobrodošli vsi predlogi, ki<br />

ponujajo rešitve in izboljšave, vendar je vedno nujno<br />

pogledati predvsem stvari, ki so bile narejene dobro,<br />

kajti ob takem pogledu dobiš zagon in ustvarjalno moč<br />

za novo delo in nove izzive. Zadnji božični semenj nam<br />

je lahko slika in potrdilo, da res delamo dobro, da kljub<br />

nesoglasjem in drugačnim mišljenjem lahko delujemo<br />

skupno in da le s skupnim delom lahko dosežemo<br />

zastavljeno vizijo.<br />

14 WALDORFSKE NOVICE, ZIMA <strong>2006</strong>


O Š O L I<br />

Tekmovanje iz znanja logike<br />

Šolsko leto <strong>2006</strong>/2007<br />

Lucija Florjanc Lukan<br />

Zveza za tehnično kulturo Slovenije je tudi v letošnjem šolskem letu, tako kot že leta poprej, izvedla tekmovanje iz<br />

znanja logike. Najprej so na osnovnih šolah konec meseca septembra potekala šolska (izbirna) tekmovanja. Šolsko<br />

tekmovanje smo letos prvič izvedli tudi na Waldorfski šoli Ljubljana. Udeležilo se ga je 7 učencev, in sicer štirje<br />

učenci 7. razreda in trije učenci 8. razreda (program 8. in 9. razreda devetletke) .<br />

Na podlagi rezultatov so se na 21. državno tekmovanje iz znanja logike med približno 600 osnovnošolcev vsake<br />

generacije uvrstili tudi štirje učenci <strong>Waldorfske</strong> šole Ljubljana, in sicer ena učenka 7. razreda in trije učenci 8.<br />

razreda.<br />

Učenci so se na tekmovanjih izredno izkazali in osvojili naslednja priznanja:<br />

Srebrno priznanje<br />

Jakob PETERLIN, 8. razred<br />

Bronasto priznanje<br />

Teodora ŠVET KOMEL, 7. razred<br />

Ajda NOVAK, 7. razred<br />

Nino ŠAJN, 7. razred<br />

David PETEK, 8. razred<br />

Oton KOROŠEC, 8. razred<br />

Pri svojem delu so pokazali veliko interesa in dobre volje za reševanje tovrstnih preizkušenj.<br />

Za njihovo delo in dosežene rezultate jim iskreno čestitamo.<br />

TAČAJ TEKA NA SMUČEH<br />

Pokljuka 22. – 24.12.<strong>2006</strong><br />

Gibanju v naravi, sproščenem druženju različnih generacij in aktivnosti v vseh letnih<br />

časih na naši šoli posvečamo veliko pozornosti. In ker upamo, da bo zima, kljub letošnji<br />

zamudi počasi le prišla, vas vabimo da tradicionalni vikend tečaj teka na smučeh na<br />

Pokljuki, ki se ga že vrsto let udeležujejo tudi waldorfske družine. Tečaj je primeren za<br />

vse, od popolnih začetnikov, do tistih, ki se že vrsto let ukvarjate s tem športom, od tistih,<br />

ki bi se radi naučili tekmovalne tehnike, do pohodnikov. Bivali bomo v Šport hotelu na<br />

Pokljuki, poskrbljeno pa bo tudi za tiste, ki še nimate svoje opreme, saj si jo boste lahko<br />

izposodili v hotelu.<br />

Za prijave in dodatne informacije pokličite na<br />

številko 041 456 895, Iztok Kordiš<br />

WALDORFSKE NOVICE, ZIMA <strong>2006</strong> 15


Z A M L A D E<br />

Lev Nikolajevič Tolstoj<br />

Božič očka Martina<br />

Pred davnimi časi, skoraj tako davnimi, da se jih<br />

komaj kdo spomni, je živel neki čevljar. Doma je bil<br />

daleč proč od tod, skoraj tako daleč, da si to težko<br />

predstavljamo – v neki ruski vasici.<br />

Ime mu je bilo Martin. Čeprav je bil že star, so ga<br />

povsod, kamorkoli je prišel, klicali OČKA MARTIN, ker<br />

so ga vsi imeli zelo radi.<br />

Živel in spal je v majhni sobi z oknom na vaško cesto.<br />

V njej je tudi izdeloval in popravljal čevlje. K njemu je<br />

prihajalo veliko ljudi, zato je imel očka Martin vedno<br />

toliko, da si je lahko kupil kruha pa kave in zelja, da si<br />

je lahko skuhal zeljnato juho, ki jo je imel najrajši.<br />

Tako je živel popolnoma zadovoljno. Oči so mu skoraj<br />

vedno sijale skozi majhne okrogle naočnike. Rad je pel,<br />

si požvižgaval, popravljal ali izdeloval čevlje in prijazno<br />

pozdravljal ljudi, ki so šli samo mimo.<br />

Toda na ta posebni dan je bilo drugače. Mislil je<br />

na svojo ženo, ki mu je umrla pred mnogimi leti ter<br />

na sinove in hčere, ki so zrasli in šli po svetu. Bil je<br />

popolnoma sam na sveti večer. Vsi drugi ljudje so bili s<br />

svojimi družinami. Očka Martin je žalostno zavzdihnil,<br />

vzel v roke staro rjavo knjigo, prižgal petrolejko in začel<br />

brati: ker nikoli ni hodil v šolo, je s prstom šel od vrstice<br />

do vrstice in besede izgovarjal na glas. Bral je zgodbo o<br />

Jezusu, ki se je rodil v božični noči.<br />

"Če bi Jezus prišel k meni, kaj bi mu daroval?" se<br />

je vprašal. Vstal je in vzel z visoke police zaprašeno<br />

škatlo: odprl jo je in vzel iz nje par ljubkih čeveljčkov.<br />

"Tele čeveljčke bi mu podaril, najlepši so, kar sem jih<br />

kdaj naredil." Škatlo je položil na mizo, svoje stare kosti<br />

pa nazaj na pleteni stol, da bi znova bral. A koščeni<br />

prst očka Martina je kmalu zdrsnil s knjige; okrogli<br />

naočniki so mu spolzeli z nosu in potopil se je v blažen<br />

spanec.<br />

"Očka, očka Martin," se je nenadoma oglasilo v temni<br />

sobi. "Kdo je?" je zamomljal očka Martin in dremal<br />

dalje. "Očka Martin, jutri te obiščem. Gotovo me boš<br />

prepoznal, četudi ne bom povedal, kdo sem." Potem je<br />

bilo vse tiho.<br />

Očka Martin je bil v hipu buden. Luč je ugasnila,<br />

oglje v peči je komaj še tlelo. Zunaj so se začeli oglašati<br />

polnočni zvonovi. Božič je prišel.<br />

"On je bil," je dejal starček sam sebi. "Jezus je bil."<br />

Zamišljeno si je pogladil brke. "Mogoče se mi je samo<br />

sanjalo." Čez čas pa upajoče: "Mogoče me bo pa res<br />

obiskal." Nič več ni bil dremáv. "Pozoren bom moral biti,<br />

da ga bom spoznal."<br />

Nič več ni zaspal. Zjutraj si je skuhal velik vrč kave, z<br />

enim očesom pa je ves čas gledal skozi okno.<br />

Končno se je nekdo približal: tam izza ovinka na vaški<br />

poti je zagledal človeško postavo. Morda pa prihaja k<br />

njemu Jezus! Potem pa je razočaran stopil korak nazaj.<br />

Bil je samo stari cestni pometač, premražen in topotajoč<br />

z nogami ob svoji samokolnici. Nezaslišano: na sam Božič<br />

mora delati. Očka Martin je odprl vrata svoje sobice: "Bi<br />

se vam prilegla skodelica tople kave?"<br />

"Mislim, da ne bi bilo napačno," je ta dejal in rad vstopil.<br />

"Zelo ste prijazni, zares zelo prijazni."<br />

"To je najmanj, kar lahko storim za vas," mu je rekel<br />

očka Martin, "saj je navsezadnje božič."<br />

"To bo vse, kar bom dobil za božič," je rekel in vzel<br />

skodelico kave.<br />

Ko si je stari pometač ob peči pogrel še roke, mu je očka<br />

Martin povedal svoje sanje, da ga bo Jezus obiskal.<br />

"Želim vam torej vse najboljše in hvala za kavo," se je<br />

pometač prvič nasmehnil in okrepljen odšel.<br />

Očka Martin je gledal gor in dol po cesti. Mimo so hodili<br />

ljudje, ki jih je poznal; o njegovem obisku pa ni bilo ne<br />

duha ne sluha.<br />

Nazadnje pa je le nekaj pritegnilo njegovo pozornost.<br />

V senci ob zidu je opotekaje hodila mlada žena, ki je v<br />

naročju stiskala dete. Njen obraz je bil utrujen in njena<br />

obleka vsa ponošena.<br />

"Ej, stopite noter, da se malo pogrejete," jo je ljubeznivo<br />

povabil. Prestrašeno je pogledala in hotela zbežati. A<br />

videla je, da starčku žarijo oči za očali.<br />

"Zelo ste prijazni". "Smilite se mi, ker ste tako premraženi<br />

in utrujeni. Ali greste kam daleč?"<br />

"Do naslednje vasi," je odgovorila potrto. "Še kar nekaj<br />

kilometrov. Stanovala sem v mlinu, a nimam denarja za<br />

najemnino. Morala sem iditi. Moža nimam, kot vidite."<br />

Čevljar ji je ponudil kruha in juhe, otroku pa pogrel<br />

mleka. Otročiček se je razživel in se smehljal. "Pa brez<br />

čevljev je," je zmajal očka Martin z glavo. "Nisem mu jih<br />

obula, ker jih nimam," je z grenkobo v glasu rekla mlada<br />

žena. Očku Martinu je šinila v glavo neka misel. Odgnal<br />

jo je, a je prišla nazaj. In tako je odprl škatlo s čeveljčki.<br />

Natanko so se prilegali otrokovim nogicam. "Kar tele<br />

obdržite," je dejal mladi materi nežno. "Le kako naj se<br />

vam zahvalim?" je presrečna vzkliknila.<br />

16 WALDORFSKE NOVICE, ZIMA <strong>2006</strong>


Očka Martin pa je ni slišal. Spet je gledal skozi okno.<br />

"Ste slišali za Jezusa, ki se je rodil na božič?" Mlada<br />

žena je prikimala. "Obljubil mi je, da danes pride," je<br />

dejal očka Martin in ji povedal za svoje sanje.<br />

"Upam, da se vam bodo sanje uresničile. To si<br />

tudi zaslužite," je dejala mlada mati, se zahvalila za<br />

prijaznost in odšla po svoji poti.<br />

Očka Martin si je skuhal svojo priljubljeno zeljnato<br />

juho. Ves čas do večera je zrl skozi okno in opazoval<br />

vse, ki so šli mimo. Toda Jezus ni prišel.<br />

■ Paul Cézanne, Starec (1866)<br />

Začelo ga je biti strah. Mogoče ga pa ni prepoznal.<br />

Mogoče pa je šel mimo, ko je on kuhal juho? Mimo so<br />

hodili stari, mladi, otroci, berači, babice. Nekaterim je<br />

pokimal, drugim se je nasmehnil, beračem je dal novčič<br />

ali kos kruha.<br />

Toda Jezus ni prišel.<br />

Stari čevljar je ves žalosten prižgal petrolejko, zanetil<br />

ogenj in si pripravil skromno večerjo.<br />

"Navsezadnje so bile res samo prazne sanje," je<br />

žalostno dejal sam pri sebi in se namestil v pleteni<br />

naslonjač. Dve debeli solzi razočaranja sta mu privreli<br />

izza njegovih naočnikov.<br />

Od žalosti, utrujenosti in razočaranja skoraj ni več<br />

videl in zrušil se je sam vase.<br />

Nenadoma se mu je zazdelo, da v sobi ni sam. Kot da<br />

mimo njega hodijo ljudje in šepetajo:<br />

"Kaj me nisi videl?"<br />

"Očka Martin, kaj me nisi spoznal?"<br />

"Me nisi videl...?"<br />

Nato je zaslišal isti glas, kot tisto noč prej, vendar si<br />

ni mogel priti na jasno, od kod prihaja.<br />

Lačen sem bil in si mi dal jesti.<br />

Zeblo me je in si me pogrel.<br />

Žejen sem bil in si mi dal piti.<br />

Nag sem bil in si me oblekel.<br />

Žalostem si bil in si me potolažil.<br />

Ko si pomagal ubogim, si pomagal meni.<br />

Potem je bilo vse tiho.<br />

V očeh starega moža so se posušile vse solze. Očka<br />

Martin je počasi pogladil dolge sive brke. "PA JE JEZUS<br />

LE PRIŠEL...", se je srečno nasmehnil očka Martin in za<br />

njegovimi majhnimi naočniki je spet zažarel svetli sij.<br />

Za <strong>Waldorfske</strong> <strong>novice</strong> priredila Antonija H. Križaj<br />

Svetovno znani ruski pisatelj Lev Nikolajevič<br />

Tolstoj je umetniško preoblikoval francosko<br />

otroško pripoved izpod peresa Rubensa<br />

Saillensa in jo uvrstil v svoja ZBRANA DELA.<br />

Ognjišče jo je leta 1988 objavilo v slikanici.<br />

WALDORFSKE NOVICE, ZIMA <strong>2006</strong> 17


UT R I N K I<br />

Organizacijski odbor za pripravo semnja<br />

Božični semenj<br />

na Waldorfski šoli<br />

Ljubljana<br />

Spoštovani vsi!<br />

Petnajsti Božični semenj je za nami, ponovno smo<br />

združili moči starši, učitelji, učenci ter naši zunanji<br />

prijatelji in lahko rečemo: uspelo nam je in bilo je<br />

lepo!<br />

Iskrena hvala vsem, ki ste na semnju sodelovali, na<br />

delavnicah ustvarjali čudovite izdelke, pletli adventne<br />

venčke, spekli najboljše sladice in pripravili nešteto<br />

drugih dobrot, okrasili šolo, da je zažarela v prazničnem<br />

vzdušju, jo čudežno obrnili navzven in jo v soboto<br />

zvečer z občutkom pospravili navznoter. Še posebej<br />

hvala razrednim predstavnikom in učiteljem, ki ste<br />

letos prevzeli nase nosilne organizacijske naloge.<br />

Ob taki zagnanosti je bil uspeh licitacije<br />

venčkov zagotovljen.<br />

Na odprtju semnja nas je prijetno presenetil<br />

novi ljubljanski župan Zoran Janković, z<br />

obljubo o sodelovanju mesta pri rešitvi naše<br />

prostorske situacije.<br />

18 WALDORFSKE NOVICE, ZIMA <strong>2006</strong>


S svojim nastopom so odprtje popestrili tudi naši dijaki.<br />

Renesančnimi plesi in šolski orkester.<br />

Hvala za dobro izpeljano delavnico pletenja venčkov<br />

z medijsko znanimi starši, njihovimi prijatelji in<br />

sorodniki ter uspešno izpeljano dražbo, ki je lepo<br />

popestrila dogajanje na semnu.<br />

Včasih je bilo tudi naporno in zahtevno, vendar so<br />

vezi, spletene skozi sodelovanje in reševanje težav,<br />

močnejše in globlje!<br />

Lepo nam je učiteljem srečati nekdanje učence in<br />

dijake, ki se radi vračajo na šolo, prav tako pa moramo<br />

pohvaliti vse sedanje razrede, ki so se potrudili s<br />

kavarnami, otroško stojnico, delavnicami, srečolovom,<br />

socialnimi dejavnostmi, pomočjo pri organizaciji, z<br />

umetniškimi nastopi.<br />

Razredne ekipe so povečini vzorno sodelovale, koncerti<br />

so bili pravi balzam za utrujene obiskovalce, prav tako<br />

raznolika predavanja. Razstava o delu šole je bila dobro<br />

obiskana in s strani obiskovalcev pohvaljena, prodaja je<br />

šla dobro, gostujoči ponudniki so se smiselno vključili<br />

v ponudbo šole, delavnice so bile lepo obiskane, ekipa,<br />

ki je skrbela za gostilno »Pri Božičku« je pričarala<br />

neusahljiv vir dobrot. Vsekakor se moramo zahvaliti<br />

tudi kuharskim mojstrom slovenske vojske, ki so letos<br />

poskrbeli za tople obroke.<br />

Iz letošnjega semnja se oziramo že na prihodnjega,<br />

naučili smo se marsikaj novega in potrudili se bomo,<br />

da nam bo tudi takrat lepo.<br />

HVALA VSEM ZA OBISK, SODELOVANJE, DOBRO<br />

VOLJO IN RAZUMEVANJE!<br />

Naših delavnic so se udeležili<br />

tudi najmlajši obiskovalci.<br />

Na bogato obloženih stojnicah smo prodajali<br />

izdelke, ki so jih izdelali naši pridni starši in<br />

učitelji. Zanimanje zanje je bilo veliko!<br />

WALDORFSKE NOVICE, ZIMA <strong>2006</strong> 19


UT R I N K I<br />

Tinka Pelhan<br />

11. Ljubljanski<br />

maraton<br />

28. – 29. oktober <strong>2006</strong><br />

Tudi letos so se v okviru <strong>Waldorfske</strong> šole<br />

Ljubljana naši učenci, dijaki, učitelji, starši in<br />

prijatelji udeležili teka po ulicah Ljubljane v<br />

okviru Ljubljanskega maratona, ki se je odvijal v soboto in<br />

nedeljo, 28. - 29. oktobra <strong>2006</strong>.<br />

Vreme nam je bilo izredno naklonjeno, saj je bilo toplo,<br />

popoldan pa celo sončno, torej skoraj nič jesensko!<br />

V soboto se je prireditev začela popoldne s šolskimi<br />

teki: celih 2.400 metrov je preteklo 20 učencev in<br />

učenk, 9 dijakov in dijakinj pa se je spopadlo s še<br />

enkrat daljšo progo.<br />

V nedeljo so prišli na vrsto učitelji, starši in prijatelji<br />

<strong>Waldorfske</strong> šole Ljubljana ter, pohvalno, tudi en<br />

učenec in štirje dijaki na 10 kilometrov, en dijak na<br />

polmaraton in celo en dijak na maraton. Skupaj se je<br />

tekaške prireditve udeležilo 50 "waldorfcev", kar je zelo<br />

izjemno pohvalno! Reka tekačev, ki te kar nese s seboj<br />

in utripa od energije, veter v laseh in nasmeški na<br />

ustnicah, zadovoljni očki in mamice z vozički, mlado<br />

in staro, atleti in amaterji, glasni in spodbudni navijači<br />

ob progi, zadnji pekoči metri do cilja … vse to izgine v<br />

trenutku, ko z nasmehom na ustnicah pritečeš skozi<br />

cilj, kjer se za sekundo ustavi čas in ti srce preplavi<br />

toplota – uspel sem.<br />

In to je najlepši rezultat, po katerem si rečeš: Komaj<br />

čakam, da grem drugo leto spet!<br />

Pridružite se nam tudi vi.<br />

Jana Dagarin<br />

Martinovo: Peti razred<br />

na obisku v bolnici<br />

Spomnite se na konjenika, ki se je ustavil pred<br />

mestnimi vrati, zamahnil z mečem, presekal svoj<br />

plašč in ga pol podal beraču, ki se je ves prezebel<br />

stiskal k zidu. Sveti Martin nam je odprl oči za ostarele,<br />

bolne, siromašne, žalostne. Njegova zgodba nas je pretresla<br />

in segla globoko v naša srca. Nas mora nekdo poklicati,<br />

da ga slišimo in mu pomagamo, ali pa je naš čuteč pogled<br />

odprt, da prepoznamo, koga lahko osrečimo? Čas naše<br />

notranje luči se je približal.<br />

Poklicali smo glavno sestro na Pediatrični kliniki na<br />

Vrazovem trgu v Ljubljani in jo vprašali, če si otroci<br />

v bolnici želijo, da jih obiščemo. Razveselili so se in<br />

sklenili smo, da jim bomo popestrili popoldan. Med<br />

ročnimi deli so nastale lepe svetilke, ki smo jih želeli<br />

pokloniti vsem v bolnici. Upali smo, da jih bodo ogrele<br />

in razveselile.<br />

Učiteljici iz bolnišnične šole sta nas prijazno<br />

sprejeli. Pričakovali smo mlajše otroke, mislili smo<br />

jim pripovedovati pravljice, v dvorano pa so vstopali<br />

fantje in dekleta iz višjih razredov osnovne šole ter<br />

srednješolci, le za ščepec mlajših je bilo. Pogumni<br />

petošolci so predstavili legendo o svetniku. Gospa<br />

Cehner je poskrbela, da so njihovi glasovi lepo<br />

dvoglasno zazveneli ob pesmicah. Pesnik Anton Aškerc<br />

v Baladi o sv. Martinu, ki so jo povedali naši učenci,<br />

takole opisuje stisko berača:<br />

... Vsak pes oblaja me na cesti.<br />

Glej, od mrazu se moram tresti.<br />

A ti se zime ne bojiš,<br />

vsak dan obleko tu deliš.<br />

Še mene s plaščem zdaj ogrni,<br />

če treba, Bog ti ga povrni! ...<br />

Slovenski narodni pesmici, zaigrani s flavtami, sta<br />

razvedrili prisotne. Spomnili smo se tudi na pesnika<br />

Simona Gregorčiča in stote obletnice njegove smrti.<br />

Naše živo občutenje reke Soče in pesem Z zakrivljeno<br />

palico v roki sta prinesla k nam njegovo čutenje. Z<br />

delitvijo svetilk smo zaključili srečanje. Bolnikom smo<br />

zaželeli, da hitro ozdravijo, oni pa so nas potolažili, da<br />

z njimi ni tako zelo hudo. Razmišljali smo o njih; se z<br />

nekaterimi rokovali. K Jakobu je pristopil njegov bolni<br />

prijatelj. Hitro sta se zapletla v pogovor. Lepše nam je<br />

bilo, da smo bili obiskovalci.<br />

20 WALDORFSKE NOVICE, ZIMA <strong>2006</strong>


I S K R I C E<br />

VABILO<br />

Laibach, den 20. Oktober<br />

Draga gospoda, povabljeni ste na geburctag, ki<br />

bo izvolil se dogajati na dvajsetega vinotoka dan.<br />

Pa ne bodite pražnje napravljeni, da se ne<br />

bodete količkaj umazati, saj bomo za svinjskim<br />

mehom skakali, videvši tudi kak filmski trak,<br />

ako bo vreme kej ubogalo.<br />

Priporoča se "copate za ne za k maš".<br />

S seboj prinesite kupon za nove fijakajoče<br />

avtobuse mestnega prometa, prišedši na<br />

geburctag.<br />

Spletna stran šole<br />

www.waldorf.si<br />

Ponovno aktivna!<br />

- Najnovejša obvestila<br />

- Fotoutrinki<br />

- Forum za pogovore<br />

z namenom in kar tako<br />

V kolikor mislite svoje udeležbe odpovedati,<br />

vam želim srečne dni še v prihodnje. Naj vam<br />

solnce sije na firtah in naj vam hlapci nosijo<br />

štamprle.<br />

Ako nove informacije potrebujete, naslovite klic<br />

na 653-35-85, sklepajoč na delujoče govorilnike.<br />

Veseli bomo tudi kakih tlačenk za gramofon ino<br />

drugih pogruntavščin des Teufels.<br />

Zabava se ima za končevati po deveti uri.<br />

Gut Gvant ist verboten.<br />

Herr Zottmann<br />

Vabilo na rojstni dan<br />

(praznovanje, nihče se ne bo rodil)<br />

Dragi/a ti, imel bom rojstni dan,<br />

tja vabljen si naspan,<br />

ker rok žura se izteče,<br />

ko 10 bo ura.<br />

K men gremo z mašino –<br />

tisto staro mestno mrcino,<br />

tko da mej žeton s seboj,<br />

če hočeš prit v brlog ta moj.<br />

Živim v tistem hrbtnem krožcu,<br />

rdečem srednjem ubožcu.<br />

Tko, če to zgoraj všeč ti ni, poglej preč (navzdol).<br />

Dragi sošolec, draga sošolka, vabljen si na moj rojstni<br />

dan, ki bo v petek, 10.11., in bo trajal do 10. ure, pa tudi<br />

ko vas starši pridejo iskat, se jim nikamor ne mudi. Do<br />

mene se bomo peljali z avtobusom (14 ali 6 – kdor prvi<br />

pride, prej melje), zato s seboj prinesi žeton.<br />

Če te zanima še kaj, me pokliči na: 01 25 64 916, ali pa<br />

še raje, kar vprašaj. (Živim na Predjamski 13 – rumena<br />

hiša; zemljevid pa je na hrbtni strani.)<br />

Jaka<br />

WALDORFSKE NOVICE, ZIMA <strong>2006</strong> 21


WA L D O R F S K A Š O L A M A R I B O R<br />

Utrinki iz <strong>Waldorfske</strong><br />

šole Maribor<br />

1. razred je gibljiv razred. Pouk v njem se začenja s<br />

klopcami v krogu. Klopce v ritmičnem delu služijo kot<br />

pripomoček za lovljenje ravnotežja, plezanje, gibanje,<br />

gradnjo labirinta … in seveda tudi za sedenje. Blazinice<br />

pa se lahko spremenijo v vzglavnike, orodje za zidanje<br />

in v mnogo drugega. Ko se umirimo, pa se te naše<br />

klopce spremenijo v mizice, blazinice pa v stolčke za<br />

sedenje.<br />

Učiteljica 1. razreda: Ana Lonec<br />

V 2. razredu smo spoznali, kako je, če palček<br />

Računalček pošlje svoje štiri pomočnike v gozd k<br />

veverici, ki si pripravlja zimsko zalogo. Veverici je bila<br />

pomoč zelo dobrodošla, saj sama ne zna ravno najbolje<br />

s številkami, kaj šele z računi.<br />

Palčjim pomočnikom je bila pomoč Veverici v pravo<br />

zadovoljstvo, saj zanje ni bil pretrd noben veveričji<br />

oreh.<br />

Učiteljica 2. razreda: Mojca Budja<br />

Pri spoznavanju okolja so učenci 3. razreda uredili<br />

svoje vrtičke v atriju naše šole. Naučili smo se<br />

prekopavati, grabljati, saditi, presajati in sejati.<br />

Obiskala nas je ga. Milka Koren z biodinamične<br />

kmetije in nas poučila o setvenem koledarju ter kaj<br />

pomeni cvet, list in korenina. Oktober, sicer z mrzlimi<br />

jutri, nam je omogočil, da smo v sončnih dopoldnevih<br />

končali vse delo na naših gredicah. Vse rastline so se<br />

odzvale naši negi in tudi seme je že vzkalilo. Prihodnje<br />

leto bomo želi svojo pšenico.<br />

Učiteljica 3. razreda: Iča Marušič<br />

Učenci pridejo po pouku v popoldansko bivanje. Da<br />

se po kosilu otroci malo odpočijejo, jim prebiramo<br />

pravljice. Ob lepem vremenu gremo na dvorišče, kjer<br />

se otroci prosto igrajo. Kadar je zunaj deževno, pa v<br />

razredu filcamo, rišemo, šivamo in še kaj.<br />

V času pred bazarjem smo izdelovali okraske, s<br />

katerimi smo krasili šolo.<br />

Učiteljica podaljšanega bivanja: Tinka Vogrinec<br />

22 WALDORFSKE NOVICE, ZIMA <strong>2006</strong>


WA L D O R F S K A Š O L A M A R I B O R<br />

Andrej Rakovič<br />

Božični bazar na<br />

Waldorfski šoli<br />

Maribor<br />

Božični bazar je eden od osrednjih dogodkov<br />

vsake waldorfske šole in vrtca in tako je v<br />

soboto, 2. decembra <strong>2006</strong>, tudi v prostorih<br />

<strong>Waldorfske</strong> šole Maribor potekal tradicionalni Božični<br />

bazar. Organizirali smo ga skupaj z Waldorfskim vrtcem in<br />

društvom prijateljev waldorfske pedagogike "MAJ".<br />

Pri pripravi in izvedbi Božičnega bazarja so sodelovali<br />

in pomagali učitelji, vzgojiteljice, starši, člani društva,<br />

študentje, veliko prijateljev oziroma vsi, katerim<br />

vrednote waldorfske pedagogike krepijo srce in duha.<br />

Program na Božičnem bazarju je bil pester.<br />

Obiskovalcem smo na info točki ponudili obilo<br />

informacij o waldorfski pedagogiki, vrtcu in šoli, prav<br />

tako so jim bili na ogled waldorfski zvezki učencev vseh<br />

treh razredov naše šole. Otrokom in tudi odraslim smo<br />

pripravili lutkovno pravljico "Gospa Snežna" ter igro<br />

"Božič očka Martina", v kateri je duhovno zavedanje<br />

vsebine zgodbe presvetlil pripetljaj, ko so med predstavo<br />

očku Martinu odpadli košati sivi brki. Navkljub temu<br />

se mu je želja uresničila tudi brez brkov.<br />

Sestavni del bazarja so bile zelo lepo obiskane<br />

delavnice, na katerih so izdelovali adventne venčke,<br />

izdelke iz volne, zvezdice iz slame ter zvijali sveče iz<br />

čebeljega voska. Božični bazar je prav tako ponudil<br />

možnost nakupa waldorfskih in drugih izdelkov,<br />

izdelanih iz naravnih, otrokom in okolju prijaznih<br />

materialov.<br />

Tudi na srečolov nismo pozabili. S pomočjo otrok,<br />

ki so srečke ponujali obiskovalcem bazarja, so prav<br />

vse pričakale svojo preobrazbo iz srečke v zanimivo<br />

nagrado.<br />

Nepogrešljiv del našega Božičnega bazarja je prav<br />

tako kavarnica z novim imenom "Trič kafič", kjer je<br />

izkušena ekipa Trič kafič osebja ob zvokih kljunaste<br />

flavte in klasične kitare obiskovalcem bazarja ponujala<br />

slastne, doma pripravljene dobrote oziroma prigrizke.<br />

Well done, Trič kafič boys!<br />

V večernih urah Božičnega bazarja pa smo lahko ob<br />

pogašenih lučeh na hodnikih v atriju šole spremljali še<br />

čarobne ognjene čarovnije.<br />

Božični bazar je ponovno uspel. Merilo za to trditev<br />

ni samo največje število obiskovalcev doslej, merilo<br />

ni izkupiček iz bazarja, merilo ni veliko prijetnih uric<br />

druženja pri pripravi na bazar in merilo prav tako niso<br />

številne pohvale posameznih segmentov bazarja. Merilo<br />

za to, da je Božični bazar uspel, je predvsem neizmerna<br />

količina prijetnih občutkov v naših srcih in dušah, ki<br />

so se pretakali med udeleženci.<br />

Vsem, ki ste kakorkoli doprinesli k tem občutkom,<br />

izrekam v imenu <strong>Waldorfske</strong> šole Maribor iskrena<br />

HVALA in Vam želim vse lepo.<br />

WALDORFSKE NOVICE, ZIMA <strong>2006</strong> 23


Ruska ljudska pripovedka<br />

Pesem o Babuški<br />

Vstopite, dragi kralji in prenočite tu!<br />

Smem zvedet', kaj vas kliče na táko dolgo pot?<br />

Zakaj od rodnih krajev v daljave jezdite?<br />

O, kralji le povejte, zakaj na tako pot?<br />

Oj Babuška, oj Babuška, za zvezdo hodimo,<br />

Oj Babuška, oj Babuška, za zvezdo hodimo.<br />

Res čudežna ta zvezda, prelep je njen sijaj.<br />

Ker tukaj ostanite, si odpočijte zdaj!<br />

Le kam tako hitite, zaupajte mi vsaj,<br />

darove te bogate, za koga nosite?<br />

Oj Babuška, oj Babuška, za kralja novega,<br />

Oj Babuška, oj Babuška, za kralja novega.<br />

Rodil se nam je kralj sveta, to zvezda kaže,<br />

zato ga vi častite, darove nosite.<br />

Saj vendar je le dete in nebogljen otrok.<br />

O, kralji jaz ne morem zdaj njega obiskat.<br />

Oj Babuška, oj Babuška, le pridi in poglej,<br />

Oj Babuška, oj Babuška, le pridi in poglej.<br />

Saj pridem, dragi kralji, a zdaj ne utegnem še,<br />

Svoj dom lepo počistim, pospravim,<br />

okrasim, pripravim mu darila, da ga razveselim.<br />

Že jutri grem za vami, vas kmalu dohitim.<br />

Oj Babuška, oj Babuška, zelo se nam mudi,<br />

Oj Babuška, oj Babuška, zelo se nam mudi.<br />

Ko se na pot odpravim, več zvezde ni nikjer,<br />

ljudje morda vi veste treh kraljev modrih smer?<br />

Že štalica je prazna, otrok v Egipt beži,<br />

zdaj vse je zapuščeno in angelov več ni.<br />

Oj Babuška, oj Babuška, mi vemo, kje živi,<br />

Oj Babuška, oj Babuška, mi vemo, kje živi.<br />

Predolgo sem čakala, prepozno šla na pot.<br />

Po svetu sem hodila, iskala ga povsod.<br />

Vsa leta ga že iščem, po njem le hrepenim,<br />

ljudje morda vi veste, kje ga lahko dobim?<br />

Oj Babuška, oj Babuška, smo v srcu našli ga,<br />

Oj Babuška, oj Babuška, smo v srcu našli ga.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!