26.03.2016 Views

Waldorfske novice - Zima 2006

Letnik II, številka 4 Časopis Waldorfske šole Ljubljana

Letnik II, številka 4
Časopis Waldorfske šole Ljubljana

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Časopis <strong>Waldorfske</strong> šole Ljubljana<br />

zima <strong>2006</strong><br />

uvodnik Sreča<br />

Pomen gledališke igre<br />

v waldorfski šoli<br />

Waldorfska šola Maribor<br />

Utrinki iz<br />

<strong>Waldorfske</strong> šole Maribor<br />

Božični semenj<br />

Ob koncu leta


K A Z A L O<br />

<strong>Waldorfske</strong> <strong>novice</strong><br />

Časopis <strong>Waldorfske</strong> šole Ljubljana<br />

zima <strong>2006</strong>, zaporedna št. 52<br />

Waldorfska šola Ljubljana<br />

Streliška 12, 1000 Ljubljana<br />

Tel: (01) 28 222 40<br />

Fax: (01) 28 222 41<br />

DŠ: 65714415<br />

ŽR: 50100-603-43421<br />

E-pošta: tajnistvo@waldorf.si<br />

Splet: www.waldorf.si<br />

Uredniški odbor:<br />

Igor Velepič, Marina Nuvak, Breda Pavlovič,<br />

Maja Maletin Kolarič, Iztok Kordiš<br />

Sodelavci:<br />

Antonija H. Križaj, Darja Zagorc,<br />

Danica Rotar Pavlič, Godi Keller,<br />

Maja Maletin Kolarič, Stanka Žabkar,<br />

Tinka Pelhan, Jana Dagarin,<br />

Lucija Florjanc Lukan<br />

Lektoriranje: Tatjana Kamenšek<br />

Oblikovanje in prelom: Žiga Vuk<br />

Časopis izhaja štirikrat letno<br />

skupaj z revijo Svitanje.<br />

Vsi avtorski članki, likovni izdelki, prevodi člankov in<br />

knjig so avtorsko zaščiteni. Javna uporaba časopisa<br />

ali njegovih delov je mogoča le s pisnim dovoljenjem<br />

<strong>Waldorfske</strong> šole Ljubljana ali dovoljenjem avtorja.<br />

ISSN 1854-0430<br />

Kazalo 2<br />

Uvodnik 3<br />

Sreča 3<br />

Naš gost 4<br />

Pismo dijakom 4<br />

Vzgoja 6<br />

Dvanajsto leto življenja 5. del 6<br />

Pomen gledališke igre v šoli 10<br />

Ljudska božična igra 12<br />

O šoli 14<br />

Ob koncu leta 14<br />

Tekmovanje iz znanja logike 15<br />

Tačaj teka na smučeh 15<br />

Za mlade 16<br />

Božič očka Martina 16<br />

Utrinki 18<br />

Božični semenj na WšL 18<br />

11. Ljubljanski maraton<br />

Peti razred na obisku v bolnici 20<br />

Iskrice 21<br />

Waldorfska šola Maribor 22<br />

Utrinki iz <strong>Waldorfske</strong> šole Maribor 22<br />

Božični bazar na WšM 23<br />

Pesem o Babuški 24<br />

2 WALDORFSKE NOVICE, ZIMA <strong>2006</strong>


U V O D N I K<br />

Sreča<br />

Danica Rotar Pavlič<br />

"Enega reši sreča pred nesrečo, drugega nesreča<br />

pred srečo" je le eden izmed pregovorov, ki jih lahko<br />

preberemo o sreči.<br />

Pred nekaj meseci se je v mnogih evropskih časopisih<br />

razvila razprava o zmanjševanju zadovoljstva med<br />

vedno bolje preskrbljenimi Evropejci. Glede na osebne<br />

izpovedi so bili ljudje pred štirimi desetletji veliko bolj<br />

srečni kot danes. Tudi znanstveniki se sprašujejo, kako<br />

sta povezana sreča in denar. V povprečju so prebivalci<br />

revnejših držav res bolj nesrečni od bogatejših, vendar<br />

so tudi tu razlike. Pri nekaterih afriških ljudstvih, ki<br />

niso izpostavljena vplivu medijev (radio, TV), so kljub<br />

revščini odkrili, da so ljudje srečni in da se razveselijo<br />

ob uresničitvi skromnih želja.<br />

Nekateri pisci navajajo škodljive (toksične) učinke<br />

bogastva in skušajo postaviti mejo bogastva, pri kateri<br />

se sreča spet začne zmanjševati. Na voljo imamo tudi<br />

številne vprašalnike, ki nam pomagajo, da svojo srečo<br />

ocenimo kar sami. "Čutim, da je moje življenje na pravi<br />

poti", "Ponosen sem na to, kar sem", "V vsakodnevnem<br />

življenju se uresničujem", "Tudi v težjih situacijah<br />

najdem razloge za smeh", "Vem, kdo sem in kaj lahko<br />

ponudim svetu" je le nekaj trditev, s katerimi se lahko<br />

bolj ali manj strinjamo. Seštevek točk nam omogoča,<br />

da vrednotimo srečo ter – če je le mogoče – kupimo<br />

knjigo ali CD z navodili, kako postati srečnejši.<br />

Pri svojem delu z ljudmi sem se srečala s številnimi<br />

srečneži in nesrečneži. Čeprav nekaterim usoda res<br />

ni naklonjena, je občutek sreče največkrat povezan s<br />

sposobnostjo dajanja in sprejemanja; s sposobnostjo<br />

poslušanja ter ubeseditve čustev in občutkov; s<br />

trdnostjo varnosti in opojem tveganja, z zaupanjem in<br />

pogumom. Gre za neke vrste dolgotrajnejše ravnovesje.<br />

Nekateri manj srečni ljudje preprosto ne morejo<br />

sprejemati, kar jim poklanjajo drugi. Svojo moč in<br />

varnost lahko ohranijo le, če so vrata njihove intimne<br />

notranjosti popolnoma zaprta. Drugi zelo hitro menjajo<br />

svoje "razpoloženje" in so kot nekakšna ujma, ki divja<br />

v naravi. Že Thomas Mann je zapisal: Kar imenujemo<br />

"sreča", so skladnost in vedrina, zavedanje cilja,<br />

pozitivna usmeritev, prepričanje in odločnost duha,<br />

skratka duševni mir.<br />

Zato vam ob prazničnih dneh želim predvsem<br />

ravnovesja in umirjene skladnosti, ki bo ne le okrepila<br />

vaše zdravje, pač pa vas bo iz dneva v dan bolj<br />

osrečevala.<br />

■ Antonio Canova, Kupidov poljub<br />

WALDORFSKE NOVICE, ZIMA <strong>2006</strong> 3


NA Š G O S T<br />

Godi Keller<br />

Pismo dijakom<br />

Dragi dijaki waldorfske gimnazije v Ljubljani,<br />

najprej bi se vam rad zahvalil za dneve, ki sem jih v<br />

začetku oktobra smel preživeti z vami.<br />

Obisk v Ljubljani je bil že zdavnaj načrtovan. Po<br />

večletnih znanstvih z mnogimi izmed vaših učiteljev ter<br />

po poročanju o vaši šoli s strani Astrid Bjonnes sem bil<br />

prav radoveden, kakšno bo moje srečanje z dijaki na<br />

Streliški 12.<br />

Seveda sem se na ta teden tudi pripravil. Mi učitelji<br />

to zmeraj počnemo: napravimo načrte, domislimo<br />

vnaprej učne ure, mogoče celo vprašanja, za katera<br />

domnevamo, da jih bodo učenci postavili – potem pa se<br />

vse razplete čisto drugače.<br />

Tako se je zgodilo tudi meni. Že v prvih dneh srečevanja<br />

z devetim razredom in z nekaterimi višjimi sem uvidel,<br />

da je tukaj pogovor važnejši kot moje predavanje.<br />

Pogovore sem sicer smel uglasiti in nakazati tematiko,<br />

poučni pa so nato bili odkriti in premišljeni prispevki<br />

dijakov samih.<br />

V 10. razredu sem npr. vprašal, kaj so, v očeh učencev,<br />

važne lastnosti dobrega učitelja. Neki dijak je odgovoril:<br />

"Dober učitelj me nauči nekaj, kar lahko uporabljam."<br />

Med drugim sem govoril tudi o novodobnih možnostih<br />

zabave, nakar so nekateri učenci nedvoumno<br />

spregovorili o tem, da so osamljeni, ter o izkušnji, da<br />

jih nihče ne razume.<br />

Takšne odkrite, jasne in neposredne refleksije so<br />

mi dale pogum, da dijakom spregovorim veliko bolj<br />

neposredno o bistvu waldorfske pedagogike, kot sem<br />

jim to upal povedati do sedaj.<br />

Sedaj bi želel na kratko pisno podati glavne misli iz<br />

mojega predavanja, ki sem ga imel za vas v četrtek, 5.<br />

oktobra.<br />

Waldorfski pedagogi razlikujejo pri obravnavi in<br />

opazovanju človeka med dušo in duhom. To seveda<br />

deluje nekoliko čudno in "far out", kajti razen nas<br />

tega skoraj nihče več ne počne in zato se seveda lahko<br />

vprašamo, zakaj neki je to dobro. No ja, mogoče bi res<br />

morali poiskati druge besede. Ampak konec koncev je<br />

vsebina vendarle pomembnejša. Z duševnim mislimo<br />

vse to, kar je v našem nevidnem bitju v zvezi in povezavi<br />

s čustvi, emocijami in kar ima tipične poteze časa,<br />

ki ga živimo. To je vse veselje in trpljenje, ljubezen in<br />

sovraštvo, hrepenenje in razočaranje. Sem spadajo tudi<br />

vsi nagoni in notranje potrebe, povezane s telesom.<br />

Nasploh stoji duševno telesnemu zelo blizu.<br />

V naši notranjosti pa prihaja tudi do situacij, v katerih<br />

nam ne vladajo čustva. Pogosto so to takšne situacije,<br />

ki v nas budijo močnejša čustva, ki jih doživljamo v<br />

paničnih situacijah, pri šokantnih doživetjih raznih<br />

nesreč ali pa ob zavesti o bližnji smrti. V takšnih<br />

primerih se dogaja, da ta ali oni nepričakovano ostane<br />

popolnoma miren, objektivno dojame in oceni nastalo<br />

situacijo ter nato pravilno ukrepa. Takšno stanje<br />

imenujemo "PRISEBNOST", zelo precizen pojem in<br />

ravno za to mi gre.<br />

Tukaj se namreč ne nahajamo več v našem notranjem<br />

življenju, povezanem s čustvi, temveč na nekem višjem<br />

nivoju v nas samih. Nismo več v duševnem, temveč v<br />

duhovnem. Tudi nismo več tako zelo vezani na čas,<br />

kajti v duhovnem je vedno tudi nekaj brezčasnega.<br />

Ko sem pred nekaj leti našel svojo sliko, ki me<br />

kaže kot prvošolca (sliko sem nazadnje videl pred<br />

tridesetimi leti), sem začudeno gledal na majhnega<br />

fanta in se čudil, kaj na njem še sploh spominja na<br />

mojo sedanjo eksistenco. Zunanjost zagotovo ne, pa<br />

tudi duševnost te mlajše izdaje mene samega se je od<br />

starejše razlikovala, kot je le mogoče. A vendarle gre<br />

za istega človeka, ki ga lahko tako takrat kot danes<br />

označim z "jaz". Ta "jaz", to duhovno jedro v človeku, je<br />

v tem smislu brezčasno.<br />

4 WALDORFSKE NOVICE, ZIMA <strong>2006</strong>


Seveda pa se še zmeraj poraja vprašanje, čemu je<br />

potrebno to razlikovanje. Pomen le-tega leži v polarnosti<br />

dveh fenomenov, ki sta povezana z dušo oz. duhom. To<br />

sta strah in zaupanje. Oba spadata od vsega začetka<br />

k življenju, vendar imata različen izvor. Strah spada<br />

k telesu in k večjemu polju čustev, ki smo jih uvrstili<br />

k duši. Predstavljajte si vse možne vrste strahov, od<br />

strahu pred zaprtim prostorom do strahu pred psi oz.<br />

pajki. Pri vseh se počutimo telesno ogroženi in v duši<br />

prestrašeni. In pogosto se počutimo ujeti v časovnem.<br />

Strah se tako rekoč hrani s tem, da ne (z)moremo videti<br />

preko tega trenutka.<br />

Ko pa nekomu uspe, da se lahko v svoji notranjosti<br />

dvigne nad ta trenutek, drugače rečeno, zlomi moč<br />

trenutka, potem strah izgubi svojo moč. Ko to storimo,<br />

se podamo v duhovno. V duhovnem pa ni strahu, zato<br />

sem kot primer navedel panično situacijo, ki prisebnega<br />

ne more vreči iz tira. Duh se namreč za razliko od duše<br />

ne pusti ujeti v čas. Je brezčasen in blizu je predstava,<br />

da je celo večen, kar pomeni, da prehaja preko meje<br />

smrti (in rojstva).<br />

Vprašanje neke učenke iz 9. razreda, ali verjamem v<br />

življenje po smrti, je zame manj zanimivo kot vprašanje<br />

vere, temveč bolj kot možen rezultat takšnih opazovanj,<br />

če gre sedaj – kot tukaj – za brezčasnost v duhovnem<br />

ali za dejstvo, da smrt v naravi ni nekaj definitivnega,<br />

temveč zmeraj le prehod iz enega v drugo stanje.<br />

Duhovnemu se ne približujemo samo takrat, ko<br />

gledamo izven časovnega, temveč tudi takrat, ko čisto<br />

preprosto iščemo povezave ter s tem smisel, ki se<br />

skriva za določenimi stvarmi. Nesmiselno je vse, kar<br />

je nepovezano, kar deli in razbija naš doživljajski svet.<br />

Brezsmiselnost nas dela bolne in tega se skušamo<br />

instinktivno ubraniti.<br />

V devetem razredu sem dijakom dal nalogo, da si<br />

ogledajo televizijska poročila, ugasnejo televizor ter<br />

skušajo po spominu pisno obnoviti vsebino in zaporedje<br />

dogodkov. To je zelo težko, kajti poročila se predvajajo<br />

večinoma nepovezano. Sicer dajejo pomen posameznim<br />

dogodkom, ne pa celoti. Pri gledanju televizije seveda<br />

lahko aparat preprosto izključimo. Pri mnogih drugih<br />

čutnih dojemanjih pa to ni tako enostavno. Moderni<br />

mestni ljudje živijo v nenehnem viharju čutnih vtisov.<br />

In ko množica takšnih fragmentov prevzame vodstvo,<br />

nastane strah. Ravno nasprotno pa ustvarja v človeku<br />

doživljanje smiselnih povezav mir in zaupanje.<br />

V tej polarnosti med zaupanjem in strahom se nahaja<br />

vsak človek in vsak od vas se lahko odloči, kako bo<br />

izgledal vaš vsakdanjik.<br />

Razgovor z devetošolci je vsekakor pokazal, da se<br />

tudi slovenski šolarji v prostem času obdajajo z glasbo<br />

in drugimi šumi. Tišino in mir občutijo kot nekaj<br />

nelagodnega, saj je takrat strah takoj za vogalom.<br />

Waldorfska šola se do tega vprašanja obnaša zelo<br />

aktivno. Ne zanima je učenje gromozanskih količin<br />

dejstev, temveč da učenci iščejo raznovrstne povezave.<br />

Zanima jo, kako življenju dajati smisel. To velja za<br />

povezavo med učno snovjo in učenci (saj se spomniš<br />

izjave v desetem razredu: Dober učitelj je tisti, ki me uči<br />

nekaj, kar bom lahko uporabil!) kot tudi za povezavo med<br />

človekom in svetom. Če se svet pojavlja kot brezsmiseln,<br />

tudi moje življenje nima velikega smisla. Moje življenje<br />

pa ima smisel, če svet doživljam kot nekaj smiselnega.<br />

To je važno, ne v prvi vrsti za vaše izpite, temveč za vaše<br />

celo življenje.<br />

Dobro bi bilo, če bi se o tem večkrat pogovarjali z vašimi<br />

učitelji in sami med seboj.<br />

Želim vam vse lepo v vašem življenju.<br />

WALDORFSKE NOVICE, ZIMA <strong>2006</strong> 5


V ZG O J A<br />

Hermann Koepke<br />

Dvanajsto leto<br />

življenja, vstop v<br />

puberteto 5.del<br />

Sprememba v dvanajstem letu<br />

"Če si pogledamo otroke pred in po dvanajstem letu,<br />

opazimo neko zelo jasno spremembo." Henriette se je<br />

lotila povsem nove teme: "Kakšni so bili otroci pred<br />

dvanajstim letom?" Susanne je pomislila: "Vsa njihova<br />

ljubezen je bila namenjena staršem, učiteljem in naravi;<br />

z vsem, kar sem v šoli pripravila zanje, so bili povezani.<br />

Zelo so potrebovali prijetno varnost. Njihova sreča ali<br />

nesreča je bila odvisna od tega, ali so se lahko obrnili,<br />

oz. se oklenili svoje oklice."<br />

"Tako je in ta ljubezen živi v otroku kot upravičena,<br />

včasih tudi egoistična potreba; ljubezen zaobjema<br />

ves njegov svet občutkov, s pomočjo katerega se je do<br />

prehoda doživljal. In kam se sedaj obračata otrokova<br />

duševnost in volja?"<br />

"Posebno jasno je, da je izginila usmeritev k<br />

vzgojiteljem," je spontano odgovorila Susanne. "Že rahel<br />

dotik na ramo lahko prikliče silovito obrambo. Pojavijo<br />

se tudi povsem nova nagnjenja, ki se prej niso nikoli<br />

pojavila, npr. pri prijateljstvu, ki se lahko oblikujejo<br />

povsem na novo, nenadno in spontano. Po drugi strani<br />

pa otroci na določen način izgubijo zanimanje za pouk."<br />

Za trenutek je postala. "To ne drži popolnoma. Prebudi<br />

se tako imenovana lakota po doživetjih, po čutnih vtisih,<br />

na katera gledajo bodisi z odporom bodisi z veliko slo.<br />

Zdi se, da otroke premetava med tema dvema poloma.<br />

V primeru ugajanja ali neugajanja vse razpade. Da bi<br />

to lahko preživeli, se vržejo v svet čutnih vtisov."<br />

"Na kaj mislite?"<br />

Plima vtisov<br />

"Ta trenutek mislim samo na sluh in vid. Koliko<br />

hrupa je kar naenkrat in ta je življenjskega pomena.<br />

Neka mama mi je pripovedovala, da je njen sin navezal<br />

na vrv prazno konzervo in tekal z njo naokoli. Nato<br />

sta jih s prijateljem navezala še več na avto in skrito<br />

opazovala, kdaj se bo lastnik odpeljal. Ta hrup! Človek<br />

si mora zatisniti ušesa! Ali pa efekt razbitega stekla ali<br />

pa tuljenje, ki ob tem nastaja, pa glasnost glasbe, ki jo<br />

poslušajo in ropot motorjev! Vse to postane nenadoma<br />

tako pomembno!<br />

Enako je na vizualni ravni, pojavi se lakota po<br />

zaznavanju. Na vrsto pridejo fotografije in posterji,<br />

revije, kino, televizija, video in izpodrinejo vse ostalo.<br />

Pa svetlobni efekti v diskotekah! Tudi draženja drugih<br />

čutov: med neko uro so učitelju nastavili pod mizo<br />

tlečo vezalko. Kako grozno je smrdelo! Pogoltno vohajo<br />

salmiak, bencin, katran, izpušne pline in o njih naglas<br />

govorijo. Dekleta so bolj občutljiva. S parfumi, rdečili,<br />

senčili, pudrom in kremami skušajo povečati čutne<br />

dražljaje. In okus! Pokvarijo ga z ekstremno kislimi,<br />

pekočimi ali sladkimi stvarmi. Zdi se, da se je zbudila<br />

požrešnost po doživljajih."<br />

Susanne je naredila premor. Na misel so ji prišle<br />

neke sanje. Truma učencev je na rolerjih drsela čez<br />

plakate za kino, spremljala jih je pridušena pop glasba,<br />

po kateri so plesali. Zamišljena je rekla: "Mar ne vodi<br />

vzbujanje čutov v pijančevanje in to v odvisnost?"<br />

Dobiček pri izgubi<br />

"Dvojnost je prava," jo je pomirila Henriette.<br />

"Nevarnosti, ki je povezana s to starostjo in se<br />

mnogokrat res konča pri drogah, nikakor ne smemo<br />

prezreti. Toda to je le ena stran. Pomislite pa tudi na to:<br />

medtem ko so vaši učenci prej doživljali pojave sveta<br />

veliko bolj notranje, jih sedaj naenkrat opazujejo le še<br />

od zunaj. Večina otrok – razen zgodaj zrelih – vam, če<br />

želite naslikati mirno zbranost iglastega gozda modro<br />

ali pa orlu naslikate rumeno perje, še sledi. Pomislite,<br />

nek fant mi je nekoč, ko smo govorili o nevarnem biku,<br />

ki ga kar razganja od moči rekel, da ve, da bik ne daje<br />

mleka, če pa bi ga lahko dajal, bi bilo rdeče! Tako pa je<br />

mleko peneče belo, orel pa nima zlatega perja in le hojo<br />

smemo naslikati modro. Duša se ne tke le okoli stvari,<br />

vsa občutja se potegnejo v učence, v njihova telesa<br />

in oko vidi le na površje. V notranjosti se razplamtijo<br />

občutki kot močna želja povezati se s svetom, ki pa je<br />

od zunaj ni mogoče povsem zaznati. Nekako hrepenijo<br />

po izgubljenem raju. Radi bi se splazili vanj in če ne gre<br />

lahko, pa na silo, ali pa se – to tudi spada v to starost<br />

6 WALDORFSKE NOVICE, ZIMA <strong>2006</strong>


– izpraznijo z napadom smeha. Za tem se skriva na<br />

zunaj nazaj potisnjena želja po povezovanju, a hkrati<br />

nezmožnost povezovanja, ki se mnogokrat kaže kot<br />

nagon¸ sla. Povsem prav imate: s pojavom nagonov in<br />

sle mladostnike na določen način vrže nazaj in to jih<br />

ogroža. Kot otrok, čeprav njegov svet čutnih vtisov še ni<br />

bil tako razvit, je bil duševno bogatejši, sedaj, z začetkom<br />

duševne zrelosti, pa je postal duševno revnejši. Toda<br />

pojav spremembe, s katerim ni enostavno ravnati, ima<br />

globlji pomen. Tudi izvirni greh ima globlji pomen. Kje<br />

je izvirni greh? O tem spregovorite s starši. Opozorite<br />

jih na spremenjeno hojo, spremenjen govor, mišljenje<br />

in drugačna občutenja na socialnem področju."<br />

Susanne je z velikimi očmi gledala Henriette: "Toda<br />

morajo mi pomagati in govoriti o svojih izkušnjah.<br />

Sama tega ne zmorem."<br />

"Seveda, zato pa sodelujemo! Na starševski večer se<br />

bova dobro pripravili. Čutne vtise sva tako živo opisali,<br />

zato bova začeli pri čutih."<br />

Prebujenje čutov<br />

"Na prvo mesto ste postavili slušne in vidne vtise. Z<br />

našim učnim načrtom ne delamo nič drugega, kot da<br />

šolamo čutne vtise. To začnemo s poukom fizike v šestem<br />

razredu - z akustiko in optiko. K pouku prinesemo bele<br />

in črne plakate, s pomočjo katerih opazujemo prizmo,<br />

učence vodimo iz nasprotja svetlo-temno k opažanjem<br />

barvnih robov. Nagovorimo čutno sfero, toda ne ostro<br />

in nasilno, ampak s pomočjo uganke: Kako nastanejo<br />

barvni robovi? Tako prebudimo notranjo aktivnost.<br />

Namesto da čutne vtise razmnožimo, jih popeljemo<br />

v tiho globino duše. Ko najdejo učenci odgovor na to<br />

vprašanje, da namreč prizma premakne svetlo čez<br />

temno in temno čez svetlo, se s tem že odpre nova<br />

uganka: Kdaj nastane rdeča in kdaj modra?<br />

Vzemite baterijsko svetilko in podržite pred svetlobo<br />

celofan papir. Več papirja držite pred svetlobo, lepša<br />

bo rdeča. Nekateri učenci bodo morda vzeli baterijsko<br />

svetilko s seboj v posteljo in jo dali pod laneno rjuho,<br />

kjer bodo ugotovili isto. V šoli napolnite kozarec z vodo<br />

in usmerite skozenj svetlobo. Počasi meglite vodo z<br />

milnico. Na številnih mestih nastajajo modri oblaki<br />

milnice, če pa pogledamo direktno skozi svetlobo,<br />

vidimo oranžno. Kako nastanejo večerne rdeče in<br />

jutranje modre? Vprašanje za vprašanjem spodbuja<br />

mlade, tako jih vodimo k doživljaju v tišini in čutečnosti,<br />

da je modra osvetljena tema in rdeča motna svetloba.<br />

Otrok rdečo doživi kot nekaj aktivnega, ki je v svetlobi,<br />

modro pa kot nekaj pasivnega, kar je tudi ena stran<br />

svetlobe. V rdeči živi pogum, v modri pa zadržanost,<br />

tišina, pobožnost. Začetni čutni vtis se je spremenil.<br />

Sprememba se je zgodila v procesu spoznanja, v<br />

katerega se je učenec potopil. Bistveno dojemanje<br />

čutnega ustvari etiko."<br />

Susanne je Henriettin opis aktivno sodoživela. Zdaj<br />

je občutila to kot srečno osvoboditev: Ja, to je pot, po<br />

kateri želim peljati učence. Tu imam nekaj v roki, iz<br />

česar iz golega vtisa nastane resnična moč. Sprostijo se<br />

impulzi, in življenje barv, ki nastane na tej poti, lahko<br />

odpira nove razsežnosti v slikanju. Le telesno vezana<br />

občutja se sprostijo v občutja, v katerih lahko ponovno<br />

zaživi bitje barve.<br />

"Tudi v akustiki se boste na enak način približali<br />

sluhu - bistvu zvoka. Ko skrajšate struno, da ujamete<br />

tonsko lestvico in jo primerjate z dolžino osnovnega<br />

tona, ugotovite matematične potrditve slišanega:<br />

pri intervalih, ki so skladni z osnovnim tonom, je<br />

krajšanje strune tako, da nastane razmerje med dolgo<br />

in skrajšano struno in nastane npr. osnovni ton/<br />

oktava; cela dolžina strune, polovična dolžina strune.<br />

Disonantni intervali dajejo prelome, ki jih učenci<br />

ne morejo izračunati do konca, ker se ne pokažejo.<br />

Duše učencev preveva začudenje, češ kako "zmerna"<br />

ušesa imajo. Za omamljanjem s pomočjo brezmejnega<br />

hrupa se skriva le odvisnost, da bi zaznali tisto, kar<br />

se v zvoku razodeva. Čudenje nad lastnim, izvrstno<br />

izdelanim organom je zdravilno. Slutijo, da je v tonu<br />

slišna zakonitost, ki je v sorodu z izgradnjo njihovega<br />

telesa.<br />

Kaj gradi moje uho, moje oko? Lahko govorite o<br />

okvarah zaradi čutnih vtisov in jim preberete poročila<br />

zdravnikov. Kako delujejo rock, beat in pop, kako<br />

delujejo televizija, video ali osvetlitev v diskoteki?<br />

Ves pouk poteka kot direktno šolanje vtisov in<br />

to šolanje ni omejeno le na oko in uho. Izhodišče je<br />

čutni vtis, ki se ponuja v svoji skrivnostnosti. Skrbno<br />

premislite vprašanja, s pomočjo katerih boste pri pouku<br />

razširjali čutne vtise, jih spreminjali v začudenje.<br />

Skrivnostnost slikovitega čutnega vtisa in spoznanje<br />

z ozaveščanjem vodita vedno več subjektivnega v<br />

objektivno. To sta dve lastnosti pouka, ki morata<br />

zveneti skupaj. Tako ustvarite mir v pojavu čutnih<br />

dražljajev in v pouk pripeljete vedno več ravnovesja,<br />

ki lahko nastane iz zaupanja vase. In učitelj se tako<br />

iz avtoritete spreminja v pomočnika, ki vedno manj<br />

ukazuje in vedno bolj nakazuje na uganke, ki se v<br />

čutnem svetu skrivajo."<br />

WALDORFSKE NOVICE, ZIMA <strong>2006</strong> 7


Prebujenje brez orientacije<br />

Susanne si je poskusila ves postopek še enkrat<br />

predstaviti. Po premisleku je vzela svinčnik in napisala<br />

naslednje:<br />

"Ste si ta proces tako predstavljali? Na levi še ne<br />

dvanajstleten otrok, obdan z vzgojitelji, ki mu posvečajo<br />

vsa svoja občutja in izraze volje? Na desni pa učenec v<br />

sredini, v katero se skrije, kar je prej dotekalo, tako se<br />

loči od okolice in se zaveda čutne sfere."<br />

"Pojav lahko primerjamo z vzhajanjem sonca. Otrok<br />

je do dvanajstega leta obdan z oblaki, skozi te ovoje<br />

pa svet doživlja domišljijsko. Z vstopom v puberteto<br />

doživi proces prebujenja, v katerem se vse, kar je bilo<br />

prej v oblakih, vseli v njegov organizem. Ko je s tem<br />

prežet, doseže spolno zrelost. Vse vidi zelo jasno in<br />

hkrati še ne ve, kaj vidi. Podobno kot da bi se zbudili v<br />

tujem kraju: vse bi videli, a ne bi vedeli, kje smo. Toda<br />

otrok bo izvedel, kje je. Ta želja je dobra in pravilna.<br />

Iz nje lahko nastane pravo zanimanje za svet. Tako<br />

kot pogosto smatramo spanec za brata smrti, lahko<br />

tudi to prebujenje označimo kot sestro rojstva. Rojstvo<br />

lahko veliko bolje razumemo, če ga kot odrasli v sprva<br />

neznanem okolju skušamo dojeti."<br />

Pospeševanje individualnosti<br />

"Nekaj pa mi še ni jasno. Kje je pri vsem tem<br />

individualnost, kje je učenec sam?" je raziskovala<br />

Susanne.<br />

Henriette se je obotavljala. "Na to vprašanje bi<br />

poskusila odgovoriti z dvema popolnoma nasprotnima<br />

primeroma iz pouka. So učitelji, ki se, kot rečemo pri<br />

nauku o barvah, zelo trudijo in dajo posebno veliko<br />

na lepe zvezke. Komajda zastavijo kakšno vprašanje,<br />

tako da otroci komaj kdaj pomislijo na čutne vtise.<br />

Nekaj manjka. In potem imamo učitelje, ki dajo manj<br />

na lepe slike in zvezke. Prepričani so, da mora biti snov<br />

predelana in zanje je pri pouku pomembnejši pogovor.<br />

Tudi tu nekaj manjka. V obeh primerih manjka pot, ki<br />

se končuje. Toda najprej so zares sprejeti čutni vtisi. To<br />

lahko s pomočjo slik, opisov poskusov, torej s pomočjo<br />

natančnega vodenja zvezkov, zelo dobro nadzorujemo.<br />

V drugem koraku pa spremenimo vtise v objektivna,<br />

višja področja naše spoznavne zmožnosti, kjer izvemo<br />

nekaj o stvareh, medtem ko vtis vodi k čistemu odzivu<br />

in nam ne da informacije o sami stvari. Če ostanemo<br />

pri tem, je tako otrok sam tisti, ki ustvarja odnose, ki<br />

se iz omejenih vtisov spreminjajo v razširjene oblike<br />

bolj objektivnih izjav in to deluje prebujajoče. Take oči<br />

zrejo budno in veselo v svet in zato je tudi zvezek lep,<br />

saj učenci vložijo vanj nekaj individualnega."<br />

■ Lisippo, Eros z lokom<br />

"Jasno mi je postalo, zakaj mladi tako pogosto<br />

primerjajo ladjo v valovih z viharjem. Vtisi jih butajo,<br />

toda…"<br />

"…zato moramo mlade pravzaprav drugače nagovoriti,"<br />

jo je podprla Henriette. "Če nagovarjamo učence take,<br />

kot so, je vse še slabše. Če jih nagovarjamo nasprotno,<br />

take kot bi radi bili, jih pošiljamo na pravo pot. V tem<br />

smislu spadajo v področje, v katerem je učenec, zraven<br />

tudi učitelji in vzgojitelji. Le da učitelj v tem svetem<br />

okraju ne sme več nastopiti kot dana avtoriteta."<br />

Fantje in dekleta<br />

"Vam je shematski prikaz razumljiv?"<br />

8 WALDORFSKE NOVICE, ZIMA <strong>2006</strong>


■ Julia Margaret Cameron, I wait (1860)<br />

"Vsaka shema, ki kot vaša kaže nekaj čisto pravega,<br />

ni najbolj točna. Jasno nam mora biti, da fantje<br />

in dekleta ta proces prebujenja doživljajo povsem<br />

različno. Spominjam se, da mi je nekoč kolega rekel:<br />

Fantje iščejo čutne dražljaje, dekleta pa se jih zavedajo.<br />

Imajo rdečila, kreme, puder, pritisk na solzne mešičke<br />

in koketiranje. Vse se lahko stopnjuje, tudi odkrito<br />

postavljanje, zato doživijo vihar protestov. Dekleta se<br />

postavljajo, se pokažejo! Predpišejo si oblačila. Zato je<br />

doma toča zmerljivk. Postavijo se ravno kot sveča in<br />

se šopirijo. Učitelju bodo že pokazale. To je moj obraz,<br />

moje telo in lahko ga oblečem, kakor ga hočem. Ob<br />

takih čustvih vidimo, kako jim kipi kri. In prav krvni<br />

sistem je pri dekletih v puberteti močneje angažiran<br />

kot pri fantih."<br />

"In kaj naj storijo starši?"<br />

"V takem primeru je najbolje, da eden od roditeljev<br />

pokaže neke vrste zanimanje, jim prisluhne, postavi<br />

kakšno vmesno vprašanje, s taktnim občutkom<br />

postane del teatra, ne da bi sam prevzel vlogo. Nato<br />

nenadoma npr. išče ključ od avta, se odpravi po svojih<br />

opravkih in pusti dekleta, da se same nanorijo. To<br />

je pravo ravnanje, tako bodo porabili vso municijo<br />

in hčere bodo same opazile, da vse skupaj ni vredno<br />

tolikega teatra."<br />

"Fantje so sramežljivi. Sami ste govorili o dveh fantih,<br />

ki sta svoje norčije opazovala iz varnega skrivališča in<br />

se smejala osuplim voznikom. Fantje se ne postavijo<br />

ravno kot sveča. Če vprašamo fante, ki so priredili dirko<br />

s kolesi, kaj počnejo, se zna zgoditi, da bodo v zadregi,<br />

da jih bo sram, da ste jih opazovali in bodo zardeli.<br />

Če nimate za to kakšnega pomembnega razloga, jih<br />

raje ne vprašajte: "Kaj delaš tu in kaj delaš tam? Tako<br />

kot pri dekletih ne vdiramo v duševno sfero, ampak<br />

se zanjo raje ne zmenimo. Če so fantje npr. nekaj<br />

pokvarili, moramo vedeti, da se šele po dejanju zavejo,<br />

kaj so storili. Sicer bi bila to njihova zlobna volja. V<br />

večini primerov se v svoji koži ne počutijo ravno dobro,<br />

zato jih ne smemo vzeti preveč resno, raje se poslužimo<br />

malo humorja. Na ta način bodo fantje sami opazili,<br />

da so izpadli neumno, učitelj pa ne izgubi avtoritete,<br />

medtem ko strah in odpor do učiteljev, ki prekomerno<br />

reagirajo, narašča.<br />

Ne smemo pozabiti, da fantje zaradi preštevilnih vtisov<br />

ali zahtev šole ali doma zlahka postanejo razdraženi.<br />

So bolj razdražljivi od deklet. Pojavi se tudi zahteva,<br />

da se ozrejo nazaj. In nujno se je treba ukvarjati s tem,<br />

tako da jim pokažemo, da jih razumemo in se nam zdi<br />

pravilno. Tako se jim je kasneje veliko lažje potopiti v<br />

svoje notranje življenje. Sicer bodo, če bo le mogoče,<br />

površni, materialistični ali celo brutalni."<br />

"In kako vidite notranje življenje deklet?"<br />

"V tej nagli sposobnosti vstopa lahko pri dekletih<br />

opazimo premočna čustva. To so lahko: ogorčenje,<br />

jeza, bes in celo sovraštvo in po drugi strani predanost<br />

in nežnost. To se pojavi samo po sebi, je kot izbruh sil<br />

narave. Nasprotno se lahko uniči ali pa dvigne v nebo.<br />

Njihovo lastno središče, bistvo njihove biti, posrka<br />

občutja kot suha goba in zato je tako težko navezati<br />

nov odnos.<br />

Pri fantih je to čisto drugače. Svojega središča še<br />

niso našli in zato se lahko tako vehementno skrijejo<br />

v občutja. Zato vidim zadrego v fantih, ker sploh ne<br />

vedo, kam bi sami s seboj. Samo poglejte si njihovo<br />

nemoč, ko zarivajo roki v hlačne žepe. Najraje sebe ne<br />

bi pokazali. Obstaja nevarnost, da bodo postali reve.<br />

Če skušamo najti skupni imenovalec, bi lahko rekli:<br />

punce nas skušajo odpraviti s trdo lupino, fantje pa so<br />

kot surova jajca. Zato moramo, kot sem že rekla, vsako<br />

besedo močno pretehtati, kar pa sploh ni lahko."<br />

Pogovor je v Susanne še dolgo odzvanjal.<br />

.<br />

(se nadaljuje)<br />

prevod: Nadja Lazar<br />

"In kako naj ravnajo pri fantih?" je vprašala Susanne<br />

z nasmeškom.<br />

WALDORFSKE NOVICE, ZIMA <strong>2006</strong> 9


V ZG O J A<br />

Maja Maletin Kolarič<br />

Pomen gledališke<br />

igre v waldorfski šoli<br />

V<br />

waldorfski šoli se otroci že zelo zgodaj pobliže<br />

seznanijo z igranjem in gledališčem. Že v nižjih<br />

razredih zaigrajo prav vsi učenci v gledališki<br />

igrici, ki je tesno povezana s pripovedno ali učno snovjo,<br />

napiše pa jo pogosto razrednik sam.<br />

Tako igrajo skozi vsa leta šolanja, uprizarjajo tudi<br />

tekste v tujih jezikih.<br />

Ko se naučijo besedilo in zaigrajo določeno osebo,<br />

vključijo učenci lastno voljo, da nadzirajo svoje telo in<br />

gibanje.Tudi čustva obvladujejo, tista resnična, osebna,<br />

ki jih doživljajo, ko so del skupine na odru, in tista, ki jih<br />

vloga zahteva in si jih 'nadenejo' ter nekoliko preizkusijo.<br />

Počutijo se varne in se lahko eden do drugega obnašajo<br />

na nove načine, ki jih vloge od njih zahtevajo (so jezni,<br />

hudobni, zaljubljeni …). Učitelj ali režiser v srednji šoli<br />

jih vodi skozi delikatne, odrasle situacije. Abstraktne<br />

ideje, principe in ideale iz dramskega dela doživljajo<br />

indirektno, niso njihova intimna vsebina in resnica, so<br />

pa za te mlade igralce konkretna izkušnja. Njihovi udi<br />

in njihova čustva, čeprav zaigrana, podpirajo njihovo<br />

razumevanje in mišljenje. Otrok ali mladostnik tako<br />

skozi lastno izkušnjo poveže roke, srce in glavo. Tako je<br />

dosežen eden pomembnih ciljev waldorfske pedagogike<br />

– povežemo voljo, čutenje in mišljenje.<br />

Pri gledališki igri se razred tudi socialno močno poveže.<br />

Eden je odvisen od drugega. Soigralec se mora potruditi<br />

tudi zate, besedilo se bo naučil tudi za sošolca. Še tako<br />

majhna vloga je za prelepo 'iluzijo', ki jo na odru skupaj<br />

ustvarjajo, zelo pomembna.<br />

Razred stoji kot eden, veže ga tesna vez in odgovornost<br />

ter skupna izkušnja ponosa ob uspešno zaključenem<br />

delu.<br />

Gledališka predstava je običajno nekaj, kar si ogledamo,<br />

da se bomo zabavali in razveselili. Celo tragična zgodba<br />

v gledališču ob koncu tedna ali med prazničnimi dnevi<br />

nas nekako razvedri. Vemo, da je v davnih začetkih<br />

dramatika imela posvečen namen, njena moč pa je<br />

bila v sposobnosti preobrazbe in očiščenja. Kako pa<br />

je danes? Ko pravimo, da nas je dramska oseba ali<br />

zgodba ganila, si lahko tako čustvovanje predstavljamo<br />

tudi kakor gibanje naše notranjosti. Na primer: "Zgani<br />

se, duša!" ali "Ganilo je njeno dušo."<br />

Če ima gledališka igra takšen vpliv na odrasle, ima<br />

še toliko večjo moč na notranji svet pri mladini in<br />

otrocih.<br />

V današnjem času, ko otroci odraščajo v svetu<br />

virtualnih puščav, ko elektronika in simulacija<br />

nadomeščata resnično in pravo izkušnjo, ki je za<br />

mlade, za njihovo notranje življenje srečanje usodnega<br />

pomena, je dramatika, igranje na odru, lahko nekakšna<br />

rešitev – ali rešiteljica.<br />

Pri gledanju televizije in risank se otrokom vtisnejo<br />

slike in podobe karakterjev, ki so 'zapovedane' od zunaj<br />

(od drugih), niso jih sami ustvarili. Še desetletja nosijo<br />

te slike s seboj; njihove lastne sposobnosti ustvarjanja<br />

notranjih podob pa ob tem krnijo.<br />

Tudi srečanje z drugo osebo ali vrstniki je veliko<br />

napornejše kakor osamljeno sedenje pred strojem, ki<br />

ti sledi in se odziva na pritisk na gumb. Pri srečanju z<br />

vrstniki pa je potrebno ali popustiti v neizogibni razpravi<br />

ali uveljaviti svoje predloge s pravimi argumenti.<br />

Računalnik te uboga, konflikt je rešen, ne – saj sploh<br />

ne obstaja – vse je pod kontrolo!<br />

10 WALDORFSKE NOVICE, ZIMA <strong>2006</strong>


Ko se ozremo h gledališki igri, je to prav tako iluzija,<br />

ponarejen, ustvarjen svet …, pa vendar morajo vsi<br />

sodelujoči pri ustvarjanju vključiti svojo imaginacijo,<br />

zmožnost predstavljanja in tvorjenja lastnih notranjih<br />

slik.<br />

Televizijska slika, na primer Kekca, je v naši<br />

notranjosti dokončna in taka za vedno ostane. Notranja<br />

slika, ki smo jo ob dramskem delu sami ustvarili, pa<br />

se lahko razvija dalje skozi naše mišljenje. Zavedamo<br />

se, da je to le iluzija, ki pa smo jo sami soustvarjali.<br />

Mlademu človeku je takšna izkušnja dobra popotnica<br />

pri prepoznavanju realnosti v življenju.<br />

Ob simuliranih igrah in filmih ter oddajah, ki jih<br />

imenujejo 'resničnostni show', mladina vse bolj izgublja<br />

občutek za resničnost. Vprašajo se nekako takole:<br />

"Komedije so izmišljene, filmi z vohuni in policijo pa<br />

kažejo resnične dogodke, ali ne?" Ko gledajo v novicah<br />

vojaško streljanje in bombardiranje, pa eksplozije (celih<br />

hišnih ……) velikih nebotičnikov, se sprašujejo: Je to<br />

res ali ne?<br />

Dokumentarne drame o pomembnih ljudeh – so<br />

resnične ali so jih 'začinili', da so bolj gledljive?<br />

Kakor so projekti, ki jih dvanajstošolci pripravljajo<br />

dolgo leto in pred zbranim občinstvom predstavijo,<br />

osebni preizkus ob koncu šolanja na waldorfski šoli,<br />

tako je gledališka igra, ki jo skupaj izsanjajo, nato<br />

pa ustvarijo in uprizorijo, tak preizkus umetniških,<br />

kreativnih sposobnosti in razredni izpit socialne<br />

zrelosti.<br />

Učitelji verjamemo, da vsaka dramska uprizoritev<br />

pomaga učencu k večjemu zavedanju samega sebe,<br />

k obvladovanju lastnega življenja. Želimo, da bi<br />

naši dijaki spoznali skriti pomen, prisoten v mnogih<br />

dramskih delih.<br />

Usoda je nepredvidljiva in vendar smo mi ljudje sami<br />

njeni mojstri.<br />

Mladi ljudje se tako potapljajo v motne vode simulirane<br />

negotovosti, kjer ni več mogoče zaupati lastnim čutom.<br />

Izplavajo pa velikokrat z vprašljivo moralno držo in<br />

predstavo o svetu, ki jo le-ta sam ponuja, ko pravi:<br />

"Res je to, kar se tebi zdi resnično!"<br />

WALDORFSKE NOVICE, ZIMA <strong>2006</strong> 11


V ZG O J A<br />

Ljudska<br />

božična igra<br />

Kristusovo rojstvo<br />

Darja Zagorc<br />

Nemški kolonisti so konec 16. stoletja to igro<br />

prinesli v Oberufer, vasico vzhodno od<br />

Donave v severozahodni Madžarski (današnja<br />

Slovaška). Poleg Madžarov je bil tu naseljen tudi slovanski<br />

živelj. Korenine te igre segajo v 12. stoletje. Dragi učitelj<br />

in prijatelj Rudolfa Steinerja, Karl Julius Schröer, je odkril,<br />

zapisal in leta 1862 na Dunaju objavil poleg zgoraj omenjene<br />

igre "Kristusovo rojstvo" še dve: "Rajska igra" in "Sveti trije<br />

kralji".<br />

Rudolfu Steinerju je zbiralec in izdajatelj bistvo<br />

teh iger živo predstavil, saj je bil prisoten, ko so jih<br />

vaščani vadili in igrali. Steiner je bil dober poznavalec<br />

srednjeveških iger. Ko jih je primerjal s temi, je ugotovil,<br />

da prav igre iz Oberuferja nosijo posebno vrednost,<br />

ker so uspele ohraniti praizvornost. V njih so vtkane<br />

velike zakonitosti misterijskega načina prikazovanja.<br />

Nenehno pojavljanje in ponavljanje trojnosti (npr.:<br />

pastirji, gostilničarji), kar lahko srečamo tudi v vsaki<br />

pravi bajki, je na različne načine vtkano v tok cele<br />

igre. Prav zaradi teh prvinskih sil si te igre zaslužijo,<br />

da se jih ponovno oživi. V tem prepoznanju smisla in<br />

vrednosti teh iger smo tako zbiralcu kot R. Steinerju<br />

lahko hvaležni.<br />

Igralci so se pri igranju morali držati določenih pravil,<br />

zaradi katerih so se igre uspele avtentično prenašati<br />

z generacije na generacijo. Neka družina je te igre<br />

podedovala, jih čuvala kot sveto blago in jih predala<br />

naslednji generaciji. Najstarejši član je bil vodja<br />

– mojster igre. Po jesenski trgatvi je okoli sebe zbral<br />

mladeniče (igrali so tudi ženske vloge) iz vasi, ki so se<br />

mu zdeli za igro primerni. V času priprav na igro so se<br />

morali držati sledečih pravil:<br />

- niso se smeli družiti z dekleti,<br />

- niso smeli pohajkovati naokoli in uživati<br />

alkohola,<br />

- niso smeli peti neprimernih pesmi,<br />

- pozorno so morali slediti vsem navodilom učitelja<br />

– mojstra igre,<br />

- plačati bi morali kazen, če bi kaj od teh navodil<br />

pozabili.<br />

Za temi pravili lahko zaslutimo veliko resnost. Igro<br />

so igrali od začetka adventa do svetih treh kraljev. Ob<br />

nedeljah in praznikih so bile predstave v gostilnah,<br />

ena predstava med tednom pa je bila namenjena vaji.<br />

Od vasi do vasi je igralska kompanija potovala na<br />

enostaven, skromen način, igro pa je prikazovala živo<br />

in prisrčno.<br />

Danes so te igre prevedene v številne jezike in<br />

se po svetu igrajo po waldorfskih šolah in drugih<br />

ustanovah.<br />

Kot odgovor na vprašanje, zakaj vsako leto ista<br />

igra, je najbolje navesti razmišljanje priče, ki je 13 let<br />

obiskovala waldorfsko šolo:<br />

"Za mene je bilo doživetje igre primerljivo s svetim<br />

obredom. V njej je nekaj meditativnega. Skozi<br />

ponavljanje igra postaja vedno bolj del človeka, njegove<br />

notranjosti in čedalje bolj jo razumeš. Odrasli pričakujejo<br />

vedno kaj novega, željni so sprememb, za tem hrepeni<br />

naš intelekt. Otroci pa so željni ponavljanja, ob tem<br />

se počutijo varne. Tako kot se iz leta v leto ponavlja<br />

praznik božiča in njegovo zgodovinsko izročilo, tako je<br />

prav, da se ponavlja tudi igra, skozi katero lahko božič<br />

vedno na novo doživimo. V siromašnosti zunanjega<br />

sveta te igre pripomorejo k notranjemu bogatenju."<br />

Po tem, ko Gallus reče Krispusu: "Če hočeš čudež videti,<br />

moraš jutri zgodaj vstati, se z nami v Betlehem podati",<br />

ga Krispus vpraša: "Je dolga pot do tja?". Odgovor je<br />

nekaterim že poznan, slišali ga bomo lahko tudi letos.<br />

A kako daleč je Betlehem za nas, lahko odgovori vsakdo<br />

sebi in se trudi, da mu postaja vedno bližji. Angelius<br />

Silezius pravi: "In četudi se Jezus v Betlehemu rodi<br />

tisočkrat, ne pa v tebi, ostajaš izgubljen."<br />

Vprašajmo se, ali in kako v nemirnem vsakdanjem<br />

življenju ohranjamo in obnavljamo držo pastirja,<br />

katerega največje bogastvo je srce, ki sliši. Sliši, kaj<br />

je človeku ob meni potrebno, sliši, kaj tisti višji Jaz v<br />

meni hoče. Ob takšnem prisluškovanju postajajo naša<br />

srca jaslice, iz katerih se rojevajo svetle misli, prave<br />

besede in toplina dobrih del.<br />

Iskrica iz šolskih klopi<br />

Učiteljica ponosno pravi učencem: »Test je praznik znanja!"<br />

"Ah, teh praznikov je pa nekam veliko," se zasliši iz šolskih klopi.<br />

12 WALDORFSKE NOVICE, ZIMA <strong>2006</strong>


Božična igra živo nastaja, skozi delo<br />

počasi odpira vrata nebeškega raja …<br />

Mislimo na tisto božično igro, ki jo učitelji, starši,<br />

sodelavci waldorfskih šol po svetu darujejo v<br />

božičnem času vsako leto znova učencem, dijakom,<br />

staršem, gostom, sebi …<br />

Gospod Samo Simčič je na prošnjo <strong>Waldorfske</strong><br />

šole Ljubljana prevedel že dve od treh božičnih iger,<br />

ohranjenih v Oberuferju – vasici na Madžarskem ter<br />

na novo zbranih in izdanih leta 1862 po dr. Karlu<br />

Juliusu Schröerju. Letos si boste lahko ogledali igro:<br />

KRISTUSOVO ROJSTVO<br />

Prevod je preprost, jezik v njem pa pojoč in<br />

umetniški. Igra je polna glasbe in petja, hudomušne<br />

iskrivosti pastirjev pa tudi lepot, skrivnosti in<br />

modrosti božičnega dogodka. Luč igre iz tedna v<br />

teden močneje sveti. Naša igralska kompanija komaj<br />

čaka čas, ko bo smela sadove dela darovati tistim, ki<br />

si igro želijo ogledati, jo doživeti, ji iz sebe in v sebi<br />

prisluhniti.<br />

VABILO<br />

V sredo in četrtek<br />

20. in 21.decembra, ob 19. uri,<br />

bo 10. razred <strong>Waldorfske</strong> šole Ljubljana,<br />

predstavil igro ameriškega avtorja<br />

Thorntona Wilderja<br />

z naslovom<br />

Za las smo jo odnesli.<br />

Igro bodo zaigrali v angleškem jeziku,<br />

vendar bomo vsebino pred igro razložili.<br />

Prisrčno vabljeni!<br />

Naj bogat bo, naj bo ubog,<br />

veseli tega se dne …<br />

petka dopoldne, 22. decembra ob 10. uri:<br />

brezplačna predstava za učence,<br />

dijake in vse delavce na Waldorfski šoli Ljubljana;<br />

sobote dopoldne, 23. decembra ob 11.uri:<br />

predstava za starše in zunanje goste;<br />

sobote popoldne, 23. decembra ob 19.uri:<br />

predstava za tiste, ki jo želijo videti drugič ali morda že tretjič;<br />

pa za tiste duše, ki v božičnem času hrepenijo po bogatem<br />

notranjem življenju in poglabljanju v svetovni praznik otroka.<br />

Vsakokrat bo predstava na<br />

Waldorfski šoli Ljubljana, Streliška 12,<br />

v večnamenski dvorani v pritličju.<br />

Vstopnina: 700 SIT<br />

Izkupiček od dopoldanske sobotne predstave bo namenjen<br />

nadaljnji gradnji <strong>Waldorfske</strong> šole Ljubljana,<br />

izkupiček od večerne predstave pa iniciativi Sončna pot.<br />

Vabljeni!<br />

■ Alma Zupančič<br />

WALDORFSKE NOVICE, ZIMA <strong>2006</strong> 13


O Š O L I<br />

Iztok Kordiš<br />

Ob koncu leta<br />

Šola je vedno vpeta v dva sistema. Prvi je pedagoški<br />

sistem, kjer se vse načrtuje in ocenjuje ob začetku<br />

in koncu šolskega leta, drugi pa je gospodarskodružbeni,<br />

ki je vpet v koledarsko leto. Kot šola moramo<br />

slediti obema, zato je primerno, da se tudi sedaj ozremo na<br />

dogodke in dejavnosti skoraj minulega leta.<br />

Če bi pogledali na hitro, morda ne bi opazili veliko<br />

bistvenih sprememb od lani – delo je utečeno, načini<br />

poznani, razredi polni. Podroben pogled pa nam<br />

pokaže, da je bilo lani začetih veliko stvari. Zastavljeni<br />

so bili načrti, začeti novi ciklusi. Tako smo začeli z<br />

izdelavo novih projektov za dokončanje adaptacije<br />

prizidka in izgradnjo telovadnice. Začel se je nov ciklus<br />

izobraževanja za waldorfske učitelje, v katerega je<br />

vključeno preko 30 udeležencev iz vse Slovenije. Pojavile<br />

so se nove iniciative, poleg Bleda tudi Primorska, kjer<br />

je interes za waldorfski vrtec in šolo, v tem tednu pa še<br />

iniciativa v Prekmurju. Prav iniciativa Bled je povzročila<br />

veliko medijsko pojavnost v prvi polovici leta.<br />

Leto je zaznamovala tudi prava bitka za Zvonarsko in<br />

ohranitev vrtca, ki smo jo z veliko truda, s pomočjo in<br />

močnim angažiranjem nekaterih staršev ter ugodnega<br />

spleta okoliščin uspeli dobiti. Kljub zastavljeni<br />

viziji – ustvarjalen posameznik v harmonični celoti<br />

– preživljamo zelo težke trenutke notranjih nasprotij<br />

in iskanj pravih medsebojnih razmerij za učinkovito in<br />

profesionalno delo. Veliko dela smo vložili v izdelavo<br />

učnih načrtov programa z nižjim izobrazbenim<br />

standardom in programa waldorfske glasbene šole.<br />

Medtem ko je bil prvi program že potrjen na strokovnem<br />

svetu, drugi na potrditev še čaka in upamo, da se bo to<br />

zgodilo še pred zaključkom tega leta.<br />

Delo in izobraževanje z vrhunskimi waldorfskimi<br />

strokovnjaki iz tujine je naša stalnica. Georga Locherja<br />

in Christopherja Clouderja (predsednika Evropskega<br />

sveta waldorfskih šol) pri tem verjetno ni potrebno<br />

posebej omenjati. Letos pa smo obnovili sodelovanje<br />

z Janom in Ingrid Thiessen, ki sta sicer povezana s<br />

šolo že od vsega začetka, sedaj, ko sta zaključila svoje<br />

delo v šoli v Fredericiji in imata več prostega časa,<br />

pa smo imeli možnost za dogovor o bolj intenzivnem<br />

sodelovanju. Obiskovala bosta tako osnovno kot<br />

srednjo šolo ter sodelovala pri izobraževanju učiteljev.<br />

Močan vtis tako pri srednješolcih kot učiteljih in starših<br />

je pustil norveški strokovnjak Godi Keller, s katerim<br />

smo se prav tako dogovorili za tesnejše sodelovanje pri<br />

delu in izobraževanju. Ponovno bomo z njim preživeli<br />

teden dni v februarju, Jan in Ingrid pa nas obiščeta<br />

že januarja. Vzgojiteljice v vrtcu so se povezale z<br />

izkušeno waldorfsko vzgojiteljico Jill Taplin iz Anglije.<br />

Jeseni se je začelo izobraževanje za učitelje gimnastike<br />

Bothmer pod vodstvom Martina Bakerja, zadnjih sedem<br />

tednov pa naši desetošolci pod vodstvom igralke<br />

in režiserke Sarah Kane intenzivno pripravljajo igro<br />

Thorntona Wilderja – Komaj smo jo odnesli.<br />

Pri pregledu ne smemo pozabiti tudi na poletni<br />

enotedenski seminar IAO v Ljubljani, kjer smo se<br />

srečal predstavniki izobraževanja iz enajstih, pretežno<br />

vzhodnoevropskih držav in si izmenjali pedagoške in<br />

organizacijske izkušnje ter poglabljali svoje znanje iz<br />

antropozofije.<br />

Vse to so samo dodatne dejavnosti poleg rednega<br />

pedagoškega dela, ekskurzij, izletov, tekmovanj,<br />

praznovanj. Torej res veliko dogajanja za eno samo<br />

šolo. In prav na koncu leta nas je, kot darilo za vse to<br />

opravljeno delo, na božičnem semnju razveselila obljuba<br />

novega ljubljanskega župana, ki pomeni, da bomo<br />

lahko s pomočjo mestne občine Ljubljana v kratkem<br />

dogradili našo Učilno židano, preselili na Streliško tudi<br />

vrtec in en razred osnovne šole ter tako dokončno rešili<br />

našo prostorsko in olajšali finančno situacijo.<br />

Tako bi lahko to leto ocenili kot leto iniciativ, iskanj,<br />

kvalitetnega strokovnega dela, kakor tudi borbe za<br />

prostor, boljše pogoje in načine dela. Jasno je, da<br />

moramo veliko stvari še narediti in izboljšati, mogoče<br />

tudi spremeniti, zato so dobrodošli vsi predlogi, ki<br />

ponujajo rešitve in izboljšave, vendar je vedno nujno<br />

pogledati predvsem stvari, ki so bile narejene dobro,<br />

kajti ob takem pogledu dobiš zagon in ustvarjalno moč<br />

za novo delo in nove izzive. Zadnji božični semenj nam<br />

je lahko slika in potrdilo, da res delamo dobro, da kljub<br />

nesoglasjem in drugačnim mišljenjem lahko delujemo<br />

skupno in da le s skupnim delom lahko dosežemo<br />

zastavljeno vizijo.<br />

14 WALDORFSKE NOVICE, ZIMA <strong>2006</strong>


O Š O L I<br />

Tekmovanje iz znanja logike<br />

Šolsko leto <strong>2006</strong>/2007<br />

Lucija Florjanc Lukan<br />

Zveza za tehnično kulturo Slovenije je tudi v letošnjem šolskem letu, tako kot že leta poprej, izvedla tekmovanje iz<br />

znanja logike. Najprej so na osnovnih šolah konec meseca septembra potekala šolska (izbirna) tekmovanja. Šolsko<br />

tekmovanje smo letos prvič izvedli tudi na Waldorfski šoli Ljubljana. Udeležilo se ga je 7 učencev, in sicer štirje<br />

učenci 7. razreda in trije učenci 8. razreda (program 8. in 9. razreda devetletke) .<br />

Na podlagi rezultatov so se na 21. državno tekmovanje iz znanja logike med približno 600 osnovnošolcev vsake<br />

generacije uvrstili tudi štirje učenci <strong>Waldorfske</strong> šole Ljubljana, in sicer ena učenka 7. razreda in trije učenci 8.<br />

razreda.<br />

Učenci so se na tekmovanjih izredno izkazali in osvojili naslednja priznanja:<br />

Srebrno priznanje<br />

Jakob PETERLIN, 8. razred<br />

Bronasto priznanje<br />

Teodora ŠVET KOMEL, 7. razred<br />

Ajda NOVAK, 7. razred<br />

Nino ŠAJN, 7. razred<br />

David PETEK, 8. razred<br />

Oton KOROŠEC, 8. razred<br />

Pri svojem delu so pokazali veliko interesa in dobre volje za reševanje tovrstnih preizkušenj.<br />

Za njihovo delo in dosežene rezultate jim iskreno čestitamo.<br />

TAČAJ TEKA NA SMUČEH<br />

Pokljuka 22. – 24.12.<strong>2006</strong><br />

Gibanju v naravi, sproščenem druženju različnih generacij in aktivnosti v vseh letnih<br />

časih na naši šoli posvečamo veliko pozornosti. In ker upamo, da bo zima, kljub letošnji<br />

zamudi počasi le prišla, vas vabimo da tradicionalni vikend tečaj teka na smučeh na<br />

Pokljuki, ki se ga že vrsto let udeležujejo tudi waldorfske družine. Tečaj je primeren za<br />

vse, od popolnih začetnikov, do tistih, ki se že vrsto let ukvarjate s tem športom, od tistih,<br />

ki bi se radi naučili tekmovalne tehnike, do pohodnikov. Bivali bomo v Šport hotelu na<br />

Pokljuki, poskrbljeno pa bo tudi za tiste, ki še nimate svoje opreme, saj si jo boste lahko<br />

izposodili v hotelu.<br />

Za prijave in dodatne informacije pokličite na<br />

številko 041 456 895, Iztok Kordiš<br />

WALDORFSKE NOVICE, ZIMA <strong>2006</strong> 15


Z A M L A D E<br />

Lev Nikolajevič Tolstoj<br />

Božič očka Martina<br />

Pred davnimi časi, skoraj tako davnimi, da se jih<br />

komaj kdo spomni, je živel neki čevljar. Doma je bil<br />

daleč proč od tod, skoraj tako daleč, da si to težko<br />

predstavljamo – v neki ruski vasici.<br />

Ime mu je bilo Martin. Čeprav je bil že star, so ga<br />

povsod, kamorkoli je prišel, klicali OČKA MARTIN, ker<br />

so ga vsi imeli zelo radi.<br />

Živel in spal je v majhni sobi z oknom na vaško cesto.<br />

V njej je tudi izdeloval in popravljal čevlje. K njemu je<br />

prihajalo veliko ljudi, zato je imel očka Martin vedno<br />

toliko, da si je lahko kupil kruha pa kave in zelja, da si<br />

je lahko skuhal zeljnato juho, ki jo je imel najrajši.<br />

Tako je živel popolnoma zadovoljno. Oči so mu skoraj<br />

vedno sijale skozi majhne okrogle naočnike. Rad je pel,<br />

si požvižgaval, popravljal ali izdeloval čevlje in prijazno<br />

pozdravljal ljudi, ki so šli samo mimo.<br />

Toda na ta posebni dan je bilo drugače. Mislil je<br />

na svojo ženo, ki mu je umrla pred mnogimi leti ter<br />

na sinove in hčere, ki so zrasli in šli po svetu. Bil je<br />

popolnoma sam na sveti večer. Vsi drugi ljudje so bili s<br />

svojimi družinami. Očka Martin je žalostno zavzdihnil,<br />

vzel v roke staro rjavo knjigo, prižgal petrolejko in začel<br />

brati: ker nikoli ni hodil v šolo, je s prstom šel od vrstice<br />

do vrstice in besede izgovarjal na glas. Bral je zgodbo o<br />

Jezusu, ki se je rodil v božični noči.<br />

"Če bi Jezus prišel k meni, kaj bi mu daroval?" se<br />

je vprašal. Vstal je in vzel z visoke police zaprašeno<br />

škatlo: odprl jo je in vzel iz nje par ljubkih čeveljčkov.<br />

"Tele čeveljčke bi mu podaril, najlepši so, kar sem jih<br />

kdaj naredil." Škatlo je položil na mizo, svoje stare kosti<br />

pa nazaj na pleteni stol, da bi znova bral. A koščeni<br />

prst očka Martina je kmalu zdrsnil s knjige; okrogli<br />

naočniki so mu spolzeli z nosu in potopil se je v blažen<br />

spanec.<br />

"Očka, očka Martin," se je nenadoma oglasilo v temni<br />

sobi. "Kdo je?" je zamomljal očka Martin in dremal<br />

dalje. "Očka Martin, jutri te obiščem. Gotovo me boš<br />

prepoznal, četudi ne bom povedal, kdo sem." Potem je<br />

bilo vse tiho.<br />

Očka Martin je bil v hipu buden. Luč je ugasnila,<br />

oglje v peči je komaj še tlelo. Zunaj so se začeli oglašati<br />

polnočni zvonovi. Božič je prišel.<br />

"On je bil," je dejal starček sam sebi. "Jezus je bil."<br />

Zamišljeno si je pogladil brke. "Mogoče se mi je samo<br />

sanjalo." Čez čas pa upajoče: "Mogoče me bo pa res<br />

obiskal." Nič več ni bil dremáv. "Pozoren bom moral biti,<br />

da ga bom spoznal."<br />

Nič več ni zaspal. Zjutraj si je skuhal velik vrč kave, z<br />

enim očesom pa je ves čas gledal skozi okno.<br />

Končno se je nekdo približal: tam izza ovinka na vaški<br />

poti je zagledal človeško postavo. Morda pa prihaja k<br />

njemu Jezus! Potem pa je razočaran stopil korak nazaj.<br />

Bil je samo stari cestni pometač, premražen in topotajoč<br />

z nogami ob svoji samokolnici. Nezaslišano: na sam Božič<br />

mora delati. Očka Martin je odprl vrata svoje sobice: "Bi<br />

se vam prilegla skodelica tople kave?"<br />

"Mislim, da ne bi bilo napačno," je ta dejal in rad vstopil.<br />

"Zelo ste prijazni, zares zelo prijazni."<br />

"To je najmanj, kar lahko storim za vas," mu je rekel<br />

očka Martin, "saj je navsezadnje božič."<br />

"To bo vse, kar bom dobil za božič," je rekel in vzel<br />

skodelico kave.<br />

Ko si je stari pometač ob peči pogrel še roke, mu je očka<br />

Martin povedal svoje sanje, da ga bo Jezus obiskal.<br />

"Želim vam torej vse najboljše in hvala za kavo," se je<br />

pometač prvič nasmehnil in okrepljen odšel.<br />

Očka Martin je gledal gor in dol po cesti. Mimo so hodili<br />

ljudje, ki jih je poznal; o njegovem obisku pa ni bilo ne<br />

duha ne sluha.<br />

Nazadnje pa je le nekaj pritegnilo njegovo pozornost.<br />

V senci ob zidu je opotekaje hodila mlada žena, ki je v<br />

naročju stiskala dete. Njen obraz je bil utrujen in njena<br />

obleka vsa ponošena.<br />

"Ej, stopite noter, da se malo pogrejete," jo je ljubeznivo<br />

povabil. Prestrašeno je pogledala in hotela zbežati. A<br />

videla je, da starčku žarijo oči za očali.<br />

"Zelo ste prijazni". "Smilite se mi, ker ste tako premraženi<br />

in utrujeni. Ali greste kam daleč?"<br />

"Do naslednje vasi," je odgovorila potrto. "Še kar nekaj<br />

kilometrov. Stanovala sem v mlinu, a nimam denarja za<br />

najemnino. Morala sem iditi. Moža nimam, kot vidite."<br />

Čevljar ji je ponudil kruha in juhe, otroku pa pogrel<br />

mleka. Otročiček se je razživel in se smehljal. "Pa brez<br />

čevljev je," je zmajal očka Martin z glavo. "Nisem mu jih<br />

obula, ker jih nimam," je z grenkobo v glasu rekla mlada<br />

žena. Očku Martinu je šinila v glavo neka misel. Odgnal<br />

jo je, a je prišla nazaj. In tako je odprl škatlo s čeveljčki.<br />

Natanko so se prilegali otrokovim nogicam. "Kar tele<br />

obdržite," je dejal mladi materi nežno. "Le kako naj se<br />

vam zahvalim?" je presrečna vzkliknila.<br />

16 WALDORFSKE NOVICE, ZIMA <strong>2006</strong>


Očka Martin pa je ni slišal. Spet je gledal skozi okno.<br />

"Ste slišali za Jezusa, ki se je rodil na božič?" Mlada<br />

žena je prikimala. "Obljubil mi je, da danes pride," je<br />

dejal očka Martin in ji povedal za svoje sanje.<br />

"Upam, da se vam bodo sanje uresničile. To si<br />

tudi zaslužite," je dejala mlada mati, se zahvalila za<br />

prijaznost in odšla po svoji poti.<br />

Očka Martin si je skuhal svojo priljubljeno zeljnato<br />

juho. Ves čas do večera je zrl skozi okno in opazoval<br />

vse, ki so šli mimo. Toda Jezus ni prišel.<br />

■ Paul Cézanne, Starec (1866)<br />

Začelo ga je biti strah. Mogoče ga pa ni prepoznal.<br />

Mogoče pa je šel mimo, ko je on kuhal juho? Mimo so<br />

hodili stari, mladi, otroci, berači, babice. Nekaterim je<br />

pokimal, drugim se je nasmehnil, beračem je dal novčič<br />

ali kos kruha.<br />

Toda Jezus ni prišel.<br />

Stari čevljar je ves žalosten prižgal petrolejko, zanetil<br />

ogenj in si pripravil skromno večerjo.<br />

"Navsezadnje so bile res samo prazne sanje," je<br />

žalostno dejal sam pri sebi in se namestil v pleteni<br />

naslonjač. Dve debeli solzi razočaranja sta mu privreli<br />

izza njegovih naočnikov.<br />

Od žalosti, utrujenosti in razočaranja skoraj ni več<br />

videl in zrušil se je sam vase.<br />

Nenadoma se mu je zazdelo, da v sobi ni sam. Kot da<br />

mimo njega hodijo ljudje in šepetajo:<br />

"Kaj me nisi videl?"<br />

"Očka Martin, kaj me nisi spoznal?"<br />

"Me nisi videl...?"<br />

Nato je zaslišal isti glas, kot tisto noč prej, vendar si<br />

ni mogel priti na jasno, od kod prihaja.<br />

Lačen sem bil in si mi dal jesti.<br />

Zeblo me je in si me pogrel.<br />

Žejen sem bil in si mi dal piti.<br />

Nag sem bil in si me oblekel.<br />

Žalostem si bil in si me potolažil.<br />

Ko si pomagal ubogim, si pomagal meni.<br />

Potem je bilo vse tiho.<br />

V očeh starega moža so se posušile vse solze. Očka<br />

Martin je počasi pogladil dolge sive brke. "PA JE JEZUS<br />

LE PRIŠEL...", se je srečno nasmehnil očka Martin in za<br />

njegovimi majhnimi naočniki je spet zažarel svetli sij.<br />

Za <strong>Waldorfske</strong> <strong>novice</strong> priredila Antonija H. Križaj<br />

Svetovno znani ruski pisatelj Lev Nikolajevič<br />

Tolstoj je umetniško preoblikoval francosko<br />

otroško pripoved izpod peresa Rubensa<br />

Saillensa in jo uvrstil v svoja ZBRANA DELA.<br />

Ognjišče jo je leta 1988 objavilo v slikanici.<br />

WALDORFSKE NOVICE, ZIMA <strong>2006</strong> 17


UT R I N K I<br />

Organizacijski odbor za pripravo semnja<br />

Božični semenj<br />

na Waldorfski šoli<br />

Ljubljana<br />

Spoštovani vsi!<br />

Petnajsti Božični semenj je za nami, ponovno smo<br />

združili moči starši, učitelji, učenci ter naši zunanji<br />

prijatelji in lahko rečemo: uspelo nam je in bilo je<br />

lepo!<br />

Iskrena hvala vsem, ki ste na semnju sodelovali, na<br />

delavnicah ustvarjali čudovite izdelke, pletli adventne<br />

venčke, spekli najboljše sladice in pripravili nešteto<br />

drugih dobrot, okrasili šolo, da je zažarela v prazničnem<br />

vzdušju, jo čudežno obrnili navzven in jo v soboto<br />

zvečer z občutkom pospravili navznoter. Še posebej<br />

hvala razrednim predstavnikom in učiteljem, ki ste<br />

letos prevzeli nase nosilne organizacijske naloge.<br />

Ob taki zagnanosti je bil uspeh licitacije<br />

venčkov zagotovljen.<br />

Na odprtju semnja nas je prijetno presenetil<br />

novi ljubljanski župan Zoran Janković, z<br />

obljubo o sodelovanju mesta pri rešitvi naše<br />

prostorske situacije.<br />

18 WALDORFSKE NOVICE, ZIMA <strong>2006</strong>


S svojim nastopom so odprtje popestrili tudi naši dijaki.<br />

Renesančnimi plesi in šolski orkester.<br />

Hvala za dobro izpeljano delavnico pletenja venčkov<br />

z medijsko znanimi starši, njihovimi prijatelji in<br />

sorodniki ter uspešno izpeljano dražbo, ki je lepo<br />

popestrila dogajanje na semnu.<br />

Včasih je bilo tudi naporno in zahtevno, vendar so<br />

vezi, spletene skozi sodelovanje in reševanje težav,<br />

močnejše in globlje!<br />

Lepo nam je učiteljem srečati nekdanje učence in<br />

dijake, ki se radi vračajo na šolo, prav tako pa moramo<br />

pohvaliti vse sedanje razrede, ki so se potrudili s<br />

kavarnami, otroško stojnico, delavnicami, srečolovom,<br />

socialnimi dejavnostmi, pomočjo pri organizaciji, z<br />

umetniškimi nastopi.<br />

Razredne ekipe so povečini vzorno sodelovale, koncerti<br />

so bili pravi balzam za utrujene obiskovalce, prav tako<br />

raznolika predavanja. Razstava o delu šole je bila dobro<br />

obiskana in s strani obiskovalcev pohvaljena, prodaja je<br />

šla dobro, gostujoči ponudniki so se smiselno vključili<br />

v ponudbo šole, delavnice so bile lepo obiskane, ekipa,<br />

ki je skrbela za gostilno »Pri Božičku« je pričarala<br />

neusahljiv vir dobrot. Vsekakor se moramo zahvaliti<br />

tudi kuharskim mojstrom slovenske vojske, ki so letos<br />

poskrbeli za tople obroke.<br />

Iz letošnjega semnja se oziramo že na prihodnjega,<br />

naučili smo se marsikaj novega in potrudili se bomo,<br />

da nam bo tudi takrat lepo.<br />

HVALA VSEM ZA OBISK, SODELOVANJE, DOBRO<br />

VOLJO IN RAZUMEVANJE!<br />

Naših delavnic so se udeležili<br />

tudi najmlajši obiskovalci.<br />

Na bogato obloženih stojnicah smo prodajali<br />

izdelke, ki so jih izdelali naši pridni starši in<br />

učitelji. Zanimanje zanje je bilo veliko!<br />

WALDORFSKE NOVICE, ZIMA <strong>2006</strong> 19


UT R I N K I<br />

Tinka Pelhan<br />

11. Ljubljanski<br />

maraton<br />

28. – 29. oktober <strong>2006</strong><br />

Tudi letos so se v okviru <strong>Waldorfske</strong> šole<br />

Ljubljana naši učenci, dijaki, učitelji, starši in<br />

prijatelji udeležili teka po ulicah Ljubljane v<br />

okviru Ljubljanskega maratona, ki se je odvijal v soboto in<br />

nedeljo, 28. - 29. oktobra <strong>2006</strong>.<br />

Vreme nam je bilo izredno naklonjeno, saj je bilo toplo,<br />

popoldan pa celo sončno, torej skoraj nič jesensko!<br />

V soboto se je prireditev začela popoldne s šolskimi<br />

teki: celih 2.400 metrov je preteklo 20 učencev in<br />

učenk, 9 dijakov in dijakinj pa se je spopadlo s še<br />

enkrat daljšo progo.<br />

V nedeljo so prišli na vrsto učitelji, starši in prijatelji<br />

<strong>Waldorfske</strong> šole Ljubljana ter, pohvalno, tudi en<br />

učenec in štirje dijaki na 10 kilometrov, en dijak na<br />

polmaraton in celo en dijak na maraton. Skupaj se je<br />

tekaške prireditve udeležilo 50 "waldorfcev", kar je zelo<br />

izjemno pohvalno! Reka tekačev, ki te kar nese s seboj<br />

in utripa od energije, veter v laseh in nasmeški na<br />

ustnicah, zadovoljni očki in mamice z vozički, mlado<br />

in staro, atleti in amaterji, glasni in spodbudni navijači<br />

ob progi, zadnji pekoči metri do cilja … vse to izgine v<br />

trenutku, ko z nasmehom na ustnicah pritečeš skozi<br />

cilj, kjer se za sekundo ustavi čas in ti srce preplavi<br />

toplota – uspel sem.<br />

In to je najlepši rezultat, po katerem si rečeš: Komaj<br />

čakam, da grem drugo leto spet!<br />

Pridružite se nam tudi vi.<br />

Jana Dagarin<br />

Martinovo: Peti razred<br />

na obisku v bolnici<br />

Spomnite se na konjenika, ki se je ustavil pred<br />

mestnimi vrati, zamahnil z mečem, presekal svoj<br />

plašč in ga pol podal beraču, ki se je ves prezebel<br />

stiskal k zidu. Sveti Martin nam je odprl oči za ostarele,<br />

bolne, siromašne, žalostne. Njegova zgodba nas je pretresla<br />

in segla globoko v naša srca. Nas mora nekdo poklicati,<br />

da ga slišimo in mu pomagamo, ali pa je naš čuteč pogled<br />

odprt, da prepoznamo, koga lahko osrečimo? Čas naše<br />

notranje luči se je približal.<br />

Poklicali smo glavno sestro na Pediatrični kliniki na<br />

Vrazovem trgu v Ljubljani in jo vprašali, če si otroci<br />

v bolnici želijo, da jih obiščemo. Razveselili so se in<br />

sklenili smo, da jim bomo popestrili popoldan. Med<br />

ročnimi deli so nastale lepe svetilke, ki smo jih želeli<br />

pokloniti vsem v bolnici. Upali smo, da jih bodo ogrele<br />

in razveselile.<br />

Učiteljici iz bolnišnične šole sta nas prijazno<br />

sprejeli. Pričakovali smo mlajše otroke, mislili smo<br />

jim pripovedovati pravljice, v dvorano pa so vstopali<br />

fantje in dekleta iz višjih razredov osnovne šole ter<br />

srednješolci, le za ščepec mlajših je bilo. Pogumni<br />

petošolci so predstavili legendo o svetniku. Gospa<br />

Cehner je poskrbela, da so njihovi glasovi lepo<br />

dvoglasno zazveneli ob pesmicah. Pesnik Anton Aškerc<br />

v Baladi o sv. Martinu, ki so jo povedali naši učenci,<br />

takole opisuje stisko berača:<br />

... Vsak pes oblaja me na cesti.<br />

Glej, od mrazu se moram tresti.<br />

A ti se zime ne bojiš,<br />

vsak dan obleko tu deliš.<br />

Še mene s plaščem zdaj ogrni,<br />

če treba, Bog ti ga povrni! ...<br />

Slovenski narodni pesmici, zaigrani s flavtami, sta<br />

razvedrili prisotne. Spomnili smo se tudi na pesnika<br />

Simona Gregorčiča in stote obletnice njegove smrti.<br />

Naše živo občutenje reke Soče in pesem Z zakrivljeno<br />

palico v roki sta prinesla k nam njegovo čutenje. Z<br />

delitvijo svetilk smo zaključili srečanje. Bolnikom smo<br />

zaželeli, da hitro ozdravijo, oni pa so nas potolažili, da<br />

z njimi ni tako zelo hudo. Razmišljali smo o njih; se z<br />

nekaterimi rokovali. K Jakobu je pristopil njegov bolni<br />

prijatelj. Hitro sta se zapletla v pogovor. Lepše nam je<br />

bilo, da smo bili obiskovalci.<br />

20 WALDORFSKE NOVICE, ZIMA <strong>2006</strong>


I S K R I C E<br />

VABILO<br />

Laibach, den 20. Oktober<br />

Draga gospoda, povabljeni ste na geburctag, ki<br />

bo izvolil se dogajati na dvajsetega vinotoka dan.<br />

Pa ne bodite pražnje napravljeni, da se ne<br />

bodete količkaj umazati, saj bomo za svinjskim<br />

mehom skakali, videvši tudi kak filmski trak,<br />

ako bo vreme kej ubogalo.<br />

Priporoča se "copate za ne za k maš".<br />

S seboj prinesite kupon za nove fijakajoče<br />

avtobuse mestnega prometa, prišedši na<br />

geburctag.<br />

Spletna stran šole<br />

www.waldorf.si<br />

Ponovno aktivna!<br />

- Najnovejša obvestila<br />

- Fotoutrinki<br />

- Forum za pogovore<br />

z namenom in kar tako<br />

V kolikor mislite svoje udeležbe odpovedati,<br />

vam želim srečne dni še v prihodnje. Naj vam<br />

solnce sije na firtah in naj vam hlapci nosijo<br />

štamprle.<br />

Ako nove informacije potrebujete, naslovite klic<br />

na 653-35-85, sklepajoč na delujoče govorilnike.<br />

Veseli bomo tudi kakih tlačenk za gramofon ino<br />

drugih pogruntavščin des Teufels.<br />

Zabava se ima za končevati po deveti uri.<br />

Gut Gvant ist verboten.<br />

Herr Zottmann<br />

Vabilo na rojstni dan<br />

(praznovanje, nihče se ne bo rodil)<br />

Dragi/a ti, imel bom rojstni dan,<br />

tja vabljen si naspan,<br />

ker rok žura se izteče,<br />

ko 10 bo ura.<br />

K men gremo z mašino –<br />

tisto staro mestno mrcino,<br />

tko da mej žeton s seboj,<br />

če hočeš prit v brlog ta moj.<br />

Živim v tistem hrbtnem krožcu,<br />

rdečem srednjem ubožcu.<br />

Tko, če to zgoraj všeč ti ni, poglej preč (navzdol).<br />

Dragi sošolec, draga sošolka, vabljen si na moj rojstni<br />

dan, ki bo v petek, 10.11., in bo trajal do 10. ure, pa tudi<br />

ko vas starši pridejo iskat, se jim nikamor ne mudi. Do<br />

mene se bomo peljali z avtobusom (14 ali 6 – kdor prvi<br />

pride, prej melje), zato s seboj prinesi žeton.<br />

Če te zanima še kaj, me pokliči na: 01 25 64 916, ali pa<br />

še raje, kar vprašaj. (Živim na Predjamski 13 – rumena<br />

hiša; zemljevid pa je na hrbtni strani.)<br />

Jaka<br />

WALDORFSKE NOVICE, ZIMA <strong>2006</strong> 21


WA L D O R F S K A Š O L A M A R I B O R<br />

Utrinki iz <strong>Waldorfske</strong><br />

šole Maribor<br />

1. razred je gibljiv razred. Pouk v njem se začenja s<br />

klopcami v krogu. Klopce v ritmičnem delu služijo kot<br />

pripomoček za lovljenje ravnotežja, plezanje, gibanje,<br />

gradnjo labirinta … in seveda tudi za sedenje. Blazinice<br />

pa se lahko spremenijo v vzglavnike, orodje za zidanje<br />

in v mnogo drugega. Ko se umirimo, pa se te naše<br />

klopce spremenijo v mizice, blazinice pa v stolčke za<br />

sedenje.<br />

Učiteljica 1. razreda: Ana Lonec<br />

V 2. razredu smo spoznali, kako je, če palček<br />

Računalček pošlje svoje štiri pomočnike v gozd k<br />

veverici, ki si pripravlja zimsko zalogo. Veverici je bila<br />

pomoč zelo dobrodošla, saj sama ne zna ravno najbolje<br />

s številkami, kaj šele z računi.<br />

Palčjim pomočnikom je bila pomoč Veverici v pravo<br />

zadovoljstvo, saj zanje ni bil pretrd noben veveričji<br />

oreh.<br />

Učiteljica 2. razreda: Mojca Budja<br />

Pri spoznavanju okolja so učenci 3. razreda uredili<br />

svoje vrtičke v atriju naše šole. Naučili smo se<br />

prekopavati, grabljati, saditi, presajati in sejati.<br />

Obiskala nas je ga. Milka Koren z biodinamične<br />

kmetije in nas poučila o setvenem koledarju ter kaj<br />

pomeni cvet, list in korenina. Oktober, sicer z mrzlimi<br />

jutri, nam je omogočil, da smo v sončnih dopoldnevih<br />

končali vse delo na naših gredicah. Vse rastline so se<br />

odzvale naši negi in tudi seme je že vzkalilo. Prihodnje<br />

leto bomo želi svojo pšenico.<br />

Učiteljica 3. razreda: Iča Marušič<br />

Učenci pridejo po pouku v popoldansko bivanje. Da<br />

se po kosilu otroci malo odpočijejo, jim prebiramo<br />

pravljice. Ob lepem vremenu gremo na dvorišče, kjer<br />

se otroci prosto igrajo. Kadar je zunaj deževno, pa v<br />

razredu filcamo, rišemo, šivamo in še kaj.<br />

V času pred bazarjem smo izdelovali okraske, s<br />

katerimi smo krasili šolo.<br />

Učiteljica podaljšanega bivanja: Tinka Vogrinec<br />

22 WALDORFSKE NOVICE, ZIMA <strong>2006</strong>


WA L D O R F S K A Š O L A M A R I B O R<br />

Andrej Rakovič<br />

Božični bazar na<br />

Waldorfski šoli<br />

Maribor<br />

Božični bazar je eden od osrednjih dogodkov<br />

vsake waldorfske šole in vrtca in tako je v<br />

soboto, 2. decembra <strong>2006</strong>, tudi v prostorih<br />

<strong>Waldorfske</strong> šole Maribor potekal tradicionalni Božični<br />

bazar. Organizirali smo ga skupaj z Waldorfskim vrtcem in<br />

društvom prijateljev waldorfske pedagogike "MAJ".<br />

Pri pripravi in izvedbi Božičnega bazarja so sodelovali<br />

in pomagali učitelji, vzgojiteljice, starši, člani društva,<br />

študentje, veliko prijateljev oziroma vsi, katerim<br />

vrednote waldorfske pedagogike krepijo srce in duha.<br />

Program na Božičnem bazarju je bil pester.<br />

Obiskovalcem smo na info točki ponudili obilo<br />

informacij o waldorfski pedagogiki, vrtcu in šoli, prav<br />

tako so jim bili na ogled waldorfski zvezki učencev vseh<br />

treh razredov naše šole. Otrokom in tudi odraslim smo<br />

pripravili lutkovno pravljico "Gospa Snežna" ter igro<br />

"Božič očka Martina", v kateri je duhovno zavedanje<br />

vsebine zgodbe presvetlil pripetljaj, ko so med predstavo<br />

očku Martinu odpadli košati sivi brki. Navkljub temu<br />

se mu je želja uresničila tudi brez brkov.<br />

Sestavni del bazarja so bile zelo lepo obiskane<br />

delavnice, na katerih so izdelovali adventne venčke,<br />

izdelke iz volne, zvezdice iz slame ter zvijali sveče iz<br />

čebeljega voska. Božični bazar je prav tako ponudil<br />

možnost nakupa waldorfskih in drugih izdelkov,<br />

izdelanih iz naravnih, otrokom in okolju prijaznih<br />

materialov.<br />

Tudi na srečolov nismo pozabili. S pomočjo otrok,<br />

ki so srečke ponujali obiskovalcem bazarja, so prav<br />

vse pričakale svojo preobrazbo iz srečke v zanimivo<br />

nagrado.<br />

Nepogrešljiv del našega Božičnega bazarja je prav<br />

tako kavarnica z novim imenom "Trič kafič", kjer je<br />

izkušena ekipa Trič kafič osebja ob zvokih kljunaste<br />

flavte in klasične kitare obiskovalcem bazarja ponujala<br />

slastne, doma pripravljene dobrote oziroma prigrizke.<br />

Well done, Trič kafič boys!<br />

V večernih urah Božičnega bazarja pa smo lahko ob<br />

pogašenih lučeh na hodnikih v atriju šole spremljali še<br />

čarobne ognjene čarovnije.<br />

Božični bazar je ponovno uspel. Merilo za to trditev<br />

ni samo največje število obiskovalcev doslej, merilo<br />

ni izkupiček iz bazarja, merilo ni veliko prijetnih uric<br />

druženja pri pripravi na bazar in merilo prav tako niso<br />

številne pohvale posameznih segmentov bazarja. Merilo<br />

za to, da je Božični bazar uspel, je predvsem neizmerna<br />

količina prijetnih občutkov v naših srcih in dušah, ki<br />

so se pretakali med udeleženci.<br />

Vsem, ki ste kakorkoli doprinesli k tem občutkom,<br />

izrekam v imenu <strong>Waldorfske</strong> šole Maribor iskrena<br />

HVALA in Vam želim vse lepo.<br />

WALDORFSKE NOVICE, ZIMA <strong>2006</strong> 23


Ruska ljudska pripovedka<br />

Pesem o Babuški<br />

Vstopite, dragi kralji in prenočite tu!<br />

Smem zvedet', kaj vas kliče na táko dolgo pot?<br />

Zakaj od rodnih krajev v daljave jezdite?<br />

O, kralji le povejte, zakaj na tako pot?<br />

Oj Babuška, oj Babuška, za zvezdo hodimo,<br />

Oj Babuška, oj Babuška, za zvezdo hodimo.<br />

Res čudežna ta zvezda, prelep je njen sijaj.<br />

Ker tukaj ostanite, si odpočijte zdaj!<br />

Le kam tako hitite, zaupajte mi vsaj,<br />

darove te bogate, za koga nosite?<br />

Oj Babuška, oj Babuška, za kralja novega,<br />

Oj Babuška, oj Babuška, za kralja novega.<br />

Rodil se nam je kralj sveta, to zvezda kaže,<br />

zato ga vi častite, darove nosite.<br />

Saj vendar je le dete in nebogljen otrok.<br />

O, kralji jaz ne morem zdaj njega obiskat.<br />

Oj Babuška, oj Babuška, le pridi in poglej,<br />

Oj Babuška, oj Babuška, le pridi in poglej.<br />

Saj pridem, dragi kralji, a zdaj ne utegnem še,<br />

Svoj dom lepo počistim, pospravim,<br />

okrasim, pripravim mu darila, da ga razveselim.<br />

Že jutri grem za vami, vas kmalu dohitim.<br />

Oj Babuška, oj Babuška, zelo se nam mudi,<br />

Oj Babuška, oj Babuška, zelo se nam mudi.<br />

Ko se na pot odpravim, več zvezde ni nikjer,<br />

ljudje morda vi veste treh kraljev modrih smer?<br />

Že štalica je prazna, otrok v Egipt beži,<br />

zdaj vse je zapuščeno in angelov več ni.<br />

Oj Babuška, oj Babuška, mi vemo, kje živi,<br />

Oj Babuška, oj Babuška, mi vemo, kje živi.<br />

Predolgo sem čakala, prepozno šla na pot.<br />

Po svetu sem hodila, iskala ga povsod.<br />

Vsa leta ga že iščem, po njem le hrepenim,<br />

ljudje morda vi veste, kje ga lahko dobim?<br />

Oj Babuška, oj Babuška, smo v srcu našli ga,<br />

Oj Babuška, oj Babuška, smo v srcu našli ga.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!