26.03.2016 Views

Revija Svitanje - Pomlad 2007

Letnik III, številka 1

Letnik III, številka 1

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Poštnina plačana pri pošti 1260 Ljubljana-Polje<br />

<strong>Pomlad</strong> <strong>2007</strong><br />

TISKOVINA<br />

letnik III, številka 1<br />

cena 3,25 EUR<br />

portret<br />

Kaspar Hauser<br />

skrb za naravo<br />

Kolobarjenje<br />

Zadnja vloga trte


K <br />

S V I T A N J E<br />

<strong>Revija</strong> za negovanje kulture zavedanja<br />

Kašeljska cesta 150 C<br />

1260 LJUBLJANA-POLJE<br />

Tel: (01) 549 01 50, faks: (01) 549 01 55<br />

GLAVNA IN ODGOVORNA UREDNICA:<br />

Marina Nuvak<br />

STROKOVNI SODELAVCI:<br />

Fanči Perdih, Igor Velepič,<br />

Mateja Leskovar, Anka Černec,<br />

Antonija H. Križaj, Breda Zupančič,<br />

Franka Ozbič<br />

SLIKOVNI MATERIAL:<br />

Žiga Vuk, Franka Ozbič<br />

PRELOM IN OBLIKOVANJE:<br />

Žiga Vuk, zzigc.net<br />

NASLOVNICA:<br />

Joca Jamšek<br />

JEZIKOVNI PREGLED:<br />

Betka Jamnik<br />

Kazalo 2<br />

Uvodnik 3<br />

Portret 4<br />

Otrok Evrope: Kaspar Hauser 4<br />

Skrb za naravo 7<br />

Utrinek s kongresa biodinamikov 7<br />

Zadnja vloga vinske trte 8<br />

Žlahtnjenje in semenarstvo 13<br />

Moj biodinamični sadovnjak 16<br />

Kolobarjenje 19<br />

Odgovori bralcem 21<br />

Ekološko gospodinjenje 22<br />

Navadni komarček 23<br />

Dogajanje 24<br />

TISK:<br />

Studio International d.o.o.<br />

Ljubeljska ulica 240<br />

1000 Ljubljana<br />

IZDAJATELJ IN ZALOŽNIK:<br />

PARSIVAL, zavod, Ljubljana<br />

direktorica Marina Nuvak<br />

Kašeljska cesta 150 C<br />

1260 Ljubljana-Polje<br />

Tel.: (01) 549 01 50<br />

LETNA NAROČNINA: 12,52 EUR<br />

NAKLADA: 1200 izvodov<br />

PRILOGA:<br />

Waldorfske novice<br />

časopis Waldorfske šole Ljubljana<br />

Vse pravice zadržane. Ponatis celote ali<br />

posameznih delov je dovoljen le s pisnim<br />

dovoljenjem uredništva.<br />

ISSN 1854-1739<br />

Revijo SVITANJE lahko naročite:<br />

• na elektronskem naslovu<br />

revija.svitanje@gmail.com<br />

• ali z naročilnico, ki je objavljena v reviji.<br />

Letna naročnina je 12,52 EUR.<br />

Nekateri ste ob plačilu računa nakazali več,<br />

kot je letna naročnina revije.<br />

Vsak dodatni evro je za nas zelo dragocen,<br />

zato se vsem darovalcem iskreno zahvaljujemo!<br />

Številka našega računa je:<br />

02031 - 0254286474


U <br />

U <br />

3<br />

Marina Nuvak<br />

glavna in odgovorna urednica<br />

Gospa Fanči Perdih, naša stalna sodelavka, je tokrat<br />

pripravila nekaj praktičnih primerov kolobarja z<br />

mešanimi posevki in energijskim izkoristkom tal ter<br />

poročilo s kongresa biodinamikov v Dornachu na<br />

temo Humus in klima, ki se ga je udeležila februarja<br />

letos.<br />

Dragi prijatelji!<br />

Kar nekaj naročnikov me je<br />

zaskrbljenih klicalo, kako<br />

to, da tokratne številke niso dobili. Ta vaš odziv<br />

me veseli, saj kaže na to, da ste se mnogi med vami<br />

njenega prihoda v vaše domove že navadili.<br />

Priznati moram, da je bila dilema, ali z revijo<br />

nadaljevati ali ne, precejšnja. Vaši številni klici<br />

pa kažejo na to, da je naša odločitev, da z njo<br />

nadaljujemo, pravilna.<br />

Verjamemo pa, da vas bodo razveselile tudi<br />

spremembe, ki smo jih to leto uvedli. Te so tako<br />

vsebinske, kakor tudi oblikovne narave.<br />

Najprej smo se odločili za novo uredniško politiko.<br />

K sodelovanju smo povabili mnoge praktike iz<br />

društev Ajda po Sloveniji, ki vam bodo poskušali<br />

biodinamiko približati skozi svoje izkušnje. Seveda<br />

bomo še naprej objavljali zanimiva predavanja<br />

biodinamikov iz tujine, vendar bomo izbirali<br />

zanimive in razumljive.<br />

Tako že kar v tej številki med nami lepo pozdravljam<br />

gospo Franko Ozbič, predsednico društva Ajda<br />

Goriška, ki bo z nami delila svoje izkušnje na<br />

področju sadjarstva, in gospo Anko Černec,<br />

biodinamično kmetovalko, ki nam v tokratni<br />

številki predstavlja navadni komarček in njegovo<br />

mnogostransko uporabnost, tako na jedilniku kot<br />

v zdravilstvu. V bodoče pa bosta z nami sodelovali<br />

tudi zeliščarka gospa Nikolčič in gospa Pečnik, ki<br />

se že vrsto let ukvarja s kaljenjem in ima na tem<br />

področju precej izkušenj. Povabili bomo tudi druge<br />

aktivne biodinamike, vabimo pa tudi vse vas, dragi<br />

bralci, da nam napišete kaj o vaših izkušnjah in<br />

tudi dilemah pri vašem delu. Želeli bi, da bi bila<br />

naša revija tisto mesto, kjer bi si naši bralci lahko<br />

medsebojno izmenjevali izkušnje in težave.<br />

Na razpolago nam je dala tudi zapis zanimivih<br />

predavanj s tega kongresa. Med njimi je za nas izbrala<br />

članek iz leta 2005 o vlogi vinske trte v biodinamiki,<br />

predavatelja Nicolasa Jolyja iz Francije. Ob<br />

prevajanju tega članka sem bila ponovno navdušena<br />

nad veličino te metode, ki nam resnično ponuja<br />

edinstveno pot do odrešitve naše matere zemlje, za<br />

kar pa nimamo več prav dosti časa. Zato je še kako<br />

pomembno, da to vedenje aktivno širimo ne le med<br />

kmetovalci, ampak tudi med porabniki. Kajti tudi<br />

ozaveščenost kupca lahko še kako pomembno vpliva<br />

na kmetovalce. Njih je treba na nek način razumeti,<br />

saj s svojim pridelkom preživljajo družine in je torej<br />

zanje odločitev za prehod na takšno metodo, ki je<br />

strokovnjaki ne priporočajo, tvegana.<br />

Članek gospe Mete Vrhunc Kriza dvajsetega stoletja<br />

smo opustili, saj vam je na voljo na internetni strani<br />

društva Ajda Vrzdenec.<br />

Revijo pa smo, kot vidite, tudi drugače oblikovali.<br />

Odslej bosta dve reviji v eni. Z ene strani bodo članki<br />

namenjeni biodinamiki in ostalim ekološkim temam,<br />

z druge pa Waldorfske novice z večjim poudarkom<br />

na waldorfski pedagogiki.<br />

Želimo vam veliko prijetnih dni ob pomladanskih<br />

opravilih na zemlji in seveda ob prebiranju naše<br />

revije!


P <br />

P <br />

4<br />

Otrok Evrope<br />

Kaspar Hauser<br />

povzeto po reviji Nov pogled<br />

In tukaj se človeku porajajo mnoga vprašanja.<br />

Kakšen je bil pomen njegovega življenja? Kaj je<br />

dosegel? Zakaj so ga umorili in kaj bi bilo, če bi živel<br />

dlje? Preden poiščemo odgovore na ta vprašanja,<br />

je potrebno zgraditi most. Most preko globokih,<br />

temnih, neznanih voda do kraja, ki ga je mogoče<br />

doseči le z vero, ustvarjalno domišljijo in intuicijo.<br />

Življenje Kasparja Hauserja je bilo izziv, soočenje<br />

z dobrim in zlom. A odstrti moramo zaveso in<br />

pogledati, katere so tiste sile, ki se na tem svetu<br />

bojujejo za nadvlado.<br />

Na binkoštni ponedeljek, leta 1828, so ga našli,<br />

ko je taval po ulicah Nurenberga. V rokah je imel<br />

skrivnostno pismo, ki ga je verjetno napisl njegov<br />

ječar. V njem je pisalo, da je Kaspar najdenček in<br />

da ni bil nikoli spuščen iz hiše. Na koncu je bila<br />

nenavadna, kruta izjava: 'Če ga ne želite obdržati,<br />

ga boste morali ubiti in ga obesiti na dimnik.' Pismo<br />

ni bilo podpisano.<br />

Kaspar je takoj pritegnil pozornost. Težko je hodil,<br />

kri je pronicala skozi njegove škornje in izustiti je<br />

znal komaj kakšno besedo. Kar naprej je ponavljal<br />

stavek: 'Rad bi bil jezdec, kot je bil moj oče.' Vsak<br />

pogled, zvok ali vonj ga je razburil in zlahka je padal<br />

v ekstazo sreče ali žalosti. Nihče ni prav vedel, kaj bi<br />

z njim, zato so ga najprej zaprli v tamkajšnji stolp.<br />

Kot je znano, je bil Kaspar Hauser sin<br />

Napoleonove pastorke Stephanie de<br />

Beauharnais in vojvode Karla iz Badna (1786 –<br />

1818). Rodil se je na Mihaelovo, 29. septembra<br />

1812. Bil je žrtev družinskega boja za prevlado.<br />

Ob rojstvu so ga zamenjali za mrtvo dete, njega<br />

pa na skrivaj odpeljali stran ter ga za mnogo let<br />

zaprli v podzemno celico.<br />

Po nekaj tednih ga je k sebi vzel in zanj skrbel 28<br />

letni profesor Daumer, za katerega je Rudolf Steiner<br />

rekel, da je bil 'zadnji rožni križar'. V Kasparju je<br />

Daumer prepoznal svoje življenjsko delo. V njem<br />

je videl bitje brez preteklosti, z angelsko otroško<br />

naravo, čigar čustva niso bila pokvarjena in čigar<br />

prefinjeni čuti so vodili vtise direktno v razum, ki<br />

ga niso pokvarila hotenja, potrebe in ambicije.Čutil<br />

je, da je njegova naloga, da tega dečka izobrazi in<br />

ga nepokvarjenega pripeljati do zrelosti. Kaspar je<br />

kazal posebne zmožnosti. Bral je lahko v temni sobi;<br />

odkril in prepoznal je lahko mnoge skrite kovine;<br />

brez težav si je zapomnil na stotine imen.<br />

Daumer je skušal Kasparja še bolj povezati z zemljo.<br />

Otroci v zgodnji mladosti ne ločijo živega od<br />

neživega. Tudi Kaspar najprej ni mogel razumeti,<br />

zakaj se kamniti kip v vrtu ne utrudi ali naveliča. Ni<br />

mogel doumeti stalnih procesov rasti in propada,<br />

ki se v naravi dogajajo. Do tedaj se je vedno srečeval<br />

le s stvarmi, ki jih je izdelal človek. Da bi lahko<br />

nekaj zraslo ali se razvilo, je bilo zanj nekaj novega.<br />

Za liste in travo je mislil, da jih je nekdo izrezal s<br />

škarjami. Ko je dojel idejo o živi, rastoči, življenja<br />

polni naravi, se je prestrašil.


5<br />

Ko je prvič videl otroke, se je čudil: 'tako majhni<br />

ljudje'. Ni se zavedal, da je tudi on sam bil nekoč<br />

majhen, da je zrasel, dozorel, in da bo nekega dne<br />

star.<br />

Prav tako se je moral naučiti razločevati subjekt od<br />

objekta – sebe in svet. Majhni otroci govorijo o sebi<br />

kot o tretji osebi. Tudi Kaspar je bil v tem oziru še<br />

vedno majhen otrok. Da govorijo njemu je vedel le,<br />

kadar so omenili njegovo ime in tudi sam o sebi je<br />

govoril kot o Kasparju. Ego se v njem še vedno ni<br />

popolnoma ustalil. Potreboval je pomoč, da je prišel<br />

do spoznanja o svoji edinstveni in ločeni identiteti.<br />

Daumer se je znašel v kontradiktorni situaciji, ko je<br />

v bistvo človekove duše 'videl' skozi okno, ki pa ga<br />

mora on sam zapreti.<br />

Oktobra 1829 je neznan maskiran napadalec<br />

poskušal Kasparja umoriti. Zamahnil je proti<br />

njemu z mesarskim nožem, a je zgrešil in rezilo je le<br />

zarezalo v njegovo čelo.<br />

Daumer se ni več čutil zmožnega zagotoviti<br />

Kasparju varnost zato so ga preselili v oskrbo<br />

k družini Biberbach. Njegov skrbnik je postal<br />

aristokrat Gotlieb Freiher von Tucher. Gospod<br />

Biberbach je bil prezaposlen poslovnež. Ves svoj<br />

čas in energijo je namenil svojemu delu. Njegova<br />

žena je bila zdolgočasena ženska, ki je poskušala<br />

Kasparja zapeljati, a brez uspeha, zato se je<br />

spremenila v njegovo gorečo nasprotnico. Po nekaj<br />

neprijetnih mesecih se je Kaspar preselil h gospodu<br />

von Tucherju.<br />

Ta ga je hotel pripraviti za normalno življenje tako,<br />

da mu je skušal privzgojiti občutek dolžnosti,<br />

težko delo in disciplino. To na nek način izolirano,<br />

preprosto in varno življenje pa je s svojim pojavom<br />

prekinil angleški grof Henry Lord Stanhope.<br />

Ta je bil nekakšna podobna uganka kot Kaspar.<br />

Njegova vloga v vsej tej zaroti pa, kot izgleda,<br />

je bila pokvarjenost in izdaja. Ker niso uspeli z<br />

ukrepom zaostalosti v razvoju in z anonimnosti,<br />

je bilo potrebno poskusiti z bolj prefinjenimi<br />

sredstvi. 'Bogat' in prisrčen plemič je Kasparju<br />

obljubljal mnogo - potovanje v tuje dežele, vzel ga<br />

bo na svoj grad v Angliji in ga posvojil. Morda ga<br />

bo celo pripeljal do njegove mame – mu pomagal<br />

prevzeti oblast. Te nenavadne fantazije so seveda<br />

zelo pogubno delovale na Kasparjevo neizkušeno<br />

in ranljivo dušo. Od vseh prelomljenih obljub pa je<br />

verjetno še najbolj pogubno delovala izguba iluzije<br />

brezpogojne ljubezni.<br />

Za Kasparja je moralo biti neizmerno pomirjujoče<br />

to, da je končno srečal nekoga, ki ga razume in ga<br />

bo spravil iz osamljenosti.<br />

Stanhop ga je uspel zvleči iz Nurnberga. Sam je<br />

prevzel nad njim skrbništvo in ga prepeljal v precej<br />

nejasno okolje Ansbacha, k neki družini Meyer.<br />

Zakonca Meyer sta bila učitelja. Poleg njiju je nad<br />

njim bdel še policaj Hickel. Tako je sedaj prišel v<br />

nekakšno trojstvo zla. Stanhope, ki ga je izdal,<br />

Meyer, ki je s svojim hudobnim skepticizmom in<br />

pedantnim učenjem, brez domišljije, zanj ustvaril<br />

novo ječo in Hickel, ki naj bi bil kot šef policije<br />

nosilec pravice, a je bil dejansko podkupljen s strani<br />

Kasparjevih nasprotnikov.<br />

V Ansbachu je bil eden Kasparjevih redkih prijateljev<br />

predsednik apelacijskega sodišča, Anselm Rier<br />

von Feuerbach. Bil je največji kriminolog svojega<br />

časa in je ukinil mučenje pri preiskavah.


6<br />

p o r t r e t<br />

Od prvega dne njunega srečanja si je zadal, da bo<br />

odkril skrivnost Kasparjevega rojstva in zločina,<br />

ki je bil nad njim storjen. Prišel je do nekaterih<br />

spoznanj, zaradi česar pa je po objavi pamfleta<br />

z naslovom: 'Kaspar Hauser, primer zločina nad<br />

človekovo dušo' umrl, po vsej verjetnosti zaradi<br />

zastrupitve.<br />

Kaspar je bil 20. maja 1833 birman v cerkvi sv.<br />

Gumbertus v Anbachu. V tej cerkvi je bila vgrajena<br />

kapela, ki je pripadala vitezom reda Swan. Po<br />

besedah Steinerja, je bil ta red prežet z resnično<br />

Gralovo usmeritvijo, ki je delovala zdravilno na<br />

Zemljo. To dejanje birme izgleda, da je bilo dejanje<br />

spoznanja, v katerem se je v srcih občanov nekaj<br />

razburkalo, nekakšen 'proces premagovanja težav'.<br />

Ta dogodek je opisal sam duhovnik ki ga je birmal,<br />

pastor Fuhrman, ki je bil izgleda predstavnik<br />

pravega krščanstva.<br />

14. decembra 1833, je bil mrzel in meglen dan.<br />

Na sodišču, kjer je Kaspar delal kot uradnik, se<br />

je pojavil tujec, ki mu je obljubil, da mu bo nekaj<br />

'pokazal'. Verjetno je namigoval, da mu bo povedal<br />

nekaj o njegovi mami. Šla sta v park, kjer mu je<br />

tujec v roke potisnil vijolično mošnjo rekoč: Tu<br />

notri je informacija, ki jo potrebuješ.' Ko jo je Kaspar<br />

poskušal nerodno odpreti, ga je mož z ostrim<br />

bodalom zabodel v prsi.<br />

Kaspar je stekel domov. Rano je pokazal Meyerju,<br />

ta pa ga je, neverjetno, smrtno ranjenega odpeljal<br />

nazaj na mesto zločina. Tam je vzel vijolično<br />

mošnjo, ki je bila na tleh in odpeljal Kasparja spet<br />

nazaj domov. Šele po tej težki izkušnji je smel leči v<br />

posteljo. Ko je končno prišel zdravnik je ugotovil,<br />

da ima prebodena pljuča in ledvice, in da umira.<br />

Pastor Fuhrman ga je prišel tolažit, Kaspar pa<br />

mu je rekel: 'Recite vsem, ki sem jih poznal, da jih<br />

prosim odpuščanja.' Umrl je z besedami: 'Utrujen...<br />

utrujen.<br />

Kralj Ludvik Bavarski je za informacijo o morilcu<br />

razpisal deset tisoč florintov, vendar se ni javil<br />

nihče, ki bi vedel karkoli povedati. Ta zločin ni bil<br />

nikoli razjasnjen.<br />

Pokopali so ga 20. decembra 1833. Mnogo ljudi je<br />

prišlo na pogreb. Po besedah Jacoba Wassermanna,<br />

pisatelja romana Kaspar Hauser, Neznanka stoletja,<br />

sta se, kot na kakšni stari sliki, ki prikazuje križanje,<br />

na nebu jasno videla tako sonce, kot luna.<br />

Povezava med velikim petkom in božičnim<br />

večerom; namesto da bi se nedolžen otrok v naših<br />

srcih ponovno rodil, je križan in umre. Na njegovem<br />

grobu piše:<br />

Tukaj leži<br />

Kaspar Hauser,<br />

uganka<br />

svojega časa,<br />

neznano rojstvo,<br />

skrivnostna smrt.<br />

1833<br />

pripravila Marina Nuvak


7<br />

Z <br />

<br />

Utrinek s kongresa<br />

biodinamikov<br />

Letošnji naslov:<br />

Humus in klima<br />

Dornach, Švica<br />

7.-10. februar <strong>2007</strong><br />

V času letnega kongresa biodinamikov se v<br />

Goetheanumu zberejo strokovnjaki iz celega sveta<br />

in poglobljeno obdelajo teme tako na praktičnostrokovni,<br />

kot tudi znanstveno-raziskovalni ravni.<br />

Delo poteka v različnih oblikah:<br />

- osrednja predavanja, ki so sočasno simultano<br />

prevedena v angleški, nemški, francoski,<br />

španski, italijanski in ruski jezik;<br />

- delovne skupine, kjer predavatelj poda iztočnice<br />

ter usmerja debato oz. odgovarja na vprašanja;<br />

- strokovne skupine, kjer predavatelj poda<br />

določeno temo skozi plastični prikaz ter<br />

slikovno gradivo, potem pa odgovarja na<br />

vprašanja slušateljev.<br />

Zato so sodelovanja na takem kongresu zelo<br />

pomembna za poglabljanje znanj, predvsem za tiste,<br />

ki širijo znanja o biodinamični metodi. Letos sem bila<br />

iz Slovenije - kljub zelo zanimivim temam - žal edina.<br />

Nekaj vtisov<br />

Zelo zanimivo predavanje na temo globalnih<br />

klimatskih sprememb in vloge kmetijstva ter vplivov<br />

na kmetijstvo je imel Helmut Grassl, ki je predstavil<br />

ugotovitve glede na spremljanje sprememb v zadnjih<br />

desetletjih, kdo so dejavniki, ki najbolj vplivajo na<br />

spremembe, in kaj lahko pričakujemo v naslednjih<br />

desetletjih.<br />

Pri strokovnih skupinah sem se udeležila čudovite<br />

predstavitve gospe Liesbeth Bisterbosch na temo:<br />

Dinamika zodiakalnih ozvezdij in vpliv sonca v toku<br />

leta.<br />

S ponazoritvijo v prostoru smo si ogledali gibanje<br />

ozvezdij glede na gibanje sonca v toku enega dne in<br />

kako se gibanje spreminja skozi leto, saj se ozvezdja<br />

in sonce ne gibljejo z enako hitrostjo.<br />

Zvezdni dan traja 23ur 56 minut in je 4 minute<br />

krajši od sončevega. Zato ozvezdja prehitevajo<br />

sonce. Posledica je, da potuje sonce vsak mesec<br />

pred drugim ozvezdjem in v roku približno enega<br />

leta zaostane za cel zodiakalni krog.<br />

Na podlagi slikovnega prikaza rasti žit pa je<br />

razložila, kako različne energije vplivajo na rast in<br />

zorenje rastlin istočasno z gibanjem sonca (dvigajoči<br />

in padajoči sončevi loki).<br />

Od božiča do Janezovega so rastoči sončevi loki –<br />

zemeljski izdih, v drugi polovici leta pa je zemeljski<br />

vdih – padajoči sončevi loki.<br />

V spomladanskem času prevladujejo energije vode,<br />

zaradi česar se razvijajo listi. V hladnem obdobju se<br />

pri žitih listi razraščajo v širino tik nad tlemi. Šele<br />

s povečanjem svetlobnih energij se začne rast tudi<br />

v višino. Zato se junija, ko prevladujejo svetlobne<br />

energije, ustavi rast in žita cvetijo. Po sončevem<br />

obratu (24.6. - Janezovo) se začne zemeljski vdih.<br />

Takrat nastopijo poleg svetlobe tudi močne energije<br />

toplote, ki pospešujejo zoritev. To je koncentracija<br />

energij in hranil iz rastline v plodove oz. semena<br />

(klasje). Istočasno z zoritvijo se začne sušenje<br />

rastline, ki poteka od tal proti vrhu rastline, tako<br />

da se najprej osušijo listi tik nad koreninami, nato<br />

stebla z listi in šele nazadnje klasje.<br />

Če pri žitu opazimo, da se začnejo na rastlini<br />

sušiti najprej listi na steblu, listi pri koreninah pa<br />

so še zeleni, pomeni, da je z rastlino nekaj narobe.<br />

Najverjetneje jo je napadla katera od glivičnih<br />

bolezni, ki je povzročila sušenje listov na steblu.<br />

Podobno lahko ugotavljamo pri ostalih rastlinah,<br />

če znamo opazovati rastline in poznamo njihovo<br />

naravno preobrazbo. Skozi razvojne faze rastline<br />

in trenutne klimatske pogoje lahko ugotavljamo,<br />

ali so rastline zdrave ali ne, še preden se pojavijo<br />

tipični znaki določene bolezni.<br />

Manfred Kle pa je imel poleg predavanja na temo<br />

Spreminjanje humusa v toku leta tudi delovno<br />

skupino na temo Gnojenje glede na spreminjanje<br />

procesov v tleh skozi leto.<br />

Obe temi sta se navezovali, tako da se je v delovni<br />

skupini razvila zelo konstruktivna debata.<br />

Povzetek debate sledi v naslednji številki.<br />

pripravila Fanči Perdih dipl. ing. agr.


8<br />

s k r b z a<br />

Zadnja vloga vinske trte<br />

Nicolas Joly<br />

predavanje s kongresa leta 2005<br />

Ljudje, ki se ukvarjajo z biodinamiko in antropozofijo,<br />

se vsekakor čutijo opeharjene, ko vidijo, kako uspešni<br />

na področju biodinamike so vinogradniki. Podobnih<br />

uspehov bi si človek želel tudi v poljedelstvu. Preden<br />

pa izrečemo o tem svojo sodbo, moramo poskusiti<br />

razumeti trto in njeno vlogo.<br />

Sam sem trto slabo poznal. Narava mi je bila blizu, saj<br />

sem rojen na deželi, a tega globokega zanimanja, te<br />

navezanosti ljudi na trto nisem razumel; trta človeka<br />

marsikaj nauči, in zato vem sedaj o njej dosti več<br />

povedati.<br />

Prva fantastična stvar je spoznanje, da se, če jo še tako<br />

obrežemo, naslednje leto vedno znova pojavi ogromno<br />

vej in listja. Ljudje običajno verjamejo, da je to zaradi<br />

zemlje. Vendar ni tako, v 90-ih odstotkih primerov je<br />

za to odgovorna fotosinteza. Začudeni lahko opazimo,<br />

da pred nami nekaj, kar ni bilo vitica, kar ni bilo<br />

snovno, nenadoma postane fizično povsem otipljivo.<br />

Neotipljivi svet svetlobe in toplote je zajel Newtonov<br />

zakon, zakon težnosti, in iz nematerialnega je nastalo<br />

materialno.<br />

Med seboj se ves čas izmenjujeta zakon težnosti in<br />

njemu nasprotni zakon privlačnosti sonca, levitacije,<br />

ki materijo uničuje. Če kos železa ogrejemo, se bo<br />

utekočinil in nato spremenil v plinasto stanje!<br />

Med ti dve polarnosti se vsaka rastlina umesti na sebi<br />

lasten način. To je tisto, kar nam je skušal pokazati že<br />

Goethe. Da bi mogli trto razumeti, pa si moramo najprej<br />

ogledati njeno nasprotje – cipreso - to čudovito drevo,<br />

ki se ves čas dviga v zrak. Podvržena je silam, Grki so<br />

jih imenovali Apolonove, silam, ki vlečejo navzgor, ki<br />

osvobajajo od materialnega, ki ekskarnirajo. Včasih<br />

jo primerjam s tibetanskim menihom, ki se povzpne<br />

na vrh gore, se udobno namesti, se umiri in se poda<br />

na svoje kratko potovanje v svet Nirvane. Zapusti<br />

Zemljo. Cipresa nam pravi: ta zemlja ni zame, odhajam,<br />

zapuščam jo, vzpenjam se proti soncu, prav nič ne<br />

rastem v horizontalo kot na primer cedra. Vzpenjam<br />

se čim hitreje in čim bolj na ozko. Prav zato je cipresa<br />

primerna za pokopališča, tam ne bi nikoli posadili trte!<br />

Ta je popolno nasprotje ciprese. Podobna je menihu<br />

cisterianu, ki postavi svoj samostan sredi doline, tam<br />

kjer je sil sonca manj, in zaradi svojih človeških lastnosti<br />

pravi: 'Svojo moč dajem zemlji, nosim jo in jo torej<br />

plemenitim.' Opravlja torej delo rastline, ki je najbolj<br />

zemeljska: trte!<br />

Trto vodi ta neverjetno močna sila, ki prizemljuje.<br />

Govorili smo o Dionizu, sinu Plutona in Perzefone,<br />

hčere Demetra. Grki so vsem silam, ki so jih zaznavali,<br />

dajali imena bogov. Pluton je bil zanje utelešenje sile,<br />

ki deluje navzdol; sile Zemlje, sile gravitacije, brez<br />

katere naš fizični obstoj ne bi bil mogoč. In s temi<br />

silami je povezana trta. Skozi arhetipski svet dobiva<br />

vso potrebno moč, da si, kot bi temu rekli v žargonu,<br />

'naprti' zemljo; kajti zemlje si ni enostavno 'naprtiti'.<br />

Ima izredno moč, da s svojimi koreninami prodira tudi<br />

30 – 40 metrov globoko, se je pa po drugi strani povsem<br />

nezmožna dvigniti v zrak. Potrebuje podporo. Želel bi<br />

še povedati, da vinogradniki kar prepogosto delajo<br />

veliko napako. Trudijo se trti priskrbeti bogato zemljo.<br />

Ves čas jo škropijo s pripravkom iz roga in ji dodajajo<br />

kompost. Če je tega preveč, se ne more v polnosti izraziti<br />

narava te rastline. Res je, da mora biti zemlja živa, ostati<br />

pa mora revna, zelo revna, sicer bo trta postala kot<br />

razvajen otrok. Ni narejena za preveč rodovitno zemljo.<br />

Drugače povedano, doživeti mora neke vrste šok; iz<br />

arhetipskega sveta dobi dovolj sil za preživetje in vse<br />

te sile mora uporabiti za materializacijo, da lahko nato<br />

vino potegne iz nje vso njeno kompleksnost. Sploh ji ne<br />

smemo ugoditi. V ZDA pa tudi v Franciji lahko osupli<br />

gledamo vso to trto obloženo z listi, s skoraj predebelimi<br />

vejami.


n a r a v o<br />

9<br />

Vinogradniki se s tem oddaljujejo od njene globlje<br />

narave. Med cvetom in sadežem je vedno neko<br />

nasprotje, ki je rezultat nekakšnega zastoja, povezanega<br />

s kozmičnimi silami oblikovanja, ki vodijo v krčenje<br />

in torej v popolno izginotje materije; kajti rastlina<br />

potencialno izgine v svoje seme. In spomladi oblikuje<br />

trta svoje fizično telo, ki ji omogoči vstop v ta oddaljeni<br />

periferni svet, ki ji povrne dostop do okusa, do vonjav,<br />

do tistega neoprijemljivega, zaradi česar se mnoge<br />

stare družbe niso hotele preveč globoko utelesiti.<br />

Krčenje in raztezanje mora biti uravnoteženo. Samo če<br />

to ravnotežje res razumemo, nam lahko uspe narediti<br />

'dobro' vino! In preko biodinamike imamo dostop do<br />

teh dveh sil, saj omogoča njuno urevnotežanje!<br />

Dostop do perifernega sveta daje resonance življenja,<br />

to je kot glasba. Življenje, ko se spušča na zemljo, če<br />

ga razumemo, je kakor glasba, ki postane kemija in<br />

oblika. In vse to se zaključi v zemlji z mikroorganizmi,<br />

gotovo zadnjimi ostanki sončevih sil, preden bo<br />

materija prešla trdnost in pred mineralnim svetom,<br />

pred temi silami, ki se bodo zaključile v smrti.<br />

Trto je najbolj zanimivo opazovati v zimskih mesecih.<br />

Lahko začnemo že v jeseni. Potem ko so dnevi krajši<br />

od noči, je zelo zanimivo videti, kako sile gravitacije,<br />

sile zemlje, pridobivajo moč nad silami sonca. Boj<br />

med silami nastajanja in propadanja, rekli bi lahko,<br />

med zakoni mladosti in starosti, zakoni zemlje in<br />

sončnimi ali kozmičnimi zakoni, poteka ves čas. To<br />

je permanentni boj, in ko ga razumemo, moramo<br />

spoznati še, v katerem trenutku in kaj je potrebno<br />

pri delu s trto uporabiti. In tu je biodinamika izredno<br />

uporabna. Moram reči, da se danes v vinogradništvu<br />

dostikrat srečamo z nekoliko kompromitirano<br />

biodinamiko. Obstaja nevarnost, da jo kompromitirajo,<br />

kajti vinogradnike obiskujejo svetovalci in jim dajejo<br />

nasvete. Sam ljudi, ki svetujejo, spoštujem. Vendar<br />

moramo biti previdni, kajti s tem se oddaljujemo od<br />

globoke realnosti biodinamike. Samo preko globokega<br />

spoznanja energetske matrice, ki Zemlji daje življenje,<br />

mora vsak posameznik sam, s pomočjo zakonov, ki<br />

jih je odkril, 'oživiti ali ponovno zazveneti' svojo trto.<br />

V nasprotnem primeru biodinamika ni kompletna.<br />

Preparati pravzaprav delujejo kot vezi do energij. In<br />

vsakdo jih mora sam poskušati zaznati in nekatere<br />

ojačati. Več kravjaka iz roga ali več kremena iz roga<br />

- ali bratno? Še vedno so seveda pomembni planeti in<br />

pripravljanje komposta, kakor tudi razumevanje tistih<br />

rastlin, ki lahko trti pomagajo obvladati vremenska<br />

tveganja: česen, žajbelj, vrba, kislica, ustnatnice, tuja,<br />

alge itd.<br />

Prav tako ne bi smeli govoriti o le eni biodinamični<br />

metodi temveč o metodah, ki jih lahko uporabljamo za<br />

eno ali drugo rastlino. Pri žitu je potrebna drugačna<br />

metoda kot pri trti. Odličnemu delu gospe Marije<br />

Thun se imamo zahvaliti za povsem konkreten prikaz,<br />

kakšen vpliv ima posamezen planet ali zodiakalno<br />

znamenje na neko rastlino. S pomočjo tega znanja lahko<br />

človek prepozna svojo vlogo v vseh treh kraljestvih<br />

– mineralnem, rastlinskem in živalskem. Če za svoje<br />

aktivnosti ne more izbrati ugodnega dneva, se, da<br />

to popravi, odloči za preventivno komplementarno<br />

opravilo. Ni suženj neke metode. Namesto da se slepo<br />

drži nasvetov nekega svetovalca, skuša biti kokreator.<br />

Stremeti mora h kreativnosti, seveda brez prevelike<br />

prevzetnosti. Na ta način lahko postane umetnik na<br />

Zemlji.<br />

Tako izboljšuje pokrajino, jo prilagodi živalim, za<br />

katere meni, da živijo v sožitju z njegovim okoljem<br />

in s trto. Če trti dodamo prašičji gnoj, ji bodo zrasle<br />

velike korenine; to je povsem jasno, kajti prašič je zelo<br />

povezan s tlemi, kar je mogoče videti pri divji svinji, ki<br />

se prehranjuje s koreninicami; krava tega ne dela! A z<br />

uporabo tega gnoja ne bomo nikoli pridelali dobrega<br />

grozdja! Če trto gnojimo s konjskim gnojem, se zgodi<br />

nasprotno. Tukaj se ne jačajo sile, ki delujejo od spodaj<br />

temveč tiste, ki sevajo od zgoraj. Če pogledamo konja,<br />

ki se vzpenja, opazimo njegovo povezanost s toploto,<br />

ki ga 'vleče' navzgor, mu jemlje težo. Okrepili bomo<br />

torej sile dilatacije, sile ki vlečejo stran od zemlje, to so<br />

sile okusa in življenja, ki vinu omogočijo obstojnost in<br />

preprečijo oksidacijo.


10<br />

s k r b z a<br />

Če pa živimo v Marseillu, kjer je zemlja pod stalnim<br />

soncem, ki uničuje življenje na njej, konjski gnoj<br />

verjetno ne bo najboljši. Potrebno bo torej pomisliti<br />

na kravo in njeno povezanost z vodnimi silami, silami<br />

listja in moči. Ali na ovco in kozo, ki sta zelo adaptirani<br />

na sušo, in vedno iščeta cvet, zibelko sadeža.<br />

Na Japonskem sem septembra srečal najboljšega<br />

izdelovalca sakeja. Sake je alkohol, ki je narejen iz<br />

riža. In ta mož je imel zelo zanimiv postopek. Na<br />

biodinamiko sedaj šele prehaja. Rekel mi je: 'Moj ded<br />

me je naučil, da je za riž potreben račji gnoj.' To je zelo<br />

zanimivo. Raca je ptica, v zraku je, torej so na njeno<br />

naravo vezane vse te sile toplote. Je pa tudi vodna<br />

ptica. Od tod torej povezava z rižem. Riž je pomembno<br />

zrno in je zelo povezan s silami toplote, pa tudi z vodo.<br />

Ta gnoj je za riž torej zelo primeren. In na tak način je<br />

kljub destilaciji izboljšal okus svojemu rižu in sakeju.<br />

Obstajajo torej stara vedenja, ki se bodo povezala z<br />

znanjem v biodinamiki. S pomočjo botanikov, kot sta<br />

Hildegard de Bingen in Culperer iz Anglije, odkrivamo<br />

stara vedenja vse do srednjega veka.<br />

Maja sem bil na Kubi, na plantaži znanega izdelovalca<br />

havank, Alexandra Robbaina, ki je prešel na<br />

biodinamiko. Zaradi intenzivne uporabe kemijskih<br />

sredstev so tobačni listi namreč izgubili okus; rekli bi<br />

vez s silami okusa, s svetom, ki rastlini daje kvaliteto.<br />

Vedno ko dodajamo molekule sinteze, izoliramo sile<br />

oblikovanja in odvijati se začne spirala, ki bajno bogati<br />

kemijsko industrijo. Zdravljenje bolezen prepreči,<br />

pojavi pa se druga bolezen. Pri rastlinah moramo<br />

bolezen gledati le kot pomanjkanje življenjske sile.<br />

Kaj je prekinjeno, zaradi česar se bolezen pojavi? To<br />

je dolga, zanimiva tema, ki sem jo poskušal obdelati<br />

v angleški verziji moje knjige. V svoji zmoti smo prišli<br />

tako daleč, da onemogočamo mikrobe, viruse in jih<br />

imamo za krivce. Pa vendar jih je narava ustvarila, da<br />

uničijo vse, kar se ne ujema z zakoni življenja. In če<br />

uničimo enega, bo namesto njega prišel delo opravit<br />

drugi. Tako so sedaj nad naše rastline in tudi nad<br />

človeka prišle vedno kompleksnejše bolezni! Kako<br />

zanimiv teren za biodinamično metodo, ki se zadovolji<br />

s tem, da veže (v francoskem j. – relier – etimol.povezava<br />

z religion) sile življenja, ki so Zemlji podarjene.<br />

In kaj je delal Alexandro Robbaina, h kateremu so<br />

prihajali vsi največji predsedniki, da je lahko proizvajal<br />

najboljše kubanske cigare? Ena njegovih skrivnosti<br />

je bil konjski gnoj. Vez z okusom! Pomembno je, da<br />

vinogradnik tak ukrep pozna. Kako doseči, da se v<br />

list spusti čim več okusa? V tem je prava latentna<br />

moč biodinamične metode. Vzemimo na primer čaj.<br />

Priporočajo nam le parfumirane čaje, kar pomeni, da<br />

je čaj izgubil svoj prvotni okus! Tako kot vino s svojim<br />

kontroliranim poreklom, ima tudi čaj okus glede na<br />

svoje poreklo. Vsak čaj ima svoj lasten okus glede na kraj<br />

pridelave. Kajti odnos med toploto, svetlobo, vlažnostjo<br />

in sestavo tal je povsod po Zemlji različen. Lahko bi<br />

rekli, da ima Zemlja povsod čisto drugačen obraz,<br />

odvisen od teh štirih lastnosti. In vsaka rastlina jih črpa<br />

na svoj način. Klimo sprejema preko listov (toploto,<br />

svetlobo, vlago) in zemljo preko korenin (vodostaj,<br />

geologija). Temu rečemo kontrolirano poreklo. Ko so v<br />

30. letih ta kontrolirana porekla oblikovali, je bilo vse še<br />

zelo vzorno. Pomenilo je, da neka na točno določenem<br />

kraju vzgojena trta daje tako poseben okus, da ga lahko<br />

za kupca uradno zaščitimo. Ima torej garancijo, da bo<br />

dobil vino odličnega okusa. In kaj od tega je še ostalo?<br />

Uradno imamo vina s kontroliranim poreklom. Toda<br />

95% kontroliranih porekel ne odgovarja več resnici. In<br />

prav zaradi tega je postala biodinamična metoda tako<br />

privlačna.<br />

Stvar je zelo preprosta: sredstva za uničevanje plevela<br />

uničjo mikroorganizme; brez njih pa ni razvoja. Rast<br />

nato spodbujamo z uporabo kemijskih preparatov, ki<br />

pa povzročajo prekomerno zbiranje vode v rastlini,<br />

zaradi česar so glivične bolezni veliko močnejše.<br />

Iznašli so sistemska zdravila, ki naj bi prišla direktno<br />

v sok rastline. Bravo, zelenjave ni potrebno nič več<br />

prati, kajti strupi so v njej. Smo pa lahko gotovi, da<br />

v njej ni bolezni. A vinogradnikom nihče ne pove, da<br />

je sok rastlinine vez s soncem, z osončjem in torej z<br />

okusom, z dolgoživostjo, z vonjavami, z življenjskimi<br />

silami! In tako vino nima več okusa! Namesto da bi


n a r a v o<br />

11<br />

naredili korak nazaj, nadaljujejo in si izmišljajo nove<br />

tehnologije. Vinu s kontroliranim poreklom dodajajo<br />

300 različnih praškov za aromatiziranje, ki dajejo<br />

nadomestni okus banane, jagode, maline itd., itd. 300<br />

jih je, kontrolirana porekla pa so uničena v najglobljem<br />

smislu. To je predvsem zelo donosno. Pridela se<br />

veliko in z dobrim umetnim okusom. Nedolžni kupec<br />

verjame, da je to okus, vezan na neko področje. Potem<br />

pa se zave, da je bil prevaran in ne kupi več. Nastopi<br />

kriza, kajti ljudje nehajo kupovati aromatizirano vino<br />

in kupujejo boljšega iz tujine. Zdaj razumemo, zakaj<br />

postaja biodinamična metoda v vinogradništvu tako<br />

zanimiva. To ni modni trend! Je le osvoboditev izpod<br />

'varuhov' in odkritje čudovitega življenjskega sistema,<br />

ki nas obkroža, ter načina, kako ga uporabljati praktično<br />

brez stroškov. Dvigne se nad togo poljedelstvo; vnese<br />

nov življenjski stil, novo kulturo, nove misli. Človek<br />

je pozabil, da so njegove misli sila, s katero lahko,<br />

med drugim, pozdravi tudi svojo trto; ekologi so se<br />

torej začeli prebujati. Misli so le frekvence ali mikrofrekvence;<br />

vse civilizacije so govorile o nadzoru, o<br />

obvladovanju ali usmerjanju misli, ki jim lahko rečemo<br />

molitev ali mantra.<br />

Seveda je to prebujanje povzročilo intenzivne boje.<br />

Veliki trgi varuhov propadajo. Vinogradnik je za<br />

kemijska sredstva ali tehnologije plačal tudi do 1500<br />

evrov na hektar vinograda na leto!!! Potem razumete,<br />

zakaj poskušajo nekateri biodinamiko onemogočiti<br />

tako, da jo na primer proglasijo za sekto?<br />

Organsko pridelovanje pomeni, da na naše posestvo<br />

ne vnašamo nikakršnih sintetičnih strupenih snovi, ki<br />

jih narava ne prepozna, in ki bi nas pri delu ovirali. Je<br />

velik napredek, vendar - ali zadostuje? Če razumemo,<br />

da je vse živo iz frekvenc ali mikro-frekvenc – iz tega,<br />

kar v Aziji imenujejo vibracije – da je torej vse življenje<br />

svet vibracij, svet zvoka, svet ritma; če to razumemo,<br />

potem bomo laže razumeli drame, ki se odvijajo okoli<br />

nas. Naš sistem komunikacij je okoli zemlje namestil<br />

frekvence, ki so življenju škodljive, z 2500 sateliti, ki<br />

se vrtijo in bombardirajo vsak kvadratni centimeter z<br />

mrežami za prenosne telefone - 900 milijonov vibracij<br />

na sekundo – fenomen, ki ga dopolni še majhen ekran<br />

v avtomobilih s svojim GPS sistemom, kjer vskakemu<br />

avtomobilu, ki potuje, sledi snop žarkov, z mikro<br />

valovi, radarji itd. Vsa ta strašna vibracijska polja so kot<br />

prave armade skrivne vojske, ki kreira pregrado med<br />

zemljo in sončnim sistemom. Pomeni, da smo na tem,<br />

da energetsko ustvarimo trajno zimo. Zemljo izoliramo<br />

od njene energetske matrice življenja. Bojim se, da<br />

tega problema z biodinamičnim vinogradništvom ali<br />

poljedelstvom ne bo več mogoče razrešiti. Nima več<br />

dovolj moči.<br />

In kaj je biodinamika? Biodinamični preparati so<br />

vendarle energetske vezi. Če povemo strokovnjaku,<br />

da porabimo 3 do 100 g preparatov na hektar, se<br />

najprej zviška nasmehne. Vendar ga, ko pokliče<br />

Peking, ne stane telefonski klic nič več, kot če bi<br />

govoril s prijateljem v soseščini. V svetu energij teža<br />

nima nobenega pomena. Ko končno razložimo, da<br />

so biodinamični preparati ojačevalci za delovanje<br />

kalija, silicija, železa, kalcija ali fosforja na rastline,<br />

da reagirajo kot katalizatorji, mu postane vse bolj<br />

jasno. Pot biodinamiki so pravzaprav odprli fiziki, ko<br />

so začeli govoriti, da z magnetno resonanco prazno<br />

ni prazno, temveč polno drugih stvari, in storjen je<br />

bil prvi korak k razumevanju, da materija ni tista, ki<br />

daje rojstvo življenju, in da odgovorov ni potrebno<br />

iskati v neskončno majhnem delcu. To je tako, kot<br />

da bi razdrli televizijski aparat, da v njem najdemo<br />

gospoda, ki govori. Ampak da je to življenje, kakor<br />

tudi periferni svet, ki se je prišel v materijo zgostiti in<br />

umreti. Materija je le zgoščena energija. Poglejte silo<br />

dezintegracije, ali če hočete, osvoboditve energije od<br />

gravitacijskih sil Zemlje. Preparati v biodinamiki so<br />

neke vrste prenosni telefon, na katerem imamo na<br />

vsaki številki drugo osebo. Mogoče je to slab primer,<br />

vendar marsikaj razjasni.<br />

V vinogradništvu vino ves čas poskušamo.<br />

Biodinamika je pokazala svojo učinkovitost le skozi<br />

pravilno prakticiranje, kajti tudi tu je mogoče pridelati<br />

slaba vina.Tako kot za glasbo, so tudi za dobro vino<br />

potrebni trije faktorji. Glasbeni inštrument, to je


12<br />

s k r b z a<br />

kraj, kjer je vinograd; obstajajo področja, ki so za<br />

vinograde bolj primerna, in taka, ki so manj primerna;<br />

biodinamika neprimernega področja ne bo spremenila<br />

v primernega; lahko ga bo samo nekoliko izboljšala.<br />

Potem je glasbenik, ki več ali manj odloča, kaj dela in<br />

kako dela - to je vinogradnik. In končno je akustika, to<br />

pa je veličina biodinamike; ta tenkočutnost za zvezo<br />

trte z njenimi daljnimi silami kvalitete.<br />

Steiner je rekel: Dionizijska trta je človeku v daljni<br />

preteklosti dovolila, da se je globlje spustil na zemljo.<br />

Ampak priznajmo si, o tem danes ne more več dvomiti,<br />

da se je človek že nekoliko preveč spustil na zemljo.<br />

Celo zagazil je vanjo, saj ne vidi več niti to, od kod<br />

življenje prihaja. Vloga trte je, da opozori na to, kaj je<br />

okus, kaj ga pomaga okrepiti ali omejiti! In pomembno<br />

je, da znamo pripravkom komposta prisluhniti, znati<br />

dozirati preparate kremena ali gnoja iz roga glede na<br />

gravitacijo/ levitacijo. Ne mislim na pripravke gnoj<br />

iz roga, ki po mojem pomenijo veliko pomanjkanje<br />

ritma. Sonce je oddaljeno od planetov in ni ga mogoče<br />

mešati s tem, kar bi ga moralo obkrožati, da bi si<br />

tako pridobili čas potovanja. Kuharski mojster ne bo<br />

prinesel na mizo vse naenkrat: predjed, glavno jed<br />

in sladico, vse med seboj pomešano, pa čeprav bomo<br />

imeli kmalu zatem vse to v svojem želodcu pomešano!<br />

Z navideznim izboljševanjem življenja v zemlji (s tem<br />

se dostikrat preveč ukvarjamo) zmanjšamo ravnotežje<br />

manj vidnih kvalitativnih sil izgradnje, ki so osnova<br />

našega zdravja.<br />

In nazadnje: preko vedenja o biodinamiki smo začeli<br />

razumeti energetski svet in spoznali, da ga k sreči lahko<br />

uporabimo na mnogo načinov. Vedno več ljudi je, ki<br />

odkrivajo svet energij in ki omejujejo svoje življenje na<br />

frekvence, ki jih lovijo in reproducirajo, ter imajo ob<br />

tem občutek, da sprejemajo žive sile. Tako obstaja tudi<br />

vino, ki mu lahko za nekaj dni ali tednov z dodatkom<br />

nekaj kapljic zelo drage energetizirane vode, na videz<br />

izboljšamo okus! In na ta način lahko morda celo<br />

zmagamo na tekmovanju. Vidimo lahko frekvence<br />

katedrale, ki je vsa v betonu, in vinogradnike, ki prav<br />

nič ne dojamejo dobičkonosne prevare. Naleteli smo<br />

na veliko nevarnost, kjer se daje vtis, da učinek je. To<br />

je energetska goljufija, ki je biodinamika gotovo ne<br />

izvaja, saj uporablja naravne snovi in žive organe živali.<br />

Slišal sem že koga predlagati, da bi se dalo za izdelavo<br />

pripravka gnoj iz roga uporabiti rog iz porcelana,<br />

v katerega bi vnesli informacijo pravega roga; ta ni<br />

doumel, da ne more biti informacija nikoli popolna.<br />

Vsakdo se mora to naučiti iz lastnih izkušenj.<br />

Če je Zemlja preveč izčrpana, bo to sama popravila<br />

tako, da bo obrnila svoja pola. Steiner je nedvomno<br />

hotel povedati to, ko je napisal: naj traja milijon let ali<br />

pa naj se zgodi hitro, neizogibno bo pozitvini pol postal<br />

negativni. Znanstveno vemo, da je to Zemlja naredila<br />

že dvajsetkrat. Na to kažejo vse klimatske spremembe,<br />

slabitev magnetnih polj, dosti hitrejši prenos magnetnih<br />

polj, izbruhi vulkanov in vse pogostejše tresenje tal.<br />

Omejiti idejo potresa na dve plošči, ki se med seboj<br />

zadaneta, je enako smešno, kot da bi nasmeh omejili<br />

na mišice, ki se krčijo. Rusi pravijo, da opažajo v samih<br />

planetih zelo pomembne spremembe, modifikacije osi<br />

vrtenja, njihove jakosti svetlobe itd. To je normalno:<br />

kadar se spremeni en člen sistema, se odzovejo tudi vsi<br />

drugi. Lahko bi rekli, da poskušajo naravi pomagati! Še<br />

enkrat poudarimo, da je narava darilo; spremembe pa<br />

seveda vidimo tudi na finančnem, socialnem področju<br />

itd., saj je vse med seboj prepleteno. Pripravljeni smo<br />

torej na velike spremembe, na sile jeseni, ki žanjejo,<br />

kar je bilo v pomladi zadnjih desetletij posejano. Toda<br />

na srečo je biodinamika v vinogradništvu iz tedna<br />

v teden bolj pomembna! To so sile, ki se branijo pred<br />

tistim, kar je ustvarilo težave. In te gredo še naprej<br />

od biodinamike. Kažejo, da je kompleksnost mogoče<br />

doseči tudi v mleku, v sadju, skratka, pot k poljedelcu<br />

je odprta. Poljedelec biodinamik bo v prihodnosti kralj,<br />

saj živimo v družbi, ki je zelo odvisna od laži in prevar.<br />

Večja zmeda je lahko skoraj usodna. Takrat se pokaže,<br />

kako zelo dragocena je biodinamika.<br />

Članek je bil objavljen v Landwirtscha und Kosmos,<br />

zborniku predavanj s srečanja biodinamikov v<br />

Dornachu, ki je potekalo od 2. do 5. 2. 2005.<br />

iz francoščine prevedla<br />

Marina Nuvak


n a r a v o<br />

13<br />

Razvoj kulturnih rastlin<br />

Žlahtnjenje in<br />

semenarstvo 2. del<br />

Brigitte von Wistinghausen<br />

Predavanje 3. 9. 2004<br />

Kulturne rastline moramo razumeti kot pomoč<br />

človeku. Če si predstavljamo neizmerno pestrost<br />

naših kulturnih rastlin in njihovo nalogo, nam<br />

postane jasno, da s to pestrostjo ne smemo delati<br />

lahkomiselno in neodgovorno. Človek je bil v svojem<br />

razvoju soustvarjalec. Naloga soustvarjalca pa je tudi<br />

čuvanje, nega, ohranjanje. Če pogledamo, kakšni<br />

smo ljudje današnjega časa, se vprašamo, kakšen je<br />

danes naš odnos do Zemlje, naš odnos do narave.<br />

Pri modernem človeku opažamo, da je občutek za<br />

varovanje in ohranjanje narave redko prisoten.<br />

Človek se na Zemlji počuti kot gospodar, ki mu vse<br />

pripada. Tega, da ima tudi narava pravice, nihče ne<br />

misli. Toda življenje na Zemlji, torej narava, je temelj<br />

življenja človeka. Vprašanje je, če je današnji odnos<br />

človeka res dober in pameten. Obnašanje modernega<br />

človeka kaže, da človek izkorišča naravo samo v svojo<br />

korist. Razmišlja samo, kako bi iz tega, kar narava je<br />

in nudi, ustvaril čim večji dobiček in kako bi čimbolj<br />

zmanjšal vložek dela. Seveda je resničen napredek, da<br />

človeku danes ni potrebno več tako trdo fizično delati<br />

kot včasih. V Rengoldshausenu imamo 150 hektarjev<br />

zemlje. Če grem na sprehod, ali kadar obdelujem dva<br />

hektara, na katerih pridelujem semena, sem vedno<br />

znova zelo, zelo hvaležna, da je človek razvil stroje, ki<br />

mu pomagajo in ni treba vsega obdelovati z roko.<br />

Kljub temu bi moral moderen človek le misliti na<br />

to, kako ravnati z življenjem na Zemlji, da življenju<br />

ne bi škodoval.<br />

Tudi moderno žlahtnjenje, delo z rastlinami in<br />

pridelovanje semen kaže na odnos modernega<br />

človeka do narave. Človek gleda na rastline kot<br />

na proizvodno sredstvo. Na kongresu, ki je bil<br />

posvečen genski tehniki, je pred nekaj leti profesor,<br />

eden od referentov, rekel: 'Po mnenju moderne<br />

znanosti lahko obravnavamo rastlino kot bioreaktor<br />

na solarni pogon.' Človek se res obnaša tako, kot bi<br />

bila rastlina stroj.<br />

Pri žlahtnjenju izgleda potem tako, da si ljudje<br />

predstavljajo za ta stroj posamezne lastnosti in<br />

sposobnosti, ki jih nato delijo na dragocene in<br />

ničvredne, uporabne in neuporabne, željene<br />

in neželjene. Hoteli bi kombinirati rastline, ki<br />

imajo čimveč dragocenih, uporabnih, praktičnih,<br />

ekonomskih lastnosti. Že žlahtnjenje s križanjem, ki<br />

so ga začeli razvijati v začetku dvajsetega stoletja,<br />

se je imenovalo žlahtnjenje s kombinacijo. Človek,<br />

izhajajoč iz genetskih pravil, meni, da lahko želene<br />

rastline kombinira.<br />

Ali primer žlahtnjenja hibridov. Z določeno<br />

tehniko žlahtnjenja dosežejo, da se naenkrat izrazi<br />

ves potencial, ki ga neka rastlina ima. Človek ga<br />

lahko naenkrat izkoristi, izropa do onemoglosti.<br />

Rastline si mnogi žlahtnitelji res predstavljajo<br />

tako, kot bi bile genetsko kodirane, in menijo, da<br />

vsako posamezno kodo človek lahko obvladuje.<br />

Pri modernem žlahtnjenju želijo, da bi bil kontakt<br />

rastline z okoljem čim manjši. Vse tisto, kar rastlina<br />

izrazi, bi hoteli genetsko fiksirati, da bi ostalo togo,<br />

brez gibanja in do konca določeno, tako da rastlina<br />

sploh ne bi več reagirala na okolje.<br />

To je seveda v popolnem nasprotju s pojmovanjem<br />

naših prednikov pred tisočletji, v času, ko se je<br />

kulturni dosežek žlahtnjenja dogajal, ko so iz rastlin,<br />

kot jih je dala narava, razvili kulturne rastline, ki<br />

nam služijo kot hrana. To se ni zgodilo na čisto<br />

zavestnem nivoju in je bilo mogoče zato, ker je bil<br />

človek instinktivno globoko povezan s silami, ki so<br />

temelj življenja, ki so življenje samo. Podobno kot<br />

lahko tudi danes še opazujemo na naših živalih,<br />

kaj pomeni instinktivna modrost, lahko rečemo,<br />

da je bil človek pred tisočletji bolj zavesten, kot so<br />

živali, toda preprost, vodila pa ga je instinktivna<br />

modrost.


14<br />

s k r b z a<br />

Ponazorila bom dva primera, da bi razumeli, kaj<br />

mislim, ko rečem, da so bili polni instinktivne<br />

modrosti. Če si živali iščejo na paši svojo krmo<br />

(čisto vseeno, ali divje živali, kot so srne, ali domače<br />

živali, kot so krave ali ovce), požro na travniku<br />

samo tisto, kar jim ustreza. Drugo pustijo. Kadar so<br />

bolne, ali če se ne počutijo dobro, si poiščejo tista<br />

zelišča in rastline, ki jih za bolezen potrebujejo.<br />

Pred mnogimi leti sem stanovala na neki kmetiji<br />

in doživela, da je stara kmetica svoje breje svinje<br />

odpeljala na pašo v gozd. Rekla je:'Ne vem, kaj svinje<br />

potrebujejo, preden bodo skotile mladiče, svinje pa<br />

že vejo in si bodo v gozdu poiskale prave stvari.' To<br />

je instinktivna modrost. Nam je od te instinktivne<br />

modrosti ostalo malo. Ljudje pred tisočletji pa so<br />

lahko prav zato mnogo bolj intenzivno živeli v<br />

energijah življenja in so na ta način vedeli, kako<br />

morajo delati z rastlinami, da bi možnosti, ki v neki<br />

rastlini so, razvili naprej, da bi torej razvili tiste<br />

možnosti, ki so v rastlini skrite, pa jih rastlina še ni<br />

razvila in jih še ni pokazala na zunaj.<br />

Če pogledamo na primer naša žita in jih primerjamo<br />

s travami, ali če pogledamo naše kapusnice in jih<br />

primerjamo z divjimi, ali karkoli drugega, kar nam<br />

služi za hrano, in to primerjam s sorodno divjo<br />

rastlino, lahko zelo jasno spoznamo, da se je nekaj<br />

iz rastlin, kar je bilo v rastlini kot nekakšna možnost<br />

skrito, razvilo naprej. Ljudje so s tem, da so rastline<br />

sprejeli v svojo oskrbo, rastlinam tudi pomagali<br />

narediti korak na njihovem razvoju. Iz rastlin so<br />

razvili tisto, kar so rastline kot talent nosile v sebi.<br />

Danes je drugače. Pri žlahtnjenju rastlin in genski<br />

tehniki razvijajo znanstveniki silne domišljije.<br />

Zajemajo tudi druge žive organizme, ne samo rastline,<br />

in si ogledujejo, kakšne lastnosti in sposobnosti kje<br />

najdejo. DNK, gene nato kombinirajo, sestavljajo.<br />

Vodi jih misel, da bi sestavili take rastline, ki se<br />

zdijo njim najbolj praktične, najbolj ekonomične in<br />

obljubljajo največji dobiček.<br />

Povedala sem že, da je človek v preteklosti razvil<br />

tiste rastline, ki jih je potreboval kot hrano za<br />

takratno stanje razvoja, za razvoj, ki je bil takrat<br />

na vrsti. O tem se pri današnjem žlahtnjenju ne<br />

razmišlja več. Znanstveniki si predstavljajo, da<br />

človek potrebuje ta in ta hranila, in stremijo k temu,<br />

da naj bi moderne prehrambne rastline ta hranila<br />

v maksimalni meri vsebovala. V resnici mislim, da<br />

znanstveniki sploh ne vedo, kaj človek potrebuje,<br />

predvsem sploh ne vedo, da je v živilu izjemno<br />

pomembno razmerje hranil. To igra pomembnejšo<br />

vlogo kot količine. Ljudje so obsedeni od misli, da<br />

velike količine zelo pomagajo in da je veliko v redu.<br />

Kaj bi to pomenilo, prenešeno na področje začimb?<br />

Že pri soli vemo, da začimbe naredijo našo hrano<br />

dobro in bolje prebavljivo. Ne začinimo samo zato,<br />

da je okus boljši. Hrana je res zaradi začimb laže<br />

prebavljiva. Enkrat mi je zdravnik rekel:'To, kar je<br />

dobrega okusa, vam verjetno prija.' In kaj pomeni<br />

dober okus? Dobrega okusa ne čutimo samo v<br />

ustih. Pravzaprav moramo reči, da čutimo dober<br />

okus tudi na celi poti prebave. Cel organizem ga<br />

čuti. Vse delo z začimbami je stara modrost o tem,<br />

kaj človeku najbolj prija. Pri začimbah vemo, da več<br />

ni bolje. Veliko soli lahko škoduje, enako velja za<br />

mnoga druga zelišča. Če vzamemo preveč bazilike,<br />

tudi ni dobro. To je samo primer. Zelo pomembno<br />

je, v kakšnem razmerju se v rastlini posamezna snov<br />

najde. Moderno mnenje pa je, da je neka rastlina<br />

tem bolj dragocena, čim več neke dragocene snovi<br />

vsebuje.<br />

In še nekaj je pomembno pri modernem žlahtnjenju.<br />

To je višina pridelka ter s kakšno gotovostjo lahko<br />

pričakujemo pridelek. Ali se lahko zanesemo<br />

na pridelek ne glede na vreme? Kakšni so drugi<br />

pogoji pridelave? Pomembno je, da se lahko na<br />

rastlino zanesemo, da nam bo vedno nekaj rodila.<br />

Prej je bilo tako, da so na dobrih pridelkih spoznali<br />

mojstra. Tako kot je veljalo v vseh drugih poklicih,<br />

je moral biti človek tudi v poljedelstvu umetnik,<br />

mojster. Plodovi so uspevali iz povezanosti z<br />

rastlinami, zemljo, njivo, kulturo, z vsem delom pri<br />

pridelovanju.


n a r a v o<br />

Danes si žlahtnitelji zastavljajo kot cilj tudi, naj<br />

bi človek čim manj delal. Moderni žlahtnitelji bi<br />

radi ponudili sorte, ki v vseh pogojih prinašajo<br />

maksimalni pridelek. Negativne pogoje naj bi<br />

izravnali z več gnojenja, zalivanjem itd. Veliko<br />

vlogo pri modernem žlahtnjenju igra tudi kriterij, da<br />

morajo rastline dobro prenašati sajenje, presajanje<br />

in spravilo s stroji.<br />

Ne zanima jih, ali so to res plodovi, kot jih človek<br />

potrebuje kot bitje, ki se tako duševno kot duhovno<br />

še razvija.<br />

prevedla Meta Vrhunc<br />

Narisala bom gomolj zelene. Normalno so tu listi,<br />

korenine pa rastejo v zemljo. Moderen gomolj<br />

zelene naj bi izgledal takole, in sicer zato, da z<br />

dvema rezoma tako zeleno lahko očistim. To je<br />

cilj žlahtnjenja, ker je taka pokončna oblika bolj<br />

praktična. Človek se ne sprašuje, kaj bi to pomenilo<br />

za rastlino. To navajam kot primer, kaj si danes<br />

človek kot cilj žlahtnjenja zastavlja. Pogosto je<br />

danes cilj žlahtnjenja potreba predelave. V vseh teh<br />

ekonomskih in praktičnih vidikih pa ne pazijo več<br />

na samoumnevne stvari, kot je okus, kako človek<br />

tako prehrano prenese, ali mu rastlina prija, ali je<br />

dobro prebavljiva.


16<br />

s k r b z a<br />

Moj biodinamični<br />

sadovnjak<br />

Franka Ozbič<br />

univ. dipl. inž. agronomije<br />

Sadna drevesa se še niso odzivala na mojo dobro voljo<br />

in nego z biodinamičnimi pripravki. Prve vzpodbudne<br />

rezultate sem opazila šele v tretjem letu obdelovalne<br />

preobrazbe. Drevesa so se končno začela odzivati,<br />

pognala so nove poganjke in obilno cvetela. Zazdelo<br />

se mi je, da sem končno prebrodila krizo, vendar se<br />

je moj optimizem pokazal kot preuranjen že pred<br />

jesenjo, saj so bili plodovi mojih sadnih varovancev<br />

polni nepovabljenih gostov - črvov. Znašla sem se<br />

na razpotju, kako naj nadaljujem - naj vztrajam pri<br />

biodinamični metodi ali naj se vrnem na 'dobro staro'<br />

klasično preizkušeno kmetijstvo?<br />

Skrb za zdravo prehrano družine, predvsem pa želja,<br />

da bi svojim trem vnukinjam na vrtu in v sadovnjaku<br />

zagotovila zdravo hrano, me je vzpodbudila, da sem<br />

vztrajala pri biodinamiki. Zdaj lahko zatrdim, da mi<br />

ni žal.<br />

Kratek pogled na prehojeno pot<br />

Moja prehojena pot v svet biološko-dinamičnega<br />

sadjarstva je kar dolga. S stalnim preizkušanjem vrste<br />

preparatov sem se trudila, da bi za svoj sadovnjak<br />

odkrila metodo dela, ki bi mi ob optimalnem delu<br />

prinesla dobre rezultate. Zaporedje opravil sem<br />

razvijala počasi, od enega do drugega, včasih uspelega,<br />

drugič spet neuspelega poskusa, naučila sem se tudi<br />

zelo dobro opazovati, čeprav sem bila na začetku<br />

globoko prepričana, da to obvladam že od nekdaj.<br />

Daljnega leta 1995 sem se odločila, da v svojem<br />

sadovnjaku začnem z biodinamično obdelavo.<br />

Poudariti moram, da sem kot inženirka<br />

agronomije domača sadna drevesa do takrat<br />

obdelovala – gnojila in škropila na način, kot ga<br />

je prakticirala takratna kmetijska stroka in ki sem<br />

ga tudi sama osvojila v času študija.<br />

Prvo leto ob prehodu na biodinamično metodo je<br />

bilo katastrofalno. Vse sadno drevje je bilo bolno,<br />

plodovi slabi, črvivi. Naslednje leto je bilo sicer<br />

nekoliko boljše, vendar dobrega pridelka še vedno<br />

ni bilo.<br />

Moje obdelovalno leto se prične v jeseni, po spravilu<br />

zadnjih pridelkov. V jeseni torej, v času, ko je po<br />

koledarju Marie Thun dan za plod, vsa drevesa<br />

poškropim s kremenom iz roga, ki ima zelo močan<br />

vpliv na dozorevanje lesa. S tem škropljenjem<br />

'spravim drevesa k počitku'. Za naše kraje je ta ukrep<br />

pomemben, ker ob sorazmerno toplem vremenu na ta<br />

način drevesa lahko pravočasno zaključijo vegetacijo.<br />

V pozni jeseni mlada drevesca na dan za plod<br />

okopljem in po potrebi pognojim s kompostom, ki<br />

ga pripravljam s kompostnimi preparati. Starejša<br />

drevesa pustim zatravljena. Izredno važno opravilo je<br />

škropljenje dreves in tal pod njimi z gnojem iz roga,<br />

in sicer v obdobju od 24. decembra do 6. januarja.<br />

Drevesa se na to hvaležno odzovejo s krepko rastjo in<br />

zdravimi listi.<br />

V zimskem obdobju drevesa pognojim tako, da v<br />

rednih časovnih presledkih trikrat škropim s posebej<br />

pripravljeno pasto. (Več informacij o tej pasti si lahko<br />

preberete v Setvenem priročniku Marie Thun za leto<br />

2004, stran 49).


n a r a v o<br />

V spomladanskem času, ko drevesa začnejo zeleneti,<br />

začnem s škropljenjem preparata iz kremena zjutraj.<br />

Škropim najmanj trikrat. Pri koščičarjih se mi je v<br />

obdobju cvetenja pokazalo kot koristno škropljenje v<br />

cvet z baldrijanovim preparatom (1 kapljica na liter<br />

vode, nato 15-minutno dinamiziranje). To škropljenje<br />

opravimo na dan, ki je v biodinamičnem koledarju<br />

označen kot dan za cvet.<br />

Posebno težavo predstavlja v nekaterih letih cvetna<br />

monilija na marelicah. S škropljenjem v cvet sem poleg<br />

prej opisanega baldrijanovega pripravka uporabila<br />

še čaj iz preslice, rmana in kamilice. Čaju iz rmana<br />

in kamilice sem dodala na 10 litrov pripravljenega<br />

čaja 1 kavno žličko gašenega apna, vse skupaj pa sem<br />

dinamizirala 10 minut.<br />

V fazi mirovanja drevesa preventivno poškropim<br />

proti škodljivcem in nekaterim plesnim z 20% apnenožvepleno<br />

brozgo. Pozorna sem pri škropljenju marelic,<br />

ker te ne prenesejo visoke koncentracije brozge, zato<br />

koncentracijo zmanjšam na 10%.<br />

Če se kljub vsem opisanim opravilom v času vegetacije<br />

pojavijo uši ali kapar, poškropim z 1 do 2 % apnenožvepleno<br />

brozgo in v skrajni sili z neemovim oljem. V<br />

sezonah z močnim pojavom uši moramo biti pozorni<br />

na mlade veje (mladice), za katere so uši lahko usodne.<br />

Sladki izločki uši namreč privlačijo muhe.<br />

Od marca do septembra enkrat mesečno tla sadovnjaka<br />

poškropim s preparatom gnoj iz roga, ki mu dodam<br />

preparat po M. Thun. Škropim na dan za korenino<br />

popoldan, da gre preparat v zemljo.<br />

Kadar se nepovabljeni gostje<br />

ne dajo kar tako odgnati<br />

Ob koncu zimskega obdobja moramo biti pozorni na<br />

trdovratno bolezen kodro pri breskvah. Vsa dosedanja<br />

prizadevanja, da bi glivo, ki bolezen povzroča, ukrotili<br />

z biodinamično metodo, še niso prinesla dovolj dobrih<br />

rezultatov. Prav tako nismo še uspeli najti sorte breskve,<br />

ki bi bila odporna proti kodri. Preostane nam redno<br />

škropljenje z bakrovimi pripravki (bordojska brozga). V<br />

kolikor so drevesa napadena, moramo obirati okužene<br />

liste, pripraviti iz njih gnojnico in poškropiti drevesa in<br />

tla pod njimi. Istočasno je potrebno utrjevati odpornost<br />

dreves z uporabo ustreznih čajev. Poskus, pri katerem<br />

pod krošnje breskovih dreves v jeseni potresem<br />

čebelarske tropine – to so ostanki, ki nastanejo, ko<br />

čebelarji topijo čebelji vosek – mi je dal le delno ugodne<br />

rezultate. Nisem namreč še ugotovila ustrezne količine<br />

tropin za uspešno tretiranje posameznega drevesa.<br />

Zelo bi bila vesela, če bi še kdo preizkusil to metodo in<br />

o rezultatih poročal.


s k r b z a<br />

Muhe ležejo jajčeca in iz njih se izležejo ličinke, ki se<br />

najraje zavrtajo v les mladic in od tod se lahko razširijo<br />

po vsem drevesu. Okužbo opazimo po iztrebkih ličink.<br />

V tem primeru moramo veje in vejice odrezati do<br />

zdravega lesa, okužene veje pa sežgati.<br />

Proti zavijačem (piškavost plodov) so se pokazale kot<br />

zelo učinkovite posebne vabe. Vabo sem pripravila<br />

tako, da sem 2-litrsko plastenko na vrhu zarezala v<br />

obliki ust, nalila vanjo malo več kot do polovice vode<br />

in dodala nekaj kapljic vabe NULURE (naprodaj v<br />

specializiranih prodajalnah Kalia). Po eno plastenko<br />

sem obesila na južno stran drevesa. Ker je tekočina<br />

preko poletja (še posebej hitro se je to dogajalo lani)<br />

izhlapela, sem jo po potrebi dodajala.<br />

Še nekaj trikov, ki jih je dobro poznati<br />

Krošnje dreves oblikujem v glavnem z upogibanjem<br />

vej. K obvezni drevesni negi, ki pa ni zgolj to, spada<br />

tudi obrezovanje. Zimsko rez opravim pri jablani,<br />

hruški, breskvi; poletne rezi pa se lotim po pobiranju<br />

plodov pri češnji, marelici, višnji in breskvi.<br />

Če želite pospešiti dozorevanje plodov, poškrobite na<br />

dan za plod popoldne s kremenovim preparatom. Pri<br />

tem opravilu morate biti skrajno previdni, ker kremen<br />

močno deluje na pretvorbo sadnih kislin v sladkor, kar<br />

pa ni vedno dobrodošlo, saj se na primer lahko izgubi<br />

značilen kiselkast okus nekaterih sort jabolk.<br />

Kljub požrtvovalni skrbi za sadno drevje mi žal ni<br />

uspelo zaustaviti propadanja jablan, ki so bile sajene<br />

pred 25-imi leti na šibkih podlagah. Tolaži me dejstvo,<br />

da so moje zelo stare visoke jablane zdrave in rodne, da<br />

jih je kar lepo pogledati.<br />

Za biodinamično sadjarstvo so primerne sadike cepljene<br />

na semenjak, po možnosti vzgojene na biološki način.<br />

Ko je pred mano najlepše opravilo v sadovnjaku –<br />

pobiranje plodov, naredim to obvezno na dan za plod<br />

v času visokih luninih lokov, ker s tem zagotovim, da<br />

se bo moje sadje v shrambi lepo ohranilo in bodo tudi<br />

moje marmelade in džemi odličnega okusa.<br />

Moje zdravo in okusno sadje ni le plačilo za moj<br />

celoleten trud, ampak je tudi moj prispevek k zdravju<br />

mojih domačih in skromno prizadevanje za prijaznejše<br />

sadjarstvo.


n a r a v o<br />

19<br />

Kolobarjenje 3. del<br />

Fanči Perdih dipl. ing. agr.<br />

Glede na odziv slušateljev mojih predavanj o<br />

kolobarju sem vam pripravila nekaj primerov<br />

kolobarja z mešanimi posevki in energijskim<br />

izkoristkom tal ter komentar.<br />

1. primer<br />

1. leto: KORENJE zgodnje + SOLATA berivka<br />

(kolobar K, saj je solata le kot vmesni posevek)<br />

sejemo marec, april; pobiramo: maj (berivka), junij<br />

- avgust (korenje za sprotno porabo)<br />

BROKOLI (kolobar C) sadike sadimo julija med<br />

korenje; pobiramo oktober - november<br />

2. leto: SOLATA glavnata (kolobar L) berivka, nato<br />

pustimo za glave, sejemo marca, aprila; pobiramo:<br />

berivka april, glave maj - zač. junija<br />

FIŽOL visok za stročje in zrnje (kolobar P/PS)<br />

sadimo maja - junija; stročje obiramo od zač.<br />

avgusta do konca septembra, odvisno od vremena<br />

(če obiramo stročje na dan za cvet, bo fižol obilno<br />

cvetel in nastavljal nove stroke), kar ostane pustimo,<br />

da dozori in oberemo v oktobru. Fižol sadimo in<br />

okopavamo na dan za plod.<br />

2. primer<br />

1. leto: SOLATA za obiranje (kolobar L/PS) sejemo<br />

aprila; obiramo liste maj - zač. julija, nato pustimo,<br />

da naredi glave in gre v cvet, da jo semenimo – seme<br />

zori v avgustu, odvisno od temperatur.<br />

Zemljo po spravilu obdelamo in pognojimo s<br />

preperelim prepariranim kompostom.<br />

MOTOVILEC (ga ne upoštevamo v kolobarju)<br />

sejemo takoj po obdelavi konec avgusta - septembra<br />

zato, da je zemlja pokrita; pobiramo ga v zimskih<br />

mesecih, kar ostane, spomladi zakopljemo kot<br />

zeleno gnojenje.<br />

2. leto: PARADIŽNIK (kolobar P) + ZELENA<br />

(kolobar K) sadimo maja tako, da med paradižnik<br />

sadimo zeleno, saj sta zelo dobra soseda.<br />

Razdalja med sadikami paradižnika naj bo vsaj 70<br />

cm, saj se v toku vegetacije zelo razraste, obdelujemo<br />

in obiramo ga na dan za plod. Med posamezne<br />

sadike paradižnika posadimo po eno gomoljno<br />

zeleno, ki jo obdelujemo (sadimo in okopavamo)<br />

na dan za korenino, liste za sušenje za zeliščno<br />

mešanico pa obiramo na dan za cvet.<br />

3. primer<br />

1. leto: Prejšnje leto jeseni konec oktobra – začetek<br />

novembra smo zemljo obdelali in pognojili s<br />

preperelim prepariranim kompostom ter jo pustili<br />

v odprti brazdi čez zimo.<br />

KROMPIR + GRAH (kolobar C) sadimo marec -<br />

april, pobiramo julija - avgusta.<br />

Krompir posadimo na dan za cvet, nato na dan za<br />

plod dosadimo grah. Posevek obdelujemo na dan<br />

za cvet, saj obe rastlini dobro reagirata na ta impulz.<br />

Grah lahko obiramo za sveže zrnje - najbolje je<br />

obiranje na dan za cvet, saj s tem spodbujamo<br />

tvorjenje novih cvetov.<br />

ENDIVJA (kolobar L) sadike sadimo takoj po<br />

spravilu krompirja, ki ga izkopavamo za sprotno<br />

porabo. Spravilo pridelka: v novembru, če pa jo<br />

poškropimo z baldrijanovim pripravkom konec<br />

oktobra ali v novembru in jo pokrijemo z nizkim<br />

tunelom, pa jo lahko pobiramo tudi še v zimskem<br />

času, ko so temperature nad 0°C.<br />

Če endivjo spravimo, dokler je sonce pred Tehtnico<br />

(sreda novembra), tla pognojimo s predelanim<br />

prepariranim kompostom in jih pustimo v odprti<br />

brazdi čez zimo.


20<br />

s k r b z a<br />

4. primer<br />

2. leto: ZGODNJE ZELJE, KOLERABICA, ZG.<br />

KARFIOLA (ne upoštevamo v kolobarju) za sadike<br />

sejemo marca/aprila in razsadimo maja, za zgodnjo<br />

pridelavo kot vmesni posevek, ki ga pobiramo<br />

junij-julij.<br />

Če imamo plitva peščena tla, je potrebno<br />

dognojevanje s preperelim prepariranim<br />

kompostom, če tega nismo storili jeseni, če pa<br />

imamo težja tla, ki so sposobna večje vezave hranil,<br />

pa gnojenje ni nujno potrebno.<br />

BUČE (kolobar P) sejemo v začetku maja ali pa jih<br />

posadimo v lončke sredi aprila in jih sredi maja (ko<br />

mine nevarnost slane) presadimo na stalno mesto.<br />

Kot vmesni posevek imamo zgodnje kapusnice,<br />

saj je potrebno buče saditi na večjo razdaljo v vrsti<br />

oz. med vrstami, ker se v poletnem času precej<br />

razrastejo.<br />

5. primer<br />

1 leto: ČEBULA + KAMILICE (kolobar K+C) sadimo<br />

marca, pobiramo julija – kamilica kot vmesni<br />

posevek s svojim cvetenjem črpa iz tal energije<br />

za cvetenje, zato pri naslednjih kulturah nimamo<br />

velikih problemov s pleveli, ki se pojavijo, če je teh<br />

energij v zemlji veliko.<br />

RADIČ (kolobar L) julija sadimo sadike glavnatega<br />

radiča ali pa sejemo radič za rezanje. Glavice<br />

pobiramo novembra ali pa ga pustimo čez zimo in<br />

ga režemo še spomladi (prezimne sorte).<br />

Če pa imamo radič za glave, lahko sadimo nizek<br />

fižol že konec aprila/začetek maja in obiramo stročje<br />

junija-julija, nato pa posejemo.<br />

KOLERABO, ČRNO REDKEV ali REPO (kolobar<br />

K), ki ostanejo na gredicah do pozne jeseni.<br />

Opomba: Kolobarjenje glede na ritem etrov:<br />

K (korenina), C (cvet), L (list),<br />

P/S (plod-seme), P (plod)<br />

Po tem principu lahko naredite načrt kolobarja<br />

za lastne potrebe z upoštevanjem potreb vašega<br />

gospodinjstva in lege ter kvalitete zemlje vašega<br />

vrta.<br />

Za izdelavo načrta naj vam bo izhodišče načrt<br />

zasaditve v preteklem letu.<br />

Vedno ne morete uskladiti potreb gospodinjstva<br />

s ustreznim kolobarjem zaradi malo prostora, ki<br />

vam je na razpolago, zato bodite predvsem pozorni<br />

pri vrstenju družin pri tistih kulturah, kjer se vam<br />

pojavljajo bolezni oz. škodljivci, ki so pokazatelj<br />

neupoštevanja kolobarja. (Število let za kolobar<br />

ter posamezne družine in vrste, ki spadajo skupaj,<br />

so navedene v 2. delu članka v 3. številki revije<br />

<strong>Svitanje</strong>, letnik 2006).<br />

2. leto: Spomladi lahko RADIČ ZA REZANJE, ki<br />

je ostal na gredici od prejšnjega leta, nabiramo kot<br />

prvo pomladansko solato, nato ga pa pustimo za<br />

semenitev (kolobar PS), za seme dozori v juniju /<br />

juliju.<br />

FIŽOL nizek stročje (kolobar P) sadimo takoj po<br />

spravilu dozorelih semenic radiča. Sadimo in<br />

obdelujemo na dan za plod, obiramo na dan za<br />

cvet do pozne jeseni.


n a r a v o<br />

21<br />

Odgovori bralcem<br />

odgovarja Mateja Leskovar<br />

Ekološka izolacija lesene hiše<br />

Prosim za odgovor, ki bo morda zanimiv tudi za<br />

koga drugega. Na obstoječi železobetonski plošči<br />

bomo postavili brunarico velikosti 5m x 6m.<br />

Potrebujem nasvet za izolacijo, ki bi bila najbolj<br />

ustrezna – tla, stene, strop in ostrešje. Kako bi<br />

lahko najbolj zmanjšali vpliv železobetonske<br />

plošče na bivalne pogoje? Za novogradnjo<br />

– kakšna je priporočljiva izgradnja temeljev za<br />

leseno zgradbo?<br />

Hvala za pomoč in vse dobro vam in ustvarjalcem<br />

rubrike.<br />

Marjanca Gruden, Tolmin<br />

Opisali ste zelo pogost način gradnje v Sloveniji.<br />

Najprimernejšo rešitev za vsak objekt lahko<br />

poiščemo le individualno za vsak objekt posebej, saj<br />

na vrsto in količino izolacije vpliva tudi predviden<br />

način ogrevanja oziroma režim bivanja v hiši kot<br />

tudi seveda sama zemljepisna lega. Pa vendar.<br />

Lahko vam ponudim nekaj možnosti v razmislek<br />

ter odgovorim še na preostala vprašanja.<br />

Izdelava brunarice iz manj kot 20 cm širokih brun<br />

je montažna in ne lesena masivna hiša, tako da jo je<br />

potrebno dodatno izolirati. Izoliranje hiše z notranje<br />

strani sicer gradbeno fizikalno ni pravilna rešitev, je<br />

pa najpogostejša praksa. Pravilno bi bilo izoliranje<br />

objekta na zunanji strani.<br />

Ne glede na to, na kateri strani nameravamo<br />

namestiti izolacijo, je z vidika ohranjanja kakovosti<br />

oziroma naravnih lastnosti lesa potrebno namesto<br />

parnih zapor uporabiti parno oviro, ki je dovolj<br />

paropropustna, da lesu omogoča svojo naravno<br />

potrebo po dihanju.<br />

Izbor naravnih izolacij je zelo pester, in sicer so vam<br />

za toplotno izoliranje sten in ostrešja z notranje<br />

strani na voljo ovčja volna, lanena vlakna ali vlakna<br />

konoplje. Za potrebe zvočne zaščite stropa oziroma<br />

tal v nadstropju je priporočljiva uporaba plošč iz<br />

lesnih vlaken.<br />

Toplotna izolacija med betonsko ploščo in pohodno<br />

površino pritličja je odvisna od izbrane talne<br />

obloge. Mokri estrih, ki je potreben v primeru<br />

talnega gretja ali kremične talne obloge, se lahko<br />

izvaja z ekspandirano glino. Ta material lahko<br />

izberete za izvedbo suhomontažnega estriha pred<br />

polaganjem lesenih talnih oblog. Lahko pa se v<br />

primeru suhomontažnega estriha odločite tudi<br />

za katero izmed prej naštetih variant. Stroškovno<br />

pa se je prav gotovo smiselno omejiti na enega ali<br />

kvečjemu dva dobavitelja, ki imajo praviloma v<br />

prodajnem programu različne vrste izolacij, saj<br />

stroški dostave tako velikih količin materiala niso<br />

nezanemarljivi.<br />

Izoliranje montažne lesene hiše z zunanje strani<br />

se lahko izvaja z naravnimi materiali, kot so lesna<br />

vlakna, papirni oziroma lesni kosmiči ter zaključi s<br />

prezračevano fasado iz lesa.<br />

Betonsko ploščo je od naravnih materialov<br />

(izolacije ali lesa) vedno potrebno ločiti s primerno<br />

hidroizolacijo. Sam občutek bivanja v prostoru pa<br />

bodo določili materiali, ki jih boste izbrali za končno<br />

oblaganje betonske plošče. Les je v tem primeru<br />

prav gotovo smiselna izbira.<br />

Sicer se lesene zgradbe lahko temeljijo tudi na<br />

druge načine z manj ali celo brez betona – pasovno<br />

in točkovno. Ker pa gre za zahtevnejše detajle<br />

izvedbe, je ta način obvezno potrebno sprojektirati<br />

s strokovno usposobljenimi projektanti.


s k r b z a<br />

Naš odnos do okolja<br />

Ekološko gospodinjenje<br />

pripravila Mateja Leskovar<br />

Po več desetletjih neselektivnega in nepoglobljenega<br />

gospodinjenja smo okolje, v katerem živimo,<br />

pripeljali do meja, ki presegajo sposobnost narave<br />

do samočiščenja. Čas je, da se aktiviramo.<br />

Čistila<br />

Uporaba naravnih čistil ni le okolju prijazna, temveč<br />

pogosto tudi ekonomsko ugodnejša izbira. Pranje z<br />

indijskimi pralnimi oreščki je poceni zagotavljanje<br />

čistega in mehkega ter z alergeni neonesnaženega<br />

perila na ekološki način. Z vsebnostjo saponina 3 do<br />

5 sadežev indijskega drevesa 'sapindus mukorossi'<br />

lahko za samo 0,26 EUR operete najmanj 3 polne<br />

pralne stroje perila. Pralni oreščki ne zahtevajo<br />

dodajanja mehčalca za perilo kot tudi ne sredstva<br />

za mehčanje vode in delujejo enako učinkovito pri<br />

vseh stopinjah. Samo v primeru pranja belega perila<br />

je vsake 3 pranja priporočljivo dodajanje jedilne žlice<br />

navadne kuhinjske sode bikarbone. Pralni oreščki so<br />

brez vonja, kar je v današnji poplavi močnih vonjav<br />

lahko prijetna izkušnja. Tisti, ki pa se vonjem nikakor<br />

ne morejo odreči, lahko med samim pranjem uporabite<br />

nekaj kapljic eteričnega olja, še bolj učinkovito pa je<br />

odišavljanje omare oziroma predala za perilo z vrečko<br />

domače sivke, kosom dišeče cedre ali katerim izmed<br />

cvetličnih vonjev. Z madeži beljakovinskega izvora<br />

se lahko še pred pranjem spopadete s klasičnim po<br />

babičini skrinji dišečim marseillskim milom, medtem<br />

ko madeže rastlinskega izvora lahko pred pranjem<br />

razbelite s sodo.<br />

Poleg pranja perila gospodinjam povzroča precejšnje<br />

skrbi še pomivanje posode, ki se ga prav tako lahko<br />

lotite s pralnimi oreščki, in sicer pest oreščkov<br />

prekuhate v vodi ter milnico uporabljate za pomivanje<br />

posode ter drugih steklenih površin v vašem domu.<br />

Pri umivanju naravnih talnih oblog kot tudi drugih<br />

površin vam bo narava hvaležna, če posežete po<br />

100% razgradljivih milih iz rastlinskih olj, med<br />

katerimi gotovo najbolj znano marseillsko milo.<br />

Posebna tema vseh gospodinj pa je še čiščenje<br />

oblog apnenca s kopalniškega pohištva oziroma<br />

keramičnih ploščic. Izbira naravne alternative<br />

(omet, obloga) lahko že v samem začetku izniči<br />

pogoje nastajanja tovrstnih oblog, če pa do njih<br />

le prihaja, lahko staremu babičinemu receptu za<br />

uporabo limone oziroma kisa dodate uporabo<br />

razredčene citronske kisline.<br />

Ne pozabite, da na vseh naštetih učinkovinah<br />

temeljijo vsi izdelki za pranje perila in čiščenje, ki<br />

jih najdete na policah trgovin. Le da je v slednjih<br />

še kopica nepotrebnih in okolju ter zdravju ljudi<br />

škodljivih dodatkov. Delujte preprosto – naravno.<br />

Kakovost in poraba vode<br />

Na splošno kakovost vode vplivate že z samo<br />

izbiro razgradljivih čistilnih sredstev oziroma<br />

sredstev za pranje. Pri izbiri velja splošno pravilo,<br />

da surovine rastlinskega izvora okolje veliko lažje<br />

predela kot snovi mineralnega izvora. Sicer pa velja<br />

premišljeno ravnati tudi s samo količino vode, ki jo<br />

vaše gospodinjstvo spusti skozi svoje cevi in odtoke.<br />

Poleg določenih panog industrije so namreč ravno<br />

gospodinjstva s svojim nepremišljenim delovanjem<br />

največji onesnaževalec naših voda. Če to dopuščajo<br />

razmere, je smiselno za potrebe sanitarij namesto<br />

pitne vode koristiti deževnico. Če na to nimate<br />

pravega vpliva, pa bodite gospodarni vsaj s<br />

količinami, s katerimi splakujete stranišča, perete<br />

svoje jeklene konjičke in podobno.<br />

Poraba energije<br />

Prav tako premišljena naj bodo tudi vaša dejanja<br />

glede porabe energije za ogrevanje oziroma elektrike.<br />

Sploh slednja je poleg ekološkega onesnaževanja<br />

zaradi predelave 'znana' po negativnih sevanjih,<br />

ki lahko v velikih količinah povzročajo celo<br />

spremembe telesnih celic. Čeprav je čas danes<br />

zelo dragocena dobrina, vseeno priporočam, da


n a r a v o<br />

se odrečete uporabi katerega izmed manj nujnih<br />

kuhinjskih električnih pripomočkov. Druženje<br />

s svojimi bližnjimi ob gospodinjskih opravilih<br />

oziroma klepet so nekoč pomenili gibalo družinske<br />

komunikacije. Tudi danes ni razloga, da temu ne<br />

bi bilo tako. Če je delo ekipno, seveda. Socialno<br />

odtujajoče pa seveda delujejo tudi prenekateri<br />

drugi porabniki električnega toka. Njihova zmerna<br />

uporaba in njihova popolna neaktivnost v času<br />

mirovanja lahko tako pripomorejo tako pri samem<br />

varčevanju z energijo kot tudi pri ohranjanju<br />

medsebojnih odnosov. Posebno pozornost pa kot<br />

potrošniki namenite med samim kupovanjem<br />

porabnikov električnega toka – pa naj gre za same<br />

žarnice za osvetljavo ali večje gospodinjske aparate.<br />

Na vseh izdelkih boste našli podatke o njihovi moči<br />

porabe električnega toka. Tako kot na področju<br />

kupovanja prehrane in kozmetike lahko tudi na<br />

tem področju delujete kot osveščen potrošnik, ki se<br />

zaveda svojih drobnih dejanj, ki se vedno seštevajo<br />

in zatorej - štejejo.<br />

Odpadki<br />

Zanimivo je, kako malo - kljub najstarejši znani<br />

ekološki temi recikliranja odpadkov - vemo o tem,<br />

kako pravilno ločevati naše gospodinjske odpadke.<br />

V plastično vrečko zaviti kompostni odpadki se<br />

bodo v kupu odpadkov ostalih gospodinjstev<br />

namreč težko razgradili. Prav tako v plastični ovoj<br />

ovit papir oziroma plastificiran karton ne sodita<br />

kar tako med papir za reciklažo. Potrebno jih je<br />

predhodno ločiti. Upajmo pa, da se bo kmalu kateri<br />

izmed proizvajalcev najnujnejših živil odločil za<br />

korak, kot je prodaja mleka v steklenicah, ki jih<br />

je mogoče ponovno uporabiti, ali pa namesto<br />

tekmovanja v lepoti embalaže raje oglaševal, kako<br />

malo materiala je porabil za zavoj svojega dobrega<br />

izdelka.<br />

Navadni komarček<br />

Anka Černec<br />

Komarček spada med kobulnice, tako kot janež in<br />

kumina. Ima tudi podobno uporabo, razlikujejo se le<br />

po višini, listih in okusu semen.<br />

Sama sem pred 15-imi leti dobila sadike janeža in<br />

šele po štirih letih, ko sem si ogledala nasad zelišč v<br />

Žalcu, ugotovila, da gojim komarček, ne pa janež.<br />

Komarček v dobrih pogojih zraste do 2m. Steblo je<br />

gladko, okroglo, modrikasto zelene barve s številnimi<br />

poganjki v zgornjem delu. Listi so drobno pernato<br />

narezani v zelo tanke skoraj nitaste roglje. Srednji in<br />

zgornji rogelni listi imajo veliko listno nožnico enake<br />

barve kot steblo. Številni rumeni cvetovi so na koncu<br />

stebelnih poganjkov združeni v sestavljena kobulasta<br />

socvetja. Cveti postopoma od julija do septembra in tudi<br />

dozorevanje semen je postopno. Če želimo pridelati zelo<br />

kvalitetna semena, moramo komarček obirati večkrat.<br />

V času cvetenja vrt dobesedno diši in buči od velikega<br />

števila čebel. Tako bi bilo dobro, da ob čebelnjakih poleg<br />

facelije in ajde posejemo tudi komarček.<br />

Uporablja se za lažje izkašljevanje in pomirilo prebavil.<br />

Za ta namen je dobra mešanica kumine, janeža in<br />

komarčka. Že dolgo je poznano, da tak čaj uporabljamo<br />

v primeru, ko otroka boli trebuh in ima krče.<br />

Čajno žlico semen prelijemo z ¼ l vrele vode. Pustimo<br />

stati 10 minut, precedimo in popijemo. Sama semena<br />

pred uporabo delno strem.<br />

Komarček lahko uporabljamo tudi kot začimbo.<br />

Semena dodajamo kruhu, pecivu, vloženemu sadju<br />

in zelenjavnim jedem. Liste uporabljamo kot sestavni<br />

del različnih solat. V ekološkem kmetovanju se za<br />

preprečevanje glivičnih obolenj v vrtu, sadovnjaku in<br />

na trti uporablja tudi komarčkova tinktura.<br />

Priprava tinkture:<br />

V stekleno posodo, ki se dobro zapre, damo 120g<br />

sesekljanih semen in prelijemo s 500ml alkohola. Posodo<br />

postavimo za 2 tedna na toplo. Dvakrat na dan vsebino<br />

pretresemo. Po dveh tednih sestavine precedimo skozi<br />

krpo. Zelišča v krpi ožamemo, ostanke pa damo na<br />

kompostni kup. Tinkturo shranimo v temno steklenico<br />

in pred uporabo razredčimo z 20l vode. Tinkturo<br />

uporabljamo večkrat letno preventivno. Prav tako čaj<br />

iz njivske preslice.<br />

23


24<br />

D <br />

Društvo Ajda Gorenjska<br />

Petek, 11. maj od 16.00 do 19.00<br />

Praktično izobraževanje: IZKOPAVANJE<br />

BIODINAMIČNIH PRIPRAVKOV. IZDELAVA GNOJEVKE<br />

IZ KOPRIVE ZA VSE RASTLINE. Breg pri Žirovnici,<br />

Domačija Vočne.<br />

Obujte se primerno za delo!<br />

V primeru slabega vremena bomo v zaprtem prostoru.<br />

Sobota, 12. maj ob 10. uri<br />

Predstavitev strokovnega izleta v Egipt, ki ga je organizirala<br />

Ajda Vrzdenec: Stanko Bes, Tina in Silva. Osnovna šola<br />

Antona Janše v Radovljici. Prostovoljni prispevki.<br />

Sobota, 19. maj od 10.00 do 12.00<br />

Triglavska EKO tržnica PRED POSLOVNO STAVBO TNP<br />

NA BLEDU. Organizira TNP.<br />

od 15.00 do 17.00<br />

Praktično izobraževanje: ZELIŠČNI VRT, VLOGA<br />

BALDRIJANA V BIODINAMIKI IN NABIRANJE.<br />

ZAKOPAVANJE ROGOV S KREMENOM.<br />

Mešanje baldrijana za žita - prinesite embalažo.<br />

Breg pri Žirovnici, Domačija Vočne. Obujte se primerno za<br />

delo! V primeru slabega vremena bomo v zaprtem prostoru.<br />

Društvo Ajda Domžale<br />

V soboto, 19. maja ob 14. uri<br />

bomo na biološko-dinamični kmetiji (pri Cajhnovih),<br />

Prešernova 26, izkopavali biološko-dinamične preparate.<br />

Kdor želi spoznati naše delo, se nam lahko pridruži.<br />

12. junija ob 19. uri<br />

bo v učilnici Gasilskega doma Domžale, Savska cesta 2,<br />

predaval dr. Fištravec Andrej iz Maribora, in sicer Nadčutne<br />

zaznave – drugi del, nadaljevanje iz maja.<br />

Sobota, 26. maj<br />

Strokovni izlet: K Anki Černec v Belo krajino; Ob<br />

zadostnem številu prijav bo organiziran avtobusni<br />

prevoz. Prijave zbirata Silva (05 90-18-849),<br />

Monika (04 530-56-50) med 19. in 20. uro.<br />

Sobota, 9. junij<br />

Strokovni izlet: Na avstrijsko Koroško; Ob zadostnem<br />

številu prijav bo organiziran avtobusni prevoz.<br />

Prijave zbirata Silva (05 90-18-849),<br />

Monika (04 530-56-50) med 19. in 20. uro.<br />

Sobota, 16. junij od 16.00 do 19.00<br />

Praktično izobraževanje: OKOPAVANJE, ZATIRANJE<br />

PLEVELOV IN GLIVIČNIH BOLEZNI.<br />

KOŠNJA IN SUŠENJE TRAVE. IZDELAVA KRAVJEKA<br />

PO MARIJI THUN. ŽETEV- KLASIČNA IN<br />

SODOBNA. SETEV AJDE IN REPE, IZKOPAVANJE<br />

IN ZAKOPAVANJE BIODINAMIČNIH PRIPRAVKOV<br />

KOPRIVE. NABERITE KOPRIVE IN JIH PRINESITE<br />

S SEBOJ. Mešanje gnoja iz roga proti suši - prinesite<br />

embalažo. Breg pri Žirovnici, Domačija Vočne. Obujte se<br />

primerno za delo!<br />

V primeru slabega vremena bomo v zaprtem prostoru.<br />

Društvo Ajda Goriška<br />

Nabiranje kamilice:<br />

Nabiranje baldrijana:<br />

Izlet Dolenjska:<br />

Nabiranje koprive:<br />

Zakop koprive:<br />

11.-12. maj, 19.-20. maj, 30. maj<br />

30. maj, 7. junij<br />

2. junij<br />

16. junij<br />

26. junij<br />

Kontaktna oseba ga. Franka Ozbič (041 887 146)<br />

Ker naše društvo pokriva razmeroma veliko površino, smo<br />

se za lažje in boljše delovanje porazdelili v okoliše.<br />

Društvo Ajda Sostro<br />

16. maja ob 20. uri<br />

bo imel predavanje g. Anton Komat,<br />

neodvisni raziskovalec naravovarstvenik.<br />

Tema: Pesticidi - ubijalci življenja.<br />

■ Benjamin Gimmel

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!